Sunteți pe pagina 1din 14

1.

In aceasta foaie se vor regasi toate inputurile aferente veniturilor


2. Toate datele se vor fundamenta cu formule de calcul pentru a putea fi verificate
3. Informatiile finale ce vor fi obtinute se vor prelua corespunzator in foaia de calcul "CPP" prin utilizarea de formule
4. Fiecare societate isi va crea propriul algoritm privind fundamentarea veniturilor in functie de specificul activitatii
Inputurile pot fi: cantitati produse, cantitati vandute, preturi de vanzare, valori totale, inflatie, curs de schimb, alte venituri etc.

1. In aceasta foaie se vor regasi toate inputurile aferente cheltuielilor


2. Toate datele se vor fundamenta cu formule de calcul pentru a putea fi verificate
3. Informatiile finale ce vor fi obtinute se vor prelua corespunzator in foaia de calcul "CPP" prin utilizar
4. Fiecare societate isi va crea propriul algoritm privind fundamentarea cheltuielilor in functie de specif

Inputurile pot fi: tipurile de produse realizate, cheltuieli cu materia prima, materiale, numar de salariati

a de calcul "CPP" prin utilizarea de formule


heltuielilor in functie de specificul activitatii

materiale, numar de salariati, salarii, contributii privind salariile , valori totale, inflatie, curs de schimb etc.

chimb etc.

Fundamentare elemente bilant

1. In aceasta foaie se vor regasi toate inputurile aferente elementelor componente din "Bilant"
2. Toate datele se vor fundamenta cu formule de calcul pentru a putea fi verificate
3. Informatiile finale ce vor fi obtinute se vor prelua corespunzator in foaia de calcul "Bilant" prin u
4. Fiecare societate isi va crea propriul algoritm privind fundamentarea cheltuielilor in functie de sp

Inputurile pot fi: informatii privind creditele societatii, perioade de rambursare, coeficient de plata l

Page 5

Fundamentare elemente bilant

or componente din "Bilant"


tea fi verificate
n foaia de calcul "Bilant" prin utilizarea de formule
area cheltuielilor in functie de specificul activitatii

mbursare, coeficient de plata la facturile furnizorilor, coeficient de incasare din productia vanduta, valori totale, inflatie, curs

Page 6

Fundamentare elemente bilant

duta, valori totale, inflatie, curs de schimb etc.

Page 7

Fundamentarea contului de profit si pierdere


Perioada de realizare
a investiiei
Se vor specifica anii
Nr. crt.

Anul 0
(anterior depunerii
cererii de acord
pentru finantare)

Categoria

Perioada de meninere a investiiei

calendaristici

Anul 1

Anul 2

Anul n

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Venituri din exploatare


1

Cifra de afaceri neta (cont


701+702+703+704+705+706+708+707 -709+766+7411)

LEI

Venituri aferente costului productiei in curs de executie


(Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) (cont 711+712))

LEI

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si


capitalizata (cont 721+722)
4 Alte venituri din exploatare cont (758+7417+7815)
5 Venituri din exploatare (rand 1+2+3+4) total
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli materiale total (cont 601+602 6
7412+603+604+606+608+605-7413+607-609)
Cheltuieli cu personalul total (cont641+642+643+6447
7414+645 - 7415)
Ajustari de valoare privind imob. corp. si necorp., circulante
8 si provizioane (cont 6811+6813 -7813+654+6814-7547814+6812-7812)
Alte cheltuieli de exploatare (cont
9 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628
-7416+635+652+658+666)
10 Cheltuieli de exploatare total (rand 6+7+8+9)
11 Profitul sau pierderea din exploatare (rand 5-10)
Venituri financiare total
Venituri financiare total(cont
12
7611+7613+763+766+762+764+765+767+768)
Cheltuieli financiare, din care
3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Cheltuieli privind dobanzile si ajustari de valoare privind


imobilizarile financiare (cont 666-7418+686-786)
Alte cheltuieli financiare (cont 663+664+665+667+ 668)
Cheltuieli financiare total
Profitul sau pierderea financiara:
Profit (rand 12-15)
Pierdere (rand 15-12)
Profitul sau pierederea curent(a):
Profit (rand 5+12-10-15)
Pierdere (rand 10+15-5-12)
Venituri extraordinare (cont 771)
Cheltuieli extraordinare (cont 671)
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara:
Profit(rand 22-23)
Pierdere(rand 23-22)
Venituri totale (rand 5+12+22)
Cheltuieli totale (rand 10+15+23)
Profitul sau pierderea brut(a) din care:
Profit (rand 27-28)
Pierdere (rand 28-27)
Impozitul pe profit (cont 691)
Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (cont
698)
Profitul sau pierderea neta a perioadei de raportare
Profit (rand 30-31-32-33)
Pierdere (rand 31+32+33); (rand 32+33-30)

LEI
LEI
LEI

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

LEI
LEI
LEI

LEI
LEI
LEI
LEI

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

0
0
0

LEI
LEI
LEI
LEI

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT leiPerioada de realizare a investiiei

Denumirea elementului

Nr. crt.

Imobilizari necorporale (cont 201-2801+203 -2803-2903+205+208-2805 -28082905-2908+2071-2807-2907+233+234-2933)

01

Imobilizari corporale (cont 211+212-2811-2812-2911-2912+213+223 -2813


-2913+214+224-2814-2914+231+232-2931)

02

Imobilizari financiare (cont 261-2961+2671+2672 -2964+263 -2962+2673+26742965+265+266-2963+2675+2676+2677+2678+2679-2966 - 2968)

03

Active imobilizate (rand 01+02+03) Total

04

Stocuri:
Materii prime si materiale consumabile (cont 301+321+302+322+303+323+/308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)+(Productia in curs de
executie cont 331+332+341+/-348-393-3941-3952)+(Produse finite si marfuri
cont 345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-39453946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)+(Avansuri pentru cumparat stocuri
cont 4091)

05

Creante:
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an
trebuie prezentate separat pe fiecare element) (Creante comerciale cont
2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)+(Sume de
incasat de la entitati afiliate cont 451-495)+(Sume de incasat de la entitatile de
care compania este legata in virtutea intereselor de participare cont 453- 495)+
(Alte creante cont 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+
445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)+(Capital subscris si nevarsat
cont 456-495)

06

Investitii pe termen scurt (cont 501-591+505+506+507+508-595-596598+5113+5114)

07

Casa si conturi la banci (cont 5112+512+531+532+541+542)

08

II

Total active circulante (rand 05+06+07+08)

III Cheltuieli n avans (cont 471)


TOTAL ACTIV (rand 04+09+10)
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an (rand
IV
13+14+15+16+17+18+19+20)

Anul 5

11

12

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

09
10

15
16

12 Efecte de comert de platit (cont 403+405)

17

13 Sume datorate entitatilor afiliate (cont 1661+1685+2691+451)

18

14

Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de


participare (cont 1663+1686+2692+453)

19

15

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale, datoriile privind asigurrile sociale (cont
1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+4
41+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186
+5193+5194+5195+5196+5197)

20

21
22
23
24
25

18 Avansuri incasate in contul comenzilor (cont 419)

26

19 Datorii comerciale (cont 401+404+408)

27

20 Efecte de comert de platit (cont 403+405)

28

21 Sume datorate entitatilor afiliate(cont 1661+1685+2691+451)

29

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale, datoriile privind asigurrile sociale (cont
1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423

Anul 4

11 Datorii comerciale (cont 401+404+408)

23 +4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+51

Anul 3

14

Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de


participare (cont 1663+1686+2692+453)

Anul 2

10 Avansuri incasate in contul comenzilor (cont 419)

22

Anul 1

Sume datorate institutiilor de credit (cont


1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

Sume datorate institutiilor de credit (cont


1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

Anul n

17

Anul 2

13

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile


16
din emisiunea de obligatiuni convertibile (cont 161+1681-169)

Anul 1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile


din emisiunea de obligatiuni convertibile (cont 161+1681-169)

V ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rand 09+10-12-34)

Anul 0
(anterior
depunerii
cererii de
acord
pentru
finantare)

VI TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 9+21)


Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioada mai mare de un an (rand
VII
24+25+26+27+28+29+30+31)

Perioada de meninere a investiiei

Se vor specifica anii


calendaristici

30

31

96+5197)

24 PROVIZIOANE (cont 1515+1516+1511+1512+1513+1514+1518)


VIII Venituri in avans (cont 475+472+478+2075) din care:

32
33

25 Sume de reluat intr-o perioada mai mica de un an (cont 472)

34

26 Capital si rezerve (cont 1012+1011+1015+1018)

35

27 Prime de capital (cont 104)

36

28 Rezerve din reevaluare (cont 105)

37

29 Rezerve (cont 1061+1063+1065+1068)

38

30 Actiuni proprii (cont 109)

39

31 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (cont 141)

40

32 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (cont 149)

41

33 Profitul sau pierderea reportata (cont 117)

42

34 Sold C

43

35 Sold D

44

36 Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare (cont 121)

45

37 Sold C

46

38 Sold D

47

39 Repartizarea profitului (cont 129)

48

40 Capitaluri proprii Total (rand 35+36+37+38-39+40+41+43-44+46-47-48)

49

41 Patrimoniul public (ct.1016)


IX Capitaluri Total (rand 49+50)

50

DATORII TOTALE

51

FLUX DE NUMERAR PE ANI -LEI-

Denumirea elementului

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:


Incasari de la clienti
Plati catre furnizori si angajati
Dobanzi platite
Impozit pe profit pltit
Numerar net din activitati de exploatare
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitie
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
Dividende platite
Numerar net din activitati de finantare
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

Anul 0
(anterior
depunerii
cererii de
acord
pentru
finanare)

Perioada de
a investi
Se realizare
vor specifica
anii iei

Perioada de meninere a investiiei

calendaristici

Anul 1

Anul 2

Anul n

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar


Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

ATENTIE: Toate datele din fiecare celula de calcul se vor fundamenta cu formule de calcul pentru a putea fi verificate

Total

INDICATORI
Perioada de realizare a investiiei

Perioada de monitorizare a investiiei

Se vor specifica anii


calendaristici

Anul
Nr.
crt.
1

Specificatie
Rentabilitatea cifrei de faceri (Rca)
Rca = 100 X (Profit net/Cifra de afaceri)

An 1

An n

UM
%

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Valorile (limitele
indicatorilor) acceptabile
conform H.G. nr.807/2014

Valoare
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rca 2,5%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rsg > 1,66

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

T m 0%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rlc 1

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

I gi<=60%

Rata de solvabilitate general (Rsg)


Rsg = Active totale/Datorii totale
Trendul rezultatului net

Tm =100x
(Rezultatul net aferent perioadei curente Rezultatul
net aferent perioadei similare a anului
precedent)/Rezultatul net aferent perioadei similare
a anului precedent n valoare absolut

An 2

Rata lichidittii curente R LC= Active


curente/Datorii curente
Indicatorul gradului de ndatorare
Igi=(Capital mprumutat/Capital
angajat)x100

Rata rentabilitii economice R e = (Profit


brut/Active totale)x100

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Superioar ratei inflaiei

Rata rentabilitii financiare


Rf
=(Profitul net/Capitaluri proprii ale
ntreprinderii)x100

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Superioar ratei medii a


dobnzii de pia