Sunteți pe pagina 1din 2

Past tense Simple and continuous - Trecutul simplu si continuu

1. Trecutul simplu

Trecutul simplu (Past Simple sau Past Tense) exprim o actiune svrsit si ncheiat n trec
t.
Verbele regulate formeaza trecutul simplu prin adaugarea terminatiei "-ed" la fo
rma de baza a verbului.
Exemplu:
scream (a tipa) -> screamed (tipat);
work -> worked
I visited him yesterday. - L-am vizitat ieri.
Verbele neregulate au forme proprii de trecut.
Exemplu:
sleep (a dormi) -> slept (dormit);
write (a scrie) -> wrote (scris) ;
go
-> went
I went to the opera last night. - Am fost la opera aseara.
Forma negativa se formeaza cu ajutorul auxiliarului to do, conjugat la trecut (d
id) + not in fata verbului principal la prezent. Did + not se folosesc des in fo
rma prescurtata didn't.
I did not drink wine. - Eu nu am baut vin.
She /he didn't play football. - Ea /el nu a jucat fotbal.
Forma interogativa se formeaza prin inversiunea dintre auxiliarul did si subiect
, iar verbul fiind la forma de baza prezent.
Did you work here? - Ai lucrat aici?
Did she sing beautifully? - A cantat ea frumos?
Conjugare
I walked - Eu m-am plimbat
you walked - Tu te-ai plimbat
He walked - El s-a plimbat
she walked - Ea s-a plimbat
it walked - S-a plimbat
we walked - Noi ne-am plimbat
you walked - Voi v-ati plimbat
they walked - Ei s-au plimbat
Exemple:
Last year, I walked four miles to school every day. - Anul trecut, am mers patru
mile pe jos la scoala, in fiecare zi.
All of as worked really hard to make this society - Noi toti am muncit din greu
pentru a face aceast societate.
- Verbele neregulate au propria forma de Past Tense, o lista cu aceste verbe gas
iti la pagina: Verbe neregulate.
Exemple:
He said goodbye and left. - El a spus la revedere si a plecat.
Tarzan dove into the swamp and swam toward the alligator. - Tarzan a plonjat n ml
atin i a notat spre aligator.
They came and read a beautyfull story. - Ei au venit si au citit o poveste frumo
asa.
Functii
- Trecutul simplu se foloseste pentru a exprima fapte si realitati din trecut.
In the past people believed that the earth was flat. - n trecut, oamenii au crezu
t c pmntul era plat.
- Descrie un eveniment sau actiune incheiata, petrecuta in trecut.
John Loud invented the ballpoint pen in 1888. - John Loud a inventat pixul n 1888
.
- Pentru a descrie starea, conditia sau obiceiuri din trecut.
I went to school by bus when I was a child. - M-am dus la coal cu autobuzul, cnd am
fost copil.
Trecutul simplu - exercitii

2. Trecutul continuu
Trecutul continuu (Past Continuous) exprim in general actiuni n desfsurare la un mo
ment din trecut.
Trecutul continuu se formeaza cu ajutorul formei de trecut simplu a auxiliarului
to be, adica was/were + forma participiului prezent (-ing) a verbului principal
.
I was reading a book. - Citeam o carte.
You were talking. - Tu vorbeai. (Dv. vorbeati.)
Forma negativa - se adauga not dupa forma de trecut simplu a auxiliarului to be
(was /were).
Constructiile rezultate: was not si were not au formele prescurtate "wasn't" res
pectiv "weren't".
You were not /weren't reading. - Tu nu citeai.
It was not /wasn't raining. - Nu ploua. (candva, in trecut)
Forma interogativa se obtine prin inversiunea auxiliarului to be, forma de trecu
t simplu (was /were), cu subiectul.
Were they playing? - Ei se jucau?
Was he eating? - El manca?
- Trecutul continuu ca si prezentul continuu sunt forme verbale apartinand mai m
ult limbii vorbite si sunt rar folosite in registrul scris.
Deoarece indica o limita a duratei actiunii, trecutul continu este foarte folosi
t si pentru a indica actiuni care au avut loc (trecut simplu) in timp ce o alta
actiune era in desfasurare, sau pentru a indica o actiune in desfasurare care es
te intrerupta de o alta.
Carlos lost his watch while he was running. - Carlos si-a pierdut ceasul in timp
ce alerga.
I was eating an apple when John came in smiling. - Mancam un mar cand Ion a intr
at zambind.
- Pentru a vorbi despre obiceiuri din trecut. Trecutul continuu este adesea inso
tit de "always".
Grace was always eating with the left hand. - Grace manca mereu cu mana stanga.
You were always playing with your brother. - Tu mereu te jucai cu fratele tau.
- In general, numai anumite verbe pot fi folosite la aspectul continuu si aceste
a se numesc verbe dinamice, vedeti subtitlul 3 de la lectia Prezentul simplu si
continuu.
Conjugare
I was walking - Eu ma plimbam
you were walking - Tu te plimbai
He was walking - El se plimba
she was walking - Ea se plimba
it was walking - Se plimba
we were walking - Noi ne plimbam
you were walking - Voi va plimbati
they were walking - Ei se plimbau
Exemple:
Dad was working in his garden all morning. - Tata lucra in gradina lui toata dim
ineata.
Raoul were acting like his father. - Raoul se purta ca si tatal lui.
They were not being a good model. - Ei nu erau un bun model.
Was he being good to you? - Era el bun cu tine?