Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Vnzarea la distanta
Vanzarea la distanta este o livrare de bunuri care sunt expediate sau
transportate dintr-un Stat
Membru n alt Stat Membru de catre furnizor sau de alta persoana n contul
acestuia.
Exista un regim special pentru vanzarile la distanta, aplicabil n cazul n care
cumparatorul este
persoana fizica neimpozabila.
- Bunuri transportate de un furnizor din Romania sau n numele acestuia
catre alt Stat Membru
In acest caz, nu are loc un transfer din Romania.
n Romania, operatiunea de transport al bunurilor n alt Stat Membru, urmata
de vanzarea bunurilor catre persoane nenregistrate n scopuri de TVA este
un nontransfer, furnizorul avand obligatia sa se nregistreze n scopuri de TVA
n celalalt Stat Membru si sa factureze cu TVA din acel alt Stat Membru, n
care va depune si deconturi de TVA.
Optiunea referitoare la inregistrarea furnizorului in statul membru in care au
loc livrarile la distanta din Romania se transmite organelor fiscale
competente din Romania, printr-o scrisoare recomandata, si se aplica tuturor
vanzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, in anul
calendaristic in care se exercita optiunea si in urmatorii doi ani calendaristici.
Nontransferuri care presupun o tranzactie
1. Livrarea cu instalare
Livrarile de bunuri care sunt transportate dintr-un Stat Membru n alt Stat
Membru, urmate de
montajul/instalarea bunurilor n celalalt Stat Membru, de catre furnizorul
acestora sau de alta
persoana n numele acestuia, sunt considerate nontransferuri n Statul

Membru de unde ncepe


transportul, fiind impozabile n Statul Membru n care bunurile sunt
instalate/montate.
1.a. Bunuri instalate n alt stat membru UE de catre furnizorul din Romania
sau n numele acestuia
n acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Locul livrarii este, n acest
caz, celalalt Stat
Membru, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizor, iar
TVA se datoreaza, n principiu, n acel Stat Membru. Furnizorul din Romania
va declara n decontul de TVA aceasta operatiune ca neimpozabila, aceeasi
mentiune fiind nscrisa si n factura.
Factura se ntocmeste n limba romna sau n orice limba oficiala a statelor
membre ale Uniunii Europene, urmnd ca la solicitarea organelor de control
sa fie
tradusa n limba romna. Pentru nregistrarea in jurnalele de vnzari, baza
impozabila
va fi convertita n lei utiliznd cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.
din data
emiterii facturii.
Livrarile intracomunitare efectuate se declara obligatoriu:
- d.p.d.v. fiscal, prin declaratia recapitulativa cod 390 care se depune
trimestrial la
organul fiscal teritorial;
Aceasta declaratie este reglementata prin O.M.F.P. nr. 537 din 3 aprilie 2007
pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie
recapitulativa
privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", publicat n M.Of. nr.
260 din
18 aprilie 2007. n declaratie se completeaza baza de impozitare a livrarilor

pe fiecare
cumparator, tranzactia fiind simbolizata n declaratie cu lit. L.
Termenul final de depunere al declaratiei este cel trziu pna la data de 25,
inclusiv, a lunii urmatoare ncheierii trimestrului.
- d.p.d.v. statistic, prin declaratia Intrastat care se depune lunar la Institutul
National de
Statistica.