Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Galaţi Disciplina: Consiliere şi orientare

ţă ” Gala ţ i Disciplina: Consiliere ş i orientare Profesor: ANASIA Simona Clasa a XII-a

Profesor: ANASIA Simona Clasa a XII-a A , 1 oră / săptămână Număr de înregistrare: ……………………………

Planificare calendaristică

Avizat

Anul şcolar 2014-2015

Director

Şef catedră

Modulul

Competenţe

 

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Observaţii

specifice

ore

   

1.1

Tehnici de management al resurselor personale; asumarea

   

Prima săptămână este dedicată analizei situaţiei şcolare pe anul precedent.

Autocunoaştere şi dezvoltare personală

1.1

responsabilității și a consecințelor

4 + 1

Conform

1.2

Strategii de responsabilizare și de pregătire pentru viața de

planificării

 

adult

Comunicare şi abilităţi sociale

 

2.1

Comportamente de cooperare în grupurile de apartenență

     

2.1, 2.2

2.2

Modalitati de adaptare la schimbările din cadrul grupului

3

 

2.3

Calitățile liderilor; dezvoltarea calităților de lider

   

3.1

Managementul informaţiilor

     

Managementul informaţiilor si al învăţării

Resurse relevante cu privire la învățare, muncă și carieră

3.1, 3.2, 3.3

3.2

Managementul învăţării

3

 

Gândirea critică și autocontrolul asupra propriei învățări Învățarea permanentă

   

4.1.

Alternative educationale

     

Învățământ postobligatoriu, Educația adulților, Echivalarea diplomelor la nivel european

Planificarea carierei

4.1, 4.2

4.2.

Elemente de marketing personal

5

Portofoliul personal. Planul de carieră. Succesul personal și profesional Documente Europass și specifice angajării

   

5.1.

Calitatea vieții personale

     

Impactul carierei și profesiei. Situații de criză

Calitatea stilului de viaţă

5.1, 5.2, 5.3

5.2.

Calitatea relațiilor sociale și a mediului de muncă

16

Pregătirea pentru examene. Managementul stressului

   

5.3.

Egalitatea de șanse în dezvoltarea carierei

 

Opțiunile de carieră și stereotipurile de gen

1

 

MODULUL

SUBMODULUL

TEMA

DATA

 

COMPETENTE

STRATEGII DE REALIZARE

MODALITĂŢI DE EVALUARE şi REALIZARE FEED-BACK

OBSERVAŢII

 

(CONŢINUTURI)

SPECIFICE

 

METODE

MIJLOACE

   

Analiza situaţiei educaţionale în anul şcolar precedent. Alegerea tematicii la disciplina “Consiliere şi Orientare”

S1

 

Conversatia Dezbaterea Observare Discutia Studiul de caz Analiza

     

1.

Autocunoaştere

1.1

Managementul

     

Exercitiul de autocunoastere

     

şi dezvoltare

resurselor

Dezvoltarea abilităților

S7 & S8

Interpretarea testului Modalități de gestionare a problemelor posibil apărute – discuție liberă

personală

personale

1.1

Conversația Dezbaterea Observaţia Discuția Studiul de caz Analiza Interevaluarea

Fișa Succesul Profesional , Activitatea 3 și Activitatea 4 din Manualul Elevului JA România

1.2

   

Responsabilizare și pregătire pentru

Evaluare personală

S5& S6

viața de adult

2.

Comunicare şi

2.1

             

abilităţi sociale

Cooperare în

Chestionare

grupurile de

apartenență

Strategia CEAS

S9

2.1

Teste

Fişe individuale Activităţi practice Simularea unor situații reale Teste cu alegere a unor opțiuni de comportament Interpretarea testelor

Exerciţiul Brainstorming Conversatia Dezbaterea

Activitatea 5

2.2

   

Adaptarea la

Activitatea 7

schimbările din

Lucrul în echipă

S10

2.2

Observarea Jocul de rol Analiza

grupul de

apartenență

2.3

     

Calități de lider

16 abilităti pentru succes

S11

2.3

Activitatea 1

 

3.

Managementul

3.1

Managementul

     

Conversatia

Calculator conectat la internet Chestionare Teste Fișe de lucru Pliante

   

informaţiilor şi

informaţiilor

Mass-media și Internet – surse de informare privind piața muncii și cariera

învăţării

S4

3.1

Dezbaterea Observarea

Analiza Studiul de caz Simularea Exercițiul

Activităţi practice

Fişe de lucru Reclame și reportaje TV și online

 

3.2

Managementul

     

Exemplificarea Conversatia

     

învăţării

Organizarea timpului.

S2

Proiect individual

3.2

Dezbaterea

Fişe de lucru

Activităţi practice

Autocontrolul învățării

S3

3.3

Observarea Analiza Studiul de caz

Jurnalul săptămânii

2

4.

Planificarea

4.1

     

Lectura

Pliante Informații online Informații de la studenți

Discuții

 

carierei

Alternative

Învățământ postliceal – variante și oportunități

S16

4.1

Conversatia

Dezbateri

educaționale

Dezbaterea

 

Analiza

 

Alegerea unei facultăți

S17

Observația

 

4.2

     

Lectura Conversatia Dezbaterea

Analiza Jocul de rol Simularea Interviul

   

Redactarea documentelor specifice în format electronic pentru elaborarea portofoliului personal

Elemente de

Anunțul de angajare. CV-ul. Scrisoarea de intenție

S19&S20

Modele de

Exemple acte

marketing

personal

4.2

documente

Materiale JA

Europass

https://europass.ced

 

România

efop.europa.eu/en/d

Cererea de angajare. Pregătirea interviului

S21

ocuments

5.

Calitatea stilului

5.1

Profilaxia bolilor pentru sezonul rece

S12

Cunoaşterea riscurilor de îmbolnăviri şi prevenirea apariţiei acestora

       

de viaţă

Calitatea vieţii

www.go.ise.ro

S27

personale

Educaţia sexuală – Educaţie pentru sănătate

S14

www.cognitrom

Săptămâna “Școala

altfel”

 

.ro

Calculator

 

Consecinţele consumului de droguri

S13

Videoproiector

Măsuri de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere

CD (film)

Chestionare

HIV – SIDA – combatere şi prevenţie

S15

Teste

 

Vizionarea unui film Conversatia Dezbaterea Jocul de rol Lectura Explicaţia Demonstraţia Studiul de caz Exercițiul

Scheme

Comportamente in situatii speciale

S32

Tehnici de

comunicare –

Manualul

Educaţie rutieră

S30

profesorului – pag.

10

Codul etic al anturajului

S31

Reacții previzibile în situații problematice la locul de muncă

S22

5.1

Simulări situații de criză la locul de muncă – Activitatea 2 – manualul Succesul profesional

Relația familie – școală - comunitate

S23

 

5.2

Analiza situaţiei şcolare pe semestrul I

S18

 

Calitatea relaţiilor

sociale şi a mediului de muncă

Analiza situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea

S33

http://lifecoaching.c

om.ro/ro/managem

Managementul stresului

S28

5.2

entul-stresului

Pe ultima sută de metri – pregătirea examenelor

S29

3

5.3

Cariera potrivită?

S24

   

Fișă de evaluare a intereselor profesionale – Manualul JA –

Egalitatea de șanse

în dezvoltarea

carierei

5.3

Conversatia Dezbaterea Observare Discutia Studiul de caz Analiza

Toți diferiți, toți egali

S25 & S26

Modulul Lucrează în echipă!

Ghidul Toți egali – activități pentru întreprinderi

Competenţe specifice:

1.1.

Elaborarea unui program personalizat de reușită personală și profesională

2.1.

Analiza beneficiilor comportamentului de cooperare

2.2.

Analiza factorilor care contribuie la dezvoltarea abilităților de lider

3.1.

Exersarea abilităților de utilizare eficientă a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta și evalua informații despre învățare, muncă, carieră

3.2.

Exersarea abilităților de învățare critică, creativă și eficientă, în vederea obținerii reușitei personale și profesionale

3.3.

Explicarea necesității și avantajelor învățării permanente

4.1.

Evaluarea pregătirii personale pentru continuarea studiilor/ pentru inserția profesională

4.2.

Exersarea abilităților de utilizare a documentelor de marketing personal și Europass, în vederea continuării studiilor sau a inserției pe piața muncii

5.1.

Analizarea conceptului de calitate a vieții în contextul dezvoltării carierei

5.2.

Exersarea abilităților de management al stressului în pregătirea pentru examene

5.3.

Analiza conceptelor de egalitate de șanse și de egalitate de gen, din perspectiva planificării carierei

4

Săptămâna

 

Perioada

Început

Sfârşit

S1

15.09

19.09

S2

22.09

26.09

S3

29.09

3.10

S4

6.10

10.10

S5

13.10

17.10

S6

20.10

24.10

S7

27.10

31.10

S8

3.11

7.11

S9

10.11

14.11

S10

17.11

21.11

S11

24.11

28.11

S12

1.12

5.12

S13

8.12

12.12

S14

15.12

19.12

S15

5.01

9.01

S16

12.01

16.01

S17

19.01

23.01

S18

26.01

30.01

S19

9.02

13.02

S20

16.02

20.02

S21

23.02

27.02

S22

2.03

6.03

S23

9.03

13.03

S24

16.03

20.03

S25

23.03

27.03

S26

30.03

3.04

S28

20.04

24.04

S29

27.04

1.05

S30

4.05

8.05

S31

11.05

15.05

S32

18.05

22.05

S33

25.05

29.05

S27 (06.04 – 10.04) este Săptămâna “Școala Altfel”, fiind dedicată activităților specifice. Nu este inclusă cu temă în planificare, dar există în structura anului școlar.

5