Sunteți pe pagina 1din 8

OrganizatiiNationale de Turism

Asociatia de Ecoturism din Romniaeste un


parteneriatpentruconservareanaturiisiturism in Romania intreasociatii de turism,
organizatiineguvernamentale de dezvoltarelocalasiconservareanaturii, proiecte de
conservareanaturiisiagentii de turism. Conceptulinovatorpromovat de AER este de a
reunisectoarelepublicesi privateintr-un
parteneriatpentruconservareanaturiisidezvoltareaturismuluidurabil.
Promovarei marketing

Creareaipromovareauneiimagini bine definite a Romnieicadestinaieecoturistic la


nivelinternaional;

Dezvoltareaserviciiloriinfrastructuriiecoturistice
DestinaiilorpropusenRomnia;

Conservareanaturiiidezvoltareadurabil nRomnia.

la

nivelul

Eco-

AsociatiaGhizilorMontani din Romnia


AGMR esteasociatiaprofesionala a ghizilormontani din Romania.
AGMR organizeazasidesfasoaraexcursii / drumetiisauascensiunimontanepestnca,
zapadasauteren mixt, ture de schisauschinafaraprtiilor, cu persoaneindividualesaugrupuri de
persoane; acordaasistenta de specialitateclientilor, desfasoarastagii de
instruirendomeniulturismuluimontan cu toatecategoriile de persoaneinteresate, nfunctie de
cerintelesiparticularitatileacestora; organizeazaactivitati outdoor pentrupersoanesifirmeinteresate
de tipul team-building siturism de aventura.

PatronatulAsociatiaNationalaaAgentiilor de Turism
ANAT
esteorganizaiacereprezintageniile
nivelnaionaliinternaional.
ANAT are urmtoareleobiective:

de

turism

din

Romnia

la

sfurnizezeconsiliereiconsultanmembrilorsinlegatur

cu

toateaspecteleactivitiiageniilor de turism;

sconferesiguranprinapartenena

la

un

grup

de

prestigiu,

profesionist,

care

faciliteazschimbul de experienntremembriiproiectelecomune;

sfacilitezeafirmareafiecruimembruncomunitateaturisticprinparticiparea
evenimenteiactiviti ale comisiilorigrupurilor de lucru;

sgenerezeplusvaloareactivitii de consultannturism a membrilor.

AsociatiaNationala a SalvatorilorMontani din Romnia


AsociatiaNationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural - ANTREC
este o organizaieneguvernamental, membr a FederaieiEuropene de Turism Rural
EuroGites, constituitprinunirealiber a persoanelorfiziceijuridicenscopul de a
practicasausprijinidezvoltareaorganizat a turismului rural, ecologic i cultural
ipentrumbuntireacontinu a produsuluituristic.
nfiinatn 1994, a ajunsnprezent la un numr de 3000 de membrin 32 de judee proprietari
de pensiunituristiceiagroturistice, meteripopulari, darioameniobinuii,
susintoriaiturismului rural.
ANTREC sprijinipromoveaz un proiect de
legeprivindstabilireaunormecanismeeconomicepentrupromovareaidezvoltareaturismuluiecolog
ic.

AsociatiaRomnapentrucazaresiturism ecologic Bed&Breakfast


promoveazsistemul de cazare "bed and breakfast" (cazareimicdejun) ce se
adreseazattcetenilorromni, ctistrini, rezidenisauntranzit, cecltorescnscopuri diverse
(afaceri, relaxare, tratamentebalneare etc.). Elementuldistinctiv al ARCTE B&B
estenaturaprodusuluituristicbed&breakfast, orientatctrepracticiecologice. ARCTE B&B este
implicatnderulareaunorprogrameprivindimplementareaeticheteiecologicenreeaua de
pensiuni a asociaiei.

FederatiaIndustrieiHoteliere din Romnia - FIHR

la

este o organizaie profesional - patronal naional, reprezentnd i promovnd interesele


industriei hoteliere i restaurantelor din Romnia, organizaie non-profit i nonguvernamental. FIHR este afiliat la cele doua organizaii internaionale de profil - IH&RA la
nivel internaional si HOTREC la nivel european .

FederatiaPatronatelor din TurismulRomnesc - F.P.T.R.


Misiuneanoastraeste de a neconstitui in fortafederativa a tuturorcelor care
dorescatatschimbariesentiale, cat si o directieeuropeanapentruturismul din Romania.
Scopulnostruconsta in promovareauneiimaginifavorabile a turismuluiromanesc la nivel national
si international prinreprezentarea, sustinereasiaparareaintereselormembrilor,
micisimariintreprinzatori din turism, siprindezvoltarea de strategiipentruatragere de
noituristipeteritoriultariinoastre.

Consilierea, reprezentareasifurnizarea de serviciisiinformatiirelevantemembrilor

Mentinereaunui contact permanent intremembriifederatiei

Coordonareaintereselorpatronilor din turismulromanesc

Informareaopinieipublicesipromovareaintelegeriipunctelor de vedere ale patronilor din


turismprinintermediul mass-media, conferinte, seminarii, comunicate de presa
sipublicatiiproprii din domeniu

Facilitareasipromovareaschimbului de informatii, experientasibunelepractici in


randulmembrilorfederatiei

Aparareadrepturiloreconomicesijuridice ale membrilorfederatiei

Sprjinireasipromovareaturismului din Romania


pentrurelansareaindustrieituristiceromanesti

Modernizareastructurii FPTR prinmodificareastatutuluiacesteia

Depunereatuturordiligentelorpentruca FPTR sadevinalider de imagine al


industrieiturismului din Romania sisaaiba o prezenta active in toatemediile de promovare

Colaborareactiva cu Ministerul IMM-urilor, Mediului de AfacerisiTurismuluisiautoritatile


locale sialteinstitutii ale statului

OrganizatiaPatronala a TurismuluiBalnear din Romnia - OPTBR


OrganizatiaPatronala a TurismuluiBalnear a fostinfiintata in 1993, la initiativa a 19 reprezentanti
din principalelestatiunibalneare, sustinatoriaiturismuluibalnear, cu
scopulreprezentariisectoruluibalnear in relatia cu autoritatile, cu diverse institutiisialteasociatii,
pe plan intern si extern.
Membriifondatori au reprezentatstatiunile : BaileHerculane, Baile Felix, BaileGovora,
Calimanesti-Caciulata, SangeorzBai, VatraDornei, Mangalia, Sovata, LacuSarat, SlanicMoldova, Buzias, etc.
In prezent, OPTBR are 62 de membri, reprezentandaproapetoatestatiunilebalneare. Presedintele
in exercitiupentru al treileamandat in perioada 2013-2017, estedomnul NicuRadulescu.
- reprezentarea, sustinereasiaparareaintereselormembrilorsai in relatia cu autoritatilepublice, cu
sindicatelesipromovareauneiimaginifavorabilesectorului de turismbalnear
- promovarearelatiilor cu altestructuriasociative, patronale, profesionale, pentrucreareaunuiclimat
de concurentaloiala
- reprezentareamembrilorsai in organizatiileinternationale de profilsifurnizarea de informatii utile
pentrudezvoltareaactivitatiisiinvestitiilor
- crearea de parteneriate public - privatprivindatragerea de
fonduristructuralepentrudezvoltareastatiunilorbalneare
- imbunatatireamediului de afaceri in domeniulturismuluibalnearprinpromovareaunor initiative
legislative menitesaincurajezeinvestitiile in acestdomeniu.

Romanian Convention Bureau

OrganizatiiInternationale de Turism
OrganizatiaMondiala a Turismului

Organizaia Mondial a Turismului (UNWTO), cu sediul n Madrid, este o agenie


a Naiunilor Unite se ocup cu problemele referitoare la turism. Organizaia Mondial a
Turismului este un organism semnificativ la nivel global, cu atribuii de colectare i de
colaionare de informaii statistice privind turismul internaional. Aceast organizaie reprezint
organismele turistice din sectorul public, din cele mai multe ri din lume i public topuri cu
privire la gradul de cretere a turismului la nivel global, regional sau naional.
OrganizatiaMondiala a Turismuluijoac un rol important npromovareadezvoltrii de fond,
durabilei universal accesibil a turismului, acordnd o ateniedeosebitrilorn curs de
dezvoltare.
Organizaiancurajeazpunereanaplicare a Codului de eticglobalpentruTurism, cu scopul de a
asigurafaptulcrilemembre, smaximizeazpozitiv economic,
socialeiculturaleefecteleturismuluii de a culegepedeplinbeneficiile sale,
ntimpceminimalizareaimpactulaspectelesociale negative asupramediului.
Organizaia Mondial a Turismului (O.M.T.), a crei membr este i ara noastr, a elaborat
urmtoarea tipologie a organismelor naionale de turism:
- ministere de sine stttoare (ex: Ministerul Turismului);
- ministere mixte sau combinate {ex., Ministerul Comerului i Turismului, Ministerul
Turismului i Transporturilor Aeriene, Ministerul Turismului i Culturii sau Spectacolelor,
Ministerul Turismului i Sporturilor etc);
- secretariate de stat pentru turism, organisme de sine stttoare sau n cadrul unor ministere
mixte;
- departamente n cadrul unor ministere mixte;
- comitete de stat sau comisariate pentru turism;
- oficii naionale de turism (guvernamentale);
- autoriti naionale de turism;
- direcii generale de turism, n cadrul unor ministere mixte sau al unor departamente.

ComisiaEuropeanapentruTurism
nprezent are 38 de membriprintre care iRomnia. Are
camisiunepromovareaEuropeicadestinaieturistic, i implicit ecoturistic.Colaboreaz cu o
serie de ageniiimportantepentru a promovaturismuldurabiliecoturismul: Ecotrans (o
reeaeuropeanformat din experiiorganizaii din sectorulturistic, de
mediuidezvoltareregional care are
caobiectivpromovareabunelorpracticinturismdurabiliecoturism); Ecot-Tip
(furnizeazinformaiiesenialeprivindturismuldurabiliecoturismul, cu detaliidespresistemele de
management ambientalexistente, 50 de programeeuropene de
certificarenturismdurabiliecoturism); PanParks; EcoNETT (site
cecuprindeinformaiidespreiniiativele de turismdurabiliecoturismeuropene,
asigurndlegturai cu alteresurseimportante din domeniu); Tourism-Site (furnizeazinformaii
cu privire la dezvoltareaturismuluidurabiliecoturismului din diferitedestinaiieuropene).
Asociatiainternationala de promovare a turismuluidunarean

ConsiliulMondial al TurismuluisiCalatoriilor
WTTC are 100 de membrii din cele mai faimoase corporaii din toate domeniile turismului.
Este singura structur care reprezint sectorul privat n toat diversitatea lui. Misiunea sa este
s creasc interesul pentru creterea economic i dezvoltare social, s conlucreze cu
guvernele i politicienii, s deschid potenialul industriei turistice pentru crearea de locuri de
munc i generarea de prosperitate.
Activitatea WTTC este axat pe trei direcii fundamentale :
- activiti globale: punerea n discuie a soluiilor care afecteaz activitile T&T oriunde n
lume
- grupuri de lucru: echipe de specialiti din sectorul privat care lanseaz provocri i
oportuniti n domenii ca resursele umane, infrastructur, impozite, i IT-E comer
- iniiative i programe regionale: pune n lucru potenialul su nu numai n economiile
conductoare ci i n rile i regiunile care prezint un potenial mare dar nu dispun de
mijloacele i resursele necesare pentru punerea lui n valoare.
OCDE - OrganizatiapentruCooperaresiDezvoltareEconomica
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE) este o organizaie
internaional a acelor naiuni dezvoltate care accept principiile democraiei reprezentative i a
economiei de pia libere.
Organizaia ofer un cadru n care guvernele pot s i compare experienele politice, s caute
rspunsuri la problemele comune, s identifice practicile bune i s-i coordoneze politicile
interne i internaionale. Aceasta este un forum, unde presiunea egal poate aciona ca un
stimulent puternic pentru mbuntirea politicii i pentru implementarea instrumentelor
independente care, ocazional, pot conduce la semnarea unor tratate.
OCEMN -Organizatia de CooperareEconomica la MareaNeagra
Obiective:
a. dezvoltareaidiversificareacooperriibilateraleimultilateralenconformitate
principiileinormelelegislaieiinternaionale;
b. mbuntireamediului de afaceriipromovareainiiativeiindividualeicolective
ntreprinderiloricompaniilor implicate direct nprocesul de cooperareeconomic;

cu

c. dezvoltareacolaborriieconomice;
d. intensificarearespectuluireciproci
a
dialoguluiicooperriidintrestatelemembre ale OCEMN.

ncrederii,

http://www.world-tourism.org/

ICE - Initiativa Central Europeana


The CEI is an intergovernmental forum promoting political, economic, cultural and scientific
cooperation among its Member States. Its core mission is:Regional Cooperation for European
Integration.In this context, the aim of the political cooperation is to supply the countries and
their institutions with a flexible, pragmatic platform for regional cooperation, while focusing on
their preparation to a future accession to the European Union (EU).
http://www.ceinet.org/home.php

Turismul cultural este o ramura a turismului ce are rolul de a largi orizontul si cunostiintele
legate de stilul de viata, cultura, traditiile, apartenenta la o anumita credinta prin descoperirea
patrimoniului unei tari. Din punct de vedere economic reprezinta valorificarea avantajelor pe
care le ofera anumite portiuni si peisaje, iar din punct de vedere social acesta a devenit o
componenta de baza in tarile cu o economie prospera.
Patrimoniul poate fi de doua feluri:
- material: insumeaza muzeele, monumentele, cladirile arhitecturale, edificiile de natura
religioasa sau militara, satele cu traditii bine pastrate, gradinile
- imaterial: tradiitile, aptitudinile creative, sarbatorile si manifestarile specifice
Eficienta turismului cultural este cea mai redusa din toate tipurile de turism, dar in contextul
mondializarii veniturile pot avea o contributie majora la visteria tarii, deoarece cererea este
solida si nedeterminata ca si perioada de timp.
Criteriul care a stat la baza individualizarii acestui tip de turism ii confera si o alta
caracteristica, si anume aceea ca utilizeaza sau este generat numai de resursele antropice care au
suscitat intotdeauna curiozitatea, dorinta de cunoastere si admiratia umana. Acesta este
caracterizat prin vechime, unicitate, inedit, dimensiune si functie.
Academia Romn, Casa Regal, ICOMOS (Comitetul Internaional al Monumentelor si Siturilor), ca
organizaie expert a UNESCO, Ad Astra, Alburnus Mayor, ONG-uri din Romnia i internaionale, numerosi
experi, instituii, studeni i cercetatori romni din straintate recomand i susin includerea Rosiei
Montane n Patrimoniul UNESCO. Alatur-te i TU!

Roia Montan inseamn: tezaur naional, patrimoniu natural i cultural, istorie si


civilizaie milenar. Doar prin conservarea i valorificarea acestora se va putea asigura dezvoltarea durabil
a zonei, iar prin includerea Roiei Montane pe Lista Patrimoniului Mondial, declarnd-o peisaj cultural protejat
UNESCO, se poate obine profit pe termen NELIMITAT