Sunteți pe pagina 1din 3
CV- dr. Doina Colcear -2015 CURRICULUM VITAE Dr. DOINA COLCEAR Medic specialist psihiatru, doctor in

CV- dr. Doina Colcear -2015

CURRICULUM VITAE

CV- dr. Doina Colcear -2015 CURRICULUM VITAE Dr. DOINA COLCEAR Medic specialist psihiatru, doctor in medicina,

Dr. DOINA COLCEAR Medic specialist psihiatru, doctor in medicina, psihoterapeut practicant Centrul medical Psihomedica Cluj-Napoca http://www.psihomedica-cluj.ro/doina-colcear/

1. Date personale

Data şi locul naşterii: 23 iunie 1967, loc. Hurezu Mare, jud. Satu-Mare Cetăţenie: Română Stare civilă: Căsătorită

2. Studii:

Liceale – sept.1981- iunie1985- Liceul Sanitar Baia-Mare, Diplomă de bacalaureat nr. 156/ 1985

Universitare- oct.1988–iunie1994- Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca,

Facultatea de Medicină, Diplomă de licenţă, doctor-medic Postuniversitare:

v

Rezidentiat- febr.1995-dec.1999- Spitalul clinic Judeţean Cluj-Napoca, Medic specialist psihiatrie- OMS nr 900/1999

v

Doctorat- oct.2003- dec.2006- Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca, Diploma de doctor in medicina nr. 881/2007

v

Masterat- oct.2014-oct.2016- Universitatea Babes Bolyai, Master “Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman”

3. Experienţa profesională:

Perioada:

1985-1988

02.1995-

10.1998

-

08.2002-

09.2005-

19.05.2008-

17.01.2012-

15.06

2012-

12.1999

08.2002

08.2005

19.05.2008

16.01.2012

prezent

prezent

Locul:

Baia Mare

Cluj-

Turda

Tureni

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Napoca

Instituţia:

Spitalul

Spitalul

S.C.Rom-

Centru

de

UMF

Cluj-

UMF

Cluj-

UMF

Cluj-

Centrul

Judeţean

clinic

Am-

Cercetare

Napoca

Napoca

Napoca

Medical

Baia-Mare

Judeţean

Portland

Nutriceutică

Psihomedica

S.R.L.

Funcţia:

Soră

Medic

Medic

Medic

Medic

specialist

Medic

Medic

Medic

medicală

-

rezident

specialist

specialist

psihiatrie, Doctor

specialist

specialist

specialist

specialitatea

psihiatrie

psihiatrie

psihiatrie,

in

medicina,

psihiatrie ,

psihiatrie,

psihiatrie,

ATI

Cercetator

Cercetator

Doctor

in

Doctor

in

Doctor

in

stiintific,

stiintific gr. III, Responsabil compartiment

medicina,

medicina,

medicina,

Psihoterapeut

practicant

Membru

in

Director

Disciplina

colective

de

Cercetare-

ATI II

cercetare

informare-

Dezvoltare

Management

 

diseminare

Management

proiecte

proiecte

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CV- dr. Doina Colcear -2015 4. Membru al asocia ţ iilor profesionale: Colegiul Medicilor din

CV- dr. Doina Colcear -2015

4. Membru al asociaţiilor profesionale: Colegiul Medicilor din România

5. Limbi străine cunoscute: Engleză

6. Alte competenţe: Managementul serviciilor de sănătate, Manager de proiect, Formator, Microsoft Project Advanced

7. Lucrari relevante publicate:

Pop, D., Zdrenghea, D., Sitar-Tautu, A., Cebanu, M., Colcear, D., Borz, B.Particularities of the cardiovascular risk in old women in an urban Romanian community, CIRCULATION, Vol: 118 (12), Pages: E332-E332, Author(s): Conference Information: World Congress of Cardiology, MAY 18-21, 2008 Buenos Aires, ARGENTINA Source: Published: SEP 16 2008 (ISI- meeting abstract, FI: 14.816)

Baban, A, Kallay, E., Colcear, D., Zdrenghea, D., The effects of menopause on quality of life in a sample of Romanian women, Author(s): Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 43 Issue:

3-4 Pages: 720-720 Published: JUN-AUG 2008 (ISI- meeting abstract, FI: 1.338)

 

Baban, A., Kallay, E., Burdea, L., Sincai, D., Colcear, D., Zdrenghea, D., Effect of counseling on behavioural and

psychosocial cardiovascular disease risk factors and quality of life, Source: PSYCHOLOGY & HEALTH

Volume:

23

Pages: 59-60

Supplement: Suppl. 1 Published: SEP 2008 (ISI- meeting abstract, FI: 1.692)

R. Manasia, C. Lazea, D. Colcear, The treatment of essential Hypertension in children and adolescents (abs.), Journal of Clinical Lipidology, supp to volume 2, Nr. 5S, pp: S144-S144, 1 p, 2008. (BDI: Elsevier)

Pop Dana. D Zdrenghea. D Colcear. A Olteanu. R Rosu. The effect of alimentary isoflavones supplements upon serum lipids. Eur J Cardiovascular Prev & Rehab. 2006;13 (suppl 1), PP:S54-S54, 1 p, 2006(BDI)

8. Participări la manifestări ştiinţifice relevante:

Simpozionul « Stress si burnout. De la teorie la practică » 26 apr, 2012, Cluj-Napoca

17 th Annual Conference EARMA 2011, 22-24 iunie, 2011, Bragança, Portugalia

9. Participari in proiecte de cercetare relevante:

Nr. crt.

Titlul grant

Calitatea

in

grant

Sursa finantarii

 

(director,

membru

 

etc)

1.

Program de dezvoltare a capacitatii administrative si de management a cercetarii stiintifice si inovarii in Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca-PROCERCMED

Director Proiect

Fonduri

structurale-

POS-

CCE

COORD. 25/2009

 

2.

Working in Europe to Stop Truancy Among Youth, WE- STAY

Membru proiect

CE, Programul PC7 GA 241542

 

3.

SAVING AND EMPOWERING YOUNG LIVES IN EUROPE: Promoting health through the prevention of risk-taking and self- destructive behaviours, SEYLE

Membru proiect

CE, Programul PC7, GA 223091

 

4.

Implementarea de noi metode diagnostice neinvazive în scopul optimizării perioperatorii a funcţiei cognitive la vârstnici. Implicaţii asupra calităţii vieţii şi performanţei psiho- sociale, ARISAN

Membru proiect

Bugetul de stat PROGAMUL PARTENERIATE COORD. 2007, contr. nr. 41-051

5.

Dezvoltarea unor metode inovatoare de diagnostic la nivel molecular si stratificare a factorilor de risc in ateroscleroza, ATEROMOL

Membru proiect

Bugetul de stat PROGAMUL PARTENERIATE COORD. 2008, contr. nr. 62-091

6.

Sistem informatic pentru identificarea si caracterizarea reactiilor adverse detectate prin monitorizarea intensiva a pacientilor spitalizati avand ca scop utilizarea rationala a medicamentelor, INFORAD

Membru proiect

Bugetul de stat PROGAMUL PARTENERIATE COORD. 2008, contr. nr. 12-102

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CV- dr. Doina Colcear -2015 7. Optimizarea tratamentului bolilor Membru proiect Bugetul de stat PROGRAMUL

CV- dr. Doina Colcear -2015

7.

Optimizarea tratamentului

bolilor

Membru proiect

Bugetul de stat PROGRAMUL CEEX, COORD. Modul 1 Sănătate contr. nr. 98/2006

cardiovasculare degenerative la femei în

postmenopauză, MENOCARD

 

8.

Procedee inovative in chirurgia reconstructiva la pacientul cu cancer – transplantul de tesuturi compozite si utilizarea de materiale sintetice biocompatibile, ONCOREC

Membru proiect

Bugetul de stat PROGRAMUL CEEX, COORD Modul 1, contr. nr.

109/2006

9.

Optimizarea managementului pacientului politraumatizat prin introducerea in protocoalele terapeutice a tehnicilor miniinvazive şi utilizarea materialelor biocompatibile - INOTRAUMA

Membru proiect

Bugetul de stat PROGRAMUL CEEX, COORD. Modul 1, contr. nr.

145/2006

10.

Studii pe modele in vitro şi pe tumori experimentale privind efectul antioxidant al unor produşi naturali, PAOT

Membru proiect

Bugetul de stat PROGRAMUL CEEX, COORD. Modul 1 Sănătate contr. nr. 15 /2005

11.

Markeri endofenotipici şi susceptibilitatea genetică în schizofrenie, SCHIZOFENOTIP

Membru proiect

Bugetul de stat PROGRAMUL CEEX, PART Modul 1 Sănătate /2005-contr. nr. 641/2005

12.

Influenţa alimentaţiei bogate în flavonoizi asupra stresului oxidativ din menopauza indusă experimental la şobolani.

Responsabil

de

Bugetul de stat PROGRAMUL CERES 4 PARTENER-contr. nr.

proiect

203/2004

13.

Noi

soluţii

alternative

de

reducere

a

Responsabil

de

Bugetul de stat PROGRAMUL VIASAN, PARTENER contr. nr.

colesterolului plasmatic

 

proiect

 

219/2003

10. Brevete şi mărci:

Marcă înregistrată Publicată în: BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ Nr. 5/2011/22, Mandatar: Colcear Doina, Titlu: eDepCD Software pentru Dezvoltarea Cercetării Universitare, Solicitant:

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA, STR. EMIL ISAC, NR.13, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

Cluj-Napoca Data: 25/08/2015

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com