Sunteți pe pagina 1din 819

BIBLIOTHECA PATRISTICA IASSIENSIS I

Conditor / Fondator: Nelu Zugravu

FONTES HISTORIAE DACO-ROMANAE CHRISTIANITATIS


IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

UNIVERSITAS IASSIENSIS ALEXANDRU IOAN CUZA


FACULTAS HISTORIAE
CENTRUM STUDIIS CLASSICIS CHRISTIANISQUE FOVENDIS

FONTES HISTORIAE
DACO-ROMANAE CHRISTIANITATIS
Dacoromanice primum verterunt
MIHAELA PARASCHIV, CLAUDIA TRNUCEANU,
WILHELM DANC
Versionum revisio
MIHAELA PARASCHIV
Textuum revisio
CLAUDIA TRNUCEANU
Textus collegit, praefationem, notas, commentarios indicesque composuit
NELU ZUGRAVU

AEDES EDITRICES UNIVERSITATIS ALEXANDRU IOAN CUZA


IASSIIS, MMVIII

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAI


FACULTATEA DE ISTORIE
CENTRUL DE STUDII CLASICE I CRETINE

IZVOARELE ISTORIEI
CRETINISMULUI ROMNESC
Traduceri inedite din latin i greac
de
MIHAELA PARASCHIV, CLAUDIA TRNUCEANU,
WILHELM DANC
Revizuirea traducerilor
MIHAELA PARASCHIV
Revizuirea textelor
CLAUDIA TRNUCEANU
Selecia textelor, studiu introductiv, notie biobliografice,
note i comentarii, indice
NELU ZUGRAVU

EDITURA UNIVERSITII ALEXANDRU IOAN CUZA


IAI, 2008

Lucrare publicat n cadrul grantului CNCSIS 1205 / 2006-2008


(director: prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU)

Pe supracopert: Al doilea conciliu ecumenic de la Constantinopolis pictur din pronaosul bisericii mnstirii Sucevia

Redactor: Dana Lungu


Tehnoredator: Nelu Zugravu
Supracoperta: Manuela Oboroceanu
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
Fontes historiae Daco-romanae Christianitatis = Izvoarele istoriei cretinismului
romnesc, trad. inedite din lat. i grc. de Mihaela Paraschiv, Claudia Trnuceanu,
Wilhelm Danc; selecia textelor, studiu introductiv, notie biobliografice, note i
comentarii, indice de Nelu Zugravu Iai: Editura Universitii Al. I. Cuza, 2008
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-703-378-9
I. Paraschiv, Mihaela (trad.)
II. Trnuceanu, Claudia (trad.)
III. Danc, Wilhelm (trad.)
IV. Zugravu, Nelu (ed. t)
281.95

Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, 2008


700511 Iai, Str. Pcurari nr. 9, tel./fax ++ 40 232 314947

CUPRINS
Abrevieri / 9
Cuvnt nainte / 15
Studiu introductiv: Cteva probleme ale cretinismului din spaiul romnesc
n mileniul I n lumina izvoarelor literare / 17
I.
Originea apostolic a cretinismului din spaiul romnesc / 18
1. Apostolatul sfntului Andrei n Scythia / 20
2. Apostolatul sfntului Filip n Scythia / 53
II.
Metafora convertirii cretinarea sciilor i a dacilor / 65
III.
Problema participrii episcopului scit la conciliul de la Nicaea
(325) / 71
IV.
Structuri i ierarhii ecleziastice / 74
V.
Ortodoxie i abateri dogmatice n regiunea Dunrii de Jos / 106
VI.
Problema jurisdiciei superioare / 126
Ediii de izvoare literare folosite / 133
Not asupra ediiei / 139
Fontes historiae Daco-romanae Christianitatis / Izvoarele istoriei cretinismului
romnesc / 141
I. TERTULLIANUS (Mihaela Paraschiv, Claudia Trnuceanu) / 142
II. HIPPOLYTUS (Claudia Trnuceanu) / 150
III. GREGORIUS DE NEOCAESAREA, THAUMATURGUS (Mihaela Paraschiv)
/ 154
IV. COMMODIANUS (Claudia Trnuceanu) / 158
V. EUSEBIUS DE CAESAREA (Mihaela Paraschiv, Claudia Trnuceanu) / 162
VI. CONCILIUL ECUMENIC DE LA NICAEA (20 mai 25 iulie 325) (Claudia
Trnuceanu) / 170
VII. ITINERARIUM BURDIGALENSE (333/4) (Claudia Trnuceanu) / 178
VIII. CARTEA GENEZEI (334) (Claudia Trnuceanu) / 182
IX. CONCILIUL DE LA SARDICA (343) (Mihaela Paraschiv) / 186
X. CONCILIUL DE LA ARIMINIUM (359) (Claudia Trnuceanu) / 196
XI. CONCILIUL DE LA PARIS (360) (Mihaela Paraschiv) / 202
XII. CONCILIUL DE LA ALEXANDRIA (august 363) (Mihaela Paraschiv) / 204
XIII. SINODUL DIN ILLYRICUM (365) (Mihaela Paraschiv) / 206
XIV. ADUNAREA ARIENILOR DE LA SINGEDINUM (366) (Mihaela Paraschiv)
/ 208
XV. ATHANASIUS, ARHIEPISCOP DE ALEXANDRIA (Mihaela Paraschiv) / 212
XVI. HILARIUS DE PICTAVIUM (Claudia Trnuceanu) / 216
XVII. PSEUDO-HEGESIPPUS (Mihaela Paraschiv) / 222
XVIII. CEL DINTI CONCILIU DE LA CONSTANTINOPOLIS, AL DOILEA
ECUMENIC (mai iulie 381) (Mihaela Paraschiv) / 224
XIX. CYRILLUS, ARHIEPISCOP DE HIEROSOLYMA / 228

CUPRINS

XX. VASILE, ARHIEPISCOP DE CAESAREA CAPPADOCIAE / 230


XXI. GREGORIUS THEOLOGUS, EPISCOP DE NAZIANZUS (Claudia Trnuceanu) / 234
XXII. AMBROSIUS DE MEDIOLANUM / 238
XXIII. GAUDENTIUS DE BRIXIA (Claudia Trnuceanu) / 246
XXIV. ASTERIUS, EPISCOP DE AMASEIA (Mihaela Paraschiv) / 248
XXV. ULFILA (Wilhelm Danc) / 250
XXVI. CHROMATIUS DE AQUILEIA (Claudia Trnuceanu) / 254
XXVII. AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS (Claudia Trnuceanu) / 258
XXVIII. SULPICIUS SEVERUS (Claudia Trnuceanu) / 264
XXIX. EPIPHANIOS / 266
XXX. IOANNES CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOP DE CONSTANTINOPOLIS
(Mihaela Paraschiv, Claudia Trnuceanu) / 268
XXXI. RUFINUS DIN AQUILEIA (Claudia Trnuceanu) / 298
XXXII. EUSEBIUS HIERONYMUS (Claudia Trnuceanu) / 304
XXXIII. FILASTRIUS DE BRIXIA (Mihaela Paraschiv) / 312
XXXIV. PSEUDO-CLEMENT (Claudia Trnuceanu) / 318
XXXV. AMBROSIASTER (Mihaela Paraschiv, Claudia Trnuceanu) / 320
XXXVI. PACIANUS DE BARCINO (Claudia Trnuceanu) / 322
XXXVII. FRAGMENTE ARIENE (Claudia Trnuceanu) / 324
XXXVIII. QUODVULTDEUS DE CARTHAGO (Claudia Trnuceanu) / 326
XXXIX. CALENDARUL GOTIC / 328
XL. PALLADIUS DE HELENOPOLIS / 332
XLI. ORIGINEA NEAMULUI OMENESC (Claudia Trnuceanu) / 338
XLII. PAPA INNOCENTIUS I (Mihaela Paraschiv) / 340
XLIII. PAPA BONIFACIUS I (Mihaela Paraschiv) / 346
XLIV. THEODORETOS, EPISCOP DE CYROS (Claudia Trnuceanu, Mihaela
Paraschiv) / 352
XLV. CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (iunie august 431) (Mihaela
Paraschiv, Claudia Trnuceanu) / 358
XLVI. CODEX THEODOSIANUS (Claudia Trnuceanu) / 376
XLVII. SOCRATES SCHOLASTICOS (Mihaela Paraschiv, Claudia Trnuceanu) /
382
XLVIII. SOZOMENOS / 388
XLIX. IOANNES, EPISCOPUL ORAULUI TOMIS (Mihaela Paraschiv) / 392
L. CONCILIUL DE LA CONSTANTINOPOLIS (8 noiembrie 448) (Mihaela
Paraschiv) / 396
LI. CONCILIUL TLHRESC DE LA EPHESUS (8-22 august 449) (Mihaela
Paraschiv) / 398
LII. MARTIROLOGIUL HIERONIMIAN (Claudia Trnuceanu) / 400
LIII. CONCILIUL ECUMENIC DE LA CHALCEDON (8 octombrie 1 noiembrie 451) (Mihaela Paraschiv) / 416

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

LIV. CRONICILE GALICE (452) (Claudia Trnuceanu) / 420


LV. CONCILIUL DE LA CONSTANTINOPOLIS (458) (Mihaela Paraschiv) / 422
LVI. VASILE, ARHIEPISCOP DE SELEUCIA ISAURIAE (Claudia Trnuceanu) / 424
LVII. THEOTIMUS II DE SCYTHIA (Mihaela Paraschiv, Wilhelm Danc) / 426
LVIII. SCRISOAREA EPISCOPILOR MYSIEI SECUNDA CTRE MPRATUL
LEON (Mihaela Paraschiv, Wilhelm Danc) / 432
LIX. POLEMIUS SILVIUS (Claudia Trnuceanu) / 436
LX. VINCENTIUS DIN LERINA / 438
LXI. PROSPER TIRO (Mihaela Paraschiv) / 442
LXII. SIDONIUS APOLLINARIS (Claudia Trnuceanu) / 462
LXIII. HYDATIUS DE AQUAE FLAVIAE (Claudia Trnuceanu) / 470
LXIV. CAELIUS SEDULIUS (Claudia Trnuceanu) / 478
LXV. MARTIANUS CAPELLA (Claudia Trnuceanu) / 480
LXVI. CONSULARIA CONSTANTINOPOLITANA (Claudia Trnuceanu) / 484
LXVII. GELASIUS DIN CYZICUS (Mihaela Paraschiv) / 496
LXVIII. GENNADIUS DIN MASSILIA (Claudia Trnuceanu) / 500
LXIX. PAPA GELASIUS (Mihaela Paraschiv) / 506
LXX. PAPA SYMMACHUS (Mihaela Paraschiv) / 508
LXXI. MAGNUS FELIX ENNODIUS (Claudia Trnuceanu) / 510
LXXII. DIONISIUS EXIGUUS / 514
LXXIII. CASSIODORUS / 522
LXXIV. PRISCIANUS DIN CAESAREA (Claudia Trnuceanu) / 532
LXXV. FAPTELE PAPEI LIBERIUS (Mihaela Paraschiv) / 536
LXXVI. PAPA HORMISDAS (Mihaela Paraschiv) / 540
LXXVII. CLUGRII SCII (Mihaela Paraschiv) / 546
LXXVIII. TRIFOLIUS (Mihaela Paraschiv) / 574
LXXIX. FLAVIUS CRESCONIUS CORIPPUS (Claudia Trnuceanu) / 582
LXXX. VERECUNDUS DE IUNCA (Claudia Trnuceanu) / 588
LXXXI. FACUNDUS DE HERMIANE (Claudia Trnuceanu) / 590
LXXXII. MARTINUS DIN BRACARA (Claudia Trnuceanu) / 598
LXXXIII. VENANTIUS FORTUNATUS (Claudia Trnuceanu) / 600
LXXXIV. IOHANNES DE BICLARO (Mihaela Paraschiv) / 604
LXXXV. ISIDORUS DE HISPALIS (Claudia Trnuceanu) / 610
LXXXVI. PAPA GREGORIUS MAGNUS (Claudia Trnuceanu) / 614
LXXXVII. PSEUDO-ABDIAS / 620
LXXXVIII. EXCERPTA LATINA BARBARI (Claudia Trnuceanu) / 624
LXXXIX. MIRACOLELE SFNTULUI DIMITRIE (Claudia Trnuceanu, Mihaela Paraschiv) / 628
XC. LISTELE EPISCOPATELOR BISERICII DIN CONSTANTINOPOLIS (Mihaela Paraschiv) / 632
XCI. BEDA VENERABILIS (Mihaela Paraschiv) / 646
XCII. DESCRIEREA PMNTURILOR (Mihaela Paraschiv) / 662

CUPRINS

XCIII. LIBER SACRAMENTORUM GELLONENSIS (Claudia Trnuceanu) / 664


XCIV. MARTYRIUM ANDREAE PRIUS (Mihaela Paraschiv) / 666
XCV. HARTA LUMII (Claudia Trnuceanu) / 668
XCVI. RABANUS MAURUS (Claudia Trnuceanu) / 670
XCVII. NARRATIO (Mihaela Paraschiv) / 674
XCVIII. PSEUDO-SOPHRONIUS (Claudia Trnuceanu) / 676
XCIX. HARTA LUMII (Claudia Trnuceanu) / 680
C. VERSURI DESPRE ASIA I DESPRE ROATA NTREGII LUMI (Claudia
Trnuceanu) / 682
CI. LIBER SACRAMENTORUM AUGUSTODUNENSIS (Claudia Trnuceanu) / 684
CII. PSEUDO-HIPPOLYTUS (Mihaela Paraschiv) / 686
CIII. PSEUDO-PROCOPIUS (Claudia Trnuceanu) / 688
CIV. EPIPHANIOS MONACHOS (Mihaela Paraschiv) / 690
CV. ADON DE VIENNE (Claudia Trnuceanu) / 694
CVI. USUARDUS (Claudia Trnuceanu) / 706
CVII. WALAFRIDUS STRABUS / 714
CVIII. PAPA NICOLAE I (Mihaela Paraschiv) / 716
CIX. PAPA HADRIANUS II (Mihaela Paraschiv) / 722
CX. NOTKERIUS BALBULUS (Mihaela Paraschiv) / 726
CXI. SYNODICON VETUS (Claudia Trnuceanu) / 734
CXII. ANONYMUS (Claudia Trnuceanu) / 744
CXIII. CALENDAR PALESTINIANO-GEORGIAN (Claudia Trnuceanu) / 746
CXIV. SINAXARUL BISERICII DIN CONSTANTINOPOLIS (Claudia Trnuceanu) / 750
CXV. CALENDARE I MARTIROLOGII STRVECHI (901-1000) (Mihaela Paraschiv) / 754
CXVI. MOISE DE BERGAM (Claudia Trnuceanu) / 764
CXVII. PSEUDO-IERONIMUS (Claudia Trnuceanu) / 766
CXVIII. IACOBUS DE VORAGINE (Mihaela Paraschiv) / 768
CXIX. NIKEPHOROS KALLISTOS XANTHOPOULOS (Claudia Trnuceanu) / 772
CXX. MARTIROLOGIUL ROMAN (Claudia Trnuceanu) / 774
CXXI. PTIMIREA LUI EPICTETUS I ASTION / 784
CXXII. ACTA SANCTORUM (Mihaela Paraschiv) / 794
CXXIII. TRATATUL DESPRE TRANSFERURI (Mihaela Paraschiv) / 798
Indice / 801
Addenda (Mihaela Paraschiv) / 812

ABREVIERI
1. Dicionare, enciclopedii
BS, 1
DACL,
I/1-2;
IV/1; V/1; XI/1;
XIII/1; XV/1

Bibliotheca Sanctorum, I, Roma, 1965


Dictionnaire darchologie chrtienne et de liturgie, Paris, I/1, A
Amende, I/2, Amict Azymes, 1924; IV/1, D Domestici, 1920;
V/1, Encaustique Feux, 1922; XI/1, Maximin (dit de) Miniaturistes, 1933; XIII/1, Os Papyrus, 1937; XV/1, Ronchinne
Smedt (de), Paris, 1950
DB
Dicionar biblic, traductori: L. Pup, J. Tipei, Oradea, 1995
DECA, I-II
Dictionnaire encyclopdique du christianisme ancien, sous la direction de A. di Berardino, adaptation franaise sous la direction
de F. Vial, I, A-I; II, J-Z, 1990
DELC
R. Rus, Dicionar enciclopedic de literatur cretin din primul
mileniu, Bucureti, 2003
DHGE, II; XIII; Dictionnaire dhistoire et de gographie ecclsiastique, Paris,
XXIV
II, Alcaini Aneurin, 1914; XIII, Clinge Czorna, 1956; XXIV,
Herlet Hubert, 1993
DHP
Dictionnaire historique de la Papaut, sous la direction de Ph.
Levillain, Paris, 1994
DIVR
Dicionar de istorie veche a Romniei (paleolitic secolul X),
coordonator D. M. Pippidi, Bucureti, 1976
DPAC, I
Dizionario patristico e di antichit cristiane, diretto da A. Di
Berardino, I, A-F, Roma, 1983
DTC, 11/1
Dictionnaire de thologie catholique, 11/1 (Naassniens Ordalies), Paris, 1931
EAIVR, 1-2
Enciclopedia i arheologia istoriei vechi a Romniei, coordonator
C. Preda, Bucureti, 1, A-C, 1994; 2, D-L, 1996
EC, VI, X
Enciclopedia cattolica, Citt del Vaticano, VI, Geni Inna, 1951;
X, Pri Sbi, 1953
EEC
Encyclopedia of Early Christianity, Second Edition, Editor E.
Ferguson, Associate Editors M. P. McHugh, F. W. Norris, New
York and London, 1998
G-ELNT
A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early
Christian Literature, a translation and adaptation of Walter
Bauers Griechisch-Deutsches Wrterbuch zu den Schriften des
Neuen Testaments und der brigen urchristlichen Literatur,
fourth revised and augmented edition, 1952, by William F.
Arndt and F. Wilbur Gingrich, Chicago-Cambridge, 1957
GLS, I-III
Il grande libro dei santi. Dizionario enciclopedico, diretto da C.
Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, a cura di E. Guerriero, D. Tuniz,

10

LALC
LTK, I
NDPAC, I-III
ODB, 1-3
RE
ThRE, 24

ABREVIERI

I, A-F, II, G-M, III, N-Z, seconda edizione, Torino, 2002


Lexicon der antiken christlichen Literatur, Herausgegeben von
S. Dpp und W. Geerlings unter Mitarbeit von P. Bruns, G. Rwekamp und M. Skeb, Freiburg im Bresgau Basel Wien, 1998
Lexikon fr Theologie und Kirche2, I, A bis Bartholomer,
Freiburg im Bresgau, 1930
Nuovo dizionario patristico e di antichit cristiane, diretto de
A. Di Berardino, I, A-E, II, F-O, III, P-Z, II edizione aggiornata
e aumentata, Genova-Bologna, 2006
The Oxford Dictionary of Byzantium, A. P. Kazhdan, editor in
chief, 1-3, New York Oxford, 1991
Paulys Realencyclopdie der classischen Altertumswissenschaft,
neue Bearbeitung begonnen von G. Wissowa, Stuttgart
Theologische Realenzyklopdie, 24, Napoleonische Epoche
Obrigkeit, Berlin-New York, 1994
2. Colecii de izvoare

ACO, II-1/1-3

Acta Conciliorum Oecumenicorum edidit Eduardus Schwartz,


II, Concilium universale Chalcedonense, 1-1, Epistularum collectiones. Actio prima; 1-2, Actio secunda. Epistularum collectio B. Actiones III-VII; 1-3, Actiones VIII-XVII. 18-31, BerlinLeipzig, 1933
A-NF, VIII
The Ante-Nicene Fathers: translations of The Writings of the Fathers
down to A.D. 325, A. Roberts and J. Donaldson editors, revised
and chronologically arranged, with brief prefaces and occasional notes by A. Cleveland Coxe, VIII, Fathers of the Third and
Fourth Centuries. The Twelve Patriarchs, Excerpts and Epistles,
The Clementina, Apocrypha, Decretals, Memoirs of Edessa and
Syriac Documents, Remains of the First Ages, Michigan, 1978
BHG
Bibliotheca Hagiographica Graeca
Biblia Epigraphi- A. E. Felle, Biblia Epigraphica. La Sacra Scrittura nella docuca
mentazione epigrafica dellOrbis christianus antiquus (III-VIII
secolo), Bari, 2006
I. N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note i comentarii,
CBO2
Sibiu, 1993
CCCM
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, Turnhout
CCSA
Corpus Christianorum. Series Apocryphorum, Turnhout
CCSG
Corpus Christianorum. Series Graeca, Turnhout
CCSL
Corpus Christianorum. Series Latina, Turnhout
CFHB
Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Berlin
CI
Corpus iuris civilis, II, Codex Iustinianus recognovit et retrac-

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

11

tavit P. Krueger, Frankfurt am Main, 1967


Corpus inscriptionum Latinarum, Berlin
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo,
G. L. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consulenza
di H. Jedni, edizione bilingue, Bologna, 1991
CSEA
Corpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis, CSEA-Aquileia
CSEL
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien
CTh
Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis, edidit
adsumpto apparatu K.T. Mommsen, I, Berlin, 1905
EDH
Epigraphische Datenbank Heidelberg. Forschungsstelle der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften http://www.uniheidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/
FHDR, I-II
Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes, Bucureti, I
(1964), II (1970)
FHDRCh
Fontes historiae Daco-romanae Christianitatis
GCS
Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten (drei) Jahrhunderte, Berlin-Leipzig
IAA
E. Sironen, The Late Roman and Early Byzantine Inscriptions
of Athens and Attica, Helsinki, 1997
ICS
A. M. Corda, Le iscrizioni cristiane della Sardegna anteriori al
VII secolo, Citt del Vaticano, 1999
IDRE, II
Inscriptiones Daciae Romanae. Inscriptiones extra fines Daciae repertae Graecae et Latinae (sec. I.II.III), II, Illyricum
OriensAfrica septentrionalis (IDRE, II), collegit, commentariis
indicibusque intruxit Constantinus C. Petolescu, Bucarest, 2000
IGCVO
Inscriptiones graecae christianae veteris Occidentis edidit C.
Wessel, curaverunt A. Ferrua C. Carletti, Bari, 1989
IPel
D. Feissel et A. Philippidis-Braat, Inventaires en vue dun recueil des inscriptions historiques de Byzance, III. Inscriptions
de Ploponnse ( lexception de Mistra), n T&MByz, 9, 1985,
p. 267-395
ISM, I
Inscripiile din Scythia Minor greceti i latine, I, Histria i mprejurimile, culese, traduse, nsoite de comentarii i indici de
D. M. Pippidi, Bucureti, 1983
LP
L. Duchesne, Le Liber pontificalis, I, Paris, 1955
Mansi, 2-8, 15- J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio,
16
ristampa anastatica, Graz, 1960
MGH
Monumenta Germaniae Historica editit Theodorus Mommsen,
Berlin, 21961
PG
Patrologiae cursus completus. Series Graeca, Paris
PL
Patrologiae cursus completus. Series Latina, Paris
PSB
Prini i scriitori bisericeti, Bucureti
CIL
COD

ABREVIERI

12

SC
SHA

Sources chrtiennes, Lyon


Scriptores Historiae Augustae (Histoire auguste. Les empereurs
romains des IIe et IIIe sicles, dition bilingue latin-franais, traduction du latin par A. Chastagnol, Paris, 1994)
Sptgriechische und sptlateinische Inschriften aus Bulgarien,
Herausgegeben V. Beevliev, Berlin, 1964
Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig
Vitae romanorum pontificum a beato Petro ad sanctum Paulum
I Perductae, n PL 128, col. 1405-1424

SSIB
TU
VRP

3. Reviste1
ABan
AIIAC
ArhBulg
ArhVest
ARR
BOR
BP
Cl&Chr
Dacoromania
Diadora
EphNap
GB
MA
MB
MemAntiq
MiscBulg

Altarul Banatului. Revista eparhiilor din Mitropolia Banatului,


Arhiepiscopia Timioarei, Episcopia Aradului i Episcopia Caransebeului, Timioara
Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie, Cluj-Napoca
Archaeologia Bulgarica, Sofia
Arheoloki vestnik, Ljubljana
Arheoloki radovi i rasprave, Zagreb
Biserica Ortodox Romn. Buletinul oficial al Patriarhiei Romne,
Bucureti
Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna
Classica et Christiana. Periodico annuale del Centro di Studi
Classici e Cristiani, Iai
Dacoromania. Jahrbuch fr stliche Latinitt, Freiburg/Mnchen
Diadora. Glasilo arheolokoga Muzeja u Zadru, Zadar
Ephemeris Napocensis, Institutul de Arheologie i Istoria Artei,
Cluj-Napoca
Glasul Bisericii. Revist oficial a Sfintei Mitropoliei a Ungrovlahiei, Bucureti
Mitropolia Ardealului. Revist oficial a Mitropoliei Ardealului,
Sibiu
Mitropolia Banatului. Revist oficial a Mitropoliei Banatului i a
Arhiepiscopiei Caransebeului i Episcopiei Aradului, Timioara
Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, Complexul muzeal judeean Neam, Muzeul de Istorie Piatra-Neam
Miscellanea Bulgarica, Bulgarisches Forschungsinstitut in sterreich, Wien

Cu excepia celor din LAnne philologique.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

MO
Pontica
Radovi
RT
SAA
SAI
SCIVA
ST
SUBB. Th. Cath.
TD
TV

13

Mitropolia Olteniei. Revist oficial a Arhiepiscopiei Craiovei i a


Episcopiei Rmnicului i Argeului, Craiova
Pontica, Muzeul de Istorie Naional i Arheologie, Constana
Radovi. Razdio povijesnih znanosti, Sveuilite u Splitu, Filozofski Fakultet, Zadar
Revista teologic. Revista oficial a Mitropoliei Ardealului, Sibiu
Studia Antiqua et Archaeologica, Universitatea Al. I. Cuza Iai
Studii i articole de istorie, Societatea de tiine istorice, Bucureti
Studii i cercetri de istorie veche i arheologie, Institutul de
Arheologie Vasile Prvan Bucureti
Studii teologice, Bucureti
Studia Universitatis Babe-Bolyai. Theologia Catholica, Cluj-Napoca
Thraco-Dacica, Institutul Romn de Tracologie Bucureti
Teologie i via, S. N., Mitropolia Moldovei i Bucovinei, Iai
4. Volume

ANRW
DID, II
HEO, I-II
PCBE, 1, 2/1-2

PIB, I
PIR
PLRE, I-III A-B

Ausftieg und Niedergang der rmischen Welt. Geschichte und


Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, II, Prinzipat,
Berlin-New York
R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Romanii la Dunrea de Jos, Bucureti, 1968
G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, I, Patriarchatus
Constantinopolitanus, II, Patriarchatus Alexandrinus, Antiochenus, Hierosolymitanus, Padova, 1988
Prosopographie chrtienne du Bas-Empire, 1, Prosopographie de
lAfrica chrtienne (303-533), sous la direction de A. Mandouze,
Paris, 1982; 2, Prosopographie de lItalie chrtienne (313-604),
sous la direction de Ch. Pietri et L. Pietri, 1, A-K, 2, L-Z, par J.
Desmulliez, Ch. Fraisse-Cou, . Paoli-Lafaye, Ch. Pietri, L. Pietri,
C. Sotinel, Paris-Roma, 1999
S. Cosentino, Prosopografia dellItalia bizantina (493-804), I,
A-F, Bologna, 1996
Prosopographia Imperii Romani Saec I.II.III, Berlin
The Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge, I, A.
D. 260-395, by A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris, 1971;
II, A. D. 395-527, by. J. R. Martindale, 1980 [2006]; III A-B, A.
D. 527-641, by J. R. Martindale, 1992 [2006]
Nelu Zugravu

CUVNT NAINTE
Editarea izvoarelor reprezint unul dintre obiectivele fundamentale ale oricrei istoriografii. n cazul celei romneti, importana editrii e mult sporit datorit numrului redus al surselor, anumite perioade, precum Antichitatea i intervalul
subsecvent, de trecere spre medievalitate, caracterizndu-se printr-o penurie exasperant de informaii, cele existente fiind adeseori prolixe, posterioare evenimentelor
i contradictorii. Chiar i de-o asemenea calitate, ele trebuie cunoscute, pe ct posibil, n integralitatea lor, interpretate n contextul istoric i cultural i corelate cu
date de alt natur (epigrafic, arheologic, numismatic, sfragistic etc.), putnduse reconstitui astfel, fie i parial, dar credibil, momente, personaliti, idei. De aceea,
excerptarea i adunarea n corpora a acestor frme de meniuni sunt absolut necesare, dar nu uor de realizat. Exemplul clasic este cel al lui G. Popa-Lisseanu, care
n perioada interbelic, singur, a adunat extrase din autorii clasici i postclasici referitoare la istoria Daciei. Dup cea de-a doua conflagraie mondial, proiectul
Izvoare privind istoria Romniei. Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes
(FHDR) nceput n 1964 sub asupiciile Academiei, la care au colaborat clasiciti,
bizantinologi i medieviti de prestigiu, nc de-o mare utilitate, ar fi trebuit s constituie un stimulent pentru ntreprinderi similare, tematice. Sfritul acestuia n 1982,
dup patru tomuri, a nsemnat i ncetarea a aproape oricrei iniiative n domeniu.
Este drept ns c, prin strduinele unor filologi clasici erudii, posednd o solid
cultur istoric, au vzut lumina tiparului ediii ale operelor unor autori latini i
greci care conin referine la istoria antic i postantic a spaiului romnesc.
Totui, n contextul n care, la posibilitile actuale oferite de cultura romn,
publicarea integral a izvoarelor antice este, practic, imposibil, realizarea unor corpora tematice rmne un deziderat mereu actual. E un demers pe care i-l permit chiar i
medii istoriografice cu tradiii ndelungate n editarea surselor. Dar a forma astzi un
colectiv care s se preocupe de tlmcirea i editarea dup standarde ct de ct comparabile cu cele ale unor mari edituri a scrierilor antice sau care s-i asume sarcina
cutrii cu rbdare prin colecii de surse, periodice, ediii vechi sau noi tiri mrunte, lacunare, unele infime, dar care pot consolida demonstraii nc fragile, genera intrepretri noi sau evidenia ubrezenia unor prejudeci considerate adevrate axiome ine de domeniul fanteziei. ntr-o vreme n care studiile clasice risc s-i piard
chiar statutul universitar, doar pasiunea nedisimulat mai poate motiva angajarea la
finalizarea unui proiect precum cel de fa.
Fontes historiae Daco-romanae Christianitatis. Izvoarele istoriei cretinismului romnesc (FHDRCh), realizat n cadrul Centrului de Studii Clasice i Cretine al Facultii de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai prin colaborarea dintre un istoric al Antichitii, doi filologi clasici i un teolog, ncheie
eforturile a ase ani de documentare prin biblioteci din Germania, Italia, Grecia i
Romnia i de eforturi de traducere, nelegere i comentare a peste o sut de texte
greceti i latineti. Cele mai multe dintre ele, extrase din scrieri care n-au fost in-

16

CUVNT NAINTE

cluse n FHDR, I-IV, unele necunoscute n istoriografia romneasc sau utilizate


prin intermediari, traduse acum pentru prima dat n cultura romn, conin informaii despre cretinismul din regiunea Dunrii Inferioare n mileniul I origini,
martiri, participani la concilii, clerici, dispute doctrinare etc. Cteva dintre cele
mai importante probleme ale acestui important fenomen istoric, cultural i lingvistic le-am discutat n Studiul introductiv. Sunt ns i fragmente din diferii autori
tlmcite, de asemenea, pentru ntia oar n romnete care se refer la evenimente petrecute n Antichitatea clasic i trzie n spaiul de referin sau n proximitatea acestuia, prezint diferite populaii care au locuit un timp mai mult sau mai
puin ndelungat aici, nfieaz genealogii biblice, descriu itinerarii i spaii geografice, amintesc de aspecte de via religioas i spiritual precretin .a., completnd datele din izvoarele narative recenzate n FHDR, I-IV.
Corpus-ul de fa nu este unul exhaustiv. Sunt numeroase alte surse greceti i
latineti care trebuie excerptate, ca s nu mai vorbim de cele n limbile orientale
(copt, siriac, armean, georgian), complet necunoscute n istoriografia romneasc.
Cel puin pentru acestea din urm, ar trebui pregtii tineri filologi i istorici, care s
cunoasc idiomurile respective i apoi s-i asume dificila sarcin a identificrii, excerptrii i traducerii izvoarelor respective. Sperm ns c, punnd la ndemna istoriografiei naionale acest instrument de lucru, s stimulm ntreprinderi de acelai gen i
s contribuim la aprofundarea studierii cretinismului din spaiul romnesc n mileniul I.
Nelu Zugravu

STUDIU INTRODUCTIV
CTEVA PROBLEME ALE CRETINISMULUI DIN SPAIUL
ROMNESC N MILENIUL I N LUMINA
IZVOARELOR LITERARE
Cercetarea cretinismului din regiunea Dunrii de Jos n mileniul I are o
vrst deja secular. Interesul a sporit constant, pe msur ce descoperirile arheologice, epigrafice i sfragistice se nmuleau, ridicnd noi probleme1. n ultimul deceniu i jumtate ns, paralel cu reanalizarea izvoarelor literare cunoscute, au fost
puse n circulaie i surse nevalorificate sau mai rar utilizate n istoriografia romneasc, care au permis reluarea dezbaterii asupra unor aspecte controversate ale istoriei cretinismului timpuriu din aria menionat misionarism i convertire,
martiri2, aspecte doctrinare i de disciplin ecleziastic3, jurisdicie4, terminologie5,
ierarhie i organizare ecleziastic6, personaliti i scrieri bisericeti7 .a. Astfel,
1
Vezi, n ultim instan, E. Popescu, Aperu sur larchologie et lpigraphie chrtienne
au XXe sicle en Roumanie, n Civilisation grecque et culture antiques priphriques. Hommage
Petre Alexandrescu son 70e anniversaire, dit par A. Avram et M. Babe, Bucarest, 2000, p. 349358; N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria cretinismului la romni. Mrturii arheologice, Cluj-Napoca,
2002; N. Zugravu, Cretinismul din regiunea dunrean n mileniul I: trei probleme, n SAI, 67, 2002, p.
79-81; R. Ardevan, Christliche Denkmler in der Provinz Dakien. Heutiger Forschungsstand, estratto
da Acta Congressus internationalis XIV archaeologiae christianae, editionem curaverunt R. Harreither,
Ph. Pergola, R. Pillinger, A. Plz, Citt del Vaticano-Wien, 2006, p. 817-823.
2
N. Zugravu, E. Setnic, Cteva consideraii privind martirii din Scythia Minor, n MemAntiq,
20, 1995, p. 239-247; N. Zugravu, Geneza cretinismului popular al romnilor, Bucureti, 1997, p.
214-224; idem, Martyrs dOccident vnrs en Scythie Mineure, n SAA, V, 1998, p. 73-80; N. Dnil, Martyrologium Daco-Romanum, ediia a 2-a revizuit i adugit, Bucureti, 2003; vezi i infra.
3
N. Zugravu, Erezii i schisme la Dunrea Mijlocie i de Jos n mileniul I, Iai, 1999; idem,
op. cit., n SAI, 67, 2002, p. 85-87.
4
Vezi infra.
5
T. Diaconescu, Termenul cretin basilica. Studiu de lexicologie diacronic n spaiul romanic, n Philologos, Iai, 3-4, 2005, p. 31-42; S. Goicu, V. Goicu, Cuvntul Crciun n onomastica romneasc, n ABan, 7 (46), 1996, 10-12, p. 58-65; I. Ionescu, nceputurile cretinismului romnesc daco-roman (sec. II-VI, VII), Bucureti, 1998; idem, nceputurile cretinismului romnesc (sec.
II-VII), ediia a II-a, Brda, 2003; S. Goicu, Termeni cretini n onomastica romneasc, Timioara,
1999; C. Opreanu, Paganus i basilica. Puncte de vedere referitoare la vechimea nelesului cretin n
limba romn, n EphNap, 11, 2001, p. 67-74; idem, Transilvania la sfritul antichitii i n perioada migraiilor. Schi de istorie cultual, cu colaborarea lui C. Gaiu, Cluj-Napoca, 2003, p. 30-41;
N. Zugravu Din nou despre basilica-biseric, n Cl&Chr, 2, 2007, p. 251-303; idem, Din nou despre
basilica-biseric, n Dacia Felix. Studia Michaeli Brbulescu oblata, editori: S. Nemeti, F. Fodorean,
E. Nemeth, S. Coci, I. Nemeti, M. Pslaru, Cluj-Napoca, 2007, p. 473-489; idem, Di nuovo dal latino
basilica al romeno biseric, n InvLuc, 29, 2007, p. 289-308. Vezi i infra.
6
I. Holubeanu, The Byzantine monachism in Scythia Minor-Dobruja in the IVth-XVth centuries, n tudes byzantines et post-byzantines, V, Bucureti, 2006, p. 243-289. Vezi i infra.
7
Th. Damian, Some Critical Considerations and New Arguments Reviewing the Problem of
St. John Cassians Birthplace, n OCP, 57, 1991, p. 257-280; C. Zuckerman, Cappadocian Fathers

18

STUDIU INTRODUCTIV

dac excludem lucrrile mai puin reuite8, se poate spune, pe ansamblu, c istoriografia temei a fcut progrese notabile. Desigur, unele aspecte rmn insuficient
fundamentate, fapt explicabil, n parte, prin condiiile istorice specifice de dezvoltare a cretinismului din spaiul carpato-dunrean (bulversrile etno-demografice i
politice, absena unor structuri ecleziastice superioare, ncetarea culturii cretine
scrise), dar pe care, mai mult sau mai puin ndreptii, sceptici de ocazie, rigizi, nu
le pricep i le reproeaz adevrailor specialiti n numele unei obiectiviti nici de
ei nelese9. Unele subiecte pot fi nc analizate, publicarea prezentului corpus constituind un bun prilej pentru o nou reflecie asupra lor.
I. ORIGINEA APOSTOLIC A CRETINISMULUI DIN SPAIUL
ROMNESC
Dintre toate problemele repuse n discuie, cea mai spectaculoas i cu impactul cel mai puternic dincolo de sfera mediului tiinific este aa-zisa origine apostolic a cretinismului din spaiul romnesc. Meritul incontestabil l are preotul Nicolae Dnil, care a valorificat pentru prima dat informaii ignorate pn la el10,
acestea avnd darul de a da un nou impuls refleciei pe seama temei amintite, creionnd astfel mai ferm tendinele divergente afirmate anterior n aceast privin,
respectiv cea care susine posibilitatea prezenei unuia sau chiar a doi dintre apostolii Mntuitorului n teritoriul menionat i cea care o neag. Lsnd deoparte convingerile inoculate ale unor teologi11, produciile purtnd girul interesat al unor nalte
and the Goths. A Scythian Presbyter Ascholius, the Biographer of St. Sabas, n T&MByz 11, 1991, p.
473-479; E. Popescu, Cine a fost autorul Actului martiric al Sfntului Sava Gotul? Consideraii pe
marginea unei ipoteze, n Pontica, 33-34, 2000-2001, p. 515-523 = Qui est lauteur de lActe du martyre de Saint Sabas le Goth? Quelques considretions autour dune nouvelle hypothse, n tudes
byzantines et post-byzantines, IV, recuillies et publies par E. Popescu et T. Teoteoi, Iai, 2001, p. 719; I. Holubeanu, Dionysius Exiguus i monahismul dobrogean, n Studia historica et theologica.
Omagiu Profesorului Emilian Popescu, Iai, 2003, p. 229-254; C. Bdili et A. Jakab (d.), Jean Cassien entre lOrient et lOccident. Actes du colloque international organis par le New Europe College
en collaboration avec la Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Bucarest, 27-28 septembre 2001), Iai,
2003; M. Girardi, Basilio di Cesarea, la passio di S. Saba il Goto e la propagazione del cristianesimo nella regione del Basso Danubio fra III e IV sec., n Italia e Romania. Storia, Cultura e Civilt a
confronto. Atti del IV Convegno di Studi italo-romeno (Bari, 21-23 ottombre 2002), a cura di S. Santelia, Bari, 2004, p. 157-171.
8
Vezi, de exemplu, M. Diaconescu, Istoria literaturii dacoromane, Bucureti, 1999; V.
Itinean, Viaa cretin la Dunrea de Jos (secolele IV-VI d. Hr.), Timioara, 2006; A.-C. Cteia, Instituii ecleziastice pe litoralul vest-pontic, n lumina izvoarelor arheologice, literare i epigrafice n
secolele IV-VII, Constana, 2006; M. Turcu, Religie i cultur n spaiul romnesc n secolele II-VI,
Piatra-Neam, 2008.
9
A. Andrei Rusu, Cretinismul romnesc n preajma Anului O Mie: n cutarea identitii,
n Vocaia Istoriei. Prinos Profesorului erban Papacostea, volum ngrijit de O. Cristea, Gh. Lazr,
Brila, 2008, p. 39-67.
10
Vezi infra.
11
Vezi, mai nou, N. Cojocaru, Cultul n comunitile cretine de pe teritoriul rii noastre
n primele veacuri, n TV, 5 (71), 1995, 10-12, p. 129-130; S. Verzan, Sfntul Apostol Andrei, Con-

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

19

fee bisericeti12 sau prerile celor mai puin orientai n domeniu13, s-l amintim n
acest context pe cel mai drz aprtor al apostolicitii cretinismului romnesc,
Emilian Popescu, care i-a pus ntreaga tiin n slujba demonstrrii cu orice chip a
acestei idei. Cum vom avea prilejul s artam mai jos, metoda Domniei sale nu e
dintre cele mai reuite, cci adesea informaiile din surse sunt contorsionate, elementele care nu-i convin sunt camuflate n note, regulile logicii sunt nclcate, contri-

stana, 1998, p. 173-197; A. Isvoranu, Cuvntul lui Dumnezeu propovduit de Sfntul Apostol Andrei
strmoilor neamului romnesc, n MO, 52, 2000, 5-6, p. 97-105; A. Gabor, Biserica i statul n primele patru secole, Bucureti, 2003, p. 55-58; N. Morlova, Sfntul Andrei, printele cretinismului romnesc, n Izvoarele cretinismului romnesc, Constana, 2003, p. 11-28; Petroniu Sljanul, nceputurile vieii cretine la gurile Dunrii, n Omagiu Profesorului Nicolae V. Dur la 60 de ani, Constana, 2006, p. 573-575; N. V. Dur, Scythia Minor (Dobrogea) i Biserica ei apostolic. Scaunul
arhiepiscopal i mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV), Bucureti, 2005, passim; V. Itinean, op. cit.,
p. 36-44; M. Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, I, Iai, 2004, p. 58-60, 128; S. Dumitru,
Cretinismul romnesc din primele secole. Puncte de vedere, n Revista Teologic, Sibiu, 2, 2008
(http://www.revistateologica.ro/blog.php?id=143). Vezi i infra.
12
Vezi fantasmagoriile publicistului Dumitru Manolache (Andrei, apostolul lupilor, Bucureti, 2000 carte aprut cu binecuvntarea . P. S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului;
Sfntul Apostol Andrei la Dunrea de Jos, Galai, 2001 tiprit cu binecuvntarea P. S. dr. Casian
Crciun, Episcopul Dunrii de Jos; Sfntul Apostol Andrei n tradiia popular, n Cretinismul sufletul neamului romnesc. Lucrrile simpozionului naional Sfntul Andrei Apostolul romnilor,
ediia I, Mnstirea Brncoveanu, 2002, Fgra, 2004, p. 50-59; Sfntul Andrei, praznic cretin, dar
i un adevrat Halloween romnesc, n Gardianul, 30 noiembrie 2006; Mrturii despre cele mai vechi
biserici cretine din lume, n Gardianul, 24 februarie 2007) i tefan Mrcule (Apostolul care L-a adus
pe Hristos romnilor, n Ziarul Lumina, 19 iunie 2008, p. 1) sau articolele demne de romanele sciencefiction ale lui Petru David (Despre originea geto-dacilor i nceputul cretinrii lor, n MO, 30, 1978,
1-3, p. 154-161; Mo Andrei, printele spiritual al strmoilor notri, n idem, Din istoria sfinilor poporului romn, Bucureti, 1992, p. 4; Sfini romni n calendarul cretin. Sf. Apostol Andrei, n Magazin
istoric, S.N., anul XXV, nr. 8 (293), august 1991, p. 67).
13
Vezi bibliografia citat n N. Zugravu, op. cit., n SAI, 67, 2002, p. 81 (notele 23-24), 82
(nota 25); adaug V. Lungu, Cretinismul n Scythia Minor n contextul vest-pontic, Sibiu-Constana,
2000, 14-15, p. 90, 100-101; idem, nceputurile cretinismului n Scythia Minor n lumina descoperirilor arheologice, n Izvoarele cretinismului romnesc, p. 41-42; R. Negril, Sfntul Andrei, apostolul romnilor (consideraii istorice), n Analele Universitii Dimitrie Cantemir. Seria Istorie, 2, 1998,
p. 229-232; M. Diaconescu, op. cit., p. 407-414; P. Zugun, Un fapt istoric excepional: primii europeni
cretinai de apostolul Pavel au fost strmoi ai viitorilor romni, n Revista romn, Iai, VI, 2000, nr. 1
(19), p. 4; idem, Strmoi ai viitorilor romni au fost primii europeni cretinai de Apostolul Pavel, n
Romnia liber, 26 iulie 2003, p. 6; idem, Protoromni n Faptele apostolilor i n epistole ale Noului
Testament, n Romnii din afara granielor rii. Coordonate istorice i naionale n cadrul european,
Iai-Cahul-Chiinu, 1-4 noiembrie 2007, volum editat de I. Pruteanu-Iscescu i M.-C. Ghenghea, prefa de I. Prutescu-Iscescu, postfa de Gh. Zbuchea, Iai, 2007, p. 231-235; V. V. Muntean, Cretinism
primar la Dunrea inferioar. Noi revizuiri, n Slujitor al Bisericii i al neamului. Printele Prof. univ.
dr. Mircea Pcurariu, membru corespondent al Academiei Romne, la mplinirea vrstei de 70 de ani,
Cluj-Napoca, 2002, p. 203-207; D. Gh. Teodor, Unele precizri privind nceputurile cretinismului la
est i sud de Carpai, n Credin, istorie i cultur la Dunrea de Jos, Galai, 2005, p. 13; L. Trofin,
Romanitate i cretinism la Dunrea de Jos n secolele IV-VIII, Bucureti, 2005, p. 121-125; idem,
Istoria cretinismului la nordul Dunrii de Jos (secolele I-XIV) (Curs universitar), Bucureti, 2008, p.
52-55; M. Turcu, op. cit., p. 71, 80-82, 84, 100-101.

20

STUDIU INTRODUCTIV

buiile altor cercettori nu sunt apreciate iar prioritatea pe care o au unii dintre ei n
exprimarea anumitor puncte de vedere nu este recunoscut14.
Asupra aa-zisului caracter apostolic al cretinismului ne-am pronunat i
noi acum mai bine de un deceniu15, editarea volumului de fa oferindu-mi prilejul
de a relua discuia.
1. APOSTOLATUL SFNTULUI ANDREI N SCYTHIA
Punctul de plecare al dezbaterii privitoare la aa-zisa origine apostolic a
cretinismului din spaiul romnesc l reprezint un pasaj din Istoria bisericeasc a
lui Eusebius din Caesarea, redactat n mai multe versiuni n primul sfert al veacului al IV-lea: T mn d kat 'Ioudaou n totoi n tn d ern to swtro mn postlwn te ka maqhtn f' pasan katasparntwn tn okoumnhn, Qwm mn, pardosi perixei, tn Parqan elhxen, 'Andra d tn Skuqan, 'Iwnnh tn 'Asan, pr o ka diatrya n 'Efs teleut, Ptro d' n Pnt ka Galat ka Biqun, Kappadok te
ka 'As kekhruxnai to [n] diaspor 'Ioudaoi oiken; ka p tlei
n Rmh genmeno, neskolopsqh kat kefal, otw at cisa
poqen. T de per Palou lgein, p Ierousalm mxri tou 'Illuriko
peplhrwkto t eagglion to Xristo ka steron n t Rwmh p Nrwno memarturhkto? Tata Wrignei kat lcin n trt tm tn e
tn Gnesin chghtikn erhtai (Aa stteau lucrurile n aceste privine la iudei,
n timp ce sfinii apostoli ai Mntuitorului precum i ucenicii lor s-au mprtiat n
toat lumea locuit pe atunci. Dup Tradiie, lui Toma i-a fost dat s mearg n
Parthia, lui Andrei n Scythia, lui Ioan n Asia, unde a i petrecut vreme mai ndelungat murind n oraul Ephesus. Petru pare a fi predicat iudeilor din dispora, n
Pontus, Galatia, Bithynia, Cappadocia i Asia, n cele din urm, ajungnd la Roma,
a fost rstignit cu capul n jos, aa cum el a socotit de cuviin s ptimeasc. Ce se cuvine s mai zicem de Paul, care, ncepnd de la Ierusalim i mprejurimi i pn n
Illyricum16 a plinit Evanghelia lui Hristos i a dat mrturie despre Domnul pe
vremea lui Nero la Roma? Aa ne spune textual Origene n cea de a treia carte a
Comentariului su la Cartea Facerii.)17.
14
Vehiculndu-i opiniile n medii sociale i culturale i n mijloace de informare diverse i
beneficiind de sprijinul necondiionat al slujitorilor altarului i al numeroilor compilatori din cinul
preoesc cu titluri universitare i doctori n teologie uni chiar de el, Emilian Popescu trebuie s fi fost
unul dintre inspiratorii forurilor ecleziastice care n 1995 l-au nscris pe apostolul Andrei n calendar
cu cruce roie, considerndu-l unul dintre marii sfini ai Ortodoxiei, apoi n 1997 l-au proclamat
Ocrotitorul Romniei iar n 2001 au instituit drept srbtoare bisericeasc naional celebrarea sa
de la 30 noiembrie vezi N. V. Dur, op. cit., p. 59.
15
N. Zugravu, Apostolotul Sfntului Andrei n Sciia. Geneza i evoluia unei tradiii, n
MemAntiq, 20, 1995, p. 215-238; idem, Geneza, p. 143-155, 160-171; vezi i idem, op. cit., n SAI,
67, 2002, p. 82-85.
16
Rom 15,19.
17
Eus., HE, III, 1, 1-3 (FHDRCh, V.2).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

21

Att informaia n ansamblul ei, ct i aria misionar a Sfntului Andrei au


trezit interesul ndreptit al numeroi nvai, care au formulat puncte de vedere
diferite cu privire la valoarea relatrii istoricului din Caesarea Palestinae pentru
expansiunea cretinismului n Scythia. Astfel, unii consider c Eusebius nu este
suficient de clar n citarea lui Origene i, deci, prezena apostolului n Scythia, echivalat avant la lettre cu provincia diocleian cu acelai nume, aadar, n linii
generale, cu Dobrogea, e acceptat doar ca pe o simpl posibilitate18. Muli teologi
i istorici apreciaz c tirea scriitorului bisericesc se face ecoul unei tradiii care
circula demult n mediile cretine, astfel nct ea poate fi apreciat ca veridic,
identificnd, astfel, Scythia, fie cu regiunea de la nordul Mrii Negre, fie cu inutul
dobrogean, n special zona coloniilor greceti vest-pontice, fie cu un teritoriu mult
mai vast, care ar include, deopotriv, att regiunea dobrogean, ct i spaiul danubiano-pontic septentrional19.
Sunt i nvai care au adoptat un punct de vedere mai nuanat fa de
eventualitatea misionarismului lui Andrei n Scythia n inuturile romneti n
special. Ei nu resping n totalitate acest fapt, considernd c informaia lui Eusebius
18

Vezi N. Zugravu, Geneza, p. 143, 161 (notele 5-9, bibliografia).


n afara bibliografiei citate supra i ibidem, p. 143-144, 161-162 (notele 10-14), vezi P.
B. T. Bilaniuk, The Apostolic Origin of the Ukrainian Church, Ohio, 1988, p. 61-70; idem, Die religise Lage an der skythischen Schwarzmeerkste und ihr Einflu auf Westeuropa in der Sptantike und
im frhen Mittelalter, n R. Pillinger, A. Pltz, H. Vetters (Hrsg.), Die Schwarzmeerkste in der Sptantike und im frhen Mittelalter. Referate des dritten, vom 16. Bis 19. Oktober 1990 durch die Antiquarische Abteilung der Balkan-Kommission der sterreichischen Akademie der Wissenschaften und
das Bulgarische Forschungsinstitut in sterreich veranstalteten Symposions, Wien, 1992, p. 128-129
(cu trimiterile de la notele 27-29); R. Netzhammer, Antichitile cretine din Dobrogea, n romnete
de G. Guu, ediie ngrijit de A. Barnea, Bucureti, 2005, p. 5-7; E. Popescu, Cretinismul la romni.
Rdcinile lui rsritene, n BOR, 109, 1991, 4-6, p. 100; idem, Izvoarele apostolice ale cretinismului romnesc: Sfntul Apostol Andrei i Tomisul, n ST, 46, 1994, 1, p. 80-88; idem, Christianitas
Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucarest, 1994, p. 74-91, 201, 204; idem, Sources concernant
la mission du Saint aptre Andr sur le territoire de la Roumanie, n tudes byzantines et post-byzantines, III, Bucarest, 1997, p. 9-18; idem, Cretinismul timpuriu pe teritoriul Romniei. 1. Originile
apostolice. 2. Bizanul sau Roma?, n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, Iai, 2000, p. 195-206;
idem, Apostolicitatea cretinismului romnesc, n MO, 54, 2002, 1-4, p. 7-15 = n Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 11-24; idem, La mission chrtiennes aux premiers sicles dans le sudest europen (aperu historique), n Aspects of Spiritual Life in South East Europe from Prehistory to
the Middle Age, edited by V. Cojocaru and V. Spinei, Iai, 2004, p. 232; K. Ilski, Pierwsza misja
chrzecijaska nad dolnym Dunajem, n Studia Moesiaca, II, editores L. Mrozewicz et K. Ilski,
Pozna, 1994, 85-91; A. Suceveanu, Contributo alla storia del cristianesimo nella Scizia Minore, n
Timpul istoriei, I, Memorie i patrimoniu, Bucureti, 1997, p. 174-174; idem, Cercetri recente n
Histria cretin, n Omagiu Virgil Cndea la 75 de ani, coordonator P. H. Stahl, II, Bucureti, 2002,
p. 282-283; idem, Lvolution du christianisme histrien, n Histria. Les rsultats des fouilles, XIII. La
basilique piscopale, par A. Suceveanu avec la collaboration de larchitecte G. Miloevi, O. Bounegru,
C. Mueeanu et Gh. Poenaru Bordea et la participation de A. Bltc, M. Dima et I. Iacu, Bucarest,
2007, p. 130-131; L. Trofin, Viaa spiritual a comunitilor de la nordul Dunrii n lumina izvoarelor scrise n secolele IV-XI, n Analele Universitii Dimitrie Cantemir. Seria Istorie, 3, 1999,
p. 150-152; DELC, p. 47 (Andrei, Sf. Apostol); V. H. Baumann, Sngele martirilor, Constana, 2004,
p. 32-33.
19

22

STUDIU INTRODUCTIV

trebuie privit ca atare, respectiv ca o consemnare a unei tradiii (pardosi) care,


fie nu are valoare probatorie20, fie e necesar s fie confirmat prin date mai sigure21.
n sfrit, exist cercettori care apeciaz c informaia lui Eusebius este
dificil de verificat (J. Danilou), astel nct tradiia care s-a format despre misionarismul Sfntului Andrei n inuturile scitice, cu precdere n zona dunrean,
frizeaz legenda (P. . Nsturel); Protocletul consider ei trebuie legat mai
ales de pmntul elenic, unde a fost martirizat22.
Revenind la prezena lui Andrei n Scythia, n afara surselor literare asupra
crora ne vom opri mai jos, adepi dintr-o grupare sau alta au invocat n sprijinul
tezei lor i alte argumente, precum tradiia ecleziastic menionat pentru prima
dat de mitropolitul Dosoftei al Moldovei ( 1693) n Proloagele sale pe luna noiembrie sau anumite creaii folclorice, credine populare i toponime din Dobrogea
i sudul Moldovei (priaul Sfntului Andrei, Apa Sfntului, Petera Sfntului Andrei)23. Recent, s-a accentuat asupra faptului c Scythia menionat de Eusebius trebuie s fie identificat fr rezerve cu Dobrogea, ntruct teritoriul dintre
Mare Neagr i Dunre a purtat ntotdeauna numele de Scythia, cum o arat un
document epigrafic histrian deci inatacabil de pe la aprox. 200 . H.24 i Strabon25. Nici unul dintre aceste argumente nu rezist. Astfel, consemnarea nvatului
prelat moldovean nu se sprijin pe o tradiie antic local, izvort din contiina
credincioilor est-carpatici despre misionarismul apostolului Andrei n zon, ci are
un caracter cult, originndu-se n literatura ecleziastic bizantin. Absena tradiiei
despre care vorbeam se observ i din aceea c pe parcursul Evului Mediu, cnd
multe aspecte ale vieii publice i private purtau amprenta unei simbolistici cretine
indiscutabile, Cel dinti chemat nu s-a bucurat de o cinstire deosebit printre romnii ortodoci, nefiindu-i nchinat nici o ctitorie iar numele neregsindu-i-se n repertoriul onomastic al familiilor voievodale sau avnd o inciden foarte sczut
printre credincioii de rnd26. Ct privete creaiile folclorice, ele n-au nici o valoa20
J.-M. Prieur, Praefatio, n Acta Andreae. Praefatio-Commentarius, cura J.-M. Prieur,
Brepols-Turnhout, 1989 (CCSA 5), p. 88-89; N. Dnil, Sfntul apostol Andrei i Scythia Minor, n
Viaa cretin, anul IV, nr. 9 (79), mai, 1993, p. 5; idem, Martyrologium Daco-Romanum, p. 69, nota 7.
21
N. Zugravu, op. cit., p. 144, 163 (nota 17, bibliografie).
22
Idem, op. cit., n MemAntiq, 20, 1995, p. 215-238; idem, Geneza, p. 143-155, cu bibliografia; idem, op. cit., n SAI, 67, 2002, p. 82-85; A. Madgearu, Rolul cretinismului n formarea poporului romn, Bucureti, 2001, p. 18. Vezi i infra.
23
N. Dasclu, n Sfntul Andrei, apostolul romnilor, Iai, 1996, p. 13-18; S. Verzan, Sfinii
Apostoli n faa ndatoririi de a propovdui Evanghelia la toate neamurile, n ST, 48, 1996, 1-2, p.
11-12; N. Zugravu, Geneza, p. 144, 163 (notele 15-16, bibliografia); E. Popescu, op. cit., n tudes
byzantines et post-byzantines, III, p. 9-10, cu bibliografie; V. Chirica, Cretinismul la est de Carpai.
Secolele II-X, n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 215; L. Trofin, Romanitate i cretinism,
p. 129; N. Morlova, op. ct., p. 14, 20-26; M. Pcurariu, op. cit., p. 59-60; V. Itinean, op. cit., p. 44.
24
ISM, I, 15.
25
Str., VII, 4, 5; 5, 12 ; L. Trofin, op. cit., p. 128-129; A. Suceveanu, op. cit., p. 131.
26
N. Zugravu, op. cit., p. 154, 171 (notele 131-133, bibliografia). Cauzele invocate de Liliana Trofin n explicarea absenei numelui Andrei trecerea timpului, deplasrile de populaii,

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

23

re pentru demonstrarea apostolatului lui Andrei n spaiul romnesc27, cei care le


utilizeaz acoperindu-se de ridicol. n sfrit, prerea c Dobrogea actual a fost
sinonim cu Scythia (Mikr Skythia) e mai mult dect o exagerare, cci noiunea
din urm desemna, aa cum a demonstrat i mai recent Mihai Irimia pe baze arheologice, numismatice i literare, doar o zon restrns din proximitatea coloniilor
greceti, cele din urm aflndu-se n afara ei28; o prob, n acest sens, o constituie
nsui decretul epigrafic invocat ISM, I, 15 , din care aflm, ntr-adevr, c tracii
lui Zoltes ptrunseser n Scythia, ctre oraele greceti29, dar acestea, dei aflate
sub oblduirea regelui Rhemaxos30, erau entiti separate, compuse, dup toate regulile unei polis, din oraul propriu-zis i teritoriu (tn [te x]ran ka tn [pl]i[n])31, administrate i aprate de grecii nii32, dincolo de care se gseau ara
strin i pmnturile mai multor noroade ([di t] polema qnh pleona)33. Strabon nsui face distincie ntre mikr Skuqa34 i partea de pe rmul
Pontului, de la gura sacr a Istrului pn la irul de muni Haemus i strmtoarea
Bizanului ( Pontik parala, p to ero stmato to Istrou
mxri t per tn Amon rein ka mxri to stmato to kat Buzntion), unde se gseau oraele greceti35. n context, este absurd s credem c grecii
vest-pontici au avut vreodat contiina c sunt altceva dect poporul histrienilor
(dmo Istrihnn) i c locuiesc n Scythia, iar nu n cetatea histrienilor (Istrihnn pli)36; raionamentul este valabil, credem, i pentru locuitorii autohtoni
din interiorul sau de pe malul dunrean al inutului dintre Dunre i Mare. De altfel, pe vremea mpratului Tiberius i a urmailor acestuia, cnd apostolul trebuie
s fi svrit cltoriile sale misionare i cnd oraele greceti fuseser deja incluse
n Imperiu, o unitate administrativ roman cu numele Scythia nu exista. Este drept
c, uneori, Ovidius folosete acest termen pentru inutul exilului su37, dar aceeai
distrugerile efectuate de migratori, fenomenul roirii satelor, calamitile naturale, noile realiti etnice i culturale dintr-o anumit epoc, sporul negativ nregistrat n diferitele etape istorice,
necunoaterea unor aspecte ale vieii bisericeti n perioada formrii statelor medievale romneti,
caracterul oficial al documentelor de cancelarie i al cronicilor medievale (op. cit., p. 128-129)
sunt simple cliee.
27
N. Zugravu, op. cit., p. 154, 171 (notele 129-130, bibliografia).
28
M. Irimia, Despre scii i Sciia Mic n ultimele secole ale mileniului I a. Chr., n Pontica,
33-34, 2000-2001, p. 299-317; idem, Das Gebiet Skythia Minor in hellenistischer Zeit, n Studia historiae
et religionis daco-romanae. In honorem Silvii Sanie, ediderunt L. Mihailescu-Brliba, O. Bounegru,
Bucureti, 2006, p. 69-97.
29
R. 15-16, subl. n.
30
R. 16-17.
31
R. 10.
32
R. 10-14.
33
R. 16-17.
34
VII, 4, 5; 5, 12.
35
VII, 6, 1.
36
ISM, I, 89-93.
37
Trist., I, 3, 61; 8, 40; II, 1, 3; III, 2, 1; 4, 49 etc.

STUDIU INTRODUCTIV

24

denominaie o aplic i spaiului nord-pontic38; i pentru el, oraele greceti (Graiae


urbes) erau uniti distincte39, aezate pe rmul stng al Pontului (cum maris Euxini positos ad laeua Tomitas)40. Scythia diocleian nu a fost echivalent cu Scythia preroman dobrogean, denumirea fiind una livresc41, fr valoare pentru istoria timpurie a cretinismului dobrogean.
Aa cum am artat din momentul n care am nceput s ne ocupm de istoria cretinismului n mileniul I, acum peste un deceniu, acceptarea sau respingerea
ideii originii apostolice a cretinismului din spaiul romnesc depind strict de vechimea i calitatea izvoarelor literare, ale cror informaii trebuie analizate critic i
ct mai detaliat, secol cu secol, n contextul istoric, al genului literar i al operei autorului n ansamblul su. S-a reproat celor care neag prezena lui Andrei n arealul menionat faptul c exagereaz importana surselor care nu pomenesc misiunea
acestuia n Scythia comparativ cu cele care o afirm42, dar fenomenul este exact invers. Noi nine am subliniat necesitatea ca, indiferent de mediu de provenien, caracter, coninut i vechime, izvoarelor s li se acorde un credit egal, fiind tratate cu
un spirit critic nediscriminatoriu43. Exagerarea se ntlnete, negreit, la cei care absolutizeaz fr nici un discernmnt datele despre prezena lui Andrei n Scythia
din surse de cea mai ndoielnic probitate, sacrificnd calitatea n favoarea cantitii; mai mult, s-a ajuns pn acolo, nct gsesc dovezi n sensul misiunii Protocletului chiar i n surse care nu conin nici mcar o aluzie la aa ceva sau a cror seriozitate e discutabil.
Astfel, unii istorici de formaie teologic au pretenia de a fi gsit argumente noutestamentare n favoarea sfinilor apostoli pe teritoriul Romniei44. Care
sunt aceste aa-zise argumente? n afara unor pasaje din diverse scrisori pauline,
din Evanghelii i din Faptele apostolilor care pentru problema noastr nu au nici o
relevan, ci doar ajut la nelegerea a ceea ce a nsemnat trecerea n general de la
Ecclesia ex circumcisione la Ecclesia ex gentibus45, se apeleaz la paragraful 3,1011 din Epistola ctre coloseni a lui Paul, n care acesta scria despre omul nou
care se nnoiete dup chipul creatorului pentru a ajunge la cunoatere, unde nu
mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici
scit, nici sclav, nici liber, ci Hristos care este totul n toate (subl. n.). Nu ncape
38

Trist., III, 4, 49; Epist. ex Ponto, III, 2, 45-47.


Trist., III, 9, 1-4.
40
Trist., IV, 10, 97.
41
Vezi i M. Irimia, op. cit., Pontica, 33-34, 2000-2001, p. 308; idem, op. cit., n Studia historiae et religionis daco-romanae..., p. 83.
42
A. Suceveanu, op. cit.
43
N. Zugravu, op. cit., n SAI, 67, 2002, p. 82-83.
44
S. Verzan, Propovduirea Evangheliei n Sciia Mic (Dobrogea). Argumente i temeiuri
noutestamentare, n ST, 47, 1995, 4-6, p. 79-118; E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru
mntuire, p. 197-198 (citatul de la p. 197).
45
B. Sebo, Ecclesia ex circumcisione, Ecclesia ex gentibus, n Istina, 36, 1991, p. 182201; S. Verzan, op. cit., n ST, 48, 1996, 1-2, p. 3-32.
39

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

25

nici o ndoial c invocarea lui n sprijinul cretinrii timpurii a sciilor (mijlocul


secolului I) prin extensie, a locuitorilor din Dobrogea i de la nordul Gurilor Dunrii46 e mai mult dect ridicol, mesajul apostolului neamurilor fiind cu totul
altul, anume identitatea noii umaniti n credina ntru Hristos, care, eliminnd orice
barier etnic, social, cultural, face posibil o nou demnitate47. Cum era firesc,
ideea paulin a avut un ecou considerabil n literatura ecleziastic ulterioar, numeroi scriitori bisericeti, dintre care unii au fost inclui n volumul de fa, reproducnd pasajul din Col. 3,11 sau augmentndu-i coninutul cu nume ale altor populaii care puteau accede la mesajul evanghelic; sciii devin astfel un nume generic
al comuniunii universale cretine48.
Nu exist nici o informaie n izvoarele neotestamentare (n primul rnd
scrisorile pauline i Acta Apostolorum) despre traseul parcurs de Andrei n misiunea de propovduire a mesajului evanghelic. Ultima meniune despre el se refer la
momentul cnd se gsea cu ceilali apostoli, dup nlare, ateptnd coborrea
Sfntului Duh49. Anumii cercettori, pornind de la sugestiile unor izvoare despre
misionarismul apostolic binar50, au presupus c ar fi nsoit pe fratele su Petru n
Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia51, iar, dup plecarea acestuia la Roma,
s-ar fi ndreptat spre popoarele din jurul Mrii Negre52, dar aceasta nu e dect o
simpl supoziie. Putem fi siguri c pn n momentul redactrii Faptelor apostolilor cel mai devreme n 65 i cel mai trziu n 80-85 sau 93-9553 nu exist date
despre prezena lui Andrei n Scythia.
46
I. I. Rmureanu, Predicarea Sfintei Evanghelii la poporul romn, n Sfini romni i aprtori ai legii strmoeti, Bucureti, 1987, p. 102, 113; D. Gh. Teodor, Cretinismul la est de Carpai
de la origini pn n secolul al XIV-lea, Iai, 1991, p. 51; idem, op. cit., n Credin, istorie i cultur
la Dunrea de Jos, p. 13-15; S. Verzan, Cteva date introductive asupra Sfintei Scripturi, n ST, 44,
1992, 3-4, p. 31; P. B. T. Bilaniuk, op. cit., p. 128; E. Popescu, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 14,
15 (nota 46) = n Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 21, 24 (nota 46); N. Morlova, op.
cit., p. 13; M. Pcurariu, op. cit., p. 59.
47
H. Leclercq, Scythie, n DACL, XV/1, col. 1100: Cette allusion aux Scythes (Col. 3, 11)
prouve que S. Paul voyait dj le christianisme substituant lunit de la communaut judaque, de la
civilisation hellnique et de lempire romain, une unit nouvelle, plus comprhensive et plus profonde. Les peuples les plus barbares, dont les Scythes sont le type, sont appels y entrer comme les
autres; aceeai idee i n idem, Msie, n DACL, XI/1, col. 501; vezi i M. Girardi, Gli sciti fra
mito e storia nei Cappadoci, n Cl&Chr, 1, 2006, p. 112-113.
48
Vezi infra.
49
Fap 1,13; R. E. Nixon, Andrei, n DB, p. 38.
50
De exemplu, ATh, 1 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/2, Acta Philippi et Acta Thomae
accedunt Acta Barnabae, edidit M. Bonnet, Hildesheim-New York, 1972, p. 99-100 = n crits apocryphes chrtiens, I, dition publie sous la direction de F. Bovon et P. Geoltrain, index tablis par S.
J. Voicu, Gallimard-Brepols, 1997, p. 1331); Epiph. Mon., VA, 3 (FHDRCh, CIV).
51
1Pt, 1,1; Eus., HE, III, 1, 2; 4, 2; Hier., Vir. ill., I; Nik., HE, II, 39 (FHDRCh, CXIX).
52
B. Zimmermann, Andr (Saint), n DACL, I/2, col. 2031-2032; F. Dvornik, The Idea of
Apostolicity in Byzantium and the Legend of Apostle Andrew, Cambridge (Massachusetts), 1958, p.
199; P. I. David, op. cit., n Magazin istoric, S. N., anul XXV, nr. 8 (293), august 1991, p. 67.
53
F. F. Bruce, Faptele Apostolilor, n DB, p. 442; L. M. McDonald, Acts of Apostles, n
EEC, p. 14.

STUDIU INTRODUCTIV

26

Rmnnd ns n epoca apostolic, trebuie s ne referim la o opinie foarte recent a lui Emilian Popescu, care, grbit, ignornd regulile oricrui demers tiinific
onest i uznd de-o logic foarte curioas, proclam descoperirea unui nou argument n favoarea prezenei lui Andrei n Scythia (Dobrogea). Este vorba despre o
informaie din Martyrologium-ul lui Usuardus (cca 800 cca 877), compus ntre
cca 850 i cca 865, cu numeroase retuuri ulterioare, informaie aflat n dreptul
datei de 30 noiembrie: In civitate Patras, provintiae Achaiae, natalis sancti Andreae apostoli, qui etiam Scythiam praedicavit. Hic beatissimus ab Egea proconsule comprehensus, primo in carcere est clausus, ac deinde gravissime caesus, ad
ultimum vero in cruce appensus, biduo inibi supervixit. (n oraul Patras, din provincia Achaia, ziua de pomenire a sfntului Andrei apostolul, care a evanghelizat
chiar i Scythia. Acest preafericit, arestat de proconsulul Egea, mai nti a fost nchis n temni i apoi btut groaznic, atrnat n cele din urm pe cruce, a supravieuit tot acolo timp de dou zile.)54. Cercetnd prosopografia Imperiului roman
din secolul I, Emilian Popescu a ajuns la concluzia c guvernatorul Egea ar putea fi
identificat cu un personaj istoric eventual C. Eggius Marull[us] din ginta Eggii-lor,
care, dup ce n timpul lui Claudius (41-54), ntre 41 i 47, exercitase magistratura de
curator riparum et alvei Tiberis55, pe timpul lui Nero, poate dup anul 62, a devenit
proconsul Achaiae, implicndu-se n martiriul Sfntului Apostol Andrei; pe cale
de consecin invers, dac notia lui Usuardus conine un element autentic56, nseamn c i celelalte date pot fi caracterizate aidoma, inclusiv cea despre aria misionar a apostolului; am avea, astfel, o dovad foarte veche despre activitatea
sfntului Andrei n Scythia57.
Opinia e vulnerabil din cel puin dou puncte de vedere. Astfel, crucificarea lui Andrei de ctre C. Eggius Marull[us], identic cu Egea, dup 62 este discutabil, ntruct, conform unor scrieri apocrife, apostolul murise nainte de sfritul
domniei lui Tiberius (14-37)58. Prin urmare, el n-a luat parte la conciliul de la Ierusalim de la nceputul lui 48, cnd susin unii teologi s-ar fi fcut tragerea la sori
54

FHDRCh, CVI.
CIL, VI, 31545; PIR2, E 7.
56
Nu exist ns nici o informaie c vreun membru din domus Eggiorum ar fi fost n acea vreme guvernator al provinciei Achaia, dar, desigur, faptul nu este exclus.
57
E. Popescu, Din ptimirile Sfntului Apostol Andrei la Patras: guvernatorul roman care
l-a condamnat la moarte pe cruce, n Slujitor al Bisericii i al neamului, p. 225-230, citatele fiind
de la p. 227, respectiv 226.
58
De exemplu, n evanghelia apocrif Cuvntul Sfntului Ioan Teologul despre Adormirea
preasfintei Nsctoare de Dumnezeu, care ar data din veacul al IV-lea, se spune c, pentru a participa
la momentul adormirii Mariei, Andrei, fratele lui Petru, Filip, Luca, Simon Cananeanul i Tadeu,
care erau mori, au fost sculai din mormintele lor de ctre Duhul Sfnt (subl. n.); evenimentul s-a
petrecut n timpul Cezarului Tiberius, pe care evreii l invocau pentru a-l determina pe guvernator
s-i alunge pe apostoli din Bethleem Cuvntul Sfntului Ioan Teologul despre Adormirea preasfintei Nsctoare de Dumnezeu, XIII, respectiv XXX cf. Evanghelii apocrife, traducere, studiu introductiv, note i prezentri de C. Bdili, ediia a IV-a adugit, Iai, 2007, p. 237, 241; despre datare,
cf. C. Bdili, n ibidem, p. 231.
55

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

27

a teritoriilor de misionat ntre apostoli59, dar la care n-au participat dect apostolii
i preoii din oraul amintit i delegaia Bisericii din Antiochia (Antakye, Turcia)
condus de Paul i Barnaba i al crui scop a fost rezolvarea problemei statutului
convertiilor dintre neamuri60.
Dac aceast cronologie poate fi contestat data morii apostolului e nesigur61, unele scrieri apocrife amintesc mprirea regiunilor de misionat ntre
apostoli prin tragere la sori la Ierusalim62 , analiza informaiei din martirologiul
lui Usuardus arat mult mai bine ubrezenia ei. Fr s in seama de observaiile
pertinente ale editorului scrierii respective, Jacques Dubois, care a fcut o critic intern foarte amnunit a datelor din scrierea clugrului de la Saint-Germain-desPrs, artnd numeroasele greeli comise de acesta (abrevierea, extinderea, divizarea sau fuzionarea informaiilor, lecturi inexate, nrudiri fanteziste ntre
personaje, erori de transcriere, apropieri forate, ipoteze nedemonstrabile) i
subliniind, astfel, caracterul mediocru al acestei compilaii, inferioar izvoarelor
din care s-a inspirat63, Emilian Popescu, pentru a da greutate opiniei sale, scrie c
lucrarea lui /a lui Usuardus n.n./ este considerat foarte valoroas, un document istoric demn de crezare, iar despre sursele folosite de autor pentru pasajul citat
mai sus este greu, dac nu imposibil, de detectat n izvoarele utilizate de Usuardus pentru alctuirea martirologiului su, care dintre ele a stat, de fapt, la baza informaiei care ne intereseaz i ct de veche a fost64. Se tie ns cu precizie de
unde s-a inspirat Usuardus pentru ziua de 30 noiembrie: prima parte a informaiei,
respectiv cea despre locul de pomenire i despre predicarea n Scythia, provine din
martirologiul lui Florus (790-860), alctuit n jurul anului 83765, i din cel al lui
Adon (799-875), redactat ctre 855 i republicat, cu adugiri, n 85966, aa cum a
artat J. Dubois67; acetia, la rndul lor, s-au inspirat din surse mai vechi, printre
care Martyrologium Hieronymianum (jumtatea secolului al V-lea, cu adugiri de
la sfritul secolului al VI-lea)68. Cea de-a doua, respectiv ptimirea sub Egea, este
preluat dup martirologiul lui Beda Venerabilul (672/3-735), care fapt necunoscut
59

S. Verzan, op. cit., n ST, 47, 1995, 4-6, p. 80-81, 117-118; E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 197; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 11 = Cretinismul
sufletul neamului romnesc, p. 15.
60
Fap 15; F. F. Bruce, Conciliul din Ierusalim, n DB, p. 250-251; G. Ogg, Cronologia Noului Testament, n DB, p. 302-303.
61
Unii istorici o plaseaz la 30 noiembrie 60 B. Kraft, Andreas, n LTK, I, col. 411.
62
ATh, 1 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/2, p. 99 = n crits apocryphes chrtiens, p. 1331).
63
J. Dubois, Le martyrologe dUsuard, texte et commentaire, Bruxelles, 1965 (Subsidia
Hagiographica 40), p. 38-52, n special p. 39, 120-122, de unde provin i expresiile dintre ghilimele.
64
E. Popescu, op. cit., p. 225, 226-227, 230. Vezi i idem, Sfntul Apostol Filip misionar
pe pmntul romnesc, n Logos. Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului la mplinirea vrstei de 80
de ani, Cluj-Napoca, 2001, p. 397.
65
FHDRCh, Addenda 1.
66
FHDRCh, CV.1-2.
67
J. Dubois, op. cit., p. 351.
68
FHDRCh, LIII.

STUDIU INTRODUCTIV

28

lui E. Popescu conine i numele proconsulului Egeus; iat textul: Prid. kal. decemb.
In civitate Patras provinciae Achaiae, natale beati Andreae Apostoli, qui interpretatur virilis, vel decorus, frater Petri. Hic praedicavit in Scythia, qui ab Egeo proconsule comprehens, cum perseveranter in fide Christi et Evangelio duraret, carcere clausus primum, inde coram proconsule gravissime caesus, ad ultimum cruce
ligatis manibus et pedibus, funibusque toto corpore tenus, ut longius cruciaretur,
biduo inibi supervixit, non cessans ea quae Dei sunt, populum docere. (30
Noiembrie. n oraul Patras din provincia Achaia, ziua de pomenire a fericitului
apostol Andrei, al crui nume nseamn brbtescul sau artosul, fratele lui Petru. Acesta a predicat n Scythia; prins de proconsul Egeus, fiindc persista cu ncpnare n credina n Hristos i n Evanghelie, mai nti a fost nchis n temni,
apoi a fost lovit cu cruzime de fa cu proconsulul, n cele din urm, pe cruce, cu
minile i picioarele legate, cetluit cu funii pe tot corpul, ca s se chinuie mai ndelung, a supravieuit acolo vreme de dou zile, nencetnd s-i nvee pe oameni
cele dumnezeieti.)69. Prin urmare, Usuardus a mixat informaii disparate, preluate
din surse diverse, care nu permit stabilirea unor legturi de cauzalitate ntre ele n
interiorul noii construcii. Nici chiar faptul c Beda, al crui martirologiu e mai
vechi dect cel al lui Usuardus, pomenete predica lui Andrei n Scythia i numele
proconsulului, pe care trebuie s-l fi preluat din scrieri latineti anterioare de
exemplu, Passio sancti Andreae apostoli (PA) (nceputul secolului al VI-lea)70, epitoma Liber de Miraculis Beati Andreae Apostoli (Virtutes Andreae) a lui Gregorius
Turonensis (540-594)71 sau De fide contra Manichaeos a lui Evodius, episcop de
Uzali (astzi, Bordy Bou Chateur, n Tunisia) pn pe la cca 426/772 , nu ngduie
o asemenea conexiune. O lege nescris, depistabil n multe creaii hagiografice,
este colportarea informaiilor corecte i fanteziste, a numelor reale i inventate,
probnd fenomenul interesat de prelucrare i elaborare operat de multiplii autori
de-a lungul timpului i care nu poate da dect o credibilitate relativ acestor compilaii. Un exemplu concludent l reprezint chiar apocrifa reconstituit Acta Andreae, datnd din veacul al II-lea73, care, alturi de numele proconsulului Aegeas
(Ageth), face cunoscute i pe cele cu siguran, inventate ale altor membri
ai familiei acestuia: Stratocles fratele su (nume grecesc ntr-o gens latin la mij69

FHDRCh, XCI.2.
Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, Passio Andreae, Ex Actis Andreae, Martyria Andreae, Acta Andreae et Matthiae, Acta Petri et Andreae, Passio Bartholomei, Acta Ioannis, Martyrium
Matthaei, edidit M. Bonnet, Hildesheim, 1972, p. 3-37; J.-M. Prieur, Les Actes apocryphes de
laptre Andr: Prsentation de diverses traditions apocryphes en tat de la question, n ANRW,
II/25.6, 1988, p. 4397-4398: Aegeas.
71
Greg. Tur., VA, 30-36: Aegeas (CCSA 6, p. 642-649; crits apocryphes chrtiens, p. 963972; The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English
Translation based on M. R. James, edited by J. K. Elliott, Oxford University Press, 1993, p. 282-283).
72
Evodius, De fide contra Manichaeos, 38: Egetes (CSEL, XXV/2, Praga-Vindobona-Leipzig, 1892, p. 968-969); despre Evodius, vezi V. Saxer, Evodius dUzali, n DECA, I, p. 938; PBCE, 1,
p. 366-373 (Evodius 1).
73
Vezi infra.
70

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

29

locul veacului I!), Maximilla soia, Iphidam(i)a (Efidama) sora acesteia, Euclia
sclava Maximillei, Alcman sclavul lui Stratocles74. Prin urmare, numele proconsulului care l-a crucificat pe Andrei din martirologiul lui Beda i din cel al lui
Usuardus, dar care apare i n alte surse trzii75, nu este sub nici o form un argument
n favoarea misiunii lui Andrei n Scythia, opinia lui Emilian Popescu fiind forat i
n afara unui demers tiinific corect. Nu-i rmne dect s caute i istoricitatea
predecesorilor lui Egeas Virinus (Varianus) i Lesbios (Lesbius)!76
n concluzie, n veacul I al erei cretine nu exista o tradiie a evanghelizrii Scythiei de ctre Andrei. Este de presupus ns c, din a doua jumtate a secolului amintit, cultul sfntul Andrei trebuie s se fi dezvoltat la Patras, locul ptimirii,
ntruct se tie c, de timpuriu, comunitile cretine pstrau un registru de episcopi
i martiri pentru a celebra amintirea lor (natalia)77.
Secolul al II-lea marcheaz naterea literaturii apocrife (Evanghelii, Fapte,
Epistole, Apocalipse), printre ale crei obiective s-a aflat, aa cum au artat patrologii, crearea unor tradiii paralele celei a Bisericii, menite s justifice vechimea apostolic i ortodoxia unor comuniti iudeo-cretine i eretice78. Tot dup opinia
specialitilor, dintre genurile enumerate mai sus, Faptele apostolilor utilizeaz cel
mai puin materialul tradiional, elementele preexistente, prevalent fiind
invenia literar; motivul central al naraiunii era cltoria, punctat de fapte
miraculoase, svrit de apostoli prin inuturi ndeprtate i printre populaii stri-

74

AP, 11; 13; 15 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 26, 29, 35, 36); Ex actis Andreae
(ibidem, p. 38-45); Martyrium Andreae alterum (ibidem, p. 58-64); CCSA 6, passim; The Apocryphal
New Testament, p. 232-283.
75
De exemplu, Martyrium Andreae prius, 7-18 (secolul al VIII-lea) (CCSA 6, p. 694-703), Narratio (ctre jumtatea secolului al VIII-lea sau nceputul secolului al IX-lea) (FHDRCh, XCVII: Aegeates),
la Epiphanios monahul (prima jumtate a secolului al IX-lea) (PG 120, col. 221: Egeates, Egea), PseudoSofronius (secolul al IX-lea) (FHDRCh, XCVIII: Aegaea), Pseudo-Procopius (cca 800) (FHDRCh,
CIII: Egea), Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (secolul al X-lea?) (FHDRCh, CXIV.1: Aigeatos), Moise de Bergam (secolul al XII-lea) (FHDRCh, CXVI: Egea); Iacobus de Voragine (1230-1298),
Legenda Aurea, De Sancto Andrea Apostolo (http://www.thelatinlibrary.com/voragine/andrea. shtml:
Aegeas, tradus Egeu n ediia romnesc Jacques de Voragine, Legenda de aur, I, traducere, ngrijire i
prefa de L. Titieni, Cluj-Napoca, 1998, p. 29-32); Martyrologium Romanum (secolul al XVI-lea)
(FHDRCh, CXX: Aegea). Vezi i J. Flamion, Les Actes Apocryphes de lAptre Andr. Les Actes dAndr
et de Mathias, de Pierre et dAndr et les texte apparents, Namur, 1911, p. 71, 78, 178, 179; Acta Apostolorum Apocrypha, II/2, p. 309-310 (Index graecus: Aga, Ageth), 383 (Index latinus: Aegeas,
Aegeata); CCSA 6, passim; E. Popescu, op. cit., p. 228, nota 16.
76
Greg. Tur., VA, 18, 22-26; 30; Pap. Utrecht 1; Martyrium Andreae prius, 4; 6-8 Laud., 35
(CCSA 6, p. 606-607, 620-621, 622-623, 630-631, 634-635, 642-643, 656-659, 686-691, 720-723;
crits apocryphes chrtiens, p. 951-952, 957-963; The Apocryphal New Testament, p. 278-281).
77
N. Zugravu, Geneza, p. 145, 164 (nota 28, bibliografie).
78
Eus., HE, III, 25, 6; S. G. Papadopoulos, Patrologie, I, Introducere, Secolele II i III, traducere de A. Marinescu, Bucureti, 2006, p. 192-195. Despre apocrife, vezi i bibliografia citat n N.
Zugravu, Geneza, p. 164-165, nota 37 (bibliografia).

STUDIU INTRODUCTIV

30

ne i ostile79. Printre creaiile amintite se numr i Acta Andreae (gr. Prcei $Androu) (AA)80. Dei menionate pentru prima dat de Eusebius de Caesarea81, sunt
indicii indirecte c aceste Fapte erau cunoscute la nceputul secolului al III-lea82,
data compunerii lor cobornd n veacul anterior, dup unii mai aproape de anul
150, dup alii nu mai trziu de 19083; locul redactrii ar putea fi Grecia, Asia
Mic, Syria sau, cu mai mult probabilitate, Egipt (Alexandria)84. Din perspectiva
problemei care ne intereseaz aici, aceast apocrif, pstrat parial n textul grecesc primitiv, dar reconstituit pe baza mai multor scrieri i recenzii din secolele
VI-XV redactate n latin, greac, copt sau armean (n special, biografia lui
Gregorius Turonensis)85, este important prin faptul c Scythia nu figureaz n aria
misionar a apostolului. Acesta i-a nceput activitatea n oraele din Pontus
Amasea (unde a nviat pe sclavul unui anume Demetrius, l-a salvat pe un cretin
Sostratus de la legtura incestuoas cu mama sa i a convertit proconsulul i familia acestuia), Sinope (unde a exorcizat pe fiul lui Gratinus), Nicaea (unde l-a sfinit
episcop pe Callistus) i Nicomedia (unde a nviat un mort), a poposit apoi la Byzantium mblnzind marea, a parcurs Thracia, ajungnd n oraul Perinthus, de unde sa mbarcat spre Macedonia, vizitnd de cel puin dou ori Philippi i Thessalonica
(unde a svrit mai multe minuni) n sfrit, pe mare, a ajuns n Achaia, la Patras, a
vizitat Corinthus i Megara (unde a exorcizat mai multe persoane) i a revenit la

79

C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, I, De la Apostolul Pavel pn la epoca lui Constantin cel Mare, traducere de H. Stnciulescu i G. Sauciuc, ediie ngrijit de I.-F. Florescu, Iai, 2001, p. 175-180, citatele fiind de la p. 177.
80
Despre ele, vezi Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. XI-XIV, 1-127; J. Flamion, op.
cit.; crits apocryphes sur les Aptres, traduction de ldition armnienne de Venise, I, Pierre, Paul,
Andr, Jacques, Jean, par Dom Louis Leloir, Brepols-Turnhout, 1986 (CCSA 3), p. 191-265; J.-M.
Prieur, op. cit., n ANRW, II/25.6, 1988, p. 4384-4414; Acta Andreae. Praefatio-Commentarius
(CCSA 5); Acta Andreae. Textus, cura J.-M. Prieur, Brepols-Turnhout, 1989 (CCSA 6); J. K. Elliott, n
The Apocryphal New Testament, p. 231-283; Actes de laptre Andr; crits apocryphes chrtiens,
p. 877-972; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 179; S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 305-306.
81
Eus., HE, III, 25, 6; J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 97-98; idem,
Introduction, n Actes de laptre Andr, p. 18-19; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 878.
82
Idem, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 93; idem, op. cit., n Actes de laptre
Andr, p. 18; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 878.
83
Ctre 150: J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 413-414; idem, op. cit., n
Actes de laptre Andr, p. 51-53; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 881; nu mai trziu de 190:
S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 306; sfritul secolului al II-lea: F. W. Norris, Acts of Andrew, n EEC,
p. 10; secolul al II-lea: C. Moreschini, E. Norelli, op. cit.; s-a propus ns i nceputul secolului al IIIlea J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 236; DELC, p. 47 (Andrei, Faptele Sf.
Apostol).
84
J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 414-416; idem, op. cit., n Actes de
laptre Andr, p. 53; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 881; vezi i J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 235; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit.
85
J.-M. Prieur, op. cit., n Actes de laptre Andr, p. 55-61; idem, n crits apocryphes
chrtiens, p. 882-883; J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 232-235.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

31

Patras, unde a fost rstignit de proconsulul Aegeates86. Unii istorici au afirmat c


prezena Scythiei, respectiv regiunea de la nordul Mrii Negre, printre inuturile
parcurse de Andrei trebuie subneleas, aa explicndu-se debutul misiunii sale n
Pontus87, ns, dup cum a artat Jean-Marc Prieur, o asemenea ipotez ignor dificultatea pe care o ridic: pourquoi scrie el , sil tait inform, le narrateur na-til pas prouv le besoin de raconter galement le passage dAndr en Scythie?; i
conchide: Lobjection nous semble avoir du poids88.
n concluzie, n cea mai veche scriere apocrif privitoare la Andrei, databil ntre cca 150 i 190, nu exist nici o informaie despre trecerea apostolului
prin Scythia.
ns caracterul su propagandistic, dat de focalizarea pe activitatea misionar a apostolului89, i-a asigurat, cum au artat exegeii, o larg difuziune n secolele
III-IX (Africa, Egipt, Palaestina, Syria, Armenia, Asia Mic, Grecia, Italia, Gallia,
Hispania), influennd, totodat, alte Acta apocrife90. Aceste aspecte au contribuit la
dilatarea treptat a traseului protagonistului, inclusiv n afara spaiului roman. Astfel, dou apocrife inspirate din AA realizate n spaiul egiptean una intitulat Acta
Andreae et Matthaei apud antropophagos (gr. Prcei $Androu ka Matqea e
tn plin tn nqrwpofgwn) (AAMt), datnd de pe la cca 400 sau, dup aprecieri mai recente, din secolul al III-lea, iar cealalt numit Acta Petri et Andreae (gr.
Prcei tn gwn postlwn Ptrou ka $Andra) (APeA), compus, de asemenea, pe la anul 40091 fac pentru prima dat aluzie la prezena apostolului ntr-un
ora populat de antropofagi. Varianta greceasc a scrierii apocrife Martyrium Matthaei desemneaz localitatea respectiv Mrnh (Murmnh) (Myrna, Myrmene), pe
cnd cea latineasc Mermidonia (Mirmidonia)92. n ultimul deceniu al secolului
86
CCSA 6; J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 39-55; idem, op. cit., n
Actes de laptre Andr, p. 55-203; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 882-972.
87
F. Dvornik, op. cit., p. 208; J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 71-72; J.
K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 236.
88
J.-M. Prieur, op. cit., p. 72.
89
Idem, op. cit., n Actes de laptre Andr, p. 15-17.
90
Ibidem, p. 26; J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 91, 92-94.
91
Despre AAMt: Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 65-116; J. Flamion, op. cit., p. 311,
318; crits apocryphes sur les Aptres, I, p. 191, 205-227; J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 94; D. R. MacDonald, The Acts of Andrew and the Acts of Andrew and Matthias in
the City of the Cannibals, Atlanta, 1990; The Apocryphal New Testament, p. 240, 283-299; A. Hilhorst and P. J. Lalleman, The Acts of Andrew and Matthais: Is it part of original Acts of Andrew?, n
The Apocryphal Acts of Andrew, J. N. Bremmer (ed.), Peeters, Leuven, 2000, p. 1-14; C. Moreschini,
E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn
la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai,
2004, p. 244. Despre APeA: Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 117-127; J. Flamion, op. cit., p.
311; J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 94; The Apocryphal New Testament, p.
240, 242-243, 299-301; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit.
92
MMt, 4; 9 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 220, 227), respectiv AMt; F. Dvornik,
op. cit., p. 205; D. R. McDonald, op. cit., p. 35; J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p.
240, 251.

STUDIU INTRODUCTIV

32

al VI-lea, n epitoma Virtutes Andreae, Gregorius Turonensis (540-594) o numea


Mermidona93. Dou veacuri mai trziu, n apocrifa Martyrium Andreae prius apare
Murmhnda (Myrmenida)94. n scrierea unui anonim irlandez din ultima parte a secolului al VIII-lea apare ca Mermedonia95. Puin dup mijlocul veacului al XIII-lea, Iacobus de Voragine (1230-1298) vorbea despre Margundia96. n sfrit, n prima treime a secolului al XIV-lea, Nikephoros Kallistos Xanthopoulos (nainte de 1256 cca
1335) amintea forma veche Myrmene97. Unii istorici au echivalat oraul respectiv cu
aezarea Murmkion (Myrmekion) din Chersonesul tauric, ntemeiat de greci la
nord de Panticapaeum n prima jumtate a secolului al VI-lea . H.98. Cu alte cuvinte, aciunea din AAMt i APeA s-ar desfura la nordul Mrii Negre, apocrifa confirmnd o tradiie oral despre activitatea lui Andrei n Scythia99. S-a demonstrat
ns c AAMt reprezint o interesant juxtapunere de arhaism istoric (misterioii
antropofagi)100, geografie imaginar (oraul antropofagilor), topoi provenii din romanul antic i eposul homeric (voiajul pe mare, mirmidonii) sau de sorginte biblic
(mesagerul divin, intervenia lui Iisus), care fac din ea o compoziie literar lipsit
de valoare istoric101. Pe de alt parte, cea mai veche dovad a prezenei cretinismului n Chersonesul tauric nu e mai timpurie de secolul al IV-lea, dei elemente
evreieti sunt atestate din veacul I d.H.102. n acest caz, echivalena antropofagi
93

op. cit.

94

Greg. Tur., VA, 1 (CCSA 6, p. 568-571; crits apocryphes chrtiens, p. 936); F. Dvornik,

Martyrium Andreae prius, 2 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 47; CCSA 6, p. 685).
FHDRCh, Addenda 3.
96
FHDRCh, CXVIII.
97
HE, II, 41 (PG 145, col. 865); F. Dvornik, op. cit., p. 205, nota 69.
98
F. Dvornik, op. cit., p. 202, 205-206; despre oraul respectiv, cf. Str., VII, 4, 5; XI, 2, 6 i
8; J. Boardman, Grecii de peste mri. Colonizarea greac i comerul timpuriu, traducere de M.
Alexandrescu-Vianu i P. Alexandrescu, introducere, note, dosar pentru Marea Neagr i glosar de P.
Alexandrescu, Bucureti, 1988, p. 332. Aceast localizare l-a condus pe B. Zimmerman la formularea
opiniei c adevratul loc de martiraj al apostolului ar fi avut loc la aheenii Tauridei (pentru ei, vezi
Str., XI, 2, 1; 2, 12-14; XVII, 3, 21; Amm., XXII, 8, 25), dar la sfritul secolului al III-lea sau la nceputul celui urmtor s-a produs confuzia ntre Achaia puin cunoscut din Taurida i cea din Peloponez, astfel nct cei mai muli Prini ai Bisericii admit misiunea Protocletului n Grecia continental
op. cit., col. 2032.
99
F. Dvornik, op. cit., p. 205 i nota 69; P. B. T. Bilaniuk, op. cit., p. 129; J.-M. Prieur, op.
cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 69 (cu bibliografie).
100
Izvoarele i localizeaz dincolo de extremitatea rsritean a Scythiei, n apropierea serilor (chinezilor) Amm., XXII, 6, 66; XXXI, 2, 15.
101
J.-M. Prieur, op. cit., p. 68-69, cu bibliografie; D. R. MacDonald, The Acts of Andrew;
idem, Christianizing Homer. The Odyssey, Plato and The Acts of Andrew, New York and Oxford,
1994; N. Zugravu, op. cit., p. 145; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 244-245.
102
R. Pillinger, Die Anfnge des Chrsitentums auf der taurischen Chersones (Krim) demonstriert am Beispiel von Pantikapaion / Bospor / Ker, n Fremde Zeiten, Festschrift fr Jrgen Borchhardt zum sechzigsten Geburtstag am 25. Februar 1996 dargebracht von Kollegen, Schlern und
Freunden, Herausgegeben von F. Blakolmer, K. R. Krierer, F. Krinzinger, A. Landskron-Dinstl, H.
D. Szemethy, K. Zhuber-Okrog, Wien, II, 1996, p. 309, 311; P. D. Diatroptov, The Spread of Christianity in the Bosporus in the 3rd-6th Centuries, n ACSS, 5, 1993, 3, p. 224-227.
95

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

33

scii este nendreptit, chiar dac, pe urmele lui Herodot, numeroi autori antici, inclusiv cretini, au vorbit despre canibalismul sciilor103. Abia mai trziu, pe msur ce
popularitatea apocrifei n discuie a crescut, fiind tradus n latin, siriac, copt, georgian, etiopian, armean, arab, contaminat de alte scrieri apropiate ca tematic sau
utilizat n compunerea altora, tradiiei despre prezena lui Andrei printre antropofagi
i-au fost adugate elemente istorice. Astfel, pe la 550, un pelerin n ara Sfnt pe
nume Theodosius identifica Myrmidona cu Sinope din Pontus104. Ctre mijlocul
secolului al VIII-lea sau la nceputul celui urmtor, un autor anonim al unei compilaii
cunoscute sub titlul Narratio caracteriza locuitorii aceluiai ora sngeroi105. n
prima jumtate a secolului al IX-lea, clugrul Epiphanios restrngea comportamentul
antropofag doar la evreii sinopeeni106. O variant armean prescurtat i trzie a
apocrifei AAMt meniona trecerea apostolului prin Byzantium, unde l-ar fi consacrat
episcop pe Eustakius unul dintre cei 70 de discipoli ai Mntuitorului107. n sfrit,
abia n secolul al XIV-lea, Nikephoros Kallistos Xanthopoulos echivala ara antropofagilor cu pustiul sciilor108.
n concluzie, pe baza AAMt i APeA nu se poate susine nici prezena lui
Andrei n Scythia, nici existena n secolul al III-lea n spaiul egiptean, cel puin
a unei tradiii despre misionarismul scitic al Protocletului.
Prin contribuiile dedicate n anii din urm aa-zisei origini apostolice
a cretinismului romnesc, Emilian Popescu a introdus n istoriografie opinia potrivit creia un temei puternic n favoarea acceptrii misiunii lui Andrei la scii ar fi
o informaie din lucrarea Per tn IB postlwn (lat. De duodecim apostolis),
atribuit lui Hippolytus (?170-236)109, dup care 'Andra, Skqai, Qrkai
khrca, staurqh n Ptrai t 'Axaja p laa rqio, ka qptetai kei... (Andrei, dup ce a predicat la scii i la traci, a fost crucificat n <oraul> Patras din Achaia, <fiind> ridicat pe un mslin i este ngropat acolo)110.
Alturnd pe scii i traci i provinciile Scythia i Thracia, Hippolytus conchide amintitul istoric are meritul de a confirma activitatea sfntului Andrei n Scythia Minor111. ntreaga demonstraie arat modul defectuos n care Emilian Po103

Hdt., IV, 100; Str., VII, 3, 6; VII, 3, 7 i 9; despre antropofagia sciilor la autorii cretini
vezi M. Girardi, op. cit., p. 116-118, cu trimiteri. Unii cercettori, pornind de la faptul c AAMt au
fost compuse n Egipt, presupun c regiunea unde s-a deplasat Andrei ar fi cea din sudul Egiptului Superior, ocupat de triburile etiopiene, caracterizate n unele izvoare ca antropofage (Ptol., IV, 8, 3;
Plin., VI, 195; Phil., VA, VI, 25) F. Dvornik, op. cit., p. 204, cu bibliografie.
104
Theod., De situ Terrae Sanctae (Itinera Hierosolymitana, editit P. Geyer, Viena, 1898
(CSEL XXXIX), p. 144); F. Dvornik, op. cit., p. 206.
105
J. Flamion, op. cit., p. 64; F. Dvornik, op. cit., p. 206-207
106
Epiph. Mon., VA, 3-4 (FHDRCh, CIV); F. Dvornik, op. cit., p. 207.
107
crits apocryphes sur les Aptres, I, p. 265.
108
Nik., HE, II, 39 (FHDRCh, CXIX).
109
Vezi i FHDR, I, p. 712-713.
110
FHDRCh, CII.
111
E. Popescu, Christianitas, p. 76, 201; idem, op. cit., n tudes byzantines et post-byzantines, III, p. 15-16; idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 200-201; idem, op. cit.,

34

STUDIU INTRODUCTIV

pescu nelege s se abat de la cercetarea critic a izvoarelor i trecerea sub tcere


a exegezei care nu-i convine; prin urmare, ea evideniaz grave deficiene de metod.
Invocarea acestui catalog de apostoli n atribuirea amintit ca argument al evanghelizrii apostolice a teritoriului romnesc112 este un abuz nepermis din urmtoarele
motive: scrierea respectiv nu aparine teologului roman113, cum, cu obstinen i
eronat, susine Emilian Popescu114, ci, aa cum au demonstrat patrologii, unui
autor anonim de pe la cca 800115; alturarea sciilor i tracilor e un loc comun n
izvoare116; a susine c sursa respectiv menioneaz una lng alta provinciile
Scythia i Thracia este fals, ntruct chiar dac am accepta atribuirea catalogului respectiv lui Hippolytus acesta nu vorbete de nici o provincie; mai mult,
n primele decenii ale veacului al III-lea nu exista provincia Scythia; n sfrit, nici
n perioada roman trzie, cnd a fost creat aceast provincie, ea nu era vecin cu
Thracia, ci cu Moesia Secunda.
O alt scriere cretin timpurie invocat n sprijinul misionarismului lui
Andrei n Scythia este Didascalia apostolorum syriaca (nvtura siriac a apostolilor), compus de un cretin (episcop?) de extracie iudaic n primele decenii
ale secolului al III-lea i destinat unei comuniti de curnd convertite din Syria
septentrional117. ntr-un manuscris achiziionat de British Museum de la Mnstirea Nitria din Egipt (Cod. Add. 14,644, fol. 10 = A) care conine o variant a acestei
scrieri118, se afirm c apostolul Andrei a consacrat preoii din Nicaea, Nicomedia,
ntreaga Bithynie, Gothia i toate inuturile din jur119. n timp ce Dionisie M. Pippidi
considera c meniunea respectiv reprezint o revenire ntr-o form nvluit
n MO, 54, 2002, 1-4, p. 12 = n Cretinismul sufletul neamului romnesc..., p. 17, de unde provin
expresiile dintre ghilimele.
112
Vezi i D. Gh. Teodor, Cretinismul, p. 50; M. Pcurariu, Sfntul apostol Andrei, propovduitorul Evangheliei n Scythia Minor (Dobrogea), n Sfini romni i aprtori ai legii strmoeti, p. 21; M. Diaconescu, op. cit., p. 408-409; N. Morlova, op. cit., p. 12; A. Gabor, op. cit., p. 56; L.
Trofin, op. cit., p. 121-122; idem, Istoria cretinismului, p. 54-55; M. Pcurariu, op. cit., p. 58; V.
Itinean, op. cit., p. 42-43. El este invocat i pentru a susine originea apostolic a altor populaii nordpontice P. B. T. Bilaniuk, op. cit., p. 128.
113
Vezi lista operelor lui Hippolytus la M. Simonetti, Ippolito (170 ca. 235 ca.), n NDPAC,
II, col. 2584-2593; I. G. Coman, Patrologie, II, Bucureti, 1985, p. 51-62; C. Moreschini, E. Norelli,
op. cit., I, p. 261-266; S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 355-359.
114
Contient ns c o asemenea opinie greit nu poate fi pe placul cercettorilor serioi,
Emilian Popescu are grij s menioneze n notele studiilor sale c acel catalog este inserat de patrologi la categoria dubia.
115
N. Zugravu, op. cit., p. 146, 165 (nota 41, bibliografia).
116
Vezi i infra.
117
Despre aceast scriere, cf. F. Nau, Introduction, n La didascalie des douze apotres,
traduit du syriaque pour la premire fois par F. Nau, deuxime dition revue et augmente de la
traduction, Paris, 1912, p. XX-XXIII; J. Quasten, Patrologia, I, I primi due secoli (II-III), Roma,
1983, p. 407-411; I. G. Coman, op. cit., p. 518-519; P. Nautin, Didascalia degli apostoli, n DPAC, I,
col. 947; DELC, p. 174-175 (Didascalia Apostolorum); C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., I, p. 152;
II/1, p. 213-219; S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 361-362.
118
A-NF, VIII, p. 667, nota 1.
119
Did. Add., IV, 11, ed. F. Nau, p. 232; A-NF, VIII, p. 671.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

35

la tradiia eusebian, fr a-i acorda ns credit120, Emilian Popescu i compilatorii


si au preluat-o ntocmai, incluznd-o printre argumentele despre prezena lui
Andrei n spaiul romnesc antic, Gothia definind mai ales teritoriile din rsritul
Daciei, pn la Nistru121. n lucrarea Geneza cretinismului popular al romnilor publicat n 1997, am avansat ipoteza c termenul Gothia nu poate fi dect o interpolare
trzie, fcut de vreun eretic audian, tiut fiind c grupul audianilor utiliza aceast
constituie apostolic i c membrii si au fost exilai de mpratul Constantius II
(337-361) prin prile Scythiei sau n Gothia, de unde, n timpul persecuiilor declanate n jurul anului 370 de Athanaricus, au fost alungai pe teritoriul roman122.
Consultnd, ntre timp, ediia francez a lui F. Nau din 1912 i reeditarea american
din 1978 a scrierii respective, am gsit un element mult mai convingtor pentru a
respinge acest izvor dintre dovezile apostolatului sfntului Andrei n Scythia: leciunea Gothia aparine lui W. Cureton, editorul din 1864 al Didascaliei, fiind determinat
de imprecizia manuscrisului A, forma corect trebuind s fie Galatia accidentally
omitted din A , aa cum o arat manuscrisul Cod. Add. 14,173, fol. 37 = C al scrierii
respective123, unde se citete Galatia interioar124. Autorul anonim a mprumutat datele despre aria misionar a lui Andrei n primul rnd din apocrifa Acta Andreae, analizat mai sus, unde apar oraele Nicaea i Nicomedia, includerea provinciilor Bithynia i Galatia datorndu-se, foarte probabil, ideii c Andrei l-a nsoit pe Petru125. De
altfel, lectura pasajelor nvturii despre rspndirea Evangheliei i ntemeierea de
comuniti de ctre apostoli n cele patru coluri ale lumii126 nu las nici un dubiu c
autorul anonim s-a inspirat att din literatura neotestamentar, ct i din cea vehiculat
de diferite producii heterodoxe. Interesante sunt, n acest context, nu numai faptul c
teritoriile acceptate prin tradiie ca fiind misionate de Andrei (Thessalonica, regiunea
Corinthului, Achaia i zonele adiacente) sunt ncredinate evanghelistului Ioan127, ci i
urmtoarea informaie: Au primit sacerdoiul apostolilor: Byzantium, toate inuturile
Thraciei i din apropierea ei pn la fluviul Dunre /n unele manuscrise, marele fluviu n.n./, care desparte Thracia de barbari, de la Luca, discipolul apostolilor, care
le-a ntemeiat o Biseric i le-a fost conductor128. O asemenea tradiie s stea la baza
meniunii dintr - o variant a Martirologiului hieronimian, inspirat din Breviarium Sy120
D. M. Pippidi, n jurul izvoarelor literare ale cretinismului daco-roman, n idem, Contribuii la istoria veche a Romniei, ediia a doua revzut i mult sporit, Bucureti, 1967, p. 489.
121
E. Popescu, op. cit., n ST, 46, 1994, 1, p. 84; Christianitas, p. 76; idem, op. cit., n tudes
byzantines et post-byzantines, III, p. 13, nota 30; I. I. Rmureanu, op. cit., p. 108; D. Gh. Teodor, op. cit.,
p. 50, de unde provine citatul; N. Morlova, op. cit., p. 12; L. Trofin, Romanitate i cretinism , p. 122;
V. Itinean, op. cit., p. 40.
122
Epiph., Pan., 70, 14, 5; 15, 4-5; N. Zugravu, op. cit., p. 146-147. Vezi i F. Nau, op. cit.,
p. XX-XXI.
123
A-NF, VIII, p. 667, nota 1.
124
Did. Add., ed. cit., p. 232, nota 10; A-NF, VIII, p. 671.
125
1Pt 1,1.
126
Did. Add., III, 5, ed. F. Nau, p. 231; A-NF, VIII, p. 671.
127
Did. Add., III, 6, ed. F. Nau, p. 232; A-NF, VIII, p. 671.
128
Did. Add., IV, 8, ed. F. Nau, p. 232; A-NF, VIII, p.671.

STUDIU INTRODUCTIV

36

riacum, conform creia la 18 octombrie in Axiopoli natale Lucae evangelistae (n


Axiopolis, ziua de prznuire a lui Luca evanghelistul)129? Cu siguran, aceste
date vor rsturna sau cine tie? vor complica teoria adepilor despre prezena lui
Andrei n spaiul dunrean!
Printre informaiile din literatura cretin cult a veacurilor II-III aduse n
discuie n problema apostolatului lui Andrei n Scythia se numr i un fragment
din Comentariile la Genez ale lui Origene (?184-253) conservat n Istoria bisericeasc a lui Eusebius, pe care l-am citat mai sus. Cum tratatul teologului alexandrin
nu s-a pstrat, iar paragraful din istoria eusebian ridic semne de ntrebare n privina acurateei, problema fundamental n stabilirea paternitii informaiei este relaia dintre textul eusebian i opera lui Origene. Istoriografia, att cea strin, ct i
cea romneasc, este divizat, unii cercettori susinnd c Eusebius nu e suficient de
clar n citarea cuvintelor lui Origene, inspirndu-se i din tradiie (pardosi), pe
cnd alii consider c pasajul din HE, III, 1, 1-3 e unitar, fiind preluat integral din
Comentariile alexandrinului130. Din grupul celor dinti, amintim aici, dintre istoricii strini, doar pe Adolf Harnack, care aprecia c informaia lui Eusebius e eterogen din punct de vedere al surselor ei, putndu-se distinge o parte provenit din tradiia anonim, respectiv pasajul despre apostolii Toma, Andrei i Ioan, i alta de la
Origene, anume precizrile despre Petru i Paul131, iar, dintre cei romni, pe Dionisie
M. Pippidi, care, urmndu-l pe nvatul german, a susinut aceeai idee132. Noi nine am mprtit opinia lor133. Dintre adepii coerenei fragmentului eusebian i al
dependenei lui integrale de Comentariile lui Origene vom meniona, dintre cercettorii strini, pe ric Junod, iar dintre cei romni pe Emilian Popescu, dei muli
alii mprtesc aceeai opinie134. Cel dinti a ajuns la concluzia c citatul de la
Toma la Nero din Eus., HE, I, 1, 1-3 se gsea efectiv la Origene, care, pentru
Paul, i-a cules informaiile din apocrifa Acta Pauli i Rom. 15,19, pentru Petru din
129

FHDRCh, LII.
Vezi, n ultim instan, E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire,
p. 198-200; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 11-12 = n Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 16-17; idem, Adolf von Harnack i nceputurile cretinismului romnesc. Sfritul unei
epoci, n nchinare lui Petre . Nsturel la 80 de ani, volum ngrijit de I. Cndea, P. Cernovodeanu i
Gh. Lazr, Brila, 2003, p. 521-530.
131
Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhundert, I, Leipzig,
4
1924, p. 109-110; II, p. 548.
132
n jurul izvoarelor literare ale cretinismului daco-roman, n idem, Contribuii la istoria
veche a Romniei, p. 486-488, studiu aprut iniial n limba italian n RHSEE, 20, 1943.
133
N. Zugravu, op. cit., p. 146; idem, op. cit., n SAI, 67, 2002, p. 83.
134
Pentru istoriografia strin, vezi F. Dvornik, op. cit., p. 197-200; P. B. T. Bilaniuk, op.
cit., p. 128-129, cu bibliografia de la nota 24; E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru
mntuire, p. 198-199; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 11 = n Cretinismul sufletul neamului
romnesc, p. 16; idem, op. cit. n nchinare lui Petre . Nsturel, p. 526-528. Pentru istoriografia
romneasc, vezi FHDR, I, p. 716-717; Origene, Omilii la Cartea Facerii, Omilia IX (PSB 6, p. 4148); Origene, Omilii, comentarii i adnotri la Genez, ediie bilingv, studiu introductiv, traducere i
note de A. Muraru, Iai, 2006, 514-515; D. Gh. Teodor, op. cit.; M. Diaconescu, op. cit., p. 409; A.
Gabor, op. cit; N. Morlova, op. cit., p. 12-13; V. Itinean, op. cit., p. 41-43.
130

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

37

apocrifa Acta Petri i 1Pt 1,1, n schimb, pentru Toma, Andrei i Ioan, ale cror teritorii de misionat nu corespund datelor din apocrifele Acta Thomae (India), Acta
Andreae (din Pontus n Achaia) i Acta Iohannis (Ephesus)135, a citat o tradiie
(pardosi) de origine edesian136. n ceea ce-l privete pe Emilian Popescu, el a
criticat opiunea noastr137, un tratament asemntor aplicndu-l i celei a lui Dionisie M. Pippidi138, al crui prestigiu tiinific ar fi paralizat dup el timp de jumtate de secol orice progres n cercetarea serioas a textului eusebian139. Mai mult,
el l-a pus la zid i pe Adolf Harnack personalitate tiinific i social uria, a
crei carte despre Misiunea i rspndirea cretinismului n primele trei veacuri este
cea mai bun lucrare n domeniu140, dar care, totui, a fcut o mic greeal141
s-a nelat142 exact n legtur cu pasajul din Eusebius care se refer la misiunea
lui Andrei, nerecunoscndu-i paternitatea origenist143. i pentru a spulbera aceast poziie ubred, singular i exagerat144, a invocat autoritatea specialitilor
care au susinut omogenitatea textului i a adus drept argument hotrtor, neobservat pn acum145, expresia kata lexin (ntocmai) de la finalul lui, prin care istoricul bisericesc ar fi dorit s sublinieze c totul a fost preluat de la Origene; astfel a
pus capt unei epoci cea dominat de renumitul profesor i teolog german n
cercetarea nceputurilor cretinismului romnesc146.
Noi credem c opinia lui Harnack nu i-a pierdut actualitatea. Indicarea tradiiei (pardosi, palai katxei logo etc.) i citarea literar a surselor (kat
135
Dup unii istorici, aceast scriere apocrif a fost redactat n a doua jumtate a secolului
al II-lea, iar dup alii n a doua jumtate a veacului urmtor n Egipt, Syria sau Asia Mic J. K.
Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 303-310; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., I, p. 179;
S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 453-454. Coninutul ei n Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 151216; Acta Iohannis, cura . Junod, J.-D. Kaestli, Brepols-Turnhout, 1983 (CCSA 1-2); The Apocryphal New Testament, p. 310-347.
136
. Junod, Origne, Eusbe et la tradition sur la rpartition des champs de mission des
aptres (Eusbe, Histoire cclesiastique, III, 1-3), n F. Bovon et alii, Les actes apocryphes des
Aptres. Christianisme et monde paen, Genve, 1981, p. 233-248; vezi i J.-M. Prieur, op. cit., n
Acta Andreae(CCSA 5), p. 68, 96; E. Popescu, op. cit., p. 528-529.
137
Idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 198; idem, op. cit., n nchinare lui Petre . Nsturel, p. 525, 529-530.
138
D. M. Pippidi, op. cit., p. 486-488, studiu aprut iniial n 1943.
139
E. Popescu, op. cit., n tudes byzantines et post-byzantines, III, p. 15; idem, op. cit., n
Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 198, 199-200; idem, op. cit., n nchinare lui Petre .
Nsturel la 80 de ani, p. 524-526, 529-530. Vezi i idem, op. cit., n Logos, p. 388; idem, op. cit., n
MO, 54, 2002, 1-4, p. 11 = Cretinismul sufletul neamului romnesc..., p. 16-17.
140
Idem, op. cit., n nchinare lui Petre . Nsturel, p. 523.
141
Ibidem, p. 526.
142
Idem, op. cit., MO, 54, 2002, 1-4, p. 11 = Cretinismul sufletul neamului romnesc..., p. 16.
143
Idem, op. cit., n nchinare lui Petre . Nsturel, p. 524.
144
Idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 199; idem, op. cit., n nchinare lui Petre . Nsturel, p. 526.
145
Ibidem.
146
Ibidem, p. 521-530; vezi i idem, op. cit., n tudes byzantines et post-byzantines, III, p.
15; idem, op. cit.,n MO, 54, 2002, 1-4, p. 11-12 = Cretinismul sufletul neamului romnesc..., p. 16.

38

STUDIU INTRODUCTIV

lcin, d pw grfwn kat lcin, d pw grfwn, d pw lgwn etc.) fac


parte din ceea ce Herv Inglebert a numit metoda demonstraiei erudite create de
Eusebius147; ambele procedee sunt ntlnite n numeroase pagini din Istoria bisericeasc148. n III, 1, 1-3, o parte a informaiilor e preluat din tradiia Bisericii, iar alta
din Commentaria in Genesis ale lui Origene. E nendoielnic c tirea despre aria
misionar a lui Andrei provine din paradosis. Admind ns c Eusebius datoreaz
ntregul pasaj exegetului alexandrin, al crui admirator devotat a fost149, Origene
nsui utiliza tradiia ca izvor n lucrrile sale, cum o arat clar chiar istoricul bisericesc150; or, i n acest caz, tirea despre prezena Protocletului n Scythia i are
originea tot n tradiie151.
O ntrebare, ns, nu poate fi evitat: putem accepta c, ntr-adevr, aceast
pardosi a fost introdus de teologul alexandrin n cartea a III-a a Comentariile
sale, redactate n 229/30152, i, astfel, c el ar fi avut cunotin despre un cretinism
att de vechi printre scii? Un principiu elementar de metod cere ca orice informaie dintr-o lucrare a unui scriitor bisericesc s fie judecat n contextul operei acestuia, pentru a vedea n ce msur corespunde altor date similare care s-i sporeasc
credibilitatea. Or, lucrurile nu se ntmpl astfel la Origene. ntr-un fragment pstrat n latin din Comentariile la Matei, compuse n 249153, asupra crora vom mai
reveni, el scrie c, dintre barbarii daci, sarmai i scii, cei mai muli nc n-au
auzit cuvntul Evangheliei (quorum plurimi nondum audierunt Evangelii verbum)154. Nici ncercarea mai veche, a lui Anton D. Velcu, nici cea mai nou, a lui
Emilian Popescu i Mihai-Ovidiu Coi, pe marginea acestui text155 nu pot obnubila
147
H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et
romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 170.
148
Paradosis: HE, II, 9, 2; III, 4, 6; 19; 20, 9; 23, 4; 28, 3; 36, 4; 37, 4; 39, 7; 39, 8; 39, 11;
IV, 5, 1; 8, 2; 14, 4; V, 6, 5; 8, 1; 23, 1; 24, 1; 24, 6; 24, 11; 25; VI, 9, 1; 13, 2; 13, 9; 14, 5; VII, 7, 1;
kata lexin: HE, III, 10, 8; 29, 1; IV, 25, 1; 25, 3; 38; VII, 25, 4.
149
Fapt atestat clar n cartea a VI-a din HE; vezi i L. Perrone, Eusebius of Caesarea as a
Christian Writer, n Caesarea Maritima. A Retrospective after Two Millennia, edited by A. Raban and K.
G. Holum, Leiden-New York-Kln, 1996, p. 516-518.
150
Eus., HE, VII, 25, 3-4: n primul volum /din Explanatio a psalmului nti n.n./, Despre
Evanghelia dup Matei, el /Origene n.n./ pstreaz ordinea canonic bisericeasc dovedind c n-a
cunoscut dect patru Evanghelii, scriind textual: Dup cum am prins din tradiie... / n paradsei maqn... - n.n./ (subl. n.) (textul romnesc dup PSB 13, p. 248; textul grecesc dup SC 31).
151
Vezi supra; adaug S. Verzan, op. cit., n ST, 48, 1996, 1-2, 8 (nota 2), 9, 10; E. Popescu,
op. cit., n nchinare lui Petre . Nsturel, p. 528; A. Suceveanu, op. cit., p. 130-131.
152
C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., I, p. 304; S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 391.
153
C. Moreschini, E. Norelli, op. cit.; S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 396.
154
In Matth., 39 [858], n FHDR, I, p. 717, subl. n.
155
n linii generale, toi trei consider c pasajul trebuie interpretat n sensul c o parte
dintre scii auzise Evanghelia, cealalt urmnd s-o aud (A. D. Velcu, Contribuii la studiul cretinismului daco-roman n secolele I-IV d. Hr., Bucureti, 1936, p. 20; E. Popescu, op. cit., n Priveghind i
lucrnd pentru mntuire, p. 200; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 12 = Cretinismul sufletul
neamului romnesc..., p. 17; M.-O. Coi, Tertullian i Origene, izvoare ale cretinismului romnesc?, n
Studia historica et theologica, p. 151-153; vezi i M. Pcurariu, op. cit., p. 62). Pe drept cuvnt
Dionisie M. Pippidi, n consens cu ali exegei, a respins aceast interpretare (op. cit., p. 482-483),

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

39

realitatea: cnd un autor scrie ntr-un loc c sciii au primit Cuvntul cel Bun de la
un apostol al Mntuitorului, iar n alt loc c nc nu-l cunosc, atunci, fie una dintre
informaii nu-i aparine, fie ceea ce spune nu poate fi, n nici un caz, crezut. Dup
opinia noastr, tradiia despre apostolatul lui Andrei n Scythia nu provine de la
Origene, fiind citat direct (dac n-a fost inventat) de ctre Eusebius. Am artat
mai sus c, ncepnd din a doua jumtate a secolului al II-lea i pe parcursul veacului urmtor, teritoriul respectiv nu este menionat n scrierile apocrife sau n literatura cult ca fiind misionat al Protoclet. Putem admite, mpreun cu ric Junod
amintit mai sus, c, la un moment dat, la Edessa (astzi, Urfa, n sud-estul Turciei),
capitala micului regat aramaic Osrhoene (Mesopotamia Superioar), unde au circulat mai multe tradiii despre evanghelizrile ntreprinse de diferii apostoli Toma,
Bartolomeu, Matei, Filip, Simon Cananeanul, Iuda fratele lui Iacob, Addai, Mari156
, a putut fi compus i una despre trecerea lui Andrei prin Scythia. n acest caz, ea
era o tradiie local, nonapostolic, a crei valoare istoric este cum scria JeanMarc Prieur incontrolabil157. De altfel, Eusebius nsui era foarte atent la nuane,
fcnd o distincie clar ntre tradiia autentic a Bisericii, de origine apostolic sau pstrat i transmis de ucenici ai apostolilor158, dar care poate fi uneori confuz159, i tradiiile eretice pline de nelegiuiri160, sau cele locale, orale161, care sufer de imprecizie162 sau pot colporta unele pilde stranii ale Mntuitorului, precum i unele nvturi ciudate i alte fapte cu totul legendare163, inclusiv despre apostoli164, i, deci,
nu trebuie s li se dea crezare, n ciuda vechimii lor165. Asemenea tradiii erau vehiculate mai ales de apocrife, izvorte, cum am spus deja, din medii eretice, care, prin
antedatare i pseudonimie, urmreau s-i justifice vechimea i ortodoxia nvturii.
Or, Eusebius respingea apocrifele, inclusiv Acta Andreae, considerndu-le absurde i

cci textul este ambiguu: nu tim care dintre barbarii daci, sarmai i scii auziser i care nu auziser cuvntul Evangheliei.
156
M.-L. Caumont, La christianisation de lEmpire iranien des origines aux grandes perscutions du IVe sicle, Louvain, 1988, p. 9-29; S. H. Griffith, Doctrine of Addai, n ODB, 1, p. 643.
157
J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 71, 88.
158
El folosete mai multe expresii: tradiia naintailor (HE, II, 9, 1), tradiia Bisericii
(HE, II, 13, 6; III, 24, 5; 36, 3; IV, 14, 4; V, 8, 1), tradiiile celor care fuseser ei nii privitori i
slujitori ai cuvntului (HE, III, 4, 6) (dup Lc 1,2), vechea tradiie cretin (HE, III, 19; 20,9; VII,
2-3), tradiia apostolic (HE, III, 23, 4; V, 23, 1), tradiia bisericeasc (HE, III, 25, 6; VI, 25, 4),
tradiia de demult (HE, III, 28, 3), tradiia apostolilor (HE, III, 36, 4; V, 6, 5), tradiia vestirii
evanghelice (HE, III, 37, 4), tradiia nefalsificat a nvturii apostolice (HE, IV, 8, 2), tradiia
cea adevrat, care vine direct de la sfinii apostoli (HE, V, 11, 4), tradiia vechilor presbiteri (HE,
VI, 13, 2; 13, 9; 14, 5).
159
HE, VI, 25, 14.
160
HE, VII, 7, 1.
161
HE, II, 1, 13; III, 39, 7-8; V, 18, 4; 19, 1; 23, 1; 24, 1; 24, 6; 24, 11; 24, 14-16; 25; VI, 9, 1.
162
HE, IV, 5, 1.
163
HE, III, 39, 11.
164
HE, III, 25, 6; 39, 12; 39, 14.
165
HE, III, 25, 6; 39, 13.

STUDIU INTRODUCTIV

40

nelegiuite166. Dac Scythia lui Andrei a luat-o dintr-o scriere de acest gen, nu e de
mirare c el n-a mai amintit-o niciodat n opera sa, ceea ce nseamn c a acordat
puin credit sursei sale. Atitudinea respectiv este de presupus dac o comparm cu
cea manifestat fa de AA: din Istoria bisericeasc deducem c prelatul din Caesarea Palaestinae nu a utilizat sub nici o form datele ei, cci, dac ar fi acceptat c
Andrei a trecut prin Byzantium i ar fi ntemeiat o comunitate, atunci ar fi fost imposibil ca el, apropiatul mpratului Constantinus I, admiratorul oraului ce purta
numele suveranului i al edificiilor sale cretine (inclusiv Biserica Sfinii Apostoli)167 i autorul ideologiei imperiale bizantine168, s nu fi pomenit nimic despre apostolicitatea Constantinopolisului. Or, n opera sa, amintete apostolii ntemeietori de
Biserici i urmaii lor din Hierosolyma169, Edessa170, Roma171, Caesarea Palaestinae172, Antiochia173, Alexandria174, Corinthus175, Ephesus176, Creta177, pe ucenicii
apostolilor sau pe cei care zideau Biserici pe temeliile apostolilor178 prin diferite alte zone179, evoc numele celor pe care tradiia vestirii evanghelice i-a transmis
pn n vremea sa180, dar pstreaz total tcere n privina Bisericii Constantinopolisului, la fel cum procedeaz cu activitatea misionar a apostolului Andrei, comparativ cu cea a lui Toma, Ioan, Petru i Paul181. Nu era singurul; n anul 203, cnd a re166

HE, III, 25, 6; J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 97-98; idem, op. cit., n
Actes de laptre Andr, p. 18-19; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 878.
167
VC, III, 48-49; Tricenn., 9, 8; 9, 14; G. Dagron, Naissance dune capitale. Constantinople et ses institutions de 330 451, 2e dition, prface par P. Lemerle, Paris, 1984, p. 391-408; M. A.
Crippa, La premire architecture chrtienne. IVe Ve sicle, n M. A. Crippa, M. Zibawi, Lart
chrtien. Des origines Byzance, Introduction de J. Ries, Milan, 1998, p. 213, 215, il. 180a.
168
T. D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge (Mass.) London, 1981, p. 261-271;
idem, From Eusebius to Augustine. Selected Papers 1982-1993, Variorum, 1994, nr. XI; H. Ahrweiler,
Eusebius of Caesarea and Imperial Christian Idea, n Caesarea Maritima. A Retrospective after Two
Millennia, edited by A. Raban and K. G. Holum, Leiden-New York-Kln, 1996, p. 541-546; V.
Saxer, Lglise et lempire chrtien au IVe sicle. La difficile sparation des comptences devant les
problmes doctrinaux et ecclsiologiques, n RSR, 77, 2003, 1, p. 20-21.
169
HE, II, 1, 2; 23, 1; III, 5, 2; 11; 32, 1-6; 35; IV, 5, 1-4; 22, 4; V, 12, 1-2; 22; 23, 3; 25;
VI, 8, 7; 9-11; 27; 39, 2; VII, 14; 28, 1; 32, 29.
170
HE, I, 13, 4 i 11; II, 1, 6-7.
171
HE, III, 2; 4, 8-9; 13; 15; 34; IV, 1; 4; 5, 5; 10; 11, 6-7; 19; 23, 9-10; V, Proem., 1; 3, 1;
6, 1-4; 22; 23, 3; 24, 1; 24, 9-10; 27, 3; VI, 21, 1-2; 23, 3; 36, 4; 39, 1; VII, 2; 14; 32, 1.
172
HE, II, 3, 3; V, 22; 23, 3; 25; VI, 27; VII, 14; 28, 1.
173
HE, II, 3, 3; III, 22; 36, 2; IV, 19; 24; V, 22; VI, 21, 2; 23, 3; 29, 4; 39, 4; VII, 14; 32, 2;
32, 4.
174
HE, II, 16, 1; 24, 1; III, 14; 21; IV, 1; 4; 5, 5; 11, 6; 19; V, 9; 22; VI, 26; 29, 4; 35; VII,
28, 3; 32, 30-31; VIII, 13, 7.
175
HE, II, 25, 8; III, 4, 10; IV, 21; 23, 1; V, 22; 23, 3.
176
HE, III, 4, 5; 23, 4; V, 22.
177
HE, III, 4, 5; IV, 21; 23, 5; 25.
178
HE, III, 37, 3.
179
HE, III, 4, 8; 36, 1; IV, 14, 3; V, 23, 3; 24, 11.
180
HE, III, 37, 4.
181
Toma: HE, I, 13, 4; 13, 11; II, 1, 6; Ioan: HE, III, 18, 1; 23; Petru: HE, II, 14-15; 25, 5;
25, 8; III, 4, 2; Paul: HE, II, 22; 25, 5; 25, 8; III, 4, 1; 4, 8. Vezi i N. Zugravu, op. cit., p. 149.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

41

dactat De praescriptione haereticorum (Despre respingere ereticilor)182, Tertullianus


nu avea cunotin despre existena la Byzantium a unui thronos apostolic: Tu i
ndemna el cititorul , cel care voieti s-i ndrepi spre lucrarea mntuirii tale nzuina ctre o cunotin ct mai adnc, mergi n Bisericile apostolilor, unde pn
astzi scaunele apostolilor stau n locurile cele mai de cinste, unde sunt citite i
scrierile lor proprii, care fac s rsune cuvintele lor i ne nfieaz chipul fiecruia
dintre ei. Dac e mai aproape de tine Achaia, ai Corinthus; dac nu eti departe de
Macedonia, ai Philippi; dac poi trece n Asia, ai Ephesus, iar dac se afl lng tine
Italia, ai Roma, a crei autoritate ne este nou sprijin183. Nici nu e de mirare: apologetul respingea categoric erezia, a crei nvtur, raportat la cea a Bisericii, o
considera ilegal184 i, prin urmare, contesta lucrrile provenite din mediul eretic,
fapt care constituie o dovad indirect c i pentru el tradiiile care ar fi putut circula n acea vreme despre originea andrean a scaunului bizantin (vezi AA) i, prin
extensie, despre posibila trecere a Celui dinti chemat prin Scythia n-aveau nici o
valoare.
Revenind la Scythia din textul eusebian, se pune ntrebarea unde se gsea
aceasta? Dac, aa cum a presupus ric Junod, tradiia se origineaz la Edessa, la fel
ca i cea care-i atribuie lui Toma Parthia n loc de India, atunci Scythia nu poate fi
dect teritoriul din proximitatea Parthiei, aadar cel de la nordul Mrii Negre, cci izvoarele antice consemneaz aceast vecintate185. O asemenea soluie ofer, de altfel,
nsui Eusebius din Caesarea. Astfel, n cartea a VI-a din Praeparatio evangelica, redactat ntre 314 i 320, aadar la puin timp dup finalizarea Istoriei bisericeti186, el localizeaz precis Scythia pe rmul septentrional al Pontului, n vecintatea Sarmaiei
i a Alaniei: ... ka n t nwtr Sarmat ka n t Skuqa ka n psi to
c rktikn mern to Pntou qnesi ka l t 'Allan... (i n Sarmaia
superioar i n Scythia i la toate neamurile din nordul Pontului, i n ntreaga Allanie
...)187. La fel, n Vita Constantini scria despre ntreg inutul sciilor cel frmiat spre
miaznoapte ntre mii de neamuri barbare nestatornice188. De asemenea, urmnd o
veche tradiie istoriografic, meniona c la scii s-a nscut vestitul filosof Anacharsis
i c aici se practicau sacrificiile umane i antropofagia, rituri abandonate o dat cu
182

S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 345.


Tert., De praes. haer., XXXVI, 1-2 (PSB 3, p. 164).
184
S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 346.
185
Vezi, de exemplu, Epiphanios de Salamis, n De XII gemmis: Inveniuntur autem lapis isti in
interiore barbarie Scytharum. Scythiam vero soliti sunt veteres appelare cunctam septemtrionalem
plagam, ubi sunt Gothi et Dauni, Venni et Arii usque ad Germanorum Amazonumque regionem (Iar
pietrele acestea se gsesc n interiorul inutului barbar al sciilor. Cei vechi au obinuit s numeasc
Scythia toat partea dinspre miaznoapte, unde sunt goi i dauni, venii i arii, pn n regiunea germanilor i amazoanelor) Epiph. De XII gemmis, CCXLIV, 36 (FHDR, II, p. 174-175).
186
Istoria a fost finalizat n 313 cf. T. D. Barnes, The Editions of Eusebius Ecclesiastical
History, n GRBS, 21, 1980, p. 191-201.
187
Eus., Praep. ev., VI, 10, 31 (FHDRCh, V.1.d).
188
Eus., VC, I, 8, 2 (PSB 14, p. 66, subl. n.).
183

STUDIU INTRODUCTIV

42

rspndirea cuvntului lui Hristos189. Prin urmare, Scythia misionat de Andrei conform HE, I, 1, 1-3 pare a fi teritoriul care s-a numit ntotdeauna aa cel nord-pontic,
unde prezena populaiei evreieti este atestat din veacul I d.H.190. Mai ales acesteia
putea apostolul s-i transmit mesajul evanghelic, cum las s se neleag i unele
surse e drept, destul de trzii191. Dar i o asemenea localizare mprtit i de ali
nvai192 este incert, despre cretinismul de aici Eusebius nsui nemaitiind nimic altceva; n schimb, despre progresele acestuia n alte regiuni este bine informat. Cum am artat n alt loc ntr-o analiz detaliat a paragrafului tocmai menionat, Scythia episcopului din Caesarea Palaestinae e mai degrab produsul unei geografii imaginare, valabil doar ntr-o istorie a Mntuirii193. n ciuda criticilor care ni
s-au adus, nentemeiate ns pe exegeza serioas a textului eusebian, dup mai bine
de un deceniu de la formularea acestei opinii, nu avem convingerea c trebuie s
renunm la ea.
Prin urmare, pn la Istoria bisericeasc a lui Eusebius, nu exist nici un
izvor literar care s vorbeasc explicit despre apostolatul sfntului Andrei n Scythia.
Oficializarea cretinismului i triumful acestuia n veacul al IV-lea, cultul
sfinilor i devoiunea fa de relicve, instituirea srbtorilor cu valoare universal i
alctuirea calendarelor locale, integrarea n cretintate a noi populaii, afirmarea treptat a preteniile la ntietate ale scaunului constantinopolitan i conflictul generat n
acest sens cu thronos-ul roman i alte aspecte legate de dezvoltarea ascendent a cretinismului i a Bisericii n mileniul I au constituit premisele dezvoltrii fr precedent
a tradiiilor referitoare la apostoli. Datele primare, coninute n scrierile neotestamentare, apocrife sau de alt natur, au fost juxtapuse i mbogite, faptele reale sau imaginare au fost dezvoltate i extrapolate la comuniti diverse, aria misionar a fost substanial mbogit. Creativitatea popular debordant, ignorana autorilor n materie
de istorie sacr i de geografie antic, greelile de transcriere i, nu n ultimul timp, interesele meschine (rivaliti ntre comuniti, pretenii de vechime i ntietate, justificarea posesiunii unor relicve .a.), au fcut ca numeroase Vitae, Passiones, martirologii, cronici i alte scrieri ecleziastice compuse n diferite locuri ale lumii cretine s
colporteze, fr prea multe complexe de scrupulozitate, tradiii de autenticitate ndo189

Anacharsis: Eus., Praep. ev., XII, 49, 6 (SC 307, p. 172); sacrificiile i antropofagia:
Eus., Praep. ev., I, 4, 6; IV, 16, 9; 17, 3-4 (FHDRCh, V.1a-c); De sepulchro Christi, 13, 8; 16, 9
(PSB 14, p. 231, 242-243); vezi i M. Girardi, op. cit., p. 117 (nota 13), 118 (nota 21).
190
R. Pillinger, op. cit., p. 309; P. D. Diatroptov, op. cit., p. 217-222; D. I. Danshin, The
Jewish Community of Phanagoria, n ACSS, 3, 1996, 2-3, p. 133-138.
191
Epiph. Mon., VA, 4 (FHDRCh, CIV).
192
F. Dvornik, op. cit., p. 196-208. Emilian Popescu a respins aceast atribuire n urmtorii
termeni: ceho-americanul Francisc Dvornik, slavofil nveterat, a fcut greeala de a limita Scythia doar la zona ruseasc a Crimeii i Mrii de Azov i de a fi redus misiunea Protocletului doar la
sudul Rusiei i al Ucrainei de astzi, excluznd Scythia Mic (Dobrogea) E. Popescu, op. cit.,
n nchinare lui Petre . Nstrurel, p. 527-528; cf., de asemenea, idem, op. cit., n tudes byzantines et post-byzantines, III, p. 13, nota 30.
193
N. Zugravu, Geneza, 147-149, 166-168 (notele 54-73, izvoare i bibliografie).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

43

ielnic i informaii de caracter legendar, pe care sursele literare credibile i descoperirile arheologice le contrazic categoric194.
Din acest punct de vedere, istoria misiunii apostolului Andrei a suferit acelai proces treptat de amplificare ntmplat i cu alte personaje biblice sau din perioada postapostolic. Astfel, un pas important n naterea ulterioar a legendei despre misionarismul su extins l-a constituit dezvoltarea deosebit, ncepnd de la mijlocul secolului al IV-lea, a cultului moatelor. Se tie, n acest sens, c n anul 357, mpratul
Constantius II (337-361) i-a transferat relicvele de la Patras la Constantinopolis, n
Biserica Sfinii Apostoli195. De asemenea, conform unor surse, spre sfritul aceluiai
veac i n secolele urmtoare, fragmente din relicvele sale au ajuns n diferite locuri
din Occident (Aquileia, Mediolanum .a.)196. n egal msur, popularitatea cultului
s-a materializat n introducerea srbtorii de la 30 noiembrie n toate calendarele, inclusiv n cel al populaiei gotice de curnd convertite la cretinismul arian197. Cinstirea
s-a tradus i n nchinarea unor lcauri de cult198, n reprezentarea chipului i inscrip194

Vezi F. Dvornik, op. cit.; N. Zugravu, op. cit., p. 150.


Paul. Nol., Carm. XIX, 336-338 (CSEL XXX/2, p. 130); Hier., Contra Vigil., 3; Philostorg.,
HE, III, 2; Cons. Const., a. 357 (FHDRCh, LXVI); Prosper Tiro, Chron., a. 357; Florus, Martyrologium: II Kalendas Decembris [30 nov.]: Cujus sacra ossa, vigesimo Constantii imperatore anno,
Constantinopolis translata sunt (J. Dubois et G. Renaud, Edition pratique des martyrologes de Bede,
de lAnonyme lyonnais et de Florus, Paris, 1976, p. 217) (FHDRCh, Addenda 1); Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (FHDRCh, CXIV.1); B. Zimmerman, op. cit., col. 2033; E. Peretto, Andrea apostolo, n NDPAC, I, col. 285; F. Dvornik, op. cit., subcap. The transfer of Andrews relics
and its meaning; G. Dagron, op. cit., p. 401-408; P. Maraval, Lieux Saint et plerinages dOrient.
Histoire et gographie des origines la conqute arabe, Paris, 1985, p. 49, 93J.-M. Prieur, op. cit., n
Acta Andreae... (CCSA 5, p. 76-78).
196
Martyrologium Hieronymianum: VII id. Mai [9 mai]. Mediolano de ingressu reliquiarum
apostolorum Iohannis Andreae et Thomae in basilica ad portam Romanam; III non. Sept. [3 sept.] in
Aquileia dedicatio basilicae et ingressio reliquiarum sanctorum Andreae apostoli; K kal. Dec. [26
nov.] In Mediolano, Lucae, Andreae, Ioannis (FHDRCh, LII); J. V. Saxer, Lutilisation par la liturgie de lspace urbain et suburbain: lexemple de Rome dans lAntiquit et le Haut Moyen ge, n
Actes du XIe Congrs international darchologie chrtienne. Lyon, Vienne, Grenoble, Genve et
Aoste (21-28 septembre 1986), II, Roma, 1989, p. 1022; N. Zugravu, op. cit., p. 151, 168 (nota 85,
bibliografie).
197
FHDRCh, XXXIX.
198
Exempli gratia: Italia: Roma (sub papii Simplicius (468-483) (LP, XLIX, 1; Anast. Bibl.,
Hist.VRP, XLIX, n PL 128, col. 363), Gelasius (492-496) (LP, LI, 5) i Symmachus (498-514) (LP,
LIII, 6; 8; Anast. Bibl., Hist.VRP, n PL 128, col. 452); PL 30, col. 481 (Martyrologium Hieronymianum); N. Zugravu, op. cit., p. 168-169, nota 93 (bibliografia); L. Reekmans, Limplantation monumentale chrtienne dans le paysage urbain de Rome de 300 850, n Actes du XIe Congrs international darchologie chrtienne, II, p. 868, 869); Ravenna (Ravenna, Italia) (sec. V) (G. Cuscito,
Vescovo e cattedrale nella documentazione epigrafica in Occidente, n ibidem, p. 764); Venetia et
Histria: Betika (sec. V) (B. Marui, Kranstvo i paganstvo na tlu Istre u IV i V stoljeu, n ArhVest, 29,
1978, p. 566, fig. 15; B. Marui, J. ael, De la cella trichora au complexe monastique de St. Andr
Betika entre Pula et Rovinj, n ArhVest, 37, 1986, p. 307-342); Pola (Pula, Slovenia) (sec. VI) (R. Brato,
The development of the early Christian research in Slovenia and Istria between 1976 and 1986, n Actes
du XIe Congrs international darchologie chrtienne, III, p. 2375); Dalmatia: Iader (Zadar,
Croaia) (sec. V-VI) (I. Petricioli, S. Vunovi, Crke Sv. Andrija i Sv. Petar Stari u Zadaru, n Diadora, 5,
195

44

STUDIU INTRODUCTIV

ionarea numelui pe diferite monumente de art major sau minor199, n creterea incidenei antroponimului Andrei n onomastic200.
Este locul s ne ntrebm dac, n aceast conjunctur, cultul sfntului Andrei
s-a bucurat de o atenie special n provincia Scythia sau printre cretinii nord-danubieni, atenie care s divulge amintirea unei evanghelizri a teritoriului de ctre Protoclet. n stadiul actual al informaiei, rspunsul este categoric negativ. nscrierea sa de
ctre Nicolae Dnil ntr-un Martyrologium Daco-Romanum alctuit artificial e, desigur, o exagerare201. nc nainte de prima conflagraie mondial, Hippolyte Delehaye
constata n studiul Saints de Thrace et de Msie lipsa oricrui indiciu pentru o veneraie aparte a Celui dinti chemat n regiune202, iar analizele mai recente, bazate pe inscripii, asupra cultului lui Iisus Hristos, al Maicii Domnului, al sfinilor i al apostolilor n provincia dintre Dunrea de Jos i Marea Neagr au ajuns la aceeai concluzie203. Fr ndoial, apostolul era cunoscut, cci se bucura de o deosebit veneraie n
1970, p. 177-202; Salona II. Recherches archologiques franco-croates Salone, P. Chevalier, Ecclesiae
Dalmatiae. Larchitecture palochrtiene de la province romaine de Dalmatie (IVe VIIe s.) [En dehors
de la capitale, Salona], 1, Catalogue, Rome-Split, 1995, p. 112-114; A. Uglei, L. rina, Istraivanje
crkve sv. Andrije u Zatonu kod Zadra, n Radovi, 36 (23), 1998, p. 89-99), Tarsatica (Rijeka, Croaia)
(sec. V-VI) (Salona II, p. 27), Pumat (Croaia) (sec. VII) (ibidem, p. 37), Spliska (Croaia) (sec. VI)
(ibidem, p. 274-276), iovo, Nereia, Split (Lovret), Vrgada, Filipjakov, Jadrtovac, Preko, Split (Grad)
(B. Migotti, Naslovsnici ranokranskah crkava u Dalmaciji, n ARR, 12 (1995), 1996, p. 215-216);
Praevalis: Krimovice (sec. VI) (P. Mijovi, Ranohrianski spomenici Praevalisa, n ArhVest, 29, 1978,
p. 651-652, fig. 7); Pannonia II: Emona (Ljubljana, Slovenia) (sec. VI) (I. Petricioli, I pi antici edifici
cristiani a Zadar (Zara), n ArchVest, 23, 1972, p. 334, fig. 3); Dacia Mediterranea: Sardica (Sofia) (sec.
V-VI) (SSIB, 14).
199
Exempli gratia: Las Vegas de Pueblamueva (Spania) (H. Schlunk und Th. Hauschild,
Hispania antiqua. Die Denkmler der frhchristlichen und westgotischen Zeit, Mainz am Rhein, 1978,
p. 129, Taf. 21a), Roma (IGCVO, 421), Ravenna, Bylis (Epirus) (S. Muaj, Les mosaques de Bylis et
leur place en Epir, estratto da XL Corso di cultura sullarte ravennate e bizantina, Ravenna, 29 aprile
/ 5 maggio 1993, p. 592), Salona (Dalmatia) (Solin, Croaia) (sec. VI) (Repertorium der christlichantiken Sarkophage, II, Italien mit einem Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt,
Bearbeitet von J. Dresken-Weiland, Vorabeiten von G. Bovini und H. Brangenburg, Mainz am Rhein,
1998, nr. 366, p. 166, Taf. 106/3 = Biblia Epigraphica, 584), Philippi (Macedonia) (Grecia) (G.
Gounaris, G. Velenis, Casa paleocristiana di Philippi, n Acta XIII Congressus internationalis archaeologiae christianae, Split-Pore (25.9. 1.10.1994), III, editionem curaverunt N. Cambi et E.
Marin, Citt del Vaticano Split, 1998, p. 357, fig. 8); vezi i J. Irmsher, A. Kazhdan, A. Weyl Carr,
Andrew, n ODB, 1, p. 92; R. Pillinger, Der Apostel Andreas. Ein Heiliger von Ost und West im Bild
der frhen Kirche (Ikonographisch-ikonologische Studie), Wien, 1994.
200
I. Kajanto, Onomastic Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome and Carthage,
Helsinki, 1963, p. 95; PLRE, I, p. 63; II, p. 87-88; III A, p. 74-80. Cteva exemple pe provincii: Lusitania: Myrtilis (Mertola, Portugalia) (a. 525) (Biblia Epigraphica, 785); Sardinia: Carales (Cagliari,
Italia) (ICS, CAR 006); Sicilia: Syracusae (Siracusa, Italia) (IGCVO, 41); Italia: Roma (IGCVO,
1275); PCBE, 2/1, p. 125-137; PIB, I; Africa: PBCE, 1, p. 69; Cilicia: Korykos (Korgos, Turcia)
(Biblia Epigraphica, 137); Palaestina (Y. E. Meimaris, Sacred Names, Saints, Martyrs and Church
Officials in the Greek Inscriptions and Papyri Pertaining to the Christian Church of Palestine,
Athens, 1986, p. 115).
201
N. Dnil, op. cit., p. 60, 67-68.
202
H. Delehaye, Saints de Thrace et de Msie, n AB, 31, 1912, p. 277.
203
I. G. Coman, Scriitori bisericeti din epoca strromn, Bucureti, 1979, p. 284-294.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

45

Orient204, dar reprezentarea sa apare pe puine obiecte205, numele Andrei are o inciden extrem de redus n onomastica regiunii206 iar bisericile purtnd hramul su lipsesc.
Dimpotriv, toate datele arat cinstirea excepional pe care ntiul chemat o avea
pe pmntul elenic. Numeroi scriitori bisericeti de limb greac i latin din
veacurile IV-VI vorbesc despre apostolatul su n Achaia i despre martirajul de la
Patras207. Nu e de mirare, prin urmare, c n veacurile III-VII cel mai popular antroponim cretin din Peloponez i Attica este Andrei [Andra]208, c Martyrologium Hieronymianum consemneaz, pe lng alte aspecte legate de srbtorirea
Protocletului n oraul amintit, o informaie cu totul singular despre ornduirea lui
ca episcop de Patras209 informaie ntlnit i mai trziu, la Notkerius Balbulus
(840-912)210 i c hagiografia medieval debordeaz de legende despre minunile svrite de apostol aici211. Pe de alt parte, cercetri mai vechi sau mai recente ale surselor patristice din secolele menionate subliniaz la unison faptul c, n ciuda ocurenelor ridicate ale termenilor scit(i) i Scythia, ele pstreaz tcerea privitor la eventuala evanghelizare de ctre Andrei a sciilor (Scythiei)212. Aceasta e o dovad mai
mult dect de pruden fa de o tradiie care purta girul unui istoric precum Eusebius,
204

J. Zeiller, Les origines chrtiennes dans les provinces danubiennes de lEmpire romain,
Paris, 1918, p. 513.
205
IGLR, 53, 54 (= Biblia Epigraphica, 525).
206
Un martir cu acest nume atestat de Martyrologium Hieronymianum: VIII id. Iun. [6 iun.]
Niveduno Amanti Luci Alexandri Andreae Donati Peregrinae (Cu opt zile nainte de idele lui iunie
[6 iunie] La Nivedunum, <ziua de prznuire> a lui Amantus, Lucius, Alexander, Andrei, Donatus, Peregrina) FHDRCh, LII. Vezi i N. Dnil, op. cit., p. 38; N. Zugravu, op. cit., p. 152, 376-377; A.
Barnea, Prosopographia Scythiae Minoris nach den epigraphischen und sphragistischen Quellen von
284 bis zum 7. Jh., n Siegel und Siegler. Akten des 8. Internationalen Symposium der Byzantinische
Sigillographie, Frankfurt am Main, 2005, p. 5.
207
Greg. Naz., Or. XXXIII, 11 (PG 36, col. 228); Theod., In Ps. CXVI, 1 (PG 80, col.
1805-1806); Ps.-Chrys., Sermo in duod. apost. (PG 64, col. 495); Gaud. Brix., Trac., XVII, 11
(FHDRCh, XXIII); Hier., Ep. LIX, 4, 4 (FHDRCh, XXXII.1); Paul. Nol., Carm. XXVII, 406-410
(CSEL XXX/2, p. 280); Greg. Magn., In Evan., II, 17 (PL 76, vol. 1148 B). Vezi i B. Zimmerman,
op. cit., col. 2032; H. Leclercq, Achae, III. Rcits lgendaires, n DACL, I/1, col. 329; B. Kraft, op.
cit., col. 410-411; B. Zimmerman, op. cit., col. 2032; D. M. Pippidi, op. cit., p. 488-489; F. Dvornik,
op. cit., subcap. St. Gregory of Nazianus, Cyril of Jerusalem, Theodoret and Basil of Seleucia on
Andrew, Western writers on Andrew; E. Paretto, op. cit., p. 121; N. Dnil, op. cit., n Viaa cretin, anul IV, nr. 9 (79), mai, 1993, p. 3.
208
IPel, 20; IAA, 80, 87, 110, 113, 118, 121, 122, 132, 148, 169, 179, 192, 231, 242, 257,
282, 286, 303, 317; M. Guarducci, Epigrafia greca, IV, Epigrafi sacre pagane e cristiane, Roma,
1978, p. 304 (nota 1), 331.
209
Non. Feb. In Oriente Patras civitate ordinatio episcopatus sancti Andreae apostoli (5
februarie. n Orient, n oraul Patras, ornduirea ca episcop a sfntului Andrei apostolul) FHDRCh, LII.
210
FHDRCh, CX: Non. Febr. In civitate Patris ordinatio episcopatus S. Andreae apostoli.
211
S. Turley, The Legendary Motif in the Tradition of Patras. St. Andrew and the Dedication of the Slavs to the Patras Church, n Byzantinoslavica, 60, 1999, p. 374-399.
212
F. Dvornik, op. cit., subcap. No trace of Andrew tradition in Chrysostoms writings, The
Andrew Legend unknown in th sixth century; M. Girardi, op. cit., p. 111-126, n special 118. Vezi i
infra.

STUDIU INTRODUCTIV

46

dar care rmnea necredibil213. De asemenea, foarte muli Prini ai Bisericii din mileniul I, inclusiv din spaiul grecesc, au respins categoric informaiile colportate de diferite apocrife despre cltoriile misionare ale Celui dinti chemat214.
Dar pentru un aprtor al originii apostolice a cretinismului din spaiul romnesc precum Emilian Popescu toate aceste elemente au puin importan. Faptul c
scriitorii bisericeti din veacurile IV-VI stabilesc misiunea lui Andrei n sudul Peninsulei Balcanice nu are drept consecin dup el pierderea din credibilitate a tradiiei despre evanghelizarea de ctre Protoclet a teritoriului dunrean, ntruct aria misionar putea fi mai larg215. i, pentru a-i susine prerea, a adus n discuie informaii
neanalizate critic i distorsionate n mod grosolan de la sensul lor. Aa a procedat cu
notia aflat sub data de 29 noiembrie din Calendarul gotic (a doua jumtate a secolului al IV-lea sau nceputul celui urmtor) Andriins apaustaulus216. nc Jacques
Zeiller se ntreba dac aceast meniune a sfntului Andrei nu este un ecou al
tradiiei care face din el apostolul Thraciei i Scythiei; rspunsul era negativ217.
Emilian Popescu ns, aplicnd o logic avnd principii doar de el tiute, a fcut
din consemnarea tocmai citat un alt argument n favoarea apostolicitii cretinismului romnesc: propovduirea sfntului Andrei n Dobrogea (Scythia) scrie
el i-a gsit ecou i la goii din nordul Dunrii, cci n cel mai vechi calendar al
lor se face meniune despre acest lucru218; dup el, germanicii l-ar fi nscris n calendar pe Andrei ca urmare a influenei populaiei din provincia Scythia, cu care
goii nord-dunreni erau n raporturi religioase i economice, iar Protocletul ar fi
predicat aici219. Unii s-au i grbit s-i mprteasc opinia220. E nendoielnic c
totul este o invenie a lui Emilian Popescu, un istoric serios neputnd accepta acest
raionament eronat. Tot astfel, nu putem fi de acord cu nscrierea apostolului ntr213

M. Girardi, op. cit., p. 118.


Eus., HE, III, 25, 6; Filastrius, Diversarum hereseon liber, LXXXVIII [60], 1-7 (FHDRCh,
XXXIII); Epiph., Pan., 47, 1, 5; 61, 1, 5; 63, 2, 1; Evodius, De fide contra Manichaeos, 38, ed. cit.; Aug.,
Contra Adimantum, 17 (recensuit I. Zycha, Praga-Viena-Leipzig, 1892 (CSEL XXV/2), p. 166); idem,
Contra Felicem de natura boni, II, 6 (ibidem, p. 833); idem, De sermone Domini in monte secundum
Mathaeum, 65 (PL 34, col. 1261); idem, Contra adversarium legis et prophetarum, I, 20, 39 (PL 42, col.
626); Innocentius I, Ep. VI, 7, 15 (PL 20, col. 501-502); Turribius, Epistola ad Idacium et Ceponium
episcopos, 5 (PL 54, col. 694); Theod., Haer. fabul. comp., III, 4 (PG 83, col. 405); Leon I, Ep. XV,
15 (PL 54, col. 688); Gelasius, Decreta, V (PL 59, col. 162); Ioan de Thessalonica, Adormirea stpnei
noastre Nsctoare de Dumnezeu i-n veci fecioar Maria, I (Evaghelii apocrife, p. 260). Vezi i J.-M.
Prieur, op. cit., n Acta Andreae (CCSA 5), p. 25-28, 91-128; idem, op. cit., n Actes de laptre Andr,
introduction, traduction et notes par J.-M. Prieur, Brepols, 1995, p. 18-26; idem, n crits apocryphes
chrtiens, p. 878-879; J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 231-232.
215
E. Popescu, Christianitas, p. 76.
216
FHDRCh, XXXIX.
217
J. Zeiller, op. cit., p. 513, nota 1.
218
E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 201 (n general, p. 200201).Vezi i idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 13 (n general, p. 12-13) = Cretinismul sufletul
neamului romnesc..., p. 18 (n general, p. 17-18). Despre Filip vom discuta mai jos.
219
Idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 202.
220
L. Trofin, op. cit., p. 123-124; V. H. Baumann, op. cit., p. 32.
214

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

47

un Martyrologium Daco-Romanum neautentic221. Din notia amintit nu se poate


extrage nici o informaie despre eventuala prezen a lui Andrei n Scythia (noiune
care nici nu apare n sursa respectiv!), nscrierea lui n calendar fiind fireasc, cci
srbtoarea sa, ca i a celorlali apostoli, era una dintre marile celebrri ale Bisericilor de pretutindeni. Pn trziu, n mediul germanic arian, Andrei, simbolul credinciosului ales a fi ntiul discipol al Mntuitorului, primul misionar n ara lui i
primul misionar printre strini222, s-a bucurat de o cinstire deosebit, aa cum o
dovedete ridicarea la Ravenna, de ctre regele Theodoricus (474-526), a unei biserici i a unei mnstiri puse sub patronajul Protocletului223. Dar un lucru este srbtoarea lui Andrei i altceva este misionarismul acestuia224.
Rmnnd n acelai spaiu geografic regiunea nord- i sud-dunrean i
aproximativ n aceeai perioad secolul al IV-lea , s amintim o alt opinie de
data aceasta, ceva mai reinut privitoare la legtura dintre Andrei i Scythia. ntr-o
variant a actului martiric al sfinilor goi Inna, Rimma i Pinna225, acetia sunt prezentai ca discipoli ai apostolului Andrei i locuitori ai unui inut barbar226. Unii istorici au vzut n aceast informaie o dovad a evanghelizrii Crimeii de ctre ntiul
chemat227. Nicolae Dnil scria c tirea respectiv este interesant, indicnd o supravieuire a tradiiei predicrii apostolului n Scythia sau o preluare a acesteia n mediul
sud-dunrean, imperial bizantin228. Lsnd deoparte anacronismul (cei trei nu puteau
fi ucenici ai apostolului) i faptul c Scythia nu e menionat n mod explicit, ele nsele suficiente pentru a respinge o supoziie precum cea tocmai citat, s precizm c se
cunosc i alte scrieri hagiografice redactate trziu care vorbesc despre discipoli ai lui
Andrei i care din punct de vedere istoric n-au nici o valoare, slujind didacticii binecunoscute a produciilor ecleziastice de acest gen. De exemplu, o Passio din 1065 a sfinilor Zoticus, Hereneus i Iacinthus vorbete despre ucenici ai lui Andrei venii din
Achaia, pe care cei trei i-ar fi ntlnit la Roma, unde au fost martirizai sub Decius
(!)229. De asemenea, ntr-un elogiu al sfintei Horevzela realizat n primele decenii ale
secolului al XIV-lea de Constantin Akropolites ( nainte de mai 1324) se arat c protagonista era o discipol a Celui dinti chemat, care ar fi convertit numeroi pgni la

221

N. Dnil, op. cit., p. 59, 75.


In 1,42; 12,21-22; R. E. Nixon, op. cit., de unde provine citatul.
223
G. D. Gordini, Andrea, apostolo, sancto, n BS, I, col. 1098.
224
Tocmai vechimea srbtorii, nu a misionarismului, explic perpetuarea n limba romn
a unei forme foarte arhaice a numelui Andrei Undrea, Udrea, ndrea P. . Nsturel, Pentru ce
luna Decembrie se chiam i Undrea, n Dorul, Aalborg, VII, 1997, p. 27.
225
FHDRCh, CXIV.2.
226
FHDRCh, CXIV.4.
227
J. Zeiller, op. cit., p. 410; F. Dvornik, Les lgendes de Constantin et de Mthode vues de
Byzance, Prague, 1933, p. 190-197.
228
N. Dnil, op. cit., p. 73.
229
F. Dolbeau, Notes sur deux collections hagiographiques conserves la Bibliothque
Vaticane, n MEFRM, 87, 1975, 2, p. 419.
222

48

STUDIU INTRODUCTIV

Byzantium, devenit capital a Imperiului; ea ar fi murit tot pe vremea lui Decius (!)230.
n sfrit, trebuie spus c goii, un conglomerat etnic, n-au avut niciodat contiina
c locuiesc n Scythia sau c se numesc scii; Kalendarium Gothicum din a doua jumtate a secolului al IV-lea sau nceputul celui urmtor vorbete clar de Gutiuda
(Gutthiuda)231.
Printre informaiile din izvoarele patristice invocate de unii istorici pentru a
susine prezena lui Andrei n Scythia este i cea coninut ntr-o omilie atribuit mult
timp unui Pseudo-Athanasius (Encomium in sanctum Andream apostolum), dar care
s-a dovedit a aparine lui Vasile de Seleucia (Isauria) (? dup 468)232; conform acesteia, dup ce apostolii i-au mprit lumea locuit (tn okoumnhn dialabnte),
Andrei a umplut de har deopotriv Elada i <neamul> barbar (Ellda te mo
ka bpbaron mplsa t xrito), convertind apoi Achaia233. Dac pentru
Dionisie M. Pippidi tirea era vag234, pentru Emilian Popescu i compilatorii si
teologi printre barbarii (sic !) la care face aceasta referire s-ar putea nelege i
scii235. Noi am respins acest izvor din seria argumentelor despre misionarismul lui
Andrei, dar explicaia ne apare astzi complicat i neverosimil236. Jean-Marc Prieur
aprecia c termenul barbar ar putea fi o manier de a desemna nordul Mrii Negre, dar cum scrierea despre care tocmai vorbim descinde din apocrifa AAMt, conchidea: il nest pas possible de tirer grand chose de cette information237. Acceptnd
ntrutotul aceast observaie, noi adugm i opinia c, la fel ca n alte scrieri de limb
greac, termenul barbar, aflat n conjuncie cu Elada, desemneaz pe non-grec din
Imperiul roman238, iar nu o populaie din afara acestuia.
Aadar, dup Eusebius de Caesarea, pe parcursul secolelor IV-V, nu exist
nici o scriere patristic n care s se reia ideea misiunii scitice a apostolului Andrei.
n schimb, aa cum am menionat mai sus, n intervalul amintit i n veacurile urmtoare au continuat s circule diferite apocrife care localizau cltoria evanghelizatoare
a apostolului fie n teritoriul roman, fie nafara granielor Imperiului. Acest din urm
aspect a fost reluat de cataloagele de apostoli ntocmite n Bizan, de Sinaxarul Bisericii din Constantinopolis i de hagiografi i istorici orientali. Creativitatea din jurul lui
Andrei a fost favorizat n Imperiul oriental de rivalitatea, devenit n timp din ce n
230
F. Halkin, Lloge de sainte Horvzle par Constantin Acropolite BHG 2180, n idem,
Six indits dhagiologie byzantine, Bruxelles, 1987 (Subsidia hagiographica 74), p. 6-13.
231
FHDRCh, XXXIX.
232
Despre Andrei n omiletica lui Vasile de Seleucia, cf. F. Dvornik, The Idea..., cap. IV,
subcap. St. Gregory of Nazianzus, Cyril of Jerusalem, Theodoret and Basil of Seleucia on Andrew.
233
FHDRCh, LVI.
234
D. M. Pippidi, op. cit., p. 489.
235
E. Popescu, op. cit., n tudes byzantines et post-byzantines, III, p. 13. Vezi i N.
Morlova, op. cit., p. 13; V. Itinean, op. cit., p. 40.
236
N. Zugravu, op. cit., p. 150-151.
237
J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae(CCSA 5), p. 70-71.
238
Vezi, de exemplu: Epistola ctre Diognet, V, 4 (PSB 1, p. 340); Iustin Martirul i Filosoful, Apologia nti, LXI (PSB 2, p. 67); Origene, Filocalia, I, 1 (PSB 7, p. 340); idem, Peri arhon, IV,
1, 1 (PSB 8, p. 263); idem, Contra lui Celsus, VIII, 72 (PSB 9, p. 567). Vezi i infra.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

49

ce mai ascuit, dintre Roma i Constantinopolis pentru supremaie n Biserica universal, pe parcursul veacurilor VII-IX nscndu-se i difuzndu-se legenda originii
apostolice a patriarhiei de pe malurile Bosforului, respectiv sfinirea de ctre Andrei
drept episcop de Byzantium a lui Stachys unul dintre cei 70 (72) de discipoli ai lui
Hristos239. Substratul politic i ideologic al acestei invenii este evident: dac scaunul
roman i revendica originea de la apostolul Petru, tot astfel cel constantinopolitan i
susinea cu egal ndreptire anterioritatea de la Cel dinti chemat ca apostol; sunt
elemente pe care istoriografia le-a reliefat convingtor i asupra crora nu este cazul
s insistm240. Sub influena acestor factori, spaiul parcurs de apostol s-a dilatat considerabil, cuprinznd provincii i orae stpnite de Imperiu (Achaia, Bithynia, Pontus, Asia, Cappadocia, Galatia, Thracia, Macedonia, Thessalia, Ephesus, Nicaea, Nicomedia, Daphnousia, Amastris, Sinope, Amisos, Sebastopolis, Neocaesarea, Samosata, Byzantium, Odyssopolis, Patras .a.)241, dar i populaii ndeprtate, strvechi,
unele disprute de mult timp, altele imaginare, avnd obiceiuri slbatice scii, sogdiani, gorsini, saci, sousi, etiopi din interior (?), fusti (?), evrei canibali (?), antropofagi (?) .a.242. Niciodat n aceste texte termenul scit nu desemneaz populaia din
239

Narratio (J.-M. Prieur, op. cit., n ANRW, II/25.6, 1988, p. 4400); Ps.-Hipp., De LXX
apostolis, 23 (FHDRCh, CII); Nik., HE, II, 39 (FHDRCh, CXIX); Propheten- und Apostollegenden
nebst Jngerkatalogen des Dorotheus und verwander Texte, berabeitet von Th. Schermann, Leipzig,
1907 (TU 31/3), p. 292-321, 347 (nr. 125); B. Zimmerman, op. cit., col. 2032; L. Clugnet, Andr
(Saint), n DHGE, II, col. 1601; J. Irmscher, A. Kazhdan, A. Weyl Carr, Andrew, n ODB, 1, p. 92; S.
W. Reinert, Constantinople, Patriarchate of, n ODB, 1, p. 520; F. Dvornik, op. cit., cap. IV (The Birth
of the Andrew Tradition Concerning Byzantium), VI (The Growth of the Andrew Legend); E. Popescu,
op. cit., n Aspects of Spiritual Life, p. 231.
240
F. Dvornik, op. cit.; J. H. Hussey, Le monde de Byzance, traduction de F. Vaudon, Paris,
1958, p. 20, nota 1; F. Dlger, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner, n Byzanz und die europische Staatenwelt, Darmstadt, 1964, p. 111-115; A. Ducellier, Le drame de Byzance. Idal et chec
dune socit chrtienne, Paris, 1976, p. 186; idem, Bizantinii. Istorie i cultur, traducere din limba
francez de S. Nicolae, Bucureti, 1997, p. 61; N. Zugravu, op. cit., p. 150-151, 152-153
241
De exemplu: Martyrium Andreae prius (secolul al VIII-lea) (FHDRCh, XCIV), Martyrium
Andreae alterum (secolul al IX-lea) (J. Flamion, op. cit., p. 56-57; Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p.
58-64; J.-M. Prieur, op. cit., p. 4399; J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 233).
242
Vezi Narratio (ctre mijlocul secolului al VIII-lea sau nceputul celui de-al IX-lea)
(FHDRCh, XCVII), Pseudo-Sophronius (secolul al IX-lea) (FHDRCh, XCVIII), Pseudo-Hippolytus
(cca 800) (FHDRCh, CII), Pseudo-Procopius (cca 800) (FHDRCh, CIII), Epiphanios Monachos
(prima jumtate a secolului al IX-lea) (FHDRCh, CIV), Niketas David Paphlagon (sfritul secolului
al IX-lea nceputul secolului al X-lea) (J.-M. Prieur, op. cit., p. 4402-4403; J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 233), Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (secolul al X-lea?)
(FHDRCh, CXIV.1), Symeon Metaphrastes (sfritul secolului al X-lea) (J. Flamion, op. cit., p. 8587; J. M. Prieur, op. cit., p. 4403), Moise de Bergam (secolul al XII-lea) (FHDRCh, CXVI), PseudoIeronimus (ctre mijlocul secolului al XII-lea) (FHDRCh, CXVII), Nikephoros Kallistos Xanthopoulos (nainte de 1256 cca 1335) (FHDRCh, CXIX), Martiriul Sfntului Andrei n Scythia
scriere hagiografic n limba etiopian realizat dup un model din copt trecut prin arab (J. K. Elliott,
n The Apocryphal New Testament, p. 244), literatur ecleziastic sirian (Propheten- und Apostollegenden..., p. 249; FHDRCh, Addenda 2) .a.; vezi i F. Dvornik, op. cit., cap. VI (The Growth of the
Andrew Legend); R. W. Thomson, Sebastopolis, n ODB, 3, p. 1862; N. Zugravu, op. cit., p. 153-154.

50

STUDIU INTRODUCTIV

provincia romano-bizantin Scythia, ci, prin arhaismul lui, se refer la seminia de


origine iranian nord-pontic.
n sfrit, intrarea n sfera de influen a Imperiului bizantin i a Bisericii constantinopolitane a unor populaii rsritene i traducerea n limba acestora a unora dintre
scrierile apocrife referitoare la activitatea apostolului au generat, la rndu-le, apariia
legendelor cretinrii de ctre Protoclet a slavilor rsriteni sau a altor neamuri din
proximitatea rmului nord- i est-pontic243.
n ceea ce privete spaiul occidental al cretintii, din secolul al VI-lea
apare n mod explicit ideea misionarismului lui Andrei n Scythia. Faptul nu este
ntmpltor: sub impulsul venit de la Roma, unde cultul lui Andrei, alturi de cel al
lui Petru i Paul, se bucura de o atenie special244, srbtoarea sa de la 30 noiembrie a devenit n Bisericile vestice cea mai important i cea mai rspndit dintre
celebrrile consacrate apostolilor245. Prin urmare, faptele sale reale sau inventate
trebuiau cunoscute. Astfel, traducerilor latineti ale AA care circulau n Occident din
veacul al IV-lea246 li s-au adugat, din secolul al VI-lea, mai multe scrieri care, eliminnd elementele doctrinare incomode din Faptele andreene, au acceptat minunile247,

243
Vezi N. Zugravu, op. cit., p. 154, 161 (nota 12), 171 (notele 123-128); adaug: G. D.
Dragas, Andrew, n EEC, p. 51; V. Vodoff, Naissance de la Chrtient ruse. La conversion du prince
Vladimir de Kiev (988) et ses consquences (XIe XIIIe sicles), Paris, 1988, p. 291-294; I. S.
Chichurov, Khozhdenie apostolata Andreja v vizantijskoj i drevnerusskoj literaturnoj traditsii, n The
Legacy of Sants Cyril and Metodius to Kiev and Moscow: Proceedings of the International Congress
on the Millenium of the Conversion of Rus to Christianity, Thessaloniki, 26-28 November 1988, edited by
A.-E. N. Tachiaos, Thessaloniki, 1992, p. 195-213; G. Fedalto, La Chiese dOriente da Giustiniano
alla caduta di Costantinopoli, secunda edizione italiana riveduta e aggiornata ottobre 1991, Milano,
1991, p. 26-27; O. Alexandropoulou, The Legend of the Arrival of St. Andrew the Apostle in Rus: A
Greek Detail from the Seventeenth Century, n Cyrillomethodianum. Recherches sur lhistoire des
relations hellno-slaves, Thessaloniki, 17-18, 1993-1994, p. 163-172; A. A. Tuallagov, Alaniya (Osetiya)
i missionerskaya deytelnost sv. Andreya, n Alania. Istoria i kultura (Alanika III), Vladikavkaz,
1995, p. 59-64; I. Arzhantseva, The Christianization of North Caucasus (Religious Dualism Among
the Alans), n Die Christianisierung des Kaukasus. The Christianization of Caucas (Armenia, Georgia,
Albania). Referate des Internationalen Symposions (Wien, 9.-12. Dezember 1999), Herausgegeben W.
Seibt, Wien, 2002, p. 18.
244
Martyrologium Hieronymianum consemnez nu mai puin de ase srbtori nchinate lui
Andrei: 5 februarie: ordonarea ca episcop la Patras; 9 mai: depunerea moatelor, mpreun cu cele ale
lui Ioan i Toma, n biserica de la Porta Romana din Mediolanum; 3 septembrie: sfinirea bisericii din
Aquileia unde au fost depuse moatele apostolului Andrei, ale lui Luca i Ioan Evanghelistul; 3 noiembrie: sfinirea bisericii Sf. Andrei apostolul; 26 noiembrie: celebrarea la Mediolanum mpreun cu
Luca i Ioan; 30 noiembrie natalis la Patras FHDRCh, LII. Vezi i Greg. Magn., Antiqui Libri
Rituales Sanctae Romanae Ecclesiae (PL 78, col. 851-1408); idem, Liber Sacramentorum (PL 78,
col. 25-240).
245
L. Duchesne, Origines du culte chrtien. tude sur la liturgie latine avant Charlemagne,
cinquime dition, revue et augmente, Paris, 1925, p. 299-300.
246
Filastrius de Brixia, Diversarum haereseon liber, LXXXVIII [60], 6 (FHDRCh, XXXIII);
J.-M. Prieur, n Acta Andreae (CCSA 5), p. 104-105.
247
Aa cum declar n mod explicit Pseudo-Meliton n Passio Iohannis cf. ibidem, p. 118.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

51

narnd cu o credulitate ce atinge limitele neverosimilului i naivitii248 cltoriile


misionare pline de peripeii ale apostolului pe pmntul elenic sau n afara Imperiului
roman. Este vorba despre apocrifa Passio sancti Andreae apostoli (Passio Andreae)
redactat n Sardinia, la nceputul secolului, sub forma unei scrisori adresate de toi
preoii i diaconii Bisericii din Achaia uniuersis ecclesiis quae sunt in oriente et occidente et meridiano et semptetrione249 i Conversante et docente et praedicante verbum dei beato apostolo apud Achaiam, integrat unei culegeri de passiones ale apostolilor compuse n Gallia la mijlocul veacului250, i epitoma lui Gregorius Turonensis
(540-594) la Acta Andreae intitulat Liber de Miraculis Beati Andreae Apostoli
(Virtutes Andreae), bazat, foarte probabil, pe o mai timpurie De virtutibus S. Andreae i scris prin 592251. Cele din urm au fost ncorporate, spre sfritul secolului,
n aa-numita colecie Pseudo-Abdias ntocmit de un autor anonim din spaiul galic
(?)252. Aa se explic faptul c printre adaosurile fcute la finele veacului al VI-lea n
mediul galic la Martyrologium Hieronymianum, n incipit-ul acestuia apare i meniunea: Andreas qui interpraetatur virilis vel decorus, frater Petri; hic praedicavit Scythiam et Achaiam ibique in civitate Patras cruce suspensus occubuit pridie kalendas decembres (Andrei, care se traduce barbtescul sau artosul, fratele lui
Petru; acesta a predicat n Scythia i Achaia i acolo a murit ridicat pe cruce, n
oraul Patras, cu o zi naintea calendelor lui decembrie)253. Din literatura apocrif,
din traducerea rufinian ((401-)403) a Istoriei bisericeti eusebiene, unde aprea notia
despre tragerea la sori a Scythiei de ctre Andrei254, din incipit-ul Martirologiului hieronimian, din epitoma lui Gregorius sau din colecia Pseudo-Abdias ideea evanghelizrii Scythiei de ctre Protoclet a trecut n martirologiile redactate de Beda Venerabilis (672/3-735)255, Florus de Lyon (790-860)256, Rabanus Maurus (cca 780 856)257
248
C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la
Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 178.
249
J. Flamion, op. cit., p. 3-43; Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 1-37; J.-M. Prieur, op.
cit., n ANRW, II/25.6, 1988, p. 4397-4398: idem, op. cit., n Acta Andreae (CCSA 5), p. 13-14, 117; J.
K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 233-234.
250
J. Flamion, op. cit., p. 43-50; J.-M. Prieur, op. cit., p. 14, ; J. K. Elliott, n The Apocryphal
New Testament, p. 234.
251
CCSA 6, p. 562-651; J. Flamion, op. cit., p. 50-55; J.-M. Prieur, op. cit., p. 119; Acta
Andreae. Textus, p. 569-651; Actes de laptre Andr, p. 55-58, 67-125; crits apocryphes chrtiens,
p. 936-972; The Apocryphal New Testament..., p. 272-283; J. K. Elliott, n ibidem, p. 232.
252
J.-M. Prieur, op. cit.; vezi i infra.
253
FHDRCh, LII.
254
Ruf., HE, I, 1: Thomas, sicut nobis traditium est, sortius est Parthos, Matthaeus Aethiopiam, Bartholomaeus Indiam citeriorem, Andreas Scythiam, Iohannes Asiam, unde apud Ephesum et
commoratus est et defunctus. Petrus Pontum, Galatiam, Bithyniam, Cappadociam ceterasque confines provincias Iudaeis dumtaxat praedicans circumcisse deprehenditur (PL 21).
255
FHDRCh, XCI.2.
256
In civitate Patras, provinciae Achaiae, natale beati Andreae apostoli, qui etiam apud
Scythiam praedicavit J. Dubois et G. Renaud, op. cit., p. 217 (FHDRCh, Addenda 1); vezi i E.
Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 203, nota 54; idem, op. cit., n MO, 54,
2002, 1-4, p. 13 = Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 18-19.

STUDIU INTRODUCTIV

52

i Usuardus (cca 800 cca 877)258, n cel compus n secolul al X-lea la mnstirea
Saint-Benot-sur-Loire, Fleury259, n Liber de ortu et obitu patriarcharum a unui autor
anonim irlandez din ultima parte a secolului al VIII-lea260, n diferite Cri de srbtori de exemplu, Liber Sacramentorum Gellonensis (secolul al VIII-lea)261, Liber Sacramentorum Augustodunensis (cca 800)262 i Libellus de festivitatibus sanctorum
apostolorum et reliquorum qui discipuli aut vicini successoresque ipsorum apostolorum fuerunt (Opusculul spre srbtorile sfinilor apostoli i ale celorlali care au
fost discipoli sau apropiai i urmai ai apostolilor nii) a lui Adon de Vienne
(799-875)263 , iar mai trziu n creaii precum Legenda Sanctorum a lui Iacobus de
Voragine (1230-1298)264 i n Martyrologium Romanum (secolul al XVI-lea)265. Mai
mult, la fel ca i n Orient, popularitatea a stimulat creativitatea, alimentat pe alocuri
de preteniile originii apostolice ale unor comuniti, ducnd la apariia i larga circulaie a unor legende despre prezena sfntului Andrei n Spania, Burgundia, Frana,
Anglia i Scoia, cea din urm ar revendicndu-l pn astzi drept apostolul i patronul ei266. Dar din aceast bogie de surse nu trebuie s deducem c ideea misionarismului lui Andrei n Scythia era unanim acceptat n Occidentul cretin; existau scrieri
care, urmnd cea mai veche i autentic tradiie patristic, limitau aria evanghelizatoare a apostolului la Achaia de exemplu, n Missa in natali sancti Andreae apostoli
dintr-o colecie de rugciuni cunoscut sub titlul Missale Gothicum compilat n jurul
anului 700 n Gallia merovingian267, n Liber de mortu et obitu patriarcharum a unui
irlandez (ultimele decenii ale secolului al VIII-lea)268, n Liber Generationis a lui
Christianus dictus Stabulensis (sfritul secolului al IX-lea)269 i n Summa de ecclesiasticis officiis a lui Iohannes Beleth (secolul al XII-lea)270.
257

FHDRCh, XCVI; vezi i E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire,
p. 203; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 13-14 = Cretinismul sufeltul neamului romnesc,
p. 19.
258
FHDRCh, CVI; vezi i E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p.
203; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 14 = Cretinismul sufeltul neamului romnesc, p. 19.
259
FHDRCh,
260
FHDRCh, Addenda 3.
261
FHDRCh, XCIII.
262
FHDRCh, CI.
263
FHDRCh, CV.1.
264
FHDRCh, CXVII.
265
FHDRCh, CXX.
266
Vezi bibliografia la N. Zugravu, op. cit., p. 169, nota 96; adaug DELC, p. 47 (Andrei,
Sf. Apostol).
267
Missale Gothicum, XVII, 128 cf. Missale Gothicum e codice Vaticano Reginensi latino
317 editum, cura et studio Els Rose, Turnhout, 2005 (CCSL CLIX D), p. 402.
268
FHDRCh, Addenda 3.
269
LG, 10: Praedicauit in Achaia, occisus in Patras, ubi et sepultus est, sed Constantino
(sic!) defendere in Constantinopolim iacet Christianus dictus Stabulensis, Liber generationis,
dition critique par R. B. C. Huygens, Turnhout, 2008 (CCCM 224), p. 216.
270
n Capitulum 164. De festo Andree et Thome apostolorum (Capitolul 164. Despre srbtoarea apostolilor Andrei i Toma) scria: Predicauit autem in Achaia et Athenis et circa partes illas

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

53

n concluzie, privite n contextul spiritual i literar specific spaiului cretin


occidental n ultimele secole ale mileniului I i judecate din perspectiva dependenei
lor unele din altele, a caracterului encomiastic i moralizator al unora dintre ele i al
coninutului legendar, scrierile amintite mai sus nu reprezint izvoare credibile cu
privire la propovduirea sfntului Andrei n Scythia (Dobrogea) i, deci, nu pot fi
considerate un temei puternic n favoarea apostolicitii, cum scria Emilian Popescu271.
Cine-i mprtete opiniile272 ar trebui s dea dovad de mai mult spirit critic.
Prin urmare, apostolatul sfntului Andrei n Scythia nu este dect o frumoas
poveste hagiografic.
2. APOSTOLATUL SFNTULUI FILIP N SCYTHIA
Una dintre cele mai valoaroase contribuii din ultimele dou decenii aduse
la cercetarea cretinismului antic din spaiul romnesc este punerea n circuitul tiinific de ctre Nicolae Dnil a unor izvoare necunoscute, provenite din spaiul literar al Occidentului premedieval i medieval, care vorbesc despre misiunea n Scythia a unui alt apostol Filip273. Reacia asupra valorii informaiilor coninute de
aceste surse nu s-a lsat ateptat. n 1997, la nivelul de informare avut atunci la
dispoziie, realiznd analiza intern a datelor din cea mai veche scriere care relateaz despre prezena lui Filip n Scythia, anume apocrifa cu titlul neautentic De historia certaminis apostolici din secolul al VI-lea274, din care s-au inspirat autori ulteriori, am ajuns la concluzia c tirile respective sunt neverosimile iar aa-zisul apostolat
o simpl tradiie, mai degrab legendar275. Opinia noastr a fost acceptat de
(A predicat n Achaia i Athena i n jurul acelor pri) Iohannis Beleth Summa de ecclesiastici
officiis edita ab Heriberto Douteil, Brepols, 1976 (CCCM XLI A) (traducere: Claudia Trnuceanu).
271
E. Popescu, op. cit., p. 204; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 14 = Cretinismul
sufletul neamului romnesc..., p. 19.
272
V. H. Baumann, op. cit., p. 32-33.
273
N. Dnil, A predicat Apostolul Filip n Scythia Minor?, n Unirea. Revist editat de
Biserica Romn Unit cu Roma, Greco-Catolic, cu sediul la Blaj, S. N., anul VII, nr. 5 (58), mai
1996, p. 5; Din nou despre predica Apostolului Filip n Scythia Minor, n ibidem, nr. 8 (61), august
1996, p. 5; Addenda et corrigenda la predica Apostolului Filip n Scythia, n ibidem, nr. 10 (63), octombrie 1996, p. 5; Izvoarele apostolice ale cretinismului romnesc (I), n Credina strbun. Foaie
religioas editat de Episcopia ortodox romn a Albei Iuliei, anul VII, nr. 9 (126), septembrie 1996,
p. 4, 5; (II), n ibidem, nr. 10 (127), octombrie 1996, p. 3; (III), n ibidem, nr. 11 (128), noiembrie
1996, p. 2, 5; (IV), n ibidem, nr. 12 (129), noiembrie 1996, p. 4; (V), n ibidem, anul VIII, nr. 1 (130),
ianuarie 1997, p. 7; Un nou document despre predica Apostolului Filip n Scythia Minor, n ibidem,
anul IX, 11 (152), noiembrie 1997, p. 7; Apostolul Filip i Scythia Minor, n Cultura cretin, S.N.,
Blaj, 3, 1997, 1, p. 33-49; Passio Sancti Philippi Apostoli (BHL 6814) i nceputurile cretinismului n
Scyhia Minor, n Studia Univesitatis Babe-Bolyai. Studia Theologica Graeco-Catolica Varadiensis,
1, 2002 (non vidi). Vezi FHDRCh, LXXXVII, CVII, CX, CXV, CXVII.
274
FHDRCh, LXXXVII.
275
N. Zugravu, op. cit., p. 155-160, 171-174 (notele 135-180); idem, Apostolatul Sfntului
Filip n Scythia, n Timpul istoriei, I, Memorie i patrimoniu, Bucureti, 1997, p. 192-202; vezi i
idem, op. cit., n SAI, 67, 2002, p. 82-84.

54

STUDIU INTRODUCTIV

unii cercettori276. n schimb, cum era de ateptat, istoricii de formaie teologic, au


mbriat ideea277, prerea lor fiind preluat i de cei lipsii de orientare n privina
criticii de text278.
Vom urma aceeai cale de analiz ca i n cazul lui Andrei, ncercnd s
stabilim cnd, unde i n ce mprejurri s-a fcut legtura dintre Filip i Scythia.
Aprofundarea problemei n timpul deceniului care s-a scurs de la prima discuie pe
marginea subiectului ne-a condus la nuanarea punctului de vedere formulat anterior.
n Noul Testament sunt amintite dou personaje care poart numele Filip:
unul din Betsaida (Galileia), ajuns ntre cei doisprezece apostoli279, i altul din Hierosolyma, inclus printre cei apte diaconi ai Bisericii din Cetatea Sfnt280. Cum a
remarcat i Frdric Amsler, prezena apostolului n scrierile neotestamentare este
foarte discret281. El joac un rol mai important n Evanghelia dup Ioan, unde, o
dat ndemnat de Iisus s-l urmeze a doua zi dup chemarea lui Andrei i SimonPetru282, l aduce pe Natanael (Bartolomei?) la Mntuitor283 iar apoi, asociat cu
Andrei, intervine n episodul multiplicrii pinilor284, i conduce pe greci la Iisus285
i, n sfrit, ofer acestuia ocazia de a se numi Fiul Tatlui286. n schimb, despre
cel de-al doilea informaiile sunt mai numeroase, accentul cznd pe misiunea sa
276
N. Gudea, Cretinismul vechi romnesc ntre mit i realitate. I. Despre legenda referitoare la predicarea apostolului Filip n Dobrogea, n SUBB. Theol. Cat., 44, 1999, 2, p. 127-132; A.
Suceveanu, op. cit., n Omagiu Virgil Cndea, p. 283; L. Trofin, Romanitate i cretinism, p. 126.
277
Nicolae Dnil a avut o atitudine oscilant vezi lucrrile citate supra, la care adaug
idem, Martyrologium Daco-Romanum, p. 69 (nota 7). Emilian Popescu, care, altdat, habar nu avea
despre Filip i Scythia, cci altfel nu l-ar fi declarat pe Andrei printele cretinismului romnesc
(op. cit., n BOR, 109, 1991, 4-6, p. 100), a mbriat necondiionat ideea (op. cit., n Priveghind i
lucrnd pentru mntuire, p. 204-205; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 14-15 = n Cretinismul
- sufletul neamului romnesc, p. 19-21; idem, op. cit. n Logos, p. 386-398; idem, op. cit., n
Aspects of Spiritual Life, p. 232). Vezi, de asemenea, A. Gabor, op. cit., p. 58-60; V. V. Muntean,
op. cit., p. 206; M. Pcurariu, op. cit., p. 60; V. Itinean, op. cit., p. 44.
278
M. Diaconescu, op. cit., p. 418-423; D. Gh. Teodor, op. cit., n Credin, istorie i cultur la Dunrea de Jos, p. 13.
279
Vezi i F. Spadafora, Filippo, apostolo, santo, n BS, V, col. 706-711; R. Trevijano,
Philippe, Aptre, n DECA, II, p. 2012-2014; D. H. Wheaton, Filip, n DB, p. 457; DELC, p. 268
(Filip, Apostolul); F. Amsler, Introduction, n Actes de laptre Philippe, introduction et notes par F.
Amsler, traductions par F. Bovon, B. Bouvier et F. Amsler, Brepols, 1996, p. 16; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 1181; N. Zugravu, op. cit., n Timpul istoriei, p. 194, 195.
280
Fap 6,5; D. H. Wheaton, op. cit., p. 458; F. Amsler, op. cit., n Actes de laptre Philippe, p.
16; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 1181; N. Zugravu, op. cit., p. 194; B. Kollmann, Philippus der Evangelist und die Anfnge der Heidenmission, n Biblica, 81. 2000, 4, p. 551-565
(http://www.bsw.org/?l=71811&a=Ani21.html).
281
Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 6,14-16; Fap 1,13; F. Amsler, op. cit., n Actes de laptre
Philippe, p. 16.
282
In 1,43.
283
In 1,45-48.
284
In 6,5-7.
285
In 12, 20-22.
286
In 14,8-9.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

55

rspndirea Cuvntului cel Bun n Samaria287, botezul eunucului etiopian288, predica n Azotus i n cetile de pe coasta palestinian289 , fapt care l-a determinat pe
Paul s-l numeasc evanghelistul290; stabilindu-se la Caesarea Maritima291, alturi
de cele patru fiice, l-a primit pe Paul, care venea de la Ptolemais292. Prin urmare, nu
exist nici o informaie despre itinerariul parcurs de Filip apostolul n scrierile
neotestamentare, orice tire despre el ncetnd, ca i n cazul lui Andrei, din momentul n care, mpreun cu ceilali apostoli, dar asociat cu Toma, atepta Coborrea
Sfntului Duh293. Aadar, n secolul I nu se formase o tradiie despre prezena lui
Filip n Scythia.
Discreia Evangheliilor cu privire la apostolul Filip a fost, foarte probabil, cauza pentru care n veacurile II-III nu sunt atestate scrieri apocrife despre Faptele sale, cum este cazul altor apostoli. n schimb, s-a produs un alt fenomen
confuzia dintre apostol i diacon chiar n scrierile patristice, fapt ce a condus la mbogirea biografiei celui dinti, atribuirea unei arii misionare i naterea, pe seama
sa, a unor istorii catalogate de Eusebius de Caesarea ca ieite din comun i miraculoase294. Astfel, Papias, episcop de Hierapolis, n Phrygia (astzi, Pamukkale,
Turcia), n timpul mpratului Hadrianus (117-138), pe care istoricul bisericesc amintit l caracteriza ca foarte mrginit295 i l facea responsabil de a fi vehiculat, ncrezndu-se n vechimea lor296, fapte cu totul legendare despre Mntuitor i apostoli297, consemna primul existena unei tradiii despre prezena lui Filip i a fiicelor
sale nzestrate cu puteri supraomeneti n oraul episcopatului su298. Spre sfritul
secolului al II-lea, Polycrates, episcop de Ephesus, bazat pe aceleai tradiii anecdotice, meniona pentru prima dat moartea la Hierapolis a apostolului i a fiicelor sale
(dou sau trei) mbtrnite n fecioria lor299. Pe vremea papei Zephyrinus (199217), Gaius, autorul unei lucrri intitulate Dialog cu Proclus, n care combate erezia
montanist300, foarte rspndit n Phrygia301, aducea un element n plus: conform
287

Fap 8,5-13.
Fap 8,26-39.
289
Fap 8,40.
290
Fap 21,8.
291
Fap 8,40.
292
Fap 21,9.
293
Fap 1,13.
294
Eus., HE, III, 39, 8; 39, 9.
295
Eus., HE, III, 39, 13.
296
Eus., HE, III, 39, 13.
297
Eus., HE, III, 39, 11. Vezi i Hier., Vir. ill., XVIII.
298
Eus., HE, III, 39, 9; F. Bovon, Les Actes de Philippe, n ANRW, II/25.6, 1988, p. 4457; F.
Amsler, op. cit., p. 17-18; B. Kollmann, op. cit., p. 561; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., I, p. 183.
299
Eus., HE, III, 31, 3; V, 24, 2; Hier., Vir. ill., XLV, conform cruia cea de-a treia fiic a
fost nmormntat la Ephesus; F. Bovon, op. cit.; F. Amsler, op. cit., p. 19; B. Kollmann, op. cit., p.
562; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit.
300
Eus., HE, II, 25, 6; Hier., Vir. ill., LIX; DELC, p. 288 (Gaius sau Caius); S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 317.
288

56

STUDIU INTRODUCTIV

ereticului Proclus, la Hierapolis se gsea mormntul lui Filip i al fiicelor sale proorocie302. n sfrit, Clemens de Alexandria (cca 140/50 cca 215/6) scria c Filip
i-a mritat cele dou fete cu doi brbai303.
Figura apostolului apare episodic n diferite scrieri gnostice Evanghelia
dup Filip (Kat Flippon Eagglion) (spre sau puin dup mijlocul secolului al IIlea), Epistola lui Petru pe care a trimis-o lui Filip (Epistol Ptrou, tn poan
steilen e Flippon) (secolul al II-lea), Pistis-Sophia (Psti sofa) (secolul al IIIlea), nelepciunea lui Iisus Hristos (Sofa Ihso Xristo) (a doua jumtate a
secolului al II-lea sau nceputul celui de-al III-lea)304 , dar informaiile coninute
de ele nu au relevan pentru problema discutat aici.
La fel de discret (F. Bovon) este prezena lui Filip n vechile Acta apocrife ale apostolilor; el apare doar n Faptele lui Iuda Toma [numit] i Geamnul
(Prcei Ioga Qwm to ka Didmou) (lat. Acta Thomae) (ATh) (nceputul sau
prima jumtate a secolului al III-lea), unde, n episodul tragerii la sori a regiunilor
de misionat, este alturi de Bartolomeu305.
Prin urmare, n veacul al II-lea i n prima parte a celui de-al III-lea, se
stabilise o relaie special ntre Filip apostolul i Hierapolis, ceea ce conduce la
ideea c apostolatul su trebuie s se fi desfurat aici i, prin extensie, n provincia
Phrygia306. Cum a artat Bernd Kollmann, prezena lui Filip n oraul amintit nu
trebuie s fi fost ntmpltoare, de vreme ce aici se gsea o important comunitate
evreiasc, din rndurile creia se recrutaser, foarte probabil, primii cretini307.
Toate informaiile ulterioare, provenite att din scrieri heterodoxe, ct i din cele
patristice, au fcut referin la acest element definitoriu i, nendoielnic, real al misiunii lui Filip Hierapolis, oraul unde ar fi fost martirizat308, n amintirea acestui
301
The Christians for Christians. Inscriptions of Phrygia, Greek Text, Translation and
Commentary by E. Gibson, Ann Arbor, 1978; W. Tabbernee, Montanist Inscriptions and Testimonia.
Epigraphic Sources Illustring the History of Montanism, Mercer University Press, Macon, 1997.
302
Eus., HE, III, 31, 4; V, 17, 3; F. Bovon, op. cit., p. 4456, 4457-4458; F. Amsler, op. cit.,
p. 20-21; B. Kollmann, op. cit.
303
Eus., HE, III, 30, 1; Clem., Strom. III, 52, 5; F. Bovon, op. cit., p. 4458; F. Amsler, op.
cit., p. 21-22.
304
F. Bovon, op. cit., p. 4458-4459, 4465; J. Hartenstein, Die zweite Lehre. Erscheinungen
des Auferstandenen als Rahmenerzhlungen frchristlicher Dialoge, Berlin, 2000 (TU 146), p. 48,
137-142. Pentru datarea scrierilor respective, cf. S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 200 (Pistis-Sophia),
206 (Evanghelia dup Filip), 213 (Epistola lui Petru ctre Filip), 306-307 (nelepciunea lui Iisus
Hristos).
305
Acta Apostolorum Apocrypha, II/2, p. 99; The Apocryphal New Testament, p. 450; F.
Bovon, op. cit., p. 4459. Pentru datare, vezi C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., I, p. 179; S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 369.
306
Vezi i F. Bovon, op. cit.
307
Col. 4,13; B. Kollmann, op. cit., p. 562-563.
308
Conform unei variante din Acta Philippi, evenimentul s-a produs n timpul celui de-al
optulea an al domniei lui Traianus, aadar 105 sau 106 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/2, p. 41-90;
F. Bovon, op. cit., p. 4438-4441, 4448, 4493-4521; The Apocryphal New Testament, p. 512, 517518; F. Amsler, op. cit., p. 52-80; Actes de Philippe, n crits apocryphes chrtiens, p. 1286-1299;

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

57

eveniment dedicndu-i-se, la sfritul secolului al IV-lea sau la nceputul celui urmtor, un martyrium309.
La finele veacului al III-lea (sau nceputul celui de-al IV-lea?), ntr-un psalm
dintr-o culegere manihean de psalmi, apare o scurt meniune despre prezena lui
Filip n afara cadrului teritorial tocmai amintit, anume n ara antropofagilor310. Ea
nu permite ns nici o conexiune cu misiunea lui Andrei printre antropofagi (vezi
AAMt (cca 400) discutat mai sus), ntruct n acelai psalm rndurile care amintesc
de Protoclet fac aluzie la prezena lui n Achaia, la Patras311. Este dificil de spus
cum s-a nscut aceast tradiie, independent de cea a lui Andrei, despre misiunea
lui Filip printre canibali i la fel de greu este de tiut ce inut i ce populaie avea n
vedere autorul anonim312. Putem presupune doar c ea a fost cunoscut de unele comuniti ortodoxe. Abia mai trziu, dup anul 400, de cnd dateaz AAMt, cele dou
tradiii s-au putut intersecta; aceasta e o simpl presupunere.
Oficializarea cretinismului n secolul al IV-lea i consecinele sale pentru
dezvoltarea cultului trebuie s fi determinat o schimbare i n privina devoiunii
fa de Filip, dar elementele ei se proiecteaz ntr-un registru minor. Cum arta
Frdric Amsler, figura lui e aproape ignorat n Occident i mai mult dect discret n Orient313. n acest sens, e sugestiv faptul c n sursele patristice din veacurile IV-V meniunile sunt aproape absente314. Exceptnd Hierapolis, unde, cum s-a
spus deja, amintirea martirajului a generat venerarea timpurie a mormntului315 i
instituirea unor celebrri la 22 aprilie i 1 mai316, abia din secolul al VI-lea se constat o cretere a interesului fa de acest apostol n plan liturgic. Astfel, n Rsrit,
o dat cu ridicarea de ctre mpratul Anastasius I (491-518) a apostoleion-ului su
din cartierul Meltiadou din Constantinopolis, s-a instituit i srbtoarea de la 14 noiembrie, care marca debutul ciclului Nativitii317. n Occident, natalis de la 1 mai era
celebrat la Roma probabil de timpuriu, cum a ncercat s demonstreze Frdric
Amsler, dar rspndirea sa treptat n aceast arie a cretintii s-a fcut abia sub
impulsul recuceririi bizantine de la mijlocul secolului al VI-lea i al depunerii relicActa Philippi. Textus, a cura di F. Bovon, B. Bouvier, F. Amsler, Turnhout, 1999 (CCSA 11), p. 342343).
309
F. Spadafora, op. cit., col. 708; D. De Bernadi Ferrero, Asie Mineure. Archologie, n
DECA, I, p. 269; F. Amsler, op. cit., p. 79-80; B. Kollmann, op. cit., p. 564.
310
F. Bovon, op. cit., p. 4459, 4467; pentru datare, vezi i J.-M. Prieur, op. cit., n Acta
Andreae (CCSA 5), p. 100.
311
Ibidem, p. 101-102.
312
S fie responsabil contaminarea dintre apostol i diacon, acesta din urm convertind eunucul etiopian, aadar reprezentantul unei populaii cunoscute ca antropofag (Ptol., IV, 8, 3; Plin.,
VI, 195; Phil., VA, VI, 25)?
313
F. Amsler, op. cit., p. 22; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 1182.
314
Vezi Hier., Vir. ill., XLV, dar care red informaia transmis de Polycratus de Ephesus;
Paul. Nol., Carm. XIX, 82: Phryges accepere Philippum (CSEL XXX/2, p. 121).
315
Supra; vezi i BS, I, col. 711.
316
Martyrologium Hieronymianum (FHDRCh, LII).
317
J. Irmscher, A. Kazhdan, A. Cutler, Philip, n ODB, 3, p. 1651; F. Amsler, op. cit.

STUDIU INTRODUCTIV

58

velor sale de la Hierapolis, mpreun cu cele ale lui Iacob cel Mic aduse de la Hierosolyma, n biserica purtnd numele celor doi apostoli nceput de papa Pelagius I
(556-561) i finalizat de urmaul su, Ioannes III (561-574)318, iar apoi al altor fragmente in variis ecclesiae vestice319. Nu ntmpltor, de exemplu, toate lcaurile sfinte
construite n Dalmatia, eparhie dependent de scaunul roman, poart hramul Sfinii
Filip i Iacob320, pe mozaicurile de la San Vitale din Ravenna cei doi sunt figurai
mpreun321, iar kalendaria i martyrologia de la nceputul Evului Mediu consemneaz celebrarea comun la 1 mai322.
Ct privete Scythia Minor, nu exist nici o informaie care s reflecte vreo
cinstire special acordat apostolului i care s aminteasc de misionarismul su323,
dei, n mod firesc, era cunoscut n regiune324. Incluzndu-l ntr-un Martyrologium
Daco-Romanum reconstituit ca fiind cinstit n Scythia la 1 mai, Nicolae Dnil a creat
un fals325. Uznd de aceeai logic greit i distorsionnd coninutul surselor, Emilian
Popescu a poluat recent istoriografia problemei afirmnd c fragmentul din Kalendarium Gothicum amintit deja n cazul lui Andrei este cel mai vechi izvor care atest
propovduirea sfntului Filip n Scythia326, slujindu-se n acest sens de indicaia aflat n dreptul datei de 15 noiembrie Filippaus apaustaulus in Jairupulai327. Dup
el, nscrierea acestei srbtori n calendar s-ar fi datorat, ca i n cazul celei dedicate
lui Andrei de la 29 noiembrie, nu ecoului influenei populaiei din Thracia,
unde s-au aezat germanicii, ci a celei din Scythia, cu care goii nord-dunreni
erau n strnse raporturi religioase i economice, iar cei doi apostoli au predicat
aici328. Ideea lui a ptruns deja n literatura de specialitate329. Dup cum se poate les318

VRP, LXII-LXIII (PL 128, col. 1418); Anas. Bibl., Hist.VRP, LXII-LXIII (PL 127, col.
613, 623); F. Amsler, Remarques sur la rception liturgique et folklorique des Actes de Philippe (APh
VIII-XV et Martyre), n Apocrypha, 8, 1997, p. 251-264; N. Zugravu, op. cit., p. 195, 200-201 (nota
30, bibliografia).
319
Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur
quae ex latinis et graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis, collegit, digessit, notis illustravit
Joannes Bollandus, Theologus, editio novissima, curante Joanne Cormandet, Paris, Maii, I, p. 11-12.
320
B. Migotti, op. cit., n ArhVest, 12 (1995), 1996, p. 221.
321
M. L. Casanova, Fillipo, apostolo, santo. Iconografia, n BS, V, col. 712-713.
322
Vezi, de exemplu, Kalendarium Stabulense (PL 138, col. 1196), Martyrologium Ecclesiae Antissiodorensis (PL 138, 1225 = FHDRCh, CXV.2), Kalendarium Mantuanum (PL 138, col.
1260), Fragmentum alterium multo antiquioris Vallumbrosani kalendarii (PL 138, col. 1287).
323
nc J. Zeiller scria c acest apostol n-a avut de relations spciales cu acest teritoriu
op. cit., p. 513, nota 1.
324
Un opai din secolele IV-V cu reprezentarea colegiului apostolului n jurul Mntuitorului
la Tomis (IGLR, 53, 54 (= Biblia Epigraphica, 525)); un relicvariu de argint din secolul al IV-lea de la
Jablkovo (Bulgaria), care are pe una dintre laturi inscripia Andreas-Phili(i)ppos (R. Pillinger, Der
Apostel Andreas, p. 8).
325
N. Dnil, Martyrologium Daco-Romanum, p. 31, 67-68.
326
E. Popescu, op. cit., n Logos, p. 394.
327
FHDRCh, XXXIX.
328
E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 202.
329
A. Gabor, op. cit., p. 60.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

59

ne observa, meniunea respectiv nu face sub nici o form referire la misionarismul


lui Filip n Scythia; dimpotriv, ea arat cinstirea deosebit acordat acestuia n oraul
din Phrygia, unde tradiia pstrase amintirea apostolatului i martiriului su. Mai mult,
faptul c srbtoarea din calendarul gotic nu este plasat la 22 aprilie sau 1 mai, cnd,
conform unui izvor relativ contemporan, Martyrologium Hieronymianum, se celebra
In Frigia civitate Hierapoli Philippi apostoli, respectiv Natale sancti Philippi apostoli in civitate Hierapoli provinciae Asiae330, ci la 15 noiembrie, cu o zi dup cea stabilit la nceputul secolului al VI-lea la Constantinopolis (14 noiembrie), ne d convingerea c ea trebuie s fie un adaos tardiv, realizat n comunitile gotice sudbalcanice sub influena Bisericii din Capitala Imperiului oriental. Supoziia lui Emilian
Popescu, dup care nscrierea sfntului Filip n Calendarul gotic putea s aib loc
chiar nainte de refugierea goilor n sudul Dunrii, n ultimul sfert al secolului al IVlea, este, ca mai toate opiniile sale, o speculaie exagerat, nentemeiat i, deci, lipsit de valoare.
n concluzie, Calendarul gotic trebuie exclus categoric dintre sursele privind
aa-zisa apostolicitate a cretinismului din spaiul romnesc.
Dar dac n Biserica oficial figura apostolului Filip a ctigat teren treptat, ea s-a bucurat de o atenie special n mediile heterodoxe, mai ales n cele monastice encratiste microasiatice, ostile autoritilor ecleziastice. Aa se face c ntre
a doua jumtate a secolului al IV-lea i prima parte a celui de-al V-lea, n aceste
comuniti mnstireti contaminate de influene gnostice i inspirate de tradiii
apocrife, au fost redactate sau rescrise Faptele apocrife ale lui Filip (lat. Acta
Philippi) (APh)331. mbinnd piese iniial autonome, redactorul anonim, en peine
dinspiration (F. Bovon), a mixat elemente preluate mai ales din alte Acta neoficiale,
realiznd confuzia definitiv dintre apostol i diacon i, pentru a-i atinge obiectivul teologic, a inventat evenimente, ntmplri i personaje, ignornd complet adevrul istoric332. Din perspectiva problemei discutate aici, trebuie menionat c din
spaiul misionar destul de vast atribuit lui Filip (Galileia, n t Elldi tn
Aqhnn (Ellada Athenei), Parthia, oraele Azotus i Nicatera (ora din Ellada), ara elenilor, e tn xran tn Ofiann (ara ofianilor), oraele i
satele Lydiei, n plei Ofiorm, ti kaletain Ierpoli t Asa (n
oraul Ophiorym, numit i Hierapolis din Asia)), Scythia sau oricare alt indiciu

330

FHDRCh, LII.
R. Trevijano, op. cit.; F. Bovon, op. cit., p. 4522; F. Amsler, op. cit., n Actes de laptre
Philippe, p. 80; idem, n crits apocryphes chrtiens, p. 1184; J. K. Elliott, n The Apocryphal New
Testament, p. 512-513; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 246; I. Ramelli, Mansuetudine,
grazie e salvezza negli Acta Philippi, n InvLuc, 29, 2007, p. 215-216. Bazat pe o bibliografie depit, Emilian Popescu scrie c timpul de redactare al Faptelor lui Filip este fixat cel mai devreme la
nceputul sau la mijlocul secolului al III-lea E. Popescu, op. cit., n Logos, p. 392.
332
F. Bovon, op. cit., p. 4525: ils /les Actes de Philippe n.n./ pchent thologiquement,
ils font fi de la vrit historique.
331

STUDIU INTRODUCTIV

60

care ar putea fi pus n legtur cu acest teritoriu lipsesc333. Nici n traducerile


fcute ulterior acestor Acta n copt, arab, etiopian, siriac, armean, georgian,
slav, irlandez sau n alte variante greceti trzii, care, uneori, au adugat noi
puncte itinerariului (Samaria, Caesarea, Carthagena (Martagena) (!), care este n
Azotus (!), Phrygia, Syria, Africa (Afrikia) (!), Assakia (!), Armenia, Gallia)334,
Scythia nu figureaz. De asemenea, n ciuda interseciei, pe alocuri, a itinerariului apostolic cu cel al lui Andrei, cunoscut din alte apocrife (Grecia, Asia, Phrygia,
Hierapolis)335, sau a similitudinii unor personaje (Stachys din Hierapolis (= Ophiorym)336 Stachys din Byzantium), nu exist elemente care s susin deplasarea
mpreun a celor doi. Observaia este valabil i pentru scrierile de acelai gen
contemporane sau mai trzii dedicate lui Andrei unde apare Filip Acta Petri et
Andreae (cca 400)337 sau Martyrium Andreae prius (secolul al VIII-lea)338. Apostolul
nsoitor cvasiprezent este Bartolomeu; episodic, apar Petru, Ioan Evanghelistul i
Iacob cel Mic339. Prin urmare, opinia lui Emilian Popescu conform creia Sfntul
Andrei l-a ajutat pe Filip, conceteanul i prietenul su, n misiunea desfurat de
acesta n Phrygia340 nu se ntemeiaz pe nimic. Mai mult, n conformitate cu alte
scrieri patristice i apocrife, Acta Philippi VIII precizeaz c lui Andrei i s-a repartizat spre misiune Achaia (Andran e tn Axajan? Andra d e tn
Axajan)341.
O situaie aparte, diferit de cea nfiat de variantele greceti, se ntlnete
n versiunea latin a Faptelor lui Filip, inserat ntr-o culegere de texte relative la
vieile celor doisprezece apostoli cunoscut actualmente drept colecia Pseudo-Abdias.
Autorul i titlul acesteia i-au fost atribuite de primul editor, Wolfgand Lazius, n a
doua ediie a acesteia, publicat la Ble n 1552 Abdiae Babyloniae episcopi et
apostolorum discipuli de historia certaminis apostolici libri decem. Tot Lazius a
compus, pornind de la fragmentele autentice, o prefa fals, pus sub numele lui
Abdias, i a ordonat diferitele texte, dei aceast ordine nu este nici antic, nici au-

333

Vezi Acta Apostolorum Apocrypha, II/2, p. 3-90; F. Bovon, op. cit., p. 4475-4521; Actes
de laptre Philippe; crits apocryphes chrtiens, p. 1189-1299; The Apocryphal New Testament, p.
513; Acta Philippi. Textus, a cura di F. Bovon, B. Bouvier, F. Amsler, Turnhout, 1999 (CCSA 11).
334
F. Bovon, op. cit., p. 4438-4456.
335
De exemplu, Phrygia apare n Didascalia apostolorum syriaca (Did. Add., III, 4, ed. F.
Nau, p. 230; A-NF, VIII, p. 670). Vezi i J.-M. Prieur, op. cit., n Ata Andreae (CCSA 5), p. 81-89.
336
APh XIV (CCSA 11, p. 318-329), XV (CCSA 11, p. 330-341), Mart. (CCSA 11, p. 342431).
337
APeA, 16 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 124); C. Moreschi, E. Norelli, op. cit., p. 244.
338
MAp, 2 (Acta Apostolorum Apocrypha, II/1, p. 47); F. Bovon, op. cit., p. 4459-4460.
339
Vezi ediiile citate supra i F. Bovon, op. cit., p. 4439-4440, 4465-4466.
340
E. Popescu, op. cit., p. 398; vezi i idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 15 = Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 20; idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 204.
341
APh VIII, 1 (CCSA 11, p. 237, 239).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

61

tentic342. De fapt, aa cum au artat specialitii, compilaia provine din mediul


franc (galic) (sau irlandez?) i a fost compus dup mijlocul ultimului deceniu al
secolului al VI-lea, ntruct ea ncorporeaz epitoma lui Gregorius Turonensis
(540-594) Liber de Miraculis Beati Andreae Apostoli ncheiat prin 592343. Dup
unii exegei receni, prin viziunea pe care o propun asupra vieii i societii, proprie
culturii medievale (cliee ale geografiei legendare, structuri de guvernmnt, gustul
pentru miraculos .a.), anumite elemente ale culegerii ar putea fi datate chiar mai
trziu, n secolele IX-X344. Este ns plauzibil s credem c redactorul anonim a
putut cunoate un Actus nomine Philippi apostoli apocryphi anterior, de vreme ce
acesta apare n mod explicit n aa-numitul Decret gelasian (Decretum Gelasianum
de libris recipiendis et non recipiendis), text originar din Gallia meridional i datat n secolul al VI-lea, care conine o list de cri compuse i citite de eretici i
schismatici, respinse ns ca apocrife de ctre Biseric345.
Notia despre Filip menioneaz pentru prima dat Scythia ca teritoriu misionat de apostol. Pentru acurateea analizei, iat rezumatul ei: Filip a predicat Evanghelia timp de douzeci de ani pgnilor din Scythia; prins de autoriti, a fost dus
n faa statuii lui Marte i pus s sacrifice, moment n care de sub simulacrul divinitii a ieit un demon (arpe), ucignd pe fiul preotului i pe doi tribuni care se
aflau n fruntea provinciei i provocnd multora suferin; apostolul i-a convins s
distrug statuia i s pun n loc, pentru a fi adorat, crucea lui Hristos, alungnd,
n acelai timp, pe demon n loc pustiu; drept urmare, cei mori au nviat, cei bolnavi s-au nsntoit, cu toii au fcut peniten; apostolul i-a nvat timp de un an
dogmele religiei sale, convertind i boteznd multe mii de oameni, care au distrus
statuia lui Marte; Filip le-a hirotonisit preoi i diaconi i chiar le-a consacrat un episcop, a ntemeiat comuniti (Biserici); n urma unei revelaii, s-a rentors n Asia, la
Hierapolis, unde a combtut erezia ebionit i a murit de moarte natural346.
Apelnd la o bibliografie nvechit, Emilian Popescu tinde s dea crezare multora dintre elementele naraiunii de mai sus347. Aa cum a demonstrat recent Michle
Brossard-Dandr, notia despre Filip din colecia Pseudo-Abdias este nu numai la

342

Pentru toate acestea, vezi G. Besson, La collection dite du Pseudo-Abdias. Un essai de


dfiniton partir de ltude des manuscrits, n Apocrypha, 11, 2000, p. 181-183, citatul fiind de la p.
183. Vezi i E. Popescu, op. cit., p. 390-391; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 243-245.
343
P. Bruns, G. Rwekamp, Ps.-Abdias (von Babylon), n LACL, p. 1; E. Popescu, op. cit.,
n Logos, p. 391-392; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 243, 245. Despre data compoziiei
epitomei lui Gregorius, cf. J. Flamion, op. cit., p. 52; J.-M. Prieur, op. cit., n Actes de laptre Andr,
p. 24; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 178-179.
344
D. Alibert, Vision du monde et imaginaire dans quelques textes de la collection dite du
Pseudo-Abdias, n Apocrypha, 11, 2000, p. 207-226.
345
Gelasius, Decreta, V (PL 59, col. 162, 175, 176); J.-M. Prieur, op. cit., n Acta Andreae (CCSA 5), p. 115-116.
346
FHDRCh, LXXXVII. Completeaz cu F. Bovon, op. cit., p. 4437-4438.
347
E. Popescu, op. cit., p. 392-393.

62

STUDIU INTRODUCTIV

plus brve, dar i la moins originale348, o biografie pauvre, compose avec un


amalgame de topoi, qui se contente de proposer une histoire pour un nom349. Necunoscnd legenda apostolului i n contradicie cu tradiiile orientale despre acesta, redactorul a inventat, pe de o parte, teritoriul de misionat, trimindu-l vers un peuple dont
le nom mme atteste, dans limaginaire latin, le statut de barbare: celui de Scythes350,
iar, pe de alta, sfritul natural, copiind son rcit sur la mort du seul autre des Douze
ne pas avoir connu le martyre, cest--dire Jean351.
Toate acestea ar fi suficiente pentru a respinge autenticitatea informaiei despre
apostolatul lui Filip n Scythia, teritoriu care, asemenea Indiei, Arabiei, Persiei i Ethiopiei din celelalte biografii ale culegerii, este descris dup clieele legendare formulate n Evul Mediu despre aceste trmuri ndeprtate352. Dar sunt i alte elemente
de coninut care pledeaz n acelai sens, aa cum am artat acum mai bine de un deceniu353. n ciuda criticilor nentemeiate ale lui Emilian Popescu354 i ale diletantului
universitar Vasile V. Muntean355, analiza noastr nu i-a pierdut consistena; iat, cu
minime adugiri, determinate de observaiile eronate ale celor doi, principalele idei: n
secolul I d. H. nu exista o provincie roman cu numele Scythia; nici un moment din
istoria administraiei romane la Dunrea de Jos provincia nu a fost condus de doi tribuni; n primul veac al stpnirii romane cultul lui Marte nu se rspndise; divinitatea
menionat n-are nici o legtur cu religia geto-dacic, aa cum susin greit Popescu
i Muntean pe baza lui Vergilius i Ovidius356, informaiile celor doi autori latini fiind
simple metafore357; distrugerea statuii unei zeiti oficiale i adorarea, n locul ei, a
crucii chiar de ctre reprezentanii autoritii imperiale nu pot fi dect scenarii izvorte
dintr-o ignoran complet n privina religiei romane; dogmele inserate n propovduirea lui Filip sunt foarte trzii. Din istoria lui Filip nfiat de Pseudo-Abdias,
doar dou aspecte pot fi raportate la tradiia oriental considerate autentice, provenite din nucleul primar al Faptelor: menionarea dragonului (arpelui) i deplasarea
348
M. Brossard-Dandr, La collection du Pseudo-Abdias. Approche narative et cohrence
interne, n Apocrypha, 11, 2000, p. 201.
349
Ibidem, p. 202.
350
Ibidem, p. 201.
351
Ibidem. Acest fapt era n contradicie cu nsi tradiia Bisericii occidentale, care accepta
martirajul cu capul n jos amintit de unele apocrife, aa cum o arat nu numai textele, dar i arta cf.
F. Bovon, op. cit., p. 4438.
352
D. Alibert, op. cit., p. 209-210.
353
N. Zugravu, Geneza, p. 158-159; idem, op. cit., n Timpul istoriei, p. 196-197.
354
E. Popescu, op. cit., p. 393-394.
355
V. V. Munteanu, op. cit.
356
E. Popescu, op. cit., p. 393; V. V. Muntean, op. cit.
357
Am demonstrat acest lucru de peste dou decenii (Despre Marte la geto-daci (pe marginea unor opinii), n Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 7-8, 1985-1986, p. 187-193; n legtur cu
Ares la traci, n Istorie i civilizaie. Profesorului C. Cihodaru la a 80-a aniversare, Iai, 1988, p.
463-466), opinia noastr fiind confirmat de analiza mai recent, bazat pe surse mai numeroase, ntreprins de colegul Dan Dana (Mars Geticus. Realitate istoric sau literar?, n EphNap, 11, 2001,
p. 15-39; vezi i idem, Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului,
prefa de Z. Petre, Iai, 2008, p. 353).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

63

apostolului la Hierapolis. n unele surse oraul amintit este numit i Ophiorymos, iar
Phrygia ara ofianilor aadar, oraul i, respectiv, ara erpilor, iar n altele se
povestete despre o viper adorat la Hierapolis i ucis apoi de apostol; informaiile
respective au fost raportate de exegei la cultul Cybelei practicat n Phrygia358.
Explicaiei date de Michle Brossard-Dandr privind relaia Filip-Scythia i
s-ar putea gsi alternative? Cndva am avansat ideea c ea s-ar datora asocierii fcute
n Evanghelii ntre Andrei i Filip359, idee preluat i de alii, inclusiv de Emilian Popescu, care nu i-a recunoscut paternitatea360. Nu credem c astzi ea mai poate fi susinut. Avem acum un alt element, pe care l-am amintit deja mai sus: apostolatului lui
Filip printre antropofagi menionat de culegerea manihean de psalmi explicaie
deja formulat de Franois Bovon361. Maniheii au constituit o problem n Occidentul
latin, mai muli pontifii romani din secolele IV-VI procednd la expulzarea lor, la condamnarea i arderea public a scrierilor acestora362. n context, este credibil cunoaterea activitii lui Filip printre antropofagi, identificai adesea, chiar n scrierile patristice, cu sciii, prin intermediul maniheilor, tiut fiind c acetia au realizat de timpuriu
o culegere a faptelor apostolilor, care s-a bucurat de atenie chiar i n mediile ortodoxe, mai ales mnstireti363.
n concluzie, notia despre Filip din colecia Pseudo-Abdias nu reprezint un
izvor demn de ncredere pentru a susine apostolatul lui Filip n Scythia. De altfel,
este interesant de observat c, chiar n vremea cnd s-a pus n circulaie ideea misiunii
scitice a lui Filip, Martyrologium Hieronymianum nu a reinut demn de ncredere acest
fapt, indicnd n breviarium pe gali /citete corect galati/ drept populaie evanghelizat de apostol364.
Dar aceast culegere, care satisfcea interesul pentru miraculos al omului medieval i, drept urmare, a avut destui cititori, mai cu seam n mnstiri, a stat la baza
prelurii, uneori integrale, a istoriei lui Filip n Scythia n mai multe scrieri eclezias358
Cf. Acta Apostolorum Apocrypha, II/2, p. 41; F. Bovon, op. cit., p. 4440, 4448, 4451; F.
Amsler, op. cit., n Actes de laptre Philippe, p. 55-69; J. K. Elliott, n The Apocryphal New Testament, p. 515; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 246.
359
N. Zugravu, Geneza, p. 157-158; idem, op. cit., n Timpul istoriei, p. 195.
360
E. Popescu, op. cit., n Logos, p. 398; L. Trofin, Romanitate i cretinism, p. 126.
361
F. Bovon, op. ci., p. 4437.
362
Aa au procedat papii Miltiades (310/1-314) (Anast. Bibl., Hist.VRP, XXXIII, n PL
127, col. 1003), Siricius (384-399) (Epistola Maximi imperatorisad Siricium papam, n PL 13, col.
592; Anast. Bibl., Hist.VRP, XL, n PL 128, col. 109), Anastasius I (399-402) (Anast. Bibl.,
Hist.VRP, XLI, n PL 128, col. 129; Rabanus Maurus, Martyrologium, n PL 110, col. 1141), Gelasius
I (492-496) (Anast. Bibl., Hist.VRP, LI, n PL 128, col. 413: Quorum codices ante fores basilicae
sanctae Mariae incendio concremavit), Symmachus (498-514) (Anast. Bibl., Hist.VRP, LIII, n PL
128, col. 451: ... vel codices ante fores basilicae Constantinianae incendio concremavit ), Hormisdas
(514-523) (Anast. Bibl., Hist.VRP, LIV, n PL 128, col. 475: Quorum codices ante fores basilicae
Constantinianae incendio concremavit).
363
Phot., Contra Manich., I, 14 (PG 102, col. 41); Pt. Sic., Hist. Manich., XVI (PG 104,
col. 1265); J.-M. Prieur, op. cit., p. 102, 103, 126; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., I, p. 179-180;
II/1, p. 243.
364
FHDRCh, LII.

STUDIU INTRODUCTIV

64

tice, redactate n special n mediul abaial: Martyrologium-ul benedictinului Beda Venerabilis (672/3-735)365, Libellus de festivitatibus sanctorum apostolorum et reliquorum qui discipuli aut vicini successoresque ipsorum apostolorum fuerunt
(Opuscul despre srbtorile sfinilor apostoli i ale celorlali care au fost discipoli
sau apropiai i urmai ai apostolilor nii) al arhiepiscopului (fost clugr) Adon
de Vienne (799-875)366, Martyrologium-ul benedictinului Usuardus (cca 800 cca
877)367, Poeziile benedictinului Walafrid Strabo (808-849)368, Martyrologium-ul benedictinului Notkerius Balbulus (840-912)369, Vitae Sanctorum din secolele X-XII370,
Legenda sanctorum ale lui Iacobus de Voragine (1230-1298)371, Catalogus sanctorum
et gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus (Catalogul sfinilor i al faptelor
lor ntocmit dup diverse volume) al lui Petrus de Natalibus ( 1406)372, Martyrologium Romanum (secolul al XVI-lea)373. C povestea misiunii scitice a lui PseudoAbdias era foarte popular se poate vedea i din urmtoarea epigraf parietal datnd
din secolul al XII-lea aflat la San Marco, n Veneia: Mars ruit. Anguis abit. Sergunt.
Gens scitica credit Scythe. S(an)c(tu)s Philippus Apostolus rediens a Scitis Iherapoli in
pace quievit374. Dar, ca i n cazul apostolului Andrei, nici despre Filip nu exista o unanimitate cu privire la misiunea sa n Scythia: de exemplu, Liber Sacramentorum Gellonesis
(secolul al VIII-lea), Liber Sacramentorum Augustodunensis (cca 800) i Liber de mortu
et obitu patriarcharum conservau nsemnarea din Martyrologium Hieronymianum despre
apostolatul su printre gali (corect, galati)375, o recenzie a martirologiului lui Florus
(790-860) posterioar anului 837 meniona decesul apostolului la Hierapolis376, clugrul fuldens Rabanus Maurus (cca 780 856) pstra din apocrif doar informaia
despre combaterea ereziei ebionite (qui Ebionitarum haeresin exstinxit) i decesul in
pace al apostolului la Hierapolis377, Christianus dictus Stabulensis (sfritul secolului
al IX-lea) scria c Filip in Galatia praedicauit, in Gerapoli urbe lapidatus et crucifi365

FHDRCh, XCI.2.
FHDRCh, CV.1; N. Dnil, op. cit., n Cultura cretin, S. N., 3, 1997, 1, p. 35-36; E.
Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 204; idem, op. cit., n Logos, p. 395397; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p. 14 = Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 1920.
367
FHDRCh, CVI; N. Dnil, op. cit., p. 36; E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd
pentru mntuire, p. 204; idem, op. cit., n Logos, p. 397-398; idem, op. cit., n MO, 54, 2002, 1-4, p.
14-15 = Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 20.
368
FHDRCh, CVII; N. Dnil, op. cit., p. 35.
369
FHDRCh, CX; N. Dnil, op. cit., p. 36.
370
Ibidem, p. 38, 42-44.
371
FHDRCh, CXVII; N. Dnil, op. cit., p. 38.
372
Ibidem, p. 38, 40.
373
FHDRCh, CXX; N. Dnil, op. cit., p. 40.
374
J. Ronke, Wenn aus Gtten Gtzen werden, n Rom und die Provinzen. Gedenschrift fr
Hanns Gabelmann, herausgegeben von G. Brands, J.-N. Andrikopoulou-Strack, D. Dexheimer und G.
Bauchhen, Mainz, 2001, p. 135, Taf. 31/1-2.
375
FHDRCh, XCIII, CI, Addenda 3.
376
Florus, Martyrologium, n J. Dubois et G. Renaud, op. cit., p. 77 (FHDRCh, Addenda 1).
377
Rabanus Maurus, Martyrologium, n PL 110, col. 1142 = CCCM, XLIV, p. 41.
366

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

65

xus ibi sepultus est378, iar Moise de Bergam (secolul al XII-lea) reducea, conform datelor
tradiiei, propovduirea Evangheliei doar la Phrigia Superior379.
n concluzie, apostolatul lui Filip n Scythia este o creaie de la nceputurile
medievalitii, lipsit de orice suport real. C ntre acest apostol i teritoriul romnesc
n-a existat nici o conexiune se reflect i n absena oricrei biserici purtnd hramul
Sf. Filip n mediul ortodox medieval, rspndirea mai mult dect infim a antroponimului380 i inexistena vreunei consemnri n scrierile bisericeti despre misiunea lui
Filip n Scythia.
Prin urmare, aa-zisa origine apostolic a cretinismului romnesc este una
dintre marile erori istoriografice.
II. METAFORA CONVERTIRII CRETINAREA SCIILOR
I A DACILOR381
Pentru istoria cretinismului din spaiul carpato-pontic nainte de pacea Bisericii
dou texte, neincluse n corpus-ul de fa, fiind deja editate n FHDR, I, au devenit cu adevrat celebre ca s utilizm un determinativ aplicat lor recent382 prin atenia ndreptit care li s-a acordat n istoriografia romneasc. Primul dintre ele este un pasaj din Adversus Iudaeos (mpotriva iudeilor), scris n vara anului 197, al apologetului Tertullianus (cca
150/60 cca 240/60), unde acesta se ntreba: In quem enim alium universae gentes
crediderunt nisi in Christum qui iam venit? Cui etenim crediderunt gentes,
Parthi, Medi, Elamitae, et qui habitant Mesopotamiam, Armeniam, Phrygiam,
Cappadociam; incolentes Pontum, et Asiam, et Pamphyliam; immorantes Aegyptum, et regiones Africae quae est trans Cyrenen inhabitantes, Romani et incolae;
tunc et in Hierusalem Iudaei383 et ceterae gentes: ut iam Gaetulorum varietates, et
Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini, et Galliarum diversae nationes, et Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita, et Sarmatarum,
et Dacorum, et Germanorum, et Scytharum, et abditarum multarum gentium et
provinciarum et insularum multarum nobis ignotarum et quae enumerare minus
possumus? In quibus omnibus locis Christi nomen, qui iam venit, regnat (Cci n
cine altul au crezut toate neamurile dect n Hristos care a venit? Cci n cine altul
s-au ncrezut neamurile? diferitele neamuri ale galilor i britanilor inaccesibile
romanilor, dar supuse lui Hristos, i cele ale sarmailor, i dacilor, i germanilor, i
sciilor i ale multor altor neamuri i provincii ndeprtate i ale multor insule necunoscute nou i pe care abia putem s le enumerm? n toate aceste locuri <este
378

LG, 10 (CCCM 224, p. 217).


FHDRCh, CXVI.
380
N. Zugravu, Geneza, p. 160, 174 (nota 179, bibliografia); idem, op. cit., n Timpul istoriei, p. 197, 202 (nota 52, bibliografia).
381
Capitol dezvoltat din contribuia noastr Histria XIII i cteva probleme ale cretinismului timpuriu dobrogean, n Cl&Chr, 3, 2008, p. 274-278.
382
A. Suceveanu, op. cit., n Histria, XIII, p. 132.
383
Fap, 2,9-11.
379

STUDIU INTRODUCTIV

66

cinstit> numele lui Hristos care a venit i stpnete)384. Cel de-al doilea este un
pasaj dintr-o copie latin a Comentariilor la Evanghelia dup Matei redactate n 249
de Origene (?184-253), unde acesta scria: Non enim fertur praedicatum esse Evangelium apud omnes Aethiopes, maxime apud eos qui sunt ultra flumen; sed nec
apud Seras, nec apud Orientem audierunt Christianitatis sermonem. Quid autem
dicamus de Britannis, aut Germanis, qui sunt circa Oceanum, vel apud Barbaros
Dacos et Sarmatas et Scythas, quorum plurimi nondum audierunt Evangelii verbum, audituri sunt autem in ipsa saeculi consummatione (Cci nu se spune c
Evanghelia a fost propovduit la toi etiopienii, mai ales la cei care sunt dincolo
de fluviu; nici la seri, nici la cei din rsrit nu s-a auzit cuvntul cretinitii. Ce s
mai spunem de britani sau de germani, care locuiesc lng Ocean; ori de barbarii
daci, sarmai sau scii, dintre care cei mai muli n-au auzit cuvntul Evangheliei,
dar l vor auzi, chiar la sfritul lumii)385.
Despre valoarea meniunilor respective pentru istoria cretinismului din
spaiul romnesc a curs mult cerneal, unii cercettori, observnd contradicia dintre
ele, acceptndu-le, fie i parial, alii, dimpotriv, considerndu-le ndoielnice386. i
n alte spaii istoriografice se observ aceeai oscilaie387. O contribuie original la
studierea celor dou informaii a adus n ultimii ani Alexandru Suceveanu, care a
ajuns la ncheierea c, departe de a se contrazice, ele se completeaz388. Referindu-se
doar la meniunile despre scii, el respinge cette inadmissible tant du point de
vue mthodologique, que de celui historique confusion entre les messages des
deux sources389, artnd c Tertullianus, utiliznd o terminologie specific limbajului administrativ roman (provinciae, fines, termini), i are n vedere pe sciii din
provincie, autrement dit de cette partie de la province Moesia Inferior qui a port
depuis longtemps le nom de Scythie390, care, deci, auraient pu tre christianiss391,
pe cnd, scriind despre barbarii scii care n-au auzit nc Vestea cea Bun, il est
clair quOrigne nous parle des Scythes vivants en dehors de lEmpire, sans doute

384

Tert., Adv. Iud., VII, 4: text latin dup PL 2, col. 610-611; text romnesc tradus parial dup
FHDR, I, p. 641.
385
In Math., 39 [858] (FHDR, II, p. 716-717).
386
Cf., n ultim instan, D. M. Pippidi, op. cit., p. 481-483; N. Zugravu, Geneza, p. 175,
195 (notele 5-6, bibliografia); M.-O. Coi, Tertullian i Origene, izvoare ale cretinismului romnesc?, n Studia historica et theologica, p. 135-156. Adaug: A. Madgearu, op. cit., p. 18-19; L.
Trofin, op. cit., p. 119; M- Pcurariu, op. cit., p. 62; E. Popescu, op. cit., n Aspects of Spiritual Life,
p. 248.
387
Vezi N. Zugravu, op. cit., p. 175, 195 (nota 7, bibliografia).
388
A. Suceveanu, op. cit., n Timpul istoriei, p. 172-173; idem, op. cit., n Omagiu Virgil
Cndea, p. 284; idem, Consideraii asupra vieii spirituale, n A. Suceveanu, M. Zahariade, F. Topoleanu, Gh. Poenaru Bordea, Halmyris. Monografie arheologic, I, Cluj-Napoca, 2003, p. 108-109.
389
Idem, op. cit., n Histria, XIII, p. 133.
390
Ibidem, p. 132.
391
Ibidem, p. 133.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

67

ceux du nord de la Mer Noire392. Aceeai armonie ntre cei doi autori vede i Emilian Popescu393.
Pentru a stabili dac tirile respective au vreo relevan pentru istoria timpurie
a cretinismului din spaiul romnesc ele trebuie judecate att n contextul scrierilor n
cauz i al operelor celor doi autori, ct i din perspectiva literaturii ecleziastice n general. Noi afirmm de la nceput c ambele texte desemneaz populaii din afara Imperiului i au un caracter retoric, fr valoare n realitatea istoric. Iat argumentele
noastre. Despre lipsa de identitate dintre Scythia i Dobrogea am vorbit mai sus,
rspunznd astfel i lui Emilian Popescu, care apr similitudinea394. Apoi, mprtim opinia mai tnrului coleg Mihai-Ovidiu Coi, conform creia cei doi autori
ecleziastici nu pot fi comentai n paralel, ci numai individual, deoarece nu ne permite genul literar, motivul, scopul i destinatarii lucrrilor care, n ambele cazuri,
difer395. Dar chiar admind c Scythia e totuna cu partea dobrogean a Moesiei
Inferior i aplicnd metoda cercetrii paralele, ntre cele dou surse incongruena e
evident, dat de nelesul ambiguu al etnonimelor scii i daci. Cci, dac acetia
sunt barbari, aa cum i calific Origene, atunci trebuie s admitem c cei doi scriitori nu au n vedere locuitorii Scythiei (Dobrogei romane) i ai Daciei; dac sunt barbari din statul roman, adic alte neamuri dect grecii, cum, fr echivoc, se poate
vedea din semnificaia dat termenului respectiv de Origene n opera sa396, atunci incongruena e la fel de evident, cci Tertullianus arat c populaiile amintite sunt ndeprtate i necunoscute. De asemenea, din analiza intern i a contextului n cazul textului apologetului nord-african, singura posibil, cel al teologului egiptean fiind
fragmentar, se desprinde fr echivoc c autorul i avea n vedere pe sciii extra
fines. Astfel, n finalul paragrafului, el menioneaz pe scii alturi de multe alte
neamuri i provincii ndeprtate (abditarum multarum gentium et provinciarum) i
de multe insule necunoscute romanilor i, din acest motiv, dificil de enumerat (insularum multarum nobis ignotarum et quae enumerare minus possumus). Mai departe, n aceeai not retoric specific ntregului tratat teologic, arat c numele lui
Hristos domnete pretutindeni n toate locurile (omnibus locis), lui deschizndu-i-se porile tuturor oraelor (ante quem omnium civitatium portae sunt apertae)397. Cci cine ar fi putut domni n toate locurile se ntreab, n continuare,
Tertullianus dac nu Hristos, fiul lui Dumnezeu, despre care s-a prevestit c va
392

Ibidem.
E. Popescu, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 200, 208; idem, op. cit.,
n MO, 54, 2002, 1-4, p. 12 = Cretinismul sufletul neamului romnesc, p. 17.
394
E. Popescu, op. cit., n tudes byzantines et post-byzantines, III, p. 16-17.
395
M.-O. Coi, op. cit., p. 153.
396
Origene, Filocalia, I, 1: n ntreaga Grecie i n inuturile barbare din ntreaga lume
(PSB 7, p. 90, subl. n.); idem, Peri arhon, IV, 1, 1 (PSB 8, p. 263); idem, Contra lui Celsus, VIII, 72:
Iat, dar, ce am socotit potrivit s amintesc cu cuviin i fr sublnieri amnunite din pricina cuvntului lui Celsus, care crede c nu-i cu putin ca locuitorii Asiei, Europei i Asiei /= Imperiul roman
n.n./, eleni i barbari, s se neleag i s adopte o singur limb (PSB 9, p. 567, subl. n.).
397
Tert., Adv. Iud., VII, 5.
393

STUDIU INTRODUCTIV

68

domni venic peste toate neamurile? (Quis enim omnibus gentibus regnare potuisset, nisi Christus dei filius qui omnibus regnaturus in aeternum nuntiabatur?)398.
Toate celelalte domnii au fost limitate spaial: a lui Solomon doar n Iudaea, stpnirea sa ntinzndu-se de la Beereba la hotarele lui Dan; Darius i-a condus pe babilonieni i pari, neputnd supune toate populaiile; Pharaon i urmaii si s-au limitat la Aegyptus; Nabuchodonosor i regiorii si n-au depit India i Aethiopia;
dac Alexandru Macedon a stpnit pentru un timp Asia toat i regiunile adiacente, cei de dup el nu le-au putut menine (Nam si Solomon regnavit, sed in finibus
Iudaeae tantum: a Bersabee usque Dan termini regni eius signantur; si vero Babyloniis et Parthis regnavit Darius, ulterius ultra fines regni sui non habuit potestatem in omnibus gentibus; si Aegyptiis Pharao vel quisque ei in hereditario regno
successit, illic tantum potitus est regni sui dominium; si Nabuchodonosor cum suis
regulis, ab India usque Aethiopiam habuit regni sui terminos; si Alexander Macedo,
non amplius quam Asiam universam et ceteras regiones quas postea devicerat
tenuit)399. Acest fapt se adeverete i n cazul unor gentes externe precum germanii,
britanii, maurii i getulii, ca i n cel al romanilor nii, care nu-i pot extinde dominaia asupra populaiile amintite (si Germani, adhuc usque limites suos transgredi
non sinuntur. Britanni intra oceani sui ambitum clausi sunt, Maurorum gentes et
Gaetulorum barbariae a Romanis obsidentur, ne regionum suarum fines excedant.
Quid de ipsis Romanis dicam, qui legionum suarum praesidiis imperium suum muniunt nec trans istas gentes porrigere vires regni sui possunt?) (dac germanii
nc nu-i las pe alii s treac peste hotarele lor. Britanii au fost nchii n mpresurarea Oceanului lor, neamurile maurilor i getulilor barbari sunt blocate de romani
ca nu cumva s depeasc hotarele inuturilor lor. Ce s spun despre romanii nii
care i ntresc puterea legiunilor lor cu posturi de aprare i nu pot s-i ntind
forele dominaiei lor dincolo de aceste neamuri?)400. Or, chiar folosind noiuni din
sfera administraiei romane (limites, fines), este ct se poate de clar c, enumernd
aceste populaii, alturi de care n pasajul VII, 4 figurau i sciii, Tertullianus nu
are n vedere les provinces et les habitans des celles-ci401, ci locuitorii unor inuturi din afara Imperiului. De altfel, toate incidenele termenului scit din opera apologetului din Carthago privesc exclusiv cunoscuta populaie de origine iranian
din spaiul nord-pontic: sciii triesc ntr-o zon cu aer rece (Ceterum si aeris rigor
thesaurus est animae, extra Scythias nemo debuit nasci)402; la ei, se sacrific
victime omeneti Dianei (Sed enim Scytharum Dianam hominum victima plecari
apud saeculi licuit)403, slujit de preotese de-o abstinen absolut (Sunt et quae de

398

Tert., Adv. Iud., VII, 6.


Tert., Adv. Iud., VII, 7.
400
Tert., Adv. Iud., VII, 8, subl. n.; traducere: Claudia Trnuceanu.
401
A. Suceveanu, op. cit., p. 132.
402
Tert., De anima, XXV, 7 (FHDRCh, I.6).
403
Tert., Scorpiace, VII, 6 (FHDRCh, I.2).
399

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

69

tota continentia iudicent nos Dianae Scythicae)404; se spune c acolo cel mort este
mncat de ai si (Aiunt et apud quosdam gentiles Scytharum defunctum quemque a
suis comedi)405; ei au invadat teritoriile parilor (Scythae Parthicas)406, covrindu-i
ca numr pe peri (Scythae exuberant Persas)407; nu filosofeaz (quasi non et Scythae philosophentur)408? dimpotriv, aici a trit Anacharsis, care a preferat filosofia domniei asupra Scythiei (An aliter mutauit Anacharsis, cum regno Scythiae
philosophiam praeuertit?)409; la ei, se gsesc pietre preioase (Scythicas gemmas)410;
mai detestabil dect un scit a fost ereticul Marcion, nscut n Pontus (apud Pontum
quam quod illic Marcion natus est, Scytha tetrior)411.
n concluzie, rezult c, ntr-adevr, ntre textele lui Tertullianus i Origene
exist armonie ca s folosim acest cuvnt foarte potrivit al lui Emilian Popescu
, dar n sensul c ambele se refer la sciii barbari; dezacordul se observ n faptul
c scriitorul african susine cretinarea lor412, pe cnd teologul alexandrin o neag.
Astfel, informaiile tocmai discutate nu sunt relevante pentru istoria cretinismului
din spaiul romnesc n timpul Principatului, fr ca aceasta s nsemne c nu pot
fi gsite elemente indirecte, desigur n sursele contemporane care s lase posibilitatea acceptrii ideii prezenei unor adepi ai religiei cretine n provinciile dunrene413.
Modul n care informaiile tocmai discutate integreaz aa-zisa cretinare a
sciilor i dacilor n geografia convertirii reprezint o caracteristic a multor scrieri
bisericeti. Asupra ei a atras atenia Ursula Maiburg, care, analiznd listele de populaii i inuturi cretinate menionate de autori din secolele II-IV, a stabilit c, fundamentat att pe surse profane (geografice, filosofice, istoriografice etc.), dar mai
ales vetero- i neotestamentare (Ps. 19,5414; Rom 10,12415; 1Cor 12,13416; Gal 3,
404

Tert., Monog., XVII, 7 (FHDRCh, I.7).


Tert., Apol., IX, 9 (FHDRCh, I.1).
406
Tert., De anima, XXX, 2.
407
Tert., Pall., II, 6 (FHDRCh, I.3).
408
Tert., De anima, XXXI, 6 (FHDRCh, I.4)
409
Tert., Pall., V, 1 (FHDRCh, I.3)
410
Tert., Resurr. carnis, VII, 8 (FHDRCh. I.5).
411
Tert., Adv. Marc., I, 1, 4 (FHDRCh, I.6).
412
Vezi i Tert, Adv. Iud., VII, 9: Christi autem nomen ubique porrigitur, ubique creditur,
ab omnibus gentibus supra enumeratis colitur, ubique regnat, ubique adoratur; omnibus ubique tribuitur aequaliter; non regis apud illum maior gratia, non barbari alicuius inferior laetitia; non dignitatum vel natalium cuiusquam discreta merita; omnibus aequalis, omnibus rex, omnibus iudex, omnibus deus et dominus est. Nec dubites credere quod adseveramus, cum videas fieri. (Numele lui
Hristos ns se ntinde peste tot, este crezut peste tot, este cinstit pretutindeni de toate neamurile enumerate mai sus, domnete pretutindeni, e adorat n orice loc; n mod egal e acordat tuturor oriunde; pe
lng El, nu <este> mai mare recunotina unui rege, nu <este> mai mic bucuria unui barbar oarecare; meritele demnitilor sau ale originii cuiva nu <sunt> deosebite; este la fel pentru toi, rege
pentru toi, judector pentru toi, Dumnezeu i Domn tuturor. S nu stai la ndoial s crezi ceea ce
susinem, deoarece vezi c exist.); traducere: Claudia Trnuceanu.
413
Vezi chiar Tert., Apol., XXXVII, 4-5 (PSB 3, p. 90).
414
Pe tot pmntul a rsunat glasul lor / i cuvintele lor pn la marginile lumii.
405

70

STUDIU INTRODUCTIV

28417; Col 3,11418; Fap 1,8419 i 2,9-11420), cele din urm imprimate cu o pronunat
tent eshatologic, enumerarea popoarelor barbare (die Aufzhlung von Barbarenvlkern) trecute la noua religie are mai mult o funcie stilistic (die stilische
Funktion), un efect retoric (die rhetorische Wirkung) pe scurt, n scrierile patristice geografia real s-a transformat adesea ntr-o geografie a mntuirii421. La
opinii apropiate au ajuns i ali exegei, precum Franoise Thelamon422, Bruno Luiselli423, Mario Girardi424 i noi nine ntr-un studiu dedicat sciilor n omiletica lui
Ioannes Chrysostomos425. Numeroase texte, care coboar n perioada apologeticii426 i
ajung pn la nceputurile Evului Mediu, vin n sprijinul ideii de mai sus; unele
dintre cele care pomenesc populaii de pe teritoriul romnesc antic (daci, scii, traci,
sauromai, goi) au fost inserate n corpus-ul de fa427. Iat aici dou exemple semnificative. Referindu-se la apostolatul lui Paul, Ioannes Chrysostomos (cca 347-407)
415
ntr-adevr, nu este o deosebire ntre iudeu i grec, cci el este Domnul tuturor, darnic
fa de toi cei care l invoc.
416
Cci noi toi am fost botezai ntr-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei,
fie greci, fie sclavi, fie liberi, i toi am fost adpai ntr-un singur Duh.
417
Aadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici liber, nici brbat i nici femeie:
voi toi suntei una n Hristos Iisus.
418
Unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar,
nici scit, nici sclav, nici liber, ci Hristos care este totul n toate.
419
ns, cnd va veni Duhul Sfnt asupra voastr, voi vei primi o putere i mi vei fi
martori n Ierusalim, n toat Iudeea i Samaria, i pn la marginile pmntului.
420
Pari, mezi, elamii i locuitori din Mesopotamia, Iudeea i Cappadocia, din Pontus i
Asia, din Phrygia i Pamphylia, din Egipt i din prile Libyei, care sunt aproape de Cyrene, romani n
trecere, att iudei ct i prozelii, cretani i arabi i auzim vorbind n limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu
421
U. Maiburg, Und bis an die Grenzen der Erde. Die Ausbreitung des Christentums in
den Lnderlisten und deren Verwendung in Antike und Christentum, n JbAC, 26, 1983, p. 38-53.
422
F. Thelamon, Paens et chrtiens au IVe sicle. Lapport de lHistoire ecclsiastique
de Rufin dAquile, Paris, 1981, p. 58-60, 148-149.
423
B. Luiselli, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma,
1992, p. 478.
424
M. Girardi, op. cit., p. 111-126.
425
N. Zugravu, Gli Sciti nella geografia e nella retorice della conversione, n Cl&Chr, 4,
2009 (sub tipar).
426
Vezi, de exemplu, Ign. Ant., Eph. 3,2; Iust., Dial. 117, 5; 1 Apol., 1, 39; 1, 50; Theoph.
Antioch., Ad Autol. 2, 32; Iren., Haer., 1, 10, 1-2; Arnob., Nat., I, 4, 3; 16, 1; II, 12; IV, 14, 1; 25, 1;
VI, 11, 1 etc.; vezi i U. Maiburg, op. cit., p. 45-51.
427
Vezi FHDRCh, I (Tertullianus), V.1.a (Eusebius de Caesarea), XV (Athanasius, arhiepiscop de Alexandria), XVI.3 (Hilarius de Pictavium), XIX (Cyrillus, arhiepiscop de Hierosolyma),
XX.2 (Vasile, arhiepiscop de Caesarea Cappadociae), XXI.2 (Gregorius Theologus, episcop de Nazianzus), XXII.1.4 (Ambrosius de Mediolanum), XXIV (Asterius de Amaseia), XXVII.2-3 (Aurelius
Prudentius Clemens), XXX (Ioannes Chrysostomos, arhiepiscop de Constantinopolis), XXXII.2-4, 7
(Eusebius Hieronymus), XXXV.1 (Ambrosiaster), XXXVI (Pacianus de Barcino), XLIV.1 (Theodoretos, episcop de Cyros), LXXI.1 (Magnus Felix Ennodius), LXXX (Verecundus de Iunca), LXXXII
(Martinus de Bracara), CXII (Anonymus). Vezi i Rabanus Maurus, Homilia LXXVIII. Feria IV.
Lectio Epistolae B. Pauli apostoli ad Colossenses (PL 110, col. 299); Cosmas Indicopluestes, Topogr.
chr., III, 169 C-D (FHDR, II, p. 398-399).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

71

scria n Homilia de capto Eutropio: Strbtea Paul lumea i tia spinii necredinei,
arunca seminele credinei celei drepte /ecou din Parabola semntorului din
Evangheliile sinoptice n.n./428 avnd, ca un minunat plugar, plugul nvturii.
i la cine s-a dus? La traci, la scii, la inzi, la mauri, la sarzi, la goi, la animale slbatice, i le-a schimbat pe toate ... S-a dus pe ruri, s-a dus n locurile pustii de pe
ntinsul ntregii lumi. Nu este pmnt, nu este mare lipsit de faptele lui mari429. Iat
lamplificatio retorica, despre care scria Girardi430: Paul n-a convertit nici pe traci,
nici pe scii, nici pe inzi, nici pe mauri, nici pe sarzi, nici pe goi /la acea dat goii
nici nu existau n.n./; acest catalog de populaii vizitate de Paul nu e mai mult
dect o figur de stil. La rndu-i, scriind despre rspndirea mesajului evanghelic,
Theodoretos de Cyros (393 cca 460/6) meniona: Pescarii notri i colectorii de
taxe i cizmarul au adus tuturor oamenilor legile Evangheliei. i au convins nu
numai pe romani i pe cei care au ajuns n puterea lor, ci i neamurile scitice i sauromatice i pe inzi, etiopieni, peri, seri, hircani i bactrieni, bretoni, cimbri i germani i, ntr-un cuvnt, orice popor i ras de oameni s primeasc legile celui Crucificat, nu folosindu-se de arme i de multe mii de soldai, nici folosindu-se de violena cruzimii persane, ci convingnd i dezvluind legile avantajoase i fcnd
aceasta nu fr riscuri ...431.
Atragem astfel atenia asupra prudenei de care trebuie dat dovad n folosirea informaiilor de acest gen. Ele trebuie considerate elemente ale unui discurs
retoric, menit s evidenieze dimensiunile ecumenice ale rspndirii mesajului evanghelic, puterea integrativ, supraetnic, suprasocial i supracultural a Bisericii,
proporiile nelimitate spaial, lingvistic i etnic ale misiunii apostolilor, iar nu dovezi
ale cretinrii efective a populaiilor enumerate.
III. PROBLEMA PARTICIPRII EPISCOPULUI SCIT LA CONCILIUL
DE LA NICAEA (325)
ntr-un pasaj din Vita Constantini, istoricul bisericesc Eusebius de Caesarea,
enumernd episcopii participani la primul conciliu ecumenic de la Nicaea (Iznik,
Turia) din 325, scria c nu lipsea din ceat nici cel al sciilor432. La nceputul secolului trecut, Jacques Zeiller aprecia c acest prelat anonim era titularul unui scaun al
unei populaii cretine din afara Imperiului, foarte probabil goii din Crimeia433. A. A.
Vasiliev l echivala chiar cu Theophilus Gothiae, aceasta din urm fiind ns localizat
428

Mt 13,3b-9; Mc 4,3-9; Lc 8,5-8.


Homilia de capto Eutropio, 14 (Sfntul Ioan Gur de Aur, Despre desftarea celor viitoare. S nu dezndjduim. Nou cuvntri la Cartea Facerii, traducere din limba greac veche i
note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2008, p. 116; parial n FHDRCh, XXX).
430
M. Girardi, op. cit., p. 119.
431
Theod., Ther., IX, 15 (FHDRCh, XLIV.1)
432
Eus., VC, III, 7, 1 (FHDRCh, V.3).
433
J. Zeiller, op. cit., p. 172.
429

STUDIU INTRODUCTIV

72

n regiunea de la nordul Dunrii de Jos434. Ali cercettori au plasat scaunul acestui


episcop fr nume n provincia dintre fluviu i mare, denumit n Antichitatea trzie
Scythia Minor. nc Raymund Netzhammer mprtea asemenea opinie435, iar dup
el muli alii, printre care se numr istoricii de orientare ecleziastic din Romnia, dar
i cei de formaie laic436. Pornind de la o idee a lui Jacques Zeiller, Emilian Popescu
a fcut o adevrat echilibristic printre surse, cu scopul de a-l identifica pe scitul eusebian cu Marcus de Comea, pomenit de unele manuscrise ale listelor de Prini niceeni437, toponimul din urm fiind considerat o coruptel de la Tomea-Tomis438.
Doar A. A. Bolacov-Ghimpu considera c scitul lui Eusebius nu era episcop nici
din Scythia Minor, nici din Crimeia, ci din Scythia situat n zona de step ce se
ntindea din Ucraina pn n Asia Central439, idee prezent i la Petro B. T. Bilaniuk440.
Dup prerea noastr, nu e deloc sigur c la sinodul general din 325 Scythia
Minor a fost reprezentat, n listele de participani reconstruite nefigurnd vreun
prelat din aceast provincie441. Apoi, n ciuda a ceea ce susine aproape la unison
istoriografia romneasc, biografia eusebian nu e izvorul cel mai potrivit pentru a
postula o eventual participare a unui prelat din Scythia Minor la adunarea conciliar
de la Nicaea, aa cum am atras atenia n mai multe rnduri, avertiznd, totodat,
asupra unui principiu metodologic elementar dup care trebuie judecat informaia
transmis de Eusebius, anume n contextul ei442.
Punctul de plecare l constituie, aadar, pasajul din Vita Constantini, III, 7,
1, a crui lectur integral i atent nu las nici un dubiu c scitul era un prelat
din afara Imperiului; iat-l nsoit de comentariile noastre: dup ce arat c la Nicaea Bithyniae au venit reprezentani ai tuturor Bisericilor din Imperiu (tn gon
434

V. V. Vasiliev, The Goths in the Crimea, Cambridge (Massachusets), 1936, p. 18-19.


R. Netzhammer, Die christlichen Altertmer der Dobrudscha, Bukarest, 1918, p. 10, 11, 26,
75 = ed. rom., 2005, p. 8, 9, 22, 64.
436
Exempli gratia: HEO, I, p. 340; . Nicolae, Ptrunderea i dezvoltarea cretinismului n
Scythia Minor, n De la Dunre la Mare. Mrturii istorice i monumente de art cretin, Galai,
2
1979, p. 29; I. G. Coman, op. cit., p. 87, 300-301; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 54; I. I. Rmureanu, Istoria
bisericeasc universal, Bucureti, 1992, p. 111, 125; M. Pcurariu, op. cit., p. 108, 129; E. Popescu, op.
cit., p. 181-182, 186, 202; V. V. Muntean, op. cit., p. 207-208; A. Gabor, op. cit., p. 214; N. V. Dur, op. cit.,
p. 18, 65; L. Trofin, op. cit., p. 170; idem, Istoria cretinismului, p. 150-151; V. Itinean, op. cit., p. 192;
A. Suceveanu, op. cit., p. 207.
437
FHDRCh, VI.2, 4, 5, 7.
438
E. Popescu, Christianitas, p. 186, 202, 214; vezi i V. V. Muntean, op. cit., p. 207208; N. V. Dur, op. cit., p. 106-107; M. Pcurariu, op. cit., p. 108, 129.
439
A. A. Bolacov-Ghimpu, Episcopul de Tomis a participat la sinodul I ecumenic de la Niceea (325)?, n GB, 33, 1974, 5-6, p. 443-444
440
P. B. T. Bilaniuk, op. cit., p. 129.
441
FHDRCh, VI; vezi i Socr., HE, VI, 13, 11-12 (FHDRCh, XLVII).
442
N. Zugravu, op. cit. , p. 239; idem, Erezii i schisme, p. 50-51; idem, Regiunea Gurilor
Dunrii i Asia Mic n secolele IV-VI, n MemAntiq, 22, 2001, p. 481-482; idem, O not despre
episcopul scit participant la Conciliul de la Nicaea (325), Tyragetia, Chiinu, S. N., 2 (17), 2008,
1, p. 293-296; idem, op. cit., n Cl&Chr, 3, 2008, p. 278-282.
435

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

73

kklhsin pasn, a tn Erphn pasan Libhn te ka tn 'Asan plroun, mo sunkto tn to qeo leitourgn t kroqnia s-au adunat
acolo, laolalt, trimii de toate Bisericile, care umpleau Europa ntreag, Libya i
Asia, cei mai de seam slujitori ai lui Dumnezeu), Eusebius ncepe enumerarea lor
cu sinodalii din provinciile Orientului semitic (e t' oko ektrio sper k
qeo platunmeno ndon xrei kat t at Srou ma ka Klikia,
Fonik te ka 'Arabo ka Palaistino n una i aceeai cas de rugciune au putut ncpea i sirieni, i cilicieni, i fenicieni, i arabi, i palestinieni),
continu cu cei din Africa nordic greceasc (p tota Aguptou, Qhbaou,
Lbua iar o dat cu acetia: egipteni, tebani, libieni), dup care revine la prelaii orientali, amintindu-i nti pe cei venii tocmai din Mesopotamia (to t' k
msh tn potamn rmwmnou;); de aici, prezentarea urmeaz acelai criteriu al
proximitii geografice: astfel, n mod firesc, lng ultimul inut amintit localizeaz
Persia (dh ka Prsh pskopo t sund parn mai era de fa i un
episcop al Persiei), apoi, vecina acesteia, cum se cunoate din toate izvoarele antice, anume Scythia, care nu poate fi dect cea nord-pontic, nu provincia ecleziastic dintre Dunrea de Jos i Marea Neagr (od Skqh pelimpneto t
xorea nu lipsea din adunare nici cel al sciilor); revenind n Imperiu, cum era
normal, niruie participanii din diocezele microasiatice (Pnto te ka Galata,
Kappadoka te ka 'Asa, Fruga te ka Pamfula to par' ato parexon kkrtou Pontus, Galatia, Cappadocia i Asia, Phrygia i Pamphylia i
aveau i ele trimiii lor), abia apoi nfindu-le pe cele europene, ncepnd cu
cele din zona balcanic i sfrind cu cele din extremitatea vestic (ll ka
Qrke ka Makedne, 'Axaio te ka 'Hpeirtai, tatwn q' o ti proswttw okonte pntwn, atn te Spnion pnu bomeno e n toi
pollo ma sunedrewn la fel tracii i macedonenii, aheii i epiroii, precum i
celelalte neamuri, aflate nc i mai departe; pn i foarte cunoscutul episcop de
Hispania era unul dintre cei care se alturaser laolalt mulimii)443. Aceast enumerare de-o corectitudine geografic impecabil a fost reluat ntocmai de Socrates
Scolasticus (cca 380 cca 450)444 i, dup el, de Gelasius din Cyzicus (Erdek,
Turcia) (secolul al V-lea)445 i Cassiodorus (cca 485 cca 580)446.
Pentru a susine participarea episcopului din Scythia la conciliul universal
de la Nicaea, Emilian Popescu i Vasile V. Muntean au invocat i o informaie furnizat de Gelasius din Cyzicus, autor prin 475 al unei Istorii bisericeti compilate
dup scrierile similare ale lui Eusebius de Caesarea, Rufinus de Aquileia, Socrates
de Constantinopolis i, poate, Gelasius de Caesarea, dar modul cum au fcut-o
dovedete n mod clar necunoaterea contextului n care aceasta apare447. O redm
443

FHDRCh, V.3.
FHDRCh, XLVII.
445
FHDRCh, LXVII.
446
Cassiod., HE, II, 1 (PSB 75, p. 82).
447
E. Popescu, op. cit., p. 186; V. V. Muntean, op. cit., p. 208.
444

STUDIU INTRODUCTIV

74

n prezentul corpus n varianta latin din cunoscuta colecie Mansi. Gelasius ne informeaz c printre episcopii semnatari ai credinei stabilite la Nicaea (subscriptiones episcoporum fidem approbatium) prin intermediul crora sinodalii au informat
comunitile din ntreaga lume cu cele hotrte (catalogus sanctorum episcoporum,
per quos sancta, magna et universalis synodus Nicaeae coacta, misit omnibus in
toto orbe terrarum Dei ecclesiis ea, quae ab ipsis per Spiritum sanctum in ea
constituta sunt) se afla i Alexander de Thessalonica, care a trimis scrisori Bisericilor (ecclesiae) din mai multe dioceze (Macedonia I et II, Graecia, Europa tota,
Illyricum, Thessalia, Achaia), inclusiv in utraque Scythia (din cele dou Scythiae)448.
Dac istoricul bisericesc a avut n vedere aici Scythia Maior i Scythia Minor, iar
nu Gothia i Bosporus, ai cror titulari Theophilos, respectiv Cadmos figureaz
pe listele de participani de la Nicaea449, atunci e nendoielnic c reprezentantul diocezei dintre Dunrea de Jos i Marea Neagr nu luase parte la conciliu, de vreme ce prelatul tesalonican i trimisese o epistol de notificare a hotrrilor adunrii episcopale.
Aadar, sigurana celor care susin prezena episcopului din Scythia Minor la primul conciliu ecumenic de la Nicaea e serios subminat.
Ct privete identificarea episcopului respectiv cu Marcus (Markos) de Comea, respectiv Tomea, acest fapt nu se poate susine, sursele latineti localizndu-l n
provincia Europa450, pe cnd cele greceti i siriene n Dacia, ca episcop de Calabria (!)451. De asemenea, Gelasius din Cyzicus afirm foarte clar: ntistttorii din
cele dou Scythiae au primit scrisori din partea lui Alexander de Thessalonica, pe
cnd cei din Dacia i Calabria de la Protogenes de Sardica (Sofia, Bulgaria)452.
IV. STRUCTURI I IERARHII ECLEZIASTICE
Cercetat, iniial, pornindu-se de la sursele literare, ierarhia ecleziastic i
structurile corespunztoare de pe teritoriul antic al Romniei, ca i de pe linia Dunrii,
n general, au fost ntregite pe baza unor epigrafe, astfel nct, astzi, aceste probleme
sunt relativ bine cunoscute453. Prin urmare, nu este locul s le relum aici, oprindu-ne
doar asupra unor aspecte care comport nc discuii.
448

FHDRCh, LXVII.
FHDRCh, VI.
450
FHDRCh, VI.4.
451
FHDRCh, VI.2 i 5, XLVII.
452
FHDRCh, LXVII.
453
Ch. Auner, Dobrogea, n DACL, IV/1, col. 1240-1260; H. Leclercq, op. cit., n DACL,
XI/1, col. 506-508; idem, Pannonie, n DACL, XIII/1, col. 1054-1055; idem, op. cit., n DACL, XV/1,
col. 1100-1102; I. Barnea, Scythie Mineure, n DECA, II, p. 2254; idem, Date despre Mitropolia Tomisului, n Pontica, 24, 1991, p. 277-282 = Izvoarele cretinismului romnesc, p. 203-209; V. Prvan,
Contribuii epigrafice la istoria cretinismului daco-roman, Bucureti, 1911 = n idem, Studii de istoria culturii antice, ediie, studiu introductiv, note, comentarii, indice de N. Zugravu, cuvnt nainte de
A. Zub, Bucureti, 1992, p. 182-201 (trimiterile se vor face la aceast ediie); R. Netzhammer, op. cit.,
p. 18-58; J. Zeiller, op. cit., passim; idem, Sur l'ancien vch de Sirmium, n OCP, 13, 1947, p. 669674; J. rutwa, Staroytna organizacja kocielna na terenach dzisiejszeg Bulgarii, n BP, 1, 1984, p.
449

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

75

Astfel, n ceea ce privete Scythia Minor, descoperirea recent a unui martyricon la Murighiol (fost Independena, jud. Tulcea), anticul Halmyris454, constituie un
argument convingtor pentru autenticitatea unor date din Passio Epicteti et Astionis,
printre care i existena episcopului Evangelicus i a preotului Bonosus din Halmyris
(?)455. De asemenea, actul martiric respectiv demonstreaz faptul c n jurul anului 300
ncepuse procesul de suprapunere dintre circumscripia administrativ-civil i provincia
ecleziastic (parxa), cci Passio menioneaz: cujus provinciae tunc pontifex et
praepositus sanctarum Dei ecclesiarum, beatissimus Euangelicus habebatur (n
acea provincie era pe atunci episcop, pzitor al sfintelor lui Dumnezeu Biserici, preafericitul Evangelicus)456. Mai mult, artnd c, dup opt zile petrecute la Halmyris,
timp n care s-a informat despre ptimirea credincioilor de origine rsritean Epictetus i Astion457 i a botezat pe prinii celui din urm458, prelatul s-a dus n alt ora,
care era n apropiere (in aliam civitatem, quae in proximo habetur, remeavit)459, Passio
311-312; E. Popescu, nceputurile ndeprtate ale autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romne: Tomisul,
arhiepiscopie autocefal, n Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romne. 1885-1985, Bucureti, 1987, p. 327-353 = Izvoarele cretinismului romnesc, p. 171-200 = Christianitas, p. 124186, 200-234; P. Schreiner, Das Christentum in Bulgarien vor 864, n MiscBulg, 5, 1987, p. 51-57; R.
Hoek, Das Christentum in Thrakien und Msien vor der Entstehung der Reichskirche, n BP, 5,
1990, p. 309-323, n special p. 316-318; K. Ilski, W sprawe uzupenienia listy biskupw mezyjskich,
n Studia Moesiaca, editores L. Mrozewicz et K. Ilski, Pozna, 1994, p. 137-140; R. Popovi, Le
christianisme sur le sol de lIllyricum Oriental jusqu larrive des Slaves, Thessaloniki, 1996; K. Dimitrov, Novae on the Lower Danube as an Early Christian Centre (5th 6th Century AD), n Akten des
XII. Internationalen Kongresses fr christliche Archologie. Bonn, 22. 28. September 1991, II, Citt
del Vaticano-Mnster, 1995, p. 700-704; N. Zugravu, Geneza, passim; M. Pcurariu, op. cit., p. 9899, 105-107, 108, 109, 128-135; C. D. Mate, Viaa bisericeasc n sudul Dunrii i relaiile cu
nordul Dunrii n secolele IV-VI p. Chr., Deva, 2005; G. Atanasov, Dorostorum and the Dorostorum
Bishopric throught the Early Byzantine Period (end of the 4th-7th Century), n R. Ivanov, G. Atanasov, P.
Donevski, The Ancient Dorostorum, I, Silistra-Sofia, 2006 (n bulgar i englez), p. 317-334; idem, The
Christian Durostorum-Drastar, Varna, 2007 (n bulgar, cu rezumat n englez), p. 79-95 (text bulgar),
399-400 (text englez).
454
M. Zahariade, O. Bounegru, The Basilica Episcopalis and the MartyrsTombs from Halmyris, n Studia historica et theologica, p. 157-162; idem, Despre nceputurile cretinismului la
Dunrea de Jos: Martyrium-ul de la Halmyris, n Izvoarele cretinismului romnesc, p. 115-126; A.
Suceveanu, M. Zahariade, F. Topoleanu, Gh. Poenaru Bordea, op. cit., p. 81, 108; V. H. Baumann,
op. cit., p. 48-49, 55-58.
455
FHDRCh, CXXI: Evangelicus Passio, III, 26; IV, 47; Bonosus Passio, IV, 43; 47;
48. Existena acestora fusese acceptat nc de Vasile Prvan (op. cit., p. 161, 199) i Raymund Netzhammer (op. cit., p. 18-21), n timp ce Jacques Zeiller, nednd credit actului martiric, refuza s-l recunoasc pe Evangelicus (Les origines, p. 171). Vezi i E. Branite, Martiri i sfini pe pmntul
Dobrogei de azi, n De la Dunre la Mare, p. 47-49; I. Barnea, op. cit.; E. Popescu, Christianitas,
p. 92-99, 201-202, 214; N. Zugravu, Geneza, p. 184, 238; M. Pcurariu, op. cit., p. 129. Semnul de
ntrebare din parantez se explic prin faptul c, aa cum ne informeaz Passio, la un moment dat,
Bonosus a plecat n cetatea prinilor lui Astion (IV, 48).
456
Passio, III, 26 (FHDRCh, CXXI).
457
Passio, IV, 49 (FHDRCh, CXXI).
458
Passio, IV, 47 (FHDRCh, CXXI).
459
Passio, IV, 47 (FHDRCh, CXXI).

STUDIU INTRODUCTIV

76

evideniaz o caracteristic a evoluiei ecleziastice din acel moment, anume organizarea din punct de vedere ierahic i cultic a tinerelor filiale dependente de Biserica-mam din oraul de reedin al provinciei460. Se confirm, n acest mod, existena, i n provincia dunrean, a aa-numitului episcopat monarhic461. n actul
martiric, comunitile subordonate Bisericii episcopale sunt numite ecclesiae perfect
concordant cu terminologia epocii462 i erau conduse de presbyteri, precum Bonosus
de la Halmyris (?). n scrierile vremii, mai sunt numite dioecesis (diokhsi), apoi paroecia (paroika); dup modelul celor din alte pri cazul roman e cel mai bine
documentat , putem presupune c ele erau autonome iar preoii sfinii pentru bisericile lor aveau dreptul de a conferi botezul463. Un asemenea clericus ar putea fi Serapio de la Tomis, amintit n mai multe martyrologia ca fiind martirizat la 27 august464.
Cum s-a creat scaunul de Tomis, cum a fost consacrat titularul, cum i-a delimitat teritorial circumscripia, care a fost rolul nucleelor .a. sunt ntrebri la care sursele nu ne dau nici cel mai vag rspuns, lsnd loc ipotezelor465. Situaia e comparabil chiar i cu acele teritorii unde cretinismul era deosebit de nfloritor, cum e cazul
provinciilor africane, unde izvoarele atest la mijlocul secolului al III-lea peste 150 de
episcopate, ns, aa cum scria Yvette Duval, les modalits de linsertion locale de
lvque dans son territoire nous chappent compltement466. Putem ncerca s soluionm ns alte dou probleme: cnd a pstorit Evangelicus i dac a purtat i un alt
titlu dect cel de episcopus. n legtur cu prima dintre ele, Passio nu e suficient de
explicit, artnd doar c Epictetus i Astion au ptimit pe vremea mpratului Diocle460

O. Pasquato, Organisation ecclsiastique, I. Diocses; III. Provinces ecclsiastiques, n


DECA, II, p. 1821, 1822.
461
H. Leclercq, piscopat, n DACL, V/1, col. 226-233. Pentru cazul special al Scythiei
Minor vezi A. Suceveanu, Contribuii la istoria oraelor romane din Dobrogea. Note de geografie
istoric, n Historia urbana, 1, 1993, 2, p. 146; idem, op. cit., n Omagiu Virgil Cndea, p. 285;
idem, op. cit., n Histria, XIII, p. 134-135; A. Suceveanu, Iuliana Barnea, Contributions lhistoire
des villes romaines de la Dobroudja, n Dacia, N. S., 37, 1993, p. 176.
462
Clem. Alex., Ped., 10, 2 (PSB 4, p. 172); Str. VII, 28, 4 (PSB 4, p. 493); O. Pasquato,
Organisation ecclsiastique, I. Diocses, n DECA, II, p. 1820; N. Zugravu, op. cit., n Cl&Chr, 2,
2007, p. 251, 253, 271.
463
O. Pasquato, op. cit.; H. J. Vogt, Organisation ecclsiastique, II. Paroisses, n DECA, II,
p. 1822. Nu este cazul lui Bonosus, botezul fiind administrat de episcopul Evangelicus vezi supra.
464
FHDRCh, LII (Martyrologium Hieronymianum), CV.2 (Adon de Vienne), CVI (Usuardus) (fr indicarea funciei clericale), CX (Notkerius Balbulus), CXV.2 (Martyrologium Ecclesiae
Antissiodorensis), CXX (Martyrologium Romanum) (fr indicarea funciei clericale), Addenda 1;
vezi i E. Branite, Martiri i sfini pe pmntul Dobrogei de azi, n De la Dunre la Mare, p. 41;
N. Dnil, Martyrologium Daco-Romanum, p. 51, 65. Doar n ASS sunt menionai ca originari din
Oxyrynchus, n Egipt E. Branite, op. cit.; N. Dnil, op. cit., p. 51.
465
De exemplu, noi am presupus c, avnd n vedere meninerea timp ndelungat (pn sub
mpratul Anastasius I) n Scythia Minor a episcopatului monarhic, dup modelul egiptean i sirian,
ntemeierea thronos-ului din Pontul Stng s-ar fi datorat unor impulsuri venite dinspre spaiul ecleziastic egipteano-sirian (Geneza, p. 241). Ideea a fost preluat aproape cuvnt cu cuvnt, fr s citeze, de Adriana Cteia (op. cit., p. 322).
466
Y. Duval, Densit et rpartition des vchs dans les provinces africaines au temps de
Cyprien, n MEFRA, 96, 1984, 1, p. 521.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

77

tianus (284-305) temporibus Diocletiani467; temporibus Diocletiani tyranni, sub


duce Latroniano468. Cea din urm precizare nu e de vreun folos: cum s-a observat
deja469, nici un dux Latronianus nu este inventariat n cunoscutul corpus de antroponime PLRE, n schimb apare un Domitius Latronianus, v.c., corrector Siciliae
puin nainte de 314, apoi proconsul Africae sub Constantinus I, probabil pe la 314/
324470; dac e s judecm dup informaiile din Passio, dux Latronianus i-a dat
duhul la scurt timp dup uciderea celor doi cretini471. Nu e de mirare, aadar, c
istoricii contemporani oscileaz ntre (8 iulie472) 290 sau 303473. Cea din urm dat
pare mai plauzibil474: n actul martiric se spune c Epictetus i Astion au vieuit mpreun 17 ani475 pe vremea mpratului Diocletianus; domnia acestuia se plaseaz ntre
20 noiembrie 284 i 1 mai 305476, cel de-al aptesprezecelea an cznd ntre 20 noiembrie 301 i 19 noiembrie 302. A credita ns autorul anonim cu acuratee cronologic e
prea mult; putem accepta c martirajul s-a produs dup promulgarea primului edict de
persecuie din 23 februarie 303477. Prin urmare, Evangelicus era titular de Tomis la nceputul veacului al IV-lea478.
Ct privete titlul su, Passio nu-l numete altfel dect pontifex et paepositus
sau sacerdos Domini479. Dintr-o lucrare recent a lui Nicolae V. Dur deducem c
Evangelicus trebuie s fi purtat i titlul de arhiepiscop, care era n vigoare nainte de
conciliul de la Nicaea din 325 pentru ierarhii principalelor metropole ale lumii cretine480. Cu o nuan uor nesigur, aceeai titulatur o propune i Alexandru Suceveanu, sprijinindu-se pe o afirmaie care s-ar gsi, dup el, ntr-o scrisoare din 256 a lui Firmilianus de Caesarea Cappadociae (230-268) adresat lui Cyprianus de Carthago
(248/9-258), conform creia episcopii metropolelor civile aveau titlul de arhiepiscop;
or, din epoca lui Antoninus Pius (138-161), Tomis s-a intitulat metropolis, nct Evangelicus, avnd probabil predecesori pe scaunul episcopal de Tomis, era potenial arhi467

Passio, I, 1 (FHDRCh, CXXI).


Passio, IV, 49 (FHDRCh, CXXI).
469
E. Popescu, op. cit., p. 99, nota 25; A. Sucevenau, op. cit., p. 134, nota 224.
470
PLRE, II, p. 496 (Domitius Latronianus 2).
471
Passio, IV, 32 (FHDRCh, CXXI).
472
Cf. Passio, IV, 49 (FHDRCh, CXXI).
473
Vezi, n ultim instan, E. Popescu, Martiri i sfini din Dobrogea (I), n ST, 41, 1989,
3, p. 46, 53-54 (290); N. Dnil, op. cit., p. 71, notele 12-13 (303); A. Suceveanu, op. cit., p. 134 (290);
N. V. Dur, op. cit., p. 17 (290), 136 (8 martie (sic!) 303); V. H. Baumann, op. cit., p. 47 (290); I. Holubeanu, Lista ierarhilor care au pstorit n Dobrogea i a scaunelor ierarhice dobrogene, n Izvoarele
cretinismului romnesc, p. 419 (303); N. Zugravu, op. cit., n SUBB. Th. Cathol., 52, 2007, 3, p. 9,
11 (303); I. Holubeanu, Despre aria misionar a Sfntului Episcop Mucenic Ephraim, n Pontica, 40,
2007, p. 423 (anii 303-304).
474
Pornim de la sugestia lui N. Dnil, op. cit., p. 71, nota 13.
475
Passio, III, 30 (FHDRCh, CXXI).
476
Vezi N. Zugravu, n Aur. Vict., Caes., p. 440 (nota 727), 458 (nota 782), 495.
477
Lact., Mort., XIII, 1; Eus., HE, VIII, 2, 4-5; Mart. Pal., prooem., 1-2.
478
Fr nici un temei, N. V. Dur scrie c acesta a pstorit ntre anii 290-300 op. cit., p. 139.
479
Passio, IV, 47 (FHDRCh, CXXI).
480
N. V. Dur, op. cit., p. 12, 18 (de unde provine citatul), 31, 48, 49, 55, 65, 83, 105, 124.
468

STUDIU INTRODUCTIV

78

episcop481. Epistula la care face trimitere Alexandru Suceveanu a 75-a n corpus-ul


ciprianic nu conine nici o informaie n acest sens482. Specialitii n drept canonic
afirm c titlul de rxiepskopo apare n secolul al IV-lea, fiind folosit iniial pentru
a desemna episcopii celor mai vechi i mai ilustre centre Antiochia, Alexandria483,
Roma, iar din secolul al V-lea, o dat cu ridicarea la statutul patriarhal a scaunelor de
Constantinopolis i Aelia Capitolina (Hierosolyma), aplicndu-se aproape exclusiv
acestora; uneori, ns, titlul este asociat mitropoliilor sau episcopilor unor centre mai
importante, autonome sau independente Ephesus, Caesarea Palaestinae, Thessalonica, Seleucia-Ctesiphon, Athena, Cypros (ncepnd din 431) .a.484. Att ct cunoatem astzi, pn dup mijlocul veacului al IV-lea, episcopia de Tomis nu s-a remarcat
prin nimic ntre celelalte sedii episcopale, nct e puin probabil ca titularul ei s-i fi
asumat calitatea de archiepiscopus nainte de pacea Bisericii.
La data de 7 martie, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae i Acta Sanctorum menioneaz c, sub mpratul Diocletianus (284-305) dup unele manuscrise,
n cel de-al aisprezecelea an al domniei [20 noiembrie 300-19 noiembrie 301] ,
Hermon al Ierusalimului (300-314) a trimis mai muli episcopi, printre care i pe
Ephraem, a crui destinaie a fost Scythia; scopul nu este clar precizat, notia respectiv incluzndu-l n irul episcopilor care au pstorit i ptimit n Chersonesus485.
Unii istorici l consider pe Ephraem o fantom, alii l leag de teritoriul nordic al
Mrii Negre, n timp cei muli l ncadreaz n irul episcopilor din provincia diocleian ca predecesor sau urma al lui Evangelicus, fiind martizirat la 7 martie 304486.
Pentru a-i face loc n schema ierarhiei ecleziastice ntocmite de el, Emilian Popescu
a situat episcopatul lui Evangelicus env. 290, dei tot el arta c nu exist nici o
justificare pentru a susine aceast dat, iar pe cel al lui Ephraem - dbut IVe sicle,
env. 300-304487. Foarte recent, discutnd mai amnunit informaia din Synaxarium
Ecclesiae Constantinopolitanae, Ionu Holubeanu vedea n Ephraem un contemporan
al lui Evangelicus de Tomis, dar fr s dein vreun scaun, ci un simplu episcop misionar n Scythia Minor pe la cca 303-304488. Asemenea opinie este greit din mai
multe motive: de la sfritul secolului I, episcopatul era n relaie strict cu un territo-

481
482

A. Suceveanu, op. cit., p. 135.


Sancti Cypriani Episcopi epistularum edidit G. F. Diercks, Turnholt, 1996 (CCSL III C),

p. 581-604.

483

Aa l numete Epiphanios de Salamis (Constantia) (Cypros) (cca 315-403) pe Petrus de


Alexandria (300-311) Pan., 3, 140, 11.
484
A. Di Berardino, Archevque rxiepskopo, n DECA, I, p. 221; A. Papadakis, Archbishop, n ODB, 1, p. 155.
485
FHDRCh, CXIV.3 = CXXII.2.1. Vezi i N. Dnil, op. cit., p. 20-21, 86.
486
Vezi bibliografia la N. Zugravu, op. cit., p. 261-262, notele 90 i 92; I. Holubeanu, op.
cit., p. 416-417, 423. Vezi i N. Dnil, op. cit., p. 20-21, 66; M. Pcurariu, op. cit.; L. Trofin,
Romanitate i cretinism, p. 169; idem, Istoria cretinismului, p. 147.
487
E. Popescu, Christianitas, p. 99, 201, 214.
488
I. Holubeanu, op. cit., p. 415-428; idem, op. cit., n Izvoarele cretinismului romnesc, p. 419.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

79

rium precis delimitat (fines episcopatus)489; nu se sfinea niciodat un episcop pentru a


fi trimis ntr-o misiune de evanghelizare, ci pentru a organiza nucleele deja existente,
aa cum au procedat, spre exemplu, Athanasius de Alexandria (328-373) cu Frumentius pentru Ethiopia i Eusebius de Nicomedia-Constantinopolis (cca 318 cca 341) cu
Ulfila pentru Gothia490; chiar i la aceast dat timpurie, cnd nc nu se stabiliser
prin canoane cu valoare universal principiul stabilitii i cel al teritorialitii491, interferenele jurisdicionale sunt greu de admis; trimiterea de ctre un episcop de Ierusalim a unui misionar tocmai n provincia de la Dunrea de Jos fr o motivaie serioas
(care nu se degaj de nicieri) e lipsit de orice logic. Exist, apoi, i alte elemente,
care se desprind din analiza informaiilor din Synaxarium: n preambul, Ephraem figureaz ultimul, dup Aetherius, care ar fi fost trimis k t xra Xersno (n ara
Chersonesului) sub Constantinus Magnus (306-337)492, eveniment care nu poate fi datat dect dup preluarea de ctre acesta a controlului asupra Orientului, aadar dup
324, dar despre care se tie sigur c a semnat actele celui de-al doilea conciliu ecumenic de la Constantinopolis din mai-iulie 381 ca episcop de Chersonesus (Aetherius Tersonitanus)493; n fraza urmtoare, n schimb, Ephraem este menionat primul, iar Aetherius ultimul; prin urmare, lista de episcopi e suspect. n unele manuscrise ale Sinaxarului, se specific faptul c Ephraem a fost trimis p tn tn Tauroskuqn
xran (n ara taurosciilor) sau chiar mn e Tourkan (n Tourkia)494. In Tauroscythicam regionem apare i n Acta Sanctorum495. Informaia respectiv se circumscrie unei literaturi hagiografice care a proliferat foarte mult n secolele IX-X i n
care evanghelizarea Scythiei i a altor teritorii sau populaii cu nume arhaice ocup un
loc aparte496. n concluzie, ar fi corect, credem, s eliminm pe Ephraem din istoria ierarhiei ecleziastice a Scythiei Minor i s acceptm, eventual, ceea ce spun alte scrieri
bisericeti, anume prezena lui ntr-o localitate de pe litoralul nordic al Mrii Negre497.
489
O. Pasquato, op. cit.; R. P. Crouzel, Les origines de lepiscopat: fin du Ier sicle, dbut
de IIe, n Lvque dans lhistoire de lEglise. Actes de la Septime rencontre dHistoire religieuse
tenue Fonrevraud les 14 et 15 octobre 1983, Presses de lUniversit dAngers, 1984, p. 13-20.
490
Ruf., HE, I, 9; Sozom., HE, II, 24; Socr., HE, I, 19; FHDRCh, XXV; R. Gryson, Introduction, n Scolies ariennes sur le Concile dAquile, introduction, texte latin, traduction et notes par
R. Gryson, Paris, 1980 (SC 267), p. 147; F. Thelamon, op. cit., p. 85-122; H. Wolfram, Histoire des Goths,
traduit de langlais par F. Straschitz et J. Mly, prface de P. Rich, Paris, 1990, p. 91; N. Zugravu, op.
cit., p. 296.
491
Ibidem, cu trimiteri.
492
Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae
e Codice Sirmondiano, opera et studio Hippolyti Delahaye, Bruxelles, 1902, col. 517-518; vezi i I.
Holubeanu, op. cit., n Pontica, 40, 2007, p. 418, 422.
493
FHDRCh, XVIII.
494
Propylaeum, col. 516, respectiv 515; vezi i I. Holubeanu, op. cit., p. 424-425.
495
FHDRCh, CXXII.2.1.
496
Vezi supra.
497
Martyrologium Romanum: Quarto Nonas Martii [4 martie]. Apud Chersonesum passio
sanctorum Episcoporum Basilii, Eugenii, Agathodori, Elpidii, Aetherii, Capitonis, Ephraem, Nestoris et
Arcadii (http://members.aol.com/liturgialatina/martyrologium/13.htm); vezi i N. Dnil, op. cit., p.

80

STUDIU INTRODUCTIV

Dac e s dm crezare surselor ecleziastice, neunitare din punct de vedere al


consistenei informaiilor i cu o cronologie care las mult de dorit, n Scythia Minor
erau prznuii mai muli episcopi care au suferit martirajul Eutricius la Tomis (27
mai)498, Cyrinus i Rusticus la Nividunum (Noviodunum) (4 iunie)499, Cyrillus la
Axiopolis (9 mai)500 i Thomis (9 iulie)501, Philus (Filus) sau Titus la Tomis (3 ianuarie)502, Gordianus la Nivedunum (Noviodunum) (17 septembrie)503 i Thomis (15
septembrie)504. Niciunul dintre prelaii tocmai amintii nu poate fi inclus n irul
episcopilor din Scythia505. Cyrinus este Quirinus, episcop de Siscia (Sisak, Slovenia),
n provincia Savia, iar Rusticus este Rustulus (Rustilus, Rutulus), ambii ptimind n
Savaria (Szombathely, Ungaria) (Pannonia II)506. Gordianus este sigur de origine
microasiatic (Paphlagonia), fiind doar exilat n Scythia, unde a suferit martirul, cum
20. Pentru alte scrieri bisericeti care fac aceeai precizare, cf. ibidem, p. 21; I. Holubeanu, op. cit., p.
425.
498
FHDRCh, XCI.2 (Beda Venerabilis); vezi i N. Dnil, op. cit., p. 35.
499
FHDRCh, LII (Martyrologium Hieronymianum); vezi i N. Dnil, op. cit., p. 37, 69.
500
FHDRCh, LII (Martyrologium Hieronymianum) (fr titlul episcopal), XCVI (Rabanus
Maurus) (fr titlul episcopal); ASS, Apr., III, 419 (FHDR, II, p. 718-719) (fr titlul episcopal); N.
Dnil, op. cit., p. 21, 22, 30, 31.
501
FHDRCh, LII (Martyrologium Hieronymianum); N. Dnil, op. cit., p. 44, 45, 47, 65.
502
ASS, Ian., I, 133-134 (FHDR, II, p. 704-705, 706-707); FHDRCh, LII (Martyrologium
Hieronymianum), XCVI (Rabanus Maurus), CX (Notkerius Balbulus); N. Dnil, op. cit., p. 14, 6566.
503
FHDRCh, CV.2 (Adon de Vienne) (fr titlul episcopal; localizat ntr-un Noviodunum
din Gallia), CVI (Usuadrus) (fr titlul episcopal), CX (Notkerius Balbulus) (fr titlu episcopal),
CXX (Martyrologium Romanum) (fr titlul episcopal); N. Dnil, op. cit., p. 54.
504
FHDRCh, LII (ntr-o variant din Martyrologium Hieronymianum); ASS, Sept., IV, 55
(FHDR, II, p. 718-719) (fr titlul episcopal); Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (FHDR, II,
p. 720-721) (fr titlul episcopal); N. Dnil, op. cit., 45, 52, 53, 65.
505
Pentru existena unora dintre ei ca episcopi tomitani s-au pronunat, printre alii: E. Branite, op. cit., p. 36 (Gordianus), 38-39 (Filius (Filus, Titus)); E. Popescu, op. cit., n ST, 41, 1989, 3,
p. 56 (Gordianus), 57 (Titus (Philus)); idem, Christianitas, p. 214 (Gordianus, Titus (Philus)), 215
(Cyrillus de la Axiopolis); N. Dnil, op. cit., p. 65-66, nota 1 (accept pe Philus); L. Trofin, op. cit.,
p. 131-132 (Gordianus, Titus, Philus); V. H. Baumann, op. cit., p. 50-51 (Philus sau Titus); I. Holubeanu, op. cit., n Izvoarele cretinismului romnesc, p. 419 (Titus (Tit) sau Philus); M. Pcurariu, op.
cit. (Titus).
506
FHDRCh, LII (Martyrologium Hieronymianum): Prid. non. Iun. [4 iunie]: In Sabaria
civitate Pannoniae Quirini... Rustuli Camae ... in Sabaria civitate Rutuli cum aliis duobus; Martyrologium Romanum: Pridie Nonas Iunii [4 iunie]: Sisciae, in Illyrico, sancti Quirini Episcopi, qui, sub
Galerio Praeside, pro fide Christi (ut Prudentius scribit), molari saxo ad collum ligato, in flumen
praecipitatus est; sed, lapide supernatante, cum circumstantes Christianos, ne ejus terrerentur supplicio neve titubarent in fide, diu fuisset hortatus, ipse, ut martyrii gloriam assequeretur, precibus a
Deo, ut mergeretur, obtinuit In Pannonia sanctorum Martyrum Rutili et sociorum. (http://members.aol.com/liturgialatina/martyrologium/16.htm); Acta Quirini, n Passiones et acta martyrum,
curavit Anda Gonzato, Citt Nuova, 2002 (CSEA II), p. 151-159; FHDRCh, XCI.2, CX; vezi i M.
Jarak, Martyres Pannoniae. The Chronological Position of the Pannonian Martyrs in the Course of
Diocletians Persecution, n Westillyricum und Nordostitalien in der sptrmischen Zeit. Zahodni
Ilirik in severovzhodna Italia v poznorimski dobi, R. Brato (Hrsg.), Ljubljana, 1996, p. 278-280; N.
Dnil, op. cit., p. 37, 82-83.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

81

spune foarte clar Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae507. Eutricius apare doar


la Beda Venerabilis (In Tomis Heli, Luciani, Eutrici episcopi), dar, inspirndu-se
din Martyrologium Hieronymianum, unde lista este mai complet (in Thomis Heliae
Luciani Zotici Marcialis Victuri et Murinae)508, a comprimat informaia, crend o coruptel. Cyrillus de la Tomis apare doar n Martirologiul hieronimian, alte surse localizndu-l fr echivoc la Gortyna, n Creta509. Martirul cu nume similar de la Axiopolis,
care nu pare a fi acelai cu anteriorul, de vreme ce se bucura de o cinstire deosebit510,
fapt confirmat epigrafic511, ridic, ntr-adevr, o problem. Dac a fost episcop titlul
apare doar ntr-un manuscris al martirologiului hieronimian512 i a fost martirizat sub
Diocletianus (284-305) prin 303-304, cum se presupune513, atunci e, nendoielnic, c
episcopatul su se suprapune peste cel al lui Evangelicus de Tomis, venind n contradicie cu informaia din Passio Epicteti et Astionis, conform creia prelatul tomitan era
singurul episcop din provincie514. Este mult mai plauzibil s credem c a fost un
credincios local, titlul episcopal fiind atribuit prin contaminare cu vreun episcop martir
omonim515. n sfrit, un episcop cu numele Philus sau Titus nu a existat516. Cercetto507

FHDR, II, p. 720-721; N. Zugravu, op. cit., n MemAntiq, 22, 2001, p. 474; idem, op.
cit., n SUBB. Th. Cathol., 52, 2007, 3, p. 24. Nu pare ntmpltor, n acest sens, c el era aniversat i
n alte aezri din Asia Mic Ancyra (Galatia) (N. Dnil, op. cit., p. 52), Calcedonia Bithiniae
(FHDRCh, LII: Martyrologium Hieronymianum).
508
FHDRCh, LII.
509
Martyrologium Romanum: Septimo Idus Iulii [9 iulie]: Gortynae, in Creta, sancti Cyrilli
Episcopi, qui, in persecutione Decii, sub Lucio Prseside, flammis est injectus, et, cum ab igne, incensis vinculis, illaesus evasisset, ac stupore tanti miraculi a iudice dimissus esset, rursus ab eodem, pro
instanti et alacri fidei praedicatione facta de Christo, comprehensus et capite plexus est. (http://
members.aol.com/liturgialatina/martyrologium/17.htm); vezi i E. Branite, op. cit., p. 41; N. Zugravu, op. cit., p. 216; N. Dnil, op. cit., p. 44.
510
Era srbtorit la 8, 9 i 11 martie, 26 aprilie, 9, 10 i 12 mai vezi supra; adaug: E.
Branite, op. cit., p. 42-43; E. Popescu, op. cit. (II), n ST, 41, 1989, 4, p. 64-67; N. Dnil, op. cit., p.
21-22, 30, 31, 72; V. H. Baumann, op. cit., p. 51-53.
511
IGLR, 194.
512
Ch. Auner, op. cit., col. 1240; E. Branite, op. cit., p. 44, 59 (nota 65).
513
N. Dnil, op. cit., p. 72.
514
n IGLR, p. 205, Emilian Popescu scria c informaia care l arat pe Cyrillus ca episcop
trebuie privit cu rezerv, ntruct nainte de sfritul secolului al V-lea nu pare s fi existat un alt
episcopat n Scythia, nafar de cel de la Tomis; mai trziu, pare s-i fi modificat opinia (Christianitas, p. 215).
515
Este interesant de observat c la 9 i 10 mai era srbtorit mpreun cu Zenon (FHDRCh,
LII, XCVI; N. Dnil, op. cit., p. 31, 72), care era celebrat i la Tomis la 9 iulie alturi de Cyrillus,
episcopul din Gortyna (FHDRCh, LII; N. Dnil, op. cit., p. 44). Un alt episcop Cyrillus a fost martizirat i aniversat n Africa la 8 martie (cf. Martyrologium Hieronymianum PL 30, col. 447; Martyrologium Romanum http://members.aol.com/liturgialatina/martyrologium/13.htm) (vezi i N. Dnil,
op. cit., p. 21-22).
516
Existena lui a fost presupus i pe baza unei epigrafe greceti tomitane (IGLR, 22; vezi
bibliografia citat de noi n Geneza, p. 262, nota 94), dar Petre . Nsturel i-a dat acesteia o nou lectur, mult mai plauzibil, eliminnd-o dintre argumentele atestrii acestui prelat (P. . Nsturel, De la
o inscripie cretin din Tomis la ptimirea Sf. Teogene, n Pontica, 24, 1991, p. 283-286 = idem, niruiri istorice, I, Aalborg, 2000, p. 59-64).

82

STUDIU INTRODUCTIV

rii au fost indui n eroare de inconsecvena surselor, dar i pentru c nu le-au corelat
ntre ele. Aceast fantom antroponimic apare ntotdeauna n relaie cu trei frai martiri Argaeus, Narcissus i Marcellinus, czui sub Licinius (308-324)517, ns numai
despre cel din urm unele izvoare ofer detalii, printre care i c era fiul episcopului. Dar aceast indicaie e redat uneori greit din punct de vedere gramatical, precum n martirologiul lui Rabanus Maurus (cca 780 856) Fili episcopi (cu varianta
Titi episcopi)518, sau n cel al lui Notkerius Balbulus (840-912) Phili episcopi519, cnd,
corect, ar fi fost filii episcopi, ntruct ntreaga naraiune subsecvent se refer la
martirajul lui Marcellinus. Informaia corect se gsete n Martyrologium Hieronymianum, care este i cel mai vechi izvor care pomenete passio respectiv: et in civitate Tomis Claudionis Eugenis Rodi et trium fratrum Argei Narcissi et Marcellini
pueri christiani filii episcopi qui sub Licinio inter tyrones comprehensus cum nollet
militare caesus ad mortem carcere mancipatus missus in ceppo est donec relatione
esset responsum demersoque in mare delato corpore eius in litore a religiosissimis
viris depositum est in villa Amanti religiosi viri ubi fiunt orationes magnae (i n
oraul Tomis, <ziua de prznuire> a lui Claudio, Eugenis, Rodus i a celor trei frai, Argeus, Narcissus i Marcellinus, tnrul cretin, fiul episcopului, care, luat ntre recrui
sub Licinius, cum nu voia s serveasc la oaste, lovit de moarte, aruncat n nchisoare, a fost pus n lanuri pn s se primeasc rspuns la raport520 i, dup ce a
fost scufundat n mare, fiind adus la mal corpul acestuia, a fost nmormntat de
nite oameni foarte credincioi n gospodria de la ar a lui Amantus, un brbat pios,
unde s-au fcut mari rugciuni)521. Putem conchide, aadar, c la Tomis, cndva ntre
308 i 324, cnd Scythia Minor a intrat n domeniul controlat de Licinius522, a existat un
episcop al crui nume rmne, deocamdat, necunoscut523.
O problem care a suscitat discuii este cea a statutului episcopilor tomitani,
mai precis de cnd acetia au primit titlurile de arhiepiscop i de mitropolit. Cum am
menionat deja mai sus, unii istorici coboar la o dat timpurie, respectiv nainte de
pacea Bisericii, asumarea de ctre scaunul tomitan a statutului de arhiepiscopat.
Emilian Popescu a presupus, iniial, c acest lucru s-ar fi putut ntmpla n timpul pstoririi lui Gerontius (Terentius) (Terennius) (- 381 -) sau Theotimus I (cca 390 cca
517
ASS, Ian., I, 82 (FHDR, II, p. 704-705); FHDRCh, LII (Martyrologium Hieronymianum), XCI (Beda Venerabilis), XCVI (Rabanus Maurus), CV.2-3 (Adon de Vienne), CVI (Usuardus), CX (Notkerius Balbulus), CXV.2 (Martyrologium Ecclesiae Antissiodorensis), CXX (Martyrologium Romanum), Addenda 1 (Florus, Martyrologium: IV Nonas Januarii [2 ian.] J. Dubois et G.
Renaud, op. cit., p. 6). Vezi i E. Branite, op. cit., p. 38-39; E. Popescu, op. cit., n ST, 41, 1989, 3, p.
57; N. Dnil, op. cit., p. 13-14, 66.
518
FHDRCh, XCVI.
519
FHDRCh, CX.
520
Este vorba despre raportul tribunului trimis mpratului Licinius.
521
FHDRCh, LII, subl. n.
522
Anonymus Valesii, Origo Consta., V, 18 (FHDR, II, p. 46-47).
523
Unii istorici au presupus c ar putea fi vorba de episcopul scit participant la conciliul
de la Nicaea (325) (Ch. Auner, op. cit.; E. Branite, op. cit., p. 38), dar, pe baza demonstraiei fcute
supra, asemenea posibilitate trebuie exclus.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

83

407) sau poate mai trziu, optnd n cele din urm pentru Gerontius524. Noi am considerat c evenimentul s-a produs sub Theotimus I (cca 390 cca 407), atunci cnd a
avut loc i instituirea jurisdiciei arhiepiscopiei constantinopolitane asupra Scythiei
Minor525. Ct privete titlul de mitropolit, Nicolae V. Dur apreciaz c ierarhul din
Pontul Stng s-a intitulat astfel imediat dup cel dinti conciliu ecumenic de la Nicaea
din 325, invocnd n sprijin canoanele 4-7 ale acestuia526, n timp ce alii, inclusiv noi,
au optat pentru perioada domniei lui Anastasius I (491-518), primul mitropolit tomitan
cunoscut fiind Paternus (498-520)527. Aceste divergene au drept cauze, printre altele,
lacunele i inconsecveele din izvoarele ecleziastice, dintre care multe sunt incluse n
corpus-ul de fa.
Din punct de vedere al istoriei titlurilor i structurilor ecleziastice cteva aspecte sunt destul de bine evideniate de specialiti pe baza prevederilor conciliare i a
altor scrieri bisericeti: titlurile de mitropolit i de arhiepiscop apar, n aceast ordine,
din secolul al IV-lea, n contextul naterii unor noi centre episcoaple organizate de
Biserica episcopal central (O. Pasquato) dintr-un teritoriu i, deci, a dezvoltrii
din ce n ce mai complexe i mai ierarhizate a provinciei ecleziastice (gr. parxa, lat.
provincia); n context, episcopul Bisericii-mame (mutrpoli) se numete mitropolit
(piskopo mhtropolth), iar mai trziu arhiepiscop (rxiepskopo), avnd sub
jurisdicie ali episcopi (parxitai)528. Mitropolitul confirma alegerea unui episcop,
convoca i prezida sinoadele eparhiale529.
Privit din aceast perspectiv, situaia din Scythia Minor nu e suficient de clar. Iat un tablou al informaiilor despre statutul ierarhic al prelailor din eparhia dunrean:
Anul
cca 303/4

Nume
Evangelicus
(- 303/4 -)

cca 308324
368/9

Anonymus

524

Bretanio
(- 368/9 -)

Titlul
pontifex et praepositus sanctarum Dei ecclesiarum; pontifex
episcopus
to pant qnou na t
kklhsa piskopen?
pskopo?

Poziia

Sursa
FHDRCh, CXXI
FHDRCh, LII
Sozom., HE, VI, 21,
3530
Sozom., HE, VI, 21,
6531

E. Popescu, Christianitas, p. 153, 214.


N. Zugravu, Geneza, p. 241-243, 364-365.
526
N. V. Dur, op. cit., passim.
527
I. Barnea, op. cit., n Pontica, 24, 1991, p. 278; E. Popescu, op. cit., p. 154-155, 214; N.
Zugravu, op. cit., p. 365; A. Suceveanu, op. cit., p. 140-141.
528
O. Pasquato, op. cit., p. 1822-1823.
529
C. 4-5 Nicaea (325) (CBO2, p. 53-54 = COD, p. 7-8), c. 20 Antiochia (CBO2, p. 213), c. 12
Laodicaea (343) (CBO2, p. 219); c. 1 i 37 apostolic (dup 381) (CBO2, p. 7, 28); vezi i O. Pasquato,
op. cit., p. 1823; N. Zugravu, op. cit., p. 240.
530
FHDR, II, p. 224.
531
FHDR, II, p. 224.
525

STUDIU INTRODUCTIV

84

04-07. 381
30.07. 381
30.07.381
392

Gerontius
(- 381 -)
Terennius
(- 381 -)
Terentius
(- 381 -)
Theotimus I
(cca 390 cca 407)

1.09.39931.08.400
cca 400

402
sub initium saeculi V

22.07.431
532

Sozom., HE, VII, 19,


2532
Theod., HE, IV, 35,
1533
ASS, Ian., III, 235534
ASS, Ian., III, 235535

ka Skuqan Terent t
Tomwn
Theotimus, Scythiae Tomorum episcopus

Sozom., HE, VII, 9,


6536
Hier.,
Vir.
ill.,
CXXXI537

piskopo? mhtropolth?

402

451
29.06.54711.04.548
Sec. IV-V
22.06.431

na pnte pskopon
xousin?
psh d t Skuqa t
plei rxieratik?
episcopus;
ut unus Episcopus totius illius
gentis Ecclesiis praesit
Gerontius Tomensis [episcopus]
episcopus Scythiae

Anonymus
Timotheus
(- 431 -)

d Tmew ka t llh
Skuqa tn kklhsan
petrpeue Qetimo Skqh
Qetimo Skuqa pskopo?
Qeqimo d Skuqa pskpo?
Theotimus Episcopus; Tomitanam et reliquae Scythiae
Eclesiam gubernabat Theotimus Scytha
sanctus Theotimus in Tomis
Theotimus Tomitianus Scythiae
ps[kopo]
Timotheus episcopus provinciae Scythiae / Timqeo
pskopo ... parxa
Skuqn
Timqeo pskopo par-

FHDR, II, p. 228.


FHDR, II, p. 234.
534
FHDR, II, p. 706, 708.
535
FHDR, II, p. 706, 708.
536
FHDR, II, p. 226.
537
FHDR, II, p. 185.
538
FHDR, II, p. 228.
539
FHDR, II, p. 710.
533

FHDRCh, XVIII
FHDRCh, XLVI

poz. 1
din 22

FHDRCh, XL
Sozom., HE, VII, 26,
6538
FHDRCh, XLVII
FHDRCh, XLVIII
ASS, Apr., II, 53539

FHDRCh, LIII.2
FHDRCh, LXXXI
173

IGLR, 22
FHDRCh,XLV.I.1.a

172

FHDRCh,XLV.II.1

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

xa Skuqa
Timqeo pskopo parxa Skuqa plew Tomwn
Timotheus episcopus provinciae Scythiae civitatis Tomorum

22.07.431
22.07.431

85

173

FHDRCh,XLV.II.4

170

FHDRCh,XLV.II.5

22.07.431

Timotheus episcopus prouinciae


Scythiae ciuitatis Tomorum

173

FHDRCh,XLV.II.6

22.07.431

Timotheus episcopus prouinciae Scythiae ciuitatis Tomorum


Timotheus episcopus provinciae Scythiae civitatis Tomorum
Timotheus episcopus prouinciae Scythiae ciuitatis Tomorum
Ioannes Tomitanae urbis
episcopi provinciae Scythiae
Alexander reverendissimus
episcopus Tomitanorum civitatis, provinciae Scythiae
Alexander episcopus Tomitanorum, provinciae Scythiae
episcopus metropolitanus;
Theotimo reuerentissimo episcopo Tomitano
Theotimus humilis Scythiae
regionis episcopus
Psan plin ete nanewqesan kat to prolabnta xrnou ete ok
osan mn prteron, di
d basilik filotima
podeixqesan plin xein
k pant trpou xriston ka dion tn pimelhsmenon tn kat ashn
kklhsiastikn pragmtwn piskopon qespzomen; ... tn giwttwn kklhsin tn diakeimnwn
p Tmin t tn Skuqn

168

FHDRCh,XLV. II.7

171

FHDRCh,XLV.I.3.a

06-07.431
06-07.431
445/6-448
8.11.448

Ioannes
(445/6-448)
Alexander
(448-452)

13.10.451
458

Theotimus II
(- 458 -)

480

540

FHDR, II, p. 372.

FHDRCh,XLV.II.6

FHDRCh, XLIX,
nota 1
FHDRCh, L
FHDRCh, LIII.1
FHDRCh, LVII.1

65
FHDRCh, LVII.2
CI, I, 3, 35 (36)540

STUDIU INTRODUCTIV

86

dup nov.
496
sec. V?,
VI?
498-518

Petrus
(- 496 -)541
Paternus
(498-520)

29.06.519
9.09.520
29.06.519
sec. VI
15.03.553
541

Valentinianus
(- 550, 553 -)

parxa ka ti ok gxoe t at giwtta


kklhsa sunexsi barbrwn pidroma katablaptomna ka llw
p pena suzsa trw
diaszesqai, e m di t
qeofilo piskpou Tmeo, ti st ka to qnou mhtrpoli, tugxnoien promhqea, qespzomen pecairesqai t parosh qea nomoqesa
ka mhdam at pgesqai t tath ngk,
ll p to okeou sxmato mnein.
Petrus episcopus

FHDRCh, LXXII.1

(pskopo) P()tr(o) (?)

IGLR, 89 [Callatis]

Paternus reverentissi(imus)
episc(opus)
Paternus Tomitanae civitatis
antistes; Paternus episcopus
Paternus misericordia Dei episcopus prouinciae Scythiae metropolitus
provincia episcopos
episcopi
[episcopus] Stefanus
Valentinianus episcopus de
Tomis provinciae Scythiae

IGLR, 64

Horm., Ep. 217, 67542


FHDRCh, LXXVI.4
Horm., Ep. 217, 7
IGLR, 91 [Callatis]
Vigil., Ep. ad Valent.
episc. tomit.543

Episcopatul acestuia, puin cunoscut n istoriografia Dobrogei romano-bizantine, a fost


datat de Emilian Popescu ntre cca 470 i 496 (E. Popescu, Christianitas, p. 212 (nota 60), 214), n
funcie de biografia lui Dionisius Exiguus. Astfel, pentru momentul de nceput, s-a pornit de la dedicaia din Prefaa la traducerea latineasc a Epistolei sinodale a sfntului Cyrillus, episcopul Alexandriei, mpotriva lui Nestorius, fcut preafericitului stpn, printele episcop Petrus, drept mulumire pentru sfintele strdanii cheltuite cu mine pentru a m ndruma cnd eram mic (FHDRCh,
LXXII.1); or, Dionsisus s-a nscut pe la cca 460/70, dar nu exist nici o raiune pentru a considera c
acum a debutat episcopatul lui Petrus. Pentru final, s-a avut n vedere anul cnd Dionisius a ajuns la
Roma 496. Trebuie artat ns c monahul scit a ajuns la Roma dup noiembrie 496 (PCBE, 2/1, p.
566, Dionysius Exiguus 4), traducerea Epistolei sinodale i Prefaa neputnd fi expediate lui Petrus mai
devreme de 497. Putem presupune c a rmas n scaun pn n 498, cnd i-a nceput magisteriul Paternus, dar nici acest eveniment nu e sigur.
542
FHDR, II, p. 330; Fr. Glorie, Prolegomena, n Scytharum monachorum necnon Ioannis Tomitanae urbis episcopi Opuscula, cura et studio Fr. Glorie, Turnholti, 1978 (CCSL LXXXX A), p. XXVII.
543
FHDR, II, p. 400.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC


sec. VIIVIII
prima
treime a
sec. IX
sec. IX
sec. IX

sec.. IX
sec. X-XI

Anicetus

sec. XI

Vasile

87

atokeflo rxiepiskpo
atokeflo rxiepiskpo

FHDRCh, XC.1

atokeflo
atokeflo rxiepiskpo
Tmh mhtrpoli
'Anikt mhtropol(t)
Tmew
Basile m[h]tropol(t)
Tme[w]

FHDRCh, XC.4544
FHDRCh, XC.5

FHDRCh, XC.2

FHDRCh, XC.3
I. Barnea, n Pontica,
24, 1991, p. 279-280
I. Barnea, n Pontica,
24, 1991, p. 280

Dup cum se poate lesne observa, fie c este vorba de acte oficiale, purtnd
sau nu semntura prelailor scii, fie c sunt scrieri sau nsemnri particulare, titularii
scaunului tomitan poart n majoritatea zdrobitoare a cazurilor titlul de episcop, nsoit
uneori de epitete onorifice. Alexandru Suceveanu, care, aa cum am amintit deja,
apreciaz c titlul de arhiepiscop putea fi purtat nc din secolul al III-lea, pornind de
la informaia lui Theodoretos de Cyros (393 cca 490/6) conform creia Bretanio (368/9 -) conducea ca episcop oraele ntregii Sciii (psh d t Skuqa t plei rxieratik), considera c acesta ar fi posedat rangul arhiepiscopal545, dar
exist cteva elemente care nu permit o asemenea apreciere. nti, fiind un titlu acordat de mprat, el nu putea fi conferit unui episcop ortodox cum, dup exemplul lui
Bretanio, bnuim c au fost i ceilali pontifices tomitani de ctre suveranii arieni
Constantius II (337-361) i Valens (364-378)546. Nici episcopii de Constantinopolis
nu-l puteau conferi, cci pn la 381 au depins de Heraclea Thraciae i au fost eretici
arieni i, deci, n divergen cu Roma, Alexandria i Antiochia547. Nici n actele conciliilor ecumenice o alt instan care putea recunoate statutul respectiv din secolul
al IV-lea nu exist vreo informaie n acest sens. n sfrit, titlul de arhiepiscop autocefal apare n mod explicit abia ntr-o notitia datat n secolele VII-VIII, cnd eparhia
Scythia Minor ieise, practic, de sub controlul Imperiului, dar care, dup aprecierea
unor specialiti, ar conine elemente mai vechi, ce pot cobor pn la sfritul secolului al IV-lea nceputul secolului al V-lea548. Or, din punct de vedere al istoriei ierarhilor din Scythia, acest fapt ar corespunde episcopatului lui Theotimus I (cca 390
cca 407). ntr-adevr, la finele veacului al IV-lea, au existat anumite circumstane care
in de evoluia Bisericii orientale ce au ngduit afirmarea episcopului tomitan. Astfel,
544

Vezi aici lista episcopatelor subordonate.


A. Suceveanu, op. cit., n Historia urbana, 1, 1993, 2, p. 145; A. Suceveanu, Iuliana Barnea, op. cit., p. 175.
546
Vezi infra.
547
G. Dagron, op. cit., p. 410-453; E. Popescu, op. cit., p. 93.
548
n ultim instan, E. Popescu, op. cit., p. 139-150 = Izvoarele cretinismului romnesc,
p. 171-189.
545

88

STUDIU INTRODUCTIV

primul mprat catolic care a recunoscut prestigiul n plan dogmatic al conductorului


bisericesc al Scythiei Minor a fost Theodosius I (379-395), care ntr-un decret din 30
iulie 381 includea pe Terennius, episcopus Scythiae (- 381 -), printre garanii ortodoxiei din Orient. n acelai an, prelatul amintit semna actele celui de-al II-lea conciliu
ecumenic de la Constantinopolis mpreun cu aprtorii credinei adevrate. Recunoaterea primatului de onoare (t presbea t tim), dup scaunul roman, pentru
episcopul din Constantinopolis prin canonul 3 al celui de-al doilea conciliu ecumenic
din mai-iulie 381, pe motivul c rezida n noua Rom (na Rwmh; iunior Roma)549, a
dus nu numai la creterea influenei i autoritii thronos-ului de pe malurile Bosforului550, dar i la nceputul ofensivei pentru instituirea jurisdiciei superioare asupra diocezelor orientale, printre care Thracia, din care fcea parte i Scythia Minor, fenomen
care a cunoscut o amploare deosebit n timpul lui Ioannes Chrysostomos (398404)551. Dintre episcopii tomitani, primul care s-a bucurat de o faim deosebit a fost
Theotimus I (cca 390 cca 407), care s-a remarcat printre contemporanii att din Orient, ct i din Occident prin nelepciunea, lucrrile teologice i fidelitatea fa de crezul nicean552, dar i prin relaia special avut cu Ioannes Chrysostomos (398-404), de
a crui parte s-a situat n timpul sinodului constantinopolitan din 400 dedicat clarificrii
situaiei eparhiilor din dioceza Asia, asupra creia ntreprinztorul arhiepiscop i extinsese controlul553, i din 402 n privina origenismului554. n context, s notm efortul deosebit depus de patriarhul Ioannes Chrysostomos (398-404) pentru convertirea i organizarea structurilor ierarhice ale sciilor de la nordul Gurilor Dunrii i al Mrii Negre555, aciune n care a implicat i pe conductorul spiritual al Scythiei, Theotimus I de

549
CBO2, p. 93 = COD, p. 100; Evagr., HE, II, 4; Novella CXXXI; R. Janin, Constantinople,
II. Patriarcat grec, n DHGE, XIII, col. 638; O. Pasquato, Organisation ecclsiastique, IV. Patriarcats,
n DECA, II, p. 1824.
550
Ch. Pietri, Damase et Thodose. Communion ortodoxe et gographie politique, n idem,
Christiana Respublica. lments dune enqute sur le christianisme antique, I, Rome, 1997, p. 347-354;
R. Malcolm Errington, Church and State in the First Years of Theodosius, n Chiron, 27, 1997, p. 62.
551
Vezi Pallad., Dial., XIII-XIV; Socr., HE, VI, 11; 15; Sozom., HE, VIII, 6; Theod., HE,
V, 28, 2; Cassiod., HE, X, 4; 10; R. Janin, op. cit., col. 638-639; G. Dagron, op. cit., p. 454-473; N.
Zugravu, Cu privire la jurisdicia asupra cretinilor nord-dunreni n secolele II-VII, n Pontica, 2829, 1995-1996, p. 173-174; idem, Geneza, p. 241-243, cu bibliografie; idem, op. cit., n SAI, 67,
2002, p. 88-89; vezi i infra.
552
Sozom., HE, VII, 26, 6; 26, 9; Hier., Vir. ill., CXXXI; ASS, Apr., III, 753; FHDRCh,
LIII.2, LXXXI, CXX; PSB 11, p. 342-351; E. Popescu, op. cit., p. 118-123, 203, 214, 228; N. Zugravu,
Geneza, p. 241-243.
553
FHDRCh, XL; N. Zugravu, op. cit., n SUBB. Th. Cath., 52, 2007, 3, p. 14.
554
FHDRCh, XLVII, XLVIII; N. Zugravu, op. cit., p. 15-16.
555
FHDRCh, XXX, CXX; Theod., HE, V, 31; V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, I/1, Les actes de patriarches. Les regestes de 381 715, Paris, 1972, nr. 17,
17a (p. 16); J. Zeiller, op. cit., p. 415, 544-547; V. Gh. Sibiescu, Activitatea misionar a Sfntului
Ioan Hrisostom printre goi, n GB, 32, 1973, 3-4, p. 375-388; G. Dagron, op. cit., p. 463, 465, 466; E.
Popescu, op. cit., p. 65, 187-194; N. Zugravu, Geneza, p. 242.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

89

Tomis556. De asemenea, trebuie evideniat preocuparea arhiepiscopilor constantinopolitani pentru uniformizarea celebrrilor religioase n Orient, precum srbtoarea Nativitii de la 25 decembrie557, data, liturghia i practicile ciclului pascal558, Cincizecimea (Rusaliile) ca amintire a Coborre Sfntului Duh asupra apostolilor i Bisericii559,
care trebuie s fi rezonat i n eparhia dunrean.
ntrebarea legitim care se pune este: n condiiile tocmai amintite, episcopului de Tomis i s-a acordat titlul de arhiepiscop? Cum am spus i mai sus, rspunsul ar
putea fi afirmativ, dei nu exist nici o dovad indubitabil care s-l susin. n acest
caz, imediat, o alt ntrebare se nate: era arhiepiscopul tomitan autocefal? Pe urmele
lui Emilian Popescu, am admis i acest fapt, dar acum ne ndoim de o asemenea posibilitate, ntruct ea s-a bazat pe o eroare metodologic. Conform dreptului canonic, titlul de atokfalo desemna, n ultim instan, dreptul fiecrei eparhii de a-i
alege propriul primat (kephale) i de a consacra proprii episcopi cu alte cuvinte, autoguvernarea sau independena sacramentar i administrativ. Iniial, toi ntistttorii unei eparhii erau autocefali, fiind ornduii de propriul sinod560. Din secolul al Vlea ns, pe msura crerii unitilor ecleziastice superioare (patriarhatele), acest statut
era acordat de ctre un conciliu ecumenic (Cypros n 431561), de mprat (Prima Iustiniana (Cariin Grad, Serbia) n 535562; Bulgaria n secolul al X-lea) sau Bisericamam (Georgia n secolul al VIII-lea)563. Astfel, titlul de arhiepiscop autocefal a ajuns
superior celui de mitropolit. Isidorus de Hispalis (cca 560/70-636) distingea, n acest
sens, patru categorii de episcopi (ordo episcoporum): patriarhi (patriarcha), arhiepiscopi (archiepiscopi), mitropolii (metropolitani) i episcopi (episcopi); arhiepiscopul
era numit summus episcoporum sau princeps episcoporum, ntruct avea preeminen
asupra mitropoliilor i a altor episcopi (Tenet enim vicem apostolicam et praesidet
tam metropolitanis quam episcopis ceteris), n timp ce mitropolitul i limita aria de
competen doar la o provincie (singulis enim provinciis praeeminent, quorum auctoritati et doctrinae ceteri sacerdotes subiecti sunt)564. n listele episcopale constantinopolitane arhiepiscopii autocefali figureaz uneori dup mitropolii565.
Pentru ca toate aceste aspecte s fie ndeplinite, pentru ca un episcop s poate
fi arhiepiscop autocefal, trebuia ca o eparhie s ndeplineasc o condiie indispensabil, stabilit ferm de cel de-al 4-lea canon al primului conciliu ecumenic de la Nicaea
556

Sozom., HE, VII, 26, 6-8; ASS, Apr., II, 753; N. Zugravu, op. cit., 241, 265 (nota 129, bi-

bliografie).

557

V. Grumel, op. cit., nr. 33 (p. 25).


W. Rordorf, Pques, II. La clbration de la fte, n DECA, II, p. 1904.
559
V. Saxer, F. Cocchini, Pentecte, n DECA, II, p. 1989-1991.
560
Cf. c. 4 Nicaea (CBO2 = COD, p. 7); c. 9 Antiochia (341) (CBO2, p. 209); c. 2 Constantinopolis (381) (CBO2, p. 65-66 = COD, p. 31-32); c. 34 ap. (CBO2, p. 26).
561
C.8 Ephesus (COD2, p. 75-76 = COD, p. 66-67).
562
Novella XI (FHDR, II, p. 376-377).
563
A. Papadakis, Autocephalous, n ODB, 1, p. 234-235.
564
Isid., Etym., VII, 12, 4-10; vezi i A. Di Berardino, op. cit.; A. Papadakis, op. cit., p. 235.
565
FHDRCh, XC.
558

STUDIU INTRODUCTIV

90

din 325 existena a cel puin trei episcopi care s aleag i s hirotoniseasc capul
Bisericii lor autocefale566. Or, cum se desprinde foarte clar din Istoria bisericeasc a
lui Sozomenos (cca 380 nainte de 448) i din legea mpratului Zenon din 480,
n secolele IV-V Scythia Minor nu ndeplinea aceast condiie sine qua non a obinerii
autocefaliei, aici meninndu-se vechiul obicei (qo palaon, vetus consuetudo)
al coincidenei dintre episcopat i eparhie, funcionnd doar thronos-ul tomitan.
Sfinirea episcopului trebuie s fi avut loc n afara eparhiei. Mai mult, de la sfritul
secolului al IV-lea, exist suficiente elemente care denot dependena episcopiei
tomitane de o instan superioar, respectiv arhiepiscopia constantinopolitan. Astfel,
aa cum am amintit deja, intrarea Scythiei Minor sub jurisdicia scaunului de pe malurile Bosforului poate fi acceptat ca efectiv sub pstorirea lui Ioannes Chrysostomos
(398-404), de vreme ce istoricul bisericesc Theodoretos de Cyros (393 cca 460/6)
scria c acesta i exercita autoritatea asupra tuturor celor ase eparhii din Thracia567.
Faptul era pe deplin acceptat n secolul al V-lea, aa cum o ateast Socrates Scholasticos (cca 380 cca 450) prin 439/40, cnd a redactat Historia ecclesiastica568, i canonul 28 al celui de-al IV-lea conciliu ecumenic de la Chalcedon din 451569. De asemenea, ncepnd cu episcopatul lui Theotimus I (cca 390 cca 407), contemporanul i
apropiatul lui Ioannes Chrysostomos, titularul din oraul vest-pontic este atestat
adesea la Constantinopolis (la conciliile din 400, 402, 448 i 520), demonstrnd participarea acestuia la sinodul permanent (snodo ndhmosa) prezidat de arhiepiscopul Capitalei una dintre practicile prin care acesta din urm i-a consolidat puterea
efectiv570. n sfrit, faptul c n anul 519 clugrii scii, adepi ai formulei theopaschite Unus de Trinitate passus est, despre care va fi vorba mai jos, i-au acuzat pe
episcopii din provincie, n frunte cu Paternus de Tomis (498-520), n faa patriarhului
Ioannes II (518-520), determinndu-l pe prelatul scit s vin n Capital571, aplicnd
astfel hotrrile canoanelor 9 i 17 ale celui de-al IV-lea conciliu ecumenic de la Chalcedon din 451 privind apelul la scaunul mprtetei ceti a Constantinopolului ca
566

CBO2, p. 53 = COD, p. 7.
Theod., HE, V, 28, 2; R. Janin, op. cit., col. 640.
568
Socr., HE, V, 8; R. Janin, op. cit., col. 639.
569
CBO2, p. 93 = COD, p. 100; Evagr., HE, II, 4: G. Dagron, op. cit., p. 477-478; P. Maraval, Le concile de Chalcdoine, n Histoire du christianisme des origines nos jours, sous la direction
de J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, sous la direction de J.-M. Mayeur, Ch.
et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, Les glises dOrient et dOccident (432-610), sous la responsabilit de L. Pietri, Desche, 1998, p. 102-104; Ch. Fraisse-Cou, Lincomprhension croissante
entre lOrient et lOccident, n ibidem, p. 150-153; B. Flusin, vque et patriarches. Les structures de
lglise impriale, n ibidem, p. 513-525.
570
Despre aceast instituie, cf. c. 9 IV Chalcedon (451) (CBO2, p. 83 = COD, p. 91); O
Pasquato, op. cit.; R. Janin, op. cit., col. 642-543; A. Papadakis, Endemousa synodos, n ODB, 1, p.
697; P. J. Hajjar, Le Synode permanent (SUNODOS ENDEMOUSA) dans lglise byzantine des
origines au Xe sicle, Roma, 1962; G. Dagron, op. cit., p. 475-476; B. Flusin, op. cit., p. 522-523.
571
Horm., Ep. 217, 6-7 (29.VI.519), 224, 1 (15.X.519) (FHDR, II, p. 330-331, 332-333);
Fr. Glorie, op. cit., p. XXIV-XXXIV; M. Salamon, Mnisi scytyjsy w Konstantynopolu (519-520 r.), n
BP, 1, 1984, p. 325-338.
567

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

91

ultim instan n caz de litigiu n materie de dogm i disciplin n interiorul unei


eparhii572, e o dovad a subordonrii mitropolitului scit. n concluzie, ncepnd de la
sfritul secolului al IV-lea, este posibil ca uneori episcopii de Tomis, singurii prelai
de acest rang din provincia Scythia Minor, s fi purtat titlul onorific de arhiepiscop,
dar nu au fost arhiepiscopi autocefali. Despre momentul cnd s-a putut ntmpla acest
lucru vom vorbi ndat.
n ceea ce privete titlul de mitropolit, aa cum se poate observa din tabelul de
mai sus, el este aplicat pentru prima dat lui Theotimus I (cca 390 cca 407) n Dialogul istoric despre viaa lui Ioannes Chrysostomos scris prin 405-408 de un apropiat al
arhiepiscopului Constantinopolului, contemporan i, probabil, cunoscut al prelatului
tomitan, Palladius de Helenopolis (363/4 nainte de 431). Autorul arat c la conciliul din 400 au participat mai muli episcopi din Asia, alturi de care s-au aflat i Theotimus din Scythia, Ammonius Egipteanul din Thracia i Arabianus din Galatia,
toi mitropolii btrni (pntwn mhtropolitn geghraktwn)573. Informaia n-a
fost valorificat pn acum de istoriografia romneasc. Ea este confirmat, ntr-o
manier oarecum indirect, de scrisoarea mpratului Leon I Tracul (457-474) din 458
adresat metropolitanis totius orbis episcopis (episcopilor metropolitani din ntreaga lume), printre care este menionat i Theotimus II de Tomis (- 458 -), dar
care, n scrisoarea de rspuns, semneaz ca Theotimus humilis Scythiae regionis
episcopus (Theotimus, episcopul smerit al regiunii Scythia). Cum am artat deja,
titlul de mitropolit e n strns conexiune cu existena ntr-o eparhie a altor episcopi. Or, n Scythia Minor, abia n anii 519-20 izvoarele consemneaz explicit att
funcionarea n eparhie a mai multor scaune episcopale, ct i titlul de metropolitus
pentru episcopul Paternus de Tomis (498-520). Dac informaia din Dialogul lui
Palladius i cea din epistola mprteasc reflect realitatea, rmne de explicat
cum un episcop fr parxitai a primit sau doar a fost asimilat rangului de mitropolit574. Cert este c, la nceputul secolului al VI-lea, tabloul ecleziastic al eparhiei dintre Dunrea de Jos i Marea Neagr era modificat, n sensul existenei a
cincisprezece episcopate n frunte cu cel de Tomis, care purta i titlul de mitropolit.
Reorganizarea s-a datorat mpratului Anastasius I (491-518), intervenind att pe
fondul unor evoluii fireti (progresul evanghelizrii, stabilitatea politic i militar,
reactivarea vieii urbane, creterea importanei episcopului n viaa citadin)575, ct
mai ales n contextul tulburrilor cu substrat religios, economic i social care au
afectat Scythia i Moesia Secunda ntre anii 513-518 i care au mbrcat forma armat,

572

80-114.

573

CBO2, p. 83, 87-88 = COD, p. 91, 95; R. Janin, op. cit., col. 643; P. J. Hajjar, op. cit., p.

Pallad., Dial., XIII, 150-156 (FHDRCh, XL, subl. n.).


Emilian Popescu considera c episcopul Tomis-ului era privit ca un mitropolit de
onoare Christianitas, p. 154 = op. cit., n Izvoarele cretinismului romnesc, p. 197.
575
N. Zugravu, op. cit., 241, 365-366, 387-389 (bibliografie).
574

92

STUDIU INTRODUCTIV

concretizat n revolta condus de Vitalianus576. Cum a artat recent Ventzislav


Dintchev, introducnd o difereniere administrativ ntre localitile Scythiei, provincie limitrof i militarizat, autoritatea imperial a ncercat s sting micarea i s
previn rbufniri similare viitoare577.
Prin urmare, singurul element cert privitor la evoluia titulaturii episcopului
de Tomis este c la nceputul veacului al VI-lea acesta purta titlul de mitropolit. A devenit ns arhiepiscop autocefal? Cum rezult din tabelul de mai sus, mai multe notitiae constantinopolitane din secolele VII-IX rnduiesc scaunul tomitan din eparhia
Scythia printre arhiepiscopii autocefali dependeni de patriarhia de Constantinopolis.
Acest statut trebuie conexat cu o msur de ordin administrativ-bisericesc instituit de
autoritatea imperial sau de un conciliu ecumenic posterior ridicrii la rangul de mitropolit, ntruct, aa cum am artat, sub Anastasius I, scaunul tomitan depindea nc
de thronos-ul de pe malurile Bosforului, i nainte de sfritul secolului al VI-lea-nceputul celui al VII-lea, cnd ntreaga textur ecleziastic dunrean a fost bulversat,
eparhia Scythia Minor ncetnd s mai existe. Cum cel de-al V-lea conciliu ecumenic
de la Constantinopolis din 553 n-a adoptat nici o hotrre de natur administrativ, ci
doar msuri de ordin teologic578, rezult c, dac, ntr-adevr, mitropolitul de Tomis a
devenit arhiepiscop autocefal, atunci acest lucru nu se putea ntmpla dect sub Iustinianus I (527-565), n contextul msurilor de reorganizare teritorial, militar i ecleziastic a zonei balcanice luate o dat cu declanarea rzboiului pentru recucerirea Italiei n 535, care a dus la slbirea aprrii provinciilor de pe limes-ul danubian. Se tie,
n acest sens, c, paralel cu activitatea edilitar, de fortificare a frontierei i a inuturilor din interior579, mpratul a procedat la modificri n geografia civil i ecleziastic
a regiunii. Astfel, la 14 aprilie 535, a creat arhiepiscopia autocefal Prima Iustiniana,
creia i-a pus sub oblduire (sub eius auctoritate) eparhiile Dacia Mediterranea,
Dacia Ripensis, Moesia Prima, Praevalis, Macedonia Secunda i partea din Panno576
I. Miculescu, Revolta lui Vitalian n contextul politicii religioase i economice a lui Anastasius I (491-518), n GB, 63, 1987, 3, p. 569-583; N. Zugravu, Erezii i schisme, p. 101-103, cu izvoare i
bibliografie; vezi i infra.
577
V. Dintchev, Sur les limites de la forme de vie urbaine dans les diocses de Thracia et de
Dacia au Basse Antiquit: les centres surestims, n , 40, 1999, 1-2, p. 13-31 (n bulgar, cu rezumat francez).
578
O. Mazal, Justinian I. und seine Zeit. Geschichte und Kultur des Byzantinischen Reiches
im 6. Jahrhundert, Kln-Weimar-Wien, 2001, p. 529-533.
579
Proc., De aedif., IV, 5-7; 11, 14; 11, 20; V. Velkov, Cities in Thrace and Dacia in Late
Antiquity (Studies and Materials), Amsterdam, 1977, passim; P. Petrovi and M. Vasi, The Roman
Frontier in Upper Moesia: archaeological investigations in the Iron Gate area Main Results, n
Roman Limes on the Middle and Lower Danube, edited by P. Petrovi, Belgrade, 1996, p. 22-23; M.
Mirkovi, The Legionary Camps at Sigidunum and Viminacium in the Defensive System in the fourthfith and sixth Centuries: Romans and Barbarians, n The Roman Frontier at the Lower Danube 4th-6th
centuries. The second International Symposium (Murighiol/Halmyris, 18-24 August 1996), Bucharest,
1998, p. 117-120; Ph. Rousseau, ProcopiusBuildings and Justinians Pride, n Byzantion, 68, 1998,
1, p. 121-130; De aedificiis: le texte de Procope et les realits, n AntTard, 8, 2000; O. Mazal, op. cit.,
p. 341-343; F. Curta, Apariia slavilor. Istorie i arheologie la Dunrea de Jos n veacurile VI-VII,
traducere: E. S. Teodor, Trgovite, 2006, p. 130-164.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

93

nia Secunda care se afl n civitas Bacensis580. Cu acelai prilej, episcopia de Aquae
(Prahovo, Serbia) din Dacia Ripensis, pe malul drept al Dunrii, a fost emancipat de
sub autoritatea celei de la Meridium (Rimski Grad, arkamen, Serbia), sporindu-i-se,
totodat, controlul asupra propriei ceti i a tuturor fortificaiilor, teritoriilor i bisericilor ei (omnia eius castella et territoria et ecclesias)581. Un an mai trziu, prin Novella XLI din 18 mai 536, suveranul a desfiinat vicarium Thraciarum, instituind o
vast unitate administrativ, economic, militar i financiar, numit quaestura Iustiniana exercitus, format din provinciile Scythia i Moesia Secunda din regiunea dunrean, Caria din Asia Mic, Cypros i insulele Cyclade, avnd n frunte un quaestor
Iustinianus exercitus ce rezida la Odessos (Varna, Bulgaria)582. Acesta trebuie s fi
fost momentul cnd Tomisul a fost ridicat la rangul de arhiepiscopat autocefal. Este
interesant de observat c n cea mai veche notitia n care episcopul tomitan apare cu
acest statut, un alt sediu episcopal, Odessos, este menionat cu acelai rang, ocupnd
poziia a 39-a, naintea Tomis-ului, aflat pe cea de-a 40-a treapt583, fapt perfect explicabil prin aceea c Odessos era sediul noului prefect al Scythiei584 acel quaestor
Iustinianus exercitus. C e vorba, nendoielnic, de o intervenie imperial, fcut n
acord cu noul context administrativ al regiunii, se poate uor verifica n cazul Odessosului. Astfel, n 458, acesta figureaz printre episcopii din Moesia Secunda semnatari ai
scrisorii de rspuns adresate mpratului Leon I Tracul (457-474) n legtur cu
alegerea ca episcop de Alexandria a monofizitului Timotheos Aelurus (457-458/60;
476-477) i cu hotrrile conciliului de la Chalcedon din 451, titularul semnnd
Dizza episcopus ciuitatis Odyssae Scythiae585. Iustinianus a procedat la sustragerea
Odessos-ului de sub autoritatea mitropolitului Moesiei Secunda, episcopul de Marcianopolis, cci n notitia despre care am amintit acesta din urm apare al 37-lea cu titlul
mitropolitan, dar fr Odessos ca sugrafan, devenit arhiepiscopat autocefal subordonat
patriarhiei de Constantinopolis586.

580

Novella XI (FHDR, II, p. 376-377); A. A. Munteanu, Arhiepiscopia Justiniana Prima i


jurisdicia ei, n ST, 14, 1962, 7-8, p. 441-470; Gh. tefan, Justiniana Prima i stpnirea bizantin la
Dunrea de Jos n secolul al VI-lea e. n., n Drobeta, 1, 1974, p. 65-70; Ch. Pietri, La gographie de
lIllyricum ecclsiastique et ses relations avec lglise de Rome (Ve-VIe sicles), n Villes et peuplement dans lIllyricum protobyzantin. Actes du Colloque organis par lcole franaise de Rome, 1214 mai 1983), Roma, 1984, p. 48-50; E. Bbu, Justiniana Prima n lumina noilor cercetri, n ST, 39,
1987, 1, p. 84-92; R. Popovi, op. cit., p. 216-217; O. Mazal, op. cit., p. 357-358; F. Curta, op. cit., p. 67;
vezi i infra.
581
Novella XI, 5 (FHDR, II, p. 378-379); F. Curta, op. cit., p. 67-68.
582
Novella XLI, 5-30; Ioan. Lyd., Mag., II, 28; III, 29; S. Torbatov, Quaestura Exercitus:
Moesia Secunda and Scythia Minor under Justinian, n ArhBulg, 1, 1997, 3, p. 78-87; O. Mazal, op.
cit., p. 187, 316, 359-360; F. Curta, op. cit.
583
FHDRCh, XC.1.
584
F. Curta, op. cit., p. 67.
585
FHDRCh, LVIII.
586
FHDRCh, XC.1.

STUDIU INTRODUCTIV

94

Cumularea titlului de mitropolit i a celui de arhiepiscop nu era contrar practicilor bisericeti587. Astfel, prin novella de nfiinare a arhiepiscopiei Prima Iustiniana, mpratul hotra ca titularul ei (sacrosanctus antistes) s devin nu numai mitropolit, ci i arhiepiscop (non solum metropolitanus, sed etiam arhiepiscopus fiat)588,
avnd asupra provinciilor sale ntreaga autoritate i libertate n problemele de natur
sacramentar i instituional, fr nici o legtur cu vicarul apostolic de Thessalonica589. Aceasta ar putea fi un argument n plus c msura de care tocmai vorbim n cazul Tomis-ului s-a petrecut sub Iustinianus. Ea trebuie integrat politicii mai largi a suveranului de transfer a unor importante atribuii de natur administrativ, militar i financiar din sfera administraiei civile provinciale i urbane n cea a episcopilor, aciune nceput sub Anastasius I, n timpul cruia capii bisericilor din orae deveniser
kdikoi t plew (defensores civitatis), fiind nsrcinai cu distribuirea prestaiilor
anonare destinate trupelor staionate n centrele de reedin590. Iustinianus a mers mai
departe, printr-o serie de legi din 535 (Novella VIII), 538 (Novella LXV) i 545 (Novella
CXXVIII) fcnd din episcopi conductorii deplini ai administraiei urbane i adevraii reprezentani ai puterii imperiale n teritoriu, iar din centrele ecleziastice importani poli n jurul crora gravitau provincii i regiuni ntregi591. Episcopatul tomitan poate fi considerat un asemenea pol, ridicarea la statutul de arhiepiscop autocefal
contribuind la creterea prestigiului i rolului su n regiunea Dunrii de Jos.
Autocefalia despre care vorbim nu echivala ns cu o sustragere total de sub
autoritatea patriarhiei constantinopolitane. Comparaia cea mai potrivit o ofer tot arhiepiscopia Prima Iustiniana. Hotrnd prin Novella CXXXI, c. 3 din 545 ca preafericitul arhiepiscop s aib acelai rang cu scaunul apostolic din Roma n conformitate
cu hotrrile date de sfntul pap Vigilius, mpratul inea s precizeze c privilegiul
respectiv era valabil doar n eparhiile supuse lui (n ata ta pokeimnai
at parxa)592. Aadar, nu era impietat n mod esenial jurisdicia superioar a
thronos-ului petrin, manifestat, de altfel, nc din momentul nfiinrii arhiepiscopiei

587

De exemplu, la conciliile provinciale din anii 530 i 533, episcopul Honorius II de Salona (Split, Croaia) (527-547) semna ca arhiepiscop i mitropolit cf. J. Lui, Illyricum, n DHGE,
XXIV, col. 864.
588
Novella XI (FHDR, II, p. 376-377).
589
Novella XI, 4 (FHDR, II, p. 378-378).
590
H. Leclercq, Defensor civitatis, n DACL, IV/1, col. 406-427; A. Di Berardino, Defensor,
I. Defensor civitatis, n DECA, I, p. 640-641; C. Capizzi, Limperatore Anastasio I (491-518). Studio
sulla sua vita, la sua opera e la sua personalit, Roma, 1969, p. 149; D. Feissel, Lvque, titres et
fonctions daprs les inscriptions grecques jusqau VIe sicle, n Actes du XIe Congrs international
darchologie chrtienne, II, p. 819.
591
F. Curta, op. cit., p. 106-107. Pentru situaia general din Balcani n secolul al VI-lea
vezi D. Claude, Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert, Mnchen, 1969, p. 131-132; V. Gjuzelev,
Stdte und Wegnetz in Moesien, Dakien und Thrakien nach dem Zeugnis des Theophylaktos Simokates, n MiscBulg, 2, 1986, p. 62-63, 65-66; D. Feissel, op. cit., p. 801-828.
592
Novella CXXXI, III (FHDR, II, p. 382-382).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

95

de ctre papa Agapetus I (13 mai 535 25 aprilie 536)593, aceasta devenind, cum o demonstreaz novella amintit i documentele emise de pontifii romani n secolul al VIlea i la nceputul celui de-al VII-lea, un al doilea vicariat papal n centrul i vestul
Peninsulei Balcanice (locum obtinere sedis apostolicae Romae)594. Acelai lucru
trebuie s fi fost valabil i pentru arhiepiscopia autocefal de Tomis n relaia sa cu
patriarhia de Constantinopolis. Nu exist nici o dovad particular, dar faptul c prin
dou legi civile Novella CXXIII, c. 22 i Novella CXXXI, c.2 din 545 Iustinianus a
confirmat canonul 9 al conciliului de la Chalcedon privind sinodul permanent i caracterul de instan ultim a episcopului de Constantinopolis i, respectiv, canonul 28
al aceluiai conciliu care stipula jurisdicia superioar a episcopului Noii Rome asupra
diocezelor Thracia, Asia i Pontus595 nu las nici un dubiu despre autoritatea scaunului din Capital asupra mitropolitului i arhiepiscopului autocefal de la Tomis.
n concluzie, este posibil ca episcopul de Tomis, mitropolitul Scythiei Minor,
s fi devenit arhiepiscopat autocefal n timpul lui Iustinianus. Aceasta ar corespunde
perfect dezvoltrii generale a provinciei n vremea suveranului respectiv596.
n ceea ce privete treptele ecleziastice inferioare din Scythia Minor, cunoscute mai ales pe baze epigrafice597, n corpus-ul de fa sunt inventariate i altele. Este
vorba, mai nti, de un uenerator pe nume Sanctulus, prin intermediul cruia Dionisius Exiguus (cca 460/70 cca 527/45) a trimis de la Roma episcopului Petrus de
Tomis (- 496 -) traducerea latineasc a Epistolei sinodale a lui Cyrillus de Alexandria
mpotriva lui Nestorius598. Nu este exclus ca, n contextul dezbaterilor teologice care
au animat secolul al V-lea, acesta foarte probabil un clugr, cum o arat calificativul frater599, s fi fost un trimis al prelatului tomitan pe lng scaunul roman, un fel de
apocrisiar, cum tim c avea la Constantinopolis episcopul Valentinianus600. De ase-

593
Ch. Fraisse-Cou, Agapet Ier ou Agapit, n DHP, p. 58; J. Hofmann, Der hl. Papst Agapit
I. und die Kirche von Byzanz, n OS, 40, 1991, 2/3, p. 119, 131.
594
FHDRCh, LXXVI.2. L. Duchesne, Autonomies ecclsiastiques. glises spares, Paris,
1896, p. 242-243; Ch. Pietri, op. cit., p. 50; Ch. Frazee, The Popes and the Balkan Churches Justinian
to Gregory the Great, 525-604, n ByzF, 20, 1994, p. 53-54; B. Flusin, op. cit., p. 539. n istoriografia
romn se consider c arhiepiscopul de Prima Iustiniana nu a fost vicar, ci doar lociitor al papei
(locum tenens; tpon pxwn) A. A. Munteanu, op. cit., p. 452; M. Pcurariu, op. cit., p. 158.
595
R. Janin, op. cit., col. 638, 643.
596
A. Barnea, Une province chrtienne sous Justinien: la Scythie Mineure, n Acta XIII
Congressus internationalis archaeologiae christianae, II, p. 809-812; idem, Scythia minor unter
Justinian, n MiscBulg, 11, 1997, p. 40-45.
597
IGLR, 27, 32, 45, 48, 67; SSIB, 84; E. Popescu, Christianitas, p. 215; N. Zugravu, Geneza, p. 244, 367.
598
FHDRCh, LXXII.1; PBCE, 2/2, Sanctulus 4.
599
Tot astfel i numete Dionisius pe doi dintre monahii care fceau parte din delegaia
venit la Roma n 519-520 FHDRCh, LXII.2.
600
E. Popescu, Biserica Tomisului n vremea mitropolitului Valentinian. Ambasada (apocrisiarul) de la Constantinopol, n Pontica, 40, 2007, p. 407-414 = n Dacia, 51, 2007 (n limba francez).

STUDIU INTRODUCTIV

96

menea, din epistolarul pstrat de la clugrii scii, aflm despre un Petrus diaconus, un
Ioannes diaconus i un Ioannes lector601.
n sfrit, textele adunate n volumul de fa permit, mpreun cu cele publicate deja n FHDR, II i n culegerea de Scrieri ale clugrilor scii602, ntregirea
listei monahilor implicai n disputa din jurul formulei theopaschite prin anii 519520603; acetia sunt: Achilles604, Io(h)annes605 (= Ioannes Maxentius abbas)606 (?), alt
Ioannes607, Ioannes lector608, Leontius609 (identificat de unii specialiti cu teologul origenist Leontius de Byzantium (cca 480/90-543)610 iar de alii, mult mai plauzibil, cu
Leontius de Ierusalim (prima jumtate a secolului al VI-lea)611), Mauritius612, Petrus
diaconus613, Ioannes diaconus614.
Ierarhia i structura ecleziastic din spaiul nord-danubian sunt mai greu de
creionat, datorit prolixitii izvoarelor scrise; reconstituirile propuse pentru anumite
segmente teritoriale i cronologice se sprijin mai ales pe dovezi indirecte (arheologi-

601

FHDRCh, LXXVII.3.
Scrieri ale clugrilor scii daco-romani din secolul al VI-lea, introducere de D. Stniloae, traducere de N. Petrescu i D. Popescu, Craiova, 2006, unde sunt adunate traducerile publicate
anterior n MO, 37, 1985, 3-4, p. 244-254; 5-6, p. 391-400; 9-10, p. 683-707; 11-12, p. 783-792.
603
Vezi infra.
604
Horm., Ep. 187, 3 (FHDR, II, p. 326-327); PIB, I, p. 92 (Achilles); E. Popescu, Christianitas, p. 231, 232.
605
Horm., Ep. 187, 3 (FHDR, II, p. 326-327) = FHDRCh, LXXII.2 (?) = FHDRCh, LXXVII.3
(?) = FHDRCh, LXXVIII (?).
606
Maxentius: Horm., Ep. 187, 3 (FHDR, II, p. 326-327), 224, 11 (FHDR, II, p. 332-333);
Ioannes Maxentius: CCSL, LXXXV A, p. 5-25 (= Scrieri ale clugrilor scii, p. 87-104), 29-30
(= Scrieri ale clugrilor scii, p. 105-106), 33-36 (= Scrieri ale clugrilor scii, p. 107109), 39-40 (= Scrieri ale clugrilor scii, p. 110-111), 43-47 (= Scrieri ale clugrilor
scii, p. 112-117), 51-72 (= Scrieri ale clugrilor scii, p. 118-191), 123-153 (= Scrieri ale
clugrilor scii, p. 197-223 = FHDRCh, LXXVII.1); E. Popescu, op. cit., p. 231-232. Despre
Ioannes Maxentius i opera sa vezi M. Simonetti, Jean Maxence, n DECA, I, p. 1314; idem, Giovanni Massenzio, n NDPAC, II, col. 2245-2246; M. P. McHugh, John Maxentius (sixth century), n EEC,
p. 624; DELC, p. 415-418 (Ioan Maxeniu); J. Meyendorff, Cristos n gndirea cretin rsritean,
traducere din limba englez de N. Buga, Bucureti, 1997, p. 75, 77-78; D. Stniloae, Introducere, n
Scrieri ale clugrilor scii , p. 32-79.
607
FHDRCh, LXXVII.2-3.
608
n epistola clugrilor scii ctre episcopii africani exilai n Sardinia el semneaz explicit Ioannes lector, dar n rspunsul prelailor gradul ecleziastic nu mai apare, fiind indicat de expeditori prin alt Ioannes FHDRCh, LXXVII.3; E. Popescu, op. cit., p. 232.
609
Horm., Ep. 187, 3 (FHDR, II, p. 326-327), 216, 6 (FHDR, II, p. 328-329); FHDRCh,
LXXII.2, LXXVII.3; E. Popescu, op. cit., p. 231, 232.
610
L. Perrone, Lonce de Byzance, n DECA, II, p. 1427-1429; DELC, p. 498 (Leoniu de
Bizan); J. Meyendorff, op. cit., p. 64-65; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 278-282.
611
L. Perrone, Lonce de Jrusalem, n DECA, II, p. 1429-1430; DELC, p. 500 (Leoniu de
Ierusalim); J. Meyendorff, op. cit., p. 64-65, 78; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 282-285.
612
Horm., Ep. 187, 3 (29.VI.519) (FHDR, II, p. 326-327); E. Popescu, op. cit., p. 231, 232.
613
FHDRCh, LXXVII.3; E. Popescu, op. cit., p. 231, 232.
614
FHDRCh, LXXVII.3; E. Popescu, op. cit.
602

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

97

ce, epigrafice, lingvistice), dar i pe exploatarea puinelor informaii literare615. Nu


vom insista aici din motive lesne de neles, subliniind doar cteva elemente. Astfel,
pentru secolul al III-lea, n afara teritoriului roman nord-dunrean, respectiv n mediul
barbar din stnga fluviului i de la nordul Mrii Negre, textele demonstreaz prezena
captivilor cretini originari mai ales din provinciile balcanice i microasiatice, printre
care se gseau i clerici616; nu sunt alte date despre eventuale structuri ecleziastice.
Credem ns, cum am susinut n alt loc, c acest fapt a stat la baza formrii tradiiei
legturilor dintre aceast diaspora i locurile de origine, confirmate pe deplin n veacul al IV-lea de dosarul epistolar din jurul lui Sava Gotul i de transferurile de relicve din Gothia n aezri din Imperiu617. Nici pentru perioada postroman (secolele
IV-VII) sursele nu sunt foarte generoase n informaii despre ierarhi i organizarea
credincioilor daco-romani i romanici. Putem accepta fr nici un dubiu progresul
nu ntotdeauna linear ns al cretinismului att n fosta provincie roman Dacia, ct
i n spaiul extracarpatic fie datorit dezvoltrii i expansiunii nucleelor deja existente, fie datorit unor factori adjuvani care au stimulat convertirea proximitatea limesului, refugieri de cretini din Imperiu, deplasri voluntare, deportri efectuate de barbari,
perindarea negustorilor romani .a.618. n context, putem de asemenea accepta fr pro615
Vezi supra, la care adaug: E. Popescu, op. cit., p. 157-176, 178-186, 204-211, 215-216,
407-420; N. Zugravu, Geneza, passim; idem, Deux notes de gographie ecclsiastique. 1. Les
Tomitans de Walafrid Strabus. 2. Lvch des Avares, n Cercetri istorice, Iai, 17, 1998, 1, p.
151-161; D. Benea, Dacia sud-vestic n secolele III-IV. Interferene spirituale, Timioara, 1999, p.
138-155; M. O. Coi, Un cleric scit de pe teritoriul Romniei ntr-un manuscris bizantin din secolul al XII-lea, n GB, 64, 2005, 5-8, p. 141-162 = tudes byzantines et post-byzantines, V, p. 223-242;
S. Marian, Biserica pe teritoriile fostelor provincii dacice (Transilvania, Banat, Oltenia) n secolele
VII-XI. Aspecte de istorie, organizare bisericeasc, rit i cult, Trgu Lpus, 2006, p. 119-127.
616
Philostorg, HE, II, 5 (FHDR, II, p. 200-201); FHDRCh, IV, XXI, XLVIII. Analiza acestor
surse la H. Wolfram, op. cit., p. 91; E. Popescu, op. cit., p. 77-79, 158-161; P. D. Diatroptov, op. cit.,
p. 223; N. Zugravu, Geneza, p. 184-185, 204-205; A. Schwarcz, Cult and Religion among the Tervingi and the Visigoths and their Conversion to Christianity, n The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective, edited by P. Heather, San Marino, 1999, p.
450; E. Prinzivalli, Larinismo: la prima divisione fra i romani e la prima assimilazione dei popoli
germanici, n Cristianit dOccidente e cristianit dOriente (secoli VI-XI), 24-30 aprile 2003, I,
Spoleto, 2004, p. 47-48.
617
N. Zugravu, op. cit., p. 185, 335; idem, op. cit., n SUBB. Th. Cath., 52, 2007, 3, p. 1718, 20-21; M. Girardi, op. cit., n Italia e Romania, p. 157-171.
618
FHDRCh, LXXXIX; M. Maas, Fugitives and ethnography in Priscus of Panion, n BMGS,
19, 1995, p. 146-160; N. Zugravu, Geneza, p. 287-288, 331, 332, 410-412; A. Madgearu, op. cit., p.
33-137; idem, Expansiunea cretinismului n afara mediului post-urban din Dacia (secolele IV-VI), n
Slujitor al Bisericii i al neamului, p. 191-202; idem, The Spreading of the Christianity in the Rural
Areas of Post-Roman Dacia (4th-7th Centuries), n Archaeus, Bucureti, 8, 2004, 1-4, p. 41-59; D. Gh.
Teodor, Realits ethno-culturelles du nord du Bas-Danube aux Ve-VIIe sicles ap. J.-C., n Ehnic
Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to
the Ottoman Conquest, edited by V. Cojocaru, Iai, 2005, p. 417-423; F. Curta, Before Cyril and Methodius: Christianity and Barbarians beyond the Sixth- and Seventh-Century Danube Frontier, n
East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages, edited by F. Curta, Ann Arbor, University
of Michigan Press, 2005, p. 181-219.

STUDIU INTRODUCTIV

98

bleme c nucleele cretine nord-fluviale posedau o anumit ierarhie, cum o dovedesc


descoprirea unor biserici (Slveni, jud. Olt secolul al IV-lea619, Porolissum (Moigrad, jud. Zalu) sfritul secolului al IV-lea620, Sucidava (Celei, jud. Olt)
secolul al VI-lea621) sau posibilitatea funcionrii altora n diferite puncte din teritoriul intra- i extracarpatic, mai ales n veacurile al IV-lea i al VI-lea, caracterizate
printr-o relativ prosperitate i dezvoltare a comunitilor autohtone622, vechimea
unor vocabule referitoare la ierarhia ecleziastic i la cldirea de cult piscup <
episcopus, preot < presbyter, biseric < basilica .a.623 ori, cu probabilitate,
unele indicii epigrafice624, ns gradul, modalitatea de alegere i aria jurisdicional
a membrilor ei rmn necunoscute625. Izvoarele ecleziastice sau de alt natur nu
consemneaz nici un prelat nord-danubian participant la vreun conciliu ecumenic626
619

N. Zugravu, op. cit., p. 288-289; N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 200; D. Benea, op. cit.,
p. 121, fig. 23/2.
620
N. Zugravu, op. cit., p. 289; N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 199-200; N. Gudea, Das
dakisch-rmische Christentum. 2. Der Klech von Moigrad und die Frage der Verbreitung des Christentums auf dem Gebiet der Ehemaligen dakischen Provinzen im 4. Jh. (275-380 n. Chr.), n Interregionale und kulturelle Beziehungen im Karpatenraum (2. Jahrtausend v. Chr. 1. Jahrtausend n.
Chr.), Herausgeber: A. Rustoiu und A. Ursuiu, mit einem Vortwort von N. Gudea, Cluj-Napoca, 2002, p.
161, fig. 11; D. Benea, op. cit., p. 122-132.
621
O. Toropu, C. Ttulea, Sucidava-Celei, Bucureti, 1987, p. 219-220, fig. 22/2; N. Zugravu,
op. cit., p. 413, 422; D. Benea, op. cit., p. 132-133, fig. 26; P. Gherghe, Bazilica de la Sucidava-Celei,
n MO, 54, 2002, 1-4, p. 91-95; N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 203-204.
622
N. Zugravu, op. cit., p. 290-291, 337, 414-416; N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 202 (bazilicile (?) de la Drobeta); D. Benea, op. cit., p. 114-117 (bazilica de la Tibiscum), 117-119 (bazilica
din aezarea rural de la Gornea, dar caracterul cretin al acestui habitat a fost respins de N. Gudea,
Notie de arheologie cretin. 1. O cldire din aezarea rural de la Gornea ntre locuirea rustic i
basilica cretin, n Banatica, 16/I, 2993, 263-272); I. Stng, O bazilic paleocretin la Izvoarele
(judeul Mehedini). Consideraii preliminare, n Drobeta, 17, 2007, p. 178-189.
623
I. Fischer, Latina dunrean. Introducere n istoria limbii romne, Bucureti, 1985, p.
152; I. Ionescu, op. cit., p. 35-36, 39-40, 64; N. Zugravu, op. cit., n Cl&Chr, 2, 2007, p. 249-299.
Dup unii, i cuvntul pop provine din latin (< popa sacrificator) (I. Popinceanu, Religion,
Glaube und Aberglaube in der rumnischen Sprache, Nrnberg, 1964, p. 62-67), pe cnd, dup alii,
i are originea n bulgar veche (P. . Nsturel, De unde se trage romnescul POP?, n Mrturie
ortodox, Haga, 11, 1992, 16, p. 26-29 = Verbum, Bucureti, 3-4, 1992-1993, p. 159-161).
624
Ne gndim la posibilitatea ca Zenovius atestat pe donarium-ul de la Biertan (jud. Sibiu)
(N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 136-138; N. Zugravu, Geneza, p. 290, 312; A. Madgearu, op. cit.,
p. 115) i Paulus sau tot Zenovius de pe un fragment de vas de la Porolissum (N. Gudea, I. Ghiurco,
op. cit., p. 138-140; N. Zugravu, op. cit., p. 289; A. Madgearu, op. cit.) s fi fost doi prelai (N. Zugravu, op. cit., p. 296; A. Madgearu, op. cit., p. 41). Preoii de la Sucidava sunt atestai epigrafic pe vase
de import (IGLR, 316, 332, 342, 382, 392) i, deci, nu pot fi considerai sacerdoi locali, cum susine
E. Popescu (op. cit., p. 211, 216).
625
Am fcut anumite sugestii pe baza canoanelor bisericeti i a studierii structurilor administrativ-bisericeti de la Dunrea Inferioar n lucrarea noastr Geneza cretinismului, p. 294-296,
418-422.
626
Petru I. David scria despre pstorirea la Romula a mai multor episcopi: tefan la anul
328, Valentin, care ar fi participat la cel de-al III-lea conciliu ecumenic de la Ephesus (431), i
Chrisippus, martor la sinodul universal de la Chalcedon (451) Coincidene i relaii generale
(indirecte) ntre tracodaci-celtobritani i Anglia-Dacoromania (sec. IV sec. XIII d. Hr.), n BOR,

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

99

sau mcar la vreo adunare bisericeasc desfurat n aezri din proximitatea frontierei romane Sardica (343)627, Sirmium (Srijemska Mitrovica, Serbia) (347, 351,
357, 358, 359, 377-378)628 sau Singidunum (Belgrad, Serbia) (366)629.
Informaii mai satisfctoare se gsesc n legtur cu Biserica din Gutiuda (Gutthiuda)630 (Gothia)631 termen insuficient de bine conturat din punct de vedere geografic, viznd un spaiu destul de vast, ntins de pe litoralul crimean pn n
zona nord-danubian632; asupra ei istoriografia a insistat ndeajuns. Trebuie subliniat ns, ca pe o caracteristic a organizrii ecleziastice a teritoriului pomenit, existena unor structuri ecleziastice paralele, specifice confesiunilor diferite mprtite
de membrii diversele comuniti633. Astfel, cea mai veche Biseric de dincolo de
Istru a fost cea catolic. Dup unii istorici, n cel dinti sfert al secolului al IV-lea,
aceasta era deja organizat ntr-un episcopat, n fruntea cruia se gsea Theophilus,
participant la sinodul ecumenic de la Nicaea din 325634. Dac este greu s acceptm
c prelatul amintit i avea scaunul n proximitatea fluviului, el rezidnd n Crimeia635, putem fi siguri c, pe parcursul veacului respectiv, n condiiile favorabile ale
ncheierii foedus-ului cu goii n 332636, n regiunea extracarpatic s-au format mai
multe parohii ortodoxe (catolice), diseminate n interiorul diferitelor triburi germanice
(kunja). Ele se aflau sub jurisdicia unei episcopii, al crei sediu se gsea, foarte
93, 1975, 5-6, p. 766. Aceast opinia a fost respins de N. Dnil, Viaa cretin n Oltenia n
secolele IV-VI n lumina documentelor romano-bizantine, n MO, 36, 1984, 5-6, p. 329 = idem, DacoRomania Christiana. Florilegium studiorum, Bucureti, 2001, p. 49. Fantoma antroponimic Valentin
are la baz, foarte probabil, informaia din actele conciliului, unde este pomenit un Valeanius din
Moesia (FHDRCh, XLV.5), care, ns, dup H. Leclercq, op. cit., n DACL, XI/1, col. 508, ar fi putut
ocupa scaunul de Odyssos, Nicopolis sau Appiaria.
627
FHDRCh, IX.
628
M. Simoneti, Sirmium, II. Les conciles, n DECA, II, p. 2300-2301; R. Gryson, op. cit.,
p. 107-121.
629
FHDRCh, XIV.
630
Termenul gotic specific pentru denumirea propriei ri FHDRCh, XXXIX.
631
Termenul circula la sfritul secolului al III-lea i nceputul celui de-al IV-lea inclusiv n
mediul cretin din Scythia Minor IDRE, II, 384; E. Popescu, Un militar cretin n armata Scythiei
Minor la sfritul secolului al III-lea, n TV, S.N., 9 (75), 1999, 1-6, p. 29-42.
632
Echivalat n unele izvoare cu Dacia Iord., Get., 74; Isid., Etym., XIV, 4, 3; FHDRCh,
XCII.
633
Vezi N. Zugravu, op. cit., p. 334-337.
634
FHDRCh, VI; Ptimirea Sf. Niceta, 2 i 4 (FHDR, II, p. 722-723); E. Popescu, Christianitas, p. 178-186, 206, 215; idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 207.
635
Vezi, mai recent, P. Heather, Goths and Romans, Oxford-Malden, 1991, p. 93; A. Schwarcz,
op. cit., p. 450-451.
636
Socr., HE, I, 18, 4; Theod., HE, I, 25, 12; Cassiod., HE, III, 3; Theoph. Conf., Chron.,
anul 5818 (326); E. K. Chrysos, Gothia Romana. Zur Rechtslage des Fderatenlandes der Westgoten
im 4. Jh., n Dacoromania, 1, 1973, p. 53-64; H. Wolfram, op. cit., p. 74-76; E. Popescu, op. cit., p.
84, 162, 206-207; N. Zugravu, op. cit., p. 333; E. L. Wheeler, Constantines Gothic Treaty of 332: A
Reconsideration of Eusebius VC 4,5-6, n The Roman Frontier at the Lower Danube 4th-6th centuries.
The second International Symposium (Murighiol/Halmyris, 18-24 August 1996), Bucharest, 1998, p.
81-94.

STUDIU INTRODUCTIV

100

probabil, n regatul (reiks) lui Aorich i Athanaricus, localizat de Herwig Wolfram n Moldova, de o parte i de alta a Prutului637. Aici este menionat un episcop pe
nume Goddas (cca 348)638, ai crui predecesori i urmai nu sunt cunoscui639; n caz
de vacan a thronos-ului, conducerea o avea un presbyterium640. Legturile foarte
strnse, bazate pe rdcini mai vechi, ale Bisericii din Gothia cu cea din Cappadocia,
atestate foarte clar de izvoare (epistolarul basilian, Passio s. Sabae Gothi)641, las s
se ntrevad posibilitatea ca sfinirea ntistttorului s se fi fcut de ctre episcopi
din provincia microasiatic. Dei nu exist informaii concrete, este de presupus c, la
rndul lui, episcopul ordona preoii pentru grupurile cretine locale, izvoarele amintind pe Sansalas, Guththicas642, Bathusios i Vercas643. Ei erau sprijinii de cler inferior, precum lectorul Ulfila644. n sfrit, atestarea unui eremit pe nume Arpyla645 demonstreaz ntemeierea unor structuri monastice. Avnd n vedere ntinderea destul
de mare a ariei jurisdicionale a episcopului, bnuim c unele servicii liturgice i taine care, n mod normal, erau svrite de acesta, fuseser preluate de preoi646; interdiciile conciliare sau, dimpotriv, concesiile fcute de autoritile ecleziastice
superioare arat c asemenea practici aveau loc i n Imperiu647. Biserica ortodox a
Gothiei i-a ncetat existena o dat cu trecerea vizigoilor n Imperiu sub presiunea
hunilor (375-381), rmnd la nord de fluviu doar mici comuniti dispersate. Foarte
probabil c i la acestea se gndiser Prinii reunii n cel de-al doilea conciliu ecumenic de la Constantinopolis din 381, cnd hotrau: Ecclesias autem Dei in barbaricis
637

H. Wolfram, op. cit., p. 109.


Acest episcop este atestat cu prilejul martirajului credincioilor Inna, Rhimma i Pinna
(FHDRCh, CXIV.4, CXXII.1), petrecut, foarte probabil, n 348; sunt i istorici care cred c ptimirea celor trei a avut loc n 369-372, fixnd episcopatul lui Goddas n deceniul opt al secolului al IVlea vezi J. Zeiller, op. cit., p. 438, 439, 601; H. Wolfram, op. cit., p. 93, 95; E. Popescu, op. cit., p.
207-208 (nota 40), 215; N. Zugravu, op. cit., p. 334, 351 (nota 194).
639
Unii istorici romni apreciaz cu totul greit c Goddas, un episcop ortodox, ar fi fost
succesorul lui Ulfila, un episcop arian vezi I. G. Coman, op. cit., p. 241, 242; E. Popescu, Christianitas, p. 167, 171, 207, 215.
640
Martiriul Sfntului Sava Gotul, VIII, 2 (PSB 11, p. 324); I. G. Coman, op. cit., p. 251,
252; N. Zugravu, op. cit., p. 334-335.
641
M. Girardi, op. cit.
642
Martiriul Sfntului Sava Gotul, IV, 1-2; 4-5; VI, 1; VII, 1 (PSB 11, p. 321, 322, 324 =
FHDR, II, p. 712-713); E. Popescu, op. cit., p. 208, 209, 215; N. Zugravu, op. cit., p. 335.
643
Martyres Gothorum Ecclesiae (FHDR, II, p. 726-727); FHDRCh, XXXIX, CXXII.2.2;
N. Zugravu, op. cit.
644
FHDRCh, XXV; E. Popescu, op. cit., p. 209, 216. Poate c pe aceeai treapt clerical
s-a aflat i Sava, despre care actul de martiraj spunea c, nc din tineree, cnta psalmi n biseric
Martiriul Sfntului Sava Gotul, II, 2 (PSB 11, p. 312).
645
Martyres Gothorum Ecclesiae (FHDR, II, p. 726-727); FHDRCh, CXXII.2.2; E. Popescu, op. cit., p. 209, 223.
646
Despre Sansalas se spune c revenise din ara romanilor n patrie pentru sfnta srbtoare a Patelui (FHDR, II, p. 713), ceea ce presupune svrirea tuturor riturilor pe care le impunea aceast mare celebrare.
647
C. 18 Nicaea (325) (COD, p. 14 = CBO2, p. 62); c. 21 i 25 Laodicaea (343) (CBO2, p.
221, 222); Test. Dom., I, 28; II, 10; N. Zugravu, op. cit., p. 317, nota 195.
638

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

101

gentibus constitutas gubernari convenit iuxta consuetutidem, quae est patribus instituta648.
Alturi de o episcopie catolic, n Gothia a luat fiin i una eretic, arian.
Primul titular al acesteia a fost Ulfila (311-383)649. Scriitori bisericeti din veacul al
V-lea i, pe urmele lor, unii istorici contemporani susin c Ulfila a succedat ortodoxului Theophilus de Gothia, dar c, din raiuni politice, a fost nevoit s mbrieze erezia abia la conciliul arian din 360 de la Constantinopolis650. C a provenit
dintr-o familie ortodox, poate fi acceptat, dar c a succedat lui Theophilus, rezident printre goii din Crimeia, trebuie respins ca pe o legend a istoriografiei ortodoxiei triumfante, cum scria Roger Gryson, nedispus s accepte c un act att de
important precum convertirea goilor s-ar fi putut datora unui eretic651. Mai mult,
aa cum a precizat recent Andreas Schwarcz, ntre mandatele lui Theophilus i cel
al lui Ulfila trebuie s fi fost un interval de timp semnificativ, determinat i de statutul diferit al lor fa de Imperiu, cci, dei ambii au fost episcopi intra gentes, Ulfila a pstorit peste goii federai (Tervingi), pe cnd Theophilus i-a exercitat ministeriul independent de politica imperial fa de barbari, respectiv asupra prilor
sudice ale teritoriului controlat de Greuthungi, deci n spaiul nord-pontic652. Ct
privete momentul consacrarii lui Ulfila, cercettorii sunt divizai, dintre anii propui
336, 337, 338, 341 primul i ultimul avnd cei mai numeroi adepi653. Dar indiferent c se opteaz pentru 336, integrndu-l irului evenimentelor glorioase care
au marcat tricennalia celebrate de Constantinus I (306-337), fie pentru 341, n conexiune cu urmrile conciliului arian de la Antiochia654, spre care nclinm i noi,
sfinirea ca episcop a fost fcut n momentul de apogeu al influenei cunoscutului
ef al partidei antiniceene Eusebius, episcop de Berytos (Phoenicia), apoi de Nicomedia (Bithynia I) (cca 318) i Constantinopolis (cca 338/9), omul de ncredere al
suveranilor Constantinus I (306-337), pe care l-a i botezat ca arian la 12 mai 337, i
648

COD, p. 32.
FHDRCh, XXV.
650
Socr., HE, II, 41, 23; Sozom., HE, IV, 24, 1; VI, 37, 8-9; Theod., HE, IV, 37, 3;
Ptimirea Sf. Nichita, 4 (FHDR, II, p. 722-723); R. Gryson, op. cit., p. 165-167; E. Popescu, op. cit.,
p. 86, 168-170, 206; idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, p. 207.
651
R. Gryson, op. cit., p. 167, de unde provine i expresia dintre ghilimele; N. Zugravu, op.
cit., p. 336.
652
A. Schwarcz, op. cit., p. 451.
653
Sursele acestei dispute sunt Philostorg., HE, II, 5 (FHDR, II, p. 200-201) i Auxentius de
Durostorum, Epistola de fide, vita et obitu Ulfilae (FHDR, II, p. 110-113); vezi E. A. Thompson, The
Visigoths in the time of Ulfila, Oxford, 1966, p. XV-XVII; R. Gryson, op. cit., p. 146; K. Schferdiek,
Wulfila. Vom Bischof von Gotien zum Gotenbischof, n ZKG, 90, 1979, p. 253-292 T. D. Barnes, The
consacration of Ulfila, n JThS, N.S., 41, 1990, p. 541-545 = idem, From Eusebius to Augustine. Selected Papers 1982-1993, Variorum, 1994, nr. X; E. Popescu, Christianitas, p. 164, 169, 206, 215; H.
Sivan, Ulfilas Own Conversion, n HThS, 89, 1996, p. 373-386; N. Zugravu, op. cit., p. 333, 336; A.
Schwarcz, op. cit., p. 453; M. Guidetti, Vivere tra i barbari. Vivere con i romani. Germani e arabi
nella societ tardoantica IV-VI secolo d.C., Milano, 2007, p. 67-68.
654
Athan., De synodis, 25, 1; Socr., HE, II, 8; Sozom., HE, III, 5-6; vezi i infra.
649

STUDIU INTRODUCTIV

102

Constantius II (337-361)655. Din aceast perspectiv trebuie neleas aseriunea istoricului bisericesc Philostorgios (368-439), adept al ereziei lui Arius, conform creia Ulfila a fost primul episcop al goilor656. Credo-ul su nu las nici un dubiu
asupra confesiunii mprtite657.
Rspndirea noii religii a fost vzut ca o subminare a valorilor tradiionale
ale societii germanice i ca o imixtiune a Imperiului, nct cretinii din Gutthiuda
au fost persecutai i alungai, prima aciune de acest gen fiind declanat de regele
Aorich n 348658. Ulfila a fost nevoit s treac n Romnia, aezndu-se, mpreun
cu fidelii si, n Moesia, n regiunea Nicopolis, la picioarele Haeminontului659.
Cea de-a doua evanghelizare arian a nceput sub mpratul Valens (364-378),
care, trimind episcopi i propovduitori ai nvturii lui Arius, a convertit pe
Fritigern, conductorul unei faciuni gotice situate n apropierea Dunrii, care, la
rndul su, i sili i pe cei de sub ascultarea sa s fac acest lucru; evenimentul
s-a petrecut n jur de 376660. Noua Biseric arian a fost desfiinat la scurt timp, o
dat cu invazia hunilor; conform informaiilor, ea reuise s-i creeze structuri proprii,
n frunte cu episcopi, preoi, monahi661; n schimb, este dificil s i se atribuie artefacte
i monumente cretine662.
655

Vezi izvoarele i bibliografia despre el n FHDRCh, IX.2, nota 3; aici doar Ch. Kannengiesser, Eusbe de Nicomdie, n DECA, I, p. 920-922; idem, Eusebio di Nicomedia, n NDPAC, I,
col. 1857-1860; DELC, p. 243 (Eusebiu de Nicomedia).
656
Philostorg., HE, II, 5 (FHDR, II, p. 200-201).
657
FHDRCh, XXV.
658
FHDRCh, CXXII.1; Dissertatio Maximini, 59 (SC 267, p. 246-247 = FHDR, II, p. 112113); Philostorg., HE, II, 5; Aug., Civ., XVII, 52; N. Zugravu, op. cit., p. 334; A. Schwarcz, op. cit.;
N. Dnil, op. cit., p. 16, 41, 72; M. Guidetti, op. cit., p. 69.
659
Iod., Get., LI, 267. Vezi i infra.
660
FHDRCh, XXXIX; Socr., HE, IV, 33, 4; Theod., HE, IV, 37, 1-3; Cassiod., HE, VIII, 13;
Iord., Get., XXV, 131-132; Oros., VII, 33, 19; Ioann. Antioch., Hist. chron., frg. 277; Theoph. Conf.,
Chron., anul 5869 (377); Leo Gramm., Chron.; J. Zeiller, op. cit., p. 424; Z. Rubin, The Conversion of
the Visigoths to Christianity, n MH, 38, 1981, 1, p. 34-54, n special 53; P. Heather, The crossing of
the Danube and the Gothic conversion, n GRBS, 27, 1986, p. 289-318; H. Wolfram, op. cit., p. 9495; N. Zugravu, op. cit., p. 333-334; Ph. Rgerat, La conversion dun prince germanique au IVe
sicle: Fritigern et les Goths, n Clovis. Histoire et mmoire, I, Le baptme de Clovis, lvnemet,
sous la direction de M. Rouche, Presses de lUniversit de Paris-Sorbonne, 1997, p. 171-184; A.
Schwarcz, op. cit., p. 454-455; M. Guidetti, op. cit., p. 70-72.
661
Oros., VII, 33, 19; Eunapius, Istoria dup Dexip, frg. 55 (FHDR, II, p. 244-245); Amm.,
XXXI, 12, 8-9; 15, 6; N. Zugravu, op. cit., p. 336.
662
Germanicilor li s-au atribuit mai multe aa-zise biserici: astfel, Dan Gh. Teodor a presupus c locuina A1 descoperit n aezarea de la Iai-Nicolina ar fi putut servi, datorit dimensiunilor sale, ca loca cretin de cult (Cretinismul, p. 81, 158-159), dar, dup opinia noastr, ea este o
locuin germanic de tip Stallhaus (N. Zugravu, Geneza, p. 354, nota 235). De asemenea, Octavian
Liviu ovan a propus aceeai destinaie unei construcii de piatr din partea sud-vestic a necropolei
de la Mihleni (jud. Botoani) (Necropola de tip Sntana de Mure-ernjachov de la Mihleni
(judeul Botoani), rezumatul tezei de doctorat, Iai, 1998, p. 2, 23; Necropola de tip Sntana de Mure-ernjachov de la Mihleni (jud. Botoani), Trgovite, 2005, p. 147, 229-231, 285, 337), dar
noi ne-am exprimat categoric ndoiala fa de o asemenea atribuire, care e o ipotez nefericit a
autorului (N. Zugravu, Erezii i schisme, p. 65, nota 249). n sfrit, Alexandru Popa a avansat opi-

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

103

n sfrit, la nord de Dunre, n Gothia, foarte probabil n deceniile IV-VII ale


secolului al IV-lea, a fost ntemeiat i o Biseric a adepilor lui Audius, ascet din
Mesopotamia ale crui idei au parcurs traseul de la schism la erezie663. Astfel, conform unei informaii destul de confuze a lui Epiphanios de Salamis (Constantia)
(Cypros) (cca 315-403), mpratul Constantius al II-lea (337-361) l-a exilat pe Audius
prin prile Scythiei /Scythia Minor n.n./664, unde a stat o perioad nedefinit.
De aici, a trecut la nordul fluviului, n ara goilor, unde a desfurat aciuni de
misionarism, instruind pe muli dintre goi n lucrurile credinei, i a ntemeiat
mnstiri n snul crora a nflorit regula clugreasc, deprinderea de a tri n feciorie i o ascez deosebit de sever665. Comunitile audiane nord-dunrene s-au
dezvoltat continuu, formndu-i structuri episcopale proprii. Dup moartea lui Audius, ucenicii acestuia au atras de partea lor mai muli episcopi, printre care Uranios din Mesopotamia i Silvanus. Despre cel dinti, Epiphanios scria c era cel
mai de seam dintre toi episcopii din Gothia i se bucura de un mare renume n
snul acelei tagme; el a sfinit episcopi chiar dintre localnici666, fapt care demonstreaz amploarea luat de comunitatea audian. Declinul Bisericii audiane a nceput o
nia c un edificiu de piatr c la Sobari (Republica Moldova) ar putea reprezenta les vestiges dune
basilique sans abside (A. Popa, Die Siedlung Sobari, Kr. Soroca (Republik Moldau), n Germania,
75, 1997, 1, p. 119-131; idem, Le complexe de Sobari (R. Moldova) datant de la priode romaine
tardive et Ulfila, lvque de Gothes, n Congresul al IX-lea Internaional de Tracologie. Tracii i
lumea circumpontic. IX-th International Congress of Thracology. Thracians and Circumpontic
World (Chiinu-Vadul lui Vod, 6-11 sept. 2004). Rezumate-Summaries, Chiinu, 2004, 133-134,
de unde provine citatul). Ion Ioni s-a strduit s descopere elemente cretine n materialele arheologice atribuite goilor, n special n riturile funerare, dar concluziile nu sunt altceva dect banaliti,
izvorte dintr-o lips de informare minim n materie de cretinism n lumea barbar i de istorie a
doctrinei i a riturilor de nmormntare specifice cretinismului (Elemente cretine n practica riturilor de nmormntare din Moldova n secolele IV-V e.n., n TV, N.S., 3 (69), 1993, 3-4, p. 59 = Din
istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 262; Archologie des Goths en Roumanie: paganisme et
christianisme, n Clovis. Histoire et mmoire, I, p. 159-170) (opinia recent a lui Alexandru Madgearu, op. cit., p. 62-66, despre caracterul cretin al unor morminte orientate V-E i lipsite de inventar
trebuie privit cu reticen). n sfrit, Rolf Hachmann, acceptnd lectura lui E. Seebold gutanio
[ing]wi hailag a cunoscutei inscripii latino-runice de pe unul dintre colanele tezaurului de la Pietroasele (jud. Buzu), a avansat ipoteza c ea conine particula Ing, interpretat ca o form germanic a
numelui sacru Hristos, ceea ce ar fi un indiciu indubitabil al cretinismului arian propovduit de Ulfila
(Goten und Runen. Die gotischen Runeninschriften und die Schrift des Ulfilas, n Dacia, N.S., 38-39,
1994-1995, p. 163-183, n special 167-169, 180), dar este mult mai plauzibil descifrarea lui Hermann
Reichert bazat pe leciunea gutane jer weih hailag binecuvntare pentru un an bogat i prosper,
aadar o urare pgn (Gutani? Wihailag, n Sprache, 35, 1991-1993, p. 235-247 apud A. Schwarcz,
op. cit., p. 450). Despre obiectele cretine de la est i sud de Carpai din secolul al IV-lea, cf. N.
Zugravu, op. cit., p. 337-338; A. Madgearu, op. cit., p. 66-68, 117, 119-120.
663
Vezi infra.
664
Epiph., Pan., 70, 14, 5; I. Rmureanu, Micarea audienilor n Dacia pontic i nord-dunrean (sec. IV-V), n BOR, 96, 1978, 9-10, p. 1062-1063.
665
Epiph., Pan., 70, 14, 5-6; I. G. Coman, Misionari cretini n Scythia Minor i Dacia n
secolele III-VI, n MO, 31, 1979, 4-6, p. 264-265; E. Popescu, op. cit., p. 166-167, 208, 215, 222-223;
N. Zugravu, op. cit., p. 337; A. Schwarcz, op. cit., p. 452.
666
Epiph., Pan., 70, 15, 2; E. Popescu, op. cit., p. 208, 215; N. Zugravu, op. cit.

STUDIU INTRODUCTIV

104

dat cu dispariia episcopilor Uranios i Silvanus, muli adepi prsind gruparea667,


fenomenul accelerndu-se cu prilejul persecuiilor declanate mpotriva cretinilor
de ctre conductorii diferitelor clanuri germanice n al treilea sfert al secolului al
IV-lea; ntr-adevr scria Epiphanios , din Gothia cei mai muli audiani au fost
alungai fiindc se iscase prigoana regelui Hellenos668. Adepii s-au retras n
Imperiu, n Chalcis i n regiunea Eufratului669, unde au continuat s vieuiasc n
secolele V-VI, aa cum o probeaz meniunile exprese sau aluzive din scrierile vremii670.
Aadar, pe parcursul veacului al IV-lea, n spaiul extracarpatic izvoarele
consemneaz o interesant coexisten de structuri ecleziastice cu doctrine diferite.
Acestei caracteristici i se adaug nc una caracterul polietnic al comunitilor
cretine, fapt dovedit nu numai arheologic, dar i antroponimic; n acest sens, sursele atest nume de origine germanic (Goddas, Guththicas, Bathusis, Vereca, Sansalas, Fritigern .a.), greac (Niceta), latin (Constans, Therma, Virgo, Anna, Dulcilla) i, eventual, geto-dacic (Egathrax?, Sigetza?)671.
Anumite similitudini cu situaia din Gothia se regsesc n regiunea central
i vestic a teritoriului nord-danubian pe parcursul secolelor V-VII, pn la invazia
slavilor. Astfel, n perioada amintit, n spaiul fostei provincii Dacia au continuat
s supravieuiasc i s se dezvolte nuclee cretine daco-romane adepte, cu mult
probabilitate, ale credinei ortodoxe i avnd n frunte o ierarhie inferioar672. Dup
mijlocul secolului al V-lea ns, misionarii vizigoi au rspndit erezia lui Arius
printre conaionalii lor ostrogoi i gepizi673, astfel nct arianismul a renviat n regiunea dunrean n timpul staionrii ostrogoilor n Pannonia, Dacia Ripensis i
Moesia Secunda (456-488), apoi dup formarea regatului gepidic i a episcopiei
Gepidiei (474-567) cu centrul n Pannonia, la Sirmium674; singurul episcop cunoscut al acesteia, Trasaricus (- 567 -), s-a refugiat la Constantinopolis mpreun cu Reptila, fiul regelui Cunimundus (560-567)675. Tot pentru etapa regatului gepidic, s-a
presupus c n podiul Transilvaniei (bazinul Someului) a putut exista o episcopie ca-

667

Epiph., Pan., 70, 15, 3.


Epiph., Pan., 70, 15, 4.
669
Epiph., Pan., 70, 15, 3; 15, 5.
670
CTh, XVI, 10, 24 (= CI, I, 11, 6) (8 iunie 423); XVI, 5, 65 (= CI, I, 5, 5; I, 6, 3) (30 mai
428); Theod., HE, IV, 10, 4; Cassiod., HE, VII, 11.
671
FHDRCh, XXXIX, CXIII, CXXII1, 2.2; FHDR, II, p. 712-713, 720-727; N. Dnil,
op. cit., p. 24, 57, 72-74; N. Zugravu, op. cit., p. 336.
672
N. Zugravu, op. cit., p. 410-418.
673
Iord., Get., XXV, 133; Proc., De bellis, III, 2, 5.
674
J. Zeiller, op. cit., p. 542; W. Pohl, Die Gepiden und die gentes an der mittleren Donau
nach dem Zerfall des Attilareiches, n Die Vlker an der mittleren und unteren Donau im fnften und
sechsten Jahrhundert. Berichte des Symposions der Kommission fr Frhmittelalterforschung 24. bis
27. Oktober 1978, Stift Zwettl, Niedersterreich, Hrg. von H. Wolfram und F. Daim, Wien, 1982, p.
240-306; N. Zugravu, op. cit., p. 418, 439 (notele 212-217, bibliografie).
675
FHDRCh, LXXXIV; J. Zeiller, op. cit., p. 538, 585, 601.
668

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

105

tolic a acestui neam germanic, aflat n raporturi strnse cu Imperiul676. S-a adus n
sprijin vestitul tezaur din mormntul nr. I de la Apahida, interpretat de Mircea Rusu ca
aparinnd unui episcop Omharus nmormntat cu nsemnele sale677, dar e nendoielnic c obiectele respective pot fi catalogate ca insigne de autoritate (smbola)
trimise de autoritile imperiale unui conductor germanic intracarpatic678. Izvoarele
literare i descoperirile arheologice ofer numeroase exemple n acest sens679. Oricum,
676

M. Rusu, Paleocretinismul nord-dunrean i etnogeneza romnilor, n AIIAC, 26,


1983-1984, p. 35-39, 45, 50-51; M. Smpetru, Vestul Romniei n secolele IV-X e.n., n TD, 13, 1992,
1-2, p. 143; C. Opreanu, Cretinismul i neamurile germanice n secolele IV-V n Transilvania, n
EphNap, 5, 1995, p. 245-246.
677
M. Rusu, op. cit., p. 35-39. Autorul consider c cele trei inele gsite n mormnt, dintre
care dou au inscripie Omharus, Marcus (IGLR, 437a-b) , au aparinut la trei episcopi, stabilind o
adevrat succesiune episcopal, format din titulari mbrind dogme diverse. Astfel, Omharus ar
fi fost un episcop catolic got (ostrogot) hirotonit pe la 404 de ctre Ioannes Chrysostomos, care ar fi
pstorit peste ostrogoii aflai n Transilvania ca federai sau aliai credinioi hunilor (op. cit., p. 38,
46), dar la acea dat ostrogoii nu se gseau n Transilvania i nici hunii nu-i aveau centrul de putere
n zon. El ar putea fi, totodat, un discipol al lui Ulfila (ibidem) deci un arian sau unul dintre
episcopii nenominalizai, hirotonit de ctre episcopii audieni Uranius sau Silvanus (ibidem) aadar,
un audian. Marcus ar fi fost episcopul novaienilor din Scythia (localizat i n Dobrogea!) pe la
438 (op. cit., p. 37, 47), care i-ar fi exercitat ministeriul dup Omharus (vezi critica i la N. Zugravu,
op. cit., p. 440, nota 227). Noi considerm c inelele au aparinut unuia i aceluiai personaj Omharus (Omahar, dup lectura lui Coriolan Opreanu), antroponimul Marcus fiind forma latinizat a celui germanic. Se cunosc numeroase exemple de barbari care i-au latinizat numele (J. H. W. G. Liebeschuetz, Barbarians and Bischops. Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom,
Oxford, 2001, p. 8), inclusiv dup cretinare: Grod, prinul hunilor nomazi din Bosforul cimerian, a
devenit Gordius, herulul Grepes sau Gretes apare ca Agrippa, prinesa ostrogot Erelieua (Ereriliua) a
primit numele de botez Eusebia (Gothica catholica quidem erat, quae in baprismo Eusebia dicta) J.
Zeiller, op. cit., p. 577, 578; N. Zugravu, op. cit., p. 439-440, nota 225; I. Knig, Aus der Zeit Theodorichs des Grossen, Einleitung, Text, bersetzung und Kommentar einer anonymen Quelle, Darmstadt, 1997, p. 78; The Chronicle of Zugnn, Parts III and IV A. D. 488-775, Translated from Syriac
with Notes and Introduction by A. Harrak, Toronto, Ontario, 1999, p. 74-75.
678
A. Kiss, ber ein Insigne des Gepidenknigs Omharus von Apahida (Siebenburgen), n
Siebenbrgen zur Zeit der Rmer und der Vlkenwanderung, Herausgegeben von W. Schuller, KlnWeimar-Wien-Bhlau, 1994, p. 145-169; idem, Die barbarischen Knige des 4.-7. Jahrhunderts
im Karpatenbecken, als Verbndeten des Rmischen bzw. Byzantinischen Reiches, n La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIe sicle, textes runis par F. Vallet et M. Kazanski, Condsur-Noireau, 1995, p. 182-183; C. Opreanu, op. cit., p. 237-248; idem, Transilvania la sfritul antichitii, p. 172-180 = n idem, Relaii interetnice n Transilvania (secolele VI-XIII), coordonatori:
Z. K. Pinter, I. M. iplic, M. E. iplic, Bucureti, 2005, p. 9-17; M. Eggers, Das siebenbrgische
Omharus-Grab (Apahida 1) und seine Beziehungen zut altenglischen und altnordischen Heldensage, n Zeitschrift fr Siebenbrgische Landeskunde, 22, 1999, 2, p. 157-174; R. Harhoiu, D. Gora,
Aurul migraiilor / Das Gold der Vlkerwanderungszeit, Bucureti, 2000, p. 38-44.
679
Greg. Tur., HF, II, 38; Proc., BV, I, 25, 3-8; N. Zugravu, op. cit., p. 440; C. Morrison,
Les insignes du pouvoir imprial au Ve et au VIe sicle, n Clovis. Histoire et mmoire, I, Le baptme
de Clovis, lvnement, sous la direction de M. Rouche, Presses de lUniversit de Paris-Sorbonne,
1997, p. 764-767; M. Schmauder, Imperial representation or barbaric imitation? The imperial broches
(Kaiserfibeln), n Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800, edited
by W. Pohl with H. Reimitz, Leiden-Boston-Kln, 1998, p. 281-296; G. Ripoll Lpez, Symbolic Life

106

STUDIU INTRODUCTIV

prezena gepizilor n spaiul intracarpatic i n nord-vestul Romniei ntre mijlocul


secolului al V-lea i prima treime a celui de-al VII-lea a fost o realitate680, obiectele
avnd caracter cretin atribuite acestui neam germanic fiind destul de consistente681,
ceea ce poate fi un indiciu al existenei unei structuri ecleziastice de genul episcopatului (catolic).
V. ORTODOXIE I ABATERI DOGMATICE N REGIUNEA
DUNRII DE JOS682
Comunitile cretine din regiunea dunrean au cunoscut, n linii generale,
aceleai avataruri la care a fost supus ntreaga Biseric universal n mileniul I.
Cretinismul din acest spaiu a fost, indiscutabil, o parte a cretinismului catolic i
ortodox, aa cum o dovedesc, printre altele, profesiunea de credin a unora dintre
martirii de pe linia fluviului683, consecvena de care au dat dovad n aprarea teologiei adevrate episcopii de Tomis ori din alte centre ale eparhiilor dunrene n
veacurile IV-VI684 sau statornicia n valorile Bisericii a unor simpli fideli din provinciile nord-balcanice i din comunitile din stnga fluviului685. n acest sens, n
corpus-ul de fa au fost adunate cteva surse, cele mai multe traduse pentru prima
dat n limba romn, care, mpreun cu cele publicate anterior n volumul al II-lea
din FHDR, permit cunoaterea mai profund a implicrii credincioilor din regiunea ponto-danubian n dezbaterile teologice din veacurile IV-VI: liste cu prelai
and Signs of Identity in Visihothic Times, n The Visigoths, p. 403-431, n special 424-426; O.
Mazal, op. cit., p. 248-249.
680
Iord., Get., 74; Ravenn. Anon., Cosm., IV, 14; Theoph. Conf., Chron., anul 6085 (593).
n ceea ce privete descoperirile arheologice, n afar de bibliografia citat de noi n Geneza, p. 7071, 73, 75, 418-419, adaug A. Madgearu, op. cit., p. 86-87, 88; S. A. Luca, Z. K. Pinter, I. M. iplic,
A. Georgescu, D. Diaconescu, Descoperiri gepide la Miercurea Sibiului-Petri (jud. Sibiu), n Relaii
interetnice n Transilvania (secolele VI-XIII), p. 19-28; S. Nemeti, Gepizii i Potaissa (sec. VI d.
Hr.), n ibidem, p. 33-39; S. Dumitracu, F. Sfrengeu, Relaiile interetnice din Dacia occidental n
secolele IV-VI, n Relaii interetnice n spaiul romnesc, II, Populaii i grupuri etnice (sec. II .Hr.
V d.Hr.), coordonatori: I. M. iplic, S. I. Purece, Alba Iulia, 2006, p. 195-217; S. Marian, op. cit., p.
36-38; F. Curta, Apariia slavilor, p. 166-178.
681
N. Zugravu, op. cit., p. 419; A. Madgearu, op. cit., p. 86.
682
Despre aceast problem am tratat pe larg n lucrarea Erezii i schisme la Dunrea Mijlocie i de Jos n mileniul I, Iai, 1999; relum aici cteva probleme reieite din izvoarele literare.
683
ASS, Apr., 2, 8* (968), 2-4 i 8-9 (FHDR, II, p. 716-719); Sept., 5, 29 (FHDR, II, p. 718719); FHDRCh, CXXI; N. Zugravu, Geneza, p. 189.
684
Sozom., HE, VI, 21, 2-6; VII, 9, 5-7; Socr., HE, IV, 17; Theod., HE, IV, 35, 1; Cassiod.,
HE, VIII, 13; X, 11; Vigilius, Epistola (olim XII) ad Valentinianus episcopum Tomitanum (FHDR, II,
p. 400-405); ASS, Ian., 3, 235 (FHDR, II, p. 706-709); Apr., 2, 753 (FHDR, II, p. 710-711); PSB 11,
p. 335-341; I. G. Coman, Scriitori bisericeti, p. 72-73, 87-88, 281-314; N. Zugravu, op. cit., p.
239, 241, 263 (nota 103, bibliografie), 264 (notele 122-123, bibliografia), 365, 372; A. Suceveanu,
op. cit., p. 143-144, 151-152, pl. LXII/9. Vezi i infra.
685
IGLR, 45, 140; Sozom., HE, VI, 31, 3; ASS, Ian., III, 235 (FHDR, II, p. 706-707); Apr.,
2, 2 (= 962) (FHDR, II, p. 710-715); Ptimirea Sf. Nichita (FHDR, II, p. 722-725); N. Zugravu, op.
cit., passim.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

107

participani la conciliile ecumenice de la Nicaea (325)686, Constantinopolis (381)687,


Ephesus (431)688 i Chalcedon (451)689 sau la cele locale de la Sardica (343)690,
Singedunum (366)691 i Constantinopolis (noiembrie 448)692, care au subscris condamnarea diferitele erezii sau, dimpotriv, au aprat pe promotorii acestora sau au
avansat propriile abateri doctrinare; decretul mpratului Theodosius I (379-395)
din 30 iulie 381, unde episcopul Terennius al Scythiei figureaz printre garanii ortodoxiei n Orient693; fragmentul (n limba latin) din Epistola archimandritarum ad
Chalcedonense Concilium n care arhimandritul Carosus laud credina nicean a
episcopului Theotimus I de Tomis (cca 390 cca 407)694; micul tratat, concis i clar, al
lui Ioannes de Tomis (445/6448) despre ereziile nestorian i eutihian695; epistola de
rspuns a lui Theotimus II de Scythia (- 458 -) i cea a episcopilor Moesiei Secunda
adresate n 458 mpratului Leon I Tracul (457-474) n care i afirmau adeziunea la
hotrrile conciliului de la Chalcedon din 451 i denunau alegerea ca patriarh de Alexandria a monofizitului Timotheos Aelurus (457458/60; 476-477)696; scriitori ecleziastici despre atitudinea unora dintre prelaii tomitani fa de diferite deviane doctrinare Palladius de Helenopolis (363/4 nainte de 451), Socrates Scolastichos (cca
380 cca 450) i Sozomenos (cca 380 cca 448) despre poziia lui Theotimus I de
Tomis (cca 390 cca 407) cu privire la acuzaiile de origenism aduse lui Ioannes
Chrysostomos i la ortodoxia nvturilor teologului alexandrin697, Facundus de
Hermiane (? puin dup 571) despre opinia aceluiai episcop privind operele lui
Diodorus de Tarsus (cca 378cca 394) i Theodoros de Mopsuestia (392-428)698;
schia biografic a lui Dionisius Exiguus (cca 460/70 cca 527/45) fcut de Cassiodorus (cca 485 cca 580), n care denun vicleniile celor necinstii n privina
regulilor credinei mprtite de monahul scit699; Prefaa la traducerea n latinete a celor dou epistole ale Sfntului Cyrillus, episcop de Alexandria, adresate
episcopului Successus a lui Dionisius Exiguus (cca 460/70 cca 527/45), n care
acesta elogiaz puterea netirbit pe care dogmele dreptei-credine a avut-o
printre locuitorii Scythiei700; fragmente din Rspunsul lui Ioannes Maxentius, unul
dintre clugrii scii, dat scrisorii adresate de papa Hormisdas (20 iulie 514 6
686

FHDRCh, VI.
FHDRCh, XVIII.
688
FHDRCh, XLV.
689
FHDRCh, LIII.
690
FHDRCh, IX, CXI.
691
FHDRCh, XIV.
692
FHDRCh, L.
693
FHDRCh, XLVI.
694
FHDRCh, LIII.
695
FHDRCh, XLIX.
696
FHDRCh, LVII, LVIII.
697
FHDRCh, XL, XLVII, XLVIII.
698
FHDRCh, LXXXI.
699
FHDRCh, LXXIII.2.
700
FHDRCh, LXXII.2.
687

STUDIU INTRODUCTIV

108

aprilie 523) la 13 august 520 episcopului Possessor de Zabensis (Byzacaena) (484520), n care pontiful roman vorbea n termeni negativi despre monahii scii i teologia lor701, i din Scrisoarea adresat de clugrii din Scythia episcopilor africani exilai n Sardinia i rspunsul acestora, n care este aprobat ca ortodox nvtura
acestora despre ntrupare702; Epistola preotului roman Trifolius (prima jumtate a
secolului al VI-lea) ctre senatorul Faustus n legtur cu formula theopaschit a
clugrilor scii703 .a.
Zona Dunrii Inferioare nu s-a putut sustrage disputelor doctrinare manifestate imediat dup pacea Bisericii. Prima dintre ele a fost, nendoilnic, erezia
arian. Aproape ntreg Orientul scria Vasile de Caesarea Cappadociae n 371 (i
prin Orient neleg inuturile din Egipt pn n Illyricum) e bntuit i zguduit de o
puternic furtun, din pricina ereziei semnate altdat de acel duman al adevrului, care a fost Arius704. Dar n eparhiile dunrene, la fel ca i n alte pri ale lumii
cretine, conductorii bisericilor i comunitile au avut atitudini diferite fa de nvtura propus de preotul din cetatea Alexandriei din Egipt705. Astfel, n provincia Scythia Minor, informaiile referitoare la evoluia cretinismului n veacul al
IV-lea conduc la concluzia c Biserica de aici, condus de episcopii de Tomis, a
fost ataat valorilor credinei adevrate, chiar dac participarea ntistttorului
scit la cel dinti conciliu ecumenic de la Nicaea din 325, la care s-a condamnat
erezia arian, nu e convingtoare706 iar implicarea prelailor tomitani n disputele ce
au opus pe ortodoci arienilor la sinoadele desfurate n provinciile sud-est-europene, n special la Sardica, nu e suficient de bine documentat707. Se tie ns c,
prin 368-369, pe cnd mpratul Valens (364-378), adept al arianismului708, se afla
n provincie pentru a pregti rzboiul cu goii nord-dunreni, episcopul Bretanio de
Tomis (- 368/9 -), barbat destoinic i renumit prin virtutea vieii sale, a refuzat s
mprteasc credina principelui, afirmndu-i ataamentul pentru nvtura ni-

701

FHDRCh, LXXVII.1
FHDRCh, LXXVII.2-3.
703
FHDRCh, LXXVIII.
704
Vasile cel Mare, Ep. 70 (PSB 12, p. 241).
705
Sozom., HE, I, 15, 1.
706
Vezi supra.
707
Conform izvoarelor, printre episcopii care l-au sprijinit pe Athanasius de Alexandria sau numrat i cei din Thracia, termen prin care trebuie s nelegem dioceza civil, din care fcea
parte i Scythia Minor Athan., Apol. contra Arianos, 1 (FHDR, II, p. 41); Theod., HE, II, 8, 1;
Cassiod., HE, IV, 24 (FHDRCh, LXXIII.1); FHDRCh, IX.1-2 (Concilium Sardicense), CXI
(Synodicon Vetus, 45); R. Popovi, op. cit., p. 153-165.
708
Sfntul Vasile cel Mare, Ep. 59, 3 (PSB 12, p. 228); Ep. 70 (PSB 12, p. 241); Ep. 90, 2
(PSB 12, p. 264); Ep. 242, 2 (PSB 12, p. 501); Ruf., HE, II, 13 (FHDRCh, XXXI); Oros., VII, 33, 14; Socr., HE, IV, 2-9; Theod., HE, IV; Cassiod., HE, VII-VIII; Ioann. Anioch., Hist. chron., frg. 274;
278; N. Lenski, Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century A. D.,
Berkeley-Los Angeles-London, 2002, p. 211-263.
702

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

109

cean; exilat pentru aceasta, a fost repede repus n scaun, datorit nemulumirii
celor pstorii de el709.
Este de presupus, prin urmare, c majoritatea locuitorilor provinciei dintre
Dunrea de Jos i Marea Neagr, urmnd modelul ntistttorilor lor, au mprtit
credina statornicit la Nicaea710. Arianismul a putut gsi totui ecou att printre
provinciali, ct mai ales n rndurile strinilor ajuni din diferite motive n inutul
respectiv. Astfel, conform unei informaii a istoricului bisericesc Philostorgios
(368-439), episcopul Leontius de Tripolis (Lydia) (- 340 -), devotat al nebuniei
sale ariene, era moesian de neam, din cei care locuiesc lng Istru711. Scriitorul
nu e suficient de clar privitor la originea prelatului; acesta putea proveni att din
Moesia (I sau II), dar tot att de bine i din Scythia Minor. Supoziia noastr pornete tot de la o tire a lui Philostorgios, dup care episcopul Eunomius de Cyzicus
( 394), susintor fervent al formulei semiariene Fiul este asemntor <Tatlui>
n toate (moio kat pnta) consacrat n edina din 22 mai 359 a conciliului
de la Sirmium712, a fost exilat de mpratul Theodosius I (378-395) la Halmyris
un loc al Mysiei din Europa situat n inutul Istrului713; or, Halmyris era un ora
aflat la extremitatea Scythiei /Minor n.n./, cum scria Procopius din Caesarea714,
identificat cu Murighiol (fost Independena) (jud. Tulcea)715. Prezena lui Leontius
i Eunomius nu trebuie s fi avut vreo consecin notabil asupra profesiunii de
credin a locuitorilor provinciei.
Textele adunate n volumul de fa permit s se observe i atitudinea fa
de arianism a episcopilor din celelalte eparhii situate de-a lungul Dunrii. Astfel,
Pistus, episcop de Marcianopolis (Devnia, Bulgaria), n Moesia Secunda, a semnat
actele conciliului de la Nicaea, mbrind ortodoxia716, dar urmaul su atestat de

709
Sozom., HE, VI, 21, 2-6; Socr., HE, IV, 17; Theod., HE, IV, 35, 1; Cassiod., HE, VIII,
13; ASS, Ian., 3, 235 (FHDR, II, p. 706-709); FHDRCh, CXX; PSB 11, p. 335-341; E. Popescu, op.
cit., p. 111-116; N. Dnil, Martyrologium Daco-Romanum, p. 17; M. Pcurariu, op. cit., p. 129-130;
N. Zugravu, Itineraria ecclesiastica n Scythia Minor, n SUBB. Th. Cath., 52, 2007, 3, p. 24-25.
710
Indiciile polemicii antiariene nu sunt foarte numeroase n Scythia Minor (A. Ferrua,
La polemica antiariana nei monumenti paleocristiani, Citt del Vaticano, 1991, nr. 146, p. 147-148),
situaie similar cu cea din provincia nvecinat Moesia Secunda (SSIB, 114 = A. Ferrua, op. cit., nr.
345, p. 258).
711
Philostorg., HE, VII, 6 (FHDR, II, p. 203).
712
Sfntul Vasile cel Mare, mpotriva lui Eunomie, traducere i note de L. Carp, Piatra Neam,
2007; Epiph., Ank., 13; Hier., Vir. ill., CXX; Contra Vigil., 8; Ruf., HE, I, 25; Sozom., HE, IV, 25, 6;
Socr., HE, IV, 7; Theod., HE, II, 27, 21; II, 29; V, 11, 2; Vincent. Lerin., Comm., II; Cassiod., HE, V,
37; 42; 43; VII, 19; IX, 16; COD, p. 31; CBO2, p. 64, 72; B. Studer, Homoiosis The, n DECA, I, p.
1189-1190; M. Simonetti, Sirmium. Concile, n DECA, II, p. 2301; DELC, p. 233-235 (Eunomiu de
Cyzic).
713
Philostorg., HE, X, 6 (FHDR, II, p. 204-205).
714
Proc., De aedif., IV, 7, 20 (FHDR, II, p. 470-471).
715
Vezi supra.
716
FHDRCh, VI.1-2, 4-5, 7; H. Leclercq, op. cit., n DACL, XI/1, col. 507.

STUDIU INTRODUCTIV

110

izvoare, Domninus (- 367 -), a fost protectorul arianului Eunomius amintit mai sus
pe lng mpratul Valens717.
Erezia arian a avut o mare aderen n eparhiile panonice, moesice i dacice
din prefectura Illyricum, unde Arius i adepii si au fost exilai ntre 325 i 335718.
Unii dintre episcopi au rmas fideli taberei catolice, chiar cu riscul intrrii n conflict cu autoritatea imperial719; este cazul titularilor de Sirmium (Pannonia II)
Domnus (cca 325-335)720, Eutherius (cca 335-347)721 i Anemius (376-392)722, al
lui Zosimos (- 343 -) de Horreum Margi (uprija, Serbia)723, al celor de la Viminacium
(Kostolac, Serbia) (Moesia I) Amantius (- 343 -)724 i Cyriacus (- 356 -)725, al celor
din Dacia Ripensis de la Ratiaria (Arar, Bulgaria) Paulinus (pn la 340)726 i
Silvestrus (340-346)727, de la Oescus (Ghighen, Bulgaria) Valens (- 343 -)728, de la
Aquae (Prahovo, Serbia) Vitalis (- 343 -)729 i de la Castra Martis (lng Kula, Bulgaria) Calvus (- 343 -)730, al celor din Dacia Mediterranea Protogenes de Sardica (316-343)731 i Gaudentius de Naissus (- 343 -)732. Alii, n schimb, au aderat la
nvtura lui Arius sau formulele apropiate acesteia aprute n urma disputelor din
numeroasele concilii desfurate pe parcursul veacului al IV-lea, aa cum se poate
vedea i din documentele editate n acest volum. Cei mai cunoscui adepi ai ideii
nonconsubstanialitii Fiului cu Tatl au fost episcopii Gaius de Savaria, n Panno717

Ibidem.
FHDRCh, LXXXIII; Sulp. Sev., Chron., II, 38, 1: nam omnes fere duarum Pannoniarum episcopi in perfidia eorum coniurauerunt; 40, 2; VM, 6, 4; Ambr., Ep. III, 3 (PSB 53, p. 76);
De fide [Ad Gratianum Augustum], II, 16, 140 (PL 16, col. 613); H. Leclercq, Pannonie, n DACL,
XIII/1, co. 1059; R. Gryson, op. cit., p. 101-172; R. Popovi, op. cit., p. 146-187; N. Zugravu, Erezii
i schisme, p. 54-59.
719
Athan., Apol. contra Arianos, 1; 36 (FHDR, II, p. p. 41); Hist. Arian., 28 (FHDR, II, p.
41); Ep. 91 (PSB 12, p. 265); Theod., HE, II, 8, 1; IV, 3, 8; Cassiod., HE, IV, 24; VII, 3; FHDRCh,
IX.1-2, XII, CXI.
720
FHDRCh, VI.1-2, 4-5, 7.
721
FHDRCh, IX.3.
722
Ambr., Ep.VIII; Paul., Vita Ambr., 11 (PL 14, col. 32); H. Leclercq, op. cit., col. 1054;
Scolies ariennes, p. 228; R. Popovi, op. cit., p. 65, 180, 184-185, 187.
723
H. Leclercq, op. cit., n DACL, XI/1, col. 506; R. Popovi, op. cit., p. 156.
724
H. Leclercq, op. cit.; R. Popovi, op. cit., p. 95, 156, 184.
725
H. Leclercq, op. cit.; R. Popovi, op. cit., p. 96.
726
H. Leclercq, op. cit., R. Popovi, op. cit., p. 108.
727
Athan., Apol. conra Arianos (FHDR, II, p. 40-41); H. Leclercq, op. cit., col. 507; R.
Popovi, op. cit.
728
FHDRCh, IX.1, 3.
729
FHDRCh, IX.3.
730
FHDRCh, IX.3.
731
Athan., Apol. contra Arianos (FHDR, II, p. 40-41); Theoph. Conf., Chron., anul 5849
(357); FHDRCh, VI.1-2, 4-5, 7 (Concilium Nicaenum Generale), IX.3 (Concilium Sardicense),
LXVII (Gelasius de Cyzicus), CXI (Synodicon Vetus); A. Di Berardino, Protogene di Serdica, n
NDPAC, III, col. 4378-4379; S. Stoytcheva, Protogenes of Serdica: his life and theological view
(335-351), n ByzSlav, 60, 1999, p. 308-314.
732
FHDRCh, IX.1.
718

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

111

nia I733, Valens de Mursa (Osijek, Croaia) (cca 335 cca 370/5)734 i Germinius de
Sirmium (351-376)735 din Pannonia II, Ursacius de Singidunum (cca 335 370/5)736
i urmaul su Secundianus (cca 370/5381)737 din Moesia Prima i Palladius de
Ratiaria (346 dup 383) din Dacia Ripensis738. Acetia, ca i alii, mai puin notorii,
dei condamnai de ortodoci la conciliile de la Sardica (343)739, Ariminium (Rimini, Italia)740, Lutaecia Parisiorum (Paris, Frana) (360)741 i din Illyricum (365)742,
oscilnd adesea n funcie de conjunctura politic i de hotrrea partidei catolice n
aprarea dogmei niceene743, au fost foarte activi mai ales n intervalul 351-360
perioada de glorie a arianismului iliric, cum scria Roger Gryson744, cci atunci sau bucurat i de sprijinul mpratului Constantius al II-lea (337-361), adept al ereziei745, aflat n prefectura Illyricum746. Astfel ei au reuit s abat de la dreapta-cre733

Faust., De confessione verae fidei, 14; Socr., HE, II, 37; Sozom., HE, IV, 17, 3; 17, 7;
18, 8; Theod., HE, II, 19, 7; Cassiod., HE, V, 20.
734
M. Simonetti, Valens de Mursa et Ursace de Singidunum, n DECA, II, p. 2506-2507;
idem, Valente di Mursa e Ursacio di Singidunum, n NDPAC, III, col. 5525-5527; R. Popovi, op.
cit., p. 145, 149, 155-158, 166-171, 173-176, 178, 180, 187.
735
FHDRCh, XIV; Faust., De confessione verae fidei, 14; Socr., HE, II, 37; Sozom., IV, 12,
6-7, 15, 2; 17, 3; 17, 7; 18, 8; 24, 6; Theod., HE, II, 19, 7; Cassiod., HE, V, 8; 20; M. Simonetti,
Germinius de Sirmium, n DECA, I, p. 1053-1054; idem, Germinio di Sirmio, n NDPAC, II, col.
2106-2107; DELC, p. 298-299 (Germinius de Sirmium); R. Popovi, op. cit., p. 65, 168, 171, 174,
175-181, 183, 187.
736
M. Simonetti, Valens de Mursa et Ursace de Singidunum, n DECA, II, p. 2506-2507;
idem, Valente di Mursa e Ursacio di Singidunum, n NDPAC, III, col. 5525-5527; R. Popovi, op.
cit., p. 104, 155-158, 166-171, 173-177, 178, 180, 187.
737
M. Simonetti, Secundianus de Singidunum, n DECA, II, p. 2256; DELC, p. 760 (Secundianus de Singidunum); R. Popovi, op. cit., p. 104, 181, 183-187.
738
Ambr., Ep. VIII; M. Simonetti, Palladius de Ratiaria, n DECA, II, p. 1870; idem, Palladio di Ratiaria, n NDPAC, II, col. 3784; DELC, p. 738-639 (Palladiu de Ratiaria); R. Gryson, op. cit., p.
81-83; R. Popovi, op. cit., p. 104, 108, 169, 179, 183-185; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 295; II/2,
p. 78.
739
FHDRCh, IX, LXXIII.1, CXI.
740
FHDRCh, X; Hilar., Frg. hist., A.V.1, 3, 1 (5); A.VII.
741
FHDRCh, XI.
742
FHDRCh, XIII.
743
FHDRCh, IX.1; Hilar., Frg. hist., B.II.6 (Exemplum epistulae, quam post renuntiationem Orientalium Athanasium reum non esse in Urbe Roma olografa manun Ualens perscripsit et Ursacius subscripsit) (= Athan., Apol. contra Arianos, 58), B.II.8 (Epistola Ualentis et Ursacii ad Athanasium [a. 349]) (= Athan., Apol. contra Arianos, 58 = PL 13, col. 563-564); Sozom., HE, III, 2;
Socr., HE, 24, 4-8.
744
R. Gryson, op. cit., p. 101.
745
Athan., Apol. contra Arianos, 89; Hilar., In Constantium; Socr., HE, II-III, passsim;
Ruf., HE, I, 15; 19; Sozom., HE, II-IV, passim; Theod., HE, II, passim; Oros., VII, 29, 2-4; Cassiod., HE,
IV-V, passim; Theoph. Conf., Chron., a. 5849 (357); FHDRCh, CXI; M. Michaels-Mudd, The Arian
Policy of Constantius II and its Impact on Church-State Relations in the Fourth Century Roman Empire,
n Byzantine Studies, Pittsburg, 6, 1979, 1-2, p. 95-111; Ch. Pietri, La politique de Constance II: un premier csaropapisme ou limitatio Constantini?, n idem, Christiana Respublica..., p. 281-340; V. Saxer,
Lglise et lempire chrtien au IVe sicle. La difficile sparation des comptences devant les problmes
doctrinaux et ecclsiologiques, n RSR, 72, 2003, 1, p. 23-25.

112

STUDIU INTRODUCTIV

din numeroi credincioi din Italia, Illyricum i Orient747, s domine conciliile desfurate la Tyros (Tyre, Liban) (335)748, Arelate (Arles, Frana) (353)749, Mediolanum
(Milano, Italia) (355)750, Sirmium (351, 357, 358-359)751 i Nik (Thracia) (359)752, s
determine exilarea mai multor ortodoci din provinciile occidentale, s ntroneze n
reedinele imperiale de la Mediolanum i Sirmium episcopi arieni Auxentius din
Cappadocia (345-374)753, respectiv Germinius de Cyzicus (351-376)754, s impun la
sinoadele din 359 de la Ariminium i Seleucia (Sifilke, Turcia) o formul care declara c Fiul este asemenea n toate /gr. hmoios kat pnton; lat. similis per omnia
n.n./ Celui ce l-a nscut i s proscrie termenii ousia, homoousios i homoiousios755.
n acest context, este normal ca, n zona despre care vorbim, s exist indicii materiale care atest, pe de o parte, adeziunea unor cretini la doctrina lui
Arius756, iar, pe de alta, polemica antiarian757.
Dup moartea lui Constantius II n 361, sub noua dinastie valentinian, arianismul a nceput s decad758, fenomenul accentundu-se dup dispariia mpratului
746
Aur. Vict., Caes., 41, 1-5; 42, 10; 42, 21; Amm., XVII, 12-13; XIX, 11; Sulp. Sev., Chron.,
II, 38, 3; Socr., HE, II, 29, 23; 31, 5; 32, 2.
747
Sulp. Sev., Chron., II, 40, 2: Nam Italiam, Illyricum atque Orientalem Valens et Vrsatius
ceterique infecerant.
748
Sozom., HE, II, 25, 19; 28, 13; M. Simonetti, Tyr, II. Les conciles, n DECA, II; p. 2498.
749
Sulp. Sev., Chron., II, 39; Conciles gaulois du IVe sicle, texte latin de ltion C. Munier,
introduction, traduction et notes par J. Gaudemet, Paris, 1977 (SC 241), p. 82.
750
Ruf., HE, I, 20; Sozom., HE, IV, 8-9; Sozom., HE, II, 36; Theod., HE, II, 15; Cassiod.,
HE, V, 15; A. Di Berardino, Milan, II. Les conciles, n DECA, II, p. 1641-1642.
751
FHDRCh, XVI.2; Philostorg., HE, IV, 3; Socr., HE, II, 29-31; Sozom., HE, IV, 6; 16, 67; 15, 2; 17, 3; Cassiod., HE, V, 6-8; M. Simonetti, Sirmium, II. Les conciles, n DECA, II, p. 23002301; R. Popovi, op. cit., p. 168-175; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 277.
752
Socr., HE, II, 37, 90-92; 37, 95-97; Sozom., HE, IV, 19, 4-8; VI, 11, 3; Theod., HE, II,
21; 26, 1-3; Cassiod., HE, V, 25; 29; R. Popovi, op. cit., p. 176.
753
Hilar., Liber contra Auxentium (PL X, col. 610-618); Socr., HE, II, 37, 14; 37, 28; 37,
51; 37, 64; IV, 30; Sozom., HE, III, 13, 3; 14, 39; IV, 17, 3; 17, 7; 18, 8; Theod., HE, II, 19, 7; 22, 5;
23, 4; Cassiod., HE, V, 20; 25; FHDRCh, XI, XXII.1.1; PCBE, 2/1, p. 238-241 (Auxentius 1); M.
Simonetti, Aussenzio di Milano, n NDPAC, I, col. 662-663; DELC, p. 100 (Auxeniu I de Milan).
754
Vezi supra.
755
FHDRCh, X; citatul este din Theod., HE, II, 18, 2.
756
n legtur cu acest aspect a fost pus o crmid datnd din ultima treime a secolului al
IV-lea descoperit ntr-un mormnt din aezarea panonic de la Kisdorog (Ungaria), care are incizat
o figur masculin costumat cu o dalmatica decorat cu clavi i aflat n poziie orant aadar, un
cleric , deasupra avnd inscripia ARIO (lui Arius); s-a presupus c ea a fost utilizat la decorarea
vreunui edificiu de cult arian (E. B. Thomas, n A. Lengyel and G. T. B. Radan editors, The Archaeology of Roman Pannonia, Budapest, 1980, p. 201, 203-204, fig. 5, pl. CL-CLI). Totui, aceasta nu e o
dovad sigur, unii epigrafiti citind ARSQ(ue) sau, mai degrab, ARCO (< ARCUS) i cobornd datarea piesei n secolul al III-lea Gspr Dorottya, Pannniai tglakarcolatok, extras din Pannoniai
Kutatsok, Wosinsky Mr Mzeum Szekszrd, 1999, p. 37-44.
757
SSIB, 35; A. Ferrua, op. cit., nr. 113-116 (p. 128-129), 347 (p. 259-260).
758
FHDRCh, XII-XIV.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

113

Valens n 378759 i urcarea pe tron a lui Theodosius I (379-395)760. Astfel, dup ce


noul suveran a impus n Orient alinierea tuturor Bisericilor la credina mprtit
de cei mai cunoscui titulari, printre care figurau i episcopul marcianopolitan i cel
scitic761, al II-lea conciliu ecumenic de la Constantinopolis din 381, la care au participat i episcopii Martyrius de Marcianopolis i Gerontius de Tomis762, ntrea
prin canonul 1 sentina stabilit la Nicaea, n 325, de condamnare a oricrei forme
a nvturii ariene763, iar prin canoanele 5, 7 i 8 hotra primirea n rndurile comunitii catolice a arienilor, ca i a altor eretici, dac ddeau anatemei erezia pe
care o mprtiser pn atunci (dantes quidem libellos, et omnem haeresim anathematizantes, quae non sentit ut sancta Dei catholica et apostolica ecclesia)764.
n Illyricum, soarta adepilor lui Arius a fost pecetluit prin conciliul de la Aquileia
din toamna anului 381, aici fiind convocai, judecai i depui doi dintre cei mai
recalcitrani arieni Palladius de Ratiaria (Dacia Ripensis) i Secundianus de Singidunum (Moesia Prima), acesta din urm mpreun cu preotul su Attalos765. Cu
toate acestea, arianismul nu a disprut complet din regiune. Prin 395, un adept al
acestuia, episcopul Maximinus (cca 360/5 dup 428), a criticat ntr-o Dissertatio
pe Ambrosius de Mediolanum (339-397), conductorul conciliului aquileiens, i
actele acestuia766; culegerea lui Maximinus se numr printre puinele scrieri ariene
semnate de teologi de aceast orientare din zona dunrean care s-au pstrat767.
Erezia arian a supravieuit timp mai ndelungat n regiunea danubian datorit triburilor germanice768. Cum s-a artat deja, convertirea vizigoilor nord-fluviali sub semnul arianismului s-a datorat lui Ulfila (311-383), fiind continuat, dup
trecerea acestuia n Imperiu, de episcopii i propovduitorii nvturii lui Arius
venii sub mpratul Valens (364-378). Fidelii ntemeietorului Bisericii ariene din
Guththiuda trecui n Imperiu n 348 au supravieuit pn cel puin n secolul al VIlea n Moesia, fiind cunoscui drept Gothi minores; despre acetia, istoricul Iordanes
759

FHDRCh, XXXI, XXXII.2, LXVI; A. Barbero, 9 agosto 378 il giorno dei barbari, Roma-

Bari, 2007.

760

FHDRCh, LXI, LXVI, CXI; S. Williams, G. Friell, Teodosio lultima sfida, traduzione
di S. Simonetta, Genova, 1999; idem, Biseric i stat n timpul lui Teodosie cel Mare (379-395),
Bucureti, f.a.
761
FHDRCh, XLVI.
762
FHDRCh, XVIII.
763
COD, p. 31; CBO2, p. 64.
764
COD, p. 32, 35; CBO2, p. 68, 70-71.
765
FHDRCh, XXII.1.2-3, CXI; PL 13, col. 387-390; Ambr., Ep. VIII-XII; Theod., HE, V,
8; 9, 9; Mansi, 4, col. 599-618; G. Cuscito, Aquileia, II. Concilio, n NDPAC, I, col. 455-457; R.
Gryson, op. cit., p. 121-143; Y.-M. Duval, Aquile et Sirmium durant la crise arienne (325-400), n
Aquileia, la Dalmazia e lIllirico, II, Udine, 1985, p. 372-377; V. Saxer, op. cit., p. 26-27; R. Popovi, op.
cit., p. 182-185, 187; A. Gabor, op. cit., p. 266-268; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 295-296.
766
SC 267; DELC, p. 563-565 (Maximin); C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 295, 314.
767
FHDRCh, XXXVII.
768
Vezi i K. Schferdiek, Larianisme germanique et ses consquences, n Clovis. Histoire
et mmoire, I, p. 185-197; N. Zugravu, op. cit., p. 61-76.

114

STUDIU INTRODUCTIV

(secolul al VI-lea), scria c formau un popor mare, dar srac i nerzboinic, neavnd
alt bogie dect turme de diferite feluri, puni i pduri cu lemne (gens multa, sed
paupera et inbellis nihilque habundans nisi armenta diuersi generis pecorum et
pascua siluaque lignarum)769. Germanicii arieni ajuni dup 376 pe solul roman, n
proximitatea Dunrii, aflai o vreme sub pstorirea lui Mercurinus, discipolul lui
Ulfila, au ajuns n nordul Italiei, unde episcopul lor, cu numele schimbat n Auxentius, s-a bucurat de sprijinul mprtesei Iustina, intrnd n conflict cu Ambrosius
de Mediolanum (339-397)770. Spre deosebire de alte teritorii, la sud de Dunre nu
se cunosc edificii de cult sau obiecte liturgice care s fi aparinut germanicilor arieni771. n schimb, sunt indicii epigrafice c unii dintre alogeni au mbriat la un
moment dat dreapta-credin: este vorba despre un epitaf latin din secolele IV-V de
la Tomis, pus pentru un anume Terentius, fiul germanicului Gaione772, nmormntarea la Axiopolis, cndva n veacurile V-VI, ntr-o capel ataat bazilicii care adpostea osemintele martirilor Cyrillus, Chindeas i Dasius, a comitelui federat Gibastes i a fiicei sale Anthusa773 i o inscripie cretin de la Odessos din secolul al
VI-lea, care conine un nume germanic terminat n igildi (-igildh)774.
Marea divergen dintre catolicism i arianism era de natur teologico-dogmatic i viza natura persoanelor Treimii i raporturile dintre ele. Din acest punct
de vedere, pe baza documentelor inserate n culegerea lui Maximinus amintit mai
sus, ntre care se gsete i biografia episcopului got Ulfila semnat de Auxentius
de Durostorum, specialitii au ncercat s ncadreze teologia prelatului germanic n
una dintre diversele curente ariene. Conform mrturiei lui Auxentius i a Credoului reprodus de noi n volum, Ulfila susinea c, dup Tradiie i nvtura Sfintei
Scripturi, Tatl este singurul Dumnezeu adevrat i nenscut, Dumnezeul tuturor,
769
Iord., Get., LI, 267; J. Zeiller, op. cit., p. 528; V. Velkov, Wulfila und die Gothi minores
in Moesien, n Klio, 71, 1989, 2, p. 525-527; idem, Der Wohnsitz der Gothi minores (der Wulfilagoten) in Moesien, n Studia in honorem Georgii Mihailov, Sofia, 1995, p. 491-496; M. Kazanski, Les
Goths (Ier VIIe sicles ap. J.-C.), Paris, 1991, p. 117.
770
FHDRCh, XXII.1.1; Ruf., HE, II, 15; M. Simonetti, Aussenzio di Durostorum, n
NDPAC, I, col. 662; PCBE, 2/1, p. 241-243 (Auxentius (Mercurinus) 3); DELC, p. 99-100 (Auxeniu de
Durostor); G. Atanasov, op. cit., n R. Ivanov, G. Atanasov, P. Donevski, op. cit. p. 321-325, 333; idem,
The Christian Durostorum-Drastar, p. 81-86, 399.
771
O singur informaie ar putea fi luat n calcul: este vorba despre acea cldire a cretinilor cu drept de azil aflat n afara zidurilor oraului Tomis, unde s-au refugiat goii federai atacai n
386 de generalul Gerontius (Zos., IV, 40, 5; PLRE, I, p. 393-394 (Gerontius 4)); e posibil ca ea s fi
slujit cultului arian, de vreme ce se afla extramuros. n alte provincii sunt informaii literare i arheologice despre monumentele i obiecte de cult ariene Greg. Tur., HF, III, 31; R. Giordani, Hrtiques
(Monuments), n DECA, I, p. 1141-1143; B. Gabrievi, Les origines du christianisme sur la cte orientale de lAdriatique, n Radovi, 16 (1976/1977), 1977, p. 215; M. Cecchelli, Edifici di culto ariano
in Italia, n Actes du XIe Congrs international darchologie chrtienne, I, p. 233-243; M. Duval,
Lvque et la cathdrale en Afrique du Nord, n ibidem, p. 346; G. Bertelli, Larianismo nellItalia
meridionale longobarda: il caso di Benevento, n ibidem, p. 244-247.
772
IGLR, 30.
773
IGLR, 41.
774
SSIB, 92.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

115

Dumnezeul Dumnezeului nostru, cu o divinitate deosebit de cea a Fiului, unul


nscut, Domnul i Dumnezeul nostru, care este creatorul tuturor creaturilor i cruia nimeni nu-i este asemenea, supus i asculttor n toate de Dumnezeu Tatl, iar
Sfntul Duh nu este nici Tat, nici Fiu, nici principiu, nici creator, nici Dumnezeu,
nici Dumnezeul nostru, nici primul, nici al doilea, ci al treilea, fcut de primul prin
cel de-al doilea, nici nenscut, nici nscut, ci creat de nenscut prin unul nscut,
puterea lumintoare i sfinitoare anunat de Hristos apostolilor si dup nviere, nvtor, conductor, ajuttor, mngietor, creat de Tatl nainte tuturor lucrurilor prin
intermediul Fiului, al crui slujitor i asculttor este775. Cest larianisme le plus net,
scria Jacques Zeiller776, iar analize mai recente, datorate lui Manlio Simonetti i Knut
Schferdiek, au ajuns la ncheieri apropiate: Ulfila profesa un arianism de tip subordinaionist, apropiat de cea de-a doua formul de credin (ekthesis) adoptat la conciliul
din 341 de la Antiochia777; prin ambiguitatea sa, prin apelul constant la citate din Biblie, aceasta din urm nu ddea posibilitatea nici partizanilor lui Arius, nici celor ai
credinei niceene s o atace prea puternic, mai ales c declara pe Hristos Dumnezeu,
Fiu unul nscut (tn un ato tn monogen Qen), imaginea perfect asemntoare a divinitii, esena, puterea, voina i gloria Tatlui (nallowton t qethto, osa te ka dunmew ka boul ka dch to patr narllakton
ekna)778. Din formula lui Ulfila s-au tras anumite concluzii privitoare la originea
cuvntului Crciun n limba romn (< creatio, dies Creationis Christi din doctrina
arian)779, respinse ns de analize foarte recente780.

775

Cf. FHDRCh, XXV, la care adaug Dissertatio Maximini, 42-52: Secundum traditionem
et auctoritatem diuinarum scribturarum hunc /Hristos n.n./ secundum d(eu)m et auctorem omnium
a Patre et post Patrem et propter Patrem et ad [g]loriam Patris esse numquam celauit differentia[m] esse diuinitatis Patris et Fili, D(e)i i[n]geniti et d(e)i unigeni[ti], et Patrem quidem creatorem
esse creatoris, Filium uer[o] creatorem esse totius creationis, et Patrem esse D(eu)m D(omi)ni, Filium autem d(eu)m uniuersa(e) creature et Sp(iritu)m S(an)c(tu)m non esse nec Patre(m) nec Filium,
sed a Padre per Filium ante omnia factum, non esse primum nec secundum, sed a primo secundum in
tertio gradu subbstitutu(m), non esse ingenitum nec genitum, sed ab ingenito per unigenitum in tertio
gradu creatum non auctor neque creator, sed inluminator, sed sanctificator, doctor et ducator,
adiutor et postulator Cr(ist)i minister et gratiarum diuisor (SC 267, p. 236, 238, 240, 242); J.
Zeiller, op. cit., p. 451; N. Zugravu, Geneza, p. 339; idem, Erezii i schisme, p. 74.
776
J. Zeiller, op. cit.
777
M. Simonetti, Larianesimo di Ulfila, n RomBar, 1, 1976, p. 297-323; K. Schferdiek,
Gotien. Eine Kirche in Vorfeld des frhbyzantinichen Reiches, n JbAC, 33, 1990, p. 37, 49.
778
Aceast formul a fost transmis de Athanas., De synodis, 23, 2-10 i de Socr., HE, II,
10, 10-18, de unde provin cuvintele greceti; la Sozom., HE, III, 5, 8 se gsete un rezumat.
779
T. Diaconescu, Motivaia semantic a cuvntului romnesc Crciun Nol. Studiu
asupra terminologiei cretine din Romania Oriental, n Anuar de lingvistic i istorie literar, Iai,
32 A, 1988-1991, p. 29-69, n special p. 42-53 = n SAA, 5, 1998, p. 165-174, n special p. 167-170 (n
limba italian); N. Zugravu, Geneza, p. 340; idem, Pgni i cretini n spaiul extracarpatic n
veacul al IV-lea (II), n AIIAX, 34, 1997, p. 317-318; idem, Erezii i schisme, p. 75.
780
M. Coi, Sur une opinion concernent la signification smantique du terme Crciun
(Nol), n Pontica, 40, 2007, p. 429-446.

STUDIU INTRODUCTIV

116

Pe vremea cnd la Nicaea se ntrunea primul conciliu ecumenic, un clugr


din Mesopotamia pe nume Audius (Audios) sau Uda, vestit pentru viaa sa ascetic
exemplar i pentru inuta moral deosebit781, ntemeia o grupare religioas pe
care izvoarele o calific fie schism, fie sect, fie erezie782. Cert este c, desprindu-se de Biserica catolic i formndu-i propria tagma783, Audius n-a contestat iniial doctrina recunoscut. Cu timpul ns, audianii (odianii) au nceput s
mprteasc idei i s desfoare anumite practici cultuale care intrau n contradicie cu dogma ortodox, precum antropomorfismul dumnezeirii, dualismul de inspiraie manihean, celebrarea Patelui dup obiceiul evreiesc la 14 Nissn (aprilie)
i svrirea tainelor dup reguli bizare; astfel s-a deschis calea ereziei784. Cum am
amintit deja, Biserici audiane s-au ntemeiat i n inuturile dunrene, dar n corpusul de fa nu am inclus texte despre acestea, ele fiind deja editate n volumul al IIlea din FHDR. Consecinele acestei erezii pentru credina cretinilor din regiunea
dunrean au fost minore.
n tomul pe care tocmai l editm se gsesc doar cteva dintre numeroasele
izvoare care fac referire la o alt erezie manifestat n regiunea dunrean, mai
precis n Pannonia Secunda, anume cea a episcopului Photinus de Sirmium (343351, 361-364). Este vorba despre texte care prezint personalitatea i doctrina prelatului panonic785. Posednd o vast cultur teologic i avnd un discurs foarte
elocvent, el considera c Logosul nu este dect raiunea personal a lui Dumnezeu,
extinderea sau dilatarea dumnezeirii care se manifest n lume prin intermediul lui
Hristos omul cu virtute superioar , dup care se contract sau se restrnge n
forma indistinct iniial. Mntuitorul poate fi numit, de aceea, Logopatwr, adic
Logos (Cuvnt) i Tat n acelai timp. Astfel, ereticul panonic nega, n ultim instan, divinitatea lui Iisus Hristos, accentund asupra naturii sale umane786. Aceast teologie s-a bucurat n Pannonia i n provinciile nvecinate de o aderen deloc de
neglijat. Photinus a fost depus i exilat787, iar erezia a fost condamnat de conciliile

781

Epiph., Pan., 70, 1, 1-2.


Epiph., Pan., 70, 1, 1; Ank., 13-14; Theod., HE, IV, 10, 1; Cassiod., HE, VII, 11.
783
Epiph., Pan., 70, 1, 1.
784
Epiph., Ank., 14; Ps.-Epiph., Anak., 70; Ioann. Chrys., Omilii la Facere. Omilia a VIII-a,
3 (PSB 21, p. 101); Aug., Ep. CXLVIII (PL 33, col. 622-630); Theod., HE, IV, 10, 2; 10, 4; Haer. fab.
comp., IV, 83 (PG 83, col. 428-429); Cassiod., HE, VII, 11; T. Orlandi, Audiens, n DECA, I, p. 296;
DELC, p. 91 (Audiani); N. Zugravu, op. cit., p. 122-123.
785
FHDRCh, XVI.1, XXVI, XXXIII, LX.
786
Vezi i Lucif. Calarit., De non parcendo in deum delinquentibus, XVIII, 1-10; XXVI, 48; XXVIII, 42-45; Leon Magn., Serm., 4 (XXIV) (Nativitate Domini sermo IV), 5; Marius Mercator,
Appendix ad contradictionem XII anathematismi nestoriani (PL 48, col. 927-930); Theod., Haer. fab.
comp., II, 10 (PG 83, col. 397); Sozom., HE, IV, 6, 1; Socr., HE, II, 18, 7; Consultationum Zacchaei
christiani et Apollonii philosophi, II, 11; 13 (PL 20, col. 1127, 1131-1132); Arnob. iun., Praed., I, 4445; Cassiod., HE, V, 5; M. Simonetti, Photin de Sirmum, n DECA, II, p. 2025-2026; DELC, p. 702
(Photinos de Sirmium); N. Zugravu, op. cit., p. 77-78; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 68-69.
787
G. Fernndez, La deposicin de Fotino de Sirmio, n Gerin, 16, 1998, p. 338-343.
782

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

117

locale de la Antiochia (344)788, Mediolanum (345, 347, 355)789, Sirmium (347, 351,
357)790, Ancyra (Ankara, Turcia) (358)791, din Illyricum (365)792 i de la Arelate
(442)793, de sinoadele universale de la Constantinopolis (381)794 i Ephesus (431)795,
de legislaia imperial796 i de numeroi Prini i scriitori bisericeti797; printre acetia
din urm se numr i Ioannes Cassianus (cca 360/5 n jur de 435), teolog originar din Scythia Minor798.
Spre sfritul secolului al IV-lea, Biserica din Illyricum era din nou agitat,
de data aceasta de episcopul Bonosus de Naissus (Ni, Serbia) sau de Sardica (cca
344 cca391) din Dacia Mediterranea799. Elementul nou introdus de prelatul dacic
fa de erezia lui Photinus, de care o legau teologii vremii, era negarea virginitii
perpetue a Mariei, care, dup naterea lui Iisus, ar fi avut ali copii de la Iosif; cu
alte cuvinte, Bonosus invoca un nou argument pentru a pune sub semnul ndoielii
divinitatea deplin a lui Hristos800. Necombtut cu suficient determinare la conciliile de la Thessalonica (389), Capua (iarna lui 391-392) i Mediolanum (392)801,
788

Sozom., HE, III, 23, 4; Socr., HE, II, 19, 16.


Sozom., HE, IV, 8-9.
790
FHDRCh, XVI.2; Sozom., HE, IV, 6, 4-5; 6, 14-16; 15, 2; Socr., HE, II, 29; 30, 42-48;
VII, 1; Cassiod., HE, V, 6; 8; Mansi, 3, col. 179-196.
791
Mansi, 3, col. 270.
792
FHDRCh, XIII.
793
C. 16 (CCSL CXLVIII, p. 117).
794
CBO2, p. 64; Theod., HE, V, 9, 19.
795
Mansi, 5, col. 972.
796
CTh, XVI, 5, 6 (= CI, I, 1, 2) (10 ian. 381); XVI, 5, 65 (= CI, I, 5, 5; 6, 3) (30 mai 428);
Socr., HE, V, 2; Cassiod, HE, IX, 2; 14; Ioann. Antioch., Hist. chron., frg. 278.
797
FHDRCh, LXII.2; Eus. Vercell., Trin., III, 39; 55; Faust., De Trinitate, 41 (V, 4); Lucif.
Calarit., De non conveniendo cum haereticis, IX, 41; De non parcendo in deum delinquentibus,
XVIII, 1-10; Ps.-Hegem., Adv. haer.; Ruf., Exp. symb., 1; 37; Appon., In Cant. Cant., II (I, 6), 10; 12;
IX (VI, 8), 28; XII (VIII, 6), 12-13; Damasus, Ep. IV, 5 (PL 13, col. 359); Epiph., Ank., 13 Ps.Epiph., Anak., III, 1, 71; Hier., Vir. ill., CVII; Ambr., Ep. XLVIII, 5; Aug., De baptismo, IV, 16, 23;
idem, Despre adevrata religie, V, 9 (traducere din latin de C. Beja, studiu introductiv i note de A.
Tat, control tiinific al traducerii de L. Wald, Bucureti, 2007, p. 46-47); Papa Innocentius I, Ep. VII,
14 (PL 20, col. 535-536), XXII (Mansi, 3, col. 1062-1063); Sozom., HE, VI, 11, 3; Theod., HE, V,
11, 3; Leporius, Libellus emendationis, 10; Caes. Arel., Sermo XCVI, 5; Papa Felix, Ep. III (PL 58,
col. 909); Cassiod., HE, IX, 16; Facund. Herm., Pro def. trium cap., VIII, 7, 18; Iohann. Caesar.,
Apol., 65; Eus. Gall., Hom. XXIV (23), De latrone beato, 5; XXVIII (27), De Ascensione Domini, II, 2;
LXXXVIa, De symbolo, 3 etc.; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 45, 289; II/2, p. 78, 246.
798
DI, I, 2, 3.
799
Marius Mercator (sec. V) scrie Sardicensis Bonosus (Appendix ad contradictionem XII
anathematismi nestoriani, n PL 48, col. 928); vezi i M. Gara, Bonosus, n DECA, I, p. 583.
800
Marius Mercator, Appendix ad contradictionem XII anathematismi nestoriani (PL 48, col.
928); Ambr., Ep. LXV; Greg. Magn., Ep. LXVII; Isid., Vir. ill., XXXII; M. Gara, op. cit.; DELC, p.
116-117 (Bonosus); N. Zugravu, op. cit., p. 79-81.
801
Siricius, Ep. IX (PL 13, col. 1176-1178); Ambr., Scrisoare despre procesul lui Bonosus,
care trebuie judecat potrivit hotrrilor date de sinodul de la Capua (PSB 53, p. 236-237) = Ep. LXXI
(56a) (CCSL LXXXII, p. 7-10); Mansi, 3, col. 683-686, 689-690; E. Pelekanidou, C. Nordi, Thessalonique, I. Cit et christianisme, n DECA, II, p. 2437.
789

STUDIU INTRODUCTIV

118

aceast nvtur s-a rspndit att printre locuitorii provinciilor ilirice802, ct i


printre germanici, care au transplantat-o n vestul Europei, unde a supravieuit pn n
secolul al VII-lea, fiind combtut de concilium Arelatense din 442803, concilium
Aurelianense (Orleans, Frana) din 538804 i concilium Clippiacense (Chalons sur
Sane, Frana) din 27 septembrie 626 sau 627805. Ea este amintit n zona dunrean
n Novella XI din 16 aprilie 535 a mpratului Iustinianus I (527-565), prin care
noul episcop rnduit la Aquae, n Dacia Ripensis, de ctre arhiepiscopul de Prima
Iustiniana (Cariin Grad, Serbia)806, trebuia s aib sub jurisdicie numita cetate i
toate castelele, teritoriile i bisericile ei, spre a putea izgoni din acea cetate i de pe
acel pmnt frdelegea bonosiacilor i a o aduce la credina cea mai adevrat
(Aquiensis autem episcopus habeat praefatam civitatem et omnia castella et territoria et ecclesias, ut posit Bonosiacorum scelus, ex ea civitate et terra repellere vel
in orthodoxam fidem transformare)807.
Un impact mai redus a avut n zona dunrean o alt erezie trinitar, aprut n jurul anului 360 n snul unei grupri ariene n frunte cu episcopul Macedonius de Constantinopolis (342-362) i Marathonius de Nicomedia (342-358), anume
cea a macedonienilor sau a pneumatomahilor. Aceasta nega divinitatea Sfntului Duh,
susinnd c el nu este de aceeai substan (ousa) i putere (exousa) cu Tatl i
Fiul, fiind creat (ktists)808. Ea a fost condamnat de Prini ai Bisericii809 i de mai
multe concilii, prin care i unul desfurat la Sirmium, n Pannonia Secunda, n 378,
care nu a fcut dect s confirme regula de credin elaborat de conciliile de la
Roma din 369 i 370 conduse de papa Damasus I (366-384), prin care se stabilise
c Tatl i Fiul sunt de o fiin, de o dumnezeire, de o putere i de o singur nfiare. i de acelai ipostas i fiin este i Duhul Sfnt810. Aceast profesiune de
credin a provocat reacia violent a unuia dintre cei mai nverunai arieni illyrici
Palladius de Ratiaria (Dacia Ripensis) , care a calificat nvtura de la Sirmium
despre consubstanialitatea celor trei persoane ale Treimii drept blasphemia811. Macedonismul (pneumatomahismul) a fost condamnat de cel de-al doilea conciliu general de la Constantinopolis din 381, care statua ca regul universal dumnezeirea
802

Papa Innocentius I, Ep. XVI, XXI-XXII (Mansi, 3, col. 1057-1063).


C. 17 (CCSL CXLVIII, p. 117).
804
C. 34 (31) (CCSL CXLVIII A, p. 126).
805
C. 5 (CCSL CXLVIII A, p. 292).
806
FHDRCh, LXXXVI.
807
Novella XI, 5 (FHDR, II, p. 378-379). N. Zugravu, op. cit., p. 80.
808
Ps.-Epiph., Anak., III, 1, 74; Ioann. Cass., DI, I, 1, 3; Sozom., HE, II, 25, 19; III-IV; V,
14, 1; VI, 22; Socr., HE, II, 12-13; 16; 28; 45, 1-7; III, 10, 4-11; Theod., HE, II, 6; V, 11, 1; Cassiod.,
HE, IV, 22; M. Simonetti, Macedonius-Macdoniens, n DECA, II, p. 1515; idem, Pneumatomaques,
n DECA, II, p. 2078-2079; idem, Semi-ariani, n DECA, II, p. 2261-2262; DELC, p. 521-522
(Macedoniu); A. Gabor, Biserica i statul, p. 220-221.
809
Ibidem.
810
Sozom., HE, VI, 10, 3; Theod., HE, II, 22, 7.
811
J. Zeiller, op. cit., p. 315.
803

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

119

Sfntului Duh812. Printre cei 150 de participani care au subscris aceast profesiune
s-au numrat episcopii Martyrius de Marcianopolis i Gerontius de Tomis813. De
asemenea, ntr-una din scrierile sale, Despre ntruparea Domnului, Ioannes Cassianus (cca 360/5 cca 435) o includea printre firele de neghin nbuitoare /ereziile n.n/ care au npdit semntura de pe ogorul Domnului /dreapta-credin
n.n./, propovduitorul lor rostind cu ngrozitoare lips de evlavie cuvinte de hul
mpotriva Sfntului Duh814.
Pe fondul discuiilor referitoare la natura persoanelor Treimii i la relaiile
dintre ele, s-a nscut o alt controvers, al crei obiect era raportul dintre cele dou
firi divin i uman ale lui Iisus Hristos; consecina direct privea maternitatea
divin sau uman a Mariei815. Astfel s-au nscut aa-numitele erezii cristologice,
care au provocat puternice convulsii i n Bisericile din regiunea Dunrii Inferiore. Prima dintre ele a fost nestorianismul sau dioprosopismul, al crei iniiator a fost clugrul antiochian Nestorius (381-451), ajuns patriarh de Constantinopolis n 428. n
ultim instan, acesta susinea c Hristos este unul, o persoan (prospon), dar n
care exist dou firi distincte cea divin i cea uman, istoric, nscut din Fecioara Maria, unit prin asociere cu Dumnezeu; fiind om i, deci, cu totul imposibil ca Dumnezeu s fie nscut de un om, Maria nu poate fi numit Nsctoare
de Dumnezeu, ci mama lui Hristos816. Aceast erezie a fost violent combtut de
Cyrillus de Alexandria (episcop ntre 412-444) i condamnat de sinodul roman din
10 august 430 desfurat sub conducerea papei Caelestinus I (422-432) i de cel
de-al III-lea conciliu ecumenic de la Ephesus din 431817.
n eparhiile din zona Dunrii Inferioare, n rzboiul Bisericii declanat
odat cu erezia lui Nestorius, cum scria istoricul Evagrios818, conductorii comunitilor au avut o atitudine oscilant, aa cum se poate observa i din acta ale conciliului de la Ephesus. Printre aprtorii patriarhului s-au numrat Dorotheus de Marcianopolis mitropolitul din Moesia Secunda, i sufraganii si Iacobus de Durostorum (Silistra, Bulgaria) (- 431 -), Marcianus de Abritus (Razgrad, Bulgaria) (cca 431
cca 458), Petronius de Novae (ctre 431) i ali doi ntistttori, ale cror reedine
812
COD, p. 24: Expositio fidei CL patrum: et in spiritum sanctum, dominum et vivificatorem, ex patre procedentem, cum patre et filio coadorandum et conglorificandum, qui locutus est per
prophetas; FHDRCh, XVIII; A. Gabor, op. cit., p. 221-224; idem, Biseric i stat, p. 231-265.
813
FHDRCh, XVIII.
814
DI, I, 2, 3.
815
n ultim instan, DELC, p. 594-597 (Nestorianism, Nestorie); C. Schnborn, Icoana lui
Cristos. O introducere teologic, traducere i prefa de V. Rduc, 1996, p. 68-93; J. Meyendorff,
op. cit., p. 9-17, 74; N. Zugravu, op. cit., p. 85; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 223-228.
Vezi i bibliografia citat n FHDRCh, XLV.
816
Nestorii epistula altera ad Cyrillum, n COD, p. 45-49; Cassiod., HE, XII, 4, de unde
provine citatul; N. Zugravu, op. cit., p. 86-87.
817
FHDRCh, XLV; N. Zugravu, op. cit., p. 87-88; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2,
p. 194-211, 218-219, 243-244.
818
Evagr., HE, I, 2.

STUDIU INTRODUCTIV

120

nu se cunosc Valeanius (Baleanius) (- 431 -) i Eudocius (- 431 -)819. Alturi de titularul scaunului constantinopolitan au fost i Iulianus de Sardica (424-431) mitropolitul din Dacia Mediterranea, i Timotheus episcopus provinciae Scythiae820.
Atitudinea lor reprezint mai degrab o reacie mpotriva grabei lui Cyrillus de Alexandria de a-l depune pe Nestorius, respectiv naintea ajungerii orientalilor condui
de Ioannes de Antiochia (429-441/2), dect o convingere cu substrat dogmatic, fapt
care explic trecerea, la un moment dat, cel puin a prelatului scit, n tabra catolicilor i adeziunea sa la sentina de condamnare dat de conciliu821. Lui i s-au alturat Saturninus de Marcianopolis (431-448), nlocuitorul lui Dorotheus822, i Polycarpus de Sexanta (Sexaginta) Prista (Ruse, Bulgaria) (- 431 -), transferat apoi la Nicopolis ad Istrum (Nikup, Bulgaria)823.
n contextul disputei provocate de nestorianism, care trebuie s fi afectat i
o parte a credincioilor de rnd din eparhiile pomenite mai sus824, amintim i scrierile episcopului Ioannes de Tomis (445/6-448), foarte apreciate pentru claritatea i
consistena lor825, tratatul cristologic Despre ntruparea Domnului al lui Ioannes
Cassianus (cca 360/5 cca 435)826 n sfrit, mrturisirile de credin i epistolele
clugrilor scii827.
O erezie cu ramificaii mult mai ntinse i consecine mult mai mari a fost
eutihianismul sau monofizitismul, iniiat de clugrul constantinopolitan Eutyches
(cca 378-454). Exagernd nvtura antinestorian a lui Cyrillus de Alexandria (412444) despre unirea celor dou firi din persoana Mntuitorului, el a ajuns s susin
c, dup ntruparea din Fecioara Maria, firea dumnezeiasc a absorbit-o total pe
cea uman; prin urmare, Hristos a avut doar o singur fire (monofusi) cea dumnezeiasc, concluzie ce conducea n mod automat la negarea consubstanialitii
naturii sale umane cu umanitatea noastr, fcnd astfel imposibil mntuirea.
Aceast nvtur a fost perceput n mod aparte n diferitele coluri ale lumii cretine, ceea ce a fcut ca aprecierea caracterului su eretic sau ortodox s urmeze

819

FHDRCh, XLIV.2, XLV.I.1.b-c, 2, 3.b-c, 4a, 5-6, II.2, 3, 6; H. Leclercq, op. cit., n
DACL, XI/1, col. 508; N. Zugravu, op. cit., p. 89.
820
FHDRCh, XLV.II.6; N. Zugravu, op. cit.; idem, op. cit., n SUBB. Th. Cath., 52, 2007,
3, p. 13-14.
821
FHDRCh, XLV.1a, 3a, II.1, 4-7.
822
FHDRCh, L.
823
Socr., HE, VII, 36, 18; J. Darrouzs, Le trait des transferts. dition critique et commentaire, n REByz, 42, 1984, p. 173, nr. 10.
824
N. Zugravu, Erezii i schisme, p. 90-92, cu trimiteri la surse epigrafice.
825
FHDRCh, XLIX.
826
DI, n MO, 37, 1985, 7-8, p. 577-606; 38, 1986, 1, p. 44-83; 38, 1986, 3, p. 71-94; M.-A.
Vannier, Le De Incarnatione Domini de Jean Cassien, n C. Bdili et A. Jakab (d.), Jean Cassien
entre lOrient et lOccident. Actes du colloque international organis par le New Europe College en
collaboration avec la Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Bucarest, 27-28 septembre 2001), Iai, 2003,
p. 49-63; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 87-88.
827
FHDRCh, LXXVII; Scrieri ale clugrilor scii, passim.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

121

un drum sinuos828. Ne mrginim s evocm aici doar momentele n care au fost implicai i prelaii din regiunea dunrean. Astfel, Eutyches a fost condamnat de sinodul local de la Constantinopolis din noiembrie 448, la care au participat i au
subscris depunerea i episcopii Saturninus de Marcianopolis (431-448) i Alexander reverendissimus episcopus Tomitanorum civitatis, provinciae Scythiae (449452)829. Prelatul din urm a succedat lui Ioannes (445/6-448), care dezavuase noua
erezie ntr-o disputatio foarte apreciat de ortodoci830. n 449, la conciliul de la
Ephesus condus de episcopul Dioscorus de Alexandria (444-454), conciliu numit
de papa Leon I (440-461) latrocinium, ereziarhul a fost reabilitat, printre semnatari
numrndu-se i Diogenianus, episcop de Remesiana (Bela Palanka, Serbia)831.
Monofizitismul a fost condamnat la cel de-al IV-lea conciliu ecumenic de la Chalcedon din 451, ale crui acte din edina din 13 octombrie (Actio tertia), prin care
era condamnat Dioscorus, le-a semnat i episcopul Alexander, episcopus Tomitanorum, provinciae Scythiae (449-452)832; un an mai trziu, le-a subscris pe toate
celelalte833.
n ciuda msurilor punitive luate mpotriva monofizitismului, inclusiv printr-o lege civil din 1 august 455834, erezia a cuprins numeroase comuniti, diviznd
Orientul cretin835. Aceasta a determinat autoritatea imperial s intervin, dar soluiile propuse n-au fost ntotdeauna dintre cele mai fericite, adncind nenelegerile.
Astfel, mpratul Leon I Tracul (457-474) a adresat n 458 o scrisoare metropolitanis totius orbis episcopis (episcopilor metropolitani din ntreaga lume), prin care
sonda opinia prelailor n legtur cu alegerea ca patriarh de Alexandria a monofizitului Timotheus Aelurus (Motanul) (457-458/60; 476-477) i cu hotrrile conciliului de la Chalcedon din 451; printre destinatari, se aflau Valerianus, reuerentissimus episcopus Marcianopolis (- 458 -), i Theotimus, reuerentissimus episcopus Tomitanus (Theotimus II) (- 458 -)836. Rspunsurile au fost n zdrobitoare majoritate
n favoarea pstrrii regulii de credin stabilit de adunarea episcopal i pentru
nlturarea noului ntistttor alexandrin. Aceeai poziie au avut episcopul tomitan837 i mitropolitul marcionopolitan mpreun cu sufraganii si Marcianus episcopus ciuitatis Abryti (431-458), Martialis episcopus ciuitatis Appiarensis (- 458 -),
828

Vezi bibliografia citat n FHDRCh, L.


FHDRCh, L; N. Zugravu, op. cit., n SUBB. Th. Cathol., 52, 2007, 3, p. 15.
830
FHDRCh, XLIX.
831
FHDRCh, LI.
832
FHDRCh, LIII.1.
833
N. Zugravu, op. cit., p. 14.
834
CI, I, 5, 8.
835
J. Meyendorff, Unit de lEmpire et divisions des Chrtiens. Lglise de 450 680,
traduction de langlais par F. Lhoest, revue par lauteur, Paris, 1993, p. 185-312; P. Maraval, Lchec
en Orient: le dveloppement des glises dissidentes dans lEmpire, n Histoire du christianisme des
origines nos jours, sous la direction de J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III,
p. 457-481.
836
FHDRCh, LVII.1.
837
FHDRCh, LVII.2.
829

STUDIU INTRODUCTIV

122

Monophilus episcopus ciuitatis Dorostoli (- 458 -), Marcellus episcopus ciuitatis Nicopoleos (- 458 -), Petrus episcopus ciuitatis Nouensis (- 458 -), Dizza
episcopus ciuitatis Odyssae Scythiae (!) (- 458 -)838. Dup ce uzurpatorul Basiliscus
(ianuarie 475 august 476) i-a manifestat deschis atitudinea promonofizit839, Zenon
(a doua oar, 476-491) a ncercat o soluie de compromis, publicnd la 28 ianuarie
482, cu sprijinul patriarhului Acacius (472-489), un edict al unirii (Echtesis)
celebrul Henotikon , dar acesta n-a fcut dect s sporeasc nemulumirea simultan a monofiziilor i diofiziilor i, n acelai timp, s declaneze prima schism
dintre Orient i Occident, cunoscut ca schisma lui Acacius (484-519)840. Cu
aceast ocazie, o parte dintre episcopii din provinciile ilirice (Pannonia Secunda,
Moesia Prima, Dacia Ripensis, Dacia Mediterranea, Dardania), aflate din a doua
jumtate a secolului al IV-lea sub obediena scaunului roman prin intermediul vicariatului apostolic de Thessalonica841, a mbriat poziia patriarhului constantinopolitan, ieind de sub jurisdicia scaunului petrin; aa las s se neleag o scrisoare a papei Symmachus (498-514) din 8 octombrie 511 i alte dou, din 515 i, respectiv, 517, ale papei Hormisdas (514-523), prin care pontifii notificau revenirea
lor la unitatea roman842.
n momentul urcrii pe tron a lui Anastasius I (491-518), dezbinarea era
general n Biserici, nota istoricul bisericesc Evagrios (536/7-594)843. Noul principe, dei a jurat c va respecta ortodoxia844, a alunecat treptat spre o politic promonofizit, dnd satisfacie cretinilor sirieni i copi, dar adncind i mai mult divergenele dintre Constantinopolis i Roma845. n teritoriile dunrene ale Thraciei a provocat o ostilitate general, care, amplificat i de alte cauze, s-a materializat ntr-o
revolt armat condus de scitul Vitalianus, feciorul lui Patriciolus, originar din
Zaldapa /Abtaat, Bulgaria n.n./, un mic orel din Moesia Inferioar846, izbucnit
838

FHDRCh, LVIII; N. Zugravu, Erezii i schisme, p. 100, cu bibliografie.


Marc. Comes, Chron., a. 476 (PL 51, col. 932); M. Redies, Die Usurpation des Basiliskos (475-476) im Kontext der aufsteigenden monophysitischen Kirche, n AntTard, 5, 1997, p. 211221; P. Maraval, La rception de Chalcdoine dans lempire dOrient, n Histoire du christianisme
des origines nos jours, sous la direction de J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III,
p. 115-117; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 231.
840
Evagr., HE, III, 14; J. Meyendorff, op. cit., p. 214-222; P. Maraval, op. cit., p. 119-122;
Ch. Fraisse-Cou, op. cit., n Histoire du christianisme des origines nos jours, sous la direction de J.M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, p. 167-188; D. Plakale, The Schismes Between
the Eastern and Western Church. A Contribution to Therir Study, n BUZANTINOS DOMOS, Thessalonike, 10-11, 1998-2000, p. 182-185; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 232.
841
FHDRCh, XLII.
842
FHDRCh, LXX, LXXVI.1-2; Ch. Pietri, La gographie de lIllyricum ecclsiastique,
p. 37-44; Ch. Fraisse-Cou, op. cit., p. 179-180, 189-191.
843
Evagr., HE, III, 14.
844
Theod. Lect., HE, II.
845
Marc. Comes, Chron., a. 494 (PL 51, col. 934); C. Capizzi, op. cit., p. 100-137; J.
Meyendorff, op. cit., p. 222-226; P. Maraval, op. cit., p. 123-133; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit.,
p. 232-233.
846
Ioann. Antioch., Chron., 214 e.
839

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

123

n 513/4 i care s-a prelungit pn n timpul domniei lui Iustinianus I (527-565)847.


Revolta a gsit simpatizani nu numai n rndurile clugrilor din provincia Scythia, ci i printre unii dintre episcopii dunreni, precum Domnio de Sardica, Alcissus de Nicopolis, Gaianus de Naissus i Evangelus de Pautalia (Kjustendil, Bulgaria) toi trei suportnd n 516 rzbunarea mpratului Anastasius848. Recent, s-a
avansat opinia c i episcopul Paternus de Tomis (498-520) ar fi mbriat orientarea suveranului849, dar nu exist nici o informaie care s probeze monofizitismul
acestuia850.
Noua politic religioas a mpratului Iustinus I (518-527), bazat pe restaurarea doctrinei chalcedoniene, reconcilierea cu Roma i sfritul schismei acaciene n
518-519851, a gsit episcopatul dunrean n tabra ortodox. Astfel, asemenea patriarhului Ioannes II de Constantinopolis (518-520) i legailor papali din capitala Imperiului, Paternus a respins n 519 formula theopaschit unus de Trinitate passus
est (unus de Trinitate crucifixus; unus de Trinitate passus est carne pro nobis), pe
care clugrii din dioceza sa o integrau efortului de a impune ortodoxia unei alte
sintagme Hristos este unul din Treime (unus ex Trinitate)852, care amintea ns de
expresia aproape similar Unul din Treime a suferit n trup din Henotikon-ul mpratului Zenon (476-491) din 482 i din textele apolinariste, aadar, n ultim instan,
de monofizitismul mpotriva cruia luptaser episcopii adunai la Chalcedon853. n
acelai an, aflat la Constantinopolis, a reuit, datorit struinelor mpratului Iustinus I (518-527), s se reconcilieze cu generalul Vitalianus, sprijinitor al monahilor
847
FHDRCh, LXXIV; Marc. Comes, Chron., a. 514-517; Vict. Tonn., Chron., a. 510-511,
514; Iord., Rom., 360; Ioann. Lyd., Despre semnele cereti, 6; Ioann. Malalas, Chron., XVI; Ioann.
Antioch., Hist. chron., frg. 311; PLRE, II, p. 1171-1176 (Fl. Vitalianus 2); I. Barnea, n DID, II, p.
412-414; I. Miculescu, Revolta lui Vitalian n contextul politicii religioase i economice a lui
Anastasius I (491-518), n GB, 63, 1987, 3, p. 569-583; P. Maraval, op. cit., p. 132; N. Zugravu, op.
cit., p. 101-103; O. Mazal, op. cit., p. 40.
848
Marc. Comes, Chron., a. 516 (PL 51, col. 939).
849
A. Suceveanu, op. cit., p. 143. Vezi i N. V. Dur, op. cit., p. 45.
850
ntr-o scrisoare din 516 sau 517 a papei Hormisdas (514-523) se vorbete despre convertirea provinciilor Dardania, Illyricum i Scythia (FHDRCh, LXXVI.1), dar nu exist nici o certitudine c indicaia respectiv privete revenirea episcopului Paternus la ortodoxism.
851
Evagr., HE, V, 4; M. V. Anastos, The Emperor Justin. Its Role in the Restoration of
Chalcedonian Doctrine, 518-519, n Byzantina, 13, 1985, 1, p. 125-139; J. Speigl, Synoden im Gefolge
der Wende der Religionspolitik unter Kaiser Justinus (518), n OS, 45, 1996, p. 3-20; P. Maraval, op.
cit., p. 133-145; C. Capizzi, La politica religiosa ed ecclesiastica di Giustiniano, n The Christian East,
Its Institutions and Its Thought. A Critical Reflection. Papers of the International Scholary Congress for
the 75th Anniversary of the Pontifical Oriental Institute Rome, 30 May 5 June 1993, edited by R. F.
Taft, Roma, 1996, p. 62-64; K.-H. Uthemann, Kaiser Justinian als Kirchenpolitiker und Theologe, n
Augustinianum, 39, 1999, 1, p. 7-10; O. Mazal, op. cit., p. 38-41.
852
Horm., Ep. 188, 2 (15.X.519); 216, 6 (29.VI.519); 217, 7 (29.VI.519); 224, 5 (15.X.519);
FHDRCh, LXXVII, cu bibliografie; Maxentii aliorumque, passim; Scrieri ale clugrilor scii,
passim.
853
C. Sotinel, Hormisdas, n DHP, p. 827; J. Meyendorff, Cristos, p. 75; Ch. FraisseCou, op. cit., p. 191-192; N. Zugravu, op. cit., p. 106-113; O. Mazal, op. cit., p. 37-38.

STUDIU INTRODUCTIV

124

scii, dar nu s-a putut pune de acord cu acetia din urm854. n sfrit, a participat la
sinodul din 520 de la Constantinopolis, n urma cruia a foat ales patriarh Epiphanius (520-535), semnnd apoi, mpreun cu ali episcopi, scrisoarea din 9 septembrie 520 prin care papa Hormisdas (514-523) era informat despre hotrrea respectiv855. Cum se tie, acest fapt a dus la reconcilierea dintre Biserica roman i cea constantinopolitan, lund sfrit aa-numita schism a lui Acacius, titularii celor
dou scaune putndu-i conjuga eforturile mpotriva monofizitismului i tuturor devianelor neochalcedoniene, printre care i theopaschitismul clugrilor scii. Nu
ntmpltor, demersul acestora era considerat periculos pentru unitatea abia restabilit a Bisericii856, formula lor era privit ca o inovaie857 iar pledoaria fcut de reprezentanii lor n 519-520 la Roma pentru ortodoxia acesteia858 n-a avut nici un
succes, papa, convins c sintagma susinut mparte Treimea, deci este nestorian
i eretic, alungndu-i pe monahi din Cetatea Etern859. Mai multe texte reunite n
acest volum fac cunoscut o parte din complicatul dosar al clugrilor scii.
Pacea fragil stabilit sub Iustinus I a fost repede tulburat de interveniile n disputele teologice ale urmaului su, Iustinianus I (527-565)860. Acesta, dei
ataat profund valorilor credinei catolice, a strnit o adevrat furtun n ncercarea,
bine intenionat, de altfel, de a elimina divergenele dintre diferitele faciuni din
snul Bisericii. Astfel, el a propus n mai multe etape (august 527, 15 martie 533,
551) o formula theopaschit (sarkwqnto to n t trido qeo lgw) care
a ntmpinat refuzul a numeroi clerici i monahi, muli dintre acetia fiind scoi
din funcie861. La 6 august 536, a emis o Ordonan care confirma hotrrile unui
854

Horm., Ep. 216, 5-6 (29.VI.519); 217, 6-11 (29.VI.519); FHDRCh, LXXVI.3; Fr. Glorie,
op. cit., p. XXVI-XXVII.
855
FHDRCh, LXXVI.4.
856
Horm., Ep. 187, 4 (29.VI.519); J. Speigel, Formula Iustiniani. Kircheneinigung mit kaiserlichen Glaubensbekenntnissen (Codex Iustinianus I 1, 5-8), n OS, 44, 1995, p. 107-111.
857
Horm., Ep. 231, 8 (13.VIII.520); FHDRCh, LXXVII.1, LXXVIII.
858
Horm., Ep. 231, 9 (13.VIII.520); FHDRCh, LXXII, LXXVII.1; Fr. Glorie, op. cit., p.
XXXVI; Ch. Fraisse- Cou, op. cit., p. 192-194; N. Zugravu, op. cit., n SUBB. Th. Cathol., 52, 2007,
3, p. 16-17.
859
Horm., Ep. 187 (29.VI.519), 188 (15.X.519), 189 (2.IX.519), 190 (2.IX.519), 216 (29.VI.519),
217 (29.VI.519), 227 (3.XII.319), 231 (13.VIII.520); FHDRCh, LXXVII.1; Fr. Glorie, op. cit., p.
XXVI-XXIX, XXX-XXXI, XXXII-XXXIII, XXXVI; C. Sotinel, op. cit.; C. Capizzi, op. cit., p. 66;
Ch. Fraisse-Cou, op. cit., p. 195; K.-H. Uthemann, op. cit., p. 17; P. Maraval, op. cit., p. 136-137.
860
Despre politica religioas a lui Iustinianus I vezi, n ultim instan, C. Capizzi, op. cit.,
p. 55-84; N. Zugravu, Geneza, p. 359-360, cu izvoare i bogat bibliografie; adaug: J. Meyendorff,
op. cit., p 49-98; idem, Unit de lEmpire, p. 227-270; P. Maraval, La politique religieuse de Justinien, n Histoire du christianisme des origines nos jours, sous la direction de J.-M. Mayeur, Ch. et
L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, p. 389-426; idem, Lempereur Justinien, Paris, 1999, p. 106120; K.-H. Uthemann, op. cit., p. 5-83; O. Mazal, op. cit., p. 195-252; C. Moreschini, E. Norelli, op.
cit., II/2, p. 234-236, 273-276.
861
CI, I, 1, 5-8; 1, 8, 14; Vict. Tunn., Chron., a. 529; J. Speigl, op. cit., p. 105-134; C.
Capizzi, op. cit., p. 64-67; J. Meyendorff, Cristos, p. 88-90; P. Maraval, op. cit., n Histoire du
christianisme des origines nos jours, sous la direction de J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

125

sinod inut la Constantinopolis n acelai an de anatemizare a unor adepi ai monofizitismului, nemulumind pe adepii acestei erezii862. La sfritul lui 542 sau nceputul lui
543 i n martie sau aprilie 553, a condamnat ideile cosmologice, antropologice i
eshatologice ale lui Origene, trezind ostilitatea mediului monahal863. n 544-545 i
apoi n 551, a proclamat anatema mpotriva aa-ziselor Trei Capitole (scrierile suspecte de nestorianism ale lui Theodoros de Mopsuestia, Theodoretos de Cyros i Ibas
de Edessa), prin care fcea concesii monofiziilor864. n aceast privin, a reuit
s-l determine i pe papa Vigilius (537-555) s accepte condamnarea prin Iudicatum-ul din 11 aprilie 548 i, parial, prin Constitutum-ul din 14 mai 553, producnd
un val de indignare i fronde n rndurile episcopilor sufragani ai scaunului roman865. n sfrit, prin cel de-al V-lea conciliu ecumenic deschis la Constantinopolis n 5 mai 553, punndu-se n lumin importana unirii ipostatice a Cuvntului
ntrupat, s-a realizat o sintez ntre diferitele concepii dogmatice afirmate timp de
peste un secol, fr ns s se reueasc restabilirea unitii Bisericii866.
Aceast politic religioas i ecleziastic foarte intens a reverberat i n
spaiul dunrean. Astfel, cu acceptarea, n cele din urm, de ctre mprat a formulei theopaschite a clugrilor scii, zbuciumul acestora s-a vzut rspltit; cea de-a
zecea anatematism a celui de-al V-lea conciliu ecumenic de la Constantinopolis
din 553 va marca introducerea oficial a theopaschitismului n dogma cretin Si
qui non confitetur Dominum nostrum Iesum Christum, qui crucifixus est carne, Deum
esse verum, et Dominum gloriae, et unum de sancta Trinitate, talis a.e.867. n
schimb, Iudicatum-ul papei Vigilius (537-555) a dus la reacia episcopilor ilirici,
care au inut un conciliu n 549, depunndu-l pe Benenatus de Prima Iustiniana,
superiorul lor, adept al politicii concesioniste pontificale, unii separndu-se defini-

Vauchez, M. Venard, III, p. 399-402; K.-H. Uthemann, op. cit., p. 16-24, 34-37; O. Mazal, op. cit., p.
206; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 234, 273-274.
862
P. Maraval, op. cit., p. 405-406; K.-H. Uthemann, op. cit., p. 38-44; O. Mazal, op. cit., p.
206-209; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/2, p. 274.
863
C. Capizzi, op. cit., p. 69-70; J. Meyendorff, Unit de lEmpire, p. 250-255; idem,
Cristos, p. 49-72; K.-H. Uthermann, op. cit., p. 71-72, 75-76; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p.
234-236, 275-276; O Mazal, op. cit., p. 211-215, 229.
864
FHDRCh, LXXXI, cu bibliografia citat la nota 1; adaug: C. Capizzi, op. cit., p. 70-77; J.
Meyerdorff, Unit de lEmpire, p. 255-264; idem, Cristos, p. 87; P. Maraval, op. cit., p. 414-417;
C. Sotinel, Lchec en Occident: laffaire de Trois Chapitres, n Histoire du christianisme des origines nos jours, sous la direction de J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, p.
426-455; K.-H. Uthermann, op. cit., p. 65-68; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 236, 274-275.
865
Mansi, 9, col. 923-927 (Concilium Gradense); PBCE, 2/2, p. 1617 (Patricius 6); J.
Meyerdorff, Unit de lEmpire, p. 255-264; C. Capizzi, op. cit.; K. Schatz, Der ppstliche Primat,
Wrzburg, 1990, p. 72-74; P. Maraval, op. cit., p. 416-417; K.-H. Uthermann, op. cit.; O. Mazal, op.
cit., p. 221-223, 232-233; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 274, 275.
866
COD, p. 107-122; Evagr., HE, IV, 38; J. Meyendorff, op. cit., p. 260-264; idem,
Cristos, p. 90-98; C. Capizzi, op. cit., p. 76-77; P. Maraval, op. cit., p. 419-422; K.-H. Uthermann,
op. cit., p. 73-75; O. Mazal, op. cit., p. 529-533; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 275.
867
COD, p. 118; J. Meyendorff, op. cit., p. 90.

STUDIU INTRODUCTIV

126

tiv de Biserica roman i intrnd n comuniune cu scunul schismatic de Aquileia868.


O atitudine negativ a strnit documentul papal i n rndurile prelailor din Scythia
Minor869, fapt care l-a determinat pe mitropolitul Valentinianus de Tomis (cca 550553) s cear explicaii. Din rspunsul suveranului pontif se poate deduce c att
episcopul Valentinianus, ct i alii aflai sub autoritatea sa (universos ad tuam pertinentes ordinationem commoneas) primeau scrieri (scripta) din partea lui Rusticus
i Sebastianus, nsoitori ai papei la Constantinopolis care protestaser mpotriva
Iudicatum-ului, dar i de la alii care le mprteau atitudinea, naltul prelat sftuindu-l s nu mai accepte asemenea mesaje (hoc quoque fraternitatem tuam credimus adhortandam, ne ulterius praedictorum Rustici et Sebastiani, aut illorum qui
pravae eorum praesumprionis probans esse participes, scripta suscipiat)870.
Din evocarea acestor momente din lupta desfurat ntre ortodoxism i
monofizitism se poate deduce ataamentul conductorilor Bisericii din Scythia, dar
i din alte eparhii dunrene la dogmele catolice, n spe la cele stabilite la cel de-al
IV-lea conciliu ecumenic de la Chalcedon. Aceeai poziie a avut i cinul monahal
din eparhia scitic, aa cum o demonstreaz mai multe epistole i mrturisiri de
credin871. n sfrit, atitudinea antimonofizit se poate observa i din alte mrturii,
precum formula kaqolik kklhsa de pe un epitaf al unui nagnsth al bisericii tomitane872, imnul trisaghion reprodus pe reversul unui fragment de cruce de
marmur de la Callatis873 sau pe un platou de marmur descoperit n biserica episcopal de la Histria874 i expresiile apropiate Sw[tr] k(rio?) q(nato) (Mntuitorul, Stpnul fr de moarte) de pe o amfor fragmentar de la Histria875 i
Xr(ist), s(son), (lhson) (Hristoase, mntuiete, miluiete!) de pe un vas de
granit de la Noviodunum876.
VI. PROBLEMA JURISDICIEI SUPERIOARE
Problema jurisdiciei superioare n spaiul cretintii ponto-danubiene n
mileniul I nu are o istoriografie foarte abundent. Faptul se explic prin preponde868

Ch. Pietri, op. cit., p. 53-59; R. Popovi, op. cit., p. 213; C. Sotinel, op. cit., p. 431; O.
Mazal, op. cit., p. 240-241; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 274, 275.
869
Aa rezult din scrisoarea adresat de Vigilius lui Valentinianus: et convocatus eos quos
scandalizari diversis rumoribus retulisti Vigilius, Epistola (olim XII) ad Valentinianus episcopum
Tomitanum (FHDR, II, p. 400).
870
Vigilius, Epistola (olim XII) ad Valentinianus episcopum Tomitanum (FHDR, II, p. 400405); R. Netzhammer, op. cit., p. 52-58; N. Zugravu, op. cit., n SUBB. Th. Cathol., 52, 2007, 3, p.
19-20.
871
FHDRCh, LXXVII.2; Scrieri ale clugrilor scii , passim; N. Zugravu, Erezii i
schisme, p. 104-105.
872
IGLR, 45.
873
I. Barnea, Note de epigrafie romano-bizantin, n Pontica, 10, 1977, nr. 10.
874
A. Suceveanu, op. cit., p. 143-144, 151-152, pl. LXII/9.
875
IGLR, 140; E. Popescu, Christianitas, p. 383-384, nr. 2.
876
I. Barnea, op. cit., Pontica, 10, 1977, nr. 24.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

127

rena ortodox a populaiei voievodatelor medievale, a Romniei moderne i contemporane i prin legturile canonice cu Patriarhia de Constantinopolis, care au
dus, n plan epistemic, la acceptarea tacit a aceleiai jurisdicii i pentru vremurile
de la sfritul Antichitii i nceputul Evului Mediu. Contribuiile pe aceast tem,
datorate aproape exclusiv istoricilor de formaie teologic, nu au depit respectiva
prejudecat, crisparea, mbinat cu atitudinea evaziv, intervenind atunci cnd dovezile sunt categoric mpotriva ei877. Este meritul lui Dimitrie Onciul de a fi atras
atenia, acum peste un secol, pe baza tradiiei consemnate n cronistica medieval,
asupra unuimoment catolic n istoria bisericeasc a poporului romn878, idee reluat apoi de Vasile Prvan879 i de ali cercettori880. ncepnd din 1995, noi nine
am pus n discuie de mai multe ori problematica dependenei canonice a comunitilor cretine sud- i nord-dunrene n mileniul I, aducnd anumite contribuii n
domeniu881, motiv pentru care nu vom sublinia aici dect puine elemente. Pe de
alt parte, sperm ca textele incluse n prezentul volum pe aceast tem s constituie un stimulent pentru ca ali istorici s aprofundeze subiectul.
Din punct de vedere metodologic, jurisdicia superioar nu trebuie abordat
ntr-o manier global, valabil pentru ntreaga regiune a Dunrii Inferioare, ntruct evoluia istoric n-a fost unitar, geografia administrativ i ecleziastic a fluc877

M. Sean, Iliricul ntre Roma i Bizan, n MA, 5, 1960, 3-4, p. 211-215; Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1987, n special p. 327-353; E. Popescu, op. cit., n
BOR, 109, 1991, 4-6, p. 102; idem, Christianitas, passim; idem, op. cit., n Priveghind i lucrnd
pentru mntuire, p. 206, 209-210; M. Pcurariu, Istoria Bisericii romneti din Transilvania, Banat,
Criana i Maramure pn n 1918, Cluj-Napoca, 1992, p. 40-42, n special p. 41: afirmaiile unor
istorici c Biserica daco-roman a fost sub jurisdicia Romei sunt netemeinice; Adevrul este
c Biserica daco-roman i apoi cea romneasc dei de limb latin s-a dezvoltat n strnse legturi i n dependen canonic fa de Patriarhia de Constantinopolis, att nainte ct i dup 1054. Cu
alte cuvinte, poporul romn a fost legat de Roma numai prin origine i limb, iar prin credin a fost
integrat n spaiul sud-est european, mai precis n Patriarhia de Constantinopolis; idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, p. 121-123, 158; M. Cojoc, Teritoriile illyro-danubiene dup sinodul IV ecumenic i pn la reformele lui Justinian, n MO, 54, 2002, 9-12, p. 65-82; idem, Papa Grigorie cel
Mare i Illyricul Oriental, n Studia historica et theologica, p. 255-271.
878
D. Onciul, Papa Formosus n tradiia noastr istoric, n idem, Scrieri istorice, II, ediie
critic ngrijit de A. Sacerdoeanu, Bucureti, 1968, p. 5-18; vezi i ibidem, p. 161-163.
879
V. Prvan, op. cit., p. 273, 256 (nota 734), 283.
880
A. Sacerdoeanu, Barbari, scii sau romni n anul 865, n Revista macedo-romn, 3,
1931, p. 54-69 (extras); idem, Romni i barbari n secolul IX. Un nceput de difereniere, n Revista
arhivelor, 4, 1937, 1, p. 108-122; I. C. Drgan, Istoria romnilor, Bucureti, 1993, p. 58; A. Armbruster,
Romanitatea romnilor. Istoria unei idei, ediia a II-a revzut i adugit, Bucureti, 1993, p. 77-81;
B. Mihoc, Din relaiile romnilor cu papalitatea (de la origini pn la autocefalia Bisericii Ortodoxe
din 1885), n Crisia, 25, 1995, p. 95-116; A. Falangas, Tradition and reality in the Romanian chronicles of the 16th-17th centuries. The legend of Roman and Vlahata, n In memoriam E mnmhn Alexandru Elian. Omagiere postum a reputatului istoric i teolog, la zece ani de la trecerea sa n venicie (8 ianuarie 1998), volum ngrijit de V. V. Muntean, Arhiepiscopia Timioarei, 2008, p. 214-220.
881
N. Zugravu, op. cit., n Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 163-181; idem, Geneza, p. 241243, 296-297, 334, 367, 421-422, 488-489; idem, Erezii i schisme, p. 127-132; idem, op. cit., n
SAI, 67, 2002, p. 87-90.

STUDIU INTRODUCTIV

128

tuat, opiunile doctrinare au fost diverse. Din aceast perspectiv, situaia cea mai
deosebit o prezint nucleele situate n stnga fluviului, al cror statut canonic, real
sau ipotetic, a fost determinat de frmntrile politico-militare i demografice din
zon. Pe de alt parte, instituirea instanelor de preeminen canonic reprezint finalizarea treptat a procesului nu lipsit de asperiti de concentrare i ierarhizare a unitilor bisericeti locale i provinciale n jurul unor scaune episcopale de
prestigiu capitale imperiale, centre apostolice, sedii de prefecturi sau dioceze civile (Roma, Mediolanum, Ravenna, Augusta Treverorum, Aquileia, Sirmium, Alexandria .a.) , n urma cruia se vor nate patriarhatele de Roma, Alexandria, Antiochia, Constantinopolis i Aelia Capitolina (Hierosolyma)882. n context, comunitile
dunrene s-au aflat la interfena de interese a celor doi poli ai cretintii scaunul
roman i cel constantinopolitan , care-i vor disputa jurisdicia asupra lor timp ndelungat, implicnd i autoritatea imperial, dar s-au gsit i ntr-un spaiu de manifestare a unor divergene teologice, care, cel puin n anumite momente, au determinat
opiuni diferite n planul dependenei canonice din partea unora dintre Bisericile locale.
Avnd ca punct de plecare aceste elemente, vom sublinia doar cteva aspecte. Astfel, aa cum se desprinde din izvoarele vremii, despre o jurisdicie superioar n regiunea Dunrii Inferioare se poate vorbi abia de la sfritul secolului al
IV-lea i n prima parte a celui de-al V-lea, o dat cu extinderea, n urma unui proces de cteva decenii, a ariei jurisdicionale a episcopiei de Constantinopolis asupra
diocezei civile Thracia i a inuturile barbare dependente de aceasta883 i a scaunului roman asupra diocezei Illyricum (Illyricum occidental) i a prefecturii cu acelai nume (diocezele Dacia i Macedonia) (Illyricum oriental) prin intermediul vicariatului de Thessalonica884. n consecin, eparhiile Scythia Minor i Moesia Secunda i nucleele catolice situate la nord de fluviu n spaiul controlat direct sau indirect de acestea au intrat sub obediena episcopului constantinopolitan, pe cnd
provinciile ecleziastice Dacia Ripensis i Moesia Prima, mpreun cu centrele daco-romane din stnga Dunrii, s-au gsit sub autoritatea pontifilor romani885. n
882

H. Leclercq, op. cit., col. 233-237; O. Pasquato, H. J. Vogt, Organisation ecclsiastique,


n DECA, II, p. 1820-1826; F. R. Gahbauer, Die Pentarchie-Theorie. Ein Modell der Kirchenleitung
von den Anfngen bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main, 1993; B. Flusin, op. cit., p. 485-543.
883
Vezi supra.
884
Vezi FHDRCh, XLII (Papa Innocentius I) i CVIII.1, cu trimiterile aferente, la care
adaug Papa Innocentius I, Ep. XVI (PL 20, col. 519-521), XVII (PL 20, col. 526-537); L. Duchesne,
op. cit., p. 229-279; W. Vlker, Studien zur ppstlichen Vikariatspolitik, n ZKG, 46, 1927, p. 370-380; R.
Honig, Beitrge zur Entwicklung des Kirchenrechts, Gttingen, 1954; V. Grumel, Le vicariat de Thessalonique et le premier rattachement de lIllyricum oriental au patriarcat de Constantinople, n Annuaire de lcole de Lgislations Religieuses, Paris, 1952, p. 48-63 (extras); O. Pasquato, op. cit., n
DECA, II, p. 1823, 1825; Ch. Pietri, Roma Christiana. Recherches sur lEglise de Rome, son organisation, sa politique, son idologie de Miltiade Sixte III (311-440), II, Roma, 1976, p. 1077, 11721173; idem, La gographie de lIllyricum ecclsiastique, p. 24-27; J. Gaudemet, Vicariat apostolique, n DHP, p. 1718-1719; B. Flusin, op. cit., p. 538.
885
N. Zugravu, op. cit., n Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 174, 175; idem, Geneza, p. 241243, 296-297; idem, op. cit., n SAI, 67, 2002, p. 89.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

129

ciuda tensiunilor generate de divergene doctrinare i jurisdicionale dintre cele


dou centre cretine, a interveniilor puterii seculare, a modificrilor din geografia
administrativ i ecleziastic a Peninsulei Balcanice, a perturbrilor etno-demografice, acest statut canonic binar al inutului amintit a rmas neschimbat pn la mijlocul secolului al VIII-lea. Istoricii romni ai Bisericii Ortodoxe clerici de formaie susin ns c, din veacul al V-lea, toat regiunea balcano-dunrean a intrat sub jurisdicia scaunului de Constantinopolis, context n care i cretinii din
dreapta i din stnga fluviului ar fi trecut sub aceeai dependen. Se aduce n sprijin o constituie promulgat de mpratul Theodosius II (408-450) la 12 iulie 421 la
inspiraia patriarhului Atticus (407-425), dar care are un evident substrat politic,
generat de conflictul pentru controlul Illyricum-ului oriental, prin care provinciile
din aceast prefectur, supuse canonic urmaului lui Petru, erau atribuite thronos-ului de pe malurile Bosforului886. Dar, aa cum a demonstrat acum mai bine de
un secol L. Duchesne887, aceast lege a rmas liter moart n chiar anul promulgrii ei, ntruct, la protestele papei Bonifacius I (418-422), mpratul Honorius
(395-423) a cerut anularea ei888, fapt pe care Theodosius II l-a i fcut, hotrnd a
fi respectat n mod deosebit vechea rnduial pentru ca preasfnta venerabil
Biseric a Romei s nu piard privilegiile hotrte de cei de demult, ea care ne-a
hrzit domnia venic n numelui su (antiquum ordinem specialiter faciant custodiri: ne venerabilis ecclesia sanctissima Urbis privilegia a veteribus constituta amittat, quae perenne nobis sui nominis consecravit imperium)889. O scrisoare din 11
martie 422 adresat de papa Bonifacius preacinstiilor frai Rufus i celorlai episcopi
rnduii n Macedonia, Achaia, Thessalia, Epirus Vetus, Epirus Nova, Praevalis i Dacia (Dilectissimis fratribus Rufo et caeteris episcopis per Macedoniam, Achaiam,
Thessaliam, Epirum veterem, Epirum novam, Praevalis et Daciam constitutis) arat
pe deplin restabilirea autoritii pontificale n Illyricum890. Prin urmare, a mai susine astzi ideea preconceput a ntinderii ariei jurisdicionale a arhiepiscopiei constantinopolitane n spaiul balcanic ntr-o perioad att de timpurie este nefondat;
ea trebuie definitiv abandonat.
Este drept c n secolele V-VI raporturile dintre episcopul Romei i cei din
eparhiile ilirice au trecut prin momente tensionate, c s-au manifestat uneori divergene teologice, abateri disciplinare i tendine schismatice891, c interveniile autoritii civile au pus n umbr prestigiul pontifului roman892, c patriarhul Proclus de
886

FHDRCh, XLIII.1.
L. Duchesne, op. cit., p. 229-279; vezi i R. Janin, op. cit., col. 640, 649; Ch. Pietri, op.
cit., p. 24-27.
888
FHDRCh, XLIII.2.
889
FHDRCh, XLIII.3; B. Flusin, op. cit.
890
FHDRCh, XLIII.4.
891
Vezi supra.
892
De exemplu, Illyricum oriental a fost definitiv trecut sub administraia Imperiului de la
Constantinopolis, iar ntre 437-441 sediul prefecturii a fost mutat de la Thessalonica la Sirmium Ch.
Pietri, Roma Christiana, p. 1132, 1134; idem, La gographie de lIllyricum ecclsiastique, p. 49.
887

STUDIU INTRODUCTIV

130

Constantinopolis (434-466) a cerut explicit respectarea decretului teodosian din


421893, c raidurile populaiilor barbare au bulversat organizarea ecleziastic .a.,
care au slbit poziiile scaunului petrin n Balcani, dar niciodat titularii acestuia nu
i-au pus problema abandonrii controlului asupra regiunii, gsind de fiecare dat
resurse pentru a-l rennoi: apelul la tradiie i la respectarea regulilor bisericeti, ncurajarea la rezisten a unor prelai i la respingerea devianelor doctrinare ale orientalilor894, confirmarea alegerilor locale prin trimiterea pallium-ului895, convocarea n faa curiei a unor clerici indisciplinai, trimiterea unor rectores, susinerea ntrunirii unor concilii la Thessalonica, solicitarea respectrii ierarhiei scaunelor apostolice896, respingerea preteniilor universaliste ale arhiepiscopilor constantinopolitani, bazate pe raiuni politice (deutra Rmh, na Rmh, basileousa)897 etc. O
bogat coresponden papal probeaz pe deplin acest fapt898, evideniind, totodat,
crearea n jurul vicariatului a unei adevrate teologii de inspiraie paulin, ce-l fcea
intangibil n raport cu scaunul constantinopolitan: Biserica roman era capul, iar cea
tesalonican i cea iliric mdularele899. Conciliul desfurat sub Bonifacius II (530893

Aceasta a trezit reacia vehement a lui Sixtus III (432-440) Ep. IX din 18.12.437 ad
Proclum Constantinopolitanum episcopum (PL 50, col. 612-613 = C. Silva-Tarouca, op. cit., nr. XIII,
p. 39-40); Ep. X din aceeai dat ad totius Illyrici episcopos (PL 50, col. 617-618 = C. Silva-Tarouca,
op. cit., nr. XIV, p. 41-43); J. Gaudemet, op. cit., p. 1719; Ch. Pietri, Roma Christiana, p. 1145.
894
Gelasius, Ep. LXXIX, 4-11: apud Graecos, quibus multas haereses abundare non dubium est qui talibus communicauerint meritoque secundum Calchedonensis decreta concilii ab
apostolica sede damnati sunt obstinatisque in eadem damnatione defuncti, pernicioso furore defendunt et eorum recitationem ecclesiae catholicae moliuntur ingerere ut et, quae orthodoxae definitioni competunt, intemerata seruentur est, quatenus errantibus deceat subueniri, rationabili deliberatione noscatur. haec autem uestra dilectio etiam ad contiguas sibi quasque prouncias uicinosque pontifices prudentur faciat peruenire, ut ecclesiarum praesules uniuersi ueritatis instructione percepta
mortiferam declinare ualeant falsitatem Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab A.
CCCLXVII usque ad A. DLIII datae Avellana quae dicitur collectio, I, Prolegomena. Epistulae I-CIV,
recensuit commentario critico instruxit indices adiecit Otto Guenther, Praga-Viena-Leipzig, 1895
(CSEL XXXV), p. 223.
895
FHDRCh, LXXXVI.2.
896
Vezi Damasus, De explanatio fidei (PL 13, col. 374-376); Innocentius I, Decreta ex
epistola ex concilio Nicaeno, VI i VIII (PL 20, col. 624); Leon Magn., Ep. CVI, 5 (PL 54, col. 1007);
Gelasius, Ep. XCV, 21 (Epistulae imperatorum pontificum, p. 380). E interesant de observat c n
scrisoarea de rspuns adresat mpratului Leon I Tracul, episcopii din Meosia Secunda numeau pe
urmaul lui Petru cu adevrat, capul episcopilor (qui uere caput est episcoporum) (FHDRCh,
LVIII).
897
FHDRCh, LXIX; R. Janin, op. cit., col. 644-645; F. Gahbauer, Die Teilung des Imperium
Romanum als Ursache fr die ost-westliche Kirchenspaltung, n OS, 34, 1985, 2/3, p. 110-112; O. Pasquato, op. cit., p. 1826; Ch. Pietri, La gographie de lIllyricum ecclsiastique, p. 57;Ch. Frazee, op.
cit., p. 55-57.
898
FHDRCh, LXX, LXXVI.1-2, LXXXVI, CVIII.1 (trimiteri); Ch. Pietri, op. cit., p. 24-59.
899
Sixtus, Ep. X: Nullum corpus est, quod capite non regatur Sed ut omne corpus capite
regitur, ita ipsam caput, nisi suo corpore sustentetur firmiter, et vigorem suum perdit, et non tenet
quam habuerat dignitatem (PL 50, col. 617, 618 = C. Silva-Tarouca, op. cit., nr. XIV, p. 42, 43); J.
Speigl, Die Ppste in der Reichskirche des 4. und frheren 5. Jahrhunderts, n Das Papsttum, I, Von
den Anfngen bis zu den Ppsten in Avignon, Stuttgart-Berlin-Kln-Mainz, 1984, p. 54.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

131

532) n 7 i 9 decembrie 531 a reexaminat autenticitatea documentelor adunate de episcopul Stephanus de Larissa care susineau vechimea instituiei vicariale i atribuiile
titularului, combtnd interveniile celei de-a doua Rome900. Iustinianus I nsui, dei
n 529 a integrat decretul lui Theodosius II n Codexul su901 i a redesenat geografia
ecleziastic a Illyricum-ului prin nfiinarea arhiepiscopiei Prima Iustiniana902, a confirmat prin Novella CXXXI din 545 canonul 3 al celui de-al II-lea conciliu ecumenic
de la Constantinopolis (381) i canonul 28 al celui de-al IV-lea conciliu ecumenic de
la Chalcedon (451), care recunoteau, pe de o parte, preeminena de onoare a episcopului constantinopolitan, dup cel roman, i, pe de alta, autoritatea doar asupra diocezelor orientale Thracia, Asia i Pontus903. ncercrile de a atrage n sfera de influen a
ntistttorului Capitalei cel puin episcopatului grec din Illyricum s-au soldat cu succese
mediocre, n cele din urm aceast politic imperial dnd faliment904. Abia spre mijlocul
secolului al VIII-lea, prin 732/3, 741 sau 756, jurisdicia papal nceteaz n Illyricum-ul
oriental i se instituie cea constantinopolitan, n strns determinare cu divergenele
de natur teologic dintre cele dou sfere ale cretintii, respectiv criza iconoclast905, dar i cu politica bazileilor isaurieni de orientare a resurselor provinciilor ecleziastice din Illyricum, ca i din Sicilia i Calabria, ctre Constantinopolis, n condiiile
nevoilor economice impuse de luptele mpotriva arabilor i bulgarilor. Cu toate
acestea, confruntarea dintre papalitate i patriarhi pentru jurisdicia asupra teritoriului balcanic s-a prelungit pn n Evul Mediu sub forma competiiei pentru cretinarea slavilor i bulgarilor sau pentru ctigarea unuia sau altuia dintre statele din
regiune pentru ritul latin sau cel oriental906.
n sfrit, pentru a ncheia acest subcapitol al jurisdiciei superioare, trebuie
artat, urmnd concluziile lui K. Schferdiek, c att episcopia gotic arian de la
nord de Dunre condus de Ulfila ntre 341-348 i Biserica aa-numiilor Gothi minores din Moesia Secunda pstorit pn n 383 de acelai prelat, ca i cea a tervingilor lui Fritigern din stnga fluviului i cea vizigot care i-a succedat n dreapta
900

Mansi, 8, col. 739-772; C. Silva-Tarouca, op. cit., p. XIII; Ch. Pietri, op. cit., p. 51-52.
CI, I, 2, 6 = FHDRCh, XLIII.1; R. Janin, op. cit., col. 649; Ch. Pietri, op. cit., p. 50; B.
Flusin, op. cit.
902
Vezi supra.
903
R. Janin, op. cit., col. 638, 643.
904
Ch. Pietri, op. cit., p. 50-54, cu exemple.
905
FHDRCh, CIX; R. Janin, op. cit., col. 649-651; E. Popescu, op. cit., p. 397-406; F.
Gabhauer, op. cit., p. 121; N. Zugravu, Geneza, p. 489, 514 (nota 180, bibliografia).
906
FHDRCh, CVIII, CIX; V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, I, Les actes de patriarches, fasc. II et III, Les regestes de 715 1206, deuxime dition revue
et corrige par J. Darrouzs, Paris, 1989, N. 496 [480] (p. 119), 987 [481] (p. 119-121), 498 [482] (p.
121), 501 [485] (p. 122), 562 [531] (p. 151); G. Fedalto, op. cit., p. 83-98, 109-113; Ch. A. Frazze,
The Balkans between Rome and Constantinople in the Early Middle Ages 600-900, A. D., n Balkan
Studies, Thessaloniki, 34, 1993, 2, p. 213-228; V. Gjuselev, Notizen ber die Rolle des Papsttums in
der bulgarischen Geschichte im Mittelalter, n Thracia, Sardica, 11, 1995, p. 517-526; N. Zugravu,
op. cit., p. 489-490, cu bibliografie; idem, Erezii i schisme, p. 127-132, cu bibliografie; D. Plakale,
op. cit., p. 185-192.
901

STUDIU INTRODUCTIV

132

acestuia pn n momentul deplasrii n Occident a goilor depindeau de episcopia


arian de Constantinopolis, care a subzistat pn dup anul 430907.
Sperm ca textele reunite ntre coperile acestui corpus s fie puncte de plecare pentru aprofundarea altor probleme ale istoriei cretinismului din spaiul romnesc n mileniul I.
Nelu Zugravu

907

K. Schferdiek, op. cit., n Clovis. Histoire et mmoire, I, p. 187.

EDIII DE IZVOARE LITERARE FOLOSITE1


Acta Andreae. Textus, cura J.-M. Prieur, Brepols-Turnhout, 1989 (CCSA 6)
Actele martirice, studiu introductiv, traducere, note i comentarii de I. Rmureanu,
Bucureti, 1982 (PSB 11)
Anastasius Bibliothecarius Abbas, Historia de vitis romanorum pontificum (PL 127,
col. 1003-1527; 128, col. 9-1403)
Sancti Ambrosii Opera, VIII, De fide [Ad Gratianum Augustum], recensuit O. Falles,
Viena, 1962 (CSEL LXXVIII)
Ammianus Marcellinus, Istorie roman, studiu introductiv, traducere, note i indice de D. Popescu, Bucureti, 1982
Apologei de limba greac, traducere, introducere, note i indice de T. Bodogae, O.
Cciul, D. Fecioru, Bucureti, 1980 (PSB 2)
Apologei de limb latin, traducere de N. Chiescu, E. Constantinescu, P. Papadopol i D. Popescu, introducere, note i indici de N. Chiescu, Bucureti,
1981 (PSB 3)
Apponii In Canticum Canticorum expositionem ediderunt B. de Vregille et L.
Neyrand, Turnholt-Brepols, 1986 (CCSL XIX)
Arnobius, Adversus nationes libri VII (http://www.thelatinlibrary.com/arnobius.html)
Arnobii iunioris Opera omnia, III, Praedestinatus qui dicitur, cura et studio F. Gori,
Turnhout, 2000 (CCSL XXV B)
Athanasius Werke, II/1, H.-G. Opitz, Die Apologien, Berlin-Leipzig, 1934
Athanase dAlexandrie, Deux apologies l'empereur Constance pour sa fuite, introduction, texte critique, traduction et notes de J. M. Szymusiak, dition
revue et corrige, Paris, 1987 (SC 56 bis)
Sancti Aurelii Augustini Scripta contra donatistas, I, recensuit M. Petschenig,
Viena-Leipzig, 1908 [1963] (CSEL LI)
Aureliu Augustin, Despre Cetatea lui Dumnezeu, I, studiu introductiv de Gh. Vlduescu, traducere din limba latin, noti introductiv, note i tabel cronologic de P. Gleanu, Bucureti, 1998
Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus. Carte despre mprai, editio bilinguis, traducere de M. Paraschiv, ediie ngrijit, studiu introductiv, note i
comentarii de N. Zugravu, Iai, 2006
Pseudo-Aurlius Victor, Abrg des Csars, texte tabli, traduit et comment par
M. Festy, Paris, 1999
Biblia sau Sfnta Scriptur a Vechiului i Noului Testament, Societatea Biblic, f.a.
Sancti Caesarii Arelatensis Opera, I/1, studio et diligentia D. Germani Morin, editio
altera, Turnholt, 1970 (CCSL CIII)

1
Altele dect cele menionate n mod expres n Corpus. Prescurtrile sunt cele cunoscute
din dicionarele i lucrrile de specialitate.

134

EDIII DE IZVOARE LITERARE FOLOSITE

Cassius Dio, Istoria roman, III, studiu introductiv Gh. tefan, traducere i note A.
Piatkowski, Bucureti, 1985
Chronica minora collegit et emendavit Carolus Frick, I, Leipzig, 1893
Claudien, Oeuvres compltes, I-II, traduction nouvelle de V. Crpin, Paris, s.a.
Clement Alexandrinul, Scrieri, I-II, traducere, cuvnt nainte, note i indici de D. Fecioru,
Bucureti, 1982 (PSB 4-5)
Concilia Galliae A. 314 A. 506, cura et studio C. Munier, Turnholt, 1963 (CCSL
CXLVIII)
Concilia Galliae A. 511 A. 695, cura et studio Caroli De Clercq, Turnholt, 1963
(CCSL CXLVIII A)
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo, G. L. Dossetti, P. P.
Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consulenza di H. Jedni, edizione bilingue,
Bologna, 1991
Corpus iuris civilis, II, Codex Iustinianus, recognovit et retractavit Paulus Krueger,
Dublin/Zrich, 1967
C. Codoer Merino, El De viris illustribus de Isidoro de Sevilla. Estudio y edicion
critica, Salamanca, 1964
Ephipanius, Ancoratus und Panarion, I-II/1-2, Herausgegeben von K. Holl, Bearbeitete Auflage herausgegeben von J. Dummer, Leipzig, 1915 (GCS 25); Berlin,
1980 (GCS 31/1-2)
Idem, Anakephalaiosis (Auszug aus den Panarion), aus dem griechischen bersetzt
von J. Hrmann, Kempten und Muenchen, 1919
Eugippe, Vie de Saint Svrin, introduction, texte latin, traduction, notes et index par
Ph. Rgerat, Paris, 1991 (SC 374)
Eusebius, Werke, VII, Die Chronik des Hieronymus. Hieronymi Chronicon, Herausgegeben und in zweiter Auflage bearbeitet von R. Helm, Berlin, 1956
Eusbe de Csar, La prparation vanglique. Livres XII-XIII, introduction, texte
grec, traduction et annotation par des Places, Paris, 1983 (SC 307)
Eusebiu de Cezarea, Despre Sfntul Mormnt, n idem, Scrieri, II, Viaa lui Constantin cel Mare, studiu introductiv de E. Popescu, traducere i note de R.
Alexandrescu, Bucureti, 1991 (PSB 14)
Eusbe de Csare, Histoire ecclsiastique, introduction de F. Richard, traduction de G.
Bardy revue par L. Neyrand et une quipe, Paris, 2003 (Sagesses chrtiennes)
Eusebii Vercellensis De Trinitate edidit Vincentius Bulhart, Turnholt-Brepols, 1957
(CCSL IX)
Eusebius Gallicanus Collectio Homiliarum edidit Fr. Glorie, Turnhoult, 1970 (CCSL
CI), 1971 (CCSL CI A)
Flavius Eutropius, Breviar de la ntemeierea Romei, ediie bilingv, studiu introductiv, traducere, note explicative i comentarii de Gh. I. erban, Brila, 1997
Evagrius Scholasticus, Historia ecclesiastica. Kirchengeschichte, I-II, Herausgegeben
A. Hbner, Bochum, 2007 (Fontes Christiani 57/1-2)
Idem, Istoria bisericeasc, traducere n romnete de I. Gheorghian, Bucureti, 1899

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

135

Evanghelii apocrife, traducere, studiu introductiv, note i prezentri de C. Bdili,


ediia a IV-a adugit, Iai, 2007
Faustini Opera edidit M. Simonetti, Brepols, 1967 (CCSL LXIX)
Festus, Breviarium rerum gestarum populi Romani. Scurt istorie a poporului roman,
editio bilinguis, traducere de M. Alexianu i R. Curc, ediie ngrijit, studiu
introductiv, note i comentarii, indice de N. Zugravu, Iai, 2003
Filostorg, Istoria bisericeasc, tradus n romnete de I. Gheorghian, Bucureti, 1899
Filostrat, Viaa lui Apollonios din Tyana, traducere de M. Alexainu, prezentare i
note de A. Piatkowski, Iai, 1997
Fontes ad historiam Dacoromaniae perinentes, Bucureti, I, Ad Hesiodo usque ad Itinerarium Antonini, 1964; II, De la anul 300 pn la anul 1000, 1970
Gennadii Massiliensis Liber de scriptoribus ecclesiasticis (PL 58, col. 1059-1120)
Grgoire de Tours, Histoire des Francs, I-II, texte traduit du latin par R. Latouche,
Paris, 1963
Sancti Gregorii Magni romani pontificis XL homiliarum in Evangelia (PL 76, col.
1075-1312)
Sancti Gregorii Magni romani pontificis Liber Sacramentorum (PL 78, col. 25-240)
Sancti Gregorii Magni romani pontificis Antiqui Libri Rituales Sanctae Romanae
Ecclesiae (PL 78, col. 851-1408)
Pseudo-Hegemonii Adversus haereses, cura et studio A. Hoste, Turnholt-Brepols, 1957
(CCSL IX)
Herodot, Istorii, studiu introductiv A. Piatkowski, crile I, III, VII, VIII traducere, notie istorice i note A. Piatkowski, crile II, IV, V, VI, X traducere, notie istorice i note F. Van-tef, indice F. Van-tef, Bucureti, I (1961), II (1964)
S. Hieronymi presbyteri Opera, III/4, Altercatio luciferiani et orthodoxi edidit A.
Canellis, Turnhout, 2000 (CCSL LXXIX B)
Sfntul Ieronim, Despre brbaii ilutri. Despre vieile apostolilor. Despre cei doisprezece nvtori, introduceri, traduceri i note de D. Negrescu, Bucureti,
1997
Idem, mpotriva lui Vigilaniu, n idem, Apologie i rnduial, studii introductive,
traduceri i note de D. Negrescu, Bucureti, 2008
San Girolamo, Le lettere, introduzione, traduzione note di S. Cola, Roma, I, Lettere ILII (1996); II, LettereLIII-LXXIX (1997); III, Lettere LXXX-CXVI (1997); IV,
Lettere CXVII-CLVII. Indici dei quattro volumi (1997)
Histoire Auguste. Les empereurs romains des IIe et IIIe sicles, dition bilingue latinfranais, traduction du latin par A. Chastagnol, Paris, 1994
Ildefonsi Toletani episcopi De viris illustribus edidit C. Codoer Merino, Turnhout,
2007 (CCSL CXIV A)
Sfntul Ioan Casian, Scrieri alese. Aezmintele mnstireti i convorbiri duhovniceti, traducere de V. Cojocaru i D. Popescu, prefa, studiu introductiv
i note de N. Chiescu, Bucureti, 1990 (PSB 57)

136

EDIII DE IZVOARE LITERARE FOLOSITE

Idem, Despre ntruparea Domnului, traducere de D. Popescu, n MO, 37, 1985, 78, p. 577-606; 38, 1986, 1, p. 44-83; 38, 1986, 3, p. 71-94.
Sfntul Ioan Gur de Aur, Ctre o femeie rmas vduv de tnr, n idem, Despre
feciorie. Apologia vieii monahale. Despre creterea copiilor, traducere din
limba greac veche i note de D. Fecioru, Bucureti, 2007, p. 146-163
Ioannis Antiocheni Fragmenta ex Historia chronica, introduzione, edizione critica
e traduzione a cura di U. Roberto, Berlin-New York, 2005 (TU 154)
Iohannis Caesariensis presbyteri et grammatici Opera quae supersunt edidit Marcellus Richard, appendicem suppeditante Michaele Aubineau, TurnhoutBrepols, 1977 (CCSG 1)
Iordanes, De origine actibusque Getarum. Despre originea i faptele geilor, ediie
bilingv latin-romn, traducere de D. Popescu, ediie ngrijit, studiu introductiv, not asupra ediiei G. Gheorghe, Bucureti, 2001
Irineo di Lione, Contro le eresie e gli altri scritti, introduzione, traduzione, note e
indici a cura di E. Bellini, Milano, 1979
M. Iuniani Iustini Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi, accedunt
prologi in Pompeium Trogum, post Franciscum Ruehl iterum edidit Otto
Seel, Stutgardiae, 1985 (Bibliotheca Scriptorum Graecarum et Romanorum
Teubneriana)
Jacques de Voragine, Legenda de aur, I, traducere, ngrijire i prefa de L. Titieni,
Cluj-Napoca, 1998
Flavius Josephus, Istoria rzboiului iudeilor mpotriva romanilor, prefa de R.
Theodorescu, traducere de G. Wolf i I. Acsan, cuvnt asupra ediiei i note
explicative de I. Acsan, Bucureti, 1997
LEmpereur Julien, Oeuvres compltes, II/2, Discours de Julien Empereur, texte
tabli et traduit par Ch. Lacombrade, Paris, 1964
Lactantius, De mortibus persecutorum (Despre morile persecutorilor), traducere,
studiu introductiv, note i comentarii de C. T. Ariean, Timioara, 2000
Le Liber pontificalis, I, ed. L. Duchesne, Paris, 1955
Lon le Grand, Sermons, I, introduction de Dom J. Leclercq, traduction et notes de D.
R. Dolle, Paris, 1947 (SC 22)
Leporii Libellus emendationis, cura et studio R. Demeulenaere, Brepols, 1985 (CCSL
LXIV)
Luciferi Calaritani Opera quae supersunt edidit G. F. Diercks, Turnhout-Brepols,
1978 (CCSL VIII)
J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, ristampa anastatica,
Graz, 1960
Marcellini Comitis v.c. Chronicon (PL 51, col. 917-948)
Noul Testament, traducere, introduceri i note A. Bulai, A. Budu, Iai, 2002
Origene, Scrieri alese, traduceri de T. Bodogae, N. Neaga, Z. Lacu, C. Galeriu, N.
Chirc, studiu introductiv i note de T. Bodogae, Bucureti, I (PSB 6, 1981),
II (PSB 7, 1982), III (PSB 8, 1982), IV (PSB 9, 1984)

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

137

Orose, Histoires (Contre les Paens), texte tabli et traduit par M.-P. Arnaud-Lindet,
III, Livre VII. Index, Paris, 1991
Panegirici Latini, a cura di D. Lassandro e G. Micunco, Torino, 2000
Paulini notarii Vita sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi (PL 14, col. 29-50)
Paulus Diaconus, Historia Longobardorum http://www.thelatinlibrary.com/paul
deacon.html
Photius, Bibliothque, I-II, texte tabli et traduit par R. Henry, Paris, 1959-1960
Plinius, Naturalis historia. Enciclopedia cunotinelor din Antichitate, I, Cosmologia.
Geografia, traducere de I. Costa i T. Dinu, ediie ngrijit, prefa i note
de I. Costa, indice i note lingvistice de T. Dinu, Iai, 2001
Sancti Pontii Meropii Paulini Nolani Carmina. Indices voluminum XXVIIII et XXX
edidit Guilelmus de Hartel, editio altera supplementis aucta, curante Margit
Kamptner, Viena, 1999 (CSEL XXX/2)
Procopius de Caesarea, De aedificiis, text, traducere i comentarii de G. Popa-Lisseanu, Bucureti, 1939
Idem, Rzboiul cu goii, traducere i introducere de H. Mihescu, Bucureti, 1963
Procope de Csare, Guerres de Justinien, Livres III et IV, La guere contre les
Vandales, traduit et comment par D. Roques, Paris, 1990
Publius Ovidius Naso, Opere, Chiinu, 2001
Scrierile prinilor apostolici, traducere, note i indice de D. Fecioru, Bucureti,
1979 (PSB 1)
Socrate de Constantinople, Histoire ecclsiastique. Livre I, texte grec de ldition
G. C. Hansen (GCS), traduction par P. Prichon et P. Maraval, notes par P.
Maraval, Paris, 2004 (SC 477); Livres II et III, texte grec de ldition G. C.
Hansen (GCS), traduction par P. Prichon et P. Maraval, notes par P. Maraval, Paris, 2005 (SC 493); Livres IV-VI, texte grec de ldition G. C. Hansen (GCS), traduction par P. Prichon et P. Maraval, introduction et notes
par P. Maraval, Paris, 2006 (SC 505); Livre VII, texte grec de ldition G.
C. Hansen (GCS), traduction par P. Prichon et P. Maraval, introduction,
notes et index par P. Maraval, Paris, 2007 (SC 506).
Sozomne, Histoire ecclsiastique. Livres I-II, texte grec de ldition J. Bidez, introduction par B. Grillet et G. Sabbah, traduction par A.-J. Festugire, annotation par G. Sabbah, Paris, 1983 (SC 306); Livres III-IV, texte grec de
ldition J. Bidez, introduction et annotation par G. Sabbah, traduction par
A.-J. Festugire, revue par B. Grillet, Paris, 1996 (SC 418); Livres V-VI, texte
grec de ldition J. Bidez G. C. Hansen (GCS), introduction et annotation par
G. Sabbah, traduction par A.-J. Festugire et B. Grillet, Paris, 2005 (SC 495);
Livre VII-IX, texte grec de ldition J. Bidez G. C. Hansen (GCS), introduction par G. Sabbah, annotation par L. Angliviel de la Beaumelle, G. Sabbah,
traduction par A.-J. Festugire et B. Grillet, Paris, 2008 (SC 516)
Strabon, Geografia, traducere, notie introductive, note i indice F. Van-tef, Bucureti, I, f.a.; II, 1974; III, f.a.

138

EDIII DE IZVOARE LITERARE FOLOSITE

C. Suetonius Tranquillus, Vieile celor doisprezece cezari, traducere din limba latin, prefa i anexe Gh. Ceauescu, Debrecen, 1998
Sulpice Svre, Vie de Saint Martin, I, introduction, texte et traduction par J. Fontaine, Paris, 1967 (SC 133)
Teodor Citeul, Istoria bisericeasc, traducere de I. Gheorghian, Bucureti, 1899
Teofilact Simocata, Istorie bizantin. Domnia mpratului Mauricius (582-602),
traducere, introducere i indice de H. Mihescu, Bucureti, 1985.
Tertulian, Ctre Scapula, n idem, Tratate dogmatice i apologetice, ediie bilingv,
studiu introductiv, traducere i note de D. Prvuloiu, Iai, 2007
Testamentum Domini nostri Jesu Christi. Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, ediie bilingv, traducere, note i studiu introductiv de N. Achimescu,
Iai, 1996
Thodoret de Cyr, Histoire ecclsiastique, I (Livres I-II), texte grec de L. Parmentier et G. C. Hansen (GCS, NF 5, 19983) avec annotation par J. Bouffartique,
introduction A. Martin, traduction P. Canivet, revue et annote par J. Bouffartique, A. Martin, L. Pietri et F. Thelamon, Paris, 2006 (SC 501)
Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu
K. T. Mommsen, I, Berlin, 1905
Tyranni Rufini Opera, recognouit Manlius Simonetti, Turnholt-Brepols, 1961
(CCSL XX)
Sfntul Vasile cel Mare, Omilii i cuvntri, n Scrieri, I, Omilii la Hexaemeron.
Omilii la Psalmi. Omilii i cuvntri, traducere, introducere, note i indici
de D. Fecioru, Bucureti, 1986 (PSB 17)
Idem, Coresponden (Epistole), n idem, Scrieri, III, traducere, introducere, note
i indici de C. Corniescu i T. Bodogae, Bucureti, 1988 (PSB 12)
Publius Vergilius Maro, Eneida, prefa i traducere din limba latin Gh. I. Tohneanu,
note i comentarii, glosar I. Leric, Timioara, 1994
Vitae romanorum pontificum a beato Petro ad sanctum Paulum I Perductae (PL
128, col. 1405-1425)
Zonaras, Epitome Historiarum, Herausgegeben Th. Bttner-Wobst, Bonn, 1897
Zosime, Histoire nouvelle, texte tabli et traduit par F. Paschoud, Paris, I (Livres I
et II), 1971; II/1 (Livres III), 1979; III/1 (Livres V), 2003
Nelu Zugravu

NOT ASUPRA EDIIEI


Corpus-ul de fa cuprinde texte privitoare la istoria cretinismului, dar i
la cea politic, etnico-demografic i cultural a spaiului romnesc i a regiunii
Dunrii de Jos n mileniul I, neincluse n cele patru volume din FHDR editate de
Academia Romn sau n foarte puine cazuri care au fost excerptate acolo doar
fragmentar. Cele mai multe dintre ele au fost selectate dup ediiile realizate n marile colecii recunoscute pe plan internaional Corpus Christianorum. Series Latina, Corpus Christianorum. Series Graeca, Corpus Christianorum. Series Apocryphorum, Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Sources chrtiennes, Die griechischen christlichen Schriffsteller der ersten (drei) Jahrhunderte.
Cnd acestea au lipsit, s-a apelat la mai vechile i nc foarte utilele Collectio a lui
Mansi, Patrologia Latina i Patrologia Graeca. Cum era firesc, am indicat de fiecare
dat ediia folosit, dar i, acolo unde a fost cazul, pe cele bilingve sau nu consultate, care au ajutat la realizarea unei leciuni mai adecvate sau la nelegerea mai corect a sensului i ideaticii unui text. Din acest punct de vedere, traducerile din latin
i din greac ale tuturor acestor excerpte au un caracter inedit n cultura romn, numele traductorului fiind indicat att n Cuprins, ct i n volum. Totodat, n corpus
au fost incluse i unele texte care beneficiaz deja de o tlmcire romneasc, dar care,
n cvasimajoritatea cazurilor, nu sunt nsoite de corespondentul latin sau grec. n asemenea cazuri, urmnd principiul editrii bilingve asumat prin prezentul proiect, paralel cu ataarea textelor n limbile antice, au fost verificate traducerile, procedndu-se
fie la pstrarea acestora (chiar i n cazul unor minime intervenii), indicndu-se n interiorul volumului, nu i la Cuprins, ediia folosit i numele traductorului, respectnd astfel proprietatea intelectual, fie la nlocuirea unora, mai puin exacte, cu noile
tlmciri, datorate Mihaelei Paraschiv.
Textele au fost ordonate cronologic, urmndu-se succesiunea autorilor, scrierilor i evenimentelor ecleziastice. Acest din urm aspect explic selectarea i gruparea laolalt, indiferent de momentul cnd au fost redactate, a informaiilor privitoare la
desfurarea unor concilii generale sau locale, ce ngduie cunoaterea mai rapid a
implicrii prelailor din zona Dunrii de Jos n dezbaterile teologice dintr-un anumit
moment.
n ceea ce privete onomastica antic, att n traduceri, n notiele biobliografice i n notele i comentariile ce le nsoesc, ct i n Studiul introductiv i Indice, am
preferat redarea acesteia n forma originar, inclusiv n variante specifice impreciziei
grafice antice trzii i medievale, respectiv toponime (Constantinopolis, Hispania,
Pannonia, Thomis-Tomis, Noviodunum-Nividunum-Nivedunum-Nevedunum etc.), hidronime (Phasis etc.), antroponime (Ioannes Chrysostomos, Gregorius, Philippus
etc.). Fac excepie cele foarte cunoscute (Egipt, Nil, Rin, Vasile, Dimitrie) i numele
apostolilor (Petru, Paul, Andrei, Filip, Luca, Timotei etc.). Unele inconsecvene (Dunre-Danubius, Alexander-Alexandru, Iohannes-Ioannes, Hristos-Cristos, Filip-Phi-

140

NOT ASUPRA EDIIEI

lippus .a.) se datoreaz fie oscilaiilor existente n texte, fie preferinei traductorilor
pentru unul dintre lexeme. Urmnd acest principiu, am intervenit tacit n traducerile
deja existente sau n citrile din istoriografie, uniformiznd onomastica. Nu acelai
tratament au avut etnonimele sau derivatele de la toponime i antroponime, care au
fost transcrise conform regulilor actuale ale limbii romne (panoni, sirieni, etiopieni,
goi, nicean, antiohieni, capadocian, hieronimian, eutihian, apolinarism etc.), excepiile fiind destul de puine (ex.: moesi, chaldei, epheseni, chati, colchidieni, chalcedonian, monothelit). La fel am procedat cu diferiii termeni tehnici (prefect al pretoriului, cvestor etc.).
Relativ la traducerea unor noiuni cu multiple sensuri, am preferat adoptarea
acelui neles mai apropiat de realitile epocii. De exemplu, civitas a fost redat frecvent prin ora, dei n Antichitatea trzie el desemna i cetatea, avnd n vedere c
fortificaia devenise unul dintre criteriile caracterului urban al unei aezri. De asemenea, natalis dies sau natale au fost traduse prin ziua de prznuire, expresia ziua de
natere (pentru viaa venic), utilizat n FHDR, II, prndu-ni-se debordant.
Avnd n vedere bogia de surse folosite n toate seciunile volumului, am
considerat util, pentru a evita citarea repetat, s realizm o list a ediiilor utilizate, altele dect cele din care s-au preluat textele ce compun corpus-ul, menionate la fiecare
autor n parte. Abrevierile sunt cele uzitate n dicionarele, periodicile sau volumele de
specialitate. Cnd n Studiul introductiv sau n prile complementare ce nsoesc traducerile nu apare n mod explicit indicarea ediiei din care s-a fcut trimiterea la o surs (ex.: Caes. Arel., Sermo XCVI, 5; Philostorg., HE, II, 5), cititorul va trebui s tie
c, n aceste cazuri, fie s-a folosit tomul I sau II din FHDR, fie una dintre ediiile din
lista amintit.
Sperm ca volumul de fa, aprut ntr-o nou serie Bibliotheca Patristica
Iassiensis patronat de Centrul de Studii Clasice i Cretine al Facultii de Istorie a
Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, s reprezinte un instrument de lucru util
pentru istoricii cretinismului antic i postantic din spaiul romnesc.
Septembrie 2008

Nelu Zugravu, Mihaela Paraschiv

FONTES HISTORIAE DACO-ROMANAE


CHRISTIANITATIS
IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI
ROMNESC

142

TERTULLIANUS

I. TERTULLIANI

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

143

I. TERTULLIANUS
(cca 150/60 cca 225/40)
Autorul. n ultimele decenii, biografia lui Septimius Tertullianus cci acesta i-a
fost numele, dup propria-i mrturisire (Virg. vel., XVII, 9) a fost epurat de elemente ndoielnice i neverosimile. Sigur este c s-a nscut la Carthago ntr-o familie de pgni, dar
tatl su nu era centurion, cum se credea, dup informaia lui Hieronymus (Vir. ill., LIII),
c, aa cum o arat opera sa, a fcut studii de drept, retoric i filosofie, dar nu a practicat
vreodat avocatura la Roma, c a trecut la cretinism sub impresia triei de credin a credincioilor martirizai, dar nu a fost hirotonit preot, cum, iari, scria Hieronymus (Vir. ill.,
LIII), c, rigorist, inflexibil i venic nemulumit, a czut n erezia antisocial i antistatal
a montanitilor, fr ns a-i crea propria grupare, numit de Augustinus a tertullianitilor (Haer., 86). n sfrit, la fel de sigur este c a murit btrn la vrsta sleirii de minte
(Hier., Vir. ill., LIII) , dezamgit de tot i uitat aproape de toi.
Opera. Tertullianus a fost un spirit extrem de fecund, fiind autorul a numeroase
lucrri, redactate n latin i greac (acestea din urm, pierdute), avnd caracter apologetic,
dogmatic, moral, polemic etc. Printre marile merite ale acestei bogate opere, n care se resimt puternic instrumentele formaiei sale juridice, retorice i filosofice, se numr, aa cum
au artat specialitii, crearea unei terminologii teologice n limba latin foarte clare, n special n domeniul triadologiei i hristologiei.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., LIII; P. Siniscalco, Tertullien, n DECA, II, p. 23902397; DELC, p. 834-839 (Tertullian, Quintus Septimius Florens); M. von Albrecht, Geschichte
der rmische Literatur von Andronicus bis Boethius. Mit Bercksichtigung ihrer Bedeutung fr
die Neuzeit, II, Mnchen-New Providence-London-Paris, 19942, p. 1211-1231; H. Inglebert,
Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 79103; A. I. Admu, Literatur
i filosofie cretin. Secolele I-VIII, Iai, 1997, p. 165-203; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria
literaturii cretine vechi greceti i latine, I, De la Apostolul Pavel pn la epoca lui Constantin cel Mare, traducere de H. Stnciulescu i G. Sauciuc, ediie ngrijit de I.-F. Florescu, Iai,
2001, p. 364-389; H. Freiherr von Campenhausen, Prinii latini ai Bisericii, I, traducere
din german de M.-M. Anghelescu revzut de Anca Manolescu, Bucureti, 2005, p. 13-57;
S. G. Papadopoulos, Patrologie, I, Introducere, Secolele II i III, traducere de A. Marinescu,
Bucureti, 2006, p. 339-351; D. Prvuloiu, Studiu introductiv, n Tertulian, Tratate dogmatice i apologetice, Ctre martiri. Ctre Scapula. Despre trupul lui Hristos. mpotriva lui
Hermoghene. mpotriva lui Praxeas, ediie bilingv, studiu introductiv, traducere i note de
D. Prvuloiu, Iai, 2007, p. 39-177.

144

TERTULLIANUS

1. APOLOGETICUM
IX, 9. Aiunt et apud quosdam gentiles Scytharum defunctum quemque a
suis comedi.
Ediia folosit: PL 1, col. 321

2. SCORPIACE
VII, 6. Quis enim, inquit, cognouit sensum domini? aut quis illi consiliarius
fuit, qui eum instruat, aut uiam intellegentiae quis demonstrauit illi? Sed enim
Scytharum Dianam aut Gallorum Mercurium aut Afrorum Saturnum hominum
uictima placari apud saeculum licuit, et Latio ad hodiernum Ioui media in urbe
humanus sanguis ingustatur, nec quisquam retractat aut non rationem praesumit
aliquam aut inaestimabilem dei sui uoluntatem.
Ediia folosit: PL 2, col. 136.

3. DE PALLIO
II, 6. Scythae exuberant Persas ...
V, 1. Tamen, inquis, ita a toga ad pallium? Quid enim, si et a diademate et
a sceptro? An aliter mutauit Anacharsis, cum regno Scythiae philosophiam praeuertit?
Ediia folosit: PL 2, col. 1035, 1045.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

145

1. CUVNT DE APRARE1
IX, 9. Se spune i c, la unele neamuri ale sciilor, cel mort este mncat de
ai si.
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: Tertullian, Apologeticum, traducere de Eliodor Constantinescu,
n idem, Despre idolatrie i alte scrieri morale, ediie ngrijit i studiu introductiv de
Claudiu T. Ariean, postfa de Marius Lazurca, Timioara, 2001, p. 194.

2. LEACUL MPOTRIVA VENINULUI DE SCORPION2


ntr-adevr, zice, cine a cunoscut gndul Domnului? Sau cine a fost sftuitorul Lui, care s-l nvee pe El, sau cine i-a artat Lui calea cunoaterii? Dar, ntradevr, ntr-o vreme a fost permis ca Diana sciilor sau Mercurius al galilor sau
Saturnus al africanilor s fie potolii cu o victim uman, i pn astzi, n Latium,
i se d de gustat lui Iuppiter snge omenesc n mijlocul oraului; i nimeni nu se
opune; nici nu anticipeaz vreun motiv anume sau dorina nemsurat a zeului su.
Traducere: Claudia Trnuceanu

3. DESPRE PALLIUM3
II, 6. Sciii i covresc ca numr pe peri
V, 1. Totui, spui, <s trecem> astfel de la tog la pallium? Cci ce <ar fi>
dac <s-ar trece> i de la coroan i sceptru? Oare Anacharsis a fcut vreo schimbare n alt fel cnd a pus filosofia naintea regatului Scythiei?4
Traducere: Claudia Trnuceanu

Compus n toamna anului 197 sau n 198 cf. S. G. Papadopoulos, Patrologie, I, Introducere, Secolele II i III, traducere de A. Marinescu, Bucureti, 2006, p. 345.
2
Redactat la sfritul anului 203 sau nceputul lui 204 ibidem, p. 346.
3
Dateaz din anul 205 ibidem.
4
Anacharsis personaj semilegendar care ar fi trit pe vremea lui Solon (secolul al VII-lea
.H.). Admirat nc de Herodot, anticii l-au inclus printre cei apte nelepi. Conform legendei, a fost
ucis de ai si pentru c i nsuise cultura, costumaia i credinele grecilor (Hdt., IV, 46; 76-77; Str.,
VII, 3, 8 etc.). La rndul lor, teologii cretini l-au considerat un model de nelepciune, superior chiar
elenilor (Clem., Protr., II, 24, 1; Strom., I, 14, 59, 1-2; 15, 72, 3; 16, 77, 3; V, 8, 44, 5; Eus., Praep.
ev., XII, 49, 6; Ioann. Chrys., Adversus oppugnatores vitae monasticae (PG 47, col. 367); Theod.,
Therap., I, 25).

TERTULLIANUS

146

4. DE ANIMA
XXV, 7. Ceterum si aeris rigor thesaurus est animae, extra Germanias et
Scythias et Alpes et Argaeos nemo debuit nasci. Atquin et populi frequentiores
apud orientalem et meridialem temperaturam et ingenia expeditiora, omnibus Sarmatis etiam mente torpentibus.
XXXI, 6. Aut si priuilegium philosophorum est, et utique Graecorum,
quasi non et Scythae et Indi philosophentur, cur neminem se retro meminit Epicurus, neminem Chrysippus, neminem Zeno, ne ipse quidem Plato, quem forsitan
Nestorem credidissemus ob mella facundiae?
Ediia folosit: PL 2, col. 692, 701.

5. DE RESURRECTIONIE CARNIS
VII, 8. Non es diligentior deo, uti tu quidem Scythicas et Indicas gemmas,
et rubentis maris grana candentia oblaquees
Ediia folosit: PL 2, col. 804.

6. ADUERSUS MARCIONEM
I, 4. Sed nihil tam barbarum ac triste apud Pontum quam quod illic
Marcion natus est, Scytha tetrios Histro fallacior
Ediia folosit: Tertullien, Contre Marcion, I (Livre I), introduction, texte critique,
traduction et notes par Ren Braun, Paris, 1990 (SC 365)

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

147

4. DESPRE SUFLET5
XXV, 7. De altfel, dac rceala aerului este o comoar pentru suflet, ar fi
trebuit ca n afara Germaniei i a Scythiei, a <munilor> Alpi i Argei, s nu se nasc nimeni. Dimpotriv, <sunt> mai numeroase popoarele care triesc n inuturile
orientale i meridionale i au spirite mai agere, n vreme ce toi sarmaii sunt ncei
la minte.
XXXI, 6. Sau, dac exist un privilegiu al filosofilor, n orice caz al celor
greci, ca i cum sciii i inzii n-ar filosofa, de ce Epicurus nu amintete s existe cineva naintea sa, nici Chrysippus, nici Zenon, nici mcar Platon, pe care l-am fi
crezut poate un Nestor datorit dulceii vorbirii?
Traducere: Mihaela Paraschiv

5. DESPRE NVIEREA TRUPULUI6


VII, 8. Nu eti mai destoinic dect Dumnezeu, fiindc tu ... montezi pietre
preioase scitice i indiene i perlele alb-strlucitoare ale Mrii Roii ...
Traducere: Claudia Trnuceanu

6. MPOTRIVA LUI MARCION7


I, 4. Dar nu a fost nimic att de barbar i de jalnic n Pontus dect c acolo
s-a nscut Marcion8, mai respingtor dect un scit mai perfid dect un istrian.
Traducere: Claudia Trnuceanu

Compus n 206 sau 207 S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 346.


Dateaz din 206 sau 207 ibidem.
7
Scris ntre aprilie 207 i aprilie 208 ibidem.
8
Marcion (cca 85 cca 160), originar din oraul Sinope, n Pontus, dei fiu de episcop, a susinut, spre mijlocul secolului al II-lea, concepii eretice, de factur dualist, antiudaic i docetist, care
i-au adus condamnarea de ctre presbiteriul Bisericii romane; erezia sa a avut o larg rspndire,
adepii si fiind amintii pn la nceputul Evului Mediu Iraen., Adv. haer., I, 27, 2-4; Tert., De
praesc. haer., VII, 3; X, 7; XXIX-XXX, 1-9; XXXIII, 3-6; 11; XXXIV, 3; XXXVIII, 8-9; XLII, 8;
Eus., HE, IV, 11, 8; DELC, p. 538-541 (Marcion); C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine
vechi greceti i latine, I, De la Apostolul Pavel pn la epoca lui Constantin cel Mare, traducere de H.
Stnciulescu i G. Sauciuc, ediie ngrijit de I.-F. Florescu, Iai, 2001, p. 188-192; S. G. Papadopoulos,
op. cit., p. 222-225.
6

148

TERTULLIANUS

7. DE MONOGAMIA
XVII, 5. Sunt et quae de tota continentia iudicent nos, virgines Vestae et
Iunonis Achaicae et Dianae Scythicae et Apollinis Pythii; etiam bovis illius Aegyptii antistites de continentia infirmitatem Christianorum iudicabunt.
Ediia folosit: PL 2, col. 953.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

149

7. DESPRE CSTORIA UNIC9


XVII, 5. Exist i unele care s ne judece n privina abstinenei totale, fecioarele Vestei i ale Iunonei din Achaia, ale Dianei din Scythia i ale lui Apollo
Pythianul; chiar i preoii acelui bou din Egipt10 vor judeca slbiciunea cretinilor
n privina abstinenei.
Traducere: Claudia Trnuceanu

Compus ntre 210 i 211 S. G. Papadopoulos, op. cit., p. 347.


Apis.

10

HIPPOLYTUS

150

II. IPPOLUTOU

CHRONICON
H1 ( 234/5)
56. Uo 'Ifeq to trtou uo Ne; ...
62 (6) Mosx,f' o o 'Ilurio
63 (7) Qra, f' o o Qrke ...
64 (8) Xatan, f' o o Makedne ...
66 (9) 'Asxanq, f' o Sarmtai1 ...

n H2 (din 334) apare Rifn, Rifq f' o Sauromtai.

151

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

II. HIPPOLYTUS
(cca 170 236)
Autorul. Hippolytus s-a nscut n jurul anului 170 n spaiul grecesc, dar a trit la
Roma, unde a fcut parte din cler, activnd sub mai muli papi. Datorit formaiei sale intelectuale, spiritului su entuziast i pragmatic i ortodoxiei consecvente, s-a bucurat de un
prestigiu deosebit n rndurile comunitii cretine romane, candidnd chiar pentru scaunul
episcopal. A murit n Sardinia, unde fusese exilat mpreun cu episcopul Pontianus de
Roma (230-235).
Opera. Hippolytus a fost teolog de limb greac, autor al mai multor lucrri, unele
cunoscute din catalogul existent pe o statuie datnd din 224 de exegez la capitole din Biblie, omiletice, antieretice etc., asupra crora patrologia contemporan nu manifest consens. Printre ele, se numr i Adunarea timpurilor i anilor de la zidirea lumii pn n
aceste zile (gr. Sunagwg xrnwn ka tn p ktsew w t nestsh mra) pe
scurt, Cronica (Chronicon), ce nfieaz perioadele devenirii omenirii 10 la numr de
la Adam pn sub domnia lui Severus Alexander (222-235) n total, 5738 de ani. Hippolytus a fost interesat de rspndirea popoarelor n timp, ncepnd cu descendena din Noe i
fiii si (Diamerismos), i n spaiu (Stadiasmos). Hronograful su, realizat n 234/5 (H1), a
fost copiat i prelucrat pe parcursul secolului al IV-lea n mediul grec alexandrin, n cel
latin occidental fiind realizat o traducere din care au derivat alte dou cronici, scrise ctre
334 (H2) (cf. FHDRCh, VIII) i 354.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., LXI; Eus., HE, VI, 20, 2; 22; P. Nautin, Hippolyte, n
DECA, I, p. 1160-1164; DELC, p. 432-435 (Ipolit sau Ipolit Romanul); A. Bauer, Einleitung,
n Hippolytus, Werke, IV, Die Chronik, hergestellt von Adolf Bauer, Berlin, 1955 (GCS), p.
IX-XXX; H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 65-66,
191; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, I, De la Apostolul Pavel pn la epoca lui Constantin cel Mare, traducere de H. Stnciulescu i G. Sauciuc,
ediie ngrijit de I.-F. Florescu, Iai, 2001, p. 261-276; S. G. Papadopoulos, Patrologie, I, Introducere, Secolele II i III, traducere de A. Marinescu, Bucureti, 2006, p. 351-361.

CRONIC
H1 ( 234/5)
56. Fiii lui Iapheth, al treilea fiu al lui Noe 2
62 (6) Mosoch, din care <se trag> ilirii
63 (7) Theras, din care <se trag> tracii 3
64 (8) Chatain, din care <se trag> macedonenii
66 (9) Aschanath, din care <se trag> sarmaii
2

Actualizare a paragrafului din Gen 10,2-3.


Vezi i: Liber Generationis (FHDRCh, VIII); Filastrius de Brixia (FHDRCh, XXXIII);
Origo humani generis (FHDRCh, XLI); Excerpta Latina Barbari (FHDRCh, LXXXVIII); Isid., Orig.,
IX, 2, 31; 2, 82 (FHDR, II, p. 572-573); XIV, 4, 6 (FHDRCh, LXXXV); Anonymus, Or. contra
Ioud., XI (FHDRCh, CXII).
3

152

HIPPOLYTUS

79. Tata d t to 'Ifeq, qnh p Mhda w to sperou katspartai keano blponta pr borrn;... <(16) Sarmtai (17) Sauromtai
... (19) Skqe (20) Tarioi> (21) Qrke (22) Bastarno (23) 'Illurio (24)
Makedne ...
84. A d xra esin atai; ... (13) Sarmat (14) Taurian (15) Bastarn (16) Skuqa (17) Qrkh (18) Makedona (19) Delmata ...
131. T d qnh, dispeire krio qe p prospou psh t
g n tai mrai Falk ka 'Iektn tn do delfn kat t da
glssa atn n t purgopoi, te sunexqhsan a glssai atwn, sti
tata; ... (49) Qrke (50) Muso (51) Bssoi (52) Drdanoi (53) Sarmtai
(54) Germano (55) Pannnioi o ka Paone (56) Nrikoi; (57) Delmtai ...
237. Potamo on esin nomasto tessarkonta n t g atai; ...
(34) Istro
Ediia folosit: Hippolytus, Werke, IV, Die Chronik, hergestellt von Adolf Bauer,
Berlin, 1955 (GCS), p. 11, 12, 14, 15, 31, 41.

153

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

79. Iar aceste neamuri ale lui Iapheth s-au rspndit din Media pn la
Oceanul din vest, ndreptndu-se spre nord ... (16) sarmaii, (17) sauromaii (19)
sciii, (20) taurii, (21) tracii, (22) bastarnii, (23) ilirii, (24) macedonenii ...4
84. inuturile sunt acestea: ...(13) Sarmatia, (14) Tauriana, (15) Bastarnia,
(16) Scythia, (17) Thracia, (18) Macedonia, (19) Delmatia 5
131. Acestea sunt neamurile pe care Domnul Dumnezeu le-a rspndit pe
faa ntregului pmnt dup limbile proprii lor n zilele celor doi frai Phalec i
Iectan, la construirea turnului, cnd au fost amestecate limbile acestora: ... (49)
tracii, (50) misii, (51) besii, (52) dardanii, (53) sarmaii, (54) germanii, (55) panonii, cei <numii> i paioni, (56) noricii, (57) delmaii...6
237. Aadar, sunt numite patruzeci de fluvii pe acest teritoriu (34)
7
Istros.
Traducere: Claudia Trnuceanu

4
Vezi i Epiph., Ank., 113 (FHDRCh, XXIX); Excerpta Latina Barbari (FHDRCh,
LXXXVIII); Chron. Pasch., I, 47, 13-18 (FHDR, II, p. 582-583).
5
Vezi i Chron. Pasch., I, 48, 1-8 (FHDR, II, p. 582-583); Excerpta Latina Barbari
(FHDRCh, LXXXVIII).
6
Vezi i Excerpta Latina Barbari (FHDRCh, LXXXVIII); Chron. Pasch., I, 56, 12-27
57, 1-9 (FHDR, II, p. 582-583).
7
Dezvoltare a paragrafului despre fluviile Paradisului din Gen 2,11-14; vezi i Liber Generationis (FHDRCh, VIII); Excerpta Latina Barbari (FHDRCh, LXXXVIII); Chron. Pasch., I, 61,
16-21 62, 1-4 (FHDR, II, p. 582-583).

154

GREGORIUS DE NEOCAESAREA, THAUMATURGUS

III. GRHGORIOU THS NEOKAISAREIAS, TOU QAUMATORGOU

EPISTOLH KANONIKH
Canon V. Alloi d auto capatsin, ant tn dwn tn
polomnwn eron lltria katxonte na peid ato Bordoi ka
Gtqoi t to polmou ergasanto, ato lloi Bordoi ka Gtqoi
gnwntai. 'Apestelamen on tn delfn ka suggronta Efrsunon di

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

155

III. GREGORIUS DE NEOCAESAREA, THAUMATURGUS


(cca 210/3 cca 275)
Autorul. S-a nscut ntr-o familie pgn din Neocaesarea (astzi, Nicsar, Turcia), n
Pontus, purtnd numele Theodoros. Plecat n 233 mpreun cu fratele su Ahenodorus s-i
desvreasc studiile la Berytus (Beirut, Liban), l-a cunoscut la Caesarea Palaestinae pe
Origene, care a avut un rol decisiv n convertirea sa. Rentors n localitatea natal n 238, a
fost consacrat episcop cndva ntre 240 i 250, contribuind la creterea numrului de adepi
de aici. A fost martorul persecuiei lui Decius din 251 i al invaziei germanicilor n provinciile microasiatice. S-a stins din via n timpul mpratului Aurelianus (270-275).
Opera. Gregorius este autorul mai multor lucrri, printre care i aa-zisa Epistola
canonica de fapt, o serie de canoane adresate unui episcop necunoscut, n care vorbete,
printre altele, despre complicitatea dintre cretinii din Cappadocia i Pontus i goii i boradii invadatori.
Bibliografie: Eus., HE, VI, 30; VII, 14; 28, 1-2; Hier., Vir. ill., LXV; Socr., HE,
IV, 27; M. Simonetti, Gregorio il Taumaturgo, n NDPAC, II, col. 2474-477; F. W. Norris,
Gregory Thaumaturgus (ca. 210-260), n EEC, p. 499-500; DELC, p. 337-339 (Grigorie
Taumaturgul sau Fctorul de Minuni); C. Corniescu, Studiu introductiv, n Sfntul Grigore Taumaturgul i Metodiu de Olimp, Scrieri, studiu introductiv, traducere, note i indici
de C. Corniescu, Bucureti, 1984 (PSB 10), p. 9-13; HEO, I, p. 68; M. Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz, Wien, 1999, p. 67; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria
literaturii cretine vechi greceti i latine, I, De la Apostolul Pavel la Constantin cel Mare,
traducere de H. Stnciulescu i G. Sauciuc, ediie ngrijit de I.-F. Florescu, Iai, 2001, p.
339-342; S. G. Papadopoulos, Patrologie, I, Introducere, Secolele II i III, traducere de A.
Marinescu, Bucureti, 2006, p. 434-438.

SCRISOARE CANONIC
Canonul V. Alii, ns, se amgesc pe ei nii, acaparnd n schimbul celor
pierdute pe cele strine pe care le-au gsit; asta pentru ca, de vreme ce boradii1 i
goii2 s-au rzboit cu ei, ei s devin pentru alii boradi i goi3. Prin urmare, am
trimis la voi pentru acestea pe fratele i tovarul de btrnee Euphrosynus, pentru

Aceiai cu Boranoi menionai de Zosimos (I, 27; 31, 1; 34).


Despre invaziile boranilor i goilor mpreun cu urugunzii i carpii n provinciile balcanice i microasiatice desfurate n 258, vezi Zos., I, 27-28; 31, 1; 33, 1-3; M. Salamon, The Chronology of Gothic Incursions into Asia Minor in the IIIrd Cerntury AD, n Eos, 59, 1971, p. 109-139; E.
Olshausen, Die Anfnge der grossen Vlkerwanderung im 3. Jahrhundert n. Chr. am Schwarzen Meer
Zur Frage der inner Struktur wandernder Stmme, n R. Pillinger, A. Pltz, H. Vetters (Hrsg.), Die
Schwarzmeerkste in der Sptantike und im frhen Mittelalter. Referate des dritten, vom 16. Bis 19.
Oktober 1990 durch die Antiquarische Abteilung der Balkan-Kommission der sterreichischen Akademie der Wissenschaften und das Bulgarische Forschungsinstitut in sterreich veranstalteten Symposions, Wien, 1992, p. 19-12.
3
Despre ajutorul dat barbarilor de ctre locuitorii din Bosporus i despre utilizarea de ctre
germanici a prizonierilor, cf. Zos., I, 31, 1; 34, 1.
2

156

GREGORIUS DE NEOCAESAREA, THAUMATURGUS

tata pr m, na katade t kat tn nqde tpon ka at d


mow ka n de t kathgora prosesqai, ka o de kkhrcai tn
exn.
Canon VII. Per tn gkatalexqntwn to barbroi ka top
tina kat tn moflwn tolmhsntwn. To mn on gkatalexqnta to
barbroi ka met atn n axmalws pelqnta, pilaqomnou ti
san Pontiko ka Xristiano, kbarbarwqnta d ka foneein to
moflou cl gxnh, podeiknnai d do oka gnoosi to
barbroi, ka t krosew percai de, mxri n koin per atwn ti
dc sunelqosi to goi, ka pr atn t g Pnemati.
Ediia folosit: PG 10, col. 1037 C.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

157

ca, dup felul <de procedare> de aici, s nfptuiasc <acolo unul> aiderea i s
primeasc acuzaiile de care e nevoie i s-i opreasc de la rugciuni pe cei ce
trebuie <oprii>.
Canonoul VII. Prin urmare, cei ce s-au nrolat ntre barbari i merg cu ei n
trupa prizonierilor de rzboi, uitnd c au fost o dat din Pontus i cretini, i s-au
barbarizat ntr-att, nct i ucid chiar pe cei de-un neam cu ei, fie prin <punere pe>
lemnul <crucii>, fie prin sugrumare, i arat barbarilor necunosctori fie drumurile,
fie casele4, acetia trebuie oprii de la ascultarea lecturii <sacre>, pn ce, n privina lor, s-ar hotr ceva n comun de ctre sfinii <Prini> reunii, iar n favoarea lor
de ctre Duhul Sfnt.
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: CBO2, p. 323-324.

Informaie preioas privind prezena cretinilor n mediul germanic la mijlocul secolului


al III-lea (vezi i Philostorg., HE, II, 5) i despre solidaritatea dintre acetia i barbari (E. Prinzivalli,
Larinismo: la prima divisione fra i romani e la prima assimilazione dei popoli germanici, n Cristianit dOccidente e cristianit dOriente (secoli VI-XI), 24-30 aprile 2003, I, Spoleto, 2004, p. 47-48).
n timp ce o parte a istoriografiei plaseaz prezena acestor prizonieri n spaiul extracarpatic (N. Zugravu, Geneza cretinismului popular al romnilor, Bucureti, 1997, p. 184-185, 204-205 (nota 159, bibliografia)), ali istorici o localizeaz n nordul Mrii Negre (P. D. Diatroptov, The Spread of Christianity in the Bosporus in the 3rd-6th Centuries, n ACSS, 5, 1993, 3, p. 223, cu bibliografie).

158

COMMODIANUS

IV. COMMODIANI

CARMEN DE DVOBUS POPVLIS


807
810

815

Multa quidem signa fient tantae termini pesti,


Sed erit initium septima persecutio nostra.
Ecce <iam> ianua<m> pulsat et cogitur esse,
Quae cito traiciet Gothis inrumpentibus amne.
Rex Apollion erit cum ipsis, nomine dirus,
Qui persecutionem dissipet sanctorum in armis.
Pergit ad Romam cum multa milia gentis
Decretoque Dei captiuat ex parte subactos.
Multi senatorum tunc enim captiui deflebunt
Et Deum caelorum blasphemant a barbaro uicti.
Hi tamen gentiles pascunt Christianos ubique,
Quos magis ut fratres requirunt gaudio pleni.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

159

IV. COMMODIANUS
(ntre mijlocul secolului al III-lea i mijlocul secolului al V-lea)
Autorul. Despre autor i momentul cnd a trit nu se tiu prea multe lucruri. Se
presupune c este un poet de limb latin originar din Gallia Narbonensis, Roma, Africa,
Illyricum sau Syria, care a scris ntre jumtatea secolului al III-lea i jumtatea secolului al
V-lea; muli istorici nclin pentru prima perioad, ntruct n poezia sa s-ar surprinde atmosfera persecuiei din vremea mprailor Traianus Decius (249-251) i Valerianus (253260).
Opera. Gennadius de Massilia scria despre Commodianus c a compus mediocri
sermone quasi uersu. Este autorul lui Carmen apologeticum (Cntarea apologetic), cunoscut i sub numele de Carmen de duobus populis (Cntarea despre cele dou popoare),
ndreptat mpotriva pgnilor, a evreilor i a cretinilor iudaizai. Viziunea sa este una apocaliptic, dar inspirat din evenimente contemporane, n care unii exegei au descifrat ecouri
ale persecuiilor de la mijlocul veacului al III-lea.
Bibliografie: Genn., Vir. ill., XV; A. V. Nazzaro, Commodiano, n NDPAC, I, col.
1133-1134; M. P. McHugh, Commodian (third, fourth, or fifth century, n EEC, p. 271;
DELC, p. 151-152 (Commodian); M. Fiedrowicz, Apologie in frhen Christentum. Die
Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn-Mnchen-Wien-Zrich, 2000, p. 65; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, I, De la Apostolul Pavel la Constantin cel Mare, traducere de
H. Stnciulescu i G. Sauciuc, ediie ngrijit de I.-F. Florescu, Iai, 2001, p. 413-415; M.
Sordi, I. Ramelli, Commodiano era di Roma?, n RIL, 138, 2004, p. 3-23.

CNTAREA DESPRE CELE DOU POPOARE


807

Fr ndoial, pentru o att de mare nenorocire vor fi multe semne ale sfritului,
Dar a aptea persecuie a noastr va fi nceputul.1
Iat c deja bate la u i e forat s aib loc,
Aceasta va trece repede, deoarece goii dau nval pe fluviu.
Cu ei va fi regele Apollion, de temut dup renume,
Ca s opreasc cu armele persecuia sfinilor.
nainteaz spre Roma n timp ce ia n captivitate multe mii de pgni,
nfrni n parte i din porunca lui Dumnezeu.
Cci, <devenii> prizonieri, muli senatori vor plnge atunci
i, nvini de barbar, l blestem pe Dumnezeu cel din ceruri.
Totui aceti pgni i ntrein peste tot pe cretinii
Pe care mai curnd ca frai i caut plini de bucurie,

810

815

Dup o tradiie ce coboar la Eusebius de Caesarea, a aptea persecuie a fost datat n timpul
lui Decius (249-251) Eus., Chron., a. 2269; Hier., Chron., a. 250; Aug., Civ., XVIII, 52; Hier., Vir.
ill., LXII; Prosper Tiro, Chron., a. 250; Sulp. Sev., Chron., II, 32, 2; vezi i M. Sordi, La data delleditto
di Decio e il significato della persecuzione anticristiana, n idem, Impero Romano e Cristianesimo. Scritti
scelti, Roma, 2006, p. 449-462.

160

820

COMMODIANUS

Nam luxuriosos et idola uana colentes


Persequuntur enim et senatum sub iugo mittunt.

Ediia folosit: Commodiani Carmina, cura et studio Iopephi Martin, Turnhoult,


1960 (CCSL CXXVIII), p. 102-103.
Ediia consultat: Commodianus, Carmen Apologeticum, n Manlio Simonetti,
Emanuela Prinzivalli, Letteratura cristiana antica. Antologia di testi, I, Dalle origini al
terzo secolo, Forl, 1996, p. 952.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

161

Cci pe cei desfrnai i care venereaz idoli fali


i urmresc, ntr-adevr, i trec Senatul pe sub furci.2

820

Traducere: Claudia Trnuceanu

Conform opiniei unor specialiti, v. 817-820 exprim ostilitatea autorului fa de Imperiul


persecutor condus de Decius i Valerianus i solidaritatea dintre goii gentiles i cretini E. Prinzivalli, Larinismo: la prima divisione fra i romani e la prima assimilazione dei popoli germanici, n
Cristianit dOccidente e cristianit dOriente (secoli VI-XI), 24-30 aprile 2003, I, Spoleto, 2004, p.
46.

162

EUSEBIUS DE CAESAREA

V. EUSEBIOU KAISAREIAS

1. EUAGGELIKH PROPARASKEUH
a. I, 4, 6 ... mhd' nqrwpoboren Skqa di tn ka mxri atn
lqnta to Xristo lgon...
Ediia folosit: Eusbe de Csare, La prparation vanglique. Introduction gnrale. Livre I, introduction, texte grec, traduction et commentaire par Jean Sirinelli et douard des
Places, Paris, 1974 (SC 206), p. 122.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

163

V. EUSEBIUS DE CAESAREA
(cca 260 cca 340)
Autorul. Eusebius s-a nscut la Caesarea, n Palaestina, n jurul anului 260, formndu-se n atmosfera intelectual purtnd pecetea personalitii lui Origene din oraul natal. ndrumtor i-a fost Pamphilus, martirizat la 6 februarie 310. Eusebius i-a cinstit memoria prelundu-i numele i redactnd-i biografia. Dup ncetarea persecuiilor tetrarhilor, n
313, a fost ales episcop de Caesarea. Bucurndu-se de favorurile lui Constantinus I (306337), a devenit unul dintre cei mai influeni prelai n cercurile Palatului, contribuind cu tiina i cultura sa teologic la adaptarea Bisericii la noile realiti generate de legalizarea
cretinismului i la fundamentarea ideologiei imperiale cretine. n disputa arian care a
sfiat Biserica primelor decenii ale veacului al IV-lea, a manifestat o poziie oscilant,
sfrind n cele din urm n semiarianism. A murit prin 339/40.
Opera. Cu o cultur vast, Eusebius a creat o oper impresionant, fiind un deschiztor de drumuri n unele domenii (istoria bisericeasc, biografia imperial cretin) i n
tehnica cercetrii tiinifice; ea cuprinde opere istorice, apologetice, exegetice, dogmatice etc.
Praeparatio evangelica face parte dintr-un proiect mai amplu destinat combaterii pgnismului i explicrii nvturii cretine; a fost realizat cndva ntre 312/4-321/2. Istoria
bisericeasc, lucrare inovativ ca gen istoriografic i metod de lucru, a avut mai multe
versiuni, ultima datnd din 324/5. Vita Constantini, n care portretul cretin al lui Constantinus I (306-337) este exagerat conturat, a fost redactat dup moartea mpratului, survenit n 337.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., LXXV; LXXXI; Phot., Bibl., cod. 13, 27, 127; C.
Curti, Eusbe de Csare, n DECA, II, p. 912-918; A. Kazhdan, B. Baldwin, Eusebios of
Caesarea, n ODB, 1, p. 751-752; DELC, p. 236-240 (Eusebiu al Cezareei); T. D. Barnes,
Constantine and Eusebius, Cambridge (Mass.) London, 1981, p. 81-188; M. Gdecke,
Geschichte als Mythos Eusebs Kirchengeschichte, Frankfurt am Main-Bern-New YorkParis, 1987; HEO, II, p. 1014; A. Louth, The date of Eusebius Historia ecclesiatica, n JThS,
41, 1990, 1, p. 111-123; H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris,
1996, p. 153-175; R. W. Burgess, The dates and editions of Eusebius Chronici canones and
Historia ecclesiastica, n JThS, 49, 1997, 2, p. 471-504; G. W. Trompf, Early Christian Historiography. Narratives of redistributive justice, London and New York, 2000, p. 122-142;
C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, I, De la Apostolul
Pavel pn la epoca lui Constantin cel Mare, traducere de H. Stnciulescu i G. Sauciuc, ediie
ngrijit de I.-F. Florescu, Iai, 2001, p. 444-460; H. Freiherr von Campenhausen, Prinii
greci ai Bisericii, traducere din german de M.-M. Anghelescu, Bucureti, 2005, p. 90-106.

1. PREGTIRE EVANGHELIC
a. I, 4, 6. Sciii, datorit cuvntului lui Hristos care a ajuns pn la ei, nu au mai
mncat oameni.
Traducere: Claudia Trnuceanu

164

EUSEBIUS DE CAESAREA

b. IV, 16, 9 ka parhni Qrka ka Skqa


c. IV, 17, 3-4. M pard mhd to kat tn 'Afrikn to te
Qrka ka to Skqa t moia prttonta ta ata tn daimnwn
pxqai manai pofanesqai... E gr ... ka par Qrci ka Skqai
poddeiktai t t daimonik nqrwpoktona kat to palaio
xrnou pitelomena ka mxri to swtro mn paratenanta...
Ediia folosit: Eusbe de Csare, La prparation vanglique. Livres IV-V, 1-17,
introduction, traduction et annotation par Odile Zink, texte grec rvis par douard des Places,
Paris, 1979 (SC 262), p. 166, 168, 192.

d. VI, 10, 31 ka par Taihno ka Sarakhno ka n t nwtr


Lib ka par Maroi ka par to per t stma to keano Nomsi
ka n t cwtr German ka n t nwtr Sarmati ka n t Skuq
ka n psi to c rktikn mern to Pntou qnesi ka l t 'Allan
ka 'Alban ka 'Wthn ka n Saun ka n Xrus ok stin den o
trapezthn, o plthn, o zwgrfon, ok rxitktona, o gewmtrhn, o
fnaskon, ox pokritn poihmtwn, ll' strhtai t to Ermo ka
t 'Afrodth nergea trpo n l t kkl tot t okoumnh
Ediia folosit: Eusbe de Csare, La prparation vanglique. Livres V, 18-36 VI,
introduction, texte grec, traduction et annotation par douard des Places, Paris, 1980 (SC 266), p.
224.

e. XIV, 7, 7. O mntoi ll o te pade frtake san ka o


qatr lhpto, ooi d otoi o kwmdiko [teka] Gtai te ka Dako kk
t Dakik lalen stwmulqra kateglwttismnoi, pe ge to stw<ko
t sofsmata kousan...
Ediia folosit: Eusbe de Csare, La prparation vanglique. Livres XIV-XV, introduction, texte grec, traduction et annotation par douard des Places, Paris, 1987 (SC 338), p. 86.

2. EKKLHSIASTIKH ISTORIA
III, 1, 1-3. T mn d kat 'Ioudaou n totoi n tn d ern to
swtro mn postlwn te ka maqhtn f' pasan katasparntwn tn
okoumnhn, Qwm mn, pardosi perixei, tn Parqan elhxen,
'Andra d tn Skuqan, 'Iwnnh tn 'Asan, pr o ka diatrya n
'Efs teleut, Ptro d' n Pnt ka Galat ka Biqun, Kappadok
te ka 'As kekhruxnai to [n] diaspor 'Ioudaoi oiken; ka p tlei
n Rmh genmeno, neskolopsqh kat kefal, otw at cisa

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

165

b. IV, 16, 9 i nu vorbesc de traci, nici de scii


c. IV, 17, 3-4. S nu treci cu vederea faptul c e evident c cei din Africa, tracii
i sciii, care comit <lucruri> asemntoare, sunt atrai de aceleai nebunii ale demonilor
Cci dac i la traci i la scii s-au descoperit <ritualuri> ale demonicei sacrificri de oameni, care se ndeplineau din timpuri strvechi i au durat pn la Mntuitorul nostru.
Traducere: Mihaela Paraschiv

d. VI, 10, 31 i la taieni, i la saraceni, n Libya de Sus i la mauri, la


numizii de la gura Oceanului i n Germania exterioar, i n Sarmaia superioar, i n
Scythia, i la toate neamurile din nordul Pontului, i n ntreaga Allanie, i n Albania, i
n Otene, n Saunia, i n Chryse nu se poate vedea nici un zaraf, nici un sculptor, nici un
pictor, nici un arhitect, nici un topograf, nici un profesor de oratorie, nici un declamator
de poezie, ci felul de activitate al lui Hermes i al Afroditei lipsete n toat aceast zon
a lumii locuite.1
Traducere: Claudia Trnuceanu

e. XIV, 7, 7. Negreit, copiii erau grosolani i nu erau atrai nici de celelalte


lucruri, precum aceti gei i daci de comedie, care-i rafineaz vorbirea, <renunnd> la flecreala lor dacic, dup ce le-au ascultat stoicilor sofismele.
Traducere: Mihaela Paraschiv

2. ISTORIA BISERICEASC
III, 1, 1-3. Aa stteau lucrurile n aceste privine la iudei, n timp ce sfinii
apostoli ai Mntuitorului precum i ucenicii lor s-au mprtiat n toat lumea
locuit pe atunci. Dup Tradiie, lui Toma i-a fost dat s mearg n Parthia, lui
Andrei n Scythia, lui Ioan n Asia, unde a i petrecut vreme mai ndelungat
murind n oraul Ephesus. Petru pare a fi predicat iudeilor din dispora, n Pontus,
Galatia, Bithynia, Cappadocia i Asia, n cele din urm, ajungnd la Roma, a fost

Aceeai idee la Ps.-Clem., Recogn., IX, 24, 5 (FHDRCh, XXXIV); Ps.-Caes., Erot., II, 109.

166

EUSEBIUS DE CAESAREA

paqen. T de per Palou lgein, p Ierousalm mxri tou 'Illuriko


peplhrwkto t eagglion to Xristo ka steron n t Rwmh p
Nrwno memarturhkto? Tata Wrignei kat lcin n trt tm tn
e tn Gnesin chghtikn erhtai
Ediia folosit: Eusbe de Csare, Histoire ecclsiastique, I, Livres I-IV, texte
grec, traduction et annotation par Georges Bardy, nouveau tirage, Paris, 1978 (SC 31), p. 97.
Ediii consultate: FHDR, II, p. 14; Origen, Omilii, comentarii i adnotri la Genez,
ediie bilingv, studiu introductiv, traducere i note de Adrian Muraru, Iai, 2006, p. 514.

3. VITA CONSTANTINI
III, 7, 1. Tn gon kklhsin pasn, a tn Erphn pasan
Libhn te ka tn 'Asan plroun, mo sunkto tn to qeo leitourgn
t kroqnia, e t' oko ektrio sper k qeo platunmeno ndon
xrei kat t at Srou ma ka Klikia, Fonik te ka 'Arabo ka
Palaistino, p tota Aguptou, Qhbaou, Lbua, to t' k msh
tn potamn rmwmnou; dh ka Prsh pskopo t sund parn,
od Skqh pelimpneto t xorea, Pnto te ka Galata, Kappadoka te ka 'Asa, Fruga te ka Pamfula to par' ato parexon
kkrtou ll ka Qrke ka Makedne, 'Axaio te ka 'Hpeirtai,
tatwn q' o ti proswttw okonte pntwn, atn te Spnion pnu
bomeno e n toi pollo ma sunedrewn.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

167

rstignit cu capul n jos, aa cum el a socotit de cuviin s ptimeasc. Ce se cuvine s


mai zicem de Paul, care, ncepnd de la Ierusalim i mprejurimi i pn n Illyricum2 a plinit Evanghelia lui Hristos i a dat mrturie despre Domnul pe vremea
lui Nero la Roma? Aa ne spune textual Origene n cea de a treia carte a Comentariului su la Cartea Facerii.
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediii consultate: FHDR, I, p. 717; II, p. 15; Eusebiu de Cezareea, Scrieri, I, Istoria
bisericeasc. Martirii din Palestina, traducere, studiu, note i comentarii de Teodor Bodogae, Bucureti, 1987 (PSB 13), p. 99; Origen, Omilii, comentarii i adnotri la Genez, ediie
bilingv, studiu introductiv, traducere i note de Adrian Muraru, Iai, 2006, p. 515.

3. VIAA LUI CONSTANTINUS


III, 7, 1. S-au adunat acolo, laolalt, trimii de toate Bisericile, care umpleau Europa ntreag, Libya i Asia, cei mai de seam slujitori ai lui Dumnezeu.
n una i aceeai cas de rugciune au putut ncpea i sirieni, i cilicieni, i fenicieni, i arabi, i palestinieni (de parc nsui Dumnezeu ar fi fcut-o deodat mai ncptoare), iar o dat cu acetia: egipteni, tebani, libieni i trimiii venii tocmai din
Mesopotamia; mai era de fa i un episcop al Persiei; nu lipsea din adunare nici cel
al sciilor; Pontus, Galatia, Cappadocia i Asia, Phrygia i Pamphylia i aveau i
ele trimiii lor; la fel tracii i macedonenii, aheii i epiroii, precum i celelalte neamuri, aflate nc i mai departe; pn i foarte cunoscutul episcop de Hispania era
unul dintre cei care se alturaser laolalt mulimii3.

Rom 15,19.
Osius de Corduba (cca 257 dup 357), apropiat al mpratului Constantinus I (306-337),
participant i conductor al conciliului de la Nicaea (325) Eus., VC, II, 63; III, 7, 1; Athan., Apol. de
fuga, 5; Socr., HE, I, 7, 1; 8, 6; 13, 12; II, 20, 8; 29, 3; 31, 1-4; Sozom., HE, I, 10, 1; 16, 5; III, 11, 7;
12, 1; 12, 6; IV, 6, 4; 6, 13; 12, 6-7; 15, 3; Philostorg., HE, I, 7; IV, 3; Theod., HE, II, 8, 8; 15, 5; 15,
9; Sulp. Sev., Chron., II, 40, 2; Cassiod., HE, I, 10; 20; II, 1; V, 6; 9; M. Simonetti, Ossius, n DECA,
II, p. 1845-1846; DELC, p. 631-632 (Osie sau Osiu de Cordova); J. Fernndez-Ubia, Osio de Crdoba, el Imperio e la Iglesia del Siglo IV, n Gerin, 18, 2000, p. 439-473. Vezi, de asemenea, FHDRCh,
XVI (Hilarius de Pictavium), CX (Synodicon vetus).
3

168

EUSEBIUS DE CAESAREA

IV, 43, 2-3 p tatn n to Ierosolmio sunhgmnwn tn c


psh parxa diafann piskpwn. Makedne mn gr tn t par
ato mhtroplew parpempon, Pannnio te ka Muso t par' ato
nqonta kllh t to qeo neolaa ...
Ediia folosit: Eusebius, Werke, I/1, ber des Leben des Kaisers Konstantin, Herausgegeben von Friedhelm Winkelmann, Berlin, 1975, p. 84, 138.
Ediia consultat: Eusebius, Life of Constantine, Introduction, translation, and commentary
by Averil Cameron and Stuard G. Hall, Oxford, 1999.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

169

IV, 43, 2-3 pentru aceasta adunndu-se la Ierusalim, laolalt, din fiecare
eparhie, ilutrii episcopi4. Cci macedonenii l-au trimis pe cel din metropola lor, iar
cei din Pannonia i Mysia <i-au trimis> frumuseile nfloritoare din tnra ceat a
lui Dumnezeu.
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: Eusebiu de Cezarea, Scrieri, II, Viaa lui Constantin cel Mare,
studiu introductiv de Emilian Popescu, traducere i note de Radu Alexandrescu, Bucureti,
1991 (PSB 14), p. 128, 176.

Este vorba despre conciliul de la Aelia Capitolina (Ierusalim) din 17 septembrie 335, unde
a fost citit o scrisoare a mpratului Constantinus I (306-337), n care acesta vorbea despre dialogul
avut cu Arius privitor la profesiunea de credin Socr., HE, I, 27, 1; 32, 1; Sozom., HE, II, 27, 1; 27,
13-14; Theod., HE, I, 31, 1; Cassiod., HE, III, 6; M. Simonetti, Gerusalemme, V. Concili, n NDPAC,
II, col. 2121-2122.

170

CONCILIUL ECUMENIC DE LA NICAEA (325)

VI. CONCILIUM NICAENUM GENERALE

PATRUM NICAENORUM NOMINA LATINE GRAECE COPTICE


SYRIACE ARABICE ARMENIACE
1. Surse greceti
Daka
Prwtognh Sardik
poz. 205
Musa
Pist Markianouplew
poz. 207
Pannona
Dmno Pannona
poz. 217
Gotqa
Qefilo Gotqa
poz. 219
Bosprou
Kdmo Bosprou
poz. 220

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

171

VI. CONCILIUL ECUMENIC DE LA NICAEA


(20 mai 25 iulie 325)
Conciliul de la Nicaea (astzi, Iznik, Turcia), n Bithynia, a fost convocat din iniiativa lui Constantinus I (306-337) i a dezbtut erezia arian, stabilind dogma consubstanialitii Fiului cu Tatl. Tot acum au fost discutate schisma meletian din Egipt i data srbtorii Patilor. Actele nu s-au pstrat n totalitate, ceea ce face dificil reconstituirea listelor
de participani 318, dup tradiie1.
Bibliografie: CBO2, p. 51-64; COD, p. 5-16; Eus., VC, III, 6-23; Athan., De synod.;
Ruf., HE, I, 2-6; Socr., HE, I, 8, 1-34; 9, 1-66; 13, 10-12; Sozom., HE, I, 15; 17-25; Theod.,
HE, I, 2; 3-12; Cassiod., HE, II, 1-3; 5-14; Ch. Kannengiesser, Nicea, II. Concilio di 325, n
NDPAC, II, col. 3487-3489; DELC, p. 597-599 (Niceea, Sinodul nti ecumenic de la); E.
Honigmann, Recherches sur les listes des Pres de Nice et de Constantinople, n Byzantion 11, 1936, 2, p. 429-430; idem, Sur les listes des vques participants aux conciles de
Nice, de Constantinople et de Chalcdoine, n Byzantion 12, 1937, 1, p. 335-338; idem, La
liste originale des Pres de Nice, n Byzantion 14, 1939, 1, p. 17-76; idem, The original
list of the members of the council of Nicaea, the robbersynod and the council of Chalcedon,
n Byzantion, 16, 1942, 1, p. 20-80; idem, Une liste indite des Pres de Nice Cod. Vatic.
1587, n Byzantion, 20, 1950, 1, p. 63-61; Histoire des Conciles oecumniques, publie sous
la direction de G. Dumeige, 1, I. Ortiz de Urbina, Nice et Constantinople, Paris, 1963, p.
15-136; V. Ruggieri, The IV Century Greek Episcopal Lists in the Mar din Syriac. 7 (olim
Mardin Orth. 309/9), n OCP 59, 1993, 2, p. 327-342.

NUMELE PRINILOR NICEENI N LATIN, GREAC, COPT,


SIRIAN, ARAB, ARMEAN
1. Surse greceti
poz. 205
Din Dacia
Protogenes de Sardica2
poz. 207
Din Mysia
Pistos de Marcianopolis3
poz. 217
Din Pannonia
Domnos de Pannonia
poz. 219
Din Gothia
Theophilus de Gothia4
poz. 220
Din Bosporus
Kadmos de Bosporus5
1
Despre semnificaia acestui numr vezi M. Aubineau, Les 318 serviteurs dAbraham (Gen.
XIV, 14) et le nombre des Pres au concile de Nice (325), n RHE, 61, 1966, p. 5-43; H. Chadwick,
Les 318 Pres de Nice, n RHE, 61, 1966, p. 808-811; E. Lucchesi, 318 ou 319 Pres de Nice?, n
AB, 102, 1984, p. 394-396.
2
Episcop de Sardica (Sofia, Bulgaria) n prima jumtate a secolului al IV-lea, apropiat al
mpratului Constantinus I (306-337), care l menioneaz ntr-un rescriptum din 316 sau 323 (CI, I,
13, 1). A pstorit pn dup 343, cnd a participat la conciliul din oraul su, prezidat de Osius de
Corduba A. Di Berardino, Protogene di Serdica, n NDPAC, III, col. 4378-4379; S. Stoytcheva,
Protogenes of Serdica: his life and theological view (335-351), n ByzSlav, 60, 1999, p. 308-314. Vezi
i Gelasius de Cyzicus (FHDRCh, LXVII).
3
HEO, I, p. 341.
4
HEO, I, p. 345. E. Popescu, Christianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucureti, 1994, p. 178-186.
5
HEO, I, p. 391.

CONCILIUL ECUMENIC DE LA NICAEA (325)

172

2. Theodoros Anagnostes (sec. VI)


XXXII

Daka

XXXIII
XL
XLII
XLIII

Musa
Pannona
Gotqa
Bosprou

poz. 198
poz. 199
poz. 200
poz. 209
poz. 211
poz. 212

Prwtognh Sardik
Mrko Kalabra
Pist Markianouplew
Dmno
Qefilo
Kdio

3. Index libri Vaticanus


poz. 88
poz. 161

Qefilo Gotqa
Kdmo Bosprou
4. Surse latine

Provinciae Daciae [Da- poz. 203


ciai]
Provinciae Europae
poz. 202
Provinciae Moesiae
poz. 205
poz. 190
Provinciae Pannoniae
poz. 214
poz. 217

Protogenes [Protogenos] Sardicenses [Sardicae] [Sardicensis]


Marcus Comeonsis6 / Marcus Comeensis7
Pistos [Pistus] Marcianopolitanus
Pistus Marcianopolitanus8
Domnus metropolitanus9 / Domnus Pannoniae10
Domnus Pannonienis11

6
Cu aceast grafie figureaz, alturi de Paederos Heracliae, n manuscrise din sec. VI/VII
(H = Paris. 12097; N = Bodleian. 3687), VIII (G = Veron. LIX; L = Paris. 3836), IX (I = Burgund.
8789-8793; O = Barberin. XIV. 52; P = Vatic. 1342), IX/X (M = Paris. 1451), X (K = Paris 1455)
cf. Patrum Nicaenorum, p. XI (datarea manuscriselor), 50.
7
Cu aceast grafie figureaz, alturi de Pedorus Heracliae, n manuscrise din sec. IX (Q =
Monac. 6243; T = Sangall. 682), IX/X (R = Vatic. Reg. 1997: Meensis; S = Paris. 1454: Comeenses;
U = Vindob. 2147) cf. ed. cit., p. XIII (datarea manuscriselor), 51.
8
n aceast poziie figureaz n manuscrise din sec. VI/VII (Y = Paris. 12097), VII (X =
Colon. 212 (Darmstad. 2326)) cf. ed. cit., p. XIV (datarea manuscriselor), 52.
9
n aceast poziie i grafie n manuscrise din sec. IX (A = Vatic. Reg. 1021), IX/X (D =
Sessor. LXIII), X (B = Vatic. Reg. 1043; E = Vallicell. A5), X/XI (C = Vatic. Ottobon. 312), X-XI (F1
= Urgelitanus), XI (F2 = Gerundensis) cf. ed. cit., p. VIII-IX (datarea manuscriselor), 56.
10
n aceast poziie i cu aceast grafie n manuscrise din sec. VI/VII (H = Paris. 12097; N
= Bodleian. 3687), VIII (G = Veron. LIX; L = Paris. 3836), IX (I = Burgund. 8789-8793; O =
Barberin. XIV. 52; P = Vatic. 1342), IX/X (M = Paris. 1451), X (K = Paris 1455) cf. ed. cit., p. XI
(datarea manuscriselor), 56.
11
n aceast poziie i cu aceast grafie figureaz, alturi de Pedorus Heracliae, n manuscrise din sec. IX (Q = Monac. 6243; T = Sangall. 682), IX/X (R = Vatic. Reg. 1997: Meensis; S =
Paris. 1454: Comeenses; U = Vindob. 2147) cf. ed. cit., p. XIII (datarea manuscriselor), 57.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

173

2. Theodoros Anagnostes (sec. VI)12


XXXII

Din Dacia

XXXIII
XL
XLII
XLIII

Din Mysia
Din Pannonia
Din Gothia
Din Bosporus

poz. 198
poz. 199
poz. 200
poz. 209
poz. 211
poz. 212

Protogenes de Sardica
Markos de Calabria
Pistos de Marcianopolis
Domnos
Theophilos
Kadios

3. Index libri Vaticanus13


poz. 88
poz. 161

Theofilus de Gothia
Kadmos de Bosporus
4. Surse latine

Din provincia Dacia

poz. 203

Protogenes [Protogenos] de Sardica

Din provincia Europa


Din provincia Moesia

poz. 202
poz. 205
poz. 190
poz. 214

Marcus de Comum / Comea


Pistos [Pistus] de Marcianopolis
Pistus de Marcianopolis
Domnus mitropolitul / de Pannonia

poz. 217

Domnus Pannonianul

Din provincia Pannonia

12
Theodoros Anagnostes cite la Biserica Sf. Sofia din Constantinopolis, autor al unei
compilaii din scrierile lui Socrates, Sozomenos i Theodoretos intitulat Istoria tripartit, care
descria situaia Bisericii de la Constantinus I la 439, i o alta, cu titlul Istoria bisericeasc, ce nfia
evoluia Bisericii ntre 439 i 518 L. Perrone, Thodore le Lecteur, n DECA, II, p. 2406-2407; B.
Baldwin, Theodore lector, n ODB, 3, p. 2042; DELC, p. 806-807 (Teodor Citeul); G. W. Trompf, Early
Christian Historiography. Narratives of redistributive justice, London and New York, 2000, p. 323.
13
Dateaz din sec. al XIV-lea i cuprinde codexuri greceti.

CONCILIUL ECUMENIC DE LA NICAEA (325)

174

poz. 216
poz. 219
poz. 217

Theophilus Gutthias14 / Theophilus Gutthiae15


Theofilus Gotiae16
Cadmus Bosphoron17 / Cathmus Bosphorensis18

5. Surse siriene
a. Codex Coenobius Nitriensis (sec. VI)
XXX

Daciae

XXXI
XXXVII
XXXIX
XL

Mysiae
Pannoniae
Gothiae
Bospori

1
1
1
1

poz. 204
poz. 205
poz. 206
poz. 215
poz. 217
poz. 218

Protogenes Sardicae
Marcus Calabriae
Pistus Marcianopoleos
Domnus Pannoniae
Theophilus Gothiae
Cadmus Bospori

b. Colecia de canoane sinodale a lui Ebediesu Sobensis ( 1318)


XXX

Dacia

XXXI
XXXIX
XL

Mysiae
Gothorum
Bospori

poz. 207
poz. 208
poz. 209
poz. 220
poz. 221

Protogenes Sardicae
Marcus Calabriae
Pistus Marcianopoleos
Theophilus Gothorum
Marcus Bospori
6. Surse arabe

poz. 156
poz. 157

14

Theophilus Gotthopolis
Casimius [Pyrrhus? Aces Acussapoleos?] Cospor

Cu aceast grafie n manuscrise din sec. IX (A = Vatic. Reg. 1021), IX/X (D = Sessor.
LXIII), X (B = Vatic. Reg. 1043; E = Vallicell. A5), X/XI (C = Vatic. Ottobon. 312), X-XI (F1 =
Urgelitanus), XI (F2 = Gerundensis) cf. ed. cit., p. VIII-IX (datarea manuscriselor), 56.
15
Cu aceast grafie n manuscrise din sec. VI/VII (H = Paris. 12097; N = Bodleian. 3687), VIII
(G = Veron. LIX; L = Paris. 3836), IX (I = Burgund. 8789-8793; O = Barberin. XIV. 52; P = Vatic.
1342), IX/X (M = Paris. 1451), X (K = Paris 1455) cf. ed. cit., p. XI (datarea manuscriselor), 56.
16
n aceast poziie i cu aceast grafie n manuscrise din sec. IX (Q = Monac. 6243; T =
Sangall. 682), IX/X (R = Vatic. Reg. 1997: Meensis; S = Paris. 1454: Comeenses; U = Vindob. 2147)
cf. ed. cit., p. XIII (datarea manuscriselor), 57.
17
Cu aceast grafie n manuscrise din sec. IX (A = Vatic. Reg. 1021), IX/X (D = Sessor.
LXIII), X (B = Vatic. Reg. 1043; E = Vallicell. A5), X/XI (C = Vatic. Ottobon. 312), X-XI (F1 = Urgelitanus), XI (F2 = Gerundensis) cf. ed. cit., p. VIII-IX (datarea manuscriselor), 57.
18
n aceast grafie n manuscrise din sec. VI/VII (H = Paris. 12097; N = Bodleian. 3687), VIII
(G = Veron. LIX; L = Paris. 3836), IX (I = Burgund. 8789-8793; O = Barberin. XIV. 52; P = Vatic.
1342), IX/X (M = Paris. 1451), X (K = Paris 1455) cf. ed. cit., p. XI (datarea manuscriselor), 56.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

poz. 216
poz. 219
poz. 217

Theophilus de Gutthia / al Gutthiei


Theofilus Gotiae
Cadmus / Cathmus de Bosphorus

5. Surse siriene
a. Codex Coenobius Nitriensis (sec. VI)
XXX

Din Dacia

XXXI
XXXVII
XXXIX
XL

Din Mysia
Din Pannonia
Din Gothia
Din Bosporus

1
1
1
1

poz. 204
poz. 205
poz. 206
poz. 215
poz. 217
poz. 218

Protogenes de Sardica
Marcus de Calabria
Pistus de Marcianopolis
Domnus de Pannonia
Theophilus de Gothia
Cadmus de Bosporus

b. Colecia de canoane sinodale a lui Ebediesu Sobensis ( 1318)


XXX

Din Dacia

XXXI
XXXIX
XL

Din Mysia
De la goi
Din Bosporus

poz. 207
poz. 208
poz. 209
poz. 220
poz. 221

Protogenes de Sardica
Marcus de Calabria
Pistus de Marcianopolis
Theophilus al goilor
Marcus de Bosporus

6. Surse arabe
poz. 156
poz. 157

Theophilus de Gotthopolis
Casimius [Pyrrhus? Aces Acussapoleos?] de Cosporus

175

CONCILIUL ECUMENIC DE LA NICAEA (325)

176

7. Surse armene
XXX

Dacia

poz. 197

XXXII

Mysis

poz. 199

XXXIX

Pannoniorum
poz. 208
regione
Gotthorum
poz. 210
(Gtha) pago
Bosporanorum poz. 211
(Posphoravoc)
regione

XLI
XLII

Proton i Sardik Thrakacvoc: Protoneus e


Sardica Thracum
Pistos i Markianupols: Pistus e Marcianopoli
Domnos i Panon: Domnus e Pannonia
Thophilos i Gtha: Theophilus e Gothis
Kadmos i Bospor: Cadmus e Bosporo

Ediia folosit: Patrum Nicaenorum Nomina latine graece coptice syriace arabice
armeniace. Sociata opera ediderunt Henricus Gelzer, Henricus Hilgenfeld, Otto Cuntz.
Adiecta est tabula geographica. Mit einem Nachwort von Christoph Markschies. Neudruck
der 1. Auflage (1898), Stuttgart und Leipzig, 1995 (Bibliotheca Scriptorum et Romanorum
Teubneriana), p. LXIV, 50, 51, 52, 56, 57, 69-70, 73, 75, 117, 139, 163, 213, 215.
Ediie consultat: Mansi, 2, col. 692, 696.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

7. Surse armene
XXX

Din Dacia

poz. 197

Protoneus din Sardica tracilor

XXXII

Din Mysii

poz. 199

Pistus din Marcianopolis

XXXIX

Din regiunea Pan- poz. 208


noniilor
Din inutul goi- poz. 210
lor
Din regiunea Bos- poz. 211
porului

XLI
XLII

Traducere: Claudia Trnuceanu

Domnus din Pannonia


Theophilus din Gothii
Cadmus din Bosporus

177

ITINERARIUM BURDIGALENSE

178

VII. ITINERARIUM BURDIGALENSE

562

563

564

8
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8

ITALIA NORICUM PANNONIA MOESIA


intras Pannoniam Superiorem
Civitas Sirmium
fit ab Aquileia Sirmium usque milia
CCCXII
mansiones XVII, mutationes XXXVIIII.
mutatio Fossis
Civitas Bassianis
mutatio Noviciani
mutatio Altina
Civitas Singiduno
fines Pannoniae et Misiae
mutatio Ad Sextum
mutatio Tricornia Castra
mutatio Ad Sextum Milliare
Civitas Aurea Monte
mutatio Vingeio
Civitas Margo
Civitas Viminacio

mil. VIII

mil. VIIII
mil. X
mil. XII
mil. XI
mil. VIII
mil. VI
mil. VI
mil. VII
mil. VI
mil. VI
mil. VIIII
mil. X

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

179

VII. ITINERARIUM BURDIGALENSE


(333/4)
Autorul i opera. Itinerarium Burdigalense, cunoscut i ca Itinerarium Hierosolymitanum, a fost realizat de un pelerin anonim din Burdigala (Bordeaux), n Gallia, care a
vizitat ara Sfnt n 333/4. El descrie traseul dintre Burdigala i Hierosolyma, via Mediolanum, Aquileia, vestul Balcanilor, Constantinopolis, Asia Mic, Syria, Hierosolyma; la ntoarcere, trece prin Macedonia, Italia, Roma, oprindu-se la Mediolanum; sunt menionate n
total peste 300 de mutationes (staii potale), mansiones (locuri de popas) i civitates (orae).
Este un itinerarium care a fost folosit mai trziu pentru pelerinajul la Locurile Sfinte.
Bibliografie: M. Maritano, Itinerarium Burgidalense, n NDPAC, II, col. 27142715; L. Douglass, A New Look at the Itinerarium Burdigalense, n JECS, 4, 1996, 3, p.
313-333; J. Elsner, The Itinerarium Burdigalense: Politics and Salvation in the Geography
of Constantine's Empire, n JRS, 90, 2000, p. 181-195; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai,
2004, p. 384.

562

563

564

ITALIA NORICUM PANNONIA MOESIA


intri n Pannonia Superior

7
8

Oraul Sirmium
se fac de la Aquileia la Sirmium 312 mile

9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8

17 locuri de popas1, 39 de staii potale.


staia potal Fossis
Oraul Bassianis
staia potal Noviciani
staia potal Altina
Oraul Singidunum
hotarele Pannoniei i Misiei
staia potal Ad Sextum
staia potal Tricornia Castra
staia potal Ad Sextum Milliare
Oraul Aurea Mons
staia potal Vingeium
Oraul Margum
Oraul Viminacium

Mansio loc de popas, han.

8 mile

9 mile
10 mile
12 mile
11 mile
8 mile
6 mile
6 mile
7 mile
6 mile
6 mile
9 mile
10 mile

ITINERARIUM BURDIGALENSE

180

9
10

ubi Diocletiano occidit Carinum


mutatio Ad Nonum

mil. VIIII

MOESIA DACIA THRACIA BITHYNIA

565

7
8

finis Myssiae et Asiae


mutatio Sarmatorum

mil. XII

Ediia folosit: Itineraria Romana, I, Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, edidit


Otto Cuntz, accedit Tabula geographica, editio stereotypa editionis primae (MCMXXIX),
conspectum librorum, recentiorum adiecit Gerhard Wirth, Stuttgart, 1990, p. 89, 90.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

9
10

unde Diocletianus l-a ucis pe Carinus2


staia potal Ad Nonum

181

8 mile

MOESIA DACIA THRACIA BITHYNIA

565

7
8

hotarele Myssiei i Asiei


staia potal Sarmatorum

12 mile

Traducere: Claudia Trnuceanu

Btlia dintre Carinus (283-285), fiul lui Carus (282-283), i Diocletianus, proclamat mprat la 20 noiembrie 284, a avut loc n august-septembrie 285 apud Margum inter Viminacium atque Aureum montem (lng rul Margus ntre Viminacium i Muntele de Aur) (Eutr., IX, 20, 2),
victoria fiind a celui dinti (Aur. Vict., Caes., 39, 11-12). Contrar realitii, Eutropius (IX, 20, 2) i
Historia Augusta (Car., XVIII, 2) susin c nvingtor a fost cel de-al doilea. Trdat ns de prefectul
pretoriului Aristobulus, Carinus a fost masacrat de soldai Chronogr. 354; Aur. Vict., Caes., 39, 12;
Eutr., IX, 20, 2; SHA, Car., XVIII, 2; Ps.-Aur. Vict., Epit. Caes., XXXVIII, 7-8; Hier., Chron., a. 285;
Oros., VII, 25, 1; Zos., I, 73, 3; Zon., XII, 30; Ioann. Antioch., Hist. chron., frg. 246; PIR2, A 1475;
PLRE, I, p. 181 (M. Aurelius Carinus); N. Zugravu, Note i Comentarii, n Aur. Vict., Caes., p. 443444, nota 736, cu bibliografie.

182

CARTEA GENEZEI

VIII. LIBER GENERATIONIS

Uo 'Ifeq;... Qir, qen Qrke...


Filii Iafeth: Thiras, unde Traces
Filii Gamer: Ascanaz, de quo Sarmatae. Ka uo Gamr; 'Asxanz, c o Sarmtai. Rifq, c o Sauromtai...
Rifan, de quo Sauromatae
Et hac gentes Iafet a Media usque uesperum oceani diffusae sunt adtendentes
usque ad borram: Sarmatae, Sauromatae Scythes, Tauri, Thraces, Bastarni,
Illuri, Macedones

Ka tata t qnh 'Ifeq p Mhda w to sperou 'Wkeano katspartai blponta pr born;...


Sarmtai, Sauromtai ... Skqai,
Taroi, Qrke, Bastarno, 'Illurio,
Makedne...

Terrae autem eorum haec sunt: Sarma- A d xrai atn esin atai;... Sartia, Tauriana, Scythia, Bastarnia, mata, Taurian, Skuqa, Bastarn,
Qrkh, Makedona...
Thracia, Machedonia
Gentes autem, quae linguas suas habent,
haec sunt: Traces, Mysi, Bessi, Dardani, Sarmatae, Germani, Pannonis, Peones, Norici, Dalmatae, Romani qui et
Latini

T d qnh da glssa xonta


tat stin;... Qrke, Muso, Bssoi, Drdanoi, Sarmtai, Germano,
Pannnioi, Paone, Nrikoi, Dalmtai, Rwmaoi o ka Latnoi...

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

183

VIII. CARTEA GENEZEI


(334)
Opera. Oper a unui cleric roman anonim cu tent anticonstantinopolitan, care
traduce Chronicon-ul lui Hippolytus (cca 170-236) (FHDRCh, II). nfieaz succesiunea
generaiilor de la Adam la Hristos.
Bibliografie: C. Frick, n Chronica minora collegit et emendavit Carolus Frick, I,
Accedunt Hyppolyti Romani praeter canonem paschalem Fragmenta chronologica (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig, 1893, p. V-LXVII; H.
Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 191-193; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, I, De la Apostolul Pavel
pn la epoca lui Constantin cel Mare, traducere de H. Stnciulescu i G. Sauciuc, ediie ngrijit de I.-F. Florescu, Iai, 2001, p. 268.

Fiii lui Iafeth ... Thiras, din care <se trag> tracii ... 1
i fiii lui Gamer: Ascanaz2, din care <se trag> sarmaii3; Rifan4, din care
<se trag> sauromaii...
i aceste neamuri ale lui Iafet s-au rspndit din Media pn la Oceanul din
vest, ndreptndu-se spre nord: ... sarmaii, sauromaii sciii, taurii, tracii, bastarnii, ilirii, macedonenii ... 5

Iar inuturile lor sunt acestea: ... Sarmatia, Tauriana, Scythia, Bastarnia,
Thracia, Macedonia ... 6
Iar neamurile care-i au propriile limbi sunt acestea: ... tracii, misii, besii,
dardanii, sarmaii, germanii, panonii, peonii, noricii, dalmaii, romanii cei <numii>
i latini ...7

Vezi i Hipp., Chron., 63 (7) (FHDRCh, II); Origo humani generis (FHDRCh, XLI);
Isid., Orig., IX, 2, 31; 2, 82 (FHDR, II, p. 572-573); XIV, 4, 6 (FHDRCh, LXXXV); Excerpta Latina
Barbari (FHDRCh, LXXXVIII); Anonymus, Or. contra Ioud., XI (FHDRCh, CXII).
2
Corect, Gomer i Ascenaz Gen. 10,2-3.
3
Vezi Hipp., Chron., 66 (9) (FHDRCh, II).
4
Corect, Rifat Gen., 10,3.
5
Vezi i Hipp., Chron., 63 (7) (FHDRCh, II); Epiph., Ank., 113 (FHDRCh, XXVIV);
Excerpta Latina Barbari (FHDRCh, LXXXVIII); Chron. Pasch., I, 47, 13-18 (FHDR, II, p. 582-583).
6
Vezi i Hipp., Chron., 84 (FHDRCh, II); Chron. Pasch., I, 48, 1-8 (FHDR, II, p. 582583); Excerpta Latina Barbari (FHDRCh, LXXXVIII).
7
Vezi i Chron. Pasch., I, 48, 1-8 (FHDR, II, p. 582-583).

184

CARTEA GENEZEI

Flumina autem sunt magna et nominata Potamo d esin megloi ka noXLI: Indos qui et Fison, Nilus qui et masto m; 'Ind ka Fisn, Nelo
ka Gen... Istro ka Danobio
Geon Ister Illurius qui et Danubius
Ediia folosit: Chronica minora collegit et emendavit Carolus Frick, I, Accedunt
Hyppolyti Romani praeter canonem paschalem Fragmenta chronologica (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig, 1893, p. 10-15, 26-27, 34-35.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

185

Iar fluviile sunt mari i sunt menionate 408: Indos, cel <numit> i Fison,
Nil, cel <numit> i Geon..., Istrul iliric, cel <numit> i Danubius.9
Traducere: Claudia Trnuceanu

n textul latin, apare, greit, cifra 41.


Dezvoltare a paragrafului despre fluviile Paradisului din Gen 2,11-14; vezi i Excerpta
Latina Barbari (FHDRCh, LXXXVIII); Chron. Pasch., I, 61, 16-21 62, 1-4 (FHDR, II, p. 582583).
9

CONCILIUL DE LA SARDICA (343)

186

IX. CONCILIUM SARDICENSE

1. FIDES SECUNDUM ORIENTIS SYNODUM


Hilarius, Fragmenta historica, AIV.2. Sancta synodus in Sardica congregata ex diuersis prouinciis Orientalium partium Europa, Thracia, Emimonto,
Mysia, Pannoniis duabus, hanc exposuimus fidem1
3. [Subscriptiones]
(73) Valens episcopus a Mursa, opto uos in domino bene ualere
1

Versiunea latin cod. Ueronensis LX (W) (sec. VII): Sancta synodus congregata est Sardicae ex diuersis prouinciis de partibus Orientis Europae, Thraciae, Hemimonti, Pannoniae, Moesiae, Daciae, hanc exposuerunt cf. S. Hilarii episcopi Pictaviensis Opera, IV, recensuit, commentario critico instruxit, praefatus est indicesque adiecit Alfredus Feder, Viena-Leipzig, 1916 [1966]
(CSEL LXV), p. 68-69.
Varianta siriac din cod. Parisino syr. 622 (= r): Snodo, n Sardik sunhdrosqh c
parxin diafrwn k tn tpwn t...: Erph, Qrkh Hmimntou, Pannona, Musa,
Daka, tnde tn pstin qhkan ibidem.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

187

IX. CONCILIUL DE LA SARDICA


(343)
Acest conciliu a fost convocat la iniiativa episcopilor din provinciile vestice i a
mpratului ortodox Constans (337-350), cu scopul de a pune capt disensiunilor aprute
ntre occidentali i orientali n problema arian n urma sinoadelor de la Roma i Antiochia
din 341. Cei dinti, condui de Osius de Corduba i Protogenes de Sardica, au solicitat ca
s fie acceptai la ntrunire i Athanasius de Alexandria, Marcellus de Ancyra, Asclepas de
Gaza i ali episcopi orientali condamnai pentru antiarianism la Antiochia i reabilitai de
ctre conciliul de la Roma convocat de papa Iulius I (337-352) n primvara lui 341. Refuznd, orientalii au prsit Sardica dup ce au redactat o scrisoare acuzatoare i de excomunicare a principalilor reprezentani occidentali. Acetia din urm i-au continuat lucrrile,
reabilitnd pe prelaii amintii mai sus, prezentnd mediului ecleziastic occidental propria
lor variant a faptelor i publicnd un text doctrinar nu tocmai ortodox, cci afirma o singur ipostaz a Tatlui i Fiului. Prin urmare, n loc s apropie slujitorii celor dou ramuri
ale cretintii, conciliul sardicens a adncit ruptura. La sinod au participat i episcopi din
zona dunrean.
Bibliografie: Hilar., In Constantium; Sulp. Sev., Chron., II, 37, 3; Socr., HE, II, 8;
20-22; Sozom., HE, III, 5-13; Theod., HE, II, 4, 2; 4, 6; 7-8; Cassiod., HE, IV, 10-11; 15;
21-25; M. Simonetti, Antioche de Syrie, II. Conciles, n DECA, I, p. 155; idem, Sardique,
II. Le concile, n DECA, II, p. 2244-2245; idem, Antiochia di Siria, II. Concili, n NDPAC,
I, col. 348-349; idem, Serdica, II. Concilio, n NDPAC, III, col. 4860-4861; U. Dionisi,
Rome, II. Conciles, n DECA, II, p. 2191-2193; A. Papdakis, Antioch, local concils of, n
ODB, 1, p. 116; I. Rmureanu, Sinodul de la Sardica din anul 343. Importana lui pentru
istoria ptrunderii cretinismului la geto-daco-romani, n ST, 14, 1962, 3-4, p. 146-182; N.
Stanev, Le Concile de Sardique (343): tape nouvelle dans la lutte des ides au IVe sicles,
n Thracia, 11, 1995; H. Hess, The Early Development of Canon Law and the Council of
Serdica, Oxford, 2002; O. Albert, The Council from Sardica (343) crossing point between
West and East, n SAA, 12, 2006, p. 95-100.

1. CREDINA POTRIVIT SINODULUI DIN ORIENT


Hilarius, Fragmente istorice, A.IV.2. Sfntul sinod ntrunit la Sardica din
diferitele provincii ale inuturilor orientale ... Europa, Thracia, Emimontus, Mysia,
cele dou Pannonii, am fcut cunoscut aceast credin ...
3. [Semnturi]
(73) Valens, episcop de Mursa, v urez sntate ntru Domnul.

CONCILIUL DE LA SARDICA (343)

188

2. EPISTOLA SYNODI SARDICENSIS OCCIDENTALIUM2


Hilarius, Fragmenta historica, B.II.1. Sancta synodus secundum dei gratiam aput Sardicam collecta ex Roma, Hispaniis, Gallis, Italia, Campania, Calabria,
Africa, Sardinia, Pannonia, Moesia, Dacia, Dardania, altera Dacia, Macedonia,
Thessalia, Achaia, Epiro, Thracia, Europe, Palestina, Arabia, ubique episcopis
comministris catholicae et apostolicae ecclesiae, dilectissimis fratribus

2. Olim itaque scribentibus Eusebio, Mari, Theodoro, Theogene,

Dup versiunea din cod. Ueronensis LX (W) ibidem.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

189

2. SCRISOAREA SINODULUI OCCIDENTALILOR DE LA SARDICA


Hilarius, Fragmente istorice, B.II.1. Sfntul sinod, prin mila lui Dumnezeu
ntrunit la Sardica, din Roma, Hispanii, Gallii, Italia, Campania, Calabria, Africa,
Sardinia, Pannonia, Moesia, Dacia, Dardania, cealalt Dacia, Macedonia, Thessalia, Achaia, Epirus, Thracia, Europa, Palestina, Arabia, de pretutindeni unde se
afl episcopi dimpreunslujitori ai Bisericii catolice i apostolice, preaiubiilor
<notri> frai.
...
2. Scriindu-i aadar odinioar Eusebius3, Maris4, Theodorus5, Theogene6,

3
Eusebius, episcop de Berytos (Phoenicia), apoi de Nicomedia (Bithynia I) (cca 318) i
Constantinopolis (cca 338/9), aprtor al lui Arius, duman al lui Alexandru de Alexandria i Athanasius de Alexandria, principalul oponent al termenului homoousios acceptat la conciliul de la Nicaea
din 325, om de ncredere al mprailor Constantinus I (306-337) i Constantius II (337-361), organizator al mai multor concilii locale, care l-au depus pe Athanasius; l-a consacrat pe Ulfila ca episcop
arian de Gothia; a murit pe la cca 341 Athas., De synod., 17; Hilar., Frg. hist., B.II.1, 7-8; Socr.,
HE, I, 6, 2; 6, 6-7; 6, 31-34; 6, 40; 13, 12; 14, 1; 14, 7; 23, 1-4; 24, 9; 27, 2; 27, 6-7; 27, 21; 31, 3; 35,
2; II, 2, 1; 7, 2; 8; 10, 1; 12, 3; Sozom., HE, I, 15, 9-10; 21, 2-3; 21, 5; II, 16; 18, 2; 21; 25; 28, 13; 29;
32, 7-8; III, 1, 2-5; 4, 3; 5; 19, 2; Philostorg., HE, I, 8-9; II, 3; 7; 10-11; 14-16; Theod., HE, I, 19-21;
28, 2; II, 2, 5; 3, 8; 8, 6; Cassiod., HE, II, 9-10; 17; 22-23; III, 8; IV, 1; 5; 24; Ch. Kannengiesser,
Eusbe de Nicomdie, n DECA, I, p. 920-922; idem, Eusebio di Nicomedia, n NDPAC, I, col. 18571860; DELC, p. 243 (Eusebiu de Nicomedia); HEO, I, p. 712; II, p. 96.
4
Maris, episcop de Chalcedon (Bithynia I) (nainte de 325 dup 362), partizan al lui Arius
la Nicaea, adept constant al formulelor antiortodoxe, duman al lui Athanasius Athas., De synod.,
17; 25; Hil., Frg. hist., B.II.1, 7-8; Socr., HE, I, 8, 13; 13, 12; 27, 6; 31, 3; 35, 2; II, 12, 3; 16, 11; 18,
2; III, 12, 1-4; Sozom., HE, I, 21, 2; II, 25, 19; 28, 13; IV, 24, 1; V, 4, 8-9; Theod., HE, I, 30, 12; II, 8,
6; 16, 11; Philostorg, HE, I, 8; II, 7; 14-15; IV, 12; V, 3; VIII, 4; Cassiod, HE, II, 9; IV, 24; M.
Simonetti, Maride di Calcedonia, n NDPAC, II, col. 3058; HEO, I, p. 98.
5
Theodorus, episcop de Perinthos (Heraclaea) (Europa) ( cca 355), adversar constant al
lui Athanasius, unul dintre membrii partidei antiniceene reunite n jurul lui Eusebius Athanas., De
synod., 25; Hilar., Frg. hist., B.II.1, 7-8; Hier., Vir. ill., XC; Socr., HE, I, 27, 7; 31, 3; 35, 1; II, 12, 3;
18, 2; Sozom., HE, II, 25, 19; 28, 13; III, 5, 10; 7, 4; 12, 3; Theod., HE, I, 28, 2; 30, 12; II, 3, 8; 8, 6;
8, 28; 8, 33; 16, 11; Sulp. Sev., Chron., II, 38, 2; Cassiod., HE, IV, 5; 24; E. Valeriani, Teodoro di
Eraclea, n NDPAC, III, col. 5247-5249; DELC, p. 808 (Teodor de Heracleea); HEO, I, p. 277.
6
Corect, Theognis sau Theognios, episcop de Nicaea (Bithynia II), partizan al lui Arius, adversar al lui Athanasius i cel mai apropiat colaborator al lui Eusebius de Nicomedia Socr., HE, I, 8,
31; 8, 34; 13, 12; 14, 1; 14, 7; 23, 1-4; 27, 21; 31, 3; 35, 2; II, 2, 1; 12, 3; Sozom., HE, I, 21, 2-3; 21,
5; II, 16; 21; 25, 19; 28, 13; 32, 7-8; III, 2-5; 7, 4; 19, 2; 23, 1; Philostorg., HE, I, 8; II, 7; 14-15;
Theod., HE, I, 7, 14; 19, 3; 20; 21, 3; 28, 2; 30, 12; II, 2, 5; 3, 8; 8, 6; 8, 14; 16, 11; Cassiod., HE, II,
5; 9-10; 17; III, 8; IV, 1; 5; 24; M. Simonetti, Theognis, n DECA, II, p. 2424; idem, Teognide di
Nicea, n NDPAC, III, col. 5282; DELC, p. 831 (Teognis); HEO, II, p. 108.

190

CONCILIUL DE LA SARDICA (343)

Ursacio, Ualente, Minophanto et Stephano Iulio consacerdoti, Romanae ecclesiae


episcopo, aduersus praedictos conministros nostros, hoc est Athanasium episcopum
Alexandriae et Marcellum episcopum Ancyrae Galatiae ...

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

191

Ursacius7, Valens8, Minophantus9 i Stephanus10 confratelui lor de preoie Iulius,


episcop al Bisericii romane11, mpotriva sus-numiilor dimpreunslujitori ai notri,
anume Athanasius, episcop de Alexandria12, i Marcellus, episcop de Ancyra, n
Galatia13 ...

7
Ursacius de Singidunum (Moesia I) (cca 335 370/75) M. Simonetti, Valens de Mursa
et Ursace de Singidunum, n DECA, II, p. 2506-2507; idem, Valente di Mursa e Ursacio di Singidunum, n NDPAC, III, col. 5525-5527. Vezi i Studiul introductiv.
8
Valens de Mursa (Pannonia II) (cca 335 370/75) M. Simonetti, Valens de Mursa et
Ursace de Singidunum, n DECA, II, p. 2506-2507; idem, Valente di Mursa e Ursacio di Singidunum,
n NDPAC, III, col. 5525-5527. Vezi i Studiul introductiv.
9
Minophantes (Menophantes), episcop de Ephesus (Asia) (cca 325356), partizan al lui
Arius i Eusebius de Nicomedia Hilar., Frg. hist., B.II.1, 7-8; Sozom., HE, III, 12, 3; Theod., HE, I, 7,
14; II, 8, 6; 8, 28; 8, 33; Philostorg., HE, II, 14; Sulp. Sev., Chron., II, 38, 2; Cassiod., HE, II, 5; IV, 24;
HEO, II, p. 113.
10
Stephanus, episcop de Antiochia, arian, membru al partidei eusebiene Hilar., Frg. hist.,
B.II.1, 7-8; Sozom., HE, III, 20, 4; Theod., HE, II, 8, 6; 8, 28; 8, 33; 8, 55; 9-10; Sulp. Sev., Chron.,
II, 38, 2; Cassiod., HE, IV, 24; HEO, II, p. 687.
11
Episcop al Romei ntre 337-352, aprtor al lui Athanasius contra eusebienilor, fapt confirmat prin sinodul roman din 340/1; la Sardica, partida episcopilor occidentali a aprobat decizia lui
Iulius I, fiind excomunicai de orientali LP, XXXVI; VRP, XXXVI; Anast. Bibl., Hist.VRP,
XXXVI; Socr., HE, II, 17; Sozom., HE, III, 8; 10; 12; Theod., HE, II, 4, 2; 8, 7; Genn., Vir. ill., II;
Cassiod., IV, 24; B. Studer, Jules Ier. Pape (337-352), n DECA, II, p. 1368; idem, Giulio I, n
NDPAC, II, col. Col. 2317-2318; U. Dionisi, Rome, II. Conciles, n DECA, II, p. 2191; G. Pilara,
Roma, II. Concili, n NDPAC, III, col. 4592; PCBE, 2/1, p. 1201 (Iulius 1); A. Franzen, R. Bumer,
Istoria papilor. Misiunea lui Petru n ideea i realizarea ei istoric n Biseric, traducere de R. Pop,
Bucureti, 1996, p. 48-50.
12
Despre el, vezi n volum FHDRCh, XV.
13
Participant la conciliul de la Nicaea din 325, aprtor al ortodoxiei alturi de Athanasius,
acuzat de ctre eusebieni de sabelianism, depus i trimis n exil de dou ori; mpotriva lui, Eusebius
de Caesarea a scris un tratat intitulat Contra Marcellum; a avut ca discipol, printre alii, pe Photinus
de Sirmium; va fi condamnat postum ca eretic de conciliul universal de la Constantinopolis din 381
Athan., De synod., 17; Hier., Vir. ill., LXXXVI; Socr., HE, I, 13, 12; 36; II, 15; 18, 7; 19, 16; 20, 12;
20, 14; 21; 23, 39-42; 26, 6; Sozom., HE, II, 33; III, 8, 1; 11, 7-8; 12, 2; 24, 3; IV, 2, 1; Theod., HE,
II, 7, 1; 8, 6-7; 8, 14; 8, 17; 8, 24; 8, 32; 15, 8; 25, 3; idem, Haer. fab. comp., II, 10 (PG 83, col. 396397); Sulp. Sev., Chron., II, 36, 1-3; 37, 1-3; Cassiod., HE, III, 9; IV, 30; Ch. Kannengiesser, Marcel
dAncyre, n DECA, II, p. 1536-1537; idem, Marcello di Ancira, n NDPAC, II, col. 3015-3017;
DELC, p. 535-536 (Marcel de Ancyra); HEO, I, p. 55; A. H. B. Logan, Marcellus of Ancyra and the
Councils of AD 325: Antioch, Ancyra and Nicaea, n JThS, 43, 1992, 2, p. 428-446; K. Siebt, Die
Theologie des Markell von Ankyra, Berlin, 1994; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine
vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 43-45, 67-68; J. T. Lienhard,
Two Friends of Athanasius: Marcellus of Ancyra and Apollinaris of Laodicea, ZAC, 10, 2006, 56-66.

192

CONCILIUL DE LA SARDICA (343)

7. Sunt autem post Eusebium et eius socios nunc primates Theodorus de


Eraclea, Narcissus a Maronia Ciliciae, Stephanus Antiochiae, Acacius Caesareae
Palaestinae, Minophantus Ephesi Asiae, Ursacius Singiduni Moesiae, Ualens
Mursae Pannoniae. Qui illos, cum quibus de Oriente uenerunt, neque aput Asiam,
in concilio uenire nec ad ecclesiam dei penitus accedere permittebant
8. Theodorum Heracleatum Europae cum suis Ursacium Singidunensem
Moesiae et Ualentem Mursensem Pannoniae licet timens non adfuerit de
Oriente, tamen eo, quod a beato Alexandro episcopo Alexandriae depositus sit,
propter se ac suos collegas Arrianos et ob eis inlata crimina omnes sancta synodus deposit episcopatu et statuimus non solum eos episcopos non esse, sed nec
communionem cum fidelibus mereri.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

193

7. Iar dup Eusebius i tovarii acestuia, fruntaii <sectei> sunt Theodorus


de Eraclea, Narcissus de Maronia, n Cilicia14, Stephanus de Antiochia, Acacius de
Caesarea, n Palaestina15, Minophantus de Ephesus, n Asia, Ursacius de Singidunum, n Moesia, Valens de Mursa, n Pannonia. Acetia nu ngduiau ca acei mpreun cu care au venit din Orient, nici s mearg n Asia, la conciliu, nici s se
apropie cu totul de Biserica Domnului
8. Cu toate c, temndu-se, nu-i susinuse n Orient, pe Theodorus de Heraclea, n Europa, mpreun cu ai si ... pe Ursacius de Singidunum, n Moesia, i pe
Valens de Mursa, n Pannonia, totui, din cauz c fusese depus de fericitul
Alexandru, episcop de Alexandria, din cauza sa i a tovarilor si arieni i din
pricina nvinuirilor imputate lor16 sfntul sinod i-a depus pe toi din episcopat i
am hotrt ca ei nu doar s nu mai fie episcopi, dar nici s nu se mai nvredniceasc
de vreo legtur cu credincioii lor17.

14

Corect, Narcissus de Neronias (Irenopolis), n Cilicia II (cca 360), partizan al lui Arius,
cu o atitudine oscilant n privina teologiei consubstanialitii: la Nicaea, a subscris Credo-ul ortodox, dar imediat a trecut n partida arian, activnd n slujba ei pn dup mijlocul secolului al IV-lea
Socr., HE, I, 13, 12; II, 9, 9; 17, 1; 26, 9; Sozom., HE, III, 6, 5; 10, 4; Theod., HE, I, 7, 14; II, 8, 28;
8, 33; V, 7, 1; Philostorg., HE, IV, 10; Sulp. Sev., Chr., II, 38, 2; Cassiod., HE, II, 5; III, 5; IV, 24; V,
14; M. Simonetti, Narcisse de Nronias, n DECA, II, p. 1708; idem, Narcisso di Neroniade, n
NDPAC, II, col. 3414-3415; HEO, II, p. 765.
15
Acacius, episcop de Caesarea Palaestinae, succesor de la cca 340 al lui Eusebius pn la
cca 365, antiortodox moderat, condamnat la Sardica (343), afirmat la conciliile de la Antiochia (357),
Seleucia (359), Constantinopolis (360); l-a rnduit ca episcop de Roma pe Felix II (355-365) Hier.,
Vir. ill., XCVIII; Socr., HE, II, 4; Sozom., HE, III, 2, 9; 12, 3; 14, 42; IV, 12, 5; 16, 21; 20, 1; 22; 24,
2; 25, 2-4; 26, 2; 27, 1; Philostorg., HE, IV, 12; V, 1; Theod., HE, II, 8, 28; 8, 33; 28, 2 (5); 28 (27),
1; 32 (31), 7; Sulp. Sev., Chron., II, 38, 2; 42, 3; Cassiod., HE, IV, 24; 30; 37-39; M. Simonetti,
Acace de Csare, n DECA, I, p. 14; idem, Acacio di Cesarea, n NDPAC, I, col. 36-37; DELC, p. 6-7
(Acaciu de Cezareea); HEO, II, p. 1014; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 67.
16
Alexandru, episcop de Alexandria ntre 313-328. El a denunat, din 319, erezia preotului
su Arius n corespondena cu ali prelai, n sinodul local de la Alexandria din 321/2 i n cel universal de la Nicaea din 325 Epiph., Pan., 69; Philostorg., HE, I, 3-4; 7; II, 1; 7; 10-11; Socr., HE, I, 5,
1; 6, 3-41; 7; 8, 1; 9, 7; 9, 11; 13, 12; 15, 1; 15, 3; Sozom., HE, I, 2, 1; 15; 16, 2-4; 17, 2; 17, 7; II, 17;
21, 1; 25, 4; 27, 2; Theod., HE, I, 2, 10-12; 3, 3-4; 4, 1-2; 5, 1; 8, 6; 9, 1; 9, 7; 9, 11; 14, 3; 14, 9-10;
26, 1-3; II, 8, 33; 34, 10; V, 40, 6; Cassiod., HE, I, 4; 12-15; 18-19; II, 1; 4; 12; III, 4; Ch. Kannengiesser, Alexandre dAlexandrie, n DECA, I, p. 64-65; idem, Alessandro di Alessandria, n NDPAC,
I, col. 202-204; A. Psapadakis, Alexander, n ODB, 1, p. 56; DELC, p. 31-32 (Alexandru); HEO, II, p.
582 C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 36-39, 40-44.
17
Aceeai scrisoare i n Athan., Apol. contra Arianos, n S. Hilarii episcopi Pictaviensis
Opera, IV, p. 103-125 (= FHDR, II, p. 40-41); Sozom., HE, III, 12, 3 (SC 418, p. 106-109) (fragmentar n FHDR, II, p. 222-225); Theod., HE, II, 8, 1-52 (SC 501, p. 350-375 = PSB 44, p. 85-93)
(fragmentar n FHDR, II, p. 232-233); Cassiod., HE, IV, 24 (PSB 75, p. 143-150).

194

CONCILIUL DE LA SARDICA (343)

3. EPISTOLA SYNODII SARDICENSIS AD IULIUM


Hilarius, Fragmenta historica, B.II.2. 4 (12) Quid autem de impiis et de
imperitis adulescentibus Ursacio et Ualente statutum sit, accipe, quia manifestum
erat eos non cessare adulterinae doctrinae letalia semina spargere et quod Ualens
relicta ecclesia ecclesiam aliam inuadere uoluisset.
B.II.3. [Item nomina hereticorum]
(1) Ursacius a Singiduno
(2) Ualens a Mirsa

B.II.4. [Item nomina episcoporum infra, qui in synodo fuerunt et suscripserunt idem <in> iudicio]

(16) Protogenes a Dacia de Serdica

(28) Uitalis a Dacia Ripensi de Aquis

(32) Gaudentius a Dacia de Naiso

(36) Caluus a Dacia Ripensi de Castramartis

(40) Euterio a Pannoniis

(54) Ualens a Dacia Ripensi de Isco


Ediia folosit: S. Hilarii episcopi Pictaviensis Opera, IV, recensuit, commentario
critico instruxit, praefatus est indicesque adiecit Alfredus Feder, Viena-Leipzig, 1916 [1966]
(CSEL LXV), p. 68-69, 72, 103, 106, 119, 123, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 139.
Ediia consultat: Mansi, 3, col. 41-42, 63-74.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

195

3. SCRISOAREA SINODULUI DE LA SARDICA CTRE IULIUS


Hilarius, Fragmente istorice, B.II.2. ... 4 (12) Afl dar ce s-a hotrt n
privina necredincioilor i nepricepuilor tineri Ursacius i Valens, ntruct se vzuse c ei nu renun a mprtia seminele primejdioase ale nvturii lor false i
pentru c Valens, prsind biserica, voise s intre n alt biseric
B.II.3. [De asemenea, numele ereticilor]
(1) Ursacius de Singidunum
(2) Valens de Mirsa

B.II.4. [De asemenea, mai jos, numele episcopilor care au fost n sinod i
au subscris la aceeai hotrre.]

(16) Protogenes de Serdica, din Dacia18


...
(28) Vitalis de Aquae, din Dacia Ripensis19
...
(32) Gaudentius de Naisus, din Dacia20
...
(36) Calvus de Castramartis, din Dacia Ripensis21
...
(40) Euterius din Pannonii
...
(54) Valens de Iscus, din Dacia Ripensis
Traducere: Mihaela Paraschiv

18

Vezi Conciliul ecumenic de la Nicaea (325) (FHDRCh, VI).


HEO, I, p. 556.
20
HEO, I, p. 561.
21
HEO, I, p. 556.
19

196

CONCILIUL DE LA ARIMINIUM (359)

X. CONCILIUM ARIMINENSE

1. EPISTULA SYNODII ARIMINENSIS


Hilarius, Fragmenta historica, A.V.1: Beatissimo et gloriosissimo Augusto
Constantio synodus Ariminensis
2 Ideo Ursatius et Ualens in suspicionem eiusdem haereseos Arrianae

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

197

X. CONCILIUL DE LA ARIMINIUM
(359)
Conciliul de la Ariminium (Rimini, Italia) s-a ntrunit la 28 mai 359 la solicitarea
mpratului Constantius II (337-361), fiind urmat de cel de la Seleucia (Sifilke, Turcia), n
Isauria, deschis la 27 septembrie 359, i avea ca scop restabilirea linitii n Biseric dup
controversele aprinse dintre anii 357-358. Cum apreciaz specialitii, el reprezint o mare
victorie a arianismului (M. Simonetti), ntruct, sub presiune, partida proarian condus de
Valens de Mursa, Ursacius de Singidunum, Germinius de Sirmium i Gaius de Sabaria
prelai, iniial, depui (21 iulie 359) a reuit, n cele din urm, cu sprijinul suveranului i al
prefectului pretoriului Taurus, s impun formula de credin conform creia Fiul este asemntor n toate (homoion kata panta) cu Tatl, dup Scripturi i s proscrie termenii ousia,
homoousios i homoiousios. Astfel se confirma cea de-a patra fourmul de credin (omian
sau acacian) stabilit la conciliul de la Sirmium din 22 mai 359, care devenise un adevrat
Credo oficial. Acest fapt a determinat pe papa Damasus (366-384), Athanasius de Alexandria (328-373) i Hilarius de Pictavium (cca 350-367) s-i exprime dezaprobarea.
Bibliografie: Athan., De synod.; Epistola despre Sinoadele ce s-au inut la Rimini,
n Italia, i Seleucia, n Isauria (PSB 16, p. 108-167); Hilar., Liber aduersus Valentem et
Ursacium, historiam Ariminensis et Seleucensis synodi continens; Ambr., Ep. XXI, 13-14;
Hier., Altercatio luciferiani et orthodoxi; Ruf., HE, I, 21; Socr., HE, II, 37, 1-8, 12-98; 39
41; Sozom., HE, IV, 16, 18-22; 17-19; 22-24; Theod., HE, II, 18-23, 27; Philostorg., HE, IV,
10; V, 1; X, 2; Sulp. Sev., Chron., II, 41-45; Cassiod., HE, V, 20-25, 29-30, 34-36; M. Simonetti, Rimini (Concile), n DECA, II, p. 2179-2180; idem, Sleucie dIsaurie (Concile), n
DECA, II, p. 2260-2261; idem, Sirmium, II. Les conciles, n DECA, II, p. 2300-2301; idem,
Rimini (concilio), n NDPAC, III, col. 4509-4511; idem, Seleucia dIsauria (concilio), n
NDPAC, III, col. 4843-4844; idem, Sirmium, III, Concili, n NDPAC, III, p. 5024-5026; F.
W. Norris, Rimini / Seleucia, Concils of, n EEC, p. 988-989; M. Meslin, Les ariens
dOccident 335-430, Paris, 1967; R. Gryson, Introduction, n Scolies ariennes sur le concile dAquile, introduction, texte latin, traduction et notes par R. Gryson, Paris, 1980 (SC
267), p. 101-102.

1. SCRISOAREA SINODULUI DE LA ARIMINIUM1


Hilarius, Fragmente istorice, A.V.1: Preafericitului i preagloriosului Augustus Constantius, sinodul de la Ariminium <i transmite salutri>
2 ... De aceea Ursatius i Valens au ajuns pn la urm s fie bnuii de

1
n limba greac, scrisoarea se pstreaz la Athan., De synodis, 10; Socr., HE, II, 37, 54-74;
Sozom., HE, IV, 18, 2-15; Theod., HE, II, 19, 1-13 (variant latin la Cassiod., HE, V, 21).

198

CONCILIUL DE LA ARIMINIUM (359)

uenerunt aliquando et suspensi erant a communione et rogauerunt ueniam, sicut


eorum continent scripta, quam meruerant tunc temporis a concilio Mediolanensi assistentibus etiam legatis Romanae ecclesiae ut et sapientia tua cognosceret non
hoc, quod promiserant supradicti Ualens, Ursacius, Germinius et Gaius, si <aliquid
rectorum> sublatum fuisset, pacem posse compleri. magis enim turbatio cunctis regionibus et ecclesiae Romanae inmissa est.
2. DAMNATIO HAERETICORUM
Hilarius, Fragmenta historica, A.IX.3: Cum apud locum Ariminensem
episcoporum synodus fuisset collecta et tractatum fuisset de fide et sedisset animo,
quid agi deberet, Grecianus episcopus a Calle dixit: Quantum decuit, fratres carissimi, catholica synodus patientiam habuit et piam ecclesiam totiens <se> exhibuit
iuxta Ursacium et Ualentem, Germinium, Gaium, qui totiens mutando, quod crediderant, omnes ecclesias turbauerunt et nunc conantur hereticum animum suum inserere animis Christianis uniuersi episcopi dixerunt: Placet, ut heretici suprascripti damnentur, quo possit ecclesia fide inconcussa, quae uere catholica est, in
pace perpetua permanere

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

199

aceeai erezie arian i au fost exclui din comuniune2 i au cerut iertarea, aa cum
menioneaz scrierile acestora, pe care au dobndit-o de la conciliul de la Mediolanum din vremea de atunci, fiind de fa chiar i solii Bisericii romane3... ca s
cunoasc i nelepciunea Ta acest lucru, pe care l promiseser sus-numiii Valens,
Ursacius, Germinius4 i Gaius5, c, dac ar fi fost nlturat ceva din cele drepte, ar
fi putut fi desvrit pacea. Cci tulburarea a fost mai degrab strnit mpotriva
tuturor regiunilor i a Bisericii romane.
2. CONDAMNAREA ERETICILOR
Hilarius, Fragmente istorice, A.IX.3: ... Dup ce se adunase sinodul episcopilor n localitatea Ariminium i se discutase despre credin i pusese la cale ce
trebuia s fie fcut, episcopul Grecianus de Cales6 a spus: Pe ct s-a cuvenit, preaiubii frai, sinodul catolic a avut rbdare i de attea ori s-a artat o adunare pioas
fa de Ursacius i Valens, Germinius, Gaius, care, schimbnd tot de attea ori ceea
ce crezuser, au tulburat toate Bisericile i acum ncearc s nrdcineze n cugetele cretine cugetul lor eretic.... Toi episcopii au zis: Suntem de prere ca ereticii mai sus-numii s fie condamni, ca s poat Biserica, care este cu adevrat catolic, cu credin nezdruncinat s rmn n necontenit pace.

2
Ursacius de Singidunum (Moesia Prima) (cca 335 370/75) i Valens de Mursa (Pannonia Secunda) (cca 335 370/75), adepi ai arianismului, excomunicai la conciliul de la Sardica din
343 de ctre partida episcopilor occidentali n frunte cu Osius de Corduba, dar i la Ariminium
Sozom., HE, III, 12, 3; Theod., HE, II, 8, 33; 8, 37; Cassiod., HE, IV, 24; V, 8; 17, 20; 24-25; 30; 33;
M. Meslin, Les ariens dOccident 335-430, Paris, 1967, p. 71-84; M. Simonetti, Valens de Mursa et
Ursace de Singidunum, n DECA, II, p. 2506-2507; idem, Valente di Mursa e Ursacio di Sindigunum,
n NDPAC, III, col. 5525-5526; A. Di Berardino, Singidunum, n NDPAC, III, col. 4997-4998.
3
Conciliul de la Mediolanum s-a desfurat n 347 (dup unii, n 349); Ursacius de Singidunum i Valens de Mursa au trimis o retractatio conciliului, pe baza creia au fost absolvii de excomunicarea pronunat la Sardica (343), fr ns a fi restabilii n scaunele episcopale, apoi o scrisoare
episcopului Iulius I de Roma (337-352) prin care, fr a se ralia integral doctrinei consubstanialitii
stabilite la Nicaea, condamnau pe Arius i pe adepii si i mrturiseau c au fost indui n eroare n
legtur cu Athanasius de Alexandria cf. Athan., Apol. contra Arianos, 58; Hilar., Frg. hist., B.II.6;
II.8; Ruf., HE, I, 20; Socr., HE, II, 24, 4-6; Sozom., HE, III, 23-24; IV, 18, 5; Theod., HE, II, 16, 11;
Sulp. Sev., Chron., II, 36, 3; 39, 2; A. Di Berardino, Milan, II. Les conciles, n DECA, II, p. 1641;
idem, Milano, III. Concili, n NDPCA, II, col. 3277.
4
Germinius, episcop de Sirmium (Pannonia Secunda) ntre 351 i cca 374; transferat de la
Cyzicus cu sprijinul lui Ursacius i Valens, condamnat i el la Ariminium Socr., HE, II, 37; Sozom.,
IV, 12, 6-7, 15, 2; 17, 3; 17, 7; 18, 8; 24, 6; Theod., HE, II, 19, 7; Cassiod., HE, V, 8; 20; M. Meslin,
op. cit., p. 67-71; M. Simonetti, Germinius de Sirmium, n DECA, I, p. 1053-1054; idem, Germinio di
Sirmio, n NDPAC, II, col. 2106-2107; DELC, p. 298-299 (Germinius de Sirmium).
5
Gaius de Sabaria (Pannonia I), arian apropiat al lui Ursacius i Valens, condamnat de catolicii occidentali Socr., HE, II, 37; Sozom., HE, IV, 17, 3; 17, 7; 18, 8; Theod., HE, II, 19, 7;
Cassiod., HE, V, 20; M. Meslin, op. cit., p. 64-66.
6
PCBE, 2/1, p. 936-937 (Graecianus); Cales ora n Campania, astzi, Calvi-vecchio,
Benevento.

200

CONCILIUL DE LA ARIMINIUM (359)

3. EXEMPLUM EPISULAE ORIENTALIUM EPISCOPORUM, QUAM


REVERSIS AB ARIMINO LEGATIS DEDERUNT
[EPISTULA LEGATORUM SYN. SELEUCIENSIS]
Hilarius, Fragmenta historica, B.VIII.1: Dilectissimis fratribus Ursatio,
Ualentis Germinio, Gaio Ariminensis synodi legatis in domino salutem
Ediia folosit: S. Hilarii episcopi Pictaviensis Opera, IV, recensuit, commentario
critico instruxit, praefatus est indicesque adiecit Alfredus Feder, Viena-Leipzig, 1916 [1966]
(CSEL LXV), p. 80-83, 96-97, 174-175.
Ediii consultate: Mansi, 3, col. 297-310; PL 13, col. 565-570.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

201

3. CONINUTUL SCRISORII EPISCOPILOR DIN RSRIT PE CARE


AU TRIMIS-O SOLILOR INTORI DE LA ARIMINUM
[SCRISOAREA TRIMIILOR SINODULUI DIN SELEUCIA]7
Hilarius, Fragmente istorice, B.VIII.1: Preiubiilor frai Ursatius, Valens...
Germinius, Gaius... trimiilor sinodului de la Ariminium... sntate ntru Domnul.
Traducere: Claudia Trnuceanu

Conciliul de la Seleucia a aprobat tot o formul neortodox.

202

CONCILIUL DE LA PARIS (360)

XI. CONCILIUM PARISIENSE

EPISTULA SYNODI PARISIENSIS


Hilarius, Fragmenta historica, A.I, 4: Auxentium et Ursacium ac Ualentem, Gaium, Megasium et Iustinum excomunicatos habemus secundum litteras uestras et certe, ut diximus, iuxta fratris nostri Hilarii professionem, qui se pacem cum
his, qui horum sectarentur errores, [se] habiturum negauit.
Ediia folosit: S. Hilarii episcopi Pictaviensis Opera, IV, recensuit, commentario
critico instruxit, praefatus est indicesque adiecit Alfredus Feder, Viena-Leipzig, 1916
[1966] (CSEL LXV), p. 45.
Ediii consultate: Mansi, 3, col. 359; Concilia Galliae A. 314 A. 506, cura et
studio C. Munier, Turnholt, 1963 (CCSL CXLVIII), p. 34; Conciles gaulois du IVe sicle,
texte latin de ldition C. Munier, introduction, traduction et notes par J. Gaudemet, Paris,
1977 (SC 241), p. 96.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

203

XI. CONCILIUL DE LA PARIS


(360)
Reunit n vara anului 360, conciliul episcopilor din Galliae a respins actele sinodului de la Ariminium (Rimini) din 359 i a reafirmat adeziunea le crezul nicean.
Bibliografie: Sulp. Sev., Chr., II, 45, 3-4; M. Meslin, Les ariens dOccident 335430, Paris, 1967, p. 62, 65, 83; Ch. Munier, Paris (Concile de), n DECA, II, p. 1917; idem,
Parigi (concilio), n NDPAC, III, col. 3928.

SCRISOAREA SINODULUI PARISIAN


Hilarius, Fragmente istorice, A.I, 4: pe Auxentius1 i pe Ursacius2, i pe
Valens , Gaius4, Megasius5 i pe Iustinus6 i-am excomunicat, conform nscrisului
vostru i, de bun seam, aa cum am spus, conform declaraiei fratelui nostru
Hilarius, care a spus c nu va avea pace cu cei ce ar urma greelile acestora.
3

Traducere: Mihaela Paraschiv

Auxentius, originar din Cappadocia, fost preot al Bisericii ariene din Alexandria (23
martie 339 29 iunie 345), devine, cu sprijinul mpratului Constantius II (337-361) i folosind fora
armat, episcop de Mediolanum (345-374). Calificat de Sulpicius Severus ca auctor et princeps Arianorum (VM, VI, 6). Condamnat la 21 iulie 359, mpreun cu Ursacius, Valens, Gaius i Demophilos
de Beroe, de ctre episcopii catolici adunai la Ariminium i apoi de ctre concilium Parisiense (360)
Hilar., Liber contra Auxentium (PL X, col. 610-618); Socr., HE, II, 37, 14; 37, 28; 37, 51; 37, 64;
IV, 30; Sozom., HE, III, 13, 3; 14, 39; IV, 17, 3; 17, 7; 18, 8; Theod., HE, II, 19, 7; 22, 5; 23, 4;
Cassiod., HE, V, 20; 25; PCBE, 2/1, p. 238-241 (Auxentius 1); M. Simonetti, Aussenzio di Milano, n
NDPAC, I, col. 662-663; DELC, p. 100 (Auxeniu I de Milan); M. Meslin, Les ariens dOccident 335430, Paris, 1967, p. 42, 439.
2
Vezi Conciliul de la Arimini (359) (FHDRCh, X).
3
Vezi Conciliul de la Arimini (359) (FHDRCh, X).
4
Vezi Conciliul de la Arimini (359) (FHDRCh, X).
5
Nu se cunoate scaunul episcopal unde rezida.
6
Nu se cunoate scaunul episcopal unde rezida.

204

CONCILIUL DE LA ALEXANDRIA (363)

XII. CONCILIUM ALEXANDRINUM

EPISTULA SINODALIS
Religiosissimo et clementissimo Victori Augusto Ioviano Athanasius et
episcopi, qui nomine omnium, Aegypti, Thebaidis, et Lybiae episcoporum in unum
convenerunt, salutem
... Cognosce igitur, religiosissime Auguste, hanc esse, quae a condito aevo
praedicata fuit, et quam Nicaeae patres congregati agnoverunt, eiusque suffragatrices esse omnibus in locis ecclesias, sine in Hispania sint, siue in Britannia,
Gallia, Italia universa, Dalmatia, Dacia, Mysia...
Ediia folosit: Mansi, 3, col. 366-367.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

205

XII. CONCILIUL DE LA ALEXANDRIA


(august 363)
Acest conciliu, reunit la sfritul lui august 363, se reduce, n fapt, la o scrisoare sinodal trimis de Athanasius de Alexandria mpratului Iovianus (363-364), aflat la Antiochia
(Ad Iovianum de fide), n numele episcopilor proniceeni din Egipt, Thebais i Libya exilai
de Constantius II (337-361), care se reuniser tot la Alexandria n 362; ea reafirm adeziunea la profesiunea de credin stabilit la primul conciliu universal din 325.
Bibliografie: Theod., HE, IV, 3, 1-14; Mansi, 3, col. 363-370; M. Simonetti, Alexandrie, III. Les conciles, n DECA, I, p. 75; idem, Alessandria, III. Concili, n NDPAC, I,
col. 190.

SCRISOAREA SINODAL
Preacredinciosului i preandurtorului triumftor Augustus Iovianus1,
Athanasius i episcopii care, n numele tuturor episcopilor din Egipt, Thebais i
Lybia, s-au adunat laolalt, salutare.
... Afl dar, preaevlavioase Augustus, c aceasta este <credina> care a
fost predicat de la ntemeierea erei <cretine> i pe care Prinii adunai la Nicaea
au recunoscut-o i <afl> c exist n toate locurile Biserici susintoare ale ei, fie c
sunt n Hispania, fie n Britannia, Gallia, n toat Italia, Dalmatia, Dacia, Mysia ...2
Traducere: Mihaela Paraschiv

Flavius Claudius Iovianus, mprat ntre 27 iunie 363 17 februarie 364 PLRE, I, p. 461
(Fl. Iovianus 3); D. Kienast, Rmische Kaisertabelle. Grndzge einer rmischen Kaiserchronologie,
Darmstadt, 1996, p. 326; M. Grant, Gli imperatori romani. Storia e segreti, Roma, 2004, p. 335-336.
2
Varianta greceasc a scrisorii la Theod., HE, IV, 3, 1-14 (n FHDR, II, p. 232-235), tradus n latin de Cassiod., HE, VII, 3; vezi, de asemenea, Mansi, 3, col. 365-370.

206

SINODUL DIN ILLYRICUM (365)

XIII. ILLYRICA SYNODUS

EPISTULA EPISCOPORUM ITALIAE


Hilarius, Fragmenta historica, B.IV.2: Dilectissimis fratribus per Inlyricum fidem paternam retinentibus episcopi Italiae in domino aeternam salutem.
1 (3) ... Nicheni tractatus aduersus Arrium Sabelliumque, cuius Fotinus
partiaria hereditate damnatur, decreta seruamus... Auctores autem heresis Arrianae
uel Aecianae Ualentem et Ursatium ceterosque eorundem consortes non nunc et
quod manifestari apud Inlyricum coeperunt, sed olim condemnatos esse manifestum est.
Ediia folosit: S. Hilarii episcopi Pictaviensis Opera, IV, recensuit, commentario
critico instruxit, praefatus est indicesque adiecit Alfredus Feder, Viena-Leipzig, 1916 [1966]
(CSEL LXV), p. 158-159.
Ediii consultate: Mansi, 3, col. 391-392; PL 13, col. 571-572.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

207

XIII. SINODUL DIN ILLYRICUM


(365)
Acest sinod a fost convocat de ctre mpratul Valentinianus I (364-375). El a reafirmat credina ortodox stabilit la Nicaea n 325 i a condamnat mai muli episcopi
arieni din Illyricum.
Bibliografie: Theod., HE, IV, 7, 6-7; 8-9; R. Gryson, Introduction, n Scolies ariennes sur les concile dAquile, introduction, texte latin, traduction et notes par R. Gryson,
Paris, 1980 (SC 267), p. 101-121, n special p. 103-104, 108.

SCRISOAREA EPISCOPILOR DIN ITALIA


Hilarius, Fragmente istorice, B.IV.2: Preaiubiilor frai care apr credina
strmoeasc n cuprinsul Illyricumului, episcopii Italiei <le ureaz> mntuire venic ntru Domnul.
1 (3) ... Respectm hotrrile conciliului de la Nicaea mpotriva lui Arius i
Sabellius1, n virtutea cruia Photinus este condamnat la njumtirea motenirii.
Este ns nendoios c autorii ereziei ariene sau eiene, Valens i Ursacius, i ceilali tovari ai lor, nu acum au nceput s fie dai pe fa n Illyricum, ci mai demult au fost dezaprobai.
Traducere: Mihaela Paraschiv

Vezi Filastrius de Brixia (FHDRCh, XXXIII).

208

ADUNAREA ARIENILOR DE LA SINGEDINUM (366)

XIV. CONCILIABULUM ARIANORUM SINGEDINUM

1. EPISTULA UALENTIS ET URSACII AD GERMINIUM


Hilarius, Fragmenta historica, B.V: Domino religiosissimo fratri Germinio
Ualens, Ursatius, Gaius et Paulus, salutem
... propterea in unum apud Singedinuum congregati, iterum his commonefacimus sanctitatem tuam, ut omni occasione ambigui exclusa, digneris rursus rescribere nobis, si a fide catholica, quae Arimini a sancto concilio exposita conformataque est, cui etiam universi Orientis episcopi consenserunt, sicut iam professus es,
te non recessum, apertus quaeritur significes
2. EPISTULA GERMINII AD RUFIANUM, PALLADIUM ET CETEROS
Hilarius, Fragmenta historica, B.VI: Dominis fratribus religiosissimis Rufiano, Palladio, Severiano, Nichae, Heliodoro, Romulo, Muciano, et Stercorio, Germinius in domino salutem

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

209

XIV. ADUNAREA ARIENILOR DE LA SINGEDINUM


(366)
ntrunirea episcopilor arieni de la Singidunum a urmat sinodului iliric din 365 reunit la porunca mpratului Valentinianus I (364-375), care afirmase credina nicean i depusese ase episcopi arieni din regiune (FHDRCh, XIII). Cu acest prilej, cei doi campioni
ai arianismului iliric, Valens de Mursa i Ursacius de Singidunum, au solicitat arienilor oscilani, nclinai pentru un anumit compromis cu niceenii, s rmn fideli profesiunii de
credin stabilite la conciliul de la Ariminium din 359.
Bibliografie: Hilar., Frg. hist., B.IV.2; Theod., HE, IV, 7, 6; 9; PL 13, col. 571-572;
M. Meslin, Les Ariens dOccident. 335-430, Paris, 1967, p. 85-92, 111-134; R. Gryson, Introduction, n Scolies ariennes sur les concile dAquile, introduction, texte latin, traduction
et notes par R. Gryson, Paris, 1980 (SC 267), p. 101-121, n special p. 103-104, 108; M.
Simonetti, Germinio di Sirmio, n NDPAC, II, col. 2107.

1. SCRISOAREA LUI VALENS I URSACIUS CTRE GERMINIUS


Hilarius, Fragmente istorice, B.V: Stpnului preaevlavios, fratelui Germinius1, Valens2, Ursacius3, Gaius4 i Paulus i ureaz sntate!
... deoarece ne-am adunat laolalt la Singedinum, reamintim prin aceast
<scrisoare> Sanctitii Tale, c orice pretext de ovire fiind exclus, s binevoieti
a ne trimite iar rspuns, dac de la credina universal, care a fost expus i ntrit
la Ariminum de ctre sfntul conciliu, la care au consimit toi episcopii din
Orient5, precum ai declarat deja, nu te-ai ndeprtat; se cere s ari desluit.
2. SCRISOAREA LUI GERMINIUS CTRE RUFIANUS, PALLADIUS I
ALII
Hilarius, Fragmente istorice, B.VI: Stpnilor preaevlavioi, frailor Rufianus, Palladius6, Severianus, Nicha7, Heliodorus, Romulus, Mucianus i Stercorius,
Germinius <le urez> sntate ntru Domnul.

Vezi FHDRCh, X.
Vezi FHDRCh, X.
3
Vezi FHDRCh, X.
4
Vezi FHDRCh, X.
5
Conciliul din 359 vezi FHDRCh, X.
6
Palladius, episcop de Ratiaria, n Dacia Ripensis (346 dup 383), eful partidei ariene
din Illyricum. A fost condamnat i depus de conciliul de la Aquileia din 381. n 383, mpreun cu
Ulfila, a cerut mpratului Theodosius I anularea deciziei aquileiense, dar fr succes M. Simonetti,
Palladius de Ratiaria, n DECA, II, p. 1870; idem, Palladio di Ratiaria, n NDPAC, II, col. 3784; DELC,
p. 738-639 (Palladiu de Ratiaria); R. Gryson, op. cit., p. 81-83.
7
Autor al unui Tractatus adversus Arrium Sabelliumque cf. Hilar., Frg. hist., B.IV.2, 1 (3).
2

210

ADUNAREA ARIENILOR DE LA SINGEDINUM (366)

Vitalis nunc militantis in officio sublimis praefecture relatione comperimus, desiderare sanctitatem vestram significari vobis aperte, quid est quod de fide
nostra Valenti, Ursacio, Gaio et Paulo displiceat.
Ediia folosit: S. Hilarii episcopi Pictaviensis Opera, IV, recensuit, commentario
critico instruxit, praefatus est indicesque adiecit Alfredus Feder, Viena-Leipzig, 1916 [1966]
(CSEL 65), p. 159-164.
Ediii consultate: Mansi, 3, col. 399-400; PL 13, col. 571-576.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

211

Din relatarea lui Vitalis, care se afl acum n serviciul glorioasei prefecturi8, am aflat c Sanctitatea Voastr dorete s v fie artat desluit din ce pricin
Valens, Ursacius, Gaius i Paulus nu sunt mulumii de credina noastr9.
Traducere: Mihaela Paraschiv

Este singura informaie despre acest officialis PLRE, I, p. 970 (Vitalis 2).
Germinius era cunoscut ca un arian radical. El i-a reafirmat credina n cadrul unei dezbateri publice, desfurate la 13 ianuarie 366 la Sirmium, avnd ca oponent pe laicul Heraclianus din
Nicaea, care urmrea s-l pun n dificultate pe prelat, dar era s fie linat M. Simonetti, Altercatio
Heracliani, n DECA, I, p. 81; idem, Altercatio Heracliani, n NDPAC, I, col. 220-221.
9

212

ATHANASIUS, ARHIEPISCOP DE ALEXANDRIA

XV. AQANASIOU ARXIEPISKOPOU ALECANDREIAS

PERI THS ENANQRWPHEWS TOU LOGOU


51, 2. T ppote nqrpwn dunqh diabnai tosoton, ka e Skqa
ka Aqopa, Prsa, 'Armenou, Gtqou, tou pkeina to
'Wkeano legomnou, tou pr tn Urkanan nta, lw to

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

213

XV. ATHANASIUS, ARHIEPISCOP DE ALEXANDRIA


(295 373)
Autorul. Athanasius s-a nscut n 295 la Alexandria. Dar, dei trebuie s se fi format la coala teologic de veche tradiie de aici, adevrata patrie spiritual (H. Freiherr
von Campenhausen), care i-a clit personalitatea n direcia perseverenei i a atitudinii intransigente, a fost serviciul n slujba chestiunilor practice al Bisericii administraia i cultul. Astfel, ca secretar i apropiat al episcopului Alexandru (313-328), care-l hirotonise ca
diacon n 319, a luat parte activ la lupta dus de superiorul su mpotiva arienilor att la
conciliul local din 321, dar i la cel ecumenic de la Nicaea din 325. Consubstanialitatea
Fiului cu Tatl, aspect teologic care exprim, n ultim instan, nsi ideea posibilitii
mntuirii omului, a fost pentru Athanasius o adevrat obsesie, pe care n-a abandonat-o
niciodat. Dimpotriv, devenit episcop de Alexandria n 328, i-a pus toat energia n slujba
aprrii ei, sfidnd autoritatea imperial i opinia coslujitorilor si. Faptul i-a atras nu mai
puin de cinci exiluri (335-337, 339-346, 356-362, 362-363, 365-366) i patru condamnri
sinodale (Tyros 335, Antiochia 339, Arelate 353, Mediolanum 355), care l-au ndeprtat de scaunul su peste 17 ani. Astfel, a refuzat s accepte ideea eusebian c Biserica, o
dat devenit liber, este un instrument al statului universal. A murit la 2 mai 373.
Opera. Indiferent de natura lor dogmatic, istoric, exegetic, apologetic cele
mai multe lucrri ale lui Athanasius au un carcater polemic, fiind ndreptate mpotriva arienilor. Tratatul De incarnatione Verbi (Despre ntruparea Cuvntului) a fost scris n 335 sau
336, dezvoltnd ideea c ntruparea Domnului este singura cale ce-i ofer omului mntuirea.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., LXXXVII; Ruf., HE, I, 14, 33-34; II, 3; Sozom., HE, II,
17-19; 22-23; 25; 28; 30-31; III, 2; 5; 6, 9-11; 9, 5; 10; 20-24; IV, 2; 8-10; V, 6; 15; VI, 5; 12,
5-12; 19, 1; Theod., HE, I, 14; 26-31; II, 1-2; 4; 7-8; 11-15; 23; III, 4, 2; 9; IV, 2-3; 20;
Philostorg., HE, II, 10; G. C. Stead, Athanase, n DECA, I, p. 285-291; A. Camplani, Atanasio di Alessandria, n NDPAC, I, col. 614-636; Ch. Kannengiesser, Athanasius (ca. 300373), n EEC, p. 137-140; DELC, p. 84-87 (Atanasie cel Mare, Sf.); D. Stniloae, Introducere,
n Sfntul Vasile cel Mare, Scrieri, I, traducere din grecete, introducere i note de D. Stniloae, Bucureti, 1987 (PSB 15), p. 5-26; HEO, II, p. 582; Ch. Kannengiesser, Arius und
Athanasius. Two Alexandrian Theologians, Variorum, 1991; A. Martin, Athanase dAlexandrie et lglise dgypte au IVe sicle (328-373), Roma, 1996; A. I. Admu, Literatur i
filosofie cretin. Secolele I-VIII, Iai, 1997, p. 204-223; M. Fiedrowicz, Apologie in frhen
Christentum. Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn-Mnchen-Wien-Zrich, 2000, p. 95-96; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la
nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 46-62; H. Freiherr von Campenhausen, Prinii greci ai Bisericii, traducere din german de M.-M. Anghelescu, Bucureti, 2005, p. 107-126.

DESPRE NTRUPAREA CUVNTULUI


51, 2. Cine dintre oameni a putut strbate vreodat aa de departe, nct s
ajung i la scii i la etiopieni, sau la peri, sau la armeni, sau la goi, sau la cei de
care se spune c locuiesc dincolo de Ocean, sau la cei ce sunt peste Hyrcania, sau

214

ATHANASIUS, ARHIEPISCOP DE ALEXANDRIA

Aguptou ka Xaldaou parlqen, to frononta mn magik,


deisidamona d pr tn fsin ka grou to trpoi, ka lw khrcai
per ret ka swfrosnh ka t kat edlwn qrhskea, pntwn
Krio, to Qeo Dnami, Krio mn 'Ihso Xrist?
Ediia folosit: Athanase dAlexandrie, Sur lincarnation du Verbe, traduction,
texte critique, traduction, notes et index par Charles Kannengiesser, Paris, 1973 (SC 199),
p. 450.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

215

la egipteni i chaldei, care cred n vrji i sunt peste msur de superstiioi i de


slbatici n obiceiurile lor, ca s propovduiasc despre virtute i nelepciune i
despre un cult potrivnic idolilor, cum a fcut Domnul tuturor, Puterea lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos?
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: Sfntul Atanasie cel Mare, Scrieri, I, traducere din grecete, introducere i note de Dumitru Stniloae, Bucureti, 1987 (PSB 15), p. 149.

216

HILARIUS DE PICTAVIUM

XVI. HILARII PICTAVIENSIS

1. DE TRINITATE
VII, 3 Natum quoque Dei Filium ex Maria dicturo Hebion, quod est
Fotinus, adsistit, auctoritatem mendacii sui ex professionis ueritate sumpturus

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

217

XVI. HILARIUS DE PICTAVIUM


(310/20 367)
Autorul. Hilarius s-a nscut n Pictavium (Poitiers) cndva ntre 310 i 320 ntr-o
familie de pgni. Convertit i botezat ctre 345, a ajuns episcop ctre 350. Ortodox fervent, a intrat n conflict cu partida arian sprijinit de mpratul Constantius II (337-361),
fiind depus din scaun de sinodul semiarian de la Baeterra (Bziers, Frana) din 356 i trimis
de suveran n exil n provincia microasiatic Phrygia, unde a rmas pn n 360. Revenit n
Gallia, a participat la concilium Parisiensis din 360 (FHDRCh, XI), care a pus capt arianismului din provincia amintit. A murit la 1 noiembrie 367.
Opera. Cea mai mare parte a operei lui Hilarius este dedicat combaterii arianismului. Menionm: De Trinitate (Despre Treime) (ntre 356-360), Liber aduersus Valentem
et Ursacium, historiam Ariminensis et Seleucensis synodi continens (357/8), De synodiis
(Despre sinoade) (primele luni ale lui 359), Liber I ad Constantium (Prima carte ctre
Constantius) (359), Liber II ad Constantium (A doua carte ctre Constantius) (359), Liber
contra Constantium (Liber in Constantium inperatorem) (Carte mpotriva mpratului
Constantius) (360-361), Contra Auxentium (Contra lui Auxentius) (364), Liber Mysteriorum (Cartea tainelor) (364-367) .a.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., C; Ruf., HE, I, 30-31; Prosper Tiro, Chron., a. 356;
M. Simonetti, Hilaire de Poitiers, n DECA, II, p. 1154-1158; DELC, p. 382-384 (Ilarie
Pictavianul sau Ilarie de Poitiers); A. Rocher, Introduction, n Hilaire de Poitiers, Contre
Constance, introduction, texte critique, traduction, notes et index par Andr Rocher, Paris,
1986 (SC 334), p. 9-38; M. Figura et J. Doignon, Introduction, n Hilaire de Poitiers, La
Trinit, I (Livres I-III), texte critique par P. Smulders, introduction par M. Figura et J.
Doignon, traduction par G. M. de Durandet, Ch. Morel et G. Pelland, notes par G. Pelland,
Paris, 1999 (SC 443), p. 11-188; M. Fuhrmann, Rom in der Sptantike. Portrt einer Epoche,
Mnchen-Zrich, 1994, p. 183; M. von Albrecht, Geschichte der rmische Literatur von
Andronicus bis Boethius. Mit Bercksichtigung ihrer Bedeutung fr die Neuzeit, II, MnchenNew Providence-London-Paris, 19942, p. 1289-1293; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria
literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu,
Iai, 2004, p. 277-285.

1. DESPRE TREIME
VII, 3 ... i celui care va spune c chiar Fiul lui Dumnezeu s-a nscut din
Maria, Hebion1, adic Fotinus, i st alturi ca s-i capete temeiul minciunii lui

Personificare a numelui unei secte iudeo-cretine din primele veacuri, care susinea,
printre altele, c Iisus Hristos a fost fiul lui Iosif i al Mariei, iar nu Fiul lui Dumnezeu aadar, nega
divinitatea lui Hristos i a Fecioarei Maria: Iraen., Adv. Haer., I, 26, 2; IV, 33, 4; Tert., De praesc.
haeret., X, 8; XXX, 5; Eus., HE, III, 27; A. F. J. Klijn, bionites, n DECA, I, p. 737-738; DELC, p.
200-201 (Ebionit-i).

218

HILARIUS DE PICTAVIUM

Hoc uero damnatum et abiectum licet frequenter, sed internum hodie adhuc malum
est Pestifere natum Iesum Christum ex Maria Pannonia defendit.
Ediia folosit: Hilaire de Poitiers, La Trinit, II (Livres IV-VIII), texte critique par
P. Smulders, traduction et notes par G. M. de Durand, Ch. Morel et G. Pelland, Paris, 2000
(SC 448), p. 280-281.
Ediia consultat: Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi De trinitate, cura e studio P.
Smulder, I, Praefatio. Libri I-VII, Brepols, 1979 (CCSL LXII), p. 262.

2. LIBER IN CONSTANTIUM INPERATOREM


23. Post synodum deinde Serdicensem, omnem rursum aduersum Fotinum
Sirmium catholicae doctrinae tuae conmoues curam Suscipis etiam aduersum deliramenta Osii et incrementa Vrsaci et Valenti emendationem tuarum damnationes
26. Mandas tibi subscriptiones Afrorum, quibus blasphemiam Vrsaci et
Valentis condemnauerant, reddi.
Ediia folosit: Hilaire de Poitiers, Contre Constance, introduction, texte critique,
traduction, notes et index par Andr Rocher, Paris, 1986 (SC 334), p. 214, 218.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

219

din adevrul mrturisirii Acest <lucru>, cu toate c a fost deseori dezaprobat i


respins, este ns nc i astzi un ru intern Pannonia susine n chip nesntos
c Iisus Hristos s-a nscut din Maria.2
Traducere: Claudia Trnuceanu

2. CARTE MPOTRIVA MPRATULUI CONSTANTIUS


23. Apoi, dup sinodul din Serdica3, pui din nou n micare la Sirmium mpotriva lui Fotinus toat ngrijorarea nvturii tale catolice...4 Chiar i asumi
propriile condamnri mpotriva aiurelilor lui Osius5, a sporirilor <aduse de> Ursacius i a corectrii <fcute de> Valens
26. Ordoni s-i fie date napoi subscrierile la acuzare ale africanilor, care
condamnaser blasfemia lui Ursacius i a lui Valens.
Traducere: Claudia Trnuceanu

2
Despre Fotinus i coninutul complet al doctrinei sale, vezi FHDRCh, XXVI (Chromatius
de Aquileia), XXXIII (Filastrius de Brixia), LX (Vincentius de Lerina). Vezi i Studiul introductiv.
3
Vezi FHDRCh, IX i CXI.
4
Fotinus a fost condamnat de sinodul de la Sirmium desfurat n prezena lui Constantius
II (337-361) ctre sfritul anului 351, la care au participat episcopi orientali i din Illyricum; ereziarhul a fost trimis n exil, fiind nlocuit cu Germinius de Cyzicus, un arian radical Socr., HE, II, 29-30;
Sozom., HE, IV, 6, 4; Sulp. Sev., Chron., II, 36, 2; M. Simonetti, Sirmium, II. Les conciles, n DECA,
II, p. 2300; I. I. Rmureanu, Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348 i 358. Condamnarea lui Fotin de
Sirmium, n ST, 15, 1963, 5-6, p. 287-299; G. Fernndez, La deposicin de Fotino de Sirmio, n Gerin,
16, 1998, p. 523-527; M. Figura et J. Doignon, Introduction, n Hilaire de Poitiers, La Trinit, I (Livres IIII), texte critique par P. Smulders (CCL), introduction par M. Figura et J. Doignon, traduction par G.
M. de Durand, Ch. Morel et G. Pelland, notes par G. Pelland, Paris, 1999 (SC 443), p. 25-27.
5
Osius de Corduba (cca 257 dup 357), apropiat al mpratului Constantinus I (306-337),
participant i conductor al conciliului de la Nicaea (325) i al conciliului de la Sardica (343); exilat
(?) de ctre Constantius II (337-361), a fost forat s semneze cea de-a treia formul, semiarian, propus la Sirmium, n 357, de Ursacius de Singidunum, Valens de Mursa i Germinius de Sirmium
Eus., VC, II, 63; III, 7, 1; Athan., Apol. de fuga, 5; Eus. Vercell., Trin., I, 60; Socr., HE, I, 7, 1; 8, 6;
13, 12; II, 20, 8; 29, 3; 31, 1-4; Sozom., HE, I, 10, 1; 16, 5; III, 11, 7; 12, 1; 12, 6; IV, 6, 4; 6, 13; 12,
6-7; 15, 3; Philostorg., HE, I, 7; IV, 3; Theod., HE, II, 8, 8; 15, 5; 15, 9; Sulp. Sev., Chron., II, 40, 2;
Cassiod., HE, I, 10; 20; II, 1; V, 6; 9; M. Simonetti, Ossius, n DECA, II, p. 1845-1846; DELC, p.
631-632 (Osie sau Osiu de Cordova); I. I. Rmureanu, op. cit., p. 299-307; J. Ulrich, Einige Bemerkungen zum angeblichen Exil des Ossius, n ZKG, 105, 1994, p. 143-155; J. Fernndez-Ubia, Osio
de Crdoba, el Imperio e la Iglesia del Siglo IV, n Gerin, 18, 2000, p. 439-473. Vezi, de asemenea,
FHDRCh, V (Eusebius de Caesarea) i CXI (Synodicon vetus).

220

HILARIUS DE PICTAVIUM

3. TRACTATUS MYSTERIORUM
I, 5. Et quia Iudaeus et Graecus, barbarus et Scytha, seruus et liber, masculus et femina, omnes in Christo unum sunt.
Ediia folosit: Hilaire de Poitiers, Trait des Mystres, texte tabli et traduit avec
introduction et notes par Jean-Paul Brisson, Paris, 1967 (SC 19 bis), p. 84.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

221

3. CARTEA TAINELOR
I, 5. i pentru c iudeul i grecul, barbarul i scitul, sclavul i omul liber,
brbatul i femeia, toi sunt la fel n faa lui Hristos.6
Traducere: Claudia Trnuceanu

mului.

Ecouri din Col 3,11, Gal 3,28, 1 Cor 12,13 i Rom 10,12 privind universalitatea cretinis-

222

PSEUDO-HEGESIPPUS

XVII. PSEUDO-HEGESIPPI

HISTORIAE
II, 9, 1. Hister in septentrionalibus partibus inter saeuas innumeras profluus
gentes obsides suscipit, hostes cohercet.
V, 29, 2. Antonium quoque praecepit praefectum tertio ordini militari qui
erat in Moesia in inaparatam se Italiam effundere, priusquam Vitelliani sese
mouerent.
V, 30, 2. Primus quoque, id enim Antonio cognomentum erat, quattuor
milia quingentos de Mesiacis militibus amisit, quoniam desperatione salutis ulcisci
se uolentes Vitelliani ubi circumuentos uidere, haut incruentam et ipsi Antonianis
uictoriam cessere.
Ediia folosit: Hegesippi qui dicitur Historiae libri V, recensuit et praefatione,
commentario critico, indicibus instruxit Vincentius Vssani, I, Textum criticum continens,
Viena-Leipzig, 1932 (CSEL LXVI), p. 154, 287, 289-290.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

223

XVII. PSEUDO-HEGESIPPUS
(367 369)
Autorul i opera. Aa cum arat specialitii, sub acest nume, derivat din lat.
Iosippus (< gr. Ishpo), ne-a parvenit o traducere liber a lucrrii lui Flavius Josephus De
bello Iudaico, realizat sub pontificatul papei Damasus (366-384), prin 367-369 (dup
Charles Pitri), dar care n manuscrise apare sub numele lui Ambrosius de Mediolanum.
Autorul anonim a redus la cinci cele apte cri ale scrierii antice, abreviind sau dezvoltnd
textul grecesc i impregnndu-l cu accente antiiudaice i filocretine.
Bibliografie: B. Studer, Hgsippe (Pseudo-), n DECA, I, p. 1126; DELC, p. 345
Hegesip (Pseudo-); H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire,
christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p.
196; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la
Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D.
Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 309.

ISTORII
II, 9, 1. Istrul, care curge din abunden n prile nordice, ia ostatici, i ine
la distan pe dumani.1
V, 29, 2. L-a ndemnat i pe Antonius, prefect al celei de-a III-a legiuni de
soldai, care se afla n Moesia, s porneasc nspre Italia cea nepregtit de lupt,
mai nainte ca oamenii lui Vitellius s se pun n micare. 2
V, 30, 2. Chiar Primus, cci acesta era cognomen-ul lui Antonius, a pierdut
4500 dintre soldaii din Moesia, deoarece oamenii lui Vitellius, pierznd sperana
salvrii, voind s se rzbune, atunci cnd s-au vzut nconjurai, n-au cedat nici ei
oamenilor lui Antonius o victorie fr vrsare de snge.3
Traducere: Mihaela Paraschiv

Cf. Ios., BI, II, 16, 4.


Cf. Ios., BI, IV, 11, 2.
3
Cf. Ios., BI, IV, 11, 3.
2

224

CONCILIUL ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOLIS (381)

XVIII. CONCILIUM PRIMUM CONSTANTINOPOLITANUM


GENERALE SECUNDUM

Expositio fidei centum quinquaginta sanctorum patrum, qui Constantinopoli congregatio sunt
Et subscripserunt episcopi centum quinquaginta, qui in eodem concilio
convenerunt
Provinciae Mysiae
Martyrius Marcianopolis

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

225

XVIII. CEL DINTI CONCILIU DE LA CONSTANTINOPOLIS,


AL DOILEA ECUMENIC
(mai-iulie 381)
Conciliul a fost convocat din iniiativa mpratului Theodosius I (379-395) i a reunit doar episcopi orientali. Caracterul universal i-a fost recunoscut ulterior. El a condamnat decisiv arianismul, care nflorise sub mpraii proarieni Constantius II (337-361) i
Valens (363-378), dar i noua erezie propovduit de Macedonius, episcop arian (cu ntreruperi) de Constantinopolis (342-362), care nega consubstanialitatea Sfntului Duh cu Tatl i
Fiul; astfel, a ntregit Crezul stabilit la Nicaea n 325. De asemenea, a statuat primatul de
onoare al scaunului constantinopolitan, dup cel roman. i n cazul acestui conciliu, slab
atestat n surse, lista celor 150 de participani este dificil de reconstituit.
Bibliografie: COD, p. 24; Socr., HE, V, 8; Sozom., HE, IV, 7; VI, 22; VII, 7-9;
Theod., HE, II, 6; V, 8-9; 11, 1; Haer. fab. comp., IV, 5 (PG, 83, col. 424); Cassiod., HE,
IX, 12; 14; 16; Marc. Comes, Chron., a. 381 (PL 51, col. 918); A. Papadakis, Constantinople,
Concils of, n ODB, 1, p. 512; Ch. Kannengiesser, Costantinopoli, II. Concili, n NDPAC, I,
col. 1234-1238; DELC, p. 152 (Constantinopol sau Noua Rom); E. Honigmann, Recherches sur les listes des Pres de Nice et de Constantinople, n Byzantion 11, 1936, 2, p.
429-430; idem, Sur les listes des vques participants aux conciles de Nice, de Constantinople et de Chalcdoine, n Byzantion 12, 1937, 1, p. 335-338; V. Loichia, Hotrrile i definiiile dogmatice de credin ale celor ase sinoade ecumenice, n MB, 9, 1959, 1-2, p. 2930; Histoire des Conciles oecumniques, publie sous la direction de G. Dumeige, 1, I.
Ortiz de Urbina, Nice et Constantinople, Paris, 1963, p. 139-242; V. Ruggieri, The IV Century Greek Episcopal Lists in the Mar din Syriac. 7 (olim Mardin Orth. 309/9), n OCP 59,
1993, 2, p. 327-342; Ch. Pietri, Le dbat pneumatologique la veille du Concile de Constantinople (358-381), n idem, Christiana Respublica. lments dune enqute sur le christianisme
antique, I, Rome, 1997, p. 665-697; N. Zugravu, Erezii i schisme la Dunrea Mijlocie i de
Jos, Iai, 1999, p. 82-83; A. Gabor, Biserica i statul n primele patru secole, Bucureti, 2003,
p. 220-224; idem, Biseric i stat n timpul lui Teodosie cel Mare (379-395), Bucureti, f.a.,
p. 230-265.

Expunerea credinei celor 150 de sfini Prini care s-au reunit la Constantinopolis
i au isclit cei 150 de episcopi care s-au ntrunit la acelai conciliu
Din provincia Mysia
Martyrius de Marcianopolis1

Martyrius (Martyrios) sau Marmarius CTh, XVI, 1, 3; Sozom., HE, VII, 9, 6; HEO, I, p.
341; J. truwa, Staroytna organizacja kocielna na terenach dzisiejszeg Bugarii, n BP, 1, 1984, p.
312. Vezi i Codex Theodosianus (FHDRCh, XLVI).

226

CONCILIUL ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOLIS (381)

Provinciae Scythiae
Gerontius Tomensis
Aetherius Tersonitanus /Chersonessi n.n./
Ediia folosit: Mansi, 3, col. 567, 568, 572.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

227

Din provincia Scythia


Gerontius de Tomis2
Aetherius Tersonitanus /de Chersonessus n.n./3
Traducere: Mihaela Paraschiv

Gerontius (Gerontios) sau Terentius (381) CTh, XVI, 1, 3; Sozom., HE, VII, 9, 6; HEO,
I, p. 340. Vezi i Codex Theodosianus (FHDRCh, XLVI).
3
HEO, I, p. 392.

228

CYRILLUS, ARHIEPISCOP DE HIEROSOLYMA

XIX. KURILLOU ARXIEPISKOPOU IEROSOLUMWN

KATHXHSEWN FWTIZOMENWN
X, 19 Prsai ka Gtqoi ka pnte o c qnn martursin,
perapoqnskonte totou,n sark fqalmo ok qerhsan.
XIII, 40 toto Prsa doulagghse ka Skqa mrwse...
XVI, 22 Ka pltunon tn non p t parxa e tn Rwmawn
psan basilean. ka k tathblpemoi pnta tn ksmon, Persn gnh
ka 'Indn qnh, Gtqou ka Sauromta, Gllou ka Ispano ka
Marou, Lbua ka Aqopa ka tou loipo to katwnomstou mn.
Poll gr tn qnn od e nomasan mn lqen. Blpe moi kstou
qnou piskpou, presbutrou, diaknou, monzonta, parqnou ka
loipo la<kou.
XVIII, 3. So t nqrp mikrott nti ka sqene makrn t
Gotqa 'Indik, ka Spana Persdo.
Ediia folosit: PG 33, col. 688, 821, 948-949, 1019.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

229

XIX. CYRILLUS, ARHIEPISCOP DE HIEROSOLYMA


(313/5 386)
Autorul. Cyrillus s-a nscut prin 313-315 ntr-o familie cretin din Hierosolyma,
care i-a asigurat o educaie corespunztoare. A parcurs treptele ecleziastice n comunitatea
natal, ajungnd episcop n 348. Ca toi ntistttorii contemporani, a fost implicat n disputele doctrinare, poziia sa oscilnd ntre ortodoxism i arianism, fapt care i-a adus nu mai
puin de trei exiluri. La conciliul II ecumenic de la Constantinopolis din 381 i-a mrturisit
fidelitatea fa de credina ortodox. A murit n 386.
Opera. Opera principal a lui Cyrillus este format din Cateheze, rostite n perioada de nceput a episcopatului; aveau menirea de a pregti catehumenii i neofiii pentru a
intra n cretinism.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., CXII; Socr., HE, V, 8; Sozom., HE, III, 14, 42; IV, 5;
20; 22; 24; 30, 3; Philostorg., HE, IV, 12; M. Simonetti, Cirillo di Gerusalemme, n
NDPAC, I, col. 1050-1052; DELC, p. 135-137 (Chiril al Ierusalimului); HEO, II, p. 1000;
A. Doval, The date of Cyril of Jerusalems Catecheses, n JThS, 48, 1997, 1, p. 129-132; C.
Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputul Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E.
Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 63-65; J. W. Drijvers, Cyril of Jerusalem: bishop and
city, Leiden-Boston, 2004; P. Van Nuffelen, The Career of Cyril of Jerusalem (C.34887): A
Reassessment, n JThS, 58, 2007, 1, p. 134-146.

CATEHEZE CTRE CEI CARE AU S SE LUMINEZE


X, 19 ... Mrturisesc perii i goii i toi pgnii, care au murit pentru Acela
pe Care nu L-au vzut cu ochii trupului.
XIII, 40 ... Crucea i-a robit pe peri i i-a mblnzit pe scii!
XVI, 22 ... ntinde-i mintea din eparhia aceasta /Palaestina n.n./ n ntreaga mprie a romanilor; iar din aceasta, uit-mi-te n toat lumea: la neamurile
perilor, la neamurile inzilor, la goi, saurmai1, gali, hispani, mauri, libieni, etiopieni i la ceilali oameni nenumii din noi, cci multe dintre popoare n-au ajuns pn la
noi nici cu numele. Vezi-mi pe episcopii, preoii, diaconii, monahii, fecioarele i pe
ceilali laici ai fiecrui popor.
XVIII, 3. Pentru tine, om mic i neputincios, este, ntr-adevr, departe India
de Gothia i Hispania de Persia.
Ediia folosit: Sfntul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, traducere din limba greac
i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2003, p. 144, 220, 286, 321.

n ediia romneasc, sarmai.

230

VASILE, ARHIEPISCOP DE CAESAREA CAPPADOCIAE

XX. BASILEIOU ARXIEPISKOPOU KAISAREIAS


KAPPADOKIAS

1. OMILIAI THN ECAHMERON


Omilia g. Per to steremato
6 'Ap d dusmn tn qerinn p t Purhnaon ro Tarths te
ka Istro n mn p tn cw Sthln fetai qlassan d Istro

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

231

XX. VASILE, ARHIEPISCOP DE CAESAREA CAPPADOCIAE


(330 379)
Autorul. Vasile provine dintr-o familie cretin cu o bogie satrapic (H. Freiherr von Campenhausen) din Caesarea Cappadociae. Aceasta i-a asigurat o educaie superioar, fundamentat pe tradiia cretinismului nicean, dar i pe idealul paideutic elen, cel
din urm nsuit prin frecventarea colilor de prestigiu ale vremii din oraul natal, Antiochia
(?), Constantinopolis i Athena. Revenit la Caesarea, la scurt timp s-a botezat i s-a dedicat
vieii monastice, dup ce a cltorit prin inuturile siro-egiptene unde eremii vestii i dedicaser viaa slujirii solitare i pline de nevoine a Mntuitorului. Dei n 360 a fost nevoit
s renune la monahism, ascetismul a rmas pentru el idealul de vieuire cretin. n 362, a
fost hirotonit preot, n 370 devenind episcop de Caesarea Cappadociei. Ca ntistttor, a
mpletit activitatea pastoral, sacerdotal, scriitoriceasc i social, n acest ultim domeniu
rmnnd un exemplu de devoiune fa de sraci, bolnavi, strini. A aprat cu demnitate
teologia ortodox n faa autoritilor imperiale proariene, a faciunilor ereziei lui Arius sau
a pneumatomahilor. A murit la 1 ianuarie 379 epuizat fizic, mcinat de o maladie hepatic.
Opera. Vasile a lsat o oper impresionant, format din scrieri dogmatice, moralascetice, didactice, epistolare care, mpreun cu cele ale fratelui su mai mic Gregorius de
Nyssa i ale lui Gregorius de Nazianzus, formeaz marele tezaur al gndirii teologice capadociene. n lucrrile sale, Vasile apr dumnezeirea Fiului, subliniind diferena dintre esen i ipostas (mpotriva lui Eunomius) (cca 364), dar i pe cea a Duhului Sfnt (Despre Duhul Sfnt) (375), stabilete regulile vieii ascetice, explic Scriptura sau recomand norme
morale. Omiliile la Hexaemeron, n care explic Geneza, au fost rostite n 370 sau, dup
analize mai recente, n 378. Tot un scop didactic au i Omiliile la Psalmi, datnd, conform
unor cercettori, din perioada anterioar episcopatului.
Bibliografie: Hier., Virl. ill., CXVI; Socr., HE, IV, 26; Sozom., HE, V, 18, 3 i 8; VI,
15-17; Theod., HE, IV, 19; Philostorg., HE, VIII, 11-13; J. Gribomont, Basile de Csare de
Cappadoce, n DECA, I, p. 349-353; B. Baldwin, A. Kazhdan, Basil the Great, n ODB, 1,
p. 269; DELC, p. 868-875 (Vasile cel Mare); HEO, I, p. 21; A. I. Admu, Literatur i filosofie cretin. Secolele I-VIII, Iai, 1997, p. 225-243; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputul
Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p.
99-107, 111-123; H. Freiherr von Campenhausen, Prinii greci ai Bisericii, traducere din
german de M.-M. Anghelescu, revzut de A. Manolescu, Bucureti, 2005, p. 127-150.

1. OMILII LA HEXAEMERON
OMILIA A III-A. DESPRE TRIE
6. n prile dinspre miaznoapte i apus, de sub munii Pirinei, rurile Tartesos1 i Istros, dintre care primul se vars n marea cea de dincolo de Coloane, iar

1
Tartessos era denumirea antic (pn pe la cca 200 .H.) a rului Baetis astzi, Guadalaquivir, Spania.

232

VASILE, ARHIEPISCOP DE CAESAREA CAPPADOCIAE

di t Erph wn, p tn Pnton kddwsi. Ka t de to llou pariqmesqai o a Ripa gennsi, t pr t ndottw Skuqa rh?
Ediia folosit: Basile de Csare, Homlies sur lHexamron, texte grec, introduction et traduction de Stanislas Giet, Paris, 1949 (SC 26), p. 218.

2. OMILIA TON Z YALMON


Krio krine lao. Allw tn Ioudaon, ka llw tn Skqhn ...
Skqai d Nomde, nhmroi ka apanqrpoi suntrafte qesin,
rpaga ka ba ta kat lllwn neiqismnoi, krat mn xonte
qumo, ka eklw e tou kat lllwn parocusmo reqizmenoi,
psan d filoneikan sidr krnein suneiqismnoi, ka amati t mxa
lein dedidagmnoi, n ti pr lllou filnqropon ka xrhstn
pidecwnta, mn barutran di tn dwn katorqwmtwn tn timwran
paraskeuzoisi.
Ediia folosit: PG 29, col. 240.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

233

Istros curge prin Europa i se vars n Pontos. Dar pentru ce mai e nevoie s enumr rurile care izvorsc din munii Ripei, care sunt dincolo de cele mai adnci
pri ale Scythiei?
Ediia folosit: Sfntul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere i note de
Dumitru Fecioru, Bucureti, 2004, p. 73-74.

2. OMILIE LA PSALMUL VII


5 Domnul va judeca pe popoare2. ntr-un chip va judeca pe iudeu i
n alt chip pe scit Sciii sunt nomazi, crescui n moravuri slbatice i neomeneti, obinuii s judece certurile dintre ei cu sabia, pentru c sunt nvai ca prin
snge s pun capt luptelor. Ei bine, dac sciii vor fi unii cu alii omenoi i ngduitori, atunci, prin aceste purtri ale lor, ne vor face nou i mai grea pedeapsa.3

Ediia folosit: Sfntul Vasile cel Mare, Tlcuire duhovniceasc la Psalmi, traducere
i note de Dumitru Fecioru, Bucureri, 2006, p. 31-32.

Ps 7,9.
Pentru semnificaia pasajului respectiv n concepia eshatologic a lui Vasile cel Mare, cf.
M. Girardi, Gli sciti fra mito e storia nei Cappadoci, n Cl&Chr, 1, 2006, p. 115-116.
3

234

GREGORIUS THEOLOGUS, EPISCOP DE NAZIANZUS

XXI. GRHGORIOU TOU QEOLOGOU EPISKOPOU NAZIANZOU

1. KATA IOULIANOU STHLITEUTIKOS LOGOS A


86. Ina gr sw t kat tn gwn okwn prostgmata... n nt
Persn ka Skuqn ka tn llwn barbrwn m parastswntai, na m
tata lgw...
Ediia folosit: Grgoire de Nazianze, Discours 4-5. Contre Julien, introduction,
texte critique, traduction et notes par Jean Bernardi, Paris, 1983 (SC 309), p. 216.
Ediia consultat: Gregorio di Nazianzo, Tutte le orazioni, a cura di Claudio Moreschini, traduzione italiana con testo a fronte e note di Chiara Sani e Maria Vincelli, introduzione di
Claudio Moreschini, pregazioni di Carmelo Crimi e Chiara Sani, Milano, 2002, p. 146.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

235

XXI. GREGORIUS THEOLOGUS, EPISCOP DE NAZIANZUS


(329/30 389/90)
Autorul. Gregorius s-a nscut ntr-o familie cretin foarte bogat din Arianzus, n
Cappadocia. A beneficiat de o educaie foarte aleas, nceput n familie i continuat prin
frecventarea colilor din Caesarea Cappadociae, Alexandria i Athena; ea avea la baz att
valorile cretinismului, ct i cele ale culturii clasice. n perioada studiilor a legat o strns
prietenie cu Vasile de Caesarea, alturi de care a petrecut un timp via ascetic n codrii
din Pontus (358-360). Dar, spre deosebire de acesta, n-a avut senintatea, calmul i tria
asumrii sarcinilor ecleziastice, eund n toate angajamentele sacerdotale ca preot la Nazianzus (361), ca episcop de Sasima (372) i de Nazianzus (374), ca arhiepiscop de Constantinopolis (noiembrie 380 iunie 381). S-a stins din via prin 389/90.
Opera. Gregorius de Nazianzus (Teologul) este unul dintre Doctorii Bisericii, formnd, mpreun cu Vasile de Caesarea i Gregorius de Nyssa, triada Prinilor capadocieni.
Dimensiunea clasic a formaiei sale intelectuale se resimte n diferitele sale scrieri, mai
ales n opera versificat. Printre numeroasele sale discursuri se numr i cele polemice,
nerostite ns n public, ndreptate mpotriva scrierilor mpratului Iulianus Apostata (361363) privitoare la cretini, n special Contra Galilaeos (362/3).
Bibliografie: Ambr., Ep. XIII, 4; Hier., Vir. ill., CXVII; Ruf., HE, II, 9; Socr., HE,
IV, 26; V, 6-8; Sozom., HE, V, 18, 3; VI, 17; 27, 1-6; VII, 7; Philostorg., HE, VIII, 11; 13;
Cassiod., HE, XII, 8; J. Gribomont, Grgoire de Nazianze, n DECA, I, p. 1108-1111; idem,
Gregorio di Nazianzo, n NDPAC, II, col. 2461-2466; DELC, p. 317-325 (Grigorie de Nazianz); F. W. Norris, Gregory of Nazianzus (ca. 329-390), n EEC, p. 491-495; HEO, I, p. 3,
27, 34; J. Darrouzs, Le trait des transferts. dition critique et commentaire, n REByz, 42,
1984, p. 171 (nr. 2), 191; A. I. Admu, Literatur i filosofie cretin. Secolele I-VIII, Iai,
1997, p. 260-285; M. Fiedrowicz, Apologie in frhen Christentum. Die Kontroverse um den
christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn-Mnchen-WienZrich, 2000, p. 104-106; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputul Evului Mediu, traducere
de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 99-102, 107-109,
126-136; H. Freiherr von Campenhausen, Prinii greci ai Bisericii, traducere din german
de M.-M. Anghelescu, revzut de A. Manolescu, Bucureti, 2005, p. 151-170.

1. MPOTRIVA LUI IULIANUS. DISCURSUL I1


86. Cci, ca s trec cu vederea ordinele <date> mpotriva edificiilor sfinte
... ca s ne supun pe noi n locul perilor, al sciilor2 i al altor barbari, ca s nu
pomenesc acestea ...
Traducere: Claudia Trnuceanu
1

Scris cndva ntre iulie 363 i aprilie 364, discursul se refer la represaliile care au urmat
incendierii templului din Daphne la 22 octombrie 362, act atribuit de mpratul Iulianus Apostata
cretinilor Amm., XXII, 1-3.
2
Prin scii, aici trebuie neles goi, aflai n bune relaii cu mpratul Iulianus cf. Eun.,
Hist., frg. 37.

236

GREGORIUS THEOLOGUS, EPISCOP DE NAZIANZUS

2. EIS KAISARION TON EAUTOU ADELFON EPITAFIOS


23 ... na mhkti men rren ka qlu, brbaro ka Skqh, dolo,
leqero
Ediia folosit: Grgoire de Nazianze, Discours 6-12, introduction, texte critique,
traduction et notes par Marie-Ange Calvet-Sebasti, Paris, 1983 (SC 309), p. 241.
Ediia consultat: Gregorio di Nazianzo, Tutte le orazioni, a cura di Claudio Moreschini, traduzione italiana con testo a fronte e note di Chiara Sani e Maria Vincelli, introduzione di Claudio Moreschini, pregazioni di Carmelo Crimi e Chiara Sani, Milano, 2002,
p. 274, 276.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

237

2. ELOGIU FUNEBRU PENTRU FRATELE SU KAISARIOS3


23 ca s nu mai fim nicidecum parte brbteasc i parte femeiasc, barbar i scit, sclav i om liber ...4
Traducere: Claudia Trnuceanu

Rostit la 11 octombrie 368.


Ecou din Col. 3,11, ntlnit i n alte scrieri ale lui Gregorius, dar i n cele ale altor Prini
capadocieni M. Girardi, Gli sciti fra mito e storia nei cappadoci, n Cl&Chr, 1, 2006, p. 111-126.
Vezi i Studiul introductiv.
4

238

AMBROSIUS DE MEDIOLANUM

XXII. AMBROSII MEDIOLANENSIS

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

239

XXII. AMBROSIUS DE MEDIOLANUM


(339 397)
Autorul. Ambrosius s-a nscut n 339 la Augusta Treverorum (Trier), ca fiu al lui
Aurelius Ambrosius. Ca membru al unei gens aristocrate (Aurelia), a primit o educaie strlucit i a urmat o prodigioas carier civil. n 374, pe cnd era consularis Aemiliae et Liguriae, a fost ales episcop de Mediolanum, consacrndu-i eforturile unui ntreit scop: aprarea teologiei ortodoxe prin eradicarea arianismului, fapt mplinit prin conciliul de la
Aquileia din 381, pe care l-a condus autoritar; combaterea ncercrilor de restaurare a religiei romane tradiionale, finalizat cu blocarea iniiativei din 384 a partidei senatoriale pgne
conduse de Symmachus de reintroducere a altarului Victoriei n Curie; aprarea autonomiei
juridice i a prestigiului Bisericii n faa puterii imperiale, aa cum o arat incidentele cu
guvernul de la Mediolanum al lui Valentinianus II (385, 386), cnd a rezistat cererilor acestuia de a ceda o biseric goilor arieni, i cu Theodosius I (388, 390), pus la peniten pentru
masacrele de la Thessalonica. Toate acestea i-au adus o mare autoritate n epoc, eclipsnd
astfel scaunul roman. A murit la 4 aprilie 397.
Opera. Ambrosius a scris numeroase epistole, lucrri teologice (De fide Despre
credin, De Spiritu Sancto Despre Sfntul Duh, De incarnationis dominicae sacramentum Despre Taina ntruprii Domnului), catehetice (De mysteriis Despre Taine, De sacramentis despre Sfintele Taine), omilii, imnuri, discursuri funebre.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., CXXIV; Paul., Vita Ambr. (PL 14, col. 29-50); Ruf.,
HE, II, 11; 15; Socr., HE, IV, 30; V, 11; Sozom., HE, VI, 24, 1-5; VII, 13; 25; Theod., HE,
IV, 7, 1-4; V, 13; 17-18; PLRE, I, p. 52 (Ambrosius 3); M. G. Mara, Ambroise de Milan, n
DECA, I, p. 84-88; idem, Ambrogio di Milano, n NDPAC, I, col. 229-235; T. E. Gregory,
Ambrose, n ODB, 1, p. 76-7; DELC, p. 36-38 (Ambrozie, Sf.); M. Fuhrmann, Rom in der
Sptantike. Portrt einer Epoche, Mnchen-Zrich, 1994, p. 183-186; M. von Albrecht,
Geschichte der rmische Literatur von Andronicus bis Boethius. Mit Bercksichtigung
ihrer Bedeutung fr die Neuzeit, II, Mnchen-New Providence-London-Paris, 21994, p.
1293-1304; H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p.
297-309; H. Savon, Ambroise de Milan (340-397), Paris, 1997; C. Moreschini, E. Norelli,
Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la
nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 291-310; H. Freiherr von Campenhausen, Prinii latini ai Bisericii, I,
traducere din german de M.-M. Anghelescu revzut de A. Manolescu, Bucureti, 2005, p.
129-185.

240

AMBROSIUS DE MEDIOLANUM

1. EPISTULAE
1. Ep. LXXVa (21 a) [Contra Auxentius de basilicis tradentis] [a. 386]: 22.
Ergo Auxentius eicitur, Mercurinus excluditur. Unum portentum est et duo nomina.
Etenim ne cognosceretur quis esset, mutavit sibi vocabulum, ut quia hic fuerat
Auxentius episcopus Arrianus, ad decipiendam plebem quam ille tenuerat se vocaret Auxentium. Mutavit ergo vocabulum, sed perfidiam non mutavit; exuit lupum
et induit lupum. Nihil prodest quod mutavit nomen, quid sit agnoscitur. Alius in
Scythiae partibus dicebatur, alius hic vocatur, nomina pro regionibus habet. Habet
ergo iam duo nomina et si hinc alio perrexerit, habebit et tertium. Quomodo enim
patietur ut mancat ei vocabulum ab tanti sceleris indicium? Minora fecit in Scythia
et ita erubuit ut mutaret vocabulum; sceleratiora hic ausus est et volet: quocumque
perrexerit nomine suo prodi? Tantorum populorum sanguinem manu sua scribet et
poterit consistere animo? 23. Paucos excludebat dominus Iesus de templo suo,
Auxentius nullum reliquit. De templo suo flagello eicit, Auxentius gladio, Iesus flagello, Mercurinus securi.

Ediia folosit: Sancti Ambrosii Opera, X, Epistulae et Acta, III, Epistularum


liber decimus, Epistulae extra collectionem, Gesta concilii Aquileiensis, recensuit Michaela
Zelzer, Viena, 1982 (CSEL LXXXII), p. 96-97.

2. Extra collectionem 5 (11) [Imperatoribus clementissimis et principibus Christianis gloriosissimis ac beatissimis Gratiano Valentiniano et Theodosio sanctum
concilium quod convenit Aquileiae] [a. 381]: 1. Provisum est quidem, clementissimi
principes, vestrae tranquillitatis statutis, me Arrianorum perfidia ulterius possit vel
latere vel serpere; etenim effectum concilii decretis putamus minime defuturum,
sed tamen quantum ad partes spectat occidentis duo tantum reperti sunt qui

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

241

1. SCRISORI
1. Scrisoarea a LXXV-a (21 a) [mpotriva lui Auxentius despre predarea bisericilor] [anul 386]1: 22. Aadar, este alungat Auxentius, este dat afar Mercurinus. Este un om primejdios cu dou nume. Ca s nu fie cunoscut cine este, i-a
schimbat numele; fiindc aici fusese un episcop arian Auxentius, se numete i el
Auxentius, ca s amgeasc mulimea pe care o avusese acela nainte. i-a schimbat numele, dar nu i necredina. i-a scos pielea de lup i a mbrcat alta tot de
lup. Nu-i e de nici un folos c i-a schimbat numele; se tie cine este. ntr-un fel i
se zicea n prile Scythiei i n alt fel este numit aici. Are nume dup regiuni. Are,
aadar, pn acum, dou nume. i dac va pleca de aici n alt parte, va avea i pe
al treilea.Cci cum ar rbda s-i rmn numele care arat o att de mare nelegiuire? n Scythia a fcut nelegiuiri mai mici i a roit aa de tare2, nct i-a
schimbat numele. Aici a ndrznit s fac altele mai mari; dar va voi, oriunde se va
duce, s fie trdat dup nume? Va scrie cu mna sa s se verse sngele attor
popoare i va putea s stea cu sufletul linitit? 23. Domnul Iisus i alunga pe puini
din templul Su, Auxentius nu las nici unul. Iisus I-a dat afar din templul Su cu
biciul, Auxentius cu sabia. Iisus cu biciul, Mercurinus cu securea.
Ediia folosit: Sfntul Ambrozie, Scrieri, II, Despre sfintele Taine, traducere, introducere i note de Ene Branite, Scrisori, traducere i note de David Popescu, Imnuri, traducere i introducere de Dan Negrescu, Bucureti, 1994 (PSB 53), p. 121.

2. Scrisoare nafara coleciei 5 (11)3 [Preabunilor mprai i principi cretini, preaslviilor i preafericiilor Gratianus, Valentinianus i Theodosius, despre
conciliul care s-a inut la Aquileia] [anul 381]: 1. S-au luat msuri, preabuni principi, prin hotrrile Senintii Voastre, ca erezia arienilor s nu mai poat sta ascuns i nici s se rspndeasc mai departe. Cci socotim c, n poruncile pe care
le vei da, vei ine ntrutotul seama de hotrrile conciliului. n ceea ce privete

1
Este vorba de Auxentius, iniial episcop arian de Durostorum, n Moesia II, sub numele
Mercurinus. A fost discipol al episcopului got arian Ulfila (FHDRCh, XXV), cruia n 383 i-a redactat biografia (Epistula de fide et de obitu Vlfilae). Scos din scaun foarte probabil n urma edictului lui
Theodosius I din 25 iulie 383 (CTh, XVI, 5, 11), s-a transferat la Mediolanum, la curtea mprtesei
Iustina, soia lui Valentinianus I (375-392), care mprtea erezia arian n varianta stabilit la
conciliul de la Arimini (Rimini) (FHDRCh, X). Aici a abandonat vechiul nume teoforic i l-a luat pe
cel al predecesorului arian de Mediolanum Auxentius (355-374). A solicitat, cu sprijinul Curii, o
biseric suburban (basilica noua sau Portiana?) pentru celebrarea, mpreun cu fidelii si eretici, a
srbtorilor pascale, fapt care l-a adus n conflict cu episcopul catolic de Mediolanum Ambrosius;
aciunea nu a avut succes. Vezi Ambr., Ep. LXXV (21); Ruf., HE, II, 15; M. Simonetti, Aussenzio di
Durostorum, n NDPAC, I, col. 662; idem, Aussenzio di Milano, n NDPAC, I, col. 662-663; PCBE,
2/1, p. 241-243 (Auxentius (Mercurinus) 3); DELC, p. 99-100 (Auxeniu de Durostor); HEO, I, p. 344.
2
Nu se tie despre ce nelegiuiri este vorba.
3
n ediia romneasc figureaz ca Scrisoarea a XI-a.

242

AMBROSIUS DE MEDIOLANUM

auderent profanis et impiis vocibus obviare concilio, vix angulum Ripensis Daciae
turbare consueti.
Ediia folosit: Sancti Ambrosii Opera, X, Epistulae et Acta, III, Epistularum liber
decimus, Epistulae extra collectionem, Gesta concilii Aquileiensis, recensuit Michaela
Zelzer, Viena, 1982 (CSEL LXXXII), p. 182.

3. Extra collectionem 6 (12) [Imperatoribus clementissimis Christianisque


et gloriosis beatissimisque principibus Gratiano Valentiniano et Theodosio sanctum concilium quod convenit Aquileiae] [a. 381]: 3. Equidem per occidentales
partes duobus in angulis tantum hoc est in latere Daciae Ripensis ac Moesiae fidei
obstrepi videbatur; quibus tamen nunc post concilii sententiam vestrae favore
clementiae opinamur ilico consulendum. Per omnes autem tractus atque regiones a
Thracorum claustris usque ad Oceanum manet intemerata fidelium atque una communio. In orientalibus autem partibus cognovimus quidem summo gaudio atque
laetitia eiectis Arrianis, qui ecclesias violenter invaserant, sacra dei templa per
solos catholicos frequentari.
Ediia folosit: Sancti Ambrosii Opera, X, Epistulae et Acta, III, Epistularum liber
decimus, Epistulae extra collectionem, Gesta concilii Aquileiensis, recensuit Michaela
Zelzer, Viena, 1982 (CSEL LXXXII), p. 188.

4. Extra collectionem 14 (63) [Ambrosius servus Christi vocatus episcopus


Vercellensi ecclesiae et his qui invocant nomen domini nostri Iesu] [a. 396]: 85.
Qualis forma fuerit domini talis totius domus est status. Quod si domi quaeruntur
ista, quanto magis in ecclesia ubi et dives et pauper, servus et liber, Graecus et Scytha (Col. 3,11), honoratus et plebeius, omnes in Christo unum sumus (1 Petr. 1,19).
Ediia folosit: Sancti Ambrosii Opera, X, Epistulae et Acta, III, Epistularum liber
decimus, Epistulae extra collectionem, Gesta concilii Aquileiensis, recensuit Michaela
Zelzer, Viena, 1982 (CSEL LXXXII), p. 281.

2. HEXAEMERON
II, 3, 12: Danubius de occidentalibus partibus, Barbarorum atque
Romanorum intersecans populos, donec Ponto ipse condatur, Rhenus de jugo

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

243

prile Occidentului, au fost descoperii doi rtcii care au ndrznit, prin cuvinte pgneti i lipsite de evlavie, s se arate mpotriva conciliului, obinuii doar s tulbure
o parte a Daciei Ripensis.
Ediia folosit: Sfntul Ambrozie, Scrieri, II, Despre sfintele Taine, traducere, introducere i note de Ene Branite, Scrisori, traducere i note de David Popescu, Imnuri, traducere i introducere de Dan Negrescu, Bucureti, 1994 (PSB 53), p. 74.

3. Scrisoare nafara coleciei 6 (12)4 [Preabunilor i cretinilor mprai, preaslviilor i preafericiilor principi Gratianus, Valentinianus i Theodosius, despre
conciliul care s-a inut la Aquileia] [anul 381]: 3. Prin prile occidentale numai n
dou coluri, adic n partea Daciei Ripensis i a Moesiei, prea a fi primejduit
credina. Suntem de prere c acum, dup hotrrile conciliului, cu ajutorul Buntii Voastre, s ne sftuim i privitor la cele de acolo. Prin toate inuturile i regiunile de la strmtoarea tracic5 pn la Ocean, rmne una i nestricat comunitatea
credincioilor. Iar n prile orientale, am aflat cu mare bucurie i mulumire c,
dup alungarea arienilor, care ptrunseser cu sila n biserici, sfintele lcauri ale
lui Dumnezeu sunt frecventate numai de dreptcredincioi.
Ediia folosit: Sfntul Ambrozie, Scrieri, II, Despre sfintele Taine, traducere, introducere i note de Ene Branite, Scrisori, traducere i note de David Popescu, Imnuri, traducere i introducere de Dan Negrescu, Bucureti, 1994 (PSB 53), p. 76.

4. Scrisoare nafara coleciei 16 (63)6 [Episcopul Ambrosius, slujitor al lui


Hristos, ctre Biserica din Vercellae7 i ctre cei ce se roag Domnului nostru
Iisus] [anul 396]: 85. i dac acestea se cer acas, cu att mai mult este nevoie de
ele n Biseric, unde i bogat i srac, i rob i liber, i grec i scit(Col. 3,11), i
cu rang i frr rang, toi suntem n Hristos (1 Petr. 1, 19).
Ediia folosit: Sfntul Ambrozie, Scrieri, II, Despre sfintele Taine, traducere, introducere i note de Ene Branite, Scrisori, traducere i note de David Popescu, Imnuri, traducere i introducere de Dan Negrescu, Bucureti, 1994 (PSB 53), p. 264.

2. HEXAEMERON
II, 3, 12: Danubius, izvornd din prile de Apus, desparte neamul barbarilor de cel al romanilor, pn se vars n Marea Neagr. Rinul i ndreapt curgerea

n ediia romneasc figureaz ca Scrisoarea a XII-a.


Expresia a Thracorum claustris nu este tradus n ediia romneasc.
6
n ediia romneasc figureaz ca Scrisoarea a LXIII-a.
7
Astzi, Vercelli, Italia.
5

244

AMBROSIUS DE MEDIOLANUM

Alpinum usque in Oceani profunda cursus suos dirigens, Romani memorandus


adversus feras gentes murus imperii
Ediia folosit: PL 14, col. 151.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

245

sa din nlimea Alpilor pn n adncul Oceanului, ca o stavil de temut a Imperiului roman mpotriva noroadelor barbare.
Ediia folosit: Sfntul Ambrozie cel Mare, Tlcuiri la Facere, I, traducere din
limba latin Andreea Stnciulescu, Galai, 2007, p. 68-69.

246

GAUDENTIUS DE BRIXIA

XXIII. GAUDENTII BRIXIENSIS

TRACTATUS
XVII, 11 Andreas et Lucas apud Patras Achaiae civitatem consummati
referuntur.
Ediia folosit: S. Gaudentii episcopi Brixiensis Tractatus. Ad fiedem codicum
recensuit Ambrosius Glueck, Viena-Leipzig, 1936 (CSEL LXVIII), p. 144.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

247

XXIII. GAUDENTIUS DE BRIXIA


(? dup 406 i pn n 410)
Autorul. Despre Gaudentius se tie c a ocupat postul de notarius (secretar) al
mpratului Valentinianus I (364-375) i c dup 379 a cltorit prin Orient. n 390 sau 391,
la solicitarea lui Ambrosius de Mediolanum i a altor episcopi din Italia, a acceptat s ocupe
scaunul episcopal de Brixia (Brescia), rmas vacant dup moartea lui Filastrius. n aceast
calitate, a fondat o biseric destinat adpostirii unor relicve sfinte aparinnd lui Ioan Boteztorul, Andrei, Toma, Luca, Gervasius i Protasius. n anul 406, a fost trimis, mpreun cu
ali episcopi, de mpratul Honorius la Curtea de la Constantinopolis, pentru a cere lui Arcadius s convoace un conciliu la Thessalonica destinat reexaminrii dosarului Ioannes
Chrysostomos, care fusese depus i exilat; misiunea a fost un eec. Lui i-a dedicat Rufinus
de Aquileia traducerea fcut nainte de 410 a Recunotinelor pseudo-clementine.
Opera. Dup cum au artat exegeii, Guadentius s-a format n atmosfera intelectual din jurul lui Ambrosius de Mediolanum, fiind autorul unor omilii (Sermones), dintre
care zece sunt dedicate sptmnii sfinte (decem tractatos paschales).
Bibliografie: A. Glueck, Prolegomena, n S. Gaudentii episcopi Brixiensis Tractatus. Ad fiedem codicum recensuit Ambrosius Glueck, Viena-Leipzig, 1936 (CSEL LXVIII),
p. V-XIII; M. Simonetti, Gaudentius de Brescia, n DECA, I, p. 1015-1016; PCBE, 2/1, p.
887-890 (Gaudentius 3); DELC, p. 289-290 (Geudeniu); C. Moreschini, E. Norelli, Istoria
literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu,
Iai, 2004, p. 311.

COMENTARIU
XVII, 11 ... Se spune c Andrei i Luca au sfrit n oraul Patras a Achaiei.
Traducere: Claudia Trnuceanu

248

ASTERIUS, EPISCOP DE AMASEIA

XXIV. ASTERIOU, EPISKOPOU AMASEIAS

OMILIAI
Q. $Egkmion e tn gion eromrtura Fwkn
12, 2. ka pnte o gritatoi Skqai, soi d tn ntipra to
Ecenou pntou eiron nmontai ... pnte otoi doruforosi t khpour;
Ediia folosit: PG 40, col. 313.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

249

XXIV. ASTERIUS, EPISCOP DE AMASEIA


(? cca 400/431)
Autorul. Nu se cunosc cu exactitate data de natere i cea de moarte. nainte de a
ajunge episcop de Amaseia, n Helenopontus, pe la 380, Asterius a fost avocat, posednd o
frumoas cultur clasic i stpnind bine arta oratoric. A murit pe la cca 400/431.
Opera. Motenirea scriitoriceasc a episcopului Asterius este format din omilii la
martiri i predici.
Bibliografie: S. J. Voicu, Asterius dAmase, n DECA, I, p. 281-282; idem, Asterio
di Amasea, n NDPAC, I, col. 610; B. Baldwin, Asterios of Amaseia, n ODB, 1, p. 213;
DELC, p. 82 (Asterie de Amasea); D. Fecioru, Introducere, n Asterie al Amasiei, Omilii i
predici, traducere, cu un cuvnt nainte i o introducere de D. Fecioru, Bucureti, 1946, p.
15-36; HEO, I, p. 76.

OMILII
IX. Cuvnt de laud la sfntul mucenic Phocas1
12, 2. i toi sciii cei foarte slbatici, ci locuiesc continentul de dincolo de
Marea Neagr toi acetia slujesc grdinarului.
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: Asterie al Amasiei, Omilii i predici, traducere, cu un cuvnt
nainte i o introducere de Dumitru Fecioru, Bucureti, 1946.

1
Asterius este primul care amintete de Phocas, artnd c a fost un grdinar cretin din Sinope
care, denunat ca cretin, a fost decapitat dup ce i-a spat singur groapa; nu pomenete ns data
martirajului su. ntr-o legend trzie apare ca episcop executat sub Traianus (98-117) vezi A. P.
Kazhdan, Phokas, n ODB, 3, p. 1666-1667.

250

ULFILA

XXV. ULFILAE

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

251

XXV. ULFILA
(311 383)
Autorul. Ulfila descinde dintr-o familie mixt goto-roman (strmoii mamei sale
erau prizonieri cretini luai de goi la mijlocul veacului al III-lea din Cappadocia) din Gothia
nord-dunrean. S-a nscut pe la 311 (dup alii, n 295), fiind crescut n credina cretin,
n tineree fiind lector al Bisericii sale. Unii istorici bisericeti din veacurile V-VI transmit
informaia c a fost discipol i urma al episcopului ortodox Theophilus de Gothia, participant la conciliul ecumenic de la Nicaea din 325, dar c mai apoi, din raiuni politice, a mbriat arianismul. Credo-ul demonstreaz arianismul su. A fost ordonat episcop al cretinilor din ara getic (Philostorg., HE, II, 5) de ctre arianul Eusebius de Nicomedia n
341 (dup alii n 336 sau n 338), conducnd episcopia arian a Gothiei nord-dunrene
pn n 348. n acest an, datorit ostilitii manifestate de conductorii goi, a trecut n Imperiu, aezndu-se, mpreun cu fidelii si, n Moesia Secunda, n regiunea Nicopolis, la
picioarele Haemimontului, formnd grupul aa-numiilor Gothi minores (Iord., Get., LI, 267).
A participat la conciliul semiarian de la Constantinopolis din 360, care a confirmat formula
de la Ariminium (359) (FHDRCh, X), i a contribuit la rspndirea cretinismului de orientare arian printre goii nord-dunreni i cei trecui n Imperiul n 376. A murit n momentul
cnd la Constantinopolis se deschidea sinodul tuturor sectelor (Socr., HE, V, 10) n iunie 383.
Opera. Meritul excepional al lui Ulfila este traducerea Bibliei n limba gotic.
Dup cum ne informeaz discipolul su, Auxentius, episcop de Durostorum i apoi de Mediolanum ntre 383-386, Ulfila a scris n limba greac, latin i gotic mai multe tratate i
o mulime de comentarii (plures tractatus et multas interpretationes) (Auxentius, Epistula
de fide, vita et obitu Ulfilae), dar care n-au ajuns pn la noi. Crezul su s-a pstrat ntr-un
comentariu polemic compus pe la cca 395 de episcopul arian Maximinus din Illyricum (cca
360/5-dup 395) ndreptat mpotriva conciliului de la Aquileia din 381, intitulat Dissertatio
Maximini contra Ambrosium (Disertaia lui Maximinus mpotriva lui Ambrosius); dup autor,
Ulfila a propovduit aceast profesiune de credin prin predicile i tratatele sale (per sermones et tractatus suo[s]) (Diss. Max., 42).
Bibliografie: Auxent., Epistula de fide, vita et obitu Ulfilae (FHDR, II, p. 110-113);
Philostorg., HE, II, 5; Socr., HE, II, 41, 23; IV, 33, 6-7; Sozom., HE, IV, 24, 1; VI, 37, 8-11;
Theod., HE, IV, 37, 3-5; Cassiod., HE, V, 37; 38; VIII, 13; Iord., Get., LI, 267; Ptimirea Sf.
Nichita, 4 (FHDR, II, p. 722-723); M. Simonetti, Ulfila, n DECA, II, p. 2501; M. P. McHugh,
Ulfilas (ca. 311- ca. 383), n EEC, p. 1149; PCBE, 2/1, p. 241-242 (Auxentius (Mercurius
3)); DELC, p. 563-565 (Maximin), 860-861 (Ulfila); M. Simonetti, Larianesimo di Ulfila,
n RomBarb, 1, 1976, p. 297-323; R. Gryson, Introduction, n Scolies ariennes sur le Concile dAquile, introduction, texte latin, traduction et notes par R. Gryson, Paris, 1980 (SC
267), p. 143-172; H. Wolfram, Histoire des Goths, traduit de langlais par F. Straschitz et J.
Mly, prface de P. Rich, Paris, 1990, p. 88-98; T. D. Barnes, From Eusebius to Augustine. Selected Papers 1982-1993, Variorum, 1994, nr. X; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria
literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai,
2004, p. 295, 314.

252

ULFILA

<CREDO>
63. Qui et in exitu suo usque in ipso mortis monumento per testamentum
fidem suam conscribtam populo sibi credito dereliquid ita d[i]cens: Ego Vlfila
episkopus et confessor semper sic credidi et in hac fide sola et uera transitum facio
ad d(omi)n(u)m meum. Credo unum esse D(eu)m Patrem, solum ingenitum et inuisiuilem, et in unigenitum Filium eius, d(omi)n(u)m et d(eu)m n(ostrum), opificem
et factorem uniuerse creature, non habentem similem suum, ideo unus est omnium D(eu)s Pater, qui et dei nostri est D(eu)s, et unum Sp(iritu)m S(an)c(tu)m,
uirtutem inluminantem et sanctificantem, ut ait Cr(istu)s post resurrectionem ad
apostolos suos: Ecce ego mitto promissum Patris mei in uobis, uos autem sedete in
ciuitatem Hierusalem quoadusque induamini uirtutem ab alto, item et: Accipietis
uirtutem superuenientem in uos S(an)c(t)o Sp(irit)u, nec D(eu)m nec d(eu)m n(ostrum), sed ministrum Cr(ist)i [8] [9] subd[i]tum et oboedient[em] in omnibus Fili[o], et Filium subdit[um] et oboedientem e[t] in omnibus D(e)o Pat[ri]que
suo [.]e[.]s[.]c[.]eri[.]s[..]i[..]i[..] per Cr(istu)m e[i]us [in] Sp(irit)u S(an)c(t)o
o[rdi]nauit.
Ediia folosit: Scolies ariennes sur le Concile dAquile, introduction, texte latin,
traduction et notes par Roger Gryson, Paris, 1980 (SC 267), p. 250.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

253

<CREZUL>
63. n momentul plecrii sale, pn chiar i pe monumentul su funerar, el
a lsat prin testament poporului ncredinat lui mrturisirea de credin scris n urmtorii termeni: Eu, Ulfila, episcop i mrturisitor, aa am crezut ntotdeauna i n
aceast credin, singura adevrat, trec la Domnul meu. Cred c este un singur
Dumnezeu, Tatl, singurul nenscut i invizibil; de asemenea, cred n Fiul su, unul
nscut, Domnul i Dumnezeul nostru, lucrtor i ziditor al ntregii creaii, care nu
are pe nimeni asemenea lui aadar, unul este Dumnezeul tuturor, Tatl, care este
i Dumnezeul Dumnezeului nostru i unul Duhul Sfnt, puterea iluminatoare i
sfinitoare, aa cum a spus Cristos, dup nviere, apostolilor si: Iat c trimit asupra
voastr pe cel fgduit de Tatl meu, iar voi s rmnei n oraul Ierusalim pn
cnd vei fi mbrcai cu putere de sus1; i nc: Vei primi puterea ce va veni pe
neateptate n voi prin Duhul Sfnt2, care nu este nici Dumnezeu, nici Dumnezeul
nostru, ci servitorul lui Cristos supus i asculttor n toate lucrurile de Fiul i
Fiul este supus i asculttor n toate de Dumnezeu Tatl care prin Cristosul lui
n Duhul Sfnt le-a ornduit.
Traducere: Wilhelm Danc

1
2

Lc 24,49.
Fap 1,8.

254

CHROMATIUS DE AQUILEIA

XXVI. CHROMATII AQUILEIENSIS

1. SERMO XI
4. Unde aliquanti haeretici qui Christum hominem solummodo confitentur,
denegata eius diuinitate, ut Fotinus, pedes quidem tenent sed caput non habent,
quia caput fidei amiserunt.
Ediia folosit: Chromace dAquile, Sermons, I (Sermons 1-17 A), introduction,
texte critique, notes et index par Joseph Lemari, traduction par Henri Tardif, Paris, 1969
(SC 154), p. 220.
Ediia consultat: Chromatii Aquileiensis Opera, cura et studio R. taix et J.
Lemari, Turnholt-Brepols, 1974 (CCSL IX A).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

255

XXVI. CHROMATIUS DE AQUILEIA


(335/40 407/8)
Autorul. Prin 370, Chromatius este atestat ca preot al Bisericii din Aquileia, fapt
care nu nseamn c provenea din acest ora. n 381, a participat la conciliul antiarian de la
Aquileia alturi de episcopul Valerianus (368?-387/8), cruia i-a succedat n scaun prin
388/9, fiind hirotonit de Ambrosius de Mediolanum (339-397). L-a sprijinit financiar pe
Hieronymus (cca 347 419/20), cruia i-a solicitat commentarii i traduceri. Rufinus de
Aquileia (cca 345 cca 410) i-a dedicat tlmcirea latin a Istoriei bisericeti a lui Eusebius
de Caesarea (cca 260 cca 340). S-a aflat n coresponden cu Ioannes Chrysostomos (398407) i a spijinit, mpreun cu papa Innocentius I (402-417) i ali episcopi italici, restabilirea acestuia pe scaunul constantinopolitan. A murit prin 407/8.
Opera. Ca i ali scriitori ecleziastici din epoc (Filastrius, Gaudentius), Chromatius s-a format n mediul intelectual din jurul lui Ambrosius de Mediolanum. Este autorul a
peste 40 de omilii (sermones) pastorale i al altor 59, rostite ntre 400-407, n care comenteaz Evanghelia dup Matei (I-XVIII, 35) (Tractatus in Mathaeum).
Bibliografie: Chromatii Aquileiensis Opera, cura et studio R. taix et J. Lemari,
Turnholt-Brepols, 1974 (CCSL IX A), p. V-VII; B. Studer, Chromarius dAquile, n DECA, I,
p. 476; idem, Cromazio di Aquileia, n NDPAC, I, col. 1298-1299; PCBE, 2/1, p. 432-436
(Chromatius); DELC, p. 138 (Chromatius de Aquileia); H. Inglebert, Les Romains chrtiens
face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit
tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 353-355; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii
cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile
Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p.
311.

1. PREDICA A XI-A
4. De unde, destul de muli eretici care l declar pe Hristos doar om, negnd dumnezeirea acestuia, precum Fotinus1; au picioare, fr ndoial, dar nu au
cap, cci au pierdut capul credinei.
Traducere: Claudia Trnuceanu

1
Despre Fotinus i doctrina sa, n afara fragmentelor de mai jos, vezi FHDRCh, XVI.1
(Hilarius de Pictavium), XXXIII (Flastrius de Brixia) i LX (Vincentius de Lerina).

256

CHROMATIUS DE AQUILEIA

2. SERMO XXI
3. Amaricauit Iohannem Fotinus, qui Christum Deum credere noluit, quem
ille Deum evidenter ostendit dicendo
Ediie folosit: Chromace dAquile, Sermons, II (Sermons 18-41), texte critique,
notes et index par Joseph Lemari, traduction par Henri Tardif, Paris, 1971 (SC 164), p. 44.
Ediia consultat: Chromatii Aquileiensis Opera, cura et studio R. taix et J.
Lemari, Turnholt-Brepols, 1974 (CCSL IX A).

3. TRACTATUS IN MATHAEUM
IV, 3 ut non exinde secundum Fotinum habere Dominus initium putaretur, ex quo natus ex uirgine est
XXXV, 3. Et quia hoc ita sit uideamus. In uestitu ouis iamdudum uenit
Fotinus, id est sub praedicatione nominis Christi, et in tantum uestitu ouis fefellit ut
a catholicis uiris etiam episcopus ordinaretur; sed intus lupus erat, qui pro fide
perfidiam in corde tenebat, quam postea prodidit. Denique apud Sirmium ouile Dei
tamquam pastor ingressus est, sed tamquam lupus rapax gregem Christi sacrilego
ore uastauit.
4. Fotinus etenim Christum Dominum ac Saluatorem nostrum hominem
solummodo asseruit Non enim in hominem credimus ut Fotinus, sed in Deum.
Lupus est itaque Fotinus.
Ediia folosit: Chromatii Aquileiensis Opera, cura et studio R. taix et J.
Lemari, Turnholt-Brepols, 1974 (CCSL IX A), p. 213, 369-370.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

257

2. PREDICA A XXI-A
3. Pe Ioan s-a mniat Fotinus, care nu a vrut s-l considere Dumnezeu pe
Hristos, pe care acela l arta clar ca Dumnezeu2 zicnd
Traducere: Claudia Trnuceanu

3. COMENTARIU LA MATEI
IV, 3 nct, dup Fotinus, s-a considerat c Domnul nu are nceput, din
moment ce s-a nscut dintr-o fecioar
XXXV, 3. i s vedem pentru ce e acest lucru astfel. nc de mult a venit
Fotinus n hain de oaie, adic sub propovduirea numelui lui Hristos, i att de
mult a nelat n vemntul de oaie, nct a fost ornduit de ctre catolici chiar
episcop; dar pe dinuntru era un lup care avea n inim, n loc de credin, perfidia,
pe care i-a dat-o la iveal mai apoi. n cele din urm a intrat la Sirmium ca pstor
pentru staulul de oi al lui Dumnezeu, dar, cu vorbe nelegiuite, a devastat turma lui
Hristos precum un lup hrpre.
4. Fotinus, ntr-adevr, a susinut c Hristos, Domnul i Mntuitorul nostru,
<a fost> doar om ... De fapt, nu credem n om, precum Fotinus, ci n Dumnezeu.
Prin urmare, Fotinus este lupul.
Traduceri: Claudia Trnuceanu

In 1,1.

258

AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS

XXVII. AURELII PRUDENTI CLEMENTIS

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

259

XXVII. AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS


(348 dup 405)
Autorul. Despre viaa lui Prudentius cele mai multe date se gsesc n scrierile sale.
S-a nscut n anul 348 n Hispania Tarraconensis, poate n oraul Calahorra (Calagurris)
sau Caesaraugusta (Zaragoza), ntr-o bogat familie cretin. A studiat la coala unui gramatician, apoi a unui retor. A practicat avocatura, intrnd apoi n administraie i ajungnd
la Curtea imperial. Spre btrnee, s-a retras din viaa public, dedicndu-se preamririi lui
Dumnezeu. Nu se cunosc nici data, nici locul morii.
Opera. Cum au artat specialitii, opera poetic a lui Prudentius, scris pentru un
public cult, cuprinde o parte liric i alta didactic. Din cea dinti face parte Cathemerinon
liber (Cartea orelor zilei) respectiv o culegere de imnuri pentru diferite ore ale zilei sau
pentru srbtori de peste an. n cea de-a doua se nscriu Apotheosis (Tratatul despre natura
lui Dumnezeu), Contra Symmachum (mpotriva lui Symmachus), Psychomachia (Lupta sufletului) .a. Apotheosis este un poem didactic, compus ctre 400, n care se explic dogma
trinitii. Contra Symmachum a fost scris n 402/3, ca o reacie la controversa din jurul altarului Victoriei din Senat, al crei reprezentant din partea pgnismului a fost cunoscutul om
politic roman Quintus Aurelius Symmachus (cca 345-402); n ansamblu, ea reprezint un
atac virulent (M. Lavarenne) la adresa religiei pgne, ludnd pe mpratul Theodosius I
pentru c a proscris cultele pgne.
Bibliografie: Genn., Vir. ill., XIII; J. Berman, n Aurelii Prudenti Clementis Carmina, recensuit et prolegumenis, commentario critico, indicibus instruxit Ioannes Bergman,
Viena-Leipzig, 1926 [reprint 1979] (CSEL LXI), p. V- XIX; M. Lavarenne, Introduction, n
Prudence, I, Cathemerinon liber (Livre dheures), texte tabli et traduit par M. Lavarenne,
Paris, 1943, p. V-XXXIV; idem, Notice, n Prudence, II, Apotheosis (Trait de la nature de
Dieu). Hamartigenia (De lorigine du mal), texte tabli et traduit par M. Lavarenne,
deuxieme tirage revu et corrig, Paris, 1945, p. V-XIV; idem, Notice, n Prudence, III,
Psychomachie. Contre Symmaque, texte tabli et traduit par M. Lavarenne, deuxieme tirage
revu et corrig, Paris, 1963, p. 7-46, 85-106; PLRE, II, p. 214 (Aur. Prudentius Clemens 4); J.
Fontaine, Prudence, n DECA, II, p. 2133-2136; DELC, p. 726-727 (Prudentius Aurelius Clemens); M. Fuhrmann, Rom in der Spantike. Portrt einer Epoche, Mnchen-Zrich, 1994, p.
232-257; H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme
et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 309-322; M.
Fiedrowicz, Apologie in frhen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn-Mnchen-Wien-Zrich, 2000, p. 125127; Ch. Pietsch, Aeternus temptare vias. Zur Romidee im Werk des Prudentius, n Hermes,
129, 2001, p. 259-275; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti
i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de
E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 363-371.

AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS

260

1. CONTRA SYMMACHUM
II

294
297
602

607
696
699
808
811

praecipitet Scythica iuuenis pietate uietum


uotiuo de ponte patrem sic mos fuit olim ,
caedibus infantum fument Saturnia sacra
flebilibusque truces resonent uagitibus arae!

hanc frenaturus rabiem deus undique gentes


inclinare caput docuit sub legibus hisdem
Romanosque omnes fieri, quos Rhenus et Hister,
quos Tagus aurifluus, quos magnus inundat Hiberus,
corniger Hesperidum quos interlabitur et quos
Ganges alit tepidique lauant septem ostia Nili.

Temptauit Geticus nuper delere tyrannus


Italiam patrio ueniens iuratus ab Histro,
has arces aequare solo, tecta aurea flammis
soluere, mastrucis proceres uestire togatos

denique Romanus, Daha, Sarmata, Vandalus, Hunnus,


Gaetulus, Garamanus, Alamannus, Saxo, Galaulas,
una omnes gradiuntur humo, caelum omnibus unum est,
unus et oceanus, nostrum qui continet orbem.

Ediia folosit: Aurelii Prudenti Clementis Carmina, recensuit et prolegumenis, commentario critico, indicibus instruxit Ioannes Bergman, Viena-Leipzig, 1926 [reprint 1979]
(CSEL LXI), p. 169, 257, 272, 276.
Ediia consultat: Prudence, III, Psychomachie. Contre Symmaque, texte tabli et
traduit par M. Lavarenne, deuxieme tirage revu et corrig, Paris, 1963, p. 169, 179, 182, 186.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

261

1. MPOTRIVA LUI SYMMACHUS1


II, 294-297. Cu pietate scitic s-l arunce tnrul de pe puntea nchinat divinitii pe printele decrepit aa a fost odinioar obiceiul , prin sacrificarea pruncilor
s fumege saturnienele sacrificii i de jalnice vaiete s rsune cumplitele altare!
602-607. Ca s-nfrneze aceast turbare, Dumnezeu a-nvat neamurile de
pretutindeni s plece capul sub aceleai legi i s devin romani toi cei pe care <i
scald> Rinul i Histrul, cei pe care <i ud> Tagus cel care duce aur2, pe care i
inund Hebrus cel mare3, cei printre care alunec <fluviul> cel cornut din <inuturile>
occidentale4 i cei pe care i hrnete Gangele i cei pe care i scald cele apte guri ale
Nilului cldu
696-699. A ncercat tiranul get5 de curnd s distrug Italia, dinspre printescul Histru venind, legat prin jurmnt cetile acestea s le fac una cu pmntul, acoperiurile de aur n flcri s le topeasc, n cojoace de oaie cpeteniile purttoare de
tog s le mbrace6.
808-811. Pn la urm, romanul, dahul, sarmatul, vandalul, hunul, getulul,
garamantul, alamanul, saxonul, galaulul, toi pe acelai pmnt pesc, cerul pentru
toi acelai este, acelai i Oceanul cel care cuprindea lumea noastr.
Traducere: Claudia Trnuceanu
1

Q. Aurelius Symmachus (cca 345-402), cunoscut om politic roman, adept al pgnismului,


conductor n 384, n calitate de prafaectus urbis Romae, al unei delegaii senatoriale romane la
Curtea de la Mediolanum, cernd restabilirea altarului Victoriei n cldirea Senatului; misiunea n-a
avut succes, datorit interveniei episcopului Ambrosius Symm., Rel. 3; Ambr., Ep. XVII-XVIII;
PLRE, I, p. 865-872 (Q. Aurelius Symmachus signo Eusebius 4); PCBE, 2/2, p. 2142-2143 (Q. Aurelius Symmachus Eusebius 1); D. Lassandro, Una disputa religiosa tra il prefetto pagano Simmaco
ed il vescovo Ambrogio sul finire del IV secolo d.C., n Euphrosyne, 35, 2007, p. 231-240.
2
Astzi, sp. Tajo, port. Tejo.
3
Astzi, Maria, Bulgaria.
4
Cf. Verg., Aen., VIII, 77.
5
Get pentru got topos n scrierile Antichitii trzii; vezi i n volum.
6
Prudentius se refer la campania din nordul Italiei din anii 401-402 a goilor condui de
regele Alaricus (391-410), care a provocat o puternic nelinite n peninsul; a fost ntrerupt de victoriile lui Stilicho de la Pollentia i Verona din iulie-august 402 Claud., De bello Getico; De VI consulatu Honorii, passim; Oros., VII, 37, 2; Prosper Tiro, Chron., a. 400, 402; Philostorg., HE, XII, 2;
Iord., Get., XXIX, 147; XXX, 154-155; PLRE, I, p. 856 (Flavius Stilicho); II, p. 45-46 (Alaricus 1);
T. E. Gregory, Alaric, n ODB, 1, p. 52; PCBE, 2/1, p. 73 (Alaricus); H. Wolfram, Histoire des Goths,
traduit de langlais par F. Straschitz et J. Mly, prface de P. Rich, Paris, 1990, p. 164-167; P.
Heather, La caduta dellImpero romano. Una nuova storia, traduzione dallinglese di S. Cherchi, Milano, 2006, p. 270; A. Husar, Gesta deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale, III, De la Valentinieni la regatele barbare din Occident, Cluj-Napoca, 2007, p. 164-166; Ph. Matyszak, Dumanii
Romei. De la Hannibal la Attila, traducere de G. Tudor, Bucureti, 2008, p. 247.

AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS

262

2. LIBER APOTHEOSIS
426
430

435

Laxauit Scythicas uerbo penetrante pruinas


uox euangelica, Hyrcanas quoque feruida brumas
Soluit, ut exutus glacie iam mollior amnis
Caucasea de cote fluat Rodopeius Hebrus,
mansueuere Getae feritasque cruenta Geloni
lacte mero sitiens exsanguia pocula miscet
libatura sacros Christi de sanguine potus,
nouit et Atlantis pridem plaga perfida Mauri
dedere crinitos ad Christi altaria reges.

Ediia folosit: Aurelii Prudenti Clementis Carmina, recensuit et prolegumenis, commentario critico, indicibus instruxit Ioannes Bergman, Viena-Leipzig, 1926 [reprint 1979]
(CSEL LXI), p. 98-99.
Ediia consultat: Prudence, II, Apotheosis (Trait de la nature de Dieu). Hamartigenia (De lorigine du mal), texte tabli et traduit par M. Lavarenne, deuxieme tirage revu
et corrig, Paris, 1945, p. 18-19.

3. LIBER CATHEMERINON
XII

201
204

Gaudete, quidquid gentium est,


Iudaea, Roma et Graecia,
Aegypte, Thrax, Persa, Scytha:
rex unus omnes possidet

Ediia folosit: Aurelii Prudenti Clementis Carmina, recensuit et prolegumenis, commentario critico, indicibus instruxit Ioannes Bergman, Viena-Leipzig, 1926 [reprint 1979]
(CSEL LXI), p. 76.
Ediia consultat: Prudence, I, Cathemerinon liber (Livre dheures), texte tabli
et traduit par M. Lavarenne, Paris, 1943, p. 75.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

263

2. CARTEA DESPRE NATURA LUI DUMNEZEU


426-435. Ptrunznd propovduirea <lui Dumnezeu>, cuvntul Evangheliei a micorat gerurile scitice, nflcrat, a nmuiat chiar iernile hircaniene, nct,
lipsit de ghea, ru mai mldios acum, de pe caucaziana stnc curge Hebrus rodopic; geii s-au mblnzit i slbticia sngeroas a gelonului, nsetat de lapte curat,
pregtete cupele goale de snge ca s soarb buturile sfinte din sngele lui Hristos; a cunoscut <Cuvntul> i inutul altdat de rea-credin al Atlasului maur i
regii pletoi s-au dedicat altarelor lui Hristos.

Traducere: Claudia Trnuceanu

3. CARTEA ORELOR ZILEI


XII

201
204

Bucurai-v, oricare dintre neamuri ar fi,


Iudaea, Roma i Grecia,
egipteanule, tracule, persanule, scitule:
un singur rege pe toi ne stpnete.

Traducere: Claudia Trnuceanu

264

SULPICIUS SEVERUS

XXVIII. SULPICII SEVERI

CHRONICA
II, 9, 2. Post Darium Medum quem duodeuiginti annos regnasse significauimus, Cyrus uno et triginta annis rerum potitus est. Scythis bellum inferens in proelio
cecidit, secundo anno postquam Tarquinius Superbus Romae regnare coeperat.
Ediia folosit: Sulpice Svre, Chroniques, introduction, texte critique, traduction et commentaire par Ghislaine De Senneville-Grave, Paris, 1999 (SC 441), p. 242.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

265

XXVIII. SULPICIUS SEVERUS


(cca 360 cca 420/5)
Autorul. Sulpicius Severus s-a nscut n jurul anului 360 n provincia Aquitanica,
ntr-o familie galo-roman aristocratic format la coala culturii greco-latine, dar convertit la cretinism. A studiat cu poetul Ausonius (310-394), ca i Paulinus de Nola (353/4431), de care l-a legat o strns prietenie. S-a dedicat unei viei ascetice pe domeniul su de
la Primuliacum (astzi, Naurouze), n Gallia Narbonensis, ns lipsit de rigorismul aezmintelor monastice, nct unii cercettori l consider mai degrab un joc religios dect un
ascetism veritabil. Nici credina sa n-a fost att de ferm, alunecnd, la un moment dat, n
pelagianism. A murit cndva ntre 420-425.
Opera. Sulpicius Severus a compus, probabil n 397, o Vita a sfntului Martinus
modelul ascetismului galic (J. Fontaine), ntre 400 i, foarte probabil, 403/4, o Cronic n
dou cri, n care nfieaz istoria de la crearea lumii la consulatul lui Stilicho din 400,
iar n 404 dou Dialoguri. De asemenea, de la el provin cteva epistulae. n Chronica a
folosit numeroase surse latine (Sallustius, Titus Livius, Iustinus-Trogus Pompeius, Tacitus),
dar i scrieri ecleziastice.
Bibliografie: Genn., Vir. ill., XIX; PLRE, II, p. 1006 (Sulpicius Severus 20); J.
Fontaine, Sulpice Svre, n DECA, II, p. 2336-2338; DELC, p. 36-38 (Sulpicius Severus);
F. Ghizzoni, Sulpicio Severo, Parma, 1983; M. von Albrecht, Geschichte der rmische Literatur von Andronicus bis Boethius. Mit Bercksichtigung ihrer Bedeutung fr die Neuzeit, II,
Mnchen-New Providence-London-Paris, 19942, p. 1097-1098; H. Inglebert, Les Romains
chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans
lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 365-385; S. Weber, Die Chronik des Sulpicius Severus. Charakteristika und Intentionen, Trier, 1997; Ghislaine De Senneville-Grave,
Introduction, n Sulpice Svre, Chroniques, introduction, texte critique, traduction et commentaire par Ghislaine De Senneville-Grave, Paris, 1999 (SC 441), p. 7-68; C. Moreschini, E.
Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea
pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D.
Zmosteanu, Iai, 2004, p. 376-378.

CRONICI
II, 9, 2. Dup Darius medul, despre care am artat c a domnit optsprezece
ani1, Cyrus a avut supremaia treizeci i unu de ani2. A czut n lupt, purtnd rzboi mpotriva sciilor3, n al doilea an dup ce Tarquinius Superbus a nceput s
domneasc la Roma4.
Traducere: Claudia Trnuceanu
1

Cf. II, 7, 3.
Hdt., I, 214: 29 de ani; Iust., Hist., I, 8, 14: 30 de ani. Cyrus II cel Mare a domnit ntre
559-529 . H.
3
Alte izvoare vorbesc despre rzboiul mpotriva masageilor Str., XI, 6, 2; Ios., AI, XI,
20; Philostr., Her., 6, 5. Despre conflictul cu sciii, cf. Iust., Hist., II, 3, 3; XXXVII, 3, 2.
4
Eus.-Hier., Chron.: Tarquinius Superbus a domnit la 13 ani dup Cyrus. De fapt, domnia
lui L. Tarquinius Superbus se plaseaz ntre 534-510 .H.
2

266

EPIPHANIOS

XXIX. EPIFANIOU

Agkupwt
113 T on Sm gnontai pade ka padwn pade ke w te
diemersqhsan a glssai: ka es diesparmnoi n glssai ka fula ka
basileai. t d nmata atn sti tde: ... Paone ... Germano ... Skqai
...
'Ifeq d t trt pade ka padwn pade dekapnte w to
atn diamerismo tn glwssn: ... Sauromtai Germano ... Skqai ...
Qrke Bastrnoi 'Illurio ...
Ediia folosit: Epifanie al Salaminei, Ancoratus, ediie bilingv, traducere i note
de Oana Coman, studiu introductiv de Drago Mranu, ediie ngrijit de Adrian Marcu,
Iai, 2007, p. 316, 318.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

267

XXIX. EPIPHANIOS
(cca 315 403)
Autorul. Epiphanios s-a nscut pe la cca 315, fiind originar dintr-un sat de lng
Eleutherepolis, n Palaestina. Timp de zece ani, ntre 340-350, a trit printre asceii egipteni, dup care s-a ntors n inutul natal, unde a fost hirotonit preot cndva ntre 350-366. n
365 (dup unii, n 366), a fost consacrat episcop de Salamis-Constantia (astzi, Famagusta),
n Cypros. Credincios sincer, dar intransigent, obtuz i uor manevrabil, s-a bucurat de prestigiu, implicndu-se n disputele dogmatice din epoc, fapt care l-a pus n conflict cu episcopul Ioannes II de Hierosolyma (386-417) i cu arhiepiscopul Ioannes de Constantinopolis
(397-403). A murit n 403 (dup unii, n 402), n drum spre oraul insular unde era pstor.
Opera. Epiphanios a rmas n istoria literaturii cretine n primul rnd prin catalogul foarte extins al ereziilor cunoscute pn la el, realizat n dou lucrri masive Ancoratus (Ancoratul) (n 374) i Panarion (Cutia cu leacuri) (ntre 374-377).
Bibliografie: Hier., Vir. ill., CIV; Phot., Bibl., cod. 122; B Baldwin, A.-M. Talbot,
Epiphanios, n ODB, 1, p. 714; C. Riggi, Epifanio di Salamina, n NDPAC, I, col. 16701673; DELC, p. 220-223 (Epifanie, Sf. (Epifanie de Salamis sau Salamina)); HEO, I, p.
875; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la
Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D.
Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 69-72; D. Mranu, Studiu introductiv,
n Epifanie al Salaminei, Ancoratus, ediie bilingv, traducere i note de O. Coman, studiu
introductiv de D. Mranu, ediie ngrijit de A. Muraru, Iai, 2007, p. 17-38.

ANCORATUL
113. i a avut Sem douzeci i cinci de copii i nepoi, pn cnd limbile sau desprit. i erau frmiai n limbi i triburi i regate. Iar numele lor sunt
acestea: peonii germanii sciii 1
Iafet, cel de-al treilea, a avut cincisprezece copii i nepoi, pn la aceeai
mprire a limbilor: sauromaii, germanii sciii, tracii, bastarnii, ilirii 2
Ediia folosit: Epifanie al Salaminei, Ancoratus, ediie bilingv, traducere i note
de Oana Coman, studiu introductiv de Drago Mranu, ediie ngrijit de Adrian Marcu,
Iai, 2007, p. 317, 319.

Amplificare a paragrafului din Gen., 10,21-31.


Dezvoltare a paragrafului din Gen., 10,2. Vezi i Hipp., Chron., 131 (FHDRCh, II); Liber
Generationis (FHDRCh, VIII); Chron. Pasch., I, 48, 1-8 (FHDR, II, p. 582-583).
2

268

IOANNES CHRYSOSTOMOS

XXX. IWANNOU, ARXIEPISKOPOU KWNSTANTINOUPOLEWS,


TOU XRUSOSTOMOU

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

269

XXX. IOANNES CHRYSOSTOMOS,


ARHIEPISCOP DE CONSTANTINOPOLIS
(cca 347 407)
Autorul. Ioannes s-a nscut cndva ntre 344-354 (dup unii, n 347; dup alii, n
348) la Antiochia. Prin grija mamei sale, a beneficiat de o educaie aleas, studiind, printre
alii, cu vestitul retor Libanios. Totodat, i-a nsuit excelente cunotine biblice i de cercetare filologic a textului Sfintei Scripturi de la Diodoros din Tarsus (Cilicia), un teolog de
mare profunzime din coala de la Antiochia. Civa ani a practicat o ascez riguroas, fapt
care i-a afectat sntatea. n 381, a fost sfinit diacon, iar n 386 hirononit preot, fiind admirat pentru predicile sale. Cu acceptul mpratului Arcadius (395-408), a fost ales arhiepiscop de Constantinopolis la 26 februarie 398, fapt care a nemulumit pe Theophilus de
Alexandria. Atitudinea mai rezervat fa de Curtea imperial dect cea a predecesorilor
si, critica luxului potentailor constantinopolitani, inclusiv al mprtesei, interveniile n
afacerile diocezelor asiatice, depind graniele jurisdicionale, rigorismul moral, lipsa de
tact i de diplomaie n raporturile cu Palatul, ca i mainaiunile partidei alexandrine i-au
atras antipatia, soldat, n cele din urm, cu condamnarea de ctre sinodul din august 403
Ad Quercum (La Stejar) (o suburbie a oraului Chalcedon), fiind apoi destituit la 20 iunie
404. Trimis iniial n exil n satul Kukusos din Armenia, n 407 a fost transferat la Pityus, pe
coasta oriental a Mrii Negre, dar n-a mai ajuns aici, murind din cauza epuizrii la Comana, n Pontus, la 14 septembrie 407.
Opera. Ioannes Chrysostomos nu este un teolog de talia Doctorilor capadocieni,
dar a rmas n istoria literaturii ecleziastice mai ales prin omiliile sale att de morale, de
simple i sobre (Hans Freiherr von Campenhausen), care degaj o mare for persuasiv, o
deosebit subtilitate n interpretarea cuvntului Evangheliei i o sinceritate neprefcut a
credinei.
Bibliografie: Pall., Dial.; Socr., HE, VI, 2-6; 8; 14-18; 21; VII, 45; Sozom., HE,
VIII, 2-3; 5-10; 12-22; Theod., HE, V, 27, 1; 28-34; 36; Zos., V, 23, 2-6; 24, 1-5; Genn.,
Vir. ill., XXX; Marc. Comes, Chron., a. 403 (PL 51, col. 922); Phot., Bibl., cod. 59; A.-M. Malingrey, Jean Chrysostome, n DECA, I, p. 1295-1300; R. Wilken, John Chrysostom (ca. 347407), n EEC, p. 622-624; DELC, p. 402-413 (Ioan Hrisostom sau Ioan Gur de Aur); G.
Dagron, Naissance dune capitale. Constantinople et ses institutions de 330 451, prface
par P. Lemerle, 2e dition, Paris, 1984, p. 425-442; J. H. W. G. Liebeschuetz, Barbarians
and Bishops. Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom, Oxford,
2001, p. 166-216; HEO, I, p. 3; C. Tiersch, Johannes Chrysostomos in Konstantinopel (398404). Weltschicht und Wirken eines Bischofs in der Hauptstad des Ostrmischen Reiches,
Tbingen, 2002; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i
latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputul Evului Mediu, traducere de E.
Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 162-178; H. Freiherr von
Campenhausen, Prinii greci ai Bisericii, traducere din german de M.-M. Anghelescu,
Bucureti, 2005, p. 205-230; K. Ilski, Johannes Chrysostomus und Kaiser Theodosius II, n
Giovanni Crisostomo: Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di Studiosi
dell'Antichit Cristiana, Augustinianum 6-8 maggio 2004, Roma, Roma (Studia Ephemeridis Augustinianum 93), 2005, p. 848-862; V. Gheorghiu, Gur de Aur atletul lui Hristos,
ediia a II-a, traducere M.-C. Ic jr., Sibiu, 2008.

IOANNES CHRYSOSTOMOS

270

E tn eromrtura Bablan1
5. Koino gr esi t fsew nmoi par psin nqrpoi kemenoi,
tn pelqnta t g krptesqai ka taf paraddosqai ka to klpoi
t pntwn mhtr peristllesqai g. Ka totou ox Ellhn, o brbaro, o Sqqh, ok e ti kenwn gritero knhse to nmou pot,
ll' adontai ka fulttousin pante, ka otw esn ero ka psin
adsimoi.
Ediia folosit: Jean Chrysostome, Hmelie sur Babylas, introduction, texte critique, traduction et notes par Bernard Grillet et Jean-Nol Guinot, Paris, 1990 (SC 362), p.
305.

To ato gkmion e tn gion pstolon Palon2 lgo d


10. Anqrwpo gr p' gor sthk, per drmata tn txnhn
xwn, tosoton sxusen, ka Rwmaou, ka Prsa, ka 'Indo, ka
Skqa, ka Aqopa, ka Sauromta, ka Prqou, ka Mdou, ka
Sarakhno, ka pan pl t tn nqrpwn gno pr tn lqeian
panagagen n tesin od loi trikonta.
Ediia folosit: Jean Chrysostome, Pangyriques de S. Paul, introduction, texte
critique, traduction et notes par Auguste Pidagnel, Paris, 1982 (SC 300), p. 202.

1
2

Lat. De sancto hieromartyre Babyla.


Lat. De laudibus sancti Pauli apostoli.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

271

Cuvnt de laud la sfntul sfinit mucenic Babylas3


5. C sunt legi de obte ale firii, la toi oamenii, ca acela care pleac <din
lumea aceasta> s fie pus n pmnt, s fie dat mormntului i s fie ngropat n snurile pmntului, mama tuturor. i n-a clcat niciodat aceste legi nici elinul, nici
barbarul, nici scitul, nici un altul mai slbatic dect ei; dimpotriv, le cinstesc, le
pzesc toi; att de sfinte i de vrednice de cinstire sunt socotite de toi.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Predici la srbtori mprteti i cuvntri de laud la sfini, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru,
Bucureti, 2006, p. 296.

Cuvntul al IV-lea la sfntul apostol Paul4


10. Un om care sttea n pia i se ndeletnicea cu meteugul pielritului,
att de mare putere a avut, c a rentors la adevr, nici n treizeci de ani de toi, pe
romani, pe peri, pe inzi5, pe scii, pe etiopieni, pe sauromai6, pe pari, pe mezi, pe
saraceni, ntr-un cuvnt, tot neamul omenesc!
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Predici la srbtori mprteti i cuvntri de laud la sfini, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru,
Bucureti, 2006, p. 249.

Omilie pronunat puin dup hirotonirea ca preot n 386. Babylas cretin martirizat la
Antiochia sub Traianus Decius (249-251) (Eus., HE, VI, 39, 4) sau, dup texte hagiografice, sub Numerianus (282-283) A. Kazhdan, Babylas, n ODB, 1, p. 243.
4
Rostit n perioada antiohian.
5
n ediia romneasc, indieni.
6
n traducerea romneasc, sarmai.

IOANNES CHRYSOSTOMOS

272

To ato pr polln mern pr 'Anomoou epnto eta pr


'Ioudaou, eta sigsanto di parousan piskpwn ka martrwn
mnma polln genomna, nn plin pr 'Anomoou per katalptou
lgo b7
255-256 ... nn d fhsin; pnta t qnh stagn p kdou
nanton ato. M pl parlq tn lgon, ll' nptucon t
erhmnon kal ka ctason; nalgisai pnta t qnh Srou, Klikia,
Kappadka, Biquno, to tn Eceinon pnton okonta, Qrkhn,
Makedonan, tn Ellda psan, to n t 'Ital, to pr tn kaq' m
okoumnhn, to n ta nsoi ta Brettanika, Sauromta, 'Ivdo,
to tn tn Persn okonta gn, t lla t peira gnh ka fla n
od t nmata smen; lla pnta tata t qnh ... stagn, fhsn,
p kdou nanton ato.
Ediia folosit: Jean Chrysostome, Sur lincomprhensibilit de Dieu, I (Homilies
I-V), 2e dition, introduction de Jean Danilou, texte critique et notes de Anne-Marie
Malingrey, traduction de Robert Flacelire, Paris, 1970 (SC 28 bis), p. 162, 164.

E tn genqlion mran to Swtro mn 'Ihso Xristo, dhlon mn


ti osan tte, pr d lgwn tn gnwrisqesan par tinwn tn p t
Dsew lqntwn ka naggeilntwn8
1 ... tn profhtn dh proeipntwn per t gennsew ato, ka
nwqen to p Qpkh mxri Gaderwn okosi katdhlo ka pshmo
ggone.
Ediia folosit: PG 49, col. 352.

Omilie din ciclul De incomprehensibili dei natura pronunat la Antiochia n 386-387


mpotriva direciei ariene radicale, cunoscute ca erezia anomean. Ea a fost expus de Eunomius de
Cyzicus ( 394) ntr-o Apologia din 361 i susinea c esena divin este incognoscibil i necomunicabil, Tatl singur posednd divinitatea, Verbului, creaia sa, comunicndu-i nu divinitatea, ci energia, activitatea sa. Prelatul antiohian arat n omilia sa c esena lui Dumnezeu este incomprehensibil
tuturor existenelor, putnd fi cunoscute doar manifestrile cf. Jean Danilou, Introduction, n Jean
Chrysostome, Sur lincomprhensibilit de Dieu, I (Homilies I-V), 2e dition, introduction de Jean Danilou, texte critique et notes de Anne-Marie Malingrey, traduction de Robert Flacelire, Paris, 1970
(SC 28 bis); Eunome, Apologie, n Basile de Csare, Contre Eunome suivi de Eunome, Apologie, introduction, traduction et notes par Bernard Seboii avec la collaboration pour le texte et lintroduction
critiques de Georges-Matthieu de Durand et Louis Doutreleau, II, Paris, 1983 (SC 305); M. Simonetti,
Eunomius de Cyzique, n DECA, I, p. 909; DELC, p. 233-235 (Eunomiu de Cyzic).
8
Lat. In diem natalem.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

273

Al aceluiai, care vorbise cu multe zile nainte ctre anomei, apoi ctre iudei,
apoi a tcut din pricina prezenei episcopilor i din pricin c au fost pomeniri
ale multor mucenici, acum iari ctre anomei, despre firea de neneles a lui
Dumnezeu, cuvntul II
4 ... alteori spune Ca o pictur dintr-o gleat toate neamurile naintea
Lui9. S nu treci cu uurin peste aceste cuvinte, ci desf bine spusele i le cerceteaz. Treci pe dinaintea minii tale toate neamurile: sirienii, cilicienii, capadocienii, bitinii, pe toi locuitorii Mrii Negre, din Thracia, din Macedonia, din ntreaga
Grecie, pe cei din insule, pe cei din Italia, pe cei de dincolo de pmntul locuit de
noi, pe cei din insulele britanice, pe sauromai10, pe inzi11, pe cei ce locuiesc pmntul perilor i toate celelalte neamuri i seminii, pe care nici din nume nu le
cunoatem. i toate aceste neamuri sunt naintea lui Dumnezeu, zice Profetul, ca o
pictur.
Ediia folosit: Cuvntri mpotriva anomeilor. Ctre iudei, traducere din limba
greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2007, p. 32.

Cuvnt la ziua Naterii Mntuitorului nostru Iisus Hristos, care era


necunoscut atunci, dar a fost fcut cunoscut cu puini ani nainte de ctre
unii care au venit din Apus i au vestit-o12
1 c profeii au prezis naterea Lui i c din vechime a fost cunoscut i
cinstit de toi locuitorii din Thracia pn n Gadira.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Predici la srbtori mprteti i cuvntri de laud la sfini, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru,
Bucureti, 2006, p. 9.

Is 40,15.
n ediia romneasc, sarmai.
11
n ediia romneasc, indieni.
12
Omilia, rostit la 25 decembrie 386, se refer la introducerea la Antiochia a srbtorii
Naterii Mntuitorului (Crciunul) la 25 decembrie, dup modelul roman, unde se celebra la aceast
dat nc din 325. Pn atunci, urmnd tradiia srbtorii pgne orientale a naterii Timpului nou
(Ain), ea se aniversa la 6 ianuarie, o dat cu Botezul Domnului (Epiphaneia) vezi V. Saxer, piphanie, n DECA, I, p. 843; idem, Nol (Fte de), n DECA, II, p. 1759.
10

IOANNES CHRYSOSTOMOS

274

EIS THN AGIAN PENTHKOSTHN13. Omila a


IV. O baptizmeno eqw fqggeto t tn 'Indn fwn, t tn
Aguptwn, t tn Persn, t tn Skuqn, t tn Qrkn, ka e nqrwpo poll lmbane glssa
Ediia folosit: PG 50, col. 459.

OMILIA EGKWMIASTIKH
E tn goi Patra mn Meltion rxiepskopon 'Antioxea t
meglh, ka e tn spoudn tn sunelqntwn14
3 ... kale d atn ok gg pou od plhson, ll' e tn Qrkhn
atn, na ka Galtai, ka Biquno, ka Klike, ka Kappadkai, ka o tn
Qrkhn prosoikonte pante t mtera mqwsin gaq;
Ediia folosit: PG 50, col. 518.

EGKWMION E tn n goi patra mn


Estqion rxiepskopon 'Antioxea t meglh15
2 ... T mn gr sma to mrturo ketai n Qrk, me d ok n
Qpk diatrbonte, ll pol t xra...
Ediia folosit: PG 50, col. 601.

UPOMNHMA TON AGION MAQAION TON EUAGGELISTHN16


a. XXVI, 6 ka ti ka to cw nomoqtai, ka to to Qeo
xrhsmo, ka to t fsew logismo, ka t koin pntwn nqrpwn
dc, ka barbroi, ka Skqai, ka Qrc
13

Lat. De sancta pentacoste.


Lat. De sancto Meletio Antiocheno.
15
Lat. In sanctum Eustathium Antiochenum.
16
Lat. In Matthaeum.
14

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

275

OMILIA I LA RUSALII17
IV. Cel botezat gria ndat n limba indian, n limba egiptean, n limba
persan, n limba scit, n limba trac i un om primea harul gririi n multe limbi.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Predici la srbtori mprteti i cuvntri de laud la sfini, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru,
Bucureti, 2006, p. 208.

CUVNT DE LAUD
la cel ntru sfini Printele nostru Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari,
i despre rvna celor ce s-au adunat la aceast prznuire
3 i l-a chemat nu undeva aproape, alturi, ci chiar n Thracia; pentru ca
i Galatia, i Bithynia, i Cilicia, i Cappadocia i toi cei care locuiesc lng Thracia s cunoasc buntile noastre.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Predici la srbtori mprteti i cuvntri de laud la sfini, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru,
Bucureti, 2006, p. 284.

CUVNT DE LAUD
la cel ntru sfini Printele nostru Eustathius,
arhiepiscopul Antiohiei celei Mari18
3 Trupul mucenicului se afl n Thracia; voi nu locuii n Thracia, ci
departe de ara aceea.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Predici la srbtori mprteti i cuvntri de laud la sfini, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru,
Bucureti, 2006, p. 388.

COMENTARIU LA SFNTUL MATEI EVANGHELISTUL19


a. XXVI, 6 legiuitorilor pgni, poruncilor lui Dumnezeu, dreptei raiuni,
credinei comune a tuturor oamenilor i a barbarilor i sciilor i a tracilor20

17

Rostit n 388.
Arhiepiscop ntre 324/5-330 HEO, II, p. 682.
19
Rostit probabil n 390.
20
Ioannes Chrysostomos are n vedere pe manihei i pe cei care cred n destin, care, prin nvtura lor, se opun tuturor legilor raionale.
18

IOANNES CHRYSOSTOMOS

276

b. LXIX, 3. Akouson oo tn macobwn Skuqn bo, oan to


nomda fasn xein diagwgn.
c. LXXX, 2. ll ka Prsai, ka 'Indo, ka Skqai, ka Qrke, ka
Sauromtai, ka t Marwn gno, ka o t Brettanik nsou okonte, t n 'Iouda genmenon lqra n ok par gunaik pepornumnh
perifrousi.
Ediia folosit: PG 57, col. 340; 58, col. 652, 725.

EIS THN PENTHKOSTHN. Lgo a21


Pr totou Gtqoi patra pkteinan;
Ediia folosit: PG 52, col. 808.

EIS TOUS ANDRIANTAS OMILIAI KA


EN ANTIOXEIA LEXQEISAI22
IX, 2 ka mn eporo prato n t biblon, d pnh ok n
sxuse ktsasqai; plin mn tn fwnn kenhn ed tn di tn
grammtwn shmainomnhn gnw n t gkemena, d Skqh, ka
brbaro, ka 'Ind, ka Agptio, ka pnte o t gltth kenh
apesterhmnoi plqon n mhdn maqnte; p d to orno ok sti
toto epen, ll ka Skqh, ka brbaro, ka 'Ind, ka Agptio, ka
p nqrwpo p t g badzwn tath kosetai t fwn;
X, 2 ka ditai ka sofo, ka pnh ka plousoi, ka Skqai
ka barbroi, ka psin pl to tn gn okosi xrsimon, biblon pol
mezon to plqou tn didakomnwn n.
XVI, 3 t d tou desmou totou noma to makarou Palou
pol mn ntaqa, pol d n t barbrwn xr, pol d par Skqai
ka'Indo, kn pr at t okoumnh lq t prata, tath kos
t proshgora, ka pouper n ti fkhtai, Palon pantaxo n to
pntwn stmasi peifermenon esetai.
Ediia folosit: PG 49, col. 106, 112, 165.

21

Lat. In pentacostem Sermo 1.


Lat. Ad populum Antiochenum. Rostite n 387, n contextul vestitei afaceri a statuilor
vezi D. French, Rhetoric and the rebellion of A.D. 387 in Antioch, n Historia, 47, 1998, p. 468-484.
22

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

277

b. LXIX, 3. Ai auzit ce via duc sciii! Triesc tot timpul n cru.


c. LXXX, 2. Peri i inzi23, scii i traci, sauromai24 i mauri i locuitorii
insulelor britanice trmbieaz ce s-a fcut pe ascuns ntr-o cas din Iudaea de o femeie pctoas.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Scrieri, III, Omilii la Matei, traducere, introducere, indici i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 1994 (PSB 23), p. 338, 798, 907.

OMILIA I LA RUSALII
nainte de asta, goii i omorau taii.
Traducere: Claudia Trnuceanu

XXI OMILII LA STATUI ROSTITE N ANTIOHIA


IX, 2 cel bogat ar fi putut cumpra cartea, dar cel srac n-ar fi putut s-o
dobndesc. i iari: ar fi cunoscut cele scrise n carte cel ce cunoate limba n
care-i scris cartea, scitul, ns, barbarul, indul, egipteanul i toi care nu cunosc
limba aceea s-ar fi uitat la ea fr s neleag ceva. Dar despre cer nu putem spune
asta, ci att scitul, ct i barbarul, i indul, i egipteanul i orice om care calc pe
pmnt va auzi glasul acesta.
X, 2 i nvailor i nenvailor, i bogailor i sracilor, i sciilor i
barbarilor, carte de folos tuturor celor ce locuiesc pmntul, carte mult mai mare
dect mulimea celor ce au de nvat pe ea.
XVI, 3 ns numele acestui nlnuit, al fericitului Paul, este foarte cunoscut aici, foarte cunoscut i n rile barbare, foarte cunoscut i la scii i la inzi25,
i de ai merge chiar pn la marginile lumii, i acolo vei auzi numele acesta, oriunde te-ai duce, Paul este n gurile tuturor.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la statui, traducere din limba
greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2007, p. 163, 174, 267.

23

n ediia romneasc, indieni.


n ediia romneasc, sarmai.
25
n ediia romneasc, indieni.
24

IOANNES CHRYSOSTOMOS

278

To ato to mllonta fwtzesqai katxhsi sxth. Lgo g26


n gr Xrist 'Ihso ote rsen ote qlu, o Skqh, o
brbaro, ok 'Ioudao, ox Ellhn;
Ediia folosita: PG 49, col. 171.

SERMONES IN ANNAM
LOGOS D. Pr to t suncei katalimpnonta, ka e t qatra
nabanonta, ka ti o mnon xrhsimwtra t n qetroi diagwg n
kklhs diatrib, ll ka dwn; ka e te tn deutran sin t
ex t Annh, ka e t den sunex exesqai, ka n pant tp, kn
n gor men, kn nd, kn p klnh
3 ... ath d gun pantaxo t okoumnh detai nn; kn e
Skuqan plq, kn e Agupton, kn e 'Indo, kn e aut t prata
t okoumnh, pntwn kos t katorqmata t gunaik tath
dntwn, ka psan pl, shn lio fwr gn, dca t Annh
katalambnei.
Ediia folosit: PG 54, col. 664.

EIS THN EPILUSIN THS XANANAIAS27


'Erqh d met t postryai atn k t cora
6 d okoumnh psa rhmo, Skqai, Qrke, 'Indo, Maroi,
Klike, Kappdoke, Sroi, Fonike, shn lio for ghn?
Ediia folosit: PG 52, col. 453.

26
27

Catehez din ciclul Catechesis ultima ad baptizandos.


Lat. De chananaea.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

279

Al aceluiai, ultima catehez cu privire la cei ce urmeaz a se lumina.


Omilia a III-a28
cci n faa lui Iisus Hristos <nu exist> nici parte brbteasc, nici
parte femeiasc, nici scit, nici barbar, nici iudeu, nici grec
Traducere: Claudia Trnuceanu

OMILII LA ANNA
Omilia a IV-a. Ctre cei ce las slujbele bisericeti i se duc la teatru; ederea
n biseric nu e numai folositoare, ci i mai plcut dect ederea la teatru; la
a doua spus din rugciunea Annei; trebuie s ne rugm des i n orice loc, fie
c suntem n pia, pe drum sau n pat29
3 ... Despre femeia aceasta /Anna n.n./ ns se vorbete n toat lumea.
De te-ai duce n Scythia, n Egipt, n India i chiar la marginile pmntului, vei auzi
pe toi vorbind despre faptele ei mari; ntr-un cuvnt, slava Annei a cuprins tot pmntul de sub soare.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la Ana. Omilii la David i Saul.
Omilii la Serafimi, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti,
2007, p. 57.

Omilie la slobozirea canaaneencei


(a fost rostit dup ntoarcerea din exil30)
6 <S fie oare> ntreaga lume pustie, sciii, tracii, inzii31, maurii, cilicienii, capadocienii, sirienii, fenicienii <nu exist> n cuprinsul pmntului pe care
soarele l lumineaz?
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: Sfntul Ioan Gur de Aur, Despre desftarea celor viitoare. S
nu dezndjduim. Nou cuvntri la Cartea Facerii, traducere din limba greac veche i
note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2008, p. 170.

28

Rostit n 388.
Rostit ntre 386-387.
30
Este vorba despre scurtul exil din Bithynia care a urmat conciliului din 403 vezi infra.
31
n ediia romneasc, indieni.
29

IOANNES CHRYSOSTOMOS

280

E t ppodrmion lgo32
E kat tn lqeian la to Xristo, e n Xrist baptisqe, ka Xristn ndusmeno; ka mhkti 'Ioudao mq' Ellhn, rsen ka
qlu, dolo leqero, Skqh,Areio, Enmio, Maraqnio, ll'
e n Xrist.
Ediia folosit: PG 59, col. 569.

De prophetiarum obscuritate
Eti e tn sfeian t Palai Diaqkh, ka e tn to Qeo
filanqrwpan, ka per to m kathgoren lllwn33
3 Ok n terglwsso p' rx, ok n terfwno, ok n
'Ind, ote Qrc, ote Skqh, ll pnte mi dielgonto glss.
Ediia folosit: PG 56, col. 179.

EKLOGAI APO DIAQORWN LOGWN34


LOGOS LB. Per ndrea ka sxo35
ox kenou mn od' noma sasin o pollo, toton d ka Ellhne
ka brbaroi ka Skqai ka o pr at t okoumnh t trmata kaq'
ksthn dousi tn mran?
Ediia folosit: PG 63, col. 816.

32

Lat. De circo.
Rostit n perioada 386-387.
34
Lat. Eclogae ex diversis homiliis.
35
Lat. De Magnanimitate et Fortitudine.
33

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

281

Omilie la circ
Unul <este>, dup adevr, poporul lui Hristos, unul care s-a botezat ntru
Hristos i care l-a mbrcat pe Hristos. i nu <este> nici iudeu, nici grec, parte
brbteasc sau femeiasc, sclav sau om liber, scit, nici <atletul> lui Areios, nici
Eunomios, nici cel de la Marathon, ci unul n faa lui Hristos.
Traducere: Mihaela Paraschiv

Despre nvluirea profeiilor.


nc despre umbrirea Vechiului Testament; despre iubirea de oameni a lui
Dumnezeu; i despre a nu ne vorbi de ru unii pe alii
3 ... La nceput nu era vreun vorbitor de alt limb, nici vreunul care s aib
limba sa, nu era indul, nici tracul, nici scitul, ci toi vorbeau ntr-o singur limb.
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la Ana. Omilii la David i
Saul. Omilii la Serafimi, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2007, p. 263.

SELECII DIN DIVERSE OMILII


OMILIA A XXXII-A. DESPRE CURAJ I TRIE
Cei muli nu cunosc nici mcar numele aceluia, ns pe acesta i grecii i
barbarii i sciii i cei de la nsei hotarele lumii locuite l cnt n fiecare zi.
Traducere: Claudia Trnuceanu

IOANNES CHRYSOSTOMOS

282

EIS TO APOSTOLIKON RHTON O qlw m gnoen, delfo, ti o


patre mn pnte p tn neflhn san, ka pnte di t qalssh
dilqon36
3 ... 'En gr Xrist 'Ihso o dolo, ok leqero, o brbaro,
o Skqh, o sof, ok sofo, ll psa ca nwmala biwtik
nrhtai.
Ediia folosit: PG 51, col. 246.

OMILIA EIS EUTROPION EUNOUXON PATRIKION KAI UPATON37


OMILIA Ote t kklhsa cw ereqe Etrpio pespqh, ka per
paradesou ka Grafn, ka e t, Parsth baslissa k deciv sou.38
14 ... Ka pr tna lqe? Pr Qrka, pr Skqa, pr 'Indo,
pr Marou, pr Sardonou, pr Gotqo, pr qhra gria, ka
metbale pnta.
Ediia folosit: PG 52, col. 409.

OMILIA H. To ato mila lexqesa n t kklhs t p Palou,


Gtqwn nagnntwn, ka presbutrou Gtqou proomilsanto39
1 ... ka Skqai ka Qrke ka Sauromtai ka Maroi ka 'Indo ka
o pr at pkismnoi t sxati t okoumnh, pr tn okean
kasto metabalnte glttan, t erhmna filosofosi tata;
Ediia folosit: PG 63, col. 501.

36

Lat. In apostolicum dictum, Nolo vos ignorare, fratres, quod patres nostri omnes sub
nube fuerunt, et omnes per mare transierunt.
37
Lat. Homilia in Eutropium eunuchum patricium ac consulem.
38
Lat. Homilia de capto Eutropio.
39
Lat. Eiusdem homilia habita in ecclesia Pauli, Gothis legentibus, postquam presbyter
Gothus concionatus fuerat.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

283

La cuvntul apostolic: Nu vreau s nu tii, frailor, c prinii notri toi au


fost sub nor i toi prin mare au trecut40
3 n Hristos Iisus nu mai e nici rob, nici liber, nici barbar, nici scit, nici
nelept, nici nenelept41, ci a disprut toat inegalitatea dintre oameni.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Despre schimbarea numelor. Despre
rbdare. Despre milostenie- Despre tria credinei. Despre propovduirea Evangheliei i
alte omilii, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2006,
p. 223.

OMILIE LA EUNUCUL EUTROPIUS, PATRICIU I CONSUL


Omilie rostit cnd Eutropius a fost ridicat, fiind gsit afar din biseric42;
i despre rai; i despre Scriptur;
i la cuvintele: ezut-a mprteasa de-a dreapta Ta43
14 i la cine s-a dus /Paul n.n./? La traci, la scii, la inzi44, la mauri, la
sarzi , la goi, la animalele slbatice, i le-a schimbat pe toate.
45

Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Despre desftarea celor viitoare. S nu
dezndjduim. Nou cuvntri la Cartea Facerii, traducere din limba greac veche i note
de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2008, p. 116.

16. OMILIA A VIII-A. A aceluiai, omilie rostit n Biserica Sf. Paul cnd au
citit goii i dup ce a predicat preotul got
1... i sciii i tracii, sauromaii, maurii i inzii i cei care s-au stabilit chiar
la marginile lumii locuite, fiecare, tlmcindu-le n limba proprie, mediteaz la
aceste spuse.
Traducere: Claudia Trnuceanu
40

1 Cor 10,1.
Gal 3,28.
42
Eutropius personaj atotputernic n Imperiul oriental al lui Arcadius (395-408); praepositus sacri cubiculi ntre cca 395-399, consul i patricius n 399. A czut n dizgraie n toamna lui 399,
n condiiile revoltei goilor condui de Gainas i Tribigildus. Refugiat, iniial, n Biserica Sf. Sofia, a
fost apoi exilat n Cyprus, fiind n cele din urm acuzat de trdare i executat la Chalcedon PLRE, II,
p. 440-444 (Eutropius 1); J. H. W. G. Liebeschuetz, Barbarians and Bishops. Army, Church, and State in
the Age of Arcadius and Chrysostom, Oxford, 2001, p. 93-110.
43
Ps 44,11.
44
n ediia romneasc, indieni.
45
n ediia romnesc, sardinieni.
41

IOANNES CHRYSOSTOMOS

284

IN GENESIM
VI, 1 ... E d me toto smen nn, ox me d mnon, ll ka
Skqai ka brbaroi, poll mllon nqrwpo tte keno pr t
mapta toto gnkei;46
Ediia folosit: PG 54, col. 606.

EXPOSITIO IN PSALMUM
1. ERMHNEIA EIS TON D YALMON47
12. O gr otw Skqai, od Qrke, o Sauromtai, ka 'Indo, ka
Maroi, ka sa gria qnh polemen ewqasin, logism toptato
ndomuxn t yux, ka piquma klasto, ka xrhmtwn rw, ka
dunastea pqo, ka tn biwtikn pragmtwn prospqeia.
2. EIS TON MD YALMON48
3. Toto gon ka cbh. Psa gr okoumnh k to Pnemato
dcato kenou. Hrcato mn gr k Palaistnh t dron; prolqe d
e Agupton, e Foinkhn, tn tn Srwn, tn Kilkwn, tn Efrthn, tn
Mshn tn potamn, tn Kappadokn, tn Galatn, tn Skuqn, tn
Qrkn, tn Ellda, tn Gllwn, tn 'Italn, tn Libhn pasan, tn
Epphn, tn 'Asan, e atn tn 'Wkeann... 13 ... O Rwmawn basile
ok n dnaito nomoqeten Prsai, od Persn Rwmaoi; o d
Palaistino otoi ka Prsai, ka Rwmaoi, ka Qrc, ka Skqai, ka
'Indo, ka Maroi, ka ps t okoumn nmou qhkan;

46

Rostit n 388 sau 395.


Lat. Expositio in Psalmum IV
48
Lat. In Psalmum XLIV.
47

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

285

CUVNTRI LA GENEZ
VI, 1 Iar dac noi tim acum lucrul acesta /ce este viciul i virtutea, rul
i binele n.n./ i nu numai noi, ci i sciii i barbarii , apoi cu mult mai mult
tia lucrul acesta omul acela nainte de pcat.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Despre desftarea celor viitoare. S nu
dezndjduim. Nou cuvntri la Cartea Facerii, traducere din limba greac veche i note
de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2008, p. 334.

CUVNTRI LA PSALMI49
1. CUVNTARE LA PSALMUL IV
12. Cci nici sciii, nici tracii, sauromaii i inzii i maurii i cte neamuri
slbatice obinuiesc s poarte rzboaie <nu sunt> aa ca gndul cel mai nesbuit,
ascuns n strfundul sufletului, i ca pofta nestpnit i dragostea de avuii i ca
dorina de putere i pasiunea pentru lucrurile lumeti.
2. LA PSALMUL XLIV
3 i acest lucru s-a ntmplat cu siguran. Cci toat lumea locuit a
primit din acel duh. ntr-adevr, darul a nceput din Palaestina, a pornit spre Egipt,
spre Phoenicia, ctre <ara> sirienilor, a cilicienilor, spre Eufrat, Mesopotamia,
spre <inutul> capadocienilor, ctre al galatilor, al sciilor, tracilor, spre Hellada,
ctre <inutul> galilor, al italicilor, spre ntreaga Libye, spre Europa, Asia, spre
Oceanul nsui ... 13. mpratul romanilor nu ar putea da legi perilor, nici cel al
perilor romanilor. Aceti palestinieni ns au rostuit legi i perilor i romanilor,
tracilor, sciilor, inzilor i maurilor i ntregii lumi locuite.

49

Rostite spre sfritul perioadei antiohiene 386-397.

IOANNES CHRYSOSTOMOS

286

3. EIS TON RMG YALMON50


3 ... Kn delfn x moptrion ka momtrion, ka m
koinwns soi kat tn t lhqea nmon, stw soi to Skqou barbariktero; kn Skqh, kn Sauromth , tn dogmtwn d ed tn
krbeian, ka piste toto ka at s, ato to t at dna so
lsanto okeitero stw ka ggtero;
Ediia folosit: PG 55, col. 58, 186, 203, 461.

UPOMNIMA E tn gion 'Iwnnhn tn 'Apstolon ka Eaggelistn51


VIII, 1 ... H mn gr xri e pnta kkxutai, ok 'Ioudaon, ox
Ellhna, o brbaron, o Skqhn, ok leqeron, o dolon, ok ndra,
o gunaka, o presbthn, o non postrefomnh; pnta d mow
prosiemnh, ka met t sh kalosa tim.
X, 1 ... Kn doloi, kn leqeroi, kn Ellhne, kn brbaroi, kn
Skqai, kn sofoi, kn sofo, kn gunake, kn ndre, kn paida, kn
presbtai, kn timoi, kn ntimoi, kn plosioi, kn pnhte, kn
rxonte, kn ditai, fhs, pnte t at cwntai tim.
Ediia folosit: PG 59, col. 65, 75.

TOU EN AGIOIS PATROS HMWN IWANNOU, ARXIEPISKOPOU


KWNSTANTINOUPOLEWS, TOU XRUSOSTOMOU UPOMNHMA EIS
THN PROS KOLOSSAEIS EPISTOLHN52
VIII, 2 ... Opou ok ni Ellhn ka 'Ioudao, peritom ka
krobusta, brbaro, Skqh, dolo, leqero, ll t pnta, ka n
psi Xrist.
Ediia folosit: PG 62, col. 353.

50

Lat. In Psalmum CXLIII.


Lat. Commentarius in sanctum Joannem Apostolum et Evangelistam. Omilii rostite n 391.
52
Lat. In Epistolam ad Colossenses commentarius. Conform exegezei recente, ele au fost
rostite la Antiochia P. Allen, W. Mayer, Chrysostom and the preaching of homilies in series: A new
approach to the twelve homilies In epistulam ad Colossenses (CPG 4433), n OCP, 60, 1994, p. 2139.
51

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

287

3. LA PSALMUL CXLIII
3 i de-ai avea un frate din acelai tat i aceeai mam i nu i s-ar altura n legea adevrului, s fie pentru tine mai barbar dect un scit. i de-ar fi scit
sau sauromat, dar ar cunoate rigoarea dogmelor i ar crede acest lucru pe care l
crezi tu nsui, s-i fie mai familiar i mai apropiat dect cel care i-a pricinuit
aceleai suferine.
Traduceri: Mihaela Paraschiv

Comentariu la Sfntul Ioan Apostolul i Evanghelistul


VIII, 1 ... Cci, ntr-adevr, harul se revars n toi, nedispreuindu-l nici pe
evreu, nici pe grec, barbar sau scit, nici pe omul liber, pe sclav, pe brbat, pe femeie, pe btrn sau pe tnr, ci apropiindu-se de toi la fel i chemndu-i pe nume
cu cinstire egal.
X, 1 ... i de-ar fi sclavi, liberi, greci, barbari, scii, neghiobi sau nelepi,
femei sau brbai, copii, btrni, chiar dac <ar fi> dezonorai sau plini de cinste,
bogai, sraci, conductori sau oameni simpli, spune, toi sunt considerai demni de
aceeai cinstire.
Traducere: Claudia Trnuceanu

A CELUI NTRU SFINI PRINTELUI NOSTRU IOANNES


CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLISULUI,
COMENTARIILE EPISTOLEI CTRE COLOSENI
VIII, 2 De aceea nu este grec i iudeu, circumcizie i necircumcizie,
barbar, scit, sclav sau om liber, ci toate i n toate <este> Hristos.
Traducere: Claudia Trnuceanu

IOANNES CHRYSOSTOMOS

288

TOU EN AGIOIS PATROS HMWN IWANNOU, ARXIEPISKOPOU


KWNSTANTINOUPOLEWS, TOU XRUSOSTOMOU, UPOQESIS THS
PROS KORINQIOUS PRWTHS EPISTOLHS53
XXXV, 2 ... Toutsti, Tosatai glssai, tosatai fwna, Skuqn,
Qrkn, Rwmawn, Persn, Marwn, 'Indn, Aguptwn, trwn murwn
qnn.
Ediia folosit: PG 61, col. 298-299.

TOU EN AGIOIS PATROS HMWN IWANNOU ARXIEPISKOPOU


KWNSTANTINOUPOLEWS TOU XRUSOSTOMOU UPOMNHMA EIS
THN PROS TIMOQEON EPISTOLHN DEUTERAN54
IV, 3 ox kenou mn od noma sasin o pollo, toton d ka
Ellhne ka brbaroi ka Skqai ka o pr at t okoumnh t
trmata kaq' ksthn dousi tn mran?
Ediia folosit: PG 62, col. 622.

TOU EN AGIOIS PATROS HMWN IWANNOU, ARXIEPISKOPOU


KWNSTANTINOUPOLEWS, TOU XRUSOSTOMOU, UPOMNHMA EIS
THN PROS KORINQIOUS DEUTERAN EPISTOLHN55
XV, 3 ... Toiotou to macobou ena fasi, to par SkQai
nomda, to gumnosofist to tn 'Indn.
Ediia folosit: PG 61, col. 506.

53

Lat. In Epistolam I ad Corinthios.


Lat. In Epistolam II ad Timotheum commentarius.
55
Lat. In Epistolam II ad Corinthios.
54

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

289

A CELUI NTRU SFINI PRINTELUI NOSTRU IOANNES


CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLISULUI,
TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE CORINTENI56
XXXV, 2 ... adic attea limbi, attea glasuri; a sciilor, a tracilor, a romanilor, a perilor, a maurilor, a inzilor57, a egiptenilor i a altor mii de neamuri.
Ediia folosit: Comentariile sau tlcuirea Epistolei nti ctre corinteni a celui
ntru sfini printelui nostru Ioan Hrisostom, Arhiepiscopul Constantinopolului, traducere
din limba elin de Theodosie Athanasiu, ediie revizuit de Constantin Fgean, Bucureti,
2005, p. 374.

COMENTARIILE EPISTOLEI A DOUA CTRE TIMOTEI A CELUI NTRU


SFINI PRINTELUI NOSTRU IOAN GUR DE AUR, ARHIEPISCOPUL
CONSTANTINOPOLISULUI58
IV, 3 Oare nu cei mai muli nici nu cunosc numele lui Nero, pe cnd pe
Paul i elinii, i barbarii, i sciii, ba pn i chiar cei de la marginea pmntului l
cnt i slvesc n fiecare zi?
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Tlcuiri la Epistola a dou ctre Timotei, Epistola ctre Tit, Epistola ctre Filimon ale Sfntului Apostol Pavel, Bucureti, 2005,
p. 4959.

A CELUI NTRU SFINI PRINTELUI NOSTRU IOANNES


CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLISULUI,
COMENTARIILE EPISTOLEI A DOUA CTRE CORINTENI60
XV, 3 ... Se zice c de acest fel sunt nomazii cei de sub stpnirea sciilor,
care triesc viaa ntreag n crue, cum i filosofii cei doi ai inzilor61.
Ediia folosit: Comentariile sau tlcuirea Epistolei a doua ctre corinteni a celui
ntru sfini printelui nostru Ioan Hrisostom, Arhiepiscopul Constantinopolului, traducere
din limba elin de Theodosie Athanasiu, ediie revizuit de Constantin Fgean, Bucureti,
2007, p. 147.

56

Rostit n perioada 381-398.


n ediia romneasc, a indienilor.
58
Rostit n perioada antiohian.
59
n ediie nu este indicat numele traductorului.
60
Rostit n perioada 381-398.
61
n ediia romneasc, ai indienilor.
57

IOANNES CHRYSOSTOMOS

290

TOU EN AGIOIS PATROS HMWN IWANNOU, ARXIEPISKOPOU


KWNSTANTINOUPOLEWS, TOU XRUSOSTOMOU, ERMHNEIA EIS
THN PROS RWMAIOUS EPISTOLHN62
I, 3 ... ll' Wsper, fhs, to qnesi psi khrttomen, oto ka mn,
met Skuqn ka Qrkn ato riqmn.
II, 4 ... E gr sumbah pot ka gnoito, m gnoito, penexqnta
e tn Persn gn Skuqn barbrwn trwn diesprqai kat do ka
tre n kenai ta plesin, eta cafnh tin tn nteqen den
pelqnta, nnhson shn n karpwsmeqa tn paramuqan... 5 ... Kn
gr Ellhn , kn psan pelqn kakan, kn Skqh, kn brbaro, kn
atoqhron, kn psh loga gmwn, ka mura marthmatwn pifermeno forta, ma tn per stauro lgon katedcw ka baptsqh, ka
pnta kena cleiya.
III, 2 ... ll' fwn ato flkeswai mllon dnato, toto
pohse, tn ktsin e mson proqe, ste ka sofn ka dithn, ka
Skqhn ka brbaron di t yew katamaqnta tn pwmnwn t kllo,
p tn Qen nabanein.
VII, 2 ... O gr sti diastol; pnte gr marton. M gr moi
ep, ti dena Ellhn, dena Skqh, dena Qrc; n gr to
ato pante.
XIII, 7 ...Ka o par' mn mnon, ll ka Skqai ka Qrc ka
'Indo ka Prsai, ka troi d barbroi pleosi, ka parqnwn xoro
ka martrwn dmoi ka monaxn summorai, ka pleou otoi loipn tn
gegamhktwn es, ka nhstea ptasi ka kthmosnh perbol;
XVI, 10 ... P gr, fhs, kn 'Ioudao, kn Ellhn, kn Skqh,
kn Qrc, kn stison tero pistesa, poll polasetai t
parhsia.
XIX, 8 ... Otw ka Skqh to 'Abram gnetai pa, ka kenou
pa to Skqou plin llotritero kaqstatai.
XXX, 3 ... ka Prsai ka Skqai ka Qrke, ka o t sxati
okonte, dousi t gunaik tn filosofan ka makarzousi.
Ediia folosit: PG 60, col. 399, 405, 408, 412, 444, 517, 564, 593, 665.

62

Lat. Commentarius in Epistolam ad Romanos. Rostit n perioada 381-398.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

291

COMENTARIUL LA EPISTOLA CTRE ROMANI AL CELUI NTRU


SFINI PRINTELUI NOSTRU IOANNES CHRYSOSTOMOS,
ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLISULUI
I, 3 ci precum, zise, facem cunoscut tuturor neamurilor, aa <vi-i facem cunoscui> pe acetia i vou, mpreun cu mulimile sciilor i ale tracilor
II, 4 Cci de-ar surveni i s-ar ntmpla vreodat, ceea ce s nu se ntmple, ca, fiind dui n ara perilor sau a sciilor sau a altor barbari, s fim risipii
cte doi sau trei n acele ceti, mai apoi, pe neateptate, s vedem sosind pe cineva, dintre cei de aici, imagineaz-i de ct consolare am avea parte 5 Cci,
chiar de-ai fi grec, i chiar de-ai fi trecut prin toat rutatea, chiar de-ai fi scit sau
barbar, o brut veritabil de-ai fi, chiar de-ai fi mpovrat de tot dispreul i ai purta
nenumrate poveri ale pcatelor, o dat ce ai primit cuvntul crucii i ai fost botezat, ti-ai i ters toate acele <pcate>.
III, 2 ci, ceea ce a putut mai mult dect vocea s-i atrag pe acetia,
acest lucru a fcut, punnd la ndemn zidirea, astfel, nct s-i ridice la Dumnezeu i pe tiutor i pe ignorant, i pe scit i pe barbar, o dat ce au constatat cu privirea frumuseea celor vzute.
VII, 2 ntr-adevr, nu exist deosebire, cci toi au pctuit: s nu-mi
spui c cutare-i grec, cutare-i scit, cutare-i trac, cci toi <sunt> cu aceleai <pcate>.
XIII, 7 i nu doar la noi, ci i la scii i traci, inzi i peri i la muli ali
barbari <exist> adunri de fecioare i mulimi de martiri i confrerii de clugri i
acetia sunt chiar mai numeroi dect cei nsurai i <exist> o frenezie a postirii i
un orgoliu al srciei.
XVI, 10 Cci oricine, zice, fie el iudeu, grec, scit, trac sau oricare altul,
o dat ce a crezut, se va bucura de mult libertate de vorbire.
XIX, 8 n acest chip /n duh n.n./ i scitul devine fiul lui Avraam i,
dimpotriv, fiul <trupesc al> aceluia /al lui Avraam n.n./ se arat mai strin dect
un scit.
XXX, 3 i perii, i sciii, i tracii, i cei ce locuiesc pe la captul
<lumii> cnt i preaslvesc nelepciunea femeii63.
Traducere: Mihaela Paraschiv
Ediia consultat: Sfntul Ioan Gur de Aur, Comentariile sau explicarea Epistolei ctre Romani a celui ntru Sfini Printelui nostru Ioan Chrisostom, Arhiepiscopul Constantinopolei, traducere din limba elin de Theodosie Athanasiu, evizuit i ngrijit de
Cezar Pvlacu i Cristian Untea, Bucureti, 2005.

63

Priscila

292

IOANNES CHRYSOSTOMOS

EIS THN PROFHTIKHN PHSIN Tn lgoussan; "'Eg Krio Qe


pohsa f ka skto, poin ernhn, ka ktzwn kak."64
1 ... d Skqh, ka Qrc, ka Maro, ka 'Ind okti;
gr diafor t gltth ok fhsin eshmon at gensqai tn mn di
lecin... 2 Plin g to Skqou ka to Qrk dialego mnou o
dunsomai koein, od tero t trou gltth; ... ll ka Skqh,
ka Qrc, ka Maro, ka 'Ind, ka Sauromth, ka psa lali,
ka psa gltta, ka pn qno dunsetai tath pakoein t fon ...
'Epeid gr ok stin ko tata maqen, ll' yei ka qewp, yi d
psi ma, e ka gltta diforo, ka brbaro, ka Skqai, ka Qrke,
ka Maroi, ka 'Indo tath koousi t fwn, toutsti, t qama
blponte, t kllo kplhttmenoi, tn faidrthta, t mge qo, t
lla panta t pr tn orann, dcan na frousi t Dhmiourg o
kal frononte.
Ediia folosit: PG 56, col. 143-144.

OMILIA e t O mn qerism pol, o d rgtai lgoi65


X, 2 ... Skqai mn gr ka Qrke ka Maroi ka 'Indo ka Prsai
ka Sauromtai, ka o tn Ellda ka o Hpeiron okonte, ka psa,
epen, f' l to damosin teleto, ka p tn lastrwn kenwn
cebakxeeto ka xra ka pli kai rhmo, g ka qlatta, ka brbaro
ka Ell, ka rh ka npai ka bouno;
Ediia folosit: PG 63, col. 519.

OMILIA Pr to gkataleyanta tv snacin t 'Ekklhsa, ka e


t m paratrxein t pigraf tn qewn Grafn, ka e t pgramma
to bwmo, ka e to neofwtstou66
4 ... Totwn tonun to mn par patpwn exon decmenoi, to d
p tn plhson qnn, oon p Skuqn, p Qrkn, p Aguptwn;
Ediia folosit: PG 51, col. 73.

64
Lat. In propheticum dictum illud, Ego dominus deus feci lumen et tenebras, faciens pacem, et
creans mala. Rostit n 386-387.
65
Lat. Homilia in illud: Messis quidem multa, operarii autem pauci (Mt 9, 37).
66
Omilie din ciclul In principium Actorum. Rostit n perioada antiohian.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

293

La cuvntul profetic care zice: Eu sunt Domnul Dumnezeu, Cel ce am fcut


lumin i ntuneric, Cel ce fac pace i zidesc rele67
1 ... scitul, tracul, maurul i indul nu /neleg limba greac n.n./, pentru c
deosebirea de limb nu-i las s neleag limba mea. 2 La fel i eu nu pot nelege
cnd vorbete un scit sau un trac, nici un altul, limba altuia... i scitul, i tracul, i
maurul, i indul, i sauromatul68, orice grai, orice limb, orice popor poate nelege
glasul acesta /al elementelor naturii n.n./... C acest glas nu se nelege cu auzul,
ci cu privirea, cu contemplarea, iar privirea este una la toi oamenii, chiar dac
limba e diferit; i barbarul, i sciii, i tracii, i inzii69 neleg acest glas, adic toi
acetia vznd minunea, rmn uimii de frumuseea, strlucirea i mreia cerului
i de toate cele ale lui, iar cei care judec bine nal slav Creatorului.

Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la Ana. Omilii la David i Saul.
Omilii la Serafimi, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti,
2007, p. 206, 207.

Omilia aceluiai la: grul este mult, ns lucrtorii puini


Cci sciii i tracii, maurii, inzii, perii, sauromaii i cei care locuiesc n
Ellada i n Epirus i tot, ca s zic aa, <pmntul> de sub soare cinsteau pe zeii
pgni i erau tulburai de acele genii rele i inuturile i oraele i deertul, pmntul i marea, barbarul i elenul, i munii, vile mpdurite i colinele.
Traducere: Claudia Trnuceanu

Omilie mpotriva celor care n-au venit la biseric; s nu trecem cu nepsare


pe lng titlurile crilor dumnezeietilor Scripturi; despre inscripia de pe
altarul din Atena i ctre cei de curnd luminai
4 ... Pe unii dintre aceti idoli atenienii i-au motenit de la prini, pe alii iau luat de la neamurile vecine, de la scii, de la traci, de la egipteni.
Ediia folosit: Sfntul Iona Gur de Aur, Omilii la sracul Lazr. Despre soart
i providen. Despre rugciune. Despre vieuirea dup Dumnezeu i alte omilii, traducere
din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2005, p. 306.

67

Is 45,7.
n ediia romneasc, sarmatul.
69
n ediia romneasc, indienii.

68

294

IOANNES CHRYSOSTOMOS

Oti xrsimo tn Grafn ngnwsi, ka ti doule ka peristsei


pragmtwn xepwton poie tn prosxonta, ka ti t noma tn
postlwn polln stin ciwmtwn noma, ka ti tn cwqen rxntwn
ka atn tn basileuntwn poll mezona kkthntai dnamin o
pstoloi ka cousan; ka pr t tlei pr neofwtstou70
1 ... Kn pr 'Indo plq, o prtou nsxwn lio r,
kn e tn keann plq, kn pr t Bretannik nsou kena,
kn e tn Eceinon ples pnton, kn pr t ntia plq mrh,
pntwn kos pantaxo t p t Graf filosofontwn, fwn mn
tr, pstei d ox tr, ka glss mn diafr, diano d sumfn. O
mn gr fqggo t glssh, nllaktai, d trpo t esebea ok
nllaktai ka barbarzousi mn t gltt, filosofosi d t gnm ka
soloikzousi mn t fqgg, esebosi d t trp.
4 ... ka baptisqe eqw ka t metr glss, ka t tn
Persn, ka t tn 'Indn, ka t tn Skuqn fqggeto, ste maqen ka
to pstou, ti Pnemato gou cwto.
Ediia folosit: PG 51, col. 87-88, 92.

Pr te 'Ioudaou ka Ellhna pdeici, ti st Qe Xpist, k


tn par to proftai pollaxo per ato ephnmnwn71
6 ... 'All per tn gpwn tn trpon nqppwn lgei, per
Skuqn, per Qrkn, per Marwn, per 'Indn, per Sauromtwn, per
Persn. Oti d tata pnta t qnh p na getai zugn ka llo
profth dhln lege;...
7 ... man glttan xon tn 'Ioudakn, p tn Skqhn ka tn
'Indn ka tn Sauromthn ka tn Qrka peise?
11 ... ka pantaxo qusiastria nastsai, n t Pwmawn xr, n
t Persn, n t Skuqn, n t Marwn, n t 'Indn;
Ediia folosit: PG 48, col. 822, 830.

70
Omilie din ciclul In principium Actorum, III. De utilitate lectionis Scripturarum. Rostit
n perioada antiohian.
71
Lat. Adversus Iudaeos et gentiles demonstratio, quod Christus sit Deus, ex iis, quae
multis in locis de illo dicta sunt apud prophetas

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

295

C folositoare este citirea Scripturii; c robia i greutile vieii nu nfrng pe


cel cu luare-aminte; c numele de apostol este nume de mari vrednicii i c
apostolii au mai mare putere i autoritate dect cpeteniile lumeti, i chiar
dect mpraii; iar la sfrit, ctre cei nou-luminai
1 De te-ai duce la inzi72, cei pe care i vede nti soarele la rsritul lui,
de te-ai duce n prile scldate de Ocean, de te-ai duce n insulele britanice, de ai
cltori spre Marea Neagr, de te-ai duce spre prile de miazzi, pretutindeni vei
auzi c oamenii cuget la cele spuse de Scriptur; cu alt glas, dar nu cu alt credin, n limbi deosebite, dar cu acelai gnd. Sunetul limbii e altul, dar nu-i altul chipul credinei. Cu limba vorbesc n graiuri barbare, dar cu mintea cuget n credin;
cu glasul fac greeli de grai, dar cu viaa triesc dreapta-credin.
4 ... astfel, cel botezat gria ndat i n limba noastr, i n limba perilor,
i n limba inzilor73, i n limba sciilor, ca s afle i necredincioii c au fost nvrednicii de harul Duhului Sfnt.
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la sracul Lazr. Despre soart
i providen. Despre rugciune. Despre vieuirea dup Dumnezeu i alte omilii, traducere
din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2005, p. 330-331, 337.

Dovedire ctre iudei i elini c Hristos este Dumnezeu.


Dovedire din cele spuse despre El de ctre profei n multe locuri
6 Nu, n acest loc e vorba de purtrile oamenilor slbatici, e vorba de
scii, de traci, de mauri, de inzi74, de sauromai75, de peri. C toate aceste neamuri
vor fi puse sub un singur jug, a artat-o i un alt profet, spunnd76
7 Cum i-au convins pe scit, pe ind, pe sauromat77 i pe trac, cnd nu
tiau dect o singur limb, pe cea iudaic?
11 i, pretutindeni, /Hristos n.n./ s ridice altare, n ara romanilor, n
ara perilor, n ara sciilor, n ara maurilor, n ara inzilor78!
Ediia folosit: Sfntul Ioan Gur de Aur, Cuvntri mpotriva anomeilor. Ctre
iudei, traducere din limba greac veche i note de Dumitru Fecioru, Bucureti, 2007, p. 212,
213, 227.
72

n ediia romneasc, indieni.


n ediia romneasc, limba indienilor.
74
n ediia romneasc, indieni.
75
n ediia romneasc, sarmai.
76
Urmeaz un citat din Sof 3,9-10.
77
n ediia romneasc, sarmat.
78
n ediia romneasc, ara indienilor.
73

296

IOANNES CHRYSOSTOMOS

EPISTOLAE
1. INNOKENTIW EPISKOPW RWMHS
T despt mou t adesimwtt, ka qeofilestt piskp
'Innokent 'Iwnnh n Kur xarein.
Od n to cw mn on dikasthroi toiata tolmqh pot,
mllon d od k barbarik dikasthr, od Skqai, od Sauromtai
otw n pote dkasan k mi mora krnante, pnto to atiwmnou,
paraitoumnou o krsin, ll pxqeian, kalonto dikast murou,
nequnon autn enai lgonto, ka t okoumnh parosh podsasqai t ata, ka decai autn n pasin qon nta.
Ediia folosit: PG 52, col. 53579.

2. EPISTOLAE AD OLYMPIADEM
IX (XIV), 5b ... 'Edlwsn moi o monzonte o Marse, o Gtqoi,
nqa e kkrupto Serapwn pskopo ti Onla piskopo
qaumsio keno n prnh xeirotnhsa ka pemya e Gotqan, poll
ka megla katorqsa koimqh; ka lqe frwn grmmata to hg tn
Gtqwn cionta pemfqnai ato pskpon.
Ediia folosit: Jean Chrysostome, Lettres Olympias, introduction et traduction
de Anne-Marie Malingrey, Paris, 1947 (SC 13), p. 151.

79
Vezi i forma latin n Mansi, 3, col. 1093: Neque in gentilium iudiciis, immo neque in
barbarico tribunali talia umquam acta sunt; ac neque Scythae, neque Sarmatae ita umquam iudicarunt,
iudicium ab una parte ferentes, absente eo qui innumeros, et extra culpam se esse dicente, cum toto orbe
terrarum crimina depellere paratus sit, atque in omnibus se insontem demonstrare.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

297

SCRISORI
1. LUI INNOCENTIUS, EPISCOPUL ROMEI80
Stpnului meu preavenerabil i mult iubit de Dumnezeu, episcopului Innocentius, Ioannes i dorete bucurie ntru Domnul.
ntr-adevr, nici la judecile din afara <Bisericii cretine> nu s-au ndrznit vreodat astfel de lucruri, mai mult, nici la tribunalul barbar, nici sciii, nici sauromaii nu au inut proces vreodat astfel, judecnd de o singur parte, cel acuzat
fiind absent, refuznd nu judecata, ci ura, chemnd numeroi judectori <i> spunnd c el nu este vinovat i c, n faa lumii, s-a lepdat de nvinuiri i s-a artat
ca fiind nevinovat n toate.81
Traducere: Claudia Trnuceanu

2. SCRISORI CTRE OLYMPIADA82


IX, 5b: Monahii mari, goi, unde se ascundea Serapion episcopul83, mi-au
dat de tire c a venit diaconul Moduarios cu vestea c Unila, minunatul episcop pe
care l-am hirotonit mai nainte i l-am trimis n Gothia i a realizat lucruri multe i
mari, a adormit [n Domnul]. i el a venit putrnd scrisori ale regelui goilor care
cerea s li se trimit episcop.84
Ediia folosit: Ioan Gur de Aur, Scrisori din exil, volum realizat de Ioan I. Ic jr.,
Sibiu, f.a., p. 181.
80
Despre Innocentius I (402-417), cf. FHDRCh, XLII. Scrisoarea, datnd din 404, a fost
adus de preotul Germanus (358/9? cndva ntre 405-415) i diaconul Ioannes Cassianus (360/5 cca
435), originari din Scythia cf. Pall., Dial., III, 19; Sozom., HE, VIII, 26, 8; C. Broc, Jean Cassien,
disciple de Jean Chrysostome, n C. Bdili et A. Jakab (d.), Jean Cassien entre lOrient et lOccident. Actes du colloque international organis par le New Europe College en collaboration avec
Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Bucarest, 27-28 septembre 2001), Paris-Iai, 2003, p. 34-35, 37-39.
81
Referiri la sinodul din toamna anului 403 Ad Quercum (La Stejar), pe malul asiatic al
Bosforului, n apropiere de Chalcedon, unde, n absen, arhiepiscopul constantinopolitan a fost acuzat, printre altele, de nstrinarea bisericilor ctre barbari, de depirea limitelor jurisdicionale i de
susinerea origenismului Mansi, 3, col. 1141-1148; Pallad., Dial., VIII, Socr., HE, VI, 11; 15;
Sozom., HE, VIII, 17; Theod., HE, V, 34, 3; Cassiod., HE, X, 11; 14; J. H. W. G. Liebeschuetz, op.
cit., p. 198-216.
82
Anul 404.
83
Fost diacon din Constantinopolis, consacrat de Ioannes episcop de Heraclea (Thracia).
84
Despre misionarismul coordonat de Ioannes Chrysostomos printre goii nord-pontici, cf.
Theod., HE, V, 31; V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, I/1, Les actes
de patriarches. Les regestes de 381 715, Paris, nr. 17, 17a (p. 16); J. Zeiller, Les origines chrtiennes dans les provinces danubiennes de lEmpire romain, Paris, 1918, p. 415, 544-547; V. Gh. Sibiescu, Activitatea misionar a Sfntului Ioan Hrisostom printre goi, n GB, 32, 1973, 3-4, p. 375-388;
E. Popescu, Christianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucureti, 1994, p. 65, 187-194; N.
Zugravu, Geneza cretinismului popular al romnilor, Bucureti, 1997, p. 242.

298

RUFINUS DIN AQUILEIA

XXXI. RUFINI AQUILEIENSIS

HISTORIA ECCLESIASTICA
II, 12. Interea cum ad bellum Sarmaticum Valentinianus de Galliae parti-

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

299

XXXI. RUFINUS DIN AQUILEIA


(cca 345 cca 410)
Autorul. Tyrranius Rufinus s-a nscut la Concordia, n apropiere de Aquileia, ntro familie de bun condiie. A studiat la Roma, primind o educaie specific timpului, adic
orientat spre gramatic i retoric. n 371/2, a fost botezat, fiind apoi atras de idealul ascetic. A intrat n aceeai mnstire cu Hieronymus, de care l-a legat apoi o lung prietenie cu
tribulaii, dup care, cel mai devreme n 373 i cel mai trziu n 375, a plecat n Egipt, unde
a rmas ase ani. n 379, era n Mesopotamia, a revenit n Egipt, apoi a ajuns la Hierosolyma, unde s-a consacrat ascezei i studiilor. Aici a fost hirotonit preot. n 397, s-a ntors n
Italia, unde divergenele cu Hieronymus pe seama operei lui Origene au acutizat polemica
dintre ei. Ultimii ani au fost marcai de peregrinri prin nordul Italiei, datorate situaiei politice create de invazia goilor lui Alaricus. A murit la Messina dup jefuirea Romei n 410.
Opera. Gennadius de Massilia scria despre Rufinus c non minima pars fuit doctum Ecclesiae (Vir. ill., XVII, n PL 58, col. 1069-1070). Rufinus este cunoscut att ca
autor al unor lucrri exegetice i polemice (Comentariu la simbolul apostolilor, Apologia
etc.), dar mai ales ca traductor al unor opere semnate de Origene, Vasile de Cappadocia,
Gregorius de Nazianzus .a. n (401-)403, a transpus n latin Istoria bisericeasc a lui Eusebius de Caesarea, pe care a continuat-o cu descrierea evenimentelor dintre 324-395 (crile X-XI).
Bibliografie: Genn., Vir. ill., XVII; J. Gribomont, Rufin dAquile, n DECA, II, p.
2197-2198; H. M. P. McHugh, Rufinus of Aquileia (ca. 345 410), n EEC, p. 1002-1003;
PCBE, 2/2, p. 1925-1940 (Tyrranius Rufinus 3); DELC, p. 745-746 (Rufin); A. de Vog,
Histoire littraire du mouvement monastique dans lAntiquit, III, Jrme, Augustin et
Rufin au tournant du sicle (391-405), Paris, 1996, p. 247-316; H. Inglebert, Les Romains
chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans
lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 325-355; R. Drobner, Tirannio Rufino di
Concordia (Aquileia). Bibliografia, n Augustinianum, 40, 2000, 2, p. 461-517; G. W.
Trompf, Early Christian Historiography. Narratives of redistributive justice, London and
New York, 2000, p. 158-184; P. Franco Beatrice, De Rufin Cassiodore. La rception des
Histoires ecclsiastiques grecques dans lOccident latin, n LHistoriographie de lglise
des premiers sicles, sous la direction de B. Pouderon et Y.-M. Duval, prface de M. Quesnel, Paris, 2001, p. 237-242; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 345-349.

ISTORIA BISERICEASC
II, 12. ntre timp, dup ce a venit din prile Galliei n Illyricum pentru rz-

300

RUFINUS DIN AQUILEIA

bus venisset Illyricum, ibi vixdum coepto bello aegritudine subita oppressus diem
obiit, relictis heredibus in imperio filiis Gratiano Augusto Valentinianoque admodum parvulo et nondum regiis insignibus initiato ...
13. Per idem tempus in orientis regno Gothorum gens sedibus suis pulsa
per omnes se Thracias infudit armisque urbes et agros vastare feraliter coepit. Tum
vero Valentis bella, quae ecclesiis inferebat, in hostem coepta converti Ipse

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

301

boiul sarmatic1, Valentinianus a murit acolo, lovit de o boal subit2, cnd abia fusese nceput conflictul, lsnd motenitori n imperiu pe Gratianus Augustus3 i pe
Valentinianus, foarte mic i nc neiniiat n treburile nsemnate ale domniei4.
13. n aceeai vreme, n regatul goilor din Orient, neamul, alungat din slaurile sale, s-a rspndit prin toat Thracia i, cu armele, a nceput s pustiiasc slbatic
oraele i ogoarele. Atunci, de fapt, rzboaiele pe care Valens le purta cu Bisericile5 au

1
Este vorba despre expediia de pedepsire din august-septembrie 375 declanat de Valentinianus I (364-375) mpotriva sarmailor asociai cu cvazii, care n 374 fcuser incursiuni n provinciile panonice Amm., XXIX, 6, 1-16; XXX, 6; Ps. Aur. Vict., Epit. Caes., XLV, 8; Hier., Chron., a.
375; Socr., HE, III, 12; Sozom., HE, VI, 36, 1-2; Zos., IV, 16, 4-6; 17, 2; Theoph. Conf., Chron., a.
5867 (375); R. Seager, Roman Policy on the Rhine and Danube in Ammianus, n CQ, 49, 1999, p.
597-599; Ch. von Hoof, Valentinian I, n mprai romani. 55 de portrete de la Caesar la Iustinian
editate de M. Clauss, traducere din limba german i note de A. Armbruster, Bucureti, 2001, p. 397398; M. Grant, Gli imperatori romani. Storia e segreti, Roma, 2004, p. 3388; A. Husar, Gesta Deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale, III, De la Valentinieni la regatele barbare din Occident,
Cluj-Napoca, 2007, p. 73-74.
2
Flavius Valentinianus I (364-375) a murit la 17 noiembrie 375 la Brigetio (Szny, Ungaria) n urma unui atat de apoplexie Amm., XXX, 6, 1-6; Hier., Chron., a, 375; Ps.-Aur. Vict., Epit.
Caes., XLV, 8; Oros., VII, 32, 14; Socr., HE, IV, 31; Sozom., HE, VI, 36, 3-4; Zos., IV, 17; Theoph.
Conf., Chron., anul 5867 (375); Georgios Mon., Chron., IX, 7; Leo Gramm., Chron.; PLRE, I, p. 934
(Fl. Valentinianus 7); D. Kienast, Rmische Kaisertabelle. Grndzge einer rmischen Kaiserchronologie, Darmstadt, 1996, p. 327; Ch. von Hoof, op. cit., p. 398; M. Grant, op. cit.; A. Husar, op. cit., p. 74.
3
Flavius Gratianus era fiul mai mare al lui Valentinianus I (364-375), nscut la 18 aprilie
359 din cstoria cu Marina Severa; a fost proclamat Augustus de ctre tatl su la 24 august 367 n
faa trupelor adunate la Ambiani (Amiens, Frana) Amm., XXVII, 6, 4-16; Ps.-Aur. Vict., Epit.
Caes., XLVI, 1; Oros., VII, 32, 8; 34, 1; Socr., HE, IV, 11, 3; 31, 10; Sozom., HE, VI, 10, 1; VII, 13,
9; Philostorg., HE, VIII, 8; IX, 16; Zos., IV, 12, 2; PLRE, I, p. 401 (Fl. Gratianus 2), 1130 (Stemmata
4. Family of Valentinian I); D. Kienast, op. cit., p. 333; Ch. von Hoof, op. cit., p. 396; K. M. Girardet,
Graian, n mprai romani, p. 408; M. Grant, op. cit., p. 339, 347.
4
Flavius Valentinianus II, nscut la 2 iulie 371 de cea doua soie a lui Valentinianus I (364375), Iustina; proclamat Augustus la 22 noiembrie 375, aadar doar la patru ani, printr-o hotrre a armatei Amm., XXX, 10, 1-5; Ps.-Aur. Vict., Epit.Caes., XLV, 10; Oros., VII, 32, 15; Zos., IV, 19, 1;
Socr., HE, IV, 10; 31, 7; Sozom., HE, VI, 10, 1; 36, 5; Philost., HE, 9, 16; PLRE, I, p. 934-935 (Flavius
Valentinianus 8), 1130 (Stemmata 4. Family of Valentinian I).
5
Valens (364-378) era arian, persecutnd sub diverse forme prelaii, monahii i comunitile ortodoxe Vasile cel Mare, Ep. 59, 3; 70; 90, 2; 242, 2; Socr., HE, III-IV, passim; Sozom., HE, VI,
6, 10-40; Theod., HE, IV, passim; Oros., VII, 33, 1-4; 9; Cassiod., HE, VII-IX, passim; Ioann.
Antioch., Hist. chron., frg. 274; 278; M. G. Mara, Valens. Empereur, n DECA, II, p. 2506; H.
Leppin, Von Constantin dem Groen zu Theodosius II. Das christliche Kaisertum bei den Kirchenhistorikern Socrates, Sozomenus und Theodoret, Gttingen, 1996, p. 60-66; R. Malcolm Errington, Valens,
n mprai romani, p. 405; N. Lenski, Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth
Century A. D., Berkeley-Los Angeles-London, 2002, p. 211-263; A. Husar, op. cit., p. 117-124.

302

RUFINUS DIN AQUILEIA

tamen ab hostibus circumventus in praedio, quo ex bello trepidus confugerat, impietatis suae poenas igni exustus dedit, annis in imperio cum fratre primo et post cum
fratris filiis quattuordecim pariter exactis. Quae pugna initium mali Romano imperio tunc et deinceps fuit.
Ediia folosit: Tyranii Rufini Scripta varia, curauit Manlius Simonetti, Citt
Nuova, 2000 (CSEA V/2), p. 282.
Ediia consultat: Eusebius, Werke, II/2, Die Kirchengeschichte. Die Bcher VI
bis X. ber die Mrtyren in Palstina, Herausgegeben von Eduard Scwartz, die lateinische
bersetzung des Rufinus von Theodor Mommsen, Leipzig, 1908 (GCS), p. 1019-1020.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

303

nceput a fi ntoarse mpotriva dumanului...; oricum el nsui, ncercuit de dumani


pe terenul unde fugise tremurnd din lupt, ars, i-a pltit prin foc pedeapsa impietii sale6, petrecnd la domnie paisprezece ani, n mod egal, mai nti mpreun cu
fratele, apoi mpreun cu fiii fratelui7. Aceast lupt a fost pentru Imperiul roman
nceputul rului atunci i n continuare8.
Traducere: Claudia Trnuceanu

6
Flavius Valens a murit n timpul btliei de la Hadrianopolis din 9 august 378 dup
unele surse chiar pe cmpul de lupt, dup altele, ntr-o cas unde fusese transportat din cauza rnilor
i pe care germanicii au incendiat-o Amm., XXXI, 13, 12-15; Hier., Chron., a. 378; Ep. LX, 15, 2;
Ioann. Chrysost., Ctre o femeie rmas vduv de tnr, 5; Ps.-Aur. Vict., Epit. Caes. XLVI, 2;
Oros., VII, 33, 15; 19; Socr., HE, IV, 38; Theod., HE, IV, 36, 2; V, 4, 10; Philostorg., HE, IX, 17;
Zos., IV, 24, 2; Zon, XIII, 16, 24-25; Cons. Const., a. 378; Cassiod., Chron., a. 378; Theoph. Conf..,
Chron., anul 5869 (378); Leo Gramm., Chron.; N. Lenski, op. cit.; vezi i infra.
7
Valens a domnit ntre 28 martie 364 i 9 august 378, deci 14 ani i 5 luni (Hier., Chron., a.
378; date greite la Amm., XXXI, 14, 1; Ps.-Aur. Vict., Epit. Caes., XLVI, 1; Zon., XIII, 16, 42),
dintre care doar 11 ani i 8 luni cu fratele su Valentinianus I (364-375); D. Kienast, op. cit., p. 330.
8
Este vorba despre dezastrul armatei romane de la Hadrianopolis din 9 august 378, pe care
Ammianus Marcellinus nu ezita s-l compare cu vestita btlie de la Cannae (2 august 216 .H.)
Amm., XXXI, 3-16; Hier., Chron., a. 378; Ps.-Aur. Vict., Epit. Caes., XLVI, 2; Oros., VII, 33, 13-15;
Socr., HE, IV, 38; Sozom., HE, 40, 2-5; Theod., HE, IV, 36, 1-2; V, 4, 10; Zos., IV, 24; Prosper Tiro,
Chorn., a. 377; Cassiod., Chron., a. 378; Iord., Get., XXVI, 136-138; Theoph. Conf., Chron., a. 5870
(378); Zon., XIII, 16; I. Barnea, n DID, II, p. 393-401; H. Wolfram, Histoire des Goths, traduit de
langlais par F. Straschitz et J. Mly, prface de P. Rich, Paris, 1990, 131-144; R. Malcolm Errington, op. cit., p. 406-407; N. Lenski, op. cit.; P. Heather, I Goti dal Baltico al Mediterraneo. La storia
dei barbari che sconfissero Roma, Genova, 2005, p. 139-144; idem, La caduta dellImpero romano.
Una nuova storia, traduzione dallinglese di S. Cherchi, Milano, 2006, p. 211-228; A. Barbero, 9 agosto
378 il giorno dei barbari, Roma-Bari, 2007; A. Husar, op. cit., p. 88-106.

304

EUSEBIUS HIERONYMUS

XXXII. EUSEBII HIERONYMI

1. EPISTULA LIX
(Ad Marcellam de quinque novi testamenti quaestionibus)
4, 4. in omnibus locis uersabatur: cum Thoma in India, cum Petro Romae,
cum Paulo in Illyrico, cum Tito in Creta, cum Andrea in Achaia, cum singulis

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

305

XXXII. EUSEBIUS HIERONYMUS


(cca 347 419/20)
Autorul. Dup propria-i mrturie, Eusebius Hieronymus s-a nscut n 331 n oppidum Stridonis, aflat la grania dintre provinciile Dalmatia i Pannonia, distrus de goi n
376. Data naterii e ns greit, cel mai probabil aceasta plasndu-se cndva n jurul lui
347. Dup studii literare la Roma i un stagiu funcionresc la Curtea imperial de la Augusta Treverorum, ctre 370 s-a retras ntr-o comunitate monastic de la Aquileia, dup care,
aceasta dizolvndu-se, a plecat n Syria, stabilindu-se n 374 n deertul de la Chalcis. n
Orient a nvat greaca i ebraica i a cunoscut mari personaliti ale teologiei orientale, precum Epiphanios de Salamis (365-403) i Gregorius de Nazianzus (329/30-389/90). ntors la
Roma, a fost secretarul papei Damasus I (366-384), dup moartea acestuia fcnd un lung
pelerinaj prin Chypros, Syria, Palaestina, Egipt, stabilindu-se n 386 la Bethleem. Aici a nfiinat o mnstire i a desfurat o bogat activitate literar. A murit n 419 sau 420.
Opera. Exegeii operei hieronimiene au clasificat scrierile n mai multe categorii:
a) versiuni biblice, dintre care cea mai important realizare este traducerea n latin, dup
originalul grec, ntre 393-405, a Bibliei, numit din secolul al IX-lea Vulgata; b) opere de
erudiie, precum traducerea, adaptarea i continuarea pn la anul 378 a Cronicii lui Eusebius sau De viris illustribus (Despre brbaii ilutri), scris n 392; c) comentarii biblice i
sinteze teologice; d) traduceri din opere polemice ale unor teologi orientali, precum Epiphanios de Salamis; e) opere hagiografice Vita S. Pauli primi eremitae (Viaa sfntului Paul,
primul eremit), Vita S. Hilarioni (Viaa sfntului Ilarion), Vita Malchi monachi captivi (Viaa lui Malchus, monahul robit) .a.; f) coresponden; g) tratate polemice.
Bibliografie: Hier., Vir. ill., CXXXV; J. N. D. Kelly, Jerome. His Life, Writings,
and Controversies, London, 1975; J. Gribomont, Jrme (347 env. 419), n DECA, II, p.
1320-1324; DELC, p. 377-379 (Ieronim, Fericitul); M. Fuhrmann, Rom in der Sptantike.
Portrt einer Epoche, Mnchen-Zrich, 1994, p. 51, 111-112, 187-195, 228-230; M. von
Albrecht, Geschichte der rmische Literatur von Andronicus bis Boethius. Mit Bercksichtigung ihrer Bedeutung fr die Neuzeit, II, Mnchen-New Providence-London-Paris, 21994, p.
1096-1097, 1305-1317; H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome.
Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris,
1996, p. 205-295; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine,
II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E.
Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 321-345; H. Freiherr von
Campenhausen, Prinii latini ai Bisericii, II, traducere din german de M.-M. Anghelescu
revzut de A. Manolescu, Bucureti, 2005, p. 5-78.

1. SCRISOAREA A LIX-A
(Marcellei, despre cinci probleme ale Noului Testament)1
4, 4. Se ducea n toate locurile: cu Toma n India, cu Petru la Roma, cu Paul
n Illyricum, cu Titus n Creta, cu Andrei n Achaia, cu fiecare apostol n parte i cu
1
Scrisoare adresat din Bethleem, la o dat incert (ctre 394), Marcellei, cunoscut i din
alte epistole ale lui Hieronymus vezi PCBE, 2/2, p. 1357-1362 (Marcella 1).

306

EUSEBIUS HIERONYMUS

apostolis et apostolicis uiris in singulis cunctisque regionibus.


Ediia folosit: Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, I, Epistulae I-LXX, edidit
Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Viena, 1996 (CSEL LIV), p. 546-547.

2. EPISTULA LX
(Ad Heliodorum Epitaphium Nepotiani)
4, 2. inmortalem animam et post dissolutionem corporis subsistentem,
quod Pythagoras somniauit, Democritus non credidit, in consolationem damnationis suae Socrates disputauit in carcere, Indus, Persa, Gothus, Aegyptus philosophantur. Bessorum feritas et pellitorum turba populorum, qui mortuorum quondam
inferiis homines immolabant, stridorem suum in dulce crucis fregerunt melos et
totius mundi una uox Christus est.
15, 3. huius germanus Ualens Gothico bello uictus in Thracia eundem
locum et mortis habuit et sepulchri.
Ediia folosit: Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, I, Epistulae I-LXX, edidit
Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Viena, 1996 (CSEL LIV), p. 553, 569.

3. EPISTULA CVI
(Ad Sunniam et Fretelam de psalterio, quae de LXX interpretum editione
corrupta sint)
1, 1. Uere in uobis apostolicus et propheticus sermo conpletus est in omnem terram exiit sonus eorum et in fines orbis terrae uerba eorum. quis hoc
crederet, ut barbara Getarum lingua Hebraicam quaereret ueritatem et dormitantibus, immo contendentibus Graecis ipsa Germania spiritus sancti eloquia scrutaretur?
Ediia folosit: Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, II, Epistulae LXXI-CXX, edidit
Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Viena, 1996 (CSEL LV), p. 247.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

307

prieteni ai apostolilor n fiecare i n toate inuturile.


Traducere: Claudia Trnuceanu

2. SCRISOAREA A LX-A
(Lui Heliodorus. Epitaful lui Nepotianus)2
4, 2. Inzii, perii, goii, egiptenii filozofeaz asupra sufletului nemuritor
care triete i dup distrugerea corpului, <lucru> pe care Pythagoras l visa, Democritus nu l-a crezut, Socrates l-a dezbtut n nchisoare spre a-i consola pedepsirea.
Neamul slbtic al besilor i mulimea populaiilor acoperite cu piei de animale,
care sacrificau odinioar oameni zeilor infernali ai morilor, au renunat la iptul lor
ascuit pentru dulcele cntec al crucii i Hrisos este singura voce a ntregii lumi.
15, 3. Fratele lui, Valens, nvins n rzboiul gotic n Thracia, a murit i a
fost i nmormntat n acelai loc3.
Traducere: Claudia Trnuceanu

3. SCRISOAREA A CVI-A
(Lui Sunnias i Fretela, despre Psaltire, acele <lucruri> care ar fi fost corupte
n ediia Septuagintei)4
1. 1. Cu adevrat n voi s-a desvrit limbajul apostolic i profetic; cuvntul acestora s-a rspndit n lumea ntreag i vorbele lor <au ajuns> pn la captul pmntului5. Cine ar fi crezut c limba barbar a geilor ar cuta adevrul ebraic
i c Germania nsi ar cerceta vorbele Sfntului Duh, n timp ce grecii moie, ba
chiar nc se ntrec.
Traducere: Claudia Trnuceanu
2

Epistol expediat n 396 din Bethleem lui Heliodorus de Altinum, al crui nepot de sor,
Nepotianus, ordonat proet, tocmai murise PCBE, 2/1 (Heliodorus 2); 2/2, p. 1535-1536 (Nepotianus).
3
Hieronymus se refer la dezastrul din 9 august 378 de la Hadrianopolis, n urma cruia
mpratul Valens (364-378), fratele lui Valentinianus I (364-375), a pierit pe cmpul de lupt
Amm., XXXI, 13, 12-15; Hier., Chron., a. 378; Ioann. Chrysost., Ctre o femeie rmas vduv de
tnr, 5; Ps.-Aur. Vict., Epit. Caes. XLVI, 2; Oros., VII, 33, 15; 19; Ruf., HE, II, 13; Socr., HE, IV,
38; Theod., HE, V, 4, 10; 36, 2; Zos., IV, 24, 2; Zon, XIII, 16, 24-25; Cons. Const., a. 378, 3;
Cassiod., Chron., a. 378; Theoph. Confess., Chron., anul 5869 (378); Leo Gramm., Chron.; A. Barbero, 9
agosto 378 il giorno dei barbari, Roma-Bari, 2007. Vezi i FHDRCh, XXXI (Rufinus de Aquileia),
LXI (Prosper Tiro), LXVI (Consularia Constantinopolitana).
4
Trimis din Bethleem cndva ntre 386 i 410, scrisoarea are ca destinatari doi credincioi
goi.
5
Ps 18,5; Rom 10,18.

308

EUSEBIUS HIERONYMUS

4. EPISTULA CVII
(Ad Laetam de institutione filiae)
2, 3. iam et Aegyptius Serapis factus est Christianus; Marnas Gazae luget
inclusus et euersionem templi iugiter pertremescit. De India, Perside et Aethiopia
monachorum cotidie turbas suscipimus; deposuit faretras Armenius, Huni discunt
psalterium, Scythiae frigora feruent calore fidei: Getarum rutilus et flavus exercitus
ecclesiarum circumfert tentoria et ideo forsitan contra nos aequa pugnat acie, quia
pari religione confidunt.
Ediia folosit: Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, II, Epistulae LXXI-CXX, edidit
Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Viena, 1996 (CSEL LV), p. 292.

5. EPISTULA CXX
(Ad Hedybiam de quaestionibus duodecim)
1, 14. quid, in Scythiae frigora sint et Alpinae niues, quae non duabus et
tribus tunicis, sed uix pecudum pellibus repelluntur?
Ediia folosit: Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, II, Epistulae LXXI-CXX, edidit
Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Viena, 1996 (CSEL LV), p. 478.

6. EPISTULA CXXIII
(Ad Geruchiam de monogamia)
16, 1. Cetera taceo, ne uidear de dei desperare clementia olim a mari Pontico usque ad Alpes Iulias non erant nostra, quae nostra sunt, et per annos triginta
fracto Danubi limite in mediis Romani imperii regionibus pugnabatur.
Ediia folosit: Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, III, Epistulae CXXI-CLIV, edidit
Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Viena, 1996 (CSEL LVI/1), p. 93.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

309

4. SCRISOAREA A CVII-A
(Ctre Laeta, despre educaia fiicei)6
2, 3. Acum i egipteanul Serapis a devenit cretin, jelete Marnas n Gaza
nchis i se teme fr-ncetare de distrugerea templului7. Primim n fiecare zi mulimi de clugri din India, Persia i Aethiopia; armeanul a renunat la tolbele cu sgei, hunii nva psaltirea, frigurile Scythiei clocotesc de ardoarea credinei: armata rocat i blond a geilor8 nconjoar corturile Bisericilor i de aceea, poate, lupt cu succes egal mpotriva noastr, fiindc ei cred cu aceeai pietate.
Traducere: Claudia Trnuceanu
Ediia consultat: FHDR, II, p. 187.

5. SCRISOAREA A CXX-A
(Ctre Hedybia, despre dousprezece ntrebri)9
1, 14. Ce, ia s fie n frigurile din Scythia i n zpezile alpine, care cu greu
sunt suportate nu cu dou i trei tunici, ci cu blnuri?
Traducere: Claudia Trnuceanu

6. SCRISOAREA A CXXIII-A
(Ctre Geruchia, despre monogamie)10
16, 1. Tac n privina celorlalte, ca s nu par c nu mai am speran n ndurarea lui Dumnezeu; odinioar, de la Marea Neagr pn la Alpii Iulieni nu erau ale
noastre cele care <acum> ne aparin i, timp de treizeci de ani, dup ce a fost clcat grania Dunrii, lupta se purta n inuturile din mijlocul Imperiului roman.11
Traducere: Claudia Trnuceanu
6
Scrisoare datnd din 400/1 i expediat din Bethleem aristocratei romane Laeta, care promisese s-i clugreasc fiica; ea mbrac forma unui veritabil tratat pedagogic PBCE, 2/2, p.
1227-1229 (Laeta).
7
Hieronymus are n vedere, nendoilenic, distrugerea Serapaeum-ului n 391 de ctre cretinii din Alexandria condui de episcopul Theophilus (385-412) Hier., Vir. ill., CXXXIV; Ruf., HE,
II, 22-23; Socr., HE, III, 2; V, 16-17; Sozom., HE, V, 7; VII, 15; Theod., HE, V, 22; Cassiod., HE,
IX, 27-29; F. Thelamon, Paens et chrtiens au IVe sicle. Lapport de lHistoire ecclsiastique de
Rufin dAquile, Paris, 1981, p. 160, 165-205, 246, 255-257.
8
Gei pentru goi motiv foarte rspndit n literatura Antichitii trzii C. C. Petolescu, Confuzia dintre gei i goi n Antichitatea trzie, n TD, 4, 1983, p. 147-149 = idem, Contribuii la istoria Daciei romane, I, Bucureti, 2007, p. 289-292, 333.
9
Anul 407; scrisoare de rspuns ntrebrilor puse de o cretin din Gallia.
10
Anul 409; destinatarul e o tnr vduv din Roma, care refuza a doua cstorie.
11
Vezi i Ep. LX, 16 (FHDR, II, p. 187).

310

EUSEBIUS HIERONYMUS

7. EPISTULA CXXXIII
(Ad Ctesiphontem)
9, 4. neque enim Britanni, fertilis prouincia tyrannorum, et Scythiae gentes
omnesque usque ad oceanum per circuitum barbarae nationes Moysen prophetasque cognouerant.
Ediia folosit: Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, III, Epistulae CXXI-CLIV, edidit
Isidorus Hilberg, editio altera supplementis aucta, Viena, 1996 (CSEL LVI/1), p. 255.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

311

7. SCRISOAREA A CXXXIII-A
(Lui Ctesiphon)12
9, 4. Cci nici britanii, provincie bogat n tirani13, i neamurile Scythiei i
toate populaiile barbare de jur mprejur pn la Ocean nu cunoscuser pe Moise i
profeii.
Traducere: Claudia Trnuceanu

12

Ca toate scrisorile excerptate, i aceasta a fost trimis din Bethleem cndva ntre ultimele
luni ale anul 414 i nceputul anului 415. Destinatarul este un admirator al doctrinei lui Pelagius,
cruia Hieronymus i explic n ce const aceast erezie PCBE, 2/1, p. 509-510 (Ctesiphon).
13
Hieronymus se refer, foarte probabil, la uzurprile succesive din Britannia ale lui
Marcus (406), Gratianus (406-407) i Fl. Claudius Constantinus (407-411), determinate de exasperarea populaiei locale lsate prad incursiunilor pirailor saxoni i irlandezi n urma retragerii celor mai
bune trupe de ctre Stilichon n 402 vezi Ps.-Aur. Vict., Epit. Caes., XLVII, 7; Oros., VII, 40, 2;
Sozom., HE, IX, 11; Zos., IV, 35, 4-6; V, 27, 2-3; PLRE, II, p. 316-317 (Fl. Claudius Constantinus
21), 518-519 (Gratianus 3), 719-720 (Marcus 2); C. E. Stevens, Marcus, Gratian, Constantine, n
Athenaeum, 35, 1957, p. 316-347; A. Husar, Gesta Deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale, III, De la Valentinieni la regatele barbare din Occident, Cluj-Napoca, 2007, p. 143-146, 170.

312

FILASTRIUS DE BRIXIA

XXXIII. FILASTRII BRIXIENSIS

DIVERSARUM HAERESEON LIBER


LXI [37] Post istum Fotinus doctrinam eius secutus in omnibus similiter
praedicabat, inque hoc mendacio perseuerans proiectus est de ecclesia Sirmiensium
ciuitatis, a sanctis episcopis superatus.
LXXXVIII [60], 6. Nam Manichei apocryfa beati Andreae apostoli, id est
Actus quos fecit ueniens de Ponto in Greciam quos conscripserunt tunc discipuli
sequentes beatum apostolum, unde et habent Manichei et alii tales Andreae beati et

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

313

XXXIII. FILASTRIUS DE BRIXIA


(a doua jumtate a secolului al IV-lea)
Autorul. Locul de origine i data naterii lui Filastrius nu se cunosc. Se tie, n
schimb, c i-a prsit pmntul natal i familia, pentru a mbria viaa ascetic. A fost ordonat preot, aflndu-se cndva ntre 355 i 374 la Mediolanum, unde s-a opus episcopului
arian Auxentius, dup care a mers la Roma, iar apoi a ntreprins o ampl campanie misionar per uicos et castella diuersarum regionum (Gaud. Brix., Tract., 21, 6-7). nainte de 381,
a fost ales episcop de Brixia (Brescia, Italia), n anul respectiv semnnd actele conciliului
de la Aquileia, care punea capt ereziei ariene n Illyricum. ntre octombrie 384 i sfritul
lui august 387 s-a aflat la Mediolanum, n anturajul lui Ambrosius, unde l-a ntlnit pe Augustinus. A murit cel mai devreme n 387 i cel mai trziu n 396.
Opera. Specialitii l consider pe Filastrius un autor cretin mediocru din punct
de vedere al profunzimii gndirii teologice. El a scris cndva ntre 383 i 391 o carte despre
diversele erezii (Diuersarum haereseon liber), superficial i inferioar altor tratate similare compuse de ereziologi precum Iraeneus de Lugdunum sau Epiphanios de Salamis. A
fost reeditat n 430.
Bibliografie: Gaud. Brix., Tract., 21; Filastrii episcopi Brixiensis Diversarum haereseon liber, cura et studio F. Heylen (CCSL IX), Turnholt-Brepols, 1957, p. 209-210; M.
Simonetti, Philastre, n DECA, II, p. 2011-2012; idem, Filastrio, n NDPAC, II, col. 19421943; PCBE, 2/1, p. 817-819 (Filaster); DELC, p. 267 (Filaster, Filastrius sau Philaster);
H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 199-200; C.
Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E.
Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 310-311.

CARTEA FELURITELOR EREZII


LXI [37] Dup acesta, Fotinus, mbrindu-i doctrina, predica la fel n toate
i, persevernd n aceast minciun, a fost alungat din biserica cetii Sirmium,
fiind biruit de sfinii episcopi.1
LXXXVIII [60], 6. Cci maniheii <dein> scrierile apocrife ale fericitului
apostol Andrei, adic Faptele pe care le-a svrit venind din Pontus n Grecia, pe
care le-au consemnat atunci n scris discipolii care-l urmau pe fericitul apostol, de
unde i dein maniheii i alii asemenea Faptele fericitului Andrei i ale fericitului evan-

Vezi infra.

314

FILASTRIUS DE BRIXIA

Iohannis Actus euangelistae beati, et Petri similiter beatissimi apostoli, et Pauli


pariter beati apostoli.
XCI [63], 2 Et Fotinus ergo laudandus est hereticus, qui Christum deum
negat esse ante saecula cum patre, et omnis heresis quae blasphemat aut in patrem
aut in filium aut in spiritum.
XCIII [65], 5. Cum enim dicit mittere patrem filium et filium mittere sanctum spiritum, personarum causa dicit, non loci separatione disiunctos ostendit,
propter Sabellium scilicet et Fotinum hereticos, qui condigne de deo intellegere
uoluerunt

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

315

ghelist Ioan i ale lui Petru, la fel preafericit apostol, i ale lui Paul, i el fericit
apostol.2
XCI [63], 2 i Fotinus ereticul trebuie dar ludat, el care neag c
Hristos exist naintea veacurilor mpreun cu Tatl i <trebuie ludat> orice erezie care hulete mpotriva Tatlui, sau a Fiului sau a Duhului <Sfnt>.3
XCIII [65], 5. Cci atunci cnd spune c Tatl l trimite pe Fiu i Fiul l trimite pe Sfntul Duh, o spune pentru a preciza rolurile, nu arat c ei au fost dezbinai printr-o separare a locului, desigur din cauza ereticilor Sabellius4 i Fotinus,
care au voit s-l neleag pe Dumnezeu cum era de ateptat.

Circulaia aa-numitelor Acta Andreae, dar i a altor Fapte apocrife ale apostolilor n mediul maniheist este atestat de la sfritul secolului al III-lea ntr-o culegere de psalmi tradui din
greac n copt, dar care, la origine, erau redactai n siriac. De asemenea, apocrife privitoare la faptele apostolilor au circulat de timpuriu printre diferitele grupri eretice cretine (encratiti, apostolici
sau apotactici, origeniti, quartodecimani, priscilianiti), Prinii Bisericii i prelai de rang nalt respingndu-le ca neautentice, absurde i impii. Vezi Eus., HE, III, 25, 6; Epiph., Pan., 47, 1, 5; 61, 1, 5;
63, 2, 1; Aug., Contra Adimantum, 17 (recensuit I. Zycha, Praga-Viena-Leipzig, 1892 (CSEL XXV/2),
p. 166); idem, Contra Felicem de natura boni, II, 6 (ibidem, p. 833); idem, De sermone Domini in
monte secundum Mathaeum, 65 (PL 34, col. 1261); idem, Contra adversarium legis et prophetarum, I,
20, 39 (PL 42, col. 626); Innocentius I, Ep. VI, 7, 15 (PL 20, col. 501-502); Turribius, Epistola ad
Idacium et Ceponium episcopos, 5 (PL 54, col. 694); Evodius, De fide contra Manichaeos, 38
(recensuit I. Zycha, Praga-Viena-Leipzig, 1892 (CSEL, XXV/2), p. 968-969); Theod., Haer. fabul.
comp., III, 4 (PG 83, col. 405); Leon I, Ep. XV, 15 (PL 54, col. 688); Gelasius, Decreta, V (PL 59,
col. 162, 175, 176); J.-M. Prieur, La rception des Actes dAndr du IIIe au IXe sicle, n Acta
Andreae. Praefatio-Commentarius, cura J.-M. Prieur, Brepols-Turnhout, 1989 (CCSA 5), p. 91-128;
idem, Introduction, n Actes de laptre Andr, introduction, traduction et notes par J.-M. Prieur,
Brepols, 1995, p. 18-26; idem, n crits apocryphes chrtiens, dition publie sous la direction de F.
Bovon et P. Geoltrain, index tablis par S. J. Voicu, Gallimard-Brepols, 1997, p. 878-879. Vezi i
Studiul introductiv.
3
Despre Fotinus i doctrina sa, vezi FHDRCh, XVI.1, XXVI i LX. Vezi i Studiul introductiv.
4
Sabellius a fost episcop al oraului Ptolemais din Cyrenaica la nceputul secolului al IIIlea. El este ntemeietorul ereziei antitrinitariste sau monarhianiste, care nega existena celor trei persoane (ipostasuri) ale Treimii, susinnd c dumnezeirea este asemenea unei monade (monas) indistincte. Tatl, Fiul i Sfntul Duh sunt doar fee, chipuri, moduri (prospa) de manifestare succesiv
ale aceluiai Dumnezeu Unul n raporturile cu lumea (istoria), respectiv Tat n creaie (Creator), Fiu
n viaa lui Iisus, de la Natere la nlare (Mntuitor), Duh Sfnt ca dttor de via (Sfinitor). A fost
combtut de muli Prini ai Bisericii i condamnat la cel de-al II-lea conciliu ecumenic de la Constantinopolis (381) (FHDRCh, XVIII). Vezi Filastr., Haer., LIV [30]; Eus., HE, VII, 6; Sf. Vasile cel
Mare, Omilia a XXIV-a. mpotriva sabelienilor, a lui Arie i a anomeilor (PSB 17, p. 589-599); Diss.
Max., 74; c. 1 i 7 II Constantinopolis (CBO2, p. 64, 70-71); Hier., Vir. ill., LXIX; Ps.-Epiph.,
Anakeph., II, 1, 62; Sozom., HE, II, 18, 3-4; III, 6, 7; IV, 6, 6; V, 12, 4; VI, 11, 3; Theod., HE, I, 4,
46; V, 9, 11; 9, 19; 11, 2; idem, Haer. fab. comp., II, 8 (PG 83, col. 396); Vinc. Ler., Comm., VII;
Cassiod., HE, I, 14; IX, 14; 16; M. Simonetti, Sabellius-Sabelliens, n DECA, II, p. 2205-2206; idem,
Sabellio-Sabelliani, n NDPAC, III, col. 4631-4632; DELC, p. 750 (Sabelianism), 750-751 (Sabeliu
sau Sabelie); S. G. Papadopoulos, Patrologie, I, Introducere, Secolele II i III, traducere de A. Marinescu,
Bucureti, 2006, p. 364-365.

316

FILASTRIUS DE BRIXIA

CXXI [93], 4. Tertio autem, Iaphet nomine, Cappadociam ingredientibus


atque a Cilicia exeuntibus loca frigida, quae sunt Armeniae, Bosfori, Ponti, Thraciae, Pannoniarum, Illyrici, Italiae, et occidentis universas partes iussu diuino ei
statuendo adtribuit.
Ediia folosit: Filastrii episcopi Brixiensis Diversarum haereseon liber, cura et
studio F. Heylen (CCSL IX), Turnholt-Brepols, 1957, p. 244, 256, 257, 259, 285.
Ediia consultat: PL 12, col. 1199-1200.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

317

CXXI [93], 4. Iar celui de-al treilea, pe nume Iaphet, n timp ce intrau n Cappadocia i plecau din Cilicia, i-a atribuit locurile friguroase care se afl n Armenia,
Bosforus, Pontus, Thracia, Pannonii, Illyricum, Italia i toate prile din Occident,
conform poruncii divine pe care trebuia s o respecte.5
Traducere: Mihaela Paraschiv

Dezvoltare a paragrafului biblic din Gen 10,2-3; vezi FHDRCh, II.

318

PSEUDO-CLEMENT

XXXIV. PSEUDO-CLEMENTIS

RECOGNATIONES
IX, 24, 5. Apud Saracenos et superiores Libes et Mauros et circa ora maris
Oceani habitantes, set et in extremis Germaniae partibus et apud Sarmatas vel
Scythas atque omnes que sub axe septentrionis iacent Pontici litoris gentes, et in
Chrysea insula numquam invenitur trapezita nec sculptor aut pictor aut architectus
aut geometres aut tragoedus aut poeta; ergo deficit apud eo Mercurii Venerisque
constellatio.
Ediia folosit: Die Pseudoklementinen, II, Rekognitionen in Rufins, bersetzung,
Herausgegeben von Bernhard Rehm, 2., verbesserte Auflage von Georg Strecker, Berlin,
1994 (GCS 51/2), p. 292.
Ediia consultat: Les Reconnaissances du pseudo-Clment. Roman chrtien des
premiers sicles, introduction et notes par Luigi Cirillo, traduction par Andr Schneider,
Turnhout, 1999, p. 462.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

319

XXXIV. PSEUDO-CLEMENT
(secolul al IV-lea)
Autorul i opera. Pe seama lui Clement Romanul (92-101) (LP, IV) a fost pus un
text pstrat ntr-o recenzie greac i n alta tradus n latin pe la 406 de ctre Rufinus de
Aquileia (cca 354 cca 410) coninnd douzeci de Omilii, Prescurtarea lor i Recunoaterile (lat. Recognitiones); toate formeaz aa-numitele Pseudo-clementine. ntre cercettori
exist divergene notabile cu privire la autorul, momentul i locul realizrii acestui roman.
Cele mai recente opinii n problem susin c, la origine, Recognitiones a fost compus de un
eretic arian n greac, n regiunea Syria-Palaestina (Tripolis?, Caesarea?), ntr-un interval
de timp cuprins ntre 330 i 360, fiind interpolat de un eretic eunomian ntre 370 i 380.
Bibliografie: R. Trevijano, Clementine (pseudo), n NDPAC, I, col. 1077-1084;
DELC, p. 149 (Clemenetin, Literatura); J. Wehnert, Abri der Entstehungsgeschichte des
pseudo-klementischen Romans, n Apocrypha, 3, 1992, p. 228-235; L. Cirillo, Introduction,
n Les Reconnaissances du pseudo Clment. Roman chrtien des premiers sicles, introduction et notes par L. Cirillo, traduction par A. Schneider, Turnhout, 1999, p. 18-23; M. Vielberg, Klemens in den Pseudoklementinischen Rekognitionem. Studien yur literarischen
Form des sptantiken Romans, Berlin, 2000 (TU 145) C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai,
2004, p. 248-251.

RECUNOATERI
IX, 24. La saraceni, la libienii de sus, la mauri, la locuitorii de la Gurile Oceanului i n regiunile ndeprtate ale Germaniei, la sarmai i la scii, la toate neamurile ce locuiesc n regiunile rmului pontic i pe insula Chrysea nu se afl nici zaraf,
nici sculptor, nici pictor, nici arhitect, nici topograf, nici autor de tragedie, nici poet;
prin urmare, influena lui Mercur i a lui Venus trebuie s lipseasc de la ei.1
Traducere: Claudia Trnuceanu
Ediia consultat: Sfntul Clement Romanul, Memorii, traducere din englez de
Cornel Savu, Cluj-Napoca, 2006, p. 353-354.

Vezi, de asemenea, Eus., Praep. evan., VI, 10, 31 (FHDRCh, V.1.d).

320

AMBROSIASTER

XXXV. AMBROSIASTRI

1. COMMENTARIUS IN EPISTULAS PAULINAS


Ad Colosenses, 3, 11, 5: barbarum tamen ab Scytha segregavit, sicut servum a
libero, non utique in Christo, in quo omnes unum sunt, sed in morum feritate et
{in} gentis inmanitate.
Ediia folosit: Ambrosiastri qui dicitu Commentarius in Epistulas Paulinas, III,
recensuit Henricus Iosephus Vogels, Viena, 1969 (CSEL LXXXI), p. 197.

2. QUAESTIONES VETERIS ET NOVI TESTAMENTI CXXVII


CXV, 74. Traduntur enim mulieres Scytharum, quae Amazonae dictae
sunt, cum uiri earum occupati bello longinquo diu abessent
Ediia folosit: Pseudo-Augustini Quaestiones veteres et novi testamenti CXXVII
accedit appendix continens alterius editionis quaestiones selectas, recensuit Alexander
Souter, Viena-Leipzig, 1908 [1963] (CSEL L), p. 344.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

321

XXXV. AMBROSIASTER
(a doua jumtate a secolului al IV-lea)
Autorul i opera. Sub acest nume, dat n secolul al XVII-lea de doi editori ai
operei lui Ambrosius de Mediolanum, se ascunde un autor necunoscut (s-au propus numeroase variante), care, n epoca pontificatului lui Damasus (366-384), a realizat la Roma un
Commentarius la 13 scrisori ale apostolului Paul, dar care, ncepnd din veacul al VI-lea i
pn n Evul Mediu, a fost pus pe seama episcopului milanez. De fapt, se pare c e vorba de
un pgn sau un evreu convertit. Tot lui i-a fost atribuit recent o bun parte dintre textele
grupate sub titlul Quaestiones Veteris et Noui Testamenti (Probleme n legtur cu Vechiul
i Noul Testament), redactate cndva dup 372/4 i nainte de 382. Se pare c spre ultimii
ani ai secolului al IV-lea era nc n via.
Bibliografie: A. Pollastri, Ambrosiaster, n DECA, I, p. 88-90; idem, Ambrosiaster, n NDPAC, I, col. 239-241; PCBE, 2/1, p. 102-104 (Ambrosiaster); DELC, p. 36 (Ambrosiaster sau Pseudo-Ambrozie); M. Fiedrowicz, Apologie in frhen Christentum. Die
Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn-Mnchen-Wien-Zrich, 2000, p. 76, 118-119; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai,
2004, p. 319-321.

1. COMENTARIU LA EPISTOLELE PAULINE


Ctre Coloseni, 3, 11, 5: Totui, barbarul se deosebete de scit, aa precum
sclavul de omul liber, fr ndoial nu n faa lui Hristos, pentru care toi sunt unul,
ci n ce privete slbticia obiceiurilor i cruzimea neamului.
Traducere: Claudia Trnuceanu

2. 127 DE PROBLEME N LEGTUR CU VECHIUL I NOUL


TESTAMENT
CXV, 74. Se povestete c femeile sciilor, care sunt numite amazoane,
ntruct brbaii lor lipseau mult vreme, ocupai cu un rzboi de durat ...
Traducere: Mihaela Paraschiv

322

PACIANUS DE BARCINO

XXXVI. PACIANI BARCINENSIS

EPISTULA II
Pacianus Episcopus Simproniano fratri salutem

IV, 5. Sic peccamus exemplo, nec rhetores sumus, sed quamcumque


uocem copiam Dei credimus. Latium, Aegyptus, Athenae, Thraces, Arabes, Hispani Deum confitentur, omnes linguas Spiritus Sanctus intellegit.
Ediia folosit: Pacien de Barcelone, crits, introduction, texte critique, commentaire et index par Carmelo Granado, traduction par Chantal pistalon et Michel Lestienne,
Paris, 1995 (SC 410), p. 194.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

323

XXXVI. PACIANUS DE BARCINO


(a doua jumtate a secolului al IV-lea)
Autorul. Pacianus, episcop de Barcino (Barcelona), n Hispania, s-a nscut, foarte
probabil, la nceputul secolului al IV-lea, murind, cum scria Hieronymus, la adnci btrnei, n timpul lu Theodosius (Vir. ill., CVI) dup unii exegei, n 391, dup alii, ntre
379-393.
Opera. Pacianus este autorul mai multor scurte lucrri (Hier., Vir. ill., CVI),
precum De Paenitentibus (Despre pocin), De Baptismo (Despre botez), Ceruulus (Cerbul), Contra Tractatus Nouatianorum (mpotriva crii novaienilor). Cum au artat exegeii, el a fost un autor care s-a inspirat att din literatura clasic (Cicero, Vergilius, Horatius,
Ovidius), ct i din cea cretin (Tertullianus, Cyprianus, Lactantius).
Bibliografie: Hier., Vir. ill., CVI; M. Simonetti, Pacien, n DECA, II, p. 1850;
DELC, p. 634 (Pacien); C. Granado, Introduction, n Pacien de Barcelone, crits, introduction, texte critique, commentaire et index par C. Granado, traduction par Ch. pistalon
et M. Lestienne, Paris, 1995 (SC 410), p. 23-115; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile
Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p.
312-313.

SCRISOAREA A II-A
Episcopul Pacianus <transmite> salutri fratelui Simpronianus1

IV, 5. Pctuim astfel, spre exemplu; i nu suntem retori, dar socotim orice
cuvnt avere de la Dumnezeu. Latium, Egipt, Athena, tracii, arabii, hispanii l mrturisesc pe Dumnezeu; Sfntul Duh nelege toate limbile.
Traducere: Claudia Trnuceanu

1
Destinatarul era un clarissimus adept al schismei novaiene A. Di Berardino, Sympronianus, n DECA, II, p. 2349; DELC, p. 793 (Sympronianus).

324

FRAGMENTE ARIENE

XXXVII. FRAGMENTA ARRIANA

Ms. VERONA, Bibl. Capit., LI (49), XV/ f. 3r = 106r


4. Nam de Marte quid dicam, qui aput Tracias natus ibi e<s>t defunctus, et
ipse adulterii crimine maculosus, quique Venerem Vulcani uxorem inlicito amore
contaminare temtauit?
Ediia folosit: Scripta Arriana Latina, I, Collectio Veronensis Scholia in Concilium Aquileiense, fragmenta in Lucam rescripta, fragmenta theologica rescripta, cura et
studio R. Gryson, Turnholt, 1982 (CCSL LXXXVII).

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

325

XXXVII. FRAGMENTE ARIENE


(secolele IV-V)
Opera. Din literatura arian a secolelor IV-V s-au pstrat i cteva fragmente de
tratate dogmatice i omilii; printre ele, un tratat contra pgnilor, realizat n dou forme
uor diferite.
Bibliografie: DELC, p. 563-565 (Maximin); R. Gryson, Introduction, n Scripta
Arriana Latina, I, Collectio Veronensis Scholia in Concilium Aquileiense, fragmenta in
Lucam rescripta, fragmenta theologica rescripta, cura et studio R. Gryson, Turnholt, 1982
(CCSL LXXXVII), p. XVIII-XIX; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi
greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu,
traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 314.

4. Dar ce s spun despre Marte, cel care, nscut n Thracia, a murit aici1;
ptat i el de vina adulterului i care a cutat s o corup pe Venus, soia lui Vulcan,
printr-o dragoste nengduit?
Traducere: Claudia Trnuceanu

1
Motiv de veche sorginte despre originea tracic a lui Marte; vezi, n ultim instan, D.
Dana, Mars Geticus. Realitate istoric sau literar?, n EphNap, 11, 2001, p. 15-39.

326

QUODVULTDEUS DE CARTHAGO

XXXVIII. QUODVVLTDEO CARTHAGINIENSI

LIBER DE PROMISSIONIBUS ET PRAEDICTIONIBUS DEI


Dimidium temporis in signis Antichristi, XIII, 22 quibus ciuitatem sanctam calcari, *** ut aestimatur, ab haereticiis et maxime Arrianis qui tunc plurimum
poterunt, Gog et Magog, ut quidam dixerunt, Gotos et Mauros, Getas et Massagetas, per quorum saeuitiam ipse iam diabolus ecclesiam uastat et tunc amplius
persequetur, cessare etiam faciens iuge sacrificium.
Ediia folosit: Quolduultdeus, Livre des promesses et des prdictions de Dieu, II,
introduction, texte latine, traduction et notes par Ren Braun, Paris, 1964 (SC 102), p. 634.
Ediia consultat: Opera Quoduultdeo Carthaginiensi episcopo tributu, edidit R.
Braun, Brepols, 1976 (CCSL LX), p. 207.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

327

XXXVIII. QUODVULTDEUS DE CARTHAGO


(380/90 nainte de 25 octombrie 454)
Autorul. S-a nscut probabil n Carthago, devenind diacon al Bisericii de aici i,
cndva ntre 431 i 439, episcop. S-a aflat n coresponden cu Aurelius Augustinus, acesta
dedicndu-i tratatul De haeresibus, compus n 428-429. Dup ocuparea Africii de ctre
vandali la 19 octombrie 439, are norocul de a scpa de pe corabia deteriorat pe care regele
Geisericus (428-447) l mbarcase mpreun cu ali opozani, ajungnd n Italia, la Neapolis,
unde s-a dedicat luptei mpotriva ereziei pelagiene. A murit n exil, nainte de 25 octombrie
454.
Opera. Quodvultdeus este autorul mai multor predici, n care, fie explic simbolul
de credin, fie denun situaia grea a cretinilor supui vandalilor cuceritori i arieni, fie
combate pgnismul, iudaismul i ereziile. Cea mai important oper a sa unii exegei o
pun pe seama lui Prosperius de Aquitania sau a unui anonim este Liber promissionibus et
praedictorum Dei (titlu atribuit din 1539), compus ntre 444/5-451, n care judec istoria
omenirii din perspectiva prediciilor fcute de Dumnezeu de la nceputurile lumii. n acest
scop, el folosete numeroase pasaje din Cartea lui Daniel i din Apocalips.
Bibliografie: Genn., Vir. ill., LXXVIII; R. Braun, Introduction, n Quolduultdeus,
Livre des promesses et des prdictions de Dieu, II, introduction, texte latine, traduction et
notes par Ren Braun, Paris, 1964 (SC 102), p. 1-125; A. V. Nazzaro, Quodvultdeus, n
NDPAC, III, col. 4449-4453; PCBE, 1, p. 947-949 (Quoduultdeus 5); DELC, p. 734 (Quodvultdeus); H. Inglebert, Les Romains chrtiens face lhistoire de Rome. Histoire, christianisme et romanits en Occident dans lAntiquit tardive (IIIe-Ve sicles), Paris, 1996, p. 611622; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la
Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai,
2004, p. 68-70; M. Simonetti, Romani e barbari. Le lettere latine alle origini dellEuropa
(secoli V-VIII), a cura di G. Maria Vian, Roma, 2007, p. 49-52, 269.

CARTE DESPRE FGDUINELE I PREVESTIRILE LUI DUMNEZEU


Jumtate din timp n semnele Antichistului, XIII, 22 ... cei crora le este
clcat cetatea sfnt, dup cum se crede, de ctre eretici i mai cu seam de arieni
care vor fi foarte puternici pe vremea aceea, Gog i Magog, cum au spus unii, i va
urmri i atunci mai aprig pe goi i pe mauri, pe gei i pe masagei1, prin a cror
cruzime nsui diavolul deja devasteaz Biserica, fcnd chiar s nceteze sacrificiul nentrerupt2.
Traducere: Claudia Trnuceanu

1
2

Extindere a informaiilor din Gen 10,2-3; vezi FHDRCh, II.


Dan 2,31.

CALENDARUL GOTIC

328

XXXIX. KALENDARIUM GOTHICUM


kg ize ana Gutiudai managaize marwtre jah Friareikei[kei]s.
kd
ke
kq
kz
kh
k gamini marwtre ize bi Werekan papan jah Batwin bilaif. aikklesjons
fullaizos ana Gutiudai gabrannidai.
l
Naubaimbair: fruma Jiuleis l
a
b
g Kuatanteinus iudanis
d
e
q Dauriaius aipisks.
z
h

i
ia
ib
ig
id
ie Filippaus apaustaulus in
Jairupulai.

iq
iz
ih
i izo aljono in[e] Bairaujai
m samana.
k
ka
kb
kg
kd
ke
kq
kz
kh
k Andriins apaustaulus.
l

Ediia folosit: Bruno Luiselli, Dallarianesimo dei Visigoti di Costantinopoli allarianesimo degli Ostrogoti dItalia, n Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale.
Atti del XVII Congresso internazionale di studio sullalto medioevo, Ravenna, 6-12 giugno
2004, II, Spoleto, 2005, tav. I.
Ediia consultat: PL 18, col. 877-889.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

329

XXXIX. CALENDARUL GOTIC1


(a doua jumtate a secolului al IV-lea sau nceputul secolului al V-lea;
adugiri ulterioare?)
Asupra momentului cnd a fost compus acest calendar pstrat, cum se vede,
fragmentar (o parte dintre srbtorile din lunile octombrie i noiembrie Naubaimbair)
specialitii nu s-au pus de acord: dup unii, el a fost realizat n a doua jumtate a secolului
al IV-lea, dup convertirea vizigoilor, aadar n momentul cnd acetia se gseau nc la
nord de Dunre; dup alii, redactarea s-a produs n ultimele decenii ale veacului amintit ori
mai degrab dup anii 407 sau 419, cnd goii deveniser deja foederati ai Imperiului, cci
el menioneaz sub data de 19 noiembrie numele oraului Beroea (Bairauja) (astzi, Stara
Zagora, Bulgaria) din Thracia, n proximitatea cruia n secolele V-VI sunt amintii aa-numiii Gothi minores (Iord., Get., LI, 267)2. n orice caz, el sistematizeaz unele srbtori celebrate n bisericile (aikklesjons) din Gothia nc de pe vremea cnd goii se aflau n stnga
fluviului. Din fragmentul conservat, se observ cinstirea unor martiri (marwtre) cunoscui
i din alte surse (Werekan, Batwin) (29 oct.)3, care czuser n timpul persecuiilor de la
mijlocul veacului al IV-lea n Gutiuda, aadar n teritoriul nord-dunrean, a mpratului
arian Constantius II (Kuatanteinus) (337-361) (3 nov.), n timpul cruia, cel mai probabil
n 341, a fost sfinit episcop al goilor Ulfila i l-a primit pe acesta n Imperiu n 348
(Philostorg., HE, II, 5; Sozom., HE, VI, 37, 9; Theod., HE, IV, 37, 3), a conductorului got
Fritigern (Friareikei[kei]s) (23 oct.), convertit pe la 376 de misionarii trimii de mpratul
Valens (364-378) (Socr., HE, IV, 33, 4; 7; Theoph. Conf., Chron., a. 5869 (377))4, a unui

Niciunul dintre ngrijitorii acestui volum necunoscnd gotica, am preferat s lsm netradus textul calendarului, menionnd n scurtul comentariu doar termenii recunoscui n istoriografie.
2
V. Velkov, Wulfila und die Gothi minores in Moesien, n Klio, 71, 1989, 2, p. 525-527;
idem, Der Wohnsitz der Gothi minores (der Wulfilagoten) in Moesien, n Studia in honorem Georgii
Mihailov, Sofia, 1995, p. 491-496; M. Kazanski, Les Goths (Ier VIIe sicles ap. J.-C.), Paris, 1991,
p. 117.
3
FHDRCh, CXXII.2.2; Martyres Gothorum Ecclesiae, n FHDR, II, p. 726-727; N. Dnil, Martyrologium Daco-Romanum, ediia a 2-a revizuit i adugit, Bucureti, 2003, p. 24, 57, 73,
74; M. Guidetti, Vivere tra i barbari. Vivere con i romani. Germani e arabi nella societ tardoantica
IV-VI secolo d.C., Milano, 2007, p. 73.
4
Ph. Rgerat, La conversion dun prince germanique au IVe sicle: Fritigern et les Goths,
n Clovis. Histoire et mmoire, I, Le baptme de Clovis, lvnemet, sous la direction de M. Rouche,
Presses de lUniversit de Paris-Sorbonne, 1997, p. 171-184; A. Schwarcz, Cult and Religion among
the Tervingi and the Visigoths and their Conversion to Christianity, n The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective, edited by P. Heather, San Marino,
1999, p. 454-455. Vezi i Studiul introductiv.

CALENDARUL GOTIC

330

episcop pe nume Dauriaius (Dorotheus)5 (6 nov.) i a apostolilor Filip (Filippaus apaustaulus) (15 nov.) i Andrei (Andriins apaustaulus) (29 nov.)6.
Bibliografie: H. Delehaye, Saints de Thrace et de Msie, n AB, 31, 1912, p. 276;
H. Wolfram, Histoire des Goths, traduit de langlais par F. Straschitz et J. Mly, prface de
P. Rich, Paris, 1990, p. 419, nota 314; E. Popescu, Cretinismul timpuriu pe teritoriul Romniei, n Priveghind i lucrnd pentru mntuire, Iai, 2000, p. 201-202; N. Dnil, Martyrologium Daco-Romanum, ediia a 2-a revizuit i adugit, Bucureti, 2003, p. 24, 57, 58,
59-60, 72-75; M. Todd, I Germani. Dalla tarda Repubblica romana allepoca carolingia,
traduzione di E. Siccardi e C. Ghibellini, Genova, 2004, p. 27.

Probabil episcopul Dorotheus de Heraclea (Thracia), devenit cndva ntre 375-378, dup
moartea lui Euzoius, episcop de Antiochia. Scos din scaun prin edictul imperial din 381 contra arienilor, s-a refugiat pe lng Demophilus, episcopul arian de Constantinopolis, revenind pe thronos-ul su
n 388; a murit la 6 noiembrie 407 la vrsta de 119 ani. Din punct de vedere doctrinar, era un arian
moderat; secta sa a subzistat pn n 420. Pentru toate acestea, vezi Socr., HE, IV, 36, 4; V, 12, 8; 23,
4-5; VII, 6, 1; Sozom., HE, VI, 37, 15; VII, 17; J. Zeiller, Les origines chrtiennes dans les provinces
danubiennes de lEmpire romain, Paris, 1918, p. 512, 513; M. Simonetti, n DECA, I, p. 726.
6
Despre ei, vezi Studiul introductiv.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

331

332

PALLADIUS DE HELENOPOLIS

XL. PALLADIOU THS ELENOUPOLEWS

Dilogo storik Palladiou, piskpou Elenouplew, genmeno pr


Qedwron, dikonon Rmh, per bou ka politea to makarou
'Iwnnou, piskpou Kwnstantinouplew, to Xrusostmou
III, 19-20 met tn Palldion German presbtero ma Kassian diakn tn 'Iwnnou, ndre elabe, pidnte grmmata pant
to klrou 'Iwnnou psthsan; pou grfousi ban ka turannda
pomemenhknai atn tn kklhsan, to piskpou atn stratiwtik

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

333

XL. PALLADIUS DE HELENOPOLIS


(363/4 nainte de 431)
Autorul. Palladius s-a nscut n 363/4 n Galatia. La 20 de ani, a intrat n mnstire, pelerinajul din 388 punndu-l n contact cu eremiii din deertul Egiptului. Numit episcop de Helenopolis, n Bithynia I (cca 400), a fost unul dintre susintorii lui Ioannes Chrysostomos, pledndu-i cauza n 404 n faa papei Innocentius I (402-417). Faptul i-a adus
arestarea n 405 i depunerea n 406. n 412, a fost numit episcop de Aspona, n Galatia I,
stingndu-se nainte de 431.
Opera. Palladius este autorul a dou lucrri Dialogul istoric cu diaconul Theodoros din Roma despre viaa i felul de a fi al fericitului Ioannes Chrysostomos, episcopul
Constantinopolisului, compus ntre 405-408, i Historia Lausiaca, realizat n 420, care
descrie vieile celor mai vestii clugri ai vremii.
Bibliografie: S. Zincone, Palladius dHelenopolis, n DECA, II, p. 1869-1870; B.
Baldwin, Palladios, DELC, p. 637-638 (Palladiu de Helenopolis); HEO, I, p. 102; J. Darrouzs, Le trait des transferts. dition critique et commentaire, n REByz, 42, 1984, p. 172
(nr. 7), 192; A.-M. Malingray, Introduction, n Palladios, Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, I, introduction, texte critique, traduction et notes par A.-M. Malingray avec la collaboraion de Ph. Leclercq, Paris, 1988 (SC 341), p. 7-42; N. McLynn, The Apology of
Palladius; nature and purpose, n JThS, 42, 1991, p. 52-76; Pre Nicolas Molinier, Introduction, n Pallade dHlnopolis, Histoire lausiaque, introduction, traduction et notes du
Pre Nicolas Molinier, Abbaye de Bellefontaine, 1999, p. 9-32; C. Moreschini, E. Norelli,
Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 297-301.

Dialogul istoric al lui Palladius, episcopul de Helenopolis, cu diaconul


Theodoros al Romei despre viaa i felul de a fi ale fericitului Ioannes
Chrysostomos, episcopul Constantinopolisului
III, 19-20 ... Dup Palladius (a venit) preotul Germanus mpreun cu diaconul Cassianus, (doi) brbai cucernici, (care fceau parte) dintre (adepii) lui Ioannes, i au predat (papei) scrisorile ntregului cler al lui Ioannes1; n aceste (scriesori) se descrie violena i tirania la care a fost supus Biserica lor, faptul c episco1
Este vorba despre preotul Germanus (358/9? cndva ntre 405/15) i diaconul Ioannes
Cassianus (360/5 cca 435) originari din Scythia. Ei au ajuns la Constantinopolis venind din Egipt,
unde fuseser n pelerinaj (cca 386 399/400) (Conl., I, 2, 3), dup care au mers la Roma la papa
Innocentius I (402-417), cruia i-au prezentat scrisorile despre care vorbete Palladius (de asemenea,
Sozom., HE, VIII, 26, 8) DELC, p. 127 (Cassian, Ioan); N. Chiescu, Studiu introductiv, n PSB 57,
1990, p. 38-43; A. Plmdeal, Sfntul Gherman din Dacia Pontic, un strromn ignorat (Mai mult
dect o ipotez), n MA, 34, 1989, 5, p. 3-19; A. Jakab, LEgypte chrtienne au temps de Jean
Cassien, n C. Bdili et A. Jakab (d.), Jean Cassien entre lOrient et lOccident. Actes du colloque
international organis par le New Europe College en collaboration avec Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Bucarest, 27-28 septembre 2001), Paris-Iai, 2003, p. 1-14; C. Broc, Jean Cassien, disciple
de Jean Chrysostome, n ibidem, p. 34-35, 37-39; N. Zugravu, Itineraria ecclesiastica n Scythia Minor, n
SUBB. Th. Cath., 52, 2007, 3, p. 27. Vezi i FHDRCh, XXX i LXVIII.

334

PALLADIUS DE HELENOPOLIS

bohqe klhqnto, ka e coran pemfqnto kat suskeun 'Akakou


Beroa, ka Qeoflou 'Alecandrea, ka 'Antixou Ptolemajdo, ka
Seuhriano Gablwn; n o ka brbion pdeican o proeirhmnoi, pou t
keimlia para didasin p mrtusi to dikasta, Stoudou prxou
plew, ka Etuxiano tn praitwrwn, ka 'Iwnnou kmhto qhsaurn,

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

335

pul le-a fost alungat cu ajutor militar i c a fost trimis n exil2 la intrigile lui Acacius al Beroei3, Theophilus al Alexandriei4, Antiochus al Ptolemaidei5 i Severianus al Gabalei6. n acelai timp, mai nainte numiii au artat un scurt document n
care (se spunea) c obiectele preioase au fost predate naintea judectorilor, a prefectului oraului7 Studius8, a prefectului pretoriului Eutychianus9, a supraveghe-

Vezi FHDRCh, XXX.


Acacius, episcop de Berrhoea (Alep), n Syria, ntre 378-436. Dei, iniial, l-a susinut pe
Ioannes pentru ocuparea thronos-ului de Constantinopolis, cu timpul i-a devenit un duman nverunat, contribuind decisiv la exilarea acestuia i solicitnd papei Innocentius condamnarea lui Theodor
Trim., Vita Ioann. Chrysost., 16; 19; 30; Socr., HE, VI, 18, 6; Sozom., HE, VII, 7; 28; VIII, 3; 20;
Theod., HE, IV, 27, 1; V, 4, 5; 27, 4; Marc. Comes, Chron., a. 398 (PL 51, col. 921); Cassiod., HE,
XI, 17; M. Simonetti, Acace de Bre, n DECA, I, p. 13-14; idem, Acacio di Beroea, n NDPAC, I,
col. 36; B. Baldwin, Akakios, n ODB, 1, p. 43; DELC, p. 5-6 (Acaciu de Beroea (Alep)); HEO, II, p.
693; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul
de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 240-241.
4
Theophilus, episcop de Alexandria ntre 385-412, personaj energic i autoritar (Attila
Jakab), teolog prolific, adversar violent al pgnismului, persecutor al clugrilor deertului i duman nenduplecat al lui Ioannes Chrysostomos, pe care, dorind s-l depun, a folosit tot felul de mijloace. Pentru aceasta i-a atras antipatia populaiei din Capital i a fost caterisit de papa Innocentius
Zos., V, 23, 3; Genn., Vir. ill., LVI; Theodor Trim., Vita Ioann. Chrysost., 5-14; 16-23; 26; 28; 32;
Socr., HE, VI, 2, 5; 2, 9-10; 15, 5; 5; Sozom., HE, VII, 14; VIII, 1; 2; 13; 14; 17-18; Theod., HE, II,
22, 12; V, 22, 1-6; 40, 6; Marc. Comes, Chron., a. 398 (PL 51, col. 921); Cassiod., HE, IX, 22; X, 3;
4; 7; 10-11; 13-14; A. De Nicola, Thophile dAlexandrie, n DECA, II, p. 2426-2427; idem, Teofilo,
n NDPAC, III, col. 5277-5278; DELC, p. 827-828 (Teofil al Alexandriei); HEO, II, p. 582; A. Jakab,
op. cit., p. 3; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la
Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evuui Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E.
Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 172-175, 198-201; ibidem II/2, p. 191-194.
5
Espiscop de Ptolemais (Phoenicia I) pn pe la cca 408; vestit orator, devenit opozant al
episcopului de Constantinopolis Socr., HE, VI, 11, 2; Sozom., HE, VIII, 10; Marc. Comes, Chron.,
a. 398 (PL 51, col. 921); Cassiod., HE, X, 10; A. De Nicola, Antioche de Ptolmais, n DECA, I, p.
163-164; idem, Antioco di Tolemaide, n NDPAC, I, co. 364; DELC, p. 54-55 (Antioh de Ptolemais);
HEO, II, p. 724; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 173, 193; II/2, p. 240.
6
Episcop de Gabala, localitate din Syria I situat la sud de Laodicaea (astzi, Jeble-abla),
n ultimul deceniu al secolului al IV-lea i n primii ani ai celui de-al V-lea. A fost un protejat al mprtesei Eudoxia. Aflat, iniial, n raporturi cordiale cu Ioannes, n 401 a devenit un opozant al patriarhului, contribuind la destituirea acestuia n cadrul sinodului din 403 (Ad Quercum) i la exilarea
definitiv din 404 Theodor Trim., Vita Ioann. Chrysost., 16; 19; Socr., HE, VI, 11, 1-3; 11, 6-7; 11, 920; 15, 5; 16, 4; Sozom., HE, VIII, 10; 16; 18; Marc. Comes, Chron., a. 398 (PL 51, col. 921);
Cassiod., HE, X, 10; Genn., Vir. ill., XXI; S. J. Voicu, Svrien de Gabala, n DECA, II, p. 22832284; idem, Severiano di Gabala, n NDPAC, III, col. 4907-4910; DELC, p. 771-772 (Severian de
Gabala); HEO, II, p. 702; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., II/1, p. 173, 177, 193-195.
7
n ediia romneasc expresia parxo plew a fost tradus guvernator provincial.
8
Posibil identic cu Studius (Iraeneus), guvernator provincial n Vest, destinatar al dou scrisori ambrosiene n 386 (Ambr., Ep. XXV-XXV); n 404, era praefectus urbis Constantinopoleos (Ioann.
Chrysost., Ep. 197; Socr., HE, VI, 18, 18) PLRE, I, p. 859 (Studius); II, p. 1036 (Studius 1), 1255.
9
n ediia romneasc apare traducerea ciudat a comandatului grzii de pretorieni Evlisios. De fapt, este vorba despre praefectus praetorio Orientis Flavius Eutychianus (404-405)
PLRE, I, p. 319-321 (Flavius Eutychianus 5); II, p. 1250.
3

336

PALLADIUS DE HELENOPOLIS

ka Estaqou kuastoro ka taboularou, n te xrus ka rgr ka


mfoi, potriymenoi to piskpou 'Iwnnou tn sukofantan.
XIII, 150-156 'Ep t triskaidekth pinemsew n t Kwnstantinoplei lqnte o p t 'Asa tinn neka nagkawn ditribon
sn mn, parntwn ka trwn piskpwn, tn te p Skuqa, Qeotmou
lgw, ka p Qrkh Ammwno to Aguptou ka p Galata 'Arabiano, pntwn mhtropolitn geghraktwn, sunteinntwn e ekosi do piskpou.
Ediia folosit: Palladios, Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, I, introduction, texte critique, traduction et notes par Anne-Marie Malingray avec la collaboraion de
Philippe Leclercq, Paris, 1988 (SC 341), p. 86, 274.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

337

torului tezaurului Ioannes10, a cvestorului Eustathius11 i a altor funcionari, respingnd (astfel) calomnia (adus episcopului) referitoare la aur, argint i veminte.
XIII, 150-156 ... n al treisprezecelea indiction12 au venit din Asia n Constantinopolis cu treburi (nite episcopi) i au petrecut mpreun cu noi. (Alturi de
ei) s-au aflat i ali episcopi, adic Theotimus din Scythia13, Ammonius Egipteanul
din Thracia14 i Arabianus din Galatia15, toi mitropolii btrni, ridicndu-se numrul lor la 22 de episcopi.16
Ediia folosit: Dialogul istoric al lui Palladios, episcopul de Helenopolis, cu diaconul Theodoros al Romei despre viaa i felul de a fi ale fericitului Ioannes Chrysostomos,
episcopul Constantinopolului, n Viaa sfntului Ioan Gur de Aur n relatrile istoricilor bisericeti Paladie, Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen i Fer. Teodoret al Cirului, traducere din limba greac, introducere i note de Constantin Corniescu, Bucureti, 2001, p. 39, 99.

10

Este vorba despre Ioannes, comes sacrarum largitionum n Imperiul oriental n anul 404
PLRE, II, p. 593 (Ioannes 1), 1261.
11
Eustathius era quaestor sacri palatii, titlul dat de Palladius fiind imposibil, ntruct tabularii erau inferiori unui QSP PLRE, II, p. 434 (Eustathius 1), 1259.
12
1 septembrie 399 31 august 400.
13
Theotimus I de Tomis, episcop ntre cca 390 cca 407: Hier., Vir. ill., CXXXI; ASS, Apr.,
2, 753; Sozom., HE, VII, 26, 6-9; G. Ladocsi, S. Samulowitz, Teotimo di Tomi, n NDPAC, III, col.
5296; DELC, p. 832-833 (Teotim sau Theodim de Tomis); HEO, I, p. 340; E. Popescu, Christianitas
Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucureti, 1994, p. 118-123, 203, 214, 228; N. Zugravu, Geneza cretinismului popular al romnilor, Bucureti, 1997, p. 241-243, 264-265 (bibliografia). Vezi i
FHDRCh, XLVII., XLVIII, LIII.2 i Studiul introductiv.
14
Episcop de Hadrianopolis, n Thracia, la sfritul secolului al IV-lea. L-a ndemnat pe
Epiphanios de Salamis (Cypros), aflat n contradicie cu Ioannes Chrysostomos pe tema caracterului
operei lui Origene, s nu critice doar din auzite Sozom., HE, VIII, 15; E. Prinzivalli, Amon dHadrianopolis, n DECA, I, p. 98; DELC, p. 40 (Amon de Adrianpolis); HEO, I, p. 312.
15
Episcop de Ancyra Galatiae Primae (nainte de 394 dup 400) HEO, I, p. 55.
16
Este vorba despre un sinod local din 400, dedicat discutrii problemelor eparhiilor din dioceza Asia, n care intervenise Ioannes, extinzndu-i jurisdicia Mansi, 3, col. 691-692; Pall., Dial.,
XIII-XV; Socr., HE, VI, 11, 15; Sozom., HE, VIII, 6; Theod., HE, V, 28, 2; Cassiod, HE, X, 4, 10; R.
Janin, Constantinople, II. Patriarcat grec, n DHGE, XIII, col. 640.

338

ORIGINEA NEAMULUI OMENESC

XLI. ORIGO HUMANI GENERIS

Gentes uero, quae de ipsi (sic!) sunt Mussi.


Iafet genuit octauum Thiras, id est lancinator, ex quo Trace set Tyrii, qui
optinuerunt Carthaginem ut coloni.
Ediia folosit: Chronica minora collegit et emendavit Carolus Frick, I, Accedunt
Hyppolyti Romani praeter canonem paschalem Fragmenta chronologica (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig, 1893, p. 139, 140.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

339

XLI. ORIGINEA NEAMULUI OMENESC


(nceputul secolul al V-lea)
Opera. Aceast Cronic a fost compus de un autor necunoscut din nordul Africii
la nceputul secolul al V-lea. Ea nfieaz succesiunea generaiilor de la Adam pn la
Hristos.
Bibliografie: V. Loi, B. Amata, Liber Genealogus, n NDPAC, II, col. 2816-2817;
DELC, p. 503 (Liber Genealogus). C. Frick, n Chronica minora collegit et emendavit Carolus
Frick, I, Accedunt Hyppolyti Romani praeter canonem paschalem Fragmenta chronologica
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig, 1893, p. LXVII.

Iar neamurile care se trag din acetia sunt... musii.


Iafet l-a fcut... pe al optulea, Thiras, care nseamn jupuitor, din care se
trag tracii1, dar i tirienii, care au avut n stpnire Carthagina n calitate de coloni.
Traducere: Claudia Trnuceanu

Vezi i Hipp., Chron., 63 (7) (FHDRCh, II); Filastrius de Brixia (FHDRCh, XXXIII);
Isid., Orig., IX, 2, 31; 2, 82 (FHDR, II, p. 572-573); XIV, 4, 6 (FHDRCh, LXXXV); Excerpta Latina
Barbari (FHDRCh, LXXXVIII); Anonymus, Or. contra Ioud., XI (FHDRCh, CXII).

340

PAPA INNOCENTIUS I

XLII. INNOCENTII PAPAE

EPISTOLA XIII
Dilectissimo fratri Rufo Innocentius
2. Divinitus ergo haec procurrens gratia ita longis intervallis disterminatis a
me ecclesiis discat consulendum, ut prudentiae gravitatique tuae committendam
curam causasque, si quae exoriantur per Achaiae, Thessaliae, Epiri veteris, Epiri
novae, et Cretae, Daciae Mediterraneae, Daciae Ripensis, Moesiae, Dardaniae et
Praevali ecclesias, Christo Domino annuente, censeam. Vere enim eius sacratissimis monitis lectissimae sinceritatis tuae providentiae ac virtuti hanc iniungimus
sollicitudinem; non primitus haec ita statuentes, sed praecessores nostros apostoli

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

341

XLII. PAPA INNOCENTIUS I


(402 417)
Autorul. Episcop de Roma ntre 402 i 12 martie 417. A afirmat cu trie primatul
papal n probleme teologice (condamnnd pelagianismul), ca instan de apel suprem
(sprijinindu-l pe Ioannes Chrysostomos) i n chestiuni de jurisdicie (numindu-l n iunie
412 pe Rufus de Thessalonica vicarul su n Illyricum). Aceast nou instituie ecleziastic
este atestat prin decretalul din 13 decembrie 4141.
Bibliografie: LP, XLII; Genn., Vir. ill., XLIII; Socr., HE, VII, 9; Sozom., HE, VIII,
26; 28; B. Studer, Innocent Ier. Pape (402-417), n DECA, p. 1225-1226; P. Marone, Rufo di
Tessalonica, n NDPAC, III, col. 4617; PCBE, 2/1, p. 1045 (Innocentius 7); DELC, p. 386
(Inoceniu I); N. Gauthier, Innocent Ier, n DHP, p. 873-875; J. Gaudement, Vicariat apostolique. Le vicariat de Thessalonique, n DHP, p. 1719; R. Popovi, Le christianisme sur le
sol de lIllyricum oriental jusqu larrive des Slaves, Thessaloniki, 1996, p. 190-191; A.
Franzen, R. Bumer, Istoria papilor. Misiunea lui Petru n ideea i realizarea ei istoric n
Biseric, traducere de R. Pop, Bucureti, 1996, p. 57-59; B. Flusin, vque et patriarches.
Les structures de lglise impriale, n Histoire du christianisme des origines nos jours,
sous la direction de J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, Les glises
dOrient et dOccident (432-610), sous la responsabilit de L. Pietri, Desche, 1998, p. 538539; L. Dattrino, Sollecitudine pastorale di Innocenzo I, papa di Roma, per la Chiesa
sorella di Costantinopoli, n Lateranum, N.S., 64, 1998, p. 221-225; G. D. Dunn, Roman
primacy in the correspondence between Innocent I and John Chrysostom, n Giovanni Crisostomo: Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di Studiosi dell'Antichit
Cristiana, Augustinianum 6-8 maggio 2004, Roma, Roma (Studia Ephemeridis Augustinianum 93), 2005, p. 687-698.

SCRISOAREA A XIII-A
Innocentius ctre preaiubitul frate Rufus2
2. Mila lui Dumnezeu care vegheaz acestea m povuiete c trebuie purtat de grij Bisericilor desprite de mine prin mari distane, aa c sunt de prere,
cu ncuviinarea lui Hristos, c trebuie lsate n seama nelepciunii i seriozitii
tale purtarea de grij i pricinile care s-ar ivi n Bisericile Achaiei, Thessaliei, Epirului vechi, Epirului nou i al Cretei, Daciei Mediterranea, Daciei Ripensis, Moesiei, Dardaniei i Praevalisului. Cci, cu adevrat, la ndemnurile lui preasfinte, de
o mare prealeas curenie, punem aceast grij n seama chibzuinei i virtuii tale;
nu hotrnd noi prima oar acestea, ci imitndu-i pe predecesorii notri apostolici,

Ep. XVII, n PL 20, col. 526.


Rufus, episcop de Thessalonica ntre cca 412-434, vicar papal n Illyricum din 412 P.
Marone, Rufo di Tessalonica, n NDPAC, III, col. 4617; HEO, I, p. 421.
2

342

PAPA INNOCENTIUS I

cos imitati, qui beatissimis Acholio et Anysio iniungi pro eorum meritis ista voluerunt. Iustissimum est enim ita bene meritos honoribus decorari, ut arrogantes necessarium videtur obtundi. Placet ergo in bonis praemium, et in minus bonis
censio. sic enim et iste corrigitur, et ille nobilitatur.
3. Arripe itaque, dilectissime frater, nostra vice per suprascriptas Ecclesias,
salvo earum primatu, curam: et inter ipsos primates primus, quidquid eos ad nos
necesse fuerit mittere, non sine tuo postulent arbitratu. Ita enim aut per tuam experientiam quidquid illud est finietur; aut tuo consilio ad nos usque perveniendum
esse mandamus. Licitum autem et apostolicae sedis favore permissum tuae fraternitati cognosce, ut cum aliqua ecclesiastica ratio vel in tua vel in memoritis provinciis agitanda cognoscendaque fuerit, quos velis episcoporum socios quibuscumque
de Ecclesiis assumas tecum, quorum et fide et moderatione quidquid necessitas
causave flagitaverit, optimus dirigas arbiter, et praecipuus, quippe a nobis lectus,
definias intercessor. Omnem sane instructionem chartarum in causa archivorum
cum presbytero Senecione, viro admodum maturo, fieri iussimus. Itaque et ex priore

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

343

care au voit s fie puse acestea n seamna preafericiilor Acholius3 i Anysius4,


pentru meritele lor, cci este pe deplin cuvenit s fie druii ntr-att cu cinstiri cei
binemerituoi, nct s par de trebuin ca cei trufai s fie lovii. Se cuvine deci
celor buni rsplata, iar celor mai puini buni pedeaps. Cci aa, unul se corecteaz,
cellalt se nnobileaz.
3. Asum-i dar, preaiubite frate, purtarea de grij, n locul nostru, n Bisericile mai sus amintite, fr a le vtma prioritatea: i ntre prioritile lor, cea
dinti <este> ca orice le-ar fi de trebuin s trimit ctre noi, s nu solicite fr a-i
cere prerea. Cci astfel, acel lucru, oricare este, fie va fi rezolvat n baza experienei tale, fie ncredinm hotrrii tale dac el trebuie s ajung la noi. Cci s tii c
e ngduit i, prin bunvoina scaunului apostolic, i este permis Friei Tale ca,
atunci cnd ar trebui dezbtut i anchetat vreo pricin de ordin religios, fie n
provincia ta, fie n cele amintite, s iei cu tine pe nsoitorii episcopilor din fiecare
Biseric, pe care i-ai voi, prin a cror credin i cumptare <s-ar rezolva> orice ar
reclama nevoia sau situaia, s te compori ca un judector desvrit i s decizi ca
un mijlocitor de seam, ca unul care ai fost ales de noi. Am poruncit ca toat rnduiala documentelor, n problema arhivrii lor, s se fac mpreun cu preotul Senecio,
un brbat foarte chibzuit5. Prin urmare, ia seama, att din scrisoarea noastr dinainte

Acholius, episcop de Thessalonica ( 383), l-a botezat pe mpratul Theodosius I (379395) la 28 februarie 380 (Ambr., Ep. XV-XVI; Socr., HE, V, 6; Sozom., HE, VII, 4; Cassiod., HE,
IX, 6); a participat la cel de-al II-lea conciliu universal de la Constantinopolis (Socr., HE, V, 8;
Sozom., HE, VII, 7). Dou scrisori ale papei Damasus (366-384) adresate lui (Ep. V-VI, n PL 13,
col. 365-370) sunt considerate punctul de plecare al delegrii puterii pontificale n Illyricum ctre un
vicar E. Prinzivalli, Acholius, n DECA, I, p. 24; HEO, I, p. 423; J. Gaudemet, Vicariat apostolique.
Le vicariat de Thessalonique, n DHP, p. 1718.
4
Anysius, discipol i succesor al lui Acholius ca episcop de Thessalonica (384-407) (Ambr.,
Ep. XV, 9; XVI); este primul prelat cruia papa Siricius (384-399) i-a ncredinat, cu titlu strict personal, privilegiul de a-i da asentimentul pentru consacrarea episcopilor ilirici i pentru problemele
disciplinare din Illyricum (Ep. IV, n PL 13, col. 1148-1149 = C. Silva-Tarouca, Epistularum Romanorum pontificum ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos. Collectio Thessalonicensis ad fidem
codicis Vat. Lat. 5751, Roma, 1937, nr. III, p. 19). n aceast calitate, conciliul de la Capua din 391 la nsrcinat cu instrumentarea cazului ereticului Bonosus de Naissus (cca 344 cca 391) (Ambr., Ep.
LVI); pe baza instruciunilor primite de la pap (Ep. IX, n PL 13, col. 1176-1178), Anysius l-a condamnat pe ereziarh, dar a confirmat preoii sfinii de el. Tot lui i-a scris papa Innocentius I n decembrie
401 sau ianuarie 402, ntiinndu-l de alegerea sa (Ep I, n PL 20, col. 463-464 = C. Silva-Tarouca,
op. cit., nr. IV, p. 20-21) cf. E. Prinzivalli, Anysius. vque de Thessalonique, n DECA, I, p. 170171; B. Studer, Sirice. Pape (384-399), n DECA, II, p. 2299; HEO, I, p. 422; J. Gaudemet, op. cit., p.
1719; PCBE, 2/2, p. 2086 (Siricius 1); DELC, p. 783 (Siricius); A. Franzen, R. Bumer, op. cit., p. 57.
5
Cunoscut doar din acest document. El a fost nsrcinat de pap s adune n arhiv documentele referitoare la relaiile Bisericii romane cu cea tesalonican PCBE, 2/2, p. 2025 (Senecio 1).

344

PAPA INNOCENTIUS I

nostra epistola, et ex his chartulis, bene recensens quid agere debeas, recognosce.
Nam voluntatem hanc nostram per unamquamque provinciam satis, ut decebat, litteris manifestavimus. Data XV kalendas Iulias Honorio IX et Theodosio V augustis
consulibus.
Ediia folosit: PL 20, col. 515-517.
Ediia consultat: C. Silva-Tarauca, Epistularum Romanorum pontificum ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos. Collectio Thessalonicensis ad fidem codicis Vat. Lat.
5751, Roma, 1937, nr. V, p. 21-22.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

345

ct i din aceste scrisorele, examinndu-le cu atenie, ce ai de fcut. Cci ne-am fcut cunoscut prin nscrisuri aceast vrere a noastr, aa cum se cuvenea, n cuprinsul fiecrei provincii. Dat cu 15 zile nainte de calendele lui iulie sub consulatul
mprailor Honorius, consul pentru a IX-a oar, i Theodosius, consul pentru a V-a
oar6.
Traducere: Mihaela Paraschiv

17 iunie 412, consulii fiind mpraii Honorius (395-423) i Theodosius II (408-450)


PLRE, I, p. 1242; R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. Schwartz, K. A. Worp, Consuls of the Later Roman
Empire, Atlanta, 1987.

346

PAPA BONIFACIUS I

XLIII. BONIFACII PAPAE

1. EPISTOLA IX = CTH, XVI, 2, 45 = CI, I, 2, 6


IDEM AA. PHILIPPO P(RAEFECTO) P(RAETORIO) ILLYRICI. Omni
innovatione cessante vetustatem et canones pristinos ecclesiasticos, qui nunc usque
tenuerunt, per omnes Illyrici provincias servari praecipimus. Tum si quid dubietatis
emerserit, id oporteat non absque scientia viri reverentissimi sacrosanctae legis
antistitis urbis Constantinopolitanae, quae Romae veteris praerogativa laetatur1,
conventui sacerdotali sanctoque iudicio reservari. DAT. PRID. ID. IVL. EVSTATHIO
ET AGRICOLA CONSS.
Ediia folosit: Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis edidit
adsumpto apparatu K. T. Mommsen, I, Berlin, 1905, p. 852.
Ediia consultat: PL 20, col. 769.

1
n CI, I, 2, 6, fragmentul dintre bare a fost nlocuit cu: Urbs Constantinopolitana non solum
iuris Italici, sed etiam ipsius Romae veteris praerogativa laetetur.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

347

XLIII. PAPA BONIFACIUS I


(418 422)
Autorul. Pn la pontificat, Bonifacius a fost presbyter al Bisericii romane, fiind
unul dintre legaii mpratului occidental Honorius (395-423) i ai papei Innocentius I (402417) trimii n primvara lui 406 la Constantinopolis pentru a pleda cauza episcopului Ioannes Chrysostomos (398-404), alungat abuziv din scaun. A succedat nu fr probleme lui
Zosimos, mort la 26 decembrie 418. Unul dintre aspectele importante ale pontificatului su
a fost reuita conservrii sub autoritatea scaunului roman a recent nfiinatului vicariat de
Thessalonica i a ntregului Illyricum occidental, acesta din urm ameninat, datorit mainaiunilor patriarhului Atticus (406-425), s fie trecut de Theodosius II (408-450) sub jurisdicia constantinopolitan.
Bibliografie: LP, XLIV; Socr., HE, VII, 11; Bonif., Ep. IV, V, IX-XI, XIII-XV
(PL 20, col. 760-763, 769-771, 774-784, 1120-1130); M. Spinelli, Bonifacio I papa, n
NDPAC, I, col. 802-803; PBCE, 2/1, p. 318-319 (Bonifacius 3); DELC, p. 116 (Bonifacius);
J. Gaudemet, Vicariat apostolique. Le vicariat de Thessalonique, n DHP, p. 1119; A. Franzen, R. Bumer, Istoria papilor. Misiunea lui Petru n ideea i realizarea ei istoric n
Biseric, traducere de R. Pop, Bucureti, 1996, p. 60-61.

1. SCRISOAREA A IX-A = CTH, XVI, 2, 45 = CI, I, 2, 6


Aceiai mprai2 lui Philippus, prefectul pretoriului Illyricumului3. Orice
inovaie ncetnd, poruncim s fie respectate vechea tradiie i strvechile reguli bisericeti, care au durat pn acum, n cuprinsul tuturor provinciilor din Illyricum.
Iar dac s-ar ivi vreo ndoial, s-ar cuveni ca ea s fie lsat n seama adunrii sacerdotale i a sfntului tribunal, nu fr tiina preavenerabilului brbat, pstrtorul
sfintei legi din oraul Constantinopolis, <ora> care se bucur de privilegiul Vechii
Rome. Dat n ajunul idelor lui iulie, sub consulatul lui Eusthatius i Agricola4.
Traducere: Mihaela Paraschiv

mpraii sunt Honorius (395-423) i Theodosius II (408-450).


PLRE, II, p. 874 (Philippus 2).
4
14 iulie 421. Consulii sunt Agricola (n Occident) i Flavius Eustathius (n Orient) PLRE, II,
p. 36-37 (Agricola 1), 436 (Fl. Eustathius 12), 1242; R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. Schwartz, K. A.
Worp, Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta, 1987.
3

348

PAPA BONIFACIUS I

2. EPISTOLA X
In qua parte respicit Serenitas tua, nihil vetustis decretis, si quae canonum conscripta sunt regulis, penitus derogandum; nec tot iam saeculorum reverentiam novellis praeiudiciis sauciandam, domine. Unde Majestas tua, recensitis nostrae pietatis affatibus, Christianitatis memor, quam pectoribus nostris misericordia
coelestis infundit, universis remotis quae diversorum episcoporum subreptionibus
per Illyricum impetrari dicuntur; antiquum ordinem praecipiat custodiri: ne sub
principibus christianis Romana perdat Ecclesia quod aliis imperatoribus non amisit.

Ediia folosit: PL 20, col. 770

3. EPISTOLA XI
[seu rescriptum Theodosii Augusti ad Honorium Augusti]
Unde omni supplicantium episcoporum per Illyricum subreptione remota, statuimus observari quod prisca apostolica disciplina et canones veteres eloquuntur. Super qua re, secundam formam oraculi Perennitatis tuae, ad viros illustres
praefectos praetorii Illyrici nostri scripta porreximus, ut cessantibus episcoporum
subreptionibus, antiquum ordinem specialiter faciant custodiri: ne venerabilis ecclesia sanctissima Urbis privilegia a veteribus constituta amittat, quae perenne
nobis sui nominis consecravit imperium.
Ediia folosit: PL 20, col. 771.

4. EPISTOLA XV
Dilectissimis fratribus Rufo et caeteris episcopis per Macedoniam, Achaiam,
Thessaliam, Epirum veterem, Epirum novam, Praevalis et Daciam constitutis,
Bonifacius.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

349

2. SCRISOAREA A X-A5
n aceast privin, Luminia Ta vede c nimic din vechile hotrri nu
trebuie cu totul anulat, dac ele au fost consemnate dup regulile normelor <religioase> i nu trebuie lezat, stpne, prin noi prejudicii, respectul attor veacuri. De
aceea, Maiestatea Ta, lund seama la vorbele Cuvioiei Noastre, ca unul care nu
uit de calitatea de cretin pe care mila cereasc a revrsat-o n inimile noastre,
ndeprtnd toate cele care se spune c sunt dobndite prin neltoriile feluriilor
episcopi n cuprinsul Illyricumului, s porunceasc a fi pstrat vechea rnduial,
ca nu cumva sub mpraii cretini Biserica Roman s piard ceea ce nu a pierdut
sub ali mprai.
Traducere: Mihaela Paraschiv

3. SCRISOAREA A XI-A
[sau rspunsul mpratului Theodosius ctre mpratul Honorius]6
... De aceea, ndeprtnd orice neltorie a episcopilor suplicani n cuprinsul Illyricumului, am hotrt s respectm ceea ce spun vechea nvtur apostolic i vechile norme. Despre acest lucru, n conformitate cu coninutul poruncii Perpetuitii Tale, am trimis nscrisuri ilutrilor brbai, prefecii pretoriului din Illyricumul nostru, ca s dispun a fi respectat n mod deosebit vechea rnduial, o dat
cu ncetarea neltoriilor episcopilor, pentru ca preasfnta venerabil Biseric a
Romei s nu piard privilegiile hotrte de cei de demult, ea care ne-a hrzit
domnia venic n numelui su.
Traducere: Mihaela Paraschiv

4. SCRISOAREA A XV-A7
Preacinstiilor frai Rufus8 i celorlai episcopi rnduii n Macedonia, Achaia,
Thessalia, Epirus Vetus, Epirus Nova, Praevalis i Dacia, Bonifacius.

Scrisoare a mpratului Honorius (395-423) adresat lui Theodosius II (408-450), prin care
solicita retragerea decretului din 421.
6
Cu totul nejustificat, Evangelos Chrysos pune n discuie autenticitatea rspunsului mpratului bizantin, susinnd c nu este exclus falsificarea sa ulterioar, n secolul al VI-lea (!) Zur
Echtheit des Rescriptum Theodosii ad Honorium in der Collectio Thessalonicensis, n Kleronomia, 4,
1972, p. 240-250
7
Din 11 martie 422.
8
Vezi FHDRCh, XLII (Papa Innocentius I).

350

PAPA BONIFACIUS I

8. Sane quoniam servandus accusatori locus est, ne audentiam penitus incitare videamur, si quid ab eodem postquam episcopus nostris est auctoritatibus
constitutus, contra disciplinam et propositum sacerdotii fertur admissum, coepiscopus noster Rufus, cui ad vicem nostram cuncta committimus, cum caeteris
fratribus quos ipse delegerit, negotium curabit audire; ad nostram relaturus omnia
notionem, quaecumque cognitioni eius rerum cursus et ordo monstravit
Ediia folosit: PL 20, col. 779, 784.
Ediia consultat: C. Silva-Tarauca, Epistularum Romanorum pontificum ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos. Collectio Thessalonicensis ad fidem codicis Vat. Lat.
5751, Roma, 1937, nr. V, p. 37-32.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

351

8. ntruct trebuie, de bun seam, rezervat un rol acuzatorului, ca s nu


prem a ncuraja cu totul ndrzneala, de vreme ce se spune c a fost nfptuit ceva
de ctre acelai, contrar disciplinei i rostului preoiei, dup ce un episcop a fost
rnduit din mputernicirea noastr9, coepiscopul nostru Rufus, cruia, ca lociitor al
nostru, i ncredinm toate, mpreun cu ceilali frai pe care i-a ales el nsui, se va
ngriji s examineze situaia, urmnd a ne aduce la cunotin orice lucru pe care
mersul i irul evenimentelor l-au oferit cunoaterii lui.
Traducere: Mihaela Paraschiv

Papa se refer la scandalul produs de alegerea episcopului Perigenes de Corinthus drept


titular de Patras Socr., HE, VII, 36; J. Darrouzs, Le trait de transfers. dition critique et commentaire, n REB, 42, 1984, p. 171, 188, 190; R. Popovi, Le christianisme sur le sol de lIllyricum
oriental jusqu larrive des Slaves, Thessaloniki, 1996, p. 191; Ch. Pietri, Roma Christiana. Recherches sur lEglise de Rome, son organisation, sa politique, son idologie de Miltiade Sixte III
(311-440), II, Roma, 1997, p. 1107-1130.

352

THEODORETOS, EPISCOP DE CYROS

XLIV. QEODWRHTOU EPISKOPOU KUROU

1. ELLHNIKWN QERAPEUTIKH PAQHMATWN


Proqewra, 12. Prorgou d qhn ka to par' Ellhsin nomastottoi gegenhmnoi nomoqtai to metrou parecetsai, to lia
lgw ka tn skutotmon ka to telna, ka decai plin k cugkrsew
t diforon, ka kenoi mn o nmoi met tn teqeiktwn t t lqh

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

353

XLIV. THEODORETOS, EPISCOP DE CYROS


(393 cca 460/6)
Autorul. Theodoretos s-a nscut la Antiochia, n Syria, n 393, ntr-o familie de
bun condiie social. S-a format n mediul monastic sirian (la 23 de ani s-a clugrit, trind
ntr-o mnstire din Apameia (astzi, Kalaat el Medk) timp de apte ani), pe care-l va
evoca mai trziu ca model de via cretin autentic. nsuindu-i o cultur cretin solid,
dar dovedindu-se i un bun cunosctor al celei clasice, a devenit unul dintre cei mai strlucii reprezentani ai colii teologice antiohiene. n 423, a fost ales episcop al micului ora
Cyros (astzi, Kuros) de lng Antiochia, fiind implicat, n mod inevitabil, n controversele
generate de ereziile nestorian i monofizit. Poziia sa a fost oscilant, ceea ce i-a atras
condamnarea n mai multe rnduri i chiar destituirea de ctre conciliul tlhresc de la
Ephesus din 449. Reabilitat n edina din 26 octombrie 451 a conciliului de la Chalcedon, a
revenit n scaun, exercitndu-i episcopatul usque ad imperium Leonis senioris (Genn., Vir.
ill., LXXXIX), cel mai trziu pn n 466, cnd a murit.
Opera. Theodoretos a lsat o oper bogat, format din scrieri exegetice, apologetice, dogmatice, polemice, pastorale, istoriografice, epistolare. Lucrarea Graecarum affectionum curatio (Terapeutica suferinelor greceti) a fost scris ntre 420-423, fiind o replic
trzie la lucrrile filosofilor pgni anticretini, n special ale lui Iulianus Apostata (361363). Cu o mare risip de erudiie (Pierre Canivet), el critic diferitele curente filosofice antice, politeismul, riturile i oracolele pgne, opunndu-le concepia cretin despre Dumnezeu,
Providen i ntrupare, cultul sfinilor i al martirilor, angelologia, eshatologia, practica vieii
specifice cretinismului.
Bibliografie: Evagr., HE, I, 11; Genn., Vir. ill., LXXXIX; Phot., Bibl., cod. 31; E.
Cavalcanti, Thodoret de Cyr, n DECA, II, p. 2414-2416; DELC, p. 818-821 (Teodoret de
Cyr); M. Fiedrowicz, Apologie in frhen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen
Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn-Mnchen-Wien-Zrich, 2000,
p. 112-114; G. W. Trompf, Early Christian Historiography. Narratives of redistributive justice, London and New York, 2000, p. 215-216, 220-224, 230-231; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn
la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 179-191; II/2, De la Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 360-361; A. Martin, Introduction, n Thodoret de Cyr, Histoire ecclsiastique, I (Livres I - II), texte grec de L. Parmentier et G. C. Hansen (GCS, NF 5, 19983) avec annotation par J. Bouffartigue, introduction A. Martin, traduction P. Canivet, revue et annote par J. Bouffartigue, A. Martin, L. Pietri et F. Thelamon,
Paris, 2006 (SC 501), p. 11-92.

1. TERAPEUTICA SUFERINELOR GRECETI


Introducere, 12. Am considerat util i a-i compara cu legiuitorii care au fost
cei mai renumii la greci pe ai notri, pe pescari, zic, i pe cizmar i pe colectorii de
taxe, i a arta din nou, n urma comparaiei, deosebirea, i, aa cum acele legi au
fost lsate n seama tenebrelor uitrii mpreun cu cei care le-au stabilit, cele ale

354

THEODORETOS, EPISCOP DE CYROS

paredqhsan zfw, o d tn liwn nqosin o mnon par' Ellhsi ka


Rwmaoi, ll ka par Skqai ka Sauromtai ka Prsai ka to
lloi barbroi.
I, 10. Ka txnh mn ksth drepmenoi to karito, t tn
texnitn o periergzontai gltta; od gr 'Attiko enai to skutotmou paitosin to xalka to tktona to zwgrfou
to nauphgo to kubernta, ll kn Skqai si, kn Sauromtai,
kn Ibhre, kn Agptioi, meq' don polaousi tn texnn paitonte tn totwn krbeian, tn d tn qnn diaforn kista dusxeranousin.
V, 55. W n d m ti polb llw mn Ellhna fnai, llw d
Rwmaou, ka Aguptou trw, ka Prsa ka Massagta ka Skqa
ka Sauromta llh osa meteilhxnai, ddacen tn kosmogonan
cuggrya tn metran...
V, 66. Ka Ebrawn fwn o mnon e tn Ellnwn meteblqh,
ll ka e tn Rwmawn ka Aguptwn ka Persn ka 'Indn ka
'Armenwn ka Skuqn ka Sauromatn ka cullbdn epen e psa t
gltta, a panta t qnh kexrhmna diatele.
Ediia folosit: Thodoret de Cyr, Thrapeutique des maladies hellniques, I, texte
critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet, Paris, 1958 (SC 57), p. 102, 106,
224, 248.

VIII, 6. peid d pr kenon cedmhsan, f' o katepmfqhsan,


pante atn ndelex polaousin, o mnon Rwmaoi, ka soi ge tn
totwn gapsi zugon ka p totwn qnontai, ll ka Prsai ka
Skqai ka Massagtai ka Sauromtai ka 'Indo ka Aqope, ka
cullbdhn epen panta t okoumnh t trmata.
IX, 15. O d mteroi lie ka o telnai ka skutotmo pasin
nqrpoi to eaggeliko prosenhnxasi nmou. Ka o mnon Rwmaou ka to p totoi telonta, ll ka t Skuqik ka t Sauromatik qnh ka 'Indo ka Aqopa ka Prsa ka Sra ka Urkano ka
Baktriano ka Brettano ka Kmbrou ka Germano ka pacapl
pn qno ka gno nqrpwn dcasqai to staurwqnto to nmou
npeisan, ox pla xrhsmenoi ka polla murisi logdwn od t t
Persik mthto xrmenoi b, ll peqonte ka deiknnte nhsifrou to nmou, ka od dxa kindnwn toto poionte...

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

355

pescarilor nfloresc nu numai la greci i la romani, ci i la scii, i la sauromai, la


peri i la ali barbari.
I, 10. i cei care culeg roadele fiecrui meteug nu dau atenie limbilor artizanilor, cci nici nu pretind ca cizmarii s fie din Attica sau cei care lucreaz n
bronz sau dulgherii, zugravii, constructorii de nave sau crmacii, ci, chiar de sunt scii,
sauromai, iberi i egipteni, profit bucuros de meteugurile <lor>, pretinzndu-le
doar precizie, iar de diferena etnic sunt prea puin deranjai.
V, 55. C cineva n-ar nelege c grecii s-au nscut ntr-un fel, romanii n
alt fel i egiptenii n altul i c perii, masageii, sciii i sauromaii au primit o alt
esen, <ne>-a nvat cel care a scris cosmogonia noastr...
V, 66. i cuvntul evreilor a fost tradus nu numai n <limba> elenilor, ci i
n a romanilor i n a egiptenilor, perilor, inzilor i armenilor, i n a sciilor i a
sauromailor i, ntr-un cuvnt, n toate limbile de care toate neamurile continu s
se foloseasc.
Traducere: Claudia Trnuceanu, Mihaela Paraschiv

VIII, 6. Cnd au plecat la Acela, de ctre care au fost trimii, toi au profitat fr ncetare de ei, nu numai romanii i cei care au acceptat jugul lor i sunt
condui de ei, ci i perii i sciii, masageii, sauromaii i inzii, egiptenii i, ntr-un
cuvnt, toate extremitile lumii locuite.
IX, 15. Pescarii notri i colectorii de taxe i cizmarul au adus tuturor oamenilor legile Evangheliei. i au convins nu numai pe romani i pe cei care au
ajuns n puterea lor, ci i neamurile scitice i sauromatice i pe inzi, etiopieni, peri,
seri, hircani i bactrieni, bretoni, cimbri i germani i, ntr-un cuvnt, orice popor i
ras de oameni s primeasc legile celui Crucificat, nu folosindu-se de arme i de
multe mii de soldai, nici folosindu-se de violena cruzimii persane, ci convingnd
i dezvluind legile avantajoase i fcnd aceasta nu fr riscuri ...

356

THEODORETOS, EPISCOP DE CYROS

17. Pr gr toi Prsa ka Skqa ka tlla brbara qnh met


tn kenwn o nmoi dibhsan teleutn;
36 ... ote Skqai to teteleuthksi cugkatorttousi znta, o
gpwn kenoi.
Ediia folosit: Thodoret de Cyr, Thrapeutique des maladies hellniques, II, Livres
VII-XII, texte critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet, Paris, 1958 (SC
57), p. 312, 340, 347.
Ediia consultat: FHDR, II, p. 236-237.

2. EPISTULAE
Ep. 26 (Coll. Cas. 226): Epistula, inquit, Theodoreti episcopi ad Dorotheum Moesiae metropolitam
Audientes uestram fortitudinem roboramur et in uos intenti segnitiem
deponimus. Exemplar enim principale uirtutis omnibus qui imitari uoluerint, uos
certaminibus his praesidens proposuit Deus, ut per imitationem uestris insigniamur
characteribus.
Ediia folosit: Thodoret de Cyr, Correspondance, IV (Collections conciliaires),
texte critique de E. Schwartz, introduction, traduction, notes et index par Yvan Azma,
Paris, 1998 (SC 429), p. 278.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

357

17. Cci la peri i la scii i la alte neamuri barbare, dup moartea acelora,
legile au mers mai departe...
36 ... nici sciii nu i ngroap cu morii pe cei n via, pe care aceia i-au
iubit...
Traducere: Claudia Trnuceanu

2. SCRISORI
Ep. 261. Scrisoarea-zis a episcopului Theodoretus ctre mitropolitul Moesiei, Dorotheus2
Auzind de tria voastr sufleteasc, ne ntrim i, lund seama la voi,
renunm la nepsare. Cci Dumnezeu, care vegheaz la aceste dispute, v-a propus
ca principal exemplu de virtute pentru toi cei care ar voi s <v> imite, astfel ca
prin imitare s fim i noi marcai de calitile voastre.
Traducere: Mihaela Paraschiv

Primvara lui 434.


Dorotheus, episcop de Marcianopolis i mitropolit al provinciei Moesia Secunda, partizan
al lui Nestorius, episcopul eretic de Constantinopolis vezi FHDRCh, XLV (Conciliul ecumenic de
la Ephesus (431)).
2

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

358

XLV. CONCILIUM UNIVERSALE EPHESENUM

I.
1. ACTIO PRIMA
a. Sententia depositionis a sancta synodo contra Nestorium data
Igitur dominus noster Iesus Christus, quem suis ille blasphemis vocibus
impetivit, per sanctissimam hanc synodum eumdem Nestorium episcopali dignitate
privatum, et ab universo sacerdotum consortio et coetu alienum esse definit.

173

Timotheus episcopus [civitatis To- Timqeo pskopo... parxa


morum]1 provinciae Scythiae decer- Skuqn pgraya pofhnmeno
nans subscripsi
1

Adugire a editorului.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

359

XLV. CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS


(iunie august 431)
Cel de-al treilea conciliu ecumenic a fost convocat de mpratul Theodosius II
(408-450), avnd loc la Ephesus n lunile iunie-august 431. Desfurat n edine nu lipsite
de tensiuni i contradicii ntre gruparea condus de Cyrillus de Alexandria (412-444) i cea
n frunte cu Ioannes de Antiochia (429-441/2), conciliul nu a promulgat un simbol, dar a
respins erezia lui Nestorius, patriarh de Constantinopolis din 10 aprilie 428 (suspendat la 22
iunie 431), care nega calitatea de Nsctoare de Dumnezeu a Fecioarei Maria, statund una
dintre dogmele fundamentale ale cretinismului, anume c din Fecioara Maria se nate
Fiul lui Dumnezeu nsui, ca persoan a firii omeneti2. Episcopii din eparhiile dunrene
au avut fa de Nestorius o atitudine oscilant, motivat uneori de elemente extradogmatice.
Bibliografie: COD, p. 69-70; Socr., HE, VII, 29; 31-34; Evagr., HE, I, 2-7; 11;
Theod., Haer. fab. comp., IV, 12 (PG 83, col. 432-437); Cassiod., HE, XII, 4-6; Genn.,
Virl. ill., LIV; LVII; M. Simoneti, phse, II. Conciles, n DECA, I, p. 822-823; idem, Nestorius-Nestorianisme, n DECA, II, p. 1742-1745; idem, Cyrille dAlexandrie, n DECA, I,
p. 609-612; idem, Efeso, II. Concili, n NDPAC, I, col. 1582-1584; idem, Cirillo di Alessandria, n NDPAC, I, col. 1044-1049; idem, Nestorio-Nestorianesimo, n NDPAC, II, col.
3482-3485; E. Paretto, Theotokos, n DECA, II, p. 2431; A. Papadakis, Ephesus, Concils of,
n ODB, 1, p. 707; idem, Nestorianism, n ODB, 2, p. 1459-1460; A. Kazhdan, Nestorios, n
ODB, 2, p. 1460; S. Ashbrook Harvey, Nestorianism, n EEC, p. 806-809; idem, Nestorius
(ca. 381-451), n EEC, p. 809-810; DELC, p. 132 (Chiril al Alexandriei), 205-206 (Efes, Sinodul de la), 594-596 (Nestorianism), 596-597 (Nestorie); V. Loichia, Hotrrile i definiiile dogmatice de credin ale celor ase sinoade ecumenice, n MB, 9, 1959, 1-2, p. 30-32;
Histoire des Conciles oecumniques, publie sous la direction de G. Dumeige, 2, P.-Th. Camelot, phse et Chalcdoine, Paris, 1962, p. 13-75; N. Zugravu, Erezii i schisme la Dunrea Mijlocie i de Jos, Iai, 1999, p. 86-92; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii
cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului
Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 194-211, 218-219, 223-228, 243-244.

I.
1. PRIMA DEZBATERE
a. Sentina de depunere dat de sfntul sinod mpotriva lui Nestorius3
Prin urmare, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care acela l-a atacat cu vorbele sale hulitoare, prin mijlocirea acestui preasfnt sinod hotrte ca acelai Nestorius s fie deposedat de rangul episcopal i nstrinat de ntreaga comunitate i
tagm a preoilor.

poz. 173 Timotheus episcopul [oraului tomilor] din provincia Scythia am isclit
declarndu-ne mpotriv4
2

D. Stniloae, Teologia dogmatic ortodox, 2, ediia a doua, Bucureti, 1997, p. 53.


Din 22 iunie 431.
4
HEO, I, p. 340.
3

360

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

b. Nestorii et episcoporum qui cum illo erant, de actis sancte synodi relatio,
antequam Ioannes Antiochenus episcopus Ephesum venisset,
ad imperatores scripta

Sunt autem qui subscripserunt


1
Nestorius episcopus Constantinopolitanus
10
Dorotheus Marcianopolis Mysie episcopus
c. Acta adversus Cyrillum
Sententia
Sancta synodus per Dei gratiam, piissimorumque ac Christianissimorum
imperatorum nostrorum decretum in Ephesiorum civitate congregata, quae hic subiunguntur, promulgavit

Qui autem subscripserunt, hi sunt


1
Ioannes episcopus Antiochenus
3
Dorotheus Marcianopolis metropolitanus
16
Iacobus Dorostoli
38
Marcianus Abryti
Ediia folosit: Mansi, 4, col. 1211, 1223, 1224, 1231, 1235, 1267, 1270.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

361

b. Relatarea lui Nestorius i a episcopilor care sunt n rtcire mpreun cu el,


scris ctre mprai, n legtur cu actele sfntului sinod, nainte de venirea
la Ephesus a episcopului Ioannes de Antiochia

Iar cei care au isclit <sunt>:


poz. 1
Nestorius, episcop de Constantinopolis
poz. 10
Dorotheus, episcop de Marcianopolis, n Mysia5
c. Actele mpotriva lui Cyrillus
Sentina
Sfntul sinod, prin milostivirea Domnului ntrunit n cetatea ephesenilor
din ordinul preacucernicilor i preacretinilor notri mprai, a adus la cunotin
cele ce urmeaz aici mai jos6

Iar cei care au isclit sunt urmtorii:


poz. 1
Ioannes, episcop de Antiochia7
poz. 3
Dorotheus de Marcianopolis, mitropolit
poz. 16
Iacobus de Dorostolum8
poz. 38
Marcianus de Abrytus9
Traducere: Mihaela Paraschiv

5
Dorotheus a fost partizan al lui Nestorius i adversar nverunat al titlului de Theotokos
aplicat Mariei, idee pe care a susinut-o chiar la Constantinopolis nainte de 431. Succesorul lui Nestorius, Maximianus (431-434), l-a condamnat i depus mpreun cu ali episcopi orientali, dar nlocuirea sa cu Saturninus n-a fost posibil, ntruct credincioii n-au acceptat acest fapt. n cele din urm, a
fost exilat de mpratul Theodosius II (408-450) n Caesarea Cappadociae Theod., Ep. 26 (Coll.
Cas. 226) (SC 429, p. 278-279); M. Simonetti, Doroteo di Marcianopoli, n NDPAC, I, col. 1509;
DELC, p. 197 (Dorotei de Marcianopolis); HEO, I, p. 341; V. Grumal, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, I/1, Les actes de patriarches. Les regestes de 381 715, Paris, 1972, nr.
71-72 (p. 59), 77 (p. 63); Y. Azma, Introduction, n Thodoret de Cyr, Correspondance, IV (Collections conciliaires), texte critique de E. Schwartz, introduction, traduction, notes et index par Y.
Azma, Paris, 1998 (SC 429), p. 29-30.
6
Urmeaz anatemizarea lui Cyrillus de Alexandria.
7
Ioannes, episcop de Antiochia ntre 429-441/2, prieten i aprtor al lui Nestorius, adversar
al lui Cyrillus de Alexandria. Ajungnd cu ntrziere la conciliu (24 iunie), a fost scandalizat de graba
cu care Cyrillus l-a condamnat pe Nestorius (22 iunie); n consecin, a contestat decizia, organiznd
un contraconciliu format din 43 sau 50 de participani, depunndu-l pe Cyrillus i pe adepii lui i
absolvindu-l pe Nestorius; hotrrile le-a comunicat oficialitilor imperiale Socr., HE, VII, 34;
Evagr., HE, I, 5-6; II, 18; Cassiod., HE, XII, 5-6; D. Stiernon, Jean dAntioche, n DECA, II, p. 12901291; idem, Giovanni di Antiochia, n NDPAC, II, col. 2195-2197; A. Papadakis, John I, n ODB, 2,
p. 1043-1044; DELC, p. 390 (Ioan de Antiohia); HEO, II, p. 683; Y. Azma, op. cit., p. 32-34; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 196, 208-209.
8
HEO, I, p. 344.
9
Episcop ntre cca 431 cca 458 HEO, I, p. 342.

362

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

2. ACTIO QUINTA
Sancta synodus dixit interim quidem in praesenti, iuxta ea quae iam
decreta sunt, idem Ioannes, et qui cum eo facinus hoc moliti sunt, videlicet Ioannes
Damasci Dorotheus Marcianopolis
Ediia folosit: Mansi, 4, col. 1323.

3. ACTIO SEXTA
a. Synodi decretum de fide

171

Et subscriptiones omnes

Timotheus episcopus provinciae Scythiae civitatis Tomorum subscripsi


b. Sancta synodus Ephesi congregate piisimis sanctissimisque Joanni
Antiochenorum magne civititis arhiepiscopo, et Ioanni Damascenorum
episcopo metropolitano praesentes praesentibus, quae subiecta sunt,
mandavimus

Dorotheus episcopus Marcianopolis secunda Mysiae, similiter mandans,


sicut supra positum est, subscripsi
c. Epistola quorumdam orientalium, qui Constantinopolim missi fuerant, ad
Rufum episcopum
Deo dilectissimo santissimoque comministero Rufo, Ioannes, Himerius, Theodoretus, et reliqui episcopi in domino salut

Nos autem in dogmatibus beatorum patrum, qui apud Nicaeam convenerunt,

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

363

2. DEZBATEREA A V-A
Sfntul sinod a spus ... n momentul de fa, pe lng cele ce au fost deja
hotrte, acelai Ioannes i cei care mpreun cu el au pus la cale aceast nelegiuire, anume Ioannes de Damascus10, Dorotheus de Marcianopolis ...
Traducere: Mihaela Paraschiv

3. DEZBATEREA A VI-A
a. Decretul sinodului n privina credinei

i toate iscliturile

poz. 171 Timotheus, episcopul oraului tomilor din provincia Scythia, am isclit.
b. Sfntul sinod ntrunit la Ephesus, preacucernicilor i preasfinilor Ioannes,
arhiepiscop al marii ceti a antiohienilor, i Ioannes, episcop mitropolitan al
damaschinilor noi cei de fa le-am ncredinat celor de fa cele ce au fost
expuse mai jos

Dorotheus, episcop de Marcianopolis din Mysia Secunda, ncredinnd aijderea, am isclit n conformitate cu ce s-a expus mai sus.
c. Scrisoarea unor rsriteni, care fuseser trimii la Constantinopolis,
ctre episcopul Rufus
Preaiubitului ntru Dumnezeu i preasfinitului coslujitor Rufus11, Ioannes,
Himerius12, Theodoretus13 i ceilali episcopi, salutare ntru Domnul.

Iar noi rmnem neclintii n preceptele fericiilor Prini care s-au ntrunit
10

HEO, II, p. 729.


Rufus, episcop de Thessalonica (nainte de 412 434), a primit, mpreun cu ali prelai,
ntiinarea episcopilor orientali privind adeziunea la credina nicean P. Marone, Rufo di Tessalonica, n NDPAC, III, col. 4617; HEO, I, p. 423. Vezi i FHDRCh, XLII.
12
Himerius de Nicomedia Bithyniae Primae n al doilea sfert al secolului al V-lea; la Ephesus, a
fcut parte din partida lui Ioannes de Antiochia, protestnd mpotriva condamnrii lui Nestorius
Theod., Ep. 13 a-b (Coll. Cas. 160, Coll. Pal. 47) (SC 429, p. 186-195); Ep. 16 (Coll. Cas. 175) (SC
429, p. 206-207); HEO, I, p. 94; Y. Azma, op. cit., p. 31.
13
Thedoretos, episcop de Cyros (423 cca 466), pentru care vezi n volum (FHDRCh,
XLIV).
11

364

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

et eorum qui post illos doctrina claruerunt, Eustathii Antiocheni, Basilii Caesariensis,
et Gregorii, et Ioannis, et Athanasii, et Theophili, et Damasi Romani, et Ambrosii Mediolanensis, et reliquorum qui cum his eadem docuerunt, perseveramus, piisque
illorum vestigiis insistimus; quippe qui evangelica et apostolica et prophetica verba
sequentes, exactam orthodoxae fidei regulam nobis tradiderint: quam regulam nos
inconcussam inflexamque retinere studemus omnes qui in oriente habitamus; similiter
qui Bithyniam, et Paphlagoniam, et Cappadociam secundam, et Pisidiam, et Thessaliam, et Mysiam, Rhodopenque incolunt, et alii quamplurimi diversarum provinciarum.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

365

la Nicaea i ale celor care s-au fcut cunoscui dup ei prin nvtur, anume Eustathius din Antiochia14, Vasile din Caesarea15 i Gregorius16, i Ioannes17, i Athanasius18, i Theophilus19, i Damasus din Roma20, i Ambrosius din Mediolanum21
i ceilali care mpreun cu ei au dat nvtur despre aceleai lucruri, i ne inem
pe urmele lor cucernice, ntruct ei, urmnd evanghelicele, apostolicele i profeticele cuvinte, ne-au transmis norma desvrit a credinei ortodoxe; pe care norm
dorim s o pstrm nezdruncinat i neschimbat noi toi cei care locuim n Rsrit; aijderea <doresc> cei care locuiesc n Bithynia i n Paphlagonia, i n Cappadocia Secunda, i n Pisidia, i n Thessalia, i n Mysia, i n Rhodope, precum i
alii, foarte numeroi, din diferite provincii.
14

Eustathius, episcop de Berrhoea (Alep) (Syria I), apoi, de la cca 323/4, de Antiochia, unul
dintre aprtorii credinei ortodoxe la Nicaea (325), autorul mai multor lucrri ndreptate mpotriva arienilor; depus de sinodul arian de la Antiochia din 326? (327?, 328?, 330?) prezidat de Eusebius de
Caesarea i trimis imediat n exil la Traianopolis, n Thracia. A murit cu puin nainte de 337, cnd
fusese rechemat din exil, sau, conform altor opinii, dup 343. Vezi Eus., VC, III, 59-61; Hier., Vir. ill.,
LXXXV; Socr., HE, I, 8, 12; 24; Sozom., HE, I, 2, 2, 17, 2; II, 15, 8; 18, 4; 19, 1-3; 19, 6; III, 6, 2; 11,
7; 20, 4; 20, 7-8; VII, 7; Theod., HE, I, 4, 62; 7, 10; 7, 18; 8; 21-22; 25, 15; III, 4, 3-5; Cassiod., HE,
II, 1; 6; 24-25; M. Simonetti, Eustathe dAntioche, n DECA, I, p. 924; idem, Eustazio di Antiochia, n
NDPAC, I, col. 1862-1863; DELC, p. 245 (Eustaiu de Antiohia sau Eustatie); HEO, II, p. 682, 692;
R. W. Burgess, The date of the deposition of Eustathius of Antioch, n JThS, 51, 2000, 1, p. 150-160;
C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la
Niceea pn la nceputul Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 44-46.
15
Vezi n volum FHDRCh, XX.
16
Gregorius de Nyssa vezi Codex Theodosianus (FHDRCh, XLVI) i Facundus de
Hermiane (FHDRCh, LXXX).
17
Ioannes Chrysostomos vezi n volum (FHDRCh, XXX).
18
Athanasius de Alexandria vezi n volum (FHDRCh, XV).
19
Patriarh de Alexandria ntre 385 i 412, teolog prolific, adversar al pgnismului Genn.,
Vir. ill., LVI; Socr., HE, V, 16; Theod., HE, V, 22; Cassiod., HE, IX, 22; 27-28; A. De Nicola, Thophile dAlexandrie, n DECA, II, p. 2426-2427; idem, Teofilo, n NDPAC, III, col. 5277-5278; DELC,
p. 827-828 (Teofil al Alexandriei); HEO, II, p. 582; A. Jakab, op. cit., p. 3; C. Moreschini, E. Norelli,
op. cit., II/2, p. 191-194. Vezi i FHDRCh, XL.
20
Damasus a fost episcop al Romei ntre 1 octombrie 366 i 11 decembrie 384. A refuzat s
intre n comuniune cu ereticul Priscillianus, a condamnat apolinarismul i alte erezii i a ntreinut
contacte cu Prinii capadocieni. Prin edictul de fide catholica din 28 februarie 380, mpratul Theodosius I (379-395) l lua drept etalon al credinei niceene CTh, XVI, 1, 2; Hier., Vir. ill., CIII; Socr.,
HE, IV, 29; V, 2; VII, 9; Sozom., HE, VII, 4; Theod., HE, V, 10-11; Cassiod., HE, IX, 2; 15-16; LP,
XXXIX; VRP, XXXIX; Anast. Bibl., Hist.VRP, XXXIX; Ch. Pietri, Damase, n DECA, I, p. 621-623;
Ch. Pietri, M. Gilardi, Damaso, n NDPAC, I, col. 1325-1329; F. Monfrin, Damase Ier, n DHP, p.
535-539; PBCE, 2/1, p. 530 (Damasus); DELC, p. 161-162 (Damasus); C. Moreschini, E. Norelli, op.
cit., II/1, p. 319; A. Franzen, R. Bumer, Istoria papilor. Misiunea lui Petru n ideea i realizarea ei
istoric n Biseric, traducere de R. Pop, Bucureti, 1996, p. 51-53; S. Williams, G. Friell, Teodosio
lultima sfida, traduzione di S. Simonetta, Genova, 1999, p. 84; A. Husar, Gesta deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale, III, De la Valentinieni la regatele barbare din Occident, ClujNapoca, 2007, p. 133. Vezi i FHDRCh, CVIII i CIX.
21
Vezi n volum FHDRCh, XXII.

366

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

d. Epistola catholicorum, quibus Schismaticorum praecedentes doli refelluntur


Piissimis, Deoque devotissimis Theodosio et Valentiniano, victoribus, triumphatoribus, semper Augustis, sancta synodus, quae per Dei gratiam vestraque maiestatis nutum in Ephesiorum metropoli convenit [iulie 431]

Schismaticorum autem nomina haec sunt. Ioannes episcopus Antiochiae


Syriae Dorotheus Iacobus
Ediia folosit: Mansi, 4, col. 1368, 1399, 1402, 1422, 1426.

4. ACTIO SEPTIMA
a. Cannones ducentorum sanctorum ac beatorum patrum, qui Ephesi
convenerunt
Sancta et ecumenica synodus ex decreto piissimorum imperatorum Ephesi
congregata, singularum provinciarum ac civitatum episcopis, presbyteris, diaconis,
et universo populo
Cum effemus Ephesi secundum pias (imperatorum) literas congregati, defecerunt quidam a nobis numero paulo plus triginta, defectionis suae antesignanum
Ioannem Antiochenum episcopum habentes. Horum nomina haec sunt. Primus ipse
Ioannes Antiochiae Syriae episcopus, Ioannes Damasci episcopus Dorotheus
Marcianopolis
Ediia folosit: Mansi, 4, col. 1470.

5. Episcopi pronestorieni exilati (Quanti, inquit, a sanctis Ecclesiis eierunt,


nolentes suam conscientiam vulnerare, neque acquiescere factis Cyrilli, seu
eius sustinere comunionem)
III. Dorotheus Marcianopolitanus Metropolitanus Moesiae. Iste ejectus,
exiliatus est in Caesarea Cappadociae.
IV. et V. Valeanius, et Eudocius Moesiae, qui sub eodem Dorotheo existentes, ultro ab Ecclesiis recesserunt.
Ediia folosit: Mansi, 5, col. 965.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

367

d. Scrisorile catolicilor, n care sunt respinse vicleniile anterioare ale


schismaticilor
Preacucernicilor i preadevotailor lui Dumnezeu Theodosius i Valentinianus, victorioi, triumftori, pururi Auguti, sfntul sinod care s-a ntrunit din mila
lui Dumnezeu i cu ncuviinarea Maiestii Voastre n metropola ephesenilor

Iar numele schismaticilor sunt acestea: Ioannes, episcopul din Antiochia


Syriei ... Dorotheus ... Iacobus
Traducere: Mihaela Paraschiv

4. DEZBATEREA A VII-A
a. Canoanele celor dou sute de sfinii i fericii Prini care s-au ntrunit la
Ephesus
Sfntul i ecumenicul sinod ntrunit la Ephesus din ordinul preacucernicilor mprai ctre episcopii, preoii, diaconii i tot poporul din fiecare provincie i
cetate.
Dup ce ne-am ntrunit la Ephesus, conform piosului nscris (al mprailor), civa, puin peste treizeci la numr, s-au desprit de noi, avndu-l pe episcopul Ioannes de Antiochia drept instigator al dezertrii lor. Numele lor sunt acestea.
Cel dinti <e> nsui Ioannes, episcopul din Antiochia Syriei, Ioannes, episcop de
Damascus ... Dorotheus de Marcianopolis22
Traducere: Mihaela Paraschiv

5. Episcopi pronestorieni exilai (ci, zice-se, au ieit din sfintele Biserici, nevrnd s-i rneasc contiina, nici s ncuviineze faptele lui Cyrillus ori s
suporte comuniunea cu el)
III. Dorotheus, episcopul mitropolitan de Marcianopolis, n Moesia. Acesta, o
dat exclus, a fost exilat n Caesarea Cappadociei.
IV. i V. Valeanius i Eudocius din Moesia; acetia, care se aflau sub conducerea aceluiai Dorotheus, s-au deprtat din proprie iniiativ de Biserici.
Traducere: Mihaela Paraschiv

22
Este vorba despre grupul de episcopi n frunte cu Ioannes de Antiochia, care, refuznd s
participe la conciliu dup ce-l depusese pe Cyrillus, a fost excomunicat.

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

368

6. Translatum ex codice monasterii Acaemetensis


Nobis secundum pias literas congregatis in Ephesa civitate, recesserunt
nonnulli ex nobis numero paulo amplius quam triginta, principem suae apostasiae
habentes Antiochenorum Episcopum Ioannem, quorum et nomina haec sunt, id
est Dorotheus, Iacobus
Ediia folosit: Mansi, 5, col. 1010.

II.
1. ACTA GRAECA, COLLECTIO VATICANA 33-80
33 (Catalogul episcopilor participani la edina din 22 iulie 431 care au
semnat mpotriva blasfemiei lui Nestorius)23
62

160
172

'Aqansio pskopo t kat Doelton ka Swzpolin ga


to qeo kklhsa pgraya pofhnmeno ma ti gai
sundwi
Timqeo pskopo parxa Skuqa pgraya pofhnmeno
ma ti gai sundwi

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 1-2, Acta Graeca, Collectio Vaticana 33-80, Berlin-Leipzig,
1927, p. 62.

2. ACTA GRAECA, COLLECTIO VATICANA 81-119


90 (Catalogul episcopilor din 17 iulie 431)
90

10

Dwrqeo Markianouplew

91,1

Dwrqeo Markianouplew

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 1-3, Acta Graeca, Collectio Vaticana 81-119, Berlin-Leipzig,
1927, p. 25, 26.

23

Apfasi cenexqesa kat Nestorou kaqirosa atn Acta Conciliorum


Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 1-2, Acta Graeca,
Collectio Vaticana 33-80, Berlin-Leipzig, 1922, p. 54.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

369

6. Traducere din codicele mnstirii achimiilor


Dup ce ne-am ntrunit n cetatea Ephesus, conform pioasului nscris, civa,
cu puin peste 30 la numr, s-au desprit de noi, avndu-l drept cpetenie a apostaziei lor pe episcopul Ioannes al antiohienilor i ale cror nume sunt acestea,
anume ... Dorotheus, Iacobus
Traducere: Mihaela Paraschiv

II.
1. ACTELE GRECETI, COLLECTIO VATICANA 33-80
33 (Catalogul episcopilor participani la edina din 22 iulie 431 care au
semnat mpotriva blasfemiei lui Nestorius)
62

poz. 160
poz. 172

Athanasios, episcop al sfintei Biserici a lui Dumnezeu n Doueltos i Sozopolis, am isclit, declarndu-ne mpotriv, n conformitate cu sfntul sinod.
Timotheos, episcop al provinciei Scythia, am isclit, declarndune mpotriv, n conformitate cu sfntul sinod.

Traducere: Claudia Trnuceanu

2. ACTELE GRECETI, COLLECTIO VATICANA 81-119


90 (Catalogul episcopilor din 17 iulie 431)
90

poz. 10

Dorotheos de Marcianopolis

91,1

poz. 9

Dorotheos de Marcianopolis

Traducere: Claudia Trnuceanu

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

370

3. ACTA GRAECA, COLLECTIO VATICANA 140-164


146 (Relatio Nestorii)
146, 6

Dwrqeo pskopo Markianouplew t Musa


151 (Gesta Ephesi ab Orientalibus)

151, 16

6
34
35

Dwrqeo Markianouplew mhtropolth


'Ikwbo Dorostlou
Markian 'Abrtou

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 1-5, Acta Graeca, Collectio Vaticana 140-164, Berlin-Leipzig, 1927,
p. 15, 123, 124.

4. ACTA GRAECA, COLLECTIO ATHENIENSIS


73 (Gesta Ephesi d. 22 m. Iul. a .431)
79

173

Timqeo pskopo parxa Skuqa plew Tomwn


pgraya

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 1-7, Acta Graeca, Collectio Seguierana. Collectio Atheniensis. Collectiones minores, Berlin-Leipzig, 1929, p. 116.

5. COLLECTIO VERONENSIS
11 (Exemplaria gestorum quae acta sunt in sancta synodo Ephesena metropoli
de recta fide) (22 iulie 431)
19, 11

170

Timotheus episcopus provinciae Scythiae civitatis Tomorum


subscripti

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 2, Collectio Veronensis, Berlin-Leipzig, 1925-1926, p. 74.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

371

3. ACTELE GRECETI, COLLECTIO VATICANA 140-164


146 (Darea de seam a lui Nestorius)
146, 6

Dorotheos, episcop de Marcianopolis, din Mysia


151 (Faptele importante de la Ephesus din partea orientalilor)

151, 16

poz. 6
poz. 34
poz. 35

Dorotheos mitropolit de Marcianopolis


Iacobos de Dorostolos
Marcianos de Abrytos

Traducere: Claudia Trnuceanu

4. ACTELE GRECETI, COLLECTIO ATHENIENSIS


73 (Faptele importante de la Ephesus pe 22 iulie 431)
79

poz. 173

Timotheos, episcop al oraului tomilor din provincia Scythia, am


isclit

Traducere: Claudia Trnuceanu

5. COLLECTIO VERONENSIS
11 (Copii ale faptelor importante ce s-au svrit la sfntul sinod din metropola
ephesian n privina dreptei-credine) (22 iulie 431)
19, 11

poz. 170

Timotheus, episcop al oraului tomilor din provincia Scythia,


am isclit

Traducere: Claudia Trnuceanu

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

372

6. COLLECTIONIS CASINENSIS
24 (Episcopi de recte fide)
46, 43

173 Timotheus episcopus prouinciae Scythiae ciuitatis Tomorum subscripsi

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 3-1, Collectionis Casinensis siue synodici a Rustico compositi,
Berlin-Leipzig, 1929, p. 139.

82 (Contestatio directa beato Cyrillo et his qui cum eo conuenerant)


XII
XV
XXI
XXIII
XXIIII

Dorotheus episcopus Marcianupoleos Mysiae secundae subscripsi


Timotheus episcopus Scythiae subscripsi
Iulianus episcopus Sardicae Daciensis subscripsi
Iacobus episcopus Dorostoli Mysiae subscripsi
Athanasius episcopus Diuelti Mysiae secundae subscripsi

83 (Epistola Nestorii et eorum qui cum ipso, ad imperatorem Theodosium de


his quae tunc in Epheso gesta sunt)
83, 6

Et subscriptiones...
Iulianus episcopus Sardicensis metropolitanus
Dorotheus episcopus Marcianupolitanus Mysiae metropolitanus

88 (Sententia totius synodi quae cum Ioanne Antiocheno conuenit episcopo)


6
12
37
38

Dorotheus episcopus Marcianupolitanus metropolitus subscripsi


Iulianus episcopus Serdicae metropolitanus subscripsi
Iacobus episcopus Dorostoli subscripsi
Marcianus episcopus Abryti subscripsi

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

373

6. COLLECTIONIS CASINENSIS
24 (Episcopi de dreapt-credin)
poz. 175

46, 43

Timotheus, episcop al oraului tomilor din provincia Scythia,


am isclit

Traducere: Claudia Trnuceanu

82 (Contestatio direct adresat fericitului Cyrillus i celor care veniser cu el)24


XII
XV
XXI
XXIII
XXIIII

Dorotheus, episcop de Marcianupoleos din Mysia Secunda, am isclit


Timotheus, episcop al Scythiei, am isclit
Iulianus, episcop de Sardica din Dacia, am isclit25
Iacobus, episcop de Dorostolum din Mysia, am isclit
Athanasius, episcop de Diueltum din Mysia secunda, am isclit

83 (Scrisoarea lui Nestorius i a celor care sunt cu el ctre mpratul


Theodosius, despre cele care s-au petrecut atunci n Ephesus)
i semnturile...
Iulianus, episcop mitroplit de Sardica
Dorotheus, episcop mitropolit de Marcianupolis din Mysia

83, 6

88 (Sentina ntregului sinod care s-a ntrunit mpreun cu episcopul


Ioannes de Antiochia)26
poz. 6
poz. 12
poz. 37
poz. 38

Dorotheus, episcop mitropolit de Marcianupolis, am isclit...


Iulianus, episcop mitropolit de Serdica, am isclit...
Iacobus, episcop de Dorostolum, am isclit...
Marcianus, episcop de Abrytus, am isclit...

24

Semnatari ai unei contestatio adresat la 21 iunie 431 lui Cyrillus de Alexandria i aliailor si din alte provincii mpotriva msurilor luate contra lui Nestorius pentru ateptarea lui Ioannes
de Antiochia.
25
Episcop de Sardica n prima jumtate a secolului al V-lea, membru al grupului condus de
Ioannes de Antiochia S. Borz, Giuliano di Sardica, n NDPAC, II, col. 2315; HEO, I, p. 554.
26
mpotriva lui Cyrillus.

CONCILIUL ECUMENIC DE LA EPHESUS (431)

374

96 (Dominis [et reuerendis] honorandis presbyteris et diaconis er reliquis


clericis e<t> amico Christi populo in Ierapoli Eufratesiae sancta synodus
Orientalium et eorum qui ex diuersis regionibus atque prouinciis per gratiam
dei in Ehesum conuenerunt, in domino gaudere)
12
21
31
39

Iulianus episcopus Sardicae metropolitanus


Dorotheus episcopus Marcianupolitanus metropolitus
Iacobus episcopus Dorostoli
Marcianus episcopus Abryti

116 (Item epistula ab episcopis Orientalibus et consortibus eorum ab Epheso,


per quam respondetur ad litteras supra scripas)
IIII
XI
XX
XXVIII

Iulianus episcopus Sardicae


Dorotheus episcopus Marcianupolis
Marcianus episcopus Abryti
Iacobus episcopus Dorostoli

311 (Epistula, inquit, tractoria siue generalis a sanctissimo et uniuersali


concilio)
3
22
23

Iulianus
Dorotheus
Iacobus

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 4-2, Collectionis Casinensis siue synodici a Rustico compositi,
Berlin-Leipzig, 1922-1923, p. 28, 31, 37, 38, 45-46, 67, 242.
Ediie consultat: Mansi, 5, col. 765, 766, 767, 770, 776.

7. COLLECTIO PALATINA PRIMARIA


38 (Incipit excerpta antistitum quae recitata sunt contra Nestorium in synodo
Ephesiorum)
168

Timotheus episcopus prouinciae Scythiae ciuitatis Tomorum subscripsi

Ediia folosit: Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, Concilium universale Ephesenum edidit Eduardus Schwartz, 5-1, Collectio Pallatina siue qui Fertur Marius Mercator, BerlinLeipzig, 1924-1925, p. 115.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

375

96 (Dumnealor, onorabililor i venerabililor preoi i diaconi, i celorlali


clerici i norodului iubitor de Hristos din Hierapolisul Eufratesiei, sfntul sinod al orientalilor i al celor care, prin bunvoina lui Dumnezeu, s-au adunat
n Ephesus din diverse regiuni i provincii le transmite salutri ntru Domnul)
poz. 12
poz. 21
poz. 31
poz. 39

Iulianus, episcop mitropolit de Sardica


Dorotheus, episcop mitroplit de Marcianupolis
Iacobus, episcop de Dorostolum
Marcianus, episcop de Abrytus

116 (De asemenea, scrisorile de la episcopii orientali i de la tovarii acestora


de la Epheus, prin care se d rspuns la epistola notat mai sus)
IV
XI
XX
XXVIII

Iulianus, episcop de Sardica


Dorotheus, episcop de Marcianupolis
Marcianus, episcop de Abrytus
Iacobus, episcop de Dorostolum

311 (Scrisoarea, zice-se, circular sau general de la preasfntul i ecumenicul


conciliu)
poz. 3
poz. 22
poz. 23

Iacobus
Dorotheus
Iacobus
Traducere: Claudia Trnuceanu

7. COLLECTIO PALATINA PRIMARIA


38 (ncep cele selectate de episcopi, care au fost rostite mpotriva lui Nestorius
n sinodul efesenilor)
poz. 168

Timotheus, episcop al oraului tomilor din provincia Scythia, am isclit

Traducere: Claudia Trnuceanu

376

CODEX THEODOSIANUS (438)

XLVI. CODEX THEODOSIANUS

XVI, 1, 3
IDEM AAA. AD AUXONIUM, PROCONSULEM ASIAE.
Episcopis tradi omnes ecclesias mox iubemus, qui unius maiestatis atque
virtutis Patrem et Filium et Spiritum sanctum confitentur eiusdem gloriae, claritatis
unius, nihil dissonum profana divisione facientes, sed Trinitatis ordinem personarum adsertione et divinitatis unitate, quos constabit communioni Nectari, episc(opi)
Constantinopolitanae ecclesiae, nec non Timothei intra Aegyptum Alexandrinae

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

377

XLVI. CODEX THEODOSIANUS


(438)
Cunoscuta culegere de legi, care sistematiza stufoasa legislaie imperial, a fost elaborat ntre 429-438 de un grup de juriti, sub patronajul mpratului Theodosius II (408450); a fost promulgat la 15 februarie 438, intrnd n vigoare n ntregul Imperiu la 1 ianuarie 439.
Bibliografie: A. Sminck, Codex Theodosianus, n ODB, 1, p. 475; J. Harries, I.
Wood (eds.), The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity, London,
1993; M. Forlin Patrucco, Codice di Teodosio, n NDPAC, I, col. 1095-1097; A. Husar, Gesta
deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale, III, De la Valentinieni la regatele barbare din Occident, Cluj-Napoca, 2007, p. 222-224.

XVI, 1, 3
Aceeai mprai1 ctre Auxonius, proconsulul Asiei.2
Poruncim ca toate Bisericile s fie curnd ncredinate episcopilor care
mrturisesc c Tatl, Fiul i Sfntul Duh <sunt> de aceeai mrire i virtute, de
aceeai glorie, de o unic strlucire, <episcopi> care nu fac nimic nepotrivit printro separare profan, ci <susin> regula Trinitii prin afirmarea persoanelor i prin
identitatea dumnezeirii, cei despre care se va ti c s-au alturat comunitii lui
Nectarius, episcopul Bisericii constantinopolitane3, i, de asemenea, lui Timotheus,
episcopul oraului Alexandria, n Egipt4; n plus, cei care <s-au alturat>, n prile

mpraii sunt Gratianus (367-383), Valentinianus II (375-392) i Theodosius I (379-395).


Este singura informaie despre acest personaj PLRE, I, p. 143 (Auxonius 2).
3
Nectarius arhiepiscop de Constantinopolis ntre iunie 381 i 27 septembrie 397, ales dup
demisia lui Gregorius de Nazianzus Socr., HE, V, 8; 10; VI, 2; Sozom., HE, VI, 27, 1; VII, 8; 9, 5-6;
Theod., HE, V, 8, 8; 9, 15; 40, 8; Cassiod., HE, IX, 13; 19; X, 3; D. Stiernon, Nectaire, n DECA, II, p.
1714-1715; DELC, p. 590-591 (Nectarie); HEO, I, p. 3; S. Williams, G. Friell, Teodosio lultima sfida,
traduzione di S. Simonetta, Genova, 1999, p. 87-88.
4
Timotheus I, episcop de Alexandria ntre 381 i 385, adversar al lui Gregorius de Nazianzus ca patriarh, hirotonind pe Maximus Cynicus (380-382); participant la conciliul de la Constantinopolis din 381, unde s-a opus cu succes alegerii episcopilor partizani ai lui Gregorius Ruf., HE, II,
21; Socr., HE, V, 8; Sozom., HE, VII, 9; Theod., HE, V, 8, 3; 40, 6; M. Simonetti, Timothe Ier
dAlexandrie, n DECA, II, p. 2451; idem, Timoteo I di Alessandria, n NDPAC, III, col. 5357-5358;
DELC, p. 844-845 (Timotei I de Alexandria); HEO, II, p. 582.
2

378

CODEX THEODOSIANUS (438)

urbis episcopi esse sociatos; quos etiam in Orientis partibus Pelagio, episcopo Laodicensi, et Diodoro, episcopo Tarsensi. In Asia nec non proconsulari adque Asiana
dioecesi, Amphilochio, episcopo Iconiensi et Optimo, episcopo Antiocheno. In
Pontica dioecesi, Helladio, episcopo Caesariensi et Otreio, Meliteno et Gregorio,
episcopo Nysseno, Terennio, episcopo Scythiae, Marmario, episcopo Marcianopolitano communicare constiterit. Hos ad optinendas catholicas ecclesias ex commu-

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

379

Orientului, lui Pelagius, episcop de Laodicaea5, i lui Diodorus, episcop de Tarsus6.


De asemenea, n Asia proconsular i n dioceza Asiana, <cei care> se va ti c
sunt n legtur cu Amphilochius, episcopul de Iconium7, cu Optimus, episcop de
Antiochia8; n dioceza Pontica, cu Helladius, episcop de Caesarea9, cu Otreius de
Melitene10 i cu Gregorius, episcop de Nyssa11, cu Terennius, episcopul Scythiei12, cu

Pelagius, episcop de Laodicaea Syriae Primae (cca 360 cca 382), aprtor al Credo-ului
de la Nicaea i al formulei homoousios la conciliile locale de la Antiochia (363) i Tyana Cappadociae (366 sau 367), drept pentru care a fost exilat n 367 de mpratul Valens (364-378) n Arabia;
participant la conciliul universal din 381 Hier., Vir. ill., CIV; Socr., HE, III, 25, 18; V, 8; Sozom.,
HE, VI, 4, 6; 12, 2; VII, 8; Theod., HE, V, 8, 5; 27, 3; Philostorg., HE, V, 1; G. Ladocsi, S. Samulowitz, Pelagio di Laodicea, n NDPAC, III, col. 4005; HEO, II, p. 704; J. Zachhuber, The Antiochene
Synod of AD 363 and the Beginnings of Neo-Niceism, n ZAC, 4, 2000, p. 83-101.
6
Episcop de Tarsus (Tarsus ayi), n Cilicia I (378 nainte de 394), aprtor al ortodoxiei
n provincia sa, exilat de mpraii Constantius II (337-361) i Valens (364-378), participant la conciliul II ecumenic, faimos exeget i teolog Hier., Vir. ill., CXIX; Socr., HE, V, 8; Sozom., HE, VII, 8;
Theod., HE, IV, 25; V, 4, 2; 8, 4; M. Simonetti, Diodore de Tars, n DECA, I, p. 694-695; idem,
Diodoro di Tarso, n NDPAC, I, col. 1426-1427; B. Baldwin, A. Kazhdan, Diodoros, n ODB, 1, p.
626-627; DELC, p. 178-181 (Diodor de Tars); HEO, II, p. 754; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului
Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 154-156.
7
Amphilochius de Iconium Lycaoniae (340/5398/404) episcop ntre 374/4-398/404, cunoscut ca un adversar al ereticilor, pe care i-a combtut la conciliul general de la Constantinopolis
(381) i la sinoadele locale de la Iconium (376) i Side (383), dar i printr-un tratat intitulat Contra haereticos Hier., Vir. ill., CXXXIII; Socr., HE, V, 8; Sozom., HE, VII, 9; Theod., HE, V, 16; Cassiod.,
HE, IX, 13; 25; S. J. Voicu, Amphiloque dIconium, n DECA, I, p. 104; idem, Anfilochio dIconio, n
NDPAC, I, col. 290-291; B. Baldwin, Amphilochios of Ikonion, n ODB, 1, p. 80; DELC, p. 39 (Amfilohie, Sf.); HEO, I, p. 266; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., p. 147-148.
8
Optimus era episcop de Antiochia Pisidiae, participant la conciliul din 381 Socr., HE, V,
8; Theod., HE, IV, 30, 3; V, 8, 4; HEO, I, p. 254.
9
Helladius, urmaul, n 379, al lui Vasile cel Mare pe thronos-ul din Caesarea Cappadociae Primae Socr., HE, V, 8; Sozom., HE, VII, 9; VIII, 6; E. Prinzivalli, Elladio di Cesarea, n
NDPAC, I, col. 1633; HEO, I, p. 21.
10
Otre(i)us de Melitene (Armenia), participant la conciliul din 366 sau 367 de la Tyana
(Cappadocia), unde s-a aprat termenul homoousios, i la conciliul universal de la Constantinopolis
(381) Socr., HE, V, 8; Sozom., HE, VI, 12, 2; VII, 9; HEO, I, p. 39.
11
Gregorius de Nyssa (335-395), fratele lui Vasile de Caesarea, unul dintre marii teologi
capadocieni, autor al numeroase lucrri antieretice Hier., Vir. ill., CXXVIII; Socr., HE, V, 8;
Sozom., HE, VII, 9; Theod., HE, IV, 30, 1-2; V, 8, 4; J. Gribommont, Grgoire de Nysse, n DECA, I,
p. 1111-1116; idem, Gregorio di Nissa, n NDPAC, II, col. 2466-2473; DELC, p. 325-336 (Grigorie
de Nyssa); HEO, I, p. 27; A. I. Admu, Literatur i filosofie cretin. Secolele I-VIII, Iai, 1997, p.
244-259; C. Moreschini, E. Norelli, op. cit., 99-101, 109-111, 124-130, 136-147.
12
Terennius, Terentius sau Gerontius (Gerontios), episcop de Tomis ( 381 ), participant la
conciliul II universal de la Constantinopolis Sozom., HE, VII, 9, 6; Mansi, III, col. 368; E. Popesccu,
Christianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucareti, 1994, p. 16-118; N. Zugravu, Geneza
cretinismului popular al romnilor, Bucureti, 1997, p. 241, 264 (nota 122, bibliografie).

380

CODEX THEODOSIANUS (438)

nione et consortio probabilium sacerdotum oportebit admitti. Omnes autem, qui ab


eorum, quos commemoratio specialis expressit, fidei communione dissentiunt, ut
manifestos haereticos ab ecclesiis expelli, neque his penitus posthac obtinendarum
ecclesiarum pontificium facultatemque permitti, ut verae ac Nicaenae fidei sacerdotia casta permaneant, nec post evidentem praecepti nostri formam malignae
locus detur astutiae.
DAT. III KAL. AVG., HERACLEAE, EVCHERIO ET SYAGRIO CONSS.
Ediia folosit: Le Codex Thodosien. Livre XVI et sa rception au Moyen ge,
Texte latin de ldition Mommsen et traduction franaise, introduction, notes et index par
lisabeth Magnou-Nortie, prface de Michel Rouche, Paris, 2002 (Sources canoniques 2),
p. 98.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

381

Marmarius, episcop marcianopolitan13. Va trebui ca acetia s fie acceptai de comunitatea i societatea preoilor demni de laud ca s capete conducerea Bisericilor
catolice. Iar toi cei care nu sunt de acord cu mprtirea credinei acestora, pe care
i-a pomenit menionarea special, <va trebui> s fie alungai din Biserici, ca eretici
dovedii i, de-acum nainte, s nu le fie ngduite deloc preoia i posibilitatea de a
cpta Biserici, pentru ca sacerdoiul credinei adevrate i niceene s rmn nentinat i nici, dup dispoziia clar a ordinului nostru, s nu fie lsat loc <vreunei>
viclenii primejdioase.
Dat n a treia zi nainte de calendele lui august, la Heraclea, n timpul consulilor Eucherius i Syagrius14.
Traducere: Claudia Trnuceanu

13

Marmarius sau Martyrius (Martyrios) de Marcianopolis, n Moesia II (381) Sozom.,


HE, VII, 9, 6; Mansi, III, col. 568; HEO, I, p. 341; J. truwa, Staroytna organizacja kocielna na terenach dzisiejszeg Bugarii, n BP, 1, 1984, p. 312.
14
30 iulie 381. Consulii sunt Flavius Syagrius i Flavius Eucherius PLRE, I, p. 288 (Flavius
Eucherius 2), 862 (Flavius Syagrius 3), 1045; R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. Schwartz, K. A. Worp,
Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta, 1987.

382

SOCRATES SCHOLASTICOS

XLVII. SOKRATOU SXOLASTIKOU

EKKLHSIASTIKH ISTORIA
I, 8, 4 ... Parsn te k polln parxin ka plewn o pskopoi,
per n Pamflou Esbio n t trt bibl tn e tn Kwnstantnou
bou tde kat lcin fhsn;
5. Tn gon kklhsin pasn, a tn Erphn pasan Libhn te
ka tn 'Asan plroun, mo sunkto tn to qeo leitourgn t kroqnia, e t' oko ektrio sper k qeo platunmeno ndon xrei
kat t at Srou ma ka Klikia, Fonik te ka 'Arabo ka Palais-

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

383

XLVII. SOCRATES SCHOLASTICOS


(cca 380 cca 450)
Autorul. Despre Socrates se tiu puine lucruri attea cte menioneaz el nsui
n opera sa. S-a nscut la Constantinopolis cndva n jur de 380. ntr-un manuscris grec i
n versiunea armean a operei sale Istoria ecleziastic numele su e nsoit de apelativul
sxolastik, tradus de unii nvai ca procurator legal sau avocat, dar care, dup
Pierre Maraval, semnific mai degrab faptul c Socrates a frecventat colile care i-au ngduit asimilarea culturii greceti, aspect care transpare din scrierea sa; prin urmare, era un
colit, un erudit. Nu se tie dac a rmas laic sau a intrat n rndurile Bisericii, dei
anumite elemente din Historia ecclesiatica au ndemnat pe exegei s-l ncadreze, cu probabilitate, ntr-un grup cretin disident poate novaian. A murit cndva ntre 439, ultimul an
descris n Istorie, i 450, data decesului mpratului Theodosius II (408-450), care n
aceeai scriere e menionat ca fiind nc n via.
Opera. Socrates este cunoscut ca autorul unei Istorii bisericeti, redactat n cel
puin dou etape i publicat prin 439/440. Ea descrie evenimentele petrecute n special n
viaa Bisericii ntre 305, anul abdicrii lui Diocletianus, i 439. Sursele sale sunt Vita Constantini a lui Eusebius de Caesarea, din care a copiat pasaje ntregi, Historia ecclesiastica a
lui Rufinus de Aquileia i, poate, cea a lui Gelasius de Caesarea, scrieri ale lui Athanasius
de Alexandria, discursuri ale retorului Libanios, opere anticretine ale lui Iulianus Apostata,
documente orale .a.
Bibliografie: Phot., Bibl., cod. 28; A. Labate, Socrate le Scolastique, n DECA, II,
p. 2304-2305; B. Baldwin, Sokrates, n ODB, 2, p. 1923; DELC, p. 784-785 (Socrate); G.
W. Trompf, Early Christian Historiography. Narratives of redistributive justice, London
and New York, 2000, p. 214, 217-218, 224-225, 233; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 352-355; P. Maraval, Introduction, n
Socrate de Constantinople, Histoire ecclsiastique. Livre I, texte grec de ldition G. C.
Hansen (GCS), traduction par P. Prichon et P. Maraval, introduction et notes par P. Maraval, Paris, 2004 (SC 477), p. 9-32; idem, Avant-propos, n idem, Histoire ecclsiastique.
Livres II et III, texte grec de ldition G. C. Hansen (GCS), traduction par P. Prichon et P.
Maraval, notes par P. Maraval, Paris, 2005 (SC 493), p. 7-10.

ISTORIA BISERICEASC
I, 8, 4 ... Un numr mare de episcopi venir acolo din diferite ceti i din
diferite provincii, dup cum mrturisete Eusebius a lui Pamphilos n urmtorii termeni n cartea a treia a vieii lui Constantinus.
5. S-au adunat acolo, laolalt, trimii de toate Bisericile, care umpleau
Europa ntreag, Libya i Asia, cei mai de seam slujitori ai lui Dumnezeu. n una
i aceeai cas de rugciune au putut ncpea i sirieni, i cilicieni, i fenicieni, i

384

SOCRATES SCHOLASTICOS

tino, p tota Aguptou, Qhbaou, Lbua, to t' k msh tn potamn rmwmnou; dh ka Prsh pskopo t sund parn, od Skqh
pelimpneto t xorea, Pnto te ka Galata, Kappadoka te ka
'Asa, Fruga te ka Pamfula to par' ato parexon kkrtou ll
ka Qrke ka Makedne, 6. 'Axaio te ka 'Hpeirtai, tatwn q' o ti
proswttw okonte pntwn, atn te Spnion pnu bomeno e n
toi pollo ma sunedrewn... ...
13, 11 ... Filomaqea d enai nomzw ka t nmata tn n Nika
sunelqntwn piskpwn, n eren dunqhn, ka kasto parxa te
ka plew n, ka tn xrnon, n sunlqon, paraqsqai ntaqa.
12 ...
Daka
Prwtognh Sardik, Mrko Kalabra
Musa
Pist Markianouplew
...
Gotqa
Qefilo
Bosprou
Kdmo
Ediia folosit: Socrate de Constantinople, Histoire ecclsiastique. Livre I, texte
grec de ldition G. C. Hansen (GCS), traduction par Pierre Prichon et Pierre Maraval, introduction et notes par Pierre Maraval, Paris, 2004 (SC 477), p. 90, 152, 162, 164.

IV, 23, 10. pikrate gr t mn qumikn par Skqai ka Qrcn


VI, 12, 4-6. n n ka Qetimo Skuqa pskopo, pr tn
'Epifnion toide pekrnato; g, fh, 'Epifnie, ote tn plai
kal kekoimhmnwn kaqubrzein aromai ote blsfhmon pixeiren
prgma tolm, kbllwn o pr mn ok qthsan, llw te mte
kakn didaskalan n to 'Wrignou bibloi ern. prokomsa te
biblon <ti> 'Wrignou pangnw ka deknuen kklhsiastik t kqsei, ka met tata pge lgwn; o tata brsante e t per n o
lgoi cubrsante laqon auto.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

385

arabi, i palestinieni (de parc nsui Dumnezeu ar fi fcut-o deodat mai ncptoare), iar o dat cu acetia: egipteni, tebani, libieni i trimiii venii tocmai din Mesopotamia; mai era de fa i un episcop al Persiei; nu lipsea din adunare nici cel al
sciilor; Pontus, Galatia, Cappadocia i Asia, Phrygia i Pamphylia i aveau i ele
trimiii lor; la fel tracii i macedonenii, aheii i epiroii, precum i celelalte neamuri,
aflate nc i mai departe; pn i foarte cunoscutul episcop de Hispania era unul
dintre cei care se alturaser laolalt mulimii...1
13, 11 Cred c ine de dorina de cunoatere s prezint acolo i numele
episcopilor care s-au ntlnit la Nicaea, <episcopi> ale cror <nume> le-am putut
gsi, i din ce provincie i ora era fiecare i perioada n care s-au ntlnit.2
12
Dacia
Protogenes de Sardica, Marcus de Calabria
Mysia
Pistus de Marcianopolis

Gothia
Theophilos
Bosporus
Cadmos3
Traducere: Mihaela Paraschiv, Claudia Trnuceanu
Ediii consultate: Socrate Scolasticul, Istoria bisericeasc, traducere de Iosif
Gheorghian, Bucureti, 1899; Eusebiu de Cezarea, Scrieri, II, Viaa lui Constantin cel Mare,
studiu introductiv de Emilian Popescu, traducere i note de Radu Alexandrescu, Bucureti,
1991 (PSB 14), p. 128.

IV, 23, 10. La scii i la traci predomin curajul.


VI, 12, 4-6. ntre cei (care n-au isclit) a fost Theotimos, episcopul Scythiei4, care i-a zis lui Epiphanios5: Eu, Epiphanios, nu vreau s dezonorez (memoria unui om) care a adormit ntru sfinenie, nici nu ndrznesc s svresc un lucru
nelegiuit, (adic) s condamn (crile) pe care naintaii notri nu le-au condamnat.
De altfel, a zis, nici nu exist idei greite n nvtura lui Origene. i, aducnd o
carte a lui Origene, a citit i a artat c (este conform) cu dogmele bisericeti. Dup
aceasta, el a adugat: Cei care necinstesc aceste (scrieri) uit c necinstesc (Scripturile) din care (au fost inspirate) scrierile (lui Origene).

Eus., VC, III, 7, 1 = FHDRCh, V.3.


Pasaj tradus de Claudia Trnuceanu.
3
Vezi lista participanilor n FHDRCh, VI (Conciliul ecumenic de la Nicaea (325)).
4
Vezi FHDRCh, XL (Palladius de Helenopolis) i Studiul introductiv.
5
Despre el, vezi FHDRCh, XXIX.
2

386

SOCRATES SCHOLASTICOS

Tata mn p' eulabe ka bou rqthti peribhto Qetimo


pr 'Epifnion pekrnato.
Ediia folosit: Socrates, Kirchengeschichte, Herausgegeben von Gnther Christian
Hansen, mit Beitrgen von Marija irinjan, Berlin, 1995 (GCS 1), p. 264, 333-334.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

387

Acestea a rspuns lui Epiphanios Theotimos, care era renumit pentru evlavia
i corectitudinea (vieii sale).6
Ediia folosit: Viaa sfntului Ioan Gur de Aur n relatrile istoricilor bisericeti Paladie, Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen i Fer. Teodoret al Cirului, traducere din limba greac, introducere i note de Constantin Corniescu, Bucureti, 2001, p. 199.

6
Despre el, vezi trimiterile n FHDRCh, XL (Palladius de Helenopolis), XLVIII (Sozomenos), LIII.2 (Conciliul ecumenic de la Chalcedon (451)) i Studiul introductiv.

388

SOZOMENOS

XLVIII. SWZOMENOU

EKKLHSIASTIKH ISTORIA
II, 6, 2 ... 'Epe gr tte plqo faton migdwn qnn k t Qrkh
peraiwqn tn 'Asan katdramen lloi te llax brbaroi tatn
ergsanto to parakeimnou Rwmaou, pollo tn erwn to Xristo
axmlwtoi genmenoi sn ato san. 3 W d to atqi nosonta
nto ka to daimonnta kqairon Xristn mnon nomzonte ka un
qeo pikalomenoi, prosti d ka politean mempton filosfoun ka
ta reta tn mmon pkwn, qaumsante o brbaroi tou ndra to
bou ka tn paradcwn rgwn e fronen sunedon ka tn qen lewn
xein, e to menou fannta mimsainto ka mow ato t kretton

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

389

XLVIII. SOZOMENOS
(cca 380 nainte de 448)
Autorul. Despre Salamanes Hermeias Sozomenos, cum l numete Photius (Bibl.,
cod. 30), se cunoate att ct ofer el nsui n opera sa Historia ecclesiatica. S-a nscut la
Bethelea, localitate situat aproape de Gaza, n Palaestina, pe la aprox. 380. Dup anumite
aluzii autobiografice, se presupune c a primit o educaie monastic, dup care a efectuat
studii de retoric i de drept (poate la Berytus), exercitnd apoi profesiunea de scholasticos
(avocat, jurisconsult) la Constatinopolis. Foarte probabil a cltorit la Roma i n locuri
vestite ale Orientului cretin. A murit cndva nainte de 448.
Opera. De la Sozomenos ne-a parvenit o Istorie ecleziastic n nou cri, care
descrie evenimentele dintre 324, anul celui de-al treilea consulat al lui Constantinus I Augustus (306-337) i Crispus Caesar (cca 305-326), i 439, anul celui de-al XVII-lea consulat
al lui Theodosius II (408-450). Cea mai mare parte a ei a fost realizat n 443, ultima carte
a IX-a fiind compus puin nainte de 448. Sozomenos a avut ca model Historia ecclesiastica a lui Socrates, utiliznd uneori aceleai surse ca i acesta (Eusebius, Athanasius,
Rufinus din Aquileia), dar i izvoare independente (passiones ale unor martiri orientali,
Historia lausiaca a lui Palladius .a.).
Bibliografie: Phot., Bibl., cod. 30; A. Labate, Sozomene, n DECA, II, p. 23132313; B. Baldwin, Sozomenos, n ODB, 3, p. 1932-1933; DELC, p. 787-788 (Sozomen); B.
Grillet et G. Sabbah, Introduction, n Sozomne, Histoire ecclsiastique. Livres I-II, texte
grec de ldtion J. Bidez, introduction par B. Grillet et G. Sabbah, traduction par A.-J. Festugire, annotation par Guy Sabbah, Paris, 1983 (SC 306), p. 9-87; Ch. Rouech, Theodosius
II, the cities, and the date of the Church history of Sozomen, n JThS, 37, 1986, 1, p. 130132; G. W. Trompf, Early Christian Historiography. Narratives of redistributive justice,
London and New York, 2000, p. 214-215, 218-220, 225-228, 230; C. Moreschini, E. Norelli,
Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul de la Niceea la
nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 355-360.

ISTORIA BISERICEASC
II, 6, 2-3. Cci o mulime nsemnat, compus din deosebite neamuri trecnd n acel timp n Thracia i Asia1 i fcnd acolo o ngrozitoare stricciune, mai
muli preoi ce fuseser adui captivi vindecar bolnavii i izgonir demonii cu
singur numele lui Iisus Hristos, duser o via sfnt i corect i biruir invidia
prin virtutea lor, astfel c aceste popoare crezur c nu pot face nimic mai bine
dect s-i imite i s recunoasc pe Dumnezeul pe care ei l adorau. Fiind deci

Referire la invaziile de la mijlocul veacului al III-lea, vezi FHDRCh, IV i XXI.

390

SOZOMENOS

qerapeoien. Proballmenoi on ato to praktou kaqhght didskonto ka baptzonto, ka koloqw kklhsazon.


Ediia folosit: Sozomne, Histoire ecclsiastique. Livres I-II, texte grec de ldition
J. Bidez, introduction par Bernard Grillet et Guy Sabbah, traduction par Andr-Jean
Festugire, annotation par Guy Sabbah, Paris, 1983 (SC 306), p. 256.

VIII, 14, 8. Qeqimo d Skuqa pskpo ka ntikru 'Epifanou


kaqyato. Ote gr fh sion enai tn plai teteleuthkta brzein ote
blasfhma kt tn tn palaiotrwn diabllein krsin ka t par
kenwn dedokimasmna qeten. Ama te lgwn ka biblon ti tn 'Wrignou prokomsa diecei, ka xreidh ta kklhsai t negnwsmna
deca Atopon, fh, pomnousin o tata diabllonte; kinduneosi gr
tata brzein, per n o lgoi.
26, 8. 'Ek tn grammtwn t metra gph, tina di Germano
to presbutrou ka Kassiano to diaknou pestlkate, tn skhnn
tn kakn, n pr tn fqalmn qkate, mmermn frontdi katmaqon
Ediia folosit: Sozomn, Histoire ecclsiastique. Livres VII-IX, texte grec de ldition J. Bidez G. C. Hansen (GCS), introduction de Guy Sabbah, annotation par Laurent
Angliviel de la Beaumelle, Guy Sabbah, traduction par Andr-Jean Festugire et Bernard
Grillet, Paris, 2008, p. 296, 350.
Ediia consultat: FHDR, II, p. 228.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

391

introdui de ei n adevrurile religiei noastre, ei primir din mna lor sfntul botez
i fur primii la mprtirea Bisericii.

VIII, 14, 8. Theotimos, episcopul Scythiei2, s-a opus pe fa lui Epiphanios3. Cci, a zis el, nu este lucru corect a dezonora pe (cineva) care a murit de
mult, nici a dezaproba judecata celor de demult referitoare la el. Dup ce a vorbit
aa, aducnd o carte a lui Origene i citind, a artat folosul celor citite pentru Biseric i a zis: Cei care condamn acestea fac un lucru absurd. Iar cei care aduc insult acestora, (insult) pe aceia despre care este vorba.4
26, 8. Datorit grijii i iubirii (care v mistuie), am aflat din scrisorile pe
care mi le-ai trimis prin preotul Germanus i prin diaconul Cassianus5 (scrisori)
pe care le-am citit de mai multe ori despre ororile pe care le-ai trit, despre chinurile i durerile (la care ai fost supui voi) i credina voastr 6
Ediii folosite: Sozomen, Istoria bisericeasc, tradus n romnete de Iosif Gheorghian, Bucureti, 1897, p. 47-48; Viaa sfntului Ioan Gur de Aur n relatrile istoricilor
bisericeti Paladie, Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen i Fer. Teodoret al Cirului,
traducere din limba greac, introducere i note de Constantin Corniescu, Bucureti, 2001, p.
218, 227-228; FHDR, II, p. 229.

Vezi FHDRCh, XL (Palladius de Helenopolis), XLVII (Socrates Scolasticos), LIII.2


(Conciliul ecumenic de la Chalcedon (451)) i Studiul introductiv.
3
Vezi FHDRCh, XXIX.
4
ntmplarea a avut loc la Constantinopolis n 402, fiind generat de solicitarea lui Epiphanios, adresat lui Ioannes Chrysostomos i episcopilor aflai n Capital, de a condamna scrierile lui
Origene. Att patriarhul, ct i ceilali prelai au refuzat s dea curs iniiativei episcopului de Constantia (Salamis) Socr., HE, VI, 10, 3; 10, 6; 12, 3-7; Cassiod., HE, X, 11; N. Zugravu, Itineraria ecclesiastica n Scythia Minor, n SUBB. Th. Cath., 52, 2007, 3, p. 15-16; D. Mranu, op. cit., p. 26-27.
5
Preotul Germanus (358/9? cndva ntre 405-415) i diaconul Ioannes Cassianus (360/5
cca 435) originari din Scythia; despre ei vezi FHDRCh, XXX (Ioannes Chrysostomos), XL (Palladius de Helenopolis), LXVIII (Gennadius din Massilia).
6
Fragment din cea de-a doua scrisoare a papei Innocentius I (402-417) adresat lui Ioannes
Chrysostomos i clerului din Constantinopolis.

392

IOANNES, EPISCOPUL ORAULUI TOMIS

XLIX. IOANNIS TOMITANAE VRBIS EPISCOPI

DISPVTATIO DE NESTORIANIS ET EVTYCHIANIS


(581.) Nestoriani [sunt] a Nestorio, quondam Constantinopolitanae urbis episcopo; qui asseuerabat: sanctam uirginem Mariam theodoc<h>on, non theotocon, id
est, susceptricem dei esse, non genetricem. Non enim unum atque eundem, deum
hominemque, Christum dei filium credit, sed alterum de deo patre dicit genitum,
alterum de matre uirgine separat procreatum. Indignum etenim aestimat confiteri,
quod idem ipse dei filius in utero uirginis conceptus et incarnatus sit; sed: hominem
tantum in utero formatum, et, postmodum deo coniunctum, Christum factum esse,
pronuntiat.
Hoc argumentationis colore et scelus suae impietatis obliniens: Si dixerimus
inquit Mariam genuisse deum, dabimus matrem deo quod fecere gentiles ; genuit ergo templum dei, non ipsum qui in templo dignanter inhabitat. Quam sententiam catholici nequaquam ferre potuerunt, quae non unum Christum, ex utraque natura inconfuse atque indiscrete, pronuntiat, sed geminum, quod nefas est, asseuerat.
Quem Nestorium, in hac obstinationis suae blasphemia perdurantem,
sancta synodus apud Ephesum congregata, damnauit. Cui damnationi et papa Caelestinus, Romanae praesul ecclesiae, et omnes Orientis Occidentisque pontifices
praebuere consensum.
(582.) Eutyc<h>iani ab Eutyc<h>e nuncupati sunt, presbytero monasterii
apud Constantinopolim constituti. Quae perfidia, licet posterior ceteris, ad deuorandas, prope cunctas superstitiones pestiferas antecellit nam nulla [non] fere haere-

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

393

XLIX. IOANNES, EPISCOPUL ORAULUI TOMIS


(445/6-448)
Autorul i opera. Despre viaa i activitatea lui Ioannes nu exist informaii bogate. A compus omilii i tratate dogmatice, nepstrate integral. Cele ndreptate mpotriva ereziilor nestorian i eutihian au fost foarte apreciate n epoc1.
Bibliografie: E. Prinzivalli, Jean de Tomi, n DECA, II, 1320; I. Barnea, Ioan, n
EAIVR, II, p. 262; DELC, 428 (Ioan de Tomis); N. Zugravu, Geneza cretinismului popular
al romnilor, Bucureti, 1997, p. 365, 387 (nota 20, bibliografie).

DEZBATEREA N PRIVINA NESTORIENILOR I A EUTIHIENILOR


(581). Nestorienii [au fost numii] dup Nestorius, fost episcop al oraului
Constantinopolis; acesta susinea c Sfnta Fecioar Maria a fost theodochos, nu
theotocos, adic primitoare, nu Nsctoare de Dumnezeu. Cci el nu crede c Hristos,
Fiul lui Dumnezeu este unul i acelai, Dumnezeu i om, ci spune c unul este nscut din Dumnezeu Tatl, pe cellalt l separ ca fiind zmislit de o mam fecioar.
Cci el consider nedemn s recunoasc c nsui acelai Fiu al lui Dumnezeu s-a
zmislit n pntece de fecioar i s-a ntrupat, ci afirm c numai omul s-a zmislit
n pntece i mai apoi, unindu-se cu Dumnezeu, a devenit Hristosul.
Mnjindu-i cu sulemeneala aceasta a argumentrii i frdelegea necredinei sale, zice: Dac am spune c Maria l-a nscut pe Dumnezeu, i vom da lui
Dumnezeu o mam ceea ce au fcut pgnii ; prin urmare, ea a nscut lcaul
lui Dumnezeu, nu pe cel care binevoiete a locui n loca. Credincioii nu au putut
nicidecum ngdui aceast prere, care nu recunoate c Hristos este unul, ntrunind n chip armonios i inseparabil o dubl natur, ci susine c este dublu, ceea ce
e un sacrilegiu.
Pe acest Nestorius, care a persistat n ast hul a ndrjirii sale, sfntul
sinod ntrunit la Ephesus l-a condamnat. La aceast condamnare i-au dat acordul
i papa Caelestinus, capul Bisericii romane2, i toi ierarhii Orientului i ai Occidentului.
(582). Eutihienii au fost numii dup Eutyches, parohul mnstirii ntemeiate lng Constantinopolis. Aceast rea-credin, chiar dac posterioar celorlalte,
ntrece aproape toate superstiiile nesntoase, n ce privete ravagiile, cci aproape
1
Marius Mercator (390-451), Fragmentum Ex Eutherii Nestoriani sermone adversus S. Cyrillum, Epilogus: necessarium profecto credidimus utramque pravitatem sua per plurimos ignorantia
serpentem beatissimi Patris Ioannis Tomitanae urbis episcopi provinciae Scythiae, sermonibus prodere (PL 48, col. 1088) (Negreit, considerm c este de trebuin ca cele dou stricciuni care se
insinueaz pe nesimite n rndul multora, din cauza netiinei lor, s fie date n vileag prin predicile
preafericitului printe Ioannes, episcopul oraului Tomis din provincia Scythia traducere: Mihaela
Paraschiv).
2
Pap ntre 10 septembrie 422 i 27 iulie 432; despre el, vezi trimiterile la FHDRCh,
LXXVII.2 i CVIII.

394

IOANNES, EPISCOPUL ORAULUI TOMIS

sis aduersus ecclesiam catholicam ita se pugnaciter extulit, ut ista nunc usque saeuit nefanda saepe perfidia.
Apollinarem namque contentiosum seu potius perniciosum secutus haereticum, ita interpretatur illud euangelistae, quod ait: Verbum caro factum est, et habitauit in nobis, quasi uerbi essentia in carnis sit conuersa natura. Dum enim nimis
Nestorio uidetur obsistere et timet utra<m>que in dei filio substantiam confiteri, ne
quartam inducat in trinitate personam: impia confusione, dei filium a diuinitatis
suae substantia pronuntiat immutatum; et quod nostrae naturae ueraciter integreque
suscepit, id totum ad deitatis eius essentiam transferre non metuit. Atque hoc modo
inconuertibilem impassibilemque substantiam passionibus subdidit, et immortalem
morti subicit; et quae non cecidit nec enim fas erat, absque incarnationis arcano,
deum i<n> natura suae deitatis occumbere , in hac eum resurrexisse contendit.
(583.) Alii uero eiusdem sectae pronuntiant: quod filius dei non ex Maria
uirgine naturam sumpserit carnis, sed passibilem unde uoluit in utero sibi ipse
formauerit.
Alii: de caelestibus eum et spiritalibus carnem sibi | coaeternam ||
Ediia folosit: Maxentii aliorumque Scytharum monachorum necnon Ioannis Tomitanae urbis episcopi Opuscula, cura et studio Fr. Glorie, Turnholti, 1978 (CCSL LXXXV
A), p. 235-239.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

395

nici o erezie nu s-a ridicat cu atta nverunare mpotriva Bisericii catolice, aa cum
i acum se sumeete ast blestemat rea-credin.
Cci, urmndu-l pe glcevitorul sau mai bine zis pe vtmtorul eretic Apollinaris3, aa interpreteaz spusa Evanghelistului, care afirm: Cuvntul s-a fcut trup
i a locuit ntre noi4, ca i cum natura Cuvntului s-ar fi preschimbat n natura
trupului. Cci, de vreme ce i se pare extraordinar s i se mpotriveasc lui Nestorius
i se teme s recunoasc n Fiul lui Dumnezeu o dubl natur, ca s nu introduc n
Treime o a patra persoan, printr-o ticloas nvlmire afirm ca Fiul lui Dumnezeu s-a schimbat de la natura dumnezeirii sale; i ceea ce a primit cu adevrat i
fr stricare din natura noastr, nu a pregetat s-l transpun n totalitate n natura
dumnezeirii lui. i n acest fel a supus ptimirilor o natur fr de schimbare i fr
de ptimire i, dei fr de moarte, a hrzit-o morii; i n aceast <natur> care nu
a murit cci nu era legiuit, afar de taina ntruprii, ca Dumnezeu s moar n
<natura> dumnezeirii sale pretinde c el a nviat.
(583). Alii ns, din aceeai sect, afirm c Fiul lui Dumnezeu nu de la
Fecioara Maria ar fi primit natura trupului, ci c El nsui i-ar fi zmislit ntr-un
pntece, unde i-a fost voia, o natur supus ptimirii.
Alii spun c din cele cereti i spirituale are El trupu-i coetern.
Traducere: Mihaela Paraschiv

3
Apollinarius din Laodicaea (Syria I) (cca 310 cca 390), mare teolog format la coala
alexandrin. Dei adversar nverunat al arianismului i al restauraiei pgne a lui Iulianus (361-363),
ideile sale greite despre Hristos ntrupat (natura uman a lui Iisus a fost nglobat n unitatea Logosului divin devenit om) au fcut din el un eretic condamnat periodic de sinoade i teologi ortodoci
Hier., Vir. ill., CIV; Socr., HE, II, 46; Sozom., HE, V, 18, 2-5; VI, 22, 3; 25; 27; Theod., HE, V, 3, 19; Haer. fab. comp., IV, 8-9 (PG 83, col. 427-428); Vinc. Ler., Comm., passim; Cassiod., HE, IX, 3;
15; Ch. Kannengiesser, Apollinare di Laodicea (apollinarismo), n NDPAC, I, col. 417-421; DELC, p.
63-65 (Apolinarie de Laodiceea); B. Baldwin, A. Kazhdan, Apollinaris, n ODB, 1, p. 136; HEO, II,
p. 704; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/1, De la Conciliul de la Niceea pn la nceputurile Evului Mediu, traducere de E. Caraboi, D. Cernica, E. Stoleriu
i D. Zmosteanu, Iai, 2004, p. 83-86.
4
In 1,14.

396

CONCILIUL DE LA CONSTANTINOPOLIS (448)

L. CONCILIUM CONSTANTINOPOLITANUM

ACTA CONSTANTINOPOLI POST EUTYCHETIS DEPOSITIONEM, IN


EPHESO LECTA SUB DIOSCORO (ET CALCHEDONE RELECTA)

Saturninus episcopus Marcianopolis, iudicans subscripsi.1

Alexander reverendissimus episcopus Tomitanorum civitatis, provinciae


Scythiae.2

Saturninus reverendissimus episcopus Marcianopolitanus.3


Ediia folosit: Mansi, 6, col. 750, 755, 759.

1
Semneaz al doilea dup patriarhul Flavianus; gr. Satornno pskopo Markianouplew rsa pgraya ACO, II-1/1, p. 145.
2
Semneaz al aptelea, dup patriarhul Flavianus, ntr-un document din 13 aprilie 448; gr.
Alecndrou to elabesttou piskpou t Tomwn plew parxa Skuqa ACO, II1/1, p. 148.
3
Semneaz al cincilea, dup patriarhul Flavianus, ntr-un document din 8 aprilie 448; gr.
Satornnou to elabesttou piskpou t Markianouplew ACO, II-1/1, p. 150.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

397

L. CONCILIUL DE LA CONSTANTINOPOLIS
(8 noiembrie 448)
Conciliul a fost convocat i prezidat de patriarhul Flavianus (iulie 446 11 august
449), hotrnd, printre altele, condamnarea clugrului Eutyches (cca 378-454), bun teolog
i duman al ereziei nestoriene, dar care propovduia absorbirea total a naturii umane de
ctre cea dumnezeiasc dup ntrupare; cu alte cuvinte, declanase erezia monofizit. Printre episcopii semnatari ai condamnrii s-au numrat i cei din Moesia Secunda i Scythia
Minor.
Bibliografie: Evagr., HE, I, 9; A. Di Berardino, Eutychs, n DECA, I, p. 929-930;
idem, Eutiche, n NDPAC, I, col. 1871; M. Simonetti, Costantinopoli, II. Concili, n NDPAC, I,
col. 1239-1240; A. Kazhdan, Flavian, n ODB, 2, p. 789; DELC, p. 249-251 (Eutihie sau
Eutyches); HEO, I, p. 4; Ch. Fraise-Cou, Dphse Chalcdoine: la paix trompeuse
(433-451), n Histoire du christianisme des origines nos jours, sous la direction de J.-M.
Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, Les glises dOrient et dOccident
(432-610), sous la responsabilit de L. Pietri, Desche, 1998, p. 40-43; N. Zugravu, Erezii i
schisme la Dunrea Mijlocie i de Jos, Iai, 1999, p. 93-94, 99; C. Moreschini, E. Norelli,
Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 251.

ACTELE DE LA CONSTANTINOPOLIS, DUP DEPUNEREA LUI


EUTYCHES, CITITE LA EPHESUS SUB DIOSCORUS4
(I RECITITE LA CHALCEDON5)6

Saturninus, episcopul de Marcianopolis7, declarndu-l vinovat, am isclit.

Alexander, preacinstitul episcop al oraului tomitanilor din provincia Scythia8.

Saturninus, preacinstitul episcop din Marcianopolis.


Traducere: Mihaela Paraschiv

La conciliul tlhresc din 449 FHDRCh, LI.


La conciliul din 451 FHDRCh, LIII.
6
Cf. Mansi, 6, col. 503.
7
Episcop ntre 431-448 HEO, I, p. 341.
8
Episcop ntre 448-452 HEO, I, p. 340; N. Zugravu, Geneza cretinismului popular al romnilor, Bucureti, 1997, p. 365, 387 (nota 21, bibliografia); idem, Itineraria ecclesiastica n Scythia
Minor, n SUBB. Th. Cath., 52, 2007, 3, p. 15.
5

CONCILIUL TLHRESC DE LA EPHESUS (449)

398

LI. CONCILIUM LATROCINIUM EPHESINUM

78

poz. 64

ka Diogeniano Remesian t Daka

Ediia folosit: ACO, II, Concilium universale Chalcedonense edidit Eduardus


Schwartz, 1/1, Epistularum Collectiones. Actio Prima, Berlin et Leipzig, 1933, p. 80.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

399

LI. CONCILIUL TLHRESC DE LA EPHESUS


(8 22 august 449)
Conciliul a fost decretat de mpratul Theodosius II (408-450) la solicitarea clugrului Eutyches (cca 378 454), care fusese condamnat pentru ideile sale eretice (monofizite) de ctre conciliul local de la Constantinopolis din noiembrie 448 prezidat de patriarhul Flavianus (iulie 446-11 august 449) (FHDRCh, L). Deschis la 8 august 449, conciliul
de la Ephesus, condus de violentul Dioscorus de Alexandria (444-454), a reabilitat pe Eutyches, a aclamat cele dousprezece anatematisme ale lui Cyrillus, a condamnat i depus pe
Flavianus, Theodoretos de Cyros i ali episcopi orientali diofizii, a insultat legaii papali.
Desfurat ntr-o atmosfer de presiune i teroare, el a fost numit de papa Leon I (440-461)
non iudicium, sed latrocinium1. Dintre prelaii din zona dunrean, a participat doar Diogenianus de Remesiana (Bela Palanka, Serbia), din Dacia Mediterranea.
Bibliografie: Evagr., HE, I, 9-10; Prosper Tiro, Chron., a. 447, 449; Marc. Comes, Chron.,
a. 449 (PL 51, col. 928); M. Simonetti, phse, II. Concils, n DECA, I, p. 823-824; idem,
Efeso, II. Concili, n NDPAC, I, col. 1584-1585; A. Papadakis, Ephesus, Concils of, n
ODB, 1, p. 707; DELC, p. 206 (Efes, Sinodul tlhresc de la); Histoire des Conciles oecumniques, publie sous la direction de G. Dumeige, 2, P.-Th. Camelot, phse et Chalcdoine, Paris, 1962, p. 79-111; Ch. Fraise-Cou, Dphse Chalcdoine: la paix trompeuse (433-451), n Histoire du christianisme des origines nos jours, sous la direction de
J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, III, Les glises dOrient et dOccident (432-610), sous la responsabilit de L. Pietri, Desche, 1998, p. 40-43, 51-65; C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, II/2, De la Conciliul
de la Niceea la nceputurile Evului Mediu, traducere de H. Stnciulescu, Iai, 2004, p. 229230.

78

poz. 64

i Diogenianus de Remesiana din Dacia2

Traducere: Mihaela Paraschiv

1
2

Ep. XCV, 2 (PL 54, col. 942); Ep. XLVIII, 1 (PL 54, col. 824).
HEO, I, p. 557.

400

MARTIROLOGIUL HIERONIMIAN

LII. MARTYROLOGIUM HIERONYMIANUM

Notitia de locis sanctorum Apostolorum


II kal. decembr. Natale sancti Andreae apostoli in civitate Patras provinciae
Achaiae ...
Kal. mai. Natale sancti Philippi apostoli in civitate Hierapoli provinciae
Asiae.
Incipiunt festa omnium Apostolorum
Prid. kl. decembr. Natale Andreae apostoli in civitate Patras provinciae
Achaiae.
Kl. mai. Depositio Philippi apostoli in civitate Hierapoli provinciae Asiae.
Incipit breviarium Apostolorum ex nomine vel locis ubi praedicaverunt, orti
vel obiti sunt
Andreas qui interpraetatur virilis vel decorus, frater Petri; hic praedicavit
Scythiam et Achaiam ibique in civitate Patras cruce suspensus occubuit pridie kalendas decembres ...
Philippus qui interpraetatur os lampadis a Bethsaida civitate ortus, unde et
Petrus, Gallis praedicavit Christum, deinde in Hierapuli Frigiae provinciae crucifixus et lapidatus obiit ibique cum filiabus suis quiescit; cuius natalicium kalendis
maii celebratur.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

401

LII. MARTIROLOGIUL HIERONIMIAN


(jumtatea secolului al V-lea, cu adugiri de la sfritul secolul al VI-lea)
Acest martyrologium a fost atribuit pe nedrept lui Hieronymus (cca 347 419/20).
De fapt, el a fost redactat ctre jumtatea secolului al V-lea (ntre anii 431-450) n Italia
nord-estic, fiind mbogit informativ n mediul galic n ultimul deceniu al secolului al VIlea. Sursele sale principale sunt Chronograful compus de Furius Dionysius Filocalus n 336
i Calendarul din Nicomedia redactat ctre 363, dar pstrat ntr-un rezumat sirian din 411
cunoscut ca Breviarium Syriacum. Forma n care s-a pstrat este extrem de corupt, nct
unele pri sunt aproape imposibil de neles.
Bibliografie: DELC, p. 552-553 (Martirologiu); M. Aug, Il calendario liturgico,
n Anmnesis. Introduzione storico-teologico alla liturgia, 6, Lanno liturgico: storia, teologia e celebrazione, Marietti, 1989, p. 61; http://en.wikipedia.org/wiki/Martyrology.

List de locuri <de pomenire> ale sfinilor apostoli


n ziua a doua nainte de calendele lui decembrie [29 noiembrie]. Ziua de
prznuire a sfntului apostol Andrei n oraul Patras din provincia Achaia.
La calendele lui mai [1 mai]. Ziua de prznuire a sfntului apostol Filip n
oraul Hierapolis din provincia Asia.
ncep srbtorile tuturor apostolilor
n ajunul calendelor lui decembrie [30 noiembrie]. Ziua de prznuire a sfntului apostol Andrei n oraul Patras din provincia Achaia.
La calendele lui mai [1 mai]. nmormntarea apostolului Filip n oraul
Hierapolis din provincia Asia.
ncepe breviarul apostolilor dup numele sau locurile unde au predicat, s-au
nscut ori au murit
Andrei, care se traduce barbtescul sau artosul1, fratele lui Petru;
acesta a predicat n Scythia i Achaia i acolo a murit ridicat pe cruce, n oraul
Patras, cu o zi naintea calendelor lui decembrie [30 noiembrie]
Filip, care se traduce gur de lumin2, nscut n oraul Bethsaida, de
unde <era> i Petru, a predicat pe Hristos galilor3, apoi a murit n Hierapolis din
provincia Frigia, crucificat i ucis cu pietre, i se odihnete acolo mpreun cu fiicele sale; prznuirea acestuia este celebrat la calendele lui mai [1 mai].
1

Cf. gr. ndreo, ea, eon brbtesc, puternic G-ELNT, p. 63, s.v.; R. E. Nixon,
Andrei, n DB, p. 38.
2
Etimologie fantezist, ntruct gr. phillippos nseamn iubitor de cai D. H. Wheaton,
Filip, n DB, p. 457.
3
Citete galati.

402

MARTIROLOGIUL HIERONIMIAN

VIII kal. Ian. [25 dec.]


Romae ... Simforiani Saturnini ... et Sirmi Anastasiae quae de Roma
sanctos secuta qui ad martyrium ducebantur haec gloriosam pertulit passionem ...
Constantinopoli sancti Anastasi.
VII kal. Ian. [26 dec.]
et alibi Heliae Dorostoli.
IV non. Ian. [2 ian.]
et in alio loco Stratonici.
III non. Ian. [3 ian.]
et in civitate Tomis Claudionis Eugenis Rodi et trium fratrum Argei
Narcissi et Marcellini pueri christiani filii episcopi qui sub Licinio inter tyrones
comprehensus cum nollet militare caesus ad mortem carcere mancipatus missus in
ceppo est donec relatione esset responsum demersoque in mare delato corpore eius
in litore a religiosissimis viris depositum est in villa Amanti religiosi viri ubi fiunt
orationes magnae.
Prid. non. Ian. [4 ian.]
in Oriente civitate Bononia Hermetis Aggei et Gai.
VIII id. Ian. [6 ian.]
apud Sirmium Anastasiae.
VI id. Ian. [8 ian.]
In Grecia ... Anastasiae.
Non. Feb. [5 febr.]
In Oriente Patras civitate ordinatio episcopatus sancti Andreae apostoli.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

403

Cu opt zile nainte de calendele lui ianuarie [25 decembrie]


La Roma ... <ziua de prznuire> a lui Simforianus, Saturninus ... i la
Sirmium a Anastasiei care a urmat din Roma pe sfinii care au fost dui la martiriu;
aceasta a ndurat patimile demne de glorie ... La Constantinopolis, <ziua de prznuire> a sfintei Anastasia.4
Cu apte zile nainte de calendele lui ianuarie [26 decembrie]
i, n alt loc, la Dorostolum, <ziua de prznuire> a lui Helias.
Cu ase zile nainte de nonele lui ianuarie [2 ianuarie]
i n alt loc, <ziua de prznuire> a lui Stratonicus.5
Cu trei zile nainte de nonele lui ianuarie [3 ianuarie]
i n oraul Tomis, <ziua de prznuire> a lui Claudio, Eugenis, Rodus i a
celor trei frai, Argeus, Narcissus i Marcellinus, tnrul cretin, fiul episcopului,
care, luat ntre recrui sub Licinius, cum nu voia s serveasc la oaste, lovit de
moarte, aruncat n nchisoare, a fost pus n lanuri pn s se primeasc rspuns la
raport6 i, dup ce a fost scufundat n mare, fiind adus la mal corpul acestuia, a fost
nmormntat de nite oameni foarte credincioi n gospodria de la ar a lui
Amantus, un brbat pios, unde s-au fcut mari rugciuni.
n ajunul nonelor lui ianuarie [4 ianuarie]
n Orient, n oraul Bononia, <ziua de prznuire> a lui Hermes, Aggeus i
Gaius.
Cu opt zile nainte de idele lui ianuarie [6 ianuarie]
La Sirmium, <ziua de prznuire> a Anastasiei.
Cu ase zile nainte de idele lui ianuarie [8 ianuarie]
n Grecia ... <ziua de prznuire> a Anastasiei.7

lul.8

La nonele lui februarie [5 februarie]


n Orient, n oraul Patras, ornduirea ca episcop a sfntului Andrei aposto-

Relicvele sfintei Anastasia au fost transferate de la Sirmium de patriarhul Gelasius (458471) n timpul invaziilor barbare J. Lui, Illyricum, n DHGE, XIII, col. 863.
5
La Tomis.
6
Este vorba despre raportul tribunului trimis mpratului Licinius.
7
Anastasia de la Sirmium.
8
Informaie greit, apostolul Andrei nefiind episcop de Patras.

MARTIROLOGIUL HIERONIMIAN

404

VIII kal. Mart. [22 febr.]


Sirmi natale sancti Seneri et aliorum XVI.
VII kal. Mart. [23 febr.]
In Sirmi9 Sinerotis Antigoni Rutili Libii.
VII kal. Apr. [26 mart.]
In Sirmia Montani presbiteri de Lingidonis cum Sirmium fugisset comprehensus est et missus est in fluvium nono lapide inventum est corpus eius et Maximae uxoris eius.
III non. April. [3 april.]
In Syciana Thome natale Evagri Benigni Chresti Aresti Sinnidiae Rufi
Patrici.
VIII id. April. [6 april.]
Sirmi Herenei episcopi ... Sirmi Donati.
V id. April. [9 april.]
In Sirmia natale VII virginum quorum nomina Deus novit et alibi
Sirmionis Furtunati.
IV id. April. [10 april.]
In Tracia Gaiani.
X kal. Mai. [22 april.]
In Frigia civitate Hierapoli Philippi apostoli.
VI kal. Mai. [26 april.]
In Axiopoli Aureli.
Kal. Mai. [1 mai]
Natale sanctorum apostolorum Philippi et Iacobi.

ntr-o alt variant apare in Pannoniis.

IZVOARELE ISTORIEI CRETINISMULUI ROMNESC

405

Cu opt zile nainte de calendele lui martie [22 februarie]


La Sirmium, ziua de prznuire a sfntului Senerus i