Sunteți pe pagina 1din 24

REGULAMENT din 6 august 2013 privind procedura de

organizare i desfurare a examenului sau concursului


pentru
dobndirea
calitii
de
notar
stagiar

Forma sintetic la data 18-aug-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 12-aug-2013 actul a fost aprobat de Hotarirea 72/2013 )

CAPITOLUL I: Dispoziii generale

Art. 1
(1)Colegiile directoare ale Camerelor Notarilor Publici, denumite n continuare
Camere, organizeaz anual i simultan, n zile lucrtoare, examenul sau
concursul pentru dobndirea calitii de notar stagiar pe posturile stabilite
potrivit Legii notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, republicat,
cu modificrile ulterioare, i Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici i
a activitii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr.
2.333/C/2013.
(2)Examenul sau concursul de dobndire a calitii de notar stagiar se
desfoar n localitatea n care Camera organizatoare i are sediul principal, la
data stabilit de ctre preedintele Uniunii Naionale a Notarilor Publici,
denumit n continuare Uniunea, prin dispoziie.
Art. 2
(1)Tematica i bibliografia de examen sau concurs sunt aprobate de Consiliul
Uniunii din domeniile dreptului civil pentru proba scris i al legislaiei notariale
pentru proba oral i vor fi comunicate, de ndat, tuturor Camerelor. La
elaborarea tematicii i bibliografiei, Consiliul Uniunii va consulta i un cadru
didactic universitar n specialitatea drept civil de la una dintre facultile de drept
din ar.
(2)Pn cel trziu la data de 1 iunie a fiecrui an calendaristic, Consiliul Uniunii
aprob tematica i bibliografia pentru anul respectiv, pe care le va posta pe siteul Uniunii i le va transmite Camerelor, care le vor pune la dispoziia
candidailor.
(3)Tematica i bibliografia vor fi puse, la cerere, la dispoziia candidailor de
ctre Camere.
(4)Tematica i bibliografia de examen sau concurs pot fi actualizate anual de
ctre Consiliul Uniunii. n situaia n care ntr-un an Consiliul Uniunii apreciaz c
nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii i bibliografiei, va adopta o
hotrre n acest sens pe care o va posta pe site-ul Uniunii i o va transmite
Camerelor, care o vor pune la dispoziia candidailor.

CAPITOLUL II: Condiiile legale i procedura de nscriere la


examenul sau concursul pentru dobndirea calitii de notar
stagiar
Art. 3
Poate deveni notar stagiar persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:
a)are cetenia romn, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat
aparinnd Spaiului Economic European sau a Confederaiei Elveiene i are
domiciliul sau, dup caz, reedina obinuit n Romnia, dovad care se face cu
acte eliberate de autoritile romne competente;
b)are capacitatea de exerciiu deplin, dovad care se face printr-o declaraie
autentic a persoanei, din care s rezulte c nu a pierdut i nu i-a fost restrns
capacitatea de exerciiu;
c)este liceniat n drept, dovad care se face cu diploma de licen obinut n
Romnia sau, n cazul obinerii n alt ar, echivalat sau recunoscut de
autoritile romne;
d)nu are antecedente penale rezultate ca urmare a svririi unei infraciuni de
serviciu sau n legtur cu serviciul ori a svririi cu intenie a unei alte
infraciuni, dovad care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul

acestuia, eliberat de autoritatea competent din statul sau, dup caz, statele al
crui/cror cetean este;
e)se bucur de o bun reputaie, dovedit cu scrisoare de recomandare, de
regul, de la angajator, organizaia profesional, universiti, instituii sau altele
asemenea, precum i cu certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia,
eliberat de autoritatea competent din statul sau, dup caz, statele al crui/cror
cetean este;
f)cunoate limba romn, dovad ce se face prin atestatul de cunoatere a limbii
romne eliberat de catedrele de specialitate ale instituiilor de nvmnt
superior de specialitate. Cunoaterea limbii romne se prezum la persoanele cu
cetenie romn;
g)este apt din punct de vedere medical, fizic i psihologic pentru exercitarea
funciei, dovad care se face cu certificatul medical eliberat de comisia de
examinare medical a judectorilor, procurorilor, magistrailor-asisteni i
personalului asimilat acestora, precum i a candidailor pentru admiterea n
magistratur;
h)achit taxele pentru susinerea examenului sau concursului, dovad care se
face cu chitana, bonul fiscal, ordinul de plat sau mandatul potal;
i)se angajeaz s ncheie cu Institutul Notarial Romn contractul de pregtire,
dac va fi declarat admis la examen sau concurs, dovad care se face cu
declaraia-angajament depus de candidat;
j)este declarat admis la examenul sau concursul pentru dobndirea calitii de
notar stagiar, dovad care se face prin hotrrea Consiliului Uniunii de validare a
rezultatelor concursului i certificatul de promovare eliberat de Colegiul director
al Camerei.
Art. 4
(1)Persoanele care se nscriu la examenul sau concursul pentru dobndirea
calitii de notar stagiar vor depune la Camera n a crei circumscripie se afl
postul vacant pentru care candideaz, cu cel puin 30 de zile nainte de data
examenului sau concursului, sub sanciunea decderii din dreptul de a solicita
nscrierea n sesiunea respectiv, dosarul personal, care cuprinde:
a)cerere-tip de nscriere (anexa nr. 1), nsoit de un curriculum vitae n format
Europass;
(la data 28-iul-2014 Art. 4, alin. (1), litera A. din capitolul II modificat de punctul 1. din anexa 1
din Hotarirea 79/2014 )

b)copii legalizate ale actelor de identitate eliberate de autoritile romne


competente
i,
dup
caz,
ale
actelor
de
stare
civil;
(la data 28-iul-2014 Art. 4, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de punctul 1. din anexa 1
din Hotarirea 79/2014 )

c)declaraie autentic pe propria rspundere a candidatului, din care s rezulte


c:
- nu a pierdut i nu i-a fost restrns capacitatea de exerciiu al drepturilor civile
n condiiile legii;
- a luat cunotin de prevederile Legii nr. 36/1995, republicat, cu modificrile
ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici i a activitii
notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr.
2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia,
republicat, i ale Regulamentului privind procedura de organizare i desfurare
a examenului sau concursului pentru dobndirea calitii de notar stagiar,
aprobat prin Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici din
Romnia nr. 72/2013, precum i de tematica i bibliografia de examen/concurs;
- potrivit art. 4 alin. (2), n cazul n care va fi declarat admis la
examenul/concursul de notar stagiar va ncheia contractul de pregtire cu
Institutul Notarial Romn, ce i-a fost comunicat de ctre Camer i de al crui
coninut a luat cunotin i se angajeaz s l respecte;

d)copie legalizat dup diploma de licen nsoit de foaia matricol, respectiv


suplimentul la diploma obinut n Romnia sau, dup caz, adeverin din care
s rezulte media examenului de licen i media anilor de studii, iar n cazul
obinerii n alt ar, copie legalizat dup actul de studii echivalat i recunoscut
de
autoritile
romne;
(la data 28-iul-2014 Art. 4, alin. (1), litera D. din capitolul II modificat de punctul 1. din anexa 1
din Hotarirea 79/2014 )

e)certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea


competent din statul sau, dup caz, statele al crui/cror cetean este;
f)scrisoare de recomandare, de regul, de la angajator, organizaia profesional,
universiti, instituii sau altele asemenea, precum i certificat de cazier fiscal
sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competent din statul sau,
dup caz, statele al crui/cror cetean este;
g)copie legalizat dup atestatul de cunoatere a limbii romne eliberat de
catedrele de specialitate ale instituiilor de nvmnt superior de specialitate.
n cazul persoanelor cu cetenie romn nu se impune depunerea atestatului,
ntruct cunoaterea limbii romne se prezum;
h)certificatul medical eliberat de comisia de examinare medical a judectorilor,
procurorilor, magistrailor-asisteni i personalului asimilat acestora, precum i a
candidailor pentru admiterea n magistratur. Certificatul medical se poate
prezenta i ulterior depunerii dosarului, dar nu mai trziu de data verificrii
dosarelor de ctre Colegiul director al Camerei;
i)dovada de plat a taxei stabilite de Colegiul director al Camerei pentru
nscrierea la examen sau concurs.
(2)La depunerea cererii candidatul se va angaja n scris, sub sanciunea pierderii
calitii de notar stagiar, dac va fi declarat admis la examen sau concurs, c a
luat cunotin de coninutul contractului pe care l va ncheia cu Institutul
Notarial Romn cu privire la desfurarea stagiului, de cuantumul taxei de
colarizare, de drepturile i obligaiile izvorte din contract, lege i prezentul
regulament, c le nelege sensul i nu are niciun fel obieciuni n legtur cu
acestea.
(3)Pentru obinerea certificatului medical, candidatul are obligaia de a se
prezenta la Comisia de examinare medical a judectorilor, procurorilor,
magistrailor-asisteni i personalului asimilat acestora, precum i a candidailor
pentru admiterea n magistratur i de a depune certificatul medical obinut, sub
rezerva respingerii cererii de nscriere. Detaliile cu privire la modul de prezentare
la comisie i obinerea certificatului medical se vor pune la dispoziia candidailor
de ctre Camer prin afiare la sediul Camerei i pe pagina de internet a
acesteia.
(la data 28-iul-2014 Art. 4, alin. (3) din capitolul II modificat de punctul 1. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

Art. 5
(1)n 15 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarului, Colegiul
director al Camerei, n calitate de comisie de verificare a dosarelor, verific
ndeplinirea cerinelor legale pentru nscrierea la examenul sau concursul pentru
dobndirea calitii de notar stagiar, ntocmind pentru fiecare candidat referatul
de admitere sau, dup caz, de respingere a cererii (anexa nr. 2).
(2)n cazul n care membrii Colegiului director al Camerei sunt rude sau afini
pn la gradul al III-lea cu unul sau mai muli candidai, acetia nu vor participa
la edina Colegiului director al Camerei, n locul lor fiind desemnai de ctre
Colegiul director al Camerei, pentru derularea tuturor procedurilor prevzute de
prezentul regulament, ali notari publici care nu se afl n aceast situaie.
Dispoziiile prezentului alineat se aplic n mod corespunztor i membrilor
Consiliului
Uniunii
n
cazul
edinei
de
validare
a
rezultatelor.
(la data 28-iul-2014 Art. 5, alin. (2) din capitolul II modificat de punctul 2. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(3)n caz de respingere a cererii de nscriere, Colegiul director al Camerei


comunic candidatului, n termen de 24 de ore de la adoptare, prin afiare la
sediul Camerei i pe pagina de internet a acesteia, o copie a referatului de
respingere, sens n care va ncheia un proces-verbal.
(4)n acelai termen Colegiul director al Camerei va afia la sediul Camerei i pe
pagina de internet a acesteia situaia centralizat a candidailor ale cror cereri
de nscriere la examen sau concurs au fost admise sau respinse, sens n care va
ncheia un proces-verbal.
(5)mpotriva avizului negativ candidatul poate formula contestaie la comisia
pentru soluionarea contestaiilor formulate de cei respini la nscrierea la
examen sau concurs, prevzut de prezentul regulament, contestaie pe care o
va depune la Camer n termen de dou zile lucrtoare de la afiare, sub
sanciunea decderii din acest drept. Hotrrea comisiei de soluionare a
contestaiilor
este
irevocabil.
(la data 28-iul-2014 Art. 5, alin. (5) din capitolul II modificat de punctul 2. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(6)n 24 de ore de la expirarea termenului prevzut la alin. (5), Colegiul director


al Camerei va transmite lista candidailor care nu au primit aviz de nscriere la
examen sau concurs i contestaiile formulate de ctre acetia, precum i
dosarele lor comisiei pentru soluionarea contestaiilor formulate de cei respini
la nscrierea la examen sau concurs, constituit conform art. 8 lit. a).
(7)Dosarele candidailor respini mpreun cu contestaiile acestora formulate
potrivit alin. (5) vor fi analizate de comisia pentru soluionarea contestaiilor
formulate de cei respini la nscrierea la examen sau concurs, n cel mult 3 zile
de la expirarea termenului prevzut la alin. (5). Comisia hotrte cu majoritate
de voturi asupra admisibilitii contestaiilor formulate de candidaii respini i va
afia, n termen de 24 de ore de la soluionarea contestailor, situaia
centralizat a candidailor ale cror contestaii au fost admise ori respinse.
Afiarea se va face la sediul Camerei i pe pagina de internet a acesteia.
Hotrrea comisiei prin care se soluioneaz contestaiile este definitiv i
irevocabil i se comunic candidailor prin afiare la sediul Camerei i pe pagina
de internet a acesteia mpreun cu situaia centralizat a candidailor care au
fost admii i, respectiv, respini s participe la examen sau concurs. Despre
toate acestea se face meniune n procesul-verbal ncheiat de membrii comisiei
pentru soluionarea contestaiilor formulate de cei respini la nscrierea la
examen sau concurs.
(8)Cu cel puin 3 zile nainte de data desfurrii examenului sau concursului, la
sediul Camerei i pe pagina de internet a acesteia se afieaz situaia
centralizat a candidailor admii s participe la examen sau concurs.

CAPITOLUL III: Data, locul i durata examenului

Art. 6
(1)Cu cel puin 45 de zile nainte, preedintele Uniunii stabilete prin dispoziie
datele desfurrii celor dou probe ale examenului sau concursului, pe care le
comunic Camerelor, care le vor aduce la cunotina candidailor prin afiare la
sediul Camerei i prin postare pe pagina de internet a acesteia.
(2)Locul i ora desfurrii examenului sau concursului se stabilesc de ctre
preedintele Colegiului director al Camerei i se aduc la cunotina tuturor
candidailor prin afiare la sediul Camerei i prin postare pe pagina de internet a
acesteia.
Art. 7
(1)Examenul sau concursul const ntr-o prob oral i o prob scris de tip
gril, ambele cu caracter teoretic.
(2)Proba oral const n testarea cunotinelor candidatului cu privire la
legislaia notarial cuprins n tematic i bibliografie. Durata n care fiecare
candidat trebuie s formuleze rspunsurile la ntrebri este de maximum 15

minute, putnd fi redus de ctre comisia de examinare n funcie de gradul de


dificultate al ntrebrilor i complexitatea rspunsului.
(3)Proba scris este de tip gril i const n verificarea cunotinelor teoretice
din domeniul dreptului civil cuprinse n tematic i bibliografie. Subiectele pentru
proba scris vor fi elaborate sub form de teste-gril de ctre comisia de
examinare, astfel nct s acopere ntreaga tematic i s reflecte capacitatea de
analiz a candidatului. Durata probei scrise va fi de 3 ore.
(4)Proba oral se desfoar simultan i n zile lucrtoare la toate Camerele
care organizeaz examen sau concurs, iar n funcie de numrul candidailor
nscrii la examen sau concurs la nivelul fiecrei Camere, preedintele Uniunii, la
solicitarea preedintelui Colegiului director al Camerei, va putea prelungi
perioada de susinere a probei orale, astfel nct i proba scris s se desfoare
simultan i n zile lucrtoare. Proba scris se desfoar simultan i n zile
lucrtoare la toate Camerele.
(5)Momentul nceperii i expirrii duratei de desfurare a probelor examenului
sau concursului se consemneaz ntr-un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de organizare i supraveghere.

CAPITOLUL IV: Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor


constituite pentru examenul sau concursul de notar stagiar

Art. 8
n scopul organizrii i desfurrii examenului sau concursului pentru
dobndirea calitii de notar stagiar, Colegiul director al Camerei, prin decizie,
aprob constituirea urmtoarelor comisii:
a)comisia pentru soluionarea contestaiilor formulate de cei respini la
nscrierea la examen sau concurs, care va fi format din 3 notari publici, alii
dect membrii Colegiului director al Camerei. Comisia va examina contestaiile
formulate de ctre candidaii ale cror cereri au fost respinse de ctre Colegiul
director al Camerei. n ndeplinirea atribuiilor, comisia adopt hotrri, cu
majoritate de voturi. Hotrrea comisiei este definitiv i irevocabil i se
comunic candidailor prin afiare la sediul Camerei i pe pagina de internet a
acesteia;
b)comisia pentru organizarea i supravegherea desfurrii examenului sau
concursului, care va fi format din 3-7 notari publici, n funcie de numrul
candidailor. Comisia va avea urmtoarele atribuii:
1.afieaz la locul unde se susine examenul sau concursul i pe pagina de
internet a Camerei listele cu repartizarea pe sli a candidailor, cu cel puin o zi
naintea nceperii fiecrei probe a examenului sau concursului;
2.cu 24 de ore naintea nceperii probei scrise pregtete seturile de hrtie care
vor fi distribuite candidailor i consemneaz ntr-un proces-verbal numrul
acestora. La sfritul probei scrise consemneaz n procesul-verbal prevzut la
pct. 6 numrul seturilor de hrtie rmase neutilizate, pe care se nscrie
meniunea "neutilizat", i procedeaz la distrugerea acestora;
3.verific identitatea candidailor la intrarea acestora n slile de examen sau
concurs pe baza actelor de identitate prezentate de ctre acetia i completeaz
tabelul prevzut n anexa nr. 3;
4.distribuie, n cazul probei scrise, seturile de hrtie pentru examen sau concurs,
iar n cazul probei orale, la cerere, colile de hrtie i pixurile necesare
sistematizrii rspunsului;
5.sigileaz, n cazul probei scrise, colurile lucrrilor, cuprinznd datele de
identificare ale candidailor, prin semnarea de ctre un membru al comisiei i
aplicarea tampilei Camerei;
6.completeaz procesul-verbal cu data, ora nceperii i ora ncheierii examenului
sau concursului;
7.dup nmnarea testelor gril tuturor candidailor, anun acestora momentul
nceperii celor 3 ore de examen sau concurs;

8.cu 30, respectiv 15 minute, n cazul probei scrise, nainte de expirarea


timpului de examen sau concurs, anun candidailor timpul efectiv rmas prin
nscrierea acestuia pe tabl sau alt suport care permite vizualizarea de ctre toi
candidaii;
9.supravegheaz candidaii n timpul examenului sau concursului i asigur
respectarea tuturor condiiilor de organizare i desfurare a examenului sau
concursului, stabilite prin lege i prezentul regulament;
10.comunic candidailor, n cazul probei scrise, mpreun cu seturile de hrtie
pentru examen sau concurs instruciunile de completare a grilelor prevzute n
anexa nr. 15;
11.asigur introducerea n sal a candidailor cu cel puin 15 minute nainte de
nceperea probei;
12.sprijin comisia de examinare n procedurile de extragere a subiectelor,
prevzute de prezentul regulament;
13.afieaz la finalul probei scrise baremul de notare, att la sala de examen i
sediul Camerei, ct i pe pagina de internet a acesteia;
14.primete de la candidat lucrrile la proba scris pe baz de borderou ce va fi
semnat de ctre candidat;
c)comisia de examinare, constituit n vederea elaborrii subiectelor i notrii
lucrrilor, va fi format dintr-un cadru didactic universitar n specialitatea drept
civil, care poate avea i calitatea de notar public, de la una din facultile de
drept acreditate din ar i 4 notari publici desemnai de Colegiul director al
Camerei, din care unul este preedintele comisiei.
n funcie de numrul candidailor nscrii ]a examen sau concurs Colegiul
director poate suplimenta numrul comisiilor de examinare cu respectarea
componenei sus-menionate, cu excepia preedintelui. n acest caz
preedintele desemnat iniial va coordona toate comisiile de examinare astfel
constituite.
Preedintele comisiei/comisiilor de examinare este desemnat de Colegiul director
al Camerei i este i preedintele examenului sau concursului. Acesta nu
particip la notarea lucrrilor i are ca atribuii supravegherea organizrii i
desfurrii activitii tuturor comisiilor prevzute de prezentul regulament, cu
excepia celor date n sarcina preedintelui comisiei prevzute la lit. d),
convocarea la termenele prevzute de prezentul regulament a comisiilor
menionate la lit. a)-c) i ntocmirea listelor i centralizatoarelor prevzute de
prezentul regulament.
Atribuiile comisiei/comisiilor de examinare sunt cele prevzute la art. 10-20;
d)comisia de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii lucrrilor, care va fi
format dintr-un cadru didactic universitar n specialitatea drept civil, care poate
avea i calitatea de notar public, de la una din facultile de drept acreditate din
ar i 4 notari publici desemnai de Colegiul director al Camerei, din care unul
este preedintele comisiei, alii dect cei nominalizai n celelalte comisii.
Comisia de soluionare a contestaiilor are atribuiile prevzute la art. 17 i 22.
Preedintele comisiei de soluionare a contestaiilor nu particip la notarea
lucrrilor i are ca atribuii supravegherea desfurrii activitii comisiei,
ntocmind listele i centralizatoarele prevzute de prezentul regulament.
(la data 28-iul-2014 Art. 8, litera D. din capitolul IV modificat de punctul 3. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

Art. 9
(1)Componena comisiilor prevzute n prezentul regulament se stabilete prin
decizie a Colegiului director al Camerei dintre notarii publici cu experien i
probitate profesional i membrii corpului didactic din nvmntul superior de
specialitate acreditat, cu excepia situaiei n care se invalideaz examenul sau
concursul i se dispune repetarea acestuia, caz n care componena comisiei de
supraveghere, comisiei de examinare i comisiei de soluionare a contestaiilor

mpotriva notrii lucrrilor se stabilete de ctre Consiliul Uniunii cu respectarea


dispoziiilor prezentului regulament.
(2)n vederea constituirii comisiei de examinare i de contestaii, Colegiul
director al Camerei va desemna notari publici cu cel puin 5 ani vechime n
profesie care au autoritatea i experiena necesar. Notarii publici membrii ai
Comisiilor pot fi din Camera care organizeaz concursul sau din alte Camere.
(3)Un notar public nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiai
examen sau concurs.
(4)Din comisii nu vor putea face parte membrii Colegiului director al Camerei,
membrii Consiliului Uniunii, cu excepia situaiei n care se invalideaz concursul
sau examenul, notarii publici sau cadrele didactice care se afl n relaii de
rudenie (pn la gradul III inclusiv) cu candidaii, precum i notarii publici care
au fost sancionai disciplinar n ultimii 3 ani.
(5)n cazul invalidrii concursului sau examenului, comisiile prevzute la art. 8
lit. b), c) i d) vor fi numite de ctre Consiliul Uniunii cu respectarea criteriilor
din prezentul regulament. n aceste comisii nu vor putea fi desemnai ca
membrii cei care au fcut parte din comisiile concursului sau examenului
invalidat. Preedinii celor dou comisii vor fi numii dintre membrii Consiliului
Uniunii, alii dect reprezentanii Camerei organizatoare n Consiliul Uniunii, iar
notarii publici pot fi din Camera organizatoare sau din alte Camere.
(6)Comisiile prevzute la art. 8 vor avea n componen i cte 3 membri
supleani, care vor avea atribuiile membrilor comisiilor din care fac parte.
Acetia vor fi convocai de ctre preedintele examenului sau concursului ori
preedintele comisiei de contestaii, dac unul dintre membrii titulari ai comisiilor
se afl n imposibilitate de a se prezenta.

CAPITOLUL V: Stabilirea subiectelor, desfurarea probei orale a


examenului sau concursului i acordarea notelor

Art. 10
(1)Cu cel mult 48 de ore naintea nceperii probei orale, comisia de examinare
stabilete seturile de subiecte, elabornd cel puin 5 seturi n plus fa de
numrul candidailor admii s participe la examen sau concurs. Fiecare set va
cuprinde 3 subiecte din legislaia notarial prevzut n tematica i bibliografia
aprobate de Consiliul Uniunii i punctajul care se va acorda fiecrui subiect. n
funcie de complexitatea i gradul de dificultate, fiecare subiect va primi un
punctaj cuprins ntre 1-4 puncte (fraciuni sau puncte ntregi), astfel nct suma
punctelor acordate celor trei subiecte s fie 10. La formularea subiectelor
comisia de examinare nu este inut s redea integral enunurile subiectelor, aa
cum sunt ele prevzute n tematic i bibliografie, putndu-le adapta n funcie
de complexitate i timpul necesar formulrii rspunsului, astfel nct acestea s
reflecte nivelul de pregtire i capacitatea de analiz a candidatului.
(2)Comisia de examinare, dac apreciaz c se impune pentru stabilirea
punctajului, va putea pune candidatului pe parcursul desfurrii probei orale i
alte ntrebri n legtur cu aspectele cuprinse n setul de subiecte, cu condiia
s respecte tematica i bibliografia aprobate de Consiliul Uniunii.
(3)Fiecare set de subiecte se semneaz de toi membrii comisiei de examinare
i se introduce ntr-un plic care se sigileaz, se semneaz de ctre membrii
comisiei i se tampileaz cu tampila Camerei. Nu se pot introduce n acelai
plic mai multe seturi de subiecte.
(4)Plicurile sigilate cuprinznd seturile de subiecte se introduc n prezena
tuturor membrilor comisiei ntr-un plic care se sigileaz, se semneaz de ctre
acetia i se tampileaz cu tampila Camerei, apoi se depoziteaz la sediul
Camerei, lundu-se msurile de siguran ce se impun prin sigilarea locului de
depozitare.
(5)Asigurarea i rspunderea pentru securitatea subiectelor revin preedintelui
examenului sau concursului.

Art. 11
(1)La ora stabilit pentru nceperea probei orale, preedintele comisiei de
examinare, n prezena membrilor comisiei pentru organizarea i supravegherea
desfurrii examenului sau concursului i ai comisiei de examinare, prezint
tuturor candidailor plicul sigilat n care se afl plicurile cu seturile de subiecte i
invit un candidat care s desigileze plicul i s extrag plicurile cu seturile de
subiecte. Dup aceast procedur se ncheie procesul-verbal, cu menionarea
numrului de plicuri extrase care conin seturile de subiecte, a faptului c
acestea sunt sigilate i c nu prezint semne particulare de identificare, procesverbal care va fi semnat de toi membrii comisiei pentru organizarea i
supravegherea desfurrii examenului i ai comisiei de examinare, precum i de
candidatul care a extras plicurile cu seturile de ntrebri.
(2)Preedintele examenului sau concursului va aduce la cunotina candidailor
c ntreaga prob oral va fi nregistrat audiovideo. n acest sens, preedintele,
cu sprijinul personalului Camerei, va lua toate msurile ce se impun n vederea
nregistrrii audiovideo a probei i asigurrii suportului tehnic necesar pentru
pstrarea n bune condiii a nregistrrii. Suportul tehnic pe care se afl stocat
nregistrarea se va distruge, potrivit dispoziiilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, dup
trecerea unui termen de 30 de zile de la data susinerii probei orale.
(la data 28-iul-2014 Art. 11, alin. (2) din capitolul V modificat de punctul 4. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(3)Dup ncheierea procedurii prevzute la alin. (1) candidaii vor fi invitai s


prseasc sala de examen sau concurs, cu excepia primilor 5 n ordine
alfabetic ce rmn n sal i sunt invitai s extrag cte un plic cu subiecte, Jar
dup extragere candidatul va desigila plicul i va comunica comisiei numrul
setului de subiecte extras, acesta fiind nscris n borderoul prevzut n anexa nr.
4. n situaia n care la examen sau concurs sunt nscrii mai puin de 5
candidai, n sal vor rmne toi candidaii.
(4)Pentru pregtirea subiectelor prima serie de candidai are la dispoziie cel
mult 15 minute, iar la expirarea minutelor acordate, unul dintre cei 5 candidai
sau din candidaii rmai n sal, la cerere sau n ordine alfabetic, va ncepe
expunerea subiectelor. Timpul maxim alocat fiecrui candidat pentru formularea
oral a rspunsurilor la subiecte este de 15 minute i va fi comunicat
candidatului la nceperea expozeului, acesta neputnd fi depit, candidatul
urmnd s primeasc punctajul pentru subiectele expuse n limita timpului
alocat. Dup finalizarea expunerii sau a timpului alocat pentru expunere,
candidatul prsete sala de examen i prin grija comisiei de supraveghere va fi
introdus n sal alt candidat. Candidatul nou introdus n sal va urma procedura
extragerii plicului, desigilrii i nregistrrii n borderoul prevzut mai sus. Acesta
va expune subiectul dup expunerea subiectelor de ctre ceilali 4 candidai care
se afl n sal.
(5)Pentru sistematizarea rspunsurilor, la intrarea n sal candidatul poate
solicita coli de hrtie i pix de la comisia de supraveghere, iar la ieirea din sal
le va preda aceleiai comisii. Colile predate se vor distruge de ctre comisie.
(6)Pentru comportament necorespunztor n sala de examen sau concurs,
candidatul poate fi eliminat de ctre comisia de examinare, urmnd ca aspectul
s fie consemnat n procesul-verbal ce se va ncheia la terminarea probei orale.
(7)Dup intrarea n sala de concurs sau examen candidatul nu poate prsi sala
pentru ca apoi s revin, dect pentru situaii excepionale, nsoit de un
membru al comisiei de supraveghere i numai nainte de nceperea expunerii
subiectelor.
(8)Dup intrarea n sal, candidailor le este interzis deinerea sau folosirea
vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a oricror alte mijloace de
comunicare la distan.

(9)Pe perioada derulrii probelor de examen sau concurs, membrilor comisiilor


le este interzis utilizarea telefoanelor mobile sau a oricror altor mijloace de
comunicare la distan.
(10)Nerespectarea de ctre candidat a dispoziiilor prezentului regulament
atrage eliminarea din examen. Comisia pentru organizarea i supravegherea
desfurrii examenului, constatnd deinerea sau utilizarea unor surse de
informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrrile celorlali
candidai, transmiterea informaiilor de la distan etc.) ori alte nclcri ale
dispoziiilor prezentului regulament, va elimina candidatul din sal i va
consemna cele ntmplate n procesul-verbal.
(11)n funcie de numrul candidailor nscrii la examen sau concurs, cel puin
ultimii trei candidai vor prsi sala de examinare mpreun, cu excepia cazului
n care vor fi mai puin de trei candidai nscrii la examen sau concurs, situaie
n care acetia vor prsi sala mpreun.
Art. 12
(1)Notarea candidatului se face prin acordarea unei medii ce reprezint media
aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru al comisiei de examinare,
cu excepia preedintelui.
(2)n urma ascultrii candidatului, fiecare examinator trece n borderoul de
notare prevzut n anexa nr. 5, sub semntur, punctajul acordat la fiecare
subiect fr a depi punctajul maxim menionat n setul de subiecte, precum i
nota acordat, aceasta din urm reprezentnd suma punctajelor acordate la cele
3 subiecte.
(3)Media probei este media aritmetic a notelor acordate de cei 4 examinatori,
care se nscrie de ctre preedintele examenului sau concursului n
centralizatorul comun nominal pentru proba oral prevzut n anexa nr. 6,
semnat de acetia i preedinte.
(4)n situaia n care nota acordat de fiecare examinator sau media este
cuprins ntre 0 i 1, aceasta va fi 1.
(5)Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situaii
prevzute de prezentul regulament se calculeaz la nivelul sutimilor.
Art. 13
(1)Dup terminarea probei orale i pe baza centralizatorului comun nominal
prevzut n anexa nr. 6, preedintele comisiei de examinare, completeaz n
extras tabelul cuprinznd rezultatele probei orale, prevzut n anexa nr. 6, care
va fi semnat pe fiecare fil de ctre toi examinatorii i preedintele comisiei de
examinare i afiat de ndat la sediul Camerei i pe pagina de internet a
acesteia.
(2)Candidatul care nu a obinut la proba oral media de minimum 7 (apte) sau
care nu s-a prezentat la aceast prob va fi declarat respins i nu va mai putea
participa la proba scris.

CAPITOLUL VI: Stabilirea subiectelor i desfurarea probei


scrise a examenului sau concursului

Art. 14
(1)Subiectele pentru proba scris vor fi elaborate sub form de teste-gril de
ctre comisia de examinare, astfel nct s acopere ntreaga tematic i s
reflecte capacitatea de analiz a candidatului.
(2)Cu cel mult 48 de ore mai nainte de nceperea examenului sau concursului,
comisia de examinare formeaz 5 teste-gril, a cte 50 de ntrebri fiecare test,
din tematica i bibliografia stabilite potrivit prezentului regulament. Fiecare test
va cuprinde, n mod obligatoriu, 20 de ntrebri din dreptul civil - succesiuni.
Fiecare ntrebare va avea 3 variante de rspuns din care va fi corect o singur
variant de rspuns.
(3)Cele 5 teste-gril se semneaz de toi membrii comisiei de examinare, se
multiplic ntr-un numr egal cu numrul candidailor care au fost declarai

admii la proba oral i se introduc n 5 plicuri care se sigileaz i se tampileaz


cu tampila Camerei, apoi se depoziteaz la sediul Camerei, lundu-se msurile
de siguran ce se impun prin sigilarea locului de depozitare. Asigurarea i
rspunderea pentru securitatea subiectelor revin preedintelui examenului sau
concursului.
Art. 15
(1)La ora stabilit pentru nceperea probei de examen sau concurs, preedintele
comisiei de examinare, n prezena membrilor acestei comisii i a comisiei de
organizare i supraveghere, prezint candidailor cele 5 plicuri cu testele-gril i
invit un candidat s extrag unul dintre plicuri, care se va desigila n faa
candidailor, dup care va distribui fiecrui candidat cte un test-gril,
exemplarul original rmnnd la dispoziia comisiei pentru ntocmirea baremului.
Dup extragere se ncheie procesul-verbal, cu menionarea numrului testuluigril extras care va fi semnat de toi membrii comisiei pentru organizarea i
supravegherea desfurrii examenului sau concursului i ai comisiei de
examinare, precum i de candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2)Dup ora stabilit pentru nceperea examenului sau concursului, accesul
candidailor sau/i al oricror altor persoane care nu sunt implicate n
organizarea i desfurarea examenului sau concursului n sala de examen sau
concurs este interzis. Dup aceast or, candidatul care prsete sala de
examen va preda lucrarea, neavnd posibilitatea s revin n sal pentru
continuarea examenului sau concursului. n cazuri excepionale, candidatul
poate prsi sala de examen nsoit de un membru al comisiei pentru
organizarea i supravegherea desfurrii examenului sau concursului.
(3)Dup intrarea n sal, candidailor le este interzis deinerea sau folosirea
vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de
comunicare la distan.
(4)Nerespectarea dispoziiilor prezentului regulament atrage eliminarea
candidatului din examen sau concurs, msur ce va fi dispus de ctre
preedintele examenului sau concursului. Comisia pentru organizarea i
supravegherea desfurrii examenului sau concursului, constatnd deinerea
sau utilizarea unor surse de informare nepermise din anumite materiale, din
lucrrile celorlali candidai, transmiterea informaiilor de la distan, va propune
preedintelui examenului sau concursului eliminarea candidatului din sal, dup
care va nscrie pe lucrare meniunea "anulat" i va consemna cele ntmplate n
procesul-verbal.
Art. 16
(1)Lucrrile vor fi redactate, sub sanciunea anulrii lucrrii i, dup caz, a
invalidrii examenului sau concursului, doar pe seturile de hrtie asigurate de
Camer, purtnd n colul din stnga sus tampila acesteia aplicat pe
semntura unuia dintre reprezentanii comisiei pentru organizarea i
supravegherea desfurrii examenului sau concursului, iar pe verso se vor
tipri instruciuni de completare a grilei de rspuns. Dup nscrierea numelui,
prenumelui candidatului i a prenumelui tatlui n colul din dreapta, prima fil,
al crei model este prevzut n anexa nr. 15, va fi lipit, semnat i tampilat
cu tampila Camerei n faa candidatului, de ctre unul dintre membrii comisiei
de organizare, astfel nct datele nscrise s nu poat fi identificate.
(2)La expirarea timpului alocat probei, candidatul are obligaia de a preda
lucrarea, mpreun cu ciorna i testul-gril coninnd subiectele, comisiei pentru
organizarea i supravegherea desfurrii examenului sau concursului, i va
semna borderoul de predare a lucrrilor (anexa nr. 7).
(3)La primirea lucrrilor, comisia verific dac datele de identificare a
candidatului sunt vizibile i dac tampila este aplicat corect i solicit
candidatului s semneze borderoul de predare al lucrrii. n cazul n care aceste
date sunt vizibile, iar timpul alocat probei nu a expirat, se va da candidatului un
nou formular pentru ca acesta s i poat rescrie lucrarea pn la expirarea

timpului alocat probei. n cazul n care timpul alocat probei a expirat nu se mai
permite candidatului rescrierea lucrrii, situaie n care comisia va proceda la
anularea acesteia, fcnd meniunile corespunztoare n procesul-verbal.
(4)Dup predarea lucrrii, candidatul va prsi sala de examen. Revenirea
acestuia n sal este interzis pn la ncheierea tuturor formalitilor de examen
sau concurs. Candidatul nu are voie s prseasc sala de examen cu vreo foaie
de rspuns tip, subiecte sau ciorne. Toate colile primite se vor preda comisiei.
(5)Dup predarea lucrrilor de ctre toi candidaii, cu excepia celor anulate,
acestea vor fi amestecate, dup care lucrrile vor fi numerotate n spaiul special
delimitat pe prima fil a lucrrii, fr a fi desfcute colurile, i vor fi predate
comisiei de examinare, pe baz de proces-verbal semnat de toi membrii
comisiei pentru organizarea i supravegherea desfurrii examenului sau
concursului i de preedintele comisiei de examinare. Predarea-primirea
lucrrilor se face n prezena tuturor membrilor celor dou comisii.

CAPITOLUL VII: Notarea lucrrilor scrise de tip gril

Art. 17
(1)Dup comunicarea subiectelor, comisia de examinare stabilete care sunt
rspunsurile corecte la ntrebri, sens n care va ntocmi baremul prevzut n
anexa nr. 16. Pentru fiecare rspuns corect la cele 50 de ntrebri se va acorda
0,20 puncte, astfel nct suma punctelor acordate prin barem celor 50 de
ntrebri s fie 10.
(2)Rspunsurile corecte mpreun cu testul-gril se vor afia la expirarea
timpului de examen sau concurs la sala de examen pentru consultare de ctre
candidai, sens n care se va completa baremul de notare prevzut n anexa nr.
16. Baremul se va afia i la sediul Camerei i pe pagina de internet a acesteia.
(la data 28-iul-2014 Art. 17, alin. (2) din capitolul VII modificat de punctul 5. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(3)n termen de maximum 24 de ore de la afiarea baremului de notare,


candidaii pot formula i depune la Camer contestaie mpotriva baremului.
Dac n acest termen nu se formuleaz nicio contestaie sau, dup caz, nicio
sesizare din partea comisiei de examinare, baremul de corectare rmne
definitiv.
(4)Contestaiile sau, dup caz, sesizrile primite din partea comisiei de
examinare se soluioneaz de ctre comisia de soluionare a contestaiilor
mpotriva notrii lucrrilor, n termen de 24 de ore de la expirarea termenului de
depunere, iar soluia dat de ctre comisie este definitiv.
(5)n cazul n care n urma revizuirii baremului de ctre comisia de soluionare a
contestaiilor mpotriva notrii lucrrilor se constat c unele subiecte excedeaz
tematicii, acestea vor fi anulate, iar punctajul corespunztor ntrebrilor anulate
se va acorda tuturor candidailor. Comisia de soluionare a contestaiilor nu va
putea modifica enunul ntrebrilor din testul-gril.
(6)Baremul de notare stabilit de ctre comisia de soluionare a contestaiilor
mpotriva notrii lucrrilor este definitiv i se va afia pe pagina de internet a
Camerei.
(la data 28-iul-2014 Art. 17, alin. (2) din capitolul VII completat de punctul 6. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

Art. 18
(1)Dup preluarea lucrrilor pe baz de proces-verbal de la comisia pentru
organizarea i supravegherea desfurrii examenului sau concursului i dup
rmnerea definitiv a baremului de corectare, membrii comisiei de examinare
ncep notarea acestora conform baremului de corectur rmas definitiv.
Preedintele examenului sau concursului repartizeaz lucrrile pe corectori,
astfel nct fiecare lucrare s fie corectat independent de 2 membri ai comisiei
de examinare i apreciat separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de
corectare.
(la data 28-iul-2014 Art. 18, alin. (1) din capitolul VII modificat de punctul 7. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(2)Fiecare corector trece n borderoul de notare prevzut n anexa nr. 8, sub


semntur, numrul rspunsurilor corecte i nota lucrrii. Nota lucrrii
reprezint suma punctajelor acordate la cele 50 de ntrebri.
(3)Media lucrrii i, respectiv, a probei scrise este media aritmetic a notelor
acordate de cei 2 corectori, care se nscrie n centralizatorul comun prevzut n
anexa nr. 9, semnat de acetia i, dup caz, de cel de-al treilea corector. n
situaia n care nota acordat de fiecare corector sau media este cuprins ntre 0
i 1, aceasta va fi 1. Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare
alte situaii prevzute de prezentul regulament se calculeaz la nivelul sutimilor.
(4)Preedintele examenului sau concursului verific borderourile celor 2
corectori i, n cazul n care constat diferene mai mari de 0,20 puncte ntre
notele acordate de acetia, solicit recorectarea lucrrii de al treilea corector,
astfel nct unul dintre corectori s fie cadru didactic. Media lucrrii este media
aritmetic a notelor acordate de cei 3 corectori calculat potrivit alin. (3) i va fi
trecut n centralizatorul comun prevzut n anexa nr. 9.
(la data 28-iul-2014 Art. 18, alin. (5) din capitolul VII abrogat de punctul 8. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(6)nainte de deschiderea colurilor lucrrii cuprinznd datele de identificare a


candidatului, media lucrrii va fi trecut pe lucrare, n spaiul special delimitat,
sub semntur, de ctre preedintele comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
Art. 19
(1)Candidaii care efectueaz pe lucrare nsemnri evidente n scopul
identificrii vor fi sancionai prin anularea lucrrii, care nu se mai noteaz.
Meniunea "anulat" se va nscrie att pe lucrare, ct i pe borderoul de notare i
centralizatoare.
(2)Lucrrile apreciate ca avnd nsemnri de natura celor menionate la alin. (1)
nu se vor deschide dect dup stabilirea acestei situaii cu votul majoritii
membrilor comisiei de examinare.

CAPITOLUL
VIII:
Stabilirea
examenului sau concursului

comunicarea

rezultatelor

Art. 20
(1)Dup nscrierea mediilor pe toate lucrrile i ntocmirea centralizatorului
comun prevzut n anexa nr. 9, preedintele comisiei de examinare, n prezena
tuturor membrilor, desigileaz colurile lucrrilor cuprinznd datele de
identificare a candidatului, n ordinea numerotrii. La fiecare lucrare se citete
numrul acesteia, numele i prenumele candidatului i media obinut,
ntocmindu-se centralizatorul nominal prevzut n anexa nr. 10, care va fi
semnat de toi membrii comisiei de examinare.
(2)Pe baza centralizatorului nominal se ntocmete lista cuprinznd mediile
acordate de comisia de examinare la cele dou probe, list prevzut n anexa
nr. 11, care va fi semnat pe fiecare fil de ctre toi corectorii i preedintele
comisiei de examinare. n list se va meniona, pentru fiecare candidat, media
obinut la proba oral, media obinut la proba scris i media celor dou
probe. n cazul candidailor care nu au participat la proba scris fiindc au fost
respini la proba oral, n list, la rubricile Media probei scrise i Media
examen/concurs se va trage o linie. n cazul candidailor care nu s-au prezentat
la examen/concurs, se va nscrie la toate rubricile meniunea absent.
(la data 28-iul-2014 Art.
Hotarirea 79/2014 )
(la data 28-iul-2014 Art.
Hotarirea 79/2014 )
(la data 28-iul-2014 Art.
Hotarirea 79/2014 )
(la data 28-iul-2014 Art.
Hotarirea 79/2014 )

20, alin. (2) din capitolul VIII modificat de punctul 9. din anexa 1 din

20, alin. (3) din capitolul VIII abrogat de punctul 10. din anexa 1 din
20, alin. (4) din capitolul VIII abrogat de punctul 10. din anexa 1 din
20, alin. (5) din capitolul VIII abrogat de punctul 10. din anexa 1 din

(6)Lista prevzut la alin. (2) va fi afiat de ctre secretariat n termen de 24


de ore de la finalizare la sediul Camerei, la loc vizibil i accesibil publicului i pe

pagina de internet a Camerei mpreun cu programul de lucru al Camerei,


ntocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei i a orei la care s-a fcut
afiarea.
(7)Lucrrile de examen sau concurs, mpreun cu borderourile, seturile de
subiecte, centralizatoarele, procesele-verbale i lista cu rezultatele, vor fi depuse
de ctre preedintele comisiei de examinare, mpreun cu un reprezentant al
Camerei desemnat de preedintele Colegiului director prin dispoziie, la sediul
Camerei, n locuri de depozitare sigilate, pn la ntrunirea comisiei pentru
organizarea i supravegherea desfurrii examenului. Locul de depozitare va fi
desigilat n prezena membrilor comisiei, potrivit art. 22 alin. (1).
(8)Dup ncheierea procedurilor de notare, preedintele comisiei de examinare
va ntocmi un raport cu privire la modul n care comisiile constituite, cu excepia
comisiei de contestaii, i-au ndeplinit atribuiile prevzute lege i regulament,
raport pe care l va nainta Colegiului director al Camerei n vederea formulrii
propunerii de validare/invalidare a examenului sau concursului.

CAPITOLUL IX: Soluionarea contestaiilor

Art. 21
(1)Dup afiarea listei cu rezultatele concursului sau examenului, candidaii
nemulumii de media obinut la proba scris pot face contestaie cu privire la
aceast prob, n termen de 5 zile lucrtoare de la data afirii rezultatelor, sub
sanciunea decderii din acest drept.
(2)Candidaii vor putea contesta mediile obinute la proba scris, precum i
aspecte privind modul de organizare i desfurare a examenului sau
concursului. n cazul n care cele contestate cu privire la modul de organizare i
desfurare a examenului sau concursului se susin, comisia de soluionare a
contestaiilor mpotriva notrii lucrrilor va sesiza, dup soluionarea
contestaiilor, Colegiul director al Camerei, n vederea formulrii, dac se
impune, a propunerii de invalidare a concursului sau examenului.
(la data 28-iul-2014 Art. 21, alin. (2) din capitolul IX modificat de punctul 11. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(3)Termenul de 5 zile ncepe s curg din ziua afirii rezultatelor i se sfrete


n cea de-a cincea zi, la ora la care se termin programul de lucru al Camerei.
(4)Contestaiile se depun la sediul Camerei la care candidatul a depus dosarul
de nscriere, n termenul prevzut la alin. (1), menionndu-se pe acestea
numrul i data nregistrrii.
Art. 22
(1)n situaia n care s-au depus contestaii la proba scris, n termen de 48 de
ore de la finalizarea termenului de depunere, preedintele examenului sau
concursului va solicita ntrunirea comisiei pentru organizarea i supravegherea
desfurrii examenului sau concursului. Comisia va selecta lucrrile cu privire la
care s-au formulat contestaii i le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel
nct s nu se poat distinge identitatea candidatului, numrul lucrrii i media
acordat de comisia de examinare. Lucrrile a cror notare a fost contestat vor
fi amestecate i renumerotate. Preedintele examenului sau concursului nu
particip la activitatea de resigilare a lucrrilor a cror notare a fost contestat.
(2)Preedintele examenului sau concursului va preda lucrrile pe baz de
proces-verbal preedintelui comisiei de soluionare a contestaiilor mpotriva
notrii lucrrilor, constituit conform dispoziiilor prezentului regulament.
(3)Comisia de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii lucrrilor va analiza
i va soluiona contestaiile n termen de 5 zile de la expirarea termenului
prevzut la alin. (1), pe baza baremului de notare a probei scrise. La
soluionarea contestaiilor cu privire la mediile obinute, comisia se va limita
doar la modul de evaluare a lucrrii i media acordat de comisia de examinare,
fr a putea extinde verificarea i asupra modului n care a fost stabilit baremul
de
notare
de
ctre
comisia
de
examinare.

(la data 28-iul-2014 Art. 22, alin. (3) din capitolul IX modificat de punctul 12. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(4)Preedintele comisiei de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii


lucrrilor repartizeaz lucrrile pe corectori, astfel nct fiecare lucrare s fie
corectat de 2 membri corectori ai comisiei i apreciat separat, conform
baremului de notare.
(5)Fiecare corector trece n borderoul de notare prevzut n anexa nr. 8, sub
semntur, punctajul acordat.
(6)Media lucrrii dup soluionarea contestaiei este media aritmetic a notelor
acordate de cei 2 corectori, care se nscrie n centralizatorul comun de contestaii
prevzut n anexa nr. 9, semnat de acetia i, dup caz, de ctre cel de-al treilea
corector, membru al comisiei de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii
lucrrilor.
(7)Preedintele comisiei de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii
lucrrilor verific borderourile celor 2 corectori i, dac sesizeaz diferene mai
mari de 0,20 puncte ntre notele acordate de acetia, solicit recorectarea
lucrrilor de ctre un al treilea corector. Media lucrrii este media aritmetic a
notelor acordate de cei 3 corectori i va fi trecut n centralizatorul comun de
contestaii prevzut n anexa nr. 9.
(8)Comisia de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii lucrrilor,
reexaminnd lucrarea candidatului, nu poate micora media iniial obinut de
candidat. n situaia n care, n urma analizrii contestaiei, media obinut de
candidat este inferioar sau egal mediei acordate iniial, contestaia va fi
respins.
(la data 28-iul-2014 Art. 22, alin. (9) din capitolul IX abrogat de punctul 13. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(10)Soluia dat de comisie este definitiv i se afieaz la sediul Camerei.


(11)Dispoziiile art. 20 alin. (1) se aplic n mod corespunztor, completndu-se
centralizatorul
nominal
prevzut
n
anexa
nr.
12.
(la data 28-iul-2014 Art. 22, alin. (11) din capitolul IX modificat de punctul 14. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(12)Pe baza centralizatorului nominal prevzut la anexa nr. 12 se completeaz


lista cu rezultatele contestaiilor (admis/ respins contestaie) prevzut n anexa
nr. 13 ce va fi semnat de ctre toi corectorii i preedintele comisiei de
soluionare a contestaiilor mpotriva notrii lucrrilor.
(13)Dup ncheierea procedurilor de soluionare a contestaiilor, preedintele
comisiei de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii lucrrilor va ntocmi un
raport cu privire la modul n care comisia de soluionare a contestaiilor
mpotriva notrii lucrrilor i-a ndeplinit atribuiile prevzute lege i regulament,
raport pe care l va nainta Colegiului director al Camerei n vederea formulrii
propunerii de validare/invalidare a examenului sau concursului.

CAPITOLUL X: Validarea rezultatelor

Art. 23
(1)Pe baza documentelor existente n dosarul de concurs sau examen (lucrri,
procese-verbale, centralizatoare, borderouri etc.), a rapoartelor ntocmite de
ctre cei 2 preedini de comisii, Colegiul director al Camerei propune Consiliului
Uniunii validarea/invalidarea concursului sau examenului.
(11)n termen de 24 de ore de la afiarea listei cu rezultatele contestaiilor,
preedintele Colegiului director ntocmete, pe baza anexelor nr. 11 i 13, lista
cuprinznd rezultatele finale ale examenului sau concursului (anexa nr. 14).
Lista se afieaz la sediul Camerei i pe pagina de internet, dup care se aduce
de ctre preedinte la cunotina Colegiului director pentru a fi avut n vedere la
formularea propunerilor de validare/invalidare a concursului/examenului.
(12)Lista cuprinznd rezultatele finale ale examenului sau concursului, prevzut
n anexa nr. 14, va fi semnat pe fiecare fil de preedintele Colegiului director.
n list se vor meniona, pentru fiecare candidat, media obinut la proba oral,
media obinut la proba scris, media celor dou probe, dup soluionarea

contestaiilor, i rezultatul (admis/respins). Rezultatul (admis/respins) se


stabilete de ctre preedintele Colegiului director n ordinea descresctoare a
mediilor obinute raportate la numrul locurilor vacante. n cazul candidailor
care nu au participat la proba scris fiindc au fost respini la proba oral, n
list, la rubricile Media probei scrise i Media examen/concurs se va trage o linie,
iar la rubrica Rezultat se va nscrie meniunea respins. n cazul candidailor
care nu s-au mai prezentat la examen/concurs, se va nscrie la toate rubricile
meniunea absent, iar n cazul candidailor eliminai pentru fraud, se va face
meniunea fraud. n situaia n care preedintele Colegiului director al
Camerei este incompatibil sau lipsete, atribuiile acestuia sunt preluate de un
alt membru al Colegiului director.
(13)Media minim de promovare este 8,00, dar nu mai puin de 7,00 la fiecare
prob.
(14)Admiterea candidailor se va face n ordinea mediilor obinute i n limita
locurilor vacante existente la nivelul Camerei la care i-au depus cererea de
nscriere la examen sau concurs.
(15)La medii egale are prioritate candidatul care a obinut o medie mai mare la
proba oral. Dac egalitatea se menine, are prioritate candidatul care are media
mai mare la examenul de licen. n cazul n care egalitatea se menine n
continuare, are prioritate candidatul care a obinut media general de absolvire a
facultii mai mare, care se formeaz din suma mediilor fiecrui an de studiu
mprit la numrul anilor de studii, adunat cu media obinut la examenul de
licen mprit la cifra 2 (exemplu de calcul al mediei generale de absolvire1).
n situaia n care egalitatea se menine i dup aplicarea tuturor criteriilor de
departajare, iar candidaii i disput ultimul loc, Colegiul director al Camerei va
suplimenta n mod corespunztor numrul de locuri.
1
Exemplu de calcul al mediei generale de absolvire:
- media anilor de studiu: 7,50 + 8,20 + 9 + 9,30 = 34: 4 = 8,50
- media examenului de licen: 8,50 + 10 = 18,50: 2 = 9,25
- media general de absolvire: 8,50 + 9,25 = 17,75: 2 = 8,87
(la data 28-iul-2014 Art. 23, alin. (1) din capitolul X completat de punctul 15. din anexa 1 din
Hotarirea 79/2014 )

(2)n termen de 5 zile de la adoptare Colegiul director al Camerei va nainta


Consiliului Uniunii decizia prin care se propune validarea/invalidarea concursului
sau examenului mpreun cu rapoartele ntocmite de ctre cei 2 preedini de
comisii i lista cuprinznd rezultatele finale ale examenului sau concursului
(anexa nr. 14) ntocmit pe baza anexelor nr. 11 i 13.
(3)Consiliul Uniunii, la propunerea Colegiului director al Camerei i pe baza celor
cuprinse n rapoartele naintate i lista cu rezultatele finale (anexa nr. 14), va
proceda la validarea/invalidarea examenului sau concursului.
(4)n cazul validrii examenului sau concursului, hotrrea Consiliului Uniunii va
fi comunicat Camerelor care au organizat examenul sau concursul i Institutului
Notarial Romn n vederea ncheierii contractului de efectuare a stagiului cu
candidaii admii.
(5)n cazul invalidrii examenului sau concursului, Camera va organiza, pe
cheltuiala sa, un nou concurs sau examen. La noul concurs sau examen vor
participa, fr a mai achita vreo tax de participare, numai candidai care au fot
admii s participe la concursul sau examenul invalidat.
(6)n vederea organizrii noului concurs sau examen Consiliul Uniunii va
proceda, potrivit dispoziiilor prezentului regulament, la desemnarea membrilor
comisiei pentru organizarea i supravegherea desfurrii examenului sau
concursului, comisiei de examinare i comisiei de soluionare a contestaiilor
mpotriva notrii lucrrilor. Din comisiile astfel constituite nu vor putea face
parte membrii care au fcut parte din comisiile examenului sau concursului
invalidat.

(7)Preedintele comisiei de examinare a noului concurs sau examen va fi


desemnat de ctre Consiliului Uniunii dintre membrii si i va fi altul dect
reprezentantul Camerei organizatoare n Consiliul Uniunii.
(8)Data organizrii i desfurrii celui de al doilea concurs se stabilete de
ctre preedintele Uniunii cu respectarea dispoziiilor prezentului regulament.
(9)Cu excepia procedurilor de depunere i avizare a dosarelor, de afiare a
tematicii i bibliografiei, de plat a taxei i altor proceduri asemntoare,
celelalte dispoziii ale prezentului regulament se aplic n mod corespunztor.
Art. 24
(1)n termen de cel mult 5 zile de la validarea examenului sau concursului,
Colegiul director al Camerei va proceda la emiterea certificatelor de promovare a
examenului sau concursului candidailor declarai admii (anexa nr. 17).
(2)Candidatul admis are obligaia ca n termen de cel mult 20 de zile de la
validarea examenului sau concursului s se nmatriculeze la Institutul Notarial
Romn, sens n care va ncheia cu acesta contractul de pregtire.
(3)Dup ncheierea contractului de pregtire cu Institutul Notarial Romn
candidatul dobndete calitatea de notar stagiar.

CAPITOLUL XI: Suportarea cheltuielilor pentru examen sau


concurs

Art. 25
(1)Taxele de nscriere la examen sau concurs se stabilesc de Colegiul director al
Camerei prin raportare la cheltuielile ocazionate de organizarea examenului sau
concursului, se suport de ctre candidai i se fac venit la bugetul Camerei.
(2)Taxele se restituie integral numai pentru candidaii care i-au retras cererea
de participare anterior nceperii procedurilor de verificare a dosarelor. Pentru
candidaii care fie nu au fost admii s participe la examen sau concurs, fie nu
au participat la niciuna din cele dou probe taxa se restituie n cuantum de 70%.

CAPITOLUL XII: Dispoziii finale i tranzitorii

Art. 26
ndeplinirea procedurilor de afiare a tuturor documentelor dispuse de preedinii
comisiilor i prevzute de prezentul regulament se face de ctre reprezentanii
secretariatului Camerei organizatoare, desemnai de ctre preedintele
Colegiului director al Camerei, care vor ncheia i procese-verbale n acest sens.
Art. 27
- Anexele nr. 1-17 fac parte integrant din prezentul regulament.

ANEXA nr. 1:

Doamn/Domnule preedinte
Subsemnatul/Subsemnata, ............., nscut() n localitatea ............., judeul
............., la data de ............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr.
........., fiul/fiica lui ............. i al/a ............., CNP ............., cu domiciliul n
............., tel. ........,
SOLICIT
nscrierea mea la examenul/concursul pentru dobndirea calitii de notar
stagiar, n vederea ocuprii unui loc vacant din cadrul Camerei Notarilor Publici
............. .
Declar pe propria rspundere i sub sanciunea prevzut de art. 292 din Codul
penal urmtoarele1:
1.am luat cunotin de prevederile Legii notarilor publici i a activitii notariale
nr. 36/1995, republicat, cu modificrile ulterioare, ale Regulamentului de
aplicare a Legii notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, aprobat
prin Ordinul ministrului justiiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii
Naionale a Notarilor Publici din Romnia, republicat, i ale Regulamentului
privind procedura de organizare i desfurare a examenului sau concursului
pentru dobndirea calitii de notar stagiar, aprobat prin Hotrrea Consiliului

Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 72/2013, precum i de


tematica i bibliografia de examen/concurs;
2.nu mi-a fost restrns capacitatea de exerciiu al drepturilor civile n condiiile
legii;
3.n cazul n care voi fi declarat admis la examenul/concursul de notar stagiar
voi ncheia contractul de pregtire cu Institutul Notarial Romn ce mi-a fost
comunicat de ctre Camer i de al crui coninut am luat cunotin i m
angajez s l respect.
Data
..................

Semntura
........................

Doamnei/Domnului preedinte al Camerei Notarilor Publici


_______
1
Se va da i declaraie pe propria rspundere n form autentic cu coninutul de
mai sus, care se va depune la dosarul candidatului.

ANEXA nr. 2: REFERAT

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici .........., ntrunit n edina din


........., lund n discuie cererea doamnei/domnului .......... de nscriere la
examenul/concursul din data .......... pentru dobndirea calitii de notar stagiar,
a hotrt urmtoarele:
Avnd n vedere prevederile art. 23 din Legea notarilor publici i a activitii
notariale nr. 36/1995, republicat, cu modificrile ulterioare, coroborate cu
dispoziiile art. 5 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici i a
activitii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr.
2.333/C/2013, i ale art. 5 din Regulamentul privind procedura de organizare
i desfurare a examenului sau concursului pentru dobndirea calitii de notar
stagiar, aprobat prin Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici
din Romnia nr. 72/2013,
AVIZEAZ
NU AVIZEAZ(*)
cererea doamnei/domnului ............. de nscriere la examenul/concursul pentru
dobndirea calitii de notar stagiar.
(*)Motivele care stau la baza adoptrii avizului negativ sunt:
.....................................
mpotriva avizului negativ candidatul va putea formula contestaie n termen de
48 de ore de la afiarea la sediul Camerei a prezentului aviz.
Preedinte,
......................
(semntura i tampila)

ANEXA nr. 3: Tabel de prezen a candidailor la sala de


examen/concurs1)
Nr.
crt.

Numele i prenumele candidatului

Comisia pentru organizarea i supravegherea


desfurrii examenului/concursului
.............................
.............................
.............................
.............................

Prezent/absent

Semnturi
.............................
.............................
.............................
.............................

Observaii

(numele i prenumele)

_______
1)
Se folosete n cazul probei orale i n cazul probei scrise.

ANEXA nr. 4: Borderou n care se menioneaz numrul


setului de subiecte extras de candidat i punctajul prevzut
pentru fiecare subiect la proba oral
Numele i
prenumele
candidatului

Nr.
crt.

Numrul setului Punctaj maxim Punctaj maxim Punctaj maxim


Semntura
de subiecte
prevzut pentru prevzut pentru prevzut pentru
candidatului
extras
subiectul nr. 1
subiectul nr. 2
subiectul nr. 3

Comisia de examinare
Examinatori,
.............................
.............................
.............................
.............................
(numele i prenumele)
Preedinte,
.............................
(numele i prenumele)

Semnturi
.............................
.............................
.............................
.............................
Semntura
.............................

ANEXA nr. 5: BORDEROU DE NOTARE la proba oral

Data ...............
Nr.
crt.

Numele i prenumele candidatului

Examinator,
.............................
(numele i prenumele)

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Not

Semntura
.............................

ANEXA nr. 6: Centralizator comun nominal pentru proba


oral1
Data ...............
Nr.
crt.

Numele i prenumele
Not
Not
Not
Not
Examinator 1 Examinator 2 Examinator 3 Examinator 4
candidatului

Media la
proba oral2

Rezultat proba
oral
Admis/Respins3

Examinatori,
.............................
.............................
.............................
.............................
(numele i prenumele)
Preedinte,
.............................
(numele i prenumele)

Semnturi
.............................
.............................
.............................
.............................
Semntura
.............................

_______
1
Acest centralizator se va afia n extras sub form tabelar la finalul probei
orale. Tabelul n extras va cuprinde urmtoarele rubrici: Nr. crt., Numele i
prenumele candidatului, Media la proba oral i Rezultat proba oral
Admis/Respins.
2
Reprezint media aritmetic a notelor acordate de fiecare examinator.
3
Se va completa n funcie de media obinut de candidat; n cazul n care
candidatul nu a obinut media minim de promovare, adic 7, va fi considerat
respins, iar cei care au obinut media minim de promovare sau peste aceasta
vor fi considerai admii.

ANEXA nr. 7: Borderou de predare a lucrrii i a testuluigril de ctre candidai


Data ...............
Nr.
crt.

Numele i prenumele candidatului

Semntura de predare a testuluigril i a lucrrii

Comisia pentru organizarea i supravegherea


desfurrii examenului/concursului
.............................
.............................
.............................
.............................
(numele i prenumele)

Observaii

Semnturi
.............................
.............................
.............................
.............................

ANEXA nr. 8: BORDEROU DE NOTARE la proba scris1

Data ...............

Numrul de ordine al lucrrii

Nr. rspunsuri corecte

Corector,
.............................
(numele i prenumele)

Not

Semntura
.............................

_______
1
Se utilizeaz numai la proba scris i se utilizeaz i de ctre Comisia de
contestaii.

ANEXA nr. 9: CENTRALIZATOR COMUN pentru proba scris1

Data ...............

Numrul de ordine al
lucrrii

Not
Corector 1

Corector 2

Corector 3

Media la
proba
scris

Corectori,
.............................
.............................
(numele i prenumele)

Semnturi
.............................
.............................

Preedinte,
Semntur
............................. .............................

_______
1
Se utilizeaz i la Comisia de contestaii.
2
Rubrica cORECTOR 3 se completeaz n cazul n care exist diferene de notare
ntre cei 2 corectori, iar lucrarea este notat i de un al treilea corector.

ANEXA nr. 10: CENTRALIZATOR NOMINAL pentru proba


scris
Data ...............

Nr.
crt.

Corectori,
.............................
.............................
(numele i prenumele)

Numele i prenumele

Numrul de ordine al lucrrii

Media la proba
scris

Semnturi
.............................
.............................

Preedinte,
.............................

Semntur
.............................

ANEXA nr. 11: LISTA cuprinznd mediile acordate de


Comisia de examinare
CAMERA NOTARILOR PUBLICI ..................
Data .................
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Corectori,
........................
........................
(numele i
prenumele)

Semnturi
........................
........................

Media proba oral

Media proba
Media
scris
examenului/concursului

Preedinte,
........................

Semntur
........................

(la data 12-aug2014 anexa 11


modificat de Actul
din Rectificare din
2014 )

ANEXA nr. 12: CENTRALIZATOR NOMINAL la soluionarea


contestaiilor pentru proba scris
Data ...............

Nr.
crt.

Corectori,
.............................
.............................
(numele i prenumele)

_______

Numele i prenumele

Numrul de ordine al lucrrii

Media la proba
scris dup
contestaie1

Semnturi
.............................
.............................

Preedinte,
.............................

Semntur
.............................

Se va nscrie media rezultat n urma recorectrii lucrrii i nscris i pe


lucrare.

ANEXA nr. 13: LISTA REZULTATELOR DUP SOLUIONAREA


CONTESTAIILOR
Data ...............
CAMERA NOTARILOR PUBLICI ........................
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Corectori,
.............................
.............................
(numele i prenumele)

Media proba oral

Media proba scris1

Semnturi
.............................
.............................

Media
examenului/concursului

Preedinte,
.............................

Rezultatul2
Admis/Respins
contestaie

Semntur
.............................

_______
1
Se va nscrie media cea mai mare obinut.
2
n cazul n care media la contestaie este mai mare dect media acordat de
comisia de examinare, contestaia este admis i se va modifica n mod
corespunztor media examenului/concursului; n situaia n care media la
contestaie este mai mic dect media acordat de comisia de examinare,
contestaia este respins, iar la rubricile Media la proba scris i Media
examenului i concursului se vor nscrie mediile acordate de comisia de
examinare.

ANEXA nr. 14: LISTA cuprinznd rezultatele finale ale


examenului/concursului, transmise spre validare Consiliului
Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia
Data ...............
Colegiul director al CAMEREI NOTARILOR PUBLICI ....................
Nr.
crt.

Numele i
prenumele

Media proba oral

Media proba scris

Rezultatul
Media
examenului/concursului
examenului/concursului
Admis/Respins

Preedintele Colegiului director al Camerei Notarilor Publici,


........................

ANEXA nr. 15:


(1)FA

(2)VERSO

INSTRUCIUNI DE COMPLETARE A GRILEI


1.Cele 50 de ntrebri sunt formulate potrivit tematicii i bibliografiei pentru
dobndirea calitii de notar stagiar, elaborate potrivit Regulamentului.
2.Pentru marcare folosii numai culoarea negru!

3.Citii cu atenie enunul i variantele de rspuns. La fiecare ntrebare este


corect o singur variant de rspuns. Bifai cu "X" csua corespunztoare
variantei de rspuns pe care o considerai corecta.
Orice alt mod de marcare duce la anularea rspunsului la subiectul respectiv.
Rspunsul corect la fiecare ntrebare este evaluat cu 0,20 puncte.
Rspunsurile greite sau marcate incorect nu se puncteaz.
Exemplu de marcare corect:

Exemplu de marcare incorect:

4.n caz de marcare greit, putei solicita o alt foaie de rspuns, ns acest
lucru v este permis numai o singur dat.
SUCCES!

ANEXA nr. 16:

CAMERA NOTARILOR PUBLICI


EXAMEN/CONCURS
pentru dobndirea calitii de notar stagiar
SESIUNEA ...............
BAREM DE NOTARE pentru proba scris
TESTUL NR. .............

Comisia de examinare

ANEXA nr. 17:

CAMERA NOTARILOR PUBLICI ...................


COLEGIUL DIRECTOR
Nr. .........../data .............
CERTIFICAT privind promovarea examenului/concursului de dobndire a calitii
de notar stagiar
Se certific faptul c, potrivit Hotrrii Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor
Publici
din
Romnia
nr.
..........
de
validare
a
rezultatelor
examenului/concursului,
dl/dna
.............,
domiciliat()
n
.............,
posesor/posesoare
al/a
.............,
a
fost
declarat()
admis()
la
examenul/concursul pentru dobndirea calitii de notar stagiar organizat de
ctre Camera Notarilor Publici ............., la data de ............., obinnd media
............. .
I se elibereaz prezentul certificat n conformitate cu dispoziiile art. 24 din
Regulamentul privind procedura de organizare i desfurare a examenului sau

concursului pentru dobndirea calitii de notar stagiar aprobat prin Hotrrea


Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 72/2013 pentru a
fi depus la Institutul Notarial Romn.
Preedintele Colegiului director al Camerei Notarilor Publici,
.....................
notar public
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 506 din data de 12 august 2013
Forma sintetic la data 18-aug-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.