Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Certificatul de nmatriculare la Registrul Comerului


2. Certificate Constatatoare pentru activitatile desfasurate sau Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (pentru liber profesionisti)
3. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
4. Plan de prevenire si protectie
5. Tematici de instruire
6. Program de instruire testare la nivelul ntreprinderii i/sau unitii pentru:
1.
2.

conductorii locurilor de munc;


lucrtori, pe meserii i activiti.
7. Decizii interne pentru:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desemnare serviciu extern;


Desemnare persoane acordare prim ajutor, psi, inlaturare pericol grav + PV instruire lucratori privind acordarea primului ajutor;
Responsabil mediu L211/2011;
Componenta serviciului de SSM;
Conductorii locurilor de munc;
Personalul cu responsabilitti conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.;
8. Dosarul medical individual;
9. Foaia de parcurs
- cu textul Am verificat starea tehnica a masinii, aceasta fiind in stare BUNA. Am verificat documentele obligatorii ale masinii (RCA, ITP, Certificat inmatriculare, Rovinieta) si
sunt toate valabile in termenele stabilite de lege. Cunosc obligativitatea purtarii centurii de siguranta si a consecintelor nerespectarii acestei prevederi. Semnatura sofer
10. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor n procesul de instruire (test obligatoriu in urma instruirii introductiv generale cu rezultatul
insemnat in fisa de instructaj + teste anuale)
11. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii completate conform tematicilor, semnate de lucratori si conducatori loc de munca.
12. Fisa de aptitudini; (o copie se anexeaza si la fisa de instructaj)
nscrierea n fisa de instructaj Apt pentru lucru la nltime
13. Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse) + atributii din clasificare;
14. Regulament Intern;
15. Foaie de prezenta (Pontaj);
16. Declaratie Traseu;
17. Buletine de verificri PRAM
18. Buletine de verificare metrologica a AMCurilor din dotare (manometre)
19. Verificrile ISCIR;
20. Lista autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specific;
21. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunztor riscurilor activittii si a materialelor igienico
sanitare;
22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
23. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
24. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
25. Normativ semnalizare SSM;
26. Contract cu medic de medicina muncii
27. Instruiri colective vizitatori
28. Plan de evacuare n caz de urgent
29. Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu vrsta sub 18 ani
30. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor
31. Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent de accidentare
32. Registre de evident a accidentatilor in munca
33. Registre de evident a accidentelor usoare
34. Registre de evident a incidentelor periculoase

35. Registre de evident a mbolnvirilor profesionale


36. Notificare ITM, pentru munca de noapte
37. Contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv cele incheiate cu angajatori straini si contractele de inchiriere vor conine clauze privind SSM
38. Contractul colectiv de munc ntocmit la nivelul unittii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munc, regimul pauzelor, munca n schimburi si
intensitatea acesteia)
39 .Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia mpotriva electrocutrii prin atingere direct si indirect (recomandat o norma specifica interna
instalatii electrice
40. Determinrile de noxe, n cazul unittilor cu tehnologii care degaj noxe chimice (n vederea stabilirii msurilor specifice de protectie a muncii)
41. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munc (dac sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihic si psihosenzorial a executantilor)
42. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunztor conditiilor n care se desfsoar activitatea la locurile de munc (norme specifice
pe loc de munca sau pe meserie)
43. Evidenta locurilor de munc cu conditii deosebite: vtmtoare, grele si periculoase (Lista si masuri specifice)
44. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este cazul)
45. Notificare catre ITM privind lista substantelor chimice periculoase, pe care le produce , distribuie sa utilizeaza;
46. Proces verbal de control intern propriu, din punct de vedere al protectiei muncii
47. Proces verbal de punere n functiune a schelei;
48. Plan propriu - pentru santiere temporare - daca e cazul
49. Asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electric a echipamentelor de munc si asig iluminatului de siguran;
50. Evidenta, ntreinerea, revizia i repararea periodic a echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile
periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competent
51. Respecta reglementrile SSM privind transportul, manipularea i depozitarea echipamentelor de munc, materialelor i produselor
52. Reglementri SSM privind folosirea surselor de foc deschis i fumatul la locurile de munc unde acestea sunt interzise;
53. Reglementri SSM privind ntocmirea i respectarea documentaiilor tehnice pentru executarea lucrrilor care necesit msuri speciale de siguran
54. Reglementri SSM privind asigurarea, marcarea i ntreinerea cilor de acces i de circulaie
55. Reglementri SSM privind Permis gass free, n situatiile de lucrri n spatii nchise unde exist pericol de explozie
56. Documentul privind protectia la explozie
57. Autorizatie de lucru n zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice);
58. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice)
59. Plan tehnic de exploatare
60. Registrul de evident a elementelor pentru legare a sarcinilor, dup caz (PT R 14-2002);
61. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)
62. Registrul pentru substante periculoase
63. Formular comand si ndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
64. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din legea 319.2006. trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul
intreprinderii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pt aceste zone

S-ar putea să vă placă și