Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de nvmnt:Colegiul Tehnic Petru Poni Roman

Avizat,

Profilul: Servicii
Calificarea profesional: Tehnician in activitati economice
Modulul: II - Protectia consumatorului si a mediului
Nr de ore/an: 105 (35T, 35 L,35 IP)
Nr. ore /sptmn: din care:T:1, LT:1,IP:1
Clasa: a X-aA
Profesor: Simona Stolnicu
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:4463/12.07.2010
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331/25.02.2010

Director

Avizat,
ef catedr

PROIECTUL UNITII DE NVARE


Unitatea de nvare : Legislatia privind protectia consumatorilor
Nr.
crt.
(0)

Coninuturi
(detalieri)

Competene
specifice vizate

NR. ORE ALOCATE: 24

Activiti de nvare

Resurse

(1)
(2)
(3)
(4)
1.1. Consumatorul in economia Recunoaste
si
Exercitii aplicative si
Manuale auxiliare
de piata - definitie, tipuri, respecta
drepturile practice de identificare si grupare a Fie de lucru
forme
consumatorilor
tipurilor de consumatori
Internet

1.2 Drepturile consumatorilor

1.3 Cadrul legislativ privind


protectia consumatorului

.
Ofera
clientilor
Exercitii de identificare
servicii
a ,,drepturilor consumatorilor n
corespunzatoare
diferite situatii.

Manuale auxiliare
Fie de lucru
Internet

Aplica normele
privind protectia
consumatorilor

Manuale auxiliare
Fie de lucru
Internet

Navigare pe internet n scopul


documentrii

Evaluare

Obs.

(5)
Obsevarea
sistematic
Chestionare oral
Fise de evaluare

(6)

Obsevarea
sistematic
Chestionarea oral
Fise de evaluare
Obsevarea
sistematic
Fise de evaluare
1

Nr.
crt.

Coninuturi
(detalieri)

Competene
specifice vizate

Activiti de nvare

Resurse

Evaluare

Obs.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.4 Sanctiuni aplicate in cazul


nerespectarii drepturilor
consumatorilor

Prezinta sanctiunile
pe tipuri de abateri
(in cazul nerespectarii
drepturilor
consumatorilor)

Manuale auxiliare
Fie de lucru
Internet

Obsevarea
sistematic
Chestionarea oral
Fise de evaluare

Scheme
recapitulative

Evaluare scrisa

(0)

Exercitii de documentare pentru


descoperirea sanctiunilor aplicate
n cazul nerespectrii drepturilor
consumatorilor

Recapitulare

Unitatea de nvare2: Termenul de valabilitate, aspectul si integritatea ambalajului


Nr.
Coninuturi
crt.
Competene specifice vizate
Activiti de nvare
(detalieri)
(0)
1.

2.

(1)
2.1 Modalitati de
inscriptionare a
termenului de
valabilitate pe ambalaj:
imprimare, stantare,
litografiere,
pirogravare, etichetare
2.2. Controlul
produsului si al
ambalajului:
permanent,

NR. ORE ALOCATE: 30


Resurse

(2)
(3)
Recunoaste modalitatile de Exercitii aplicative de
inscriptionare a termenului
recunoastere a modalittilor
de valabilitate pe ambalaj.
de inscriptionare a termenului
de valabilitate pe ambalaj

(4)
Manuale auxiliare
Fie de lucru
Studiu de caz
Ambalaje
Produse ambalate

Controleaza
aspectul Dezbateri in urma
produsului si integritatea
descoperirii modalittilor de
ambalajului conform cu
inscriptionare
documentatia de specialitate Analiza tipurilor de ambalaje

Manuale auxiliare
Fie de lucru
Studiu de caz
Ambalaje

Evaluare
(5)
Obsevarea
sistematic
Chestionarea
oral
Fise de
evaluare
Referate
Observare
sistematic
Proba oral
Portofoliul

Obs.
(6)

Nr.
crt.

Coninuturi
(detalieri)

Competene specifice vizate

Activiti de nvare

(2)

(3)

(0)

(1)
periodic, ocazional

3.

2.3 Proceduri privind


produsele deteriorate si
a celor cu termen de
valabilitate
la limita expirarii

Identifica
produsele
deteriorate si pe cele cu
termen de valabilitate la Exercitii de identificare a
limita expirarii
produselor deteriorate

4.

2.4 Constatarea
termenului de
valabilitatela limita
expirarii - cauze,
retragere de la vanzare
Recapitulare

Identifica cauze si masuri in


cazul produsele deteriorate si
pe cele cu termen de
valabilitate la limita expirarii

Resurse

Evaluare

(4)
Produse ambalate

(5)
Referate

Manuale auxiliare
Fie de lucru
Studiu de caz
Ambalaje
Produse ambalate

Observare
sistematic
Evaluarea
fiselor de
lucru

Manuale auxiliare

Exercitii de identificare a Fie de lucru


produselor cu termenul de Studiu de caz
valabilitate la limita expirrii
Ambalaje
Produse ambalate
Scheme
recapitulative

Observare
sistematic
Evaluarea
fiselor de
lucru
Test scris

Obs.
(6)

Unitatea de nvare 3: Gestionarea ambalajelor n vederea recuperrii respectnd igiena si securitatea muncii
NR. ORE ALOCATE: 21
Nr.
crt.
(0)
1.

Coninuturi
(detalieri)
(1)
3.1 Tipuri de
ambalaje: din carton,
mase plastice, lemn,
sticla, metal,
material textil

Competene
specifice vizate
(2)
Recunoaste tipurile
de ambalaje.

Activiti de nvare
(3)
Exerciii practice de identificare a
tipurilor de ambalaje

Resurse
(4)
Manuale auxiliare
Fie de lucru
Studiu de caz
Ambalaje
Produse ambalate

Evaluare

Obs.

(5)
Observare
sistematic
Evaluarea fiselor
de lucru

(6)

Nr.
crt.
(0)
2.

3.

4.

Coninuturi
(detalieri)

Competene
specifice vizate

Activiti de nvare

Resurse

Obs.
(6)

(1)
(2)
3.2 Verificarea calitiva Verifica calitatea
a ambalajelor : aspect,
ambalajelor
integritate
.
3.3.
Manipularea Manipuleaza
stocurilor de ambalaje: stocurile de ambalaje.
manual, mecanic.

(3)
Exercitii de verificare a
ambalajelor din punct de vedere al
integritatii si aspectului

(5)
Evaluarea fiselor
de lucru

Exercitii
de
identificare
modalitatilor de manipulare
ambalajelor.

Observare
sistematic
Evaluarea fiselor
de lucru

3.4 Sortarea
ambalajelor pe grupe
de materiale reciclabile

Exercitii aplicative de comparare a Manuale auxiliare


grupelor de materiale reciclabile
Fie de lucru
Studiu de caz
Ambalaje
Produse ambalate
Scheme recapitulative

Recapitulare

Storteaza amabalajele
pe grupe de materiale
reciclabile

(4)
Manuale auxiliare
Fie de lucru
Ambalaje
Produse ambalate
a Manuale auxiliare
a Fie de lucru
Ambalaje
Produse ambalate

Evaluare

Observare
sistematic
Evaluarea fiselor
de lucru
Test scris

Unitatea de nvare 4: Legislatia privind protectia mediului


NR. ORE ALOCATE: 30
Nr.
crt.

Coninuturi
(detalieri)

Competene
specifice vizate

(0)
1.

(1)
4.1 Obligatiile
operatorilor
economici in raport cu
protectia
mediului;
Despagubiri in caz de
poluare

(2)
Identifica obligatiile
agentilor economici
din domeniul
comertului in raport
cu protectia mediului.

2.

4.2
Gestionarea
deseurilor: din
ambalaje,
materiale
consumabile,
marfuri deteriorate

Gestioneaza
deseurile,ia masuri
pentru reducerea
factorilor de risc la
locul de munca

3.

4.

.
4.3 Responsabilitatile
Adopta
un
consumatorului
cu comportament pozitiv
privire la
privind
protectia
protectia mediului
mediului
Recapitulare

Activiti de nvare

Resurse

Evaluare

Obs.

(3)
(4)
Exercitii de documentare
Manuale auxiliare
pentru descoperirea obligatiilor Fie de lucru
operatorilor economici n
Studiu de caz
raport cu protectia mediului
Exercitii de identificare a
despagubirilor in caz de
poluare a mediului.

(5)
Observare
sistematic
Evaluarea fiselor
de lucru

(6)
Saptama
na altfel
3 ore

Exercitii de gestionare a
deseurilor din ambalaje

Observare
sistematic
Evaluarea fiselor
de lucru

Manuale auxiliare
Fie de lucru
Studiu de caz

Exercitii aplicative si practice Manuale auxiliare


de
identificare
a Fie de lucru
responsabilittilor
Studiu de caz
consumatorilor cu privire la
protectia mediului
Scheme recapitulative

Observare
sistematic
Evaluarea fiselor
de lucru
Test scris