Sunteți pe pagina 1din 1

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

LOCALITATE

DENUMIREA LUCARII

CERTIFICAT DE URBANISM

DATA INTARE

TERMEN PREDARE

SEMNATURA