Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea MIHAIL KOGALNICEANU Iasi

Facultatea de Drept

REFERAT LA DISCIPLINA

DREPT PENAL-PARTEA SPECIALA


TEMA: DELICTE CONTRA PROPRIETATII

INTELECTUALE

Cuprins
I.
Consideratii generale
II. Contrafacerea obiectului unei investitii si insusirea, fara drept, a calitatii de
inventator
1. Continutul legal
2. Obiectul. Subiectii
3. Continutul juridic
4. Regimul sanctionar
III.
Punerea in circulatie a produselor contrafacute
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti
3. Continutul juridic
4. Forme. Regim sanctionar
IV.
Nerespectarea masurilor de protectie a desenelor si modelelor
industriale
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti
3. Continutul juridic
4. Forme. Modalitati.
Regim sanctionar. Aspecte
procesuale
V.
Divulgarea datelor cuprinse in cererea de inregistrare a desenelor si
modelelor industriale
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti. Timpul savarsirii infractiunii
3. Continutul juridic
4. Forme. Regim sanctionar
VI.
Nerespectarea masurilor de protectie a topogafiei circuitelor
integrate
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti
3. Continutul juridic
4. Forme. Regim sanctionar. Aspecte procesuale
VII. Nerespectarea masurilor de protectie a marcilor si indicatiilor
geografice
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti
3. Continutul juridic
4. Forme. Modalitati. Regim sanctionar. Aspecte
procesuale
VIII. Utilizarea neloiala a marcilor sau indicatiior geografice
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti
3. Continutul juridic
4. Forme. Regim sanctionar. Aspecte procesuale

I.

IX.
Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor patrimoniale
de autor si conexe
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti
3. Continutul constitutiv
4. Forme. Modalitati. Regim sanctionar. Aspecte
procesuale
X.
Nerespectarea
normelor
privind
protectia
drepturilor
nepatrimoniale de autor
1. Continutul legal
2. Obiect. Subiecti
3. Continutul juridic
4. Forme. Regim sanctionar. Aspecte procesuale
Consideratii generale

Rezultat al folosirii creatoare a intelectului, creatia mintii, creatia intelecuala este


deopotriva masura dimensiunilor umane si forta care a asigurat si asigura continua
dezvoltare a omului, existenta si dezvoltarea societatii.
Dreptul de proprietate intelectuala este de origine moderna.
Extinderea si dezvoltarea acestei ramuri a dreptului civil, in special, de la inceputul
secolului trecut a fost considerabila.
Transformarile din ultima vreme, au fost unele dintre cele mai profunde avandu-si
punctul de plecare, in principal intr-o tendinta de industrializare a creatiei intelectuale.
Este vorba, asa cum s-a subliniat in doctrina juridica de noile tehnici de comunicare si
difuzare, precum si de transformare treptata a activitatilor culturale intelectuale in
adevarate industrii culturale, care determina cresterea pretului investitiilor necesare
crearii si difuzarii operelor, prezenta unor intermediari producator, distribuitor,
exploatator si o anumita deplasare, din punctul de vedere al legiuitorului national a
centrului de gravitate de la autorul creator spre intermediarul investitor.
Aceste coordonate au creat si apoi au sporit vulnerabilitatea dreptului de proprietate
intelectuala in raport cu faptele care primejduiesc existenta si dezvoltarea acesteia
impunand interventia protectoare a legii penale.
II.

Contrafacerea obiectului unei inventii si insusirea, fara drept, a calitatii de

inventator
1.

Continutul legal
Progresul tehnic, perfectionarea continua a proceselor de productie, conditioneaza
esential echilibrul si mai ales dezvoltarea economiei in toate sectoarele acesteia.

La randul sau progresul tehnic este inseparabil legat de inventii.


Respectarea inventiei, a solutiei oferita de ea, folosirea corespun-zatoare a
acesteia sunt de natura sa asigure in primul rand interesul major pentru progres al
economiei nationale.
Contrafacerea sau folosirea fara drept a obiectului unei inventii prezinta un
evident pericol social care a determinat si justifica incriminarea acestora.
Astfel, art. 45 (1) prevede: contrafacerea sau folosirea fara drept a obiectului
unei inventii, precum si insusirea, fara drept, in orice mod a calitatii de inventator, se
pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la trei ani sau cu zile-amenda.
2.

Obiect. Subiecti

Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: infractiunea are ca obiect juridic special relatiile sociale
referitoare la asigurarea progresului tehnic in economie prin normala si nestanjenita
folosire a inventiilor de catre cei in drept.
b.
Obiectul material: in cazul savarsirii faptei prin contrafacere, obiectul contrafacut al
inventiei constituie produsul si nu obiectul material al infractiunii. In cazul folosirii fara
drept a obiectului unei inventii, intrucat actiunea incriminata se refera chiar la obiectul
unei inventiei, acesta constituie nu numai mijlocul, ci totodata si obiectul material al
infractiunii.
Obiectul unei inventii poate consta fie in crearea unui produs nou, fie in realizarea unui
procedeu nou prin care se obtine un acelasi rezultat sau in aplicarea noua a unui procedeu
cunoscut prin care se obtine un rezultat diferit. De aici rezulta ca infractiunea poate avea
ca obiect material fie produsul nou creat, fie bunul in care si-a gasit concretizarea un nou
procedeu sau aplicarea noua a unui procedeu cunoscut.
Subiectii infractiunii:
a.
Subiectul activ nemijlocit (autor): al infractiunii poate fi orice persoana care are
capacitatea de a raspunde penal, legea neimpunand ca acesta sa aiba o anumita calitate.
Infractiunea poate fi savarsita de catre o singura persoana sau de catre mai multe
persoane in participatie ocazionala sub forma coautorului, instigarii sau complicitatii.
In limitele si conditiile prevazute in art. 45 Cp, persoana juridica poate fi subiect activ
mediat (mijlocit) al infractiunii, raspunderea ei penala in cazul acesteia fiind stabilita prin
dispozitiile art. 439 Cp.

b.

Subiectul pasiv: este inventatorul, titularul brevetului de inventie deoarece prin


contrafacerea sau folosirea fara drept a acestuia ori prin insusirea calitatii de inventator
sunt lezate drepturile si interesele legitime ale acestuia.

3.

Continutul juridic:
In oricare dintre modalitatile elementului material al laturii obiective, existenta si
savarsirea infractiunii sunt conditionate de preexistenta unei inventii ca realitate de fapt si

nu juridica.
a.
Latura obiectiva: sub aspectul elementului material, infractiunea se realizeaza fie prin
contrafacere, fie prin folosirea, fara drept a obiectului unei inventii. Prin urmare, art. 425
Cp., prevede doua modalitati alternative de realizare a infractiunii- contrafacerea sa
folosirea obiectului unei inventii- conditionand infractiunea in a doua modalitate de
savarsire a faptei fara drept.
Contrafacerea obiectului unei inventii consta in fabricarea, confectionarea unui obiect
care imita obiectul unei inventii. Nu este necesar ca aceasta imitare sa fie perfecta. Este
suficient ca faptuitorul sa realizeze un obiect care, prin insusirile sale esentiale, seamana
cu cel care formeaza obiectul unei inventii. In fiecare caz, contrafacerea se stabileste prin
compararea obiectului reprodus de faptuitor cu cel brevetat, tinandu-se seama de
asemanarile esentiale care exista intre cele doua obiecte.
Folosirea obiectului unei inventii consta in utilizarea, intrebuintarea obiectului unei
investitii, in vederea realizarii unui profit. De aici rezulta ca folosirea unui asemenea
obiect pentru uz personal nu constituie infractiune.
Nu intereseaza daca actiunea de folosire se refera la obiectul unei inventii contrafacute de
o alta persoana sau chiar de catre faptuitor.
Este insa necesar ca actiunea de folosire sa fie efectuata fara drept, adica fara o justificare
legala. Cerinta legii este indeplinita daca actiunea de folosire se refera la obiectul
contrafacut al unei inventii.
De asemenea, actiunea de folosire este efectuata fara drept atunci cand faptuitorul nu
obtine de la titularul brevetului dreptul de a folosi respectiva inventie.
Daca drepturile care rezulta din acordarea brevetului de inventie au fost transmise
faptuitorului de catre autorul inventiei, actiunea de folosire avand o justificare legala, nu
constituie infractiune.
b.
Latura subiectiva: Infractiunea de contrafacere a obiectului unei inventii

se

savarseste cu intentie directa sau indirecta. Faptuitorul isi da seama ca realizeaza o


imitatie a obiectului unei inventii sau ca foloseste fara drept obiectul unei inventii, vrea sa

savarseasca fapta, prevazand urmarile periculoase ale acesteia, pe care le doreste sau le
accepta.
Textul nu contine cerinta vreunui motiv sau scop.
4.

Forme. Regim sanctionar


Infractiunea comisiva si intentionata, contrafacerea obiectului unei inventii poate ramane
in forma imperfecta a tentativei insa aceasta nu este incriminata.
Consumarea infractiunii are loc in momentul realizarii depline a actiunii de contrafacere a
obiectului unei inventii sau are loc actul de folosire fara drept a obiectului unei inventii.
In acest moment se produce si starea de pericol pentru progresul economiei nationale,
precum si lezarea drepturilor si intereselor, inclusiv patrimoniale, ale titularului
brevetului de inventie ori ale titularului certificatului de inventator.
Pedeapa este alternativa, inchisoare stricta de la un an la trei ani sau zile-amenda.
III.

1.

Punerea in circulatie a produselor contrafacute


Continutul legal

Urmarind sa asigure o cat mai deplina ocrotire a drepturilor care rezulta din realizarea
unei inventii, legiuitorul a incriminat, in afara faptei de contrafacere, fapta de punere in
circulatie a produselor contrafacute.
Fapta de punere in circulatie a produselor contrafacute este strans legat de fapta de
contrafacere a unei inventii, ea presupunad exploatarea, dupa contrafacerea sau folosirea
fara drept a obiectului unei inventii, a produselor realizate ca urmare a unei astfel de
contrafaceri sau folosiri.
2.

Obiect. Subiecti
Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: este constituit de relatiile sociale a caror formare, desfasurare
si dezvoltare sunt dependente de asigurarea folosirii inventiilor de catre cei indreptatiti
b.

cu prilejul punerii in circulatie a produselor rezultate.


Obiectul material: actiunea incriminata in dispozitiile art. 426Cp -punerea in
circulatie- referindu-se nemijlocit la produse relizate ca urmare a contrafacerii sau
folosirii, fara drept, a obiectului unei inventii, infractiunea de punere in circulatie a
produselor contrafacute are un obiect material, constand in asemenae produse. Prin
urmare, obiectul material al infractiunii consta in bunurile care rezulta din savarsirea
faptei de contrafacerere
prevazute de art. 425 Cp.

a obiectului unei inventii, adica in produsul infractiunii

Subiectul infractiunii
Infractiunea de punere in circulatie a produselor contrafacute poate fi savarsita de orice
persoana.
Astfel, subiect al infractiunii poate fi atat pesoana care a savarsit fapta din care au rezultat
acele produse cat si persoana care si-a procurat numai produsele pentru a le pune in
circulatie.
Daca acela care a pus in circulatie produsele este chiar persoana care le-a realizat prin
contrafacerea sau folosirea, fara drept, a obiectului unei inventii, raspunderea penala se
stabileste atat penru infractiunea de contrafacere a obiectului unei invetii cat si pentru
infractiunea de punere in circulatie a produselor contrafacute.
Participatia penala este posibila atat in forma coautoratului cat si in forma instigarii sau a
complicitatii.
3.
a.

Continutul juridic:
Latura obiectiva: elementul material al infractiunii consta in actiunea de punere in
circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii, fara drept a
obiectului unei inventii.
A pune in circulatie produse inseamna a introduce produsele in circuitul desfacerii
bunurilor. Nu intereseaza daca faptuitorul a savarsit un singur act de punere in circulatie a

produselor contrafacute sau mai multe asemenea acte.


b.
Latura subiectiva: infractiunea de punere in circulatie a produselor contrafacute se
savarseste cu intentie directa sau indirecta. In ambele cazuri, faptuitorul, cunoscand
produsele pe care le pun in circulatie sunt realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii,
fara drept, a obiectului unei inventii, vrea sa savarseasca fapta si prevede ca prin aceasta
creaza o stare de pericol pentru economia nationala, precum si prejudicii titularului
brevetului de inventie.
Eroarea faptuitorului cu privire la provenienta produselor inlatura raspunderea penala a
acestuia.
4.

Forme. Regim sanctionar


Tentativa nu este pedepsita de lege.
Infractiunea se consuma in momentul in care se realizeaza un act de punere in circulatie a
produsului obtinut ca urmare a contrafacerii sau folosirii, fara drept, a obiectului unei
inventii.

Daca in executarea aceleiasi rezolutii infractionale, faptuitorul savarseste acte repetate de


punere in circulatie a unor astfel de produse, infractiunea prezinta forma continuata de
savarsire epuizandu-se in momentul comiterii ultimului act de punere in circulatie.
Punerea in circulatie a produselor contrafacute se pedepseste cu inchisoare stricta de la
unu la trei ani sau zile-amenda.

IV.

Nerespectarea masurilor de protectie a desenelor si modelelor industriale


1.

Continutul legal
Art. 427 Cp (1) prevede ca "insusirea, fara drept, in orice mod a calitatii de autor
al desenului sau modelului industrial se pedepseste cu inchisoare stricta de la unu la trei
ani sau cu zile amenda ".
Alineatul (2) precizeaza ca: "reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului
industrial in scopul fabricarii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre
vanzare, vanzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse in vederea
punerii in circulatie ori folosirii fara acordul titularului certificatului de inregistrare al
desenului industrial, in perioada de valabilitate a acestuia, se sanctioneaza cu pedeapsa
prevazuta la alin. (1)".

2.

Obiect. Subiecti
Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: este constituit de relatiile sociale care se
formeaza, desfasoare si dezvolta cu privire la dreptul de proprietate intelectuala cu
referire la desenul sau modelul industrial.
O data cu acestea si anumite variante de savarsire a elementului material la laturii
obiective (vanzarea sau preluarea) infractiunea are si un obiect juridic special adiacent
constituit de relatiile sociale referitoare la interesele legitime ale persoanei fizice sau
juridice desprinse din dreptul acesteia de procurare, uzitare a unor bunuri realizate in
b.

conformitate cu desenul sau modelul industrial.


Obiectul material: face parte din structura infractiunii numai in anumite
modalitati normative si variante de savarsire a elementului material al laturii obiective a
acesteia.

Astfel, in modalitatea normativa prevazuta in alin (1) ca si in cele prevazute de


alin (2), in variantele savarsirii elementului material prin reproducerea fara drept a
desenului sau modelului industrial si fabricarii de produse cu aspect identic infractiunea
nu are obiect material.
Desenul sau modelul industrial insusit sau reprodus fara drept ori produsul cu
aspect identic fabricat sunt bunuri, fie dobandite, fie create prin savarsirea infractiunii, ele
neconstituind obiectul material al acesteia.
Produsele cu aspect identic oferite spre vanzare, vandute, importate, folosite sau
stocate constituie obiectul material al infractiunii pentru ca impotriva lor este exercitata
fapta care defineste elementul material al laturii obiective.
Subiectii infractiunii:
a.
Subiectul activ nemijlocit (autor): al infractiunii poate fi orice persoana
care are capacitatea de a raspunde penal legea neimpunand vreo alta conditionare.
Infractiunea poate fi savarsita de catre o singura persoana, dar si de catre mai
b.

multe persoane, in participatie ocazional sub forma coautorului, instigarii si complicitatii.


Subiectul pasiv: principal in modalitatea normativa prevazuta in alin(1)
este persoana fizica autor al desenului sau modelului industrial.
Tot persoana fizica autor al desenului sau modelului industrial este subiect pasiv
principal al infractiunii si in modalitatea normativa prevazuta in alin (2) teza savasirii
elementului material prin reproducerea fara drept a acestora, precum si celelate variante
ale acestuia, interesele legitime ale acestuia fiind periclitate.
In modalitatea normativa prevazuta in alin. (2) infractiunea are si un subiect pasiv
secundar constituit de persoana -fizica sau juridica- care detine dreptul de posesie a
desenului sau modelului industrial sau care a cumparat produsele realizate prin
reproducerea fara drept a acestora.

3.

Continutul juridic
Prezenta desenului sau modelului industrial conditioneaza esential existenta
infractiunii, constituind situatia premisa a acesteia in toate modalitatile si variantele de

a.

savasire a elementului material.


Latura obiectiva: insusirea calitatii de autor a desenului sau
modelului industrial defineste elementul material la laturii obiective a infractiunii in
modalitatea normativa prevazuta in alin (1).
"Desenul industrial" este reprezentarea grafica a obiectelor tehnice (piese, organe
de masini, etc.) care tine de industrie, adica de activitatile de insusire din natura a unor

obiecte ale muncii (existente independent de activitatea omului) si transpunerea acestora


si a altora in mijloace de productie si bunuri de consum.
"Modelul industrial" este sistemul constituit in vederea studierii unui alt sistem
mai complex cu care este analog in anumite puncte de vedere.
"Autorul" este persoana care a creat desenul sau modelul industrial.
Ceea ce insuseste faptuitorul si, constituie deci elementul material al laturii
obiective a infractiunii, este calitatea de autor-creator al desenului sau modelului
industrial. Faptuitorul nu-si insuseste desenul sau modelul industrial creat ci numai
calitatea de autor al acestora.
"Reproducerea" inseamna fapta (actiunea) de executare, de multiplicare a
desenului sau modelului industrial identice dupa cele originale si constituie elementul
material al laturii obiective a infractiunii in modalitatea normativa prevazuta in alin (1)
teza I.
Ea are acest rol numai daca este realizata fara drept, priveste desenul sau modelul
industrial si este savarsita in scopul fabricarii de produse cu aspect identic.
Tot in modalitatea normativa prevazuta in alin (2) elementul material al laturii
obiective poate sa constea alternativ in fapte de "fabricare, oferire spre vanzare, vanzare,
import, folosire sau stocare a unor astfel de produse cu aspect identic create ca urmare a
reproducerii fara drept, in orice mod a desenului sau modelului industrial.
"Oferirea spre vanzare" consta in punerea la dispozitie spre vanzare de produse cu
aspect identic obtinute prin reproducerea fara drept a desenului sau modelului industrial.
"Stocarea" este actiunea de a depozita asemenea produse in vederea punerii in
circulatie sau a folosirii.
Existenta unui acord din partea titularului certificatului de inregistrare al
desenului industrial legitimeaza actiunile asa incat ele nu constituie elementul material al
infractiunii.
b.

Latura subiectiva: este diferit stabilita in cadrul modalitatilor


normative ale infractiunii.
Reproducerea fara drept, a desenului sau modelului industrial trebuie sa fie
savarsita in scopul fabricarii de produse cu aspect identic, asa incat in aceasta modalitate
normativa latura subiectiva este caracterizata si definita de intentie calificata. Pentru
existenta infractiunii in aceasta modalitate normativa legea cere ca faptuitorul sa
actioneze in acest scop, neimpunand si necesitatea realizarii lui.

4.

Forme. Modalitati. Regim sanctionar. Aspecte procesuale

Comisiva si intentionata infractiunea ramasa in forma imperfecta a tentativei nu este


pedepsita insa.
Infractiunea se consuma atunci cand fiind savarsit elementul material a aparut urmarea
imediata.
Este posibil ca infractiunea sa fie continua sau continuata, situatie in care exista si un
moment al epuizarii care survine la incetarea ultimului act de executare.
Pentru ambele modalitati normative pedeapsa este alternativa, inchisoare stricta de la unu
la trei ani sau zile-amenda.
Persoana juridica se sanctioneaza cu amenda in limitele prevazute de art. 80 alin (3) Cp.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar
impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

V.

Divulgarea datelor cuprinse in cererea de inregistrare a desenelor si


modelelor industriale

1.

Continutul legal:
Exista date si informatii cu caracter economic care, desi nu constituie secrete de stat, nu
sunt destinate publicitatii. Aceste date si informatii trebuie pastrate cu strictete, deoarece,
chiar daca nu sunt de insemnatatea celor care constituie secrete de stat, totusi de ele se
leaga de interese importante ale economiei nationale.
Divulgarea unor astfel de date sau informatii, fie de cel care le cunoaste datorita
atributiilor de serviciu, fie de catre cel care a ajuns sa le cunoasca in orice mod, prezinta
pericol social.
De aceea fapta este incriminata de art. 428 Cp, potrivit caruia divulgarea de catre
personalul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si de catre persoanele care
efectueza lucrari in legatura cu inventiile sau desenele si modelele industriale, a datelor
cuprinse in cererea de brevet sau in cererea de inregistrare, pana la publicarea lor, se
pedepseste cu inchisoare de la unu la trei ani sau cu zile amenda.

2.

Obiect. Subiecti. Timpul savarsirii infractiunii


Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: proprietatea intelectuala asupra inventiilor, desenelor si
modelelor industriale poate fi periclitata prin divulgarea de catre personalul Oficiului de

Stat pentru Inventii si Marci sau de catre persoanele care efectueaza lucrari in legatura cu
acestea a datelor cuprinse in cererea de brevet sau de inregistrare.
Relatiile sociale care se formeaza cu privire la proprietatea intelectuala asupra inventiilor,
desenelor si modelelor industriale constituie obiectul juridic special al infractiunii.
b.
Obiectul material : nu face parte din structura infractiunii intrucat actiunea care
defineste elementul material -divulgarea- este indreptata si exercitata asupra datelor
cuprinse in cererea de brevet sau de inregistrare care nu au o existenta corporala.
Hartia sau suportul pe care este fixata cererea de brevet sau de inregistrare si care pot fi
transmise in cadrul faptei de divulgare, constituie mijlocul de realizare a infractiunii si nu
obiectul material al acesteia.
a.

Subiectii infractiunii:
Subiectul activ nemijlocit(autor): al infractiunii nu poate fi decat persoana care face
parte din Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau care efectueaza lucrari in legatura cu
inventiile sau desenele si modelele industriale.
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci fiinteaza si functioneaza ca institutie publica asa
incat persoanele care functioneaza in cadrul acestuia cu atributii cu privire la investitiile
sau desenele si modelele industriale au statutul de functionari publici in sensul
prevederilor art. 161 Cp.
Asadar, infractiunea are un subiect activ calificat de calitatea de functionar public sau
functionar.
Este posibila savarsirea infractiunii in participatie ocazionala sub forma coautoratului,
instigarii si complicitatii. Coautor nu poate fi decat cel care are calitatea de functionar

b.

public sau functionar.


Subiectul pasiv: este persoana fizica, autor al inventiei, desenului sau modelului
industrial, care a formulat cererea de bevet sau inregistrare si ale carei drepturi sau
interese legitime sunt periclitate prin divulgarea datelor cuprinse in acestea, pana la
publicarea lor.
Timpul infractiunii:
Divulgarea datelor cuprinse in cererea de brevet sau de inregistrare trebuie sa fie savarsita
din momentul primirii acesteia si pana in acela al publicarii lor.
Intervalul scurs din momentul primirii cererii de brevet sau de inregistrare pana in acela
al publicarii datelor cuprinse in aceasta este timpul infractiunii pentru ca inauntrul

acestuia exista obligatia respectarii confidentialitatii lor a carei incalcare prin divulgare
constituie elementul material al laturii obiective a acesteia.
3.
a.

Continutul juridic:
Latura obiectiva:
Elementul material al laturii obiective consta in fapta (actiunea) de a divulga datele
cuprinse in cererea de brevet sau de inregistrare a inventiei, desenului sau modelului
industrial.
Este vorba de acele date cuprinse in cererea de brevet sau de inregistrare care duc la
identificarea autorului, la stabilirea inventiei, desenului sau modelului industrial la care se
refera.
Divulgarea acestor date constituie elementul material al infractiunii numai daca este
savarsita pana la publicarea lor.
Publicarea poate fi facuta oral, in scris, prin aratarea cererii, executarea si comunicarea de

b.

copii de pe aceasta, copii xerox, fotografii, prin imagini si orice alt mijloc de comunicare.
Latura subiectiva:
Din punctul de vedere al laturii subiective infractiunea este caracterizata exclusiv de
intentie care poate fi directa sau indirecta.
Mobilul determinarii si scopul urmarit nu au influenta asupra laturii subiective a
infractiunii ele urmand a fi avute in vedere la individualizarea judiciara a pedepsei.

4.

Forme. Regim sanctionar


Comisiva si intentionata infractiunea poate ramane in forma imperfecta a tentativei
intrerupta, care nu se pedepseste.
Consumarea infractiunii are loc atunci cand fiind savarsit elementul material a aparut
urmarea imediata, starea de pericol referitoare la relatiile sociale privind dreptul de
proprietate intelectuala in materia inventiilor, desenelor si modelelor.
Pedeapsa este alternativa, inchisoarea stricta de la unu la trei ani sau cu zile-amenda.

VI.

Nerespectarea masurilor de protectie a topografiei cicuitelor integrate


1.

Continutul legal
Art. 429 Cp: (1) exploatarea fara autorizatia titularului, a unei topografii inregistrate a
circuitelor integrate se pedepseste cu inchisoare stricta de la unu la trei ani sau cu zile
amenda.

2.

Obiect. Subiecti
Obiectul infractiunii:

a.

Obiectul juridic special: este dat de fascicolul de relatii sociale referitoare

la

proprietatea intelectuala care sunt puse in pericol prin exploatarea acestora fara
b.

autorizatia titularului.
Obiectul material: al infractiunii este constituit de circuitele integrate.

a.

Subiectii infractiunii:
Subiectul activ nemijlocit: al infractiunii poate fi orice persoana care are capacitatea
de a raspunde penal.
El poate savarsi infractiunea singur sau in participatiune ocazionala in toate formele

b.

acesteia.
Subiectul pasiv: al infractiunii este persoana fizica, titular al dreptului de propietate
intelectuala.

3.
a.

Continutul juridic:
Latura obiectiva:
Exploatarea unei topografii inregistrate a circuitelor integrate este fapta care defineste
elementul material al laturii obiective a infractiunii.
Constituie elementul material al laturii obiective a infractiunii numai exploatarea
(folosirea) topografiei inregistrate a circuitelor integrate

savarsita fara autorizarea

titularului acestora.
b.
Latura subiectiva:
Intentia -directa sau indirecta- defineste infractiunea din punctul de vedere al
componentei subiective a continutului constitutiv al acesteia.
Mobilul determinat si scopul urmarit nu determina componenta subiectiva a infractiunii,
ele urmand a fi avute in vedere la individualizarea judiciara a pedepsei.
4.

Forme. Regim sanctionar. Aspecte procesuale


Desi este posibil ca infractiunea sa ramana in forma imperfecta a tentativei aceasta nu se
pedepseste.
Infractiunea se consuma atunci cand fiind savarsit elementul material a aparut urmarea
imediata, starea de pericol, pentru aceasta nefiind necesara producerea unei pagube sau
relizarea unui profit de catre faptuitor.
Atunci cand este continuata- ca urmare a savarsirii unor fapte repetate in baza aceleiasi
hotarari, infractiunea are si un moment al epuizarii care apare o data cu incetarea
ultimului act de executare.
Pedeapsa este alternativa, inchisoare stricta de la unu la trei ani sau zile-amenda.
Persoana juridica se sanctioneza cu amenda, in limitele prevazute in art. 80 alin. (3) Cp.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar


impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
VII.

1.

Nerespectarea masurilor de protectie a marcilor si indicatiilor geografice

Continutul legal
Potrivit art. 430 (1) se pedepsesc cu inchisoarea stricta de la unu la trei ani sau cu zile-

amenda urmatoarele fapte:


(a) contrafacerea, imitarea sau folosirea, fara drept a unei marci, in scopul inducerii in
eroare a publicului asupra calitatii produselor sau serviciilor la care se refera marca
(b) punerea in circulatie fara drept a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o
marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe
titularul marcii inregistrate
(c) punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice care indica sau
sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o alta regiune geografica decat locul
adevarat de origine, in scopul inducerii in eroare a publicului cu privire la originea
geografica a produsului.
2.

Obiect. Subiecti
Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: este constituit de relatiile sociale care se formeaza,
desfasoara si dezvolta cu privire la dreptul de proprietate intelectuala referitor la marcile
de fabricatie si indicatiile geografice ale produsului originar.
b.
Obiectul material: face parte din structura infractiunii numai in anumite modalitati
normative ale acesteia si variantele de savarsire a elementului

material al laturii

obiective.
Astfel, in modalitatea normativa prevazuta in alin. (1) in variantele in care elementul
material consta in fapte de contrafacere sau imitare a unei marci infractiunea nu are
obiect material. Marca imitata sau contrafacuta este produsul si nu obiectul material al
infractiunii.
Subiectii infractiunii:
a.
Subiectul activ nemijlocit (autor): al infractiunii poate fi orice persoana care are
capacitatea de a raspunde penal fara nici o alta conditonare.

b.

Subiectul pasiv: este persoana fizica sau juridica- titulara a marcilor sau indicatiilor
geografice ale caror drepturi si interese legitime sunt periclitate prin savarsirea faptelor
care constituie elementul material al laturii obiective a infractiunii.

3.
a.

Continutul juridic:
Latura obiectiva:
Elementul material al laturii obiective a infractiunii in modalitatea normativa prevazuta in
alin. (1) poate sa constea, alternativ, in fapte (actiuni) de contrafacere, imitare sau
folosirea unei marci.
Contrafacerea este fapta (actiunea) de a reproduce o marca originala in scop fraudulos,
prezentand-o drept autentica.
Imitarea, in acceptiunea generala constituie copierea, reproducerea cu fidelitate a ceva,
a unui comportament, atitudini, obiect, etc..
Folosirea este fapta de intrebuintare a unei marci, uzul acesteia.
Contrafacerea, imitarea sau folosirea constituie elementul material al laturii obiective a
infractiunii numai daca sunt exercitate asupra unei marci.
Prin marca se intelege semnaul distinctiv (un desen, o figura, o denumire) aplicat pe un
obiect sau pe ambalajul acestuia pentru a indica provenienta.
Contrafacerea, imitarea sau folosirea fara drept a unei marci de fabrica, comert sau
serviciu, determina existenta infractiunii constituind elementul material

al laturii

obiective a infractiunii numai daca sunt savarsite in scpul inducerii in eroare a publicului
asupra calitatii produselor sau serviciilor la care se refera marca.
Indicatia geografica este indrumarea, lamurirea, recomadarea, indiciul, informatia pe
care trebuie sa o poarte bunul pus in circulatie cu privire la regiunea de origine a acestuia.
Regiunea geografica indicata sau sugerata ca ar fi locul de origine al produsului este
portiunea relativ omogena din cuprinsul invelisului geografic careia ii sunt specifice
anumite caracteristici din care rezulta anumite calitati, particularitati proprii acestuia si
care il deosebesc de altul din alte regiuni.
Punerea in circulatie a unor asemenea produse si conditiile prevazute constituie elementul
material al laturii obiective a infractiunii numai daca este savarsita in scopul inducerii in
eroare a publicului cu privire la originea geografica a produsului.
Legea impune numai actionarea in acest scop nu si realizarea lui, asa incat infractiunea
nu este dependenta de inducerea in eroare a publicului cu privire la calitatea produselor
b.

sau serviciilor la care se refera marca imitata, contrafacuta sau folosita fara drept.
Latura subiectiva:

In modalitatile normative prevazute la lit. (a) si (c) latura subiectiva a infractiunii este
definita de intentie directa calificata de scop care este diferit.
Faptele trebuie savarsite in scopul inducerii in eroare a publicului asupra calitatii
produselor puse in circulatie sau originii geografice a acestora.
Existenta infractiunii impune numai savarsirea faptelor in scopul prevazut nu si realizarea
acestuia.
Intentia -directa sau indirecta- caracterizeaza latura subiectiva a infractiunii in
modalitatea normativa prevazuta la lit. (b).
4.

Forme. Modalitati. Regim sanctionar. Aspecte procesuale


Ramanerea infractiunii in forma imperfecta a tentativei intrerupta sau care nu si-a
produs efectul este posibila, dar nu este incriminata.
Consumarea infractiunii are loc o data cu savarsirea faptei care constituie elementul
material si survenirea urmarii imediate, aparitia, dupa caz, a starii de pericol sau
prejudicierea titularului marcii inregistrate.
Este posibil ca infractiunea sa fie savarsita prin fapte repetate in baza aceleiasi hotarari
sau care se prelungesc in timp, situatii in care ea este continuata sau continua, dupa caz si
are si un moment al epuizarii care survine atunci cand inceteaza ultimul act de executare.
Regimul sanctionar este unul alternativ constand in inchisoare stricta de la unu la trei ani
sau cu zile-amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar
impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

VIII.
1.

Utilizarea neloiala a marcilor sau indicatiilor geografice


Continutul legal
Art. 431 Cp (1) utilizarea marcilor sau a indicatiilor geografice, contrara practicilor
loiale in activitatea industriala sau comerciala, in scopul de a induce in eroare
consumatorii, se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la un an sau cu zile-amenda.

2.

Obiect. Subiecti
Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: este constituit de relatiile sociale care se formeaza cu privire
la marcile si indicatiile geografice ale produselor in activitatea industriala si comerciala
care sunt puse in pericol prin utilizarea acestora contrar practicilor loiale, adica a celor de
cinste, sinceritate, lealitate in desfasurarea acestor activitati.

b.

Obiectul material: nu face parte din structura infractiunii. Marcile sau indicatiile
geografice ale produselor utilizate constituie mijlocul de savarsire a infractiunii si nu
obiectul material al acesteia.

a.

Subiectii infractiunii:
Subiectul activ nemijlocit (autor): al infractiunii poate orice persoana care are

capacitatea de a raspunde penal, legea neimpunand vreo alta conditionare.


b.
Subiectul pasiv: este persoana fizica sau juridica titulara a marcii sau indicatiilor
geografice ale caror drepturi si interese legitime sunt vatamate prin utilizarea acestora
contrar practicilor loiale in activitatea industriala sau comerciala.
3.
a.

Continutul juridic:
Latura obiectiva:
Din punctul de vedere al elementului material infractiunea se savarseste printr-o fapta de
utilizare, adica de intrebuintare de folosire a marcilor sau indicatiilor geografice contrara
practicilor loiale in activitatea industriala sau comerciala.
Actiunea de utilizare a marcilor sau indicatiilor geografice constituie elementul material

b.

al laturii obiective a infractiunii in primul rand numai daca este contrara practicilor loiale.
Latura subiectiva: este definita de intentia directa calificata de scop. Faptuitorul
trebuie sa actioneze, sa utilizeze marcile sau indicatiile geografice contrar practicilor
loiale

in activitatea industriala sau comerciala, in scpoul inducerii in eroare a

consumatorilor, adica a celor care beneficiaza sau procura produsele create sau
comercializate.
4.

Forme. Regim sanctionar. Aspecte procesuale


Tentativa nu se pedepseste.
Consumarea infractiunii are loc atunci cand fiind savarsit elementul material a aparut
urmarea imediata, starea de pericol pentru valorile si relatiile sociale aparate.
Pedeapsa este alternativa, inchisoare de la sase luni la un an sau zile-amenda.
Actiune penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar
impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

IX.

Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor patrimoniale de autor si


conexe

1.

Continutul legal:
Art. 436 Cp: (1) se pedepsesc cu inchisoare stricta de la un an la trei ani sau cu zile
amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, urmatoarele fapte comise fara
autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor de autor sau conexe:
(a)distribuirea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe;
(b)importul pe piata interna a copiilor, operelor sau produselor purtatoare de
drepturi conexe, realizate cu consimtamtul titularilor;
(c)inchirierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe;
(d)comunicarea publica a operelor, altele decat cele muzicale sau a produselor
purtatoare de drepturi conexe;
(e)radiodifuzarea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe;
(f)retransmiterea prin cablu a operelor sau produselor purtatoare de opere
conexe;
(g)realizarea de opere derivate;
(h)fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau executiilor artistice ori
programelor de radiodifuziune sau de televiziune;
(2) prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile
sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau
servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si televiziune.

2.

Obiect. Subiecti
Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: este dat de relatiile sociale care se formeaza, desfasoara si
dezvolta cu privire la drepturile patrimoniale de autor si conexe.
b.
Obiectul material: face parte din structura juridica a infractiunii numai in modalitatile
prevazute la lit a)-g) din art. 436 Cp. si este constituit de produsele purtatoare de drepturi
conexe pentru ca asupra lor sunt indreptate si exercitate faptele de distribuire, import,
inchiriere comunicare publica, radiodifuzare si retransmitere, care alternativ constituie
elementul material al laturii obiective.
In modalitatile prevazute la literele g)-h) infractiunea nu are obiect material, operele
derivate, interpretarile sau executiile artistice ori programelor de televiziune sau
radiodifuziune sunt

produse prin savarsirea infractiunii si nu constituie obiectul ei

material.
Subiectii infractiunii:
a.
Subiectul activ nemijlocit (autor): poate fi orice persoana care are capacitatea de a
raspunde penal fara vreo alta conditionare.

La savarsirea infractiunii participa ocazional mai multe persoane sub forma


coautoratului, instigarii si complicitatii.
b.
Subiectul pasiv: este persoana titulara a produselor purtatoare a drepturilor conexe.
3.
a.

Continutul constitutiv:
Latura obiectiva:
Determinarea obiectului material al laturii obiective este diferita in raport de modalitatile
normative ale infactiunii.
Toate faptele prevazute la lit (a)-(h) constituie alternativ elementul material al laturii
obiective a infractiunii numai daca sunt savarsite fara autorizarea sau consimtamantul
titularului dreptului de autor sau drepturilor conexe.
Infractiunea este subsidiara, ea existand numai daca faptele pentru care determina

elementul ei material nu constituie o infractiune mai grava.


Urmarea imediata consta in starea de pericol creata pentru relatiile sociale ocrotite.
b.
Latura subiectiva: este predilect definita de intentie directa sau indirecta forma de
vinovatie cu care trebuie sa actioneze faptuitorul.
Numai in modalitatea normativa prevazuta de lit. (h) latura subiectiva este definita de
intentie calificata faptuitorul trebuind sa savarseasca fapta de fixare a interpretarilor sau a
executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune in scop
comercial adica scopul comercializarii acestora.
Pentru existenta laturii subiective a infractiunii in aceasta modalitate normativa este
necesara numai urmarirea acestiu scop nu si realizarea lui.
4.

Forme. Modalitati. Regim sanctionar. Aspecte procesuale


Comisiva si intentionata infractiunea poate ramane in forma imperfecta a tentativei, insa
aceasta nu este pedepsita.
Infractiunea poate fi savarsita si prin fapte repetate in baza aceleiasi hotarari sau care se
prelungeste in timp fiind continuata sau continua, dupa caz.
Consumarea infractiunii are loc atunci cand fiind savarsit elementul material a aparut
urmarea imediata, starea de pericol pentru relatiile sociale aparate.
Pedeapsa este alternativa, inchisoare stricta de la unu la trei ani sau zile-amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar
impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

X.

Nerespectarea
autor
1.

Continutul legal:

normelor privind protectia drepturilor nepatrimoniale de

Art. 437 Cp. (1) fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei
opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume
decat acela decis de autor, se pedepseste cu inchisoare de la un an la cinci ani sau cu
zile-amenda.
2.

Obiect. Subiecti
Obiectul infractiunii:
a.
Obiectul juridic special: este constituit de relatiile sociale care se formeaza in legatura
cu dreptul de autor in segmentul drepturilor nepatrimoniale care deriva din aceasta.
b.
Obiectul material: nu face parte din structura infractiunii pentru ca ceea ce insuseste
sau aduce la cunostinta publicului faptuitorul, nu este opera, lucrarea, creatia literara,
artistica, stiintifica, etc., ci calitatea de autor al acesteia sau numele sub care este adusa la
cunostinta publicului.
Subiectii infractiunii:
a.
Subiectul activ nemijlocit: al infractiunii poate fi orice persoana care are capacitatea
de a raspunde penal fara vreo alta conditionare.
b.
Subiectul pasiv: este persoana titulara a dreptului de proprietate intelectuala.
3.
a.

Continutul juridic:
Latura obiectiva:
Elementul material are o determinare alternativa fiind constituit de faptele de insusire a
dreptului de autor sau de aducere la cunostinta publica a operei sub alt nume decat acela
decis de autor.
Insusirea este fapta de asumare, de atribure a calitatii de autor a unei opere.
Faptuitorul nu insuseste opera ci calitatea de autor al acesteia.
El trebuie sa actioneze, sa savarseasca fapta fara drept, adica fara indreptatirea legala.
Aducerea la cunostinta publica a unei opere sub alt nume decat cel decis de autor este
actinuea de a face sa ajunga la cunostiinta generala a publicului ca opera are un anumit
autor, altul decat cel stabilit de catre creatorul ei.
Legea cere ca numele sub care este adusa opera la cunostinta publica sa fie potrivnic

b.

celui decis de autorul ei si nu celui real.


Latura subiectiva: este definita de intentie in ambele forme ale acesteia (directa sau
indirecta).

4.

Forme. Regim sanctionar. Aspecte procesuale


Comisiva si intentionata infractiunea poate ramane in forma imperfecta a tentativei, insa
aceasta nu este pedepsita.

Infractiunea poate fi savarsita si prin fapte repetate in baza aceleiasi hotarari sau care se
prelungeste in timp fiind continuata sau continua, dupa caz.
Consumarea infractiunii are loc atunci cand fiind savarsit elementul material a aparut
urmarea imediata, starea de pericol pentru relatiile sociale aparate.
Pedeapsa este alternativa, inchisoare stricta de la unu la cinci ani sau zile-amenda.
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar
impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

BIBLIOGRAFIE
1. O. Loghin, T. Toader. Drept penal roman-partea speciala-editia a
III-a revazuta si adaugita. Editura Casa de editura si presa Sansa
SRL, Bucuresti, 1999
2. H. Diaconescu. Drept penal-partea speciala -editia a II-a. Editura
All Beck, Bucuresti, 2005
3. V. Dongoroz IV- V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane, N. Iliescu, I.
Oancea, C. Bulai, R. Stanoiu, V. Rosca. Explicatii teoretice ale
Codului penal roman, vol IV, Partea speciala. Editura Academiei,
Bucuresti, 1972
4. I.Oancea. Tratat de drept penal, partea generala. Editura All,
Bucuresti, 1995
5. M. Zolyneak. Drept penal, partea generala, vol.I. Editura
Fundatiei Chemarea, Iasi, 1992
6. Y. Eminescu. Dreptul de autor. Editura Lunima Lex, Bucuresti,
1994
7. Codul penal
8. Codul de procedura penala