Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MECANICĂ SPECIALIZAREA: AUTOVEHICULE RUTIERE

CAIET DE PRACTICĂ

SPECIALIZAREA: AUTOVEHICULE RUTIERE CAIET DE PRACTICĂ Î NDRUM Ă TOR DE AN: DAN MOLDOVANU STUDENT: GEDAN

ÎNDRUMĂTOR DE AN: DAN MOLDOVANU

STUDENT: GEDAN CRISTIAN

GRUPA: 2422

Cuprins

Prezentarea Service-ului

3

Localizare, scurt istoric

3

Compartimentarea service-ului

3

Tipuri de servicii

3

Aparatură utilizată

3

Protecția muncii

4

Instrucțiuni de lucru pentru protecția muncii

4

Sistemul de climatizare

6

Avantaje a sistemelor de climatizare

6

Agenți de răcire

7

Componentele sistemului de climatizare

7

Sisteme de climatizare cu valvă de expansiune termostatică

8

Sisteme de climatizare cu valvă cu orificiu fix

9

Experiență practică

9

Sistemul de frânare

10

Avantajele sistemului de frânare

10

Configurații ale sistemului de frânare

10

Componentele sistemului de frânare

11

Funcționarea sistemului de frânare

11

Experiență practică

12

Sistemul de propulsie

12

Ambreiajul

12

Tipuri de ambreiaj

12

Componentele unui ambreiaj

13

Funcționarea ambreiajului

13

Experiența practică

14

Sistemul de direcție

14

Generalități

14

Tipuri sisteme de direcție

14

Componente sistem de direcție hidraulic

15

Funcționare sistemului de direcție

16

Experiență practică

16

Concluzie

16

Prezentarea Service-ului

Localizare, scurt istoric

SC Motor Hobby este amplasat în judetul Maramureș, localitatea Baia Mare pe bulevardul București, nr. 49e. S-a înființat în anul 1998 iar domeniul de activitate la început a fost comerțul cu piese auto. Din anul 2004 s-au deschis ramuri noi: tinichigerie, vopsitorie, climă, diagnoză și mecanică. În prezent service- ul are 14 angajați și face parte din rețeaua internațională de service-uri ACC din Romania.

Compartimentarea service-ului

Service-ul este compus din două boxe de tinichigerie, o boxă de vopsitorie, o boxa de pregătire pentru vopsitorie, boxă pentru instalații de climatizare, doua boxe pentru mecanică, boxa pentru stand geometrie roți și stand de frânare, două birouri, salon de așteptare pentru clienți, vestiare sală de mese și dușuri pentru angajați, depozit de marfă și magazine cu standuri pentru vopsele.

Tipuri de servicii

Service-ul dispune de o gamă variată de servicii, aparatele utilizate fiind de o generație nouă, muncitorii find calificați prestând servicii de înaltă calitate. Se pot efectua servicii cum ar fi: reparații de caroserie, climatizare, mecanică, înlocuirea parbrizelor, diagnoza auto, vopsitorie, geometrie roți și reparații sisteme electrice.

Aparatură utilizată

Aparat geometrie roți Launch

Presă hidraulică 30 t

Analizator de gaze, opacimetru și turometru

Recuperator ulei

Aparat încărcare climă RobinAir

30 t Analizator de gaze, opacimetru și turometru Recuperator ulei Aparat încărcare climă RobinAir 3 |
30 t Analizator de gaze, opacimetru și turometru Recuperator ulei Aparat încărcare climă RobinAir 3 |
30 t Analizator de gaze, opacimetru și turometru Recuperator ulei Aparat încărcare climă RobinAir 3 |
30 t Analizator de gaze, opacimetru și turometru Recuperator ulei Aparat încărcare climă RobinAir 3 |
30 t Analizator de gaze, opacimetru și turometru Recuperator ulei Aparat încărcare climă RobinAir 3 |

Protecția muncii

Instrucțiuni de lucru pentru protecția muncii

Operațiile de intreținere și reparare efectuate în halele și atelierele persoanelor juridice sau fizice se vor executa de către salariații calificați și instruiți special în acest scop, respectandu-se întocmai instrucțiunile tehnice, de exploatare, protecție a muncii și P.S.I. Electricianul de instalații electrice de forță va fi autorizat din punctul de vedere al protecției muncii.

Întreținerea și repararea autovehiculelor se va face în hale și încăperi amenajate, dotate cu utilaje, instalații și dispozitive adecvate.

Executarea unor lucrări de demontare, întreținere sau reparare a autovehiculelor este admisă și în spații amenajate în afara halelor și atelierelor de intreținere denumite ''platforme tehnologice ''.

În halele de întreținere și reparare a autovehiculelor, canalele de revizie, vor fi menținute în stare curată, asigurandu-se scurgerea apei, a uleiurilor și a combustibililor.

Nu se admite pornirea motoarelor autovehiculelor în interiorul halelor, decât dacă există instalații de aerisire, în stare de funcționare.

Cricurile din dotarea halelor de reparații sau a canalelor de revizie vor fi menținute în permanență în stare buna de funcționare.

La demontarea, montarea și transportul subansamblelor grele sau voluminoase se vor folosi mijloace mecanice de ridicat dotate cu dispozitive speciale, care să asigure prinderea corectă și echilibrată a subansamblelor.

Dispozitivele de suspendare a autovehiculelor și stelajele pentru asezarea pieselor trebuie să fie menținute, în permanență, în stare bună de folosire.

În halele de reparații în care se execută și lucrări de sudură la autovehicule se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatoarelor de sudură oxiacetilenică, a transformatoarelor de sudură electrică, precum și a paravanelor de protecție folosite în timpul sudurii electrice. Transformatoarele de sudură electrică vor fi conectate la instalația de legare la pământ, iar cablurile vor fi amplasate și protejate astfel încât să nu fie deteriorate de roțile autovehiculelor care circulă în timpul reparațiilor (efectuate pe platforme).

Petele de ulei și de combustibil de pe pardoselile halelor sau încăperilor vor fi acoperite cu nisip, după care vor fi luate măsuri de curățare a materialului rezultat în locuri care nu prezintă pericol de incendiu.

Lucrătorii trebuie să poarte echipament de lucru și de protecție corespunzător lucrărilor pe care le execută cu instalațiile și utilajele din dotare.

Sculele vor fi asezate pe suporturi speciale, amplasate în locuri corespunzătoare și la înalțimi accesibile. După terminarea lucrului sculele vor fi curațate, după care vor fi închise în dulapuri. Ascuțirea sculelor de tăiat, cioplit se va face de un lucrător instruit special în acest scop.

Lucrătorii sunt obligați ca înainte de inceperea lucrului să verifice dacă uneltele și utilajele pe care le folosesc sunt în stare bună și corespund din punctul de vedere al securității muncii. Se interzice folosirea uneltelor și utilajelor care nu corespund acestor verificări.

La repartizarea lucrărilor pe muncitori, maistrul sau șeful de echipă va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) și măsurile corespunzătoare privind utilizarea instalațiilor, utilajelor și sculelor din dotare. Va verifica starea echipamentului de protecție și a celui de lucru care va fi folosit de muncitor la lucrarea respectivă.

Autovehiculele aflate pe pozițiile de lucru din hale, ateliere sau platforme tehnologice vor fi asigurate (calate) împotriva deplasărilor necomandate, în care scop vor fi folosite pene sau cale special confecționate. În cazul în care nu se execută lucrări la motor sau la transmisie, autovehiculele vor fi asigurate și cu mijloace proprii (frana de ajutor și cuplarea intr-o treaptă de viteză ) .

Iluminatul natural și artificial se va face astfel înât să se asigure o buna vizibilitate la locul de muncă.

În încăperi cu pericol de incendiu și explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis , cu piese sau materiale incandescente, producerea de scântei, lovirea a doua scule feroase și folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice.

Este interzis fumatul în halele de întreținere și reparații. În acest scop se vor amenaja locuri pentru fumat.

Autovehiculele ce urmează a fi spălate se manevrează cu atenție pe rampa metalică sau de beton și se asigură contra pornirii necomandate , cuplandu-se intr-una din viteze, acționandu-se frâna de ajutor și asezandu-se cale de blocare la roțile din spate în ambele sensuri ( fața și spatele roților).

Urcarea sau coborarea autovehiculelor pe / și de pe rampă se va face numai dupa ce lucrătorii din jur au fost avertizați referitor la operația ce se execută.

Verificarea presiunii în pneuri și ridicarea acesteia la valorile stabilite ( față sau spate ) pentru fiecare tip de autovehicul trebuie să se faca potrivit prevederilor din tabelul cuprinzand presiunea admisă.

La umflarea pneurilor se va folosi în mod obligatoriu dispozitivul de protecție împotriva săririi cercului de la jantă. În cazul jantelor monobloc sau din mai multe bucați nu se utilizează dispozitiv de protecție.

Compresorul folosit la umflarea pneurilor va fi in stare bună de funcționare, dotat și înscripționat corespunzător.

Mișcarea autovehiculelor pe rampă trebuie să se facă numai dirijată de persoane cu atribuții de serviciu, numai după ce acestea s-au convins că echipa a ieșit din canalul de revizie și s-a îndepărtat de autovehicule, iar sculele și piesele de lucru au fost înlăturate.

La operația de verificare a mecanismului de direcție, lucratorul va cala roțile din spate și va acționa frâna de mână, după care va proceda la suspendarea parții din față a autovehiculului.

Demontarea autovehiculelor în vederea reparării se va executa în sectoare și pe posturi de lucru specializate pentru aceste operații.

Subansamblurile rezultate de la demintarea autovehiculelor trebuie depozitate în spații special destinate în acest scop.

Uneltele de lucru utilizate de către muncitori, precum și instalațiile de ridicat ( cricuri, macarale ) vor fi controlate înainte de începerea lucrului.

La demontarea arcurilor se vor folosi clești sau scule speciale.

Depresarea bucșelor, inelelor de rulmenti, cămășilor etc se face numai cu prese si dispozitive speciale.

La demontarea îmbinărilor nituite trebuie folosite paravane metalice de protecție împotriva proiectării de metal sau a aschiilor de metal rezultate în timpul lucrului.

Demontarea părților componente ale instalației electrice de pe autovehicul se va face numai după decuplarea bateriei de acumulatoare.

Se interzice desfundarea conductelor de benzină, motorină, încercarea conductelor pentru aer prin suflare cu gura.

Introducerea autovehiculelor în hala se va face numai cu mersul înainte cu o viteza max. de 5 km / h.

Este interzisă introducerea în hale sau ateliere a autovehiculelor încărcate cu materiale combustibile sau ușor inflamabile sau dacă prezintă scurgeri de combustibil.

Când cabina este rabatată în față, trebuie verificată poziția carligului de siguranță ( clichetului ), urmărindu-se ca aceasta să fie in poziția " zăvorât ".

Suspendarea autovehiculului se face numai pe capre rezistente, corespunzătoare ca înalțime tipurilor de autovehicule din dotare .

Pentru ridicarea autovehiculului cu cricul se va alege punctul indicat al cadrului. Cricul se va aseza pe loc neted. Pentru stabilitate, sub cric se vor aseza bucați de scândură rezistente și perfect netede. Dacă cricul nu ajunge în punctul de ridicare, între acesta și cadru se va aseza un butuc de lemn de esență tare cu laturi regulate.

Pentru executarea lucrărilor de reparație la motoare și cutii de viteză, fară pericolul răsturnării, acestea trebuie asezate stabil pe bancurile de lucru și calate sau prinse în dispozitive care să permită rotirea lor în poziții care să asigure ușurarea efortului fizic.

Unsoarea consistentă folosită în procesul tehnologic se va păstra în cutii de tablă sau lemn , prevăzute cu capac.

Pornirea motorului și manevrarea autovehiculului se va face numai după ce se constată că nu se găsesc persoane aflate sub mașină sau în apropierea ei. Manevrarea va fi dirijată de către o persoană aflată în afara autovehiculului în raza de vizibilitate a șoferului.

Ridicarea caroseriei de pe șasiul autovehiculului se va face numai după ieșirea de sub acesta a lucrătorului care a demontat bridele de prindere.

Sistemul de climatizare

Avantaje a sistemelor de climatizare

Scade umiditatea aerului din habitaclu. Parbrizul și geamurile rămân uscate, astfel vizibilitatea rămâne buna, mărind siguranța circulației.

Asigura filtrarea corespunzătoare a aerului. Polenul și impuritățile care au intrat odată cu aerul aspirat, se depun pe evaporator de unde sunt eliminate cu apa rezultantă în urma condensului.

Protejează șoferul și pasagerii de poluarea exterioară

Agenți de răcire

R12 este o substanță ce conține clor cu temperatura de fierbere de -29,8 ͦ C la presiunea atmosferică normal. Nu este o substanță toxica, nu este inflamabil, nu are miros, este miscibil cu uleiurile minerale, etc.

R134a este un agent de răcire care a fost utilizat din anul 1994 în Europa din motive de protecție a mediului înconjurător. Este un amestec de carbon – flour și nu conține clor dar produce efect de seră. Nu este toxic la concentrații mici, nu are miros, nu este inflamabil, nu este explozibil, nu este coroziv, are densitatea mai mare decât a aerului.

CO2- conform reglementărilor începând cu 2011 pentru mașinile produse în Europa sistemul AC va folosi ca agent de răcire CO2. Din cauza proprietăților fizice ale CO2 presiunea nominală de lucru în circuitul de înaltă presiune crește la 70-120 bari.

Componentele sistemului de climatizare

1. Compresor

2. Condensor

3. Ventilator

4. Presostat

5. Tub cu orificiu fix

6. Vaporizator

7. Aeroterma

8. Filtru dezumificator

9. Valvă de expansiune

10. Acumulator

Compresorul este elemental care pompează agentul refrigerant în sistem. El mărește temperature gazului prin compresie asigurând astfel diferența de temperatură față de temperatura aerului cu care va fi răcit gazul supraîncălzit.

Condensorul este construit dintr-o conductă în serpentină, cuplată prin lamele. Pentru colectarea agentului termic lichidul produs prin condensare în condensator și a livra ventilului de expansiune lichid pur, intrarea agentului termic se află în partea superioară și ieșirea în partea inferioară

Filtru dezumificator are ca rol extragerea umidității din agentul de răcire și să acumuleze o anumită cantitate de refrigerant. Agentul de răcire lichefiat este pompat la presiune mare din condenser în filtru dezumidificator.

Acumulatorul este amplasat pe ramura de joasă presiune a circuitului. În accumulator uleiul se depune pe fundul rezervorului. De aici prin filtru este antrenat înapoi în sistem de către agentul termic.

Valva de expansiune termostatică controlează cantitatea agentului termic ce trece prin evaporator, cantitatea ce este modificată în funcție de presiunea și temperature agentului termic măsurată după faza de evaporare.

Evaporatorul este elemental din lanțul sistemului de climatizare din autovehicul. Agentul termic iese din valva de expansiune sub formă de mixtură gaz-fluid, motiv pentru care absoarbe căldura fluxului de aer pentru a-și putea schimba starea de agregare, astfel se realizează răcirea aerului care intră în habitaclul vehiculului.

Aeroterma are rolul de a ajuta lichefierea gazului în condensator și de a răci radiatorul motorului în orice condiții de funcționare.

Sisteme de climatizare cu valvă de expansiune termostatică

motorului în orice condiții de funcționare. Sisteme de climatizare cu valvă de expansiune termostatică 8 |
Sisteme de climatizare cu valvă cu orificiu fix Experiență practică În timpul petrecut în atelierul

Sisteme de climatizare cu valvă cu orificiu fix

Sisteme de climatizare cu valvă cu orificiu fix Experiență practică În timpul petrecut în atelierul specific

Experiență practică

În timpul petrecut în atelierul specific instalațiilor de climatizare am avut ocazia de a asista la o reparare al acestui sistem. Autovehiculul Skoda Fabia aveo o defecțiune deoarece sistemul de climatizare funcționa la capacități reduse, aerul eliminat prin bord nu a atins temperatura normală ci una mult mai ridicată. Împreuna cu mecanicul acestui departament am conectat autovehiculul la aparatul RobinAir unde au fost măsurate presiunile de pe instalație, ce-a de joasa cat și ce-a de înaltă presiune. Datele preluate, presiunea scăzută pe ramura de înaltă presiune, ne-a indicat o eroare la compresor. Dupa ce

am avansat în descoperirea piesei defecte am cercetat cu o lampă specială daca sunt scurgeri la axul compresorului. O substanță verzuie înconjoră axul acestuia, din acea clipă ne-am dat seama ce era de facut pentru a repara sistemul de climatizare. După înlocuirea piesei defecte am conectat din nou autovehiculul la aparatul RobinAir pentru al vida dupa care a urmat umplerea sistemului cu agentul refrigerant. Am refăcut testul de performanță și am motat în interiorul mașinii un termometru pentru a identifica temperatura aerului din habitaclu. Problema presiunii nu mai apărea după înlocuirea compresorului, temperatura din aerul transmis în habitaclu atingea valoarea de 5°C. Am returnat autovehiculul proprietatului bucuroși știind că problema a fost rezolvată.

Sistemul de frânare

Avantajele sistemului de frânare

Capacitatea de frânare a unui automobil are o importanță deosebită, deoarece determină direct securitatea activă a automobilului şi posibilitatea de utilizare integrală a vitezei și accelerației acestuia în timpul exploatării. În timpul frânării, o parte din energia cinetică acumulată de automobil se transformă prin frecare în căldură, iar o parte se pierde pentru învingerea rezistențelor la rulare.

Configurații ale sistemului de frânare

Din punct de vedere constructiv sistemul de frânare de serviciu este acționat pe cale hidraulică, pneumatică sau hidropneumatică. De asemenea acționarea poate fi făcută cu sau fără servomecanism.

Sistemul de frânare de parcare este compus din toate elementele care permit menținerea automobilului în poziție staționară, printr-o acționare mecanică, chiar și pe o suprafața înclinată, un timp nelimitat, mai ales în absența conducătorului auto. În cazul în care sistemul de frânare de serviciu se defectează sistemul de frânare de parcare are rolul unui sistem de frânare de siguranță.

Standardele în vigoare impun utilizarea unui sistem de frânare dublu. Dintre cinci variante posibile versiunile II (în paralel) şi X au devenit opţiuni standard ale producătorilor de automobile

devenit opţiuni standard ale producătorilor de automobile a. structura II b. structura X c. structura HI

a. structura II

b. structura X

c. structura HI

d. structura LL

e. structura HH

1. primul circuit de frânare

2. al doilea circuit de frânare

Structura II - distribuie forţa de frânare între cele două punţi; primul circuit frâneaza puntea faţă iar

cel de-al doilea puntea spate.

Structura X - distribuie forţa de frânare pe diagonală; primul circuit frânează rota faţă stânga şi roata

spate dreapta, cel de-al doilea circuit frânează roata faţă dreapta şi roata spate stânga.

Structura HI - primul circuit frânează ambele punţi (faţă + spate), cel de-al doilea circuit frânează în

paralel doar puntea faţă.

Structura LL - primul circuit frânează puntea față și o roată a punții spate în timp ce de-al doilea

circuit frânează în paralel doar puntea față.

Structura HH - este cel mai complex sistem, ambele circuite de frânare acționând asupra celor patru

roți ale automobilului.

Componentele sistemului de frânare

1. etrier cu disc de frână

2. conductă flexibilă

3. element de îmbinare

4. conductă rigidă

5. pompa centrală

6. rezervor lichid frână

7. servomecanism

8. pedală frână

9. levier frână de parcare

10. cablu acţionare frână

de parcare

frână de parcare 10. cablu acţionare frână de parcare 11. supapă de reglar e a presiunii

11. supapă de reglare a presiunii

12. frână cu tambur

Funcționarea sistemului de frânare

Pentru a opera asupra sistemului de frânare pe un autovehicul convenţional (sistem de frânare mecano- hidraulic) conducătorul auto aplică o forţă de apăsare pe pedala de frână 8 deplasând tija pistonul servomecanismului 7. Servomecanismul amplifică forţa de apăsare pe pedală şi o transmite pistonului pompei centrale 5. Pompa centrală face conversia forţei din tijă în presiune. Cele două pistoane ale pompei centrală măresc presiunea lichidului de frână din conductele rigide 4 şi flexibile 2 care se transmite mai departe frânelor cu disc 1 şi frânelor cu tambure 12. În cazul unei avarii la unul dintre circuite

sistemul rămâne funcţional datorită celui de-al doilea circuit. Rezervorul cu lichid de frână 6 conectat la pompa centrală are rolul de a compensa fluctuaţiile de volum de lichid din sistemul de frânare.

În timpul procesului de frânare, datorită deceleraţiilor, puntea faţă a automobilului este încărcată cu o greutate mai mare decât cea a punţii spate. Pentru a preveni frânarea excesivă a punţii spate, ce poate provoca blocarea roţilor acesteia, supapa de reglare a presiunii 11 modulează presiunea de frânare a punţii spate în funcţie de încărcarea automobilului.

Sistemul de frânare de parcare (frâna de mână) acţionează asupra roţilor punţii spate prin intermediul levierului 9 şi a cablului 10.

Experiență practică

În acest domeniu al sistemelor de frânare am avut ocazia de a asista la schimabarea discurilor și a placuțelor de frână. Pentru început am scos prezoanele pentru a putea demonta janta cu tot cu anvelopă. Dupa aceea am demontat etrierul,placuțele de frână, suportul acestuia și în cele din urmă am demontat discurile de frână. Discurile cele noi au fost degresate pentru a înlatura impuritățile și s-au montat înapoi pe fuzetă. Cu ajutorul ceasului comparator cu cadran au fost inspectate discurile pentru ca ele să nu prezinte un montaj greșit. S-a curațat etrierul și s-a montat suportul acestora pentru a putea în cele din urmă să punem și etrierele înapoi la locul lor. S-au pus placuțele noi în etrier și s-a efectuat manevra de evacuare a aerului din instalație. Spre final a fost montată janta înapoi pe placuțele de frană și am verificat autovehiculul pe standul de frânare pentru a nu fi erori de montaj. Testul a fost cu scucces și am predat mașina clientului înapoi.

Sistemul de propulsie

Ambreiajul

Ambreiajul este un mecanism pentru transmiterea mișcării de rotație, care poate fi deconectat si conectat după dorință. Ambreiajul este util in angrenajele care au doua axe de rotație. În asemenea cazuri un ax este antrenat de motor iar celalalt este axul principal al cutiei de viteze. În cazul autovehiculelor, cele doua axe se pot roti la aceeasi viteă când ambreiajul este conectat (cand pedala de ambreiaj este libera) si pot avea viteze diferite când ambreiajul este deconectat sau parțial actionat (cand pedala este parțial sau total apasată).

Tipuri de ambreiaj

Ambreiaje umede

Un ambreiaj umed este un ambreiaj scufundat într-un lichid (ulei) de răcire, care totodată păstrează curate suprafețele de contact, face utilizarea mai lină, și prelungește astfel durata de funcționalitate al acestui tip de organ de mașină. Ambreiajele umede din cauza mediului umed în care se află, tind însă să piardă la transmisie, prin "alunecare", o parte din puterea cuplului motor al axei primare.

Ambreiaje uscate

Ambreiajele uscate nu sunt scufundate în niciun lichid.

Componentele unui ambreiaj

Ambreiajul auto are în principiu aceeași funcționare, lăsând la o parte aspectele de design: unul sau mai multe discuri de ambreiaj, presate între volanta motorului si placa de presiune de arcuri puternice. Materialul de fricțiune variază în compoziție în funcție de tipul ambreiajului uscat sau în ulei. Cândva materialul de fricțiune a fost azbestul dar din cauza "calitaților" sale cancerigene a fost eliminat pe scară largă. Ambreiajele folosite în utilizarea la regimuri de solicitare dură camioane, mașini de curse sunt de natură ceramică datorită coeficientului de frecare ridicat, dar sunt total nepotrivite pentru autovehiculele de strada lipsindu-le acea plajă de frecare care să permită cuplarea lină și fară șocuri.

frecare care să permită cuplarea lină și fară șocuri. Funcționarea ambreiajului Cea mai din stânga pedală

Funcționarea ambreiajului

Cea mai din stânga pedală a autovehiculului este numita pedala de ambreiaj. Conexiunea dintre pedală și ambreiaj se face în mare prin 2 mijloace: cablul de ambreiaj sau sistemul hidraulic, cu două pistonașe acționate cu uleiul de servodirecție.

Transmisia manuală presupune existența roților dințate pentru selecția vitezelor. Prin cuplarea roților dințate de diverse diametre se obțin diversele trepte de viteză. Pentru decuplarea/cuplarea roților dințate, acestea trebuie să aibă aceeași viteză de rotație. Mai precis: la trecerea din orice viteză în "punctul mort" cele doua roți dințate trebuie să se rotească cu aceeași viteză. Acest lucru se obține apăsând ambreiajul. În acel moment puterea motorului nu mai este transmiă cutiei de viteze deci cele doua roți se vor roti aproximativ cu aceeași viteză dată de viteza de deplasare a automobilului, și separarea va avea loc ușor. S-ar zice că similar se petrece și la trecerea din "punctul mort" intr-o viteză oarecare, nu?

Ei bine lucrurile nu stau chiar așa. În acel moment intervin alte elemente, numite sincroane, care aduc roțile dințate din cutia de viteze la aceeași turație înainte de cuplare. Sincroanele împreună cu inelul de blocare împiedică cuplarea respectiv mișcarea schimbătorului de viteze în poziția finală pănă în momentul în care cele două roți dințate ,pinioane, nu au viteze egale.

Experiența practică

O alta experiența petrecută în service-ul Motor Hobby a fost schimbarea kitului de ambreiaj la un Ford Transit. Împreună cu cei doi mecanici am ajuns la această concluzie deoarece pedala de ambreaj fiind apasată nu acționa în totalitate această funcție pentru a putea schimba viteza autovehicului fară a fi bruscat. Am început prin demontarea roților din față ,planetarelor stânga și dreapta, a electromotorului, a unor suporți de susținere, a furtunelor si senzorilor. Am demontat cutia de viteze pentru a avea acces la kitul de ambreiaj. S-a demontat placa de presiune, discul de ambreiaj și volanta care au fost fixate pe arborele cotit. Am montat piesele noi, volanta,discul și placa și nu în ultimul rând am înlocuit rulmentul de presiune de pe axul cutiei de viteze. Odată montate toate am fixat cutia de viteze înapoi pe motor și restul pieselor înapoi la locul lor. Înaintea predarii mașinii am facut un test de conducere pentru a ne asigura ca toate piesele au fost montate corespunzător și funcționează ca atare.

Sistemul de direcție

Generalități

Sistemul de direcție al unui automobil este reprezentat de un set de subansamble care dirijează cele două roți frontale. Caseta de direcție este componenta principală a sistemului de direcție ce transformă mișcarea de rotație a axului volanului în mișcare de translație stânga-dreapta. Mișcarea este transmisă mecanic prin intermediul unui ax cremalier dințat.

Tipuri sisteme de direcție

Autovehiculele pot fi dotate cu mai multe tipuri de sisteme de direcție, dintre care putem aminti:

sisteme cu caseta de direcție mecanică;

sisteme cu caseta de direcție hidraulică;

sisteme cu caseta de direcție electro-hidraulică;

sisteme cu caseta de direcție asistată electronic

Sistem direcție mecanic Sistem direcție hidraulic Sistem direcție electric Componente sistem de direcție hidraulic 

Sistem direcție mecanic

Sistem direcție mecanic Sistem direcție hidraulic Sistem direcție electric Componente sistem de direcție hidraulic 

Sistem direcție hidraulic

Sistem direcție mecanic Sistem direcție hidraulic Sistem direcție electric Componente sistem de direcție hidraulic 

Sistem direcție electric

Componente sistem de direcție hidraulic

Volan

Ax volan (cruce cardanică)

Casetă direcție (bielete direcție, capete de bară)

Pompă servo direcție

Vas pompă direcție

Funcționare sistemului de direcție

Prin rotirea volanului în stanga sau dreapta se pune în mișcare axul volanului. Axul volanului transmite mișcarea casetei de direcție prin intermediul meclului dințat. În continuare mișcarea este transmisă bieletelor și capeteleor de bară reușind astfel ca roțile să vireze în direcția dorită. Pompa servo are rolul de a depune presiune în caseta de direcție pentru a face o rotire ușoară a volanului.

de direcție pentru a face o rotire ușoară a volanului. Experiență practică În ultimele zile din

Experiență practică

În ultimele zile din perioada practicii am luat parte la înlocuirea bieletei casetei de direcție și a capătului de bară în partea stangă al unui autovehicol. Pentru a putea realiza înlocuirea am demontat roata și cele doua piese, capătul de bară și bieleta. După montarea pieselor noi autovehiculul a necesitat refacerea geometriei roților care a fost realaizată cu ajutorul aparatului special, Launch.

Concluzie

În timpul petrecut la atelierul auto Motor Hobby am obținut informații prețioase despre cum functionează un autovehicul și ce anume îl face să asigure oamenilor un trai mai ușor. Am obținut o vedere mai detaliată despre sistemul de frânare, despre sistemul de ambreiaj, despre sistemul de climatizare cât si restul componentelor care aparțin unui autovehicul.

Am apreciat faptul că nu am fost lăsat deoparte de mecanici ba chiar m-au incurajat să asist la reparațiile pe care le-au avut de făcut. Consider ca a fost o experiență placută și că am acumulat un bagaj de conoștinte foarte bogat.