Sunteți pe pagina 1din 62

Editarea in AutoCAD

Programele de proiectare asistata recunosc obiectele cu care lucreaza (linii, arce,


etc.) prin numere stocate intr-o baza de date. AutoCAD-ul pastreaza aceste
numere in liste de forma:
((0 . "LINE") (8 . "0") (6 "DASHED") (10 100.0 100.0 0.0) (11 100.0 200.0 0.0) (210 0.0
0.0 1.0))
Aceasta este o parte a unei liste asociate unei entitati de tip "LINE", alcatuita, dupa cum se vede,
din mai multe subliste. Sirurile care apar in aceste liste sunt reprezentate in memoria
calculatorului prin coduri numerice corespunzatoare. Editarea unei entitati presupune
modificarea uneia dintre sublistele ce-i sunt asociate, sau crearea de noi entitati pe baza
sublistelor corespunzatoare entitatii selectate. Astfel, se poate schimba culoarea unui obiect, tipul
de linie sau stratul, se pot muta obiectele selectate sau pot fi copiate, rotite, etc.
Un obiect este o entitate sau o colectie de entitati . Pentru a modifica unul sau mai multe obiecte,
acestea trebuie selectate, operatie in urma careia se creeaza o multime de selectie (selection set),
reprezentata punctat pe ecran.
Exista in AutoCAD doua moduri de selectare, folosite de comenzile de editare in functie de
specificul lor. Un mod de selectare este prin multimi de selectie, folosind comanda SELECT.
Celalalt consta in selectarea unei singure entitati prin punctare, adica prin indicarea unui punct de
pe entitatea respectiva. Rezultatul acestei operatii este de forma
((-1 . <Entity name:6000018>) (10 100.0 100.0 0.0)). -entitatea selectata si punctul prin care
s-a facut selectarea.
Vom numi acest mod de selectare ENTSEL (prin analogie cu (entsel) din AutoLISP).
Comanda SELECT
Desi exista o comanda cu acest nume, SELECT nu produce modificari in desen decat atunci cand
este folosita ca subcomanda de catre alte comenzi de editare. Multimea de selectie dispare din
memorie odata cu crearea unei multimi noi. O multime de selectie cu viata lunga (pana la

abandonarea sesiunii curente de desenare) poate fi creata cu ajutorul AutoLISP-ului. La apelarea


comenzii SELECT apare in linia de dialog prompterul
"Select objects: ",
iar in zona de desenare un patratel selector (pickbox). Modul implicit de selectare a unui obiect
este punctarea, adica asezarea patratelului selector pe obiectul respectiv si apasarea tastei Enter
sau a butonului corespunzator al dispozitivului de intrare (mouse). Marimea selectorului poate fi
controlata prin intermediul variabilei PICKBOX.
Celelalte optiuni sunt:
Window
Se cer doua colturi care definesc un dreptunghi. Dupa introducerea celui de-al doilea colt, vor fi
selectate entitatile complet incluse in dreptunghi.
Crossing
Se defineste un dreptunghi, ca la Window, dar vor fi selectate si entitatile care se intersecteaza cu
laturile dreptunghiului (crossing = intersectie).
Box
Se defineste un dreptunghi ca la Crossing daca al doilea colt este la stanga primului colt si ca la
Window daca este invers.
Auto
Creeaza automat un Box daca punctul indicat nu selecteaza nici o entitate.
Last
Selecteaza ultima entitate desenata.
Previous
Selecteaza multimea de selectie definita anterior; aceasta optiune este utila atunci cand mai multe
comenzi se aplica aceleiasi multimi. SELECT se poate folosi independent de alte comenzi pentru
a crea o multime de selectie ce va fi apelata apoi prin optiunea "Previous".
Multiple
La fiecare operatie de selectare, AutoCAD-ul scaneaza intreaga baza de date, procedeu lent in
cazul desenelor complexe. Optiunea Multiple face ca baza de date sa fie scanata o singura data
pentru toate entitatile care vor face parte din multimea definita cu comanda SELECT respectiva.
Dupa aceasta optiune se admite un singur mod de selectie.
Single
Selecteaza o singura entitate.
Undo
Determina efectuarea unui pas inapoi in timpul selectarii (anuleaza ultima operatie de includere
de entitati in multime).

Remove
Permite eliminarea din multime a entitatilor ce vor fi selectate (impreuna cu Add formeaza un
comutator). In continuare sunt admise optiunile W, C si celelalte, dar entitatile selectate vor fi
scoase din multime.
Add
Dupa Remove, determina reluarea operatiilor de includere de entitati in multime.
Enter
Determina incheierea comenzii SELECT.
Ctrl-C
Determina abandonarea comenzii; multimea de selectie este pierduta (nu poate fi apelata cu
Previous la urmatoarea selectie).
Comenzi de editare
Comenzile de editare pot fi gasite in meniul ecran (Screen menu) "Edit" sau in meniul
desfasurabil (pull-down menu) "Modify". Bineinteles, pot fi introduse si de la tastatura.
Copy
Cu ajutorul acestei comenzi se pot obtine copii ale obiectelor deja existente in desen. In baza de
date vor fi adaugate copii ale listelor corepunzatoare entitatilor copiate, avand modificate doar
sublistele care contin coordonatele punctelor ce definesc entitatile respective (puncte de inserare,
capetele liniilor, centrele arcelor sau cercurilor). Copierea consta in translatia punctelor din
listele cu constructori 10-18 si redesenarea obiectelor copiate in functie de punctele obtinute. O
translatie este definita de operatiile:
x2=x1+t1
y2=y1+t2
z2=z1+t3
t1,t2,t3 sunt componentele vectorului de translatie.
Dialogul este urmatorul:
Command: Copy lansarea comenzii COPY
Select objects: selectare (vezi comanda SELECT)
1 selected, 1 found -aici AutoCAD ne spune ce a facut
Select objects: Enter incheierea selectarii
<Base point or displacement>/ Multiple:
un punct sau "M" se introduce un punct de referinta sau "M" pentru copiere multipla.
Second point of displacement: -un punct punctul de pe copie corespunzator punctului de
referinta; poate fi definit si introducand distanta de la punctul de referinta.
"Base point" reprezinta punctul de referinta. "Displacement" este distanta dintre punctul de
referinta si copia sa (deplasarea). Punctul de referinta nu este un punct din baza de date a
AutoCAD-ului, deci nici copia lui nu va fi inclusa in baza de date (sunt puncte ajutatoare). Cand

introducem doua puncte, din coordonatele lor se va calcula distanta dintre ele, care va fi folosita
pentru efectuarea translatiei.
In cazul copierii multiple (optiunea "M") se va cere din nou punctul de baza al deplasarii (Base
point:), apoi cel de-al doilea punct. Cererea celui de-al doilea punct se va repeta pana cand la
"Second point:" se va raspunde cu Enter.
De exemplu, pentru o linie avem lista:
( (10 10.0 10.0 10.0) (11 10.0 20.0 10.0) )
Punctul de referinta:
(1.0 1.0 0.0)
Al doilea punct:
(5.0 6.0 0.0)
Vectorul t va avea componentele:
(4.0 5.0 0.0)
Noua linie va fi:
( (10 14.0 15.0 10.0) (11 14.0 25.0 10.0) )
Exemplu: figura ACAD4_1.BMP.
Array
ARRAY este o comanda de copiere multipla. Obiectele copiate vor fi dispuse sub forma de
matrice sau pe un contur circular, in functie de modul (rectangular/polar) ales. Ca la comanda
COPY, listele entitatilor create vor fi adaugate la baza de date.
Iata dialogurile corespunzatoare celor doua variante:
Command: Array lansarea comenzii ARRAY
Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter
Rectangular or polar array(R/P) R selectarea modului de lucru a comenzii ARRAY (tablou
rectangular)
Number of rows() <1>: 14 numarul de linii
Number of columns(///) <1>: 3 numarul de coloane
Unit cell or distance between rows () : -12 distanta intre linii (poate fi si negativa;
multiplicarea se va face in sensul negativ al axei Ox)
Distance between columns (///): 12 distanta intre coloane (si ea ar putea fi negativa)
Liniile dintre paranteze indica directia orizontala () sau verticala (///). Daca (la cererea "Unit
cell or distance between rows ():") in locul unei distante se introduce un punct de pe ecran,
atunci apare cererea:
Other corner: ,
iar deplasarea colimatorului va determina crearea unei ferestre, ce va reprezenta celula de
multiplicat.
Pentru ARRAY polar dialogul este:

Command: Array lansarea comenzii ARRAY


Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter
Rectangular or polar array(R/P) P selectarea modului de lucru polar
Center point of array: punct alegerea centrului conturului pe care se face multiplicarea
Number of items: 4 numarul de celule
Angle to fill (+=ccw,-=ccw) <360>: Enter marimea arcului de cerc pe care vor fi asezate
celulele
Rotate objects as they are copied? <Y>: Y entitatile vor fi aliniate cu conturul pe care se
copiaza.
Daca sensul unghiului specificat este orar (unghi mai mic de 360 de grade), punem semnul "-"
inaintea valorii unghiului (cw = "clockwise"). Rezultatul va fi copierea figurii selectate pe un
contur determinat de un arc de cerc (sau un cerc).
Exemple: Array rectangular ACAD4_2.BMP.
Array polar ACAD4_3.BMP.
Move
Cu comanda MOVE se pot muta entitati sau grupuri de entitati in alta zona a desenului. Nu se
adauga noi liste de entitati in baza de date, se modifica doar sublistele corespunzatoare punctelor
(listele de coordonate). Este similara comenzii COPY, dar obiectele initiale vor fi sterse de pe
ecran; optiunea "Multiple" nu mai are sens, deci dispare.
Dialogul va fi:
Command: Move lansarea comenzii MOVE
Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter
Base point or displacement: punct punctul de referinta
Second point of displacement: punct al doilea punct (vezi comanda COPY)
Ca si la comanda COPY, se face o translatie, cu vectorul de translatie definit prin introducerea
celor doua puncte (sau a distantei). Exemplul de la COPY este valabil si aici.
Rotate
Obiectele desenate pot fi rotite. Prin aceasta nu se creeaza noi entitati, ci se modifica cele
existente. Operatia efectuata este o rotatie definita prin:
x2=x1*cos(u)-y1*sin(u)
y2=x1*sin(u)+y1*cos(u) , unde u este unghiul de rotatie, x1,y1 si x2,y2 sunt coordonatele
punctului inainte si respectiv dupa rotatie.
Transformarea nu se va aplica numai punctelor din listele 10-18, ci si unghiurilor (listele 50-58).
Dialogul:

Command: Rotate lansarea comenzii ROTATE


Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter
Base point: punct punctul de referinta
<Rotation angle>/Reference: 90 unghiul de rotatie in grade
Punctul de referinta este punctul in jurul caruia se rotesc obiectele selectate. Daca se alege
"Reference", AutoCAD va calcula unghiul de rotatie facand diferenta dintre unghiul curent si
noul unghi. Dialogul va fi:
Reference angle <val. curenta>: 45 (acesta devine unghi curent)
New angle: 20 (unghiul final).
Unghiul de rotatie va fi 45-20=25. Daca unghiul curent nu este cunoscut, se pot selecta doua
puncte de pe una din entitatile ce vor fi rotite (pentru precizie se poate folosi OSNAP).
De exemplu, pentru rotirea unui arc (oglindirea unui semicerc fata de diametru): lista initiala:
( (10 10.0 10.0 0.0) (50 0.0) (51 1.0) )
rotatia se face cu 180 de grade, adica 1 rad.
transformarea coordonatelor (translatia punctelor):
x2=x1*cos(u)-y1*sin(u)= -10
y2=x1*sin(u)+y1*cos(u)= -10
lista rezultata:
( (10 -10.0 -10.0 0.0) (50 1.0) (51 2.0) )
Exemplu: ACAD4_4.BMP.
Scale
Comanda SCALE se foloseste pentru a ajusta dimensiunile unui grup de obiecte. Dialogul este
asemanator cu cel de la ROTATE, dar in locul unghiului de rotatie se va cere factorul de scara.
Nu se creeaza noi entitati, iar la cele existente se vor modifica listele care se refera la dimensiuni,
adica cele cu constructor 10-18 si 40-48. Vor fi afectate deci punctele de inserare, capetele
liniilor, centrele arcelor si cercurilor, razele, inaltimea textului, scarile la care sunt reprezentate
blocurile, etc.
Dialogul este:
Command: Scale lansarea comenzii SCALE
Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter
Base point: punct punctul de referinta
<Scale factor>/Reference: R AutoCAD va calcula factorul de scara
Reference length<1>: distanta (numar) o distanta de referinta (lungimea unei linii, diametrul unui
cerc, etc.)
New length: numar noua lungime a liniei, noul diametru, etc.

Factorul de scara va rezulta prin compararea celor doua distante introduse. Daca in loc de "R" sar fi introdus un numar, dialogul s-ar fi incheiat, nemaifiind necesara calcularea factorului de
scara.
Transformarile efectuate asupra punctelor sunt:
x2=S*x1
y2=S*y1 (S este factorul de scara, iar x1,y1 si x2,y2 sunt coordonatele relative la punctul de
referinta), iar asupra distantelor (de ex. inaltimea textului):
d2=S*d1.
Exemplu: ACAD4_5.BMP.
Mirror
Cu MIRROR se pot obtine simetricele obiectelor selectate fata de o axa de simetrie data.
Transformarile sunt asemanatoare cu cele de la SCALE, dar factorii de scara pe x si y sunt
diferiti. Valorile lor sunt calculate de catre AutoCAD si nu afecteaza dimensiunile obiectelor. De
exemplu, in cazul simetriei dupa o axa verticala, factorul de scara pe y este 1, iar pe x -1, punctul
de referinta (corespunzator comenzii SCALE) fiind un punct de pe axa de simetrie.
Dialogul cu AutoCAD-ul:
Command: Mirror lansarea comenzii MIRROR
Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter
First point of mirror line: punct un punct de pe axa de simetrie
Second point: punct alt punct de pe axa de simetrie
Delete old objects? <N>: Enter, N sau Y AutoCAD vrea sa stie daca pastreaza si obiectele
selectate, sau numai simetricele lor.
Exemplu: ACAD4_6.BMP
Erase
ERASE este comanda cu care se pot elimina din desen entitatile nedorite. Pentru aceasta, se
selecteaza (cu SELECT) entitatile ce vor fi sterse; la apasarea tastei Enter ele dispar de pe ecran.
Dialogul:
Command: Erase lansarea comenzii ERASE
Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter -acum se sterg obiectele selectate
Listele corespunzatoare entitatilor sterse dispar din baza de date, dar sunt salvate intr-o stiva
speciala a comenzii ERASE. La fiecare apelare a comenzii, continutul stivei este inlocuit cu
noile entitati selectate, astfel incat vor fi retinute mereu elementele sterse cu ultima comanda

ERASE. Aceasta foloseste la corectarea stergerilor gresite. Daca am sters din greseala niste
entitati de care mai avem nevoie, apelam comanda OOPS, si acestea reapar pe ecran.
Change (Chprop)
CHANGE si CHPROP sunt comenzi care servesc la schimbarea caracteristicilor uneia sau mai
multor entitati (selectate prin SELECT). CHPROP schimba proprietatile entitatilor, adica stratul,
tipul de linie, culoarea, elevatia si adancimea. Sublistele modificate sunt:
( (8 . "0") (6 . "CONTINUOUS") (62 . 1) (39 1.0) (10 0.0 0.0 1.0) )
Elevatia nu mai apare incepand cu AutoCAD Release 11, deoarece toate punctele vor avea
coordonata Z. Obiectele 2D vor avea elevatia (Z) determinata de primul punct (cod DXF 10).
Astfel, o linie 2D va accepta la cererea "From point:" un punct 3D (x,y,z), iar la urmatoarele
cereri ("To point:"), numai puncte 2D (x,y), coordonata Z fiind aceeasi cu coord. Z a primului
punct.
Modificarea sublistelor de mai sus se face urmand dialogul:
Command: Chprop lansarea comenzii CHPROP
Select objects: select -subcomanda SELECT
Select objects: Enter
Change what property (Color/ Elevation/ LAyer/ LType/ Thickness)? c -schimba culoarea
New color (red): 2 -noua culoare va fi 2 (galben)
Change what property (/Elevation) e -schimba elevatia (coord. Z)
New elevation (1.0): 10
Change what property (/LAyer/) LA -schimba stratul
New layer name <0>: 1 -noul strat este "1"
Change what property (/LType/) LT -schimba tipul liniei
New linetype <CONTINUOUS>: DASHED -linie intrerupta
Change what property (/Thikness)? t -schimba grosimea
New thickness: 0
Change what property ()? Enter -incheierea comenzii; acum se vor observa rezultatele
modificarilor pe ecran.
Lista rezultata va fi:
( (8 . "1") (6 . "DASHED") (62 . 2) (39 0.0) (10 0.0 0.0 10.0) )
La apelarea comenzii CHANGE, apar optiunile (dupa SELECT):
Properties/ <Change point>:
Daca raspunsul este "P", se trece automat in comanda CHPROP, aparand prompterul:
Change what property (..)?

Optiunea implicita este "Change point". Se asteapta selectarea unui punct.


Coordonatele punctului introdus vor inlocui coordonatele stocate intr-una din listele 10-18. Se
pot modifica:
capetele liniilor, poliliniilor sau arcelor;
punctele de inserare a blocurilor sau textelor;
razele cercurilor.
Exemplu:
lista initiala a unei linii selectate:
( (0 . "LINE") (10 0.0 0.0 0.0) (11 10.0 10.0 0.0) )
punctul selectat:
(12.0 13.0 0.0)
noua lista a liniei:
( (0 . "LINE") (10 0.0 0.0 0.0) (11 12.0 13.0 0.0) )
sau, cu aceeasi lista initiala:
punctul selectat:
(0.0 3.0 0.0)
lista rezultata:
( (0 . "LINE") (10 0.0 3.0 0.0) (11 10.0 10.0 0.0) )
Se observa ca se modifica cel mai apropiat capat al liniei (fata de punctul introdus).
Comanda CHANGE poate fi folosita si pentru modificarea cercurilor, textelor, blocurilor si
atributelor. Editarea unei asemenea entitati folosind CHANGE este mai rapida decat stergerea cu
ERASE si redesenarea entitatii. Deasemenea, exista comenzi de editare mai rapide si mai usor de
utilizat decat CHANGE (cum ar fi SCALE pentru schimbarea razei unui cerc).
Pentru a modifica o entitate, dialogul trebuie sa inceapa astfel:
Command: Change
Select objects: Select
Select objects: Enter
Properties/ <Change point>: Enter
Daca am raspuns cu Enter la ultima cerere, se va trece la modificarea fiecarei entitati din
multimea de selectie creata, in functie de tipul ei.
Modificarea cercurilor
Daca in multimea de selectie exista un cerc, cand se ajunge cu modificarea la el apare cererea:
Enter circle radius:
Acum va trebui specificata noua raza.

Exemplu:
cercul original:
( (0 . "CIRCLE") (10 0.0 0.0 0.0) (40 10.0) )
raza noua:
25.0
-cercul rezultat:
( (0 . "CIRCLE") (10 0.0 0.0 0.0) (40 25.0) )
Atentie! Nu este vorba de crearea unei noi liste, ci de modificarea unei liste existente.
Modificarea textelor
Se pot modifica:
punctul de inserare a textului
stilul (fontul)
inaltimea textului
unghiul de rotatie
textul propriu-zis (sirul de caractere).
Noul stil trebuie sa fi fost in prealabil definit prin comanda STYLE.
Exemplu:
lista initiala a unui text:
( (0 . "TEXT") (10 0.0 0.0 0.0) (40 . 5.0) (1 . "text 1") (50 . 0.5) (7 . "S0") )
In aceasta lista se vor modifica sublistele corespunzatoare caracteristicilor textului modificate
prin dialogul de mai jos.
Dialogul:
Command: Change lansarea comenzii
CHANGE
Select objects: select -subcomanda SELECT selecteaza un text
1 selected, 1 found am selectat un text
Select objects: Enter
Properties/ <Change point>: Enter trece in modul "change entity"
Enter text insertion point: punct noul punct de inserare a textului, sau Enter pentru pastrarea
punctului vechi;
Text style: S0
New style or Return for no change: Enter Enter = pastreaza acelasi stil; altfel se introduce
numele noului stil;
New heigh <0.5>: Enter aceeasi inaltime
New rotation angle <0>: Enter acelasi unghi
New text <text 1>: text 2 noul text

Noua lista a textului:


( (0 . "TEXT") (10 0.0 0.0 0.0) (40 . 5.0) (1 . "text 2") (50 . 0.5) (7 . "S0") )
Acestea au fost principalele comenzi de editare care utilizeaza comanda SELECT.
Urmeaza comenzile care folosesc pentru selectare ENTSEL. Comenzile TRIM si EXTEND
folosesc ambele moduri de selectare, asa ca acum e randul lor.
Extend
EXTEND determina prelungirea unei entitati (sau a mai multor entitati, selectate pe rand, una
cate una) pana la intersectarea ei cu un contur selectat anterior. Selectarea conturului se face prin
subcomanda SELECT, iar selectarea entitatilor de extins se face prin punctare. Conturul nu
trebuie sa fie neaparat inchis (poate fi si o singura linie, sau un arc).
Aceasta comanda nu determina aparitia de noi entitati in baza de date; se modifica doar sublistele
10, 11 sau 50, 51 pentru arce. Nu se poate aplica blocurilor.
Exemplu de dialog:
Command: Extend lansarea comenzii EXTEND
Select boundary edge(s)
Select objects: select -subcomanda SELECT selecteaza conturul pana la care se vor extinde
entitatile
3 selected, 3 found am selectat un contur
Select objects: Enter incheierea subcomenzii SELECT
<Select objects to extend>/ Undo: punct selectarea prin punctare a entitatii ce trebuie extinse
(se repeta pana la apasarea tastei Enter, sau a butonului corespunzator al mouse-ului)
<Select object to extend>/ Undo: Enter incheierea comenzii EXTEND
Exemplu: ACAD4_7.BMP
Trim
TRIM este o comanda similara comenzii EXTEND, dar entitatile selectate se vor "tunde" dupa
conturul selectat anterior. Ca si EXTEND, nu determina aparitia in baza de date a unor noi
entitati, ci doar modificarea listelor entitatilor selectate (cele selectate prin punctare, pentru a fi
scurtate). Apare o noua entitate numai daca se elimina o portiune din mijloc (pe langa cele doua
capete originale, mai apar doua capete ale portiunii eliminate, deci rezulta patru capete, care
determina doua entitati, in locul uneia), sau in locul unui cerc apare un arc.
Dialog:
Command: Trim lansarea comenzii TRIM
Select cutting edge(s)
Select objects: select -subcomanda SELECT selecteaza conturul de taiere
3 selected, 3 found am selectat un contur
Select objects: Enter incheierea subcomenzii SELECT

<Select objects to trim>/ Undo: punct selectarea prin punctare a entitatii ce trebuie scurtata (se
repeta pana la apasarea tastei Enter)
Exemplu: ACAD4_8.BMP
Break
Folosind comanda BREAK, se pot sterge portiuni dintr-o entitate. De asemenea, se poate
"sparge" o entitate in doua, stergand o a treia parte. Se poate aplica liniilor, arcelor, cercurilor si
poliliniilor. In baza de date se modifica listele corespunzatoare capetelor liniei sau arcului
selectat (pentru arc se schimba unghiul de inceput si sfarsit, eventual se creeaza o entitate noua
(arc sau linie); cercurile se transforma in arce, iar polilinia in doua polilinii. BREAK@ divide
entitatea selectata in doua parti; nu se poate aplica cercurilor, pentru ca ar duce la transformarea
cercului intr-un arc de 360 de grade (si unul de 0 grade), ceea ce nu este posibil. Pentru
eliminarea unei portiuni dintr-un cerc, cele doua puncte (capetele arcului eliminat) se vor da in
sens trigonometric.
Exemplu de dialog:
Command: Break lansarea comenzii BREAK
Select object: select selecteaza o entitate de tip LINE, insotita de punctul prin care se face
selectarea
Enter second point (or F for first point): F indica AutoCAD-ului ca urmeaza sa fie indicate
doua puncte (altfel unul din cele doua puncte ar fi fost cel prin care s-a selectat linia)
Enter first point: punct primul punct al portiunii eliminate
Enter second point: punct al doilea punct (al doilea capat al segmentului eliminat)
De exemplu, avem linia:
( (0 . "LINE") (10 0.0 0.0 0.0) (11 10.0 0.0 0.0) )
Introducem:
Command: Break
Select object: 5,0,0
Enter second point (or F for first point): F
Enter first point: 2,0,0
Enter second point: 7,0,0
Command:
Lista liniei originale devine:
( (0 . "LINE") (10 0.0 0.0 0.0) (11 2.0 0.0 0.0) )
si, in plus, apare o noua linie cu lista:
( (0 . "LINE") (10 7.0 0.0 0.0) (11 10.0 0.0 0.0) )
Exemplu: ACAD4_9.BMP.
- lista entitatii originale:

( (0 . "CIRCLE") (8 . "0") (10 7.3 10.6 0.0) (40 . 0.96) (210 ) )


- lista entitatii rezultate:
( (0 . "ARC") (8 . "0") (10 7.3 10.6 0.0) (40 . 0.96) (50 . 0.75) (51 . 5.97) (210 ) )
Offset
Comanda OFFSET creeaza o copie a entitatii selectate, paralela cu originalul, la distanta
specificata. Pentru linii paralele, este mai rapida decat comanda COPY.
Dialog:
Command: Offset lansarea comenzii OFFSET
Offset distance or Through <Through>: 10 AutoCAD-ul cere distanta dintre viitoarele entitati
paralele; distanta va fi 10.0.
Select object to offset: punct specificarea (prin punctare) entitatii ce va fi copiata (se repeta
pana la apasarea tastei Enter)
Side to offset: punct un punct oarecare din plan, situat de acea parte a entitatii de copiat in care
se va face copierea.
Select object to offset: Enter inchiderea comenzii
Daca la cererea "Offset distance or Through" se raspunde cu "T", entitatea nou creata va trece
prin punctul indicat la cererea "Side to offset".
In cazul copierii curbelor (polilinii, arce, cercuri, elipse), razele se vor modifica in functie de
distanta de copiere.
Iata ce se intampla in baza de date in cazul copierii unei linii:
linia originala:
( (0 . "LINE") (10 0.0 0.0 0.0) (11 10.0 0.0 0.0) )
distanta de copiere: 5
partea in care se face copierea: indicata prin punctul (1.0 1.0 1.0)
ca rezultat al aplicarii comenzii OFFSET, linia originala ramane neschimbata si apare o linie
cu lista:
( (0 . "LINE") (10 0.0 5.0 0.0) (11 10.0 5.0 0.0) )
Pentru situatii mai complicate, se poate vedea efectul folosind comanda ELIST definita prin
programul prezentat in sectiunea despre AutoLISP.
Exemplu: ACAD4_10.BMP.
Fillet
Comanda FILLET permite racordarea a doua entitati de tip LINE, ARC, CIRCLE sau
POLYLINE. Entitatile racordate nu trebuie sa fie neaparat de acelasi tip (se poate racorda o linie
cu un cerc, de exemplu).
Racordarea consta in unirea capetelor entitatilor selectate printr-un arc de cerc de raza
specificata. Dialogul decurge astfel:

Command: Fillet lansarea comenzii FILLET


Polyline/ Radius/ <Select two objects>: R definirea razei de racordare
Enter new radius <0.0>: 15 noua raza este 15
Command: Enter relansarea comenzii (raza implicita este cea introdusa anterior)
Polyline/ Radius/ <Select two objects>: selectarea celor doua entitati dupa selectarea (prin
punctare) a doua entitati, se va desena arcul
Cele doua linii (sau arce, sau cercuri) vor fi scurtate sau prelungite astfel incat sa se intalneasca
cu arcul trasat.
In baza de date apare o noua entitate, de tip "ARC".
Exemple:
Racordarea dintre doua drepte printr-un arc de cerc de raza R. Centrul se afla la intersectia
paralelelor duse fata de cele doua drepte la distanta R fig. ACAD4_11.BMP.
Racordarea unei drepte cu un cerc (sau arc de cerc) fig. ACAD4_12.BMP.
Raza de racordare implicita este 0, ceea ce determina unirea celor doua linii selectate (se poate
folosi uneori in loc de EXTEND si TRIM). Modificarea razei determina modificarea valorii
variabilei FILLETRAD.
Optiunea "Polyline" se foloseste pentru racordarea tuturor componentelor unei polilinii. Daca se
selecteaza doua segmente alaturate dintr-o polilinie (fara optiunea "Polyline"), se va obtine un
arc intre cele doua segmente. Optiunea "Polyline" determina trasarea de arce intre toate
segmentele poliliniei selectate. Nu se vor racorda segmentele pentru a caror lungime raza de
racordare este prea mare.
La racordarea arcelor si cercurilor, este posibil ca rezultatul sa nu fie cel dorit. In acest caz, se
anuleaza comanda cu Undo, si se reincearca FILLET.
Atentie! Functioneaza numai in plan. Pentru racordari de drepte 3D situate in alt plan dacat x0y,
se va folosi comanda UCS.
Chamfer
CHAMFER (tesire) functioneaza ca si FILLET, dar in loc de arc, deseneaza intre cele doua linii
un segment de dreapta. Se poate aplica numai liniilor si poliliniilor. Cele doua linii trebuie sa se
intersecteze (nu se pot racorda sau tesi doua linii paralele). Modul in care se face tesirea este
determinat de cele doua distante, corespunzatoare celor doua linii selectate (variabilele
CHAMFERA si CHAMFERB). Dialogul este:
Command: Chamfer lansarea comenzii CHAMFER
Polyline/ Distances/ <Select first line>: D urmeaza specificarea distantelor
Enter first chamfer distance<0.0>: 1 distanta de la intersectie, de-a lungul primei linii selectate
Enter second chamfer distance<0.0>: 1 distanta de la intersectie, de-a lungul celeilalte linii
Command: Enter relansarea comenzii CHAMFER
Polyline/ Distances/ <Select first line>: punctare pe una din linii selectarea primei linii,
corespunzatoare primei distante specificate

Select second line: punctare pe a doua linie rezulta segmentul de tesire si ajustarea celor doua
linii in functie de acesta.
Optiunea "Polyline" determina tesirea poliliniilor similar cu racordarea acestora (vezi comanda
FILLET). Daca ambele distante sunt 0, se obtine intersectia liniilor selectate.
Pedit (editarea poliliniilor)
Polilinia este o entitate complexa, alcatuita dintr-un sir de linii si arce. Aceste obiecte (linii si
arce) vor putea fi manipulate impreuna, ca o singura entitate. Un alt avantaj al poliliniilor este
faptul ca pot avea latime nenula (arcele si liniile au latime nula). PEDIT este o comanda speciala
de editare a poliliniilor. Posibilitatile sale sunt urmatoarele:
transformarea liniilor sau arcelor in polilinii
deschiderea sau inchiderea unei polilinii
concatenarea poliliniilor (transformarea a doua polilinii intr-una singura)
adaugarea de noi segmente
schimbarea latimii poliliniei
separarea segmentelor poliliniei
inserarea de noi vertexuri sau stergerea unora existente
mutarea vertexurilor
interpolarea unei polilinii (Spline) sau transformarea ei intr-o curba (Fit)
anularea interpolarii (Decurve).
Comanda PEDIT poate lucra in trei moduri, in functie de polilinia selectata: polilinie 2D
(PLINE), polilinie 3D (3DPOLY), suprafete (MESH). Aici ne vom ocupa numai de poliliniile
2D.
O polilinie consta intr-o insiruire de vertexuri. Prin vertex se intelege un punct care separa doua
segmente de polilinie. Un segment este o entitate de tip "LINE" sau "ARC". Daca este o linie,
lista vertexului (pe scurt) este:
( (0 . "VERTEX") (10 10.0 10.0 0.0) ).
Daca este vorba de un arc, mai apare lista 42:
( (0 . "VERTEX") (10 10.0 10.0 0.0) (42 . 0.15) ).
Continutul listei 42 este un numar care reprezinta tg(u/4), unde u este marimea arcului, in
radiani. Daca este un semicerc, lista va fi (42 . 1).
O polilinie completa este definita printr-o succesiune de liste, astfel:
( (0 . "POLYLINE") )
( (0 . "VERTEX") )
..
( (0 . "SEQEND") )
Prima lista (POLYLINE) cuprinde informatii generale referitoare la polilinie, urmatoarele
(VERTEX) contin coordonatele punctelor prin care trece polilinia, iar ultima (SEQEND)
marcheaza sfarsitul succesiunii de liste care definesc polilinia respectiva.

Dialogul pentru editarea unei polilinii incepe asa:


Command: PEDIT
Select polyline: (selectarea unei polilinii)
Close/ Join/ Width/ Edit vertex/ Fit curve/ Spline curve/ Decurve/ Undo/ eXit<X>:
Transformarea unei linii intr-o polilinie
Daca la "Select polyline" se selecteaza o linie, raspunsul AutoCAD-ului este
Entity selected is not a polyline. Do you want to turn it into one? <Y>:
Daca dorim sa transformam linia selectata intr-o polilinie, apasam Enter sau "Y" si linia va fi
transformata intr-o polilinie cu doua vertexuri corespunzatoare capetelor sale.
Ex:
linia este:
( (0 . "LINE") (10 0.0 0.0 0.0) (11 10.0 10.0 0.0) )
polilinia in care este transformata:
( (0 . "POLYLINE") )
( (0 . "VERTEX") (10 0.0 0.0 0.0) )
( (0 . "VERTEX") (10 10.0 10.0 0.0) )
( (0 . "SEQEND") )
La fel, se poate transforma in polilinie si un arc. Un cerc nu poate fi transformat in polilinie
(pentru ca nu are capete).
Ex. pentru arc:
arcul:
( (0 . "ARC") (10 522.237 321.263 0.0) (40 . 162.177) (50 . 0.558) (51 . 2.747)
)
polilinia:
( (0 . "POLYLINE") )
( (0 . "VERTEX") (10 659.796 407.165 0.0) (42 . 0.609) )
( (0 . "VERTEX") (10 377.495 383.543 0.0) (42 . 0.609) )
( (0 . "SEQEND") )
Optiunile comenzii PEDIT
In urma selectarii unei polilinii, apare lista optiunilor:
Close/ Join/ Width/ Edit vertex/ Fit curve/ Spline curve/ Decurve/ Undo/ eXit <X>:
Fiecare din aceste optiuni poate fi considerata o comanda de editare.
Close (Open)

Daca polilinia este inchisa, in locul optiunii CLOSE apare OPEN.


Exemplu:
Command: Pedit lansarea comenzii PEDIT
Select polyline: selectarea unei polilinii
Close/ / eXit <X>: C alegerea optiunii CLOSE
Close/ / eXit <X>: Enter terminarea editarii poliliniei
Acum polilinia este inchisa. Pentru deschiderea ei se procedeaza la fel, dar in loc de "Close"
apare "Open". Iata ce se intampla in lista poliliniei:
inainte de inchidere:
( (0 . "POLYLINE") (70 . 0) )
dupa inchidere:
( (0 . "POLYLINE") (70 . 1) )
Join
Optiunea JOIN permite adaugarea la o polilinie a unui arc, a unei linii sau polilinii. Liniile si
arcele sunt automat convertite in segmente de polilinie. O entitate adaugata unei polilinii
primeste atributele acesteia.
Exemplu de dialog:
Command: Pedit lansarea comenzii PEDIT
Select polyline: selectarea unei polilinii
Close/ Join/ / eXit <X>: J alegerea optiunii JOIN
Select objects: select selectarea entitatilor de adaugat
5 segments added to polyline AutoCAD a adaugat 5 noi segmente la polilinia selectata
Close/ Join/ / eXit <X>: Enter terminarea editarii poliliniei
In baza de date vor apare noi vertexuri, corespunzatoare segmentelor adaugate, si vor dispare
liniile, arcele sau poliliniile transformate in vertexuri ale primei polilinii.
Width
Unul din avantajele utilizarii poliliniilor este ca acestea pot avea latime variabila. Cu optiunea
"W" a comenzii PEDIT se poate schimba aceasta latime. Noua latime va fi constanta pe intreaga
lungime a poliliniei.
Exemplu:
Command: Pedit lansarea comenzii PEDIT
Select polyline: selectarea unei polilinii

Close/ / Width/ /eXit <X>: W alegerea optiunii WIDTH


Enter new width for all segments: 4 latimea va fi 4 pentru toate segmentele poliliniei
Close/ Join/ / eXit <X>: Enter terminarea editarii poliliniei
In baza de date, pentru fiecare vertex cu latime nenula apar sublistele 40 si 41, corespunzatoare
latimii initiale si finale. Cu PEDIT WIDTH se va modifica continutul acestor subliste.
Modificarea latimii pentru fiecare vertex in parte se poate face cu subcomanda "EDIT
VERTEX".
Fit curve
Optiuni FIT transforma polilinia selectata intr-o curba ce trece prin fiecare vertex. Curba va fi
alcatuita din arce. Doua vertexuri consecutive vor fi legate prin doua arce, astfel: unul tangent la
primul vertex, celalalt tangent la primul arc si la urmatorul vertex.
Decurve
Aceasta optiune este opusa optiunilor FIT si SPLINE, si nu poate fi folosita decat dupa una
dintre acestea. Rolul ei este de a transforma o curba in polilinia din care provine.
Spline
Optiunea SPLINE permite interpolarea unei polilinii pe baza metodei "B-Spline". In baza de date
a AutoCAD-ului vor fi intercalate (in secventa corespunzatoare poliliniei selectate) un numar de
vertexuri intermediare. Diferentierea vertexurilor originale de cele intercalate se face prin
continutul sublistei 70:
( (0 . "VERTEX") (70 . )
vertex creat prin SPLINE
( (0 . "VERTEX") (70 . 16) ) vertex de control pentru curba interpolata (exista in
polilinia originala)
( (0 . "VERTEX") (70 . 1) )
vertex creat prin FIT.
Prin DECURVE vor fi eliminate vertexurile suplimentare, ramanand doar cele cu sublista (70 .
16).
Interpolarea este controlata de trei variabile: SPLINETYPE, SPLINESEGS si SPLFRAME.
Splinetype poate lua valorile:
5 Spline quadratic
6 Spline cubic.
Splinesegs este un numar intreg care stabileste numarul de segmente generate prin SPLINE.
Splframe poate fi 0 sau 1. Daca este 0, polilinia originala nu va fi desenata dupa interpolare.
Daca este 1, va fi afisata atat polilinia originala, cat si curba creata prin SPLINE.
Exemple pentru FIT si SPLINE ACAD4_13.BMP.
Undo

Aceasta optiune permite anularea ultimei subcomenzi, ramanand in PEDIT:


Close/ / Undo / eXit <X> : U
Close/ / Undo / eXit <X> :
Edit vertex
Subcomanda EDIT VERTEX permite editarea fiecarui vertex in parte. La inceput, apare un "X"
pe primul vertex al poliliniei si prompterul:
Next/ Previous/ Break/ Insert/ Move/ Regen/ Straighten/ Tangent/ Width/ eXit <N>:
Next muta "X" pe vertexul urmator
Previous muta "X" pe vertexul precedent
Break memoreaza vertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate elimina apoi portiunea
din polilinie cuprinsa intre cele doua vertexuri.
Insert adauga un nou vertex dupa cel marcat
Move permite mutarea vertexului marcat
Regen regenereaza polilinia
Straighten memoreaza vertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate inlocui apoi
portiunea dintre cele doua vertexuri cu un segment de dreapta.
Tangent ataseaza vertexului marcat o directie tangenta, ce va fi utilizata la rotunjirea ulterioara
a poliliniei.
Width modifica latimea poliliniei dupa vertexul marcat.
eXit paraseste subcomanda, revenind in PEDIT.
Listele modificate sunt cele corespunzatoare vertexului selectat:
( (0 . "VERTEX") ).
Lista completa a comenzilor de editare (in ordine alfabetica AutoCAD Release 11):
Array
copiere multipla sub forma de matrice sau pe un contur circular a entitatilor selectate
Attedit
editarea atributelor
Break
elimina o portiune din entitatea selectata
Chamfer
tesire
Change
modificarea proprietatilor sau pozitiei entitatilor selectate
Chprop
modificarea proprietatilor entitatilor selectate
Copy
copierea entitatilor selectate
DDatte
editarea atributelor printr-o fereastra de dialog

DDedit
editare prin fereastra de dialog
Divide
impartirea unei entitati in parti egale si marcarea acestora
Erase
stergerea entitatilor selectate
Explode
transformarea entitatilor complexe in entitatile simple din care sunt alcatuite
Extend
prelungirea entitatilor selectate pana la un contur definit anterior
Fillet
racordare
Measure
determinarea lungimii entitatii selectate in functie de unitatea de masura specificata
Mirror
copiere in oglinda
Move
mutarea entitatilor selectate
Offset
copiere paralela
Oops
recuperarea entitatilor sterse cu ultima comanda ERASE
Pedit
editarea poliliniilor
Purge
elimina din baza de date entitatile neutilizate (blocuri, straturi )
Rotate
rotirea entitatilor selectate
Scale
marirea/ micsorarea la scara a entitatilor selectate
Select
subcomanda care creeaza o multime de selectie
Stretch
modifica dimensiunile obiectelor (le intinde)
Trim
scurtarea entitatilor selectate ("tundere" dupa un contur)

Comenzile AutoCAD

Comenzile pot fi introduse la aparitia prompterului "Command:". Pentru repetarea ultimei


comenzi, se va apasa Enter. Se pot introduce puncte sau coordonate in oricare din modurile:
Absolut: x,y
Relativ: @deltax,deltay
Polar: @dist<unghi
Pentru comenzile care accepta puncte 3D, se pot include coordonate in format absolut sau
relativ:
Absolut: x,y,z
Relativ: @deltax,deltay,deltaz
Daca omiteti coordonata Z, se utilizeaza elevatia curenta.
Filtre: .X,.Y,.Z,.XY,.YZ,.X - cand la o cerere de coordonate se da o astfel de combinatie, apare
prompterul "of". Prin acesta ni se solicita introducerea unui element geometric de tip punct, de la
care AutoCAD sa-si ia coordonatele ce urmeaza dupa punct (de ex. la .XZ va prelua
coordonatele X si Z ale punctului selectat). Odata furnizat punctul care ofera aceste informatii, ni
se va prezenta cererea "need a" sau "need ab", unde a si b sunt una dintre literele x,y sau z, mai
exact acele litere care au lipsit din indicarea filtrului.
Selectarea obiectelor: ("Select objects:")
(punct) = Un obiect
M
= Mai multe obiecte
L
= Ultimul obiect
W
= Obiectele continute in intregime in fereastra specificata
C
= Obiectele care trec prin fereastra
A
= Adauga obiectele urmatoare
R
= Elimina (din multimea de selectie) obiectele urmatoare

U
= Elimina ultimul obiect
(ncepnd cu Release 11 au fost introduse si alte optiuni).
Daca multimea selectata va satisface, apasati Enter.
APERTURE
"APERTURE" inseamna "deschidere". Se asteapta introducerea marimii patratelului selector in
modul OSNAP, in pixeli.
Sintaxa: APERTURE
Object snap target height (1-50 pixels) <default>: (numar)
Puteti opta intre a introduce o valoare (cuprinsa intre 1 si 50 pixeli) si a apasa pur si simplu
Enter, in cazul in care ati vrut doar sa vedeti care este setarea "aperture" curenta, fara a o
modifica. Cu cat latura patratelului este mai mica, punctul este localizat mai repede (mai usor
pentru calculator, mai greu pentru operator). Valoarea este pastrata in variabila de sistem
"APERTURE".
ARC
Comanda ARC serveste la trasarea arcelor de cerc. Iata variantele de introducere a arcului:
trei puncte de pe arc
punctul de inceput, centrul, punctul final
punctul de inceput, centrul, marimea arcului in grade
punctul de inceput, centrul, lungimea coardei
punctul de inceput, punctul final, raza
punctul de inceput, punctul final, marimea arcului in grade
punctul de inceput, punctul final, directia de trasare
continuarea liniei sau arcului precedent
Format 3 puncte: ARC Center/<Start point>: (punct)
Center/End/<Second point>: (punct)
End point: (punct)
Optiuni: A = unghiul inclus intre laturile (radiale) care marginesc arcul
D = directia unghiulara masurata in sens trigonometric de la punctul de start
L = lungimea coardei
C = punctul din centrul arcului
E = punctul de sfarsit al arcului
R = raza
Pentru a continua linia sau arcul precedent, raspundeti la primul prompter cu Enter (vezi
variabila LASTANGLE).
O dreapta nu este recunoscuta ca un arc cu raza infinita, deci trei puncte coliniare nu vor fi
acceptate pentru definirea arcului.

AREA
Cu comanda AREA se pot calcula ariile si perimetrele unor spatii inchise.
Sintaxa: AREA <First point>/Entity/ Add/ Subtract: (primul punct)
(ADD mode) Next point: (urmatorul punct)
(ADD mode) Next point: (urmatorul punct)
(ADD mode) Next point: Enter pt. a incheia introducerea pct.
Area = nnnn Perimeter = nnnn
Total area = nnnn
<First point>/Entity/Subtract: Enter pt. abandonarea comenzii.
Comanda incepe in modul "add". Optiunile sunt:
Add
Subtract
Entity
Enter

Trece in modul "add" (adaugare).


Trece in modul "subtract" (extragere).
Compune aria din cercurile sau poliliniile selectate.
Paraseste comanda.

Valoarea ariei este pastrata in variabila de sistem AREA, iar perimetrul in variabila
PERIMETER. Conturul este inchis automat nu trebuie introdus primul punct si la sfarsit.
ARRAY
Comanda ARRAY permite multiplicarea unor entitati selectate , dupa un "tablou" dreptunghiular
sau circular (polar).
Sintaxa: ARRAY Select objects: (Selectati entitatile de multiplicat)
Rectangular/Polar array (R/P):
Pentru tablou rectangular introduceti numarul de randuri, numarul de coloane, distanta dintre
randuri si distanta dintre coloane. Distantele intre randuri/coloane pot fi introduse cu semn. Daca
semnul e pozitiv, atunci dezvoltarea se face in sensul axelor, iar daca e negativ, in sens invers.
Pentru un ARRAY polar (circular), trebuie sa indicati centrul tabloului circular, apoi numarul de
articole, apoi unghiul de acoperit si in final optati pentru rotirea obiectelor.
ATTDEF
Folosind comanda ATTDEF (ATTribute DEFine) puteti crea atribute. Ele trebuie sa primeasca un
nume ("tag") si contin una sau mai multe particularitati, exprimate textual sau numeric, ce
insotesc (eventual) un bloc. Ele pot fi utilizate si independent, in afara conceptului de bloc (sunt
entitati de sine statatoare).
Atributele pot avea una sau mai multe dintre caracteristicile (modurile) bivalente (exprimate prin
"Y"=DA si "N"=NU): Invisible, Constant, Verify si Preset, unde:

Invisible exista, dar nu e afisat.


Constant toate aparitiile atributului au aceeasi valoare.
Verify
emite un prompter suplimentar pt. confirmarea valorii date.
Preset
nu cere valoare la inserarea blocului.
Sintaxa: ATTDEF Attribute modes Invisible:N Constant:N Verify:N Preset:N
Enter (ICVP) to change, RETURN when done:
Attribute tag: (up to 31 chars; letters, digits, $, -, _)
Attribute prompt:
Default attribute value:
Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style:
Height <implicit>:
Rotation angle <implicit>:
Putem crea pe ecran un "tag" (un text) asociat atributului ce se defineste (ca o eticheta), care sa
poata fi selectat apoi ca facand parte dintre entitatile unui bloc, impreuna cu entitatile geometrice
care-l vor constitui.
ATTDISP
Comanda ATTDISP (ATTribute DISPlay) controleaza vizibilitatea atributelor. Le facem vizibile
atunci cand dorim ca valoarea lor curenta sa apara in desen.
Sintaxa:

ATTDISP Normal/ON/OFF <val. curenta>:

Normal atributele vizibile se vad, cele invizibile nu


On
toate atributele se vad
Off Nu se vede nici un atribut
ATTEDIT
Comanda ATTEDIT (ATTribute EDIT) permite editarea atributelor, adica modificarea lor. Atat
individual, cat si global, pot fi alese selectiv atributele de editat, selectia facandu-se dupa tag-uri,
nume de bloc sau vizibilitate.
Sintaxa: ATTEDIT Edit Attributes one by one? <Y> (N = global)
Block name specification <*>:
Attribute tag specification <*>:
Attribute value specification <*>:
Ultimul atribut selectat este primul editat (atributul editat este marcat cu X).
Apare prompterul:
Value/ Position/ Height/ Angle/ Style/ Layer/ Color/ Next <implicit>:
ATTEXT

Pentru a extrage atributele blocurilor care se afla la un moment dat intr-un desen se foloseste
comanda ATTEXT (de la "ATTribute EXTraction").
Sintaxa: ATTEXT CDF, SDF, or DXF attribute extract (or Entities)? <C>:
Daca raspundeti cu "CDF", "SDF", "DXF", se extrag inregistrari pentru toate blocurile din desen.
Optiunea "E" va cere (cu "Select objects") indicarea entitatilor pentru care sa fie scoase
informatiile din baza de date, dupa care va afisa linia:
CDF, SDF or DXF Attribute extract? <C>:
Formatele de extractie sunt:
CDF Comma Delimited Format
delimitarea campurilor prin virgule
SDF Fixed-field format
delimitarea prin spatii
DXF Drawing interchange format format DXF
AUDIT
Comanda AUDIT determina validitatea fisierului ".DWG".
Sintaxa: AUDIT
Fix any errors detected? <implicit>:
0 Blocks audited
Pass 1 0 entities audited
Pass 2 0 entities audited
Total errors found 0 fixed 0
Aceasta comanda este disponibila numai incepand cu AutoCAD Release 11. Incepand cu aceasta
versiune, fisierele "DWG" contin informatii redundante, folosite de comanda AUDIT pentru
repararea fisierelor defecte. Raspunsul "Y" determina corectarea erorilor gasite; "N" determina
afisarea erorilor, fara corectare. Raspunsul comenzii (raportul) este salvat pe disc intr-un fisier cu
numele desenului si extensia ".ADT".
AXIS
Comanda AXIS serveste la trasarea unor axe gradate care ajuta la identificarea de pozitii pe
ecran.
Sintaxa:

AXIS Tick spacing(X) or ON/OFF/Snap/Aspect <implicit>:

Optiuni:
o valoare numerica = spatiul dintre marcaje; daca se adauga un "X", atunci valoarea reprezinta
factorul cu care se inmulteste distanta Snap.
ON = activarea axelor
OFF = dezactivarea axelor

S = preluarea spatiului intre marcaje de la Snap


A = posibilitatea alegerii de spatii diferite pe orizontala fata de verticala (Aspect).
BASE
Comanda BASE defineste punctul de referinta pentru inserarea si rotirea unui desen.
Sintaxa:

BASE Base point <implicit>: (introduceti un punct)

BLIPMODE
Pune markerul in modul blip (palpaie) sau il scoate de acolo.
Sintaxa:

BLIPMODE ON/OFF <implicit>:

Nu sunt afectate desenele (baza de date).


BLOCK
Orice ansamblu de entitati poate fi constituit intr-un bloc Pentru a vedea direct cum e chestia,
creati cateva entitati (linii, arce, etc.) si dati comanda BLOCK, urmand traseul:
BLOCK Block name (or ?): (numele blocului)
Insertion base point: (indicati un punct)
Select objects: (selectati entitatile create)
Punctul indicat se va asocia obiectului, servind ca punct de inserare al blocului la viitoarele sale
inserari.Dupa ce ati terminat de selectat entitatile, apasati Enter. Entitatile selectate dispar de pe
ecran! Ele formeaza "blocul". Pentru a le restaura, folositi comanda OOPS. Daca la comanda
BLOCK raspundeti cu "?" (la prima intrebare), ecranul trece in mod text si se listeaza toate
blocurile deja definite.
BREAK
Comanda BREAK permite sectionarea unei entitati in alte doua entitati de acelasi tip.
Sintaxa: BREAK Select object: (selectati un obiect)
Enter first point: (punct)
Enter second point: (punct)
Dupa selectarea unei linii (continue), prin indicarea unui al doilea punct segmentul dintre ele
dispare. Precizia indicarii este destul de redusa. Daca doriti sa sectionati entitatea incepand dintrun punct exact (de exemplu intersectia cu alta entitate), selectati-o unde va vine mai bine, dupa
care continuati astfel:

Enter second point (or F for first point): F


Enter first point: (indicaii punctul exact)
Enter second point: (al doilea punct).
CANCEL
Apasand combinatia de taste Ctrl-C, se abandoneaza executia comenzii curente.
Sintaxa: Ctrl-C.
CHAMFER
Comanda CHAMFER permite realizarea de tesituri, trasand o linie care reteaza coltul format de
doua entitati la distante prestabilite.
Sintaxa:

CHAMFER Polyline/Distances/<select first line>:

D Introduceti, pe rand, distantele la care sa se faca tesirea


P Teseste intreaga polilinie
Daca raspundeti cu D, apare dialogul:
Enter first chamfer distance <0.0000>: (prima dist. de tesire)
Enter second chamfer distance <prima>: (a doua dist. de tesire)
Acum reluati comanda CHAMFER.
CHANGE
Comanda CHANGE serveste la modificarea caracteristicilor unei (unor) entitati deja existente in
desen.
Sintaxa: CHANGE Select objects: (select)
Properties/<Change point>:
In continuare, Change Point se noteaza CP.
Line Capatul liniei este mutat prin CP in punctul indicat. (Atentie la ORTHO !)
Circle Raza se schimba astfel incat punctul indicat sa fie pe circumferinta.
Block Se schimba punctul de insertie. Trebuie specificat noul unghi.
Text Se schimba punctul de start, stilul, inaltimea, unghiul, si textul.
Attribute Definition Ca la text, in plus se schimba definitia atributului.
Optiunea "Properties" a comenzii CHANGE permite schimbarea uneia sau mai multor proprietati
ale entitatilor selectate. Aceste proprietati pot fi:
- layer (strat)
- color (culoare)

- linetype (tipul liniei)


- elevation (ADE-3) (elevatie = coordonata Z)
- thickness (ADE-3) (grosime)
Sintaxa: CHANGE Selects objects: (select)
Properties/<Change point>: P
Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)?
Se introduce litera mare (sau literele mari) din numele proprietatii ce trebuie schimbata.
CHPROP
Ca si comanda CHANGE fara optiunea Change Point. Schimba proprietatile unei entitati.
CIRCLE
Comanda CIRCLE este folosita pentru trasarea de cercuri.
Sintaxa: CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: (punctul de centru)
Diameter/<Radius>: (valoarea razei)
Daca se incepe prin introducerea unui punct, acesta este considerat centru si apare cererea
"Diameter/<Radius>:"
Se poate raspunde cu un numar (considerat raza) sau cu litera D, care va produce textul
"Diameter:" asteptandu-se un numar (considerat diametru). In ambele cazuri raspunsul numeric
duce la trasarea cercului precizat.
Daca la primele optiuni nu se da un punct, ci se alege optiunea 3P, atunci apare "First point:" si
se asteapta un prim punct de pe circumferinta viitorului cerc. Odata introdus, se cer al doilea si al
treilea punct care vor defini cercul.Daca se alege optiunea 2P, sunt cerute doua puncte diametral
opuse care vor defini cercul dorit. Daca, in sfarsit, se alege TTR, atunci in zona de dialog apare:
"Enter Tangent spec:", iar pe ecran va apare colimatorul pe care este centrat un patratel
"selector". Este ceruta astfel selectarea unui obiect la care sa fie dus tangent cercul. Cand am
cuprins in interiorul patratelului macar un singur pixel al obiectului tangent apasam Enter. Va
apare "Enter second Tangent spec:", fiind asteptat al doilea obiect de tangenta. Dupa selectarea
acestuia, apare textul "Radius:", asteptandu-se raza cercului, dupa care acesta este trasat efectiv.
COLOR
Paleta disponibila este:
1 Red (rosu), 2 Yellow (galben), 3 Green (verde), 4 Cyan (bleu),
5 Blue (albastru), 6 Magenta (violet), 7 White (alb)
Daca doriti sa schimbati culoarea (cea implicita este returnata intre paranteze), introduceti
numele (in engleza) sau numarul din lista de mai sus.
Sintaxa:

COLOR New entity color <implicit>:

COORDINATES
In linia de sus a ecranului sunt afisate coordonatele curente ale cursorului. Apasand tasta F6 sau
combinatia Ctrl-D, vor ramane afisate ultimele valori (din momentul apasarii tastei), fara sa mai
fie actualizate la deplasarea cursorului. Apasand din nou F6, se revine la afisarea dinamica a
coordonatelor.
Sintaxa: Ctrl-D (sau F6)
<Coords On> (sau <Coords Off>)
COPY
Aceasta comanda serveste la multiplicarea unei portiuni din desen, prin copierea ei succesiva in
alte zone ale desenului.
Sintaxa: COPY Select objects: (select)
<Base point or displacement>/Multiple:
Second point of displacement:
Daca facem o singura copie, raspundem simplu, indicand un punct. Acesta va fi asociat din punct
de vedere pozitional entitatilor selectate, in vederea precizarii locului unde se va face copierea.
Daca dorim sa facem mai multe copii, raspundem prin "M". In cazul copierii simple urmeaza sa
introducem punctul care va corespunde in copie punctului precizat anterior. In cazul copierii
multiple, abia acum se va cere punctul de baza al deplasarii, urmat de cel de-al doilea punct.
Cererea celui de-al doilea punct se repeta pana la apasarea lui Enter, adaugandu-se cate o copie
in fiecare punct precizat.
DBLIST
Dati aceasta comanda (DBLIST) daca doriti sa vedeti formele canonice ale tuturor entitatilor
aflate curent in baza de date a AutoCAD-ului.
Sintaxa:

DBLIST

Daca lista este lunga, puteti intrerupe afisarea ei cu CTRL-S. Cu CTRL-C se abandoneaza
afisarea. Cu CTRL-P, se tipareste lista.
DDATTE
Aceasta comanda a fost introdusa (ca toate comenzile care au prefixul "DD") incepand cu
Release 11. DDATTE este prescurtarea de la Dynamic Dialog ATTribute Editor, deci comanda
DDATTE permite editarea atributelor folosind ferestre de dialog.
Sintaxa: DDATTE
Select block:

DDEDIT
DDEDIT inseamna Dynamic Dialog EDITor, deci foloseste tot ferestrele de dialog (ca
DDATTE). DDEDIT permite editarea unei linii de text. Astfel se pot modifica texte (entitati de
tip "TEXT" sau "ATTDEF"), fara a mai fi nevoie sa le rescriem in intregime.
Sintaxa: DDEDIT
<Select a TEXT or ATTDEF object>/ Undo:
DDEMODES
Comanda DDEMODES (Dynamic Dialog Entity creation MODES) permite schimbarea
proprietatilor entitatilor prin ferestre de dialog. Sunt modificate variabilele de sistem care
controleaza proprietatile entitatilor ce vor fi create ulterior (culoarea, tipul de linie, layerul,
elevatia, grosimea).
Sintaxa: DDEMODES
Poate fi folosita ca si comanda transparenta (Ddemodes).
DDLMODES
DDLMODES permite modificarea proprietatilor straturilor prin ferestre de dialog (Dynamic
Dialog Layer MODES).
Sintaxa: DDLMODES
Ca si DDEMODES, poate fi folosita ca comanda transparenta (Ddlmodes).
DDRMODES
Comanda DDRMODES (Dynamic Dialog dRawing MODES) permite setarea unor variabile care
controleaza modul de lucru, similar comenzilor SNAP, GRID, AXIS, ORTHO, BLIPMODE,
ISOPLANE.
Sintaxa: DDRMODES
Poate fi folosita ca comanda transparenta (Ddrmodes). Variabilele de sistem afectate:
AXISMODE, AXISUNIT, BLIPMODE, COORDS, GRIDMODE, GRIDUNIT, ORTHOMODE,
SNAPANG, SNAPBASE, SNAPMODE, SNAPUNIT.
DDUCS
Comanda DDUCS (Dynamic Dialog User Coordinate System) controleaza sistemul de
coordonate folosit (ca si comanda UCS) prin ferestre de dialog.
Sintaxa: DDUCS

DELAY
DELAY inseamna intarziere. Comanda DELAY se utilizeaza in special in fisierele Script, pentru
a mentine afisarea unei imagini pe ecran un timp dat.
Sintaxa:

DELAY Delay time in milliseconds: (numar)

Numarul introdus reprezinta timpul de intarziere, in milisecunde.


DIM
Comanda DIM ne introduce in modul de lucru "Dim:" (adica apare acest prompter. Aceasta
inseamna ca de acum putem desena cote, folosind urmatoarele comenzi de cotare:
ALIgned Cotare liniara, aliniata cu originile liniilor de extensie
ANGular Cotarea unghiurilor
BASeline Continua cotarea liniara de la prima linie de extensie a cotei precedente
CENter
Marcheaza centrul unui arc sau cerc
CONtinue Continua o cotare liniara de la a doua linie de extensie a cotei precedente
DIAmeter Cotarea diametrelor
EXIt
Revine in modul de lucru normal ("Command:")
HORizontal- Cotare liniara, cu linia de cota orizontala
LEAder
Deseneaza o sageata insotita de linii de control spre textul cotei
RADius
Cotarea razelor
REDraw
Redeseneaza ecranul
ROTated Cotare liniara inclinata cu unghiul specificat
STAtus
Listeaza starea variabilelor de cotare
STYle
Comuta pe un alt stil de text
UNDo
Anuleaza ultima operatie de cotare
VERtical Cotare liniara, cu linia de cota verticala
In Release 11 au fost adaugate si comenzile de cotare:
OBLique inclina liniile de extensie ale cotei selectate
ORDinate inscrie pe desen coordonatele punctului selectat
OVErride modifica setarea veriabilelor de cotare pentru cotele selectate
REStore
seteaza stilul de cotare
SAVe
salveaza starea variabilelor => un nou stil de cotare
TEDit
editarea textului cotei
TROtate roteste textul cotei
Daca variabila DIMASO este ON, se lucreaza in modul de cotare "asociativa"; aceasta inseamna
ca vom avea cate o singura entitate pentru fiecare cota (un bloc de tip "DIMENSION").
Urmatoarele operatii se pot efectua asupra entitatilor obtinute astfel.

UPDate
Redeseneaza cotele selectate, respectand noile valori ale variabilelor de cotare.
HOMetext Muta textul unei cote selectate inapoi in pozitia sa implicita.
NEWtext Modifica textul cotelor selectate.
DIM1
Comanda DIM1 permite trasarea unei singure cote, dupa care revine in modul de lucru
"Command:".
Sintaxa:

DIM1 Dim: (introduceti o comanda de cotare)

DIST
Comanda DIST afiseaza distanta dintre doua puncte selectate, unghiul de inclinare al dreptei care
trece prin aceste puncte, si variatia coordonatelor X si Y.
Sintaxa: DIST First point: (punct)
Second point: (punct)
Daca la cererea "First point:" raspundeti cu un numar, DIST afiseaza acest numar in unitatile
curente (setate cu UNITS).
DIVIDE
Comanda DIVIDE permite marcarea unei entitati cu puncte sau blocuri, la distante egale.
Sintaxa : DIVIDE Select object to divide: (punct)
<Number of segments>/Block:
Puteti selecta o singura entitate de tip linie, arc, cerc sau polilinie. Pe entitatea selectata vor apare
unul sau mai multe puncte situate la distante egale, cu unul mai putin decat numarul de segmente
in care va fi impartita entitatea. Numarul de segmente trebuie sa fie cuprins intre 2 si 32767.
Daca ati selectat marcarea prin blocuri (optiunea "Block"), va urma dialogul:
Block name to insert: (numele unui bloc anterior definit)
Align block with object? <Y> (blocul tangent la obiect sau nu)
Number of segments: (numarul de segmente)
DOUGHNUT
DONUT
Comanda DONUT (sau DOUGHNUT) deseneaza o coroana circulara plina (daca este plina sau
nu, se poate stabili prin comanda FILL).

Sintaxa: DOUGHNUT Inside diameter <ultima val.>: (val. sau 2 puncte)


Outside diameter <ultima val.>: (val. sau 2 puncte)
Center of doughnut: (punct)
La "Inside diameter" se introduce diametrul interior al inelului, iar la "Outside diameter"
diametrul exterior. Dupa ce se da diametrul exterior, inelul deja apare, centrat pe cursorul grafic.
Acum poate fi plasat oriunde (prin precizarea centrului).
DRAG
DRAGMODE
DRAGMODE este o comanda de setare, care permite crearea facilitatii de prezentare dinamica a
obiectelor care vor fi mutate, rotite etc. De obicei aceasta facilitate este activata. Este necesar sa
fie dezactivata doar daca se lucreaza pe un calculator foarte lent.
Sintaxa:

DRAGMODE ON/OFF/Auto <starea curenta>:

DTEXT
Vezi comanda TEXT. Diferentele constau in:
pe ecran apare un dreptunghi de marime egala cu marimea curenta a caracterelor. Pe masura ce
se scrie textul, acesta apare efectiv pe ecran.
apasarea lui Enter face trecerea la linia urmatoare. Pentru a incheia comanda trebuie dat Enter
pe prompterul "Text:".
optiunile Center, Middle, etc. sunt respectate abia la incheierea comenzii, cand textul este
rescris pe ecran.
DVIEW
Se defineste, dinamic, o proiectie paralela sau perspectiva a unui desen 3D (Dynamic View).
Sintaxa: DVIEW
Select objects:
CAmera/ TArget/ Distance/ POints/ PAn/ Zoom/ TWist/ CLip/ Hide/ Undo/ <eXit>:
La "Select objects:" se creeaza (prin comanda SELECT) un set de obiecte ce vor fi afisate
dinamic pe durata executarii comenzii. Se alege un set de obiecte reprezentativ; daca alegem
intregul desen, timpul de executie ar putea sa fie foarte mare.
Optiuni:
CA alege unghiul camerei; camera se roteste in jurul obiectului vizualizat
CL stabileste planele inainte de care sau dupa care nu se mai vede nimic
D stabileste distanta dintre camera si tinta (obiectul privit); aceasta optiune determina
trecerea la proiectia perspectiva
H sterge liniile invizibile (ascunse)
OFF trece la proiectia paralela (din perspectiva)

PA ca si PAN (PAN obisnuit nu poate fi folosit in DVIEW)


PO punctele in care se afla camera si tinta
TA tinta (obiectele privite)
TW roteste proiectia in jurul liniei de vedere (determinata de amplasarea camerei)
U anuleaza efectul optiunii anterioare
X paraseste comanda
Z Zoom pentru DVIEW
DXBIN
Comanda DXBIN foloseste la incarcarea fisierelor ".dxb" ("drawing interchange binary") intr-un
desen AutoCAD. Aceste fisiere au un format foarte compact, si sunt utilizate in unele
subprograme interne.
Sintaxa:

DXBIN DXB file: (nume fisier)

Extensia nu trebuie specificata, pentru ca este implicita.


DXFIN
Comanda DXFIN permite citirea unui "Drawing Interchange File" si crearea unui desen pe baza
acestui fisier. Setarea AutoCAD-ului (a variabilelor) nu se modifica decat daca lansam comanda
DXFIN inaintea oricarei alte comenzi (intr-un desen nou).
Sintaxa:

DXFIN File name: (nume fisier)

Daca desenul curent nu este gol, apare mesajul


Not a new drawing only ENTITIES section will be input.
si se ignora toate sectiunile din fisierul ".DXF" pana la sectiunea ENTITIES (care contine lista
entitatilor ce vor fi desenate).
DXFOUT
Comanda DXFOUT creeaza un "Drawing Interchange File" (un fisier ".DXF"), corespunzator
desenului curent sau entitatilor selectate din acesta.
Sintaxa: DXFOUT File name: (nume fisier DXF)
Enter decimal places of accuracy (0 to 16) (or Entities) <6>:
Daca raspundeti "E", apare prompterul "Select objects:", adica se trece prin comanda SELECT
pentru a se crea o multime de selectie. Mai apare apoi:
Enter decimal places of accuracy (0 to 16) <6>: (precizia numerelor reale)

EDGESURF
Folosind comanda EDGESURF se poate construi o suprafata, pornind de la patru linii (curbe)
care o marginesc (EDGE constrained SURFace).
Sintaxa: EDGESURF
Select edge 1:
Select edge 2:
Select edge 3:
Select edge 4:
Conturul determinat de cele patru curbe trebuie sa fie perfect inchis. Suprafata obtinuta este de
tip "mesh"; rezolutia pe directiile M si N este data de valorile variabilelor SURFTAB1 si
SURFTAB2.
ELEV
Comanda ELEV este o cale de a lucra in spatiu. ELEV vine de la elevation, adica altitudine.
Initial, elevatia este 0. Se poate defini o noua elevatie, dupa care se va lucra normal (ca in 2D),
fara a introduce coordonata Z, care va fi egala tot timpul cu elevatia curenta.
Sintaxa: ELEV
New current elevation <val. curenta>: (Enter sau numar)
New current thickness <val. curenta>: (Enter sau numar)
"Thickness" este grosimea entitatii (pe directia Z).
ELLIPSE
Cu ELLIPSE se pot desena elipse. Acestea vor fi de fapt niste polilinii.
Sintaxa: ELLIPSE <Axis endpoint 1>/Center: (punct)
Axis endpoint 2: (punct)
<Other axis distance>/Rotation:
Primul raspuns marcheaza capatul primei axe a elipsei, iar al doilea celalalt capat al acesteia.
Dupa acesta din urma, pe ecran apare o linie elastica ce incepe din centrul elipsei (adica mijlocul
primei axe) si se termina la colimator. Deplasarea cursorului o lungeste sau o scurteaza,
configurand si elipsa trasata dinamic. Indicarea unui punct fixeaza elipsa in forma
curenta.
Daca la ultima cerere raspundem cu "R", apare:
Rotation around major axis:

se cere unghiul de rotire in spatiu (in jurul primei axe) al cercului care are diametrul egal cu
prima axa si se vede in plan ca elipsa.
Daca la prima cerere se raspunde cu "C", atunci apare:
Center of ellipse:
punctul dat aici este considerat centrul elipsei. In continuare se cer:
Axis endpoint: (unul din capetele primei axe)
<Other axis distance>/Rotation: (unul din capetele celeilalte axe)
END
Comanda END salveaza desenul curent si paraseste editorul de desenare.
Sintaxa:

END

ERASE
Comanda ERASE sterge obiectele selectate.
Sintaxa:

ERASE Select objects: (selectati obiectele)

Puteti sterge ultimul obiect folosind optiunea "L" (raspundeti "L" cand vi se cere sa selectati
obiectele).
EXPLODE
EXPLODE permite "explodarea" unei entitati de tip Block, Polyline, Dimension, Hatch sau
Mesh in subentitatile componente.
Sintaxa:

EXPLODE Select block reference, polyline, or dimension.

Efectul vizibil este ca entitatea selectata se redeseneaza. De fapt, se redeseneaza subentitatile


componente. Acestea vor putea fi de acum selectate separat.
EXTEND
Comanda EXTEND permite prelungirea unei entitati pana la intalnirea cu alta, data in prealabil
ca margine (in engleza "edge").
Sintaxa: EXTEND Select boundary edges(s)
Select objects:
Acum puteti selecta marginile. Acestea pot fi linii, arce, cercuri sau polilinii. Urmeaza cererea:
Select object to extend:

Acum selectati entitatile ce trebuiesc prelungite.


FILES
Comanda FILES permite accesul la fisiere si directoare.
Sintaxa:

FILES

Se apeleaza meniul "File Utility", care consta intr-o lista de subprograme. Folosind acest meniu,
se pot lista fisierele specificate din directorul specificat, se pot sterge, redenumi fisiere sau se pot
copia intr-un alt director. Se pot folosi caracterele "*" sau "?" pentru selectarea fisierelor.
FILL
FILL se foloseste pentru controlul umplerii obiectelor cu latime (solid, polilinie, trace, donut).
Sintaxa: FILL ON Solid, Trace, si Polyline umplute
FILL OFF Solid, Trace, si Polyline goale
FILLET
Comanda FILLET foloseste la racordarea a doua linii, arce sau cercuri printr-un arc de raza
specificata. Lungimile entitatilor racordate se modifica in functie de valoarea razei de racordare.
Sintaxa:

FILLET Polyline/Radius/<select two objects>:

P Racordeaza o polilinie intreaga


R Alege raza de racordare
FILMROLL
Genereaza un fisier ".FLM" folosit de AutoShade.
Sintaxa: FILMROLL
Enter filmroll file name <implicit>:
Creating the filmroll file
Processing face: xx
Filmroll file created
GRAPHSCR
TEXTSCR
Comenzile GRAPHSCR si TEXTSCR fac trecerea din ecranul text in cel grafic si invers.
Sintaxa:

GRAPHSCR sau TEXTSCR

GRID
Comanda GRID controleaza dispunerea pe ecran a retelei de puncte care asista operatorul la
plasarea obiectelor (entitatilor) in desen.
Sintaxa:

GRID Grid spacing(X) or ON/OFF/Snap/Aspect <current>:

Optiunile sunt urmatoarele:


Spacing(X) Un numar simplu arata distanta dintre punctele retelei (in unitati de desenare
vezi UNITS). Un numar urmat de "X" (ex. "2X") seteaza distanta dintre puncte ca multiplu al
pasului stabilit cu SNAP. Valoarea "0" stabileste distanta la valoarea SNAP-ului.
ON
Vizualizeaza reteaua cu pasul stabilit anterior.
OFF
Sterge reteaua de pe ecran.
Snap
Stabileste distanta dintre puncte la pasul setat prin SNAP (ca si val. 0 de la
Spacing).
Aspect (ADE-2) Permite rezolutie diferita a retelei pe orizontala si verticala.
HANDLES
Comanda HANDLES permite controlul identificatorilor de entitati.
Sintaxa: HANDLES
Handles are disabled.
ON/ DESTROY:
Handles are enabled. Next handle: 4A
AutoCAD foloseste un "handle" pentru a identifica fiecare entitate din desen. Starea implicita
este ON. Optiunea DESTROY determina stergerea identificatorilor tuturor entitatilor; cand se
alege DESTROY, apare un mesaj de avertisment. In baza de date, identificatorii apar, pentru
fiecare entitate, in sublistele cu codul 5.
HATCH
HATCH permite acoperirea unei suprafete delimitate cu un model de hasurare ales.
Sintaxa:

HATCH Pattern (? or name/U,style) <model implicit>:

Stiluri: N Normal
O Outermost
I ignora conturul interior
Modul normal hasureaza spatiul dintre doua contururi. Daca in interiorul conturului interior mai
exista unul, se hasureaza si suprafata din interiorul acestuia. Outermost hasureaza numai spatiul
dintre primul si al doilea contur. Al treilea (daca exista) este ignorat. Ignore nu tine seama decat
de conturul exterior.

Angle for crosshatch lines <implicit>: (unghiul la care sunt inclinate liniile de hasura)
Spacing between lines <implicit>: (spatiul dintre linii)
Double hatch area (Y/N) <implicit>: (hasurare dubla)
HELP
?
Comanda HELP (sau "?") afiseaza informatii ajutatoare referitoare la comanda AutoCAD
specificata.
Sintaxa: HELP (sau ?)
Command name (RETURN for list):
Daca raspundeti cu un nume de comanda, vor fi afisate informatii despre aceasta comanda.
Altfel, raspunsul consta intr-o lista ce cuprinde numele comenzilor cunoscute de AutoCAD si
modul de specificare a punctelor.Daca informatiile nu incap pe un ecran, va apare mesajul:
Press RETURN for further help.
adica trebuie sa apasati Enter pentru a trece la pagina urmatoare. Se poate abandona afisarea
cu CTRL-C.
HIDE
Comanda HIDE se refera la desenele 3D. Cu ajutorul ei se pot elimina de pe ecran liniile
invizibile. Daca desenul 3D este de tip "wire frame" (cadru de sarma), HIDE nu are efect. Liniile
sunt invizibile daca desenul este alcatuit din fatete 3D (3DFACE). Executarea comenzii HIDE
presupune regenerarea desenului, operatie care necesita f. mult timp.
Sintaxa: HIDE
ID
Comanda ID afiseaza coordonatele unui punct desemnat.
Sintaxa:

ID Point: (punctul)

IGESIN
Comanda IGESIN (IGES INput) citeste fisiere in format IGES ASCII (Initial Graphics Exchange
Standard) si creeaza un desen plecand de la acestea. Se foloseste optiunea 1 din meniul principal
(creeaza un desen nou) si se da comanda IGESIN inaintea oricarei alte comenzi.
Sintaxa:

IGESIN File name: (nume fisier)

IGESOUT

Comanda IGESOUT creeaza un fisier in format IGES ASCII plecand de la desenul curent.
Sintaxa:

IGESOUT File name: (nume fisier)

INSERT
Comanda INSERT se foloseste pentru inserarea in desen a unor blocuri definite anterior cu
comanda BLOCK, sau a unor desene de pe disc (fisiere DWG). Daca exista un bloc si un fisier
DWG cu acelasi nume, va fi inserat blocul.
Sintaxa: INSERT Block name (or ?) <nume implicit>:
Insertion point:
X scale factor <1> / Corner / XYZ:
Y scale factor (default = X):
Rotation angle <0>:
Scara pe X/Y poate fi specificata folosindu-se punctul de inserare ca punct de baza (coltul
inferior stang) si un punct introdus pentru coltul opus (dreapta-sus). Noul punct se introduce ca
raspuns la cererea "X scale factor". Normal, blocul este inserat ca o singura entitate (entitate
complexa). Un bloc poate fi inserat ca un grup de entitati independente (explodat) prin
introducerea caracterului "*" inaintea numelui sau (la "Block name"). In acest caz, va fi ceruta o
singura scara (valabila atat pentru X, cat si pentru Y).
Optiunea "XYZ" la cererea "X scale factor" va fi urmata de cererea a trei factori de scara:
pentru X, Y si Z.
Sintaxa: INSERT Block name (or ?) <nume implicit>:
Insertion point:
X scale factor <1> / Corner / XYZ: XYZ
X scale factor <1> / Corner:
Y scale factor (default = X):
Z scale factor (default = X):
Rotation angle <0>:
ISOPLANE
Comanda ISOPLANE permite selectarea planului de desenare curent (vedere de sus, laterala sau
din fata).
Sintaxa:

ISOPLANE Left/Top/Right/(Toggle):

Left
Plan definit de unghiuri intre axe de 150 si 90 de grade
Top
Plan definit de unghiuri intre axe de 30 si 150 de grade
Right
Plan definit de unghiuri intre axe de 30 si 90 de grade
RETURN Trece la planul urmator (planele de mai sus sunt selectate prin rotatie)
LAYER

Un desen poate fi realizat in mai multe straturi suprapuse (ca si cand am avea mai multe desene
pe calc, pe care le suprapunem). Gestionarea acestor straturi se face cu comanda LAYER.
Sintaxa:

LAYER ?/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw:

?
MAKE
SET
NEW
ON
OFF
COLOR
LTYPE
FREEZE
THAW
LTYPE ?

- Listeaza straturile definite, cu tipurile de linii si culorile respective


- Creeaza un nou strat, care devine strat de lucru
- Stabileste stratul in care vom lucra in continuare
- Creeaza un strat nou
- Face un strat vizibil (daca e invizibil)
- Face un strat invizibil
- Atribuie stratului culoarea specificata
- Atribuie stratului tipul de linie specificat
- Ignora stratul in timpul regenerarilor
- Anuleaza com. FREEZE
- Listeaza tipurile de linie incarcate

LIMITS
Comanda LIMITS stabileste limitele desenului.
Sintaxa: LIMITS
ON/OFF/Lower left corner <coltul implicit>:
Upper right corner <implicit>:
LINE
Comanda LINE permite desenarea liniilor drepte.
Sintaxa: LINE From point: (se cere primul punct al liniei)
To point: (urmatorul punct)
To point: (urmatorul punct)
To point: Enter la sfarsitul secventei de linii.
La "From point:" se asteapta introducerea primului punct al liniei. Fiind vorba de un punct,
acesta poate fi indicat prin oricare din metodele cunoscute. Odata precizat primul punct, in zona
de comenzi apare textul "To point:" Deplasarea colimatorului (in vederea "ochirii" celui de-al
doilea punct) va fi insotita de trasarea unei linii elastice care sugereaza viitoarea linie. Precizand
punctul, linia se traseaza ferm si este cerut: "To point:", care permite continuarea trasarii altor
linii, conectate la prima. Incheierea acestui proces se face apasand Enter. Daca se apasa tasta
"U", este stearsa ultima
linie. Daca se introduce textul "CLOSE" (sau "C"), atunci se traseaza o linie din ultimul punct
pana in primul, deci se inchide aria poligonala.
LINETYPE

Sintaxa :

LINETYPE ?/Create/Load/Set:

?
Listeaza tipurile de linii definite in fisierul specificat.
Create Se cer elementele necesare pentru a crea un fisier nou, cu definitii personale.
Load Precizati tipurile de linie pe care doriti sa le incarcati in memorie din diverse fisiere
definite anterior.
Set
Alegeti tipul de linie cu care veti lucra in continuare.
Optiunea implicita BYLAYER se refera la tipul de linie definit in stratul respectiv. Se poate
vedea cu comanda LAYER/?.
Daca raspundeti BYBLOCK, noile obiecte vor fi desenate cu linie continua, pana cand vor fi
grupate intr-un bloc. Cand va fi inserat blocul, tipul liniilor va fi cel definit inaintea crearii
blocului.
LIST
Comanda LIST extrage din baza de date informatiile despre obiectele selectate, si le afiseaza pe
ecran.
Sintaxa:

LIST Select objects: (selecteaza)

Daca lista e lunga, poate fi oprita cu CTRL-S ,sau abandonata cu CTRL-C. Pentru a o tipari
utilizati CTRL-P.
LOAD
Comanda LOAD este folosita pentru a incarca un "shape" definit intr-o bibliotec.
Sintaxa:

LOAD Name of shape file to load (or ?): (nume fisier)

Extensia implicita este ".shx".


Daca se raspunde cu "?", va fi afisata lista fisierelor-bibliotec incarcate in momentul respectiv.
LTSCALE
Liniile intrerupte sunt formate din linii mai mici cu spatii intre ele. Cu comanda LTSCALE (Line
Type SCALE) putem modifica lungimile liniilor si ale spatiilor.
Sintaxa:

LTSCALE New scale factor <factor curent>: noul factor de scara

LTYPE
Nu exista o comanda LTYPE. Vezi LAYER si LINETYPE.

Comenzi AutoCAD (2)

MEASURE
Comanda MEASURE este similara comenzii DIVIDE, cu exceptia faptului ca, in loc sa fie cerut
numarul de segmente in care sa fie impartita entitatea aleasa, se cere lungimea segmentului ce
masoara entitatea.
Sintaxa: MEASURE Select object to measure: (punct)
<Segment length>/Block:
Daca alegeti o lungime de segment, entitatea de masurat este masurata in segmente de aceasta
lungime.
Puteti alege un bloc de marcaj (ca la DIVIDE) raspunzand cu "B". Va urma dialogul:
Block name to insert:
Align block with object? <Y>
Segment length:
Blocul trebuie sa fie definit anterior. Daca raspundeti "Yes" la prompterul "Align block?", blocul
va fi rotit in jurul punctului sau de insertie, astfel incat sa fie tangent la obiectul de masurat.
MENU
Comanda MENU este folosita pentru incarcarea unui nou set de comenzi in meniul ecran sau in
celelalte meniuri, dintr-un fisier ".MNU".
Sintaxa: MENU
Menu file name or . for none <nume meniu curent>:

Daca raspundeti cu Enter, se pastreaza meniul incarcat anterior. Daca raspundeti cu ".", va fi sters
meniul curent, fara sa fie incarcat altul.
MINSERT
Comanda MINSERT este similara comenzii INSERT, adica se foloseste pentru inserarea
blocurilor in desen, dar permite inserarea blocurilor sub forma unei matrice.
Forma "MINSERT *" nu este permisa. In plus fata de comanda INSERT, se va cere:
Number of rows ():
(numarul de linii)
Number of columns (|||): (numarul de coloane)
Unit cell or distance between rows (): (distanta dintre linii, daca sunt cel putin doua)
Distance between columns (|||): (distanta dintre coloane, daca sunt cel putin doua)
Marimea unei celule poate fi desemnata si prin definirea unei ferestre (prin doua colturi opuse),
ca la comanda ARRAY.
Nu se poate exploda un bloc inserat cu MINSERT. Vezi si comenzile INSERT si ARRAY.
MIRROR
Folosind comanda MIRROR putem reprezenta obiecte oglindite in raport cu o linie.
Sintaxa: MIRROR Select objects: (select)
First point of mirror line: (punct)
Second point: (punct)
Delete old objects? <N> (Yes, No, sau Enter)
Se cere in primul rand sa selectam obiectele pe care le oglindim. Apoi ni se cer doua puncte ale
dreptei in raport cu care se face oglindirea. Dupa ce a fost selectat si al doilea punct, trebuie sa
hotaram daca pastram obiectele care au fost oglindite (imaginea initiala) sau nu. De exemplu,
daca desenam un camion, putem desena doar jumatate din el si apoi sa-l oglindim fata de axa de
simetrie.
MOVE
Comanda MOVE serveste la mutarea uneia sau mai multor entitati dintr-un loc intr-altul.
Sintaxa: MOVE Select objects: (select)
Base point or displacement:
Second point of displacement:
Entitatile selectate vor fi sterse din locul initial si vor apare in noul loc, corespunzator punctului
precizat la cererea "Second point of displacement: ".

MSLIDE
Comanda MSLIDE (Make SLIDE) salveaza pe disc imaginea curenta a desenului (slide).
Aceasta imagine va putea fi vizualizata ulterior cu comanda VSLIDE.
Sintaxa:

MSLIDE Slide file <nume curent>: (nume nou)

Implicit este luat numele desenului curent. Ecranul este redesenat la crearea slide-ului.
MSPACE
Comuta editorul de desen in "model space".
Sintaxa: MSPACE
Se poate trece din "model space" in "paper space" si invers. "Model space" este modul curent de
lucru. Variabila de sistem care controleaza modul de lucru este TILEMODE. Vezi si comanda
PSPACE.
MULTIPLE
Comanda MULTIPLE determina repetarea comenzii urmatoare.
Sintaxa: MULTIPLE
Se foloseste numai impreuna cu alta comanda. De exemplu, pentru a insera mai multe blocuri, se
da comanda MULTIPLE INSERT; se va repeta comanda INSERT pana la apasarea combinatiei
de taste Ctrl-C.
MVIEW
Comanda MVIEW (Make VIEWports) permite crearea si controlul ferestrelor (viewport) de
lucru in "paper space".
Sintaxa: MVIEW
ON/ OFF/ Hideplot/ Fit/ 2/ 3/ 4/ Restore/ <First Point>:
Other corner:
Regenerating drawing
Optiuni:
ON/ OFF- comuta afisarea/ neafisarea ferestrelor
Hideplot noteaza viewport-urile pentru care se vor sterge liniile ascunse la plotare
Fit afiseaza continutul unui viewport pe tot spatiul de afisare (view)
2,3,4 2,3 sau 4 viewport-uri
Restore transfera configuratia viewport-urilor din "model space" in "paper space"
punct creeaza un viewport cu dimensiunile stabilite de utilizator.

Cand toate viewport-urile sunt in starea OFF, nu se poate utiliza comanda MSPACE pentru
revenirea in "model space". In acest caz se va seta variabila TILEMODE (TILEMODE = 1).
OFFSET
Comanda OFFSET permite trasarea echidistanta a unei noi entitati de acelasi tip cu cea luata ca
referinta. Entitatea de referinta poate fi linie, arc, cerc, sau polilinie.
Sintaxa: OFFSET Offset distance or Through <ultima distanta introdusa>:
Select object to offset: (selectati prin punctare entitatea)
La prima cerere se indica distanta la care se traseaza noua entitate, fata de entitatea de referinta.
La a doua cerere se indica entitatea de referinta. Daca este vorba de o polilinie, atunci
echidistanta va face sa fie urmarite sinuozitatile poliliniei. Daca polilinia are latime, atunci si
polilinia obtinuta are aceeasi latime. Similitudinea se pastreaza si in privinta culorii, a tipului de
linie si a layerului. In continuare se cere:
Side to offset:
sau Through point:
"Side to offset" (partea in care se traseaza noua entitate) se cere in cazul unei valori numerice a
echidistantei, iar "Through point" (punctul prin care sa treaca noua entitate) daca am raspuns la
cererea distantei prin "Through".
OOPS
Comanda OOPS reface obiectele sterse cu cea mai recenta comanda ERASE. Practic, la
comanda ERASE AutoCAD creeaza o lista cu toate entitatile care se sterg, lista folosita de
OOPS. Daca, dupa un ERASE se mai da unul, lista de la primul este inlocuita prin lista de la cel
de-al doilea, astfel ca OOPS va reface numai ce-a sters cea mai recenta comanda ERASE.
Sintaxa:

OOPS

ORTHO
Comanda ORTHO permite trecerea in (sau din) modul de lucru ortogonal. In acest caz, toate
liniile vor fi desenate orizontal sau vertical.
Sintaxa: ORTHO ON Activeaza modul ortogonal.
ORTHO OFF Dezactiveaza modul ortogonal.
Nota: Reteaua afisata prin GRID poate fi rotita. In acest caz, liniile trasate in modul ORTHO vor
fi rotite corespunzator.
OSNAP

Comanda OSNAP contine o trusa de unelte de selectare a unui punct, din care vom alege una sau
mai multe (modurile OSNAP). Punctele selectate vor fi legate de una sau mai multe entitati deja
desenate, astfel:
OSNAP Object snap modes:
CENter
centrul arcului sau cercului
ENDpoint
punctul de capat al liniei sau arcului
INSertion
punctul de inserare pentru Text/Block/Shape/Attribute
INTerection punctul de intersectie a doua entitati de tip linie, arc, cerc, elipsa, polilinie
MIDpoint
mijlocul unei linii sau a unui arc
NEArest
punctul cel mai apropiat fata de centrul patratelului selector, aflat pe
portiunea din entitatea selectata ce se gaseste in interiorul patratelului
NODe
punctul (izolat) aflat in interiorul selectorului
NONe
anuleaza modurile OSNAP active (off)
PERpendicular punctul aflat la intersectia dintre entitatea selectata si perpendiculara dusa pe
aceasta din punctul curent
QUAdrant
punctul aflat pe un arc sau cerc intr-una din pozitiile trigonometrice 0, 90,
180, 270 grade
QUIck
alege, in cazul actiunii mai multor moduri OSNAP, punctul care indeplineste
primul conditiile cerute
TANgent
punctul de tangenta al unui arc sau cerc cu dreapta care pleaca de la punctul
curent.
Se foloseste virgula pentru a separa modurile multiple.
PAN
Cu PAN se poate deplasa dreptunghiul care delimiteaza zona afisata fara a interveni asupra
marimii imaginii, permitand prezentarea la aceeasi scara a diverselor portiuni.
Se poate folosi in doua variante:
PAN Displacement: (coordonate relative)
Second point: (Enter)
sau
PAN Displacement: (punct)
Second point: (punct)
PEDIT
Comanda PEDIT contine mai multe posibilitati de modificare (editare) a poliliniilor:
deschiderea sau inchiderea unei polilinii
descompunerea poliliniilor in vertexuri sau adaugarea de vertexuri poliliniei selectate
schimbarea latimii poliliniei sau a segmentelor specificate

mutarea vertexurilor
interpolare (Fit si B-Spline) pentru curbe si suprafete
Sintaxa: PEDIT Select Polyline: (select)
Close/Join/Width/Edit vertex/Fit curve/Decurve/Undo/eXit <X>:
"Close" este inlocuit cu "Open" daca polilinia este inchisa.
Subcomanda "Edit vertex" determina aparitia unui "X" pe primul vertex si a prompterului:
Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit <N>:
Next Muta "X" pe vertexul urmator.
Previous Muta "X" pe vertexul precedent.
Break Memoreaza vertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate elimina apoi
portiunea din polilinie cuprinsa intre cele doua vertexuri.
Insert Adauga un nou vertex dupa cel marcat.
Move Permite mutarea vertexului marcat.
Regen Regenereaza polilinia.
Straighten Memoreaza vertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate inlocui apoi
portiunea dintre cele doua vertexuri cu un segment de dreapta.
Tangent Ataseaza vertexului marcat o directie tangenta, ce va fi utilizata la rotunjirea
ulterioara a poliliniei.
Width Modifica latimea poliliniei dupa vertexul marcat.
eXit Paraseste subcomanda; revine in Pedit.
Comanda PEDIT poate fi folosita si pentru editarea suprafetelor (mesh). In acest caz optiunile
sunt:
D reface suprafata originala (decurve)
E editarea individuala a vertexurilor
M deschide sau inchide suprafata in directia M
N deschide sau inchide suprafata in directia N
S ajusteaza forma suprafetei, in functie de valoarea variabilei SURFTYPE.
Pentru editarea vertexurilor:
D deplasare in jos pe directia M, la vertexul anterior
L deplasare la stanga pe directia N, la vertexul anterior
M muta vertexul curent (indicat prin X)
R deplasare la dreapta pe directia N, la vertexul urmator
RE reafisarea suprafetei
U deplasare in sus pe directia M, la vertexul urmator
PFACE

Comanda PFACE (PolyFACEs) se foloseste pentru desenarea mesh-urilor (fatete portiuni de


suprafata) cu mai multe laturi, spre deosebire de comanda 3DMESH, care limiteaza numarul
laturilor la trei sau patru.
Sintaxa: PFACE
Vertex 1:
Face 1, vertex 1: (optiune)
Optiuni:
-1 face latura invizibila
COLOR stabileste culoarea entitatii
LAYER stabileste stratul in care este desenata entitatea
PLAN
Comanda PLAN determina afisarea proiectiei desenului 3D pe planul (x0y) corespunzator
sistemului de coordonate curent, specificat sau implicit (WCS).
Sintaxa: PLAN
<Current UCS>/ Ucs/ World:
Raspunsul "?" determina listarea sistemelor de coordonate (UCS) definite in momentul respectiv.
PLINE
Polilinia este compusa dintr-o insiruire de linii si arce, tratate ca o singura entitate. Comanda
PLINE deseneaza o polilinie.
Sintaxa: PLINE From point: (punctul de start)
Current line width is nnn
(- grosimea curenta a liniei)
Modul Line: Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Punctul final al liniei>:
Modul Arc: Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/ Second
pt/Undo/Width/<Punctul final al arcului>:
Pentru a lucra cu o polilinie existenta utilizati comanda PEDIT.
Optiuni:
Arc : vertexul care se traseaza va fi un arc. Vertexurile urmatoare vor fi arce pana ce
comutam pe Line.
Close :
inchide polilinia, trasand un vertex de la punctul curent la primul punct al
poliliniei.
Halfwidth:- precizeaza semi-latimea vertexului.
Length : lungimea vertexului.

Undo :
Width :

Anuleaza ultimul vertex, revenind la pozitia anterioara.


Precizeaza latimea vertexului. Vor fi cerute latimile ambelor capete, pe rand.

PLOT
Comanda PLOT trimite un desen la ploter sau intr-un fisier recunoscut de ploter.
Sintaxa: PLOT
What to plot Display, Extents, Limits, View, or Window <D>:
Inaintea transmiterii desenului, trebuie configurat ploterul de destinatie. Vor fi afisate valorile
parametrilor de plotare stabilite la ultima configurare, de exemplu:
Plot will NOT be written to a selected file.
Sizes are in Inches.
Plot origin is at (0.00, 0.00)
Plotting area is xx wide by yy high (MAX size)
Plot is not rotated 90 degrees
Pen width is 0.010
Area fill will be adjusted for pen width
Hidden lines will NOT be removed
Plot will scaled to fit available area
Do you want to change anything? <N>
Raspunsul "Y" la ultima intrebare permite reconfigurarea ploterului. Se va putea opta pentru
plotarea intr-un fisier (va fi trimis ulterior la ploter printr-o comanda DOS), se pot schimba
unitatile de masura, originea desenului, dimensiunile hartiei, scara la care se face plotarea,
pozitia desenului (rotit cu 90 de grade), se pot elimina liniile ascunse (hidden lines) si se pot
asigna diferitelor culori din desen diferite capete (grosimi de penita), tipuri de linie (ale
ploterului) si viteze de desenare.
POINT
Comanda POINT permite plasarea in desen a unei entitati de tip punct.
Sintaxa:

POINT Point: (punctul desemnat)

Modul de marcare al punctului este influentat de setarea variabilei PDMODE.


Pentru ajutor suplimentar, tastati "HELP POINTS".
POLYGON
POLYGON poate crea poligoane regulate, ca polilinii. Numarul de laturi poate fi cuprins intre 3
si 1024.

Sintaxa: POLYGON Number of sides: (numarul de laturi)


Edge/<Center of polygon>: (introduceti un punct)
Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C):
Radius of circle:
Daca raspundeti la cererea a doua cu un punct, va fi creat un poligon inscris in cercul cu raza
specificata la a patra cerere, sau circumscris acestuia, in functie de raspunsul dat la a treia cerere.
Daca raspundeti cu "Edge", urmeaza dialogul:
First point of edge: (capatul unei laturi)
Second endpoint of edge: (capatul 2 al aceleiasi laturi)
Ordinea indicarii punctelor determina amplasarea poligonului fata de latura specificata.
PRPLOT
Comanda PRPLOT trimite un desen la imprimanta (creeaza un hard-copy). Este necesara o
imprimanta cu posibilitati grafice. Deasemenea, tiparirea se poate face si intr-un fisier.
Sintaxa: PRPLOT
What to plot Display, Extents, Limits, View, or Window <D>:
In continuare, se va configura imprimanta. Daca se tipareste intr-un fisier, va fi cerut si numele
acestuia. Vezi si comanda PLOT.
PSPACE
Comanda PSPACE (Paper SPACE) comuta editorul de desenare in modul "paper space" (vezi si
comanda MSPACE).
Sintaxa: PSPACE
Modul "paper space" permite crearea mai multor ferestre de desenare (viewport-uri) active in
acelasi timp. Acest lucru este necesar pentru plotarea mai multor viewport-uri. Pana la Release
10, acest lucru nu era posibil, deoarece "vport"-urile erau create numai pe ecran (prin comenzi de
afisare), plecand de la continutul bazei de date. Folosind modul "paper space" (introdus in
Release 11), vom avea pe hartie exact ceea ce avem pe ecran.
PURGE
In cursul desenarii este posibil sa ramana neutilizate blocuri, layere, tipuri de linie, fonturi
(shape) sau stiluri de text definite anterior. Acestea pot fi eliminate cu comanda PURGE.
Sintaxa: PURGE
Purge unused Blocks/Layers/Ltypes/SHapes/STyles/All:

Se va alege tipul obiectelor ce urmeaza sa fie eliminate. Apoi, AutoCAD va afisa numele fiecarui
obiect de tipul respectiv ce nu este utilizat, pentru confirmare.
NOTA: Comanda PURGE functioneaza numai daca nu a fost data nici o alta comanda inainte.
QTEXT
Comanda QTEXT controleaza modul de lucru "quick text" (scrierea rapida a textului). Cand
QTEXT este off (starea normala), textul este vizualizat in intregime. Cand QTEXT este on, este
vizualizat doar un dreptunghi care incadreaza textul respectiv. Se foloseste pentru reducerea
timpului de regenerare a desenelor.
Sintaxa:

QTEXT ON/OFF <current>:

QUIT
Comanda QUIT serveste la abandonarea sesiunii de lucru curente, fara salvarea modificarilor
facute in desen. Se revine in meniul principal.
Sintaxa:

QUIT Really want to discard all changes to drawing?

Daca raspundeti altfel decat "Y" sau "YES", comanda este ignorata si puteti continua desenarea.
REDEFINE
Comanda REDEFINE permite redefinirea unei comenzi AutoCAD asupra careia s-a aplicat
comanda UNDEFINE.
Sintaxa: REDEFINE
Command name: (nume comanda)
Noua definitie a comenzii va fi cea originala. Pentru a redefini temporar o comanda (se va reveni
apoi la definitia utilizatorului), se poate introduce un punct inaintea numelui comenzii.
Definitia unei comenzi AutoCAD poate fi schimbata prin AutoLISP, folosind functia defun.
REDO
Daca REDO este introdusa imediat dupa o comanda UNDO (U, UNDO Back, sau UNDO nnn),
va fi anulata aceasta comanda (Undo). Un UNDO dupa REDO va reda desenul de dinaintea lui
REDO.
REDRAW
Comanda REDRAW redeseneaza continutul ecranului, fara sa mai parcurga baza de date. Vor fi
eliminate de pe ecran liniile si punctele ajutatoare (blips). Daca variabila "BLIPMODE" este
OFF, blipsurile nu mai apar deloc.

Sintaxa:

REDRAW

REDRAWALL
Comanda REDRAWALL se foloseste pentru redesenarea continutului tuturor viewporturilor.
Sintaxa: REDRAWALL
REGEN
Comanda REGEN regenereaza intregul desen (viewportul curent) si il redeseneaza pe ecran.
Sintaxa:

REGEN

REGENALL
Comanda REGENALL se foloseste pentru regenerarea continutului tuturor viewporturilor.
Sintaxa: REGENALL
REGENAUTO
Daca doriti ca AutoCAD-ul sa va consulte atunci cand vrea el sa faca automat o regenerare,
folositi comanda REGENAUTO.
Sintaxa:

REGENAUTO ON/OFF <mod curent>:

Daca REGENAUTO este OFF si ZOOM sau PAN au nevoie de o regenerare a desenului, apare
prompterul:
About to regen, proceed? <Y>
Raspunsul "No" lasa desenul nemodificat.
RENAME
Comanda RENAME foloseste la schimbarea numelui unui bloc, stil de cotare, layer, tip de linie,
stil de text, UCS, "view" sau "vport".
Sintaxa: RENAME Block/ Dimstyle/ LAyer/ LType/ Style/ UCS/ VIew/ VPort: (optiune)
Old (object) name: (vechiul nume)
New (object) name: (noul nume)
REPEAT
ENDREP

Comenzile REPEAT si ENDREP erau folosite in primele versiuni ale AutoCAD-ului. Acum se
folosesc comenzile ARRAY si MINSERT.
Desenele vechi, care contin entitati de tipul REPEAT/ENDREP trebuie sa fie actualizate folosind
optiunea 8 din meniul principal (Main Menu).
RESUME
Comanda RESUME se foloseste pentru revenirea intr-o comanda SCRIPT a carei executie a fost
intrerupta de o eroare sau prin tastatura.
Sintaxa:

RESUME

REVSURF
Comanda REVSURF (REVolved SURFace) se foloseste pentru generarea unei suprafete de
revolutie prin rotirea unei linii (curbe) in jurul unei axe.
Sintaxa: REVSURF
Select path curve:
Select axis of revolution:
Start angle <implicit>:
Included angle (+=ccw, -=cw) <implicit>:
Curba rotita ("path curve") poate fi o entitate de tip line, arc, circle, polyline (2D sau 3D).
Aceasta curba va da directia N a suprafetei (mesh) rezultate. O suprafata de tip mesh este o retea
de vertexuri unite intre ele prin linii (wireframe).
ROTATE
Comanda ROTATE permite rotirea de entitati in jurul unui punct.
Sintaxa: ROTATE Select objects: (select)
Base point: (punct)
<Rotation angle>/Reference: (unghiul de rotire)
Daca la ultima cerere raspundeti cu "R" (de la "Reference"), atunci dialogul continua astfel:
Rotation angle <0>: (unghiul de referinta)
New angle: (valoarea noua a unghiului)
Daca figura este deja rotita cu un unghi, trebuie sa dati unghiul sub care sa fie rotit ansamblul
fata de acesta (deci un unghi relativ).
RSCRIPT

Daca un fisier "script" este apelat cu comanda SCRIPT din editorul de desenare, RSCRIPT
determina reluarea acestuia de la inceput (daca este continuta in fisierul "script").
Sintaxa:

RSCRIPT

RULESURF
Comanda RULESURF (RULEd SURFace) permite crearea unei suprafete determinata de
deplasarea unei drepte intre doua curbe (capetele dreptei vor fi pe cele doua curbe). Curbele pot
fi linii, arce, cercuri sau polilinii. Poate fi generata o suprafata si intre o curba si un punct (de
exemplu un con).
Sintaxa: RULESURF
Select first defining curve:
Select second defining curve:
Generarea incepe de la primul vertex in cazul poliliniilor, de la 0 grade in cazul cercurilor si,
bineinteles, de la primul punct in cazul liniilor.
SAVE
Comanda SAVE foloseste la actualizarea continutului fisierului care contine desenul la care se
lucreaza. Nu se paraseste editorul de desenare.
Sintaxa:

SAVE File name: (nume fisier sau Enter)

Fisierul implicit de salvare este fisierul care contine desenul curent. Extensia este ".dwg" si nu
mai trebuie specificata.
SCALE
Comanda SCALE permite modificarea dimensiunilor unor entitati existente. Factorul de scara
este acelasi pe X si Y.
Sintaxa:
SCALE Select objects: (select)
Base point: (punct)
<Scale factor>/Reference:
Daca la ultima cerere raspundeti cu un numar, factorul este relativ la dimensiunile obiectelor
selectate. Pentru marire, acesta trebuie sa fie mai mare decat 1. Daca raspundeti cu "Reference",
puteti specifica dimensiunea curenta si noua dimensiune care doriti sa ii corespunda:
Reference length <1>:
New length:
Lungimea de referinta poate fi specificata si prin introducerea a doua puncte.

SCRIPT
Comanda SCRIPT determina citirea comenzilor dintr-un fisier "script" (extensie ".scr") si
executarea lor.
Sintaxa:

SCRIPT Script file: (nume)

Daca executia comenzilor din "script" este intrerupta printr-o eroare sau CTRL-C, poate fi
reluata cu RESUME. Comanda RSCRIPT inserata in fisier determina reluarea executarii sirului
de comenzi de la inceput.
SELECT
Comanda SELECT foloseste la selectarea entitatilor care vor forma multimea de selectie dorita.
Sintaxa:

SELECT Select objects: (selecteaza entitatile)

Modurile de selectare posibile sunt:


Last
= ultima entitate creata.
Previous = multimea de selectie anterior formata.
Window = cere colturile opuse ale unei ferestre care va selecta numai entitatile complet incluse
in ea.
Crossing = ca si Window, dar include si obiectele taiate de fereastra.
Box
= formeaza un Crossing daca se deplaseaza colimatorul spre stanga fata de primul
punct ales, sau un Window daca se deplaseaza la dreapta.
AUto
= creeaza automat un Box daca punctul indicat nu selecteaza nici o entitate.
Single
= selecteaza o singura entitate si iese.
Remove = comuta pe ELIMINAREA de entitati din multimea de selectie.
Add
= reia includerea de entitati dupa Remove.
Undo
= anuleaza ultima operatie de includere de entitati in multime.
SETVAR
Multe comenzi AutoCAD seteaza moduri de lucru, dimensiuni, limite, care raman valabile
pentru comenzile urmatoare (de ex. COLOR seteaza o culoare). Valorile respective sunt stocate
intr-o colectie de variabile de sistem. Comanda SETVAR permite accesul direct la aceste
variabile.
Sintaxa:

SETVAR Variable name or ?:

Daca raspundeti cu "?", vor fi listate setarile curente ale tuturor variabilelor. Unele nu pot fi
schimbate. Acestea sunt marcate prin "(read only)". Daca introduceti numele unei variabile,
apare:
New value for varname <val. curenta>:

unde varname este numele variabilei. Daca veti raspunde cu Enter, valoarea curenta va fi
pastrata.
SHADE
Comanda SHADE se foloseste pentru "umbrirea" obiectelor 3D.
Sintaxa: SHADE
Regenerating drawing.
Shading 90.. done.
Shading complete.
Nu are efect asupra corpurilor alcatuite din "wireframe"; trebuie neaparat sa existe suprafete
opace (3DFACE), ca si pentru HIDE.
SHAPE
Comanda SHAPE insereaza un "shape" (simbol) definit anterior in desen; acesta se afla intr-un
fisier ".shx" incarcat anterior cu LOAD.
Sintaxa: SHAPE Shape name (or ?) <default>: (nume simbol)
Starting point: (punct)
Height <1.0>: (nr. real)
Angle <0>: (unghi in grade)
Daca la prima cerere raspundeti cu "?", va fi afisata lista simbolurilor incarcate la momentul
respectiv.
SH
SHELL
Comanda SHELL determina iesirea temporara in sistemul de operare, fara abandonarea sesiunii
curente de desenare. Comanda SH este asemanatoare, dar pot fi executate numai comenzi DOS
interne.
Sintaxa: SHELL
DOS command: (numele comenzii dorite)
Dupa executarea programului apelat, reapare prompterul "Command:".
Daca la "DOS command:" raspundeti cu Enter, apare prompterul "C>>". Acum puteti introduce o
succesiune de comenzi DOS. Pentru a reveni in editorul de desenare, introduceti "EXIT".
SKETCH

Comanda SKETCH permite desenarea cu mana libera. Este necesara folosirea unei tablete de
digitizare sau a unui mouse.
Sintaxa: SKETCH Record increment: (valoare nr. real)
Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect .
Subcomenzi:
P
X
Q
R
E
C
.

Ridicarea /coborarea creionului


Inregistrarea liniilor temporare si iesirea din Sketch
Renuntarea la liniile temporare si iesirea din Sketch
Inregistrarea liniilor temporare si ramanerea in Sketch
Stergerea liniilor temporare de la un punct spec. pana la sfarsit
Connect: relansare "sketch" de la ultimul punct
Desenarea liniilor temporare de la punctul curent (pen up)

SNAP
Comanda SNAP determina deplasarea cursorului pas cu pas. Marimea pasului poate fi
modificata tot cu SNAP.
Sintaxa:

SNAP Snap spacing or ON/ OFF/ Aspect/ Rotate/ Style <val. curenta>:

Semnificatia optiunilor:
NUMAR
Modifica marimea pasului
ON
trece in mod "pas cu pas"
OFF
renunta la "pas cu pas"
ROTATE
Roteste reteaua imaginara determinata de marimea pasului
ASPECT
Modifica marimea pasului pe X si Y
STYLE ISO
Mod "snap" izometric
STYLE STANDARD Mod "snap" normal
SOLID
SOLID ofera posibilitatea realizarii de suprafete (plane) umplute.
Sintaxa: SOLID First point: (punct)
Second point: (punct)
Third point: (punct)
Fourth point: (punct, sau Enter pentru sectiune triunghiulara)
Third point: (punct, sau Enter pentru incheierea comenzii)
Atentie la ordinea punctelor !
STATUS

Comanda STATUS produce un raport asupra starii curente a desenului.


Sintaxa:

STATUS

NOTA: In timpul cotarii (Dim:), STATUS listeaza starea curenta a variabilelor de cotare.
STRETCH
Comanda STRETCH permite mutarea unei portiuni din desen selectata prin SELECT, pastrand
legaturile cu restul desenului, ramas neschimbat. Poate fi aplicata entitatilor de tip line, arc, trace,
solid, polyline, 3Dline si 3Dface.
Sintaxa: STRETCH Select objects to stretch by window
Select objects:
Dupa selectare, apare:
Base point:
New point:
STRETCH se comporta diferit cu diferitele tipuri de entitati. Capetele liniilor sunt deplasate;
arcele sunt transformate in linii sau sunt modificate (cand este posibil) pozitia centrului si
unghiurile de inceput si sfarsit; polilinia este tratata segment cu segment, in functie de tipul
segmentului respectiv (linie sau arc); informatiile referitoare la rotunjirea sau interpolarea
poliliniilor nu sunt afectate de STRETCH.
STYLE
Comanda STYLE este folosita la crearea unui stil nou de text sau la modificarea unui stil
existent. Fiecare stil foloseste un font la care i se aplica o inaltime, un factor de
extensie/compresie si un unghi de inclinare a textului. Se poate alege modul "backwards" (in
oglinda de la dreapta spre stanga) sau "upside-down" (in oglinda de sus in jos).
Sintaxa: STYLE Text style name (or ?): (nume stil)
Font file <val. implicita>: (nume fisier)
Height <val. implicita>: (valoare)
Width factor <val. implicita>: (factor de scara)
Obliquing angle <val. implicita>: (unghi)
Backwards? <Y/N>
Upside-down? <Y/N>
Vertical? <Y/N>
(nume stil) este acum stilul curent.
Stilul creat devine stilul propriu textelor ce vor fi desenate.
TABLET

Comanda TABLET este folosita pentru introducerea in AutoCAD a unui desen de pe hartie, prin
intermediul unei tablete digitizoare. TABLET poate fi folosita si pentru introducerea comenzilor
dintr-un meniu aflat pe tableta.
Sintaxa: TABLET ON
Modul tablet ON
TABLET OFF Modul tablet OFF
TABLET CAL Calibreaza tableta pentru desenul de introdus
TABLET CFG Configureaza tableta pentru meniul si zona de desenare dorite
TABSURF
Comanda TABSURF (TABulated SURFace) genereaza o suprafata prin deplasarea unui contur
intr-o directie specificata.
Sintaxa: TABSURF
Select path curve:
Select direction vector:
Conturul ("path curve") poate fi o linie, un arc, cerc sau o poliilnie (2D sau 3D). Liniile de
suprafata vor fi paralele cu directia indicata. Directia este indicata prin selectarea unei linii sau a
unei polilinii deschise care va indica directia si lungimea liniilor de suprafata (generatoarele).
TEXT
Comanda TEXT deseneaza un text de marimea dorita, inclinat cu unghiul dorit.
Sintaxa: TEXT Start point or Align/Center/Fit/Mid/Right/Style: (punct)
Height <val. implicita>: (valoare sau doua puncte)
Angle <val. implicita>: (unghi sau punct)
Text: (sirul ce trebuie desenat)
Daca introduceti un punct la "Starting point", textul va fi aliniat la stanga relativ la acel punct.
Alte variante:
A Aliniere intre doua puncte selectate. In acest caz nu vor mai fi cerute inaltimea si unghiul.
C Centrarea textului fata de punctul ales.
F Alinierea textului intre doua puncte cu un factor de scara numai pe X.
M Centrarea textului fata de un punct ales, atat pe orizontala cat si pe verticala.
R Alinierea fata de punctul de sfarsit (aliniere la dreapta).
S Selectarea unui stil de text diferit.
TEXTSCR
Vezi comanda GRAPHSCR.
TIME

Daca introduceti comanda TIME, obtineti ceva de genul:


Command: TIME
Current time:
Drawing created:
Drawing last updated:
Time in drawing editor:
Elapsed timer:
Timer on.

08 NOV 1985 at 09:10:44.005


23 JUL 1985 at 07:21:30.648
18 SEP 1985 at 15:33:59.771
0 days 00:02:54.520
0 days 00:00:30.772

Urmatorul prompter va fi:


Display/ON/OFF/Reset:
unde:
Display - Repeta afisarea de mai sus, cu timpul reactualizat.
On
- Porneste ceasul utilizator (elapsed timer) implicit ON.
Off
- Opreste ceasul utilizatorului.
Reset - Reseteaza ceasul utilizatorului.
TRACE
Comanda TRACE serveste la trasarea liniilor cu grosime nenula.
Sintaxa: TRACE
Trace width <val. implicita>: (o valoare)
From point: (punct)
To point: (punct)
To point: (punct)
To point: (Enter pentru incheierea unui "trace")
Pentru desenarea traseelor orizontale sau verticale se poate folosi modul de lucru ORTHO.
TRIM
Daca ati facut un desen la care ati trasat linii mai lungi decat trebuia si doriti acum sa le "tundeti"
capetele, dati comanda TRIM. Ulterior, puteti elimina conturul de tundere, daca are numai scop
ajutator.
Sintaxa: TRIM Select cutting edges(s)
Select objects: selectati muchiile taietoare (conturul de tundere).
Select objects: Enter
Select object to TRIM: selectati capetele de retezat.

U
Comanda U anuleaza efectul ultimei comenzi introduse. Numele comenzii anulate va fi afisat. Se
poate introduce comanda U de mai multe ori, pana la anularea tuturor comenzilor de la inceputul
sesiunii de lucru.
Nu afecteaza comenzile care lucreaza cu fisiere (cele de export in fisiere).
UCS
Comanda UCS (User Coordinate System) defineste sau modifica sistemul de coordonate folosit.
Sintaxa: UCS
Origin/ ZAxis/ 3point/ Entity/ View/ X/ Y/ Z/ Prev/ Restore/ Save/ Del/ ?/ <World>:
Optiunile:
Origin punctul in care se va deplasa originea UCS-ului curent, si va deveni originea noului
UCS.
ZAxis defineste un nou UCS folosind o origine (punct) si un punct care indica sensul pozitiv al
axei Z. Se va cere:
Origin point <implicit>: (noua origine)
Point on positive portion of Z-axis <implicit>:(punct de pe axa Z, cu coord. Z pozitiva)
3point defineste noul UCS prin 3 puncte: originea, sensul pozitiv al axei X si sensul pozitiv al
axei Y. Se cere:
Origin point <implicit>:
Point on positive portion of the X-axis <implicit>:
Point on positive-Y portion of the UCS X-Y plane <implicit>:
Cele trei puncte nu pot fi coliniare.
Entity defineste noul UCS folosind o entitate existenta. Planul x0y va fi paralel cu planul x0y
al UCS-ului in care a fost desenata entitatea selectata, iar directia Z va fi aceea
No related posts.
Etichete: autocad, comenzi