Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 8
Pentru: 8
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam n Comisia pentru evaluarea i
asigurarea calitii constituit la nivelul Liceului Teoretic Periam n anul colar 2015-2016
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 23.09.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- adresa nr.3641/16.09.2015 a Liceului Teoretic Periam nregistrat la Primria Comunei
Periam sub nr.7177/16.09.2015;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.7204/16.09.2015 prezentat de doamna Timi Niculina, referent III asistent - soluionare petiii n
cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile Legii nr.1/2011 a educaiei naionale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.11 alin.1, ale art.11 alin.3 lit.e i ale art.12 din O.U.G. nr.75/2005 privind
asigurarea calitii educaiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calitii
educaiei;
- prevederile art.233-234 i ale art.236 din Ordinul M.E.N. nr.5115/2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.23 alin.1, ale art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.1, ale
art.45 alin.1 i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
H O T R T E :
Art.1. Se desemneaz din partea Consiliului Local Periam, pentru a face parte din comisia de
evaluare i asigurare a calitii care se va constitui la nivelul Liceului Teoretic Periam, doamna
Buce Adriana, consilier local.
Art.2. Prezenta hotrre se aplic pentru anul colar 2015-2016.
1

Art.3. ncepnd cu data adoptrii prezentei hotrri, i nceteaz aplicabilitatea orice alte
prevederi contrare.
Art.4. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina persoana prevzut la
art.1 al prezentei hotrri, precum i comisia de evaluare i asigurare a calitii.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor,
a aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Inspectoratului colar Judeean Timi;
- Liceului Teoretic Periam;
- Doamnei Buce Adriana, consilier local;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe
pagina de internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HRDLU ANIOARA
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 84 din 23.09.2015


2

S-ar putea să vă placă și