Sunteți pe pagina 1din 5

Frumosul

Frumosul este simbolul binelui moral


Emmanuil Kant

I.Definitia cotidiana a Frumosului


Completati enunturile, definind Frumosul in cotidian.
O zi frumoasa este acea...._______________________________________________
Un gind frumos e acel......._______________________________________________
Un zimbet frumos e acel..._______________________________________________
Un gest frumos e acel........_______________________________________________
O vorba frumoasa e acea..._______________________________________________
O relatie frumoasa e acea.._______________________________________________
Un trecut frumos e acel....._______________________________________________
Un viitor frumos e acel....._______________________________________________
Un prezent frumos e acel.._______________________________________________
O fapta frumoasa e acea..._______________________________________________
O lume frumoasa e acea..._______________________________________________
Un suflet frumos e acel_______________________________________________

II. Frumusetea nemuritoare a omului


Propuneti intr-un acrostih calitatile omului frumos

O nest
M ilos

F...
R...
U...
M...
O...
S...

Propuneti o culoare a spectrului pentru fiecare calitate.

III. Dezbateri despre frumusete


Dezbateti maxima,argumentind raspunsurile cu exemple din viata personala.

Frumosul e mai important decit piinea, frumosul e mai util decit piinea.
Dostoevschi

IV. In obiectiv- frumusetea


Realizati o compunere cu una dintre temele jos-numite, utilizind cit mai multe
figure de stil.
Echipa I : Frumusetea in natura.
Echipa II : Frumusetea tarii mele.
Echipa III : Frumusetea in copilarie.
Echipa IV: Frumusetea anilor de scoala.

V. Maxime si cugetari

Comentati o maxima in limita a cinci enunturi.

1. Frumosul e cu noi si printre noi.

2. Frumosul e arta,iar arta e peste tot.


3. Frumosul omul cind mintea e regina.
4. Frumusetea va salva lumea.

VI. Testul celor Mai


Completati urmatorul test.
1.Cel mai frumos om ________________________
2.Cel mai frumos oras _______________________
3.Cea mai frumoasa femeie ___________________
4.Cea mai frumoasa inima____________________
5.Cei mai frumosi ani ________________________
6.Cei mai frumosi prieteni_____________________
7.Cele mai frumoase flori______________________
8.Cele mai frumoase amintiri___________________
9.Cea mai frumoasa zeita______________________
10.Cel mai frumos nume_______________________
(puneti semnatura)