Sunteți pe pagina 1din 2

CALCUL HIDRAULIC AL ALBIEI REGULARIZATE

Debitul de calcul cu asigurarea de 5%:


Verificarea sectiunii de scurgere km 0+050

i1 :=0.064

n1 :=0.030

coeficient de rugozitate

conform Tabel 2.10 pentru canale pereate cu starea de prelucrare a


suprafetei m axima
mc
Prin incercari s-a determinat aria si perimetrul udat considerand o
Qc :=54
s
sectiune perpendiculara pe directia de curgere a apei.

cota
0.3
0.6
0.9
1.2

Ai
2.53
5.34
8.41
11.75

Pi
9.08
10.16
11.24
12.32

Ri
0.278634
0.525591
0.748221
0.953734

Ci
26.96212
29.95752
31.76634
33.07221

vi
2.916729
4.450965
5.631275
6.619138

0.3
7.37
0.6
23.76
h1 := Q1 :=

0.9
47.35
1.2
77.77

Qi
7.379324
23.76816
47.35902
77.77487

Rezulta ca pentru Q5%=54m c/s h=0.96 m


CHEIA LIMN IMETRICA LA KM 0+050

h1

2.5
2.25
2
1.75
m
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

54

0.96

12

18

24

30

36

42

48

54

Q1

60

mc
s

cota de referinta: 287 mdMN; Q=54 mc/s


Tronson Sectiunea Lungime
1- 2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12

150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100

i%

Vmed

0.042 4.83 0.96


0.039 4.654 1.103
4.596 1.103
0.039
4.654 1.128
4.596 1.128
0.028
3.944 1.48
3.894 1.48
0.028
3.46 1.704
3.46 1.704
0.019
3.249 1.834
3.208 1.834
0.016
2.981 1.963
2.981 1.963
0.016
2.981 2.017
2.981 2.017
0.016
2.981 2.07
2.981 2.07
0.016
2.981 2.124
2.944 2.124
0.025
3.68 1.917
3.726 1.917
0.025
3.726 1.971

I en

8.4

0.8

31

0.053755 0.142934

8.4

0.8

31

0.053755 0.024874

8.4

0.8

31

0.053755 0.351864

8.4

0.8

31

0.053755 0.224561

8.4

0.8

31

0.053755 0.129636

8.4

0.8

31

0.053755 0.128889

8.4

0.8

31

0.053755 0.053755

8.4

0.8

31

0.053755 0.053755

8.4

0.8

31

0.053755 0.053755

8.4

0.8

31

0.053755 -0.20715

8.4

0.8

31

0.053755 0.053755