Sunteți pe pagina 1din 2

Obligatiile angajatorilor in privinta

salariatei gravide
Obligatiile angajatorului in ceea ce priveste salariata gravida reies din OUG nr. 96/2003 privind protectia
maternitatii la locul de munca si din fisele anexe la HG nr. 1169/2011 privind supravegherea starii de
sanatate a lucratorilor la locul de munca.
In conformitate cu aceste acte normative gravida are dreptul sa instiinteze in scris angajatorul privind starea sa
fiziologica impreuna cu o adeverinta eliberata de medicul ginecolog sau cel de familie in care sa fie mentionata data
estimata a nasterii si alte recomandari pe care atat gravida cat si angajatorul au obligatia sa le respecte.
Spre exemplu medicul poate recomanda ca gravida sa nu stea mult in picioare, pauze mai dese la anumite intervale
de timp, reducerea programului de lucru cu 1/4 de norma fara diminuarea salariului, evitarea expunerii/ lucrului cu
anumite substante gen benzen, xilen, toluen, naftalen, etc, la radiatii ionizante sau la anumiti agenti infectiosi cum
ar fi bacterii si virusuri periculoase ( rubeola, toxoplasma, ebola, etc). De asemeanea gravidele nu pot fi obligate sa
efectueze ture de noapte si nici sa presteze munci insalubre si injositoare cum ar fi curatarea toaletelor, saparea
santurilor etc.
Angajatorul are OBLIGATIA legala ca in termen de 10 zile de la momentul primirii instiintarii de la salariata gravida
sa anunte medicul de medicina muncii . Acesta impreuna cu serviciul de protectia muncii are obligatia sa redacteze
un raport si o informare conform anexei la OUG nr. 96/2003 prin care i se comunica salariatei gravide nivelul de
risc la care se expune, masurile necesare si recomandari de ordin medical si/sau organizatoric.
Aceste documente: raportul si informarea se redacteaza in cate 5 exemplare si sunt semnate/ stampilate atat de
angajator cat si de medicul de medicina muncii. Cate un exemplar din fiecare, insotite si de copii ale documentelor
medicale puse la dispozitie de catre salariata gravida - adeverinta de la medic sunt trimise la ITM, la Directia de
sanatate publica, la cabinetul de medicina muncii, unul ramane la angajator si unul la salaraiata care semneaza ca
a luat la cunostinta atat pe exemplarul care ramane la angajator cat si pe celelalte.
In anumite situatii medicul de medicina muncii poate dispune schimbarea locului de munca in alta sectie, birou,
compartiment, fara diminuarea salariului, astfel incat gravida si/sau fatul sa fie in siguranta din punct de vedere al
starii de sanatate si al evolutiei si dezvoltarii normale a fatului.
Aceste demersuri retineti ca sunt obligatorii pentru orice salariata gravida, indiferent de natura activitatii prestate si
de riscurile si substantele la care se expune.
Dr. Carmen Dunel - medic specialist medicina muncii
Detalii: www.medicinamuncii.n

Citete mai mult: http://www.medicinamuncii.net/news/obligatiile-angajatorilor-in-privinta-salariatei-gravide/

HG Nr. 355/2007 completata cu HG Nr. 1169/2011


Legislatia specifica domeniului medicina muncii este guvernata de prevederile HG Nr. 355/2007 actualizata cu HG Nr.
1169/2011. Pentru detaliile legislative amintite v rugm s ne contactai i v vom rspunde ct mai repede posibil.
Citete mai mult: http://www.medicinamuncii.net/news/%c3%aentreb%c4%83ri-%c5%9fi-sugestii/

Bun venit la CMI Medicina Muncii


cabinet medical individual , Dr. Carmen Dunel

Supravegherea sanatatii lucratorilor


Activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor este obligatia legala a oricarui angajator atat din sectorul
public cat si privat conform Legii Nr. 319/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Serviciile specializate
de medicina muncii sunt cele prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor.
Citete mai mult: http://www.medicinamuncii.net/news/bun-venit-pe-noul-nostru-website-/
La CMI Medicina Muncii - Cabinet Medical Individual Dr. Dunel Carmen punem pre pe calitatea serviciilor
specializate de medicina muncii pe care le oferim partenerilor nostri din orice domeniu de activitate. Sanatatea
si securitatea angajatilor dumneavoastra sunt importante pentru noi. De aceea noi v oferim examene medicale
la angajare, controale medicale periodice, analizele medicale si investigatiile prevazute de legislatia in vigoare
pentru fiecare categorie profesionala.Echipa noastr este format din medici specialisti de medicina muncii cu
experienta care se deplaseaza la sediul dumneavoastra si ofera consiliere de specialitate.
Conform H.G. nr.355/2007 completata cu HG nr. 1169/2011 angajatorii din orice domeniu de activitate, atat
din sectorul public cat si din sectorul privat sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind
supravegherea sanatatii lucratorilor.
In acest sens CMI MEDICINA MUNCII va ofera urmatoarele servicii de medicina muncii:
Evaluarea riscului privind imbolnavirile profesionale;
Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin :
Examen medical la angajarea in munca;
Examen medical de adaptare;
Examen medical periodic;
Examen medical la reluarea activitatii.
Indrumarea activitatii de reabilitare, reconversie, reorientare profesionala in caz de accident de munca
sau boala profesionala;
Comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala;
Consilierea angajatorului pentru elaborarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;
Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile
psihofiziologice ale angajatilor.
Examenul medical pentru angajare , control periodic, etc. cuprinde pe langa examenul clinic o serie de
investigatii paraclinice si biologice obligatorii stipulate de lege pentru fiecare categorie profesionala in parte.
Examinari paraclinice oferite : E.K.G., audiometrie, spirometrie, examinare psihologica.
Examene de laborator : Ex. Coproparazitologic si coprobacteriologic, HIV, glicemie,anticorpi specifici
pentru hepatite B si C , ex. urina.
In functie de specificul profesiei putem asigura accesul la laborator de specialitate pentru determinari
toxicologice.
Pretul pentru efectuarea examenelor ce se impun in vederea eliberari fisei de aptitudine variaza intre 30 - 100
lei/angajat/an in functie de profesie, specificul activitatii desfasurate si numarul angajatilor. Preturile includ
deplasarea echipei medicale mobile la sediul angajatorului in cazul in care se opteaza pentru aceasta varianta.
In speranta unei viitoare colaborari va asiguram de profesionalismul si promtitudinea serviciilor oferite.
Clinica noastr este situat pe Str. Ionita Cegan nr. 5, Sector 5 n Bucuresti. Pentru a face o programare
vizitai pagina de contact.

CMI Medicina Muncii


Tel: 0723 64 63 01 E-mail: medicina.muncii@yahoo.com
Citete mai mult: http://www.medicinamuncii.net/