Sunteți pe pagina 1din 18

Grupul i comunicarea de grup n

organizaii

Echipa de proiect:
Atitienei Mihaela
Burciu Alexandra
Gurzu Lavinia Ancua
Sofinceanu Carmen
abrea Georgiana

Grupul
Din punct de vedere psihosociologic, grupul poate fi definit ca un ansamblu de
persoane ntre care exista legaturi integrative de tip functional, comunicativ, afectiv si normativ.
Membrii grupului au scopuri comune, desfoar activiti comune, comunica si stabilesc relatii
care au o anumita evolutie n timp. Prin natura sa, societatea umana are o organizare grupala,
fiind formata din grupuri mari (popoare, etnii, clase sociale) care includ diverse alte tipuri de
grupuri mijlocii si mici (colective de munca, clase de elevi, grupuri de prieteni, familii, cupluri).
Clasificarea grupurilor
a) Marimea poate constitui un prim criteriu de clasificare a grupurilor, astfel
avem:
Grupurile mari - popoare, clase sociale, etnii, se caracterizeaza prin relatii
sociale stabile, dispun de un instrument de comunicare (limba), au o durata mare n timp, iar
rezultatele activitatii comune se obiectiveaza n cultura materiala si spirituala. Ele constituie
obiect de studiu pentru sociologie.
Grupurile mici - sunt formate dintr-un numar restrns de membri, ntre care
exista relatii directe, fata n fata (spre deosebire de grupurile mari, ai caror membrii, practic,
nu-i pot cunoaste pe toti ceilalti); functionarea grupului mic presupune un sistem bine precizat de
statute si roluri, norme si reguli recunoscute si acceptate de toti, relatiile fiind caracterizate prin
durata si evolutie n timp.
b) Dupa criteriul tipului de relatii existente ntre membri distingem:
Grup primar - grup secundar
Trecnd la tipologia grupurilor sociale, staruim mai nti pe diferenta grup primar
- grup secundar. Ce este un grup primar? Asa cum spune Cooley, el este alcatuit din doua sau mai
multe persoane, situate n relatii directe unele cu altele sau n relatii intime si coezive. Fiecare
membru al grupului se simte angajat n viata si activitatea grupului, si i percepe pe ceilalti ca
prieteni sau chiar membri ai unei familii. Grupul primar reprezinta pentru cei care-l alcatuiesc
ceva foarte important si, de aceea, el constituie, nainte de orice, un scop si nu un mijloc n
vederea realizarii unor scopuri. n acest grup individul traieste sentimentul propriei identitati
direct si, totodata, si afirma specificitatea, pe care ceilalti membri o accepta ca atare.

Grupul primar este, prin functiile sale esentiale n socializare, o structura


fundamentala pentru individ si societate. Primele procese de socializare cunoscute de copil au loc
n grupul primar, adica n familie. n acest cadru copiii achizitioneaza norme si valori prin
intermediul carora se pregatesc pentru stapnirea mecanismelor vietii sociale.
De altfel, grupurile primare sunt punti ntre individ si societate deoarece ele
transmit, mediaza si ofera modele culturale ale societatii dupa care individul si organizeaza
propria viata. n general, grupurile sociale, si n special cel primar, dau expresie fiintei umane ca
om si ca ins social. Orice individ se formeaza ca om ntr-un grup primar. De aceea, grupurile
primare sunt fundamentale pentru individ si pentru societate. Ele ofera cadrul n care el si
exprima cele mai multe dintre nevoile personale. Numai ntr-un asemenea grup omul are calea de
formulare a propriilor trebuinte pe care sa le cunoasca si ceilalti. Spre deosebire de alte fiinte,
omul tinde sa-si prezinte cerintele sale astfel nct sa obtina, pe de o parte, acceptul grupului si
pe de alta parte, sa aiba sprijin din partea grupului n satisfacerea lor. Cum unul dintre mijloacele
de constituire a grupului l reprezinta interactiunea membrilor rezulta ca trebuintele se regasesc
cel mai clar n grupul primar. De altfel, grupul primar se instituie si ca spatiu al exprimarii si
satisfacerii nevoilor personale. n cadrul grupurilor primare oamenii experimenteaza prietenia,
iubirea, securitatea si sensul global al existentei.
O alta functie a grupurilor primare este controlul social. Ele apar astfel ca
instrumente puternice de control asupra comportamentelor individului. Membrii acestor grupuri
detin si distribuie, cum spune James W. Vander Zanden, multe dintre recompensele att de vitale
pentru individ. Comportamentul individului trebuie sa se conformeze normelor grupului.
Grupurile primare confera sens realitatii sociale prin structurarea experientelor membrilor. n
acest sens, ele impun individului un comportament care sa se conformeze la valorile si normele
sale, concomitent cu adaptarea la cerintele societatii.
Grupul secundar consta din doua sau mai multe persoane implicate ntr-o
relatie impersonala si au un scop practic specific. Oamenii coopereaza cu alti semeni pentru
realizarea unui scop. Spre deosebire de grupul primar, relatia dintre membrii grupului secundar
este un mijloc pentru atingerea unui tel. Exemple de grupuri secundare sunt corporatiile, scolile,
unitatile de munca, unitatile militare, comunitatile etnice si nationale etc. Prin natura lor,
grupurile secundare se manifesta ca medii sociale unde indivizii se produc ca actori sociali.
Relatiile interumane se stabilesc n temeiul unor regulamente pe care, fie ca le accepta sau nu,
individul trebuie sa le respecte. Numai astfel insul integrat ntr-un grup secundar este acceptat ca

membru si poate sa realizeze scopurile sale. Mai mult, n acest tip de grup, oamenii se reunesc
dincolo de diferentele ce-i marcheaza, pentru ca nu au alta cale de nfaptuire a intereselor lor.
Ilustrativ este n acest sens grupul secundar specific unitatilor de munca. ntr-o uzina lucreaza
insi ce urmaresc, prin interactiunea lor, sa aiba satisfactia derivata din exercitarea unei ocupatii
sau obtinerea unui cstig, prestigiu profesional etc. Daca grupul primar ramne prioritar n
socializarea primara a individului, initiindu-l si introducndu-l n mecanismele vietii de grup si
ale vietii sociale, grupul secundar are rol esential n afirmarea sociala si profesionala a
individului. n grupurile secundare insul fiinteaza ca realitate sociala. Grupul primar actioneaza
pentru insul concret, iar grupul secundar activeaza individul prin statusurile sale. De pilda, n
grupul primar poti fi prieten pentru ceilalti, conditie suficienta pentru a fi acceptat ca parte a
acestuia. n grupul secundar existi cu precadere printr-un status social, profesional, cultural,
religios etc.
O problema asociata analizei grupului secundar o reprezinta relatia acestuia cu
grupul primar. Relatiile caracteristice grupului primar se pot desfasura n cadrul grupului
secundar.
Situatia poate fi ntlnita, de regula, n unitatile de munca, unde oamenii dezvolta,
adesea, relatii de prietenie cu colegii de munca. n acelasi mod au loc relatii ntre oameni n
cadrul unitatilor de nvatamnt. Trebuie spus ca n anumite contexte sociale sau culturale,
relatiile interumane din grupurile secundare se pot organiza si ca alternativa la influenta excesiva
a acestor grupuri asupra conduitei individuale. Referindu-ne concret la societatea romneasca de
dinainte de anul 1989, puternic socializanta, este de notorietate functionalitatea raporturilor
interumane n cadrul ntreprinderii sau al unei institutii. Cerinte institutionale erau nfaptuite prin
intermediul acestor relatii specifice grupului primar. De cele mai multe ori acest tip de relatii se
identifica n relatiile specifice grupului informal despre care vom vorbi mai jos.

Diferentele ntre grupul primar si cel secundar sunt prezentate mai jos

c)Dupa tipul de normativitate existent n cadrul grupului pot fi ntlnite:


Grup formal - grup informal
O alta clasificare a grupurilor este cea dintre grupul formal si cel informal
derivata n mare masura din diferentierea grupului de colectiv. n orice grup, cu exceptia celui
primar, exista contexte ce impun organizarea lui pe baza de legi, ordine, decizii, toate acestea
reprezentnd documente oficiale, si confera o structura formala raporturilor dintre membrii sai.
Alcatuirea formala a grupului constituie organizarea ierarhica, iar functionarea grupului se
bazeaza pe o organigrama care vizeaza obiective ale grupului, si functiile sale sunt definite n
raport de aceste obiective. n cadrul aceluiasi grup fiinteaza relatii informale sau nonformale
determinate de interactiunea membrilor grupurilor dincolo de exigentele formale. Manifestarea
relatiilor informale exprima afectivitatea ntre membri ai grupului. Totodata, contextele
informale contribuie la distribuirea simpatiei si a antipatiei n grup, si produc atractia si conflictul
dincolo de structurile oficiale. Intensitatea relatiilor informale este mult accentuata de contextul
social n care exista un grup. Daca managementul unei colectivitati se axeaza numai pe
structurile formale, neglijnd orice problema umana sau luarea n seama a relatiilor
interpersonale, atunci cu siguranta membri ai grupului cauta sa creeze cadrul informal necesar n
a diminua efectele negative ale rigiditatii structurilor formale. Semnificative sunt n acest sens
situatiile din societatea romneasca de dinainte de anul 1989, n care se accentua dimensiunile

formale ale activitatii din organizatii (industriale, scolare, agricole, administrative etc.).
Neglijarea sau diminuarea chestiunilor legate de individ au condus la functionarea paralela a
structurilor informale, ceea ce s-a finalizat n eludarea normei sau chiar a legii. Efectele unei
asemenea stari s-au reflectat n alcatuirea de grupuri informale ce cautau sa rezolve aspecte ale
activitatii profesionale si sociale.
n cadrul grupurilor formale, structurile informale pot sa fiinteze ca grupuri
alcatuite spontan n procesul de munca, fara ca acestea sa fie neaparat opuse formalului. n raport
de cerintele organizatiei formale, asemenea grupuri informale ar putea sa actioneze eficient att
pentru membrii sai, ct si pentru obiectivele generale ale grupului formal. Daca nsa distanta
dintre cele doua tipuri de grupuri se mareste, atunci scade si coeziunea grupului formal.
Grupurile organizationale
Tendinta de grupare formala si informala a indivizilor n cadrul organizatiilor este
dictata de o serie de cauze obiective (tinnd de sarcina de munca) si subiective (individuale si
sociale):
Majoritatea sarcinilor de munca presupun competenta si efortul mai multor
persoane, de aceea grupurile formale se constituie pe baza specializarii si complementaritatii
functionale; grupurile informale apar din necesitatea de a opune rezistenta la unele presiuni ale
conducerii, de a se securiza, de a obtine unele avantaje, putere, de a-si apara drepturile.
Prin cadrul normativ pe care l impune individului, grupul exercita o forma de
control social: exista reguli implicite si explicite referitoare la rezolvarea sarcinilor, la ce este
conduita acceptabila n organizatie (grup formal); atitudinile si opiniile celorlalti pot contribui la
conformarea individului (n ambele tipuri de grup).
Pentru individ, grupul reprezinta un cadru de satisfacere a nevoilor sociale, de
afirmare si raportare valorica, un mediu n care si dezvolta capacitatile, beneficiaza de
experienta comuna, nvata de la cei mai vechi; securitatea si stimularea create de grup
ncurajeaza initiativa si creativitatea; grupul ofera sprijin n situatii dificile (ex. conflicte cu
conducerea); prin toate acestea, munca n grup poate constitui o sursa de motivatie si satisfactie.
Formarea grupurilor de munca este favorizata de ndeplinirea unor conditii:
apropierea fizica ntre indivizi si sarcinile de munca legate ntre ele, fie prin succesiunea
operatiilor, fie prin scopul comun, nlesnesc interactiunea si comunicarea; totusi, stabilirea unor
relatii durabile ntre toti membrii grupului este dificila daca numarul lor este mai mare de 12
(numar considerat de unii specialisti ca limita superioara a grupului mic) si daca ntre membri

exista mari diferente de statut, abilitati sau educatie. Coalizarea indivizilor aflati n acelasi loc de
munca si structurarea lor grupala poate fi favorizata de amenintarea externa. Aparitia spontana de
grupari informale este paralela cu constituirea celor formale si ea raspunde trebuintelor afective,
de reputatie, de putere ale membrilor. Este inevitabil ca n orice organizatie sa apara grupuri si
retele de influenta si interese, grupuri de presiune, sindicate sau, pur si simplu, grupuri care si
petrec timpul liber mpreuna
Grupurile sociale restranse sunt forme bazale de organizare. Pentru organizatiile
mai mari, in care grupurile sunt integrate, sau pentru societate, in ansamblul sau, functiile
grupurilor sunt multiple. Este foarte probabil ca motivele pentru care au fost constituite primele
grupuri umane, sa se concentreze in jurul functiilor individuale, adica al functiilor pe care
grupurile le au pentru membrii ce le compun. Aceasta observatie este usor de sustinut daca se
analizeaza formele primordiale de organizare din regnul animal. Grupurile au sanse mai ridicate
de a gasi hrana si de a se apara decat indivizii solitari. Constituirea grupurilor sociale restranse
pentru satisfacerea unor scopuri organizationale sau sociale subordonate grupului in sine este cu
siguranta o forma de organizare mult mai recenta din punct de vedere istoric. Prin urmare,
grupurile organizationale moderne sunt un tip particular de grupuri sociale restranse.
Din perspectiva psihologiei sociale si avand in vedere definitia pur didactica,
grupul poate fi definit ca un ansamblu social, identificabil si structurat, caracterizat printr-un
numar restrans de indivizi, in cadrul caruia acestia stabilesc legaturi reciproce, indeplinesc
anumite roluri conform normelor de conduita si valorile comune, in vederea atingerii unor
scopuri comune.
Fiecare individ apartine de-a lungul vietii mai multor astfel de grupuri. Desi
apartin aceluiasi grup social mare (cetatenii unui oras, ai unei tari) persoanele aflate ntmplator
ntr-un loc public - stadion, compartiment de tren etc. Pot comunica, pot coopera n actiuni
comune, pot stabili relatii pasagere de simpatie / antipatie, fara a constitui, n sensul definitiei de
mai sus, un grup, deoarece unui astfel de ansamblu de persoane i lipsesc una sau mai multe din
trasaturile definitorii ale grupului: scop, activitate, valori, norme comune, durata n timp a
relatiilor. O astfel de aglomerare incidentala sau grupare spontana, indiferent de marimea ei,
poate fi considerata, din punct de vedere psihosociologic, multime, gloata, dar nu grup.
Influena grupului asupra eficienei individuale

Gradul de performan n cadrul organizaiei sau eficiena fiecrui individ ca parte a unui
grup este direct influenat de contingenele critice legate de sarcin ( dac locul de munc este
aprovizionat cu materii prime necesare, dac apar defeciuni ale utilajelor, ntreruperi incidentale
ale procesului tehnologic etc.). Comportamentul concret la locul de munc este la rndul su o
urmare a strategiilor utilizate (metode i mijloace), a efortului susinut de fiecare persoan i de
nivelul de pregtire sau a trsturilor individuale.

Influena grupului asupra cunotinelor i abilitilor : grupul de munc este un cadru de


formare profesional specific prin care se transmit cunotinele i abilitile necesare; individul
nva de la ceilali membrii ai grupului cum s munceasc corect, cum s foloseasc canalele de
comunicare existente n organizaie, nva valorile i normele specifice acesteia, atitudinile i
comportamentele care s-i faciliteze integrarea i buna lui funcionare ca membru al organiza iei.
Cu ct organizaia este mai complex i mai formalizat (are un numar mai mare de reguli i mai
multe niveluri ierarhice), cu att aceast ucenicie (formala i informala) este mai important.
Influena grupului asupra stimulrii: Faptul c individul este contient de nivelul de
performan al celorlali membrii ai grupului i c ceilali, la rndul lor ii evalueaz
comportamentul, constituie un factor motivaional stimulator. Acest lucru poate duce la creterea
implicrii individului pentru lucrul bine facut, prin ncurajarea performanei i prin recompense
n caz de reuit. Totui, grupurile prea suportive (care manifest o excesiv ncurajare i
toleran fa de greeli i inconsecvene), ncetinesc nvarea unor tehnici noi tocmai pentru c

lipsete ameninarea sanciunii pentru non-performan (ca factor motivator) i individul nu se


strduiete ndeajuns.
Influena grupului asupra strategiilor: Modul n care sunt folosite resursele materiale i
cele individuale n realizarea performanei este parial prescris de normele organizationale (exist
reglementri tehnice de execuie, reguli de protecie a muncii, metode de munc standard), dar
modul n care individul, n situaia de munc, i gestioneaz efortul i resursele personale ntr-o
sarcin anume, pentru a realiza un raport optim ntre calitate i cantitate, este nv at, n perioada
de ucenicie, de la ceilali membri ai grupului. Grupurile bine structurate i au propriile lor
norme n aceast privin, pe care le impun noilor venii. Cu ct sarcina de munc este mai
complex, cu att numrul variantelor de strategie este mai mare i grupul poate exercita o
influen mai puternic asupra individului.
Influena asupra efortului: evalund modul n care muncesc ceilali, individul i face o
idee despre nivelul acceptabil de efort i, sub influena presiunilor grupului, are tendin a de a se
conforma. Grupul descurajeaza abaterile, ntr-un sens sau altul de la acest nivel (cei prea harnici
sau prea lenei sunt sancionai n egal msur pentru c atenteaz la norma de grup).
Teoriile perfomanei individuale n context social
Facilitarea social se refer la reducerea performanei individuale n condi iile prezen ei altor
persoane. Primele studii riguroase au fost realizate de Norman Triplett n 1897-98. Acesta
studiaz timpii realizai de cicliti n dou condiii : 1. ciclitii realizeaz cursa singuri sau 2.
realizeaz cursa n cadrul unei competiii. Rezultatul a fost c, n cea de-a doua situaie,
performana a fost semnificativ mai ridicat. ntr-un alt studiu, Triplett a studiat rapiditatea cu
care copiii ruleaz firul de pescuit pe o mulinet mai nti , fac aceast aciune singuri, apoi
realizeaz aciunea n grupuri. Rezultatele sunt similare celor obinute n studiul cu ciclitii
rapiditatea cu care ndeplinesc sarcina este sporit de prezena celorlali. Explicaia lui Triplett
este c prezena celorlali activeaz un instinct al competiiei ce are ca efect cre terea energiei
nervoase i sporirea performanei. Rezultatele ulterioare sunt nc inconsistente i arat c, n
unele situaii sociale, performana individual este sporit de prezena altor persoane, iar n alte
situaii este semnificativ redus.
Pentru explicarea acestui efect de facilitare a performanei individuale n condiiile
prezenei altor persoane, precum i a rezultatelor inconsistente, Zajonc (1965) propune teoria
arousalului. Aceasta afirm c sporirea nivelului difuz de activare poteneaz realizarea
rspunsurilor/ reaciilor dominante sau supranvate. Dat fiind c, pentru creterea sarcinilor
simple, rspunsurile dominante sau supranvate sunt suficiente, creterea arousalului va duce la

creterea performanei n realizarea acestor sarcini, n timp ce pentru sarcini complexe


rspunsurile dominante sau supranvate nu sunt suficiente, deci creterea arousalului va duce la
scderea performanei.

Zajonc susine c teoria arousalului poate fi generalizat i argumenteaz c prezena


membrilor din aceeai specie crete arousalul i prin urmare influeneaz difereniat performana.
Pentru a evidenia acest lucru , unul dintre experimente a fost realizat cu gndaci de buctrie.
Acetia erau pui ntr-un culoar pe care trebuia s l parcurg. Se aprindea o lumin, tiut fiind
faptul c eu fug de sursa de lumin, se nregistreaz timpul n care acetia parcurg culoarele.
Gndacii puteau parcurge dou tipuri de culoare: n linie dreapt sau n labirint. De asemenea, ei
erau pui s fug individual sau cu un alt gndac.
Linie dreapt

Labirint

Singuri

40 de secunde

100 de secunde

n perechi

30 de secunde

120 de secunde

Se observ deci c ntr-un labirint (sarcina complex) gndacii opin un timp mai bun atunci
cnd fug singuri dect n perechi, n timp ce ntr-un culoar n linie dreapt (sarcina uoar)
performana cea mai ridicat se obine atunci cnd l parcurg n perechi.
Eficiena individual, eficiena de grup
Orice companie/ organizaie i dorete s fie performant n domeniul n care i desfoar
activitatea, lucru care poate garanta ntr-o msur semnificativ succesul, stabilitatea i
competitivitatea pe pia.

Exist o serie de factori care pot influena n mod diferit soarta unei organizaii, de la
aspecte ce in de modul de funcionare a organizaiei ca i ntreg, la cele ce se refer la fiecare
individ i la maniera n care acesta contribuie la ndeplinirea obiectivelor de business.
Pentru a avea o imagine ct mai clar asupra rolului i a ponderei factorului uman n
atingerea eficienei la nivel global, este evident necesar s existe un sistem de cuantificare i
interpretare a implicrii fiecrui angajat n activitatea pe care o desfoar. Este vorba practic
despre msurarea performanei individuale, care reprezint gradul de ndeplinire a sarcinilor
care definesc postul pe care l ocup un angajat.
Oamenii , ca indivizi , caut satisfacie personal si apartenen la grup, posibilitatea de a
ndeplini un anumit rol i obinerea unui anumit statut n cadrul grupului.
n etapa de eficientizare nu ajung toate grupurile spre exemplu. Dac membrii grupului
ajung n acest stadiu calitatea, cuprinderea i profunzimea relaiilor personale produc o
interdependen adevrat.
Dac echipa urmeaz s devin eficient, trebuie s treac dincolo de starea de confort,
unde membrii se bucur c fac parte dintr-o etap ctigtoare, se bucur de ncredere n
capacitatea lor de a atinge obiective, i sprijin reciproc eforturile i ajung s recunoasc faptul
c aceast interdependen este esenial..
n aceast etap echipa petrece mult timp pentru a-i evalua sistematic obiectivele,
organizarea, metodele i relaiile externe. Indivizii i ofer reciproc feedback-uri constructive i
echipa caut s primeasc feedback-uri de la alte echipe.
Grupul ncepe s rezolve probleme cheie n acest stadiu. De obicei membrii grupului
interacioneaz optim i se susin reciproc pentru ndeplinirea scopului comun, conflictele sunt
rezolvate constructiv.
Pentru a dezvolta ncrederea n interiorul echipelor, managerul trebuie s respecte cteva
reguli de baz:

s comunice des cu membrii echipei


s manifeste respect pentru membrii echipei
s fie coreci fa de echip
s fie consecveni n aciunile lor
s demonstreze competena
Pornind de la ntrebarea : Cine este mai puternic INDIVIDUL sau GRUPUL? MITUL
INDIVIDULUI sau MITUL GRUPULUI? am realizat o succint comparaie, evindeniind
aspectele pozitive i cele negative ale celor dou:

GRUP- ASPECTE POZITIVE


GRUP- ASPECTE NEGATIVE
eficient n luarea deciziilor
consum mare de timp ( n cazul grupurilor
producie de idei din propria reea de
noi, neconsolidate se pierde timp)
deciziile sunt deseori luate mai lent
comunicri externe
putere de convingere
gndire colectiv i nclinaie spre risc
rezolv probleme complexe
presiuni asupra indivizilor n sensul
decizii uor acceptate i rezisten la
conformrii
aplicarea lor
cultiv loialitatea si funcioneaz pe EXEMPLU NEGATIV DE DECIZIE:
principiul toi pentru unul i unul pentru Escaladarea Rzboiului din Vietnam
toi
INDIVID ASPECTE POZITIVE
INDIVID ASPECTE NEGATIVE
cel mai bun individ mbuntete neeficient n luarea deciziilor la un nivel
performana grupului prin calitile sale
timp ctigat

ridicat
nu se poate alimenta de unul singur la o
arie larg de informaii

Dac ar fi s analizm eficacitatea grupurilor n funcie de procesele pe care le deruleaz,


mai degrab dect dup rezultatele finale, atunci tabloul de perspicacitate al diferenelor ntre
grupurile eficace i cele ineficace ntocmit de Mc Gregor este mai mult dect gritor. Cteva
dintre diferenele cele mai notabile observate de ctre Mc Gregor, ar putea fi rezumate dup cum
urmeaz:
GRUPURI EFICACE
GRUPURI INEFICACE
atmosfera este necondiionat i relaxat
atmosfera sugereaza plictiseal sau
au loc multe discuii pertinente la care
tensiune

discuiile sunt adesea dominate de una sau


particip activ majoritatea membrilor
sarcina grupului este bine neleas i
dou personae i sunt irelevante
membrii grupului au tendina s nu se
oamenii sunt hotri s o ndeplineasc
membrii grupului i ascult reciproc
asculte unii pe alii
conflictele sunt fie evitate, fie se transform
opiniile
conflictele nu sunt evitate, ci exprimate
ntr-un rzboi pe fa
se consider c majoritatea simpl este
deschis i abordate constructive
majoritatea deciziilor se iau prin conses
suficient pentru luarea unei decizii de
grupul
si
analizeaz
progresele
grup

nregistrate i propriul comportament

coordonatorul numit de grup i rezerv


autoritatea de conducere
grupul evit s-i discute

propriul

comportament
Att valoarea individului ct i valoarea grupului depinde doar de obiectivele pe care le
au fiecare. Unele pot fi atinse de ctre un grup altele de ctre indivizi care nu lucreaz obligatoriu
n echip.
Care este mitul pn la urm, INDIVIDUL sau GRUPUL? Rspunsul este simplu! Mit
este acela care afirm c eficiena este dat fie numai de GRUPURI fie numai de INDIVIZI!
Eficiena este dat de folosirea corespunztoare att a individului n afara echipei ct i a
GRUPULUI n sine.

Rolurile indivizilor n cadrul grupurilor


Rolurile orientate spre sarcin aparin vieii "raionale" a grupului, ndeplinind funcii
de facilitare a definirii sarcinilor, de atingere a obiectivelor, de planificare a activitilor, de
alocare a resurselor, de distribuire a ndatoririlor i responsabilitilor, de verificare a
performanelor i controlare a calitii, de revizuire a activitii. Iat cteva posibile roluri
orientate spre sarcin:
Iniiatorul - este cel care "pornete," la propriu, treaba, mai ales n primele momente de
existen a grupului i este jucat de cel care i adun laolalt pe membri. El poate fi la nceput i
lider al grupului, sau poate orienta ulterior activitatea grupului spre o nou direcie.
Clarificatorul - analizeaz contribuiile individuale i desprinde semnificaia lor n raport
cu sarcina grupului, gsete punctele de legtur ntre contribuiile membrilor, i ncurajeaz pe
ceilali s fie mai precii i s evite greelile (expresii specifice: "dac neleg eu bine, vrei s
spui c...", "aa cum spuneai...").
Ofertantul de informaie - furnizeaz informaii care contribuie la realizarea sarcinii,
constnd din cunotine sau experiene utile de natur tehnic, sau chiar informaii care
precizeaz natura sarcinii. El se poate oferi s caute informaii. Contribuia lui caracteristic este
de a veni cu informaii la momentul potrivit.

Cel care pune ntrebri - rolul lui este de a manifesta o atitudine critic referitoare la
natura sarcinii sau la modul n care membrii grupului i ndeplinesc sarcinile individuale. El este
relativ detaat de ceea ce se ntmpl i poate feri grupul de devieri de la scopurile iniiale.
Resoneurul - are rolul de a nsuma contribuiile celorlali membri, fr a aduce nimic
nou, dar permind grupului s verifice unde s-a ajuns. Informal, rolul poate fi jucat de cel care
expune pe scurt ce s-a fcut pn la un moment dat, dar poate exista i o variant formal a
rolului, cnd cineva ndeplinete o funcie de secretar, care noteaz ce se spune i / sau face,
furniznd periodic membrilor o dare de seam. Contribuia lui poate fi important pentru c
furnizeaz un punct de pornire clar pentru o etap ulterioar de activitate, mai ales cnd grupul se
afl ntr-un impas.
Elaboratorul - omul planurilor strategice.
Evaluatorul critic - "ochiul soacrei" - surprinde cu uurin deficienele si punctele slabe
ale contributiilor celorlalti; este orientat spre evaluarea calitatii rezultatelor.
Energizatorul - este preocupat de mobilizarea eforturilor n respectarea termenelor.
Tehnicianul - maestrul procedurilor, fanaticul aplicrii standardelor, are o competen de
sarcin deosebit.
Rolurile de meninere fac parte din viaa "emoional" a grupului, ndeplinind funcii de
meninere a moralului grupului, de construire a spiritului de echip, de meninere a grupului ca
unitate coeziv, de meninere a disciplinei, de formare a membrilor pe post:
Suporterul - este caracterizat prin cldura raporturilor interpersonale; el i susine pe
ceilali n ceea ce fac sau i ajut s se integreze n grup (expresii tipice: "da, aa e...", "bine ai
zis..."; comportamente ne
verbale: nclinri aprobatoare ale capului, privire direct, zmbet). Mai ales aspectele neverbale
ale comportamentului lor sunt importante pentru c i ncurajeaz pe cei mai timizi i ajut n
acest fel la realizarea sarcinii.
Glumeul - are rolul de a destinde atmosfera i de a prilejui descrcarea tensiunilor aprute
n momente dificile ale activitii. Deseori glumeul face glume deplasate, care jignesc,
ridiculizeaz pe ceilali sau chiar sarcina. Grupul se poate antrena n tachinri, dar tendina este
distructiv, ducnd la pierderea ncrederii i a coeziunii. n varianta pozitiv, glumeul poate
contribui la un climat destins, care s favorizeze creativitatea i satisfacia.
Sftosul - comportamentul este manifestat atunci cnd cineva face o remarc personal
privitoare la o problem care preocup grupul. Oferind celorlali ceva din experiena proprie,
rolul favorizeaz relaionarea la un nivel mai intim i "spargerea gheii" care este caracteristic

relaiilor formale. Relatarea nu este neaprat o dezvluire a ceva intim, ci mai degrab o cale de
a permite relaionarea nu numai al nivel "profesional", ci i la un nivel mai cald, informal
(expresie tipic: "chiar aa mi s-a ntmplat i mie...").
ncurajatorul - mereu optimist, i manifest deschis ncrederea n capacitatea grupului i
a fiecrui individ de a-i atinge scopurile.
Armonizatorul - caut s pun de acord prerile i atitudinile membrilor.
mpciuitorul - este cel care "linitete apele" i caut soluii n situaiile conflictuale.
Standardizatorul - elaboreaz i propune reguli pentru comportamentele legate de sarcin
i propune standarde de evaluare a performanei.
Observatorul / comentatorul - comenteaz orice: evenimentele, sarcina, obiectivele,
comportamentele celorlali.
Solidarul - i manifest apartenena la grup urmnd majoritatea.
Dispecerul - ncearc s menin n funciune canalele de comunicare, s faciliteze
participarea tuturor.
Rolurile centrate pe afirmarea individului nu au nicio legtur cu sarcina sau cu ceilali,
ci doar cu individul, fiind mai degrab expresia imaturitii:
Agresivul - este mereu n atac, certre i revendicativ, ncearc s ias n eviden
contrazicnd i ntrerupnd mereu pe ceilali.
Negativistul - contest totul, valoarea obiectivelor, capacitatea grupului de finaliza,
valoarea fiecrui individ; este lipsit de tact i jignete pe ceilali prin dispreul afiat.
Infatuatul - este plin de sine, de importana meritelor sale, activitatea de grup fiind un prilej
de a le etala i de a dobndi o recunoatere public.
Playboy-ul / cocheta - este fluturatic(); nu este preocupat() de sarcina propriu-zis,
participarea la activitatea grupului fiind mai degrab un mijloc de a-i testa capacitile de
seducie asupra sexului opus; ceilali membri ai grupului sunt mai degrab "public" pentru
spectacolul pe care l ofer.
Dominatorul - i place s fie ef, nu neaprat pentru responsabilitile pe care le are, ci
pentru prestigiu (elemente expresive tipice: tonul autoritar, ntreruperile frecvente ale
vorbitorilor, privete "de sus").
Neajutoratul - se plnge mereu c nu poate s fac singur ce are de fcut pentru a iei n
eviden.

Concluzii
n urma prezentrii acestui curs, trebuie trase cteva concluzii i trebuie reinute cteva
idei de baz ale acestui capitol. nainte de toate trebuie trasata o idee de baz a comunicrii.
O problem important cu care se confrunt societatea modern, ce afecteaz direct i
imediat, dar i indirect, pe termen nedeterminat, viaa indivizilor, a colectivelor i a societii n
ansamblu, este problema comunicrii. Caracteristic specific uman, comunicarea este liantul
indivizilor dintr-o colectivitate, ce ofer posibilitatea cunoaterii opiniilor acestora, asigurnd
funcionarea normal a colectivului, indiferent de mrimea i de natura sa.
n primul rnd trebuie reinut definiia grupului. Acesta poate fi definit ca un sistem
format din mai multe persoane, ntre care exista o corelaie, i care are un anumit scop. ntre
membrii acestuia se stabilete un set de relaii determinate de rolurile pe care le ndeplinete
fiecare persoana din grup i de normele dupa care funcioneaz grupul n sine. Toi membrii unui
grup au o identitate comun.
n al doilea rnd trebuie tiut c grupurile se clasific n funcie de mai multe criterii,
precum: mrime, tipuri de relaii i tipul de normativitate. Indiferent de grup, fie el mare sau mic,
primar sau secundar, formal sau informal, el parcurge aceleai stadii de evoluie: mai nti toi
membrii grupului trebuie sa se accepte reciproc pentru ca mai apoi s poat comunica ntre ei, s
decid mpreun i s fie capabili s rezolve orice conflict ar aprea. n continuarea dezvoltrii
grupului, membrii acestuia ajung s fie capabili s lucreze mpreun i s produc mai mult
pentru ca n final acesta s ajung s fie din ce n ce mai flexibil.
n al treilea rnd trebuie menionat faptul c, grupul prin definiia si prin caracteristicile
sale, are o influen deosebita asupra eficienei individuale. De exemplu, grupul are o deosebita
influen asupra cunotinelor i abilitilor, asupra stimulrii, a strategiilor i asupra efortului.
De asemenea, un alt concept ce trebuie reinut n afar de eficiena individuala, este
eficiena de grup. Dac privim din punct de vedere al ideii sau al deciziei, grupul devine mult
mai eficient dect individul, deoarece acesta poate avea mult mai multe idei de concepere,
proiectare, implementare, etc. dect individul.

O alt idee esenial a acestui capitol se refer la rolurile din cadrul organizaiei.

Rolul

este comportamentul ateptat de la o persoan ce ocup o poziie bine stabilit n grup sau
organizaie. Ateptrile grupului referitoare la un rol sunt de obicei transmise de o persoan din
grup ca emitor n cadrul unei interaciuni cu persoana int. De obicei acest gen de interaciuni
sunt pri ale procesului de socializare organizaional.
n concluzie, membrii grupului au scopuri comune, desfoar activiti comune,
comunic i stabilesc relaii care au o anumit evolu ie n timp, fiind n permanen dependen i
de mediul social. Departamentele de Resurse Umane din cadrul organizaiilor din zilele noastre,
pun foarte puin accent pe aceste relaii, i mai mult pe climatul social. Aici facem referire la
strict relaiile de colaborare i de nelegere dintre indivizii unui grup.

Bibliografie

1. Managementul personalului G. A. Cole, Edit. Codecs, Bucureti 2000


2. Psihologia comunicrii Jean Claude Abric, Edit. Polirom, Iai 2002
3. Grupurile n organizaii Petru Lucian Cureu, Edit. Polirom, Iai 2007

4. Sociologia organizaiilor Oscar Hollman, Edit. Economic, Bucureti 2004


5. Economia seria Management- Comunicarea n grupurile organizaionale- Ec.
Monica Radu, Anul X, Nr. 2, 2007