Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare sumativa Tipuri de date structurate.

Vectori si sir de caractere


cl. a 9-a
Numele, prenumele __________________________________
Clasa _____________
1. Se consider declaraiile
type tablou = array [1..7] of integer;
vector = array[c..e] of boolean;
linie = array[2..4] of real;
var a:tablou;
b:vector;
c:linie;
Completai tabelul de mai jos, specificnd pentru fiecare din variabilele
declarate:
a
1)
2)
3)
4)

Numrul de componente
Tipul indicelui
Tipul componetelor
Cum se indic elementul
al doilea din tablou

2. Se consider declaraiile:

type Vector =array [1..5] of real;


Matrice=array[1..3,1..4] of real;
Linie= array [1..4] of real;
Tabel = array [1..3] of linie;
var V : Vector;
M : Matrice;
L : Linie;
T : Tabel;
x : real;
i : integer;
Care dintre atribuirile ce urmeaz snt corecte?
a)T[3]:=T[1];
b)M:=T;
c)L:=V;
d)T[1,2]:=M[1,2];
e)i:=x;
f) M[1,3]:=L[2];

3. Se consider declaraiile:
type Vector=array[1..5] of real;
var x,y: Vector;
Scriei expresia aritmetic a crei valoare este:
a)suma primelor patru componente ale variabilei x;
_____________________________________________
b) produsul tuturor componentelor variabilei x;
_____________________________________________
c) modulul componentei a doua a variabilei y;
_____________________________________________
d)suma primelor trei componente ale variabilelor x i y.
_____________________________________________
4. Care dintre urmtoarele declaraii de tip descriu corect un singur ir de caractere?
a) type a1=array [char] of 1..255; c) type a3=string[256];
b) type a2=array[1..255] of string; d)
Const n=10;
type a4=string[n]:

5. Elaborati un program care afiseaza numarul de aparitii a caracaterului A intr-un


sir de caractere.