Sunteți pe pagina 1din 3

http://www.costelgilca.

ro/formulare/document/42/

Costel Glc - Drept social - Dreptul muncii Dreptul securitii sociale


Raportul privind protectia maternitatii
Tematic: Protectia maternitatii la locul de munca
Formular: Download
Societatea:
Adresa:
Inregistrata la Registrul Comertului:
Cod Unic de Inregistrare:
Tel:
Fax:
RAPORT NR...........
privind protectia maternitatii la locurile de munca
Incheiat astazi in urma evaluarii efectuate ca raspuns la adresa nr. .
inaintata societatii de salariata .
Evaluarea a avut loc astazi .., la locul de munca al dnei ., angajata
a S.C. . S.R.L., in functia de. .
Evaluarea s-a efectuat de catre angajator la punctul de lucru.. situat in localitatea
., str, nr.bl, jud..cu participarea directa a medicului
de medicina muncii, reprezentant al Centrului Medical.
Rezultatele evaluarii sunt cuprinse in prezentul raport,in conformitate cu prevederile
art.9,alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, astfel:
1. Domeniu de activitate angajator: .. - cod CAEN ..;
2. Locul de munca evaluat: Agentia.., situata in localitatea ., str .,
nr..bl, jud.
3. Functie salariat: - cod COR .
4. Activitatea supusa evaluarii: ..
5. Lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru identificate ca pericole pentru sanatatea
salariatei gravide( conform anexe 1 si 2 din OUG 96/2003):
a)Agenti fizici:
- socuri,vibratii sau miscari bruste-NU/DA
- manipularea manuala de mase grele,implicand riscuri in special la nivelul coloanei
vertebrale dorsolombare- NU/DA
- zgomot- NU/DA

- radiatii neionizante- NU/DA


- ambiante termice extreme,reci sau calde- NU/DA
- miscari si pozitii de munca ,deplasari(fie in interiorul,fie in exteriorul unitatii),oboseala
mentala,fizica,alte eforturi fizice legate de activitatea salariatei gravide- NU/DA
- activitate in atmosfera hiperbarica- NU/DA
b)Agenti biologici:
- din grupele de risc 2,3 si 4 - NU/DA
- toxoplasma - NU/DA
- virusul rubeolei - NU/DA
c)Agenti chimici:
- agenti cancerigeni si/sau mutageni,in masura in care nu sunt mentionati in listele de valori
limita de expunere profesionala la agenti chimici si pulberi din normele de protectie a muncii NU/DA
- agenti chimici prevazuti in lista de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici
din normele generale de protectia muncii - NU/DA
- mercurul si derivatii sai - NU/DA
- medicamente antimitotice NU/DA
- monoxidul de carbon - NU/DA
- agenti chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata NU/DA
- plumbul si derivatii acestuia in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman- NU/DA
d)Procedee:
- Procedee industriale ce pot duce la apariatia cancerului,prevazute in normele generale de
protectie a muncii - NU/DA
e)Conditii de munca:
- activitati subterane miniere - NU/DA
6.Constatari:
a)Salariata este/nu este expusa agentilor chimici agenti cancerigeni
b)Salariata presteaza/nu presteaza munca cu caracter insalubru sau greu de suportat in intelesul
OUG.96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
c)Salariata presteaza/un presteaza munca de noapte;
d)In urma efectuarii examenelor clinice si paraclinice si examinarii locului de munca si determinarii
factorilor de risc profesional in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 25/2004 se constata presenta/absenta factorilor de risc profesional.
In consecinta se recomanda/un se recomanda schimbari privind locul de munca pentru
dna
7.Masurile de prevenire care trebuie aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai scazut nivel
posibil:
- Prezentul raport se va aduce la cunostinta colegilor de la locul de munca pentru a se evita
suprasolicitarea cu sarcini de serviciu evitandu-se totodata suprasolicitarea fizica si/sau psihica a
salariatei in cauza;
- Se recomanda totodata Ex: efectuarea de pauze regulate (la intervale de 1h si 30 minute -2h) in
timpul programului de lucru,cat si modificarea pozitiei la intervale alese de salariata din pozitie sezanda in
pozitie ridicata si invers.

ADMINISTRATOR,
Medical
..
..

Prezentul raport a fost adus spre cunostinta urmatorilor:


1. Responsabil cu protectia muncii ..
2. Serviciu Resurse Umane
3. Colegii

Am luat la cunostinta astazi,


Salariata

Centrul