Sunteți pe pagina 1din 3

Problematica grupurilor sociale

Principalele formatiuni sociale sunt :


1) Grupurile ;
2) Colectivitatile ;
3) Organizatiile.
1) Grupurile sunt acele formatiuni sociale in care indivizii interactioneaza
in mod direct intre ei pe baza unor reguli si norme si in urma caruia ei
se recunosc ca apartinand unei entitati distincte.
2) Colectivitatile sunt formatiuni sociale ce au la baza aceeasi
recunoastere a unor norme si prescriptii, dar care nu presupun
interactiuni directe intre membri. Ex. Cazul etniilor sau credinciosilor
unui cult.
3) Organizatiile sunt formatiuni sociale ce sunt deliberat constituite in
vederea atingerii unui scop si care folosesc strategii explicite de control
si de decizie.
Caracteristici generale ale grupurilor sociale
1) Tipul grupului tine de numar de membri, relatiile dintre acestia si
de natura activitatii desfasurate.
2) Marimea grupului influenteaza semnificativ o serie de indicatori
cum ar fi : performanta sau creativitate.
3) Compozitia grupului - reflecta caracteristicile psihosociale ale
membrilor sub aspectul varstei, sexului, nivelului de educatie,
statutului profesional.
4) Structura grupului reliefeaza modul de configurare al relatiilor
interpersonale dintre membri. Acestea pot fi relatiile socioafective,
relatiile de comunicare, relatiile de influenta, relatiile de
coordonare, relatiile de control.
5) Sarcina grupului consta din obiectivul propriu-zis ce urmeaza a fi
realizat in urma activitatii comune a tuturor membrilor. Acest
parametru are o deosebita functie de a structura viata grupului.
6) Coeziunea exprima ansamblul fortelor care mentin unitatea
grupului si este o rezultanta a relatiilor dintre membri, a
caracteristicilor psihosociale ale acelor membri, a contextului social
in care se desfasoara activitatea grupului.
7) Nivelul de integrare reprezinta expresia gradului de maturizare a
relatiilor psihosociale din cadrul grupului si a masurii in care fiecare
membru se identifica cu grupul din care face parte. Indirect, nivelul
de integrare exprima si gradul de elaborare a constiintei colective,
ce devine un element de fond pentru coeziunea de grup.

8) Eficienta grupului exprima sintetic parametri calitativi si cantitativi


de realizare a sarcinii, dar si pe cei ce se refera la mentinerea
grupului si la satisfacerea nevoilor membrilor sai.
Grupul social exprima un mediu interactiv in care are loc armonizarea
trebuintelor indivizilor cu mediul social, dar este si un mediu ce creeaza indivizilor
noi nevoi, noi trebuinte, noi reprezentari, comportamente, conduite si atitudini.
Fenomenul de remodelare psihologica la nivel grupal se realizeaza prin : ajustari si
adaptari sau prin restructurari in plan cognitiv, in plan motivational, in plan
atitudinal, in plan relational si in plan comportamental.
Clasificarea grupurilor sociale
In functie de caracterul relatiilor dintre membri, enumeram :
a) Grupuri primare/de contact face-to-face ;
b) Grupuri secundare predomina relatiile indirecte, denumite relatii de releu.
Dupa modul in care se formeaza :
a) Grupuri naturale iau nastere spontan : sunt mentionate 4 astfel de grupuri
cu caracter universal in istoria umanitatii : I) familia ; II) grupul de joc al
copiilor ; III) grupul de vecinatate ; IV) comunitatea de batrani.
b) Grupuri artificiale se formeaza in urma unui proiect stiintific, in urma unui
proiect de utilitate practica. Ex. Grupurile de laborator, grupurile de
dezbatere a unor probleme, grupurile terapeutice.
In urma activitatii desfasurate :
a)
b)
c)
d)

Grupuri scolare ;
Grupuri de munca ;
Grupui militare ;
Grupuri sportive.

In functie de existenta cadrului formativ ce le reglementeaza existenta :


a) Grupuri formale/institutionale ;
b) Grupuri informale/spontane.
In cazul grupurilor informale, neexistand un cadru institutional anterior,
dinamica proceselor interrelationale va fi determinata preponderent de
factorii socioafectivi spontani.
In functie de raporturile existente intre membri si grupuri :
a) Grupuri de apartenenta ;
b) Grupuri de referinta ;
c) Grupuri de presiune.
Grupurile de apartenenta sunt cele in care membrii apartin la un moment
dat in mod natural sau datorita activitatii concrete pe care ei o desfasoara. In acest
caz, participarea efectiva la viata grupului nu inseamna si o participare psihologica.
2

Grupul de referinta este acela de la care individul imprumuta valorile,


normele si atitudinile considerate de referinta, datorita prestigiului de care acestea
se bucura.
Grupurile de presiune sunt acele grupuri ce au capacitatea de a exercita
influenta semnificativa asupra unor persoane sau asupra unor alte grupuri, datorita
puterii pe care o detin, datorita prestigiului sau datorita resurselor de care dispun.
Aceste resurse pot fi economice, politice sau ideologice.