Sunteți pe pagina 1din 2

25.09.

2015

CursurigratuiteacreditatepentrucalificareadeTehniciandevizistimsurtorinconstruciiOARBucureti

ANUNURI

EVENIMENTE

25septembrie2015
PUNCTULDEVEDEREALOARBUCURETIASUPRA
PROIECTULUIDELEGEPLxnr.579/2015PENTRU
MODIFICAREAICOMPLETAREALEGIInr.50/1991PRIVIND
AUTORIZAREALUCRRILORDECONSTRUCII
24septembrie2015
InvitaieparticiparestudiuO.A.R.iI.M.A.S.
INVITATIE:PetrecereadedeschiderepentruPavilionulCase
verziRoGBC
ComunicatTrainingformareindrumatoriDeaarhitectura
Anunangajarearhitect
22septembrie2015
Expozitie"Trecutauanii..."

Anualade
Arhitectur
Bucureti,
ediiaaXIII
a,23mai3
decembrie
2015

Aniversare:
116anidela
naterealui
G.M.
Cantacuzino

Desfurare
workshop
coalan
cartier,
miercuri13
mai2015

arhivaanunuri|anunuriprinemail
arhivaevenimente
Anunurifebruarie2015CursurigratuiteacreditatepentrucalificareadeTehnician
Primapagina
devizistimsurtorinconstrucii
OARBucureti
Regulament
Structura
FilialeOAR
Istoric
Evenimente
Anunuri
TabloulTeritorial
Bucureti
Stagiaturiatestare
Documente
Reuniuniforuride
conducere
edineCTUAT
Legislatie
Interveniipatrimoniu
bucuretean
Sesizrimembri
Buletininformativ
Concursuri
Arhitectibucuresteni
http://www.oarbucuresti.ro/anunturi/2015/02/05/b/

Cursuri gratuite acreditate pentru calificarea de


Tehnician devizist i msurtori n construcii
Stimatecolege,
Stimaicolegi,
S.C.ABBACGroupS.R.L.anunorganizareadecursurigratuite
acreditatepentrucalificareadeTehniciandevizistimsurtorin
construciiCOR3112/3/4.
Pentrudetaliisuplimentare
tel.0758353112,0726353112
email:arh.cherciu@gmail.com
Custim,
5februarie2015
arh.CorneliaBurcu
SecretarExecutiv

FilialaTeritorialBucuretiaOrdinuluiArhitecilordinRomnia
str.Sf.Constantinnr.32,sector1
010219Bucureti,Romnia
1/2

25.09.2015

CursurigratuiteacreditatepentrucalificareadeTehniciandevizistimsurtorinconstruciiOARBucureti

Biblioteca
Contact

Punctdelucru
str.Academieinr.1820,sector1
010014Bucureti,Romnia
tel/fax:0213039226,0213077163
email:oarbuc@rdsmail.ro
www.oarbucuresti.ro
www.anuala.ro

Fiiereataate:
anuntderecrutarecursurigratuite.pdf

Anunuridin5februarie2015:
ConsultaiistagiariO.A.R.Bucuretifebruarie2015
ConsultaiiprofesionaleO.A.R.Bucuretifebruarie2015
ConsultaiijuridiceO.A.R.Bucuretifebruarie2015
Apariianumrului1/2015alrevisteiBucuretiulmeudrag
CursurigratuiteacreditatepentrucalificareadeTehniciandevizistimsurtorin
construcii
AIVaediieaCongresuluiInternaionalAcoperiuriVerzicutemaExplorareanaturiipe
acoperiulcaseiIstanbul2015

ORDINULARHITECTILORDINROMANIA,FILIALABUCURESTI
Str.Academieinr.1820,tel/fax:3039226,email:oarbuc@rdsmail.ro

http://www.oarbucuresti.ro/anunturi/2015/02/05/b/

2/2