Sunteți pe pagina 1din 2

CERTYFIKA

T
ANDRZEJ PODLIPSKI
Ukoczy(a) szkolenie z zakresu
Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej.

Dnia:..................
Instruktor
szkoleniowy:......................