Sunteți pe pagina 1din 18

ANUN

A.J.O.F.M. IAI informeaz persoanele aflate n cutarea unui loc de munc n legtur cu posturile vacante existente n urmtoarele ri din Uniunea European :

ARA

AUSTRIA

BELGIA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Asistent proiect

infirmier/ asistent
medical

Asistent medical
generalist

Sofer camion

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

50

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

diploma universitara,de preferinta in energie


durabila;abilitati in managementul
proiectelor,in managementul
financiar;excelente abilitati de
prezentare;cunostinte foarte bune de limba
engleza,competente deosebite
informatice(web,windows,powerpoint,designe)

obligatoriu diploma de calificare pentru


profesia de infirmier sau asistent medical;
limba franceza- bine

MOD DE APLICARE

scrisoare de intentie, CV Europass in limba


engleza, o scrisoare de recomandare, atestat
de limba engleza,se trimit pe adresa de
email:brigitte.hasewend@eseia.eu;telefon:++4
366460873 ;mai multe informatii pe
site:http://www.etp.eseia.eu

SALARIUL

negociabil( ca punct de
referinta:28.000 euro
brut/an - 40
ore/saptamana)

Se transmite CV-ul doar in limba franceza, in


conform contractului
atentia domnului Mallie, la urmatoarea
colectiv de munca din
adresa de email: candidatures@cipv.be . Doar
domeniu
persoanele selectate vor fi contactate.

2200 - 2400 euro


Se transmite C.V-ul in limba romana, insotit
Diploma de calificare ca asistent medical
brut/luna, conform
generalist; Experienta profesionala constituie de copia diplomei de absolvire, la adresa de e- contractului colectiv de
mail
tmihutiu@pmk-medicalcare.de.
avantaj, dar nu este obligatorie; Motivatie de a
munca in domeniu
invata limba germana

Permis de conducere categoria CE (camioane


pana la 40 de tone); Experienta profesionala
anterioara

Se transmite CV-ul in limba germana sau


engleza, insotit de copia permisului de
conducere la adresa de e-mail
m.hergarten@stahlspedition.de, in atentia
dlui. Marcel Hergarten.

Salarizarea este in functie


de calificare/experienta
profesionala. Nu exista
contract colectiv de
munca.

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

25.10.2015

limba engleza foarte


bine:
scris,citit,vorbit;alte
limbi straine constituie
un avantaj.

12.10.2015

limba franceza- bine

19.08.2016

Cunostintele de limba
germana nivel de baza
constituie avantaj, dar
nu sunt obligatorii

30.09.2015

Constituie avantaj
cunostintele de limba
germana

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Sculer

Lucrator depozit

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Calificare profesionala incheiata ca sculer sau


meserie echivalenta; Experienta profesionala
anterioara in domeniu; Permis de conducere
categoria B (avantaj automobil propriu);
Disponibilitate de a lucra in schimburi; Grad
ridicat de acuratete; Capacitatea de a lucra
fara supraveghere.

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
cerintelor ofertei se va face in timp util de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 10,98 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Permis de conducere categoria B (avantaj


automobil propriu); Disponibilitate de a lucra
in schimburi; Flexibilitate si motivatie

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
cerintelor ofertei se va face in timp util de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

8,80 euro brut/ora,


conform contractului
colectiv de munca. Plata
se face lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Zugrav - vopsitor

Electrician

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
Calificare profesionala incheiata ca zugravselectie a persoanelor care corespund
vopsitor; Experienta profesionala anterioara in
cerintelor ofertei se va face in timp util de
domeniu, precum si in activitatea de lacuire a
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
usilor si a ramelor de ferestre; Permis de
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
conducere categoria B (avantaj automobil
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
propriu); Capacitatea de a lucra in echipa;
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
Rapiditate si atentie.
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 12,80 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca.Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
Calificare profesionala incheiata ca
cerintelor ofertei se va face in timp util de
electrician; Cel putin 2 ani experienta in
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
domeniu; Permis de conducere categoria B
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
(avantaj automobil propriu); Disponibilitate de
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
a lucra in schimburi; Flexibilitate si motivatie.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 10,98 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Mecanic echipamente
(utilaje) prelucrarea
maselor plastice si a
cauciucului

Muncitor metalurg

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
Calificare profesionala incheiata ca mecanic
selectie a persoanelor care corespund
masini si utilaje prelucrare mase plastice si
cerintelor ofertei se va face in timp util de
cauciuc; Experienta profesionala anterioara in
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
domeniu; Permis de conducere categoria B
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
(avantaj automobil propriu); Disponibilitate de
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
a lucra in schimburi; Acuratete si capacitate
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
de a lucra in echipa.
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 10,98 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
Calificare profesionala incheiata sau curs
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
finalizat in domeniu (formare profesionala in
selectie a persoanelor care corespund
fundamentele metalelor, siguranta si
cerintelor ofertei se va face in timp util de
securitate in munca, tehnici si instrumente de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
lucru in industria metalurgica); Cel putin 2 ani
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
experienta in domeniu; Permis de conducere
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
categoria B (avantaj automobil propriu);
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
Disponibilitate de a lucra in schimburi;
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Flexibilitate si motivatie.
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 9 euro brut/ora,


conform contractului
colectiv de munca. Plata
se face lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Mecanic auto

Hamal

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

10

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Calificare profesionala incheiata ca mecanic


auto; Experienta profesionala anterioara in
domeniu; Permis de conducere categoria B
(avantaj automobil propriu).

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
cerintelor ofertei se va face in timp util de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 10,98 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte avansate de
limba germana

Permis de conducere categoria B;


Disponibilitate de a lucra in schimburi;
Flexibilitate si motivatie.

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
cerintelor ofertei se va face in timp util de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 9,39 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca, la care se adauga
suplimente. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte avansate de
limba germana

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Operator stivuitor

Comisionar

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

15

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
Certificat utilizare stivuitor; Experienta
cerintelor ofertei se va face in timp util de
profesionala anterioara in domeniu; Permis de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
conducere categoria B (avantaj automobil
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
propriu); Disponibilitate de a lucra in
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
schimburi.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

15

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
cerintelor ofertei se va face in timp util de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

Certificat de utilizare stivuitor; Experienta


profesionala anterioara constituie avantaj;
Permis de conducere categoria B (avantaj
automobil propriu); Disponibilitate de a lucra
in schimburi; Flexibilitate, precizie si
motivatie; Capacitate de a lucra individual.

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Minimum 9,39 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Minimum 9 euro brut/ora,


conform contractului
colectiv de munca. Plata
se face lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

SALARIUL

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Instalator/montator
instalatii de gaz

Sofer de tir

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
Calificare profesionala incheiata ca
selectie a persoanelor care corespund
instalator/montator tevi; Experienta
cerintelor ofertei se va face in timp util de
profesionala anterioara in domeniu; Permis de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
conducere categoria B (avantaj automobil
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
propriu); Disponibilitate de a lucra in
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
schimburi; Acuratete si capacitate de a lucra
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
in echipa.
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 10,98 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

15

Permis de conducere categoria CE si inscris 95;


Atestat ADR; Cel putin 1 an experienta, fara
cazier auto si judiciar; Disponibilitate de a
invata limba germana; Rezistenta la stres;
Orientare catre client si amabilitate;
Disponibilitate de a lucra si in ture de noapte;
Prudenta la condus si responsabilitate;
Constituie avantaj cunostintele de mecanica.

2040 euro brut/luna, la


care se adauga 70 euro
brut premiu Fleetboard
(25 euro net/zi de lucru)

09.01.2016

Cunostinte de limba
germana - constituie
avantaj

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

Se transmite C.V-ul model Europass cu


fotografie, in limba romana sau germana la
adresa de e-mail info@kahmen-transcargo.de
si doar pentru monitorizare (fara raspuns) la
buc_eures@buc.anofm.ro. Persoanele
preselectate vor fi invitate sa participe la
interviu in Germania sau Romania.

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Mecanic instalatii

Sudor MIG - MAG

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
Studii medii cu diploma de bacalaureat; Cel
selectie a persoanelor care corespund
putin 2 ani experienta; Constituie avantaj
cerintelor ofertei se va face in timp util de
experienta in lucrul cu sisteme hidraulice si
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
pneumatice; Permis de conducere categoria B Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
(avantaj automobil propriu); Disponibilitate de din judetul de domiciliu al aplicantilor.
a lucra in schimburi
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 10,98 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
Calificare ca sudor MIG - MAG sau ca mecanic
cerintelor ofertei se va face in timp util de
industrial; Experienta profesionala anterioara;
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
Disponibilitate de a lucra in schimburi; Permis
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
de conducere categoria B (avantaj automobil
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
propriu); Flexibilitate si motivatie
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 10,98 euro


brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca. Plata se face
lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Operator CNC
(laminor si strung)

Tehnician electronica
(f/b)

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Configurarea si programarea masinilor;


Schimbarea dispozitivelor sau a uneltelor;
Identificarea si rezolvarea rapida a
problemelor; Fabricarea de componente
metalice pentru produse tehnice;
Monitorizarea calitatii componentelor
fabricate.

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Invitarea la
selectie a persoanelor care corespund
cerintelor ofertei se va face in timp util de
catre Consilierul EURES din cadrul Agentiei
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
din judetul de domiciliu al aplicantilor.
Candidatii invitati trebuie sa aiba la ei in
momentul prezentarii la selectie CV-ul model
Europass in limba germana (Lebenslauf), cu
fotografie, precum si scrisoare de intentie (tot
in limba germana), ambele completate la
calculator.

Minimum 9 euro brut/ora,


conform contractului
colectiv de munca. Plata
se face lunar.

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Formare profesionala incheiata in domeniul


ingineriei electrice sau in mecatronica si
cunostinte aprofundate in domeniul
electronicii si in tehnologii analogice si
digitale; Permis de conducere categoria B;
Disponibilitate de a calatori pe intreg teritoriul
Germaniei si, ocazional, in strainatate;
Capacitatea de a lucra atat individual cat si in
echipa; Bune abilitati de comunicare;
Orientare catre clienti; Flexibilitate,
motivatie.

Se transmite C.V -ul in limba


germana/engleza, insotit de scrisoare de
intentie si eventuale recomandari (in limba
engleza/germana), pe adresa de e-mail
bewerbungen@ipgphotonics.com, in atentia
dlui. Stefan Ludwig, cu precizarea nr. de
referinta "10000-1123199427-S".

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca pentru aceasta
ocupatie.

30.09.2015

Cunostinte bune de
limba engleza;
cunostinte de baza de
limba germana constituie avantaj

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Bucatar / bucatar
sef/bucatar specialist
(Sous Chef /Demi
chef/Chef de
Partie/Commis Chef)

Ospatar

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

15

15

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Calificare profesionala incheiata si experienta


anterioara in domeniu

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES
(daca este cazul). Lista completa a tuturor
Consilierilor EURES se regaseste la rubrica
Contact. Invitarea la selectie a persoanelor
care corespund cerintelor ofertei se va face in
timp util de catre Consilierul EURES din cadrul
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de
Munca, din judetul de domiciliu al
aplicantilor. Candidatii invitati trebuie sa aiba
la ei in momentul prezentarii la selectie CV-ul
model Europass in limba germana
(Lebenslauf), cu fotografie, precum si
formularul de aplicare (Bewerbungsformular),
tipizat al ZAV Bonn, ambele completate la
calculator. Cele doua documente vor fi puse la
dispozitie de catre Consilierul EURES.

1700 - 2400 euro


brut/luna in functie de
regiune si
calificare/experienta
profesionala

01.10.2015

Cunostinte de limba
germana, cel putin
nivel A2

Calificare profesionala incheiata si experienta


anterioara in domeniu

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES
(daca este cazul). Lista completa a tuturor
Consilierilor EURES se regaseste la rubrica
Contact. Invitarea la selectie a persoanelor
care corespund cerintelor ofertei se va face in
timp util de catre Consilierul EURES din cadrul
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de
Munca, din judetul de domiciliu al
aplicantilor. Candidatii invitati trebuie sa aiba
la ei in momentul prezentarii la selectie CV-ul
model Europass in limba germana
(Lebenslauf), cu fotografie, precum si
formularul de aplicare (Bewerbungsformular),
tipizat al ZAV Bonn, ambele completate la
calculator. Cele doua documente vor fi puse la
dispozitie de catre Consilierul EURES.

1500 - 2200 euro


brut/luna in functie de
regiune si
calificare/experienta
profesionala

01.10.2015

Cunostinte bne de
limba germana, nivel
B1/B2

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Barman

Personal in industria
gastronomiei de
sistem

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

15

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

Calificare profesionala incheiata si/sau


experienta anterioara in domeniu

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES
(daca este cazul). Lista completa a tuturor
Consilierilor EURES se regaseste la rubrica
Contact. Invitarea la selectie a persoanelor
care corespund cerintelor ofertei se va face in
timp util de catre Consilierul EURES din cadrul
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de
Munca, din judetul de domiciliu al
aplicantilor. Candidatii invitati trebuie sa aiba
la ei in momentul prezentarii la selectie CV-ul
model Europass in limba germana
(Lebenslauf), cu fotografie, precum si
formularul de aplicare (Bewerbungsformular),
tipizat al ZAV Bonn, ambele completate la
calculator. Cele doua documente vor fi puse la
dispozitie de catre Consilierul EURES.

Constituie avantaj experienta in domeniul


gastronomic

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES
(daca este cazul). Lista completa a tuturor
Consilierilor EURES se regaseste la rubrica
Contact. Invitarea la selectie a persoanelor
care corespund cerintelor ofertei se va face in
timp util de catre Consilierul EURES din cadrul
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 8,50 euro brut/ora (1450
Munca, din judetul de domiciliu al
euro brut/luna)
aplicantilor. Candidatii invitati trebuie sa aiba
la ei in momentul prezentarii la selectie CV-ul
model Europass in limba germana
(Lebenslauf), cu fotografie, precum si
formularul de aplicare (Bewerbungsformular),
tipizat al ZAV Bonn, ambele completate la
calculator. Cele doua documente vor fi puse la
dispozitie de catre Consilierul EURES.

1500 - 2200 euro


brut/luna in functie de
regiune si
calificare/experienta
profesionala

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

01.10.2015

Cunostinte bne de
limba germana, nivel
B1/B2

01.10.2015

Cunostinte bune de
limba germana, nivel
B1

ARA

GERMANIA

GERMANIA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Tehnician
electrotehnist (f/b)

Manager vanzari (f/b)

Optician (f/b)

Operator CNC
(strungar/frezor)

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

Formare profesionala incheiata in domeniul


electrotehnic, in mecatronica sau fizica de
laborator si cunostinte aprofundate in
domeniul electronicii si in tehnologii analogice
si digitale; Permis de conducere categoria B;
Disponibilitatea de a calatori ocazional;
Capacitatea de analiza si abilitatea de
rezolvare a problemelor; Capacitatea de a
lucra atat individual cat si in echipa;
Determinare si precizie.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de copii ale certificatelor/diplomelor
de studii (tot in limba germana), pe adresa de
e-mail bewerbungen@ipgphotonics.com, in
atentia dlui. Stefan Ludwig, cu precizarea nr.
de referinta "10000-1125031642-S".

Diploma de licenta sau master in domeniul


ingineriei, fizica sau o disciplina conexa; Minim
3 ani experienta anterioara in domeniul
vanzarilor; Bune abilitati de comunicare (fata
in fata cu clientul sau la telefon);
Disponibilitatea de a calatori; Capacitatea de
a lucra in echipa

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca pentru aceasta
ocupatie.

30.09.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Se transmite C.V -ul in limba engleza, insotit


de copii ale certificatelor/diplomelor de studii
(tot in limba engleza), pe adresa de e-mail
bewerbungen@ipgphotonics.com, in atentia
dlui. Stefan Ludwig, cu precizarea nr. de
referinta "10000-1127705422-S".

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca.

30.09.2015

Cunostinte foarte bune


de limba engleza si
ceha - scris si vorbit

Formare profesionala incheiata ca optician;


Experienta profesionala anterioara;
Disponibilitate de a lucra in schimburi (fara
tura de noapte); Capacitatea de a lucra atat
individual cat si in echipa, precum si in
conditii de stres; Atentie si precizie.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de copii ale certificatelor/diplomelor
de studii, dovada experientei profesionale
anterioare in domeniu (toate in limba
germana), pe adresa de e-mail
bewerbungen@ipgphotonics.com, in atentia
dnei. Bettina Jakobi, cu precizarea nr. de
referinta "10000-1125032897-S, Feinoptiker".

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca pentru aceasta
ocupatie.

30.09.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Calificare ca operator CNC (strungar sau


frezor); Cunostinte bune in lucrul cu masini pe
baza de programare computerizata; Constituie
avantaj experienta profesionala anterioara;
Corectitudine, atentie, flexibilitate;
Capacitatea de a lucra in echipa si in conditii
de stres.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de copii ale certificatelor/diplomelor
de studii, dovada experientei profesionale
anterioare in domeniu si eventuale
recomandari (toate in limba germana), pe
adresa de e-mail
bewerbungen@ipgphotonics.com, in atentia
dnei. Bettina Jakobi, cu precizarea nr. de
referinta "10000-1126437989-S, CNC
Operator".

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca pentru aceasta
ocupatie.

30.09.2015

Cunostinte bune de
limba germana - nivel
B1/B2

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

SALARIUL

ARA

OCUPAIA

GERMANIA

Mecatronist (f/b)

GERMANIA

Asamblor - montator
(lucrator in
productie)

GERMANIA

GERMANIA

Tehnician electronica
- service fibre laser
de mare putere (f/b)

Agent de securitate

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Formare profesionala incheiata in


mecatronica, fizica de laborator, electronica
sau tehnologie laser; Experienta profesionala
anterioara in lucrul cu dispozitive electronice
si optice; Abilitati in mecanica si domeniul
electric; Cunostinte informatice (MS Office);
Capacitatea de adaptare la nou, de a lucra in
echipa si in conditii de stres; Spirit de
initiativa, corectitudine si buna organizare.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de copii ale certificatelor/diplomelor
de studii (tot in limba germana), pe adresa de
e-mail bewerbungen@ipgphotonics.com, in
atentia dnei. Bettina Jakobi, cu precizarea nr.
de referinta "10000-1123199766-S,
Mechatroniker".

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca pentru aceasta
ocupatie.

30.09.2015

Cunostinte bune de
limba germana - nivel
B1/B2

Experienta anterioara in lucrul cu fibre optice


(fibre Splicer); Disponibilitate de a lucra in
schimburi (fara tura de noapte); Capacitatea
de a lucra in echipa; Flexibilitate, atentie si
precizie.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de copii ale certificatelor/diplomelor
de studii (tot in limba germana), pe adresa de
e-mail bewerbungen@ipgphotonics.com, in
atentia dlui. Stefan Ludwig, cu precizarea nr.
de referinta "10000-1127417462-S".

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca pentru aceasta
ocupatie.

30.09.2015

Cunostinte bune de
limba germana

Formare profesionala incheiata in domeniul


ingineriei electrice sau in mecatronica si
cunostinte aprofundate in domeniul
electronicii si in tehnologii analogice si
digitale; Permis de conducere categoria B;
Disponibilitate de a calatori pe intreg teritoriul
Germaniei si, ocazional, in strainatate;
Capacitatea de a lucra atat individual cat si in
echipa; Bune abilitati de comunicare;
Orientare catre clienti; Flexibilitate,
motivatie.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de copii ale certificatelor/diplomelor
de studii (tot in limba germana), pe adresa de
e-mail bewerbungen@ipgphotonics.com, in
atentia dlui. Stefan Ludwig, cu precizarea nr.
de referinta "10000-1125033013-S".

Este comunicat in timpul


interviului. Nu exista
contract colectiv de
munca pentru aceasta
ocupatie.

30.09.2015

Cunostinte bune de
limba engleza

Permis de conducere categoria B, conditie


fizica buna, fara antecedente penale.
Experienta in domeniu constituie avantaj.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de eventuale referinte (in limba
germana) pe adresa de e-mail
hochdorfer@HKS-Gruppe.de, in atentia dnei.
Dr. Eniko - Ilona Hochdorfer si doar pentru
monitorizare (fara feedback) la
buc_eures@buc.anofm.ro. Persoanelor
selectate in urma interviului li se va solicita
"Cazierul judiciar".

Patrulare: 9 euro
brut/ora, iar din a 7-a
luna de munca 9,95 euro
brut/ora. Asigurarile
(medicala si sociale) sunt
incluse.

31.12.2015

Cunostinte foarte bune


de limba germana scris, citit, vorbit nivel B1.

10

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

ARA

GERMANIA

GERMANIA

OCUPAIA

Tehnician sisteme de
securitate (alarma si
supraveghere)

Agent de paza

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Studii tehnice de specialitate in domeniul


electronica, electrotehnica, telecomunicatii;
Cunostinte tehnice relevante pentru domeniul
de referinta (security & surveillance):
hardware, software si networking;
Permis de conducere categoria B;
Fara antecedente penale;
Experienta in domeniu constituie avantaj.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de copii ale diplomelor de studii si
eventuale referinte (in limba germana) pe
adresa de e-mail hochdorfer@HKS-Gruppe.de,
in atentia dnei. Dr. Eniko - Ilona Hochdorfer si
doar pentru monitorizare (fara feedback) la
buc_eures@buc.anofm.ro. Persoanelor
selectate in urma interviului li se va solicita
Cazierul judiciar".

In functie de nivelul de
calificare, intre 11 euro
brut/ora - 13 euro
brut/ora. Asigurarile
(medicala si sociale) sunt
incluse.

31.12.2015

Cunostinte foarte bune


de limba germana scris, citit, vorbit nivel B1.

10

Permis de conducere categoria B, conditie


fizica buna, fara antecedente penale.
Experienta in domeniu constituie avantaj.

Se transmite C.V -ul DOAR in limba germana,


insotit de eventuale referinte (in limba
germana) pe adresa de e-mail
hochdorfer@HKS-Gruppe.de, in atentia dnei.
Dr. Eniko - Ilona Hochdorfer si doar pentru
monitorizare (fara feedback) la
buc_eures@buc.anofm.ro. Persoanelor
selectate in urma interviului li se va solicita
"Cazierul judiciar".

8,50 euro brut/ora.


Asigurarile (medicala si
sociale) sunt incluse.

31.12.2015

Cunostinte foarte bune


de limba germana scris, citit, vorbit nivel B1.

se va aplica un cv model Europass in limba


engleza la adresa de
email:info@casenterpriseprojects.net

21.478-27.901 lire/an

30.10.2015

limba engleza nivel B1


dar ideal ar fi nivel B2.

CERINTE ALE POSTULUI

MAREA
BRITANIE

Asistent medical

10

Calificare in domeniu, inregistrare in Colegiul


asistentilor medicali din Anglia(NMC), sau
aceasta inregistrare sa fie in curs de
procesare.

MAREA
BRITANIE

ingrijitor persoane

15

carnet de conducere valabil in Uniunea


Se aplica cv-ul in limba engleza le adresa de
Europeana iar pentru cei care nu detin carnet
email de mai jos: jobs@careinhand.co.uk
de conducere se ofera gratis lectii de condus .

20.150-25.000 lire
brut/an

30.09.2015

engleza

MAREA
BRITANIE

Vinificatorsupraveghetor vie

Experienta in viticultura
Abilitate de a lucra independent,carnet de
conducere

cv in limba engleza la urmatoarea


adresa:darcy@vine-works.com

19000-22000 lire /an

30.09.2015

engleza

MAREA
BRITANIE

Tractorist

carnet de conducere
Abilitatea de a lucra independent

Se va aplica cv in limba engleza la urmatoarea


19.000-22.000 lire/an
adresa:darcy@vine-works.com

30.09.2015

engleza

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

ARA

OCUPAIA

MAREA
BRITANIE

asistent medical

MAREA
BRITANIE

ingrijitor
persoane/infirmier

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA
20

20

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

Candidatii trebuie sa detina NMC dar sunt


acceptati si cei care au inceput demersurile
pentru obtinerea acestui certificat NMC.

Se aplica cv in limba engleza la


corina@avantacare.com

1 an experienta in domeniu

corina@avantacare.com

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

30.09.2015

engleza

30.09.2015

engleza

15 lire/ora

7.02-7.52 lire/ora

NORVEGIA

Antrenor specialist
gimnastica ritmica

Calificare, experienta in mu nca (inclusiv in


coregrafie) la toate nivelurile de gimnastica
ritmica, de la copii mici pana la gimnaste de
competitii internationale. Buna cunoastere in
pregatirea tehnica si a diferitelor aparate,
dezvoltarea gimnastelor de la incepator la
avansat. Cunostinte ale normelor norvegiene in
gimnastica ritmica.

POLONIA

Sofer camion (C+E)

20

Permis de conducere categoriile C si E, fara


antecedente penale. Cel putin doi ani
experienta

Lacatus/sudor

certificat sudor MIG sau TIG, sa poata lucra


independent

REPUBLICA
CEHA

Croitor

15

REPUBLICA
CEHA

Operator

50

Studii primare

CV in limba engleza la adresa de email:job2@ariete-group.eu;tel:420 800 215


220

550 euro/luna

31.12.2015

Nu se specifica

REPUBLICA
CEHA

Muncitor asamblare

20

Studii primare;cunostinte PC,vedere


buna,dexteritate manuala si responsabilitate
in control

CV in engleza la adresa de email:kulstejnova@ariete-group.eu, Marta


Kulstejnova tel 420 602 238 864

550 euro/luna

23.12.2015

Nu se specifica

31.12.0215

Engleza/Germana

POLONIA

REPUBLICA
CEHA

Lucrator in
prelucrarea lemnului

10

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

Se trimit CV si scrisoare de intentie in limba


engleza la adresa de e-mail:
Nespecificat
hilde.vermedal@okklinikken.no. Persoana de
contact, Hilde Vermedal, tel: +47 958 29 111.

04.10.2015

Limba engleza. Limba


norvegiana - avantaj

se trimite Cv in limba engleza, poloneza sau


germana la angajator, wiland.polska@wp.pl
pentru Mrs. Iwona Matynia

1950 zloti polonezi


brut/luna; 1385 zloti
polonezi net/luna

24.09.2015

engleza, germana la
nivel de baza

3000 zloti polonezi


brut/luna

31.12.2015

poloneza-cunostinte de
baza

15.000 CZK~550
euro(BENEFICII+ BONUS)

31.10.2015

Ceha/Slovaca/Engleza

CV in limba poloneza la angajator:


zrspyzik@gmail.com, contact anagajator:
Pyzik Krzysztof, tel.
0048 502 618 195
CV in limba Ceha/Slovaca/Engleza la
Experinta in croitorie,studii primare, certificat
h.wiesinger@gala.cz, Hana
profesional
Wiesinger;www.gala.cz

Persoana de contact:Lucie Fidrova; CV in


limba engleza jfd@jfd.cz si
valentina.soare@db.anofm.ro;www.jfd.cz;004 350-600 Euro/net/luna
20 736 514 762;00420 469 775 856;00420 469
637 581.

ARA

REPUBLICA
CEHA

SPANIA

SPANIA

SUEDIA

OCUPAIA

LUCRATORI IN
PRODUCTIE ASAMBLAREA
APARATELOR DE AER
CONDITIONAT

muncitor necalificat
in agricultura

Maseur

Mecanic auto

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

50

800

10

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

CV la consilier eures
Studii primare.Dexteritate manuala,stare buna valentina.soare@db.anofm.ro si
de sanatate.
asistentka@trendprace.cz;tel 00420 800 888
238

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

16 900 CZK/LUNA, 75
CZK/ORA ~ 3 euro/ora

31.12.0215

40 euro brut/zi platibil la


2 saptamani; contributii
datorate-2% impozit pe
venit si 113 euro
asigurare sociala

01.01.2016

nu se solicita

perioada de proba-15 zile

Persoanele interesate trebuie sa se adreseze


Consilierului EURES din judetul de domiciliu
pentru a fi inregistrate in baza de date EURES.
Lista completa a tuturor Consilierilor EURES se
regaseste la rubrica Contact. Dosarul pentru
inregistrarea in baza de date va contine
urmatoarele acte: cererea tip (se completeaza
la sediul agentiei), cazier judiciar valabil,
adeverinta medicala "apt pentru munca",
copie act studii, CV in limba romana. Selectia
candidatilor va avea loc in a doua jumatate a
lunii ianuarie 2016.

postul este pentru tanar 18-35 ani, conform


proiectului "Your first EURES job". Informatii
suplimentare:
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmen
y/Other-languages/Your-first-EURESjob/Jobseeker.html

Se trimite CV (in lb. engleza sau spaniola) la


Carolina Romero: paguera@rivieraspa.es.
Informatii suplimentare la consilierul EURES
din judetul de resedinta al aplicantului

960 euro net/luna


(negociabil)

31.01.2017

lb germana
(obligatoriu)-nivel
intermediar; lb.
spaniola-nivel
intermediar; lb.
engleza-nivel interm

Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele


auto

Candidatii trebuie sa trimita CV in limba


romana si copie dupa certificatului de
calificare pe adresa de email:
simona.poting@tm.anofm.ro Nu se admit
persoanele care nu sunt inscrise in baza de
date EURES. Pentru detalii suplimentare
relatii la telefon 0724982598, dl. Titu Palcau

In tara salariul minim pe


economie (900 lei) in
Suedia 1000 euro net
lunar. Salariul se plateste
o data pe luna pe luna in
cont bancar. Pe langa
asigurarile din Romania
angajatorul plateste o
asigurare medicala pentru
lucratorii detasati.

30.09.2015

Limba engleza - mediu

ARA

SUEDIA

SUEDIA

UNGARIA

OCUPAIA

Vopsitori auto

Tinichigiu auto

operator la
asamblarea
panourilor electrice

TOTAL

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

15

10

50

1368

Nr.
locuri
Austria
1
Belgia
2
Germania
236
Marea Britanie
67
Norvegia
8
Polonia
23
Republica
Ceha
145
AGENIA JUDEEAN PENTRU
OCUPAREA FOREI
DE MUNC IAI
Tara

Operator de date cu caracter personal nr. 581


Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII

Candidatii trebuie sa trimita CV in limba


romana si copie dupa certificatului de
calificare pe adresa de email:
simona.poting@tm.anofm.ro Nu se admit
persoanele care nu sunt inscrise in baza de
date EURES. Pentru detalii suplimentare
relatii la telefon 0724982598, dl. Titu Palcau

In tara salariul minim pe


economie (900 lei) in
Suedia 1000 euro net
lunar. Salariul se plateste
o data pe luna pe luna in
cont bancar. Pe langa
asigurarile din Romania
angajatorul plateste o
asigurare medicala pentru
lucratorii detasati.

30.09.2015

Limba engleza - mediu

calificare + 2 ani experienta in domeniu.


Constituie avantaj detinerea carnetului de
conducere

Candidatii trebuie sa trimita CV in limba


romana si copie dupa certificatului de
calificare pe adresa de email:
simona.poting@tm.anofm.ro Nu se admit
persoanele care nu sunt inscrise in baza de
date EURES. Pentru detalii suplimentare
relatii la telefon 0724982598, dl. Titu Palcau

In tara salariul minim pe


economie (900 lei) in
Suedia 1000 euro net
lunar. Salariul se plateste
o data pe luna pe luna in
cont bancar. Pe langa
asigurarile din Romania
angajatorul plateste o
asigurare medicala pentru
lucratorii detasati.

30.09.2015

Limba engleza -mediu

8 clase, nu se cere experienta in domeniu

Se trimite CV cu poza la adresa


info@origojob.hu, sau prin telefon + 36-70-4140144, persoana de contact dl Rafael Istvan.
105 000 -145 000 Ft brut
Solicitantii sunt rugati sa precizeze la
lunar
aplicare, ca au obtinut informatiile privind
locul de munca prin Eures Romania

31.12.2015

maghiara

CERINTE ALE POSTULUI

Calificare + 2 ani experienta in domeniu.


Constituie avantaj detinerea carnetului de
conducere

MOD DE APLICARE

ARA

OCUPAIA

Spania
Suedia
Ungaria

NUMAR
LOCURI
DE
MUNCA

801
35
50

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IAI


Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iai
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm@is.anofm.ro
www.ajofmiasi.ro

CERINTE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

Informaii suplimentare se pot obine la A.J.O.F.M. Iai telefon 0232/254578 sau la sediul agentiei din str. Cucu, nr.1, Iasi

VALABILITATE
OFERTA

OBSERVATII