Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU CU REFERIRE LA :

CLADIRE EXISTENTA P + E PARTIAL CARE SE REABILITEAZA

B-Beneficiar
C-Constructor
E-Elaborator
F-Furnizor

A.PLAN DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


FAZA

ASPECT DE MEDIU

1.Identificarea

Prezenta unor
cantitati importante de
deseuri aflate pe
amplasament
Volum de pamant,
depozitat

cladirii
existente si
pregatirea
suprafetei de
teren pentru
trasare in zona
unde se va
realiza
extinderea
executare
sapaturi ,
fundatii si
retele.
2.Desfaceri si
demolari de
tamplarie,
sarpanta,
pardoseli,placa
je.

Depozitare neglijenta
a materialelor in
santier ca si excesul
in depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii in
opera.
Utilaje cu defecte ce
pot pierde carburanti
sau/si uleiuri

MASURI DE REDUCERE

Evacuarea materialelor existente ca deseuri


de ctre constructor sau de firma autorizat
pentru transport si depozitare deseuri,
colectare selectiv.
Indepartarea imediat a pamantului si
depozitarea lui in locuri stabilite de Primrie.
(groapa de imprumunt)

COSTURI
FARA TVA

COSTURI
FARA TVA

RESPONSABILITATI

RESPONSABILITATI

Instalare

Functionare

Instalare

Functionare

B,F

COMENTARII
(ex.impacturi
secundare)

Producerea
prafului,
zgomotului.
Circulatie dificila
in incinta
santierului

C,F

C,F

Depozitarea confom planului de organizare de


santier si aprovizionare ritmic.

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.

3.Finalizarea
lucrarilor de
consolidari ale
elementelor
constructive la
cladirea
existenta a
Caminului
Cultural.

4.Finalizarea
lucrarilor de
extindere
corp adiacent
5la cladirea
existenta a
Caminului
Cultural.

5.Finalizarea
lucrarilor de
finisaje
interioare si
exterioare,
termoizolatii,
hidroizolatii,
instltii
interioare si
retele
prevazute in
cadrul
reabilitarii si
modernizarii
cladirii
Caminului
Cultural.

6.Utilizare in
timp

Depozitare neglijenta
a materialelor in
santier ca si excesul
in depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii in
opera.
Utilaje cu defecte ce
pot pierde carburanti
sau/si uleiuri
Depozitare neglijenta
a materialelor in
santier ca si excesul
in depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii in
opera.
Utilaje cu defecte ce
pot pierde carburanti
sau/si uleiuri
Depozitare neglijenta
a materialelor in
santier ca si excesul
in depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii in
opera.
Utilaje cu defecte ce
pot pierde carburanti
sau/si uleiuri

Lipsa colectrii
selective a deseurilor
menajere

Depozitarea confom planului de organizare de


santier si aprovizionare ritmic.

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.
Depozitarea confom planului de organizare de
santier si aprovizionare ritmic.

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.
Depozitarea confom planului de organizare de
santier si aprovizionare ritmic.

C,F

C,F

C,F

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.

Colectarea selectiva a deseurilor menajere si


organizarea spatiilor de colectare a acestora.

Aspect neglijent
al incintei

B.PLAN DE MONITORIZARE

FAZA

1.Respectarea

CE PARAMETRU
ESTE
MONITORIZAT

UNDE ESTE
MONITORIZAT
PARAMETRUL

Volum deseuri existent

functiunii
pentru fiecare
incapere
conform
destinatiei din
proiect
2 Amenajari
exterioare ,
spatii plantate
alei pietonale
si carosabile,
casiuri si rigole
, eliminarea
apei pluviale

Volumul de materiale
necesar construirii

3.Utilizare in
timp

Cantitatea de deseuri
menajere si din activitatea
de construire

MODUL DE
MONITORIZ.
AL
PARAMETRULUI
Proces verbal
constatare

Proces verbal
constatare

CAND ESTE
MONITORIZ.
PARAMETRUL
FRECVENTA
DE
MASURARE
Perioada
executarii
lucrarilor de
consolidare

Perioada
construirii

Contract cu firma
desemnata pentru
indepartarea
deseurilor.

Permanent

DE CE
ESTE
MONITORIZAT
PARAMETRUL

COSTURI
FARA
TVA

COSTURI
FARA
TVA

Instalare

Instalare

Functionare

Instalare

Functionare

Chelt.diverse
si
neprevazute

C,F

Pentru
indepartarea
deseurilor

Cheltuieli
C+M

Evitarea polurii
sit-ului in care
se afla
constructia

Cheltuieli
C+M

Evitarea polurii
mediului

Conform
contract

Intocmit,
S.C. EXPLORARI S.R.L.

RESPONSABILITATI

Cheltuieli
C+M

Conform
contract