Sunteți pe pagina 1din 3

In leg

atur
a cu problema O.VII.252
Claudiu Mndril
a, elev, T
argoviste
December 29, 2008
In R.M.T. 4/2008, la clasa a VII-a(probleme pentru concursuri) dl. Marin
Chirciu propune problema cu urmatorul enunt:
Problem
a. Dac
a a, b, c > 0 cu a + b + c = 1, atunci:
b
c
9
a
+
+

.
bc + 1 ca + 1 ab + 1
10
Scopul acestei note este de a prezenta cateva solutii accesibile elevilor de gimnaziu pentru abordarea acestei inegalitati.
Inainte de a ncepe rezolvarea problemei vom aminti de urmatoarele doua
leme(binecunoscute).
Propozitia 1. Dac
a m, n, p R atunci x2 + y 2 + z 2

(x+y+z)2
3

xy + yz + zx.

Propozitia 2. Pentru orice a1 , a2 , . . . , an R si b1 , b2 , . . . , bn > 0 avem:


2

a21
a2
a2
(a1 + a2 + . . . + an )
+ 2 + ... + n
.
b1
b2
bn
b1 + b2 + . . . + bn
Aceasta din urm
a este inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwarz ( forma Titu
Andreescu) despre care puteti citi mai multe n [1]. Totusi o demonstratie scurta
ar fi urm
atoarea, folosind inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwarz
Putem ncepe deci rezolvarea problemei.
Solutia 1. Avem conform propozitiei 2 urmatorul sir de inegalitati:
2

b
c
a2
b2
c2
(a + b + c)
a
+
+
=
+
+

bc + 1 ca + 1 ab + 1
abc + a abc + b abc + c
3abc + a + b + c

ntruc
at conform inegalitatii mediilor avem a + b + c 3 3 abc abc
Solutia 2. Prelucr
am prima fractie si avem
Deci

a
bc+1

a
b
c
+
+
= a + b + c abc
bc + 1 ca + 1 ab + 1
1

a(bc+1)abc
bc+1

= a

1
27 .

abc
bc+1

1
1
1
+
+
ab + 1 bc + 1 ca + 1


.

1
9

1
9
=
10
+1

Din propozitiile 1 si 2 avem


1
1
1
9
+
+

ab + 1 bc + 1 ca + 1
ab + bc + ca + 3

9
(a+b+c)2
3

=
+3

27
(1)
10

1
S
i cum abc 27
(2) , din (1) si (2) avem exact inegalitatea ceruta:

a
b
c
1 27
1
9
+
+
1

=1
=
.
bc + 1 ca + 1 ab + 1
27 10
10
10
Solutia 3. Deoarece inegalitatea este simetrica n a, b, c putem presupune ca
1
1
1
1+ca
1+ab
si conform inegalitatii lui Cebsev
a b c. Atunci 1+bc
avem:


1
1
1
1
a
b
c
(a + b + c)
+
+

+
+
.
3
ab + 1 bc + 1 ca + 1
1 + bc ca + 1 ab + 1
Dar tin
and cont de (1) concluzia decurge imediat:
a
b
c
1 27
9
+
+

=
.
1 + bc ca + 1 ab + 1
3 10
10
Solutia 4. Putem deconditiona inegalitatea cu urmatoarele substitutii: a =
y
x
z
inem:
x+y+z , b = x+y+z , c = x+y+z cu x, y, z > 0. Obt
x
x+y+z
yz
+
(x+y+z)2

a
=
bc + 1

x (x + y + z)
2

yz + (x + y + z)

si analoagele, care prin adunare conduc la


a
b
c
+
+
= (x + y + z) A,
bc + 1 ca + 1 ab + 1
unde A =
2 avem
A=

y
x
z
+ zx+(x+y+z)
.
2+
yz+(x+y+z)2
xy+(x+y+z)2

x2
xyz + x (x + y + z)

2+

y2
xyz + y (x + y + z)

2+

Dar conform propozitiei


2

z2
2

xyz + z (x + y + z)

(x + y + z)

3.

3xyz + (x + y + z)

Deci
3

(x + y + z)
a
b
c
(x + y + z)
+
+
(x + y + z)
3 =
3.
bc + 1 ca + 1 ab + 1
xyz + (x + y + z)
3xyz + (x + y + z)
Mai r
am
ane de ar
atat ca
(x + y + z)

3xyz + (x + y + z)

9
(x + y + z)

3
(x + y + z) 27xyz xyz
x+y+z 3 3 xyz.
10
27

Ultima inegalitate este evidenta, fiind inegalitatea dintre media aritmetica


si geometric
a pentru 3 numere.
Cazul de egalitate are loc atunci cand a = b = c = 13 .
2

References
[1] T. Andreescu, M. Lascu, Asupra unei inegalitati, G.M.-B. 9-10/2001