Sunteți pe pagina 1din 89

S.C. UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE S.R.L.

APROBAT:
ADMINISTRATOR
IULIAN ADRIAN DASCALU

PENTRU LUCRARILE DESFASURATE


IN
SANTIERUL DE CONSTRUIRE

CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE,


SERVICII
- D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55

VIZAT:
COORDONATOR DE S.S.M.

.
Numele proiectului:

CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE,


SERVICII - D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55, JUD. CLUJ
Numele si adresa investitorului:
S.C. UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL
Cluj Napoca str. Al. Vaida Voievod nr. 53B, Terasa, Spatiu UBCCJ1, jud. Cluj
ORC: J12/2763/2012, CUI : RO30780773
Reprezentant legal : IULIAN ADRIAN DASCALU
Numele si adresa proiectantului general:
S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.-Birou de proiectare ,Arhitectura si Urbanism
Cluj Napoca str. Clinicilor nr.39, et. II-III, jud. Cluj
ORC: J24/186/1998, CUI: RO10390873
Reprezentant legal: arh. CLAUDIU BOTEA
Numele si adresa dirigintelui de santier:
S.C. CRESCENDO CONSULT S.R.L.
Cluj Napoca str. Zorilor nr. 33, ap. 19, jud. Cluj
ORC: J12/4045/2006, CUI: 19243671
Reprezentant legal: ing. LOLA LIVIU
Numele si adresa Managerului de proiect:
S.C. IULIUS MALL CLUJ SRL
Cluj Napoca str. Al. Vaida Voievod nr. 53B, et.1 jud. Cluj
ORC: J12/1091/2006, CUI : RO18528158
Reprezentant legal: ing. ANTOANETA DUMITRESCU
Numele si adresa Coordonatorului de securitate si sanatate
S.C. PROTCONSULT S.R.L.
Cluj Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 118, jud. Cluj
ORC: J12/833/1998, CUI : RO10744423
Reprezentant legal: CIOBANU MIHAIELA DANA

.
CUPRINS
Introducere
Capitolul I.

Date de identificare a antreprenorilor si a subantreprenorulor


Scopul planului de securitate si sanatate

Capitolul II.
Informatii de ordin administrativ care privesc santierul
Capitolul III.

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,


SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Cerinte legale de sanatate si securitate aplicabile si revizuirea
planului de securitate si sanatate

Capitolul IV.

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,


SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Structura organizatorica a santierului

Capitolul V.

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,


SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Modul de lucru privind colaborarea intre beneficiar si antreprenor si
obligatiile ce decurg pentru aplicarea planului de securitate si
sanatate in munca

Capitolul VI.

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,


SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Analiza proceselor tehnologice (genurile de lucrari) desfasurate in
santierul

Capitolul VII.

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,


SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Riscurile previzibile legate de lucrarile desfasurate in cadrul
santierul

Capitolul VIII.

Capitolul IX.

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,


SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Msuri de securitate si sanatate n munc pentru lucratori, specifice
lucrarilor pe care subantreprenorul le executa in cadrul santierului

.
,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,
SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Obligaii si responsabiliti in cadrul santierului
Capitolul X.

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI,


SPATII
COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55

I. DATE DE IDENTIFICARE A ANTREPRENORULUI SI SUBANTREPRENORILOR


II. SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE
III. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC SANTIERUL
III.1 Plan de situatie cu definirea zonei de constructie si vecinatati
III.2 Descrierea obiectivului
III.3 Cai de acces
IV. CERINTE LEGALE DE SECURITATE SI SANATATE APLICABILE PE
SANTIER SI REVIZUIREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE
IV.1 Cadru legislativ
IV.2. Principii generale aplicabile pe durata realizarii santierului
IV.3. Revizuirea planului de securitate si sanatate
V. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SANTIERULUI PRIVIND SECURITATEA
SI SANATATE IN MUNCA
V.1 Sedinta de securitate si sanatate a muncii
V.2 Managerul proiectului
V.3 Proiectant general
V.4 Sefii de santier
V.5 Coordonatorii in materie de securitate si sanatate
V.6 Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor
V.7 Lucratorii
VI. MODUL DE LUCRU PRIVIND COLABORAREA INTRE BENEFICIAR SI
ANTREPRENOR SI OBLIGATIILE CE DECURG PENTRU APLICAREA PLANULUI
DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII
VI.1 Modul de lucru
VI.2 Aplicarea planului de securitate si sanatate a muncii pe santier
VI.3 Inspectiile privind securitatea muncii
VI.4 Organizarea colaborarii intre antreprenor si subantreprenori

.
VI.5 Informarea si consultarea lucratorilor
VI.6 Instructajul de securitate si sanatate in munca
VI.7 Raportul referitor la securitatea si sanatatea muncii
VI.8 Raportarea accidentelor si incidentelor
VI.9 lncadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca
VI.10 Controlul accesului pe antier i procedura de primire a lucratorilor si vizitatorilor
VI.11 Echipamentul individual de protectie
VI.12 Identificarea personalului
VI.13 Circulatia pe santier
VI.14 Spatiile i facilittile destinate organizrii de santier
VI.15 Organizarea locurilor de munca
VI.16 Manevrarea, transportul si depozitarea materialelor
VI.17 Instalatii si utilaje pentru constructii
VI.18 Instalatii de ridicat: conditii de utilizare si interferare
VI.19 Protectia impotriva electrocutarii
VI.20 Acordarea primului ajutor
VI.21 Prevenirea incendiilor
VI.22 Protectia contra incendiilor
VI.23 Curatenia si dezinsectia satierului
VI.24 Obligatiile privind mediul de munca al santierului
VI.25 Servituti impuse antreprenorilor ( executantilor) datorita activitatii reciproce sau de
activitatile care se desfasoara in vecinatatea santierului-mediul inconjurator
VI.26.Obligaiile de coordonare privind prevenirea riscurilor generate de interferena
activitilor desfsurate pe antier
VII. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE (GENURILE DE LUCRTI) ALE
SANTIERULUI SI RISCURILE DE ACCIDENTARE SPECIFICE ACESTORA
VII.1 Organizare santier
VII.2 Realizarea excavatiilor
VII.3 Lucrari de cofrare si armare
VII.4 Lucrari de turnare beton
VII.5 Lucrari de montaj confecii metalice
VII.6 Lucrri de placari, finisari
VII.7 Lucrari de montaj instalatii utilitati
VII.8 Lucrari de montaj instalatii electrice
VIII. IDENTIFICAREA / EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE
LUCRARILE DESFASURATE IN CADRUL SANTIERULUI
IX. MASURI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
SPECIFICE LUCRARILOR DESFASURATE IN CADRUL SANTIERULUI
X. OBLIGATII I RESPONSABILITII

CAPITOLUL I.
DATE DE IDENTIFICARE A ANTREPRENORULUI SI
SUBANTREPRENORILOR
I.1.1. Denumire: S.C. BUILD CORP S.R.L. Antreprenor General
Adresa:IASI, Sos. Iasi- Tomesti nr.2, constructie C13-pavilion administrativ, jud.IASI
ORC: J22/933/2001
CUI: RO14238267
Reprezentant legal (nume/prenume, functie GEORGE IVANESCU administrator
Numar telefon: 0232209800
I.1.2. Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 4
Categorii profesionale:
inginer
I.1.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele:
Functia: sef santier
Numar de telefon:
I.1.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 24 luni
Data inceperii: iunie 2013

I.2.1 Denumire: S.C. AGISFOR S.R.L.- Subantreprenor piloti forati


Adresa:BUCURESTI, str. Clucerului nr.51-53, sc.A, ap.2 , parter, sector 1, Bucuresti
ORC: J40/14796/1992
CUI: RO356041
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ing. CULITA CEZAR- diector general
Numar telefon: 0722558591
I.2.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 14
Categorii profesionale
inginer
tehnician
mecanic utilaje
conducator auto

.
sondori
sudori
necalificat
I.2.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: teh. PAISE IOAN
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0722558594
I.2.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 3 luni
Data inceperii: iulie 2013
I.3.1 Denumire: S.C. MIDICONS S.R.L.- Subantreprenor sapatura radier ,beton egalizare,
rezervor incendiu
Adresa:CLUJ-NAPOCA, str. Doinei, nr. 13 , jud. CLUJ
ORC: J12/1600/2001
CUI: RO14317875
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ing. SCUTURICI IOAN - diector general
Numar telefon: 0264436388
I.3.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 14
Categorii profesionale
inginer
tehnician
mecanic utilaje
conducator auto
sudori
necalificat
I.3.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: teh. PAISE IOAN, ing. LOGHIN MIHAI
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0722558594/0752035860
I.3.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 12 luni
Data inceperii: august 2013
I.4.1 Denumire: S.C. IZOCLASS S.R.L.- Subantreprenor hidroizolatii
Adresa:BUCURESTI, str. Mitropolit Nifon, nr. 22, sector 4
ORC: J22/589/1991
CUI: RO1986070
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ing. GHEORGHE CAPLESCU - diector general
Numar telefon: 0213367795
I.4.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 10
Categorii profesionale
inginer
conducator auto
izolatori
necalificat

.
I.4.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. LOGHIN MIHAI /ing. GHITA VIOREL
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0752035860
I.4.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 6 luni
Data inceperii: septembrie 2013

I.5.1 Denumire: S.C. DAS S.R.L.- Subantreprenor structura rezistenta + rezervor ingropat
- HVAC(incalzire/racire) + sanitare
Adresa: IASI, str. Aurel Vlaicu nr. 87 , jud. IASI
ORC: J22/589/1991
CUI: RO986070
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ing. GHEORGHE AVRAM- Director General
Numar telefon: 0232262800
I.5.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 10
Categorii profesionale
inginer
sudor
dulgher
electrician
macaragiu
necalificat
I.5.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. LOGHIN MIHAI/ ing. LUNGU ANDREI
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0752035860/0745375214
I.5.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 12 luni
Data inceperii: septembrie 2013
I.6.1 Denumire: S.C. CONFRASILVAS COFRAJE S.R.L.- Subantreprenor- cofraje
Adresa: BOLINTIN DEAL, jud. GIURGIU
ORC: J52/915/2008
CUI: RO22819309
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): FERNANDA MAURICIO- Director General
Numar telefon: 0213697073
I.6.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 25
Categorii profesionale
inginer
dulgher

.
necalificat
I.6.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. LOGHIN MIHAI/ ing. MARIAN AVRAM
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0752035860/0757043020
I.6.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 10 luni
Data inceperii: septembrie 2013

I.7.1 Denumire: S.C. MARINVEST CONSTRUCT DESIGN S.R.L.- Subantreprenor- armare


Adresa: JILAVA , str. 23 August , jud. ILFOV
ORC: J23/2103/2006
CUI: RO19126922
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): MARIAN VEZETEU- Administrator
Numar telefon: 0763664987
I.7.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 25
Categorii profesionale
inginer
fierar
necalificat
I.7.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. LOGHIN MIHAI/ MARIAN VEZETEU
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0752035860
I.7.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 10 luni
Data inceperii: septembrie 2013

I.8.1 Denumire: S.C. ELECTROPLUS S.R.L.- Subantreprenor alimentare cu energie electrica


Adresa: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 152 , jud. CLUJ
ORC: J22/438/2001
CUI: RO13790700
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ing. LASLO HORATIU - Director General
Numar telefon: 0264591183
I.8.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 7
Categorii profesionale
inginer

.
electrician
lacatus mecanic
necalificat
I.8.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. SUHAROSCHI CORNEL
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0742030493
I.8.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 3 luni
Data inceperii: ianuarie 2014

I.9.1 Denumire: S.C. INSTAL EXPERT S.R.L.- Subantreprenor conducta dren perimetral
-instalatii de stingere a incendiilor
Adresa: Cluj-Napoca, str. Aleea Detunata nr. 11/10 , jud. CLUJ
ORC: J12/264/2002
CUI: RO14451019
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ing. ROZOR MIRCEA - Director General
Numar telefon: 0264417233
I.9.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 15
Categorii profesionale
inginer
instalator
mecanic utilaje
necalificat
I.9.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. MOLDOVAN LUCIAN
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0723543441
I.9.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 6 luni
Data inceperii: februarie 2014
I.10.1 Denumire: S.C. EDILVEST S.R.L.- Subantreprenor lucrari de zidarie pereti interiori
/exteriori
Adresa: Cluj-Napoca, str. Tabacarilor nr. 15B,camera nr. 1, apt. 212, jud. CLUJ
ORC: J12/2968/2013
CUI: 32299840
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): CARSTINA GHEORGHE - Administrator
Numar telefon: 0756911985
I.10.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 1
Categorii profesionale
inginer
I.10.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:

.
Numele si prenumele: CARSTINA GHEORGHE
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0756911985
I.10.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 4 luni
Data inceperii: februarie 2014

I.10.1a Denumire: S.C. DINAMIC CRISTI S.R.L.- Subantreprenor lucrari de zidarie pereti
interiori /exteriori
Adresa: Sat Boian , nr. 72, Comuna Ceanu Mare, jud. CLUJ
ORC: J12/282/2008
CUI: RO23133189
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ISTRATE VASILE CRISTIAN - Administrator
Numar telefon: 0728294891
I.10.2a. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 15
Categorii profesionale
inginer
dulgher
zidari
necalificat
I.10.3a. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: NEMES HORATIU
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0746945573
I.10.4a. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 4 luni
Data inceperii: februarie 2014

I.11.1 Denumire: S.C. TOTAL INVEST S.R.L.- Subantreprenor lucrari de zidarie pereti
interiori /exteriori
Adresa: Cluj-Napoca, str. Gutinului nr. 5, judeul CLUJ
ORC: J12/1719/2001
CUI: RO14352406
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): SABIN FUNAR - Administrator
Numar telefon: 0264591309
I.11.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 15
Categorii profesionale
inginer

.
zidar
necalificat
I.11.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. RAT RARES
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0747046920
I.11.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 4 luni
Data inceperii: februarie 2014

I.12.1 Denumire: S.C. PROFI IZO BEK S.R.L.- Subantreprenor lucrari de finisaje si zidarii
Adresa: str. Cuza-Voda nr. 10, Botosani , Jud. BOTOSANI
ORC: J07/337/2012
CUI: RO16876474
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): BENIAMIN PRISACARIU- Administrator
Numar telefon: 0231535403
I.12.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 13
Categorii profesionale
inginer
zidar
necalificat
I.12.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: COJOCARIU GABRIEL/ BADRAGAN CRISTIAN
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0742308619/0748293612
I.12.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 4 luni
Data inceperii: martie 2014
I.13.1 Denumire: S.C. ALUSYSTEM S.R.L.- Subantreprenor lucrari de fatada (placari piatra,
sticla)
Adresa: Timisoara, str. Armoniei, nr. 27/A
ORC: J35/1222/2003
CUI: RO15451270
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ALEXANDRU GYENGE - Administrator
Numar telefon: 0256309760
I.13.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 20
Categorii profesionale
inginer
dulgher
necalificat
I.13.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:

.
Numele si prenumele: ing. MANAILA DANIEL /ing. PANES RAZVAN
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0729218897
I.13.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 4 luni
Data inceperii: aprilie 2014

I.14.1 Denumire: S.C. TECHNOMONTAJ SISTEM S.R.L.- Subantreprenor lucrari


HVAC( instalatii ventilare/climatizare,instalatii desfumare/presurizare )
Adresa: Oradea , jud. BIHOR
ORC: J05/2317/2007
CUI: RO22405285
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): - STIUBE PETRU -Administrator
Numar telefon: 0259313344
I.14.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 10
Categorii profesionale
inginer
instalatori
necalificat
I.14.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ing. ALIN GOIA/ Sef echipa MIRCEA UNGUREANU
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0728961158/0726336782
I.14.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 4 luni
Data inceperii: martie 2014
I.15.1 Denumire: S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L.- Subantreprenor ascensoare
Adresa: Bucuresti, B-dul Preciziei, nr. 6M, etaj 1 , sector 6
ORC: J40/2280/1999
CUI: RO11530967
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): GABRIEL CIRSTEA Director general
Numar telefon: 0213373680
I.15.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 20
Categorii profesionale
inginer
dulgher
lacatus-mecanic
necalificat

.
I.15.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: GABRIEL CIRSTEA
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0213373680
I.15.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: aprilie 2014

I.16.1 Denumire: S.C. ECOLUTION S.R.L.- Subantreprenor finisaje, zidarii


Adresa: Iasi, Sos. Pacurari, nr. 151, corp B3 , etaj 1, jud. IASI
ORC: J22/351/2001
CUI: RO13830812
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): DRAGOS TURTUREANU Administrator
Numar telefon: 0232206666
I.16.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 15
Categorii profesionale
inginer
dulgher
zidar
necalificat
I.16.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ELISEI IONEL
Functia : Sef santier
Numar de telefon: 0729300030
I.16.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: aprilie 2014
I.17.1 Denumire: S.C. MINIMAX S.R.L.- Subantreprenor finisaje
Adresa: Iasi, Str. Bularga, nr. 2, jud. IASI
ORC: J22/326/94
CUI: RO5200158
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): NECULAI PUSCASU Administrator
Numar telefon: 0232272815
I.17.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 15
Categorii profesionale
inginer
dulgher
zidar
necalificat

.
I.17.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: ROBERT RUSU
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0733940856
I.17.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 3 luni
Data inceperii: aprilie 2014

I.18.1 Denumire: S.C. ART GRAFIC S.R.L.- Subantreprenor pardoseli


Adresa: Cluj-Napoca, Str. Aron Densusianu, nr. 8, jud. CLUJ
ORC: J12/1865/2003
CUI: RO15578216
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): CORCEA AUREL Administrator
Numar telefon: 0264440251
I.18.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 5
Categorii profesionale
inginer
betonist
I.18.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: VODA MIHAELA
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0748112892
I.18.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: aprilie 2014
I.19.1 Denumire: S.C. METABO INSTAL S.R.L.- Subantreprenor carotari, taieri beton
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Jiului, nr. 2,apt. 14, jud. CLUJ
ORC: J12/3410/2005
CUI: RO17982309
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): SILVIU FELECAN Administrator
Numar telefon: 0264550440
I.19.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 5
Categorii profesionale
inginer
betonist
strungar

.
I.19.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: SILVIU FELECAN
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0743075716
I.19.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: aprilie 2014

I.20.1 Denumire: S.C. HELINICK S.R.L.- Subantreprenor curenti slabi


Adresa: Bucuresti, Str.Eraclie Arion, nr. 4,sector 1
ORC: J40/8/1991
CUI: RO1593623
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): IOAN MARIUS RETEGAN Administrator
Numar telefon: 021 404 404 44
I.20.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 10
Categorii profesionale
inginer
instalator
I.20.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: CRISTIAN DEJEU
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0745004758
I.20.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: mai 2014

I.21.1 Denumire: S.C. KT ELECTRONICS&AUTOMATICS S.R.L.- Subantreprenor


automatizare
Adresa: Brasov, str. Padina, nr. 4 bl. D7, jud. BRASOV
ORC: J08/3450/1993
CUI: RO4894248
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): KAPITANY LADISLAU Administrator
Numar telefon: 0268323845
I.21.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 5
Categorii profesionale

.
inginer
instalator
I.21.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: MIHAI STOIAN
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0722895753
I.21.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: mai 2014

I.22.1 Denumire: S.C. ABC BEST PAINTING S.R.L.- Subantreprenor treceri etanse la foc
Adresa: Bucuresti, str. Baia de Aries nr. 9, sector 6
ORC: J40/11233/2005
CUI: RO17723827
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): SORIN SIMION Administrator
Numar telefon: 0314254897
I.22.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 5
Categorii profesionale
inginer
dulgher
I.22.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: BUMBU MARIAN
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0742612155
I.22.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: mai 2014

I.23.1 Denumire: S.C. NOVASTILEX S.R.L.- Subantreprenor confectii metalice


Adresa: Bistrita, Cart. Unirea Hala de Prod. 1, Ferma 3, jud . BISTRITA-NASAUD
ORC: J06/537/2003
CUI: RO15739959
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): HORATIU MOLDOVAN Administrator
Numar telefon: 0363814336
I.23.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 5
Categorii profesionale

.
inginer
fierar
I.23.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: HORATIU MOLDOVAN
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0760789096
I.23.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: mai 2014

I.24.1 Denumire: S.C. NAPOCAMIN S.R.L.- Subantreprenor sistematizare


Adresa: Cluj-Napoca, str. Piata 1 Mai, nr. 1-2 , jud. CLUJ
ORC: J12/2548/2002
CUI: 15088320
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): MUGUREL FARCAS Administrator
Numar telefon: 0264403209
I.24.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 20
Categorii profesionale
inginer
mecanic utilaje
I.24.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:
Numele si prenumele: SALAJANU TUDOR-ANDREI
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon: 0754202953
I.24.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii: mai 2014

I.25.1 Denumire: S.C. PLACARI FAINE S.R.L.- Subantreprenor placari pardoseli


Adresa: Sibiu, str. Iezer, nr. 3,Bl. 3, Ap. 05, jud. SIBIU
ORC: J32/704/2008
CUI: RO16967211
Reprezentant legal(nume,prenume,functia): ANCA LAZAR Administrator
Numar telefon: 0269235601

.
I.25.2. -Numarul si categoria profesionala a lucratorilor din santier:
Nr. total: 20
Categorii profesionale
inginer

I.25.3. Persoana desemnata sa conduca lucrarile in santier:


Numele si prenumele:
Functia : Sef punct de lucru
Numar de telefon:
I.25.4. Durata lucrarilor desfasurate in santier si data inceperii:
Durata: 2 luni
Data inceperii:

CAPITOLUL II.
SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE
S.C. IULIUS MALL CLUJ SRL in calitate de beneficiar al santierului:

,,CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII


COMERCIALE,SEVICII D+P+10E+Eth
situat inCLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
intocmeste PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE, in conformitate cu din Hotararea de
Guvern nr.300/2006 capitolul III, sectiunea 1.
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca pentru santierele temporare si mobile, stabileste:
Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate atat in faza de elaborare a
proiectului, cat si in faza de executie a lucrarilor;
Intocmirea Planului de securitate si sanatate de catre beneficiar
document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor de
accidentare care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier;
Intocmirea Planului propriu de securitate si sanatate, care sa cuprinda
ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor;
Prezenta hotarare de guvern transpune legislatia europeana Directiva 89/391/CEE.

CAPITOLUL III.
INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATI CARE PRIVESC SANTIERUL
III.1 Plan de situatie cu definirea zonei de constructie si vecinatati:
Planul de situatie, la momentul obtinerii autorizatiei de constructie.
III.2 Descrierea obiectivului:
Lucrarile, prevad realizarea unui imobil D+P+10E+Eth cu functiunea de comert - servicii.
Ansamblul face parte dintr-o strategie de dezvoltare si transformare a zonei de catre
investitorul S.C. UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL.
Imobilul se realizeaza in conformitate cu cerintele LEED referitoare la cladiri verzi astfel ca
imobilul propus sa poata fi certificat la nivel international de un auditor autorizat. Aceste prevederi vor
avea ca rezultat un consum redus de energie si resurse naturale ce va avea la baza sisteme de control si
automatizare, de reutilizare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale dar si o avnelopare exterioara
performanta din punct de vedere al transferului de energie.
Cladirea de birouri este astfel gandita, incat sa aiba la baza o planimetrie flexibila, adaptabila
oricaror cerinte venite din partea utilizatorilor; fiecare etaj curent va putea deservi doi chiriasi, atat ca
spatiu, cat si ca distributie de instalatii. Toate echipamentele si traseele instalatiilor au fost gandite
pentru a functiona pe doua coloane principale care sa asigure functionalitatea fiecarei aripi de cladire
in parte.
Ca si silueta spatiala cladirea e compusa din doua volume de inaltimi diferite, intersectate; care
vor creea astfel trei registre spatiale. Primul este cel definit de nivelul parterului, retras fata de nivelele
superioare, si marcat prin pachetul de trepte si copertina de sticla ce fac din accesul principal o intrare
monumentala, functiunea perterului fiind ocupata de lobby - receptie, paza - circulatiile verticale si
spatiul destinat comertului - servicii, cu acces direct din exterior. Urmeaza registrul spatial al etajelor I
- VIII, cu aceiasi forma si suprafata si cel de-al treilea definit de etajul IX si X retrase fata de registrul
anterior. Nucleul de circulatii verticale, care cuprinde casele de scari si lifturile, a fost pozitionat in
zona mediana a cladirii; este scos din planul fatadei sudice pentru a marca si a accentua verticalitatea
cladirii. Etajul tehnic reprezinta o ascensiune a nucleului de circulatii verticale. Suprafata total
construita a imobilului este de cca. 12 350mp, in care intra si suprafata subsolului tehnic alipit cladirii.
Ca si planimetrie, imobilul se desfasoara intr-un sector de disc , cu o suprafata medie pe nivelul I-VIII
de cca. 1 030mp, de cca. 720mp pentru etajul IX si X, respectiv de cca 850mp pentru parter. Demisolul
in suprafata de cca. 1185 mp cuprinde parcajul pentru 22 de automobile, spatiile tehnice, vestiare atat
pentru personalul de intretinere cat si pentru viitori chiriasi precum si circulatiile verticale. Nucleul de
circulatii verticale cuprinde 4 ascensoare, din care 3 de 800kg si unul de 1275kg, din care doar doua
deservesc toate cele 13 nivele iar celelalte 2 doar 12 nivele (mai putin etajul tehnic). Unul din lifturi va
fi echipat pentru interventia echipajului de pompieri. Cele doua case de scara se suprapun, accesul
facandu-se in diagonala de la un etaj la altul la aceiasi scara; una din scari va deservi pe verticala toate
nivelele cladirii, pe cand ceea dea doua doar parter - etaj X. Etajul curent a fost gandit, pentru a putea
fi utilizat de catre doi chiriasi , impartiti pe aripi de cladire, si despartiti de spatiile comune.
Alipit de cladire, in subteran vor fi amenajate bazine de retentie si rezerva de incendiu precum si
statiile de pompare aferente lor; accesul la subsolul tehnic se poate face direct din demisolul imobilului
sau din exterior prin chepeng de vizitare.
Criteriile de amplasare principale:
-realizarea unei cladiri reprezentative, la nivel ridicat de calitate.

-respectarea parametrilor urbanistici si al regimului de inaltime prescrise de PUG - nr.792 /


21.12.1999.
-asigurarea locurilor de parcare pentru autoturismele in interiorul parcelei conform avizului
CTATU Nr.246026/43/1154 din 02.12.2010 si conform aviz Siguranta Circulatiei Urbane si Retele
Edilitare.
-organizarea functiunilor pentru o corecta exploatare a cladirii, realizarea unui plan flexibil si
functional.
III.3 Cai de acces
Accesul auto si cel pietonal la teren se realizeaza din str. Al. Vaida Voivod, printr-o bretea de
circulatie in sens unic, care face legatura cu Str. Intre Lacuri si din care se face accesul la incinta
studiata. In interiorul incintei a fost amenajata o alee carosabila in lungul careia sunt amenajate 52
parcari precum si doua locuri de refugiu pentru taxi. Accesul la parcajul din demisol se realizeaza la
capatul nord-estic al parcelei, prin intermediul unei rampe de max 15% cu doua fire de circulatie.
Iesirea auto de pe parcela se va face cu indicatorul Cedeaza trecerea. Spatiile destinate parcarii
autovehiculelor in demisol vor fi organizate in grupuri de cate 3, doua locuri de parcare vor fi
amenajate pentru autovehiculele persoanelor cu handicap; iar o alta parte din parcari vor fi dedicate
autovehiculelor hibrid, care vor avea posibilitatea alimentarii cu energie electrica - in timpul
stationarii, locuri ce vor fi semnalizate.
Totodata autovehiculelor cere vor transporta mai mult de 3 persoane, vor primi loc de parcare in
imediata apropiere a intrarii principale sau in parcajul din demisol.
Accesul la parcajul din demisol se va face controlat prin dispunerea unei bariere. Tot in
exteriorul cladirii se va amenaja un parching pentru biciclete si mopede electrice, care deasemenea vor
putea fi alimentate cu curent, pe timpul stationarii.
Identificarea si caracteristicile cailor de comunicatie, precum si modul de organizare al
circulatiilor sunt prezentate in plansele ARH-PT- 02 si ARH-PT- 03.
Accesul pietonal la parcela se va face atat de pe strada Al. V. Voevod cat si de pe latura nordestica de pe strada Intre Lacuri. Imobilul de birouri se afla situat in apropierea statiilor de transport in
comun aflate la aproximativ 200m, si a parcului de agrement Gheorgheni cu care parcela se
invecineaza. In fata accesului principal la cladire va fi amenajata o piateta de regrupare si recreere,
dotata cu mobilier urban specific. Pardoselile exterioare propuse vor fi realizate din placi de piatra
naturala (bazalt sau granit) iar circulatiile auto din incinta si cele care vor fi refacute se vor executa cu
beton asfaltic. Delimitarile si racordurile dintre spatiile verzi si restul pardoselilor exterioare se vor
face prin borduri de beton respectiv de bazalt. Terasele vor fi finisate cu deck de exterior. Spatiile
neutilizate pentru constructie, terase, circulatii sau parcaje vor fi intretinute ca spatii verzi mineralizate,
plantate cu vegetatie de inaltime mica si medie, pentru un ambient placut si in intentia de a prezerva
calitatile mediului.
Amplasarea pe parcela se va face retras, cu preluarea alinierii cu cladirile aflate pe Str. Al.
Vaida Voevod, iar suprafata degajata dinspre strada se aloca pentru circulatia pietonala si auto.
Se mentine regimul de construire izolat, cu retrageri fata de limitele invecinate cu min. 11.30m
si max 22.50 fata de latura sud estica respectiv min 16.36 fata de latura nordica.
Regimul de inaltime propus este D+P+10E+ETh, inaltimea maxima la cornisa fiind +45.00 m,
inaltimea maxima a constructiei fiind +48.00 m, la cornisa etajului tehnic. Cota 0,00 a cladirii a fost
stabilita cota +331,10 RNM. Inaltimea de nivel la finit a fiecarui etaj este urmatoarea:
Demisol - 3,60m; Parter - 4,25m; Etaj I- VII 3,90m; Etaj VIII 4,00m; Etaj IX 3,90m; Etajul X 4,25m;
Etaj Tehnic 3,50m.
Ansamblul face parte dintr-o strategie de dezvoltare si transformare a zonei de catre
investitorul S.C. UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL.
III.4 Utilitati edilitare:

conectare la reteaua de alimentare cu apa si canalizare a orasului;


conectare la retea de energie electrica :
conectare la retea de telecomunicatii:
Echiparea cladirii cu echipamente tehnice s-a facut conform normativelor corespunzatoare
functiuni administrative cat si a celor specifice cladirilor inalte.
Toate echipamentele si traseele instalatiilor au fost gandite pentru a functiona pe doua coloane
principale care sa asigure functionalitatea fiecarei aripi de cladire in parte.
Alimentare cu ap i canalizare
Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua de apa potabila a municipiului Cluj Napoca prin
intermediul a doua bransamente contorizate. Stocarea apei potabile se va face intr-un bazin de retentie
de 40mc , respectiv pentru rezerva intangibila de incendiu de 600mc. Necesarul de apa din rezerva de
incendiu a fost calculata pentru o cladire mai mare ca volum ce urmeaza a fi construita in imediata
vecinatate, si care acopera necesarul cladirii studiate.
Alimentarea cu apa a cladirii de birouri se va face printr-o statie de ridicare a presiunii aflata in
demisolul cladirii. Contorizarea apei reci de consum la oficiile de nivel se va face cu ajutorul
apometrelor. Prepararea apei calde se va face cu ajutorul unor boilere electrice amplasate in fiecare
grup sanitar. Hidranti interiori vor fi montati cate doi in fiecare sas al casei de scara, pe fiecare nivel in
parte; totodata in cele doua case de scara va fi montata cate o coloana uscata. Rezerva de incendiu va fi
folosita si pentru alimentarea instalatiei de sprinklere respectiv a instalatiei de drencere din zona
accesului la demisol.
Apele uzate provenite din surse menajere vor fi colectate si conduse la reteaua de canalizare
exterioara. Apele meteorice colectate de pe platformele exterioare, cat si din parcajul din demisol vor
fi reciclate prin separatorul de hidrocarburi si apoi vor fi stocate impreuna cu apele meteorice, in regim
prea-plin in bazinul de retentie, pentru a fi utilizate in procesele de irigare a spatiilor verzi, si pentru
alimentarea cu apa a closetelor. Cantitatea suplimentara rezultata va fi deversata in sistemul de
canalizare al orasului.
Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica se va realiza din reteaua electrica urbana de medie tensiune
aflata in zona, mai precis din reteua de pe strada Al. V. Voevod ce trece ingropat pe latura vestica a
sitului. Alimentarea se prevede a fi asigurata prin intermediul unui post de transformare echipat cu
doua transformatoare, amplasate in demisolul imobilului. Tot in demisolul cladirii in apropierea
tablourilor generale, va fi montat un grup electrogen, care va prelua consumatorii vitali in cazul de
necesitate. Schema functionala de distributie este compusa din doua coloane pozitionate de o parte si
de alta a nucleului de circulatii verticale, care alimenteaza fiecare etaj in parte, respectiv instalatiile de
climatizare si ventilare aflate pe acoperisul imobilului.
Distributia si contorizarea se va face la fiecare etaj pentru fiecare aripa in parte, prin doua
tablouri electrice normale si doua tablouri de siguranta distribuite in mod egal.
Alimentarea electrica a spatiilor comune se va face din tabloul electric de parti comune aflat la
demisolul imobilului.
Alimentarea consumatorilor vitali precum si Iluminatul de siguranta a fost proiectat conform
normativelor pentru cladire inalta, atat pentru cel de evacuare, interventie, cat si pentru cel semnalistic
de marcare a hidrantilor, balizaj.
Instalatiile electrice se vor proiecta astfel incat sa asigure conditiile integrale de functionalitate
privind iluminatul artificial, alimentarea cu energie electrica a sistemelor informatice, birotice, media
si utilitatilor, precum si conditiile de comanda si control, ai parametrilor climatici pentru fiecare etaj in
parte.

Se va dispune totodata protectia impotriva socurilor electrice prin legarea la priza de pamant a
tuturor elemntelor metalice ale echipamentelor electrice fixe sau mobile, care pot ajunge accidental sub
tensiune.
Pentru protectia cladirii impotriva descarcarilor atmosferice, se va prevedea o instalatie de
paratrasnet de tip activ, racordata la priza de pamant.
Alimentare cu gaz
Cladirea va fi bransata la reteaua de gaz aflata pe strada Al. V. Voevod, pentru alimentarea cu
combustibil a centralei termice. De la racordul stradal reteaua de gaz va urmari limita de propietate sud
-estica, dupa care va urma o traversare subterana pana la fatada estica, pe unde va urca prin exteriorul
cladirii pana la nivelul etajului tehnic. Pe toata inaltimea cladirii, coloana de gaz metan poate fi
verificata din balconul de pe latura estica.
Cladirea va fi prevazuta cu o centrala termica amplasata la etajul tehnic, care va fi inchis cu
vitraje pe laterale, astfel incat in cazul unei explozi structura de rezistenta a cladirii sa nu sufere avarii,
totodata centrala termica va fi complet automatizata, ventilata si echipata cu centrala de detectie a
scurgerilor de gaze. Centrala termica va fi echipata cu trei cazane in condensatie ce vor functiona cu
gaz metan. Gazele de ardere produse vor fi evacuate prin intermediul unor cosuri de fum de inox.
Reea de telecomunicaii
Se va folosi reteaua de telecomunicatii aflata in zona.
In timpul functionarii normale a cladirii, va rezulta o cantitate apreciabila de deseuri; deseuri ce
vor fi colectae selectiv in timpul orarului de functionare in recipiente dedicate fiecarui material in
parte: sticla, plastic, hartie, metal, textil, produse electronice - acumulatori si deseuri organice
biodegradabile, iar dupa program vor fi preluate si stocate centralizat in pubele exterioare, de unde vor
fi ridicate de firme specializate in reciclarea acestora.
III. 5 Sistemul constructiv
Constructia va fi realizata folosind un sistem mixt alcatuit din radier general ancorat cu piloti
forati in stratul de adancime, un sistem de cadre si pile rigidizate in plan orizontal cu plansee de dala
groase.
Sistemul de fundare, va fi de adancime, prin intermediul pilotilor forati de diametru mare, care
la partea superioara sunt solidarizati cu un radier general de beton armat de grosime de 1,20m. Cota de
fundare, sub nivelul betonului de egalizare va fi -4.90, adica aproximativ 2,80 m sub nivelul terenului
natural existent. Pentru rezervorul ingropat si camera pompelor, fundarea se va face pe un redier
general cu grosimea de 40cm.
Sistemul structural al subsolului va fi constituit, pe contur din pereti de beton armat pozitionati
in acord cu tema de arhitectura si cu necesitatile structurale. Pe langa pereti de beton armat,
infrastructura va contine si stalpi cu sectiune rectangulara si circulara. La partea lor superioara, aceste
elemente de beton vor fi solidarizate cu un planseu dala din beton armat (fara grinzi). Peretii vor avea
grosimi diferite (25 cm, 40 cm). In general, peretii incintei (peretii de contur ai subsolului), precum si
peretii de la lifturi si case de scara vor avea grosimea de 25 cm. Peretii care se afla la extremitatile
cladirii vor avea grosimea de 40 cm. Stalpii rectangulari vor avea dimensiunile 70x100 cm, iar cei
circulari diametrul 80. Planseul va fi de tip dala groasa, fara grinzi. Grosimea placii, stabilita pentru
aceasta faza, va fi de 27 cm pe zona curenta de birouri, respectiv, de 22 cm pe zona centrala, de lifturi
si casa scarii. Rezervorul ingropat va avea structura de rezistenta din pereti de beton armat, cu
grosimea de 30 cm, iar placa de peste rezervor va fi de tip dala de beton armat.
Suprastructura este alcatuita din doua nuclee de beton armat, care adapostesc lifturile, cu pereti
de grosime de 25 cm; pereti marginali (pile de beton), cu grosimea de 40cm, pozitionati la
extremitatile cladirii, pe directia transversala; stalpi structurali din beton armat ce vor avea
dimensiunile de 70x100cm, precum si stalpi circulari cu 80cm si planseele de tip dala groasa, de 27
cm pe zona curenta de birouri, respectiv, 22cm pe zona centrala de circulatii veryicale.

Structura de rezistenta pentru noua investitie a fost conceputa, calculata si dimensionata in


acord cu legislatia n vigoare, cu normele si codurile de proiectare n vigoare. In calculul si
conformarea structurii au fost luate in considerare cele mai severe dintre conditiile impuse de normele
romanesti si normele europene. Pentru o mai buna intelegere a sistemului structural, se recomanda
parcurgerea proiectului tehnic - volumul de structura.
III. 5.1. Inchideri exterioare si compartimentari interioare
Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarie de Ytong, termosistem pe fatada ventilata cu
finisaj de placi ceramice montate mecanic. Aplicarea placajelor pe fatada ventilata va fi executata
conform tehnologiei agrementata de furnizorul de materiale (placaje ceramice), care va intocmi si
proiectul tehnic avizat si verificat conform normativelor in vigoare. Ancorajul structuri fatadei
ventilate se va face doar pe capatul placilor dala, pe baza unui detaliu stabilit de montator si aprobat de
proiectantul de arhitectura si structurist. Pentru rigidizarea zidariei perimetrale, daca va fi cazul structuristul va furniza detaliu de inglobare a samburilor de beton armat. Aplicarea termosistemului se
va face atat prin lipire cu adeziv si suplimentar cu prinderi mecanice prin dibluri (ejotherm STR U i
rozete tip VT90 sau SBL 140 plus). Montarea placajului de pe fatada ventilata se va face conform
panotajelor date in plansele de arhitectura.
Fatada cortina este alcatuita din profile Alumil M6 Structural si pachet de geam termopan foaie
exterioara sticla securizata SunGuard High Selective HT SN 40/23 8 mm + distantier 16 mm + foaie
interioara sticla laminata Lami Extra Clear 5.5.2 compusa din 2 foi sticla clara Extra Clear Float Glass
5 mm laminate cu folie clara PVB 0.76 mm; si din casete tip "shadowbox" foaie exterioara sticla
securizata SunGuard High Selective HT SN 40/23 8 mm + distantier 16 mm + foaie interioara panou
aluminiu 3 mm. Distribuitorul de profile va furniza proiectul tehnic autorizat si verificat conform
normativelor in vigoare, ancorarea fatdei cortina se va face cu acceptul structuristului. Proiectul tehnic
al fatadei cortina va fi intocmit conform panotajelor din tabloul de tamplarie si a masuratorilor
efectuate "in situ".
Compartimentarile interioare se vor realiza atat din zidarie de Ytong cat si din pereti de gips carton.
Cele propuse de viitori chiriasi se vor realiza din pereti de gips-carton si din elemnte
modulare specifice spatiilor de birouri, care au o greutate redusa; acolo unde este cazul
compartimentarea se va face din zidarie de Ytong, cu acceptul proiectantului general.
III.5.2. Finisaje
Finisajele exterioare vor consta in placaje ceramice (sau piatra naturala) de gresogranit de
dimensiunea 120x60x2 cu fixare tip "Walltech A" cu prindere ascunsa aplicate in sistem fatada
ventilata peste termoizolatie. Montarea se va face conform planselor de panotaj la interax de 61 cm pe
orizontala respectiv 121 cm pe verticala. Placajul ceramic propus este de 3 tipuri : No 01 GHOST
catalog "Nolita" - Mirage, No 04 STREET catalog "Nolita" - Mirage, CM 09 Mine catalog "Cementi
2.0" - Mirage; placajul poate fi schimbat cu o alta marca daca sunt pastrate caracteristicile fizice si
estetice date.
Sticla ce compune fatada cortina este de doua feluri, dupa cum urmeaza : foaie exterioara sticla
securizata SunGuard High Selective HT SN 51/28 8 mm cu o reflexie de 12% si o transparenta de 51%
tenta de albastru , respectiv SunGuard High Selective HT SN 40/23 8 mm cu o reflexie de 16% si o
transparenta de 40% tenta neutra; profilele de tamplarie de aluminiu sunt ascunse si vopsite RAL 9004
"Signal Black" .
Tavanele de gipscarton lis montate mecanic, se vor finisa prin gletuire si vopsire in culoarea
alba, urmand ca chiriasul in functie de dorintele sale sa aleaga culoarea finala. Compartimentarile din
zona casei de scara vor fi tencuite si zugravite cu vopsele lavabile, in culorile furnizate de arhitect la
faza de DDE. Finisarea peretilor din lobby, si a celor de acces la lifturi se va face prin placarea cu
piatra naturala conform detalilor furnizate de erhitect. Stalpi si pilele rectangulare vor fi finisate prin
placari cu gipscarton, gletuiti si vopsiti in culoarea alba; iar in ceea ce priveste stalpi circulari, acestia
vor fi lasati aparent, dupa o prealabila slefuire si reparare a imperfectiunilor datorate turnarii. In zona

circulatiilor comune, si a grupurilor sanitare ( acolo unde nu este pardoseala tehnica se va monta placi
de gresogranit conform panotajului dat in plansele de arhitectura. In zona birourilor se va monta
pardoseala tehnica doar la nivelul de strat suport, fara montarea finisajului (mocheta, parchet sau placi
ceramice) care revine in sarcina chiriasului .
III.5.3. Acoperisul si invelitoarea
Invelitoarea cladirii va fi de tipul teraselor circulabile atat pentru mentenanta cat si pentru
recreere. La nivelul fiecarei terase se va dispune montarea a doua pachete de hidroizolati, pentru o mai
buna izolare, si functionare in timp.
Pentru invelitoarea cladirii se vor folosi materiale cu un indice de reflexie solara cat mai mare
(SRI min. 78) pentru cel putin 75 % din suprafata acesteia iar in rest se va folosi un deck de PVC,
pentru filtrarea radiatiilor solare directe catre cladire.
La nivelul teraselor de pe etajul X si etajul tehnic se vor monta pe postamente de beton
diferitele echipamente tehnologice de racire si tratare a aerului, care vor fi imprejmuite cu inchideri din
lamele identice cu cele de pe fatada cortina. Zonele de terasa folosite pentru circulatia pietonala vor fi
echipate cu pardoseala tehnica de tip deck PVC Rehau Relazzo, montata direct pe membrana de
hidroizolatie FPO Bauder THERMOPLAN T 20 culoare alb perlat.
Terasa de la nivelul IX va fi amenajata cu deck pietonal si mobilier urban, jardiniere etc.
Pe latura sud-estica, la nivelul parterului va fi amenajata o terasa inierbata peste placa demisolul.
Terasa verde semiintensiva, va fi executata cu sistemul Diadem 350 si populata cu vegetatie perena de
talie pitica.
III.5.4. Amenajarile exterioare ale constructiei
Lucrarile de constructie vor fi precedate de amenajarea spatiului exterior, de amenajarea aleilor
pietonale si auto, precum si de amenajarea spatiilor verzi respectiv de plantarea arborilor conform
plansei PT-ARH-04. Lucrarile privind amenajarile exterioare vor fi descrise in proiectul tehnic de
sistematizare verticala.

CAPITOLUL IV
CERINTE LEGALE DE SECURITATE SI SANATATE APLICABILE PE
SANTIER
Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in limitele incintei detinute de
titular si nu vor afecta domeniul public.
IV.1.CADRUL LEGISLATIV
Legislaia care guverneaz activitile care se desfoar pe antier include :
1.
2.
3.
4.

Legea nr. 53 / 2003 c.m.u - Codul Muncii;


Legea nr. 319/2006 - Legea proteciei muncii;
Normele metodologice pentru aplicarea Legii securitii i sntii n munca nr. 319/2006
Hotrrea nr. 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
santierele mobile si temporare
5. Hotrrea nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de vibraii Hotrrea nr. 1876 din 22
decembrie 2005 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea
lucrtorilor la riscurile generate de vibraii;
6. Hotrrea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate
i/sau de sntate la locul de munc ;
7. Hotrrea nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc ;
8. Hotrrea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
locul de munc ;
9. Hotrrea nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea n munca de ctre lucrtori a echipamentelor de munc ;
10 Hotrrea nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare.
11.Hotrrea nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot;
12. Legea nr.436/ 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind msurile ce pot fi aplicate in
perioadele de temperaturi extreme pentru protecia persoanelor incadrate in munc;
13. Instruciunile proprii de securitate i sntate n munc;
14.Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor
IV.2. PRINCIPII GENERALE APLICABILE PE DURATA REALIZARII LUCRRII
Pe toat durata realizrii lucrrii angajatorii trebuie s respecte obligaiile generale ce le revin n
conformitate cu prevederile din legislaia naional care transpune Directiva 89/391/CEE, n special n
ceea ce privete :
1. meninerea antierului n ordine i ntr-o stare de curenie corespunztoare ;
2. alegerea amplasamentului posturilor de lucru, innd seama de condiiile de acces la aceste posturi;
3. stabilirea cilor i zonelor de acces sau de circulaie ;
4. manipularea n condiii de siguran a diverselor materiale ;
5. ntreinerea, controlul nainte de punerea n funciune i controlul periodic al echipamentelor de
munc utilizate, n scopul eliminrii defeciunilor care ar putea s afecteze securitatea i sntatea
lucrtorilor;
6. delimitarea i amenajarea zonelor de depozitare i nmagazinare a diverselor materiale, n special a

materialelor sau substanelor periculoase ;


7. condiiile de deplasare a materiilor i materialelor periculoase utilizate ;
8. stocarea, eliminarea sau evacuarea deeurilor i a materialelor rezultate din drmri, demolri i
sapaturi respectiv lucrari de dulgherie si fier-beton ;
9. adaptarea, n funcie de evoluia antierului, a duratei de execuie efectiv stabilit pentru diferite
tipuri de lucrri sau faze de lucru ;
10. interaciunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaz n cadrul sau n apropierea antierului.
11.
Cerinte interne aplicabile pe santier:

Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de constructie;


Plan de securitate si sanatate in munca.

IV.3. REVIZUIREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE


Planul de securitate si sanatate va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului
si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SANTIERULUI
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
Aceasta parte a Planului prezinta organigrama partilor responsabile cu securitatea si
sanatatea muncii si subliniaza responsabilitatile personalului implicat in reusita implementarii
Planului de securitate si sanatate a muncii.

V.1 Sedinta de securitate si sanatate a muncii


Pentru a promova si asigura implementarea masurile Planului de securitate si sanatate a muncii
pe santierul :,,AMENAJARE ARHITECTURALA SI PEISAGERA A MALULUI SUDIC AL
LACULUI GHEORGHENI (amenajare spatii verzi, alei carosabile, pietonale, piste de biciclete
si alergare, debarcader, iluminat exterior) situat inCLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD
NR. 53-55 se constitue ca for de coordonare si conducere Sedinta de securitate si sanatatea muncii,
intrevedere ce va asigura comunicarea intre urmatoarele parti:
Managerul de proiect
Proiectantul general
Seful de santier al antreprenorului general
Sefii de santier ai subantreprenorilor
Coordonatorii in materie de securitate si sanatate, numiti de beneficiar
Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor
Sedinta de securitate si sanatate a muncii se va intruni saptamanal, pentru a discuta si decide
asupra problemelor privind securitatea si sanatatea muncii pe santier. Se vor tine odata cu sedintele de
santier.
Managerul de proiect va intocmi procesele verbale ale intalnirilor care vor fi ulterior distribuite
participantilor.
Coordonatorul de santier din Cluj prezinta Raportul saptamanal privind respectarea Planului de
securitate si sanatate de catre firmele participante la lucrari.

Organigrama structurii organizatorice pentru


securitatea si sanatatea in munca
S.C. UNITED BUSINESS
CENTER CLUJ ONE
SRL

PROIECTANT
GENERAL

MANAGER
PROIECT

COORDONATOR
SECURITATE SI SANATATE

ANTREPRENOR GENERAL
SUBANTREPRENORI

V.2 Managerul proiectului


Managerul de proiect sustine beneficiarul la indeplinirea sarcinilor sale.
In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de
proiect are urmatoarele obligatii (conf. HG 300/2006):
-

Sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locurile de munca;

Sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se


cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate;
Sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de
proiectare si de realizare a lucrarilor;
Se va asigura de revizuirea regulata a Planului de securitate si sanatate, care va fi completat si
adaptat in functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.
Managerul deleaga coordonatorii in materie se securitate si sanatate, numit de beneficiar pentru
control si urmarirea respectarii prezentului plan de securitate de catre antreprenori.

V.3 Proiectant general

Intocmeste documentatia proiectului si asista beneficiarul in relatiile lui cu antreprenorii.


Pune la dispozitia coordonatorilor in materie de securitate si sanatate documentatia necesara
intocmirii Planului de securitate si sanatate in munca.
Acesta va transmite toate modificarile de documentatie pentru actualizarea Planului de
securitate si sanatate. Documentatia de interventii ulterioare precum si informatiile utile pentru
realizarea lucrarilor in conditii de securitate si sanatate vor forma Dosarul de interventii ulterioare.
Acesta va fi pus la dispozitia Coordonatorilor.

V.4 Sefii de santier


Sefii de santier desemnati de antreprenori/subantreprenori sunt responsabili fata de managerul
de proiect in ceea ce priveste implementarea cerintelor relevante ale Planului de securitate si sanatate a
muncii din sectoarele subordonate.
Acestia:
Vor respecta obligatiile angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia nationala
Legea 319/2006, Norma Metodologica de aplicare a legii 319 completata si toate Hotararile de
Guvern privind cerintele minime de securitate;
Vor prezenta Planul propriu de securitate si sanatate, intocmit conform indrumarului din anexa
prezentului plan cu 30 de zile inaintea inceperii lucrarilor.
Vor fi membri ai Sedintei de securitate si sanatate a muncii si vor prelua toate problemele
legate de securitatea muncii discutate si notate in PV al sedintei. In aceeasi zi vor raporta
managerului lucrarii modul in care au fost eliminate neconformitatile constatate.
-

Vor cunoaste cerintele Planului privind securitatea muncii si vor urmarii in conformitate cu
nivelul lor de responsabilitate sa fie implementat si respectat in totalitate;

Sunt obligati sa colaboreze unul cu celalalt, astfel incat sa se asigure ca legislatia de


securitate a muncii este respectata in toate partile lucrarii;

Sunt raspunzatori pentru masuri luate ca toate operatiile aflate in subordinea lor sa fie
evaluate, planificate si supravegheate in mod corespunzator astfel incat sa permita executarea
lor in siguranta si fara nici un risc care sa puna in pericol sanatatea lucratorilor;

Vor instrui corespunzator personalul din subordinea lor pentru ca acesta sa fie informat in
mod corespunzator in ceea ce priveste prevenirea oricaror riscuri/pericole si sa fie pregatit
corespunzator in ceea ce priveste masurile necesare;

Vor asigura o colaborare activa si deplina intre persoanele din subordinea lor cu privire la
cerintele securitatii muncii. Se vor ocupa prompt de recomandarile si problemele
raportate.

Se obliga sa respecte Conventiile incheiate pe santier cu privire la securitatea si


muncii;

Vor acorda atentie maxima Rapoartelor de control dpdv al situatiei securitatii si sanatatii
intocmite de Coordonatorii santierului;
Vor raspunde scris, in aceeasi zi de la primirea Raportului de control intocmit de
Coordonatorul lucrarii, in legatura cu modul de rezolvare a neconformitatilor costatate;
Va lua masuri urgente pentru eliminarea neconformitatilor semnalate de coordonatorul de
santier.

sanatatea

Seful de santier va informa in scris Coordonatorul SSM cu datele subantreprenorilor (firma,


lucrari ce urmeza a fi executate, pers. de legatura etc.) care urmeaza sa inceapa lucrarile pe
santier; Seful de antier va completa Procesul verbal de instruire colectiva si va instruii toti
lucratorii la intrarea in santier. Toti subantreprenorii vor prezenta Conventiile de SSM si
celelalte documente legale solicitate.

Subantreprenorii au aceleasi sarcini la nivelul lor de responsabilitate pe care si le asigura


contractual fata de antrepreprenori. In materie de securitate si sanatate in munca
coopereaza direct si cu coodonatorii numiti de beneficiar.

V.5 Coordonatorii in materie de securitate si sanatate


Coordonatorul SSM va asigura punerea in aplicare a Planului de securitate si sanatate in munca in
conformitate cu HG 300/2006.
-

Indatoririle lui includ:


Sa fie membru al Sedintei de securitate si sanatate a muncii si sa participe la toate
intalnirile;

Prezinta raport privind situatia securitatii si sanatatii pe santier. Dupa aprobare rapoartele vor fi
transmise catre antreprenori, masurile devenind obligatorii; Rapoartele vor contine fotografii
pentru prezentarea neconformitatilor si masurile corective impuse pentru eliminarea lor.

Sa propuna revizuirea, ori de cate ori este cazul a Planului de securitate si sanatate a muncii;

Sa organizeze cooperarea intre antreprenori si subantreprenori si coordonarea activitatilor


acestora privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care
pot afecta sanatatea lucratorilor;

Verificarea saptamanala a implementarii planului de securitate si sanatate a muncii;

Completarea registrului de coordonare;

Stabilirea si mentinerea procedurilor de inspectie a securitatii muncii, incluzand


pregatirea si distribuirea adecvata a rapoartelor scrise ce detaliaza defectele, punctele
slabe si recomandari pentru imbunatatire;

Stabilirea si mentinerea procedurilor adecvate care asigura faptul ca toate accidentele si


evenimentele periculoase sunt investigate direct si raportate imediat partilor responsabile;

Intocmirea statisticilor cu privire la accidente si riscuri in ceea ce priveste proiectul;

Informarea imediata a Coordonatorului SSM in cazul observarii aparitiei riscurilor producerii


de accidente;

V.6 Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie

apartinand antreprenorilor
Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor sunt responsabili
cu supravegherea efectiva a lucratorilor si a implementarii planului propriu de securitate si sanatate.
Ei vor actiona conform legii pentru ca:
-

Locurile de munca si procesul de munca sunt mentinute in conditii de siguranta fara riscuri
pentru sanatate;

Toate activitatile sunt executate conform Instructiunilor proprii de securitate si sanatate si ca


astfel de executii sunt controlate in asa fel incat sa fie eliminate sau diminuate riscurile ce pot
aparea, acolo unde este cazul;

Sunt efectuate instructajele introductiv generale si periodice de securitatea muncii tuturor


lucratorilor din santier, instruirea si grija acestora in spiritul respectarii legislatiei si
Instructiunilor proprii de securitatii si sanatatii in munca;

Sunt pastrate inregistrari privind instructajele introductiv generale si periodice ale lucratorilor;

Este pastrata evidenta zilnica a persoanelor pe santier; vizitatorilor li se va cere sa


semneze la intrarea/iesirea in/din santier;

Toti lucratorii si vizitatorii dispun de echipament individual de protectie corespunzator, care va


fi folosit si pastrat pe toata durata;

Reprezentantul va indeplini orice alte indatoriri sau responsabilitati cu privire la securitatea si


sanatatea in munca, care ii sunt atribuite de catre Managerul de proiect.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor au liberul acces


la: evaluarea riscurilor si masurilor de protectie adoptate;

Lista accidentelor de munca care au avut ca efect incapacitatea temporara de munca de


peste 3 zile si rapoartele privind cercetarea accidentelor profesionale;

V.7 Lucratorii
Fiecare lucrator are obligatiile:
-

Sa actioneze in asa fel incat sa nu-si puna in pericol propria persoana cat si pe cea a persoanelor
care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca;

Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase sa transporte corect


echipamentul si alte mijloace de munca;

Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie ce i-a fost acordat si dupa utilizare, sa-l
napoieze;

Sa se abtina de la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate


corespunzatoare masinilor, aparaturii, uneltelor instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze
corect aceste dispozitive de protectie;

Sa comunice imediat angajatorului si/sau altor persoane cu responsabilitati specifice pentru


securitatea si sanatatea muncitorilor, orice situatie de munca despre care au motive
ntemeiate sa o considere un pericol serios pentru viata si sanatatea lor si orice defectiuni ale
sistemelor si dispozitivelor de protectie;

Sa raporteze orice accident sau paguba produsa asupra proprietatii sau echipamentului
existent;

Sa coopereze cu sefii de santier si/sau reprezentantii cu responsabilitati specifice n


asigurarea securitatii si sanatatii n munca, coordonatorii de santier, atta timp ct este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror sarcini sau cerinte impuse de autoritatea
competenta pentru protectia securitatii si sanatatii tuturor lucratorilor;

Toti lucratorii sunt incurajati sa faca propuneri reprezentantilor serviciilor de prevenire si


protectie, referitoare la imbunatatirea securitatii muncii.

CAPITOLUL VI
MODUL DE LUCRU PRIVIND COLABORAREA INTRE BENEFICIAR
SI ANTREPRENOR SI OBLIGATIILE CE DECURG PENTRU
APLICAREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII
Aceasta parte stabileste modul de lucru pentru colaborare intre beneficiar si antreprenor
pentru aplicarea masurilor generale de eliminare si control al riscurilor asociate lucrarilor si
implementarea Planului de securitate si sanatate a muncii.
Toti antreprenorii se vor conforma dispozitiilor din acest document si vor coopera cu
reprezentatii S C UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL la programul sau de prevenire a
accidentelor.
Pentru a asigura acest lucru va fi semnat prezentul Plan de securitate si sanatate cu privire
la problemele de securitate si sanatate a muncii.

VI.1 Modul de lucru


Pentru activitatile de constructie cu riscuri de accidentare vor fi intocmite Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca de catre Reprezentantii serviciilor de prevenire si
protectie apartinand antreprenorilor, aprobate de acestia si predate Sefilor de santier.
Toate instructiunile proprii trebuie sa identifice clar: obiectivul, echipamentele de munca,
succesiunea operatiilor, riscurile si pericolele de accidentare si masurile care trebuie luate pentru
eliminarea sau diminuarea riscurilor.
Fiecare antreprenor va prezenta Planul propriu de securitate si sanatate impreuna cu toate
Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii cu 30 de zile inaintea inceperii lucrarilor
contractate.

VI.2 Aplicarea planului de securitate si sanatate a muncii pe santier


Pentru aplicarea eficienta a cerintelor stabilite in prezentul plan de securitate si sanatate, pentru
a oferi conditii de munca in siguranta personalului de pe santier, Beneficiarul evidentiaza obligatiile
Antreprenorilor:
-

Desemnarea reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie apartinand


antreprenorilor, pentru acest santier;

Intalniri saptamanale la Sedinta de securitate si sanatate a muncii;

Dotarea personalului care apartine antreprenorilor si a vizitatorilor cu echipament de


protectie corespunzator;

Montarea la intrarea in santier, a panoului de semnalizare a riscurilor de accidentare pentru


informarea reprezentantilor si lucratorilor cu problemele de securitatea si sanatatea muncii.
Modelul minim este prezentat in anexa. De asemenea se vor instala pictograme pentru

semnalizarea riscurilor de accidentare si masurile care trebuie luate la locurile de munca cu


riscuri.
-

Acordarea primul ajutor si cutiile de prim ajutor; Antreprenorii vor avea lucratorii instruiti
pentru acordarea primului ajutor.

Controlul medical al lucratorilor inainte de angajare si controlul periodic al sanatatii lor;

Instruirea periodica a lucratorilor;

Aplicarea unui sistem corespunzator de prevenire a incendiilor si furnizarea


echipamentului de protectie impotriva incendiilor, conform procedurii din anexa;

Aplicarea Planului pentru securitatea si sanatatea muncii;

Semnarea de contracte de subantrepriza numai cu firme care cunosc si se angajeaza prin


contract sa respecte Planul de securitate si sanatate;
Antreprenorii generali raspund pentru nerespectarea Planului de securitate si sanatate de catre
subantreprenori. Antreprenorul general va instrui personalul firmelor colaboratoare instruire colectiva
la prima intrare in santier. Nu se admit in santier lucratorii neinstruiti si neechipati corespunzator .
Lucrtorii independeni sau persoanele temporare vor respecta msurile generale de securitate la
nivelul proiectului i se vor supune regulilor de disciplin impuse de conducerea antierului prin
intermediul coordonatorului n materie de securitate i sntate n munc al antreprenorului general. n
caz contrar li se va interzice accesul n antier.
naintea nceperii activitii n antier, lucrtorii independeni vor fi informai asupra:
- disciplinei din antier,
- regulilor de igiena i curenie,
- spaiilor de cazare i de servire a mesei,
- echipamentului individual de protecie obligatoriu n antier,
- cilor de acces pe care trebuie s le urmeze,
- modul de comunicare a oricrui accident sau incident suferit,
- locul unde se poate acorda primul ajutor,
- locurile unde se afla pichetele PSI;

VI.3 Inspectiile privind securitatea muncii


Reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor li se cere o
supraveghere permanenta a securitatii si sanatatii, zi de zi, pentru a se lua masuri imediate pentru a
remedia orice abatere sau actiuni nesigure pe care le observa.
Inspectiile pentru securitatea muncii au ca scop sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre
toti lucratorii a instructiunilor proprii de securitatea muncii, a practicilor care nu prezinta siguranta si
incalcari ale prevederilor legale.
Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor vor face
inspectii in mod regulat, care vor constitui subiectul unui raport scris; o copie se va transmite
Coordonatorului.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va prezenta saptamanal Beneficiarului, un
raport in care sa prezinte modul in care se respecta si se aplica Planul de securitate si sanatate.

Autorii rapoartelor vor urmari ca masurile corective propuse sa se realizeze.

VI.4 Organizarea colaborarii intre antreprenor si subantreprenori


Fiecare executant va informa dac desfoar activiti care pot prezenta riscuri pentru ceilali
i va prezenta msurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.
Msurile de coordonare i colaborare ntre participani vor fi materializate i n PLANUL
PROPRIU DE SECURITATE I SNTATE, care va fi avizat de coordonatorul n materie de
securitate, pentru a asigura coordonarea necesar.
Verificarea respectrii msurilor stabilite se face prin:
- vizite inopinate pe antier;
- controale comune cu efii de antier pe fiecare loc de munc al acestora desfurate n fiecare
sptmana;
- sedinta cu responsabilii n domeniul securitii i sntaii n munc ai societilor participante
Neconformitatile constatate cu ocazia controalelor efectuate vor fi consemnate n raportul de
control i vor fi aduse, n scris, la cunotina conductorilor societilor la care s-au nregistrat abateri
de la normele stabilite prin legi, instruciunile sau planurile proprii.

VI.5 Informarea si consultarea lucratorilor


S.C. UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRL accentueaza ca pentru un program de
prevenire, furnizarea informatiilor cu privire la securitatea muncii pentru toate nivelele de lucratori
prezinta o contributie importanta la eficienta sa.
Semnele de semnalizare si avertizare a riscurilor, a procedurilor de urgenta si salvare cat si
instructiunile proprii vor fi afisate in birouri cat si in aria constructiilor.
De asemenea instruirea zilnica cu privire la lucrarile ce se vor executa si masurile care trebuie
luate trebuie luate este obligatorie.

VI.6 Instructajul de securitate si sanatate in munca


In santier va fi amenajat un loc special pentru instruirea de securitatea muncii. Spatiul de
securitatea muncii va fi amenajat de primul antreprenor venit pe santier si transmis urmatorilor.
La instruirea personalului n domeniul securitii i sntii n munc vor fi folosite mijloace,
metode i tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea,demonstraia, studiul de caz, vizionri de filme,
diapozitive, proiecii, instruire asistat de calculator, in conformitate cu Normele Metodologice de
aplicare a Legii 319/06, cap.V, art. 78.
-

Instruirea introductiv general va fi urmata de urmatoarele instructaje:


instruirea la locul de munca;
si instruirea periodica astfel:
= lunar pentru muncitori;
= semestrial pentru reprezentantii antreprenorilor si managementului
proiectului.

Toate documentele privitoare la instruirile de securitatea muncii vor fi pastrate pe santier si


disponibile la birourile antreprenorilor, iar reprezentantii serviciilor de prevenire apartinand

antreprenorilor vor controla periodic completarea lor corecta. Va fi respectata procedura de admitere la
lucru.
Vizitatorii vor fi instruiti in legatura cu riscurile existente pe santier, precum i cu msurile i
activitile de prevenire i protecie existente. Va fi respectata procedura de intrare in santier.
Antreprenorii vor pune la dispozitia lucratorilor instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca pentru ca toate operatiile sa se execute in conditii de siguranta, pentru ca riscurile de
accidentare sa fie minime.
Instructiunile proprii de securitate si sanatate vor include descrierea obiectivului, utilaje si scule
folosite, succesiunea operatiilor, riscurile ce implica asemenea operatii precum si masurile de prevenire
si protectie care trebuie luate.
Antreprenorii se vor asigura ca sefii de santier si reprezentantii serviciilor de prevenire si
protectie sunt competenti si au experienta, astfel incat sa isi duca sarcinile la bun sfarsit.
-

Documentele care stau la baza instructajul sunt:


Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, completate si modificate cu HG
955/2010;
Hotararile de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca;
Modul de acordare a primului ajutor,
Stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
Evaluarea riscurilor de accidentare pentru locurile de munca existente pe santier;
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, intocmite pentru toate activitatile
desfasurate pe santier;

VI.7 Raportul referitor la securitatea si sanatatea muncii


Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, va prezenta beneficiarului, raporte cu
privire la securitatea si sanatatea muncii. Rapoartele vor include detalieri ale neconformitatilor
constatate, a nerespectarii Planului de securitate si sanatate a accidentelor si incidentelor periculoase
aparute, instructajele efectuate cu privire la securitatea muncii, la respectarea legislatiei in vigoare si a
instructiunilor proprii de securitate, si alte probleme curente.
Masurile propuse si aprobate de beneficiar vor deveni obligatorii pentru antreprenori si aplicate
de sefii de santier.
Coordonatorul va prezenta Rapoarte prind situatia securitatii si sanatatii in munca dn santier.

VI.8 Raportarea accidentelor si incidentelor


In cazul unui eveniment accident care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului,
produs pe santier, antreprenorii se obliga sa informeze coordonatorul SSM al santierului.
Reprezentantul serviciului de prevenire si protectie al antreprenorului la care a avut loc
accidentul va informa ITM Cluj si va intocmi procesul verbal de cercetare.
Comunicarea si cercetarea accidentelor se va face respectand legislatia si procedura din Planul
de ssm.
Coordonatorul in materie de SSM se va asigura ca noile masuri de protectie vor fi aplicate pe
santier.

VI.9 lncadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca


Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor legislatiei
in vigoare.
Lucrarile de constructii vor fi executate numai de personal calificat si instruit pentru operatiile
respective.
Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii, atat la angajare cat si periodic conform
reglementarilor in vigoare.
In cazul lucrului la inaltime, angajarea lucratorilor se face pe baza unui examen medical
prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.
Pe fisa medicala de angajare se va specifica "apt pentru lucrul la inaltime".
Lucratorii macaragii, legatori de sarcinii, sudori, electricieni etc., vor fi autorizati conform
reglementarilor legale.

VI.10 Controlul accesului pe antier i procedura de primire a lucratorilor si


vizitatorilor
Este interzis accesul oricarui vizitator n incinta antierului fr autorizaie de la o persoan din
conducerea antierului sau de la coordonatorul in materie de securitate i sntate n munc la nivelul
lucrrii.
Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre n lucrare vor purta echipamentul de protectie individuala
adecvat.
Toate societatile vor fi obligate s informeze postul de control asupra tuturor celor care au acordul
lor de a intra n santier, le vor lua datele personale si vor informa conducerea santierului sau
coordonatorul pe linie de securitate i sanatate n munca.
Antreprenorul va instrui la prima sosire in santier toti lucratorii, va intocmi PV de instruire
colectiva, va verifica existenta Fiselor individuale de instruire, echiparea corespunzatoare cu EIP, etc.
Toate societatile contractoare vor trebui s furnizeze listele cu muncitorii ce lucreaz n santier.
Fiecare lucrator sau vizitator care intr n santier trebuie s cunoasca:
- modul de circulatie n santier,
- riscurile la care se expune,
- comportamentul in caz de accident,
- locul unde se acorda primul ajutor,
- regulile pe care trebuie s le respecte astfel incat s nu sufere accidente.
Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere temporara sau definitiva a lucratorului
respectiv sau chiar a societatii. Aceste decizii pot fi luate de catre Managerul de Proiect i
Coordonatorii in materie de securitate i sanatate n munca.

VI.11 Echipamentul individual de protectie


Antreprenorii raspund de dotarea lucratorilor si vizitatorilor cu echipament individual de
protectie corespunzator riscurilor la care sunt supusi.
Coordonatorii in materie de securitate si sanatate in munca vor prezenta rapoarte in acest sens.
Echipamentul individual de protectie va fi asigurat de catre antreprenori lucratorilor angajati.
Lucratorii vor fi instruiti pentru utilizarea adecvata a a echipamentului individual de protectie.
Echipamentele de protectie vor fi acordate si asociate cu riscurile existente.
In functie de natura activitatii, tipurile de echipament de protectie care sunt cerute pe santier
vor include cel putin:

Veste reflectorizante pentru toti lucratorii din santier,


Protecia capului:
= cti de protecie pentru utilizare n industrie;
Protecia mpotriva zgomotului:
= antifoane interne,
= antifoane externe care pot fi montate pe cti de protecie.
Protecia ochilor i a feei:
= ochelari cu brae,
= viziere.
Protecia minii i braului:
= mnui care asigur protecie: impotriva agresiunilor mecanice (nepturi,
tieturi, vibraii etc);
Protecia picioarelor:
= pantofi, bocanci cu talpa antiperforatie,
= nclminte la care se pot scoate rapid ireturile sau crligele,
= nclminte cu bombeu suplimentar de protecie.
mbrcminte de protecie:
= mbrcminte pentru lucru "de securitate" (dou piese i combinezoane),
= mbrcminte de protecie mpotriva agresiunilor mec

VI.12 Identificarea personalului


Pentru recunoasterea persoanelor autorizate sa intre in santier se vor pune in practica
urmatoarele:
- Va fi obligatorie purtarea vizibila a ecusonului de identificare pe durata desfsurarii lucrarilor,
- Castile ALBE vor fi rezervate personalului din conducerea santierului,
- Castile ALBE(ROSII) sunt rezervate persoanelor cu atributii de securitatea muncii si
prevenirea accidentelor,
- Castile ALBASTRE sunt rezervate numai vizitatorilor,
- Castile GALBENE vor fi rezervate muncitorilor.
Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediat din santier a celor surprinsi n culp.
Va fi aplicata procedura de aplicare a amenzilor pentru nerespectarea Planului de securitate si sanatate
a santierului
Fiecare societate va asigura personalizarea castilor prin inscriptionare sau cu ajutorul
autocolantelor.

VI.13 Circulatia pe santier


Lucratorii antreprenorilor nu au voie sa paraseasca zona de lucru stabilita si sa se deplaseze in
alte zone.
Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi
utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi prevazute cu
balustrade pentru prevenirea caderii in gol.
Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire,se va face numai prin locurile destinate in
acest scop.
Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile stabilite, semnalizate
corespunzator.
Antreprenorii vor instala semne de reducere a vitezei pe drumurile de acces, la intrarea in santier.
Pentru ndeplinirea conditiilor de siguranta trebuie s se respecte urmatoarele principii:

caile de circulatie pietonala sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale masinilor si utilajelor


care lucreaz n santier,
- zonele de intersectie inerente s fie marcate cu indicatoare de avertizare,
- executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai n prezenta unei persoane
care s coordoneze aceste activitati. Persoana trebuie s fie dotat cu echipament de
atenionare (vesta avertizoare) i s cunoasc manevrele pe care trebuie s le execute utilajul,
- toate zonele de circulatie trebuie s fie bine nivelate astfel ncat sa nu apara pericolul de
mpiedicare,
- santurile sau gropile trebuie marcate cu banda de semnalizare sau parapeti,
- caile de circulaie survolate de ctre macarale vor fi blocate n timpul functionarii macaralelor
prin mijloace de avertizare (banda, bariere, panouri),
- pesoanele care coordoneaz macaragiul vor atentiona pe toti cei care circul n zon asupra
pericolului si i vor opri pn la terminarea manevrei.
Se va verifica zilnic:
- dac au aparut denivelari pe caile de acces,
- dac s-au format acumulari de praf,
- dac semnalizarile de securitate au fost deplasate, rasturnate sau deteriorate.
Dac apar astfel de nereguli managerul de proiect va lua msuri imediate pentru remedierea lor.
Pentru mijloacele auto se va impune o viteza maxim de deplasare de 5 Km /h, marcata prin
indicatoare atat la intrare cat si n interiorul santierului.
Antreprenorul general rspunde de scrile de acces comune: iluminatul, ntreinerea, curirea i
refacerea balustradelor de protecie.
Holurile, caile de acces din subsoluri si toate spatiile comune din santier vor fi coordonate din
punct de vedere al securittii de ctre antreprenorul general.
Toate suprafetele de circulatie de pe santier vor fi pastrate curate si in conditii de siguranta si
vor permite, pe cat posibil, trecerea in siguranta a vehiculelor in directii opuse.
Conducatorii de autovehicule si deserventii de utilaje, vor poseda permis de conducere valabil
pentru clasa de vehicul pe care o conduc.
Toate tipurile de vehiculele vor avea documente care sa ateste verificarile si reviziile tehnice la
zi.
Zonele de staionare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.
In timpul stationarii acestea vor avea n mod obligatoriu motorul oprit i vor fi imobilizate
adecvat.
Nu vor fi lasate autovehiculele sau utilajele nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile n
contact.
Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre persoane
necalificate corespunzator.
Este obligatorie amenajarea unui spaiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din santier
s fie curatat de noroi pe roti. Apa rezultata in urma spalarii trebuie s respecte conditiile de protectia
mediului. Antreprenorul general raspunde de realizarea acestei clauze.
Conducatorii tuturor tipurilor de autovehicule sunt obligati sa urmeze strict cerintele Planului
de securitate si sanatate indicate in panourile de avertizare, precum si semnele de circulatie instalate
(limite de viteze, trasee, etc.).
Autoturismele personale vor fi parcate numai in locurile stabilite pentru acesta.

VI.14 Spatiile i facilittile destinate organizrii de santier


Organizarea santierului de constructii trebuie s satisfac toate conditiile de securitate i de
igien a muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a construciilor temporare auxiliare, a depozitelor,
a rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a instalatiilor i a grupurilor sociale pentru lucratori
trebuie s fie n concordant cu toate normele care asigur securitatea i sanatatea n munca.

Se va evita amplasarea grupurilor sociale si a atelierelor de santier n imediata apropiere a


drumurilor de acces.
Numarul toaletelor va fi stabilit n functie de numrul de muncitori estimat, astfel nct s se
asigure minim un WC la 20 de lucrtori, materiale igienico-sanitare.
Prezenta femeilor n santier presupune toalete separate. Se va asigura curatenia si dezinfectia
zilnica a grupurilor sanitare.
Se vor asigura spaii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor i odihna n timpul
pauzelor de lucru. Aceste spaii vor avea posibilitate de nclzire n siguran pe timp nefavorabil.
Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzator cu ap curent, (minim
20litri/om), sapun etc.
Se vor amenaja spatii nchise pentru servirea mesei. Sala de mese va fi pastrata curat, blaturile
meselor trebuie s fie uor de curatat, se va asigura un sistem de ncalzire pentru timp friguros.

VI.15 Organizarea locurilor de munca


Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune a utilajelor de ridicat,
respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol.
Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu
balustrade de protectie. Masinile si utilajele de constructii vor fi astfel amplasate si instalate incat sa
se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate.
Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor fi
amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.
Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau
interzicere.
La lucrarile executate pe verticala la doua nivele diferite, deasupra unui agregat in functiune sau
sub acesta, la lucrarile ce se executa deasupra pasajelor, se vor lua masuri suplimentare de securitatea
muncii referitoare la:
trecerea persoanelor peste gropi, santuri;
lucrarile ce se executa deasupra pasajelor.
Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul
constructiilor sau spre incaperi unde nu exista planseu continuu, se vor ingradi.
Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure desfasurarea
functiilor vizuale si securitatea persoaneior corespunzator sarcinii de munca.
Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant, polei,
descarcari atmosferice, precipitatii etc.).
Zonele din jurul schelelor vor fi inchise circulatiei lucratorilor, pentru prevenirea accidentarii
lucratorilor datorita obiectelor cazute de la inaltime.
Lucrul la nlime
Munca la inaltime va fi controlata corespunzator. Toate persoanele care lucreaza la inaltime
trebuie sa primeasca din partea unui medic de medicina muncii avizul Apt pentru lucru la inaltime.
Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si individuala, corespunzatoare riscurilor locului de munca
si a lucrarilor executate este obligatorie.
Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca trebuie sa verifice daca au fost
asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii
profesionale. Pentru lucrarile care se desfasoara la nlimi mai mari de 2 m se vor folosi schele, scri,
sau platforme de ridicat.
Schelele

Urmatoarele reguli de siguranta trebuie sa fie aplicate in construirea, utilizarea si demontarea


schelelor si a platformelor pentru lucrul la inaltime, care sunt folosite in timpul proiectului:
a) Fiecare schela si fiecare parte a acesteia va fi bine construita, din material corespunzator si cu
o rezistenta corespunzatoare scopului initial.
b) Cheresteaua folosita pentru construirea schelelor va fi rezistenta si neprelucrata, zgrunturoasa
si fara alte defecte care sa ii afecteze rezistenta si durabilitatea.
c) Partile metalice care sunt folosite pentru construirea schelelor vor fi de buna calitate si in stare
buna, fara coroziuni sau alte defectiuni care ar putea afecta rezistenta materialului.
d) Toate schelele si platformele de lucru vor fi construite, schimbate si demontate de catre
personal competent si experimentat sub atenta supraveghere a unui supraveghetor competent.
e) Fiecare schela va fi intretinuta corespunzator si fiecare componenta a acesteia va fi fixata intro pozitie sigura astfel incat sa previna pe cat posibil desprinderea accidentala.
f) Este esentiala o baza sigura, de aceea, pamantul sau podeaua pe care va fi pozitionata schela
trebuie examinate cu atentie. Nisipul sau podeaua ar putea avea nevoie de consolidare pentru a se
asigura ca nu se vor crea gauri. Astfel de baze cum ar fi: podele, acoperisuri, etc. ar putea necesita
ancorarea de dedesubt.
g) Desprinderea oricarui picior de sustinere va fi prevenita prin urmatoarele:
- Scufundand piciorul in pamant la o adancime suficienta; sau
- Pozitionand piciorul pe o baza plata corespunzatoare, in asa fel incat sa se evite alunecarea.
i) Acolo unde schelele sunt construite pe suprafete solide precum betonul, mici placi de
cherestea pot fi folosite in locul planseelor pentru a preveni spargerea placilor de baza.
j) Fiecare schela va fi ancorata corespunzator sau suspendata, iar acolo unde este necesar, i se
va asigura un contrafort sau traverse, pentru a asigura stabilitatea.
k) Schelele vor fi fixate cu ajutorul unor traverse centrale sau diagonale, sau cu ajutorul
amandurora, pentru a asigura componentele laterale verticale; traversele centrale vor avea lungimea
corespunzatoare astfel incat sa alinieze si sa impreuneze automat membrele verticale pentru a asigura
stabilitatea si rigiditatea schelei. Toate traversele de legatura vor fi executate in conditii de siguranta.
l) Ramele sistemului schelei vor fi pozitionate una deasupra celeilalte cu suruburi fixatoare
pentru a asigura alinierea verticala corespunzatoare a picioarelor.
m) Orice schela mobila sau orice schela ce poate fi mutata pe roti sau pe sina va fi:
Construita astfel incat sa se aiba in vedere stabilitatea, si daca este necesar pentru stabilitatea ei, se va
plasa o greutate la baza;
Folosita pe o suprafata ferma si neteda, si nu pe o suprafata inclinata astfel incat sa se creeze
riscul instabilitatii schelei sau a incarcaturii de pe aceasta;
Ancorata in conditii de siguranta astfel incat sa se evite miscarea atunci cand o persoana
lucreaza pe schela;
Miscata numai prin impingerea bazei.
Franele vor fi blocate atunci cand nu sunt in miscare.
Turnurile, schelele mobile vor fi eliberate de persoane, materiale si instrumente inainte de a fi
miscate.
Nicio schel nu va fi achiziionat i folosit, fr s aib Declaraie de conformitate a
productorului, comerciantului. La montarea schelelor de fatada se va incheia un PV de montare,
confom celui din anexa.
Scarile
a) Fiecare scara si scara plianta va fi conforma, dintr-un material dur si cu o rezistenta adecvata
scopului pentru care va fi folosita.
b) Scarile si scarile pliante nu vor fi pozitionate pe bucati de caramida sau pe alte diverse
materiale ce ii pericleteaza stabilitatea, ci vor fi pozitionate pe suprefete plane si ferme.
c) Fiecare scara va fi ancorata astfel incat sa se evite balansul; sa fie ancorate in conditii de
siguranta ambele brate; sa fie folosita astfel incat sa se evite fluajul.
d) Nu se vor folosi scarile cu trepte lipsa sau cu trepte rupte; cu traverse rupte sau crapate; cu o
constructie deteriorata; sau cu una din trepte prinsa in cuie, tinte sau alte fixari similare.

e) Scarile vor fi amplasate in locurile de acces catre etaje sau catre platforme, cu exceptia
locurilor in care sunt deja scari temporare sau permanente.
f) Persoana care lucreaza pe o scara trebuie sa aiba intotdeauna o mana asigurata si ambele
picioare pe aceeasi treapta. Nu este permisa stationarea pe scara a mai multor persoane in acelasi timp.
g) Persoanele care coboara sau urca de pe scara nu trebuie aiba in maini instrumente sau
materiale. Instrumentele pot fi puse in buzunar sau pe curelele speciale cu conditia ca acestea sa nu
prezinte nici un pericol iar miscarile sa nu fie stanjenite.
h) Nu se vor folosi scari improvizate.
i) Este interzis sa urce pe scara 2 persoane in acelasi timp
Este interzisa expunerea lucratorilor la diverse noxe peste limitele admise.
Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona susceptibila de atmosfera toxica, inflamabila
sau potential exploziva se vor lua masurile corespunzatoare de securitate.
In cazul aparitiei neasteptate, in timpul lucrului, a unei emanatii de gaze nocive sau inflamabile,
lucrul va fi oprit si lucratorii evacuati, pana la luarea masurilor corespunzatoare de eliminare a
pericolului.
Executarea unor lucrari pe timp de noapte se va face numai cu luarea urmatoarelor masuri:
iluminat corespunzator care sa asigure o buna vizibilitate pe intreaga suprafata a zonei de lucru;
dotarea personalului care lucreaza cu mijloace de ridicat cu echipament de protectie
avertizoare;
carligul mijlocului de ridicat si cablurile de legatura vor fi de asemenea vopsite in culori
reflectorizante;
la orice deplasare a mijlocului de ridicat se va actiona dispozitivul de semnalizare acustica;
mijlocul de ridicat va fi prevazut cu lumini de semnalizare;
zonele de lucru vor fi semnalizate optic pe timpul noptii;
locurile de depozitare a materialelor si a elementelor de constructii care se manipuleaza vor fi
iluminate separat;
caile de acces vor fi iluminate corespunzator.
Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in cantitati
suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.
Posturile de lucru, mobile sau fixe, situate la inaltime, vor fi dimensionate peste sarcina maxima
data de numarul de lucratori si de incarcaturile suplimentare.

VI.16 Manevrarea, transportul si depozitarea materialelor


Antreprenorii vor lua masuri tehnico-organizatorice pentru evitarea sau reducerea riscurilor de
accidentare si/sau afectare a sanatatii, determinate de manipularea manuala a maselor, luand in
considerare urmatoarele:
caracteristicile maselor;
efortul fizic necesar;
caracteristicile mediului de munca;
cerintele activitatii;
factori individuali de risc.
Pentru transportul materialelor vor fi asigurate mijloace mecanizate: macarale, elevatoare etc;
Este interzis transportul nemecanizat, prin purtare a maselor (saci cu materiale, rigips, materiale
placare, conducte, tubulaturi accesori, material lemnos, o.b. etc.) la etajele cladirii.
Materialele ambalate in saci sau containere trebuie sa fie asezate ordonat in stive pentru a le
asigura stabilitatea. Pentru prevenirea caderii/alunecarii accidentale sau prabusirii coletelor se vor
prevedea opritori si va fi limitata inaltimea stivelor.

Toate substantele inflamabile, grasimi, vopsele, etc. vor fi depozitate separat de alte materiale.
Fumatul va fi interzis in interiorul depozitului acestor substante si vor fi afisate panouri de avertizare
Fumatul interzis.
Depozitarea materialelor se va face n spaii special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe
teritoriul antierului inndu-se cont de riscurile pe care le implic manipularea i depozitarea
materialelor, conform actelor de nsoire de la productori i de condiiile de impact asupra mediului
(contaminri ale solului, aerului, apei etc).
Va fi interzis accesul persoanelor neautorizate in toate zonele de depozitare.
Se vor asigura ci de manipulare a materialelor n depozite. Acestea vor fi meninute n
permanen libere i curate (fr obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substane
etc.).Vor fi marcate cu vopsea galben.
Locul i cile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea rosie.
Aceste cai vor fi de asemenea meninute n permanent libere si curate.
Este recomandat evitarea stocarii de carburani n santier. n cazul c se va impune si stocarea de
carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare.
Amenajarea de magazii provizorii, altele dect cele puse la dispozitie prin facilittile organizrii de
santier, va fi admisa numai dup ce s-au luat toate masurile de securitate generale i speciale.

VI.17 Instalatii si utilaje pentru constructii


Vor fi organizate inspectii pentru a se asigura ca orice utilaj sau instalatie adusa pe santier sunt
in bune conditii de functionare.
Sefii de santier vor verifica:
-

La livrarea lor pe santier, fiecare componenta a instalatiei sau utilajului este in bune conditii de
functionare.

Componentele instalatiei vor fi supuse unui program de revizie si intretinere conform


programelor de mentenanta, pentru a fi asigurata buna functionare a instalatiei sau utilajelor.

Proprietarul echipamentului va prezenta managerului de proiect un act care sa confirme ca


echipamentul a fost revizuit si este pregatit pentru utilizare.

Toate testele, examinarile si controalele se desfasoara in conformitate cu legislatia in


vigoare si in conformitate cu inregistrarile pastrate conform planurilor de mentenanta.

In timpul perioadei de utilizare echipamentul/instalatia va fi verificata zilnic (inaintea inceperii


lucrului), pe baza unei liste de inspectie intocmita de reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie
apartinand antreprenorilor. Toate partile metalice ale utilajelor vor fi legate la instalatia de
impamantare.
O lista de verificare va include cel putin: dispozitive de siguranta ale echipamentului, instalarea
corecta a echipamentului si a avertismentelor ( texte sau pictograme) privitoare la potentialele riscuri
care apar in timpul functionarii.
Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor vor verifica
intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, conform graficului de mentenanta a echipamentului si
cu recomandarile producatorului.
Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie vor pastra inregistrari ale documentelor
mentionate mai sus.

Antreprenorii raspund daca deserventii/operatorii de echipamente/instalatii sunt autorizati si


pregatiti corespunzator sau nu. Antreprenorii vor prezenta documente in acest sens care vor ramane
permanent la seful de santier.
La orice problema de natura tehnica la defectarea dispozitivelor, intalatiilor sau utilajelor
acestea se predau la reparatii. Este interzisa repararea lor de catre lucratorii neautorizati si neinstruiti.
Se va opri lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident. Va fi
informat imediat conducatorul locului de munca, seful de santier.

VI.18 Instalatii de ridicat: conditii de utilizare si interferare


Toate utilajele de ridicat trebuie s fie verificate de organele competente ( ISCIR). Documente
doveditoare trebuie prezentate coordinatorului de ssm. Acesta nu va permite
punerea n functiune a unui utilaj de ridicat pn va verifica documentele de certificare.
Observatiile referitoare la utilajele de ridicat cu ocazia controalelor pe linie de securitate si
sanatate n munca vor fi mentionate n registrul de securitate ce se va pastra pe santier i va putea fi
pus la dispozitia ITM.
Dac o societate care are n dotare dispozitive de ridicat pune la dispozitia unei alte societati
utilajele sale, aceasta actiune nu se va face dect cu acordul prealabil al coordonatorului pe linie de
securitate i sanatate n munca. Societatea care este proprietara utilajului rspunde de siguranta tuturor
elementelor care servesc la executarea manevrei ( carlige, sufe, legtor de sarcin, persoana autorizata
care s efectueaze manevra ).
Pentru a se asigura o bun coordonare a macaralelor de la sol atat macaragii ct i legatorii de
sarcina vor fi dotati cu aparate de emisie receptie astfel ncat sa poata comunica ntre ei n bune
conditii.
Este interzisa trecerea cu ncarcatura pe deasupra zonelor n care se afla lucratori sau alte
persoane. Se va asigura ndepartarea tuturor persoanelor din raza de actiune a macaralelor inaintea
inceperii manevrelor de survolare.

VI.19 Protectia impotriva electrocutarii


Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de o societate
autorizata, care trebuie sa emit si buletine PRAM.
Aceste buletine trebuie s faca parte din documentatia generala a santierului aflata la
Coordonatorul de securitate si sanatate.
Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei
electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va face numai
de electricieni calificati, instruiti si autorizati.
Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleaz i exploateaza,
trebuie s respecte masurile de securitate:
- s fie ncuiate,
- s nu fie expuse intemperiilor (protejate),
- s fie dotate cu sisteme automate de ntrerupere a alimentarii cu energie electric n caz de
urgenta (sigurante automate i calibrate),
- s fie legate la centura de mpmntare-centura se verific periodic ( minim anual buletin
PRAM),
- s fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protecie si n perfect stare (nesparte
sau nefixate corespunztor).

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie
pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare
prin atingere directa sau indirecta.
Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si masinile
actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectate de la alimentarea cu energie
electrica.
Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea santierului, trebuie
sa fie identificate, verificate si semnalizate.
Conductorii electrici care alimenteaz antierul vor fi suspendati astfel nct s nu fie n pericol
de a fi agtati de utilajele care se deplaseaz n zon. Conductorii electrici nu vor fi pozati pe caile de
acces si de circulatie.
In apropierea cablurilor electrice subterane lucrrile de sptur se vor putea executa numai
dup ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, i numai sub controlul personalului de specialitate.

VI.20 Acordarea primului ajutor


Este obligatorie existanta unei incaperi destinata primului ajutor, echipata cu materiale
indispensabile primului ajutor.
Antreprenorii trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.
Spatiul destinat acordarii primului ajutor va fi amenajat si dotat de primul antreprenor venit pe
santier si transmis urmatorilor.
In caz de accident se acorda primul ajutor, apel telefonic la 112;
Se aduc la cunostinta conducatorului locului de munca, sefului de santier si coordonatorului in
cel mai scurt timp posibil accidentele suferite de propria persoana sau de alti lucratori;
Vor fi folosii pe antier numai muncitori api din punct de vedere medical i numai la lucrrile
pentru care au primit aviz medical. Este interzis cu desvrire utilizarea muncitorilor la activiti
pentru care nu au aviz medical.
Fiecare angajator i va instrui din rndul angajailor de pe antier o persoan n vederea
acordrii primului ajutor n caz de accidentare. Acesta va fi din rndul persoanelor care au cea mai
mare stabilitate pe antier pentru a fi n permanen prezent.
Prin grija angajatorilor se vor asigura condiii igienice de lucru, materiale pentru igiena
personal (spun, prosop, crem pentru ngrijirea minilor, etc.).
Pe timp clduros, cu temperaturi extreme, se vor lua msuri pentru protecia lucrtorilor prin
reducerea programului de lucru i acordarea apei minerale, ceaiuri, conform normelor n vigoare.
a. Electrocutare:
Se scoate accidentatul de sub aciunea curentului electric prin deconectarea poriunii din
instalaie n contact cu acidentatul, prin deconectare de la tablou sau prin smulgerea firelor.
ATENIE! se izoleaz i semnalizeaz zona afectat cu indicatoare de securitate i se intervine
cu materiale electroizolante (mnui, halat, salopet, lemn, plastic, etc.).
Se ntinde accidentatul pe un loc uscat, se trage capul victimei i se introduce sub ceaf un
suport de haine.
Se desface cmaa i se elibereaz cile respiratorii.
Se deschide gura i dac este cazul se elibereaz limba.
Se urmreste pulsul inimii i dac se impune se face respiraie artificial gur la gur (n cazul
cnd gura poate fi deschis) sau gur la nas, dup care operaia de reanimare se execut prin
micarea braelor apsate de coul pieptului.
Primul ajutor se execut pn la venirea personalului medical.
b. Rniri-hemoragii;

Se oprete sngele n zona afectat prin aplicarea unui garou deasupra rnii sau alt material
flexibil (tub de cauciuc, cravat, curea, sfoar, etc.) sau prin apsarea unui pansament direct pe
ran.
Se dezinfecteaz rana (cu ap oxigenat i tifon steril)
Se aplic pe ran cteva comprese sterile nct toat suprafaa s fie acoperit.
Se va transporta la prima unitate spitaliceasc.
c. Fracturi:
Fracturile pot fi nchise sau deschise. Primul ajutor va consta n:
- Imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confecionate din lemn sau carton.
- Transportul bolnavului la cabinetul medical sau spital.
- n cazul cnd accidentatul are o hemoragie, se procedeaz de urgena la oprirea acesteia prin
mijloacele cunoscute, se panseaz rana, se imobilizeaz fractura i se transport la spital.
n cazul fracturii coloanei vertebrale, accidentatul se va imobiliza pe un plan dur.
Se va aeza cu faa n sus, nct s se asigure permeabilitatea cilor respiratorii.
Se va transporta de urgen la spital.
d. Luxaii-entorse;
Se imobilizeaz provizoriu articulaia cu atele.
Se panseaz rana plaga (atunci cnd exist).
Se transport accidentatul la spital.
e. Arsuri:
Se scoate accidentatul din zona periculoas.
Se aplic comprese cu ap curat pentru a ntrerupe activitatea cldurii asupra esuturilor.
Dac hainele ard, se arunc peste victim o ptur sau hain.
Dac victima cere de but se va da ap ndulcita, ceai, limonad, etc.
n cazul arsurilor de natur chimic, dac substana este lichid, se impune splarea simpl, de
preferin cu ap cldu.
Se transport victima la spital.
Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unor imbolnaviri neasteptate.

VI.21 Prevenirea incendiilor


Antreprenorii vor desemna un numar corespunzator de lucratori drept responsabili, pentru a
asigura o preventie si evacuarea eficienta in cazul incendiilor.
Numele responsabililor in caz de incendiu si zonele pentru care sunt raspunzatori vor fi
introduse in documentele de prevenire a incendiilor afisate in zonele corespunzatoare. Lista va
cuprinde si numarul de telefon al brigazii de pompieri. Responsabilii in caz de incendiu vor fi
informati asupra locurilor in care exista pericol de incendiu si vor fi instruiti pentru utilizarea
extinctoarelor portabile.
Toti lucratorii, cu ocazia instructajului introductiv general, vor fi instruiti pentru procedeelor de
prevenire a incendiilor.
In timpul executiei lucrarilor pe santier vor fi respectate prevederiie cuprinse in Normele
generate de prevenire si stingere a incendiilor, precum si celelalte reglementari in vigoare referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor.

VI.22 Protectia contra incendiilor

Toate facilitatile de pe santier: birouri, magazii, baraci, depozite, vor fi dotate cu extinctoare
adecvate.
Se vor asigura in interiorul santierului: cantitatea de apa necesara, pompele si furtunurile
necesare, precum si numarul prescris de panouri de incendiu, echipate cu stingatoare, lazi de nisip si
unelte specifice.
Pichetele echipamentului PSI vor fi dotate astfel:
Extinctoare si alte materiale (nisip, galeti, lopeti, etc), conform legislatiei in
vigoare;
Numerele de telefon ale celei mai apropiate brigazii de pompieri;
Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu, la sursele de apa
prevazute in acest scop.
Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunzatoare de alte constructii in functie
de natura materialelor depozitate.
Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor se vor asigura ca
toate echipamentele utilizate pentru taiere sau sudura cu gaz sunt prevazute cu ventile si dispozitive de
impiedicare a intoarcerii flacarii.
Toate birourile, magaziile, etc.vor fi dotate cu panouri de avertizare, cum ar fi: Fumatul
Interzis, ,, Iesire in caz de incendiu, etc.

IN CAZ DE ACCIDENT/ INCENDIU


Nr. de telefon 112
Sunati la Conducerea santierul, telef.______________
Conducerea firmei, telef._______________
Prezentati-va si spuneti :
1)

DACA VA SITUATI PE SANTIER


(Precizati locul.................)

2)

PRECIZATI TIPUL ACCIDENTULUI


(Cadere , rana , incendiu, surpare, asfixiere, etc.)

3)

SEMNALATI NUMARUL DE RANITI SI STAREA LOR


(Daca sangereaza, daca este(sunt) constient(i), daca respira)

4)

FIXATI UN PUNCT DE INTALNIRE


(Trimiteti pe cineva la punctul de intalnire, pentru a ghida ajutoarele)

5)

NU INCHIDETI NICIODATA PRIMUL


(A nu inchide niciodata telefonul fara acordul interlocutorului).

Nu miscati niciodata victima

Nu dati niciodata de baut victimei


Inlaturati persoanele curioase

6.23 Curatenia si dezinsectia satierului


Antreprenorull va avea la dispozitie un numar suficient de containare selective (pentru moloz,
metale, plastic, gunoi menajer ) si va asigura evacuarea deseurile pe toat durata lucrarilor. n acest
scop beneficiatul este obligat s ncheie un contract cu o societate specializata.
Toate deseurile si ambalajele existente la locurile de munca vor fi colectate si transportate la
zona de depozitare.
Fiecare subantreprenor va sorta i transporta cu mijloace adaptate toate deeurile pn la
containere.
Este interzis evacuarea molozului i a deseurile prin gaurile tehnologice sau aruncarea de la
inaltime.
Toi subantreprenorii vor trebui s demonteze i s compacteze ambalajele i cartoanele
voluminoase.
Fiecare subantreprenor are obligatia s asigure curatarea zonei sale de lucru si s mentin cile de
acces curate, n caz contrar va fi sanctionat.
Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatiilor din cadrul organizarii de santier
(birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.
Toate spatiile vor fi dezinfectate la intervale care nu vor depasi 3 luni, pentru a elimina
parazitii.

VI.24 Obligatiile privind mediul de munca al santierului


Riscurile mediului de munca apar si datorita existentei conductelor ingropate si a cabluri
electrice sub tensiune. Cu planurile primite de la posesorii utilitatilor se va face localizarea cu
ajutorul aparatelor si prin investigare manuala, lucrarile desfasurandu-se sub supraveghere
competenta. Traseele vor fi semnalizate.
In cazul in care in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu
s-au cunoscut dinainte, se intrerup imediat lucrarile si se evacueaza lucratorii. Lucrarile vor putea
continua numai dupa identificarea, stabilirea si convocarea propietarului, impreuna cu care se vor
lua masurile corespunzatoare de securitate.

VI.25 Servituti impuse antreprenorilor (executantilor) datorita activitatii


reciproce sau de activitatile care se desfasoara in vecinatatea santieruluimediul inconjurator
Inaintea inceperii lucrarilor antreprenorul va lua masuri pentru semnalizarea si imprejmuirea
santierului, iar la punctele de acces se vor pune placarde de avertizare privind interzicerea accesului
persoanelor straine. Antreprenorul general va monta la intrarea in santier un panou de semnalizare a
riscurilor de accidentare.
Activitile executanilor se vor desfura exclusiv n spaiul mprejmuit care aparine antierului,
fr a aduce prejudicii terenului exterior acestei suprafee.

Pentru protejarea vecinatatilor santierului (constructii existente sau zone pietonale) vor fi luate
masuri colective de protectie prin construirea de paravane de protectie sau alte structuri metalice
temporare acoperite cu plase continui de protectie, impotriva caderii de scule, materiale etc. Solutia
tehnica va fi analizata si aprobata in cadrul sedintei de securitate si sanatate in munca.
Este interzis ptrunderea lucrtorilor n spaii, terenuri sau alte utiliti din afara perimetrului
mprejmuit.
Se interzice aruncarea deeurilor menajere, a resturilor de materiale de construcii sau demolri n
afara perimetrului.
n situaia executrii de faze succesive pe acelai amplasament, acesta se va preda de la primul
executant la urmtorul cu proces verbal, menionndu-se n mod deosebit locurile periculoase (goluri,
gropi, substane periculoase, etc.) i msurile luate pentru eliminarea riscurilor. n situaia cnd cei doi
nu pot s se ntlneasc direct, predarea - primirea amplasamentului se va face prin intermediul
antreprenorului general.
nainte de nceperea lucrului la un nou loc de munc i n fiecare diminea conductorul locului de
munc se va asigura c activitile desfurate nu prezint pericol pentru lucrtorii proprii sau pentru
lucrtorii altor societi i numai dup aceea va ncepe lucrul.
Se va evita producerea de zgomote puternice care pot deranja activitile care se desfoar n
vecintate sau locuitorii din zon.
Prin traficul de pe santier si zonele locuite se vor lua masuri pentru mentinerea basculantelor curate
si evitarea depunerilor de noroi pe carosabil.
-

Masurile de prevenire a riscurilor santierului asupra vecinatatilor se vor referii la:


ingradirea si semnalizarea santierului;
mijloace corespunzatoare pentru evacuarea materialelor de la inaltime;
ingradirii pe verticala pentru prevenirea caderii de obiecte pe trecatorii din vecinatate;
spalarea utilajelor la iesirea din santier;

VI.26 Obligatiile de coordonare privind prevenirea riscurilor generate de


interferenta activitatilor desfasurate pe santier
Interferenta activitatilor executate pe santier duce la aparitia:
riscurilor lucrarilor cand se lucreaza simultan;
Antreprenorul general intocmeste graficul de lucrari pe saptamani, care serveste analizei
riscurilor in activitatile desfasurate simultan. Toti executanti trebuie sa cunoasca graficul de lucrari.
Graficul este instrumentul de baza pentru stabilirea conditiilor de securitate si sanatate pentru santier
sau pentru un singur antreprenor.
Antreprenorii actualizand permanent graficul de lucrari pot alege metodele de lucru
corespunzatoare.
Graficul de lucrari reprezinta baza discutiei si colaborarii executantilor.
riscurilor lucrarilor aferente succesiunii activitatilor;
Orice interferenta de lucrari se va semnala managerului de proiect. Cu ocazia sedintelor
saptamanale, acesta se va consulta cu coordonatorul pe linie de securitate i sanatate n munca,
antreprenorii i cu responabilii cu securitatea i sanatatea n munca ai subantreprenorilor i vor lua
decizii prin care s se asigure:
- curatenia zonelor de acces,
- iluminarea provizorie a zonelor comune de circulaie.
Se vor analiza:
- modul de suprapunere a lucrrilor (orar),
- cine face proteciile colective,

dac o activitate desfasurata de o societate impune demontarea protectiilor colective cine i


cnd va asigura remontarea acestora,
modul de utilizare a echipamentelor i dispozitivelor puse la dispozitie n comun pentru
rezolvarea operativ a anumitor operatiuni (de exenplu: ridicari de materiale, executarea de
sapaturi, acoperiri de goluri)

Din analiza activitatilor ca sursa de riscuri se detecteaza riscurile si pot luate masurile de
prevenire corespunzatoare.

CAPITOLUL VII.
ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE (GENURILE DE LUCRARI)
DESFASURATE IN CADRUL SANTIERULUI CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTEBIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ NAPOCA STR. AL.
VAIDA VOIEVOD NR. 53-55

Personalul delegat n antier a societii execut lucrri de construcii civile care n


ansamblul lor conin lucrri de: foraje pentru realizare piloti, sptur manual, sptur
mecanizat cu excavatorul, sptur n teren cu perete n taluz, sptur n teren cu perei
sprijinii, demolri ziduri, betoane, prepararea betonului i mortarului, turnarea betonului n
cofraje, fasonarea i montarea armturilor de oel-beton, lucrri de zidrie i tencuieli,
executarea fundaiilor, executarea zidriilor, executarea tencuielilor, schele, esafodaje, scri
finisaje, zugrveli i vopsitorii, lucrri de placare (gresie, faian, pietre, pavaj, nvelitori).

CAPITOLUL VIII.
IDENTIFICAREA / EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE LUCRARILE
DESFASURATE IN CADRUL SANTIERULUI CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTEBIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ NAPOCA STR. AL.
VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Factorii de risc care, prin manifestare pot cauza vtmri grave, pot conduce la invaliditi sau chiar
deces, sunt prezentati n tabelul urmtor :
Nr.
crt.
1.

2.

3.

MASURI PROPUSE
Nominalizarea masurii
Masuri organizatorice:
Ingroparea sub pamant in cursul
-Sprijinirea corespunzatoare a peretilor
executarii lucrarilor de sapare
sapaturilor sau executarea acestora intr-un
manuala a fundatiei.
asemenea mod incat riscul de surpare sa fie
redus la minim.
Msuri tehnice:
-Dotarea locurilor de munca cu echipamente
de protecte colectiva pentru incadrarea in
nivelul de zgomot conform
HG 493/2006.
Msuri organizatorice:
-Dotarea
lucratorilor
cu
echipamente
Zgomot
si
vibratii
datorate individuale de protectie a aparatului auditiv
echipamentelor
tehnice
(ex. (antifoane), pentru situatia cand nu se poate
pikamer) utilizate in procesul de diminua nivelul de zgomot la nivelul cerut de
munca pe santier.
legislatie.
-Verificarea periodic a modului de utilizare a
mijloacelor de protecie din dotare.
-Masurarea periodica a nivelului de zgomot la
locul de munca.
- Efectuarea controlului medical periodic cu
orientare ctre investigaiile aparatului
auditiv.
Pulberi pneumoconiogene rezultate Msuri organizatorice:
in urma executarii lucrarilor
-Aspirarea / ventilarea spatiilor unde urmeaza
specfice de manipulare materiale si a se lucra.
deseuri de constructii: ciment, var,
-Stropirea cu apa a zonei de lucru in situatia
pulberi caramida, SiO2, etc).
degajarii masive de praf.
-Dotarea cu echipament individual de
FACTORI DE RISC

protectie conform HG1048/2006.


-Instruirea lucratorilor privind consecintele
nepurtarii echipamentului individual de
protectie.
4.

Lipsa instructiunilor proprii de


sanatate si securitate in munca si
/sau nerespectarea acestora.

5.
Lipsa sculelor si uneltelor de
munca corespunzatoare si/sau
neutilizarea sculelor si a
dispozitivelor de lucru adecvate
sarcinii de munca.
6.

Solicitare fizica:
- efort dinamic la manipularea unor
mase grele;
- poziii de lucru forate i vicioase
la executarea unor operaii.

7.

Deplasari cu pericol de cadere de la


inaltime (de la etajele superioare ale
constructiilor in timpul efectuarii
sarcinii de munca).

8.

Neutilizarea sau utilizarea gresita a


echipamentului individual de
protecie i a celorlalte mijloace de
protecie din dotare.

9.

Lovire ,strivire de catre utilajele

Masuri tehnice:
-Elaborarea documentatiei in conformitate cu
cerintele Legii 319/2006 si a organizarii de
santier cu respectarea cerintelor minime de
securitate din HG 300/2006.
-Instruirea lucratorilor cu cerintele din
documentatia tehnica.
-Constientizarea
lucratorilor
privind
consecintele nerespectarii cerintelor din
documentatia tehnica si de securitate si
sanatate in munca.
Masuri organizatorice:
-Aplicarea unei politici adecvate de achizitii a
echipamentelor de munca - inca din faza de
organizare de santier - care sa asigure
cerintele de securitate din HG1146/2006.
-Instruirea lucratorilor cu cerintele tehnice de
utilizare si de securitate in munca.
Masuri tehnice:
-Amenajarea ergonomica a locurilor de
munca de pe santier cu respectarea cerintelor
minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca (HG 1051 / 2006).
-Efectuarea controlului medical periodic cu
orientare catre afectiunile osteo-musculoarticulare.
Msuri organizatorice:
-Dotarea locului de munca cu protectori care
sa reduca riscul caderii de la inaltime.
-Interzicerea ndeprtrii dispozitivelor de
protecie.
-Delimitarea si semnalizarea cailor de acces
in zona de lucru conform HG 971/2006.
-Instruirea lucratorilor privind respecatrea
zonelor de lucru precum si a modului de
utilizare a cailor de acces.
-Organizarea lucrarilor astfel incat sa fie
evitat lucru simultan la nivelele superioare
cind exista riscul de accidentare.
-Purtarea echipamentului individual de
protectie.
Msuri organizatorice:
-Dotarea cu echipamente de protectie care sa
respecte cerintele HG1048/2006.
-Verificarea, de catre seful de santier, a
purtarii echipamentului de protectie din
dotare.
Msuri organizatorice:

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

-Instruirea lucratorilor privind zona de


siguranta a utilajelor utilizate in procesul de
munca.
folosite in procesul de munca
-Interzicerea transportarii persoanelor pe
(buldoexcavator, autobasculanta,
utilaje sau pe incarcatura acestora.
etc.) sau de catre obiecte aflate in
-Utilizarea echipamentului individual de
faza de balans.
protectie.
-Instruirea lucratorilor privind utilizarea
corecta a semnalelor folosite la dirijarea
utilajelor de ridicat si transportat.
Msuri organizatorice:
-Asigurarea zonei de lucru impotriva caderii
obiectelor de la inaltime : prevederea de
paravane, ingradiri, carcasari, etc.
Cadere, rasturnare materiale
-Delimitarea si semnalizarea cailor de acces
prefabricate (ex. pietre, borduri,
in zona de lucru conform HG 971/2006.
dale), grinzi din lemn, jgheaburi,
-Instruirea lucratorilor privind respecatrea
tobogane pentru evacuare deseuri,
zonelor de lucru precum si a modului de
etc.
utilizare a cailor de acces
Cadere de obiecte si materiale de la
-Organizarea lucrarilor astfel incat sa fie
inaltime (de la etajele superioare).
evitat lucru simultan la nivelele superioare
cind exista riscul de accidentare.
-Purtarea echipamentului individual de
protectie.
Proiectare particule, in special in
Msuri organizatorice:
ochi (beton, pietre, etc.) rezultate in -Dotarea cu echipament individual de
urma executarii lucrarilor
protectie selectat conform HG1048/2006.
(ex.sapaturi, spargeri,etc)
Msuri organizatorice:
Radiatii rezultate in urma
-Dotarea cu echipament individual de
procedeului de sudare
protectie selectat conform HG1048/2006.
Explozii si/sau incendii datorita
Masuri organizatorice:
atingerii in timpul efectuarii
-Oprirea lucrului si intreruprea alimentarii cu
operatiilor de sapare a unor
energie electrica, evacuarea zonei si
conducte de gaz sau proietcile
anuntarea serviciilor de urgenta specializate
aflate in pamant
Ranire / lovire datorita uneltelor de Msuri organizatorice:
lucru.
-Dotarea cu echipamente de munca care sa
Tiere, nepare la manipularea
respecte cerintel HG1146/2006.
materialelor si a uneltelor de
-Dotarea cu echipament individual de
munca.
protectie selectat conform HG1048/2006.
Msuri organizatorice:
Cadere in gropile sapate si neprotejate
-Protejarea sapaturilor efectuate pe santier
de pe santier.
conform cerintelor HG300/2006.
Curent electric:
Electrocutare prin atingerea
direct a echipamentelor electrice si
cablurilor de alimentare aflate sub
tensiune datorit:
- defectelor de izolaie ale
echipamentelor tehnice electrice;
- defectelor de protecie,

Msuri tehnice:
-Respectarea distantelor admise fata de
instalatiile sub tensiune (a persoanelor sau
dispozitivelor de lucru).
-Intreruperea tensiunii atunci cand nu se pot
respecta distantele admise fata de instalatiile
sub tensiune (inclusiv apropierea sculelor sau
a altor dispozitive de lucru).

17.

18.

19.

-Efectuarea verificarilor periodice ale


instalatiilor de protectie ale instalatiilor
electrice.
-Efectuarea lucrarilor de intretinere periodica
a echipamenetelor tehnice electrice (inclusiv
inchideri,
carcasari,
inscriptionari
de
avertizare si interzicere).
-Utilizarea doar a echipamentelor tehnice
carcasare, ngrdire etc;
electrice ce respecta cerintele de securitate,
- perforarea cu uneltele de
cerinte atestate de declaratia de conformitate
munca a unor cabluri aflate sub
si marcajul de securitate (CE).
tensiune in zona de executare a
Msuri organizatorice:
lucrarilor (saparea unor santuri,
-Executarea lucrarilor de montare si
canale, etc.);
intretinere a echipamentelelor tehnice
-depasirea limitei admise fata
electrice de catre personal specializat si
de instalatiile electrice aflate sub
autorizat pentru aceste lucrari.
tensiune.
-Instruirea lucratorilor cu privire la modul de
utilizare a echipamentelor tehnice electrice.
-Respectarea instructiunilor de utilizare a
echipamentelor tehnice electrice.
-Efectuarea
de
sapaturi
conform
documentatiei tehnice, documentatie ce
trebuie sa cuprinda si eventualele retele
electrice aflate sub tensiune si masurile care
se impun la astfel de lucrari.
Curent electric:
Msuri tehnice:
Electrocutare prin atingerea
-Efectuarea verificarilor periodice ale
indirect a elementelor metalice
instalatiilor de protectie, de legare la nul si
ajunse accidental sub tensiune
pamant (masurarea rezistentei de dispersie a
datorita:
prizelor si legaturilor la pamant).
- echipamentelor tehnice
-Efectuarea lucrarilor de intretinere periodica
electrice defecte;
ale instalatiilor si echipamentelor electrice.
- circuitelor de protectie
-Verificarea existentei si a corectei functionari
necorespunzatoare;
(reglaje, calibrari) a doua masuri de protectie
- lipsei unor elemente sau impotriva electrocutarii prin atingere indirecta
circuite de protecie.
(una principala si una suplimentara) conform
normelor in vigoare (HG 1146/2006).
Masuri organizatorice:
-Executarea lucrarilor de intretinere ale
instalatiilor de protectie, de legare la nul si
pamant de catre personal specializat si
autorizat pentru aceste lucrari.
-Instruirea personalului cu privire la modul de
utilizare a aparaturii electrice din dotare.
Msuri organizatorice:
-Respectarea masurilor de securitatea muncii
Temperatura aerului ridicat vara i
la executarea lucrarilor in conditii de
sczut n anotimpul rece.
temperaturi extreme (foarte ridicate) in
conformitate cu OUG 99 / 2000.
Atingerea de obiecte periculoase la Msuri organizatorice:
efectuarea
sapaturilor:
a -Elaborare plan de interventie pentru situatii
proiectilelor neexplodate, cabluri de urgenta.
electrice subterane sub tensiune,

etc.

20.

21.

22.

-Instruirea
lucratorilor
privind
manipularea materialelor explozibile.

-Instruirea personalului privind modul de


actiune in situatii de urgenta.
Masuri tehnice:
-Elaborare plan de interventie pentru situatii
de urgenta.
Calamiti
naturale:
surpri,
Masuri organizatorice:
prabusiri de arbori, trasnet, furtuni
-Intreruperea lucrarilor in cazul calamnitatilor
violente, inundatii, etc.
naturale.
-Instruirea lucratorilor privind modul de
actiune in situatii de urgenta.
Masuri tehnice:
-Amenajarea ergonomica a locurilor de
Cadere de la acelasi nivel prin
munca cu respectarea cerintelor minime de
impiedicarea in diverse obiecte
securitate si sanatate pentru locul de munca
ramase pe jos , deseuri neevacuate, (HG 1091/2006).
mazga, polei, etc.
Masuri organizatorice:
-Asigurarea curateniei pe santier, stabilirea
spatiilor de depozitare a deseurilor, etc.
Msuri organizatorice:

-Instruirea lucratorilor privind cunoasterea si


Nesincronizarea la lucrul n echip respectarea semnalelor de dirijare si pilotare.
(ex. transport materiale la inaltime, -Respectarea dispozitiilor sefului de echipa.
efectuare cofraje, etc).
-Supravegherea din partea sefului de echipa a
unor lucrari si manevre cu grad ridicat de
complexitate.
23. Folosirea de mijloace improvizate
Msuri organizatorice:
pentru asigurarea impotriva
-Ancorarea pieselor conform normelor si
deplasarilor necontrolate.
instructiunilor de securitate a muncii.
-Utilizarea de mijloace corespunzatoare
impotriva deplasarilor necontrolate.
-Instruirea lucrtorilor privind modul de
asigurare impotriva deplasarilor necontrolate.
24. Staionri n zone periculoase, Msuri organizatorice:
deplasari pe utilaje sau pe -Delimitarea si semnalizarea cailor de acces
incarcatura acestora (in raza de in zona de lucru conform HG 971/2006.
actiune a
buldoexcavatoarelor, -Instruirea lucratorilor privind respecatrea
automacaralelor, pe caile de acces zonelor de lucru precum si a modului de
auto, sub sarcina mijloacelor de utilizare a cailor de acces si a riscurilor
ridicat, in cupa buldoexcavatorului, potentiale la nerespectarea sarcinilor de
etc.).
munca.
25. Utilizarea incorecta a
Msuri organizatorice:
echipamentelor tehnice de munca
-Instruirea lucratorilor privind utilizarea
(suprasolicitari, utilizarea in alte
echipamentelor de munca.
scopuri decat destinatia acestora).
-Lucratorii vor utiliza echipamentele de
munca numai la lucrari pentru care sunt
destinate acestea.
26.

Efectuare de operaii neprevzute


prin sarcina de munc:

Msuri organizatorice:
-Respectarea sarcinilor de munca si a

27.

28.

- alimentarea sau oprirea


alimentrii cu energie (curent
electric);
- ntreruperea funcionrii
echipamentelor tehnice.
Executarea sarcinilor de serviciu in
stare de oboseala avansata, sub
influenta bauturilor alcoolice, a
drogurilor sau a unor medicamente
sedative.

Nerespectarea regulilor de
circulatie pe drumurile publice in
deplasarea de la domiciliu la lucru
si invers:
- lovire de catre mijloace de
transport;
- caderi de la acelasi nivel:
- prin dezechilibrare;
- alunecare;
- mpiedicare.

dispozitiilor sefilor ierarhici;


-Lucratorii vor executa numai lucrari pentru
care sunt calificati, instruiti corespunzator si
imputerniciti (prin fisa postului).
Msuri organizatorice:
-Interzicerea consumului de bauturi alcoolice
de catre personal in timpul executarii
sarcinilor de serviciu.
-Prezentarea lucratorilor la serviciu odihniti si
fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice,
drogurilor sau medicamentelor interzise.
-Verificarea periodica de catre seful ierarhic.
Msuri organizatorice:
-Instruirea lucrtorilor privind respectarea
regulamentului de circulaie rutier i a
restriciilor legate de zonele de circulaie
feroviar.

29.

Msuri organizatorice:
Temperatur cobort a suprafeelor -Respectarea sarcinilor de munca.
metalice atinse n anotimpul rece -Evitarea contactului cu suprafete foarte reci.
(piese, unelte obiecte, materiale).
-Utilizarea echipamentului individual de
protectie acordat.
30.
Msuri organizatorice:
-Respectarea masurilor de securitatea muncii
Intemperii (ploaie, ninsoare, vant,
la executarea lucrarilor in conditii de
ceata, umiditate).
temperaturi extreme (foarte ridicate) in
conformitate cu OUG 99 / 2000.
31. Solicitare psihic:
Msuri organizatorice:
- ritm de munc mare;
-Stabilirea sarcinilor de munca in concordanta
- operaii repetitive de ciclu cu capacitatile si pregatirea lucratorilor.
scurt;
-Programarea riguroasa a sarcinii de munca;
- monotonia muncii.
-Efectuarea pauzelor in cazul unor
suprasolicitari.
-Delegarea raspunderii conform competentei
lucratorilor.
In condiiile n care angajatorul asigur dotarea cu echipament individual de protecie, ia masurile
tehnice, sanitare, organizatorice i de alta natura privind securitatea i sntate n munc, asigur
msurile de protecie colectiv i instructajul lucrtorilor, acetia sunt obligai s respecte dispoziiile
primite i s desfoare orice activiti cu atenie i numai daca sunt api pentru lucru.
In caz contrar, lucrtorii sunt pe deplin responsabili pentru consecinele care pot rezulta, consecine
care le pot produce de la vtmri uoare, pana la invaliditi sau deces.

CAPITOLUL IX.
MASURI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
SPECIFICE LUCRARILOR DESFASURATE IN CADRUL SANTIERULUI
CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICIID+P+10E+Eth CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
IX.1. - INSTRUCTIUNI SPECIFICE DE LUCRU SI S.S.M.
PE GENURI DE LUCRARI
LUCRARI DE SAPATURI SI SPRIJINIRI DE MALURI
1.Instructiunile proprii de securitatea si sanatatea muncii pentru lucrari de sapaturi cuprind prevederile
de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
2.Operatiile de sapaturi se vor executa numai de personal calificat si instruit special pentru operatiile
respective.
3.Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu inainte de proba practica,
examen si concurs de catre un medic de medicina muncii.
4. Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, instructajul periodic se va efectua
lunar.
Este obligatoriu efectuarea unui instructaj zilnic de securitate a muncii la inceperea lucrului, la locul de
munca de catre conducatorul formatiei de lucru timp de 5-10 minute.
5. Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante.
6.Toti lucratorii de la acest loc de munca sunt obligati sa utilizeze echipament individual de protectie
prevazut in Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protectie.
7.Este obligatoriu ingradirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a
lucrarilor ce prezinta pericol, cu benzi de avertizare de culori galben-negru sau alb-rosu si cu panouri
de semnalizare (avertizare, obligativitate, interdictie).
8.Lucratorii din santiere vor putea fi utilizati numai la lucrarile si in zonele de lucru pentru care i s-a
facut instructajul de securitate a muncii corespunzator.
9.La executarea sapaturilor trebuie respectate urmatoarele masuri de securitate si sanatate in munca:
-se interzice formarea de console de pamant la partea superioara a taluzului
-starea de echilibru a rocilor, precum si starea sustinerilor trebuie sa fie supravegheate
-trebuie sa fie indepartate de pe taluzuri bicatile de roca de desprinse sa care tind sa se desprinda
-asigurarea cu mijloace necessare evacuarii inflitratiilor de apa
-nu trebuie sa se permita accesul persoanelor deasupra frontului de lucru, in limitele taluzului natural al
rocilor sau in raza de actiune a echipamentelor de munca (utilajelor)

-intrarea si iesirea personalului din gropile (santurile) sapate trebuie sa se faca prin locuri special
amenajate si indicate de catre constructor
-dupa executarea sapaturilor in spatii limitate cu echipamente mecanizate este interzisa intrarea
oamenilor in aceste sapaturi pana nu se executa sprijiniri de maluri
10.Atunci cand pe teritoriul unde urmeaza sa se execute lucrari exista conducte si instalatii subterane,
inceperea lucrarilor trebuie sa se faca in baza unui accord scris incheiat intre executant si agentul
economic care exploateaza instalatiile subterane.
11.In situatia in care exista instalatii subterane lucrarile trebuie sa se execute sub supraveghere tehnica
permanenta.
12.Cand se executa sapaturi in apropierea cablurilor electrice subterane aflate sub tensiune, lucrarile nu
trebuie sa se efectueze decat dupa intreruperea curentului electric
13.In situatia in care intreruperea curentului electric nu se poate face, lucrarile de sapaturi in apropierea
cablurilor electrice trebuie sa se execute numai dupa ce au fost luate masuri de securitate si sanatate in
munca privind protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
14.Saparea pamantului in apropierea cablurilor electrice aflate sub tensiune este permisa numai cu
ajutorul cazmalelor izolate, fara a se executa lovituri bruste si numai sub supravegherea conducatorului
locului de munca.
15.Inainte de inceprea lucrarilor de sapaturi trebuie luate masuri pentru indepartarea de pe
amplasamentul lucrarii respective, acolo unde este cazul, a apelor de suprafata din vecinatati.
16.Trebuie sa se degajeze, inainte de incerea lucrului, frontal de lucru de orice obiect care ar putea
impiedica desfasurarea lucrului in conditii normale
17.La executarea sapaturilor manuale, distanta dintre lucratori trebuie sa fie de cel putin 2 metrii.
18.Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0.5 metrii fata de
marginea sapaturii.
19.Coborarea lucratorilor in santuri, gropi, etc. trebuie sa se faca numai pe scari sau rampe de acces
prevazute cu mana curenta. Coborarea prin locuri neamenajate este strict interzisa.
20.In zona executarii sapaturilor este strict interzisa circulatia sau stationarea persoanelor.
In cazul in care in timpul lucrului se constata existenta unor munitii ramase neexplodate trebuie sa se
opreasca executarea lucrarii, sa se indeparteze personalul din zona sis a se anunte organelle
competente, in vederea inlaturarii pericolului cauzat de acestea. Reluarea lucruli se va face numai dupa
primirea avizului pentru executarea de lucrari din partea organelor competente, si cu luarea unor
masuri de securitate, stabilite de conducerea santierului.
21.Inclinarea peretilor sapaturilor cu pereti nesprijiniti, cu adancimi mari este recomandat sa se
efectueze conform celor prezentate in tabel:

Felul terenului

Teren de
umplutura, nisip
pietris
Nisip argilos
Argila nisipoasa
Argila
Loess uscat

Unghiul dintre
directia taluzului
si orizontala
(gade)
(Adancime pana
la 3 m)
39

Raportul dintre
inaltimea
taluzului si
protectia pe
orizontala a
taluzului
1: 1.25

Unghiul dintre
directia taluzului
si orizontala
(gade)
(Adancime mai
mare de 3 m)
34

Raportul dintre
inaltimea
taluzului si
protectia pe
orizontala a
taluzului
1:1.50

56
56
63
63

1:0.67
1:0.67
1:0.50
1:0.50

45
53
56
53

1:1.00
1:0.75
1:0.67
1:0.75

22.Inclinarea taluzului sapaturilor cu pereti nesprijiniti, executate in terenuri supraumiditate, trebuie sa


se faca pe baza de proiect.
23.Efectuarea lucrarilor de sapaturi care au pereti in taluzuri ( fara sprijinitori), dar care au fost supuse
umidificarii dupa aexecutarea totala sau partiala a sapaturlor este permisa cu conditia luarii masurilor
de evitare a surparii malurilor.
24.La lucrarile executate in taluzuri cu inaltimea mai mare de 3 m si cu o adancime mai abrupta de 1:1
sau in cazul unei suprafete umede a taluzului cu o inclinare mai mare de 1:2, salariatii trebuie sa
lucreze dotati cu echipamentul individual de protectie (casca, centura de siguranta sau ham, cizme)
25.E interzisa statioanarea lucratorilor in timpul pauzelor, in santuri, gropi etc.
26.Sprijinirea sapaturilor pentru santuri cu o adancime maxima de 5m trebuie sa se execute din dulapi
si lemn rotund (conform normelor tehnice in vigoare) iar pentru o adancime mai mare de 5m
sprijinirile trebuie facute dupa proiecte special intocmite, calculate sa reziste eventualelor impingeri
ale terenului
27.In cazul in care se folosesc elemente de sprijinire din inventar, pentru adancimi de pana la 5m, se
vor respecta urmatoarele conditii:
a. dulapii folositi pentru sprijiniri sa aiba grosimea de cel putin 5cm iar latimea intre 20-24cm, lipiti de
peretele sapaturii si presati la fiecare 1,5-2m cu proptele asezate in aceeasi sectiune perpendicular si
orizontal
b. dulapii verticali trebuie sa iasa din sant cu cel putin 15cm, pentru a forma un parapet care sa
previna caderea materialului si a pamantului in groapa.
28.Pentru terenuri miscatoare sau cand se intalnesc izvoare de apa subterana, canale vechi, conducte
care ameninta sa se sparga, sprijinirea se face cu palplanse de lemn de minim 6cm grosime sau cu
palplanse metalice
29.Executarea sapaturilor in terenuri saturate cu apa (terenuri curgatoare) trebuie facuta conform
proiectelor special calculate , in care se vor prevedea metodele de consolidare a peretilor, coborarea
artificiala a panzei freatice, astfel ca lucrarile sa se poata efectua in conditii de securitate
30.Sprijinirile trebuie continuu controlate si intretinute, luandu-se masuri imediat ce apar alunecari,
crapaturi, deformatii periculoase sau slabirea spraiturilor
31. Inainte de montarea sprijinirilor se verifica verticalitatea perfecta a peretilor santului. Nu este
permis a se monta sprijiniri la santuri care se largesc spre fund deoarece exista pericolul prabusirii
intregii sprijiniri.
32.Executarea unor lucrari pe timp de noapte se poate face cu luarea urmatoarelor masuri:
- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga zona de lucru
- dotarea lucratorilor ce lucreaza cu mijloace de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant
- vopsirea carligului si a cablurilor de legatura, la mijloacele de ridicat, cu culori reflectorizante
- actionarea dispozitivelor de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat
- dotarea cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat
- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialelor
- iluminarea cailor de acces
33.Pentru iluminatul local al locurilor de lucru se va utiliza :
- tensiunea de 24V, pentru lucrul in conditii normale
- tensiunea de 12V , in cazul in care se lucreaza in locuri cu umezeala excesiva, pe mese metalice
sau in locuri cu degajari de aburi si emanatii de gaze.
34.Utilajele, mecanismele si aparatele electrice trebuie obligatoriu legate la instalatia de punere la
pamant, a carei rezistenta va fi mai mica de 4 ohmi.
35.Este interzisa coborarea materialelor in groapa de fundatie prin aruncarea lor.
36.Lucratorii care lucreaza in aceste activitati vor fi instruiti pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidentare pentru toate categoriile de riscuri ce pot apare la executarea lucrarilor .

LUCRARI DE UMPLUTURI SI COMPACTARE


1. Instructiunile proprii de securitata si sanatatea muncii pentru lucrari de umpluturi si compactri
cuprind prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a mbolnavitilor
ptrofesionale.
2. Operatiunile de umpluturi si compactare se vor executa numai de personal calificat si instruit special
pentru operatiunile respective.
3. Examenul medical n vederea ncadrrii in munca se efectuaza obligatoriu nainte de proba
practica,examen si concurs de catre un medic de medicina muncii.
4. Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, instructajul periodicse va efectua
lunar. Este obligaroriu efectuarea unui instructaj zilnic de securitate a muncii la inceperea lucrului, la
locul de munca de catre conducatorul formatiei de lucru timp de 5-10 minute.
5. Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante.
6.Toti lucratorii de la acest loc de munca sunt obligati sa utilizeze echipament individual de protectie
prevazut in Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protectie.
7.Este obligatoriu ingradirea si semnalizarea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor , respectiv a
lucrarilor ce prezinta pericol, cu benzi de avertizare de culori galben-negru sau alb-rosu si cu panouri
de semnalizare (avertizare, obligativitate, interdictie).
8.Lucratorii din santiere vor putea fi utilizati numai la lucrarile si in zonele de lucru pentru care i s-a
facut instructajul de securitate a muncii corespunzator.
9 Indepartarea sprijinirilor din santuri se face cu mare precautie deoarece se pot provoca prabusiri
de maluri cu accidente grave
10 Indepartarea sprijinirilor santurilor se face de jos in sus, pe masura astuparii acestora cu pamant
si sub stricta supraveghere a conducatorului lucrarii. Numarul de dulapi care se indeparteaza
simultan pe verticala va fi de cel mult 3 pe terenuri tari si de cel mult 1 pe terenuri usoare. In
timpul indepartarii dulapilor se monteaza spraituri provizorii la sprijinirile orizontale si cadre de
lemn la cele verticale.
11 Daca demontarea sprijinirilor prezinta un pericol pentru muncitori sau constructiile invecinate,
acestea vor fi lasate in pamant.
12Umplerea santurilor cu pamant se face in straturi de 10-30cm iar fiecare strat va fi batut cu maiul
si udat pentru ca tasarea ulterioara sa fie mai mica, in special acolo unde se fac umpluturi pe
adancimi mari si sub drumuri cu circulatie intensa.
13.Atunci cand pe teritoriul unde urmeaza sa se execute lucrari umpluturi si compactari, exista
conducte si instalatii subterane, inceperea lucrarilor trebuie sa se faca in baza unui accord scris incheiat
intre executant si agentul economic care exploateaza instalatiile subterane.
14.In situatia in care exista instalatii subterane lucrarile trebuie sa se execute sub supraveghere tehnica
permanenta.
15.Cand se executa umpluturi si compactari in apropierea cablurilor electrice subterane aflate sub
tensiune, lucrarile nu trebuie sa se efectueze decat dupa intreruperea curentului electric
16.In situatia in care intreruperea curentului electric nu se poate face, lucrarile de umpluturi si
compactari in apropierea cablurilor electrice trebuie sa se execute numai dupa ce au fost luate masuri
de securitate si sanatate in munca privind protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si
indirecta
17.Executarea unor lucrari de umputuri si compactari pe timp de noapte se poate face cu luarea
urmatoarelor masuri:
- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga zona de lucru
- dotarea lucratorilor ce lucreaza cu mijloace mecanice cu echipament de protectie reflectorizant
- dotarea cu lumini de semnalizare a utilajelor de compactat
- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialelor
- iluminarea cailor de acces

18.Pentru iluminatul local al locurilor de lucru se va utiliza :


- tensiunea de 24V, pentru lucrul in conditii normale
19.Lucratorii care lucreaza in aceste activitati vor fi instruiti pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidentare pentru toate categoriile de riscuri ce pot apare la executarea lucrarilor

LUCRARI DE RETELE , ALIMENTARI CU APA , CANALIZARE SI EPUIZMENTE


1. Instructiunile proprii de securitata si sanatatea muncii pentru lucrari de retele,alimentare cu apa si
canalizare cuprind prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a
mbolnavitilor ptrofesionale.
2. Operatiunile pentru lucrari de retele,alimentare cu apa si canalizare se vor executa numai de
personal calificat si instruit special pentru operatiunile respective.
3. Examenul medical n vederea ncadrrii in munca se efectuaza obligatoriu nainte de proba
practica,examen si concurs de catre un medic de medicina muncii.
4. Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, instructajul periodic se va efectua
lunar. Este obligaroriu efectuarea unui instructaj zilnic de securitate a muncii la inceperea lucrului, la
locul de munca de catre conducatorul formatiei de lucru timp de 5-10 minute.
5. Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante.
6.Toti lucratorii de la acest loc de munca sunt obligati sa utilizeze echipament individual de protectie
prevazut in Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protectie.
7.Este obligatoriu ingradirea si semnalizarea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor , respectiv a
lucrarilor ce prezinta pericol, cu benzi de avertizare de culori galben-negru sau alb-rosu si cu panouri
de semnalizare (avertizare, obligativitate, interdictie).
8.Lucratorii din santiere vor putea fi utilizati numai la lucrarile si in zonele de lucru pentru care i s-a
facut instructajul de securitate a muncii corespunzator.
9. Introducerea tevilor de alimentare cu apa, canalizare sau a cablurilor de alimentare cu benergioe
electrica vor fi introduse in santuri dupa asigurarea ca sunt indeplinite toate conditiile e a lucra in
siguranta, (sprijiniri , evacuari de apa, etc)
10. In cazul evacuarii apei din sapaturi prin pompare trebuie respectate urmatoarele:
a. pompele trebuie montate pe postamente bine fixate, fara posibilitatea rasturnarii in timpul
exploatarii, la o distanta suficienta de marginea sapaturii
b. locul unde se afla amplasata pompa va fi ingradit cu balustrade metalice sau de lemn
c. furtunul de aspiratie al pompei trebuie bine ancorat si sustinut
11.Exploatarea pompelor se face numai de catre personal calificat
12.In cazul folosirii pompelor electrice trebuie respectate toate masurile de SSM specifice prevazute
pentru astfel de utilaje (tablouri de distributie, legare la pamant, conductori izolati)
13.Indepartarea apei din epuismente trebuie facuta prin jgheaburi, furtunuri sau conducte, la distanta
mare de marginea santului, la reteaua de canalizare in exploatare sau in locuri joase unde apa
evacuata sa nu produca pagube sau calamitati
14. Reparatiile sau intretinerea pompei se va face numai in stare de repaus, dupa deconectarea de la
reteaua de alimentare cu energie electrica
15. Electropompele vor fi protejate de ploaie, zapada sau viscol prin acoperirea cu carton, tabla,
panouri sau acoperisuri in cazul unor perioade mai lungi de lucru.
LUCRARI DE COFRARI SI DECOFRARI

1.Instructiunile proprii de securitatea si sanatatea muncii pentru lucrari de cofrare decofrare cuprind
prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale.
2.Operatiile de cofrare si decofrare se vor executa numai de personal calificat si instruit special pentru
operatiile respective.
3.Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu inainte de proba practica,
examen si concurs de catre un medic de medicina muncii.
4. Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, instructajul periodic se va efectua
lunar.
Este obligatoriu efectuarea unui instructaj zilnic de securitate a muncii la inceperea lucrului, la locul de
munca de catre conducatorul formatiei de lucru timp de 5-10 minute.
5. Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante.
6.Toti lucratorii de la acest loc de munca sunt obligati sa utilizeze echipament individual de protectie
prevazut in Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protectie.
7.Este obligatoriu ingradirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a
lucrarilor ce prezinta pericol, cu benzi de avertizare de culori galben-negru sau alb-rosu si cu panouri
de semnalizare (avertizare, obligativitate, interdictie).
8.Lucratorii din santiere vor putea fi utilizati numai la lucrarile si in zonele de lucru pentru care i s-a
facut instructajul de securitate a muncii corespunzator.
9.La montarea si demontarea cofrajelor fundatiilor se vor respecta urmatoarele masuri :
- asigurarea unui spatiu de manevra suficient pentru ca operatiile san u fie stanjenite
- cofrajul fundatiilor va fi bine fixat
- se interzice coborarea urcarea si iesirea personalului din gropa pe cofraje sau sprijiniri
- este interzisa potrivirea panourilor prin rezemare pe varful piciorului sau orice alte improvizatii
- materialele provenite de la demontarea cofrajelor vor fi imediat sortate si stivuite in afara
platformnei de lucru . Este interzis sa ramana scanduri cu cuiele iesite afara .
-toti lucratorii trebuie sa utilizeze echipament individual de protectie corespunzator riscurilor la care
sunt supusi in timpul executarii lucrarilor (casca de protectie, incaltaminte de protectie, centura de
siguranta sau ham, manusi)
10.Pentru executarea lucrarilor la inaltime, in orice domeniu de activitate, trebuie sa se tina seama de
urmatoarele trei principii general- valabile si obligatorii:
Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de
asigurare colective, in functie de specificul locului de munca
dotarea cu echipamente individuale de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului
munca, astfel sa fie asigurata securitatea executorului
obligativitatea instruirii si utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzator riscurilor locului
de munca si a lucrarilor respective.
11.Lucratorii care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor
purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol .
12.Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul de protectie pe timpul lucrului precum si la
accesul la si de la locul de munca.
13.Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol
a lucratorilor.
14.Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supravegherea sefului de echipa.
15.Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca , trebuie
marcate si semnalizate cu panouri de semnalizare (avertizare, obligativitate, interdictie), vizibile atat
ziua cat si noaptea.
16.Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare in conditiile lucrului la inaltime
trebuie numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de
securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora.
17.Este interzis accesul persoanelor care nu au atributii legate de aceasta activitate, la locul de
manipulare a materialelor.

18.Asezarea podinei pe reazame trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau
alunecarii ei.
19.Urcarea si coborarea de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de acces
executate conform prescriptiilor tehnice.
20.Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului.
21.In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza carlige la capetele
superioare ale ramelor longitudinale.
22.Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor
accidentala in timpul lucrului.
23.Executarea unor lucrari pe timp de noapte se poate face cu luarea urmatoarelor masuri:
- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga zona de lucru
- dotarea lucratorilor ce lucreaza cu mijloace de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant
- vopsirea carligului si a cablurilor de legatura, la mijloacele de ridicat, cu culori reflectorizante
- actionarea dispozitivelor de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat
- dotarea cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat
- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialelor
- iluminarea cailor de acces
24.Pentru iluminatul local al locurilor de lucru se va utiliza :
- tensiunea de 24V, pentru lucrul in conditii normale
- tensiunea de 12V , in cazul in care se lucreaza in locuri cu umezeala excesiva, pe mese metalice
sau in locuri cu degajari de aburi si emanatii de gaze.
25.Utilajele, mecanismele si aparatele electrice trebuie obligatoriu legate la instalatia de punere la
pamant, a carei rezistenta va fi mai mica de 4 ohmi.
26.Este interzisa coborarea materialelor in groapa de fundatie prin aruncarea lor.
27.La turnarea betoanelor preparate ( transport cu utilaje speciale tip ,, CIFA )se vor respecta
urmatoarele masuri :
- accesul utilajului trebuie sa se realizeze numai daca sunt respectate distantele minime admise a
acestuia fata de instaltiile electrice aflate sub tensiune si ale altor zone periculoase . Daca nu este
posibil acccesul utilajului pana la locul de turnare, betonul va fi transportat cu mijloace manuale
( roabe )
28.Inanite de inceperea turnarii betonului , seful de lucrare va verifica urmatoarele :
- dimensiunile , pozitia , modul de fixare si consolidare a cofrajelor
- pozitia , distanta dinte bare si la cofraje a armaturilor
- pozitia , rezistenta si existenat ingradirilor de protectie la schelele de sustinere a cofrajelor
29.Compactarea betonului cu ajutorul vibratoarelor se va face respectand urmatoarele reguli :
- carcasa vibratorului se va lega la pamant
- personalul care manevreaza vibratorul va fi echipat cu cizme si manusi electroizolante
- nu se admite utilizarea de vibratoare defecte .
30.Lucratorii care lucreaza in aceste activitati vor fi instruiti pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidentare pentru toate categoriile de riscuri ce pot apare la executarea lucrarilor.
LUCRARI CU BETONIERA
1. Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii la prepararea betoanelor cu
betoniera,cuprind prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale.
2. Personalul care lucreaza la acest loc de munca trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani, sa cunoasca
instalatiile de lucru si sa fie instruit cu privire la riscurile la care se expune.
3. Personalul poate fi incadrat numai dupa efectuarea vizitei medicale in vederea angajarii si care sa
ateste ca este apt pentru munca respectiva.
4. Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, rezultate din evaluarea riscurilor,
instructajul periodic se va efectua lunar.

5. Personalul trebuie sa se prezinte la lucru odihnit, sanatos si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante;
6. Instalarea betonierelor la punctul de lucru se va face de catre personal calificat si autorizat pentru
aceste lucrari.
7. Legarea instalatiei electrice la sursa de curent se va face cu un cablu protejat si suspendat, fara
posibilitati de distrugere a protectiei de pe cablu.
8. Nu sint admise cablurile innodate fara a avea pe ele protectie de cauciuc.
9. Legatura partilor metalice ale betonierei la centura de impamintare este obligatorie, la loc vizibil si
care se va verifica periodic pentru asigurarea corespunzatoare a protectiei.
10. La locul de munca se vor afisa instructiunile specifice privind modul de lucru a instalatiilor de
preparare.
11. Se interzice accesul personalului muncitor strain de formatia de lucru, in zona de lucru a instalatiei
de preparare a betoanelor.
12. La prepararea betoanelor si mortarelor, atit amenajarea cit si exploatarea betonierelor, se vor
executa cu respectarea masurilor de protectie aferente.
13. Muncitorul care executa operatiile de incarcare, descarcare si preparare va purta echipamentul de
protectie stabilit in functie de riscurile existente la locul respectiv de munca.
14. Se interzic urmatoarele in timpul procesului tehnologic:
- curatarea tolei betonierei
- curatarea si spalarea instalatiei de preparare a betoanelor se face numai dupa ce instalatia a
fost deconectata de la retea.
15. Dupa curatarea betonierei se verifica modul in care sint fixate paletele de amestecare dupa care se
face stringerea suruburilor daca este cazul.
16. Nu este admisa apropierea personalului de partile in miscare ale betonierei, in timpul lucrului.
17. Nu este permisa indepartarea aparatorilor prevazute la partile in miscare si la instalatiile electrice.
18. Inainte de inceperea lucrului rotile de sustinere a betonierei se vor bloca.
19. Asezarea betonierei se va face pe loc plat si bine tasat pentru evitarea rasturnarii acesteia in
timpul functionarii.
20. La alimentarea cu energie electrica se vor monta sigurante calibrate stabilite in functie de marimea
motorului de antrenare.
21. Daca se observa distrugerea cablului de alimentare cu energie electrica sau alte defectiuni se va
opri imediat instalatia si se va anunta seful ierarhic.Reinceperea lucrului se va face numai dupa
remedierea defectiunilor constatate.
22. La golirea betonierei se vor lua masuri de a nu se introduce mina intre rotile de antrenare a golirii.
23. Personalul care deserveste betoniera va fi instruit asupra modului de acordare a primului ajutor in
caz de accidentare.
LUCRARI LA INALTIME
1.Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii pentru lucrul la inaltime cuprind masurile care
trebuiesc luate pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
2.Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucru la inaltime se face pe baza avizului medical
eliberat in urma unui examen medical si psihologic prin care trebuie verificate aptitudinile si
capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime .
3.Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical si psihologic prin care
trebuie verificate aptitudinilie si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime. Toti lucratorii
care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical si psihologic periodic.
4.Lucratorii sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime.
5.Instructajul de securitate si sanatate a muncii trebuie efectuat lunar avand in vedere riscurile
existente.
6.Pentru executarea lucrarilor la inaltime, in orice domeniu de activitate, trebuie sa se tina seama de
urmatoarele trei principii general- valabile si obligatorii:

organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de


asigurare colective, in functie de specificul locului de munca
dotarea cu echipamente individuale de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de
munca, astfel sa fie asigurata securitatea executorului
obligativitatea instruirii si utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzator riscurilor locului
de munca si a lucrarilor respective.
7.Lucratorii care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor
purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol .
8.Echipamentul individual de protectie ce se acorda pentru lucrul la inaltime este in functie de riscurile
existente la locurile de munca si este prevazut in Normativul intern de acordare a echipamentului de
protectie pentru aceasta categorie de riscuri.
9.Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul de protectie pe timpul lucrului precum si la
accesul la si de la locul de munca.
10.Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol
a lucratorilor.
11.Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supravegherea sefului de echipa.
12.Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca , trebuie
marcate si semnalizate cu panouri de semnalizare (avertizare, obligativitate, interdictie), vizibile atat
ziua cat si noaptea.
13.Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare in conditiile lucrului la inaltime
trebuie numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de
securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora.
14.Este interzis accesul persoanelor care nu au atributii legate de aceasta activitate, la locul de
manipulare a materialelor.
15.Planele inclinate, podetele etc., trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, fiind
interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului.
16.Asezarea podinei pe reazame trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau
alunecarii ei.
17.Urcarea si coborarea de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de acces
executate conform prescriptiilor tehnice.
18.Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului.
19.In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza carlige la capetele
superioare ale ramelor longitudinale.
20.Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor
accidentala in timpul lucrului.
21.Echipamentul individual de protectie trebuie sa asigure :
pozitionarea lucratorului in timpul lucrului
limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime
pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului
22.Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de echipamente tehnice trebuie sa utilizeze
pentru lucru la inaltime ,,Centura de siguranta pentru constructori si montatoriconform standardelor
in vigoare.
23.Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de
protectie .
24.Platforma de lucru trebuie prevazuta cu balustrade pe cele trei laturi exterioare.
25.Personalul care desfasoara activitati in acest domeniu va fi instruit si asupra acordarii primului
ajutor in caz de accidentare pentru riscurile la care se expune.
LUCRARI PE SCHELA
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca la lucrul pe schela cuprind masurile stabilite in
acest scop pentru prevenirea accidentelor de munca in aceasta activitate.

Lucratorii de la acest loc de munca trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 55 ani si sa fie instruiti
pentru aceasta activitate.
Lucratorii pot fi angajati numai dupa efectuarea examenelor medicale, care sa ateste ca sunt ,,apti
pentru acesta activitate, de catre medicul de medicina muncii.
Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, rezultate din evaluarea riscurilor,
instructajul periodic se va efectua lunar.
Personalul trebuie sa se prezinte la lucru odihnit, sanatos si sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice
sau a substantelor stupefiante.
Schela se poate executa numai pe baza de proiect, schelele tipizate trebuie sa aiba la baza o schita de
montare functie de situatia concreta de la fata locului.
Schela se va mona pe o suprafata plana, nivelata si cilindrata inainte de montare.
La montare se va avea in vedere daca solul nu este prea tare, se vor pune sub roti grinzi sau scinduri
din lemn.
Daca lucrul se desfasoara la o inaltime mai mare de 2m se va respecta si instructiunea de securitate si
sanatate a muncii pentru lucrul la inaltime.
Lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, trebuie sa se desfasoare numai sub
supravegherea conducatorului formatiei de lucru.
Cand se lucreaza, pe schela este obligatorie placarea rotilor pentru evitarea deplasarii acestora.
Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca respectiv a fost amenajat si dotat cu
mijloacele tehnice, necesare si obligatorii pentru prevenirea caderii in gol a lucratorilor.
Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta
echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol sau oricaror alte
tipuri de accidente.
Inainte de inceperea activitatii este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii echipamentului
individual de protectie.
Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie, atit in timpul lucrului cit si
in timpul accesului acestora la si de la locul de munca la vestiare.
La montarea schelei in alta pozitie de lucru este obligatoriu ca lucratorii sa coboare de pe schela,
pentru evitarea rasturnarii acesteia si accidentarea lor.
Daca schela depaseste de 1,5 ori latura mica a bazei, este obligatorie ancorarea ei in vederea evitarii
rasturnarii acesteia.
Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se va face pe baza avizului medical
eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile
neuropsihice necesare lucrului la inaltime.
Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical periodic.
Inainte de inceperea lucrului, conducatorul formatiei de lucru desemnat cu supravegherea activitatii,
trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate pentru prevenirea accidentarii
si imbolnavirii lucratorilor.
Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces de la si la aceste locuri de munca, trebuie sa
fie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare.
Este interzis accesul persoanelor care nu au atributii legate de aceasta activitate la aceste locuri de
munca.
Grinzile, planele inclinate, podetele, etc. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura,
fiind interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului.
Lucratorii de la acest loc de munca vor fi instruiti asupra modului de acordare a primului ajutor in caz
de fracturi, electrocutari, raniri.
MANIPULARE MANUALA DE MASE
1. Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca la transportul, manipularea si depozitarea
materialelor cuprind prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si
a imbolnavirilor profesionale.

2. Lucratorii care lucreaza la acest loc de munca trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani, sa cunoasca
instalatiile de lucru si sa fie instruiti cu privire la riscurile la care se expun.
3. Lucratorii pot fi incadrati numai dupa efectuarea examenelor medicale in vederea angajarii si care
sa ateste ca sunt apti pentru munca respectiva.
4. Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, rezultate din evaluarea riscurilor,
instructajul periodic se va efectua lunar.
5. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai de
catre lucratori instruiti si sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest scop care asigura
respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca.
6. Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante.
7. Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare si descarcare precum si caile de acces
la aceste locuri vor fi nivelate, iarna se va curata zapada si mentine in stare de nealunecare.
8. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie se va asigura in functie de riscurile
existente la locurile de munca, rezultate din evaluarea acestora.
9. Conducerea are obligatia sa ia masuri organizatorice sau sa foloseasca mijloacele adecvate , in
special echipamente mecanice, pentru a evita manipularea si transportul prin purtarea maselor de
catre lucratori
10. In cazul in care manipularea si transportul prin purtare nu poate fi evitat conducerea va organiza
locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta cu risc cat mai
mic pentru sanatate astfel :
a)Va evalua in prealabil, conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea respectiva in ceea ce
priveste:
- caracteristicile masei (sarcini)
- efortul fizic depus
- caracteristicile mediului de munca
- caracteristicile activitatii
b)Va dispune si urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii
riscurilor de accidentare sau afectarea sanatatii luand in considerare daca:
Masa:
- masa este prea grea sau prea mare
- masa este greu de prins si de manuit
- masa este instabila sau exista riscul deplasarii continutului
- exista posibilitatea producerii a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor
Efortul fizic este prea intens:
- efortul fizic nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului
- efortul fizic este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila
Mediul de munca este neadecvat prin faptul ca:
- nu exista suficient spatiu liber in special pe verticala
- solul prezinta denivelari, respectiv pericole de impiedicare si alunecare pentru incaltamintea
lucratorului
- temperatura, umiditatea sau circulatia aerului sunt necorespunzatoare
Cerintele activitatii impun:
- efort fizic prelungit
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare
- distante prea mari pentru ridicare, coborare sau transport
- ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator
11. In timpul transporturilor manuale lucratorii trebuie aiba vizibilitate.Se interzice transportul prin
purtarea maselor care impiedica vizibilitatea.
12. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare.
13. Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre
ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare a maselor care sunt
instabile intre ele.

14. Traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu
obstacole, instabil sau alunecos.
15. Manipularea si transportul maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii
lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare.
16. Planurile inclinate utilizate de lucratori pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie
sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie.
17. Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare, descarcare si
transport se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura
terenului, precum si de modul de dotare.
18. Mijlocele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se
vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.
19. Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc nemecanizat de transport, se va controla starea lui,
insistandu-se asupra platformei pe care se aseaza sarcina si a sistemelor de deplasare (roti).
20. Inainte de incarcare se va examina ambalajul.Nu se vor incarca materialele a caror ambalaje sunt
deteriorate.
21. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare a vehiculelor la rampa, intre acestea si
vehicol se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor existente. Acestea vor fi
rezistente, astfel incat sa nu arcuiasca sub greutatea sarcinii, nu vor fi alunecoase si vor avea o
fixare sigura, pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi max.
20% iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr-un singur sens).Podetele situate la o
inaltime mai mare de 0,70 m fata de sol si unde exista pericolul de cadere in gol, vor fi prevazute
cu parapeti de protectie.
22. In cazul in care operatiile de incarcare sau descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare
podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci (nervuri) transversale, fixate la o distanta de 300-400
mm intre ele sau alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.
23. Mijlocul de transport din care se face descarcarea sau incarcarea- acesta va fi asigurat contra
deplasarii necomandate, prin franare sau cu saboti de oprire pentru teren in panta.
24. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni.
25. Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofranare defect.
26. Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si
explozii.
27. Depozitarea materialelor pe rafturi se va face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor.
28. Pe rafturi trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie depasita.
29. La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a
planseului sau a pardoselii.
30. Conducerea va stabili locul de depozitare pentru fiecare fel de material care se depoziteaza.
31. Stivuirea se face fara deteriorarea ambalajului si vor fi constituite din materiale cu acelasi format si
dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.
32. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.
33. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.
34. In cazul in care o sarcina incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de catre
mai multi lucratori, acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.
35. Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport trebuie asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii
sau caderii.
36. Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport, in cazul
transportului de materiale lungi acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului.
37. La incarcarea si descarcarea vehiculelor, lucratorii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se
loveasca intre ei cu materialele care se manipuleaza.
38. Distanta dintre doi incarcatori manuali care nu lucreaza in acelasi timp la incarcare/ descarcare,
trebuie sa fie de cel putin 3 m.
39. Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare manuala a persoanelor care nu au nici o
atributie la aceste operatii.

40. Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii.Este
interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezii.
41. Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.
42. Materialele cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci, baloti se
depoziteaza in stive cu randuri intretesute. Inaltimea stivei va fi de maximum 1,5 ori latura mica a
bazei .
43. La utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate se vor respecta si instructiunile de lucru si
securitate a muncii specifice acestora.
44. Lucratorii vor fi instruiti asupra modului de acordare a primului ajutor in caz de accidentare pentru
toate riscurile la care se expun.

LUCRARI CU MASINA MANUALA DE GAURIT


1.Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca la masina de gaurit manuala cuprind
prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale.
2.Personalul care lucreaza la acest loc de munca trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani, sa cunoasca
instalatia si sa fie instruit cu privire la riscurile la care se expune.
3.Lucratorii poat fi incadrati in munca, numai dupa efectuarea examenului medical in vederea angajarii
si care sa ateste ca sunt ,, apti pentru munca respectiva.
4.Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, instruirea lucratorilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca se va efectua lunar.
5. Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante;
6.Burghiul va fi bine fixat si centrat in mandrina.
7.Nu se admite cuplarea masinii cand se face schimbarea sau strangerea burghiului in mandrina.
8.Este interzis a se folosi burghie strambe sau crapate.
9.Gaurirea peretilor se va face cu masina cu percutie daca zidul este din beton.
10.Este interzisa curatirea suprafetei de prelucrat precum si a celei prelucrate cu mana, aceasta operatie
se va face cu o perie.
11.Operatia de gaurire se va face intotdeauna perpendicular pe suprafata de prelucrat cu o apasare
uniforma. Este interzis a apasa brusc burghiul in perete.
12.Este interzis a veni in contact direct cu burghiul incalzit datorita aschierii.
13.In cazul in care se gaureste in sus, se vor purta in mod obligatoriu ochelari de protectie.
14.Dupa terminarea lucrului se vor executa urmatoarele operatii:
- oprirea masinii de gaurit
- curatirea masinii si a spatiului de gaurit din jur
- verificarea starii generale a masinii
15.Lucratorii care lucreaza la acest loc de munca vor fi instruiti si asupra acordarii primului ajutor in
caz de accidentare pentru riscurile ce pot aparea in timpul lucrului.
LUCRARI CU POLIZOR UNGHIULAR MOBIL
1. Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii la polizorul mobil (flex) cuprind
prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale.
2. Lucratorii care lucreaza la acest loc de munca trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani, sa cunoasca
instalatia si sa fie instruit cu privire la riscurile la care se expune.

3. Lucrtorii poate fi incadrati numai dupa efectuarea examenului medical in vederea angajarii si care
sa ateste ca sunt ,, apti pentru acest loc de munca.
4. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se va realiza in functie de
riscurile existente la locurile de munca. Instructajul periodic se va efectua lunar.
5. Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante;
6. Pastrarea, alegerea, incercarea, montarea, protejarea si exploatarea corpurilor abrazive trebuie
facuta conform prescriptiilor tehnice.
7. Montarea corpurilor abrazive trebuie facuta de lucratori autorizati pentru aceasta operatie si
instruiti special in acest scop.
8. Corpurile abrazive trebuie sa fie protejate in timpul exploatarii cu carcase de protectie
confectionate din otel.
9. Lucrarile cu polizorul unghiular mobil se vor executa in mod obligatoriu cu ochelari de protectie.
10. Dupa montarea corpului abraziv, trebuie sa se procedeze la incercarea de mers in gol, la turatie de
regim, timp de minimum 5 minute.
11. Nu este admisa prelucrarea pe suprafetele laterale ale discului abraziv, atunci cand masina nu este
destinata special pentru acest scop.
12. Polizoarele unghiulare mobile se vor porni numai daca discul abraziv nu este in contact cu un alt
corp care impiedica rotirea lui libera.
13. La intreruperea lucrului cu polizorul unghiular mobil acesta nu se va lasa din mana decat dupa
oprirea completa a discului abraziv.
14. La orice defectiune a polizorului unghiular mobil se va opri lucrul si se va deconecta de la reteaua
electrica, raportand conducatorul locului de munca.
15. Locul de munca va fi prevazut cu paravane pentru a-i proteja pe cei ce lucreaza in apropiere.
16. Polizoarele unghiulare mobile vor avea in mod obligatoriu prizele cu sistem de impamantare iar
inainte de inceperea lucrului se verifica integritatea carcasei de protectie, cablurilor si prizelor la
care este conectat.
17. Exploatarea polizorului unghiular mobil se va face in limita sarcinilor admise fiind interzisa
suprasolicitarea care poate provoca incendiu din cauza supraincalzirii echipamentelor electrice.
18. Nu se va depasi in nici o situatie viteza periferica inscrisa pe disc.
19. Dupa terminarea lucrului se vor executa urmatoarele operatii:
se opreste polizorul unghiular mobil si se cupleaza din priza electrica
se demonteaza discul si se curate polizorul
20. Lucratorii care lucreaza la acest loc de munca vor fi instruiti si asupra acordarii primului ajutor in
caz de accidente pentru riscurile ce pot aparea in timpul lucrului.
LUCRARI CU SCULE DE MANA
1.Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii la lucrul cu uneltele de mana cuprind
prevederile de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale.
2.Lucratorii care lucreaza la acest loc de munca trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani,trebuie sa
cunoasca modul de lucru si sa fie instruiti cu privire la riscurile la care se expun.
3.Lucratorii pot fi incadrati numai dupa efectuarea examenului medical in vederea angajarii si care sa
ateste ca sunt ,, apti pentru munca respectiva.
4.Avand in vedere riscurile existente la aceste locuri de munca, rezultate din evaluarea riscurilor,
instructajul periodic se va efectua lunar.
5.Lucratorii trebuie sa se prezinte la lucru odihniti, sanatosi si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice sau substantelor stupefiante;
6.Uneltele de mana trebuie sa fie confectionate din materiale corespunzatoare operatiilor care se
executa.

7.Uneltele de mana vor fi dotate cu manere si cozi netede, bine fixate si vor avea dimensiuni care sa
permita prinderea lor sigura si comoda.
8.La folosirea manerelor si cozilor din lemn, lemnul va fi de esenta tare, cu fibrele axiale drepte, fara
noduri, fara crapaturi si fara aschii desprinse.
9.Fixarea cozilor si manerelor in scule se va face cu pene metalice corespunzatoare.
Utilizarea aceluiasi maner la mai multe uneltele de mana se admite numai la trusele de scule construite
in mod special cu maner detasabil.
10.Uneltele de percutie din otel, ciocanele, daltile, foarfecele, precum si toate uneltele de mana
similare vor fi executate din oteluri corespunzatoare tratate termic in asa fel incat sub actiunea
eforturilor la care sunt supuse in timpul lucrului sa nu permita deformari permanente, fisuri sau
desprinderi de aschii.
11.Folosirea uneltelor de mana cu suprafete deformate, inflorite sau stirbite, precum si a uneltelor de
mana improvizate este interzisa.
12.Uneltele de mana sunt pastrate in dulapuri, lazi, rastele sau suporturi speciale, in apropierea
locurilor de munca si vor fi asezate astfel incat partea de prindere este orientata spre exterior, pentru a
evita posibilitatea de accidentare prin contactul cu partile taietoare sau ascutite.
13.In timpul transportului, partile periculoase ale uneltelor de mana ca taisuri, etc vor fi protejate in
teci sau aparatori eficiente.
14.Fiecare muncitor va controla zilnic, inainte de inceperea lucrului daca uneltele din inventarul
personal corespund conditiilor de securitate aratate mai sus.
15.Uneltele de mana care nu corespund, vor fi scoase din uz si reparate.
16.Seful ierarhic superior efectueaza controlul uneltelor distribuite muncitorilor, precum si controale in
timpul lucrului asupra modului de respectare de catre muncitori a prevederilor mentionate, dispunand
pe loc de masuri care sa asigure desfasurarea lucrului in conditii de securitate.
17.Uneltele de mana actionate electric vor fi prevazute cu dispozitive care sa impiedice functionarea
lor necomandata. Dispozitivul de comanda va fi conceput astfel incat dupa incetarea actionarii lui,
functionarea uneltei de mana sa se opreasca imediat.
18.Daca uneltele de mana cu actionare electrica sunt dotate cu scule ce prezinta pericol de accidentare,
acestea vor fi protejate impotriva atingerii.
19.In vederea prevenirii accidentelor prin electrocutare, uneltele de mana actionate electric trebuie sa
corespunda adica sa nu se utilizeze daca sunt defecte sau cablurile si/sau carcasele sunt deteriorate
(crapate, fisurate), fiind interzise orice fel de improvizatii asupra acestora.
20.Personalul care lucreaza la acest loc de munca va fi instruit si asupra acordarii primului ajutor in
caz de accidente pentru riscurile ce pot aparea in timpul lucrului.

IX.2. MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA


A LUCRATORILOR, SEMNALIZAREA DE SIGURANTA
Acordare echipament individual de protectie(salopeta, manusi de protectie ochelari de protectie,
bocanci de protectie, casca de protectie, vesta reflectorizanta, centura de siguranta sau ham)
Asigurare protectie colectiva( spijiniri, balustrazi, etc)
Amplasarea semnalizarii de securitate si sanatate la locurile de munca conform H.G. 971/2006

IX.3. MASURI DE ORGANIZARE SI ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR


IN CAZ DE ACCIDENTE
INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE A MUNCII PRIVIND PRIMUL AJUTOR IN CAZ
DE ACCIDENTARE
1. GENERALITATI
A.Organizarea primului ajutor are rolul de a permite victimei accidentului sa supravietuiasca ,
respectiv sa nu se agraveze starea sanatatii pana la momentul in care personalul unitatii sanitare poate
prelua sarcina tratarii sale in continuare.
In acest scop societatea comerciala este obligata sa organizeze un numar corespunzator de truse
de prim ajutor , la locurile de munca care prezinta pericole de accidente de munca sau intoxicatii
profesionale.
B.Trusele de prim ajutor se amenajeaza si doteaza de catre unitate cu materialele necesare
conform Ord.Ministerului Sanatatii si Familiei nr.427 / 2002, astfel incat sa se asigure acordarea
primului ajutor pentru toate riscurile la care este expus personalul.
C.Eficacitatea masurile de prim ajutor depinde de rapiditatea cu care se aplica, de corecta lor
aplicare si de prezenta de spirit a persoanelor din imediata apropiere a accidentatului; ele trebuie sa fie
cunoscute de intregul personal.
D.Primul ajutor se acorda la locul unde se gaseste accidentatul, actionandu-se rapid dupa
urmatoarele reguli :
- examinarea exterioara completa accidentatului , avand grija de a nu agrava starea sa prin actiuni
exterioare executate brusc sau agresive;
- respectarea unei asepsii perfecte;
- acordarea primului ajutor in ordinea gravitatii, in cazul unui accident colectiv, daca nu sunt
suficiente persoane pentru a se ajuta simultan accidentatii, si anume:
a.Extrema urgenta- hemoragiile (la cap, gat, subsuoara, coapsa), hemoragiile interne, ranitii in zona
toracelui, cei cu arsuri mari, cei cu mai multe rani grave.
b. Prima urgenta- ranitii care au pierderi de sange, ranitii cu membrele zdrobite.
c.A doua urgenta- fracturile (de craniu, de coloana vertebrala, fracturile deschise, ranile adanci).
d.A treia urgenta- fracturile mici inchise, ranile putin adanci, etc.
E.Conducerea societatii impreuna cu organele sanitare va asigura instructuni corespunzatoare
intregului personal.
F.Personalul instruit este obligat sa intervina , fara alte dispozitii , pentru acordarea primului ajutor
in caz de nevoie, va actiona imediat si corect. Va anunta prin orice mijloace conducerea societatii

pentru solicitarea si obtinerea cat mai urgenta a interventiei din partea personalului medical de
specialitate.

2. MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE ELECTROCUTARE


A.Electrocutarea este efectul fiziopatologic determinat de trecerea unui curent electric prin
corpul omului (STAS 12604/1).
B.In cazul in care o persoana intra in contact cu parte din instalatie (aflata normal in exploatare
sub tensiune, sau parti metalice intrate accidental sub tensiune), in primul rand trebuie efectuata
scoaterea electrocutatului de sub tensiune:
- intreruperea acesteia de la tabloul general sau de la unul din butoanele de avarii;
- daca acest lucru nu este posibil si tensiunea este sub 500 V , persoana care scoate electrocutatul de
sub tensiune se va izola din punct de vedere electric (folosind manusi electroizolante, prajina
electroizolanta sau un covor electroizolant) si va indeparta electrocutatul de elementul aflat sub
tensiune , avand grija de a nu ajunge in contact direct sau prin intermediul altor elemente metalice
cu partile aflate sub tensiune.
In cazul in care electrocutatul este la inaltime se vor lua masuri de prindere a lui dupa deconectarea de
la curentul electric prin utilizarea unor prelate, paturi, etc.
C.In toate cazurile rapiditatea de interventie si aplicarea primului ajutor este hotaratoare in
reusita actiunii de reanimare a accidentatilor prin electrocutare.
S-a apreciat ca sansele de salvare sunt :
- 95 % daca primul ajutor se acorda in primul minut dupa intreruperea respiratiei
- 50 % in primele 4 minute
- 1% la peste 6 minute
- nule dupa 8 minute
D.Dupa ce electrocutatul cu respiratia pierduta a fost scos de sub tensiune , i se va face imediat
respiratie artificiala si se vor anunta organele medicale.
E.Respiratia artificiala se va executa atata timp cat este necesar si nu se va opri pentru nici un
motiv.
F.In timpul , pe parcursul si dupa executarea respiratiei artificiale se vor lua urmatoarele
masuri:
a. respiratia artificiala se va face la locul accidentului, nefiind recomandat transportul electrocutatului;
b. se indeparteaza persoanele straine;
c. se descheie electrocutatul la gat si la mijloc precum si in orice loc unde este strans de vreo
componenta a imbracamintei;
d. daca are ochelari se scot si acestia;
e. daca electrocutatul si-a revenit nu se mai face respiratia artificiala , dar persoana care acorda primul
ajutor va ramane gata pregatita pentru o noua interventie in caz de incetinire a respiratiei
electrocutatului;
f. in caz de voma se va lasa capul electrocutatului pe o parte pentru a permite degajarea gurii si a evita
riscul de asfixiere (inabusire) prin opturarea cailor respiratorii.
g. nu se da nimic de baut electrocutatului, inainte ca acesta sa-si revina complet , si in nici un caz nu i
se va da bauturi alcoolice chiar daca si-a revenit complet;
h. persoana care acorda primul ajutor trebuie sa stie ca un asemenea accidentat prezinta uneori miscari
convulsive in momentul revenirii si ca dupa revenire poate urma o noua pierdere a respiratiei, ceea ce
necesita reluarea respiratiei artificiale;
i. in timpul respiratiei artificiale pot aparea la electrocutat spasme (incordarea musculaturii cu
alternarea devenirii moi a acesteia);
j. niciodata nu se abandoneaza respiratia artificiala inainte de aparitia semnelor specifice mortii, semne
pe care numai medicul le poate constata. Au fost cazuri de electrocutat ce si-a revenit dupa 8 ore de
respiratie artificiala.

k. dupa revenirea respiratiei normale este necesar de a lasa accidentatul sub supravegherea medicala.
G.In cazul incetarii batailor inimii (stop cardiac), simultan cu respiratia artificiala, se
efectueaza masajul exterior al inimii, de catre o alta persoana. Acesta consta in comprimarea succesiva
a sternului cu palma, comprimari care trebuie sa alterneze cu insuflari.
H.In cazul aplicarii metodelor manuale de respiratie artificiala (Silvester Schaffer, HowardThomson, Koning, Holger Nilson) se aseaza accidentatul dupa caz cu fata in sus sau cu fata in jos si se
ridica membrele superioare sau se apasa toracele intr-un anumit ritm, constituind timpii de inspiratie si
timpii de expiratie.
Metoda gura la gura sau gura la nas permite sa i se insufle victimei aerul necesar reanimarii
sale, direct in aparatul respirator. Pentru aceasta i se da capul cat mai mult spre ceafa, peste gura
accidentatului se aseaza o batista sau se foloseste o pipa speciala. Se poate utiliza un tub aplatizat
introdus in gura accidentatului (lung de 2,5 cm).
Salvatorul se aseaza cu genunchii lateral fata de victima , trage mult aer in piept si il insufla in
gura accidentatului, intr-un ritm de 16-18 ori pe minut, tinandu-se narile comprimate intre degete.
Dupa insuflare, salvatorul se indeparteaza de gura accidentatului, lasand sa se produca expiratia.
3.MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE ARSURI
Arsurile por fi cauzate de actiunea arcului electric, a focului sau a agentilor chimici.
Arsurile sunt de patru categorii:
gradul I - prezinta inrosirea pielii;
gradul II - prezinta umflaturi pline cu lichid;
gradul III - prezinta arsuri profunde;
a) gradul IV - prezinta carbonizari de tesuturi.
Orice fel de arsuri vor fi protejate contra pericolului de infectare prin, dupa caz aplicarea de
pansamente sterile, cimpuri de acoperire, masca de fata, cearceaful de salvare, folia reflectorizanta,
etc., accidentatul va fi transportat la unitatea sanitara - serviciul de urgenta.
Arsuri localizate, care nu sunt intinse pe suprafete mari si nu sunt nici profunde, se pot trata si
la fata locului, avindu-se in vedere urmatoarele restrictii:
a) nu se curata locul cu obiecte aspre;
b) nu se intrebuinteaza apa;
c) nu se deschid besicile cu lichid;
d) nu se aplica substante grase;
e) nu se vor folosi solutii de acid picric;
f) Tratamentul local se aplica astfel:
Se vor inlatura corpurile straine de pe rana si din jurul ranii, cu ajutorul unei comprese sterile
uscate;
Se va spala locul arsurii cu solutie de bromocet sau rivanol.
Se va aplica un strat subtire cu pansament steril sau vata hidrofila ce vor fi sustinute cu un
bandaj strins usor apoi se va transporta accidentatul la cel mai apropiat punct sanitar sau la serviciul de
urgenta a unei unitati sanitare.
La arsurile intinse ( chiar daca sunt de gradul I ) si cele grave ( gr.II, III, IV ) se va tine seama
de urmatoarele restrictii:
nu se sufla deasupra ranilor, arsurilor;
nu se va aplica nici un tratament local;
se va acoperi accidentatul cu un cearceaf steril
se va transporta la spitalul de specialitate.
In cazul arsurilor provocate de agentii chimici se va spala locul arsurii cu foarte multa apa,
dupa care:
a) pentru arsuri provocate de acizi, se va spala locul cu solutie de bicarbonat de sodiu 2 %;

b) pentru arsuri provocate de substante alcaline se va spala locul cu o solutie de acid acetic 1% sau cu
apa cu otet ( noua parti apa si o parte otet );
c) pentru arsuri provocate de fosfor sau substante continind fosfor, se va spala locul cu o solutie de
sulfat de cupru 5 %;
d) pentru arsuri provocate de gudroane sau solutie cuprinzind gudroane se va sterge locul cu
tampoane de vata hidrofila, imbibate in eter, pentru a antrena particulele de gudron ce se afla pe
suprafata ranii. Nu se va insista daca aderenta acestor pete este prea mare;
e) pentru toate situatiile de mai sus se vor pansa ranile cu pansament steril, uscat si nu se vor aplica
alte solutii. Se va transporta accidentatul la un spital apropiat.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE RANIRI SI HEMORAGII

A)
Ranile usoare si putin profunde provocate din diferite cauze, trebuie tratate imediat,
pentru a se impiedica, infectarea lor. Se va acorda o mare atentie ranilor murdarite cu noroi.
Se vor lua urmatoarele masuri:
a. persoana care da primul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine miinile cu apa si sapun, folosind
o perie, iar apoi se vor dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau spirt medicinal.
b. se interzice spalarea ranilor cu apa sau substante farmaceutice.
c. nu se admite atingerea ranilor, nici chiar cu miinile spalate si dezinfectate.
d. nu se vor presara prafuri si nici nu se vor acoperi ranile cu alifii, spalarea ranilor si acoperirea lor
cu substante farmaceutice se vor face de catre persoane calificate, deoarece prin aceasta operatie se pot
acoperi corpurile straine care determina infectarea, ceea ce va conduce la incetinirea procesului de
vindecare.
e. nu se va sterge rana de nisip sau pamint, stergerea ranilor de pamint sau nisip nu este recomandata
deoarece prin aceasta operatie se pot introduce particulele de nisip sau pamint mai adinc in rana,
ingreunind operatia de curatire ce urmeaza a fi facuta de medic sau cadrul sanitar abilitat.
f. nu se vor indeparta cheagurile de singe de pe rana, indepartarea cheagurilor de singe de pe rana
poate provoca hemoragii puternice.
g. se vor aplica pansamente sau bandaje sterile corespunzatoare.
B)
In cazul ranilor grave se va interveni mai intii pentru oprirea hemoragiei si mobilizarea
fracturilor, iar apoi se va face un pansament steril, ranitul fiind transportat la medic, care va face
interventiile necesare.
C) Ranile pot fi insotite de hemoragii puternice care, prin natura lor sunt:
a) hemoragii venoase sau capilare ( se caracterizeaza prin scurgeri abundente de singe de culoare
inchisa sub forma unei pinze continue in jurul ranii ).
b) hemoragii arteriale ( se caracterizeaza prin scurgeri de singe colorat in rosu aprins si tisnind
sacadat, care sunt foarte grave putind provoca moartea in citeva minute ).
D)Hemoragiile venoase, hemoragiile capilare si hemorgiile arteriale de mica importanta se vor opri
prin aplicarea unor pansamente sterile, comprese ( pansamente plasture, bandaje hidrofile, etc.) Nu
se va pune garou, deoarece poate duce la infectie sau cangrena.
E)Hemoragiile arteriale importante necesita o actiune rapida si imediata, prin care sa se opreasca
scurgerea de singe. Oprirea singelui se poate face prin compresiune ( apasare ), fie cu ajutorul
miinilor, fie a unui garou, tifon rasucit. Compresiunea pentru oprirea hemoragiei se face in
vecinatatea ranii, in partea dinspre care se face alimentarea naturala cu singe.

In cadrul realizarii compresiunii cu ajutorul garoului, acesta va trebui sa cuprinda membrul la care
se aplica. Compresiunea trebuie facuta, de preferinta, intre rana si inima, astfel incit strangularea
arterei sa se faca pe osul cel mai invecinat. Se recomanda ca apasarea sa se faca la brate sau la
coapse deoarece la antebrat artera este cuprinsa intre cele doua oase si eficienta este mai dificil de
obtinut.
F)Trebuie avut in vedere ca oprirea hemoragiilor cu ajutorul garoului ( tifon rasucit ) este o
operatie necesara, dar in acelasi timp poate deveni deosebit de periculoasa, deoarece aceasta
intrerupe circulatia singelui si poate duce la cangrena sau amputare. De aceea garoul nu trebuie
tinut timp indelungat. Se va face slabirea lui din 20 in 20 minute, iar daca se constata incetarea
hemoragiei sau reducerea acesteia la minim si scoaterea garoului se va aplica un pansament sterilcompresiv.
G)Indiferent de natura hemoragiei dupa acordarea primului ajutor se va transporta accidentatul la
medic.
H)La accidentatul care prezinta raniri, insotite de hemoragii se va aplica urmatorul tratament, in
completarea opririi hemoragiei:
a).se va acoperi rana cu pansamente sterile;
b).se va transporta culcat;
c).se vor lua masuri sa nu piarda caldura ( de incalzire );
5. MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE DEGERATURI
Acestea pot aparea din cauza lucrului pe timpul iernii la temperaturi foarte scazute, sub 0 grade
Celsius, cu mainile neprotejate de manusi, cu extremitatile membrelor superioare sau inferioare umede,
daca se manipuleaza materiale metalice.
Nu se recomanda masarea sau frictionarea zonei degerate cu zapada ci va fi protejata de
traumatisme, infectii sau de expunere la o sursa de caldura.
Primul ajutor este transportarea accidentatului intr-o camera, scufundarea membrului degerat
intr-un recipient cu apa avand temperatura camerei, la care se adauga cate putin apa mai calda, pana se
ajunge la temperatura de 37 grade Celsius a corpului.Aceasta operatie se face cu conditia ca membrul
astfel incalzit sa nu mai fie expus in timpul transportarii la spital-la un nou inghet, care ar avea
rezultate foarte grave. De aceea este de preferat ca accidentatul sa fie transportat la spital, de urgenta,
fara a i se face in prealabil dezghetarea membrului degerat.
6. MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE LESIN
Este provocat de cauze diverse, ca: temperaturi ridicate, degajari de gaze etc.
Primul ajutor consta in asezarea accidentatului culcat cu capul mai jos decat trunchiul si,
eventual, cu picioarele putin ridicate, pentru a favoriza afluxul sangelui spre creier; se inlatura gulerul,
cravata, centura. Accidentatul trebuie indepartat de zona in care actioneaza agentii nocivi, in jurul lui
se va crea un spatiu cat mai liber si mai ventilat.
Se procedeaza la diverse operatii care pot produce excitatia reflexa a centrilor respiratori si
circulatori; se pleznesc fata si membrele cu palmele sau cu un prosop ud; se frictioneaza energic tot
corpul; se apropie de nari amoniac,eter sau otet iar daca incepe sa-si revina, se da pacientului cafea,
ceai etc.
Daca revenirea din starea de lesin intarzie se va face respiratie artificiala si se va apela la
interventia medicala.
7.MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE INTOXICATII SI ASFIXIERE

Intoxicatiile
Primul ajutor in caz de intoxicatii consta in provocarea vomitarii prin introducerea degetului in
gat, dupa ce i s-a dat sa bea apa calda in care s-a dizolvat sare sau mustar. In cazul in care se cunoaste
natura substantei toxice se va proceda cum se indica in trusa sanitara, administrandu-se antidotul
respectiv.
In cazul intoxicatiei cu oxid de carbon care are loc cand se folosesc in mod imprudent sobe cu
carbuni, aparate de incalzit sau de iluminat cu gaze, primul ajutor consta in scoaterea accidentatului la
aer curat, palmuirea fetei, frictiuni energice, aspiratie de amoniac, respiratie artificiala iar daca isi
revine i se va da sa bea cafea fierbinte sau ceai concentrat.
In toate cazurile de intoxicatii accidentatul va fi trimis de urgenta la spital dupa acordarea
primului ajutor.
Asfixia si sufocarea
Unele substante toxice folosite sau produse in industrie pot provoca asfixia, care e o stare de
tulburare a organismului din lipsa de oxigen. Ea poate avea urmatoarele cauze:proportie redusa de
oxigen in atmosfera mediului inconjurator; obturarea cailor respiratorii; inflamarea plamanilor;
paralizia muschilor respiratorii etc. Sufocarea se manifesta printr-o respiratie grabita si ingreunata.
Daca substanta care a produs este iritanta accidentatul prezinta usturimi la piept, dureri, tuse puternica.
In prima faza se administreaza oxigen dupa care, pentru potolirea tusei si durerilor, se aplica comprese
calde pe gat si pe piept si se dau inghitituri mici de ceai fierbinte.
Unui accidentat care se sufoca si respira des si violent nu i se va face imediat respiratie
artificiala ci numai dupa ce respiratia devine neregulata sau se opreste de tot. In cazul unui asemenea
accident se va apele la inteventia medicala.
8. MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE FRACTURI

A)

Identificarea si localizarea fracturilor


a) fracturile sunt caracterizate prin trei simptome:
- dureri;
- imposibilitate de a misca membrele;
- deformatii.
In cazul fracturilor durerile sunt foarte mari, localizate intr-un singur punct. Membrele
accidentate nu pot fi miscate din cauza durerilor, iar in cazul in care fracturile sunt la membrele
inferioare, accidentatul nu se poate deplasa. Apar deformatii vizibile , dar exista situatii cind acestea nu
sint vizibile, membrele fracturate prezentind doar umflarea articulatiilor.
B) Acordarea primului ajutor va incepe prin luarea urmatoarelor masuri:
a) sa nu miste accidentatul pina nu a identificat si localizat fractura;
b) sa dezveleasca zona in care s-a produs fractura pentru a constata daca este deschisa sau inchisa.
In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului, persoana care da primul ajutor va
prinde accidentatul cu o mina pe deasupra si cealalta pe dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o
alta persoana, va cuprinde corpul victimei si va executa transportarea.
C) Imobilizarea fracturilor se va face de catre persoane bine instruite sau sub supravegherea
unui medic sau asistent medical.
a) imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se face prin asezarea atelelor atit lateral cit si pe
fata postrioara a membrului accidentat.
b) imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor printr-o esarfa, cotul fiind
indoit. Se va putea completa aceasta prin atele rigide care insa nu vor ocupa decit segmentul
fracturat.
c) In cazul fracturilor craniene, interventia persoanei care da primul ajutor trebuie sa fie atenta, dat
fiind faptul ca exista cazuri in care accidentatul percepe aceste traumatisme cu ceva intirziere si

deci cunoasterea existentei traumatismelor este uneori dificila. Interventia trebuie sa fie foarte
urgenta, altfel poate deveni tardiva. Se va transporta urgent la o unitate specializata.
Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt:
1. traumatisme la cap;
2. pierderea cunostintei care poate fi numai momentana;
3. hemoragie pe nas si urechi;
d) fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt in cele mai multe cazuri exceptional de grave.
In aceste cazuri pentru transportul accidentatului se rostogoleste aceasta cit se poate de incet pina
va fi asezat culcat pe o planseta dura. Nu se va face vreo imobilizare a accidentatului si se va
transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar.
Se interzice transportarea pe brate a unui accidentat la coloana vertebrala sau bazin.
Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt:
1) dureri puternice in zona dorsala;
2) paralizarea membrelor inferioare;
3) tulburari urinare
e) In cazul fracturilor de coaste, persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele accidentatului
printr-un bandaj strins, realizat cu o fasa, iar apoi se va transporta accidentatul in pozitia sezind la
primul punct sanitar.
Simptomele sunt:
1. respiratie ingreunata si dureri in timpul respiratiei;
2. eventuale urme de singe in saliva;
f) In cazul luxatiilor se va proceda identic ca la fracturi.
g) in cazul unei entorse, persoana care da primul ajutor trebuie sa faca un bandaj strins
peste articulatia respectiva.
9 MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
1. MAsurile de prevenirea incendiilor si exploziilor cuprind masurile si mijloacele necesare de aplicat
pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor de incendii si explozii.
2. Pentru prevenirea incendiilor , a extinderii si propagarii lor, trebuie luate urmatoarele masuri:
- inlaturarea eventualelor cauze de provocare a incendiilor si a exploziilor,
- evitarea formarii amestecurilor explozive, a formarii de pulberi fine, se recomanda curatirea in
mod periodic a prafului .
- marirea umiditatii relative a aerului, acolo unde productia permite;
- protejarea instalatiei electrice tinand seama de gradul pericolului de incendiu pe care il prezinta
;
- prevederea unor aparate de deconectare automata a energiei electrice in caz de avarii;
- amenajarea unor spatii pentru fumat, in incintele unde fumatul este interzis;
- asigurarea evacuarii oamenilor si a bunurilor din cladire in caz de incendii;
3. Masurile organizatorice de combaterea incendiilor consta din :
- prelucrarea normele si a prescriptiilor referitoare la prevenirea incendiilor, interzicerea folosirii
flacarii deschise, a fumatului etc., in diferitele medii periculoase;
- stabilirea unor sarcini precise privind prevenirea si combaterea incendiilor si asigurarea
prelucrarii si afisarii lor;
- dotarea cu materiale tehnice de combatere a incendiilor, stingatoare manuale , cu spuma
chimica sau cu bioxid de carbon.
4. Materialele care se utilizeaza la stingerea incendiilor sa fie dependente de materialele combustibile,
de instalatiile si de procesele tehnologice ce se desfasoara.

5. La stingerea incendiilor care au loc in instalatiile electrice se interzice folosirea materialelor de


stingere lichide spumante. Aceste instalatii trebuie prevazute cu lazi de nisip, sau stingatoare cu
bioxid de carbon.
6. Stabilirea sarcinilor care revin personalului de la locurile de munca , aparate, instalatii in cazul
producerii unor inceputuri de incendii si asigurarea instruirii si controlului intregului personal.
7. Verificarea periodica a modului de functionare a instalatiilor de semnalizare si stingere a
incendiilor.
8. Provocarea de incendiu sau neluarea masurilor prevazute de lege pentru inlaturarea pericolului de
incendiu se sanctioneaza disciplinar , contraventional sau infractional, dupa gravitatea cazului.
9. Conducerea unitatii este obligata sa solicite proiectantului sa stabileasca zonele cu atmosfera
potential exploziva, in vederea alegerii echipamentelor tehnice cu grad corespunzator de protectie.
10. Este interzis fumatul in spatiile tehnice de exploatare, publice, administrative, etc., in alte locuri
decat cele stabilite prin reglementarile in vigoare.
11. In spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, efectuarea unor operatii care necesita
utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea ,,PERMISULUI DE LUCRU CU
FOC.
10. INFORMAREA I INSTRUIREA PERSONALUI PE ANTIER
Toate persoanele de pe santier instruite cu privire la riscurile posibile si masurite de securitate si
sanitate in munca pe santier, inainte de a li se permite accesul pe santier prin grija lucratorului
descmnat al societatii respective. Instruirea va cuprinde:
Instruire asupra riscurilor prezente in santier;
Masuri de securitate si sanatate in munca prevazute in Planul General de Securitate si Sanatate in
Munca si Regulament de santier;
Masuri de securitate si sanatate in munca prevazute in Planurile Proprii de Securitate si sanatate in
Munca;
Instructiuni referitoare la securitatea si sanatatea in munca la locul de munca din santier.
Coordonatorul de securitate si sanatate in munca va verifica sa fie respectate urmatoarele:
Angajatii beneficiarului trimisi pe santier au fost instruiti in mod regulat cu privire la problemele de
securitate si sanatate in munca;
Angajatorii trebuie sa dovedeasca faptul ca lucratorii lor sunt instruiti cu privire la problemele de
securitate si sanatate in munca, prin verificarea la intrarea in santier a fiselor de SSM, ca sunt apti
pentru sarcina de munca dispusa (confirmarea medicului de medicina a muncii in fisa de aptitudini)
si ca indeplinesc cel putin cerintele mentionate mai sus. (li se pune la dispozitie documentatia de
securitate si sanatate in munca);
Instruirea pentru Prim Ajutor: fiecare angajator se va conforma cerintelor legale cu privire la
instruirea pentru acordarea primului ajutor;
Instruirea pentru acordarea primului ajutor pe santier: coordonatorul de securitate si sanatate in
munca va verifica in mod regulat in cadrul sedintelor lunare de securitate si sanatate in munca daca
numarul de oameni calificati in acordarea primului ajutor este suficient Daca este necesar, are
dreptul sa solicite instruiri suplimentare.
In cazul in care se aduc modificari/amendamente la Planul de Securitate si sanatate in munca, ca
urmare a schimbarii unor conditii ce au impact asupra SSM, se va face instruirea cu privire la
aceste modificari si vor fi tratate conform cerintelor de coordonare a SSM ca informatii initiale;
Constientizarea masurilor de protectie: in afara de instruirea cu privire la constientizarea
masurilor de SSM, pe santier vor fi plasate afise de SSM, note de avertizare referitoare la foc si
pericol iminent etc. Aspectele referitoare la securitatea si sanatatea in munca specifice
santierului vor fi in mod regulat discutate de catre managerul de proiect si supraveghetori. Se va
stabili un program de penalizare a celor care nu respecta instructiunile din acest plan actualizat si
anexele lui si eventual de stimulare pentru a-i premia pe cei care dau dovada de un inalt grad de
constientizare.

Note de avertizare prevazute de lege vor fi amplasate in birouri, baraci


11.COORDANAREA SECURITII I SNTII IN MUNCA/MONITORIZARE

Coordonarea Securitatii si Sanatatii in Munca sunt elemente importante ale sistemului de


management al SSM. Prin aceasta se asigura respectarea tuturor cerintelor din Planul de Securitate si
Sanatate in munca si functionarea corespunzatoare a sistemului in cazul modificarilor.
Sedinte de coordonare
Sedintele de coordonare au rolul de a evalua progresul lucrarilor si de a avertiza pe toti
participantii la lucrari asupra aparitiei unor situatii ce pot afecta lucrarile in executie, ex: livrari,
macarale, eliberarea si/sau
retragerea de permise de lucru, implicatii pentru/de ceilalti, restrictiile sau masuri care urmeaza
a fi luate in urma inspectiilor/incidentelor/accidentelor. Aceste sedinte cuprind intotdeauna teme precum
"Securitatea si Sanatatea in Munca" si "Mediul".
Participanti (cel putin): Managerul de Proiect, sefii de santiere, supraveghetorii, reprezentantii
subantreprenorilor, conform necesitatilor.
Scurte Sedinte de Securitate si Sanatate in Munca
Sedinte de Securitate si Sanatate in Munca vor fi tinute saptamanal pentru a oferi informatii
despre subiecte speciale, instructiuni pentru situatii speciale, instruiri repetate si mai ales pentru
comunicarea intensiva cu privire la aspectele de securitate si sanatate in munca in activitatea zilnica.
Sugestiile si subiectele de discutie de la personalul muncitor sunt bine venite.
Se va tine evidenta rezultatelor.
Participanti (cel putin): managerul de proiect, Coordonatorul in materie de securitate si sanatate,
lucratorii desemnati SSM ai partenerilor/antreprenorilor implicati in faza de executie, alte
persoane in functie de necesitati.
Sedinte lunare de Securitate si sanatate in munca
Pe langa sedintele regulate de coordonare cu reprezentantii beneficiarului, se vor tine sedinte
lunare de Securitate si sanatate in munca, la care prezenta este obligatorie. Obiectivul acestor sedinte este
de a revizui Planul de Securitate si Sanatate in Munca si de a evalua performantele de securitate si
sanatate in munca.
Participanti (cel putin): managerul general de santier, conducerea de Securitate si sanatate in munca de pe
santier, un reprezentant al fiecarui contractor, un reprezentant al beneficiarului.
Se va tine evidenta rezultatelor. Observatiile cu caracter relevant se vor trece in registrul de coordonare.
Permisul de lucru
Pentru orice lucrare, chiar cu un potential minor de risc (stabilit prin evaluarea riscurilor) se va
emite un permis de lucru. Acesta se completeaza obligatoriu si pentru acces limitat sau lucrari limitate.
Acest permis se va completa din partea antreprenorului
Inspectiile
Managerul de proiect si toti lucratorii in securitate si sanatate in munca au obligatia de a verifiea
daca sunt respectate cerintele referitoare la securitate si sanatate in munca si mediu.
Conducerea de Securitate si Sanatate in munca precum si personalul relevant al beneficiarului
va verifiea la intervale neregulate si cu ocazii speciale santierul. De regula, aceste verificari se vor
efectua lunar. Rezultatele inspectiilor de santier vor fi raportate si se vor defini masurile de prevenire.
In plus, se vor efectua inspectii externe ale santierului. Rezultatele acestor inspectii vor fi inregistrate
in scris si vor fi luate in considerare la evaluarea performantelor de Securitate si sanatate in munca.

Nota:
1)Consumul de alcool si droguri este considerat o incalcare grava a regulamentului de securitate in
munca pe santier si va fi urmata de indepartarea imediata si permanenta din santier a lucratorului
in cauza.

CAPITOLUL X.
OBLIGATII SI RESPONSABILITI
X.1 OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORILOR
Prin angajator n cadrul prezentului plan de securitate i sntate se va nelege orice persoan juridic,
indiferent de calitatea contractual pe care o are n cadrul proiectului CLADIRE CU FUNCTIUNI
MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ NAPOCA
STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55
Obligaiile pentru angajatori, care deriva din aplicarea prevederilor H.G. nr. 300 / 2006 sunt:
1. s ndeplineasc i s urmreasc respectarea planului de securitate i sntate de ctre toi
lucrtorii din antier;
2. s in seama de indicaiile coordonatorilor n materie de securitate i sntate sau ale efului de
antier i s le ndeplineasc pe toat perioada execuiei lucrrilor;
3. s redacteze planurile proprii de securitate i sntate i s le transmit coordonatorilor n materie
de securitate i sntate ;
4. s desemneze personalul care va participa la edinele de coordonare.
Constituie obligaia oricrui angajator care deplaseaz personal pe antierul CLADIRE CU
FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ
NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-555 de a respecta att prevederile legale n
domeniul securitii i sntii n munca, derivate din transpunerea n legislaia romn a prevederilor
Directivei Cadru nr. 89 / 391/CEE aplicabile activitilor pe care le desfoar, cat i clauzele
contractuale privind securitatea i sntatea n munc, conform prevederilor art. 6, alin. 1 din Legea nr.
319 / 2006, n ceea ce privete :
1. Personalul care desfoar activiti n perimetrul antierului, n numele i sub autoritatea sa ;
2. Dotarea personalului cu echipament individual de protecie ;
3. Utilizarea unor metode de munc cu luarea msurilor de protecie colectiv n zona unde
desfoar activiti;
4. Supravegherea activitilor desfurate prin personal calificat i cu experien ;
5. Asigurarea dotrilor social - sanitare necesare i a ntreinerii acestora, cu excepia cazului n care

managerul de proiect dispune altfel;


6. Asigurarea truselor de prim ajutor;
7. Respectarea regulilor de acces, curenie, evacuare n caz de pericol stabilite la nivelul antierului.
X.2.OBLIGATII GENERALE ALE LUCRATORILOR
Toi lucrtorii precum i ali participani la procesul de munc trebuie s respecte dispoziiile primite
de la efii ierarhici, scrise sau verbale, cu excepia cazului n care prin dispoziia dat se pune n
pericol securitatea sau sntatea unui lucrtor sau participant la procesul de munc.
Orice lucrtor sau alt participant la procesul de munc din cadrul S.C. UNITED BUSINESS
CENTER CLUJ ONE S.R.L, care desfoar activiti n cadrul antierului CLADIRE CU
FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ
NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55 are urmtoarele obligaii principale :
1. Accesul n antier se va face numai pe la Cabina de Paz de la poart, n general n mod grupat, a ntregii echipe.
Personalul care intr n antier se va nregistra la intrarea n antier dup cum prevd instruciunile coordonrii de sec
uritate i sntate n munc (nregistrare la poart, completare permis de lucru n incinta antierului, etc.). Cile de acces
trebuie urmate i respectate.
2. Nu va fi admis n antier, n execuie, personal muncitor, tehnic sau ingineresc, fr a avea efectuat vizita medical
valabil, pentru activitatea ce o desfoar.
3. Fiele de protecie a muncii pentru personalul delegat s lucreze n antier vor urma executani n antier i vor sta la
conductorul locului de munc.
4. Alcool i drogurile sunt interzise cu desvrire n antier. Nicio persoan care a consumat alcool sau droguri i care mai
poate prezenta urme ale unor asemenea substane n circulaia sanguin NU va fi admis n antier. Acest lucru se va
verifica, n acest sens existnd posibilitatea de a se efectua teste prin sondaj. Orice persoan care refuz testarea, sau care
n urma testrii va fi depistat cu urme de alcool, droguri, sau alte substane incompatibile cu calitatea de angajat aflat n
timpul programului de lucru va fi dat afar din antier.
5. Mncarea trebuie consumat numai n cabinele destinate lurii mesei. Stingtoarele de incendiu din dotarea se vor
atinge, aciona i se vor folosi numai n cazuri justificate.
6. .ntreg personalul din antier trebuie s-i desfoare activitatea conform sarcinii de lucru primit respectnd
instruciunile de lucru i instruciunile proprii de securitate i sntate n munc.
7. Nu va fi permis accesul n antier i pe punctele de lucru adiacente antierului fr echipament de protecie i de lucru;
8. Echipamentul Personal de Protecie a Muncii corespunztor trebuie purtat tot timpul. Minimul n antier este:
9. Casca de protecie pentru construcii sub trei ani vechime;
10. nclminte pentru construcii (bombeu i talp cu inserie de oel);
11.Veste sau jachete;
12.Haine adecvate (salopete);
13.Vesta avertizoare;
centur, hamuri i elemente de acorare pentru lucrul la nlime;
14.Personalul care va fi gsit nepurtnd Echipamentul Personal de Protecie a Muncii corespunztor nu va fi acceptat n
antier i trimis acas. Este interzis utilizarea telefoanelor, a aparaturii cu cti n incinta antierului, nafara celor dedicate
produciei.
15.La nceperea programului de lucru, conductorii formaiilor de lucru, efii de echip, maitrii, tehnicieni sau inginerii,
vor efectua instruirea privind specificul activitilor zilei, instruciuni de lucru, evidenierea riscurilor specifice i msuri de
combatere.
16.La nceperea programului de activitate vor fi verificate toate uneltele, sculele, utilajele, mijloacele auto i alte mijloace
de producie, asupra strii de funcionare i nu se va lucra dac acestea nu corespund din punct de vedere al securitii
muncii.
17.Nu vor fi admise n antier autovehicule sau utilaje care prezint scurgeri de carburani, lubrifiani, sau alte substane ce
pot polua mediul nconjurtor sau pot avea impact direct sau indirect asupra acestuia.
18.Personalul cu funcie de conducere (efi de echip, maitri, tehnicieni, ingineri) vor verifica la nceperea programului
starea echipamentului de protecie i de lucru, i nu va permite accesul n antier sau desfurarea activitii, fr
echipament corespunztor.

19.Supravegherea de ctre conductori locurilor de munc a personalului din execuie se face permanent.
20.Nu vor fi stabilite fronturi de lucru cu un singur executant.
21.Vor fi identificate de ctre conductorii locurilor de munc toate pericolele tehnologice, de accidentare sau mbolnvire
profesional ce pot aprea sau exista la locul de munc, i vor fi aduse la cunotina personalului din execuie, la nceperea
programului, sau ori de cte ori acestea apar n activitatea de execuie.
22.Conductorii locurilor de munc vor stabili cile de acces n antier cu menionarea locurilor periculoase, a golurilor,
gropilor, cablurilor electrice sub tensiune, etc., n vederea eliminrii la maxim a posibilitilor de producere de accidente
sau mbolnviri profesionale.
23.Nu va fi admis accesul personalului la nlime, dac nu are efectuat vizita medical pentru lucru la nlime.
24.Nu va fi permis accesul personalului la nlime fr a fi dotat cu centuri de siguran, hamuri, cordeline sau alte
mijloace de protecie impuse de locul de munc respectiv. Conductorii locurilor de munc vor urmri permanent
personalul ce lucreaz la nlime, mai ales asupra modului de utilizare a echipamentului de protecie. Pe fiecare front de
lucru se va numi o persoan prin Decizie, pentru supravegherea lucrului la nlime cu nacele, macarale, P.R.B.-uri i alte
mijloace i utilaje pentru lucru la nlime.
25.Nu se vor utiliza piese, scule, utilaje, echipamente sau accesorii care nu sunt n stare bun de utilizare i prin care s-ar
crea un pericol de accidentare sau mbolnvire profesional.
26.Nu va fi primit personal nou n execuie, pn nu i se va face instruirea pe linie de Securitate i Sntate n Munc la
schimbarea locului de munc, care va cuprinde: prezentarea locului de munc, prezentarea riscurilor de accidentare,
prezentarea pericolelor tehnologice, prezentarea cilor de acces n antier i a altor msuri ce se impun sau sunt impuse de
condiiile de execuie.
27.Toate unitile din execuie vor avea n antier dosar de S.S.M., care trebuie s cuprind:
28.Fie individuale de S.S.M. i PSI pentru ntreg personalul cu acces n antier;
29.Fie de aptitudini (fie medicale) sau tampila medicului de Medicina Muncii, la sfritul fielor individuale;
30.Norme proprii de lucru, pe faze de execuie i pe proces tehnologic;
31.Decizii privind responsabilitile de Securitate i Sntate n Munc i PSI, ncepnd de la ef de antier i terminnd
cu ef de echip.
32.Nu se vor ncepe sau continua lucrri de spturi, umplere goluri, ziduri de sprijin sau orice alt gen de operaii, fr
protejarea mpotriva surprii sau a alunecrii frontului.
33.Nu se vor executa sau continua operaii n preajma malurilor de pmnt, pn nu se vor executa operaiile de sprijinire
mpotriva surprii.
34.Toate cablurile electrice att la interior ct i la exterior, vor fi pozate corespunztor, n vederea eliminrii riscului
producerii de accidente, prin mpiedicare sau electrocutare (strpungerea izolaiei la trecerea cu diferite utilaje, maini, alte
scule din cadrul procesului de producie).
35.Se vor executa msurtori la prizele de pmnt i se vor executa mpmntri aferente consumatorilor de energie
electric (betoniere n special).
36.Conductorii locurilor de munc au obligaia, potrivit legii, s ia i alte msuri de Securitate i Sntate n Munc,
Protecia Mediului i PSI, pe care le cred de cuviin, n afara celor stipulate n prezentul act, pentru eliminarea
posibilitilor de producere de accidente, mbolnviri profesionale sau accidente tehnice.
37.Utilajele i echipamentele nu trebuie manipulate/conduse dect de ctre o persoan calificat i care este posesoare a
unui certificat de autorizare valabil.
38.Scrile mobile nu vor fi folosite dect pentru lucrri de scurt durat i doar dac nici o msur alternativ de acces nu
este posibil. Scrile trebuie s fie asigurate la vrf i susinute de o alt persoan, la sol.
39.Toate scrile de acces trebuie legate de eafodaj. Toate platformele schelelor trebuie s fie dotate cu balustrad, bar
intermediar i scndur de bord. Toate elementele platformei trebuie asigurate mpotriva micrilor accidentale i nu
trebuie s aib goluri. Schelele trebuie montate doar de ctre persoane competente i trebuie s ntruneasc standardele
cerute.
40.Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, crmizi, sau alte improvizaii.
41.Pentru prevenirea cderilor n gol, orice zon n care exist riscul de cdere trebuie s fie protejat cu balustrzi/bariere
corespunztoare. Lucrul la peste 2 m se consider lucru la nlime i este obligatoriu a se purta hamurile de siguran
fixate asigurate corespunztor pentru a elimina riscul cderii.
42.Spturile vor fi asigurate prin taluzare, cofrare ntrire mpotriva prbuirii pereilor dup cum situaia o impune ( ca
atenie sporit peste adncimea de 1,2 m).
43.Lucrrile la nlime, peste 2 m i n adncime precum i orice lucrri speciale se vor executa cu asigurarea unui

supraveghetor numit prin decizie a efului de antier sau a conductorului unitii.


44.Cnd se folosete o platform mobil de acces, toate persoanele de pe platform trebuie s poarte hamuri fixate de
platform.
45.Nici o persoan n afar de electricianul de antier numit nu va face conectri sau deconectri, altele dect cele de la
prizele electrice sau triplu stecher, sau s modifice alimentarea electric temporar. Improvizaiile electrice pentru
iluminat, gtit, nclzire, etc. nu sunt permise.
46.Lucrri sub incidena ISCIR se realizeaz doar cu personal atestat (sudori, macaragii, legtori de sarcin) de organisme
abilitate i cu utilaje i echipamente corespunztoare din punct de vedere tehnic i destinate acestor lucrri;
47.Transportul prefabricatelor se va face pe ci de acces amenajate cu rezistena adecvat tonajului ncrcturii.
48.Manevrarea i depozitarea prefabricatelor se va efectua n siguran, pentru evitarea rsturnrii sau deteriorrii prin
lovire.
49.Se interzice cu desvrire circulaia persoanelor pe sub sarcina suspendat n crligul macaralei.
50.Manevrarea elementelor prefabricate, din momentul descrcrii de pe mijlocul de transport i pn la fixare se va face
cu ajutorul frnghiilor, care trebuie s aib lungimea adecvat lucrrii respective.
51.Permisele de lucru sunt necesare pentru lucrrile cu foc deschis, de excavaii, lucrri electrice, lucrri de acoperi, n
spaii nguste, etc..
52.n caz de incendiu sau urgen se ntrerupe orice activitate i tot personalul se adun ntr-un loc special desemnat (loc
de adunare n caz de urgen).
53.Toi recipienii cu gaz (acetilen, s.a.) vor fi dotai cu opritoare de flacr.
54.n timpul lucrrilor n care riscul de incendiu este mare, nu este permis folosirea lmpilor portabile cu halogen. Dac
exist alt alternativ, atunci lmpile vor fi protejate cu un grilaj metalic i fixate pe supori stabili, pe perete sau pe
picioare. Prevenirea incendiilor se discut ori de cte ori este nevoie.
55.Resturile de materiale sau materiale inflamabile nu vor fi depozitate n ncperi.
56.Este interzis arderea resturilor de orice fel.
57.Este interzis aprinderea focurilor pentru topirea materialelor bituminoase; acest lucru se va face folosind butelii de gaz
i nu mai pe baza permisului de lucru.
58.Este interzis nclzirea cu solbe cu lemne sau alte materiale inflamabile. nclzirea se va face numai cu nclzitoare
electrice autorizate.
59.Nici un recipient cu gaz nu va rmne n antier dect n locuri amenajate i care vor fi ngrdite i asigurate. De
asemenea, aceste locuri vor fi pstrate curate de orice alte resturi de materiale.
60.Materialele inflamabile vor fi depozitate n afara cldirilor n locuri special amenajate sau n containere rezistente la
foc.
61.Manipularea substanelor inflamabile se va face cu mare atenie respectndu-se indicaiile i instruciunile acelui
produs.
62.Folosirea instalaiilor improvizate pentru nclzire este strict interzis.
63.n cazul situaiilor de urgen (incendii, explozii, muniie neexplodat, inundaii, nzpezirii, cutremur, etc.) avei
obligaia de a respecta instruciunile specifice dup caz (se gsesc la dosar) i instruciunile din partea comandamentelor
locale din zona n care v aflai.
64.Orice eveniment pe linie de Securitate i Sntate n Munc, Protecie a Mediului i S.U., va fi adus de ndat la
cunotina efului de antier sau la numrul de telefon 112.
65.Cercetarea evenimentelor descrise sau enumerate mai sus se va face n baza legislaiei n vigoare
66.S lucreze numai daca este apt pentru lucru, n caz contrar este interzisa desfurarea oricrei
activiti i are obligaia s nu nceap sau sa ntrerup lucrul la apariia strii necorespunztoare de
sntate pentru desfurarea activitii. Consumul de buturi alcoolice sau prezenta n antier sub
influenta acestora este strict interzis.
67.S utilizeze grupurile sanitare cu atenie, pentru a nu le murdari.
68.S nu arunce resturi n incinta antierului, indiferent de natura lor (sticle, hartii, etc.)
69.S se deplaseze numai pe cile de acces i circulaie stabilite n incinta antierului.
70.S se asigure ca golurile sunt acoperite i balustrada de protecie este montata. Se interzice
expunerea la pericolul de a cdea de la nlime.
71.S respecte semnificaia semnalizrilor de securitate.
72.S menin curat zona de lucru i de siguran din jurul echipamentului de munca ;
se interzice depozitarea chiar i temporara de materiale sau substane.

73.naintea pornirii oricrui echipament de munca se va face o verificare a acestuia din care s rezulte
c poate fi utilizat n condiii de siguran.
74.Se interzice orice intervenie asupra echipamentului de munca, att timp ct acesta se afl n
funciune i / sau nu este decuplat de la sursele de energie.
75.n timpul funcionarii echipamentelor de munca se interzice staionarea n mod nejustificat n
apropierea zonelor periculoase.
76.n timpul programului de lucru s poarte obligatoriu echipamentul individual de lucru i de
protecie din dotare i n special casca de protecie.
77.S nu staioneze n raza de aciune a macaralelor sau a altor dispozitive de ridicat.
78.Circulaia n raza de aciune a macaralelor se va face astfel nct s nu se intre sub sarcina ridicat
de macara.
79.n cazul n care apar zgomote suspecte, miros de fum, vibraii neobinuite, s opreasc imediat
echipamentul, sa-l decupleze de la sursele de energie i s anune imediat persoana care i
conduce/coordoneaz activitatea.
80.S nu fumeze n afara locurilor special amenajate.
81.S utilizeze echipamentul de munc numai pentru operaiile i n condiiile pentru care a fost
destinat, precizate n Cartea tehnic/Manualul de utilizare/Instruciunile de utilizare.
82.Sa nu efectueze operaiuni pentru care nu este instruit, n cazul unei defeciuni.
83.S nu permit persoanelor neautorizate s efectueze improvizaii sau intervenii la echipamentul pe
care ii utilizeaz.
84.In cazul n care apar zgomote suspecte, miros
85. de fum, vibraii neobinuite, s opreasc imediat echipamentul, sal decupleze de la sursele de
energie i s anune imediat persoana care i conduce/coordoneaz activitatea.
86.In cazul unei defeciuni s anune imediat persoana care i conduce/coordoneaz activitatea.
87.Tot personalul de execuie al acestui antier are obligaia de a cunoate i respecta acest PLAN DE SECURITATE I
SNTATE N MUNC, acesta realizndu-se prin instruirea personalului i consemnarea n fia de instructaj pentru
Protecia Muncii i Situaii de Urgen, pe baz de semntur.
X.3. RESPONSABILITATILE
conducatorilor locurilor de munca
Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a organiza desfasurarea activitatii n deplina siguranta
pentru salariatii din subordine, fiind raspunzatori pentru aplicarea normelor generale si specifice de
securitate si sanatate n munca, avnd n acest scop urmatoarele obligatii :
a.Sa respecte prevederile procedurilor si regulamentelor interne de lucru si instructiunile de folosire si
ntretinere a instalatiilor si aparatelor de la locurile de munca din subordine, precum si regulile de
protectie si igiena a muncii n vederea prevenirii accidentelor de munca.
b.Sa organizeze locurile de munca si sa asigure conditii normale pentru fiecare post de lucru, sa
supravegheze si sa ndrume personalului din subordine pentru formarea deprinderilor corecte de munca
si aplicarea corecta a regulilor de protectie a muncii.
c.Sa nu primeasca spre executie lucrari care nu au prevazute proceduri de executare sau nu corespund
procedurilor si regulamentelor interne de lucru, instructiunilor generale si proprii de securitate si
sanatate n munca.
d.Sa execute toate operatiunile necesare lucrarilor specifice fiecarui post de lucru n conditii depline de
securitate si sanatate n munca.
e.Sa urmareasca mentinerea disciplinei, a ordinii si curateniei la fiecare loc de munca, precum si
mentinerea cailor de acces libere.
f.Sa instruiasca, n conformitate cu prevederile procedurilor si regulamentelor interne de lucru,
personalul din subordine pentru lucrarile pe care acestia urmeaza sa le execute.
g.Sa verifice dupa fiecare instruire daca salariatii si-au nsusit regulile de protectie si de igiena a
muncii predate la instructajul periodic, consemnnd acest fapt n fisa individuala de instructaj.

h.Sa verifice zilnic, nainte de nceperea lucrului daca sunt amenajate corespunzator locurile de munca
si caile de acces, daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectie a muncii si
daca sunt avertizate locurile periculoase.
i.Sa nu primeasca la lucru peronal fara instructaj efectuat la zi, personal bolnav, n stare avansata de
oboseala sau n stare de ebrietate.
j.Sa nu dea dispozitii personalului din subordine sa execute lucrari pentru care acestia nu au calificarea
si experienta necesara, pentru care nu sunt instruiti sau care depasesc capacitatea lor psihica si/sau
fizica.
k.Sa instruiasca personalul din subordine cu privire la normele specifice de securitate si sanatate n
munca pentru locurile de munca din subordinea sa.
l.nainte de nceperea programului de lucru, conducatorul locului de munca va discuta cu personalul
din subordine, procedurile si regulamentele interne de lucru pe faze de executie, stabilind masurile
pentru evitarea accidentelor de munca (atentionare zilnica).
m.Sa raspunda de propaganda de SSM la locurile de munca din subordine.
n.Sa supravegheze functionarea instalatiilor si aparatelor la locurile de munca din subordine, urmarind
sa nu se produca accidentarea personalului din cauza acestora si sa nu permita interventia personalului
neautorizat de a excuta reparatii la acestea.
o.n cazul producerii unui accident de munca, sa organizeze si sa acorde imediat primul ajutor
personalului accidentat si sa anunte conducerea scolii, lund masuri sa nu fie modificata starea de fapt
pna la cercetarea accidentului.
p.Sa elaboreze documentatia pentru instruire si sa asigure propaganda vizuala de securitate si sanatate
n munca.
Pentru realizarea obligatiilor privind igiena muncii, conducatorului locului de munca ii revin
urmatoarele raspunderi :
1. Sa asigure controlul medical periodic conform programarii interne la Centrul medical de
medicina muncii.
2. Sa asigure materialele igienico-sanitare si trusele cu medicamente de prim ajutor conform
reglementarilor legale.
La ncadrare, conducatorul locului de munca va aduce la cunostinta personalului repartizat n
subordine normele specifice locului sau de munca, drepturile si obligatiile pe care acesta le are pe
durata programului de lucru ; verifica prin teste nsusirea cunostintelor dobndite n urma instructajului
si si da acceptul pentru primirea la lucru.
Conducatorul locului de munca are obligatia sa doteze locurile de munca cu dispozitivele de
protectie cu care sunt prevazute instalatiile si aparatele de la locurile de munca din subordine;
dispozitivele vor fi conforme cu cele din fisa tehnica a instalatiilor si aparatelor de la locurile de munca
din subordine, improvizatiile fiind cu desavrsire interzise.
Conducatorul locului de munca va prevede n bugetul anual de venituri si cheltuieli, sumele necesare
pentru realizarea masurilor de securitate si sanatate n munca la locurile de munca din subordine,
masuri care le revin conform legislatiei n vigoare.
Prin decizie scrisa a Angajatorului se stabilesc obligatiile si raspunderile conducatorilor locurilor de
munca din santier din punct de vedere al normelor generale si specifice de securitate si sanatate n
munca.
X.4.OBLIGATII PRIVIND INFORMAREA Sl COMUNICAREA
Oricare lucrtor sau participant la procesul de munc din partea S.C. UNITED BUSINESS CENTER
CLUJ ONE S.R.L. in cadrul antierul CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII
COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR.
53-55
are dreptul s fie informat i consultat n privina aspectelor care vizeaz securitatea i sntatea n
munc.
In acest sens, oricare lucrtor sau participant la procesul de munc din cadrul S.C. UNITED
BUSINESS CENTER CLUJ ONE S.R.L., care desfasoara lucrari la santierul CLADIRE CU

FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ


NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55 interesat, se poate informa cu privire la coninutul
prezentului plan propriu de securitate i sntate n munc. In cazul n care consider c prin modul n
care este conceput conine prevederi care pot fi mbuntite n vederea promovrii mbuntirii
securitii i sntii n munc n cadrul activitilor care se desfoar pe antierul CLADIRE CU
FUNCTIUNI MIXTE- BIROURI, SPATII COMERCIALE, SERVICII- D+P+10E+Eth CLUJ
NAPOCA STR. AL. VAIDA VOIEVOD NR. 53-55

INTOCMIT
S.C. UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE S.R.L.