Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE INVESTIII

Costuri eligibile
Cod unic

Categoria de cost

Cantitate

Pre
unitar

Valoare
total

Anul 1

5=3x4

Costuri pentru realizarea de investiii n active corporale


Realizare construcii
Obiectiv 1
Obiectiv ...
Subtotal construcii

nchiriere construcii
Chirie obiectiv 1
Chirie obiectiv ...
Subtotal chirii
Instalaii tehnice, maini i
echipamente
Echipament 1
Echipament ...
Subtotal echipamente
Costuri pentru realizarea de investiii n active necorporale
Activ necorporal 1
Activ necorporal ...
Subtotal active necorporale
Costuri pentru realizarea de investiii n alte active/costuri
Alte active/costuri 1
Alte active/costuri ...
Subtotal alte active

Total general

ESTIII

Se va specifica anul calendaristic

- lei fr TVA-

Se va specifica suprafaa (mp) pentru fiecare ob

igibile

Se va trece cel mult valoarea maxim de 1.650 l


situaia n care costul pe mp este mai mare dec

Costuri neeligibile

Se va specifica valoarea costurilor eligibile ce vo

Anul 2

Anul n

Cantitate

Pre
unitar

10

Valoare
total
11 = 9 x 10

Se va specifica suprafaa (mp) pentru fiecare ob

Se va trece costul suplimentar ce depete val


situaia n care costul pe mp este mai mare dec

Se va specifica suprafaa (mp) pentru fiecare ob

Se va trece cel mult valoarea maxim eligibil d


investiiei, n situaia n care costul pe mp/lun

Se va specifica valoarea costurilor eligibile ce v

Se va specifica suprafaa (mp) pentru fiecare o

Se va trece costul suplimentar ce depete va


realizare a investiiei, n situaia n care costul

Se va inregistra cantitatea pentru fiecare tip d

Se va nregistra valoarea unitar a fiecrui acti

Se va specifica valoarea costurilor eligibile ce v

Se va nregistra:
- valoarea unitar a fiecrui activ neeligibil
sau
- costurile suplimentare aferente fiecrui acti

Se va inregistra:
- cantitatea pentru fiecare tip de activ corpora
sau
- cantitatea pentru fiecare tip de activ corpor
care sunt costuri suplimentare (ex: montaj, tra

Se va nregistra valoarea unitar a fiecrui act

Se va inregistra cantitatea pentru fiecare tip d

Se va nregistra valoarea unitar a fiecrui act

Se va inregistra cantitatea pentru fiecare tip d

Se va specifica valoarea costurilor eligibile ce

Se va nregistra valoarea unitar a fiecrui ac


Se va inregistra cantitatea pentru fiecare tip

a anul calendaristic

a suprafaa (mp) pentru fiecare obiectiv de construcii realizat

el mult valoarea maxim de 1.650 lei/mp, conform standard de cost, n


re costul pe mp este mai mare dect acest standard.

ca valoarea costurilor eligibile ce vor fi realizate n fiecare an conform graficului de realizare a investiiei

ca suprafaa (mp) pentru fiecare obiectiv de construcii realizat

ostul suplimentar ce depete valoarea de 1.650 lei/mp, conform standard de cost, n


re costul pe mp este mai mare dect acest standard.

ca suprafaa (mp) pentru fiecare obiectiv de construcii nchiriat

cel mult valoarea maxim eligibil de 22 lei/mp/lun x nr.de luni de nchiriere aferent perioadei de realizare a
n situaia n care costul pe mp/lun al chiriei este mai mare dect aceast valoare.

fica valoarea costurilor eligibile ce vor fi realizate n fiecare an conform graficului de realizare a investiiei

fica suprafaa (mp) pentru fiecare obiectiv de construcii nchiriat

costul suplimentar ce depete valoarea maxim eligibil de 22 lei/mp/lun x nr.de luni de nchiriere aferent perioadei de
nvestiiei, n situaia n care costul pe mp/lun al chiriei este mai mare dect aceast valoare.

stra cantitatea pentru fiecare tip de activ corporal eligibil ce va fi achiziionat

stra valoarea unitar a fiecrui activ corporal eligibil

fica valoarea costurilor eligibile ce vor fi realizate n fiecare an conform graficului de realizare a investiiei

stra:
unitar a fiecrui activ neeligibil

suplimentare aferente fiecrui activ corporal eligibil

stra:
a pentru fiecare tip de activ corporal neeligibil ce va fi achiziionat

a pentru fiecare tip de activ corporal eligibil ce va fi achiziionat in situatia n


osturi suplimentare (ex: montaj, transport, etc.)

istra valoarea unitar a fiecrui activ necorporal neeligibil

istra cantitatea pentru fiecare tip de activ necorporal neeligibil ce va fi achiziionat

istra valoarea unitar a fiecrui activ care nu se ncadreaz n situaiile anterioare

istra cantitatea pentru fiecare tip de activ ce va fi achiziionat i nu se ncadreaz n situaiile anterioare

ifica valoarea costurilor eligibile ce vor fi realizate n fiecare an conform graficului de realizare a investiiei

gistra valoarea unitar a fiecrui activ necorporal eligibil

gistra cantitatea pentru fiecare tip de activ necorporal eligibil ce va fi achiziionat

vestiiei

e realizare a

vestiiei

iere aferent perioadei de

vestiiei

terioare

nvestiiei

Grafic de realizare a investiiei


- lei fr TVA-

Valoare total a
investiiei

Anul 1

Anul 2

Anul n