Sunteți pe pagina 1din 46

Lege

privind registratorii comerciali


i activitatea de nregistrare n registrul comerului, precum i
pentru modificarea unor acte normative cu inciden
asupra activitii de nregistrare n registrul comerului
TITLUL I
Dispoziii introductive
Capitolul I
Domeniul de aplicare
Art.1 - Prezenta lege reglementeaz:
a) procedura de nregistrare n registrul comerului n baza controlului registratorului
comercial sau, dup caz, n baza hotrrii instanei judectoreti;
b) profesia de registrator comercial;
c) modul de organizare i funcionare a Oficiului Naional al Registrului Comerului,
denumit n continuare, O.N.R.C, i a oficiilor registrului comerului teritoriale.
Art.2 - Dispoziiile prezentei legi nu sunt aplicabile serviciilor prestate n contextul libertii de
prestare transfrontalier a serviciilor, astfel cum este prevzut de art.56 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene.
Capitolul II
Registrul comerului - serviciu public de interes general
Art.3 - (1) Registrul comerului este serviciul public de interes general prin care se asigur
publicitatea constituirii i a meniunilor privind funcionarea societilor comerciale, a companiilor
naionale i societilor naionale, a regiilor autonome, grupurilor de interes economic,
societilor
cooperative, organizaiilor cooperatiste, societilor europene, societilor cooperative europene
i a
grupurilor europene de interes economic cu sediul principal sau sedii secundare n Romnia,
publicitatea persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i ntreprinderilor familiale
care
desfoar activiti economice, precum i a altor persoane fizice i juridice expres prevzute
de
lege.
(2) n sensul prezentei legi, prin nregistrare n registrul comerului se nelege nmatricularea
persoanelor juridice, nregistrarea persoanelor fizice, nscrierea de acte, fapte i meniuni,
depunerea
i/sau menionarea de acte, nscrierea meniunii privind depunerea declaraiilor-tip pe propria
rspundere privind autorizarea funcionrii i a datelor cuprinse n acestea i alte operaiuni
care,
potrivit legii, se menioneaz n registrul comerului.
(3) nregistrarea n registrul comerului se efectueaz electronic, iar informaiile privind
nregistrrile efectuate n registrul comerului teritorial se transfer obligatoriu i automat i n
registrul central al comerului. Oficiile registrului comerului comunic electronic O.N.R.C. orice
nregistrare operat, n termen de cel mult 3 zile de la efectuare, n vederea nregistrrii n
registrul
central al comerului.
Art. 4 - (1) Registrul comerului cuprinde registrele comerului teritoriale, inute de oficiile
registrului comerului teritoriale, i registrul central al comerului, inut de O.N.R.C.
(2) Registrele comerului teritoriale i registrul central al comerului se in n sistem
computerizat.
Art.5 - (1) Registrul comerului este alctuit dintr-un registru pentru nregistrarea persoanelor
fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i ntreprinderilor familiale, un registru pentru

nregistrarea societilor cooperative i cooperativelor agricole i un registru pentru nregistrarea


societilor comerciale i a altor persoane juridice a cror nregistrare este prevzut de lege.
Pentru
fiecare an se deschide cte un registru.
(2) Fiecare dintre registrele prevzute la alin.(1) se ine n sistem computerizat.
(3) Persoanele fizice i juridice supuse nregistrrii poart un numr de ordine n registrul
comerului teritorial, ncepnd cu numrul curent 1 n fiecare an.
(4) Oficiul registrului comerului ine i un dosar pentru fiecare persoan fizic sau juridic
supus nregistrrii. nregistrrile efectuate n registrul computerizat vor fi evideniate i n
dosarul
persoanei fizice sau juridice, dup caz.

2
(5) Modul de inere a registrelor, de efectuare a nregistrrilor i de furnizare a informaiilor se
stabilete prin norme, aprobate prin ordin al ministrului justiiei.
Art.6 - (1) Registrul comerului este public. Oficiul registrului comerului elibereaz, la cererea
i pe cheltuiala solicitantului, copii certificate ale nregistrrilor efectuate n registru i de pe
actele
depuse n susinerea cererilor de nregistrare, precum i informaii despre datele nregistrate n
registrul comerului i certificate constatatoare c un anumit act sau fapt este ori nu este
nregistrat.
(2) Actele prevzute la alin.(1) pot fi cerute i eliberate i prin coresponden.
(3) La cerere, documentele prevzute la alin.(1) se elibereaz n form electronic, cu
transmitere on-line, avnd ncorporat, ataat sau logic asociat semntura electronic
extins.
(4) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii i/sau informaii, indiferent de modalitatea de
furnizare, sunt stabilite prin hotrre a Guvernului i nu pot depi costurile administrative
implicate
de eliberarea acestora.
Titlul II
Organizarea Oficiului Naional al Registrului Comerului
Capitolul I
Rolul i structura Oficiului Naional al Registrului Comerului
Art.7 - (1) O.N.R.C. este instituie public, cu personalitate juridic, organizat n subordinea
Ministerului Justiiei, finanat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiiei.
(2) O.N.R.C. are sediul central n municipiul Bucureti.
Art.8 - Rolul principal al O.N.R.C. l constituie ndeplinirea publicitii legale a actelor, faptelor
i meniunilor persoanelor fizice i juridice prevzute la art.3 alin.(1), prin organizarea serviciului
public de inere a registrului comerului i de editare a buletinului electronic al registrului
comerului.
Art.9 (1) n cadrul O.N.R.C. funcioneaz Direcia Registratori Comerciali, care asigur
ndrumarea metodologic a registratorilor comerciali, aplicarea unitar a legii n activitatea de
nregistrare n registrul comerului, formarea profesional iniial i continu a registratorilor
comerciali, precum i controlul respectrii de ctre registratori a statutului profesional, a Codului
deontologic i a Regulamentului intern al O.N.R.C..
(2) Direcia Registratori Comerciali elaboreaz Manualul registratorului comercial, Ghidul de
bune practici privind activitatea de nregistrare n registrul comerului, alte documente utile n
desfurarea activitii de soluionare a cererilor de nregistrare n registrul comerului i asigur
secretariatul comisiei de disciplin prevzute la art.57.
Art.10 - (1) n subordinea O.N.R.C. funcioneaz oficiile registrului comerului teritoriale
structuri fr personalitate juridic, organizate n fiecare jude i n municipiul Bucureti.
(2) n cadrul oficiilor registrului comerului teritoriale pot funciona birouri teritoriale, care se

nfiineaz potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a O.N.R.C. i a oficiilor


registrului
comerului.
Art.11 - (1) Structura organizatoric i modul de funcionare a O.N.R.C. i a oficiilor registrului
comerului teritoriale, numrul maxim de posturi, precum i drepturile i obligaiile personalului
se
stabilesc prin regulament de organizare i funcionare, aprobat prin hotrre a Guvernului, la
propunerea ministrului justiiei.
(2) Nomenclatorul de funcii al O.N.R.C. cuprinde funcii specifice registrului comerului, de
execuie i de conducere, respectiv personal de specialitate juridic, personal de specialitate
informatic, inspectori specialiti, refereni specialiti, alte categorii de personal, care
beneficiaz de
vechime n specialitate.
(3) Perioada n care personalul de specialitate juridic ndeplinete funcia de registrator
comercial i/sau de consilier juridic i perioada n care o persoan cu studii de specialitate
juridic
ndeplinete funcia de director general, director general adjunct, director direcie, ef serviciu,
ef
birou din cadrul O.N.R.C., director, director adjunct al unui oficiu al registrului comerului, ef
serviciu,
ef birou al unui compartiment din cadrul unui oficiu al registrului comerului constituie vechime
n
specialitate juridic.
(4) Personalul O.N.R.C. i personalul oficiilor registrului comerului teritoriale este remunerat
pentru desfurarea unor activiti n calitate de membri ai unor comisii de examinare, de
soluionare

3
a contestaiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri cu o indemnizaie de 1% din
salariul de baz, stabilit potrivit legii.
Art.12 (1) O.N.R.C. este condus de un director general, care este ajutat n activitatea de
conducere i de reprezentare a instituiei de doi directori generali adjunci.
(2) Directorul general i directorii generali adjunci sunt numii de ministrul justiiei, n condiiile
legii.
(3) Oficiile registrului comerului teritoriale sunt conduse de directori. Oficiul Registrului
Comerului Bucureti este condus de un director, care este ajutat n activitatea de conducere de
doi
directori adjunci.
(4) Directorii i directorii adjunci sunt numii de ministrul justiiei, n condiiile legii.
(5) Personalul necesar pentru funcionarea O.N.R.C. i a oficiilor registrului comerului se
selecioneaz prin concurs, potrivit legii, iar procedura de ocupare a posturilor vacante se
stabilete
prin ordin al ministrului justiiei, la propunerea O.N.R.C..
(6) Numirea personalului, cu excepia registratorilor comerciali, se face de ctre directorul
general al O.N.R.C.
Capitolul II
Buletinul electronic al registrului comerului
Art.13 - (1) O.N.R.C. editeaz Buletinul electronic al registrului comerului, la nivel naional,
pe baza unei platforme electronice centrale, care constituie buletinul naional pentru efectuarea
publicitii actelor i faptelor comercianilor n sensul prevederilor art.3 alin.(5) din Directiva
101/2009/CE, din 16 septembrie 2009, de coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor
impuse

societilor n statele membre, n nelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru
protejarea intereselor asociailor sau terilor.
(2) n Buletinul electronic al registrului comerului sunt publicate:
a) actele, faptele i meniunile nregistrate n registrul comerului, pentru care legea prevede
i obligaia efecturii publicitii;
b) hotrrile judectoreti nregistrate n registrul comerului, pentru care legea prevede i
obligaia efecturii publicitii;
c) alte acte nregistrate n registrul comerului, pentru care legea prevede, alturi de
nregistrarea n registrul comerului, i obligaia efecturii publicitii printr-un buletin sau gazet
oficial;
d) informaii privind meniunile efectuate din oficiu n registrul comerului, n baza hotrrilor
judectoreti comunicate de instanele judectoreti sau a altor nscrisuri emise de autoriti i
instituii publice, dup caz, alte persoane expres prevzute de lege n exercitarea unor atribuii
legale, potrivit actelor normative speciale.
(3) nscrisurile prevzute la alin.(2) lit.a)-c) sunt publicate n extras.
Art.14 (1) nscrisurile, n extras, i informaiile prevzute la art.13 alin.(2) lit. d) ce urmeaz
a fi publicate n Buletinul electronic al registrului comerului se transmit electronic de oficiile
registrului comerului la O.N.R.C. n termen de cel mult 3 zile de la nregistrarea lor n registrul
comerului.
(2) Publicarea se face pe baza unui tarif fix, stabilit la nivelul unei meniuni n registrul
comerului pentru persoanele fizice i persoane juridice prevzute la art.3 alin.(1), pentru fiecare
act, fapt sau meniune publicat, cu excepia informaiilor prevzute la art. 13 alin. (2) lit. d),
care se
realizeaz din oficiu.
Art.15 La cererea persoanelor interesate, transmis n scris sau electronic, O.N.R.C.,
asigur furnizarea Buletinului electronic al registrului comerului, copii ale actelor publicate i
informaii i certificate constatatoare c un act este sau nu este publicat, pe baz de tarife de
furnizare, stabilite prin hotrre a Guvernului. Tarifele pot fi actualizate anual, n raport cu
indicele
inflaiei.
Art.16 - (1) Coninutul, etapele i condiiile de finanare a publicrii Buletinului electronic al
registrului comerului, precum i de publicare, furnizare i distribuire a acestuia se stabilesc prin
hotrre a Guvernului.
(2) Organizarea, formatul-cadru i modul de inere a Buletinului electronic al registrului
comerului, formatul-cadru al actelor, meniunilor i faptelor care se public, dup caz, al
hotrrilor

4
judectoreti i a altor acte prevzute n mod expres de lege i modalitatea de comunicare a
acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei, la propunerea O.N.R.C..
Capitolul III
Atribuiile O.N.R.C. i ale oficiilor registrului comerului teritoriale
Art.17 - O.N.R.C. are urmtoarele atribuii:
a) inerea registrului comerului central computerizat;
b) asigurarea sistemului informatic unitar al registrului comerului;
c) editarea buletinului electronic al registrului comerului;
d) furnizarea de informaii din registrul comerului, certificate constatatoare, extrase privind
soluiile pronunate de registratorii comerciali pn la eliberarea ncheierilor acestora i altele;
e) asigurarea cadrului juridic, metodologic i organizatoric unitar al registrului comerului i
pentru derularea celorlalte activiti, la nivel naional;
f) asigurarea resurselor umane i a logisticii necesare desfurrii activitilor aflate n
competena O.N.R.C. i a oficiilor registrului comerului;

g) cooperarea i colaborarea cu autoriti i instituii publice naionale i internaionale;


h) formularea de propuneri i participarea la elaborarea proiectelor de acte normative care
vizeaz domeniul su de activitate;
i) alte atribuii prevzute de lege.
Art.18 - Oficiile registrului comerului teritoriale au urmtoarele atribuii:
a) inerea registrului comerului local computerizat;
b) furnizarea de informaii din registrul comerului, certificate constatatoare i altele;
c) desfurarea serviciilor de asisten n vederea nregistrrii n registrul comerului;
d) obinerea codului unic de nregistrare i a altor informaii i/sau documente prevzute n mod
expres de lege, potrivit procedurii de transmitere stabilite prin protocol ncheiat ntre O.N.R.C.
i Ministerul Finanelor Publice, denumit n continuare, M.F.P., prin Agenia Naional de
Administrare Fiscal, denumit n continuare, A.N.A.F.;
e) transmiterea declaraiilor-tip pe propria rspundere privind autorizarea funcionrii la
autoritile i instituiile avizatoare;
f) obinerea informaiilor din cazierul fiscal, organizat de M.F.P., prin A.N.A.F., potrivit procedurii
de transmitere stabilite prin protocol ncheiat ntre O.N.R.C. i M.F.P., prin A.N.A.F.;
g) cooperarea cu autoriti i instituii publice locale;
h) alte atribuii prevzute de lege sau de regulamentul de organizare i funcionare.
Art.19 - Serviciile de asisten prevzute de art.18 lit. c) constau n:
a) redactarea declaraiei pe propria rspundere a fondatorilor, asociailor sau a reprezentanilor
legali ai acestora, administratorilor, directorilor, mputerniciilor sucursalelor i a cenzorilor c
ndeplinesc condiiile prevzute de lege;
b) redactarea actului constitutiv, a statutului i contractului de societate, a acordului de
constituire, dup caz, precum i forma actualizat a acestora, precum i darea de dat cert
pentru acestea;
c) redactarea actului modificator, a actului adiional ori, dup caz, a hotrrii privind modificarea
actului constitutiv, statutului, contractului, acordului de constituire, adoptat de adunarea
general a membrilor, asociailor, acionarilor, dup caz, ori de asociatului unic, precum i
darea de dat cert pentru acestea.
Art.20 O.N.R.C, direct i prin oficiile registrului comerului teritoriale desfoar urmtoarele
activiti auxiliare, finanate din venituri proprii, nfiinate n condiiile legii:
(a) activiti de formare profesional n materii incidente procedurii de nregistrare n registrul
comerului, destinate personalului O.N.R.C. i altor persoane interesate;
(b) activiti conexe nregistrrii n registrul comerului.
Art.21 Activitile de formare profesional prevzute la art.20 lit.a) constau n:
a) organizarea programelor de formare continu, specializat i aprofundat, destinate
personalului O.N.R.C.;
b) organizarea de seminarii, conferine etc., cu participarea persoanelor interesate;
c) derularea de programe de cooperare naional i internaional cu diferite instituii,
autoriti naionale i internaionale;

5
d) editarea i comercializarea de culegeri de practic comercial privind registrul
comerului;
e) editarea i comercializarea revistei O.N.R.C.;
f) realizarea i exploatarea bibliotecii O.N.R.C.;
g) consultarea culegerilor de practic comercial privind registrul comerului, a revistei i
bibliotecii O.N.R.C.
Art.22 - (1) Activitile prevzute la art. 21 reprezint cursuri inute de formatori interni, prin
cumul de funcii, i de formatori externi, pe baz de convenii de colaborare.
(2) Formatorii interni sunt persoane care i desfoar activitatea n cadrul sistemului

registrului comerului i sunt desemnai de directorul general al O.N.R.C., pe baza unei


proceduri de
selecie, stabilite prin ordin al ministrului justiiei. Pentru ndeplinirea rolului de formator intern
persoana desemnat va fi remunerat prin raportare la salariul de baz, proporional cu
numrul de
ore lucrate n calitate de formator.
(3) Formatori externi pot fi: judectori, avocai, reprezentani ai mediului universitar, specialiti
n dreptul societilor comerciale, n legislaia pieei de capital, n domeniul societilor de credit,
precum i n alte materii relevante pentru procedura de nregistrare n registrul comerului.
Art.23 Activitile conexe nregistrrii prevzute la art.20 lit.b) sunt urmtoarele:
a) ndrumarea prealabil i pentru completarea cererii de nregistrare i a formularelor tipizate
specifice activitii registrului comerului i tehnoredactarea acestora;
b) publicarea de ghiduri de informare i culegeri de jurispruden.
c) preluarea i transmiterea ctre Regia Autonom Monitorul Oficial a actelor pentru care
legea prevede, n mod expres, publicarea n Monitorul Oficial al Romniei;
d) transmiterea i/sau obinerea de acte ctre/de la anumite entiti, pe baz de protocol de
colaborare;
e) multiplicarea, dac este cazul, a documentelor aferente operaiunilor de nregistrare,
f) vnzarea de timbru judiciar, pe baz de convenie;
g) consultarea dosarelor comercianilor din arhiva electronic la sediul O.N.R.C. i sediile
oficiilor registrului comerului teritoriale;
h) publicarea pe pagina de Internet a unor documente n domeniul registrului comerului,
dac, prin lege nu se prevede publicarea cu titlu gratuit.
Art.24 - (1) Pentru efectuarea operaiunilor aflate n competena sa, oficiul registrului
comerului percepe taxe i tarife, stabilite prin hotrre a Guvernului. Acestea se pot actualiza
anual
n raport cu rata inflaiei.
(2) Veniturile realizate din derularea activitilor prevzute la art18 se vireaz la bugetul de
stat.
(3) Tarifele pentru prestarea activitilor auxiliare se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei.
Acestea pot fi indexate anual, n funcie de rata inflaiei.
(4) Taxele i tarifele se achit la casieria oficiului registrului comerului sau prin virament n
contul O.N.R.C., deschis la Trezoreria Statului.
Art.25 (1) O.N.R.C. ncheie protocoale de colaborare cu autoritile i instituiile publice,
precum i cu alte entiti prevzute de lege, avnd ca obiect schimbul de informaii i stabilirea
procedurilor comune de lucru, n vederea ndeplinirii atribuiilor stabilite de lege.
(2) n exercitarea competenelor sale, ON.R.C. i oficiile registrului comerului teritoriale
colecteaz, proceseaz i prelucreaz date i informaii, inclusiv de natura datelor cu caracter
personal, crora le sunt aplicabile prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu
modificrile i
completrile ulterioare, consimmntul pentru procesarea acestora fiind prezumat a fi dat prin
depunerea cererilor de nregistrare la oficiul registrului comerului.
TITLUL III
Registratorii comerciali
Capitolul 1
Dispoziii generale

6
Art.26 Registratorul comercial este nvestit cu prerogative de autoritate public, efectund
controlul administrativ de legalitate prealabil nregistrrii n registrul comerului.
Art.27 - Registratorul comercial ndeplinete urmtoarele atribuii:

a) verific cererile de nregistrare i nscrisurile depuse n susinerea acestora, pentru a se


asigura respectarea cerinelor legale pentru nregistrarea solicitat;
b) verific achitarea taxelor i tarifelor legale;
c) verific documentele de identificare ale solicitanilor i, dac este cazul, documentele prin
care sunt mputernicii s susin cererile de nregistrare;
e) autorizeaz, prin ncheiere, constituirea persoanelor juridice, dispune nmatricularea
acestora n registrul comerului i efectuarea publicitii actelor, faptelor i meniunilor prin
Buletinul
electronic al registrului comerului;
f) dispune, prin ncheiere, nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice autorizate,
ntreprinderilor individuale i a ntreprinderilor familiale;
g) autorizeaz, prin ncheiere, funcionarea persoanelor juridice, a persoanelor fizice
autorizate, a ntreprinderilor individuale i a ntreprinderilor familiale, pe baza declaraiilor-tip pe
propria rspundere privind autorizarea funcionrii, care se nregistreaz n registrul comerului;
h) dispune, prin ncheiere, nregistrarea n registrul comerului a actelor, faptelor i
meniunilor privitoare la funcionarea persoanelor fizice i juridice prevzute de art.3 alin.(1);
i) verific ndeplinirea actelor i formalitilor prealabile fuziunii, n cazul n care la constituirea
prin fuziune a unei societi europene sau a unei societi cooperative europene particip o
societate
comercial sau o societate cooperativ - persoan juridic romn -, precum i n cazul fuziunii
transfrontaliere la care particip o societate comercial de naionalitate romn ori o societate
european cu sediul n Romnia.
j) verific ndeplinirea actelor i formalitilor prealabile transferului sediului unei societi
europene sau al unei societi cooperative europene din Romnia n alt stat membru;
l) d dat cert pe ncheierile pe care le pronun, atestnd data la care s-a soluionat
cererea de nregistrare i calitatea de registrator comercial a celui care a pronunat ncheierea;
m) certific semntura pentru dovedirea specimenului de semntur, n cazul n care legea
prevede aceast obligaie n vederea nregistrrii n registrul comerului, prin aplicarea de dare
de
dat cert, dup verificarea prealabil a documentelor originale de identificare a solicitanilor;
n) poate certifica declaraii pe propria rspundere, cu excepia declaraiilor-tip privind
autorizarea funcionrii, prin aplicarea de dare de dat cert, dup verificarea prealabil a
documentelor originale de identificare ale solicitanilor;
o) certific copiile de pe ncheierile pe care le pronun, prin darea de dat cert, care atest
data, conformitatea copiei cu exemplarul original al ncheierii pronunate i calitatea de
registrator
comercial, n vederea eliberrii acestora solicitanilor;
p) alte atribuii prevzute de lege.
Art.28 (1) n ndeplinirea atribuiilor conferite de lege, registratorul comercial este imparial
i se supune numai legii i Codului deontologic al registratorilor comerciali. El nu poate fi supus
niciunei restricii, presiuni, constrngeri sau intimidri din partea unei autoriti sau a unei
persoane
fizice sau juridice.
(2) Codul deontologic al registratorilor comerciali se aprob prin ordin al ministrului justiiei, la
propunerea O.N.R.C.
Art.29 - Pentru realizarea competenelor sale legale, registratorul colaboreaz cu personalul
oficiilor registrului comerului teritoriale, care asigur lucrrile de gref i arhiv potrivit
Regulamentului de organizare i funcionare a O.N.R.C. i a oficiilor registrului comerului
teritoriale.
Art.30 - Controlul operaiunilor de nregistrare n registrul comerului efectuate de personalul

oficiilor registrului comerului teritoriale se asigur de ctre Direcia Registratori Comerciali din
cadrul
O.N.R.C.. Acest control nu exonereaz de rspundere personalul oficiului registrului comerului,
care
conduce i execut operaiunile de nregistrare n registrului comerului dispuse prin ncheiere a
registratorului comercial sau prin hotrre judectoreasc definitiv sau irevocabil, dup caz.
Capitolul II
Admiterea n corpul registratorilor comerciali

7
Art.31 - Poate fi numit registrator comercial persoana fizic care ndeplinete n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
a) are cetenia romn i domiciliul n Romnia;
b) are capacitate deplin de exerciiu;
c) este liceniat n studii juridice de lung durat;
d) are 5 ani de vechime n specialitate juridic;
e) a promovat concursul pentru admiterea n profesie;
f) nu are cazier fiscal;
g) nu a fost condamnat pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului
sau contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei,
de
fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie;
h) este apt din punct de vedere medical i psihologic pentru ocuparea funciei.
Art.32 Poate fi numit registrator comercial fr ndeplinirea condiiilor prevzute la art.31
lit.d) i e) persoana cu studii juridice care:
a) la data cererii de admitere n profesie exercit funcia de director general, director
general adjunct al ONRC, director, director adjunct al unui oficiu al registrului comerului,
director de
direcie, ef serviciu, ef birou n cadrul O.N.R.C. i al oficiilor registrului comerului i are o
vechime
de minim 3 ani n cadrul O.N.R.C. i/sau al oficiilor registrului comerului;
b) la data cererii de admitere n profesie exercit funcia de consilier juridic i are o
vechime n activitate juridic de cel puin 3 ani n cadrul O.N.R.C. sau al oficiilor registrului
comerului
ori are o vechime cumulat de 3 ani n activitate juridic i ntr-una dintre funciile prevzute la
lit.a).
Art.33 - (1) Numrul de posturi de registratori comerciali i procedura de organizare a
admiterii n profesie potrivit prevederilor art.3132 se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei, la
propunerea O.N.R.C..
(2) Concursul de admitere n profesie prevzut la art.31 lit.e) este organizat de O.N.R.C., iar
rezultatele sale sunt validate de ministrul justiiei.
Art.34 - (1) Registratorii comerciali sunt numii n funcie i nvestii cu autoritate public prin
ordin al ministrului justiiei.
(2) Pentru fiecare registrator comercial se va ntocmi i gestiona un dosar profesional
confidenial, gestionat de departamentul de resurse umane al O.N.R.C..
(3) Registratorul comercial are acces la propriul dosar profesional, fr nicio ngrdire, iar la
cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.
Capitolul III
Nedemniti, incompatibiliti, interdicii, conflicte de interese
Art.35 - Este nedemn de a fi registrator comercial :
a) persoana condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra

statului sau contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea
justiiei,
de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie;
b) persoana care, n exercitarea profesiei de registrator comercial, a svrit abuzuri prin
care au fost nclcate drepturi i liberti fundamentale ale omului, fapt constatat prin hotrre
judectoreasc definitiv sau irevocabil, dup caz;
c) persoana creia i s-a aplicat interdicia de a exercita profesia pe o durat stabilit prin
hotrre judectoreasc sau disciplinar.
Art.36 - Exercitarea profesiei de registrator comercial este incompatibil cu:
a) orice alt profesie autorizat sau salarizat n ar sau n strintate;
b) calitatea de asociat sau de membru n organele de conducere, administrare sau control la
societi comerciale, grup de interes economic i la alte persoane juridice care desfoar i
activitate economic;
c) alte incompatibiliti prevzute de lege.
Art.37 - Exercitarea profesiei de registrator comercial este compatibil cu:
a) activitatea didactic universitar i de cercetare juridic, activitatea literar, cultural i
publicistic;

8
b) activitatea n cadrul unor comisii de studii, de redactare a unor proiecte de acte normative,
de examinare i altele asemenea;
c) calitatea de membru al societilor tiinifice sau academice, precum i al persoanelor
juridice de drept privat fr scop lucrativ.
Art.38 - (1) Registratorul comercial nu poate soluiona cererile de nregistrare n registrul
comerului formulate de so/soie, rude sau afini pn la gradul IV inclusiv i nici cererile de
nregistrare privitoare la o persoan juridic n care acetia au calitatea de asociai, acionari,
membri, administratori, directori, persoane mputernicite, cenzori.
(2) Direcia Registratori Comerciali din cadrul O.N.R.C. asigur soluionarea cererilor de
nregistrare n cauz, precum i ori de cte ori registratorii comerciali care i desfoar
activitatea
la nivelul oficiilor registrului comerului teritoriale nu sunt disponibili, pentru motivul prevzut la
alin.(1) sau pentru alte cauze, prin desemnarea unui alt registrator care s se pronune asupra
cererii
de nregistrare.
(3) n situaiile prevzute la alin. (2), soluionarea cererilor de nregistrare se poate realiza i
la sediul central al O.N.R.C. de ctre un registrator comercial desemnat din cadrul Direciei
Registratori Comerciali, caz n care, cererile de nregistrare n cauz i toate documente ataate
acestora se comunic electronic la O.N.R.C. de ctre oficiile registrului comerului teritoriale n
cauz, documentele avnd aceleai efecte i for probant echivalent cu nscrisurile originale.
(4) ncheierile pronunate n condiiile alin.(3) se comunic n regim de urgen, n format
electronic oficiului registrului comerului teritorial care urmeaz s procedeze la eliberarea
documentelor ctre solicitant, cu excepia ncheierii pronunate de registrator, care i va fi
comunicat
solicitantului de ctre O.N.R.C prin coresponden.
Art.39 - (1) Registratorii comerciali nu pot face parte din partide politice sau formaiuni politice
i nici s desfoare sau s participe la activiti cu caracter politic.
(2) Registratorii comerciali au obligaia ca, n exercitarea atribuiilor ce le revin, s se abin
de la exprimarea sau manifestarea public a convingerilor i preferinelor lor politice, s nu
favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaie creia i este aplicabil acelai regim juridic ca
i
partidelor politice.
Art.40 - (1) Registratorilor comerciali le este interzis s solicite sau s accepte, direct sau

indirect, pentru ei sau pentru alii, n considerarea funciei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea n funcie, pe parcursul exercitrii funciei, precum i la eliberarea din funcie,
registratorii comerciali sunt obligai s depun, n condiiile legii, declaraia de avere i
declaraia de
interese. Declaraia de avere i declaraia de interese se actualizeaz anual, potrivit legii.
Capitolul IV
Drepturile i obligaiile registratorilor comerciali
Art.41 Registratorii comerciali sunt liberi s organizeze sau s adere la organizaii
profesionale locale, naionale sau internaionale, n scopul aprrii intereselor lor profesionale.
Art.42 - (1) Dreptul de asociere sindical este garantat registratorilor comerciali.
(2) Registratorii comerciali pot, n mod liber, s nfiineze organizaii sindicale, s adere la ele
i s exercite orice mandat n cadrul acestora.
(3) Registratorilor comerciali le este recunoscut dreptul la grev, n condiiile legii.
Art.43 - Pentru anul 2011, drepturile salariale ale registratorului comercial se stabilesc la
nivelul funciei de consilier juridic specialist IA din cadrul oficiului registrului comerului teritorial
unde i
desfoar activitatea, n condiii identice de munc i de vechime, majorate cu 30%.
Art.44 - Registratorii comerciali beneficiaz anual de un concediu de odihn pltit i au
dreptul la concedii medicale i la alte concedii, n conformitate cu legislaia n vigoare.
Art.45 - Registratorii comerciali au obligaia s pstreze confidenialitatea informaiilor,
documentelor, faptelor de care iau cunotin n exercitarea funciei, n condiiile legii.
Art.46 - Registratorii comerciali au obligaia s se abin de la orice acte sau fapte de natur
s compromit demnitatea lor n profesie.

9
Capitolul V
Formarea profesional i evaluarea periodic a registratorilor comerciali
Art.47 - Registratorii comerciali particip anual la programe de formare profesional continu,
care se finalizeaz cu verificarea cunotinelor profesionale astfel dobndite.
Art.48 - (1) Formarea profesional continu constituie garania calitii activitii
registratorului comercial i a corectitudinii n exercitarea funciei.
(2) Formarea profesional continu trebuie s in seama de dinamica procesului legislativ i
a jurisprudenei instanelor judectoreti i a Curii Constituionale i const n cunoaterea
legislaiei
interne i internaionale n domeniile incidente operaiunilor de nregistrare n registrul
comerului i
trebuie s conin i programe de nvare a limbilor strine de circulaie internaional.
Art.49 - Responsabilitatea pentru formarea profesional continu a registratorilor comerciali
revine Direciei Registratori Comerciali din cadrul O.N.R.C., cursurile de pregtire fiind asigurate
de
Centrul de formare profesional, prevzut la art.9.
Art.50- (1) Registratorii comerciali sunt supui anual evalurii ndeplinirii criteriilor de
competen i performan profesional.
(2) Procedura de evaluare profesional a registratorilor comerciali se stabilete prin Codul
deontologic, aprobat prin ordin al ministrului justiiei.
Art.51 - (1) n urma evalurii profesionale a registratorului comercial, se poate acorda unul
dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfctor" sau "nesatisfctor".
(2) Registratorii comerciali care primesc calificativul "nesatisfctor" sunt obligai s urmeze
pentru o perioad de o lun cursuri speciale de pregtire i perfecionare profesional.
(3) Registratorii comerciali care primesc calificativul "satisfctor" n urma a dou evaluri
consecutive sunt obligai s urmeze pentru o perioad de o lun cursuri speciale de pregtire i
perfecionare profesional, n cadrul Centrului de formare profesional.

(4) Cursurile prevzute la alin. (2) i (3) se ncheie prin susinerea unui test de verificare a
cunotinelor dobndite.
(5) Registratorul comercial care primete n urma a trei evaluri consecutive
calificativul "nesatisfctor" sau care nu a promovat de dou ori testul prevzut la alin.(4) este
eliberat din funcie, prin ordin al ministrului justiiei.
Art.52 - (1) n cazul n care registratorul comercial este eliberat din funcie pentru c nu
corespunde profesional pentru exercitarea profesiei, potrivit art.51, O.N.R.C. i poate propune
acestuia, n termen de 10 zile lucrtoare de la eliberarea din funcie, un alt loc de munc potrivit
pregtirii sale profesionale, n cadrul O.N.R.C. sau al oficiilor registrului comerului.
(2) Salariatul i poate manifesta consimmntul pentru ocuparea postului propus n termen
de 3 zile lucrtoare de la data primirii propunerii O.N.R.C..
Capitolul VI
Rspunderea registratorilor comerciali
Art.53 - Registratorii comerciali rspund civil, disciplinar i penal, n condiiile legii.
Art.54 - (1) Registratorii comerciali rspund disciplinar pentru abaterile de la ndatoririle de
serviciu.
(2) Rspunderea disciplinar a registratorilor comerciali poate fi angajat numai potrivit
dispoziiilor prezentei legi.
Art.55 - Constituie abateri disciplinare:
a) nerespectarea confidenialitii lucrrilor care au acest caracter;
b) efectuarea cu ntrziere a lucrrilor, din motive imputabile;
c) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile sau alte nscrisuri depuse de solicitani;
d) refuzul nejustificat de a ndeplini o ndatorire de serviciu;
e) exercitarea funciei cu rea-credin sau din grav neglijen, dac fapta nu constituie
infraciune;

10
f) absenele nemotivate de la serviciu;
g) nerespectarea Regulamentului intern al O.N.R.C.
Art.56 - Sanciunile disciplinare care se pot aplica registratorilor comerciali, proporional cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul scris;
b) diminuarea remuneraiei lunare brute cu pn la 15% pe o perioad de la o lun la 3 luni;
c) eliberarea din funcie.
Art.57 - (1) Cercetarea disciplinar n cazul svririi de ctre registratorii comerciali a
abaterilor prevzute la art.55 i propunerea de aplicare a sanciunilor disciplinare prevzute la
art.56
se fac de o comisie format din:
a) directorul Direciei Registratori Comerciali din cadrul O.N.R.C;
b) 2 consilieri juridici ai Direciei Registratori Comerciali din cadrul O.N.R.C.;
d) 2 reprezentani ai Ministerului Justiiei.
(2) Organizarea i funcionarea comisiei de disciplin se stabilesc prin Codul deontologic al
registratorilor comerciali.
(3) Aplicarea sanciunilor disciplinare prevzute la art.56 lit.a)-b) se face de ctre directorul
general al O.N.R.C, prin decizie, n baza propunerii comisiei de cercetare disciplinar.
(4) Aplicarea sanciunii prevzute art.56 lit.c) se face prin ordin al ministrului justiiei, pe baza
propunerii comisiei de disciplin, comunicat ministrului de ctre directorul general al O.N.R.C.
(5) Decizia sau, dup caz, ordinul de aplicare a sanciunii poate fi contestat/contestat de
registratorul comercial la tribunal, respectiv la curtea de apel.
Capitolul VII
Suspendarea din funcie i ncetarea calitii de registrator comercial
Art.58 - (1) Registratorul comercial este suspendat din funcie cnd a fost pus n micare

aciunea penal mpotriva sa pentru svrirea unei infraciuni prevzute la art.31 lit.g).
(2) Suspendarea din funcie a registratorilor comerciali se dispune prin ordin al ministrului
justiiei, dispoziiile art. 57 fiind aplicate n mod corespunztor.
(3) n perioada suspendrii din funcie registratorul comercial nu beneficiaz de drepturile
salariale. Aceast perioad nu constituie vechime n specialitate juridic.
(4) n perioada suspendrii din funcie registratorului nu i sunt aplicabile dispoziiile
referitoare la incompatibilitile prevzute la art.36.
Art.59 (1) Calitatea de registrator comercial nceteaz:
a) prin demisie;
b) prin pensionare, potrivit legii;
c) dac a intervenit unul dintre cazurile de nedemnitate prevzute la art.35;
d) dac mpotriva registratorului comercial s-a luat msura eliberrii din funcie ca sanciune
disciplinar;
e) dac nu mai sunt ndeplinite condiiile pentru exercitarea profesiei prevzute la art. 31;
f) prin eliberare din funcie n temeiul art.51 alin.(5);
g) prin deces.
(2) Registratorul comercial este eliberat din funcie prin ordin al ministrului justiiei, n cazul
prevzut la alin.(1) lit.d) i lit.f), la propunerea comisiei de disciplin, iar n cazurile prevzute la
lit.a),
b), c) i e) la propunerea directorului general al O.N.R.C..
Art.60 - Dispoziiile Titlului III se completeaz, dup caz, cu prevederile legislaiei muncii.
TITLUL IV
Acte, fapte i meniuni care se nregistreaz n registrul comerului
Capitolul I
Obligaia de nregistrare n registrul comerului
Art.61 - (1) nainte de nceperea activitii economice, persoanele fizice i juridice prevzute
de art.3 alin.(1) trebuie s cear nregistrarea n registrul comerului i, dup caz, publicarea n
Buletinul electronic al registrului comerului, iar, n cursul exercitrii i la ncetarea activitii,

11
nscrierea i, dup caz, publicarea meniunilor privind actele i faptele a cror nregistrare i
publicare sunt prevzute de lege.
(2) Prin excepie de la alin.(1), nu trebuie s cear nregistrarea n registrul comerului
meseriaii i ranii care i desfac produsele din gospodria proprie.
(3) Condiiile pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea persoanelor supuse obligaiei de
nregistrare n registrul comerului sunt reglementate prin acte normative speciale.
Art.62 - (1) Publicitatea actelor persoanelor supuse obligaiei de nregistrare n registrul
comerului se poate efectua i ntr-una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii
Europene, n traducere certificat a documentelor.
(2) n caz de neconcordan ntre actul n limba romn i traducerea certificat pentru care
s-a efectuat publicitatea, societatea nu poate opune terilor textul tradus; acetia pot ns opune
societii traducerea certificat, cu excepia cazului n care societatea face dovada c ei
cunoteau
versiunea original, publicat potrivit legii.
(3) Oficiile registrului comerului asigur accesul i la copiile actelor prevzute la alin.(1) n
aceleai condiii ca i la actele n limba romn.
Art.63 - (1) nmatricularea i meniunile sunt opozabile terilor de la data efecturii lor n
registrul comerului sau a publicrii actelor aferente n Buletinul electronic al registrului
comerului,
dup caz.
(2) Persoana care are obligaia de a cere o nregistrare n registrul comerului nu poate opune

terilor actele ori faptele nenregistrate, n afar de cazul n care face dovada c ele erau
cunoscute
de acetia.
Capitolul II
nregistrarea n registrul comerului
Art.64 (1) Persoanele prevzute la art.3 alin.(1), cu excepia persoanelor fizice autorizate,
ntreprinderilor individuale i a ntreprinderilor familiale, dobndesc personalitate juridic, potrivit
legii,
de la data nregistrrii n registrul comerului a ncheierii registratorului comercial prin care se
autorizeaz constituirea i se dispune nmatricularea n registrul comerului, dac legea nu
dispune
altfel.
(2) Actele, faptele i meniunile persoanelor supuse obligaiei de nregistrare n registrul
comerului sunt reglementate prin acte normative speciale.
Art.65 - (1) Cererea de nregistrare n registrul comerului se depune la biroul unic din cadrul
oficiului registrului comerului teritorial de ctre fondatori, administratori sau de reprezentanii
acestora, n cazul persoanelor juridice, de persoana fizic sau de reprezentantul acesteia, n
cazul
nregistrrii unei persoane fizice autorizate, de ntreprinztorul titular al unei ntreprinderi
individuale,
respectiv de reprezentantul ntreprinderii familiale sau, dup caz, de orice membru al acesteia.
(2) Cererea de nregistrare, mpreun cu documentele nsoitoare, prevzute de
reglementrile n vigoare, precum i declaraiile-tip privind autorizarea funcionrii se depun la
ghieu
sau se pot transmite prin coresponden cu valoare declarat, care va conine i dovada privind
plata
taxelor i tarifelor legale n contul O.N.R.C., deschis la trezorerie, data primirii corespondenei
fiind
considerat data nregistrrii cererii.
(3) Cererea de nregistrare i documentele anexate acesteia n form electronic, avnd
ncorporat, ataat sau logic asociat semntura electronic extins, pot fi trimise prin pota
electronic.
(4) Comunicarea de ctre oficiile registrului comerului a actelor i orice alt coresponden
cu solicitanii se pot face i prin pot, la sediul principal ori secundar sau la domiciliul ales,
declarat
n cererea de nregistrare.
Art.66 - (1) Dup nregistrarea persoanelor fizice i juridice n registrul comerului, se
elibereaz certificatul de nregistrare, coninnd numrul de ordine din registrul comerului i
codul
unic de nregistrare atribuit de M.F.P., prin A.N.A.F., nsoit de ncheierea registratorului
comercial i,
dup caz, certificatul constatator/certificatele constatatoare privind autorizarea funcionrii pe
baza
declaraiei pe proprie rspundere.
(2) Certificatul de nregistrare este documentul care atest c persoana a fost luat n
evidena oficiului registrului comerului teritorial i n evidena organului fiscal.

12
(3) Termenul de eliberare a certificatului de nregistrare, a ncheierii registratorului comercial
i a certificatului constatator/certificatelor constatatoare de autorizare a funcionrii la
nmatriculare
este de 3 zile. Termenul de eliberare a ncheierii registratorului comercial i a certificatului

constatator/certificatelor constatatoare de autorizare a funcionrii la nscrierea de meniuni,


este de
5 zile. Termenul se calculeaz de la data nregistrrii cererii, fr a se lua n considerare ziua
cnd a
nceput i ziua cnd s-a sfrit termenul.
(4) Pentru eliberarea ncheierii registratorului comercial i a certificatului
constatator/certificatelor constatatoare de autorizare a funcionrii la nscrierea de meniuni,
dac se
impune emiterea acestora, termenul poate fi i de 3 zile, calculat de la data nregistrrii cererii,
fr
a se lua n considerare ziua cnd a nceput i ziua cnd s-a sfrit termenul, dac dosarul este
complet i documentele sunt ntocmite n conformitate cu prevederile legale, cu achitarea taxei
de
urgen de 50% la taxele de nregistrare n registrul comerului.
Art.67 (1) Solicitarea nregistrrii fiscale se face prin depunerea cererii de nregistrare la
biroul unic din cadrul oficiului registrului comerului teritorial, iar atribuirea codului unic de
nregistrare
se face de ctre M.F.P., prin A.N.A.F., i este condiionat de admiterea cererii de nregistrare n
registrul comerului de ctre registratorul comercial.
(2) n vederea atribuirii codului unic de nregistrare de ctre M.F.P., prin A.N.A.F., oficiile
registrului comerului teritoriale transmit A.N.A.F., prin intermediul O.N.R.C., pe cale electronic,
datele referitoare la nregistrrile efectuate n registrul comerului i cele coninute n cererea de
nregistrare fiscal.
(3) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin.(2), M.F.P., prin A.N.A.F., atribuie, n
termen de maxim 8 ore, codul unic de nregistrare.
(4) Codul unic de nregistrare este utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaz
date privind persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale, ntreprinderile familiale i
persoanele juridice nregistrate n registrul comerului, precum i de acestea n relaiile cu terii,
inclusiv cu autoritile i instituiile publice, pe toat durata funcionrii lor.
Art.68 - (1) Dup efectuarea nmatriculrii persoanelor juridice n registrul comerului, un
extras al ncheierii registratorului comercial se comunic, pe cale electronic, de ctre oficiile
registrului comerului teritoriale la O.N.R.C., spre publicare n Buletinul electronic al registrului
comerului, pe cheltuiala solicitantului, operaiunea de publicare fiind asimilat, din punct de
vedere
al taxei aplicabile, operaiunii de nregistrare de meniuni n registrul comerului pentru persoane
juridice.
(2) Extrasul ncheierii registratorului comercial cuprinde: numrul i data ncheierii, denumirea
persoanei juridice, sediul social i forma juridic, numele i adresa - ara, localitatea, judeul fondatorilor, administratorilor i, dac este cazul, a cenzorilor, domeniul i activitatea principal,
capitalul social i durata de funcionare.
(3) Pe extrasul prevzut la alin.(1) oficiul registrului comerului teritorial care a efectuat
nmatricularea menioneaz codul unic de nregistrare atribuit i numrul de ordine n registrul
comerului.
Art.69 - (1) Dac nregistrarea de meniuni n registrul comerului implic i modificarea
datelor nscrise n certificatul de nregistrare, este necesar i preschimbarea certificatului de
nregistrare, cu achitarea taxelor i tarifelor legale.
(2) Pierderea certificatului de nregistrare i/sau a certificatului constatator de autorizare a
funcionrii eliberate solicitantului se menioneaz n registrul comerului, se public n Buletinul
electronic al registrului comerului, n baza declaraiei pe proprie rspundere a persoanei fizice
nregistrate sau a reprezentantului persoanei juridice nregistrate, i se elibereaz un nou
certificat

de nregistrare i/sau un nou certificat constatator de autorizare a funcionrii, cu achitarea


taxelor i
tarifelor legale.
Capitolul III
Cererile de nregistrare n registrul comerului
Art.70 - (1) Cererea de nregistrare - cererea de nmatriculare a persoanei juridice, cererea
de nregistrare a persoanei fizice autorizate, ntreprinderii familiale i individuale i cererea de
nregistrare de meniuni - i documentele n susinerea acesteia se depun la oficiul registrului
comerului din judeul n care persoana fizic sau juridic i are sediul.

13
(2) nscrisurile n susinerea cererii de nregistrare se ntocmesc n formele prevzute de
legile speciale care reglementeaz nfiinarea, organizarea i funcionarea persoanelor supuse
nregistrrii n registrul comerului.
(3) Persoanele care formuleaz cereri de nregistrare n registrul comerului i persoanele
care ntocmesc nscrisurile depuse n susinerea acestora rspund pentru legalitatea,
autenticitatea,
exactitatea datelor cuprinse n acestea, n condiiile legii.
(4) Documentele depuse n susinerea cererilor de nregistrare se redacteaz n limba
romn. Solicitanii nregistrrii sau persoanele nregistrate n registrul comerului pot depune
documentele n susinerea cererilor de nregistrare redactate n limba oficial a statelor ai cror
ceteni sunt, nsoite de traduceri n limba romn, certificate, dup caz, legalizate.
Art.71 (1) Modelul cererii de nregistrare i al certificatului de nregistrare se aprob prin
ordin al ministrului justiiei, la propunerea O.N.R.C.. Modelul celorlalte formulare utilizate n
procedura de nregistrare se aprob prin decizie a directorului general al O.N.R.C..
(2) Solicitanii au obligaia de a utiliza modelul cererii de nregistrare i celelalte modele de
cereri, aprobate n condiiile alin.(1).
Art.72 - (1) Cererea de nregistrare n registrul comerului a persoanei fizice autorizate i a
ntreprinderii individuale va cuprinde:
a) numele i prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetenia, data i locul naterii,
starea civil;
b) firma i sediul;
c) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului i a activitii principale i a activitilor
secundare;
(2) Cererea de nregistrare n registrul comerului a unei ntreprinderi familiale trebuie s
cuprind:
a) numele i prenumele fiecruia dintre membri, codul numeric personal, domiciliul, cetenia,
data i locul naterii, calitatea de membru al familiei, starea civil;
b) datele de identificare a persoanei care reprezint ntreprinderea n relaiile cu terii membrul de familie din iniiativa cruia s-a nfiinat ntreprinderea sau mputernicitul acestuia;
c) firma i sediul;
d) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului i a activitii principale i a activitilor
secundare.
(3) Cererea de nregistrare va fi nsoit de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.
(4) n registrul comerului se nscriu toate datele din cerere, precum i codul unic de
nregistrare atribuit potrivit legii.
Art.73 - (1) Cererea de nmatriculare unei societi comerciale va fi nsoit de documentele
doveditoare necesare, potrivit Legii nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) n registrul comerului se nscriu toate datele din cerere, codul unic de nregistrare, atribuit
potrivit legii, datele pentru care legea special impune includerea, n mod obligatoriu, n actul
constitutiv, precum i datele prevzute prin lege a fi nregistrate n registrul comerului.

Art.74 - (1) Cererea de nmatriculare a unei regii autonome, companii naionale sau societi
naionale n registrul comerului trebuie s cuprind:
a) actul de nfiinare, denumirea, sediul i, dac este cazul, emblema acesteia;
b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului i a activitii principale;
c) unitile componente ce pot intra n relaii contractuale cu terii, persoanele mputernicite s
le reprezinte i limitele mputernicirilor acordate;
d) numele i prenumele, locul i data naterii, domiciliul i cetenia persoanelor mputernicite
s le reprezinte, precum i limitele puterilor conferite.
(2) n registrul comerului se nscriu toate datele din cerere, codul unic de nregistrare, atribuit
potrivit legii, datele pentru care legea special impune includerea, n mod obligatoriu, n actul
constitutiv, precum i datele prevzute a fi nregistrate n registrul comerului potrivit prevederilor
legale n vigoare.
Art.75 - (1) Organizaiile cooperatiste se nmatriculeaz n registrul comerului potrivit
prevederilor Legii nr.1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, Legii cooperaie
agricole
nr.566/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i Ordonanei de urgen a Guvernului

14
nr.99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i
completri
prin Legea nr.227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) n registrul comerului se nscriu toate datele din cerere, codul unic de nregistrare, atribuit
potrivit legii, datele pentru care legea impune includerea, n mod obligatoriu, n actul constitutiv,
precum i datele prevzute a fi nregistrate n registrul comerului potrivit prevederilor legale n
vigoare.
Art.76 - (1) Cererea de nregistrare n registrul comerului se face, dac legea nu prevede
altfel, n termen de 15 zile:
a) pentru societile comerciale, de la data ncheierii actului constitutiv sau modificator;
b) pentru regii autonome, companii naionale, societi naionale i organizaii cooperatiste,
de la data actului de nfiinare sau, dup caz, de la data actului modificator.
c) pentru persoanele fizice, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, n termenele
prevzute de art.7 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.44/2008 privind desfurarea
activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Prin depunerea cererii de nregistrare la oficiul registrului comerului, solicitantul i
exprim acordul ca datele cuprinse n actul constitutiv/de nfiinare/de constituire sau n actul
modificator s fie nregistrate n registru, s fie publicate n Buletinul electronic al registrului
comerului i s fie accesibile publicului, potrivit legii.
Art.77 - (1) Cererea de nregistrare a persoanei fizice autorizate i a ntreprinderii individuale
este efectuat de persoana fizic care solicit nregistrarea ca persoan fizic autorizat sau
titular
al ntreprinderii individuale, personal sau prin mputernicit cu procur special i autentic.
(2) Cererea de nregistrare a ntreprinderii familiale se face de membrul de familie din
iniiativa cruia s-a nfiinat ntreprinderea sau mputernicitul acestuia, cu procur special i
autentic.
(3) Pentru dovedirea specimenului de semntur, persoana prevzut la alin.(1), respectiv
alin.(2), semneaz la oficiul registrului comerului, n prezena registratorului comercial, care va
certifica semntura, prin aplicarea de dat cert, cu achitarea taxelor i tarifelor legale.
(4) n absena persoanei prevzute la alin.(1), respectiv alin.(2), dovedirea specimenului de
semntur poate fi fcut prin prezentarea unui specimen de semntur legalizat de notarul
public.
Art.78 - (1) Cererea de nmatriculare n registrul comerului a unei societi comerciale va fi

semnat cel puin de un administrator sau, dup caz, de reprezentantul acestuia ori, n condiiile
legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii naionale, societi naionale sau
organizaii cooperatiste, de ctre persoanele mputernicite, potrivit legii, s le reprezinte.
(2) Pentru dovedirea specimenului de semntur a administratorilor i, dup caz, a
reprezentanilor societilor comerciale, precum i a persoanelor mputernicite n condiiile legii
s
reprezinte regiile autonome sau organizaiile cooperatiste se aplic, n mod corespunztor,
prevederile art.77 alin. (3) i (4).
Art.79 - (1) Cererea de nregistrare trebuie s fie nsoit de acte doveditoare.
(2) La orice nregistrare, se menioneaz n registrul comerului numrul i data ncheierii
registratorului comercial.
(3) Declaraiile pe propria rspundere, cu excepia declaraiilor-tip privind autorizarea
funcionrii, se pot da n faa notarului, n form autentic sau pot fi redactate i certificate de
oficiile
registrului comerului.
Art.80 La stabilirea sediului social ntr-un imobil cu destinaia de locuin este necesar
numai avizul asociaiei de proprietari, acolo unde aceasta este constituit, aviz care nu este
necesar
dac la sediul social se declar c nu se desfoar activiti.
Art.81 n cadrul obiectului secundar de activitate, persoanele juridice i persoanele fizice i
pot declara una sau mai multe activiti, iar nregistrarea fiecrui lot de zece activiti secundare
ncepnd cu a unsprezecea activitate secundar declarat constituie o operaiune de
nregistrare
distinct de restul operaiunilor de nregistrare care se execut cu ocazia cererii de nregistrare
n
cauz.

15
Capitolul IV
Alte acte, fapte i meniuni
care se nregistreaz n registrul comerului
Art.82 - (1) n registrul comerului se vor nregistra i meniuni referitoare la:
a) donaia, vnzarea, locaiunea sau garania real mobiliar constituit asupra fondului de
comer, precum i orice alt act prin care se aduc modificri nregistrrilor n registrul comerului
sau
care face s nceteze firma ori fondul de comer;
b) numele i prenumele reprezentantului persoanelor juridice, cetenia, codul numeric
personal, pentru cetenii romni, seria i numrul actului de identitate corespunztor, pentru
cetenii strini, data i locul naterii mputernicitului sau a reprezentantului fiscal, dac este
cazul;
dac dreptul de reprezentare este limitat la o anumit sucursal, meniunea se va face numai n
registrul unde este nscris sucursala, semntura mputernicitului/reprezentantului fiscal va fi
dat n
forma prevzut la art.77 alin.(3) i 4;
c) brevetele de invenii, mrcile de fabric, de comer i de serviciu, denumirile de origine,
indicaiile de provenien, firma, emblema i alte semne distinctive asupra crora societatea
comercial, regia autonom, organizaia cooperatist, persoana fizic autorizat, ntreprinderea
individual sau ntreprinderea familial are un drept;
d) hotrrea de divor a persoanei fizice nregistrate ca persoan fizic autorizat, a titularului
ntreprinderii individuale ori a membrilor ntreprinderii familiale, precum i cea de mprire a
bunurilor
comune pronunate n cursul exercitrii activitii economice; dac este cazul, informaii privind

regimul matrimonial al persoanelor enumerate;


e) date privind patrimoniul de afectaiune pentru membrii unei ntreprinderi familiale, pentru
persoana fizic autorizat i pentru titularul ntreprinderii individuale;
f) date privind depunerea i notificarea ofertei de concordat preventiv i constatarea de ctre
judectorul sindic a concordatului preventiv, potrivit Legii nr.381/2009 privind introducerea
concordatului preventiv i mandatului ad-hoc, precum i alte meniuni privind derularea acestor
proceduri, potrivit legii;
g) deschiderea procedurii insolvenei, inclusiv transfrontaliere, intrarea n faliment, n baza
hotrrilor judectoreti sau a notificrilor efectuate potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura
insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare, sau a legilor speciale n domeniul
insolvenei,
precum i altor meniuni privind derularea procedurii insolvenei, potrivit legii;
h) inactivitatea fiscal nregistrat n cazierul fiscal;
i) hotrrea de punere sub interdicie a persoanei nregistrate ca persoan fizic autorizat, a
titularului ntreprinderii individuale ori a membrilor ntreprinderii familiale, de instituire a curatelei
asupra acestora, precum i hotrrea prin care se ridic aceste msuri;
j) hotrrea de condamnare a persoanei nregistrate ca persoan fizic autorizat, a
titularului ntreprinderii individuale, a membrilor ntreprinderii familiale, a asociailor, membrilor
persoanelor juridice, a administratorului ori cenzorului pentru fapte penale care l fac nedemn
sau
incompatibil s exercite aceast activitate;
k) hotrrile judectoreti de condamnare a unei a persoane juridice;
l) certificatul de gref care red dispozitivul unei hotrri judectoreti, fr ns a se modifica
datele nregistrate n registrul comerului, acestea urmnd a fi modificate numai n baza
hotrrilor
judectoreti irevocabile, dac prin lege nu se dispune altfel;
m) acte emise de instituii i autoriti publice n exercitarea atribuiilor lor stabilite prin lege i
care sunt incidente datelor nregistrate din registrul comerului;
n) nfiinare sechestru asigurator, poprire, alte msuri asiguratorii;
o) orice modificare privitoare la actele, faptele i meniunile nregistrate.
(2) Pentru cazurile prevzute la alin.(1) lit.f), g), i), j), k), l), n) precum i n alte cazuri de
nregistrare n registrul comerului a unor hotrri judectoreti de condamnare, sancionare,
interdicie, suspendare i altele asemenea, persoana nregistrat, dup caz, administratorul,
directorul, persoana mputernicit, cenzorul are obligaia de a solicita i nregistrarea n registrul
comerului a hotrrilor judectoreti sau a altor acte prin care se dispune ncetarea efectelor
acestora, n forma i condiiile prevzute de actele normative speciale.
Art.83 - (1) nregistrarea n registrul comerului a meniunilor prevzute la art.82 trebuie
solicitat n cel mult 15 zile de la data ncheierii actelor sau, dup caz, producerii faptelor
supuse
obligaiei de nregistrare, dac nu exist motive ntemeiate care s justifice ntrzierea.
(2) nregistrarea meniunilor se poate face i la cererea oricrei persoane interesate, n
termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus nregistrrii.

16
(3) Meniunile se nregistreaz din oficiu n termen de 15 zile de la data primirii de la instana
judectoreasc a hotrrii judectoreti irevocabile sau definitive, dup caz, referitoare la
faptele i
actele prevzute la art. 82 alin.(1) lit. i), j), k), n).
(4) Actele comunicate de instanele judectoreti spre a fi nregistrate n registrul comerului,
potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 i ale Legii nr.381/2009 se nregistreaz din oficiu.
(5) Faptul c meniunile pot fi nregistrate i la cererea altor persoane sau din oficiu nu
exonereaz pe persoana inut la nregistrare de obligaia de a cere efectuarea lor.

(6) nregistrarea n registrul comerului a actelor, faptelor i meniunilor comercianilor supui


unor proceduri reglementate prin legi speciale se realizeaz numai cu autorizarea instanelor
judectoreti sau, dup caz, a altor entiti sub controlul/conducerea/supravegherea crora se
desfoar procedurile respective.
Art.84 - (1) Desfiinarea sau modificarea hotrrilor judectoreti n baza crora au fost
nregistrate acte, fapte i meniuni atrag i modificarea corespunztoare a nregistrrilor
efectuate n
baza acestor hotrri judectoreti, din oficiu, urmare transmiterii acestora de ctre instanele
judectoreti sau la solicitarea persoanelor interesate cu achitarea taxelor i tarifelor legale.
(2) Suspendarea executrii hotrrilor judectoreti n baza crora au fost nregistrate acte,
fapte i meniuni se menioneaz n registrul comerului fr a modifica actele, faptele i
meniunile
nregistrate n baza hotrrilor judectoreti astfel suspendate.
(3) Publicitatea hotrrilor judectoreti care dispun nregistrarea de acte, fapte i meniuni
sau care atrag modificarea corespunztoare a unor nregistrri efectuate se realizeaz de ctre
oficiul registrului comerului prin publicarea dispozitivului acestora n Buletinul electronic al
registrului
comerului, pe cheltuiala persoanelor care au formulat cererile soluionate prin hotrrile
judectoreti respective.
Art.85- (1) n cazul n care o persoan juridic dintre cele prevzute de art.3 alin.(1) deschide
sucursale, trebuie s se cear nregistrarea acestora la oficiul registrului comerului de la sediul
fiecrei sucursale.
(2) Cererea de nregistrare cuprinde:
a) denumirea sucursalei, care va conine numele/denumirea i forma juridic a persoanei
juridice care deschide sucursala, precum i denumirea sucursalei, dac este diferit de cea a
persoanei juridice, localitatea n care se afl sediul social al persoanei juridice, urmate de
cuvntul
"sucursal" i de localitatea n care se afl sediul ei social;
b) sediul sucursalei;
c) numrul i data hotrrii adunrii generale, prin care a fost nfiinat sucursala;
d) numele i prenumele, locul i data naterii, codul numeric personal, domiciliul i cetenia
reprezentantului persoan fizic, respectiv denumirea, sediul social i naionalitatea
reprezentantului
persoan juridic, care se ocup nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dac puterile
ce li
s-au conferit urmeaz a fi exercitate mpreun sau separat;
e) informaii privind registrul comerului n care este nregistrat persoana juridic ce deschide
sucursala i numrul de nmatriculare.
(3) La cererea de nregistrare se ataeaz urmtoarele:
a) hotrrea adunrii generale, decizia consiliului de administraie, respectiv a directoratului,
prin care a fost nfiinat sucursala, care va cuprinde inclusiv obiectul de activitate al sucursalei,
cu
precizarea obiectului principal de activitate
b) dovada sediului sucursalei;
c) declaraiile pe propria rspundere ale persoanelor mputernicite s reprezinte sucursala,
din care s rezulte c ndeplinesc condiiile legale pentru deinerea acestei caliti;
d) specimenele de semntur ale persoanelor mputernicite s reprezinte sucursala.
(4) Oficiul registrului comerului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comerului
de la sediul principal un extras de pe nregistrarea efectuat, pentru a fi menionat n registrul
comerului respectiv.
(5) Dac sediul sucursalei este situat n strintate, trebuie s se solicite nregistrarea

acesteia i n registrul comerului din strintate n care este nregistrat sediul principal.
(6) Formalitile de publicitate sunt efectuate de reprezentantul societii care a deschis
sucursala, prevzut la alin.(2) lit. c).
Art.86 - (1) n cazul n care o persoan juridic nerezident n Romnia deschide sucursale
n ar, ea trebuie s cear nregistrarea acestora la oficiul registrului comerului de la sediul
fiecrei
sucursale.

17
(2) Cererea de nregistrare va cuprinde urmtoarele:
a) denumirea persoanei juridice nerezidente i forma juridic, precum i denumirea
sucursalei, dac este diferit de cea a persoanei juridice;
b) registrul n care este nmatriculat persoana juridic nerezident i numrul de
nmatriculare;
c) sediul social;
e) numele i calitatea reprezentanilor persoanei juridice nerezidente i ale celor care se
ocup nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dac puterile ce li s-au conferit
urmeaz a fi
exercitate mpreun sau separat;
f) n cazul sucursalelor societilor comerciale din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene ori aparinnd Spaiului Economic European, se va meniona i legea aplicabil
acelor
societi comerciale.
(3) La registrul comerului de la sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv i statutul persoanei juridice nerezidente, dac sunt coninute n
documente separate, mpreun cu toate modificrile acestor documente sau actul constitutiv
actualizat, n traducere certificat;
b) hotrrea adunrii generale, decizia consiliului de administraie, respectiv a directoratului,
prin care a fost nfiinat sucursala, care va cuprinde inclusiv obiectul de activitate al sucursalei,
cu
precizarea obiectului principal de activitate;
c) n cazul sucursalelor persoanelor juridice rezidente n state care nu sunt membre ale c) n
cazul sucursalelor persoanelor juridice rezidente n state care nu aparin Spaiului Economic
European, documente care s ateste sediul social al acestor persoane juridice, obiectul de
activitate
al acestuia i, cel puin anual, suma capitalului subscris, dac aceste informaii nu sunt incluse
n
documentele prevzute la lit. a);
d) un certificat, n traducere certificat, de la registrul n care este nmatriculat persoana
juridic nerezident, care s ateste existena societii;
e) n cazul sucursalelor deschise n Romnia de ctre persoane juridice rezidente ntr-un stat
aparinnd Spaiului Economic European, situaiile financiare ale persoanei juridice din
strintate,
aa cum sunt ele ntocmite, auditate i publicate n potrivititate cu legea statului care
guverneaz
acea persoana juridic;
f) dovada sediului sucursalei.
(4) Dac este cazul, se nregistreaz meniuni referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolven asupra persoanei
juridice nerezidente;
b) dizolvarea societii din strintate, numele i puterile lichidatorilor, finalizarea lichidrii si
radierea din registrul comerului din strintate ;

c) nchiderea sucursalei.
(5) Dac o persoan juridic nerezident n Romnia deschide mai multe sucursale n ar,
documentele prevzute la alin.(3) - (4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea
persoanei juridice care a deschis sucursalele, n registrul comerului n care sunt nregistrate
celelalte sucursale precizndu-se care este registrul prin care se asigur formalitile de
publicitate.
(6) Formalitile de publicitate prevzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul
sucursalei, prevzut la alin.(2) lit. e).
Art.87 - (1) Firma este numele sau, dup caz, denumirea sub care o persoan fizic sau
juridic i exercit activitatea economic i sub care semneaz.
(2) Emblema este semnul sau denumirea care deosebete o persoan fizic sau juridic ce
desfoar activitate economic de o alta de acelai gen.
(3) Firmele i emblemele vor fi scrise cu caractere latine, de regul n limba romn.
(4) Firma i emblema rezervate sau nregistrate n registrul comerului sunt indisponibile
pentru orice alt persoan dect titularul acestora.
(5) nregistrarea n registrul comerului a unei firme sau embleme care sunt mrci nregistrate
potrivit Legii nr.84/1998 privind mrcile i indicaiile geografice, republicat, atrage rspunderea
solicitantului potrivit prevederilor acestei legi.
Art.88 - (1) Firma unei persoane fizice autorizate sau a unei ntreprinderi individuale se
compune din numele persoanei, scris n ntregime, sau din numele i iniiala prenumelui
acesteia, la
care se adaug meniunea persoan fizic autorizat sau, dup caz, ntreprindere
individual,
scris n ntregime.

18
(2) Firma unei ntreprinderi familiale cuprinde numele membrului de familie la iniiativa cruia
se nfiineaz ntreprinderea familial, scris n ntregime, sau din numele i iniiala prenumelui
acesteia, la care se adaug meniunea ntreprindere familial, scris n ntregime.
(3) Nicio meniune care ar putea induce n eroare asupra naturii sau ntinderii activitii
economice nu poate fi adugat firmei. Se vor putea face meniuni care s identifice cu precizie
persoana fizic nregistrat sau felul activitii sale economice.
Art.89 - Firma unei societi n nume colectiv trebuie s cuprind numele a cel puin unuia
dintre asociai, la care se adaug meniunea "societate n nume colectiv", scris n ntregime.
Art.90 (1) Firma unei societi n comandit simpl trebuie s cuprind numele a cel puin
unuia dintre asociaii comanditai, cu meniunea "societate n comandit", scris n ntregime.
(2) Dac numele unei persoane strine de societate figureaz, cu consimmntul su, n
firma unei societi n nume colectiv ori n comandit simpl, aceast persoan devine
rspunztoare nelimitat i solidar de toate obligaiile societii. Aceeai regul este aplicabil i
comanditarului al crui nume figureaz n firma unei societi n comandit.
Art.91 - Firma unei societi pe aciuni sau n comandit pe aciuni se compune dintr-o
denumire proprie, de natur a o deosebi de firma altor societi, i va fi nsoit de meniunea
scris
n ntregime "societate pe aciuni" sau "S.A." ori, dup caz, "societate n comandit pe aciuni",
scris
n ntregime sau S.C.A..
Art.92 - Firma unei societi cu rspundere limitat se compune dintr-o denumire proprie, la
care se poate aduga numele unuia sau al mai multor asociai, i va fi nsoit de meniunea
scris
n ntregime "societate cu rspundere limitat" sau "S.R.L."
Art.93 - Firma sucursalei din Romnia a unei societi nerezidente n ar va trebui s
cuprind i meniunea sediului principal din strintate, respectiv localitatea i ara.

Art.94 - (1) Orice firm nou trebuie s se deosebeasc de cele existente.


(2) Cnd o firm nou este asemntoare cu o alta, trebuie s se adauge o meniune care s
o deosebeasc de aceasta, fie prin desemnarea mai precis a persoanei, fie prin indicarea
felului de
comer exercitat sau n orice alt mod.
Art.95 - (1) Se interzice nscrierea unei firme care conine cuvintele: "tiinific", "academie",
"academic", "universitate", "universitar", "coal", "colar" sau derivatele acestora.
(2) Nicio firm nu va putea cuprinde o denumire ntrebuinat de operatorii economici din
sectorul public.
Art.96 - (1) nscrierea unei firme care conine cuvintele: "naional", "romn", "institut" sau
derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritilor i instituiilor publice
centrale
se realizeaz numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
(2) nscrierea unei firme care conine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritilor i
instituiilor publice locale se realizeaz numai cu acordul prefectului judeului, respectiv al
municipiului Bucureti, n circumscripia teritorial n care solicitantul i-a stabilit sediul social.
(3) n cazurile prevzute la alin. (1) i (2) autoritatea competent refuz eliberarea acordului
dac firma n cauz este de natur s creeze confuzie cu denumirea unei instituii publice ori de
interes public.
(4) Acordul pentru folosirea denumirii, prevzut la alin.(1) i (2), ori, dup caz, refuzul
eliberrii acordului se comunic n termen de 10 zile de la data solicitrii.
(5) Refuzul acordului prevzut la alin.(1) i (2) conduce la respingerea cererii de nmatriculare
a persoanei juridice.
Art.97 (1) Verificarea disponibilitii i distinctivitii firmei i a emblemei se face de ctre
oficiul registrului comerului nainte de ntocmirea actelor constitutive sau, dup caz, de
modificare a
firmei sau a emblemei.
(2) Refuzul rezervrii firmei sau a emblemei nu mpiedic depunerea cererii de nregistrare i
poate fi atacat mpreun cu ncheierea prin care registratorul comercial s-a pronunat asupra
cererii
potrivit art.119.

19
Art.98 (1) Firmele i emblemele radiate din registrul comerului sunt indisponibile pentru o
perioad de 2 ani de la data radierii, dac nu este exist acordul ultimilor titulari ai acesteia.
(2) Dobnditorul cu orice titlu al unui fond de comer va putea s continue activitatea sub
firma anterioar, aparinnd unei persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale,
ntreprinderi
familiale, societi n nume colectiv ori comandit simpl, cu acordul expres al titularului
precedent
sau al succesorilor si n drepturi i cu obligaia de menionare n cuprinsul acelei firme a
calitii de
succesor.
(3) Pstrarea firmei precedente este permis societii pe aciuni, n comandit pe aciuni sau
societii cu rspundere limitat, fr cerina menionrii raportului de succesiune.
(4) n cazul n care firma unei societi cu rspundere limitat cuprinde numele unuia sau mai
multor asociai, dispoziiile alin.(1) rmn aplicabile.
Art.99 - Firma nu poate fi nstrinat separat de fondul de comer din care face parte.
Art.100 - (1) Orice emblem trebuie s se deosebeasc de emblemele nscrise n acelai
registru al comerului, pentru acelai fel de comer, precum i de emblemele altor operatori de
pe
piaa unde persoana fizic sau juridic i desfoar activitatea.

(2) Emblemele pot fi folosite pe panouri de reclam oriunde ar fi aezate, pe facturi, scrisori,
note de comand, tarife, prospecte, afie, publicaii i n orice alt mod numai dac vor fi nsoite
n
mod vizibil de firma operatorului economic.
(3) Dac emblema cuprinde o denumire, firma va fi scris cu litere avnd mrimea de cel
puin jumtate din cea a literelor cu care este scris emblema.
Capitolul V
Sanciuni pentru nendeplinirea obligaiilor de nregistrare
a actelor, faptelor i meniunilor prevzute de lege
Art.101 (1) Persoanele fizice i juridice prevzute la art.(3) alin.(1) sunt obligate s
menioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte i orice alte documente ntrebuinate n
comer numele/denumirea, sediul social, codul unic de nregistrare, numrul de ordine n
registrul
comerului i, dac este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de
aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevzute de legislaia din
domeniu.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) de ctre persoanele fizice autorizate, titularii
ntreprinderii individuale, reprezentanii ntreprinderilor familiale i ai persoanelor juridice supuse
nregistrrii n registrul comerului constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la
500 lei
la 1000 lei.
(3) Constatarea contraveniei i aplicarea sanciunilor se realizeaz de ctre organele de
control ale M.F.P., prin A.N.A.F.
Art.102 - (1) Nerespectarea termenelor prevzute de lege pentru depunerea cererilor de
nmatriculare sau nscriere de meniuni i pentru depunerea specimenelor de semntur
constituie
contravenie i se sancioneaz cu amend contravenional de la 50 lei la 500 lei.
(2) n cazul n care nmatricularea, meniunea, depunerea specimenului de semntur sau a
actului sunt n sarcina unei persoane juridice, amenda contravenional este de la 500 lei la
2000 lei.
Dac sunt mai multe persoane obligate la ndeplinire, amenda se aplic fiecreia dintre ele.
(3) Amenda prevzut la alin.(2) se aplic i persoanei mputernicite s solicite nmatricularea
i reprezentanilor societilor comerciale amendate n cazul meniunilor, depunerilor de
specimen de
semntur sau alt act.
(4) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la alin.(1)-(3) se realizeaz
de ctre registratorul comercial, prin ncheiere, la sesizarea oricrei persoane interesate sau din
oficiu. ncheierea se comunic persoanei sancionate.
(5) ncheierea registratorului comercial prin care a fost aplicat sanciunea contravenional
este executorie, putnd fi contestat la instana prevzut de art.115.
(6) Dispoziiile Ordonanei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare,
cu excepia celor privitoare la competena jurisdicional, se aplic n mod corespunztor.
Art.103 - (1) Persoana care, cu rea-credin, a fcut declaraii inexacte, n baza crora s-a
operat o nmatriculare ori s-a fcut o meniune n registrul comerului, se pedepsete cu
nchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amend de la 100 lei la 500 lei.

20
(2) Prin hotrrea pronunat, instana va dispune i rectificarea sau radierea nmatriculrii ori
meniunii inexacte.

TITLUL V
Procedura de nregistrare n registrul comerului
Capitolul I
Dispoziii procedurale generale
Art.104 - nregistrrile n registrul comerului se fac pe baza ncheierii registratorului comercial
sau n temeiul unei hotrri judectoreti definitive.
Art.105 - (1) Prin ncheierea pronunat, registratorul comercial autorizeaz constituirea
persoanelor juridice i dispune nmatricularea acestora n registrul comerului, autorizeaz i
dispune
nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice autorizate, a ntreprinderilor individuale
i a
ntreprinderilor familiale, autorizeaz funcionarea persoanelor prevzute la art.3 alin.(1) i
dispune
nregistrarea n registrul comerului a declaraiilor-tip pe propria rspundere privind autorizarea
funcionrii i a datelor cuprinse n acestea, autorizeaz i dispune nregistrarea n registrul
comerului a actelor, faptelor, meniunilor i a modificrilor actelor constitutive ale persoanelor
prevzute la art.3 alin.(1), precum i, dup caz, efectuarea publicitii actelor, faptelor i
meniunilor
prin Buletinul electronic al registrului comerului.
(2) n cazul cererii privind schimbarea sediului n alt jude, registratorul comercial dispune,
prin aceeai ncheiere, i nmatricularea la oficiul registrului comerului din judeul n care se
stabilete noul sediu, precum i radierea de la vechiul sediu.
(3) n cazul cererii de fuziune sau divizare, registratorul comercial de la oficiul registrului
comerului sesizat dispune, prin aceeai ncheiere, i asupra nmatriculrii persoanelor juridice
astfel
nfiinate, radierii celor care i nceteaz existena ori nregistrrii n registrul comerului a
modificrii
actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobndesc o parte din patrimoniul persoanei
juridice
divizate.
(4) ncheierea registratorului comercial este executorie de drept.
(5) ncheierea se redacteaz n trei exemplare, unul pentru solicitant, unul care se arhiveaz
la dosarul persoanei fizice sau juridice nregistrate i unul care se depune la mapa de ncheieri.
ncheierea poart, pe toate cele 3 exemplare, dat cert, prin care se atest data la care s-a
soluionat cererea de nregistrare i calitatea de registrator comercial i timbru sec aplicat.
Capitolul II
Procedura n faa registratorului comercial
Art. 106 - (1) Registratorul comercial soluioneaz cererile de nregistrare cu care este
nvestit, pe baz de nscrisuri. La solicitarea expres a prii sau a reprezentantului acesteia, se
organizeaz audien public pentru susinerea i soluionarea cererii.
(2) Registratorul comercial respinge cererile de nregistrare n toate cazurile n care
documentaia nu este complet, nu corespunde cerinelor legale stabilite prin actele normative
speciale care reglementeaz nfiinarea, organizarea i funcionarea persoanelor care au
obligaia
nregistrrii n registrul comerului, nu sunt achitate taxele i tarifele legale.
(3) Orice nscrisuri noi n susinerea cererilor de nregistrare se depun la oficiul registrului
comerului, prin registratura general, cu cel puin o zi nainte de data soluionrii. Ori de cte
ori
este necesar modificarea nscrisurilor depuse n susinerea cererii de nregistrare, solicitantul
depune la oficiul registrului comerului nscrisurile modificate, cele depuse iniial urmnd a fi
anulate

de registratorul comercial.
(4) n condiiile n care cererile de nregistrare i documentele depuse n susinerea acestora
sunt incomplete, se acord, prin ncheiere, un termen de amnare de cel mult 15 zile, care
poate fi
prelungit o singur dat, cu maximum 15 zile, pentru motive ntemeiate. Termenul de 15 zile se
calculeaz fr a se lua n considerare ziua cnd a nceput i ziua n care s-a mplinit termenul.
(5) Comunicarea ncheierilor de amnare se realizeaz prin afiare la sediul oficiului
registrului comerului de pe lng tribunal i pe site-ul O.N.R.C..
(6) Dac n termenul prevzut la alin.(4) solicitantul nu i ndeplinete obligaiile dispuse prin
ncheierea de amnare, cererea de nregistrare este respins.
Art.107 - Cnd, pentru lmurirea unor mprejurri de fapt, registratorul comercial consider
necesar opinia unor specialiti poate s dispun efectuarea unei expertize, n contul prii,
precum

21
i prezentarea oricror alte dovezi. n acelai scop, partea poate fi invitat s se prezinte la
oficiul
registrului comerului.
Art.108 - n cazul n care solicitantul renun la soluionarea cererii, registratorul comercial va
lua act de renunare, prin ncheiere.
Art.109 - (1) Primul termen de soluionare a cererilor de nregistrare se d n cunotin, dac
cererea se depune la ghieu, se comunic electronic solicitantului, dac cererea s-a transmis
electronic, sau se afieaz pe site-ul ON.R.C., dac cererea s-a transmis prin pot. n mod
corespunztor, se comunic i termenele de eliberare a documentelor n soluionarea cererilor
de
nregistrare.
(2) Termenul prevzut la alin.(1) nu se preschimb. Pot fi preschimbate, dac exist motive
temeinice, numai termenele de amnare acordate.
Art.110 (1) n vederea ndeplinirii procedurii de comunicare a ncheierilor registratorului
comercial sau alte acte i ntiinri, solicitanii indic n cererile de nregistrare n registrul
comerului
i n orice alte cereri adresate oficiului registrului comerului persoana i adresa potal sau
electronic la care vor fi comunicate documentele.
(2) Documentele se elibereaz comercianilor astfel:
a) direct de la ghieu, la sediul instituiei;
b) prin pot, cu confirmare de primire, dac s-a solicitat expres prin cererea de nregistrare i
au fost achitate tarifele aferente;
c) prin pota electronic, cu confirmare de primire, dac s-a solicitat expres prin cererea de
nregistrare i au fost achitate tarifele aferente.
(3) n cazul n care cererea de nregistrare este transmis potrivit prevederilor alin.(2) lit.c),
ncheierea registratorului comercial se comunic pe cale electronic, precum i pe suport hrtie,
prin
pot.
(4) n cazul prevzut la alin.(2) lit.a), data comunicrii este data eliberrii ncheierii la ghieu,
dar nu mai trziu de 10 zile de la pronunare, cu excepia situaiei n care solicitantul dovedete
c sa
aflat n imposibilitatea ridicrii documentelor, caz n care data comunicrii este data ridicrii
ncheierii.
(5) n cazurile prevzute la alin.(2) lit.b) i c), data comunicrii este data primirii ncheierii.
Art.111 - (1) Studierea documentelor din dosarul persoanei fizice sau juridice nregistrate n
registrul comerului se poate face de ctre organele de urmrire i cercetare penal.
(2) Celelalte persoane interesate vor lua la cunotin de documentele depuse n susinerea

cererilor de nregistrare din dosarele persoanelor nregistrate/nmatriculate n registrul


comerului
numai prin solicitarea de copii certificate de pe acestea, cu achitarea tarifelor legale, dup
soluionarea cererilor de nregistrare i efectuarea meniunilor n registrul comerului.
Art.112 - Pentru motive ntemeiate, pn la eliberarea documentelor, solicitantului i se poate
elibera un extras care conine soluia pronunat de registratorul comercial, la solicitarea
expres a
acestuia, cu achitarea tarifului aferent.
Art.113 - (1) Data nregistrrii n registrul comerului este data la care nregistrarea a fost
efectiv operat n acest registru.
(2) nregistrarea n registrul comerului se opereaz n termen de 24 de ore de la data
pronunrii ncheierii registratorului comercial.
Art.114 - (1) Completarea, lmurirea sau ndreptarea erorilor materiale din cuprinsul
ncheierilor registratorului comercial sau a erorilor constatate n registrul comerului se dispune
prin
ncheiere a registratorului comercial, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.
ndreptarea
erorilor materiale din ncheiere, rectificarea corespunztoare n registrul comerului i n
Buletinul
electronic al registrului comerului se efectueaz cu titlu gratuit.
(2) Completarea, lmurirea sau ndreptarea erorilor materiale generate de existena unor erori
materiale n nscrisurile depuse n susinerea cererii de nregistrare se dispune prin ncheiere a
registratorului comercial, la solicitarea persoanelor interesate, pe cheltuiala acestora, pe baza
nscrisurilor modificate corespunztor. Rectificrile necesare n registrul comerului i Buletinul
electronic al registrului comerului se vor realiza cu achitarea tarifelor legale.

22
Art.115 - (1) Refacerea nscrisurilor din dosarele persoanelor nregistrate n registrul
comerului se dispune de registratorul comercial, prin ncheiere, din oficiu sau la solicitarea
persoanelor interesate.
(2) Pentru a putea fi refcute nscrisurile, registratorul stabilete n sarcina persoanei fizice
sau juridice, supuse obligaiei de nregistrare, termenul n care trebuie depuse la dosar copii
legalizate de pe documentele care le-au fost eliberate de oficiul registrului comerului sau alte
autoriti i instituii publice.
(3) Registratorul comercial poate solicita i altor persoane care dein nscrisurile n cauz
transmiterea de copii legalizate de pe acestea.
Art.116 - (1) Nendeplinirea obligaiei de comunicare a documentelor solicitate de
registratorul comercial n aplicarea dispoziiilor art.115 alin.(2)-(3) constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 50 lei la 500 lei.
(2) n cazul n care obligaia de comunicare este n sarcina unei persoane juridice, amenda
contravenional este de la 500 lei la 2000 lei.
(3) Amenda prevzut la alin. (1) se aplic i reprezentanilor persoanei juridice amendate.
(4) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la alin.(1)-(3) se realizeaz
de ctre registratorul comercial de la oficiul registrului comerului, prin ncheiere, la sesizarea
oricrei
persoane interesate sau din oficiu. ncheierea se comunic persoanei fizice i/sau juridice
sancionate.
(5) ncheierea registratorului comercial prin care a fost aplicat sanciunea contravenional
este executorie. Dispoziiile Ordonanei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare,

se aplic n mod corespunztor.


Art.117 (1) Cererile de nregistrare n registrul comerului i, dup caz, alte cereri aflate n
competena de soluionare a registratorului comercial nu sunt supuse prevederilor legale privind
taxa
judiciar de timbru i timbru judiciar.
(2) Cererile de nregistrare depuse la un oficiu al registrului comerului care nu este
competent teritorial, se transmit, din oficiu, la oficiul registrului comerului competent, fr alte
formaliti.
Capitolul III
Procedura n faa instanei de judecat
Art.118 Instana competent s soluioneze contestaiile mpotriva ncheierii registratorului
comercial, precum i orice alte cereri legate de activitatea de nregistrare n registrul comerului
ori
introduse, potrivit legii, de O.N.R.C. sau de orice persoane interesate este tribunalul comercial
sau
secia comercial a tribunalului n a crui circumscripie i are sediul profesional/social
persoana
fizic sau juridic supus obligaiei de nregistrare n registrul comerului.
Art.119 - (1) mpotriva ncheierii pronunate de registratorul comercial se poate formula
contestaie de ctre solicitantul nregistrrii, n termen de 10 zile de la comunicare, sau de alt
persoan interesat, n termen de 10 zile de la data publicrii n Buletinul electronic al registrului
comerului a extrasului ncheierii i, dac este cazul, a extrasului actului modificator al actului
constitutiv.
(2) Contestaia se depune la oficiul registrului comerului i se menioneaz n registrul
comerului.
(3) n termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerului nainteaz contestaia
instanei competente potrivit dispoziiilor art.118.
(4) Contestaia nu este suspensiv de executare.
(5) Instana soluioneaz contestaia n complet alctuit dintr-un singur judector, cu citarea
prii. Instana poate s solicite orice lmuriri i dovezi prii sau informaii scrise autoritilor
competente.
(6) Hotrrea prin care este soluionat contestaia este executorie i este supus numai
recursului. Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotrrii.
Art.120 - (1) Orice persoan fizic sau juridic prejudiciat ca efect al unei nregistrri n
registrul comerului are dreptul s cear radierea nregistrrii pgubitoare, n tot sau numai cu
privire
la anumite elemente ale acesteia, n cazul n care prin hotrri judectoreti irevocabile au fost

23
desfiinate, n tot sau n parte, sau modificate actele care au stat la baza nregistrrii cu privire la
care
se solicit radierea, dac prin hotrrea judectoreasc nu a fost dispus menionarea n
registrul
comerului.
(2) Cererea se depune la oficiul registrului comerului i se menioneaz n registrul
comerului n care s-a fcut nregistrarea. n termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul
registrului
comerului nainteaz cererea instanei competente.
(3) Instana se pronun asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerului, a
reclamantului i a persoanei fizice sau juridice vizate de nregistrarea pgubitoare.
(4) Hotrrea judectoreasc de soluionare a cererii poate fi atacat numai cu recurs.
Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotrrii.

(5) Oficiul registrului comerului, pe cheltuiala prii care a introdus cererea, va efectua
radierea i va publica hotrrea judectoreasc irevocabil n Buletinul electronic al registrului
comerului.
Art.121 O.N.R.C. poate interveni n orice cauz privind nregistrri n registrul comerului
sau care implic nregistrri n registrul comerului, interesul fiind prezumat i constnd n
respectarea cerinelor generale ale activitii comerciale.
Art.122 - (1) Cererile formulate de O.N.R.C. sau, dup caz, de orice persoan interesat, n
temeiul art.227 alin.(1) lit.a) i alin.(3) i art.237 alin.(1) din Legea nr.31/1990, precum i orice
alte
cereri formulate de O.N.R.C. care privesc persoanele nregistrate n registrul comerului, se
soluioneaz de instana prevzut la art.118, prin sentin, de urgen i cu precdere, cu
citarea
prilor. Hotrrea este executorie i este supus numai recursului.
(2) n registrul comerului se face meniune despre cererile formulate de O.N.R.C. potrivit alin.
(1).
(3) Sentinele pronunate n soluionarea cererilor se comunic persoanei juridice la sediul
social, M.F.P. A.N.A.F., se public pe pagina de internet a ONRC i se afieaz la sediul
oficiului
registrului comerului n care este nregistrat persoana juridic.
(4) Pentru cererile introduse de O.N.R.C., n temeiul prezentei legi, precum i pentru toate
cererile introduse n temeiul altor acte normative, indiferent de natura acestora, nu se percep
taxe de
timbru i timbru judiciar.
Capitolul IV
nregistrarea actelor, faptelor i meniunilor
dispuse de instanele judectoreti
Art.123 - Instanele judectoreti transmit oficiului registrului comerului hotrrile
judectoreti ce se refer la acte, fapte i meniuni a cror nregistrare n registrul comerului o
dispun, n termen de 15 zile de la data redactrii motivrii, n vederea nscrierii meniunilor n
registrul comerului.
Art.124 - nregistrrile din oficiu n registrul comerului, n baza hotrrilor judectoreti
comunicate de instanele judectoreti sau a altor nscrisuri emise de autoriti i instituii
publice,
dup caz, alte persoane expres prevzute de lege n exercitarea unor atribuii legale, potrivit
actelor
normative speciale, se realizeaz de ctre personalul de specialitate juridic a oficiului
registrului
comerului, potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a O.N.R.C., fr nici o alt
formalitate, cu certificarea efecturii nregistrrii.
Capitolul V
Aspecte privind autorizarea funcionrii
Art.125 - (1) Prin autorizarea funcionrii, n sensul prezentei legi, se nelege asumarea de
ctre solicitant a responsabilitii privitoare la legalitatea desfurrii activitilor declarate i a
ndeplinirii condiiilor reglementate de lege pentru desfurarea activitilor respective.
(2) Activitile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate, din punct de vedere al
proteciei mediului, de ctre autoritile competente de protecia mediului, la sediile acestora.
Procedura de autorizare i lista activitilor cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite
prin
ordin al ministrului de resort.
(3) Activitile pentru care legea reglementeaz condiii speciale de autorizare a funcionrii
vor fi autorizate de autoritile i instituiile de resort, potrivit procedurilor emise n acest sens.

24
(4) O.N.R.C. poate ncheia protocoale de colaborare cu instituiile i autoritile publice
abilitate pentru intermedierea obinerii autorizaiilor speciale de funcionare, dar i pentru
obinerea
altor autorizaii/avize/aprobri prevzute de lege.
Art.126 - (1) Pentru eliberarea, de ctre biroul unic din cadrul oficiului registrului comerului, a
certificatului de nregistrare i a ncheierii registratorului comercial, solicitantul trebuie s
depun, o
dat cu cererea de nregistrare i actele doveditoare, declaraii-tip pe propria rspundere pentru
autorizarea funcionrii, semnate de asociai sau de administratori, din care s rezulte, dup
caz, c:
a) persoana juridic, persoana fizic autorizat, ntreprinderea individual sau ntreprinderea
familial nu desfoar, la sediul profesional sau la sediile secundare, nici una din activitile
declarate;
b) persoana juridic, persoana fizic autorizat, ntreprinderea individual sau ntreprinderea
familial ndeplinete condiiile de funcionare prevzute de legislaia specific n domeniul
sanitar,
sanitar-veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii, pentru activitile precizate n
declaraia-tip.
(2) Orice completare sau modificare cu privire la sediul sau activitile declarate atrage
obligaia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerului o nou
declaraie-tip pe propria rspundere, corespunztoare modificrilor intervenite.
(3) Oficiul registrului comerului nregistreaz n registrul comerului datele din declaraiile-tip
prevzute la alin.(1) i (2). Modificarea ulterioar a datelor nregistrate n registrul comerului
privind
activitile autorizate se realizeaz numai dac se precizeaz n mod expres acest fapt, n caz
contrar, datele iniial nregistrate rmn valabile.
(4) Modelul declaraiilor-tip pe propria rspundere se aprob prin ordin al ministrului justiiei,
odat cu modelul cererii de nregistrare n registrul comerului i este constituit dintr-un nscris
unic
pentru cele trei categorii de situaii reglementate prin prezentul articol.
Art.127 - (1) Procedura de autorizare a funcionrii pe baza declaraiei-tip pe propria
rspundere se desfoar prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerului
la
care solicitantul are obligaia nregistrrii sediului social sau secundar.
(2) Oficiile registrului comerului, prin birourile unice, efectueaz urmtoarele activiti:
a) primesc i verific cererile de nregistrare i actele depuse n susinerea acestora, precum
i declaraiile-tip prevzute la art.126 i opereaz nregistrrile n registrul comerului, n baza
ncheierii registratorului comercial;
b) ncaseaz taxele i tarifele pentru operaiunile efectuate, precum i cele datorate altor
autoriti implicate n procedura de nregistrare;
c) in evidena declaraiilor-tip prevzute la art.126, n sistem computerizat;
d) transmit autoritilor publice competente declaraiile-tip prevzute la art.126 i datele de
identificare ale persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale, ntreprinderilor familiale
i
ale persoanelor juridice nregistrate n registrul comerului, pe cale electronic;
e) ntocmesc certificatele constatatoare de autorizare a funcionrii, prin nregistrarea
declaraiilor-tip prevzute la art.126, potrivit prezentei legi;
f) urmresc termenele prevzute de prezenta lege i elibereaz solicitanilor certificatele de
nregistrare,nsoite de ncheierile registratorului comercial i de certificatele constatatoare de
autorizare a funcionrii prevzute la lit. e).

Art.128 - (1) Prin certificatul constatator de autorizare a funcionrii se certific faptul c:


a) s-a nregistrat declaraia-tip pe propria rspundere, din care rezult c la sediul social sau
secundar nu se desfoar activitile prevzute n actul constitutiv sau modificator;
b) s-a nregistrat declaraia-tip pe propria rspundere, din care rezult c sunt ndeplinite
condiiile de funcionare prevzute de legislaia specific n domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
proteciei mediului i proteciei muncii, pentru activitile declarate;
c) s-a nregistrat declaraia-tip pe propria rspundere, din care rezult modificrile intervenite
fa de declaraia-tip anterioar.
(2) Pentru sediul social i pentru fiecare sediu secundar se vor ntocmi certificate
constatatoare de autorizare a funcionrii separate, care atest c s-au nregistrat declaraiile-tip
prevzute la art.126, i care vor fi eliberate odat cu ncheierea registratorului comercial.
(3) Certificatele constatatoare de autorizare a funcionrii, prevzute la alin.(1) au regimul
prevzut la art.6 din prezenta lege.
Art.129 - (1) n vederea efecturii controlului de ctre autoritile publice competente privind
potrivititatea celor declarate, oficiul registrului comerului transmite acestora, pe cale electronic,

25
copiile declaraiilor-tip i datele de identificare ale persoanelor juridice, n termen de 3 zile de la
data
nregistrrii n registrul comerului.
(2) Autoritile publice competente prevzute la alin.(1) sunt:
a) direciile de sntate public teritoriale din subordinea Ministerului Sntii sau
ministerele cu reea proprie de sntate public;
b) Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor sau ministerele
cu reea sanitar veterinar proprie;
c) autoritile publice teritoriale de protecie a mediului din subordinea Ministerului Mediului i
Pdurilor;
d) inspectoratele teritoriale de munc din subordinea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale.
Art.130 - (1) n cazul n care autoritile publice competente constat c nu sunt ndeplinite
condiiile legale de funcionare, notific acest fapt solicitantului, la sediul nregistrat, acordnd
un
termen de remediere a neregularitilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificrii
i
poate fi prelungit la cererea expres a solicitantului, adresat autoritii publice competente.
(2) n cazul n care neregularitile nu sunt remediate, autoritile publice competente notific
oficiului registrului comerului actul prin care s-a interzis desfurarea activitii, n termen de 3
zile
de la emiterea acestuia, pentru a fi nregistrat din oficiu n registrul comerului.
Titlul VI
Modificarea i completarea actelor normative
incidente activitii de nregistrare n registrul comerului
Art.131 - Ordonana de urgen a Guvernului nr.44/2008 privind desfurarea
activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 328 din 25
aprilie 2008, cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Alineatul (2) al articolului 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) nregistrarea i autorizarea funcionrii, n condiiile prezentei ordonane de urgen i
ale Legii privind registratorii comerciali i activitatea de nregistrare n registrul comerului,
precum i
pentru modificarea unor acte normative cu inciden asupra activitii de nregistrare n registrul

comerului, nu exonereaz persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i


ntreprinderile
familiale de obligaia de a obine, nainte de nceperea activitii, autorizaiile, avizele, licenele
i
altele asemenea, prevzute n legi speciale, pentru desfurarea anumitor activiti economice.
2. Alineatul (1) al articolului 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) PFA, ntreprinderea individual i ntreprinderea familial se nregistreaz n registrul
comerului din judeul n care i are sediul profesional, n condiiile prevzute de Legea privind
registratorii comerciali i activitatea de nregistrare n registrul comerului, precum i pentru
modificarea unor acte normative cu inciden asupra activitii de nregistrare n registrul
comerului
3. Articolele 11-13 se abrog.
4. Alineatul (3) al articolului 14 se abrog.
5. La alineatul (1) al articolului 21, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
c) potrivit prevederilor art.120 din Legea privind registratorii comerciali i activitatea de
nregistrare n registrul comerului, precum i pentru modificarea unor acte normative cu
inciden
asupra activitii de nregistrare n registrul comerului.
6. La alineatul (1) al articolul 27, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
c) potrivit prevederilor art.120 din Legea privind registratorii comerciali i activitatea de
nregistrare n registrul comerului, precum i pentru modificarea unor acte normative cu
inciden
asupra activitii de nregistrare n registrul comerului.
7. Alineatul (4) al articolului 27 se modific i va avea urmtorul cuprins:

26
(4) Activitatea va putea fi continuat sub aceeai firm, cu obligaia de menionare n
cuprinsul acelei firme a calitii de succesor.
8. La alineatul (1) al articolului 33, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
c) potrivit prevederilor art.120 din Legea privind registratorii comerciali i activitatea de
nregistrare n registrul comerului, precum i pentru modificarea unor acte normative cu
inciden
asupra activitii de nregistrare n registrul comerului.
9. Alineatul (3) al articolului 33 se abrog.
10. Alineatul (2) al articolului 37 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) n cazul prevzut la alin.(1), soluionarea cererii de nregistrare n registrul comerului i de
autorizare a funcionrii este de competena registratorului comercial de la oficiul registrului
comerului n
raza cruia a fost ales i declarat sediul profesional.
11. Articolul 43 se abrog.
Art.132 - Legea nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificrile i
completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La alineatul (6) al articolului 5, litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl un imobil;
2. Articolul 37 se abrog.
3. Articolul 38 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.38 - (1) La societile pe aciuni, dac exist aporturi n natur, avantaje rezervate oricrei
persoane care a participat la constituirea societii sau la tranzacii conducnd la acordarea
autorizaiei,

operaiuni ncheiate de fondatori pe seama societii ce se constituie i pe care aceasta


urmeaz s le
ia asupra sa, registratorul comercial numete, n termen de 5 zile de la nregistrarea cererii, unul
sau
mai muli experi din lista Biroului de expertize judiciare tehnice i contabile. Acetia vor ntocmi
un
raport cuprinznd descrierea i modul de evaluare a fiecrui bun aportat i vor evidenia dac
valoarea
acestuia corespunde numrului i valorii aciunilor acordate n schimb, precum i alte elemente
indicate
de registratorul comercial.
(2) Fondatorii vor depune raportul n termen de 15 zile de la data aprobrii sale la oficiul
registrului comerului. Registrul comerului va transmite o notificare cu privire la aceast
depunere ctre
Regia Autonom "Monitorul Oficial", pentru a fi publicat pe cheltuiala societii.
(3) n cazul societilor pe aciuni constituite prin fuziune sau divizare, nu este necesar
ntocmirea raportului prevzut la alin.(1) i depunerea sa la oficiul registrului comerului n
condiiile
alin.(2), dac proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinrii unui expert independent,
n
conformitate cu dispoziiile art.2433 alin.(1)-(4).
4. Alineatul (1) al articolului 40 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) n cazul n care cerinele legale sunt ndeplinite, registratorul comercial, prin ncheiere,
pronunat n termenul legal, autorizeaz constituirea societii i dispune nmatricularea ei n
registrul comerului, n condiiile Legii privind registratorii comerciali i activitatea de nregistrare
n
registrul comerului, precum i pentru modificarea unor acte normative cu inciden asupra
activitii
de nregistrare n registrul comerului.
5. Articolului 46 se abrog.
6. Articolul 60 se abrog.
7. Articolul 63 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.63 - Cererile prevzute de prezenta lege, de competena instanelor judectoreti, se
soluioneaz n prim instan de tribunalul comercial sau, dup caz, de secia comercial a
tribunalului n a crui raz teritorial societatea i are sediul principal.
8. Articolul 64 se abrog.

27
9. La articolul 134, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu urmtorul
cuprins:
(21) n cazurile prevzute de art.2461 i 2462, acionarii care nu sunt n favoarea fuziunii/divizrii
pot exercita dreptul de retragere n termen de 30 de zile de la data publicrii proiectului de
fuziune/divizare n condiiile art.242 alin.(2) sau, dup caz, art.242 alin.(21).
10. Alineatul (1) al articolului 137 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Societatea pe aciuni este administrat de unul sau mai muli administratori. Cnd sunt
mai muli administratori, ei constituie un consiliu de administraie.
11. Alineatul (3) al articolului 1531 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Directoratul este format din unul sau mai muli membri.
12. Alineatul (1) al articolului 201 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Situaiile financiare se ntocmesc potrivit normelor prevzute pentru societatea pe aciuni,
prevederile art.185 aplicndu-se n mod corespunztor.
13. Alineatul (21) al articolului 202 se modific i va avea urmtorul cuprins:

(21) Hotrrea adunrii asociailor, adoptat n condiiile alin.(2), se depune n termen de 15


zile la oficiul registrului comerului, spre a fi menionat n registru i publicat n Monitorul
Oficial al
Romniei, Partea a IV-a.
14. La alineatul (2) al articolul 204, litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport n natur a unui imobil;
15. La articolul 215, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu
urmtorul cuprins:
(11) n cazul n care majorarea capitalului social este efectuat pentru realizarea unei fuziuni
sau divizri i pentru plata n numerar a acionarilor societii comerciale absorbite sau divizate,
nu
este necesar ntocmirea raportului prevzut la alin.(1), dac proiectul de fuziune sau divizare a
fost
supus examinrii unui expert independent n conformitate cu dispoziiile art.2433 alin.(1)-(4).
16. La alineatul (1) al articolul 226, dup litera a) se introduce o nou liter, lit.a1), cu
urmtorul cuprins:
a1) n cazul fuziunii/divizrii societii, dac asociatul nu a votat n favoarea fuziunii/divizrii n
adunarea general a asociailor;
17. Alineatul (3) al articolului 227 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Dac procedura prevzut la alin.(2) nu este ndeplinit, la expirarea duratei menionate
n actul constitutiv orice persoan interesat sau O.N.R.C. poate sesiza tribunalul comercial
sau,
dup caz, secia comercial a tribunalului pentru constatarea dizolvrii societii. Dispoziiile
art.237
alin.(3) i alin.(5) - (10) se aplic n mod corespunztor.
18. Alineatul (4) al articolului 227 se abrog.
19. La alineatul (1) al articolului 237, dup litera d) se introduce o nou liter, litera e),
cu urmtorul cuprins:
e) societatea nu a respectat prevederile art.14 alin. (2)
20. Alineatele (3), (7), (71), (8) i (10) ale articolului 237 se modific i vor avea
urmtorul cuprins :
(3) Hotrrea tribunalului prin care s-a pronunat dizolvarea se comunic i direciei generale
a finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti i oficiului registrului comerului
pentru nregistrarea meniunii de dizolvare. nregistrarea n registrul comerului a meniunii de
dizolvare n baza hotrrii tribunalului pronunat la cererea persoanelor interesate se
efectueaz
pe cheltuiala persoanei care a formulat cererea.
(7) Dac n termen de 3 luni de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de
dizolvare asociaii nu procedeaz la numirea lichidatorului, registratorul comercial, la cererea
oricrei
persoane interesate, numete n mod aleatoriu, prin ncheiere, un lichidator din Tabloul
Practicienilor

28
n Insolven, stabilindu-i un onorariu fix de 1000 lei ce urmeaz a fi pltit din patrimoniul
persoanei
juridice dizolvate sau, n lipsa acestuia, din fondul de lichidare constituit n temeiul Legii
nr.85/2006
privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare. Decontul final al
cheltuielilor
efectuate de lichidator se aprob de Uniunea Naional a Practicienilor n Lichidare din
Romnia. n

situaia n care lichidatorul numit este n imposibilitate de a-i exercita funcia, registratorul
comercial
procedeaz la nlocuirea acestuia, pe baza solicitrii exprese i a documentelor justificative
avizate
de U.N.P.I.R., fr nici o alt formalitate.
(71) ncheierile registratorului comercial pronunate n condiiile alin.(7) se comunic
lichidatorului numit, se public pe pagina de internet a O.N.R.C. i se afieaz la sediul oficiului
registrului comerului n care este nmatriculat societatea comercial dizolvat.
(8) Dac nu a fost formulat nicio cerere de numire a lichidatorului n termen de 6 luni de la
rmnerea irevocabil a hotrrii judectoreti de dizolvare n condiiile alin.(7), persoana
juridic se
radiaz din registrul comerului, n baza hotrrii pronunate de tribunal, la cererea O.N.R.C.
Dispoziiile alin.(5) rmn aplicabile.
(10) Bunurile rmase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerului, n
condiiile alin. (8) revin asociailor/acionarilor. nscrierea n cartea funciar a transferului
dreptului de
proprietate/coproprietate asupra bunurilor imobile rmase din patrimoniul persoanei juridice se
face
n baza hotrrii tribunalului prin care s-a dispus radierea persoanei juridice din registrul
comerului.
21. La articolul 237, dup alineatul (71), se introduce un nou alineat, alin.(72), cu
urmtorul cuprins:
(72) Prevederile art.260 se aplic n mod corespunztor i lichidrii reglementate de
prezentul articol, data numirii lichidatorului fiind data publicrii ncheierii pe pagina de internet a
O.N.R.C, potrivit alin.(71).
22. La articolul 241, literele c), g, j) i k) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
c) condiiile alocrii de aciuni la societatea absorbant, la societile beneficiare sau la
societile nou-constituite;
g) drepturile conferite de ctre societatea absorbant, de societile beneficiare sau de
societile nou-constituite deintorilor de aciuni care confer drepturi speciale i celor care
dein alte
valori mobiliare n afar de aciuni sau msurile propuse n privina acestora;
j) data de la care tranzaciile societii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de
vedere contabil ca aparinnd societii absorbante sau uneia ori alteia dintre societile
beneficiare
ori nou-constituite;
k) n cazul divizrii: descrierea i repartizarea exact a activelor i pasivelor care urmeaz a fi
transferate fiecreia dintre societile beneficiare sau nou-constituite; repartizarea, ctre
acionarii sau
asociaii societii divizate, de aciuni, respectiv de pri sociale, la societile beneficiare sau
nouconstituite
i criteriul pe baza cruia se face repartizarea.
23. Articolul 2411 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.2411 - (1) Dac un element de activ nu este repartizat n proiectul de divizare i dac
interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de
activ n
cauz sau contravaloarea acestuia se repartizeaz ntre toate societile beneficiare sau
nouconstituite,
proporional cu cota din activul net alocat societilor n cauz, n conformitate cu proiectul
de divizare.
(2) Dac un element de pasiv nu este repartizat n proiectul de divizare i dac interpretarea

proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, societile beneficiare sau
nouconstituite
rspund solidar pentru elementul de pasiv n cauz.
(3) Dac un creditor nu a obinut realizarea creanei sale de la societatea creia i este
repartizat creana prin proiectul de divizare, toate societile beneficiare sau nou-constituite
rspund
pentru obligaia n cauz pn la concurena valorii activelor nete care le-au fost repartizate prin
divizare, cu excepia societii creia i-a fost repartizat obligaia respectiv, care rspunde
nelimitat.
24. Alineatul (1) al articolului 242 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanii societilor participante, se
depune la oficiul registrului comerului unde este nmatriculat fiecare societate, nsoit de o
declaraie a
societii care nceteaz a exista n urma fuziunii sau divizrii despre modul cum a hotrt s
sting
pasivul su, precum i de o declaraie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de
fuziune sau
de divizare.

29
25. La articolul 242, dup alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin.(2 1)-(23), cu
urmtorul cuprins:
(21) n cazul n care deine o pagin proprie de internet, societatea poate nlocui publicarea n
Monitorul Oficial al Romniei, prevzut la alin.(2), cu publicitatea efectuat prin intermediul
paginii
proprii de internet a societii, pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii
generale care
urmeaz s decid cu privire la fuziune/divizare, perioad care se ncheie nu mai devreme de
finalul
adunrii generale respective.
(22) Societatea care a optat pentru efectuarea publicitii proiectului de fuziune potrivit alin.(21)
trebuie s asigure condiiile tehnice pentru afiarea continu i nentrerupt a documentelor
prevzute
de lege pentru ntreaga perioad prevzut la alin.(21). Societatea are sarcina de a dovedi
continuitatea
publicitii i de a asigura securitatea paginii de internet i autenticitatea documentelor afiate..
(23) n cazul efecturii publicitii n condiiile alin.(21), oficiul registrului comerului unde este
nmatriculat societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa de internet proiectul de fuziune
sau
divizare.
. 26. Alineatele (1) i (2) ale articolului 243 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Creditorii societilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protecie
adecvat a intereselor lor. Orice astfel de creditor care deine o crean cert, lichid i
anterioar datei
publicrii proiectului de fuziune sau de divizare, ntr-una dintre modalitile prevzute la art.242,
nescadent la data publicrii i care urmrete mpiedicarea producerii unui prejudiciu prin
fuziune/divizare poate face opoziie, n vederea garantrii satisfacerii creanei sale, n condiiile
prezentului articol.
(2) Opoziia se face n termen de 30 de zile de la data publicrii proiectului de fuziune sau
divizare. Ea se depune la oficiul registrului comerului, care, n termen de 3 zile de la data
depunerii, o

menioneaz n registru i o nainteaz instanei judectoreti competente. Hotrrea


pronunat asupra
opoziiei este supus numai recursului.
27. Articolul 2431 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.2431 - (1) n cazul unei fuziuni, deintorilor de valori mobiliare, altele dect aciuni, care
confer drepturi speciale, trebuie s li se acorde n cadrul societii absorbante sau societii
nouconstituite
drepturi cel puin echivalente cu cele pe care le deineau la societatea absorbit, cu excepia
cazului n care modificarea drepturilor n cauz este aprobat de o adunare a deintorilor de
astfel de
titluri ori individual de ctre deintorii de astfel de titluri sau a cazului n care deintorii au
dreptul de a
obine rscumprarea titlurilor lor.
(2) n cazul unei divizri, deintorilor de valori mobiliare, altele dect aciuni, care confer
drepturi speciale, trebuie s li se acorde n cadrul societilor beneficiare sau societilor nouconstituite
crora li se pot opune drepturile decurgnd din asemenea titluri, n conformitate cu proiectul de
divizare,
drepturi cel puin echivalente cu cele de care beneficiau n societatea divizat, cu excepia
cazului n
care modificarea drepturilor n cauz este aprobat de o adunare a deintorilor de astfel de
valori
mobiliare ori de ctre acetia n mod individual i a cazului n care deintorii au dreptul de a
obine
rscumprarea valorilor mobiliare deinute.
28. Alineatele (3) i (4) ale articolului 2432 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(3) n cazul divizrii, raportul administratorilor va include, dac este cazul, i informaii
referitoare la ntocmirea raportului de evaluare a aporturilor n conformitate cu art.215, pentru
societile
beneficiare, i registrul la care acesta trebuie depus.
(4) Administratorii societii divizate sau, dup caz, ai fiecrei societi implicate n fuziune
trebuie s informeze adunarea general a societii lor, precum i pe administratorii celorlalte
societi
implicate n operaiune, astfel nct acetia s poat informa, la rndul lor, adunrile generale
ale
societilor respective asupra oricrei modificri substaniale a activelor i pasivelor intervenite
ntre
data ntocmirii proiectului de divizare/fuziune i data adunrilor generale care urmeaz s
decid
asupra acestui proiect. Obligaia de informare fa de acionari/asociai i fa de administratorii
celorlalte societi implicate n operaiunea de fuziune/divizare subzist i n cazurile n care, n
aplicarea art.2462, nu este convocat adunarea general a acionarilor/asociailor.
29. La articolul 2432, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu urmtorul
cuprins:
(5) ntocmirea raportului prevzut la alin.(1) i comunicarea informaiilor prevzute la alin.(4) nu
sunt necesare n cazul n care decid astfel toi acionarii/asociaii i toi deintorii altor valori
mobiliare
care confer drepturi de vot la fiecare dintre societile participante la fuziune sau la divizare.

30
30. Dup articolul 2433 se introduc trei noi articole, art.2434, art.2435 i art.2436, cu
urmtorul cuprins:

Art.2434 - n cazul unei fuziuni prin absorbie, prin care una sau mai multe societi sunt
dizolvate fr a intra n lichidare i transfer toate activele i pasivele lor unei alte societi care
deine
toate aciunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot n adunarea general, urmtoarele
articole nu
se vor aplica: art. 241 lit.c)-e), art.2432, art.2433, art. 244 alin.(1) lit. b) i f), art.245 i art.250
alin.(1) lit.
b).
Art.2435 n cazul n care fuziunea prin absorbie este realizat de o societate absorbant care
deine cel puin 90%, dar nu totalitatea aciunilor/prilor sociale sau a altor valori mobiliare ce
confer
titularilor lor drept de vot n adunrile generale ale societilor, nu este necesar elaborarea
rapoartelor
prevzute de art.2432 i 2433 i ndeplinirea cerinelor privind informarea acionarilor/asociailor
prevzute de art.244.
Art.2436 - n cazul divizrii, dac aciunile/prile sociale ale fiecreia dintre societile nou
constituite sunt repartizate acionarilor/asociailor societii divizate proporional cu cota de
participare la
capitalul social al societii divizate, urmtoarele articole nu se vor aplica: art. 2432, art. 2433,
art.244
alin.(1) lit.b), d) i e).
31. Articolul 244 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.244 - (1) Cu cel puin o lun nainte de data adunrii generale extraordinare care urmeaz
s se pronune asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale
societilor
care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispoziia acionarilor/asociailor, la sediul
social al
societii, urmtoarele documente:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) dac este cazul, raportul administratorilor prevzut la art.2432 alin.(1)-(3) i/sau informarea
prevzut de art.2432 alin.(4);
c) situaiile financiare anuale i rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciii financiare ale
societilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
d) dac este cazul, situaiile financiare, ntocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia
luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dac ultimele situaii financiare
anuale au
fost ntocmite pentru un exerciiu financiar ncheiat cu mai mult de 6 luni nainte de aceast
dat; aceste
situaii financiare sunt ntocmite cu metodele i structura utilizate pentru ultimele situaii
financiare
anuale;
e) raportul cenzorilor sau, dup caz, raportul auditorului financiar;
f) dac este cazul, raportul ntocmit potrivit prevederilor art.2433;
g) evidena contractelor cu valori depind 10.000 lei fiecare i aflate n curs de executare,
precum i repartizarea lor n caz de divizare a societii.
(2) ntocmirea situaiilor financiare prevzute la alin.(1) lit.d) nu este necesar dac societile
implicate n fuziune/divizare public rapoarte semestriale, n conformitate cu legislaia pieei de
capital
aplicabil, si le pune la dispozitia actionarilor/asociatilor ori in cazul in care toi
acionarii/asociatii i
deintorii de alte titluri care confer drept de vot ai fiecreia dintre societile implicate n

fuziune/divizare au convenit n acest sens. .


(3) Societatea nu este inut de obligaia de a pune la dispoziia acionarilor la sediul su social
documentele prevzute la alin.(1), dac acestea sunt publicate pe pagina de internet a societii
pe o
perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care urmeaz s decid cu
privire la
fuziune/divizare, perioad care se ncheie nu mai devreme de finalul adunrii generale
respective.
Dispoziiile art.242 alin.(22) se aplic n mod corespunztor.
(4) Acionarii sau asociaii vor putea obine, la cerere si in mod gratuit, copii de pe actele
enumerate la alin.(1) sau extrase din ele. n cazul n care un acionar sau asociat a fost de
acord ca
pentru comunicarea de informaii societatea s utilizeze mijloace electronice, copiile de pe
actele
prevzute la alin.(1) se pot transmite prin pota electronic.
(5) Dispoziiile alin.(4) nu se aplic n cazul n care acionarii sau asociaii au posibilitatea de
descrca i de a imprima documentele prevzute la alin.(1) de pe pagina de internet a societii
pe
ntreaga perioad prevzut la alin.(3).
32. Articolul 245 se modific i va avea urmtorul cuprins:

31
Art. 245 - (1) Administratorii societii absorbite/ societilor implicate n fuziune sau ai societii
care este divizat rspund civil fa de acionarii sau asociaii acelei/acelor societi pentru
neregularitile comise n pregtirea i realizarea fuziunii sau divizrii.
(2) Experii care ntocmesc raportul prevzut la art.2433, pe seama societii
absorbite/societilor implicate n fuziune sau divizate, rspund civil fa de acionarii/asociaii
acestor
societi pentru neregularitile comise n ndeplinirea ndatoririlor lor.
33. Articolul 246 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 246 - (1) n cel mult 3 luni de la data publicrii proiectului de fuziune sau de divizare
ntruna
dintre modalitile prevzute de art.242, adunarea general a fiecrei societi participante va
hotr
asupra fuziunii sau divizrii, cu respectarea condiiilor privind convocarea ei.
(2) n cazul unei fuziuni prin nfiinarea unei noi societi sau al unei divizri prin nfiinarea unor
noi societi, proiectul de fuziune sau de divizare i, dac sunt coninute ntr-un document
separat, actul
constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societi vor fi aprobate de ctre
adunarea
general a fiecreia dintre societile care urmeaz s i nceteze existena.
(3) n cazul n care printre activele transferate n urma fuziunii sau divizrii se numr i bunuri
imobile, hotrrile adunrilor generale i, dup caz, actul constitutiv al noii/noilor societi se
ntocmesc
n form autentic.
(4) nscrierea n cartea funciar a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile
prevzute la alin.(3) se efectueaz n baza hotrrilor adunrii generale i, dac este cazul, a
actului
constitutiv i a ncheierii registratorului comercial prin care se dispune nregistrarea fuziunii sau
divizrii
n registrul comerului.
34. Dup articolul 246 se introduc dou noi articole, art.2461 i art.2462, cu urmtorul

cuprins:
Art.2461 (1) n cazul unei fuziuni prin absorbie prin care una sau mai multe societi sunt
dizolvate fr a intra n lichidare i transfer toate activele i pasivele lor unei alte societi care
deine
toate aciunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot n adunarea general, aprobarea
fuziunii de
ctre adunarea general a acionarilor societilor implicate n fuziune, in conditiile art.239, nu
este
necesar dac:
a) fiecare dintre societile implicate n fuziune a ndeplinit cerinele de publicitate a proiectului
de fuziune prevzute de art.242 cu cel puin o lun nainte ca fuziunea s produc efecte;
b) pe o perioad de minimum o lun naintea datei de la care operaiunea produce efecte toi
acionarii societii absorbante au putut consulta documentele prevzute la art.244 alin.(1) lit.a,
c si d.
Dispoziiile art.244 alin.(3)-(5) se aplic n mod corespunztor;
c) unul sau mai muli acionari/asociai ai societii absorbante, deinnd cel puin 5% din
capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunri generale pentru a
se
pronuna asupra fuziunii;
(2) n cazul n care ntr-o fuziune prin absorbie societatea absorbant deine cel puin 90%, dar
nu totalitatea aciunilor/prilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confer titularilor lor drept
de vot n
adunrile societilor, aprobarea fuziunii de ctre adunarea general a societii absorbante nu
este
necesar dac sunt ntrunite condiiile prevzute la alin.(1) lit.a), b) i c). Dispoziiile art.244
alin.(3)-(5)
se aplic n mod corespunztor.
Art.2462-n cazul unei divizri n care societile beneficiare dein mpreun toate
aciunile/prile
sociale ale societii divizate i toate celelalte valori mobiliare ce confer drept de vot n
adunarea
general a societii divizate, nu este necesar aprobarea divizrii de ctre adunarea general
a
societii divizate dac:
a) au fost ndeplinite cerinele de publicitate a proiectului de divizare prevzute de art.242 cu cel
puin o lun nainte ca divizarea s produc efecte;
b) pe o perioad de minimum o lun naintea datei de la care operaiunea produce efecte toi
acionarii societilor implicate n divizare au putut consulta documentele prevzute la art.244
alin.(1).
Dispoziiile art.244 alin.(3)-(5) se aplic n mod corespunztor;
c) unul sau mai muli acionari/asociai ai societilor beneficiare, care dein cel puin 5% din
capitalul social, pot cere convocarea unei adunri generale pentru a se pronuna asupra
fuziunii;
d) au fost ndeplinite cerinele de informare a acionarilor/asociailor i a organelor de
administrare/conducere a celorlalte societi implicate n operaiune, prevzute la art.2432 alin.
(4).
35. Articolul 247 se modific i va avea urmtorul cuprins:

32
Art.247 - Prin excepie de la prevederile art.115 i 239, atunci cnd fuziunea sau divizarea are
ca efect mrirea obligaiilor asociailor uneia dintre societile participante, hotrrea se ia cu
unanimitate de voturi.

36. Articolul 2491 se abrog.


37. Alineatul (2) al articolului 251 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) De la data realizrii sale, potrivit art.249, fuziunea, respectiv divizarea, poate fi declarat
nul doar dac nu a fost supus controlului administrativ preventiv sau dac hotrrea uneia
dintre
adunrile generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizrii este nul ori anulabil.
38. Alineatul (1) al articolului 2516 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Proiectul comun de fuziune transfrontalier, semnat de reprezentanii societilor
participante, se depune la oficiul registrului comerului unde sunt nmatriculate societile
comerciale
persoane juridice romne i/sau societile europene cu sediul n Romnia, participante la
fuziune,
nsoit de o declaraie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.
39. La articolul 2516, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alin.(4)-(5), cu
urmtorul cuprins:
(4) n cazul n care deine o pagin proprie de internet, societatea poate nlocui publicarea n
Monitorul Oficial al Romniei cu publicitatea efectuat prin intermediul paginii proprii de internet
a
societii, pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care urmeaz
s decid
cu privire la proiectul de fuziune transfrontalier, perioad care se ncheie nu mai devreme de
finalul
adunrii generale respective. Dispoziiile art.242 alin.(22) se aplic n mod corespunztor.
(5) n cazul efecturii publicitii n condiiile alin.(3), oficiul registrului comerului unde este
nmatriculat societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa de internet proiectul comun de
fuziune
transfrontalier.
40. La articolul 25111, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alin.(5) i (6), cu
urmtorul cuprins:
(5) n cazul n care printre activele transferate n urma fuziunii se numr i bunuri imobile
situate pe teritoriul Romniei, hotrrile adunrilor generale prevzute la alin.(1) - (4) se
ntocmesc n
form autentic.
(6) nscrierea n cartea funciar a transferului proprietii asupra bunurilor imobile prevzute la
alin.(5) se realizeaz n baza hotrrilor n form autentic i a ncheierii registratorului
comercial prin
care se dispune nregistrarea fuziunii n registrul comerului.
41. Articolul 25118 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.25118 - n cazul n care fuziunea transfrontalier prin absorbie este realizat de o societate
absorbant care deine cel puin 90%, dar nu totalitatea aciunilor/prilor sociale sau a altor
valori
mobiliare ce confer titularilor lor drept de vot n adunrile generale ale societii/societilor
absorbite
se aplic, n mod corespunztor, prevederile art.2433.
43. Alineatul (4) al articolului 25119 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(4) Hotrrea definitiv de declarare a nulitii fuziunii va fi naintat din oficiu de ctre instan
oficiilor registrului comerului de la sediile societilor implicate n fuziune, care, dup
menionare, o vor
trimite O.N.R.C., spre publicare, n extras, n Buletinul electronic al registrului comerului.
44. Alineatele (7) i (10) ale articolului 260 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(7) Nerespectarea obligaiei de depunere a rapoartelor prevzute la alin. (4) - (6) constituie

contravenie i se sancioneaz cu amend de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraveniilor i


aplicarea sanciunilor se realizeaz, din oficiu sau n urma sesizrii oricrei pri interesate, de
ctre
registratorul comercial.
(10) Dac n termen de 3 luni de la expirarea termenului menionat la alin. (1), prelungit de
tribunal dup caz, oficiul registrului comerului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu
nicio
cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiat din oficiu din registrul comerului.
Radierea se
dispune prin sentin a tribunalului comercial sau a seciei comerciale a tribunalului n a crui
circumscripie se afl sediul societii, pronunat la cererea O.N.R.C., cu citarea societii i a
A.N.A.F.
i a direciei generale a finanelor publice judeene sau a municipiului Bucureti, dup caz.
Procedura
prevzut de 121 din Legea privind registratorii comerciali i activitatea de nregistrare n
registrul

33
comerului, precum i pentru modificarea unor acte normative cu inciden asupra activitii de
nregistrare n registrul comerului se aplic n mod corespunztor.
45. Alineatul (11) al articolului 263 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(11) Situaia financiar semnat de ctre lichidatori se nainteaz spre a fi nregistrat n
registrul comerului i publicat pe pagina de internet a O.N.R.C..
46. Alineatul (6) al articolului 2702e se modific i va avea urmtorul cuprins:
(6) Ulterior radierii societii europene transferate, O.N.R.C. va comunica Jurnalului Uniunii
Europene, un anun privind radierea societii din registrul comerului din Romnia ca urmare a
transferului sediului acestuia ntr-un alt stat membru.
Art.133 - Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de
afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 279
din 21 aprilie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz :
1. Alineatul (3) al articolului 120 se modific i va avea urmtorul cuprins :
(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de ncredere, nelciune, delapidare, dare de
mit,
luare de mit, primire de foloase necuvenite, trafic de influen, mrturie mincinoas, fals, uz de
fals,
precum i pentru infraciunile prevzute de Legea nr.31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, infraciunile prevzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea i
combaterea
evaziunii fiscale, cu modificrile i completrile ulterioare, infraciunile de splare a banilor
prevzute de
Legea nr.656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i completrile
ulterioare i infraciunile prevzute de art. 143 - 145 din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolvenei
sau pentru cele prevzute de prezenta lege, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Alineatele (1) i (3) ale articolului 124 se modific i vor avea urmtorul cuprins :

(1) La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberat de oficiul registrului


comerului privind disponibilitatea firmei i a emblemei i declaraia pe propria rspundere
privind
ndeplinirea condiiei prevzute de art.118 alin.(5) lit.f). Se va prezenta, de asemenea, dovada
c
grupul are, n baza unor acte legale, sediul la adresa indicat.
(3) La sediul indicat de grup vor putea funciona mai multe persoane juridice numai dac
imobilul, prin structura lui, permite funcionarea mai multor societi n ncperi diferite sau n
spaii
distinct partajate. Numrul persoanelor juridice ce funcioneaz ntr-un imobil nu poate depi
numrul
de ncperi sau spaii distincte obinute prin partajare. Prevederile art.17 din Legea nr.31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor.
3. Alineatul (1) al articolului 173 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Situaiile financiare anuale ale grupului de interes economic vor fi ntocmite dup normele
prevzute pentru societatea n nume colectiv. Dup aprobarea de ctre adunarea general a
membrilor, situaiile financiare vor fi depus de administratori, n termen de 15 zile, la unitile
teritoriale ale M.F.P., care va transmite, electronic, la O.N.R.C. copii de pe acestea, pentru
efectuarea
publicitii legale.
3. Articolul 192 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.192 - La cererea oricrei persoane interesate, precum i a O.N.R.C., tribunalul va putea
pronuna dizolvarea grupului n cazurile n care:
a) grupul nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot ntruni;
b) grupul nu a depus, n cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaiile financiare
anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerului;
c) grupul i-a ncetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu ndeplinete condiiile
referitoare la sediul social sau membrii au disprut ori nu au domiciliul cunoscut sau reedina
cunoscut.
(2) Prevederile art.237 din Legea nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare se aplic n mod corespunztor.

34
4. Articolul 214 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.214 - Lichidarea grupului trebuie terminat n cel mult 1 an de la data dizolvrii. Pentru
motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 6 luni cu perioade de cte 6
luni,
dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat. Prevederile art.260 din Legea nr.31/1990 privind
societile
comerciale se aplic n mod corespunztor.
5. Articolul 222 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.222-(1) Nerespectarea de ctre grupurile de interes economic a dispoziiilor legale i a
termenelor prevzute pentru solicitarea nmatriculrii, efectuarea de meniuni, depunerea de
semnturi
sau alte acte constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 50 lei la 500 lei,
aplicat prin
ncheiere a registratorului comercial. Dac sunt mai multe persoane obligate la ndeplinirea
actelor
menionate, amenda se aplic fiecreia dintre ele.
(2) Amenda prevzut la alin.(1) se aplic i reprezentanilor grupurilor de interes amendate.
(3) Sesizarea registratorului comercial pentru aplicarea amenzilor prevzute la alin.(1) i (2) se
poate face de orice persoan interesat.

(4) Amenzile contravenionale prevzute la alin.(1) i (2) sunt supuse prevederilor Ordonanei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin
Legea nr.180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
6. Alineatul (2) al articolului 234 se modific i va avea urmtorul cuprins :
(2) n termen de 15 zile de la data autentificrii actului constitutiv al grupului european de
interes economic, fondatorii sau administratorii ori un mputernicit al acestora vor cere
nmatricularea
grupului n registrul comerului n a crui raz teritorial i va avea sediul grupul.
7.Articolul 2372 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.2372 - nmatricularea i/sau radierea n/din registrul comerului a unui grup european de
interes economic fac obiectul publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. O.N..R.C. va
transmite,
din oficiu, un comunicat n acest sens Oficiului Publicaiilor Oficiale ale Comunitilor Europene,
n
vederea publicrii acestuia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art.134 - Legea nr.1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.172 din 28 februarie 2005, se modific dup
cum
urmeaz :
1. Alineatul (8) al articolului 14 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(8) Dup verificarea ndeplinirii condiiilor stabilite prin prezenta lege, registratorul comercial
dispune, prin ncheiere, nmatricularea societii cooperative n registrul comerului i publicarea
n
Buletinul electronic al registrului comerului.
2. Alineatul (2) al articolului 70 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) n vederea efecturii publicitii, Ministerul Finanelor Publice transmite, electronic, la
O.N.R.C. copii de pe documentele prevzute la alin.(1). Publicitatea se realizeaz prin
menionarea n
registrul comerului a depunerii situaiilor financiare anuale, nsoite de raportul administratorilor
i
procesul verbal al adunrii generale.
Titlul VII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art.135 (1) n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, vor fi numii, prin
ordin al ministrului justiiei, primii registratori comerciali, din rndul personalului cu studii juridice
din
cadrul O.N.R.C. i al oficiilor registrului comerului, cu respectarea condiiilor prevzute de
art.32 i de
dispoziiile Regulamentului privind procedura de selecie a primilor registratori comerciali.
(2) Regulamentul prevzut la alin.(1) va fi aprobat prin ordin al ministrului justiiei, n termen de
5
zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
(3) Numrul de posturi de registrator comercial i repartizarea acestora pe oficii ale registrului
comerului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justiiei, cu ncadrarea n numrul maxim de
posturi
aprobat pentru O.N.R.C..
(4) Pn la data numirii primilor registratori comerciali, atribuiile prevzute de prezenta lege n
sarcina acestora vor fi exercitate de directorul oficiului registrului comerului sau, dup caz, de
persoana desemnat de directorul general al O.N.R.C. n condiiile Ordonanei de urgen a
Guvernului

35
nr.116/2009 pentru instituirea unor msuri privind activitatea de nregistrare n registrul
comerului,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.84/2010, cu modificrile ulterioare.
Art.136 - (1) Buletinul electronic al registrului comerului va fi nfiinat n termen de 2 ani de la
intrarea n vigoare a prezentei legi. Data publicrii primului numr al Buletinului electronic al
registrului
comerului se stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiiei.
(2) Ministerul Justiiei i Ministerul Finanelor Publice ntreprind msurile necesare identificrii i
asigurrii resurselor financiare pentru proiectarea, implementarea i funcionarea Buletinului
electronic
al registrului comerului.
(3) O.N.R.C. i Ministerul Justiiei, ca urmare a asigurrii fondurilor necesare, ntreprind
msurile necesare asigurrii resurselor umane, a dotrilor tehnice i a spaiilor necesare
funcionrii
Buletinului electronic al registrului comerului.
(4) Pn la nfiinarea Buletinului electronic al registrului comerului, publicitatea actelor, faptelor
i meniunilor persoanelor fizice i juridice nregistrate n registrul comerului pentru care se
prevede i
publicarea n Buletinul Oficial al Registrului Comerului se realizeaz prin publicarea acestora n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, dup caz, Partea a III-a i Partea a VII-a.
(5) Dup expirarea unui termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a legii, publicitatea
prevzut de alin.(4) se va efectua pe baza unui tarif fix, stabilit la nivelul cuantumului unei
meniuni n
registrul comerului pentru persoane juridice, pentru fiecare act publicat, dup caz, meniune
sau fapt.
(6) Formatul-cadru al actelor, meniunilor i faptelor care se public, dup caz al hotrrilor
judectoreti i al altor acte prevzute n mod expres de lege se stabilete prin ordin al
ministrului
justiiei, emis n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
(7) Transmiterea informaiilor supuse publicitii prin Monitorul Oficial al Romniei se face pe
cale electronic, de ctre ONRC/oficiile teritoriale ale registrului comerului, sub forma unor
fiiere
electronice ce conin informaiile care se public.
(8) De la data nfiinrii Buletinului electronic al registrului comerului, n toate actele normative
n vigoare n care se prevede alturi de nregistrarea/depunerea/menionarea n registrului
comerului i
publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a i respectiv, Monitorul Oficial,
Partea a VIIa,
aceste sintagme sunt nlocuite cu sintagma Buletinul electronic al registrului comerului.
Art.137 De la data intrrii n vigoare a prezentei legi, n cuprinsul actelor normative n vigoare,
sintagma oficiul registrului de pe lng tribunal se nlocuiete cu sintagma oficiul registrului
comerului teritorial, iar sintagma judector delegat se nlocuiete cu sintagma registrator
comercial.
Art.138 De la data intrrii n vigoare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedur civil,
termenul recurs din cuprinsul prezentei legi se va citi apel, iar sintagma hotrre irevocabil
din
cuprinsul prezentei legi se va citi hotrre definitiv.
Art.139 - (1) Persoanele juridice care, pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu i-au
ndeplinit obligaia de preschimbare a certificatului de nmatriculare i a celui de nregistrare
fiscal cu

noul certificat de nregistrare coninnd codul unic de nregistrare potrivit prevederilor Legii
nr.359/2004
privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice,
asociaiilor
familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea
funcionrii
persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare, se radiaz din registrul comerului
prin
sentin pronunat de secia comercial sau, dup caz, de tribunalul comercial n a crui
circumscripie
i au sediul, la cererea O.N.R.C. sau a oricrei persoane interesate.
(2) Hotrrea pronunat este executorie i este supus numai recursului.
(3) Prin excepie de la prevederile Codului de procedur civil, comunicarea hotrrii se face
prin publicare pe pagina de Internet a O.N.R.C..
Art.140 (1) Cererile pentru ndreptarea sau completarea rezoluiei pronunate de directorul
oficiului registrului comerului sau, dup caz, de persoana desemnat se soluioneaz de
registratorul
comercial, prin ncheiere, pronunat n condiiile prezentei legi.
(2) Cererile pentru ndreptarea, lmurirea sau completarea ncheierii judectorului-delegat
pronunate anterior intrrii n vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr.116/2009,
aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.84/2010, se soluioneaz de instana prevzut de art.116,
care
va dispune i cu privire la modificarea corespunztoare a datelor nregistrate n registrul
comerului.
Art.141 Cererile sau, dup caz, contestaiile formulate la instana judectoreasc potrivit
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.116/2009, aprobat cu modificri i completri prin
Legea

36
nr.84/2010, i aflate pe rolul instanei judectoreti se soluioneaz n conformitate cu
dispoziiile legale
n vigoare la data introducerii lor.
Art.142 Procedurile judiciare n curs prin care se contest ncheierea judectorului delegat
prin care a fost aplicat o amend judiciar pentru nerespectarea unor dispoziii legale privind
nregistrarea n registrul comerului se soluioneaz potrivit dispoziiilor n vigoare la data iniierii
lor.
Art.143 n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a legii se adopt normele
metodologice pentru aplicarea art.96, privind condiiile i procedura de eliberare a acordului
scris pentru
folosirea denumirii. Pn la data intrrii n vigoare a noilor norme metodologice rmn aplicabile
dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiiile
i procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevzut la art.39 din
Legea nr.
26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.144 La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: Legea nr.26/1990 privind
registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.49 din 4 februarie
1998, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitilor la
nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor
juridice,

nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice,


publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificrile i
completrile
ulterioare, Ordonana de urgen a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor msuri privind
activitatea de nregistrare n registrul comerului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I,
nr.926 din 30 decembrie 2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.84/2010, cu
modificrile ulterioare.
Art.145 Prezenta lege intr n vigoare n termen de 30 de zile de la publicarea n Monitorul
Oficial al Romniei.