Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

1. Negrescu Liviu - Limbajul Turbo C, Editura Libris, Cluj-Napoca, 1992


2. Negrescu Liviu - Limbajele C şi C++ pentru începători, Editura Microinfor-
matica, Cluj-Napoca, 1999
3. Herbert Schildt - C manual complet, Editura Teora, Bucureşti, 2002
4. Pănoiu Manuela - Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Editura Mirton,
Timişoara, 2002
5. Bogdan Pătruţ - Aplicaţii în C şi C++, Editura Teora, Bucureşti, 1998
6. Damian Costea - Iniţiere în limbajul C, Editura Teora, Bucureşti, 1997
CUPRINS

1. Algoritmi ...................................................................................................3
2. Etapele realizării şi testării unui program scris în limbajul C .................18
3. Operatori ai limbajului C ........................................................................28
4. Instrucţiunile limbajului C ......................................................................48
5. Tablouri ...................................................................................................73
6. Funcţii .....................................................................................................99
7. Pointeri ..................................................................................................115
8. Şiruri de caractere .................................................................................133
9. Structuri de date ....................................................................................150
10. Fişiere ...................................................................................................163
PROGRAMAREA
CALCULATOAREL
OR

An I, Sem. I