Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL MEDIULUI

Aprobat,
MINISTRU

Aprobat,
PREFECT

Nicolae NEMIRSCHI
Preedinte C.M.S.U.

Nume...
Preedinte C.J.S.U.

PLAN JUDEEAN
de aprare mpotriva inundailor, gheturilor,
secetei hidrologice, accidentelor la construcii hidrotehnice
i polurilor accidentale pe cursuri de apa
NUME JUDE
Avizat,

DIRECTIA APELOR
. .
Director
.....

Elaborat,
GRUP DE SUPORT TEHNIC
ef Grup de Suport Tehnic
....

MINISTERUL MEDIULUI
CENTRU OPERATIV
PENTRU SITUAII DE URGEN
ef Centru Operativ
Mary-Jeanne ADLER

2010 - 2013

drotehnice

MEDIULUI
U OPERATIV
II DE URGEN

entru Operativ
eanne ADLER

TABEL NOMINAL CU MEMBRI


COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUATII DE URGENTA
BUCURESTI

Nr. Nume si
crt. Prenume
0

Funcia la
Locul de munca locul de
munc

1
Andrei Ioan
CHILIMAN
Remus Alexandru
2
MOLDOVEANU
Lt. col. Gheorghe
3
NICULESCU

2
Primarie sector 1

3
primar

Primarie sector 1

secretar

Primarie sector 1

sef serviciu

4 Anca LUDU

Primarie sector 1

director

5 Bogdan PITIGOI

Primarie sector 1

director
executiv

6 Petrica IONESCU
Lcrmiara
7
PACURARU
8 Andrei MARINESCU

Primarie sector 1

9 Eugen MILEA
10 Gabriel TIBERIAN

11 Dnu Ioan FLEAC

12 Dumitru TISIANU

Farmacia nr. 1

diriginte

Primarie sector 1

arhitect sef

ADP sector 1
Politia Locala sect. 1

director
sef serviciu
director
dir.gen
deasistenta
sociala si
protectia
copilului

Primarie sector 1

Crucea Rosie sector


1

director

Telefon fix

Telefon
Mobil

4
5
021/319.50.50/
0722 208
180
143
021/319 10
0723279611
13/108
0722 552
021/316 31 51 120 0729
989 977
021/319 10 41 / 0744 193
136
881
021/3191013/1
0721221566
55
021/319 10 13 /
0722792494
144
021/313 59 94 0733917687
021/3191013/1
0723 471
09
437
021/3191040
0727 531
021/319 32 53
111
0213080441
0756053413

Fax

E-mail

Telefon
Domicili
u

6
021/319.10.2
6
021/319.10.2
9
021/316 31
51

021/3191010
021/3191027
/51
0318161528
021/313 59
94
021/319 32
54
0213080441

021/223 41 99

0723 573
714

021/223 41
99

021/210 40 29

0744 380
218 0724
279 142

021/210 40
29

3
sef
compartiment

5
6
0767 801
13 Bartosin Eugen
ROMTELECOM
021/400 4815
021/3174012
073
0722 693
021/319 95 39 /
021/318 23
14 Alexandru NICA
CFR Bucuresti-Triaj
sef statie
235 0724
163 101
78
514 795
Dir. Evidenta Publica
021/311 89
15 Simona MOISESCU
director
021/319 10 55 0745182108
a Persoanelor sector
24
1
director
0753 077
021/224 36
16 Andrei MIHAIL
Politia Locala sect. 1
021/232 56 07
general
778113
07 10
Col. Nicolae
Centrul Militar
0740
021/319
17
comandant 021/319 10 59
GRIGORETE
sector
1
303
57 14
Directia
Pietelor
021/317
18 Robert NIU
director
021/317 14 63 0741373418
sector 1
62
Cms. ef Marius Mihai
0747 220
021/316 56
19
Politia sector 1
Sef politie
021/316 56 87
VOICU
601
87
Administratia
Unitatilor de
021/319 32
invatamant
021/319 32 50
52 / 201 /
20 Vlad ROSCA
director
0732669109
preuniversitar si
021/319 32 51
021/667 38
unitatilor sanitare
98
director
021/668 10
publice Sector 1
0743 222
21 Mihai Sorin VELICU
Romprest
divizie
021/668 10 50
45
021/668
042
salubritate
10 65
sef serviciu 021/319 10 13 / 0722 850
22 Ctlin GHINEA
Primarie sector 1
021/3102998
aprovizionare
123 216
723
Adm. Strazilor sector
0720 990
021/310 18
23 Alina ROMAN
021/310 18 60
1
727
60
021/222 30 52
021/413 02
24 Nicu BERTEA
RADET(sector 1)
0372 757 0727 220395
55
081
director
0742 101
021/318 48
25 Laurentiu SUDITU
APA NOVA
centrul
021/318 48 92
058
88
operational
Ing. Gabriel Lucian
021/336 00 90 / 0721 163
021/312 51
26
METROREX
HEREA
5582/5433
152
49
Directia Taxe
0721 218
021/311 91
Primaria sector 1
27 Dorina VASILE
021/311 91 01
si Impozite
018692
01 18
0749
021/301
28 Emil MUSTA
DISTRIGAZ
021/301 17 38
528784
05 05
0721
021/260
29 Tania ANDREI
Insp. Scolar sector 1 inspector sef 021/222 10 22
341385
54 36
director
0721
021/232
30 Paul Florin FULGER
Aeroport Baneasa
021/230 56 07
tehnic
437
87
responsabil 021/206 59 99 / 0722 220
021/230 10
31 Ing. Dan CPRARU
ENEL
u.o.
2150/2124
975
73
021/232 40
021/311 05
Ing. Ovidiu
0742 102
32
RATB
sef sectie
18/S 021 233
95 021/233
GEORGESCU
853
37 82
37 84
Dir. General
Lt. col. Laurentiu
021/423 15 10/
0766 375
33
Jandarmi Mun.
021369 00 60
COTOMAN
20352
477
Bucuresti

34 Aurel IANCU
35 Bogdan OGHINA
36 Neculai ENACHIUC
37 Oana VOICAN

ALPAB

sef serviciu
exploatare

021/222 84
19/127

S.C. SINDAN
PHARMA S.R.L.
S.C. Morarit
Panificatie S.A.
BANEASA
Serviciul Politia
Animalelor

director
general

sef serviciu

0744 380 044


021/232 23 31
021/232 23
36
021/232
23 49
021/490 40 07

35 Nicolae Ontanu

Primarie sector 2

primar

021/209 60 63

36 Toader Murgu Mihai

Primarie sector 2

viceprimar

021/ 209 60 04

37
38
39
40

Toma Sutru
Bondarencu Georgeta
Marin Ion
Corneliu Drug
Parvanu Alexandru
41
Bogdan

Primarie
Primarie
Primarie
Primarie

42 Stegru Dalia

Primarie sector 2

sector
sector
sector
sector

2
2
2
2

Primarie sector 2

43 Barbu Raluca Beatrice

Primarie sector 2

44 Mariana Georgescu

Primarie sector 2

45 Valentin Ifrim

Primarie sector 2

46 Mandroiu Viorel

Primarie sector 2

47 Elena Nita

Primarie sector 2

48 Duinea Corina Josefina

Primaria sector 2

49 Angela Toderita

Primarie sector 2

50 Chirita Daniela

Primarie sector 2

51 Cristian Lemnaru

Adm Domeniu public


sect 2

secretar
director
executiv

arhitect sef
director
executiv
director
executiv

director
executiv
director
executiv
director
executiv

021/ 312 44
99

0744 557
290

021/232 23
01

0762 251
234
0721 221
464

021/352 05
07

021/224 30
76

neculai.ontanu@ps2.ro
mugur.toader@ps2.ro

021/ 252 80 15
021/209.60.22 0727277433
0723 651
021/ 209 60 06
445449
0723
021/ 209 60 26
222324
0722
021/ 209 60 28
706 0722
286 849

toma.sutru@ps2.ro
marin.ion@ps2.ro

bogdan.parvanu@ps2.ro
dalia.stegarus@ps2.ro

021/ 209 60 10
021/ 209 61 44/
021/ 209 61
39
021/209 60 18

0724 282
252 0744
357 902
0723 156
024
0722 324
701

raluca.barbu@ps2.ro
mariana.georgescu@ps2.ro
valentin.ifrim@ps2.ro
viorel.mandroi@ps2.ro

021/209 60 16
021/ 209 60 00
021/209 52 84

director
executiv
director
general

5
0745 800
607 0732
555 498 (S)
0744 643
035

0723 651
460
0766 615
654
0721 217
217

elena.nita@ps2.ro
corina.duinea@ps2.ro
angela.toderita@ps2.ro
dana.chirita@ps2.ro

021/252 77 89
021/252 77 96

0723 211
933

cristian.lemnaru@ps2.ro

0
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3
4
director
Daniel Popescu
Adm . Piete sector 2
021/243 30 45
general
Dir. Gen. Asist
director
Isabela Hurjui
021/252 22 10
Sociala copii S2
general
director
Dobrila Aurel
Politia locala sect. 2
021/252 50 30
general
Centru Teritorial
021/ 255 22
Nicolicescu Cecilia
021/ 255 22 17
Veterinar Sector 2
17
Dir Gen Adm
director
021/212 17 58
Mihail Geangu
Patrimoniu S2
executiv
021/212 21 39
Politia Lomunitara
director
Dutu Cristian
21/ 252 84 09
sector 2
executiv
inspector
Mihaela Ciho
Inspectorat scolar S2
021/210 51 45
scolar
sef
administratie 021/252 47 23
Janina Prisacariu
Trezoreria S2
adjunct
021/252 47 28
trezorerie
Comisar sef Stan Ionut
Politia S2
comandant
021/250 69 80
Cristian.

61 Ciuclea Ilie Ionel


62 Marian Sima

SC Supercom SA
RADET

63 Enea Mihai

APA NOVA S2

64 Dragos Stafiescu
65 Victor Vlad

APA NOVA S2
APA NOVA S2

66 Serban Dobrescu

ENEL

67 Varlan Andrei
68 Popescu Anca
69 Nazarcu Dan
70 Manea Gelu
71 Marian Manoliu

DISTRIGAZ SUD
ROMANIA
HIPERMARCHET
(CORA)
CARREFOUR
Colentina
BUCUR OBOR S.A.
BILLA Barbu
Vacarescu

5
0723 651
442
0726 110
615
0762 251
255 0720
555 688
0726 761
830
0724 246
842
0720 777
130
0722 285
409

aurel.dobrila@ps2. ro

021 255 22
07

centrulteritorialveterinar@yahoo.com
mihail.geangu@ps2.ro
cristian.dutu@ps2.ro

Janina.priscariu@mfinante.ro

021 312 44
37

0744 339
961

021/348 18 52

0749 692
705

0374 120 003

0745 253
367

021/252 59 34

isabela.hurjui@ps2.ro

021 252 47
28

021/ 310 02 74

0374 144 300

daniel.poposcu@ps2.ro

0749 151
234
0722 653
397 0747
294 290
0724 985
460
0721 293
923

agentia
Ferdinand
Inginer sef
sef sectie
retele
adjunct sef
UO est
sef FOL
Sect.2

director
executiv
director
general
security
Manager

Mihaela_ciho@yahoo.com

021/240 26 86

director
magazin

021 212 35
01

director
sef sectie de
distributie
sect.2
director

0372 757 200

secretariat@supercom.ro

mihai.enea@apanovabucuresti.sa

andrei.varlan@distrigazsud-retele.ro

0734 120 150 apopescu@cora.ro


037 414 53
98/99
021 252 83
71

Dan_nazarcu@carrefour.com
secretariat@bucurobor.ro

72 Nemes Marius Ioan


73 Giusca Cristina Maria
74 Necula Cristian
75 Mihai Ana
76 Avram Dan
77

Conf. dr. arh. Meita


Vasile

78 Hassoun Ghassan
79 Jafar Kabiri
80 Popecu H. Gheorghe
81 Dr. Orban Carmen
82 Medianu Nicolae
83

Dr. Zvoristeanu Ovidiu


Valentin

84 Neuner Johan
85 Ciococ Irinel
Budinschi-Agachi Anca
Nicoleta
87 Pr. Ion Radulescu
Maior. Alin-Florin
88
Lupsa
Cpt. Alexandrescu
89
Iulian
86

2
Kaufland Barbu
Vacarescu
Kaufland
Elecroaparataj

director

Kaufland Colentina

director

0372 091 070

CI-CO S.A.

director
general

021/252 69 43

Danone PDPA SRL


Romania
INCD URBANINCERC

director
securitate
director
general

Antrepozite
Frigorifice PGA

director
general

Expomarchet
Aliment
Spitalul Clinic de
Urgenta"Sf.
Pantelimon"
Institutul Clinic
Fundeni
Societatea Nationala
de Cruce Rosie
-Filiala sectorului 2

director
general

director

5
0728 939
999
0726 788
188

Ro
0372 091 048 1000hl@kaufla
nd.ro

0723 233
429

021 252 29
52

0758 056
944
0744 438
008

021 240 56
23
021 255 18
52

021/ 318 60 36

0744 600
878

021 318 60
23

Antrepozite_frigorigorifice_pga@yahoo.com

021/ 318 60 53
021/255 40 99
021/ 255 40
25
021/ 317 21 94

0722 326
990
0723 313
111
0722 685
988

021 318 60
52

office@expomarketaliment.ro

director

021/252 50 53

0722 300
126

DSVSAB

director
executiv

021/348 05 65

UTCB

rector

021/242 11 61

Complexul Sportiv
"Lia Manoliu"
Media Pro
International S.A.
Protoieria Sector 2

director
general
director
general
protoiereu

ISU sector 2

sef srviciu

021/209 62 67

ISU sector 2

ofiter

021/209 62 67

director
director
general

021 204 62 04
021/ 627 27 40

0762 221
260
0744 388
039

021/ 321 55 19

dan.avram@danone.com
urban-incerc@incd.ro

Popescu_ucdc@yahoo.com

021 318 04
44

orbancarmen@yahoo.com
crucearosie2@yahoo.com

021 348 23
52
021 242 02
72

021/318 00 83
031 825 01 22

Ci_co@cliknet.ro

Ovidiu.zvoristeanu@ansvsa.ro
neuner@utcb.ro
csnliamanoliu@mts.ro

0744 515
091
0766 515
100
0737 997
986
0723 692
038

031 825 03 57

gd_office@protv.ro

protectiecivila@ps2.ro
protectiecivila@ps2.ro

90 Lt. Radu Veronica

ISU sector 2

ofiter

021/ 209 62 85

91 Lt. Ilie Cosmin

ISU sector 2

ofiter

021/ 209 62 85

92 Plt. Mircea Andrei

ISU sector 2

subofiter

021/ 209 62 85

93 Nitu Andreea

ISU sector 2

subinginer

021/ 209 62 85

94 Gheorghila Constantin

ISU sector 2

tehnician

Politia Locala
Directia Control
Sectia 6 Politie

director
executiv
sef sectie

Sectia 7 Politie

sef sectie

Sectia 8 Politie

sef sectie

021/250 73 25

Sectia 9 Politie
INCERC

sef sectie
sef laborator

021/252 24 33
021/255 78 66

Centrul Teritorial
Veterinar S2

asistent
veterinar

021/255 22 17

95 Tansescu Daiana
Cms. Penu Marian
89
Leontin
Cms. Ionita Tiberiu
90
Tase
Cms. Florea Mugurel
91
Remus
92 Cms. Ptin Ctlin
93 Emil Sever Georgescu
94 Militaru Daniel

95 Ciornei Vasile

96 Gavrila Gheorghe

97 Spataru Doru

98 Orzata Mihail

99 Iancu Marin

5
0745 055
131
0766 105
615
0721 980
333
0721 213
390

021/210 43 35
021/242 26 44
021/242 26 45

Asociatia "Foisorul
Consiliul
tehnicode
foc= Voluntariat
presedinte
031 413 62 01
stiintific
si parteneriatde
pentru
elaborare
a
viata"
politicilor publice,
021/209 60 00
strategiilor,
membru
prognozelor si
int 255
proiectelor-Comisia
Asociatia "Foisorul
pentru
de
foc= hidrologie
Voluntariat
comandant
021/209 60 00
urbana,
lacuri,pentru
ape si detasament
si parteneriat
int 255
canal
viata"
Comisia pentru
situatii de urgenta si
021/ 209 60 00
membru
activitati de
int 255
voluntariat PS 2
Asociatia "Foisorul
de foc= Voluntariat vicepresedint
031 413 62 01
si parteneriat pentru
e
viata"

protectiecivila@ps2.ro
protectiecivila@ps2.ro
protectiecivila@ps2.ro
protectiecivila@ps2.ro

021/ 209 62 85 074 055 121


021 252 50 30

protectiecivila@ps2.ro

0753 317
175
0723 256
035
0747 220
605
0744 33 58
33166
0740
591
0728 980
844

021 255 22
07

centrltertorialveterinar@yahoo.com

0745 985
690

foisoruldf@yah
oo.com
foisoruldefoc@
gmail.com

0727 378
494

gheorghe.gavrila@ps2.ro

0744 514
488

0766 209
462

foisoruldf@yah
oo.com
foisoruldefoc@
gmail.com

100 Pufu Valentin

101 Palsu Alexandru

102 Serban Aurica

103

104
105
106
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

2
Asociatia "Foisorul
de foc= Voluntariat
si parteneriat pentru
viata"
Asociatia "Foisorul
de foc= Voluntariat
si parteneriat pentru
viata"
Asociatia "Foisorul
de foc= Voluntariat
si parteneriat pentru
viata"

3
comandantul
Garzii Civice
S2
Seful
centrului de
conducere si
coordonare
situatii de
urgenta
secretar
genral

Asociatia "Foisorul
de foc= Voluntariat
consilier
Machedon Aurel Viorel
si parteneriat pentru
juridic
viata"
Asociatia "Foisorul
sef sectie
de foc= Voluntariat
Clea Virgil
pregatire
siAsociatia
parteneriat
pentru
"Foisorul
sef sectie
operativa
de foc=viata"
Voluntariat
recrutare
Calen Marinel
si parteneriat pentru
selectie si
Asociatia
"Foisorul
sef sectie
viata"
secretariat
de foc= Voluntariat Planificare si
Preda Florinel
si parteneriat pentru
utiliyare
viata"
resurse
Robert Sorin Negoita
Primaria Sector 3
Primar
Andrei Cristian
Primaria Sector 3
Viceprimar
Tudorache
Marius Mihaita
Primaria Sector 3
Secretar
Dir. D.G.A.S.P.C. Sec.
Florin Stefan Vasile
Director
3
Stefan Calin
Primaria Sector 3
Arhitect Sef
Dumitrascu
Dir. Invatamant
Razvan Timofte
Director
Cultura Sec. 3
Dir. Economica
Director
Octavian Ghetu
Primarie Sec. 3
Executiv
Dir. Inv. si Achizitii
Marius Popescu
Sef Serviciu
Primarie Sec. 3
Serv. Administrativ
Dan Comanescu
Sef Serviciu
Primarie Sec. 3
Dir. Evidenta
Dumitru Relu Ion
Director
Persoanelor Sect.3

031 413 62 01

0744 754
664

031 413 62 01

0766 226
228

031 413 62 01

0745 981
722

foisoruldf@yah
oo.com
foisoruldefoc@
gmail.com

32 413 62 01

0722 674
016

foisoruldf@yah
oo.com
foisoruldefoc@
gmail.com

33 413 62 01

0722 457
358

foisoruldf@yahoo.com

34 413 62 01

0741 139403

foisoruldf@yahoo.com

35 413 62 01

0744 431
530

foisoruldf@yahoo.com

0213180314
0213180300
0213180340
0372126100
0213180338

0728001088
0728833833
0729019144
0744356969

0213180341

0744504600

0213180301

0759990011

0213180325

0744295421

0213180311

0744499033

0213153534

0722664366

7
foisoruldf@yah
oo.com
foisoruldefoc@
gmail.com
foisoruldf@yah
oo.com
foisoruldefoc@
gmail.com

0
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

2
Serv. S.U.,S.S.M.
Aurelia Serban
Primarie Sec. 3
Dir. Utilitati Publice
George Manciu
Primarie Sec. 3
Serv. Juridic
Roxana Cirstea
Contencios P.S 3
Dir.Gen. Politie
Adrian Bratu
Locala Sec. 3
Florina Gheorghe
Serv. Presa P.S. 3
Iulian Ilie
D.I.T.L. S 3
Biroul Prev. Sit. De
Col. Cristian Holban
Urgenta
Comisar
Politia sector 3
D.G.J. Municipiul
Mr.
Bucuresti
Florin Popa
R.A.D.E.T.
S.C. Enel S.A. Dan Capraru
S.I.S.E
Gabriel Oancea
G.D.F.-Suez
Gabriel Anghelescu
Romtelecom
Cristina Gheorghe
Apa Nova
Filiala Crucea Rosie
Mihai Beldiman
sector 3
Insp. Pt. manag. Ed.
Ioana Mihaela Neacsu
Al sect. 3
Bogdan Niculescu
ROSAL
Iulian Marin
A.D.P. Sector 3
Administratia
Elena Petre
pietelor Sec. 3
Gabriel Iosef
CET SUD
Grup Interventie 3
Mr. Claudiu Craciun
ISU
Popescu Cristian Victor
Primaria sector 4
Piedone
Balauta Daniel
Primaria sector 4
Dragomirescu Radu
Primaria sector 4

129 Mr. Dumitru Vidroiu

Primaria sector 4

130 Musat Gabriela Alina

Primaria sector 4

Sef Serviciu

0213400702

0741229389

Director

0213400715

0745774643

Sef Serviciu

0213265070

0721254121

Director

0213410703

0788646334

Director

0213180335
0213275146

0724508589
0723272943

0213180312

0722366551

0213139858
0214567350
Ing. Sef
Sef. Sectie

0213404258
0212530817
0213481777
0213112233
0213220086

0724277901
0722220975
0749692354
0766351645
0742101041

0318241081

0751252456

0213401613

0749081317

0212552664
0213467525

0729909909
0754457777

0212558200

0722393495

0212752302

0754065496
0722279852
0722 610
219
0711 926
723758
0744
044343
0745
537 0722
782 714
0721 578
799

Comandant
primar

021/ 335 44 66

Viceprimar
secretar
sef serv
prevenire SU
sef birou
management
SU

021/ 336 30 11
021/ 336 30 11
021/ 335 55 75
021/335 92 30/
115

021 317 05
35

0 1
Ionescu Adrian
131
Corneliu
132 Nicolaidis Mircea
133 Talau Eugenia
134 Stan Marius
135
136
137
138

Caramida Daniel
Ghitcuta Doru-Adrian
Mateescu Ovidiu
Popa Traian Raul

2
Politie Locala sector
4
Dir. Generala se
Asistenta Sociala si
Protectia Copilului
Primaria sect 4

3
director

4
021/ 460 14 77

director

0372 713 884

director

Primaria sect 4

director

Primaria sect 4
Primaria sect 4
Primaria sect 4
Dir.Adm.Invatamant

021 460 14 77
021/335.92.30/
177
021/335.92.30
021/335.92.30/
121
021/335.92.30/
129
021.460.85.93/
4
021/ 332 24 16

139 Preda Marin

ADP sector 4

140 Sutiu Marian


Leventiu Corneliu
141
Gabriel

REBU sect 4

Arhitect Sef
director
director
director
general
director
general
sef serviciu

Politie sector 4

sef

Brigada rutiera DGP


MB

comisar sef

142 Vasile Daniel


143 Mocanu Catalin
144 Col Tudorache Cornel
145 Maria Danut
146 Cojocaru Nicu
147 Untea Virgil
148 Draghici Gheorghe
149 Valentin Iancu

150 Boghiciu Marian

151 Lascar Vasile

D.G. Jandarmi M.B


Centrul militar zonal
Bucuresti
ISPIFB
SC APA NOVA
RADET
DISTRIGAZ SUD

021/ 410 37 25
021/ 311 20
21 /301
021/ 323 75 60

comandant
021/ 406 53 52
batalion
Sef de Stat
021/ 336 78 20
Mjor
director
021/332.59.57
general
director
021/335.89.97
sef sectie de
distributie
0372 757 400
sect.4
sef F.O.L
021/348.55.02
Sect42

5
6
7
0732 444
021 460 14
121
73
0728 885
0372 713 885
588
0736 200
670
0732.444.15
1.
0735 204
538.
0711
930
301
0744 758
231200
0733
100
0721.207.00
021/332 24
0/ 0733 37
46
37 37
0741
098
021 410 59
203
87
0747 383
021 336 33
119
30
0744 656
545 076 217 021 323 75
939 0758
60
225 290
0749 678
021 369 00
255
60
0744 686
021 335 32
683 0785
14
202
881
0723
021 332 46
635.131
00 72
0744
326
021 336
681
47
0722 506
021 461 00
virgil.untea@yahoo.com
738
70
0749 692
489

021 348 40
99

gheorghedraghici@distrigazsud-retele.ro

ENEL

sef U.O. sud

021/ 336 06 10

0721 292
043

021 336 06
10

valentin.iancu@enel.com

S.C.
ELECTROCENTRAL
E BUC. UZINA CET
PROGRESU

DIRECTOR

021/ 275 41 00

0748 885
521

021 275 41
17

m.boghiciu@cetprogresu.ro

0769 008
583 0745
023 284

021 461 00
62

Vasile.lazar@ratb.ro

RATB

sef autobaza
021/461 05 936
Obregia

152 Popescu Ionut

2
ISC Dir. Reg. in
constructii
Bucuresti-Ilfov

153 Dr. Popescu Marian

DSVSA MB

154 Lala Achim Aurora

DSP MB

155 Ciocalteu Alexandru


156 Iana Emil
157 Erscoi Daniela
158 Vasiliu Venera

159 Dinu Liviu Daniel


160
161
162
163

Cormos Adrian
Ene Costel
Daniel Marian
Vanghelie
Croitoru Dan Iulian

164 Col. Florea Crangus


165 Prof. dr. Armean Petru
166 Monea Sorin
167
168
169
170

Nicorescu Virgil
Ionescu Florinela
Mr. Ilie Gheorghe
Cms. Cosma Giani
Mihai
171 Ciubotaru Mihai
Feurdan Cornelia
172
Cristina
Barturescu Cristina
173
Daniela

Spitalul SF Ioan
ACCU
APM

inspector
specialitate

021/330 10 01

consilier
principal

021/ 348 05 65

consilier I-S3 021/ 252 79 78


directir
general
inspector
specialitate
consilier

director
filiala
director
reglementari
METROREX
si siguranta
Circulatiei
Primaria sector 4
director DIAP
Primaria sector 4
director DE
Primaria sector 5
primar
Primaria sector 5
Viceprimar
sef serviciu
Primaria sector 5
Prevenire
Spitalul Th. Burghele
director
sef
Romtelecom
departament
ADP sector 5
director
Inspectorat scolar
sef
ISU MB
Politia Sector 5
sef

021/ 334 51 90
021/636 35 71
021/430 66 77/
int. 134

CRUCEA ROSIE 4

Politia locala S5
Primaria sector 5

secretar

SUAT Primaria
sector 5

sef

021/336 00 90/
021/319 36 01/
021/336 40 18/
5601
021/ 335 92 30
021/ 335 92 30
021/315 94 82
021/314 61 89
021/315 08 95
021/ 410 08 22
021/412 60 03
021/ 411 12 51
021/412 00 76
021/ 411 96 23
021/ 311 54 30
021/ 410 64 90
021/ 314 43 18/
118
021/314 69 07
021/ 314 43 18/
145; 021/312
17 69

0720 888
222
0722 887
235
0762
221 254
0723 514
015
0745
946.655
0724 34 31
59
0746 24 84
92
0724
545.017

021 330 13
19

ionut popescu
@isc-web.ro

021 348
52
021 252
25
021 334
70
021 334
54
021 430
75

23
40
59
42
66

0722 292
202
0724 500
651500
0724
598234
0723
464
0724 500
547
0724 500
603
0724 500
617

popescu.constantin-b@ansvsa.ro
dspj.bucuresti@lycos.com
alciocalteu@yahoo.com
sesizare@accu.ro
daniela.erscoi@apmbuc.anpm.ro
crucearosie.sector.4@gmail.com

021 312 51
49
0745 122
566444
0732
166500
0724
501500
0725
690
0724 500
531

contact@metrorex.ro

174 Cojocaru Violeta


175 Armeanca Reli
176 Marin Ana
Rares - Serban
177
Manescu
178 Gheorghe Floricica
179 Mr.Rafaila Stefan
180 Cpt.. Octavian Morcov
Cms. Sef Brandusescu
181
Gr
182 Radu Lihaci
183 Daniela Badita
184 Doru Manolache
185 Dumitru Vultur
186 Popescu Robertino
Lazar Adrian
187
Constantin
188 Stanescu Dan George
189 Marinescu Cezar
190 Liviu Tataru
191 Bera Marcel-Florentin
192 Cristian Ionescu
193 Marius Agoroae
194 Stanciulescu Ioan
195 Vigheciu Adrian
196 Marius Lacatus
197 Daniel Ceausecu
198 Doru Anghel
199 George Florescu
200 Cristea Florin

4
5
021/ 310 39
Serviciul Protectia
sef
44 ; 021/ 314 0724500 618
Mediului
43 18/ 148
Directia impozite si
0724 500
director
021/ 314 69 07
taxe
551
Filiala Crucea Rosie
0722 372
director
021/ 337 06 95
sector 5
750
0744 310
Primaria sector 6
primar
0376 204 301
542398
0722
Primaria sector 6
secretar
0376 204 304
167297
0722
ISU M.B (S.P.S. S.6)
sef serviciu
021/316 85 06
136400
0733
ISU M.B (S.P.S. S.6)
ofiter
021/316 85 06
123
Politia S6
comandant
021/434 04 03
Crucea Rosie S6
director
021/ 313 14 99 0743 051877
dir.ex.
Directia
0722 458
Primaria sector 6
0376 204 358
Gosp.
813
dir.ex.
0722 368
Comunala
Primaria sector 6
021/529 83 05
Econom
156
dir.ex.Dep.Ar
0744 779
Primaria sector 6
0376 204 310
h sef
057
director
0722 476
Primaria sector 6
021/316 12 97
general
126
dir. Directia
Primaria sector 6
Insp. Gen
0747 289
Primaria sector 6
dir.ex D.A.F.L
801
dir.gen. Pol
0742 087
Primaria sector 6
021/ 413 16 20
Locala
605
dir. Directia
0733 107
Primaria sector 6
Rel .publ.
0376 204 423
510
inform.
0722 246
Primaria sector 6
Arhitect Sef
376 204 306
347144
dir. Adm
0723
Primaria sector 6
021/430 51 42
Scolilor
405
consilier
Primaria sector 6
0376 204 316 035 045 467
comp. sist.
Informat.
consilier
0724 094
Primaria sector 6
0376 284 307
sit.urgenta
324
direrector
0729 828
ADPDU sector 6
021/ 410 16 81
general
946225
0727
DGASPC
dir.gen
021/ 745 72 37
481024
0757
S.C.URBAN S.A
dir.gen
021/ 413 91 15
305
dir.ex. Dir.de
0724 343
Primaria sector 6
Evid. Pers
152
0722 354
COCA-COLA
dir. Adtiv
021/ 202 14 00
989
sef sectie
0723
56 22
RADET
021/ 313 99 06
distrib.
87

ef Grup Suport Tehnic pentru gestionarea situaiilor de urgen


generate de inundaii al CMBSU Bucureti
Director SGA Ilfov - Bucureti
Alexandru POPESCU
ianuarie 2014

Intocmit
P.Capraru

TABEL NR.4

Adresa
Domiciliu
9