Sunteți pe pagina 1din 1

S e r t i f i k a t Ta n d a

Lulus ASI EKLUSIF 6 bulan


diberikan kepada

S1 ASI-X
Dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang,

Mengetahui,

Drs MARDIYANTO
Camat Kecamatan Donomulyo
NIP 19670404 198602 1 002

Malang

Dr. ROSIHAN ANWAR


Kepala Puskesmas Donomulyo
NIP 19590113 195902 1 005