Sunteți pe pagina 1din 174

SOCIETATEA

COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia:3
Revizia: 0
Pagina: 1/171

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI MEDIULUI
Data intrarii in vigoare: NOIEMBRIE.2009

Exemplar controlat nr.

DOMENIUL DE APLICARE
Denumire activitate
Activiti de servicii anexe extraciei petrolului i gazelor naturale
- forajul sondelor de titei, gaze si puturi de apa;
- probe de productie la sonde;
- reparatii capitale si detubari sonde;
- lucrari de constructii pentru amplasarea si amenajarea santierelor;
- lucrari de transport, montaj-demontaj echipamente si instalatii
necesare forarii sondelor;
- lucrari de intretinere si reparatii echipamente, instalatii, utilaje si
scule specifice activitatii;

TTG 2009
Elaborat
Nume
Dobrovici Dana
Funcia
Resp. SMI
Data
02.11.2009
Semntura

Verificat
Cristea Constantin
Director tehnic
10.11.2009

Aprobat
Iamandache Stelian
Director General(RMI)
17.11.2009

Codul CAEN
0910

L.S.

Avertisment: Utilizarea, reproducerea complet sau parial a prezentului document fr acordul scris al Directorului General al SC
FORAJ SA BUZAU, constituie o violare a drepturilor de autor i este sancionat conform legislaiei aplicabile n vigoare .
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular: FPO.01.01; ediia 2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 3
Revizia: 0
Pagina: 2/171

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE A DOCUMENTELOR

Ex.
nr.

Primitor
Numele i prenumele

Funcia, compartimentul,
(organizaia)*

Data

Semntura

Retragerea
documentului
Semntura
Data
RHSEQ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* Pentru situaiile cnd documentaia este difuzat n exteriorul organizaiei.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular: FPO.01.06; ediia 2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 3
Revizia: 0
Pagina: 3/171

Pagina

Modificarea efectuat
Capitol

Numr revizie

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

A operat modificarea
Data

Descrierea succint a modificrii efectuate


Nume i prenume

Semntura

Elaborarea ediiei initiala


ediia 2, revizia 0

1
2
3
4
5

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular: FPO.01.07; ediia 3, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 4/171

CUPRINS

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

Capitol

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Pagina

Denumire capitol

Pagina de gard
SOCIETATEA
MANUALUL
COMERCIAL
Lista de difuzare/ retragere a documentelor
FORAJ
Lista de control a reviziilorSANATATII, SECURITATII
S.A
Cuprins
MEDIULUI
BUZAU
INFORMAII GENERALE DESPRE ORGANIZAIE

SI

1
COD: M-HSE01
2
Ediia: 2 3
Revizia: 0

Pagina: 5/171

2.4
2.5
2.6
2.7.

Scop
Domeniu de aplicare
Prezentarea organizaiei
POLITICA I DECLARAIA CONDUCERII
Politica referitoare la managementul mediului, sntii i securitii muncii
Angajamentul conducerii privind politica n domeniul mediului
Angajamentul conducerii privind politica n domeniul sntii i securitii
muncii
Politica privitoare la fumat
Politica privitoare la consumul de alcool si droguri
Politica stop lucru
Politica in domeniul responsabilitatii sociale

3
3.1
3.2

CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE


Cerine referitoare la documentaie
Diagrama flux de abordare a sistemului management HSE

TERMENI, DEFINIII REFERINE NORMATIVE

4.1
4.2
4.3

Termeni
Definiii
Referine normative

24
24
28

ORGANIZARE SI RESURSE
Structura organizatorica
Stabilire responsabilitati si autoritati
Asigurare resurse
Resurse umane
Infrastructura i mediul de lucru
Organizarea locurilor de munca

29
30
38
38
38
40

COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA


Comunicarea interna
Comunicarea externa
Participare si consultare

41
42
42

DOCUMENTE SI INREGISTRARI
Elaborarea documentelor
Controlul documentelor interne si externe
Difuzarea si retragerea documentelor
Revizuirea documentelor
Arhivarea documentelor
Controlul inregistrarilor

43
44
46
47
47
47

5.1
5.2
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3

6
6.1
6.2
6.3.

7
7.1
7.2
7.3.
7.4
7.5.
7.6.

7
8
8
10
11
13
14
15
16
17
18

S
D
P

19
19
22

PLANIFICARE SI OPERARE
50
8.1
Identificarea, analiza si accesul la cerintele legale si alte cerinte
52
8.2
Stabilire obiective, tinte si programe
53
______________________________________________________________________________________________________
formular pagin:
FPO.01.02;
ediia2, revizia 0
8.3.
Planificarea si operarea Cod
proceselor
de foraj
si workover
55
8.3.1.
Pregatirea si mobilizarea instalatiei
56
8.3.2
Control operational tehnologic
56

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 6/171

1.1 SCOP
Elaborarea si implementarea sistemului de management HSE in unitatea noastra este justificata de
urmatoarele considerente:
stabilirea i comunicarea politicii n domeniul sntii i securitii in munca si a mediului, a
obiectivelor i intelor SC FORAJ SA BUZAU;
definirea strategiilor , sistemelor si responsabilitatile pentru un management HSE eficient.
dorinta de a crea un cadru unitar pentru gestionarea activitatilor din punct de vedere al
sanatatii, securitatii in munca si mediului;
implementarea principiilor si metodelor de imbunatatire a performantelor HSE ;
protejarea salariatilor prin reducerea / eliminarea pericolelor de accidentare si imbolnavire
profesionala;
limitarea raspunderii civile si penale prin satisfacerea reglementarilor legale referitoare la
HSE si a altor cerinte aplicabile;
cresterea constiintei angajatilor si a responsabilitatilor fata de sanatatea si securitatea muncii
si protejarea mediului ;
cresterea increderii clientilor i a prilor interesate;
imbunatatirea practicilor manageriale;
imbunatatirea imaginii organizatiei, prin satisfacerea cerintelor referitoare la HSE.
Prezentul manual are drept scop prezentarea pe scurt a sistemului de management HSE
documentat, implementat, mentinut si imbunatatit continuu la nivelul activitatii de foraj si workover
derulate SC FORAJ SA BUZAU, structura organizatorica , responsabilitatile , autoritatile , procedurile
HSE si asigura implementarea politicii , a obiectivelor si tintelor de sanatatea, securitatea muncii si
mediu, stabilite de managementul la nivelul cel mai inalt.
Manualul HSE raspunde urmatoarelor cerinte:
Documenteaza politica, obiectivele si angajamentul managementului cu responsabilitate Generala
al societatii in domeniul HSE;
Serveste drept referential pentru implementarea HSE cu aplicare in activitatea de foraj si
workover;
Furnizeaza baza documentata pentru auditarea HSE a activitatii de foraj si workover;
Defineste structura orgnizatorica si responsabilitatile diferitelor compartimente functionale si
traseaza canalele de comunicare transversale si longitudinale ce dreneaza toate problemele legate
de securitatea si sanatatea angajatilor si mediu;
Asigura prezentarea sistemului de management integrat pentru demonstrarea conformitatii cu
referentialele SR EN ISO 14001 :2005 si SR OHSAS 18001:2008 ;
Se refera la toate procedurile documentate stabilite pentru Sistemul de management HSE
Prezinta angajatilor elementele HSE si ii face constienti de importanta respectarii procedurilor si
instructiunilor adoptate, a normelor de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor, incidentelor
si a imbolnavirilor profesionale.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 7/171

1.2 DOMENIUL DE APLICARE


Documentele sistemului de management HSE din cadrul SC FORAJ SA BUZAU sunt obligatorii
pentru tot personalul la toate nivelurile si se aplic tuturor proceselor ce le desfoar organizaia n
domeniul su de activitate :
- forajul sondelor de titei, gaze si puturi de apa;
- probe de productie la sonde;
- reparatii capitale si detubari sonde;
- lucrari de constructii pentru amplasarea si amenajarea santierelor;
- lucrari de transport, montaj-demontaj echipamente si instalatii necesare forarii sondelor;
- lucrari de intretinere si reparatii echipamente, instalatii, utilaje si scule specifice activitatii;
In sprijinul acestui manual exista o serie de proceduri care ofera sprijin managementului pentru
implementarea eficienta si consecventa a sistemului de management HSE.
1.3 PREZENTAREA ORGANIZAIEI
SC FORAJ S.A. BUZAU a fost nfiinat n anul 2003 i este o societate cu capital integral privat,
subscris de persoane fizice.
Sediul social al organizaiei este:
Srada Pogonele nr 2-3,oras Buzau, jud Buzau.
Domeniile de activitate desfurate de ctre SC FORAJ S.A. BUZAU sunt definite in cap. 1.2.
S.C. FORAJ S.A. BUZAU, in baza experientei acumulate de-a lungul anilor, a dotarilor de
care dispune si a nivelului profesional recunoscut al personalului sau operativ si de conducere, sia propus si a fost autorizata sa execute urmatoarele lucrari:
forajul, probe de productie si reparatii capitale la sondele de cercetare si exploatare
pentru petrol si gaze, in tara si in strainatate;
forajul si punerea in productie a sondelor pentru apa;
executarea de drumuri de acces, vetre de sonda si redarea in circuitul agricol sau silvic
a terenurilor;
executarea lucrarilor de montaj , demontaj si transport a instalatiilor de foraj, in tara si
strainatate;
S.C. FORAJ S.A. BUZAU are in dotare un numar de 8 instalatii de foraj de capacitati
diferite, capabile sa foreze sonde cu adancimi intre 500 m si 6000 m pentru petrol si gaze si o
instalatie pentru forat puturi de apa pana la 300 m.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 8/171

Parcul de instalatii de foraj se prezinta astfel:


1. Instalatie de foraj F320- Ec stare foarte buna , a functionat la sondele 200 Bragareasa , OB2 sonda
orizontala ; are in dotare pompe 3PN -1300 si pompa 2PN 400 + tratare fluid foraj ,mica mecanizare,
grup social.
2. Instalatie de foraj F320- 3DH din reparatie capitala se monteaza la sonda 571 Torcesti are in
componenta motoare SKL(Germania ) ,la antrenare troliu + masa rotary , pompe foraj triplex -1300 si
pompa 2PN 400

ptr. tratare fluid foraj pompele sunt actionate cu motoare Caterpillar

3512

si

convertizoare ALISSON ;,mica mecanizare, grup social.


3. Instalatie de foraj F200- Ec stare buna , se afla in dotare la sonda 573 Boldesti si a forat sonda 575
Boldesti ,mica mecanizare, grup social, capabila sa atinga 3500 m adancime .
4. Instalatie de foraj F200- Ec stare foarte buna ,se afla in foraj la sonda 18 Leiculesti

,mica

mecanizare, grup social, poate fora la 3500m adancime


5.Instalatie de foraj F200-2DH din reparatie capitala ,motoare granic SKL (Germania ) pompe triplex
3PN -1300 ,mica mecanizare,capabila a fora la 3500m .
6.Instalatie de foraj F125- Ec stare buna a forat sondele 80 Berca, 246 Berca pompa 3PN -700 .
7.Instalatie de foraj F100-mobila actionata Diesel cu motor SKL Germania ,grup 3PN-700 stare foarte
buna ,grup social poate fi actionata si electric
8.Instalatie de foraj T 50 mobila, reparata capital ,actionata Diesel cu posibilitati actionare si electric
pompa 2 PN -700 + grup 2 PN 400.
Totodata, pentru realizarea unor lucrari auxiliare, cum ar fi drumurile de acces, vetrele de
sonde, redarile in circuitul agricol si silvic, pentru montajul si demontajul instalatiilor de foraj,
societatea are in dotare un numar de 5 buldozere senilate tip S 1500, un TLH senilat, 2 tractoare
rutiere tip U 650, prevazute cu agregate de sudura,

autogreder, cilindru compactor, excavator.

Parcul auto al sociatatii cuprinde un numar de 35 de autovehicole, folosite atat pentru


transportul utilajelor grele, cum ar fi ; trailere, platforme, autosei, basculante, macarale de la 12 - 25
to, cat si pentru transportul personalului si executarii de drumuri si terasamente petroliere.
Pentru intretinerea, exploatarea, reparatiile curente si unele reparatii capitale la instalatiile de
foraj sau parti componente ale acestora, societatea dispune de ateliere de reparatii pentru fiecare
specialitate, dotate tehnic corespunzator si de echipe cu personal bine pregatit, pentru efectuarea

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 9/171

reviziilor tehnice pe teren. Deasemenea societatea dispune de o rampa cu scule de foraj, o rampa
cu utilaje de rezerva si de rocada.
Pentru prepararea, reconditionarea si recuperarea fluidului de foraj de la sonde exista o
statie pentru fluide cu o capacitate de 800 mc, dotata cu laborator de analize.
S.C. FORAJ S.A. BUZAU face parte dintr-un grup de companii specializate si in activitatea de
petrol si gaze ,dupa cum urmeaza :
- S.C. B.A.T. SERVICE S.A. BUZAU detinatoarea unui patrimoniu specific activitatii petroliere :
a) garnituri de foraj de la 2 3/8 in la 5 9/16 in ;
b) garnituri de foraj stanga pentru instrumentatie 3 in 5 in ;
c) prajini grele 3 in 9 in ;
d) prajini de antrenare ;
e) parc auto specific de la transport usor la transport greu ( instalatii de foraj ) prin coloanele
Berca ,Boldesti Scaieni , Moreni.
- S.C. ILFOVEANA S.A. Baza de aprovizionare din comuna Stefanesti , judetul Ilfov ,specializata
si in aprovizionarea de piese , materiale , chimicale ,specifice activitatii noastre .
- S.C. SANTRANS S.A. BUZAU specializata in transporturi diverse , dotata cu autosai ,
autobasculante de 30 to,16 to, 8,5 to , camioane, autotrenuri ,autofrigorifice, dube personal , etc.
Putem afirma ca avem disponibilitatea contractarii oricarui tip de transport si de asemenea
prestam servicii de inalta calificare privind activitatea de petrol si gaze.
Societatea are un numeric bine dimensionat, cu inalta calificare.
Personalul tehnic si de specialitate are o bogata experienta de lucru pe santierele din tara
si strainatate. Astfel, prin intermediul societatii ROMPETROL Bucuresti, formatii complete de foraj
au lucrat pe santierele din Libia, Grecia, Irak, Egipt, India, etc. in conditiile unei adevarate intreceri
cu personal specializat din alte zone petroliere ale lumii, primind multumiri pentru profesionalitatea
si daruirea cu care au lucrat.
Avand in vedere experienta tehnica de specialitate a personalului societatii noastre s-a reusit saparea
unei sonde orizontale pentru exploatarea zacamintelor de titei pe structura Bragareasa la adancimile de
3000 m, cu inclinare de peste 90 grade.
In ultima perioada s-au finalizat lucrarile de foraj la sondele de exploatare pe structurile :
Barbuncesti ( sonda 512 Barbuncesti la adancimea de 2850 m ), 17 Leiculesti la adancimea de 2100 m ,
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 10/171

575 Boldesti la adancimea de 2630 m , sonda 573 Boldesti sapata la adancimea de 2770 m si 18 Leiculesti
la adancimea de 2036 m, sonda 571 Torcesti apartinand S.C. PETROM S.A. BUCURESTI memru al
grupului OMV.
SC FORAJ SA BUZAU este membra a Asociatiei Internationale a Contractorilor pentru Foraj
(I.A.D.C.) si a Asociatiei Romane a Contractorilor de Foraj (ACFR) .
Prestam servicii in conformitate cu cerintele sistemului de management al calitatii ISO 9001.
Organizatia are certificate sistemele de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:
2001, al mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 si sistemul de management al sanatatii si
securitatii ocupationale in conformitate cu OHSAS 18001:2004.
Managementul societatii FORAJ BUZAU este dinamic si are capacitatea de a oferi un climat creativ.
Ofera, de asemenea, un sistem eficient pentru sondajele de piata pentru descoperirea unor noi oportunitati
de productie, servicii si pentru generarea fondurilor necesare pentru cercetare si dezvoltare.
Sistemul de management integrat documentat i implementat n cadrul organizaiei garanteaz c:
- informaiile necesare i concrete sunt disponibile la timp i n locurile stabilite;
- deciziile se iau la nivel corespunztor de competen, autoritate i responsabilitate i se aplic de
personal calificat i autorizat;
- toate documentele, lucrrile i produsele executate sunt conforme cu cerinele contractuale.
- procedurile si instructiunile necesare pentru a executa activitatile sunt identificate, documentate si
implementate pentru derularea in conditii acceptabile de calitate, securitate a muncii si a protectiei
mediului.
In contextul unui Sistem de management integrat, SC FORAJ SA BUZAU se va conforma cu toate
cerintele HSEQ impuse de beneficiari si cu prevederile legale si :
- va elimina toate accidentarile si practicile nesigure;
- va elimina toate bolile profesionale;
- va reduce cat de mult posibil impactul asupra mediului inconjurator;
- va asigura un dialog activ cu partile implicate.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

Capitol

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 11/171

Denumire capitol

POLITICA I DECLARAIA CONDUCERII

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7.

Politica referitoare la managementul mediului, sntii i securitii muncii


Angajamentul conducerii privind politica n domeniul mediului
Angajamentul conducerii privind politica n domeniul sntii i securitii muncii
Politica privitoare la fumat
Politica privitoare la consumul de alcool si droguri
Politica stop lucru
Politica in domeniul responsabilitatii sociale

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 12/171

2.1
POLITICA REFERITOARE LA MANAGEMENTUL
MEDIULUI, SNTII I SECURITII MUNCII
n centrul preocuprilor SC FORAJ SA BUZAU st interesul pentru satisfacerea pieei locale,
naionale i internaionale cu produse i lucrri de nalt calitate, realizate n contextul asigurrii
sntii angajailor si, precum i a siguranei mediului nconjurtor.
Deviza organizaiei noastre este: MEDIU SNTOS IMPORTANA ANGAJATULUI
NCREDERE PERFORMAN.
Principiile i elementele strategice n virtutea crora este formulat Politica referitoare la
managementul mediului, sntii i securitii ocupaionale adoptat de organizaia noastr, au la
baz att conceptul dezvoltrii durabile ct i satisfacerea necesitilor, a ateptrilor clienilor i
prilor interesate, viznd n principal:
luarea deciziilor n conformitate cu cerinele contractuale privind executarea lucrarilor foraj
sonde de titei, gaze si apa, reparatii capitale si detubari sonde, montaj-demontaj echipamente si instalatii
necesare forarii sondelor, calitatea produselor i lucrrilor de construcii montaj;
minimizarea impactului asupra mediului inconjurator si prevenirea riscurilor ecologice, prin
aplicarea celor mai bune si eficiente tehnologii disponibile;
mentinerea platformei de foraj si celelalte zone de lucru curate si ordonate;
evaluarea rezultatelor activitatii trecute inainte de pregatirea programelor de lucru pentru
operatii viitoare.
Minimizarea generarii de deseuri periculoase acolo unde este posibil si inlaturarea deseurilor
prin eliminare si predare la firme specializate pe baza de contract ;
Manevrarea, depozitarea si inlaturarea chimicalelor intr-o maniera responsabila ;
Prevenirea si supravegherea varsarii de lubrifianti prin utilizarea suprafetelor de scurgere si a
altor metode de supraveghere
Imbunatatirea continua a procedurilor de SSO si protectia mediului;
prevenirea si reducerea la minim a riscurilor pentru sntatea i securitatea angajailor, prin
imbunatatirea continua a conditiilor de munca, luand in considerare aspectele fizice, psihologice si
sociale;
Solicitarea responsabililor de activitati si angajatilor sa identifice hazardele, sa elimine controlul
si sa minimizeze riscurile legate de HSE la locatiile de lucru ;
Sa asigure participarea angajatilor privitor la sanatate si securitate prin intermediul
reprezentantilor HSE si a comitetelor HSE la locatiile de forare ;
Sa asigure respectarea normelor HSE si monitorizare efectiva a conditiilor de HSE la locatiile de
forare.
Sa asigure investigatii cu scopul imbunatatirii HSE la locatiile de lucru.
Principalele obiective ale SC FORAJ SA BUZAU n ceea ce privete asigurarea calitii
produselor i a lucrrilor, de protecie a mediului, a sntii i securitii ocupaionale, sunt n mod
fundamental orientate spre:
satisfacerea necesitilor i ateptrilor clienilor, cu respectarea cerinelor contractuale,
performanele, disponibilitatea i preul;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 13/171

protejarea mediului nconjurtor i utilizarea raional a resurselor naturale;


sporirea grijii fa de angajai si adaptarea permanenta a activitatatii productive la factorul
uman;
respectarea cerinelor legale i de reglementare aplicabile in intreaga noastra activitate;
mentinerea riscurilor la cel mai redus nivel realizabil din punct de vedere practic;
instruirea continu a angajailor prin participarea la cel puin 20 ore anual n cadrul trainingurilor de formare i perfecionare;
asigurarea imbunatatirii capacitatii manageriale, prin adaptarea cerintelor legislatiei in vigoare
si prin imbunatatirea sistemului informational si al comunicatiei;
derularea in condiii optime a tuturor activitilor specifice organizaiei, prevenirea i diminuarea
apariiei neconformitilor ;
mbogirea bazei tehnico - materiale prin achiziionarea de utilaje i echipamente performante,
resurse materiale care s permit n acelai timp propunerea unor soluii inovatoare segmentului de pia
vizat;
stabilirea de obiective specifice activitatilor, bazate pe indici de performanta si masurarea
periodica a progresului;
Intrucat dezvoltarea si mentinerea sistemului de management integrat este o responsabilitate
fundamentala a managementului organizatiei, a fost numit un reprezentant al managementului cu
responsabilitatea si autoritatea de a impune si urmari aplicarea in practica a politicii declarate in
domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii ocupationale.
Conducerea SC FORAJ SA BUZAU consider c succesul organizaiei depinde de nelegerea
necesitilor clienilor, de aplicarea cerinelor legale referitoare la protecia mediului nconjurtor i la
sigurana angajailor si.
Decembrie 2009

Director General
ING. STELIAN
IAMANDACHE

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 14/171

2.2
ANGAJAMENTUL CONDUCERII PRIVIND POLITICA N DOMENIUL MEDIULUI
n calitate de Director General al SC FORAJ SA BUZAU, declar c am luat la cunotina, am
neles i sunt hotrt s pun n practic politica de mediu, s acionez pentru realizarea obiectivelor de
mediu aa cum sunt ele definite n documentele sistemului de management adoptat.
Organizaia noastr i definete politica de mediu n strns legtur cu ndeplinirea obligaiilor
sale pornind de la premisa responsabilitilor fa de mediu i de comunitatea n care organizaia i
desfoar activitatea i se angajeaz ca, prin intermediul sistemului de management integrat, s
integreze aspectele de mediu la toate nivelurile, n toate procesele i activitile sale.
Prin politica adoptat, mi propun realizarea urmtoarelor deziderate:
conformarea cu legislaia romn i european n vigoare, cu reglementrile de mediu aplicabile
activitilor, lucrrilor de construcii montaj i produselor realizate;
influenarea aspectelor semnificative de mediu identificate, n sensul diminurii oricrui impact
negativ generat de activitile, lucrrile i produsele realizate asupra factorilor de mediu, pe ntregul flux
al proceselor, avnd ca rezultat scontat mbuntirea continu a performanelor de mediu, n
conformitate cu programul de management adoptat;
utilizarea cu eficien maxim a energiei, resurselor naturale, materiilor prime i materialelor
auxiliare i minimizarea consumului substanelor periculoase i toxice n toate activitile desfurate;
reducerea cantitilor de deeuri i adoptarea prioritar a tehnicilor de recuperare reciclare n
detrimentul celor de tratare eliminare;
adoptarea unui comportament preventiv fa de poluare, n detrimentul celui corectiv;
evaluarea gradului de conformitate a performanelor de mediu i a obiectivelor stabilite;
informarea imediat a prilor interesate asupra pericolelor de mediu semnificative generate de
oricare din activitile, lucrrile de construcii montaj i produsele realizate.
Pentru concretizarea politicii i realizarea obiectivelor de mediu, n calitate de Director General
dispun obligativitatea implementrii n cadrul organizaiei a unui sistem adecvat de management
integrat.
mi exprim angajamentul de a crea i menine o cultur a organizaiei orientat spre conservarea
i chiar ameliorarea strii de sntate a mediului.
Director General
ING. STELIAN IAMANDACHE

Decembrie 2009

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 15/171

2.3.
ANGAJAMENTUL CONDUCERII PRIVIND POLITICA N DOMENIUL
SNTII I SECURITII MUNCII
n calitate de Director General m angajez s creez cadrul organizatoric, s asigur resursele
necesare pentru implementarea, meninerea i mbuntirea continu a sistemului de management
integrat; mi asum responsabilitatea de a respecta toate reglementrile i prevederile legale n vigoare din
domeniul sntii i securitii ocupaionale si protectiei muncii..
Desfurarea activitii profesionale ntr-un mediu de lucru care s nu pericliteze securitatea sau
sntatea personalului reprezint o prioritate a organizaiei; n acest scop se respect principiile de
identificare, evaluare, evitare, i combatere a riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional
asociate activitilor din cadrul organizaiei.
De asemenea, mi declar disponibilitatea fa de prile interesate din exteriorul organizaiei, de a
informa asupra performanei obinute n domeniul securitii i sntii ocupaionale.
Prin politica adoptat, mi propun realizarea urmtoarelor obiective:
prevenirea i reducerea la minim a riscurilor de incidente i mbolnviri profesionale precum i
reducerea consecinelor acestora;
adaptarea permanent a activitii productive la factorul uman;
asigurarea perfecionrii personalului i asigurarea condiiilor pentru mbuntirea continu a
nivelului de pregtire profesional a acestuia;
asigurarea mbuntirii capacitii manageriale, prin adaptarea la cerinele legislaiei n
vigoare, prin mbuntirea sistemului informaional i al comunicaiei;
asigurarea cadrului organizatoric necesar i resurselor adecvate pentru investiii astfel nct s
se asigure o cretere continu a calitii activitilor ce vizeaz sntatea i securitatea ocupaional.
mi exprim angajamentul de a crea i menine o cultur a organizaiei orientat spre protejarea
strii de sntate a factorului uman.
Decembrie .2009

Director General
ING. STELIAN
IAMANDACHE

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 16/171

2.4. POLITICA PRIVIND FUMATUL

Fumatul reprezinta un risc pentru cei care fumeaza, cat si pentru cei care stau in preajma lor.

In compania noastra S.C. FORAJ BUZAU S.A, fumatul e interzis in birouri, masini si zone cu risc
inalt de explozie, cat si in zonele unde apare semnul FUMATUL INTERZIS.

Fumatul este permis in zone special amenajate, ce nu permit fumului sa afecteze pe ceilalti. Aceste
locuri sunt marcate prin semne.

Locurile pentru fumat sunt ventilate corespunzator.

Aceasta politica trebuie sa fie respectata de toti angajatii si de fiecare partener de afaceri al
companiei.

Cei care nu respecta aceasta politica vor suferi repercursiuni

Decembrie .2009

Director General
Ing. Stelian Iamandache

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 17/171

2.5. POLITICA PRIVIND ALCOOLUL SI DROGURILE

Toti angajatii si partenerii de afaceri ai companiei noastre o sa respecte politica noastra in ceea ce
priveste folosirea alcoolului si drogurilor.

Orice persoana, netinandu-se cont de functia sa, dupa ce a fost testata si depistata ca a consumat
alcool, va fi destituit si contractul reziliat.

Orice persoana ce aduce alcool in companie va fi pedepsita prin rezilierea contractului.

Orice persoana, netinandu-se cont de functia sa,care refuza sa fie testata in vederea stabilirii
alcoolemiei, va fi pedepsita prin rezilierea contractului.

Orice persoana care vine la lucru sub influenta drogurilor sau medicamentelor ce-i afecteaza
capacitatea de a lucra, va fi pedepsita prin rezilierea contractului.

Decembrie.2009

Director General
Ing. Stelian Iamandache

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 18/171

2.6. POLITICA STOP LUCRU


S.C. FORAJ BUZAU S.A are ca obiectiv protejarea omului si a mediului inconjurator.
Politica S.C. FORAJ BUZAU S.A este ca toti angajatii, cat si subcontractorii, sa opreasca lucrul
ori de cate ori se intrezareste o amenintare imediata la siguranta si sanatatea angajatilor sau un impact
advers asupra mediului.
Decizia personalului de a opri lucrul o sa fie incurajata de catre management. Unde exista indoiala
in privinta opririi lucrului, angajatii, inclusiv subcontractorii, trebuie sa anunte imediat situatia cu potential
risc oricarui supervizor al locatiei.
Decembrie.2009

Director General,
Ing. Stelian Iamandache

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 19/171

2.7. POLITICA IN DOMENIUL RESPONSABILITATII SOCIALE


Bazandu-se pe contributia tuturor angajatilor Companiei , managementul SC FORAJ BUZAU
S.A. este hotarat sa furnizeze clientilor sai servicii si produse care sa indeplineasca standardele de sanatate
si securitate ocupationala, mediu si calitate.
Suntem constienti c factorul cel mai important al succesului il constituie OAMENII
COMPETENTI si MOTIVATI, care au la dispozitie RESURSE materiale si manageriale, care lucreaz
intr-un MEDIU SANATOS si sigur.
Operand intr-un mediu economic globalizat si puternic concurential, avand de satisfacut cerintele
tot mai mari ale clientilor nostri, stim ca cele mai bune rezultate economice sunt strans legate de
responsabilitatea pe care o simtim fata de angajatii societatii.
Pentru continua imbunatatire a performantelor Companiei si crezului ca FIRMA = OAMENII
DIN INTERIORUL SAU , FORAJ BUZAU doreste sa inceapa implementarea unui Sistem de
Management al Responsabilitatii Sociale.
In acest context conducerea FORAJ BUZAU se angajeaza sa:
-

respecte legislatia nationala si internationala privind Responsabilitatea Sociala si alte drepturi


ale angajatilor;

intreprinda masuri active pentru identificarea continua a nevoilor angajatilor , imbunatatirea


comunicarii cu acestia si implicit a imbunatatiirii permanente a conditiilor si relatiilor de
munca;

documenteze, implementeze, mentine si comunice intregului personal politica privind


Responsabilitatea Sociala;

facem publica prezenta pulitica in domeniul respunsabilitatii sociale prin afiarea la toate
punctele de lucru ale FORAJ BUZAU;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 20/171

orice angajat al FORAJ BUZAU va fi sustinut, pentru dezvoltare personala, instruire,


acordandu-i-se facilitatile necesare;

Decembrie. 2009

Director General
Ing. Stelian Iamandache

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

Capitol

3.
3.1.
3.2.

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 21/171

Denumire capitol
CERINE REFERITOARE LA DOCUMENTELE HSE
Cerine referitoare la documentaie
Diagrama flux de abordare a Sistemului de management HSE

3.1. Cerinte referitoare la documentatie


Sistemul de management HSE aplicat n cadrul SC FORAJ SA BUZAU este documentat, piramida
documentelor artnd modul n care sunt structurate pentru a corespunde cerinelor standardelor de
referin:
Documente referitoare la politicile de mediu, SSM, privitoare la fumat, consumul de alcool si droguri,
si la standardele sistemului de management ;
Manualul de HSE defineste procedurile de mediu si SSM care vor fi aplicate pe platformele de lucru ;
Proceduri pentru protectia mediului care contin solicitarile specifice pentru activitatea de foraj si care
sunt in concordanta cu legile in vigoare ;
Proceduri privind sanatatea si securitatea muncii, instructiuni proprii specifice de SSM ;
Inregistrarile HSE generate de implementarea sistemului de management.

HSE
-Manual

Politica, obiectivele si angajamentul in


ceea ce priveste

Proceduri tehnice
Proceduri HSE
Instructiuni de lucru

Planuri de prevenire si
protectie
Planuri de interventie
Planuri de raspuns incaz
de urgenta

Inregistrari HSE

Modul de procesare a activitatilor

Modul de prevenire si actiune in


Caz de incident

Inregistrarile HSE

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 22/171

Documentele HSEQ elaborate la nivelul organizatiei SC FORAJ SA BUZAU descriu:


a) procese operationale
- forajul sondelor de titei, gaze si puturi de apa;
- probe de productie la sonde;
- reparatii capitale si detubari sonde;
- lucrari de constructii pentru amplasarea si amenajarea santierelor;
- lucrari de transport, montaj-demontaj echipamente si instalatii necesare forarii sondelor;
- lucrari de intretinere si reparatii echipamente, instalatii, utilaje si scule specifice activitatii;
b)procese referitoare la mediu:
- de identificare si gestionare a aspecte de mediu i impacturi asociate;
- de identificare cerine de mediu;
- de control operaional;
- de pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns;
- de monitorizarea aspectelor de mediu i evaluare a conformrii cu acestea;
- de gestionarea deeurilor.
c) procese referitoare la SSM:
- de identificare pericole, evaluare i inere sub control riscuri pentru SSO si stabilire de controale;
- de identificare cerine de SSO;
- de control operaional;
- de pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns;
- de monitorizarea i msurare a performanei SSO;
- de evaluare a conformarii;
- de investigare si raportare a incidentelor.
nregistrrile HSE sunt documente prin care se declar rezultatele obinute sau care furnizeaz
dovezi ale proceselor realizate.
Manualul HSE prezint politica i angajamentul conducerii n domeniul mediului, SSM i sistemul
de management HSE din SC FORAJ SA BUZAU.
Procedurile de sistem descriu modul n care activitile din SC FORAJ SA BUZAU satisfac
cerinele din referenialele adoptate, care sunt aplicabile n toate compartimentele organizaiei.
Procedurile operaionale sunt documente care descriu modul de aplicare a cerinelor din
referenialele adoptate i care nu sunt prezentate n procedurile de sistem.
Procedurile tehnice sunt documente care descriu n amnunt modalitatea de desfurare a
activitilor de foraj, work-over, construcii, etc, derulate de organizaie.
Instruciunile de lucru sunt documente care descriu n amnunt modalitatea de desfurare a
proceselor i activitilor principale (care nu sunt procedurate) ale organizaiei.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 23/171

In procesul de documentare a Sistemului de management HSE s-au parcurs urmatorii pasi:


Au fost identificate cerintele din standardele de referinta, normative aplicabile, legislatia de mediu
si legislatia SSM care sunt aplicabile la nivelul organizatiei;
2) S-au identificat activitatile care necesita proceduri documentate;
3) S-a asigurat ca toate compartimentele pregatesc instructiuni de lucru amanuntite privind activitatile
care implica riscuri pentru mediu si sanatatea sau securitatea angajatilor;
4) A fost elaborat un manual HSE pentru consemnarea politicii firmei, organizarea functiilor legate
de HSE si a principalelor procese pentru managementul mediului si securitatii si sanatatii
ocupationale;
5) S-a pus in functiune un mecanism pentru urmarirea implementarii sistemului de management HSE
si a procedurilor pentru luarea de masuri preventive si corective, astfel ca sistemul sa devina
eficient.
1)

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 24/171

3.2. DIAGRAMA FLUX DE ABORDARE A SISTEMULUI MANAGEMENT HSE

IMBUNATATIRE
CONTINUA

POLITICA HSE

PLANIFICARE
- identificare si evaluare aspecte de mediu si impacturi asociate
- identificare pericole si evaluare riscuri SSM pe operatii si locuri de
munca
- stabilire controale
- identificare cerinte legale si alte cerinte
- stabilire obiective, tinte si programe

IMPLEMENTARE SI OPERARE:
- structura organizatorica
- stabilire responsabilitati si autoritati
- alocare resurse
- Competenta, instruire si constientizare
- comunicare interna si externa, participare si consultare;
- documentatie
- controlul documentelor
- control operational
- pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

VERIFICARE
masurare si monitorizare performante
evaluarea conformarii
investigarea incidentelor
neconformitati, actiuni corrective si actiuni preventive
controlul inregistrarilor
audit intern

ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 25/171

Sistemul de management HSE este conceput dup ciclul PDCA astfel nct, n urma analizei, s se
realizeze mbuntirea continu a fiecrui proces analizat i implicit a ansamblului de procese de la
nivelul SC FORAJ SA BUZAU.
Datele de intrare ale unui proces sunt procesate rezultnd date de ieire; astfel, datele de ieire ale
unui proces reprezint datele de intrare ale altui proces.
n cazul n care, la executarea unor lucrri sau produse se externalizeaza procese (se apeleaz la
colaboratori din afara organizaiei), care influenteaza conformitatea produsului cu cerintele, SC FORAJ
SA BUZAU asigur controlul acestor procese n cadrul sistemului de management integrat.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

Capitol

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 26/171

Denumire capitol

TERMENI, DEFINIII REFERINE NORMATIVE

4.1
4.2
4.3

Termeni
Definiii
Referine normative
4.1 TERMENI

SR
EN
ISO
14001/ 18001
2005/ 2008
SSM
HSEQ
EMM
PDCA
CQ
PS
PO
PT
IL
TRA
RMI
R HSE
RRU
SC
SCI
F

Standard Romn
Norm European
Organizaia Internaional de Standardizare
Codificarea standardelor de referin
Anii prelurii n Romnia a standardelor de referin
Sntatea i Securitatea Muncii
Health, Safety, Environment and Quality- sanatate, securitate, mediu si calitate
Echipament de Msurare i Monitorizare
Plan - Do - Ceck - Act
Controlul Calitii
Procedur de Sistem
Procedur Operaional
Procedur Tehnic
Instruciune de Lucru
task assesment risk evaluare riscuri pe operatii
Reprezentant Management
Responsabil Management Integrat
Responsabil Resurse Umane
ef Compartiment
ef Compartiment Implicat
Formular

4.2 DEFINIII
n prezentul manual al managementului HSE, termenii utilizai au semnificaiile stabilite conform
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de Management al Calitii. Principii fundamentale i vocabular, SR
EN ISO 14050:1999 Sisteme de management de mediu. Vocabular i SR OHSAS 18001:2008
Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerinte.
Proces ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elementele de intrare n
elemente de ieire;
Sistem de management sistem prin care se stabilesc politica i obiectivele ca prghii de realizare a
acelor obiective;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 27/171

Sistem de management HSE sistem de management prin care se orienteaz i se controleaz o


organizaie n ceea ce privete mediul si sanatatea si securitatea muncii;
Planific (Plan) stabilete obiectivele i procesele necesare obinerii rezultatelor n concordan cu
cerinele clientului i cu politica organizaiei;
Efectueaz (Do) implementeaz procese;
Verific (Ceck) monitorizeaz i msoar procesele i produsul fa de politicile, obiectivele i
cerinele pentru produs, raporteaz rezultatele;
Acioneaz (Act) ntreprinde aciuni pentru mbuntirea continu a performanei proceselor;
Monitorizare aciune de supraveghere i meninere sub control a echipamentelor, produselor sau
proceselor;
Eficacitate gradul n care activitile planificate sunt realizate i rezultatele planificate sunt
obinute;
Eficien relaia dintre rezultatul obinut i resursele utilizate;
mbuntirea continu activitate repetat pentru a crete abilitatea de a ndeplini cerine;
Conformitate ndeplinirea unei cerine;
Neconformitate - nendeplinirea unei cerine;
Verificare confirmare prin furnizare de dovezi obiective c au fost ndeplinite cerinele specificate;
Inspecie - evaluare a conformitii prin observare i justificare nsoite dup caz de msurare,
ncercare sau comparare cu un calibru;
Dovad obiectiv date care susin c ceva exist sau este adevrat;
Audit - proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i
evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit;
Auditat organizaie care este auditat;
Aciune corectiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei situaii
nedorite;
Aciune preventiv - aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a altei posibile
situaii nedorite;
Aspect de mediu element al activitilor/ proceselor/ serviciilor unei organizaii care poate
interaciona cu mediul;
Impact asupra mediului orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total
sau parial din aspectele de mediu ale unei organizaii;
Prevenirea polurii utilizarea de procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie
pentru a mpiedica, reduce sau controla (separat sau n combinaie) crearea, emiterea sau evacuarea
oricrui tip de poluant sau deeu, n scopul de a reduce impacturile adverse asupra mediului;
NOT: Prevenirea polurii poate include reducerea sau eliminarea sursei, modificarea proceselor,
produselor sau serviciilor, utilizarea eficient a resurselor, substituirea materialelor sau a energiei,
reutilizarea, valorificarea, reciclarea, regenerarea i tratarea.
Obiectiv de mediu int general de mediu, consecvent cu politica de mediu, pe care o organizaie
i propune s o ating;
Performana de mediu rezultate msurabile ale unei organizaii asupra aspectelor sale de mediu;
Parte interesat individ sau grup preocupat sau afectat de performana de mediu a unei organizaii;
Politica de mediu inteniile generale i direcia unei organizaii n legtur cu performana sa de
mediu, dup cum este exprimat oficial de managementul de vrf;
NOT: Politica de mediu furnizeaz un cadru de aciune pentru stabilirea obiectivelor i intelor de
mediu.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 28/171

inta de mediu cerin detaliat de performan, aplicabil unei organizaii sau unor pri ale
acesteia, care rezult din obiectivele de mediu i care necesit a fi stabilit i ndeplinit pentru atingerea
acelor obiective;
Pericol surs, situaie sau actiune cu un potenial de a produce o vtmare, n termeni de rnire
sau mbolnvire profesionala, sau o combinaie a acestora;
Identificare pericol - proces de recunoatere a faptului c exist un pericol i de definire a
caracteristicilor acestuia;
Imbolnavire profesionala conditie fizica sau psihica deteriorata, identificabila, provocata de /sau
inrautatita de o activitate profesionala si/sau o situatie legata de munca;
Incident - eveniment (evenimente) legat(legate) de munca care a generat sau ar fi putut sa genereze
o ranire sau imbolnavire profesionala (indiferent de gradul de severitate) sau deces;
NOT 1- Un accident este un incident care a condus la ranire, imbolnavire profesionala sau deces.
NOTA 2 - Un incident in care nu apar mbolnviri, rniri sau decese se mai poate numi incident
fr urmri sau situatie periculoasa;
Sntate i securitate ocupaional(OH&S) - condiii i factori care afecteaz sau ar putea afecta
starea de sntate si securitate a angajailor sau a altor lucratori ( inclusiv personal temporar angajat si
personalului subcontractat), a vizitatorilor i a oricrei alte persoane aflate la locul de munc
NOTA : Organizatia poate fi subiect al cerintelor legale de sanatate si de securitatea persoanelor
aflate in imediata apropiere a locului de munca, sau care sunt expuse activitatilor desfasurate la locul de
munca.
Sistem de management SSO - parte a sistemului de management al unei organizatii, utilizata pentru
dezvoltarea si implementarea politicii OH&S si managementul riscurilor SSO.
NOTA 1- Un sistem de management este un ansamblu de elemente intercorelate utilizate pentru
stabilirea politicii si obiectivelor si pentru realizarea acestor obiective.
NOTA 2- Un sistem de management include structura organizationala, planificarea activitilor
(inclusiv de exemplu, evaluarea riscurilor si stabilirea obiectivelor), responsabiliti, practici, proceduri,
procese i resurse.
Obiectiv OH&S tel OH&S, in termeni de performante OH&S, pe care o organizatie si le stabileste.
NOTA 1- Obiectivele ar trebui cuantificate ori de cate ori este posibil.
NOTA 2- Obiectivele OH&S sa fie consecvente cu politica OH&S.
Performan OH&S- rezultate msurabile ale managementului unei organizatii referitoare la
riscurile sale OH&S.
NOT 1- Msurarea performanei OH&S include msurarea eficacitatii controalelor organizatiei.
NOTA 2- in contextul sistemelor de management OH&S, rezultatele pot fi de asemenea masurate in
raport cu politica OH&S a organizatiei, obiectivele OH&S si alte cerinte de performanta OH&S.
Politica OH&S- intentiile globale si orientarea unei organizatii referitoare la performantele sale
OH&S asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
NOTA 1- Politica OH&S asigura un cadru pentru actiune si pentru stabilirea obiectivelor OH&S.
Risc - combinaie a probabilitii de aparitie a unui eveniment periculos sau expunerii la acesta i a
severitatii ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi cauzata de eveniment sau de expunerea la
acesta;
Evaluare risc - proces de estimare a riscului care rezulta dintr-un pericol, tinand seama de caracterul
corespunzator al oricaror controale existente, i de luare a deciziei asupra faptului c riscul este sau nu este
acceptabil;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 29/171

Loc de munca orice locatie fizica in care se desfasoara activitati legate de munca sub controlul
organizatiei.
NOTA Atunci cand se ia in considerare ce este un loc de munca, organizatia trebuie sa tina seama
de efectele OH&S asupra personalului care se afla, de exemplu, in deplasare sau in tranzit ( de exemplu
sofeaza, sunt la bordul unor aeronave, al unor ambarcatiuni sau sunt in tren), lucreaza la locatia unui client
sau cumparator, sau lucreaza acasa.
Securitate - absena unui risc neacceptabil de vtmare [ISO/CEI Ghid 2];
Risc acceptabil - risc, care a fost redus la un nivel care poate fi suportat de organizaie, in raport cu
obligaiile sale legale i propria sa politic OH&S.
Management la cel mai inalt nivel - consiliul director format din: director general, director tehnic si
de productie, director economic si director comercial
Compartiment - departament, sectie productiva, sectie deservire, serviciu, atelier, birou, colectiv.
lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii n perioada
efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia
persoanelor care presteaza activitati casnice;
reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor
- persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, n conformitate cu prevederile legale, sa i
reprezinte pe acestia n ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii
lucratorilor n munca;
prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute n toate etapele procesului de
munca, n scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;
eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs n timpul
procesului de munca ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau
accidentul de traseu ori de circulatie, n conditiile n care au fost implicate persoane angajate, incidentul
periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;
accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala,
care au loc n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu si care provoaca
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii,
cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul de munca;
echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita n munca;
echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau mnuit de un lucrator
pentru a-l proteja mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa i puna n pericol securitatea si
sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a ndeplini acest
obiectiv;
loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat n cladirile ntreprinderii si/sau
unitatii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces n cadrul
desfasurarii activitatii;
pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia i lipseste doar
prilejul declansator pentru a produce un accident n orice moment;
servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara ntreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze
servicii de protectie si prevenire n domeniul securitatii si sanatatii n munca, conform legii;
accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai
acordarea primelor ngrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 30/171

boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti
sunt de natura profesionala.

4.3 REFERINE NORMATIVE


SR EN ISO 14001:2005
SR EN ISO 14050:1999
SR OHSAS 18001:2008
OHSAS 18002:2004
OUG 195/2005
Legea 319/2006
HG 1425/2006
HG 1050 /2006
Standardele PETROM OMV
ROF
RI

Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare;


Sisteme de management de mediu. Vocabular;
Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale.
Cerinte;
Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Ghid
pentru implementarea OHSAS 18001;
Protectia mediului;
Sanatatea si securitatea muncii;
Norme de aplicare a legii 319/2006
Regulamentul de organizare i funcionare al SC FORAJ SA
BUZAU
Regulament intern SC FORAJ SA BUZAU

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

Capitol

5
5.1
5.2
5.3.

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 31/171

Denumire capitol
ORGANIZARE SI RESURSE
Structura organizatorica
Stabilire responsabilitati si autoritati
Asigurare resurse

5.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA


SC FORAJ SA BUZAU este organizat i funcioneaz pe principiul subordonrii ierarhice i are n
componena sa colective de specialitate, necesare realizrii domeniului su de activitate.
Structura organizatoric general a SC FORAJ SA BUZAU este prezentat n Anexa nr.1
Organigrama.
Organigrama SC FORAJ SA BUZAU este aprobat de ctre Administratorul Unic.
Organigrama Santier foraj este aprobata de Directorul General si este prezentata in anexa 2
Organigrama responsabilitati HSEQ pentru foraj este prezentata in anexa 3.
Prin profilului su de activitate, organizaia poate afecta calitatea mediului nconjurtor datorit
deeurilor care rezult n urma desfurrii proceselor specifice. Ca orice agent economic industrial,
organizaia utilizeaz resurse naturale (ap, energie, etc.), ceea ce implic o preocupare suplimentar
pentru eficientizarea consumurilor.
De asemenea, n desfurarea proceselor specifice activitii organizaiei, sunt utilizate materiale
auxiliare potenial periculoase (substane, compui chimici, etc.), fapt ce constituie un potenial risc pentru
mediu i sntatea uman.
In contextul unui Sistem de management integrat, SC FORAJ SA BUZAU se va conforma cu toate
cerintele HSEQ impuse de beneficiari si cu prevederile legale si :
- va elimina toate accidentarile si practicile nesigure;
- va elimina toate bolile profesionale;
- va reduce cat de mult posibil impactul asupra mediului inconjurator;
- va asigura un dialog activ cu partile implicate.
Pentru mbuntirea continu a calitii lucrrilor i produselor concomitent cu obinerea unor
performane de mediu, sntate i securitate ocupaionale din ce n ce mai bune, SC FORAJ SA BUZAU
a constituit i implementat un sistem de management integrat CALITATE MEDIU SSO care este
descris n Manualul managementului integrat cod MMI-02.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 32/171

5.2. STABILIRE RESPONSABILITATI I AUTORITATI


Managementul la cel mai inalt nivel este responsabil pentru identificarea necesitatilor si conditiilor
referitoare la resurse si sa puna la dispozitie resursele necesare pentru:
a) transpunerea in practica a politicii de mediu si sanatate si securitatea muncii si realizarea obiectivelor si
tintelor;
b) implementarea, mentinerea, imbunatatirea continua a sistemului de management HSE si a
performantelor sale;
c) conformarea continua cu cerintele legale si de alta natura la care organizatia subscrie.
Managementul la cel mai nalt nivel din organizaie asigur c atribuiile, responsabilitile,
autoritatea i relaiile dintre ele sunt definite, documentate i comunicate n ntreaga organizaie.
Responsabilitatile si autoritatile sunt definite in Regulamentul de organizare si functionare
si Regulamentul intern al SC. FORAJ BUZAU SA.
Responsabilitile generale sau specifice, limitele de competen i autoritatea, sunt definite pentru
ntregul personal n Fiele postului (cod: FPO.04.03).
Pentru asigurarea funcionrii eficiente sistemului de management HSE, responsabilitile
personalului de conducere sunt urmtoarele:
5.2.1. Directorul General ((reprezentantul conducerii pentru SMI)
- stabilete i aprob obiectivele strategice generale ale organizaiei;
- aprob organigrama de funcionare a SC FORAJ SA BUZAU;
- asigur resursele necesare pentru meninerea i mbuntirea sistemului de management HSE;
- formuleaz politica, obiectivele organizaiei i angajamentul conducerii n acest sens;
- conduce analizele periodice privind funcionarea HSE, eficacitatii si necesitatilor de imbunantatire;
- iniiaz construirea i supravegheaz funcionarea sistemul de management integrat;
- Dezvoltarea politicii in domeniul calitatii, mediului si SSM;
- Dezvoltarea obiectivelor, tintelor si programelor de mediu ;
- raportrii managementului de la cel mai nalt nivel a performanelor SMI i a oricror msuri
necesare pentru mbuntire;
- asigurrii promovrii n organizaie a contiinei privind ndeplinirea cerinelor i ateptrilor
clienilor, a solicitrilor prilor interesate.
- aprob manualul managementului HSE, procedurile de sistem, procedurile operaionale,
procedurile tehnice de execuie, instruciunile de lucru;
- stabilete atribuiile i responsabilitile celorlalte funcii de conducere n ceea ce privete calitatea,
mediul i SSM;
- coordoneaz i controleaz prin inspectii modul cum sunt planificate i inute sub control
procesele, lucrrile, produsele i calitatea acestora, precum i modul n care sunt inute sub control
aspectele de mediu i SSM;
- particip la analiza neconformitilor identificate i decide asupra modului de rezolvare a acestora;
- aprob Programul anual de instruire i perfecionare (cod: FPO.04.01);
- definete cerinele necesare pentru calificarea personalului organizaiei prin Fiele de post.
- sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia
specifica;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 33/171

-sa angajeze numai persoane care, n urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical
periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;
- sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca n timpul controlului
sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;
-sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al
cercetarii evenimentelor;
-sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
-sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, n afara de
cazurile n care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a
altor persoane;
-sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, n cazul degradarii sau al pierderii
calitatilor de protectie.
- analizeaza periodic START-CARD-urile de pe fiecare locatie, precum si incidentele potentiale
(near-miss-uri), masurile dispuse ca urmare a acestor analize.;
- tine train-inguri periodice cu oamenii de pe locatie, pe diverse tematici HSE;
- conduce activitatile de investigare-cercetare a incidentelor/accidentelor cu nivel mai mare decat 3.
5.2.2. Director Tehnic :
-coordoneaza , indruma si raspunde de intreaga activitate de foraj a unitatii , desfasurata pe mare cu
platformele de foraj , precum si de calitatea lucrarilor de foraj si tehnologiile aplicate , normele PSI si
protectia muncii .
-Asigura elaborarea graficelor de foraj anuale , trimestriale si lunare , stabileste masurile care sa asigure
utilizarea eficienta a materialelor , sculelor, echipamentelor si instalatiilor de foraj.
-Organizeaza si urmareste asigurarea asistentei tehnice pe profil in cadrul sectiilor , urmareste si
raspunde de respectarea regulilor tehnologice aplicabile in activitatea de foraj .
- analiza periodica a modului n care se desfoar activitile curente i de dezvoltare a noilor activiti;
- Controleaza daca toate evenimentele sunt raportate si daca sunt luate toate masurile corective.
- sa asigure evaluarea riscurilor de accidente sau imbolnaviri la locul de munca.
- sa controleze toate locurile de munca conform unui program prestabilit ;
- sa participe la angajarea personalului si sa consilieze daca acestia corespund sau nu cerintelor.
- Sa asigure instruirea si informarea personalului in ceea ce priveste protectia muncii
-Sa participe la investigarea accidentelor de munca si sa le inregistreze.
-Sa coopereze cu serviciile medicale privind monitorizarea starii de sanatate a salariatilor ;
-Sa organizeze aprovizionarea personalului cu echipamente de protectie individuala sau colectiva.
-Sa organizeze controale medicale la angajare si apoi in mod periodic.
-Sa colaboreze cu reprezentantii salariatilor la executarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de
munca.
- ia masuri ca locurile de munca sa fie ntreinute astfel nct sa permit lucrtorilor efectuarea sarcinilor
de munca fr a pune n pericol securitatea i/sau sntatea proprie i/sau a celorlali lucrtori;
- exploatarea locurilor de munca n prezenta lucrtorilor sa se fac sub supravegherea unei persoane
responsabile;
- activitile care comporta un risc special sa fie ncredinate numai personalului competent i sa se
execute conform instruciunilor date;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 34/171

- toate instruciunile de securitate sa fie redactate astfel nct sa poat fi intelese de ctre toi lucrtorii la
care se refer;
- locurile de munca sa fie dotate cu instalaii de prim ajutor adecvate;
- toate exerciiile de securitate necesare sa se efectueze periodic.
- sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive
degajate n desfasurarea proceselor tehnologice;
- analizeaza periodic START-CARD-urile de pe fiecare locatie, precum si incidentele potentiale
(near-miss-uri), masurile dispuse ca urmare a acestor analize.;
- tine train-inguri periodice cu oamenii de pe locatie, pe diverse tematici HSE;
5.2.3. Responsabilul HSE la nivel de societate
- elaboreaz Manualul HSE , procedurile de sistem i n colaborare cu responsabilii de activiti procedurile operaionale i tehnice, instruciunile de lucru i asigur inerea sub control a acestora n
vederea actualizrii i difuzrii;
- coordoneaz implementarea i meninerea Sistemului de management HSE, in conformitate cu SR
EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008;
- raporteaz Directorului General problemele de calitate, mediu i SSM constatate;
- asigur interfeele cu organismele externe n domeniul calitii, mediului i SSM;
- programeaz i efectueaz auditurile interne;
- identific i ine sub control, mpreun cu responsabilii de activiti, aspectele de mediu i
impacturile asociate acestora, evalueaz i ine sub control riscurile pentru SSM;
- urmrete modul cum evolueaz SM-HSE i raporteaz periodic conducerii organizaiei;
- gestioneaz documentele i nregistrrile HSE (exemplarele originale);
- ndeplinete funcia de auditor intern la nivelul organizaiei.
Coordoneaza urmatoarele activitati:
- Analiza initiala de mediu si stabilirea aspectelor de mediu semnificative;
- Identificarea cerintelor legale si de alta natura;
- Identificarea necesitatii si elaborarea planurilor de control operational
- Identificarea punctelor crtitice care pot determina situatii de urgenta si dezvoltarea capacitatii de
raspuns;
- Verifica daca toate standardele HSE sunt aplicate si respectate ;
- Monitorizarea si masurarea performantelor HSE;
- Sa participe si sa notifice personalul nou angajat in legatura cu cerintele pentru sanatate.
- Sa asigure trainingul si informarea personalului in probleme de HSE
- sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific .
- ntocmete mpreun cu responsabilii de activiti i supune aprobrii Directorului General
Matricea de instruire HSE (cod: FPO.29.01)
5.2.4. Inginer sef Foraj
- particip la ntocmirea documentelor HSEQ din aria lui de activitate;
- implementeaz documentele HSEQ n domeniul lui de activitate;
- se preocup de cunoaterea i aplicarea documentelor HSEQ care stau la baza activitilor
activitatii de foraj;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 35/171

- analizeaz documentaia care st la baza ndeplinirii proceselor pe care le gestioneaz, o


prelucreaz cu personalul subordonat i urmresc respectarea i aplicarea ei pe ntregul parcurs al derulrii
activitilor;
- realizeaz lucrri la nivelul calitativ stabilit prin datele de intrare, legislaie, norme, specificaii
tehnice aplicabile, proiecte, caiete de sarcini, cerine client, cerine legale i alte cerine, etc.;
- respect termenele stabilite prin graficul de executie si programele de predare/ livrare a lucrrilor;
- detecteaz, identific i trateaz neconformitile aprute n activitile proprii;
- stabilesc aciuni corective/ preventive la neconformitile depistate pe parcursul executrii
lucrrilor, urmresc implementarea acestora la termenele stabilite;
- verifica intocmirea nregistrrile rezultate n urma derulrii activitilor;
- urmareste si se asigura de ntreinerea i exploatarea n bune condiii a echipamentele de lucru;
- verific periodic cunotinele personalului din subordine, asigur instruirea acestuia;
- verific documentaiile tehnice privind planificarea i urmrirea executrii lucrrilor.
- Controleaza daca procedurile de HSE din manualul de securitate si procedurile pentru protectia
mediului sunt aplicate de catre toti angajatii implicati in activitatea de foraj;
- Comunica mereu cu responsabilul de HSEQ pentru obtinerea informatiilor privind politica HSEQ.
- Se asigura ca toate reglementarile HSE sunt incluse in programul de foraj.
- Verifica daca toate schimbarile programului de foraj care au ca efect crestera riscurilor de accident
si imbolnavire sunt monitorizate si raportate.
- Asigura materialele si echipamentele necesare pentru progresul in bune conditii al programului de
foraj.
5.2.5. Manager instalatie / Seful de sonda
-este responsabil pentru conducerea intregii activitati ce se desfasoara pe locatie si raspunde de asigurarea
tuturor masurilor tehnico- organizatorice si materiale necesare indeplinirii programelor de foraj si probe de
productie , primite , in siguranta si la costuri minime.
- Respecta programul de foraj/workover pentru reducerea riscurilor la locul de munca ;
- Asigura conditiile pentru trainingul echipajului de foraj in ceea ce priveste politica de HSE ;
- Solicita toate materialele si echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatilor de foraj in cele mai
bune conditii ;
- Raporteaza toate evenimentele care au impact asupra securitatii si sanatatii angajatilor sau asupra
mediului ;
- Propune solutii tehnice, pentru un proces de foraj mai bun, cu impact asupra sigurantei angajatilor.
-va asigura conditiile pentru ca toate operatiile sa se desfasoare in completa siguranta si va impune
obligatia de a respecta normele proprii specifice de SSM pe locatie.
- El trebuie sa se asigure de functionarea in conditii de siguranta si securitate a sistemelor electrice,
mecanice si orice alt tip de echipament.
-trebuie sa numeasca o persoana cu responsabilitati in problemele de sanatate si securitate pe locatie.
-va instrui periodic intreg personalul din subordine privind sanatatea si securitatea in munca.
-va asigura conditiile pentru ca toate operatiile sa se desfasoare in completa siguranta si va impune
obligatia de a respecta normele proprii specifice de SSM pe locatie.
- El trebuie sa se asigure de functionarea in conditii de siguranta si securitate a sistemelor electrice,
mecanice si orice alt tip de echipament.
5.2.6. inginerul/ maistrul de foraj (seful de formatie)
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 36/171

-va lucra pe timpul noptii , inlocuind , in problemele curente , seful de platforma .


- Este responsabil de supervizarea operatiilor de foraj din timpul noptii, operatii desfasurate pe
baza programului primit de la seful de sonda.
-Raporteaza sefului de sonda orice problema aparuta in timpul serviciului sau.
-Se ocupa de toate evidentele necesare a fi tinute pe locatie in cadrul compartimentului foraj.
5.2.7. inginerul mecano-energetic
raspunde , organizeaza , conduce si controleaza activitatea compartimentului mecano-energetic
din cadrul activitatii care sa duca la mentinerea in stare de functionare a tuturor utilajelor si
instalatiilor mecanice , efectuarea intretinerilor si reparatiilor planificate cat si luarea masurilor
care sa duca la conservarea celor care stationeaza pe platforma si mentinerea in stare perfecta de
functionare a tuturor masinilor electrice , echipamentelor si dispozitivelor , instalatiilor electrice si
electronice , intretinerii si reparatiilor planificate ale acestora.
5.2.8. sondorul sef
- este raspunzator pentru realizarea continua a activitatii de foraj pe baza programului primit , in
maniera cea mai sigura si in concordanta cu instructiunile ce se impun.
Prima responsabilitate a sondorului sef in caz de control al sondei ( manifestare ) este de a asigura
sonda conform cu procedura ceruta de cazul respectiv si sa anunte imediat maistrul de foraj /
inginerul de foraj / seful de sonda , dupa caz de situatia creata.
5.2.9. Responsabilul cu resurse umane
- propune Directorului General criteriile de competen pentru personalul angajat;
- ntocmete i difuzeaz deciziile i fiele de post pentru personalul angajat i ine sub control
dosarele de personal;
- rspunde de activitatea de instruire a personalului din cadrul organizaiei;
- gestioneaz Procesele verbale de instruire (cod: FPO.04.02).
5.2.10. Medicul specializat in medicina muncii
- Participa la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile la locul de munca ;
- Controleaza si monitorizeaza sanatatea angajatilor ;
- Comunica riscurile imbolnavirilor la locul de munca ;
- Sfatuieste angajatorul in legatura cu bazele strategiilor de HSE ;
face recomandari privind reabilitarea profesionala sau conversia profesionala in caz de accident sau
imbolnavire profesionala ;
-sfatuieste societatea cu privire la meseriile sau locurile de munca ce necesita avizarea psihologica si
fiziologica a angajatilor;
- trebuie sa previna, sa detecteze sis a trateze imbolnavirile profesionale prin controale medicale periodice
ale angajatilor;
-trebuie sa cerceteze toate imbolnavirile profesionale pe care angajatii le-ar putea avea;
-in cazul revenirii la locul de munca a unui salariat, dupa o absenta prelungita, trebuie sa-l examineze
pentru a se asigura ca starea de sanatate si starea psihica este buna.
5.2.11. Responsabilitatile Comitetul de sanatate si securitate a muncii
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 37/171

-Sa aprobe programul annual de prevenire si protectie;


-sa urmareasca maniera in care legislatia cu privire la sanatatea si securitatea muncii se aplica;
-sa analizeze factorii de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala prezenti la locul de munca.
-sa incurajeze toate initiativele(proprii si ale altor angajati) cu privire la prevenirea accidentelor de munca
si imbolnavirilor profesionale si, de asemenea sa imbunatateasca conditiile de munca;
-sa faca propria ancheta in caz de accident de munca sau imbolnavire profesionala;
-efectuarea de inspecii proprii la locurile de munc pentru prevenirea accidentelor sau mbolnvirilor
profesionale;
-sesizarea Inspectoratului teritorial de munc atunci cnd constat nclcarea normelor legale de protecie
a muncii sau cnd ntre conducerea societatii i ceilali membrii ai CSSM exist divergene;
-realizarea cadrului de participare a salariailor la luarea hotrrilor privind schimbri cu implicaii n
domeniul sntii i securitii n munc.
5.2.12. Serviciul extern de SSM
- Participa la evaluarea riscurilor privind operatiile derulate si riscurilor pe meserii(loc de munca) ;
- Comunica riscurile asociate activitatilor/operatiilor derulate la locul de munca ;
- Verifica respectarea programului de instruire SSM la locul de munca si evalueaza prin sondaj eficacitatea
acestor instruiri ;
- elaboreaza tematica de instruire si graficele de instruire SSM.
5.2.13. Lucratorul desemnat SSM
-evaluarea riscurilor privind sntatea i securitatea n munc, precum i reevaluarea acestor riscuri n
cazul modificrii condiiilor de munc, cu propunerea de msuri de prevenire corespunztoare;
-ntocmirea programului anual de protecie a muncii, asigurarea audierii securitii i sntii n
munc prin analiza activitii i stabilirea unui grafic conform prevederilor legale;
-controlul locurilor de munc pentru prevenirea accidentelor i mbolnvirilor profesionale;
-propunerea de sanciuni pentru nerealizarea msurilor de SSM(protecie a muncii);
-avizarea angajrii personalului privind corespunderea la cerinele de sntate i securitate n munc;
-elaborarea listelor de dotri cu EIP i EIL.;
-colaborarea cu prestatorul de servicii de medicin a muncii, ca i cu organizaiile sindicale privind
programele de mbuntire a condiiilor de munc incluse n contractul colectiv;
-ntocmete contractele i conveniile privind SSM PSI .
5.2.14. Obligatiile persoanei responsabile cu PSI
-el trebuie sa colaboreze cu directorul general, responsabilul HSE si medicul in orice problema referitoare
la prevenirea incendiilor.
-trebuie sa asigure protectia locatiei si a zonelor invecinate de orice pericol de incendiu;
-el trebuie sa selecteze o echipa de angajati pe care-I va instrui in vederea formarii brigazii de interventie
in caz de incendiu pe locatie;
- Pentru a instrui prin exercitii angajaii sa intervina mpotriva incendiilor
-periodic trebuie sa aiba loc simulari de interventie in caz de incendiu. Simularile vor fi programate in
colaborare cu directorul general, responsabilul HSE si medicul de pe locatie.
-sa verifice daca echipamentele de interventie in caz de incendiu sunt in stare buna de functionare si
potrivite pentru acest tip de operatie.
-el trebuie sa efectueze inspectii saptamanale si lunare ;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 38/171

-Pentru operatiile de foraj extinse, el impreuna cu directorul general si responsabilul HSE vor analiza
situatia si vor modifica procedurile de interventie in caz de incendiu, daca este necesar;
-procedurile si regulile de interventie in caz de incendiu vor fi afisate in locuri unde angajatii si vizitatorii
le pot gasi /consulta usor.
-Placutele avertizoare pentru situatii de incendiu vor fi plasate in locuri vizibile.
- Trebuie s fie organizat un sistem de alarma, astfel nct fiecare angajat s fie anunat n caz de incendiu.
5.2. 15. Responsabil HSE pe locatie
- Asigura procedurile si instructiunile de lucru, planul de actiune si ofera informatii in legatura cu
regulamentele legale in vigoare ;
- Este in permanenta legatura cu autoritatile de Protectie a Mediului si a Muncii ;
- Conduce toate inspectiile si controalele la cererea managerului general ;
- Se ocupa de propaganda HSE pe locatie ;
- Organizeaza cursuri de training si ofera instructiuni in legatura cu politica HSE echipei de foraj ;
- Sa asigure estimarea riscurilor de accidente si imbolnaviri la locul de munca si sa propuna masurile
adecvate de prevenire;
- Sa controleze toate locatiile de munca pe baza programului de activitate;
- Sa participe la investigarea accidentelor de munca si sa tina inregistrarile acestora;
- Sa coopereze cu serviciile medicale pentru a pune bazele programului de HSE;
- Sa confirme aprovizionarea personalului cu echipamente individuale si colective pentru protectie;
- Sa tina inregistrarile accidentelor de munca;
- Sa organizeze controale medicale la angajare si periodice;
- Sa coopereze cu angajatii de pe locatie pentru a realiza programe pentru imbunatatirea conditiilor de
munca.
5.2.16. Responsabilitatile comisiei de investigare a incidentelor
- Comisia poate cere oricarei persoane sa se prezinte inainte sau in orice moment sau loc, daca aceasta
este in interesul investigarii;
- Ei pot interoga orice persoana despre modul in care s-a produs accidentul;
- Ei pot cere oricarei persoane de a pune la dispozitia sa orice registru, plan, dosar sau orice alte
documente care pot fi utile in investigare;
- Ea poate intreprinde orice actiune legata de investigare, daca aceasta este in interesul investigarii.
a) Obligatiile persoanelor convocate de comisia de investigare
-orice persoana care a fost martora la incident, de la care s-a produs accidentul, trebuie sa raspunda
oricarei intrebari despre incidentul mentionat;
-Comisia poate aplica sanctiuni disciplinare oricui face marturii mincinoase sau refuza sa colaboreze cu
aceasta.
b) Dosarul de raportare si investigare
-Persoana care conduce investigatia trebuie sa pastreze dovezile si probele care sunt importante pentru
investigare;
-la sfarsitul investigarii el/ea trebuie sa prezinte un raport cu cocluziile sale, recomandari si propuneri de
remediere;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 39/171

-Trebuie inaintata responsabilului HSE o copie a raportului si a dosarului de investigare;


- trebuie inaintata managementului si comitetului de sanatate si securitate in munca copii ale raportului si
a dosarului de investigare.
- Trebuie pusa la dispozitie copie a raportului si a dosarului de investigare oricarei persoane care are
interes real in investigare.
5.2.17.Obligatiile angajatilor referitor la sanatatea si securitatea in munca
Fiecare angajat va desfasura activitatea proprie astfel incat sa nu se expuna nici pe sine, nici pe
altii la riscuri de imbolnavire profesionala sau accidente.
In acest scop ei au urmatoarele obligatii:
-sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de sanatate si securitate a muncii;
-sa foloseasca correct echipamentele tehnice, masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase si alte
mijloace de productie;
-sa foloseasca si sa intretina EIP si orice alt echipament de protectie;
-sa transmita sefului direct despre deficiente tehnice sau orice alta situatie depistata care ar prezenta
pericol de accident sau imbolnavire profesionala;
- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol imminent de accident sis a informeze imediat sefului de pe
locatie;
- sa informeze seful schimbului de lucru, in cel mai scurt timp posibil de aparitia unui accident ;
-sa ofere informatii din proprie initiativa sau la cerere institutiilor de inspectie si control pe linie de
sanatate si securitatea muncii;
- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau nlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, n special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, att timp ct este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
- sa si nsuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii n munca si
masurile de aplicare a acestora;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 40/171

5.3. ASIGURAREA RESURSELOR


Prin planificarea HSE sunt identificate i prevzute din timp resursele necesare pentru:
- implementarea, meninerea i mbuntirea continu a eficacitii acestuia;
- respectarea cerinelor legale i a altor cerine aplicabile de mediu;
- respectarea normelor privind identificarea pericolelor, evaluarea i inerea sub control al riscurilor
pentru SSM;
Resursele necesare includ:
- personal competent si abilitati specializate;
- infrastructura-tehnologie;
- mediul de lucru corespunztor;
- resurse financiare.
5.3.1. Resurse umanePersonalul care efectueaza activitati ce influenteaza conformitatea cu cerintele referitoare la
lucrari/produs, ale caracteristicilor factorilor de mediu, a pericolelor pentru SSO, are competena stabilit
pe baza studiilor, educaiei, instruirii, abilitii i experienei corespunztoare.
Organizaia ia msuri pentru:
- stabilirea prin Fia postului a competenei necesare pentru personalul care efectueaza activitati ce
influenteaza conformitatea cu cerintele referitoare la lucrari/produs, mediului, SSM.
- identificarea nevoilor de instruire asociate cu riscurile HSE;
- efectuarea de instruiri sau sa intreprinda alte aciuni pentru a obtine competenta necesara;
- evaluarea eficacitii aciunilor efectuate;
- asigurarea c personalul su este contient din punct de vedere al relevanei i importanei activitii sale
i al modului n care contribuie la atingerea obiectivelor HSE;
- pstrarea nregistrrilor privind educaia, instruirea, abilitatea i experiena;
- asigurarea c att personalul organizaiei ct i cel care lucreaz n numele acesteia este contientizat
referitor la:
- importana respectrii politicii, a procedurilor i cerinelor HSE;
- aspectele de mediu, impacturile asociate si al consecintelor SSM, existente sau potentiale ale activitatii
lor i la efectele benefice aduse mediului i SSM prin mbuntirea performanei lor individuale;
- rolurile i responsabilitile care i revin n realizarea conformrii cu cerinele HSE;
- consecinele posibilelor abateri de la procedurile specificate.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 41/171

Evaluarea competenei profesionale a fiecrui angajat se face anual de ctre seful ierarhic superior,
in conformitate criteriile de evaluare si grila de punctaj adoptata prin PO- 04.
5.3.2. Infrastructura i mediul de lucru
n scopul realizrii conformitii cu cerinele clientului, cu cerinele legale de mediu i SSM, n
organizaie se asigur, stabilete i ntreine infrastructura necesar i mediul de lucru. Pentru ca procesele
de producie i procesele de asigurare resurse s se desfoare n condiii controlate, organizaia asigur:
- spaii de desfurare a proceselor derulate n organizaie;
- echipamentele necesare desfasurarii proceselor de gestionare a aspectelor de calitate, mediu si SSM
(utilaje, instalatii, tehnica de calcul hardware si software);
- servicii suport ( transport, comunicatii sau sisteme informatice) ;
- echipamente de lucru i de inspecie ale cror caracteristici sunt inute sub control;
- proceduri operaionale, proceduri tehnice, instruciuni de lucru precum si instructiuni specifice de
SSM pentru fiecare operatie.
SC FORAJ SA BUZAU determin i asigur cerinele critice pentru mediul de lucru care ar putea
influena calitatea lucrrilor i produselor. Aceste condiii se refer la: zgomot, umiditate, noxe,
temperatur, aer curat, iluminat, asigurare cu echipamente de lucru, asigurare cu echipamente de protecie,
etc.
In acest sens, organizatia asigura :

Vestiare i dulapuri pentru mbrcminte - sa fie uor accesibile cu o capacitate suficienta care
permit fiecrui lucrator sa isi in incuiata mbrcmintea n timpul lucrului;
Dotrile necesare pentru ca fiecare lucrator sa isi poat pune la uscat echipamentul de lucru;
Duuri i chiuvete - suficiente i corespunztoare, inndu-se seama de tipul de activitate si din
ratiuni de igiena; dusurile sunt prevzute cu apa curenta rece i calda;
Toalete i chiuvete -in apropierea posturilor de lucru ;
ncperi i echipamente de prim ajutor - dotate cu instalaii i echipamente de prim ajutor si
unde sunt afiate clar i vizibil instruciuni de prim ajutor n caz de accidente; de asemenea,
echipamentul de prim ajutor trebuie este disponibil n toate locurile de munca unde condiiile de
munca necesita acest lucru.
Acest echipament este semnalizat corespunztor i uor accesibil.
Modalitile de realizare a msurilor ce trebuie luate n toate situaiile legate de munc, cu scopul
protejrii vieii i sntii angajailor sunt urmtoarele:

asigurarea n permanen a ventilaiei corespunztoare i a iluminrii uniforme, suficiente la locul


de munc;
prezentarea la vizita medical la angajare i la examenul medical periodic;
nsuirea i respectarea normelor de securitate n munc;
utilizarea integral a echipamentului individual de protecie a muncii;
evitarea consumului de buturi alcoolice;
nsuirea instruciunilor de prim ajutor n caz de accident de munc;
respectarea normelor de igien personal;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 42/171

ntreinerea cureniei i igienei la locul de munc;


folosirea raional a timpului de odihn;
evitarea prezenei la lucru n stare de oboseal sau n stare de sntate care poate pune n pericol
sntatea altor persoane;
pstrarea cureniei n slile i pe culoarele de acces, pe scrile i n grupurile sanitare comune;
containerele pentru gunoi i deeuri vor fi amplasate n zone corespunztoare i golite suficient de
des pentru a evita umplerea excesiv;
aparatura, uneltele i sculele folosite n timpul lucrului vor fi curate, verificate i depozitate
corespunztor;
campusurile locatiilor vor fi ntreinute i utilizate corespunztor.
5.3.3. Organizarea locurilor de munca

Pentru a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor, societatea a luat msurile necesare pentru ca:
locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate, date n folosinta, exploatate i ntreinute
astfel nct sa permit lucrtorilor efectuarea sarcinilor de munca fr a pune n pericol securitatea
i/sau sntatea proprie i/sau a celorlali lucrtori;
exploatarea locurilor de munca n prezenta lucrtorilor sa se fac sub supravegherea unei persoane
responsabile;
activitile care comporta un risc special sa fie ncredinate numai personalului competent i sa se
execute conform instruciunilor date;
d) toate instruciunile de securitate sa fie redactate astfel nct sa poat fi intelese de ctre toi
lucrtorii la care se refer;
locurile de munca sa fie dotate cu instalaii de prim ajutor adecvate;
toate exerciiile de securitate necesare sa se efectueze periodic.
Locurile de munca trebuie sa fie meninute curate, iar substantele sau depunerile periculoase sunt
indepartate ori inute sub supraveghere, pentru a nu pune n pericol securitatea i sntatea
lucrtorilor.
Posturile de lucru sa fie proiectate i construite dup principii ergonomice, inndu-se seama de
necesitatea lucrtorilor de a putea urmri derularea operaiunilor de la postul lor de lucru.
Zonele n care exista riscuri specificesa fie delimitate i semnalizate.
in zonele unde se manipuleaza si se lucreaza cu chimicale sa fie amenajate dusuri si spalatoare
pentru ochi in vederea utilizarii in situatii de urgenta.
pentru a evita, detecta i combate declanarea i propagarea incendiilor i exploziilor; i
pentru a evita formarea atmosferelor explozive i/sau nocive pentru sntate;
mijloace corespunztoare de evacuare i salvare pentru a asigura, n caz de pericol, evacuarea
lucrtorilor de la locurile de munca, rapid i n deplina securitate.
pentru asigurarea sistemelor de alarma i a altor mijloace de comunicare necesare care sa permit,
n caz de nevoie, declanarea imediata a operaiilor de asistenta, prim ajutor, de evacuare i salvare
Pentru asigurarea securitii i proteciei sntii lucrtorilor pe parcursul tuturor operaiilor, este
asigurata supravegherea de ctre persoane care au calitile i competenta cerute de aceasta funcie;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

Capitol

6
6.1
6.2
6.3.

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 43/171

Denumire capitol
COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA
Comunicarea interna
Comunicarea externa
Participare si consultare

6.1. Comunicarea interna


In SC FORAJ SA BUZAU comunicarea se realizeaza pentru:
a)demonstrarea angajamentului organizatiei si a eforturilor sale de a imbunatati performanta de calitate,
mediu si SSM precum si rezultatele acestor eforturi;
b)cresterea constientizarii intregului personal si incurajarea dialogului despre politica , obiectivele si
tintele de mediu si SSM, precum si performantele de mediu si SSM si alte realizari relevante ale
organizatiei;
c) promovarea imbunatatirii continue a performantei de mediu si SSM;
d) comunicarea reglementarilor interne privind practicile HSE adoptate ( exemplu : Politica privind
consumul de alcool si droguri, politica privind fumatul, etc)
Principalele metode de comunicare n organizaie sunt:
- comunicarea verbal: direct (intervenii verbale) sau indirect (telefonic);
- comunicarea scris;
- comunicarea vizual.
Comunicarea verbal se realizeaz ntre persoane, n cadrul unor reuniuni i edine.
Comunicarea scris se realizeaz prin note interne, buletine, rapoarte de audit, rapoarte de
neconformitate, adrese, recomandri, etc.
Comunicarea vizual se face prin publicitate i reclam pe panouri n locuri vizibile, etc.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 44/171

Cerintele HSE sunt comunicate in toate locatiile de lucru pentru promovarea procedurilor HSE;
Se efectueaza curs de training in legatura cu procedurile HSE pentru intreaga echipa ;
Toate procedurile HSE sunt disponibile in toate locatiile de lucru ;
Sunt organizate intalniri la intervale regulate de timp cu toti angajatii si cu conducerea, acest lucru
dand managementului posibilitatea de a raspunde intrebarilor si sugestiilor personalului ;
Managementul organizatiei se consulta in permanenta responsabilul de HSE pentru luarea masurilor
privind minimizarea factorilor de risc.
Se promoveaza ideea politicii de HSE la toate nivelele, pentru toti angajatii, urmarind obiectivul
individual sau participarea la grupurile de munca ;
Comunicarea interna asigura continuitatea si fluidizarea transmiterii informatiilor in toate directiile, de
la conducere la angajati si invers, si chiar intre angajati de acelasi nivel.
Comunicarea corespunzatoare cu toti angajatii ajuta la :
a)motivarea angajatilor si incurajarea acestora pentru acceptarea eforturilor organizatiei de a-si imbunatatii
performanta de mediu si SSM;
b)sa-si indeplineasca responsabilitatile pe linia managementului de calitate, mediu si SSM.
In cadrul activitatii de foraj, probe productie , work-over si interventii sonde exista un sistem de
comunicare interna a pericolelor identificate pe locatie, tip START CARD care asigura implicarea
salariatilor in solutionarea problemelor si raspunsul la preocuparile acestora.
Prin aceasta se urmareste :
- Participarea activa a tuturor angajatilor la toate actiunile ce au ca scop cresterea sigurantei sanatatii la
locul de munca;
- Indeplinirea datoriilor legale cu privire la Siguranta si sanatatea muncii de catre conducerea locatiei si
salariati;

6.2. Comunicarea externa


La solicitarea expres a prilor interesate ( contractori, vizitatori, autoritati locale, autoritati de stat,
etc) sau a reprezentanilor acestora i cu aprobarea Directorului General, angajaii organizaiei pot furniza
informaii punctuale strict legate de activitatea proprie sau a subordonailor, n conformitate cu politica
organizaiei i deciziile conducerii prezentate n edinele de instruire.
Orice cerere de informaii din exterior, precum i rspunsurile acordate de ctre angajai vor fi
raportate ct mai repede posibil efului ierarhic, acesta avnd obligaia s l informeze pe Directorul
General.
Organizaia a documentat i implementat n acest sens procedura operaional PO-02
Comunicarea intern i extern.
6.3. Participare si consultare
Participarea si consultarea lucratorilor se organizeaza si functioneaza prin comitete de securitate si
sanatate n munca din care fac parte reprezentanti ai lucratorilor.
Lucrtorii i/sau reprezentanii lor sunt informati asupra tuturor msurilor luate cu privire la
securitatea i sntatea la locurile de munca, respectiv :
- masuri luate pentru e evita, detecta si combate declansarea si propagarea incendiilor si exploziilor;
- pentru a evita formarea atmosferelor explozive si/sau nocive pentru sanatate;
- asigurarea mijloacelor corespunztoare de evacuare i salvare pentru a asigura, n caz de pericol,
evacuarea lucrtorilor de la locurile de munca, rapid i n deplina securitate;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 45/171

- asigurarea sistemelor de alarma i a altor mijloace de comunicare necesare care sa permit, n caz
de nevoie, declanarea imediata a operaiilor de asistenta, prim ajutor, de evacuare i salvare;
- orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea n munca
- recurgerea, dupa caz, la servicii externe
- organizarea si planificarea instruirii
Informaiile sunt pe nelesul lucrtorilor vizati.

Capitol

7
7.1
7.2
7.3.
7.4
7.5.
7.6.

Denumire capitol
DOCUMENTE SI INREGISTRARI
Elaborarea documentelor
Controlul documentelor interne si externe
Difuzarea si retragerea documentelor
Revizuirea documentelor
Arhivarea documentelor
Controlul inregistrarilor

7.1. Elaborarea documentelor


Cerintele referitoare la documentatie si tipurile de documente ce se impun a fi elaborate si aplicate la
nivelul societatii au fost definite la cap. 3.
Activitile care fac obiectul procedurilor i instruciunilor, stabilite conform cerinelor normativelor
aplicabile, standardelor de referin si legislatiei aplicabile se identific de ctre responsabilii de activitati
si R-SMI.
Coninutul procedurilor i instruciunilor se stabilete funcie de gradul de detaliere necesar pentru
activitile procedurate.
Toate documentele SMI elaborate se aprob de Directorul General (RMI).
Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instruciuni scrise, care sa cuprind reguli ce trebuie
respectate n scopul asigurrii securitii i sntii lucrtorilor i al utilizrii n siguranta a utilajelor.
Aceste instruciuni trebuie sa includ informaii cu privire la utilizarea echipamentelor de intervenie,
precum i la msurile ce trebuie luate la locul de munca sau n apropierea acestuia, n caz de urgenta.
Organizatia a elaborat si aplica procedura operationala PO-01 Elaborarea si actualizarea
documentelor SMI care descrie modul de elaborare (coninut, form de prezentare, identificare/
codificare), gestionare (editare, verificare/ avizare, anulare, retragere din uz) i actualizare a manualelor
SMI si HSE, procedurilor, instruciunilor i formularelor aferente acestora.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 46/171

Elaborarea unei proceduri presupune analizarea detaliat a activitii ce trebuie procedurat, a


procedurilor deja elaborate care se interfereaz cu activitatea respectiv, a tuturor documentelor de
referin, a reglementrilor aplicabile precum i a cerinelor specifice SMI.
Elaborarea procedurilor se face de ctre R SMI (n colaborare - dup caz - cu responsabilul de
activitate/ proces), care semneaz la rubrica elaborat.
Se ntocmete proiectul documentului de ctre personalul desemnat, cu calificarea necesar acestei
sarcini i cu respectarea cerinelor: lizibil, complet, corect. Dup emitere, documentele sunt supuse
anchetei funciilor implicate n proces, sunt analizate eventualele observaii i sunt incluse n cuprinsul
documentului, dac se impune. Se verific documentul de funciile indicate i se consemneaz numele i
semntura persoanei care a efectuat verificarea.
Dup efectuarea acestor activiti se procedeaz la aprobarea documentului cu consemnarea
numelui, funciei, datei i semnturii persoanei care aprob documentul.
Documentele SMI aprobate se nscriu n Lista documentelor SMI (cod: FPO.01.05), list ce se
revizuiete la apariia sau retragerea de documente ale SMI, i se difuzeaz utilizatorilor prin grija RMI.
Procedurile conin urmtoarele capitole :
1
2
3
4
5
6
7

SCOP;
DOMENIU;
REFERINE NORMATIVE;
TERMENI I DEFINIII;
RESPONSABILITI;
DESCRIEREA PROCESULUI;
NREGISTRRI I ANEXE.

1) Cap. 1 SCOP indic pe scurt scopul pentru care se elaboreaz procedura respectiv. Se poate
formula astfel Procedura descrie modul de lucru i stabilete responsabilitile personalului implicat n
realizarea activitilor descrise de procedur.
2) Cap. 2 DOMENIU precizeaz domeniul n care se aplic procedura, zona de aplicabilitate i
particularitile. Capitolele 1 i 2 pot fi tratate i cumulat.
3) Cap. 3 REFERINE NORMATIVE precizeaz documentele care au impus i ghidat redactarea
procedurii.
Acestea pot fi:
- standardele de referin alese ca modele pentru implementarea SMI;
- manualul managementului integrat;
- legi, reglementri;
- literatur de specialitate, etc.
4) Cap. 4 TERMENI I DEFINIII menioneaz termenii tehnici sau de specialitate utilizai n
procedur i abrevierile folosite.
5) Cap. 5 RESPONSABILITI precizeaz sarcinile ce le revin funciilor implicate n realizarea
activitilor descrise de procedur.
6) Cap. 6 DESCRIEREA PROCESULUI descrie succesiunea cronologic a fazelor activitii
respective, modul n care se realizeaz cerinele i obiectivele legate de efectuarea i controlul activitilor.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 47/171

7) Cap. 7 NREGISTRRI I ANEXE menioneaz nregistrrile ce rezult n urma desfurrii


activitii descrise de procedur (formulare i anexe).
7.2. Controlul documentelor
SC FORAJ SA BUZAU a elaborat i aplic, pentru controlul documentelor, procedura de sistem PS-01
Controlul documentelor, pentru a se asigura ca:
Problemele juste din documentatia relevanta sunt puse in locurile corespunzatoare (acolo unde sunt
necesare) de catre personalul adecvat;
Copiile invechite/scoase din uz au fost inlocuite/distruse;
Schimbarile si modificarile din documente sunt revizuite si aprobate de acelasi personal sau
departamente care au realizat analiza si aprobarea originalelor, in afara cazului in care se
desemneaza alte persoane;
Toate documentele sunt controlate in cadrul procedurilor de control al documentelor, incluzand o
lista principala cu documentele, iar cele care trebuiesc schimbate sunt reorientate dupa un numar
practic de schimbari pentru a se evita munca in plus.
Cerinele generale pe care trebuie s le ndeplineasc documentele controlate emise sau primite n
cadrul activitilor SC FORAJ SA BUZAU, sunt urmtoarele:
- s fie identificate prin cod, ediie, revizie, numele i semntura emitentului;
- s fie lizibile, complete i corect ntocmite;
- s fie verificate/ avizate i aprobate de persoane abilitate (numele, funcia, data i semntura);
- s fie difuzate n toate posturile de lucru (n care sunt aplicabile i necesare) pentru a asigura
utilizarea ediiei i reviziei n vigoare;
- modificrile documentelor s fie supuse avizrii i aprobrii acelorai funcii care au avizat i
aprobat documentul iniial;
- s fie identificate i nregistrate.
Documentele utilizate in cadrul SC FORAJ BUZAU se clasifica in :
Documente interne
- politica, obiectivele i intele SMI;
- MMI-; M-HSE
- procedurile de sistem;
- procedurile operaionale;
- procedurile tehnice de execuie;
- instruciunile de lucru;
- planurile de intervenie;
- programele de aciuni;
- listele centralizatoare;
- formularele;
- documentele organizatorice, etc.
Documente externe
- Legi, Hotrri de Guvern, Ordonane de Urgent ale Guvernului, Ordine Ministeriale, etc.;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 48/171

- reglementri, standarde, normative, fie tehnice de securitate, etc.;


- adrese de la teri, oferte, cataloage, etc.
7.2.1. Controlul documentelor interne
Documentele interne sunt verificate i aprobate nainte de a fi emise; de personal competent, pe
baza educaiei, instruirii i experienei, pentru a confirma c sunt adecvate i aplicabile.
nainte de difuzarea unui document al HSE se verific:
- existena avizrii i aprobrii documentului;
- calitatea i integritatea documentului;
- codul documentului;
- identificarea stadiului reviziei curente a documentului;
- nscrierea documentului n Lista documentelor SMI (cod: FPO.01.05);
- actualizarea Listei de control a reviziilor (cod: FPO.01.07) a documentului, cnd este cazul.
Documentele sunt distribuite personalului i posturilor de lucru n care acestea sunt utilizate.
Difuzarea se face pe baza semnturii destinatarilor din Lista de difuzare/ retragere a documentelor (cod:
FPO.01.06).
Modificrile aduse documentelor sunt analizate i aprobate de aceleai funcii care au analizat i
aprobat documentul iniial.
Responsabilul SMI(HSEQ) a stabilit lista documentelor SMI aplicabile, care identifica statutul
revizuit curent al acestora, in vederea indepartarii folosirii la intamplare a documentelor.
7.2.2. Controlul documentelor externe
Documentele externe sunt documente de provenien extern (adrese, oferte, cataloage de produse,
specificaii tehnice, standarde, normative tehnice, etc.) determinate de organizatie ca fiind necesare pentru
planificarea si operarea HSE, sunt identificate, se nregistreaz i sunt distribuite controlat
compartimentelor desemnate de Directorul General al organizaiei.
SC FORAJ SA BUZAU menine actualizat Lista documentelor de origine extern (cod:
FPS.01.01) descris n procedura de sistem PS-01 Controlul documentelor.
Responsabili cu mentinerea listelor documentatiei externe aplicabile pentru fiecare activitate sunt
desemnati sefii de activitate care au obligatia actualizarii trimestriale a acestor liste.
SC FORAJ SA BUZAU se asigura ca documentele de provenienta externa determinate de
organizatie ca fiind necesare pentru planificarea si operarea SMI sunt identificate si difuzate controlat.
Documentele de origine extern primite de organizaie sunt nregistrate n Registrul de intrri - ieiri a
documentelor, dup care sunt analizate de Directorul General, care stabilete responsabilul cu soluionarea
documentului primit (dup caz). Aceste documente pot fi: documente tehnice, specificaii tehnice, norme
de produs, documente utilizate n contractare, standarde, documentaie legal i de reglementare,
documentaie de specialitate, adrese, oferte, cataloage de prezentare, etc. Documentul este predat apoi
persoanei responsabile, care la data menionat n rezoluia Directorului General va aduce la cunotina
conducerii organizaiei modul de soluionare (dup caz).
Durata de arhivare a documentelor de origine extern difer funcie de tipul documentului astfel:
- legile, reglementrile, normele se distrug dup nlocuirea cu ediii noi;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 49/171

- documentele rezultate din relaii contractuale se pstreaz n uz pe perioada de derulare a


contractului, dup care se arhiveaz pe perioada reglementat
Responsabilitatea asigurarii ca sunt utilizate documente externe relevante si in vigoare revine sefilor
de compartimente/activitati care trimestrial vor consulta cataloagele si abonamentele la publicatii de
specialitate si legislatie in vederea actualizarii listei si procurarii documentelor necesare.
7.3. Difuzarea i retragerea documentelor SMI
Difuzarea documentelor este asigurat de elaborator pe baza Listei de difuzare/ retragere a
documentelor SMI (cod: FPO.01.06).
Elaboratorul are responsabilitatea retragerii documentelor n urmtoarele cazuri:
- documentele sunt anulate sau nlocuite;
- documentele s-au modificat sau revizuit;
- documentele sunt ilizibile.
Exemplarele originale ale procedurilor i instruciunilor sunt gestionate de ctre R SMI; acestea se
multiplic i se difuzeaz, prin grija elaboratorului, n numrul de exemplare conform Listei de difuzare/
retragere a documentelor SMI.
Coninutul procedurilor i instruciunilor aprobate se poate arhiva pe suport electronic, care
constituie documentul martor. Un exemplar complet se pstreaz pe suport de hrtie.
Odat cu difuzarea unui document nou se asigur i retragerea documentului modificat.
7.4. Revizuire documentatie:
Modificarea procedurilor i instruciunilor const n orice intervenie asupra documentului impus
de: modificarea standardelor de referin, cerinelor legale sau de reglementare, modificri n structura
organizatoric sau modificri ale obiectului de activitate, modificari ale tehnologiei sau echipamentelor de
productie, riscuri suplimentare identificate, corectarea unor eventuale erori, observaii ale organismelor de
inspectie/audit/certificare, eliminarea unor elemente care nu mai sunt valabile sau necesare, etc.
Revizuire a documentelor HSE este descris in procedura operationala PO-01 Elaborarea si
actualizarea documentelor.
Documentele controlate care sunt modificate se supun verificrii i aprobrii acelorai funcii care au
verificat i aprobat documentul iniial.
Datele de intrare care conduc la decizia de modificare a documentelor pot fi:
- rapoartele de audit i/ sau rapoartele de aciuni corective/ preventive emise de auditori interni i/
sau externi;
- decizii ale managementului stabilite n urma analizei conducerii la vrf;
- modificri ale structurii organizatorice, revizii ale standardelor aplicabile, etc.
Succesiunea reviziilor unui document este evideniat n Lista de control a reviziilor (cod:
FPO.01.07) ataat documentului modificat.
7.5 Arhivarea documentelor
Arhivarea documentelor SMI se efectueaz n primul rnd cu respectarea legislaiei de profil.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 50/171

Arhivarea se face n spaii amenajate corespunztor, care s asigure condiii de mediu adecvate
pentru prevenirea deteriorrii i distrugerii acestora.
Un exemplar din fiecare ediie i revizie a documentului SMI modificat este arhivat prin grija RMI.
Documentele pentru care nu sunt prevederi n procedurile SMI din organizaie, sau reglementri
aplicabile, sunt arhivate trei ani de la data retragerii din uz.
7.6. Controlul inregistrarilor
nregistrrile din domeniile mediului i SSM, sunt documente care furnizeaz evidena obiectiv a
activitilor efectuate sau a rezultatelor obinute i sunt controlate conform cerinelor 4.4.5 din standardele
SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008.
nregistrrile mediului i SSM sunt inute sub control i includ:
- nregistrrile referitoare la mediu i SSM, conform cu cerinele legale i cu alte cerine referitoare
la mediul nconjurtor i la sntatea i securitatea ocupaionale :

Autorizari din punct de vedere al mediului si SSM;


Evidenta incidentelor de mediu/SSM
Evidenta accidentelor cu ITM si a imbolnavirilor profesionale;
Evidenta accidentelor mortale, colective si cu invaliditate;
Locurile de munca cu conditii grele, nocive si vatamatoare;
Conventiile de lucru in comun;
Planul de cheltuieli in vederea realizarii masurilor de mediu si SSM;
Examinarile periodice pe linie de SSM;
Instructajele pe linie de SSM;
Controalele pe linie de HSE;
Rapoartele de activitate pe linie de HSE;
Formele de specializare si perfectionare ale personalului ce activeaza in domeniul HSE;
Pentru elaborarea nregistrrilor mediului i SSM se utilizeaz formulare interne codificate i
formulare tipizate.
SC FORAJ SA BUZAU a elaborat i aplic procedura de sistem PS-02 Controlul nregistrrilor.
Procedura stabilete responsabilitile i modul de lucru n care se realizeaz identificarea, depozitarea,
protejarea, regasirea, colectarea, ndosarierea, durata de pastrare, arhivarea i eliminarea nregistrrilor i
respect cerinele 4.5.4 din standardul SR EN ISO 14001:2005 i 4.5.4 din standardul SR OHSAS
18001:2008.
Termenul de pstrare pentru fiecare tip de nregistrare respect, n primul rnd, prevederile legale,
sau pe cele stabilite n procedur n cazul n care nu se regsesc prevederi n reglementri aplicabile tipului
de nregistrare, sau la nivelul prevederilor contractuale, dac acestea au prevederi superioare celor din
legislaia naional.
SC FORAJ SA BUZAU ia masuri ca aceste inregistrari sa ramana lizibile, identificabile si
regasibile cu usurinta.
Identificarea nregistrrilor SMI
nregistrrile SMI conin urmtoarele elemente de identificare:
- denumirea organizaiei;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 51/171

- compartimentul emitent;
- date referitoare, dup caz, la identificarea activitii;
- data ntocmirii;
- codul formularului;
- numele i semnturile autorizate.
Colectarea nregistrrilor SMI
Colectarea nregistrrilor SMI aferente activitilor specifice se face de responsabilul activitii
respective.
Identificarea nregistrrilor externe, se efectueaz prin nregistrarea n Registrul de intrri ieiri
document (tipizat) aflat la secretariatul organizaiei.
Identificarea nregistrrilor SMI interne, se efectueaz prin nregistrarea n Registrul unic pentru
evidena formularelor SMI (cod: FPS.01.02) document aflat n gestiunea RMI.
Accesul la nregistrrile SMI
Accesul la nregistrrile SMI este permis funciilor desemnate de Directorul General.
Accesul la nregistrrile SMI se asigur:
- personalului clientului la documentele aferente activitii derulate, n limitele stabilite cu privire la
dreptul de consultare prin reglementri i/ sau de ctre Directorul General;
- prilor interesate pentru a demonstra conformarea cu cerinele de mediu i SSO;
- organismelor de certificare;
- altor persoane autorizate de Directorul General.
ndosarierea nregistrrilor SMI
ndosarierea nregistrrilor SMI se face n dosare distincte i codificate (purtnd acelai cod ca i
nregistrrile pe care le conine), astfel nct s permit identificarea uoar a acestora.
Fiecare dosar are ca prim pagin un Opis de eviden a nregistrrilor completat cu documentele
ndosariate.
ndosarierea nregistrrilor SMI (inclusiv nregistrrile legate de mediu i SSO) pentru lucrrile i
produsele executate se face cu ordonarea documentelor pe fiecare contract, produs i lucrare n Cartea
tehnic a construciei.
Operaiunea de ndosariere a nregistrrilor SMI se face att de persoana responsabil cu
completarea acestora ct i de primitor.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

Capitol

8
8.1
8.2
8.3.
8.3.1.
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7

8.3.8
8.3.9
8.3.10.
8.3.11.
8.3.12
8.4.
8.4.1.
8.4.2.

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 52/171

Denumire capitol
PLANIFICARE SI OPERARE
Identificarea, analiza si accesul la cerintele legale si alte cerinte
Stabilire obiective, tinte si programe
Planificarea si operarea proceselor de foraj si workover
Pregatirea si mobilizarea instalatiei
Control operational tehnologic
Control operational al echipamentelor de foraj
Control operational al echipamentelor si burlanelor
Controlul sondei
Echipamente de control sonda
Instrumentatii
Instrumentatia cu dornul
Instrumentatia cu corunca
Instrumentatia cu racul
Pierderi de circulatie
Prinderea garniturii de foraj
Rezolvarea cazurilor de prindere
Punerea sondei in productie
Mentenanta instalatiei
Planificare si control operational aspecte de mediu
Identificare si evaluare aspecte de mediu
Control operational aspecte de mediu
Gestionare deseuri

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 53/171

8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.6.
8.6.1.
8.6.2.
8.6.3.
8.6.4.

Identificare pericole si evaluare riscuri


Identificare factori de risc ai locului de munca si evaluarea acestora
Identificare factori de risc pe operatii si evaluarea acestora
Controlul operational al aspectelor de SSM
Constientizare si instruire personal
Metode sigure de lucru
Protectia impotriva atmosferelor nocive si riscurilor de explozie
Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de emisie necontrolata
de de
hidrocarburi (eruptie)
8.6.5.
Cai si iesiri de urgenta
8.6.6.
Lucrul la inaltime
8.6.7.
Masuri de reducere riscuri pentru activitate de demontare, transport si montare instalatie
de foraj
8.6.8.
Masuri de reducere riscuri pentru activitate de foraj
8.6.9.
Masuri de reducere riscuri pentru activitate de montare si demontare a echipamentului
electric
8.6.10.
Masuri de reducere riscuri pentru operatiuni de sudura si ardere metale
8.6.11.
Masuri de reducere riscuri pentru operatiuni cu echipament greu instalatii de ridicare
8.6.12
Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de transport, depozitare si manipulare
manuala a materialelor
8.6.13
Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de transport auto
8.6.14
Actiuni de intreprins in caz de testare a puturilor
8.6.15
Masuri de protectie impotriva zgomotului
8.6.16
Aprovizionarea cu echipament de munca si protectie
8.6.17
Testul de stabilire a alcoolemiei si testul anti doping.Fumatul
8.6.18
Supraveghere medicala
8.6.19 E. Interventii medicale in caz de urgenta. Acordarea primului ajutor
8.6.20
Ghid de prevenire a accidentelor vizitatorilor si noilor angajati
8.6.21
Raportarea incidentelor
8.6.22. F. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 54/171

8.1. Identificarea, analiza si accesul la cerintele legale si alte cerinte


8.1.1. Identificare cerine legale i alte cerine
Asigurarea cunoaterii i aplicrii prevederilor legale n cadrul organizaiei se realizeaz prin
achiziionarea complet a coleciei legislative publicat n Monitorul Oficial i normativele n vigoare.
n situaiile n care efii de compartimente identific i alte cerine aplicabile, venite de la prile
interesate, acestea sunt comunicate RSMI pentru a fi luate n eviden.
Identificarea i gestionarea cerinelor legale i a altor cerine aplicabile de mediu i SSO la care a
subscris organizaia sunt realizate conform procedurii de sistem PS-08 Cerine legale i alte cerine.
Toate activitatile in cadrul organizatiei sunt afectate de prevederile legale in vigoare si de alte prevederi.
Cerintele legale si de alta natura privitoare la mediu si securitatea si sanatatea ocupationala sunt
identificate din:
reglementari legale (legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine ale administratiei de stat, etc.)
autorizatiile de functionare din punct de vedere al mediului si SSO
avizele si autorizarile PSI
norme de SSO aplicabile (NSSM), standarde nationale, europene, etc.
conventiile de lucru in comun pentru executarea lucrarilor
proiecte, contracte, cerinte ale partilor interesate
reglementari organizatorice interne (ROF, ROI), coduri de buna practica
Acestea vor fi comunicate personalului relevant, care conduc sau desfasoara activitati cu impact
asupra mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, in scopul de a promova constientizarea si
intelegerea raspunderilor legale.
Fiecare compartiment functional / operational care are implicatii in domeniul mediului si SSM are
intocmita si tine la zi lista cu prevederile legale in vigoare referitoare la mediu si sanatatea si securitatea
muncii.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 55/171

Inainte de inceperea lucrarilor, subunitatea care executa lucrarea identifica impreuna cu


beneficiarul cerintele de mediu si SSM (restrictii, avize, acorduri, accese, folosirea utilitatilor).
De asemenea trimestrial, fiecare responsabil de activitate are obligatia de a verifica daca legislatia
aplicabila, normative si standarde aplicabile a suferit actualizari, completari sau modificari.
8.1.2. Analiza prevederilor legale i a altor cerine de mediu i SSO. Identificarea aplicabilitii lor
RMI analizeaz prevederile legale identificate precum i alte cerine de mediu i SSO transmise de
prile interesate, jurist i compartimentele organizaiei. n baza analizei acestora se identific aria de
aplicativitate, n funcie de activitile desfurate i de aspectele de mediu i riscurile pentru SSO
identificate.
n urma analizei, RMI ntocmete rezumatul obligaiilor care revin compartimentelor funcionale i
identific modalitatea optim de implementare. Ca urmare a acestei activiti, se ntocmesc Registrul
reglementrilor aplicabile de mediu (sau SSO) care conin rubrici referitoare la:
- actele normative respective (numr, denumire, emitent i data ediiei);
- cerina explicit pentru organizaie;
- modul de implementare;
- compartimentele utilizatoare.
Registrul reglementrilor aplicabile de mediu (sau SSO) este gestionat de RMI i este difuzat n
copie, controlat, tuturor compartimentelor utilizatoare.
8.1.3. Asigurarea accesului la prevederile legale i a altor cerine de mediu i SSO
Prin aplicarea prevederilor procedurii operaionale PO-02 Comunicarea intern i extern, RMI
ntiineaz toate compartimentele utilizatoare referitor la disponibilitatea i modul de acces la cerinele
legale de mediu i SSO, respectiv la Registrul reglementrilor aplicabile de mediu (sau SSO).Acest
registru se completeaz i modific ori de cte ori se comunic la nivel de compartiment noi prevederi
legale i cerine de mediu i SSO, sau completri ori modificri ale celor existente.
8.1.4. Identificarea modului de aplicare a prevederilor legale i a altor cerine de mediu i SSO
RMI consult rubrica Mod de implementare din Registrul reglementrilor aplicabile de mediu
(sau SSO) i identific, dup caz, n funcie de contextul cerinei:
- tematica ce trebuie inclus n programele de instruire i de contientizare a personalului;
- procedurile i instruciunile care trebuie s fie elaborate i implementate pentru aplicarea cerinelor
legale i a altor cerine de mediu i SSO;
- necesitile de revizuire a Planurilor de intervenie n situaie de urgen (cod: FPS.10.02)
pentru a rspunde cerinelor de mediu i SSO aplicabile;
- necesitatea obinerii sau revizuirii acordurilor, avizelor i autorizaiilor solicitate de prile
interesate;
- funciile necesar a fi create pentru transpunerea n practic a cerinelor legale de mediu i SSO,
decizii ce se impune a fi emise; fiele posturilor care necesit a fi revizuire pentru a corespunde deciziilor
emise;
8.1.5. Instruirea personalului privind cerinele de mediu i SSO precum i modul lor de
aplicare
RMI instruiete personalul organizaiei (n conformitate cu Programul anual de instruire i
perfecionare cod: FPO.04.01) privind cerinele de mediu i SSO aplicabile n aria specific de activitate
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 56/171

conform prevederilor procedurii operaionale PO-04 Resurse umane, instruire competen,


contientizare.
8.1.6. Actualizarea cerinelor legale i a altor cerine de mediu i SSO aplicabile
Registrul reglementrilor aplicabile de mediu (sau SSO), colecia de reglementri aferente
organizaiei precum i Lista legislaiei de mediu (sau SSO) se actualizeaz anual de ctre RMI mpreun
cu responsabilii de activiti, sau ori de cte ori se impune ca urmare a unor modificri datorate uneia din
urmtoarele situaii:
- noi aspecte de mediu, aprute ca urmare a noilor proiecte de investiii sau modernizri;
- noi riscuri pentru SSO, aprute ca urmare a noilor proiecte de investiii sau modernizri;
- modificarea prevederilor legale, cerinelor de mediu i SSO deja transmise la compartimentele
funcionale ale organizaiei;
- apariia unor noi prevederi legale i/ sau cerine de mediu i SSO;
- introducerea n fabricaie de noi produse sau schimbri de tehnologii.
8.2. Stabilire obiective, tinte si programe
Obiectivele privind calitatea, mediul i SSO, inclusiv cele necesare pentru ndeplinirea cerinelor
referitoare la calitatea activitilor desfurate, sunt stabilite de Directorul General pe baza unei analize a:
- necesitilor curente i viitoare ale organizaiei i ale pieei deservite;
- constatrile rezultate n urma analizei managementului;
- nivelurilor de satisfacie ale clienilor i ale prilor interesate;
- concurenei i a oportunitilor pentru mbuntire;
- resurselor necesare pentru ndeplinirea obiectivelor.
Pentru a efectua o analiz eficient i eficace a obiectivelor, se stabilesc:
- inte i termene n raport cu care se msoar progresele obinute n ndeplinirea obiectivelor;
- responsabilitile funciilor de la toate nivelurile organizaiei pentru ndeplinirea obiectivelor.
Prin planificarea SMI se urmrete stabilirea aciunilor necesare atingerii obiectivelor calitii,
obiectivelor i intelor de mediu i SSO, meninerea integritii SMI atunci cnd apar schimbri.
Astfel s-au:
-determinat procesele, succesiunea i interaciunea acestora;
- stabilit obiectivele proceselor, care s conduc la satisfacerea cerinelor clienilor, a prilor
interesate i la mbuntirea continu a performanelor SMI;
- stabilit responsabiliti pentru personalul aferent fiecrui proces;
- evaluat permanent aspectele de mediu i pericolele privind SSO;
- evaluat permanent criteriile de conformare cu cerinele legale i cu alte cerine de mediu i SSO;
- identificat resursele necesare pentru operare, inere sub control i monitorizarea proceselor.
Obiectivele privind mediul i SSM sunt stabilite la nivelul functiilor relevante din cadrul
organizatiei, pe baza unei analize a:
- cerintele legale si alte cerinte la care organizatia subscrie;
- aspectele de mediu semnificative;
- punctele de vedere ale partilor interesate;
- Optiuni tehnologice si cerinte financiare, operationale;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 57/171

- constatrile rezultate n urma analizei managementului;


Pentru a efectua o analiz eficient i eficace a obiectivelor, se stabilesc:
- inte i termene n raport cu care se msoar progresele obinute n ndeplinirea obiectivelor;
- responsabilitile funciilor de la toate nivelurile organizaiei pentru ndeplinirea obiectivelor.
Periodic, dup actualizarea identificrii aspectelor de mediu i a impacturilor asociate acestora,
managementul la cel mai nalt nivel stabilete obiectivele i intele de mediu avnd n vedere cerinele
legale i alte cerine, cerinele prilor interesate, aspectele semnificative de mediu, cerinele i opiunile
tehnologice, operaionale, comerciale i financiare ale organizaiei.
De asemenea, dup actualizarea identificrii pericolelor, a evalurii riscurilor asociate acestora,
managementul la cel mai nalt nivel stabilete obiectivele i intele SSO, avnd n vedere cerinele legale
i alte cerine, prerile prilor interesate, riscurile semnificative de SSO, cerinele i opiunile tehnologice,
operaionale, comerciale i financiare ale organizaiei.
Obiectivele calitii, ale mediului i SSO sunt msurabile i n concordan cu politica adoptat.
Imbunatatirea performantelor de mediu a organizatiei ,verificarea gradului de realizare a obiectivelor si
tintelor de mediu, precum si a evolutiei SMM, se face prin urmarirea indicatorilor de performanta stabiliti
prin programele de mediu.
Indicatorii de performanta sunt astfel stabiliti incat sa fie masurabili, obiectivi, verificabili si
reproductibili.
Obiectivele si tintele de mediu sunt astfel stabilite incat organizatia sa respecte cerintele legale , cele
stipulate in autorizatii si cele ale clientilor .
Trimestrial, in sedintele de analiza HSE este detrminat si analizat gradul de indeplinire a acestor
obiective, urmand in consecinta a fi dispuse masuri de imbunatatire.
Att obiectivele de mbuntire ct i cele de control sunt corelate cu obiectivele i Angajamentele
managementului referitoare la politica n domeniul calitatii, mediului si SSO.
8.3. Planificarea si realizarea proceselor de foraj sau workover
Planificarea procesului de foraj sau workover se realizeaza in conformitate cu cerintele contractuale
stabilite cu beneficiarul.
In aceasta etapa se vor lua in considerare urmatoarele aspecte :
- identificarea cerinelor referitoare la activitatea i lucrarea ce trebuie realizat, care sunt stipulate in
documentele contractuale si/sau eventualele acte adiionale aprute ulterior;
- Identificarea documentelor sistemului de management al calitii, mediului si SSO specifice
pentru lucrarea i activitatea derulat:
caiet de sarcini;
planul calitii pentru lucrare;
proiect de execuie parte scris i semnat (documentaie tehnico-economic);
registre specifice i formulare codificate;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 58/171

dispoziii de antier;
documentele referitoare la calitatea lucrrilor, inclusiv cele privind calitatea materialelor
nglobate;
oferte i contracte;
avize, acorduri, alte documente oficiale etc.
manualul managementului integrat;
proceduri de sistem, operaionale, tehnice de execuie, instruciuni de lucru aplicabile;
- aprovizionarea produselor cu pondere important n realizarea lucrrii luind in considerare
caracteristicile complete inclusiv standardele de fabricare a produselor i agremente tehnice; condiiile de
asigurare a calitii pentru produsele respective sunt cele stabilite prin referenialul adoptat (standard,
agrement tehnic ) i/ sau prin specificaiile tehnice de produs anexate;
- asigurarea identificarii si trasabilitatii - toate etapele i activitile derulate se vor identifica prin
nregistrri;
- Controlul proceselor se realizeaz n concordan cu prevederile procedurilor, instruciunilor de
lucru i proceselor tehnologice adoptate;
- controlul si inspectiile echipamentelor/utilajelor implicate in derularea activitatii;
- Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare implicate in derularea activitatii.
- Instruirea personalului de conducere i control cu prevederile procedurilor i instruciunilor de
lucru, prevederile proiectului de execuie se desfoar cu eful de sonda la nceperea lucrrilor.
Instruirea personalului executant cu prevederile documentaiei tehnice de execuie se face de ctre
eful de sonda periodic;
- identificarea necesitatilor de personal autorizat pentru lucrari speciale;
- identificare si evaluare aspecte de mediu generate de activitati si intreprinderea masurilor de
control operational;
- identificare pericole si evaluare riscuri pe operatiile asociate activitatii si intreprinderea masurilor
de control operational;
8.3.1. Pregtirea i Mobilizarea instalaiei
Inainte de a muta si monta instalatia pe locatia stabilita de beneficiar, reprezentanti ai acestuia si ai
Activitatii Foraj apartinand SC FORAJ BUZAU, vor inspecta locaia, pentru a se asigura c toate prile
implicate sunt de acord n privina montrii instalaiei i a realizrii operaiunilor de foraj/workover.
De ndat ce locaia a fost predata de catre beneficiar, in conformitate cu documentatia tehnica se trece la
realizarea lucrarilor de mobilizarea instalatiei
1Se pregteste Planul de Mobilizare care include planul deplasrii, cronologia, componentele,
obiectivele zilnice i identific i clarific problemele poteniale.
2 Se asigur c echipamentul necesar mobilizrii este n stare bun, c este la capacitatea i n numr
suficient pentru ca instalaia s poat fi mutat la timp i n mod eficient.
3Se asigur c tot personalul implicat este calificat i certificat pentru folosirea echipamentelor.
4Se asigur c toate procedurile de mobilizare sunt respectate de ctre toi salariatii (se folosesc sfori
pentru manevrarea greutilor de la distan, personalul nu se deplaseaz sub greutile suspendate,
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 59/171

greutile sunt adecvat asigurate, ntregul personal folosete echipamentul personal de protecie (EIP)
adecvat etc).
5Dup mobilizare, Director Tehnic contacteaz toate compartimentele mecano-energetic, transport i
aprovizionare pentru a asigura la noua locaie, naintea nceperii forajului: toate sapele, chimicalele pentru
fluidul de foraj i burlanele coloanei de suprafa.
8.3.2. Controlul operational tehnologic
Seful de sonda va pregati program / instructiuni scrise inainte de fiecare stagiu sau etapa a
programului de foraj. Acest program va fi dat sub semnatura , cu retinerea copiei , fiecarui sef de
compartiment sau maistru , implicat in operatia sau etapa respectiva.
Programul / instructiunile vor include proceduri / detalii pentru ;
- programul de foraj urmator cu parametrii de foraj si adancimile de atins.
- posibilele probleme ce pot apare ( pierderi , tineri , manifestari , etc.).
- marsurile ce se vor efectua ( control sau schimbare de sapa , etc.).
- programe de tubaj / cimentare ;
- exercitii de control a manifestarilor eruptive ;
- metoda ce trebuie adoptata in caz de manifestare ;
- orice se crede necesar a fi precizat referitor la operatia specifica respectiva pentru care se da program /
instructiuni .
Seful de sonda va avea zilnic raport cu conducerea activitatii de foraj .
Discutia tipica se va referi la :
- programul urmator ;
- orice problema care poate afecta continuarea operatiilor de foraj sau operatia curenta.
Seful de sonda va fi pe podul sondei in toate situatiile critice si la orice alt timp pentru a se asigura ca
obiectivele din programul de foraj se realizeaza in siguranta si conform cu programul primit.
Situatiile in care prezenta lui este obligatorie include , dar nu limiteaza , urmatoarele :
- in timpul situatiilor de control a sondei ;
- in timpul operarii pentru orice instrumentatie ;
- in timpul oricarei situatii de tinere pe gaura .
El va stabili sarcina maxima de tragere care poate fi aplicata . Aceasta sarcina va fi egala cu greutatea
ansamblului de fund din garnitura respectiva .
Aplicarea sarcini stabilite , dupa criteriul de mai sus , se va face in trepte ( 5-10 t/ treapta ) controland
permanent daca mai exista cursa in jos , aceasta procedura este aplicabila in cazul tinerilor pe gaura.
In cazul prinderi diferentiale a garniturii se va trage direct sarcina maxima stabilita . Vezi procedurile
referitoare la prindere.
- pe timpul extragerii primilor 10 pasi din talpa . El va ramane pe podul sondei pana cand
extragerea va decurge normal si volumul de umplere al putului va fi cel corect.
- pe timpul tubarii primelor 5 burlane si pe tot parcursul tubarii coloanei in intervalul de gaura
libera ;
-pe timpul cimentarilor.
- pe timpul formarii oricarui ansamblu de fund pentru echiparea sondei.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 60/171

- pe timpul introducerii ultimilor cinci pasi si pornirea circulatiei cu pomparea unui volum de
spatiu inelar.
Seful de sonda va fi prezent la testul final si la testele de presiune ale echipamentului de
control al sondei.
O fisa a marsului va fi tinuta de catre maistrul de foraj , pentru fiecare mars, in care sa se cuprinda
diagrama fluidului pompat / recuperat din sonda.
Orice deviatie de la diagrama asteptata de volum pompat /recuperat va duce la informarea sefului
de sonda , deviatie care va fi investigata si rezolvata imediat.
Seful de formatie va anunta imediat seful de sonda , dar nu limitat numai la acestea , in
urmatoarele situatii :
-

cresteri / scaderi a nivelului din habe ;


varfuri semnificative ale procentului de gaz din noroi ;
defectiuni ale echipamentelor de monitorizare si detectia a gazului si a nivelului
la habe ;
El va nota pe diagrama timpul oricarui eveniment deosebit petrecut in desfasurarea operatiilor de foraj .
Stocuri adecvate de materiale de ingreunare , chimicale pentru noroi si materiale de blocare vor fi
disponibile tot timpul forarii sectiunii de gaura care se sapa.
Teste de curgere ale sondei se vor executa :
-inainte de a incepe orice extragere a prajinilor sau tubingului;
-la siu ;
-inaintea extragerii ansamblului de fund ;
-la orice alt timp cand este ceruta de observarea unor anomalii de comportare a putului.
Noroiul de foraj pentru fiecare sectiune va fi pregatit inainte de inceperea forajului pentru sectiunea
respectiva . Pe cat posibil noroiul de foraj va fi tratat specific pentru diversele operatii ; ex : foraj , mars ,
carotaj , geofizica , tubaj , cimentare , testare sonda.
Toate adancimile folosite in constructia sondei se vor da si vor avea ca referinta nivelul mesei rotative.
Marsurile de control se vor face la intervale predeterminate prin proiect si la oricare alt timp la care
conditiile din gaura de sonda dicteaza aceasta.
Timpul consumat pentru marsuri se va incerca sa se minimalizeze la maxim . Operatiile de rutina si
reparatiile , acolo unde este posibil , vor fi facute cu sapa in coloana inainte de intrarea in gaura libera.
Punctele sau intervalele de tinere vor fi rezolvate tot timpul prin manevre sau corectari , dupa cerinte ,
pana la realizarea marsului in conditii normale pentru intervalul si sonda respectiva.
La introducere pe lungimea ultimului pas sau a ultimei bucati ( in cazul forajului rotary ) se va corecta si
spala talpa sondei , la rate de curgere normale. Intervalele in care au fost utilizate ansambluri cu motoare
de fund vor fi corectate la primul mars cu ansamblurile rotary.
Cand se circula in gaura libera , garnitura de foraj va fi manevrata si rotita tot timpul.
Garnitura de foraj va fi extrasa cand o pierdere de presiune inexplicabila este observata la suprafata si
integritatea fizica si functionala a echipamentului de suprafata a fost confirmata. Nu se va pompa pachet
de noroi greu si garnitura va fi stearsa la extragere urmarindu-se daca se observa fisuri.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 61/171

Nu vor fi manevrate sarcini , de orice natura , deasupra echipamentului de testare a sondei sau a cablurilor
si sarmelor folosite la operatiile de geofizica, cu macaralele platformei.
Gaura de sonda va fi tot timpul acoperita cand materialul tubular nu este in masa rotativa , exceptand
timpul operatiilor de geofizica sau masuratori.
Dupa fiecare mars va fi testata instalatia de prevenire prin manevre de inchidere / deschidere a fiecarui bac
din componenta instalatiei.
Inaintea inceperii oricarei operatii care ar putea fi afectata de starea vremii, prognoza va fi verificata
pentru a se asigura ca exista , timpul favorabil suficient finalizarii operatiei respective.
8.3.3. Controlul operational al echipamentelor de foraj
Trip tank-ul va fi utilizat la toate marsurile , atat la introducere cat si la extragere si cand garnitura
este afara din sonda si prevenitoarele sunt deschise.
Indicatorul de nivel al trip tank-ului va fi clar vazut de la pozitia sondorului sef. Daca este
disponibil echipamentul necesar, nivelul din trip tank va fi monitorizat prin sistemul de urmarire
computerizata a parametrilor regimului de foraj .
Seful de sonda se va asigura de centrarea sistemului masa macara geamblac pe centrul
instalatiei de prevenire ( gaurii ).
Inainte de utilizarea pentru foraj a sapelor cu PDC precum si a capetelor de carotiera , conditiile
din talpa sondei vor fi urmarite cu mare atentie. Daca conditiile o cer se va face un mars , cu sapa
cu dinti frezati si baschet in ansamblul de fund , pentru realizarea operatiei de curatire a talpii.
Gealele de foraj utilizate sunt de urmatoarele tipuri :
GRIFFITH este o geala cu dubla actiune , proiectata pentru a fi utilizata in timpul
operatiilor de foraj , aplicand o forta intensificata in sus sau in jos asupra unei portiuni de
de garnitura prinsa.
BOWEN pentru instrumentatii , proiectata sa furnizeze suficienta forta de lovire
in sus sau in jos pentru eliberarea garniturii de foraj prinse.
Plasamentul si utilizarea fiecarui tip de geala se va face conform cu recomandarile
producatorului . Va exista intodeauna pe platforma instructiuni de utilizare pentru fiecare tip ,
precum si piesele de schimb care ar putea fi intrebuintate , sau inlocuite , in conditiile de pe
platforma.
Dimensiunile si schitele oricarui component al garniturii sau echipament ce trece prin masa rotary
va fi notat in registrele sondei.
Echipamentul de instrumentatie aflat pe platforma trebuie sa fie capabil sa prinda toate
dimensiunile utilizate in saparea si tubarea intervalului respectiv, inginerul de foraj(seful de
formatie) fiind raspunzator pentru verificarea acestui lucru si anuntarea sefului de sonda.
Diametrul interior al tuturor echipamentelor utilizate pentru compunerea garniturii de foraj trebuie
sa permita trecerea prin ele a indicatorului de punct liber ( cazul prinderii garniturii ) . Acest
diametru trebuie sa fie de 52 mm.
Tot materialul tubular va fi sablonat inainte de a trece prin masa rotativa.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 62/171

Inginerul de foraj/Maistrul de foraj va tine evidenta la tot materialul trecut prin masa rotativa
formand astfel diagrama garniturii de foraj. Diagrama va fi verificata de seful de sonda periodic si
ori de cate ori se poate ivi ocazia confirmarii (talpa, sabot, etc.).
Inginerul/maistrul de foraj va tine o evidenta a tonelor kilometrice cablu , orelor de functionare
( rotire ) ale prajinilor , prajinilor grele , gealelor de foraj , diverselor reductii folosite in garnitura.
Urmatorul echipament va fi functional tot timpul :
- sensorii de monitorizare a volumului din habele de noroi.
- senzorii de detectare si alarmare pentru prezenta gazului in noroi.
- manometrele, inregistratoarele si alarmele de pe podul sondei.
- sistemul de control al solidelor.
- echipamentele instalatiei de prevenire.
Monitorizarea continua si inregistrarea urmatorilor parametrii va fi o cerinta minima si obligatorie
pentru forarea oricarei sonde ..
In cazul in care nu se dispune de echipamente de inregistrare se vor tine diagrame de cei in
sarcina carora cade urmarirea parametrului respectiv.
Acesti parametrii sunt :
-

volumul din haba activa ;


greutatea la intrare / iesire a noroiului de foraj ;
gazul total ( in % ) la haba sitelor ;
greutatea pe sapa ;
sarcina din carlig ;
momentul la masa rotary ;
turatia garniturii ;
presiunea in prajini ;
numarul de curse duble la pompa ;

Orice anomalie in diagramele respective va fi imediat adusa la cunostinta sefului de


sonda, va fi analizata si rezolvata.
Pe prajinile din interiorul coloanei precedente se vor monta mansoane de cauciuc.
Desurubarea imbinarilor prajinilor si prajinilor grele se va face cu masa la extragere cu exceptia
extragerii carotierei de la put .
Plasele de sita vor fi optimizate (schimbate ) , functie de marimea detritusului , tot timpul . Un stoc
adecvat de plase de sita pentru schimb va fi tinut tot timpul pe locatie atat ca numar cat si ca numar
de mesh.
Laboratorul de fluide se va ingrijii de a exista in haba sitelor un magnet care sa colecteze
eventualele urme de metal . Acest magnet va fi controlat pe fiecare schimb si rezultatele vor fi
consemnate si raportate sefului de locatie in caz pozitiv.
8.3.4. Controlul operational al echipamentelor si burlanelor
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 63/171

Toate burlanele vor fi probate la presiune si sablonate, cu presiunea de proba ceruta , de


instructiuni , pentru dimensiunile si grosimile de perete respective , inainte de a fi trimise la sonda .
Burlanele trimise la sonda vor fi prevazute cu protectoare.
Toate accesoriile coloanei , siu , valva plutitoare , NCE si anexe , centrori , inele de fixare etc. vor
fi asigurate de beneficiar si vor fi verificate, potrivit prevederilor contractuale de realizare a sondei.
Accesoriile si burlanele se vor transporta in conditii care sa evite deteriorarea lor.
Toate operatiile de mai sus , in afara de proba de presiune a burlanelor, se vor reface la locatie
imediat ce acestea ajung aici. Orice observatie va fi facuta imediat cunoscuta beneficiarului .
8.3.5. Controlul sondei
Politica FORAJ BUZAU este de a utiliza in controlul sondei metoda de inchidere rapida a sondei care
consta in inchiderea prevenitoarelor cat mai repede posibil cu restul liniilor ( duzei ) inchise .
Metoda luata in considerare in cazul oricarui influx de fluide in gaura de sonda , in timpul operatiilor de
foraj , este Asteapta si ingreuneaza .
Metoda sondorului va fi luata in considerare daca exista o intarziere in prepararea unui fluid de omorare
adecvat sau este anticipat un potential de presiune inalt in spatiul inelar dat de migratia gazelor.
Metoda sondorului este caracterizata prin aceea ca fluidul din spatiul inelar , contaminat cu afluent
este evacuat pompand fluid de foraj neingreunat , existent la sonda , care ulterior este inlocuit cu fluid de
omorare.
Metoda asteapta si ingreuneaza este caracterizata prin aceea ca sonda care manifesta este tinuta
inchisa pana se prepara fluidul de omorare intr-un sistem separat dupa care acesta se pompeaza in sonda
pentru inlocuirea fluidului de foraj contaminat.
Metoda concomitent este o combinatie a celor doua de mai sus si consta in pornirea circulatiei
imediat dupa inchiderea sondei , cu fluidul existent care se ingreuneaza pe parcursul circulatiei la
greutatea ceruta pentru omorare.
Este in responsabilitatea sefului de sonda de a se asigura ca :
-

instructiunile referitoare la cauzele , simptomele ce preced o manifestare si primele masuri ce


trebuie luate in cazul unei manifestari eruptive sunt cunoscute de toti cei implicati in procesul de
foraj , si prin natura functiei trebuie sa ia acele masuri.
- echipele de foraj sunt antrenate si nu intra in panica in cazul unei manifestari eruptive , situatie
realizata prin desfasurarea de exercitii periodic .
-desfasurarea operatiilor de foraj se realizeaza dupa programul din proiectul de executie al sondei.
intreaga instalatie ce concura la inchiderea sondei este cea conforma cu sectiunea ce se
foreaza si este permanent in stare de functionare si testata corespunzator la presiune.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 64/171

Echipamentul de control al sondei va fi testat la presiune :


-

dupa fiecare instalare a unui nou ansamblu de prevenire ;


pe timpul fiecarui schimb al unui sef de platforma ( cel mult 15 zile intre teste in
timpul operatiilor de foraj ) ;
dupa orice reparatie la instalatia de prevenire ;
dupa schimbari de bacuri.

Dupa fiecare mars se vor testa functional ( inchidere deschidere ) bacurile instalatiei de prevenire
.
Testele de presiune ale instalatiei de prevenire si anexelor vor consta in
-

5 min la 35 at testul de joasa presiune ;


10 min la presiunea de test care este presiunea de lucru pentru coloana
respectiva , prevazuta in proiectul sondei si in programul de tubaj si cimentare.
Testele se vor face pentru fiecare element in parte a instalatiei de prevenire si anexele acesteia.
Toate testele de presiune vor fi facute cu apa curata , pe cat posibil .
Un proces verbal al probelor va fi intocmit si semnat de seful de sonda, inginerul/maistrul de foraj ,
lacatus sef al instalatiei si o copie a acestuia va fi transmisa activitatii foraj.
Echipamentul de detectare a manifestarilor eruptive va fi operational tot timpul .
Completul va cuprinde :
-

monitorizarea volumului din haba activa ;


detectarea gazului in haba sitelor ;
inregistrarea ROP ( dispozitivul de monitorizare a parametrilor de foraj). ;
inregistrarea greutatii de intrare / iesire a fluidului de foraj ;
monitorizarea marsului cu trip tank-ul ;
monitorizarea curgerii pe derivatie.

Se interzice incercarea de a combate o manifestare eruptiva prin circulatie inversa , in lipsa unei
circulatii directe .
Dupa , sau pentru , o intrerupere de mai lunga durata a lucrarilor de foraj, care depaseste durata
unui mars complet , trebuie luate urmatoarele masuri :
- se va mentine garnitura in coloana la siu ;
- se va inchide instalatia de prevenire pe prajini , se va circula prin manifoldul
instalatiei de prevenire si se va supraveghea comportarea sondei ( starea
fluidului , nivelul din habe, etc) ;
- la introducerea sapei dupa oprirea accidentala se va face circulatie
intermediara , cu prevenitorul VH inchis pe prajini si se va urmari pe parcurs
daca cresterea nivelului la habe corespunde cu numarul pasilor introdusi .

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 65/171

circulatiile intermediare ,daca oprirea a fost de lunga durata , se vor face in pasi
( din 50 in 50 de metri sau cum se apreciaza dupa starea sondei si timpul de
intrerupere.) .

Nu se admit operatii de ingreunare a fluidului de foraj cu carotiera la put, decat in cazuri


exceptionale cu utilizarea de filtre si plase .
Extragerea carotierei mecanice infundate ( la plin ) din strate eruptive se va executa numai cu
prezenta sefului de sonda pe podul sondei .
In cazul in care in timpul operatiilor geofizice sau de perforare , sonda manifesta si nu exista timp
pentru extragere se va taia cablul pentru a permite:
-

introducerea prajinilor goale cat mai adanc, din aceasta cauza, prajinile se pun
separat pe podul sondei de ansamblul de fund;
inchiderea totala a sondei ;

La extragerea si introducerea de sape si scule diverse se va urmarii a se evita :


- pistonarea gaurii de sonda ;
- fracturarea formatiunilor din gaura libera ;
La extragerea fiecarui pas, din gaura libera, se va urmari comportarea putului.
Daca apare fenomenul de pistonare , se opreste extragerea si se procedeaza la distrugerea mansonului
prin manevre , circulatie si rotatie .
8.3.6. Echipamentul de control al sondei
( COMPLETUL DE PREVENIREA ERUPTIILOR )
Completul reprezinta dotarea obligatorie a platformelor marine si se compune din:
-

prevenitoare orizontale cu actionare hidraulica (DF/DM);


un prevenitor hidraulic vertical :
un manifold corespunzator presiunii prevazuta in proiectul tehnic al sondei ;
cate doua ventile la iesirile flanselor de etansare cu presiunea de lucru egala cu
presiunea de lucru a flansii respective ;
acumulator de presiune si statie , pentru actionarea prevenitoarelor hidraulic din doua
locuri de comanda ;
un degazeificator , inglobat in circuitul de evacuare a fluidului , impreuna cu
separatorul de gaze ;
incarcator dublu pe turla sondei cu doua furtune ( de 350 at presiunea de lucru ) din
care unul activ si altul de rezerva ;
cana de siguranta superioara , la prajina de antrenare, cu presiunea de lucru.
corespunzator presiunii prevazuta in proiectul tehnic al sondei ;
cana de siguranta inferioara la prajina de antrenare ;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 66/171

prevenitor de inchidere prin interior a prajinilor cu care se lucreaza. Acesta se afla


plasat in fata cabinei sondorului sef , pregatita de lucru ;
cruce de circulatie cu legatura pentru prajinile cu care se lucreaza ;
cap de circulatie cu cana si legatura la prajina cu care se lucreaza .

Dimensiunile completelor de prevenire vor fi functie de dimensiunea coloanei pe care se monteaza.


Prevenitoarele montate se vor ancora cu patru ancore fixate , pe cat posibil, la 90 . Se vor ancora
liniile de omorare si evacuare astfel incat sa se preia sarcina acestora evitandu-se posibila
deteriorare a lor in timp.
Nu se vor folosi lanturi sau alte mijloace de blocare a manetelor de comanda bacuri din panoul principal ,
blocare care ar face inutilizabil panoul auxiliar de comanda situat pe puntea principala .
Starea tehnica a instalatiei de comanda a prevenitoarelor va fi inspectata saptamanal de catre seful
compartimentului mecano-energetic . Rezultatul inspectiei va fi comunicat sefului de sonda si va fi
consemnat in registrele mecanice.
Pentru situatii speciale ( atipice ) se vor monta instalatii de prevenire speciale ( componenta atipica ) cu
aprobarea expresa a beneficiarului.
8.3.7. Formarea, introducerea , extragerea garniturii de foraj
La introducerea extragerea garniturii de foraj de la pu se va folosi n exclusivitate sistemul de
manevr al instalaiei. Este interzis introducerea materialului tubular la pu cu sfoara mosorului.
nurubarea sau deurubarea prjinii de avansare (dublu) se va executa numai n gaura de dublu
plasat n axul sondei lng masa rotativ sau la puul sondei.
Strngerea sau slbirea mbinrilor filetate se execut cu cleti mecanizai , sau cu cleti pentru prjini
de foraj, acionai cu frnghie cu diametru de 40 mm legat de coada cletelui. Se interzice slbirea
mbinrii filetate cu masa rotativ.
Pe timpul ct se lucreaz cu cleti acionai de frnghia mosorului sau cu mosorul automat, personalul
sondei va fi ndeprtat n mod obligatoriu n afara zonei de acionare a cletilor.
Este interzis prelungirea cozilor cletilor pentru prjini n vederea creterii puterii(momentului) de
nurubare deurubare a prjinilor.
Schimbarea cuitelor de prindere de la cletii de foraj se execut i la sond (prin ciocnire) folosindu
se obligatoriu ochelarii de protecie.
La operaiile de tragere cu frnghia pe mosor numrul de cute nu va depi capacitatea de nurubare
pe mosor meninndu se minim 20 mm mosor gol. Este interzis folosirea mosorului fr separator
de spire.
Este interzis ridicarea sau coborrea de persoane cu sfoara mosorului sau cu elevatorul.
Sondorul ef va nominaliza un sondor din echip care se va ocupa de manevrarea elevatorilor la gura
puului i va rspunde de nchiderea i deschiderea corect a acestora.
Sondorul podar se va urca la pod numai dup extragerea primului pas i dup ce sondorul ef a
verificat dac centura de siguran este corespunztoare.
Este interzis repararea elevatorilor uzai prin bucare sau ncrcare cu sudur.
La introducerea garniturii de prjini nu se vor monta penele pn cnd garnitura nu este oprit.
Distana ntre elevator i toarta penelor va fi de 0,30 m.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 67/171

Lungimea pailor garniturii de foraj aezate la deget va fi cu 1-2 m mai mare dect nlimea la care
este montat degetul. Este interzis nlarea pailor pe scaunul prjinilor prin adugire de material
tubular, buteni sau alte improvizaii.
Introducerea prjinii de antrenare n burlanul su va fi executat prin tragerea i ghidarea acesteia de
la distan de ctre un sondor. Este interzis prezena personalului pe capul hidraulic, n timpul agrii
crligului de toarta capului hidraulic.
8.3.8. Cimentare sondelor
Operaiunea de cimentare se execut pe baza de contract ntre unitatea de foraj i cele specializate n
cimentarea sondelor.
Operaia de cimentare va fi precedat de :
- Analizarea situaiei tehnice a gurii de sond;
- Instruirea personalului operator compus din echipele unitii de foraj i cele ale unitii speciale de
cimentare;
- Repartizarea atribuiilor i responsabilitilor pe fiecare component al formaiei care efectueaz
operaia de cimentare;
- Stabilirea locurilor de depozitare a containerelor sau sacilor de ciment care s permit acces liber
la punctele de lucru;
- Personalul operativ este obligat s utilizeze echipamentul de protecie specific operaiei.
nainte de nceperea operaiei de cimentare se va executa probarea ntregului echipament tehnic folosit
la o presiune egal cu 1,5 presiunea maxim de lucru.n timpul acestei operaiuni se va ndeprta
personalul din zonele periculoase.
Pompele agregatelor de cimentare vor fi prevzute cu supape de siguran i manometre.
n cazul blocrii prin nfundare a conductei de refulare a pompei de pe agregat este interzis
ndeprtarea evacuarea presiunii din pomp prin slbirea uruburilor de la capacele supapelor.
Toate conductele de refulare vor fi ancorate de elementele fixe ale instalaiei cu arniere sau lan
calibrat.
Operaiunile de cimentare a coloanelor se vor efectua folosind furtune metalice sau prevzndu se
legturi speciale care s permit manevrarea coloanei.
La cimentarea sub presiune ,n faza de presare a pastei de ciment strat, personalul operativ va fi
ndeprtat din zona conductelor de refulare.
Declanarea reintorului se va realiza cu masa rotativ. Este interzis inerea contra la crlig sau la
macara pentru deurubare.
Demontarea conductelor dintre agregatul de cimentare i capul de cimentare se va face numai dup
evacuarea presiunii.
8.3.9. Instrumentatii
INSTRUMENTATIA CU DORNUL.
1.

In cadrul instrumentatiei cu dornul trebuie tinut cont de urmatoarele :


a. Alegerea dornului ;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 68/171

se face functie de diametrul interior dupa care se instrumenteaza stabilind


varful si baza filetului astfel incat la angajarea dornului sa ramana filet deasupra angajarii
cel putin 15 cm.
b. Stabilirea ansamblului de fund cu care se introduce ;
sa existe racord de siguranta , verificat inainte de introducere si notat numarul
de ture pentru dezangajare ;
in gaura libera ( sau in gauri de diametru mare ) se introduce cu prajina
stramba , functie de jocul de diametre . Excentricitatea prajinii poate fi de 70 200 mm .
in gaurile de diametrul mai mic este de preferat sa se introduca dornul cu acelasi
cap care s-a extras ( atasat la garnitura extrasa ) pentru a creste sansele de a se pupa .
c. Stabilirea semnelor pe tija ( prajina );
- semnul de varf ( de intrare ) ;
- semnul de asezare in pozitia corecta de angajare ;
- semnul de trecere pe langa ;
2.
3.
4.

5.

Se introduce ansamblul de fund cu dornul si se monteaza tija de antrenare ;


Se noteaza greutatea garniturii ;
Se porneste circulatia si se circula la cca 30 de cm capul de operatie pana cand se considera
ca capul de operatie este curat . Se noteaza valoarea presiunii de circulatie . Se opreste
circulatia ;
Se coboara incet garnitura . Cu patratii mici introdusi in masa si pompa oprita se incearca
determinarea prezentei capului de operatie . Atingand capul de operatie se produce un soc
perceptibil , pe care operatorul , tinand mana pe tija de antrenare , il poate sesiza .
Se pot ivi urmatoarele situatii :
dornul se aseaza de la inceput in pozitia celui de al doilea semn de pe tija de
antrenare , dornul intrand direct in interiorul garniturii dupa care se instrumenteaza .
Aceasta este situatia normala de angajare.
- dornul se aseaza pe capul de operatie , in dreptul primului semn facut pe tija . Se
incearca rotirea garniturii foarte incet . Daca se produce scaparea , se continua coborarea
foarte incet pana se constata asezarea din nou a dornului . Daca coborarea s-a facut pe o
lungime egala cu cursa de lucru , dornul se afla in pozitia de angajare .
dornul simte sau nu capul de operatie , dar scapa intr-o pozitie care nu
corespunde nici uneia din cele doua semne ceea ce inseamna ca dornul a trecut pe langa
capul de operatie . In acest caz se ridica garnitura si se schimba pozitia cu cate 20 - 30
prin rotatie , de atatea ori pana cand se reuseste angajarea dornului in capul de operatie.

6.

Se realizeaza angajarea , prin rotirea usoara a garniturii si urmarirea atenta a momentului


de la masa . Aprecierea strangerii se va face prin numararea rotatiilor efective la masa
( diferenta dreapta stanga ) . Aceste rotatii trebuie sa fie cuprinse intre 8 10 ture.

7.

Dupa strangere , se decupleaza masa si se intinde garnitura cu 5 diviziuni peste greutatea


avuta inainte de intregire . Se porneste pompa urmarind presiunea pentru a sesiza o

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 69/171

eventuala infundare a garniturii . Din comparatia datelor obtinute se trag concluziile


privitoare la reusita instrumentatiei .
8.
Daca totul este in regula se opreste pompa si se face din nou o strangere finala .
ATENTIE sa nu se forteze angajarea riscand forfecarea filetului deja taiat.
9.

In cazul in care garnitura este prinsa si se primeste program pentru baie de titei sau fluid de
degajare se dezangajeaza de la racordul de siguranta pe timpul pregatirilor si se
manevreaza garnitura . Se reface legatura pentru pomparea titeiului sau a solutiei de
degajare.

10.

In cazul in care exista suspiciunea ca interiorul capului de operatie este obturat se poate
forma o freza in capul dornului prin alamirea de placute vidia pe fata frontala a acestuia ,
lucru ce ar putea ajuta la patrunderea in interiorul materialului tubular cu mai multa
usurinta.

11.

In cazurile in care trebuie sa se instrumenteze cu dorn cu palarie , trebuie tinut seama ca


diametrul palariei sa fie cu cca 30 50 mm mai mic decat diametrul sapei cu care s-a
sapat , daca este vorba de formatiuni moi si de 20 30 mm daca este vorba de formatiuni
tari.

12.

Plumbul din canalele dornului trebuie sa fie pus pana la rasul filetului .

13.

Dezavantajul dornului este dat de posibila nesiguranta a etanseitatii la circulatie si de


imposibilitatea introducerii ulterioare a unei torpile sub intregire .

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 70/171

INSTRUMENTATIA CU CORUNCA.
Corunca este utilizata in cazurile de smulgere sau rupere in special din corp , ruptura putand fi
regulata sau neregulata.
Corunca prezinta avantajul ca se poate dezangaja printr-o manevra anume.
Se va prezenta instrumentatia cu corunca echipata cu bac spiral tip Bowen .
Se demonteaza bacul spiral din corunca si se verifica dimensiunea standard a acestuia ( este
stantata pe bac ) . Aceasta dimensiune trebuie sa fie cu 1/8 in mai mare decat diametrul
dupa care se instrumenteaza .
Se remonteaza bacul in corunca dupa ce acesta a fost uns cu vaselina grafitata .
Se formeaza ansamblul de fund cu corunca , fara racord de siguranta . Corunca va fi prervazuta cu
pinten de ghidare .
Se introduce corunca pana deasupra capului de operatie , fara a se intra pe el .
Se porneste circulatia circuland cu un debit redus pana la stabilizarea acesteia . Se noteaza valoarea
respectiva .
Se face un semn pe tija in pozitia in care corunca ar trebuii sa intre pe capul de operatie .
Se porneste masa , rotindu - se garnitura foarte usor . Se noteaza sarcina .
Se lasa garnitura in jos cu viteza foarte mica . Dupa intrarea semnului in masa ( corunca a intrat pe
capul de operatie ) corunca trebuie practic insurubata pe capul de operatie dupa pasul
bacului spiral . Daca exista certitudinea ca s-a trecut cu partea de jos a bacului de capul de
operatie se poate lasa garnitura in jos fara rotire pana se pune .
Se trage de garnitura cu 10 15 to peste greutatea garniturii de instrumentatie pentru impanarea
bacului .
Daca bacul nu se armeaza se reia manevra de angajare in prima faza fara a iesi de pe capul de
operatie .
Daca bacul s-a angajat se porneste circulatia la acelasi numar de curse cu care sa circulat inainte de
angajare . Se observa valoarea presiunii stabilind daca circulatia se face pe la sapa sau pe la
corunca .
Se trage de garnitura cu 15 20 to peste greutatea tronsonului de sub corunca .
Daca garnitura nu pleaca se va stabili un program cu beneficiarul .
Daca se primeste program de dezangajare se procedeaza astfel :
- se lasa pe corunca o sarcina de 10 15 to sau chiar 20 25 to
functie si de
sarcinile cu care s-a tras ;
- se roteste usor in sensul invers fata de cel care s-a folosit la angajare;
- dupa cateva rotatii se ridica usor pana la maxim 5 cm ;
- se repeta rotirea , se repeta ridicarea si cu rabdare si finete se poate reusi iesirea de
pe capul de operatie.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 71/171

20 INSTRUMENTATIA CU RACUL.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Racul este scula de instrumentatie utilizata la prinderea si recuperarea burlanelor smulse din
filet , rupte sau detubate .
Se va prezenta instrumentatia cu racul automat cel ce poate fi dezangajat .
Se formeaza ansamblul de fund cu racul ( introdus numai cu prajinile ) probandu-se pe
podul sondei daca armarea se face usor ( se prinde de arcurile lamelare se ridica si se
roteste tura la stanga / dreapta functie de tipul racului , se lasa in jos observandu-se daca
bacurile expandeaza urcand pe corpul tip pana . Racul se introduce inchis.
Se introduce si se opereaza pentru intrarea pe capul burlanului ce urmeaza a fi prins
avansand 2-3 m functie de starea capului burlanului din sonda .
Se roteste o jumatate de tura la dreapta sau stanga dupa constructia racului si a prajinilor cu
care s-a introdus.
Se ridica garnitura 10 20 cm observand daca racul s-a armat. Daca da se trage cu 20 25
to peste greutatea tronsonului ramas la put vazand daca garnitura de burlane pleaca sau
nu . Daca nu s-a armat se repeta manevra de armare.
Daca coloana recuperata nu pleaca se dezangajeaza racul prin coborarea garniturii 10 15
cm sub sarcina garniturii de instrumentatie si se roteste 1 tura ( la nivelul racului ) invers ca
la armare . Se ridica garnitura .
Se poate incerca recuperarea de tronsoane cu garnitura stanga cu ajutorul racului care este
prevazut cu un bac vertical ce preia momentul. Se pleaca cu tronsoane de 5 6 burlane .
Daca nu se reuseste se micsoreaza numarul de burlane .
8.3.10. Introducerea /scoaterea din turla a materialului tubular

Manevrarea materialului tubular se va efectua de ctre echipa de foraj sub conducerea sondorului ef,
stivuirea acestuia n ordinea introducerii n turl, se va efectua cu mijloace mecanizate echipate cu
cabluri corespunztoare i frnghii de dirijare;
La introducerea materialului tubular n turl se va respecta urmtoarele msuri:
a. Ridicarea fiecrei buci de material tubular se face cu crligul mosorului, cu troliu pneumatic sau cu
elevatorul legat direct la crligul macaralei. Supravegherea micrii bucii de material tubular se face
de la o distan de 1m de ctre 1- 2 sondori.
b. n cazul folosirii crligului de la sfoara mosorului sau a troliului pneumatic pentru ridicare, bucata de
material tubular va fi sprijinit pe planul nclinat (capul superior al jilipului).
c. n cazul prjinilor grele este interzis folosirea mosorului.Operaia se va executa numai cu sistemul de
manevr al instalaiei de foraj (macara, crlig, chiolbai elevator). Elevatorii vor fi asigurai prin
legarea mnerelor.
d. Ghidarea bucilor de material tubular din turl se realizeaz cu ajutorul unei frnghii de ghidare n ua
turlei la 0,70 m nlime fa de suprafaa de lucru.
e. Materialul tubular va fi manevrat bucat cu bucat fiind interzis manevrarea simultan a mai multor
buci.
f. Sculele cu greutatea de pn la 400 kg. Se vor manevra cu crligul i sfoara mosorului ,iar cele cu
greutatea de peste 400 kg cu ajutorul automacaralei.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 72/171

Scoaterea din turl a materialului tubular se va efectua respectndu se urmtoarele msuri:


a. Bucata de material tubular deurubat se va deplasa de la gura puului spre rampa sondei cu ajutorul
frnghiei. Ghidarea se face de ctre 1-2 sondori.
b. Bucata de material tubular va fi sprijinit de captul planului nclinat al instalaiei i va fi asigurat
mpotriva alunecrii.
c. Este interzis s se deschid elevatorul nainte ca bucata de material tubular s fie asigurat contra
alunecrii.
d. Coborrea se va face cu sfoara mosorului operaia fiind urmrit de un sondor aezat lateral, lng
unul din picioarele uii turlei.
e. Cablurile (telegramele) utilizate pentru scoaterea din turl a materialului tubular se vor confeciona din
cabluri corespunztoare,se vor monta n lungul podului i se vor lega de un cap mort.Sondorii se vor
deprta cel puin 1m de podul rampei.
Manevrarea n i din turl a sapelor de foraj se va realiza folosind protectorul cu ochi nurubat n
filetul cepului sapei de care se va aga crligul sforii mosorului;

Atenie !
La manevrarea tuturor sarcinilor n i din turl se vor folosi cabluri de capacitate corespunztoare, iar
dirijarea sarcinii se face de la distan.
8.3.11. Montarea troliului de foraj
Troliul de foraj va fi amplasat conform proiectului . Ridicarea i coborrea n i din turl se execut
potrivit instruciunilor uzinei constructoare pentru fiecare tip de instalaie, pe plan nclinat rezistent i
stabil.
La instalaiile de foraj cu turl piramidal, troliul va fi ridicat cu sistemul macara geamblac al
instalaiei, manevrarea lui efectunduse cu tractoare cu cabestan.
nainte de montaj troliul va fi bine verificat de personal calificat. Se interzice folosirea troliilor fr
revizie complet anterioar.
Toate bolurile i articulaiile de comand vor fi asigurate obligatoriu cu plinuri sau sigurane contra
ieirii lor din loca
Se va face o bun centrare a troliului pentru a evita uzura prematur a cablului i a transmisiilor.
Operaiile de ridicare, coborre a troliilor se efectueaz cu cablu avnd diametrul de 28 32 mm
verificat n prealabil, fiind interzis folosirea cablurilor ndite.
Scoaterea i introducerea tobei troliului n locaul ei se va realiza cu vinciurile, troliu de mn sau
automacara de capacitate corespunztoare.
Instalaiile de foraj la care se lucreaz cu sfoara mosorului vor fi prevzute cu sisteme de frnare
rapide.
Mosorul va fi fr asperiti, fr anuri de uzur i va fi prevzut cu separatori de cute care vor fi
fixai la o distan de maximum 6 mm fa de mosor.
Troliul pneumatic pentru manevrarea sarcinilor va fi plasat astfel nct operatorul s poat fi vzut de
la pupitru de comand i s poat avea vizibilitate la gura puului, podul sondorului podar i rampa
sondei.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 73/171

8.3.12. Montaj turle piramidala, masturi, trepiede si patrupiede


Orice deficien avarie sau situaie periculoas care amenin desfurarea normal a activitii la
sond va fi anunat imediat conductorului ierarhic superior.
Dup producerea avariei programul de lucru va fi nsoit de msuri suplimentare de protecie a muncii
potrivit fiecrui caz n parte.
nainte de nceperea manevrelor de degajare a garniturii de foraj prinse la pu se va verifica
funcionarea indicatorului de greutate precum i controlul vizual al turlei i ntregului sistem de
manevr.
Dac pentru degajarea garniturii de foraj se practic torsionarea ei cu ajutorul masei rotative,se va
verifica fixarea masei rotative i a aprtorilor lanului de transmisie sau a axului cardanic.
n timpul torsionrii personalul va staiona n afara turlei,cu excepia conductorului operaiei i a
sondorului ef.
n situaiile cnd se utilizeaz concomitent prjini cu nurubare stnga i dreapta sau se utilizeaz
presele hidraulice pentru instrumentaie sunt obligatorii verificarea i consolidarea substructurii turlei.
La utilizarea preselor hidraulice pentru degajarea garniturii de foraj se vor respecta urmtoarele
msuri:
- Pompa de acionare a presei va fi montat n afara turlei.
- Preselr vor fi amplasate la acelai nivel pe suprafa plan,orizontal sau vertical.
- n timpul acionrii cu presele cilindrii acestora vor fi ancorai.
- Dup fixarea preselor ,elevatorul va fi deschis i ridicat deasupra ultimei buci a garniturii.
- Cursa pistonului nu va depi din lungimea sa.
- Nu se admit nici un fel de improvizaii sau adausuri ntre partea superioar a pistoanelor presei i
broasc sau arnierele fixate pe materialul tubular de la pu.
Este interzis operaia de slbire a pistoanelor presei prin tragerea garniturii cu macaraua.Pentru
coborrea pistoanelor se va proceda la evacuarea treptat a lichidului ,fiind interzis deschiderea
rapid i total a robinetului de eliminare a presiunii.
Slbirea filetului i deurubarea garniturii prinse la pu se vor executa cu cleti mecanizai cu acionare
hidraulic sau cu masa rotativ. Este interzis efectuarea acestor operaii cu cleti de mn. n timpul
executrii operaiunilor personalul va fi ndeprtat din sond.
8.3.13. Montare dispozitive de siguranta si de mecanizare
Pentru strngerea sau slbirea mbinrilor filetate, instalaiile de foraj vor fi prevzute cu cleti
mecanizai sau n lipsa acestora cu cleti pentru prjini de foraj, acionai cu frnghie suspendat prin
montajul lor n turl, cu cablu de 14 16 mm.
Pentru echilibrare unul din capetele cablului va fi legat de suportul cletelui, iar cellalt va fi trecut
peste un scripete cu diametru de 300mm i legat la contra greutate un alt clete sau ancorate pe
platforma de lucru a sondei folosindu se echilibrator.
Scripetele va fi fixat cu un biglu dimensionat corespunztor i piuliele vor fi asigurate cu sigurane.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 74/171

Este interzis adugarea de obiecte sau scule pentru echilibrarea cletilor. De asemenea se va interzice
adugarea de srm, tabl sau a oricror piese pentru utilizarea cletilor ce nu se armeaz.
Cletele pentru prjini de foraj va fi ancorat de un cablu de siguran care asigur limitarea rotirii
cletelui n cazul ruperii frnghiei de acionare. Cablul de siguran va avea diametrul de cel puin 16
mm i va fi fixat de grinda substructurii sau de piciorul sondei. Legarea se va face de coada cletelui
printr - un gambet prevzut cu urub, piuli i siguran.
Frnghia sau cablul de traciune va fi montat la coada cletelui n continuarea ancorei, astfel ca la
traciune s nu produc rotirea cletelui.
Starea de uzur a cablului de siguran i a cletilor va fi controlat zilnic, n special, n punctul de
ancorare, utilizndu se n exclusivitate cabluri n perfect stare.
Toate turlele de foraje vor fi ancorate conform prescripiilor tehnice a uzinei constructoare:
- diametrul cablului de ancorare a turlei va fi conform crii tehnice a uzinei constructoare, la capete se
vor asigura cu 3 cleme.
- La toate cablurile de ancorare a turlei se vor folosi ntinztoare corespunztoare sarcinii de lucru i a
cursei.
- Ancorele vor fi montate astfel ca s nu treac pe sub sau peste liniile electrice, sau s mpiedice
accesul sau circulaia autovechiculelor
- Cablurile de ancorare a turlei situate lng drumurile de acces sau n zone n care se circul sau se
manevreaz autovechicule vor fi marcate vizual atandu se panouri de 0,5X1,0 m cu dungi
alternante rou alb.
Toate macaralele din turlele de foraj se vor asigura cu limitator de curs care s realizeze oprirea
macaralei n cazul c se depete cursa reglat. Acest dispozitiv se va regla la nceperea fiecrui
schimb de lucru. .
Pompele de noroi vor fi prevzute cu supape de siguran dotate cu cuie marcate, corespunztor
presiunii maxime de lucru.
Conducta de descrcare a supapei de siguran va fi construit n pant direct la haba de noroi,
evitndu se schimbri de direcie i va fi ancorat cu arniere sau juguri metalice. Este interzis
montarea de robinete pe conducta de descrcare a supapei de siguran. Supapele de siguran vor fi
prevzute cu protectoare pentru reinerea tijelor sau capetelor.
Recipienii sub presiune trebuie s aib dispozitiv de purjare, supap de siguran reglat i
manometru pe carcasa creia se va ridica prin semn rou presiunea maxim de lucru.
Recipienii de aer comprimat montai n aer liber se vor vopsi n culoare antisolar i se vor
inscripiona cu scadena de verificare ISCIR.
La operaia de tubare a sondelor se va utiliza podul mobil i va fi deservit de personal instruit special
La toate instalaiile de foraj se va folosi dispozitivul pentru forat gurile pentru prjina de antrenare i
prjina de avansare
Punerea lui n funciune se va face dup verificarea tuturor elementelor de fixare i asigurare anume:
- Fixarea prisnelului n ptraii mari ai mesei rotative. Blocarea ptrailor mari mpotriva ieirii din
rotorul mesei
- Strngerea i asigurarea uruburilor pentru fixarea dispozitivului de antrenare pe substructur .
- Montarea aprtorii de protecie a antrenrii cu lan.
Pentru extragerea ptraiilor mari, din rotorul mesei rotative se va utiliza extractorul pentru ptraii
mari.
n timpul funcionrii mesei rotative se interzice ca extractorii s rmn n ptrai mari.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 75/171

Pentru prevenirea eventualelor accidente muncitorul va sta la o distan suficient n timpul operaiei
de extragere.
Pentru evitarea unor accidente tehnice i umane n timpul nurubrii materialului tubular se va utiliza
dispozitivul pentru msurarea momentelor de strngere.
8.3.14 Tubarea coloanelor de burlane
La tubarea fiecrei coloane de burlane se vor respecta adncimea i profilul stabilit de proiectant.
Operaiunea va fi condus de un responsabil numit de conducerea unitii.
Dup realizarea adncimii de foraj, ntreaga instalaie de foraj va fi supus unei pregtiri i verificri ,
insistndu-se pe urmtoarele:
- Turla i substructura instalaiei,asigurarea spaiului de manevr pentru podul mobil de tubaj,
amenajarea podului de lucru la gura puului.
- Instalaia mecanic ( troliu , sistem de manevr, crlig macara geamblac, pompe cuplaje
manifold)
- Cablul macaralei, cablurile de ridicare, ancorele, siguranele, clemele de fixare pe buclele
cablurilor.
- Sculele de tubaj, elevatoarele de burlane, elevatorii uori i rezervele lor, benzile de frn,
indicatoarul de greutate., sforile de cleti, starea mosorului automat i a mosoarelor simple..
Zona n care se efectueaz proba burlanelor va fi delimitat i dotat cu plcue avertizoare prin care se
interzice accesul persoanelor strine.
n timpul cnd burlanul se afl sub presiune personalul operativ va staiona n poziia lateral fa de
burlan la o distan de minim dou lungimi ale burlanului supus probei.
Este interzis lovirea burlanului, a dopurilor i a conductelor aflate sub presiune.
n timpul operaiei de tubare burlanele vor fi manipulate cu ranga din partea opus sensului de
rostogolire.
Se interzice tragerea concomitent a dou burlane legate mpreun n vederea introducerii n sond.
Dup nurubarea burlanului suspendat cu elevatorul uor, acesta se va desface numai la comanda
sondorului ef.
nurubarea burlanelor se va realiza cu cleti automai sau cu sfoar fr sfrit cu diametrul de 25
mm, de lungime corespunztoare tipului instalaiei de foraj astfel ca n timpul lucrului ramura neactiv
a sforii mosorului s nu ating podul sondei.
Este interzis a se lovi prile componente ale elevatorului cu pene n mufa burlanului nurubat la
coloana tubat.
La efectuarea circulaiei prin coloana de burlane furtunul va fi ancorat de crligul macaralei. Pn la
normalizarea circulaiei, personalul va fi ndeprtat din turl.
n cazul cnd sarcina la crlig depete 75% din capacitatea maxim a turlei personalul va fi
ndeprtat din turl pe tot parcursul efecturii de manevre la o distan mai mare dect nlimea turlei
cu cel puin 5 metri.
Distana dintre masa rotativ i mufa ultimului burlan al coloanei tubate va fi de 1 1,5 m, sau n
cazul unei distane mai mari de 1,5 se va monta pod de lucru cu balustrade.
8.3.15. Preparare a fluidului de foraj
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 76/171

n apropierea locului de tratare a fluidului de foraj n cazul folosirii de substane toxice sau corozive se
vor monta jeturi cu ap curent pentru a putea fi utilizate n caz de accident la neutralizarea substanei.
Pentru executarea probelor, filtrarea fluidului de foraj, se va asigera aer sau azot comprimat n
recipiente omologate,fiind interzis folosirea oxigenului comprimat.La manevrarea ,depozitarea i
utilizarea tuburilor de gaze comprimate se vor respecta prescripiile ISCIR.
Batalele sau habele ngropate vor fi mprejmuite pe ntreg perimetrul cu gard de srm de 1,5 m.
Att la sond ct i pe teritoriul staiei de noroaie se interzice accesul persoanelor care au asupra lor
igri,chibrituri etc. Fumatul i focul deschis fiind interzise. Lucru cu foc deschis este admis numai cu
permis de lucru cu foc.
Pentru prevenirea accidentelor cauzate de erupia sondelor,n legtur cu condiionarea fluidului de
foraj se va asigura prin personal instruit,controlul continuu al fluidului de foraj.
Echipamentul de protecie va fi cel prevzut de normativ purtarea lui fiind obligatorie.
n laboratoarele pentru noroi ,fixe sau mobile,vor fi admise numai persoane care lucreaz cu aceste
instalaii.
Toate aparatele din dotarea laboratorului acionate electric vor fi legate la centura de mpmntare.
Toate lucrrile de laborator trebuiesc executate de persoane care cunosc modul de desfurare a
reaciilor chimice.
Sticluele care conin substane toxice trebuie s fie etichetate.
La folosirea clorurei de calciu,care se prepar ca soluie concentrat n butoiul n care este ambalat,
este interzis atingerea butoiului cu mna ,din cauz c la dizolvare se produce cldur care poate
provoca arsuri.
La prepararea acidului clorhidric diluat se va proceda astfel:
- n haba n care se prepar se introduce pn la 2/3 din nlime ap
- Se introduce prin scurgere acidul clorhidric concentrat dintr-o poziie n care fumul s nu fie adus
de curenii de aer asupra celui care golete butoiul ,deoarece fumul irit mucoasele nazale.
La prepararea bicromatului este interzis s se lase mna nesplat dup manipulare ,deoarece
atingerea nasului sau a ochilor cu mna cu bicromat,poate produce iritaii ale acestora.
8.3.16. Pierderi de circulatie.
In cazul producerii unor pierderi partiale de circulatie , in zone pentru care nu sa stabilit prin programul
de foraj tehnologia de lucru , se vor lua urmatoarele masuri :
-

se extrage prajina de antrenare din masa , fara a se opri pompa si se apreciaza


intensitatea pierderii prin urmarirea nivelului de noroi la haba de circulatie ;
se opreste pompa pentru a se observa daca putul se mentine plin in spatiul inelar ;
cu garnitura in manevra, se reia circulatia cu debit redus, cercetandu-se daca pierderea
nu se datoreaza altor cauze ( debit prea mare , sapa incarcata sau mansonata , fluid de
foraj prea greu , etc.) ;
daca pierderea este constanta , fie partiala , fie totala se retrage garnitura de foraj cu 2-3
pasi mai sus de talpa , cu umplerea putului prin spatiul inelar .
se incearca reluarea circulatiei . Daca nu se obtine o circulatie normala dupa pierderea a
3-5 mc de noroi se mai retrage 2-3 pasi si se procedeaza la fel .

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 77/171

daca nu s-a optinut circulatia nici aici se lasa circulatia oprita cu garnitura in manevra
circa de ora cu urmarirea putului ( tendinta de manifestare / mentinere a nivelului,
scadere,etc.) Se incearca reluarea circulatiei .

Restul se va face pe baza unui program scris convenit cu supervizorul de foraj.


Nu se va retrage sapa la siu decat daca siguranta sondei o permite si daca se verifica faptul ca la
extragere sapa nu pistoneaza . Putul se va umple la fiecare pas extras cu volumul corespunzator
pasului extras .
In cazul producerii unor pierderi de circulatie totale , iar in gaura deschisa exista posibilitatea de
manifestare eruptiva , se va proceda in felul urmator :
-

se retrage prajina de antrenare din masa si se inchide prevenitorul VH , manevrandu-se


periodic garnitura de foraj , pompand fluid de foraj in spatele prajinilor si se trece la
intocmirea unui program ( umplerea putului se poate face prin manifoldul de eruptie
sau prin conducta de salvare ) ;
se vor lua masuri operative pentru a asigura prepararea urgenta a fluidului necesar
combaterii pierderilor de circulatie totale ;
nu se retrage sapa la siu ;
combaterea pierderilor de circulatie totale se face pe baza unui program convenit cu
supervizorul ;

In cazul in care se impune extragerea garniturii de foraj , aceasta se face dupa ce se asigura ca
exista suficient nivel de fluid de foraj pentru a nu manifesta sonda .
8.3.17. Prinderea garniturii de foraj.
Cazurile de prindere a garniturii de foraj le putem clasifica in :
-

lipiri diferentiale ;

prinderi mecanice ;

Lipirea diferentiala este data de diferenta de presiune exercitata de coloana de fluid de foraj si
presiunea de formatie .
Aceasta lipire depinde de :
-

presiunea diferentiala ;

marimea suprafetei din garnitura intrata in turta ;

coeficientul de frecare turta / garnitura .

Coeficientul de frecare dintre garnitura si turta este direct proportional cu forta de lipire . Acest
coeficient are tendinta de a creste in timp , ingreunind degajarea garniturii .
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 78/171

Trebuie tinut cont , in abordarea rezolvarii lipirilor diferentiale , de faptul ca exista o crestere de
aproape zece ori a coeficientului de frecare dupa aproximativ trei ore de la lipire .Acest lucru trebuie sa
duca la luarea unor masuri rapide , corecte si energice pentru identificarea si rezolvarea lipirilor
diferentiale.
Prinderea mecanica a garniturii poate aparea ca urmare a unuia din urmatorii factori :
-

curatirea necorespunzatoare a gaurii de sonda ;

umflarea formatiunii traversate ;

traiect cu variatii bruste in caz de sonda deviata ;

introduceri in gauri cu diametrul mai mic decat cel nominal ;

saparea in formatiuni plastice ;

instabilitatea peretilor gaurii ;

Cazurile in care prinderea garnituri sa nu poata fi prevenita sunt foarte rare . Cele mai multe accidente
tehnice de acest fel pot fi prevenite prin proiectare corespunzatoare a sondei si prin acordarea de mai
multa atentie la sonda .
Masurile ce trebuie luate la sonda pentru prevenirea prinderilor de garnitura , si de care seful de sonda
este responsabil pentru implementarea lor sunt :
in situatii de tineri pe gaura trebuie actionat cu rabdare . Daca este necesar se va
acorda timpul necesar conditionarii fluidului de foraj . La manevre se va circula imediat ce se
constata inrautatirea conditiilor din gaura de sonda .
se va tine garnitura in miscare si rotatie cat mai mult timp posibil la manevrele din
gaura libera .
se va verifica intodeauna daca sondorul sef stie ce are de facut in cazurile de tinere
sau prindere in gaura , avand in vedere ca sondorul sef are un rol foarte important in prevenirea
prinderii garnituri .
-

la primele semne de tinere pe gaura va fi chemat seful de sonda .

intodeauna se va acorda atentie la manevrele in gaura libera Seful de sonda trebuie


sa fie in sonda cel putin la extragerea / introducerea in gaura a primilor / ultimilor cinci pasi
la extragere nu se va incerca sa se forteze trecerea garnituri printr-un punct de tinere
pe gaura . Nu se va trage cu mai mult de greutatea ansamblului de fund .Tragerea se va face sub
supravegerea sefului de sonda in trepte ( 5/ 10 tone ) pana la maximul de mai sus , asigurandu-se
de fiecare data ca garnitura este libera la manevra in jos .
la introducere se va corecta intodeauna cel putin ultima bucata pana la talpa , sau
mai multe daca conditiile din gaura de sonda o cer.
inaintea manevrei de extragere se va asigura intodeauna ca gaura de sonda a fost
curatata . Nu trebuie inceputa extragerea daca apar inca cantitati semnificative de detritus la site .
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 79/171

la sondele inclinate circulatia va fi mai eficienta daca se va face cu manevra si rotire


pentru a disturba stratele de detritus
-

nu se va sapa cu debit sub minimul necesar curatirii gaurii .

sacul de fund se va lasa cat mai mic posibil .

in sondele puternic inclinate , cresterea vascozitatii sau pomparea de dop de noroi


vascos nu va imbunatati curatirea gaurii. Dopurile de noroi cu vascozitate mica vor favoriza
curgerea turbulenta care va ajuta la curatirea gauri .
ratele de avansare trebuie sa permita curatirea detritusului , acestea fiind de maxim
30 m / ora pentru toate diametrele de gaura.
-

la rate mari de avansare se va circula dupa fiecare bucata .

cand se sapa cu motor de fund in sonde deviate , fara a roti garnitura , se va roti
garnitura in timpul circulatiei dinaintea extrageri .
-

se va reduce cat mai mult posibil timpul petrecut , cu garnitura, in gaura deschisa .

vor fi notate adancimile , momentul la masa si cu cat s-a tras de garnitura in


punctele de tinere de pe gaura .
urmatoare .

se va corecta fiecare bucata in portiunile cu tineri pe gaura , la introducerea

se vor efectua periodic marsuri de control , in conformitate cu programul de foraj


sau in functie de conditiile din gaura de sonda . Marsul de control se va face de obicei pana la
sabot dar cate odata sunt suficiente marsuri de control numai pe tronsonul nou sapat .
In timpul marsului in gaura libera sondorul sef nu va fi inlocuit de catre ajutor sau maistrul de foraj
, decat in cazuri de necesitate fiziologica .
Seful de sonda trebuie sa cunoasca bine modul in care lucreaza geala din garnitura pentru a putea
interpreta corect situatia creata . Orice informatie relevanta trebuie comunicata si maistrului de foraj si
sondorului sef.
Seful de sonda va avea discutii zilnice sau de cate ori este nevoie , cu inginerul chimist despre
forma , cantitatea si aspectul detritusului care poate furniza indicatii valoroase asupra a ceea ce se
intampla in gaura de sonda .
Se va calcula permanent si cu acuratete cat mai mare , presiunea diferentiala la traversarea
formatiunilor permeabile .
Este indicat ca in timpul sapatului sa se mentina greutatea fluidului de foraj cu cel putin 0,05 kgf /
dmc deasupra presiunii echivalente din pori .
Se va urmari mentinerea unei turte de noroi consistente , subtiri si se va cauta pastrarea
continutului in solide al noroiului la minim .
Se vor folosi drillcolari spiralati si stabilizatori pentru a centra ansamblul de fund in zonele cu
posibile probleme .

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 80/171

La introducerea unui ansamblu de fund cu rigiditate mai mare se va anticipa necesitatea corectarii
sectiuni sapate anterior . Nu se va introduce cu viteza mare .
Se va tine intodeauna garnitura in miscare . Se vor prefera manevrele sus jos deoarece acestea
indica faptul ca garnitura este libera in gaura.
In nici o imprejurare nu se va reduce greutatea fluidului de omorare datorita temeri de lipire
diferentiala.
Primii 20 de metri sapati intr-o formatiune de sare se vor sapa cu mare atentie , cu corectari
frecvente , pana cand modul de comportare a formatiunii va fi cunoscut , bineinteles dupa ce deasupra
respectivului interval fluidul de foraj a fost pregatit corespunzator ( saturat sau cu titei ).
Intodeauna se va corecta ( largi dupa caz ) gaura carotei .
8.3.18.

REZOLVAREA CAZURILOR DE PRINDERE.

Masurile initiale care trebui luate , in cazurile de prindere a garnituri , au cea mai mare
probabilitate de succes .
Pentru a actiona corect , repede si in timp util , seful de sonda , maistrul de foraj si sondorul sef
trebuie sa cunoasca urmatoarele si sa actioneze in acest sens :
-

daca prajina se misca chiar inaintea prinderii , intodeauna se va incerca miscarea ei in


directia opusa .

se va bate cu geala cat mai curand posibil , in directia opusa miscarii prajinii inainte de
a fi prinsa .

se va trage de garnitura la maxim admisibil , pentru operatorul de la sonda ( greutatea


ansamblului de fund in noroi ).

daca se banuieste lipire diferentiala si garnitura nu poate fi trasa , se va roti la dreapta


cu comprimarea garnituri . Daca sapa este la talpa se vor continua manevrele de tragere
la maxim si de bataie cu geala

se vor asigura chimicalele si habele necesare pentru pregatirea unei bai de degajare .

In primele stadii ale incercarilor de degajare a garniturii se va cauta sa se stabileasca cauzele care
au determinat prinderea .
Cauza poate fi uneori evidenta , in functie de conditiile existente anterior in gaura , dar alte ori
diagnosticul este mai greu de pus iar o identificare gresita a problemei scade si sansele de degajare a
garnituri.
Setul de intrebari pe baza caruia trebuie pus diagnosticul si intreprinse masurile de degajare este
urmatorul :
-

exista probleme cu controlul sondei ? ;

ce operatie se executa cand a fost prinsa garnitura ?;

ce indica inregistratoarele parametrilor de foraj ?;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

ce modificari recente ale proprietatilor noroiului au avut loc ?;

care a fost comportarea in gaura de sonda ?;

in ce punct a fost prinsa garnitura ?;

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 81/171

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 82/171

Cand trebuie sa se renunte la tentativa de degajare.


Decizia de a rupe garnitura si de a instrumenta ulterior se va lua daca se va considera ca aceasta
varianta are cele mai mari sanse de reusita . Deoarece exista foarte multe variabile care intra in calcul ,
nu se poate stabili o procedura general valabila , decizia se va lua pe seama experientei si a pregatiri
personalului implicat .
Decizia de a pune dop de ciment si de a se devia traiectul sondei trebuie luata pe baze economice .
. Inainte de a renunta la instrumentatie trebuie calculat
elemente :

costul devierii compus din urmatoarele

valoarea portiunii din garnitura abandonata in sonda ;

costul plasarii dopului pentru initierea noului traiect ;

costul devierii si resaparii pana la adancimea originala .

8.3.19. PUNEREA SONDEI IN PRODUCTIE .

21

Se extrage freza cu rotovertul la 600 m ;

Se inlocuieste fluidul de foraj cu apa in vederea efectuarii probei de presiune pentru tronsoanele de
tubing ce se vor forma ;
Se extrage rotovertul la zi ;
Se va forma garnitura de tubing in tronsoane de 500 m , cu masura , sablonare si probe de presiune
cu apa la 500 at / 15 min . Tronsoanele de tubing se vor extrage in pasi si se vor depozita la deget .
Se introduc prajinile de foraj de 3 cu rotovertul si freza la 600 m . Se inlocuieste apa cu fluidul
de foraj . Se continua introducerea pana la oglinda de ciment .
Se circula pentru prepararea , tratarea si omogenizarea fluidului de foraj pentru perforare .
Se extrage rotovertul la zi .
Se vor executa operatiile geofizice necesare inaintea perforarii ( radioactiv si semn pe cablu ).
Se va perfora sonda conform cu programul primit . Acest program trebuie sa fie transmis in forma
scrisa .
Se vor introduce prajinile de 3 cu freza si rotovert pana deasupra perforaturilor .
Se va circula , curata si trata fluidul de foraj in vederea lansarii packerului Se
va
urmarii
comportarea sondei si evolutia fondului de gaze . Curatirea fluidului se va face cat mai bine
folosind plase de sita cu un numar mare de mesh.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 83/171

Se extrage garnitura la zi .
Se formeaza ansamblul cu packer.
Se introduce cu tubingul la adancimea de fixare a packerului .
Se armeaza packerul .
Se circula un volum de put cu urmarirea comportarii sondei si a fondului de gaze .
Se extrage lansatorul la zi.
Se introduce pana la pozitia de montare a valvei de siguranta tip FMR;
Se circula un volum de put urmarindu-se comportarea sondei ;
Se demonteaza burlanul de circulatie ;
Se monteaza valva de siguranta tip FMR cu manson de izolare in ea, cuplindu-se si linia de control
. Se efectueaza proba de presiune a acesteia .
Se continua introducerea , cu fixarea liniei de control , pana la agatatorul de tubing ;
Se insurubeaza agatatorul de tubing , cuplandu-se linia de control si efectuandu-se proba de
presiune a acesteia ;
Se introduc niplele in packer , cu atentie , si se fixeaza agatatorul in tubing head ;
Se demonteaza prevenitoarele DF si SE precum si trenul de mosoare ;
Se monteaza capul de eruptie plus anexele ;
Se efectueaza probele de presiune ale capului de eruptie si ale imbinarii dintre capul de eruptie si
tubing head . Se consemneaza intr-un proces verbal rezultatul probelor ;
Se inlocuieste fluidul de foraj din tubing cu apa sau titei , conform cu programul stabilit de
punere in productie a sondei respective ;
Se extrage mansonul de izolare din valva de siguranta FMR ;
Se face proba de presiune si etansare a spatiului inelar functie de fluidul din sonda si de calitatea
coloanei conform cu programul primit , timp de 30 de minute ( exemplu 80 at / 2600 m / 1.33
kgf/dmc );

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 84/171

Se deschide sonda , pentru curatire , la o haba de etalonare pe o linie pe care exista un Y prin
care se face legatura si la arzatoarele din bordul platformei . Programul se executa , pe un set de
duze , pana la curatirea completa a sondei , evitandu-se astfel posibila infundare a sistemului
separatorului .
8.3.20. Mentenanta instalatiei
La nivelul Activitatii de foraj, pentru fiecare instalatie, a fost stabilit un program adecvat privind
verificarea sistematica, ntreinerea i testarea utilajelor i instalaiilor mecanice i electrice.
ntreinerea, verificarea i testarea oricrei pri a instalaiei sau a utilajului sunt efectuate de persoane
competente.Inregistrarile privind operatiile de verificare i testare sunt pstrate n mod corespunztor.
Organizatia a documentat si aplica procedura PT-F-20 Mentenanta utilajelor mecanice si electrice.
n vederea asigurrii derulrii la un nivel corespunztor a activitii de mentenan organizaia
asigur implementarea unui sistem bazat pe o bun pregtire i asigurarea unei baze documentare, care s
permit meninerea n funciune a echipamentelor cu minimum de intervenii accidentale i cu o eficien
corespunztoare.
Metoda de mentenan adoptat are n vedere:
- elaborarea de instruciuni de utilizare a echipamentelor i asigurarea aplicrii prevederilor acestora;
- stabilirea unui sistem competitiv de diagnosticare a defectelor aprute n funcionare;
- clasificarea i cuantificarea defectelor pe tipuri i pe cauzaliti i valorificarea concluziilor
rezultate din analiza acestora;
- punerea la dispoziie a factorilor implicai n activitatea de mentenan a documentaiei complete
deinute necesare aducerii la ndeplinire de ctre acetia a responsabilitilor ce la revin;
- stabilirea unui sistem de identificare a pieselor cu uzur rapid, pe baza datelor coninute n
documentele de nsoire a echipamentelor precum i a evidenelor/ sintezelor ntocmite n acest scop de
compartimentul Administrativ;
- elaborarea de instruciuni privind interveniile ce se efectueaz asupra echipamentelor pentru
principalele tipuri de defeciuni i cu grad mare de repetitivitate;
- asigurarea cu personal competent pentru efectuarea activitilor de mentenan.
Pentru derularea activitii de mentenan s-a instituit un sistem de eviden i de mentenan
controlate care asigur eficiena i eficacitatea acesteia:
- registrul de eviden a echipamentelor, n care menioneaz datele de identificare (denumire, serie,
numr de inventar, caracteristici principale), durata normat de funcionare precum i date cu privire la
mentenan (ore de functionare ntre dou intervenii planificate RT, RC , RK);
- crile tehnice ale echipamentelor sau n lipsa acestora date cu privire la caracteristicile acestora i
activitile de mentenan;
- date privind normele de reparaie (periodicitatea revizuirilor i reparaiilor, orele de lucru alocate
pentru efectuarea reviziilor/ reparaiilor) i structura ciclului de reparaii;
- evidena orelor de funcionare de la darea n funciune pe ani i trimestre;
- evidena reparaiilor executate n anul respectiv i din anii anteriori cu meninerea datelor la care sau efectuat interveniile, durata de efectuare a reparaiei, valoarea reparaiilor, specificarea lucrrilor mai
importante efectuate, numrul actului de recepie;
- planul anual de reparaii;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 85/171

Mentenana preventiv
La data ndeplinirii numrului de ore de funcionare ntre dou intervenii, echipamentul se supune
actiunii de revizie , reparatie sau, dupa caz se retrage din activitate i se pred la atelierul/ contractantul
prin care se execut activitatea de mentenan cu ndeplinirea formalitilor i obinerea aprobrilor legale.
Mentenana corectiv
n cazul apariiei de defeciuni accidentale organizaia asigur aplicarea de intervenii caracteristice
mentenanei corective n acest sens existnd dou cazuri/ situaii curente:
- defectarea unui echipament, care necesit o intervenie la un atelier de reparaii (mentenan
corectiv) caz n care se ntocmesc formalitile stabilite, se obin aprobrile legale i se deplaseaz la un
atelier specializat;
- defectarea unui echipament deinut care poate fi reparat prin fore proprii, caz n care se asigur
introducerea n reparaie pe baza aprobrilor stabilite.
Etapele ce se parcurg n vederea obinerii aprobrii i efectuarea interveniei sunt cele stabilite prin
instruciunile de aplicare a prevederilor prezentei proceduri care detaliaz documentele precum i avizele
care stau la baza fundamentrii i obinerii aprobrii pentru efectuarea activitilor de mentenan
respective.
Obinerea aprobrii de efectuare a activitii de mentenan are la baz Fia de constatare tehnic
prin care se consemneaz defeciunea constatat i diagnosticul cu propunerea formulat de specialiti
pentru reparaie.
Activitatea de ntreinere
Meninerea echipamentelor n funciune n condiii de siguran se face prin prestarea de activiti
zilnice, de verificare nainte de utilizare.
Activitile de verificare zilnice sunt cele stabilite n fiele de post deinute de funciile cu atribuii
n acest sens.
Efectuarea activitilor de mentenan
Activitile privind meninerea n funciune la parametrii proiectai a echipamentelor se deruleaz:
- prin mijloacele proprii pentru activitilor de ntreinere, revizii, reparaii de mic anvergur i
complexitate pentru care organizaia este competent de a le realiza;
- prin uniti specializate n cazul echipamentelor aflate n perioada de garanie;
- prin uniti specializate n cazul echipamentelor n perioada post garanie care necesit efectuarea
de intervenii care nu intr n profilul atelierelor proprii.
Reparaiile efectuate de organizaie au la baz documentaiile tehnice ale echipamentelor, adecvate
activitii de reparaii ce au prevederi care dispun:
- organizarea activitii i tehnologii deinute;
- stabilirea tipurilor de intervenii a lucrrilor de mentenan;
- date cu privire la organizarea, exigenele cu privire la echipamentele, fora de munc specializat,
dotrile necesare aplicrii tehnologiilor de reparaii i care s asigure nivelul calitativ necesar.
Activitatea de mentenan instituit de organizaie are n vedere efectuarea unei activiti de
mentenan preventiv.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 86/171

68.3.21. Utilizarea uneltelor de mana


Fiecare scula este destinata pentru o anumita utilizare.
Nu folositi scula pentru o lucrare nerecomandata acesteia.
Utilizarea sculei adecvate va asigura confort,productivitate si securitate.
Nu modificati geometria sculei (polizare,sudura,incalzire excesiva) pentru ca veti modifica
caracteristicile acesteia si ar putea-o fragiliza.
Nu folositi scula peste capacitatea acesteia folosind prelungitoare sau prin socuri.
INTRETINEREA SCULELOR: tineti sculele curate pentru a evita alunecarile si pentru o priza corecta.
Inainte de utilizarea acestora faceti o inspectie a starii acestora, acestea nu trebuie sa prezinte uzuri
excesive sau deformari, iar mecanismele trebuiesc curatate si gresate in mod regulat.
In timpul lucrului asigurati-va echilibrul mai ales pentru lucrari de deblocare,tractare.
INSTRUCTIUNI GENERALE PE CLASE DE PRODUSE
CHEI
Asigurati-va o buna pozitie pentru lucru; trageti cheia spre d-stra, evitand impingerea acesteia. Purtati
ochelari de protectie si manusi in timpul lucrului. Nu interveniti asupra sculei prin diverse procedee ca
sudura, polizare, incalzire... acestea putand sa o fragilizeze. Verificati starea suruburilor si a piulitelor
inaintea interventiei. Nu folositi scule in mm pentru suruburile sau piulitele in inch. Pentru eforturi mai
mari este preferabila utilizarea cheilor inelare sau capete de chei tubulare. Nu depasiti capacitatea de lucru
a sculei folosind prelungitoare sau lovit muri de ciocan pe o cheie standard-numai cheile de soc au aceasta
posibilitate de utilizare.

CAPETE DE CHEI TUBULARE DE IMPACT


La utilizarea capetelor de impact este obligatorie folosirea componentelor de montare pe masina conform
schitei alaturate. Nu interveniti niciodata asupra capetelor pe masina in timpul functionarii acesteia.
Purtati ochelari de protectie si manusi in timpul lucrului. CAPETELE CHEI TUBULARE MANUALE
NU SE FOLOSESC NICIODATA PE MASINI PNEUMATICE SAU ELECTRICE. Asigurati-va o buna
pozitie pentru lucru; trageti cheia spre d-stra, evitand impingerea acesteia.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 87/171

SURUBELNITE
Manerele de plastic ale surubelnitelor nu sunt izolate. Pentru lucrarile sub tensiune utilizati o scula la 1000
V. Nu lasati mana libera in apropierea surubului asupra caruia interveniti cu surubelnita Purtati ochelari de
protectie si manusi in timpul lucrului. Nu folositi surubelnita ca poanson, levier sau dalta. Alegeti
intotdeauna surubelnita potrivita pentru surub, Philips, Pozidrive, Torx... etc si dimensiunea corecta pentru
a evita deteriorarea surubului, a capului surubelnitei sau a lamei acesteia. Pentru a conserva caracteristicile
surubelnitelor nu interveniti asupra acestora prin incalzire sau modificari ale lamelor. Pentru deblocari
folositi surubelnite mecanice care sunt prevazute cu hexagon, permitand utilizarea unei chei. Nu utilizati
clesti.

CLESTI
Purtati ochelari de protectie si manusi in timpul lucrului. Pentru lucrarile sub tensiune utilizati o scula la
1000 V. Respectati capacitatea de taiere a clestilor taietori in functie de duritatea si diametrul firului de
taiat. Nu incalziti sau modificati ciocurile clestelui pentru a nu modifica caracteristicile acestuia. Executati
taierea firului pe axa acestuia nu diagonal. Taiati in partea inferioara a taisului nu spre varfuri. Pentru
clestii inel siguranta respectati capacitatile recomandate pentru acestia. Clestii mengina nu sunt
instrumente de ansamblare permanente.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 88/171

CIOCANE SI SCULE DE LOVIRE


Purtati ochelari de protectie si manusi in timpul lucrului. Nu loviti cu un ciocan pe o piesa cu duritate mai
mare de 46 HRC. Nu loviti ciocan pe ciocan, piesa dura de piesa dura pentru a evita posibilele accidentele.
Ciocanele pot provoca scantei deci nu le folositi in apropierea mediilor sau zonelor inflamabile sau cu
pericol de explozie. Verificati sculele de lovire inainte de utilizare. Nu fofosit ciocane cu cozi deterioarte
sau joc in imbinare. Nu folositi scule de lovire cu floare sau lipsa de material. Nu folositi daltile pe post de
levier. Cand alegeti dimensiunea unui ciocan tineti cont ca diametrul suprafetei de lovire sa fie cu
aproximativ 10 mm mai mare ca cel al suprafetei de impact. Folosit intotdeauna scule cu manere de
protectie care va confera securitate si un mai mare confort in timpul lucrului(dalti, punctatoare,...)

SCULE DE TAIERE SI GAURIRE


Atentie aceste operatii pot provoca aschii! Purtati ochelari si manusi de protectie pentru toate operatiile de
taiere, gaurire, sau manipulari ale tablelor sau pieselor metalice in curs de prelucrare sau uzinare. Nu va
plasati mainile in zone in care sar aschii sau bucati de metal. Foarfecele sunt destinate pentru taierea
tablelor, nu a cablurilor sau firelor; respectati intotdeauna capacitatile de taiere prescrise pentru fiecare tip.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 89/171

PRESE SI ELEMENTE DE STRANGERE


O presa sau un element de strangere nu este un element de ansamblare permanent deci nu le utilizati
pentru a consturi platforme sau alte ansambluri constructive. Nu folositi aceste scule pe materiale supuse
la socuri sau vibratii deoarece acestea s-ar putea desface. Nu utilizati aceste scule pentru operatii de
ridicare a unor piese. Verificati intotdeauna sculele inainte de utilizare si respectati capacitatile maxime
recomandate. Nu folositi prelungitoare la actionarea acestora si nu interveniti cu socuri.

MENGHINE
Fixati intotdeauna ferm menghina pe un suport bine dimensionat. Nu modificati geometria si nu reparati o
menghina. Purtati ochelari de protectie si manusi in timpul lucrului. Alegeti pozitia de lucru in asa fel
incat sa fiti pe axa menghinei. Nu folositi prelungitoare sau ciocanul pentru a mari forta de strangere. Nu
executati blocaje puternice ale menghinei la extremitatea bacurilor.

SCULE PENTRU STRANGERI CONTROLATE


Nu suprasolicitati sau fortati sculele peste capacitatea lor maxima. Nu folositi prelungitoare la cheile
dinamometrice. Protejati cheile dinamometrice dupa utilizare. Cheile dinamometrice sunt scule de
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 90/171

precizie, de aceea faceti in mod regulat verificarile. Nu utilizati masini pneumatice sau electrice pe
multiplicatoarele de cuplu. Multiplicatorul se utilizeaza cu cheia dinamometrica.

EXTRACTOARE
Purtati ochelari de protectie si manusi in timpul lucrului. Extractorul inmagazineaza tensiuni de cateva
tone in timpul utilizarii. Asigurati-va de montarea lui corecta: bine centrat, pozitie axiala si prindere sigura
pe fiecare brat. Blocati-l impotriva rotatiei daca este nevoie pentru a nu se roti in timpul strangerii. Nu
depasiti niciodata capacitatea prescrisa pentru fiecare tip. Preferabila folosirea extractoarelor cu 3 brate in
locul celor cu 2. Preferabil a utiliza brate scurte in locul celor lungi. Verificati intotdeauna starea
extractoarelor inainte de utilizare. Ungeti surubul la fiecare utilizare iar la joc mare al acestuia este
indicata inlocuirea cu unul nou. Nu modificati bratele acestora pentru ca il pot fragiliza.

MASINI PNEUMATICE SI ELECTRICE


Purtati ochelari de protectie, manusi de protectie, masca contra pulberilor si antifoane de protectie.
Decuplati intotdeauna masina inaintea oricarei interventii la aceasta. Respectati instructiunile de folosire
pentru fiecare tip de masina. Nu inlaturati elementele de protectie constructive ale acestora. Nu folositi
capete de impact cu sistem de insurubare pe masini pneumatice.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 91/171

LUCRARI SUB TENSIUNE


Numai sculele la 1000 V sunt recomandate pentru lucrarile sub tensiune pana la 1000 V curent alternativ
si 1500 V curent continuu. Sculele la 1000 V marca UNIOR sunt in conformitate cu norma europeana SR
EN 60900. Verificati scula inaintea lucrului pentru a nu prezenta deteriorari. Utilizati pentru lucrari sub
tensiune echipamente suplimentare ca: manusi, covoare electro-izolante, ochelari UV, pentru a va proteja
de sursele electrice.

LUCRARI ELECTRICE SI ELECTRONICE


Purtati ochelari de protectie in special pentru lucrari in timpul carora pot exista pericole de proiectare a
diverselor materiale (bucati de cabluri, izolatii, elemente de sertizare...). Nu lucrati la instalatiile sub
tensiune sau condenastori incarcati. Nu lasati aparatele de lipit pe suprafete fragile sau inflamabile ci
utilizati suporti adecvati. Debransati aparatele de lipit dupa utilizare si nu le puneti calde in truse sau alt
gen de suporti.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 92/171

78.4. Planificare si control operational aspecte de mediu


8.4.1. Identificare si evaluare aspecte de mediu
Inainte de inceperea unei activitati la nivelul activitatii de foraj, prin analiza tuturor proceselor si
operatiilor ce urmeaza a fi derulate sunt identificate toate aspectele de mediu , in conditii de operare
normale si anormale .
Sunt luate in considerare atat aspectele de mediu pe care organizatia le poate controla direct cat si cele pe
care le poate influenta ( produse si servicii utilizate/subcontractate de organizatie ).
Identificarea aspectelor de mediu aferente activitilor i proceselor desfurate de organizaie,
evaluarea impacturilor de mediu i determinarea aspectelor semnificative de mediu au fost realizate pe
baza unui algoritm stabilit conform procedurii de sistem PS-06 Identificarea aspectelor de mediu i
evaluarea impacturilor asociate.
Funcie de natura Impactului de mediu (S sau Ns) stabilit ca urmare a evaluarii aspectelor de
mediu se stabilete Aciunea ce se impune a se ntreprinde.
Dac Impactul de mediu este S (semnificativ), se vor aplica:
- Msuri de mbuntire, pentru Impacturi de mediu pentru care s-au nregistrat nclcri
repetate ale legislaiei i ale altor cerine de mediu aplicabile i se vor nota n formularul Lista aspectelor
de mediu si a impacturilor asociate la rubrica 12;
- Controlul operaional, dac Impacturile de mediu se menin n limitele stabilite de legislaie i
de alte cerine de mediu i se vor nota n formularul Lista aspectelor de mediu si a impacturilor asociate
la rubrica 13.
Dac Impactul de mediu este Ns (nesemnificativ), se vor desfura activitile de rutin specifice
i se vor nota n formularul Lista aspectelor de mediu si a impacturilor asociate la rubrica 14.
Lista aspectelor de mediu si a impacturilor asociate, semnat n original se ndosariaz i se
pstreaz de ctre RMI. Formularele completate sunt verificate i aprobate de ctre Directorul General.
Cate o copie a acestei liste se difuzeaz - n funcie de aplicabilitate - ctre compartimentele
implicate care genereaz sau ar putea genera aspecte de mediu.
Actualizarea Listelor aspectelor de mediu i a impacturilor asociate lor se face anual sau ori de
cte ori apar schimbri de tipul:
- modificrii tehnologiei;
- modernizrii sau introducerii unor noi instalaii, echipamente, utilizrii altor materii prime,
materiale;
- apariia de noi cerine, reglementari, exigente de mediu sau modificarea celor existente;
- incidente de mediu ivite pe locatie.
Actualizarea Listei aspectelor de mediu si a impacturilor asociate se realizeaz parcurgndu-se
aceleai etape ca i la ntocmirea ei iniial.
Pentru aspectele de mediu ce pot conduce la incidente /accidente de mediu se intocmesc planuri de
interventie in caz de deversari produse petroliere, ape sarate sau fluide de foraj.
Alte aspecte de mediu pot fi generate de utilizarea substantelor chimice in activitatea de foraj si
reparatii sonde.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 93/171

Pentru a tine sub control eventualele poluari generate de manipularea,depozitarea si utilizarea


acestora s-au elaborat instructiuni de lucru privind utilizarea lor care prevad si metode de neutralizare a
efectelor unor eventuale scurgeri sau pierderi din aceste chimicale.
8.4.2. Controlul operational al aspectelor de mediu
Politica firmei SC FORAJ SA BUZAU este de a isi desfasura activitatea intr-un mod responsabil
din punct de vedere al protectiei mediului, in consecinta, toate activitatile sunt planificate si conduse de o
maniera care sa asigure un impact minim asupra mediului.
Declaratia de politica in domeniul protectiei mediului formulata de Directorul general al societatii
este prezentata in cap. 2.1.
Pe langa pricipiile ce au stat la baza acestei declaratii, pe locatiile unde se desfasoara activitati de
foraj sau workover se vor respecta si urmatoarele :
Pentru accesul la locatie , se vor folosi, pe cat posibil, rutele deja existente, asigurand astfel
protectia mediului ;
Vor fi conservate cat mai mult posibil unele locuri cu vegetatie, astfel ca atunci cand activitatea de
foraj va fi incetata, locatia sa poata fi reinnoita ;
Se vor identifica deseurile produse pe locatie, se vor mentine inregistrari privind generarea ,
stocarea si eliminarea acestora.
Se vor utiliza vehicule specializate pentru evitarea deteriorarii sau eroziunii solului;
Se vor limita activitatile care produc zgomot ;
Se vor inspecta zilnic echipamentele a caror functionare prezinta pericol de poluare.
Personalul va fi instruit si controlat la fiecare operatiune astfel incat operatorii sa stie toate
cerintele in legatura cu protectia mediului inconjurator ;
Va fi evitata doborarea copacilor mari sau grupurilor izolate de copaci, distrugerea peisajului
natural, producerea devierilor minore de la studiul topografic initial ;
Se va evita distrugerea canalelor naturale de drenaj ;
In cazul unei zone locuite, se va lua in considerare ce impact poate avea existenta unei platforme
de foraj asupra locuitorilor, tinand cont de zgomote, praf, lumini puternice, etc.
In cazul unui prejudiciu, vor fi anuntate autoritatile locale, autoritatile de mediu si proprietarii si
vor fi intreprinse actiunile ce se impun in vederea remedierii .
Vor fi plasate containere pentru colectarea selectiva a deseurilor ;
echipamentul necesar pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie in conditii bune ;
Zona va fi izolata fonic (dupa caz)
Canalele pentru apa reziduala, bazinele de adunare a namolului vor fi plasate departe de sursele de
apa menajera si vor fi astfel dimensionate incat sa previna deversarile ;
Se va documenta Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
Pentru fiecare aspect de mediu semnificativ sunt elaborate planuri de control operational .
Planurile de control operational contin toate masurile tehnice, administrative, de masurare, monitorizare
si control necesare pentru reducerea riscului si impactului asupra mediului .
Ele prevad cine, cand si cum actioneaza pentru realizarea obiectivelor si tintelor legate de aspectul
de mediu sau riscul SSM la care se refera.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 94/171

La elaborarea planurilor de control operational s-a tinut seama de toate procesele care ar putea genera
aspecte de mediu si/sau riscuri SSM in legatura cu realizarea produselor organizatiei de la marketing pana
la livrarea acestora.
Gestionarea deseurilor
Referitor la aceasta cerinta, organizatia a documentat procedura operationala PO-18 Gestionarea
deseurilor care stabilete modul de lucru i responsabilitile pentru gestionarea reglementat i
compatibil cu mediul deeurilor rezultate din activitile organizaiei dup epuizarea posibilitilor de
evitare a generrii lor.
La nivelul fiecarei locatii si punct de lucru sunt mentinute inregistrari privind evidenta, stocarea si
eliminarea deseurilor.
In acest sens organizatia a incheiat contracte de predare/eliminare deseuri cu firme specializate si
autorizate pentru acest tip de activitati.
De asemenea la fiecare punct de lucru au fost amplasate containere pentru colectarea selectiva a
deseurilor, marcate prin inscriptionare cu informatii privind tipul si codul deseului.
Principiile care stau la baza gestionrii deeurilor i responsabilitile derivate sunt:
- evitarea generrii deeurilor i acionarea n vederea prevenirii apariie acestora;
- minimizarea cantitii deeurilor i a gradului lor de periculozitate;
- valorificarea deeurilor, acionndu-se fie n vederea reutilizrii fie a reciclrii acestora;
- ndeprtarea final a deeurilor ntr-un mod compatibil cu mediu.
n situaia n care deeurile totui se produc, se respect urmtoarele principii de baz, derivate din
necesitatea respectrii legislaiei specifice:
- interzicerea amestecrii ntre ele a diferitelor categorii de deeuri sau deeurilor periculoase cu cele
nepericuloase;
- colectarea selectiv a deeurilor n scopul reutilizrii, reciclrii i eliminrii lor;
- evitarea generrii unei poluri suplimentare prin evacuri necontrolate i abandonare de deeuri n
mediu;
- nlesnirea lurii la timp a msurilor necesare ca eliminarea deeurilor s decurg conform
prevederilor legale, acionndu-se n acest scop prin contactarea firmelor autorizate n domeniu;
- raportarea tipurilor i cantitilor de deeuri i a traseelor urmate de ctre acestea conform
reglementarilor legale.
Identificarea, listarea si clasificarea deeurilor
efii de compartimente sunt responsabili de gestionarea deeurilor n aria lor de responsabilitate.
Responsabilitile i autoritile responsabililor cu gestiunea deeurilor sunt complementate n Fiele de
post (cod: FPO.04.03) corespunztoare angajailor respectivi.
RMI mpreun cu efii de compartimente asigur instruirea personalului implicat n operaiunile de
gestionare a deeurilor.
Responsabilul cu sistemul de management integrat mpreun cu efii de compartimente identific
deeurile generate n cadrul compartimentului pe baza aplicrii prevederilor procedurilor de sistem PS-06
Aspecte de mediu i PS-08 Cerine legale i alte cerine, observrii practicilor curente din
compartiment, a constatrilor auditurilor interne i/ sau externe.
RMI listeaz situaia deeurile identificate n cadrul compartimentelor i ntocmete Registrul de
eviden a generrii deeurilor (cod: FPO.16.01), atribuind codurile corespunztoare.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 95/171

n aceast list vor fi nregistrate i deeurile care pot fi generate n situaii de urgen, locul de
colectare i depozitare temporar a acestora.
Generarea deeurilor i aplicarea modului reglementat de gestionarea, colectarea,
manipularea i depozitarea temporar a acestora
Pe msur ce sunt generate deeurile, sunt depozitate pe tipuri n recipiente adecvate, corespunztor
marcate i amplasate n locuri special amenajate pentru colectare, n locurile care se produc.
De aici, n funcie de tipul deeului, sunt preluate la depozitul central de deeuri al organizaiei
(platform betonat), unde sunt depozitate n recipieni separai pn la preluarea lor ritmic de ctre firma
de servicii de salubritate contractant, sau firmele autorizate pentru diferitele tipuri de deeuri.
Uleiurile uzate se pstreaz pe tipuri, n conformitate cu cerinele legislaiei care reglementeaz
gestionarea acestei categorii de deeuri.
Deeurile de uleiuri uzate, baterii acumulatori care conin substane periculoase rezultate de la
parcul auto sunt predate la service-uri auto autorizate pentru preluarea acestor tipuri de deeuri.
Motorina se pstreaz n bazin special amenajat. Deeurile de motorin rezultate n cazurile
accidentale se gestioneaz n conformitate cu Planurile de intervenie n situaii de urgen (cod:
FPS.10.02).
Locul de colectare i locul de depozitare temporar pentru fiecare tip de deeu sunt menionate n
Registrul de eviden a generrii deeurilor (cod: FPO.18.01) a locurilor de colectare i depozitare
temporar a acestora.
Responsabili cu protecia muncii i PSI are dreptul i obligaia de a inspecta modul de manipulare a
deeurilor i zonele de colectare i depozitare a acestora.
Zonele de depozitare temporar sunt special amenajate i inscripionate n acord cu tipurile de
deeuri depozitate, permind stocarea deeurilor menajere i asimilate celor menajere ct i a deeurilor
valorificabile comune.
Fiecare angajat este responsabil de colectare selectiv a deeurilor, n recipiente corespunztoare i
n spaii special amenajate, bine delimitate pentru a preveni apariia unui impact semnificativ de mediu.
efii de compartimente rspund pentru marcarea, amenajarea i asigurarea caracteristicilor locurilor
de colectare (depozitare temporar) a deeurilor.
Depozitarea se realizeaz numai n locurile stabilite n Registrul de eviden a gestiunii
deeurilor, asigurnd:
- condiii favorabile pentru manipularea deeurilor la locurile de depozitare;
- corelarea cu programul de livrri ctre firmele specializate cu reciclarea/ refolosirea deeurilor
pentru a se evita blocarea locurilor de depozitare;
- prevenirea amestecrii tipurilor de deeuri;
- depozitarea separat a diferitelor tipuri de deeuri periculoase i nepericuloase n funcie de
proprietile fizico-chimice, de compatibilitile i de natura substanelor de stingere care pot fi utilizate
pentru fiecare categorie de deeu n caz de incendiu;
- supravegherea containerelor de deeuri privind starea fizic i curenia necesare.
Personalul firmelor contractate pentru servicii n incinta organizaiei va fi informat privind sistemul
de colectare i depozitare temporar a deeurilor de ctre RMI.
Responsabilii cu protecia muncii, PSI i RMI au dreptul i obligaia de a inspecta periodic zonele de
depozitare a deeurilor.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 96/171

Preluarea deeurilor din amplasament n vederea reciclrii sau eliminrii


RMI asigur selectarea unor firme furnizoare de servicii de preluare deeuri care s dispun de
autorizare pentru aceast activitate.
Eliminarea deeurilor valorificabile din amplasament se face cu firme autorizate pentru exercitarea
acestei activiti.
Deeurile periculoase a cror evaluare n raport cu criteriile Ordinului 867/2002 permite depozitarea
definitiv n spaii special amenajate sunt eliminate din amplasament prin intermediul contractorilor
specializai, autorizai pentru aceste activiti, n acord cu prevederile acestei reglementri.
Deeurile menajere i cele asimilate acestora sunt eliminate din amplasament prin intermediul unui
contractor specializat i autorizat n acest scop.
Deeurile rezultate din activitatea curent, acumulatorii i anvelopele auto sunt eliminate din
amplasament prin intermediul unui contractor specializat i autorizat n acest scop.
Livrarea i transportul deeurilor se face prin mijloace de transport ale contractorilor pe baz de
contract.
n toate contractele ncheiate cu furnizorii de servicii care i desfoar activitatea n obiectivele
firmei, se prevede n mod expres ca acetia s elimine pe cont propriu deeurile generate ca urmare a
activitii lor conform Conveniei privind respectarea normelor de protecia mediului n organizaie
(cod: FPS.09.02).
Evidena deeurilor i raportarea acestora
RMI menine la zi Registru de eviden a stocrii provizorii, tratarea i transportul deeurilor
(cod: FPO.18.02) i completeaz lunar Registrul de eviden a valorificrii deeurilor (cod:
FPO.18.03) care conine date cu privire la:
- valorificarea i eliminarea deeurilor;
- destinaia final.
Conform prevederilor legale n vigoare, evidena centralizat a deeurilor este raportat de ctre
RMI la:
- Garda Naional de Mediu, lunar i la cererea acestuia;
- altor pri interesate, la solicitarea acestora.
n vederea pregtiri datelor de intrare pentru analiza efectuat de management i evalurii
performanei de mediu, RMI raporteaz Directorului General situaia evidenei deeurilor generate de
organizaiei.
A.) Deseuri de foraj
Dupa dezafectare, zona va fi acoperita cu sol si, pe unde este posibil, vegetatia va fi restaurata.
Daca pamantul sau reziduurile sunt acide sau sarate, acestea vor fi depozitate in locuri stabilite de catre
autoritatea de mediu .
Daca sunt prezente hidrocarburi toxice sau substante chimice periculoase, vor fi luate masuri speciale
si vor fi depozitate in depozite speciale desemnate de autoritatea de mediu.
B.) Substante chimice periculoase
Substantele chimice necesare pentru prepararea noroiului de foraj vor fi depozitate in depozitele
special amenajate. Vor fi manevrate cu atentie pentru a nu distruge ambalajul si pentru a evita
disiparea lor in sol;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 97/171

Se va evita utilizarea substantelor periculoase daca exista posibilitatea folosirii unor substante mai
putin toxice;
Se intocmeste inventarul substantelor chimice utilizate, impreuna cu dosarul fiselor tehnice de
securitate al substantelor chimice precum si si procedurile pentru interventie in caz de intoxicare
si poluare a mediului.
Fiecare depozit de substante chimice va fi echipat cu containere ce contin substante de
neutralizare.
Operatiunile de evacuare vor fi in concordanta cu instructiunile date de catre producator/furnizor,
reprezentand metode adecvate pentru evacuarea reziduurilor.
SC FORAJ SA BUZAU a documentat procedura operationala PO- 25 Depozitarea si
manipularea chimicalelor si instructiunea IL-HSE- 21 Lucrul cu chimicale .
De asemenea pentru cele mai uzuale chimicale utilizate in procesele de foraj si instrumentatii au
fost elaborate instructiuni specifice HSE in concordanta cu fisele tehnice de securitate ce insotesc
produsul . astfel SC FORAJ BUZAU a documentat si aplica urmatoarele proceduri :
Lucrul cu hidroxidul de sodiu
Lucrul cu aldacide g_fts
Lucrul cu baracarb 25
Lucrul cu bentonita
Lucrul cu clorura de potasiu
Lucrul cu gem gp
Lucrul cu bara-defoam w300
Lucrul cu Barita
Lucrul cu solutie de acid clorhidric

IL-HSE-22
IL-HSE-23
IL-HSE-24
IL-HSE-25
IL-HSE-26
IL-HSE-27
IL-HSE-28
IL-HSE-29
IL-HSE-30

In vederea gestionarii deseurilor provenind din manipularea si depozitarea acestor chimicale a fost
elaborate si aplicata instructiunea IL-GD-02 Gestionare deseuri periculoase.
C.) Apele reziduale
Bazinele pentru apele reziduale, etc, vor fi plasate departe de zonele circulate sau frecventate de
catre personal, tinandu-se cont si de cele mai apropiate surse de apa potabila.
D.) Gunoi menajer si industrial
Containerele nu vor fi supraincarcate si vor fi imprejmuite pentru a preveni imprastierea cauzata de
vant sau animale.
Colectarea gunoiului va fi facuta separat luand in considerare tipul de deseu si actionand in
conformitate cu procedurile implementate.
E.) Scurgerile de combustibil sau uleiuri- deseuri tip uleiuri uzate
Scurgerile de combustibil sau ulei pot varia de la scurgeri minore pana la fisuri majore ale
containerelor sau ale conductelor. Toate scurgerile de combustibil sau uleiuri trebuie evitate. In
cazul scurgerilor de combustibil sau uleiuri, se vor aplica reglementarile procedurilor
implementate de catre societate.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 98/171

Inaintea inspectarii zonei in care s-a produs scurgerea, asigurati-va ca nu este pericol de
incendiu/explozie.
Se vor recupera uleiurile folosite folosind baraje sau materiale absorbante, etc. se va evita folosirea
materialelor dispersante.
Materialele care absorb vor fi evacuate in mod adecvat.
SC FORAJ SA BUZAU a documentat instructiunea IL-GD-03 Gestionarea uleiurilor uzate.
La nivelul fiecarui punct de lucru sunt mentinute inregistrarile impuse de legislatia aplicabila privind
generarea, stocarea, eiminarea si valorificarea tuturor tipurilor de deseuri identificate la nivelul
societatii.
Restaurare si abandon
Zonele compromise vor fi restaurate. Daca este posibil, se vor folosi unele specii de plante
specifice zonelor respective;
Restaurarea finala va fi facuta dupa consultarea cu proprietarii si cu autoritatile locale;
Materialele si echipamentele nu vor fi abandonate decat in cazul unor aranjamente anterioare;
Noroiul care contine deseuri toxice este evacuat si depozitat in locuri special amenajate;
Se va asigura drenajul natural indepartand structurile care il blocheaza;
Drumul interior realizat pentru functionalitatea platformei de foraj va fi partial demontat si va fi
data spre montare piesa schelei de foraj necesara pentru exploatarea putului;
Dalele de beton si schela de foraj vor fi colectate si transportate in urmatoarea locatie;
Se va sapa mecanic si se vor administra fertilizatori organici si chimici.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 99/171

8.5. Identificare pericole si evaluare riscuri


Identificarea riscurilor potentiale de accidentare si / sau imbolnavire profesionala se efectueaza:
in faza de ofertare, prin verificarea documentatiei de oferta (daca acest lucru este cerut in mod expres
de client );
in faza premergatoare inceperii executiei, prin verificarea documentatiei de executie si a modului de
intocmire a planului SSM al proiectului (lucrarii);
la schimbarea unor specificatii tehnice, tehnologii de executie si / sau a conditiilor mediului de munca;
la schimbarea / aparitia de noi cerinte legale si / sau de alta natura;
dupa aparitia unor evenimente in domeniul SSM, care au avut drept consecinta producerea de
accidente (sau ar fi putut conduce la producerea de accidente).
Pentru aspectele de mai sus sunt avute in vedere cerintele legale (legi, hotarari de guvern, ordonante,
norme si reglementari in domeniu, etc.) si cerinte de alta natura (specificatii de SSM din proiecte, cerinte
de SSM din contracte, cerinte stabilite prin conventii pentru lucru in comun, cerinte ale partilor interesate
etc.).
8.5.1. Identificarea factorilor de risc ai locului de munc i evaluarea acestora
Se analizeaz fiecare proces i activitate i se identific toate disfunciile ce pot apare n toate
situaiile (normale, anormale i accidentale). Activitatea/ procesul/ locul de munc analizat se nscrie n
formularul Fia de evaluare a riscurilor .
Se identific i se descriu Factorii poteniali de risc corespunztori zonei/ procesului/ activitii
analizate i se nscriu n formularul Fia de evaluare a riscurilor pentru SSO la rubrica 1.
Se identific Factorii generatori de risc i se nscriu n formularul Fia de evaluare a riscurilor
pentru SSO la rubricile:
2 Executant erori, incidente, omisiuni sau aciuni greite ale executantului n raport cu sarcina
de munc, ct i n raport cu propria securitate sau cea a locului de munc.
3 Sarcina de munc analiza conformitii dintre coninutul sarcinii de munc (ergonomie,
numr de aciuni, frecvena repetiie, manipulri repetate, mecanizate sau nu) i capacitatea de munc a
executantului cruia i se cere executarea acestei operaii (riscurile date de eventualele operaii, procedee,
reguli de munc greite);
4 Mijloacele de producie cunoaterea parametrilor i caracteristicilor funcionale ale mainilor,
utilajelor, instalaiilor, proprietilor fizico-chimice ale produselor utilizate;
5 Mediul de munc se determin lund n considerare rapoartele de ncercri ale determinrilor
mediului de munc efectuate (temperatur, umiditate, cureni de aer, presiune/ suprapresiune, zgomot,
iluminat, radiaii, vibraii, potenial electrostatic, gaze, vapori, pulberi toxice, inflamabile sau explozive,
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 100/171

microorganisme n suspensie n aer, grad de stabilitate i denivelare sol, etc.). De asemenea, se iau n
considerare i sesizrile angajailor referitoare la mediul de munc , dac sunt ntemeiate i evidente.
Se analizeaz fiecare Factor potenial de risc i se completeaz n formularul Fia de evaluare a
riscurilor pentru SSO n rubricile 6, sau 7, sau 8 (Criteriile de cuantificare ai pericolului identificat)
utilizndu-se notaiile conform metodei INCDPM.
Identificarea continua a pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea controalelor necesare a fost
realizat de ctre organizaie n conformitate cu procedura de sistem PS-07 Identificare pericole pe
operatii, evaluare si control riscuri- TRA.
Pentru identificarea riscurilor asociate fiecarui post de lucru, evaluarea risurilor se efectueaza de
catre o comisie condusa de un evaluator atestat iar metoda utilizata este cea aprobata de INCDPM.
Pentru evaluarea riscurilor pe operatii a fost desemnata prin decizie o comisie interna de evaluare
riscuri condusa de directroul de foraj.
8.5.2. Identificarea factorilor de risc ai operatiilor i evaluarea acestora
Documentarea evalurii riscurilor asociate operaiilor (denumit in continuare TRA Task Risk
Assessment) trebuie realizat in momentul in care desfurarea unei operaii poate conduce la un incident
sau mai ru, dac nu sunt luate msurile adecvate.
Conductorul locului de munc i formaia de foraj trebuie s listeze toi paii ce trebuie parcur i
in realizarea operaiilor, incepnd cu partea de pregtire i finaliznd cu realizarea cureniei la locul de
munc. Munca in echip trebuie s conduc la identificarea riscurilor ce poate merge ru posibile
incidente, deteriorri de echipamente, poluri de mediu pentru fiecare pas din realizarea operaiei.
Valoarea atribuit Probabilitii de apariie a riscului i Gravitii trebuie stabilit impreun cu
formaia de lucru.
Valoarea Riscului se calculeaz ca fiind produsul dintre cei doi factori ( conform procedura)
SEVERITYGRAVITATE /

PROBABILITATE / LIKELIHOOD
Mic / Low

Mediu / Medium

Mare / High

Lund in calcul valoarea ce a rezultat pentru Risc (R) putem spune c:


Acceptabil
R=1 sau 2;
Tolerabil
R= 3 sau 4;
Neacceptabil
R=6 sau 9;
Riscurile incadrate in zona albastra sunt considerate riscuri acceptabile, operatia se va executa.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 101/171

Riscurile incadrate in zona galbena se considera tolerabile, impun emiterea unui permis de lucru si se
vor executa in baza acestuia.
Riscurile incadrate in zona roie sunt considerate riscuri neacceptabile dac nu se are in vedere
controlul lor i trebuie avut in vedere eliminarea lor.
Msurile de diminuare a riscurilor trebuie apoi identificate. Procesul de evaluare / calcul a riscului
trebuie reluat lund in calcul msurile propuse. Dac dup noua evaluare riscul rmne in zona roie (risc
neacceptabil) trebuie cutate alte msuri de diminuare sau operaia nu se poate realiza ( eventual se
subcontracteaza).
Trebuie luai in calcul toi factorii operaionali, fizici care exist sau se ateapt s apar pe parcursul
desfurrii operaiei i care pot conduce la schimbarea etapelor de lucru prin listarea acestora in TRA
impreun cu msurile de recunoatere a acestora.
In urma parcurgerii acestor etape se completeaza Fisa de evaluare riscuri pe operatie TRA ;
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor se face pentru ;
- activitati de rutina si non-rutina
- activitati ale intregului personal ce are acces la locul de munca (inclusive subcontractanti si
vizitatori);
- infrastructura, echipamente si materiale de la locul de munca;
- modificari , inclusiv schimbari temporare, a operatiilor, activitatilor si proceselor;
Pentru determinarea continua si cantitativ a nivelului de risc pe loc de munc, asigurarea datelor de
intrare pentru procesul de analiza a riscurilor care pot genera accidente sau imbolnaviri profesionale si
stabilirea pe baza datelor de intrare a masurilor de eliminare a riscurilor, SC FORAJ SA BUZAU
a documentat si procedura START CARD PO-30, prin care implica toti salariatii sa participle la
identificarea pericolelor in vederea reevaluarii riscurilor.
Un START CARD se completeaza de catre orice angajat care observa :
situatii periculoase, cum ar fi:
- o actiune sau o pozitie periculoasa a unui alt salariat, improprie desfasurarii operatiei respective;
- nefolosirea echipamentului individual de protectie de catre lucratori;
- cand sunt utilizate unelte si echipamente nepotrivite/neadecvate pentru activitate sau locului de
interventie;
- cand uneltele sau echipamentele sunt folosite incorrect sau in conditii nesigure;
- conditii improprii ce tin de mediul de lucru ( zgomot, praf, frig, chimic, temperaturi ridicate,etc)
- aspecte ce tin de zona de lucru ( parti mobile nesupravegheate, fara elemente de protectie, pericole
electrice, chimice, presiune,etc);
- proceduri sau instructiuni de lucru neadecvate, nerespectate de catre colegii sai;

situatii pozitive , cum ar fi :


actiuni sigure, in derularea operatiilor;
conditii sigure

START CARD -urile au rolul de a informa conducatorul locului de muncasi implicit conducerea de varf
despre situatiile observate, in vederea analizarii si prelucrarii acestora cu salariatii in timpul mitingurilor,
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 102/171

asigurand astfel cresterea responsabilizarii si constientizarii acestora cu privire la respectarea normelor


SSM si instructiunilor aplicabile.
Controlul riscurilor are la baza "Fisa de masuri propuse", care cuprinde masurilor de prevenire stabilite
in urma evaluarii riscurilor.
Dupa aprobarea de catre conducere a evaluarilor si a masurilor de prevenire stabilite, acestea sunt
transmise la executanti pentru aplicare, luarea masurilor de securitate a muncii, organizatorice si tehnice
care se impun.
Verificarea modului cum se valorifica si se aplica efectiv rezultatele evaluarilor si masurile de
prevenire stabilite la locurile de munca se efectueaza prin metodele specifice de control si monitorizare a
performantelor de mediu si SSM (audit intern, inspectii / controale de SSM, rapoarte, informari si analize
periodice).
La aparitia unei noi lucrari si la schimbarea conditiilor avute la evaluarea riscurilor, conducatorii
proceselor de productie au obligatia sa comunice compartimentului HSE care sunt schimbarile ce vor
surveni si sa solicite comisiei de evaluare, sa evalueze riscurile la noile locuri de munca sau sa re-evalueze
riscurile in noile conditii.
Solicitarea de evaluare / reevaluare se face astfel incat sa se asigure cunoasterea riscurilor si a
masurilor inainte de inceperea lucrarii.
Seful de locatie, care are obligatia instruirii si organizarii locurilor de munca, trebuie sa informeze
prin instructaje periodice, asupra riscurilor si masurilor de prevenire a riscurilor, intregul personal
implicat.
Pe langa controalele efectuate de conducerea de pe locatie, in cadrul SC FORAJ BUZAU se
deruleaza inspectii saptamanale din partea directorului General si al directorului de foraj , precum si
inspectii lunare de catre membrii departamentului HSEQ.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 103/171

8.6. CONTROL OPERATIONAL PENTRU ASPECTE DE SSM


Conducerea SC FORAJ SA BUZAU stie ca un management defectuos in domeniul SSM implica
mari costuri cauzate de pierderea personalului calificat, deteriorarea echipamentului, costul concediilor
medicale si penalitatile pentru incalcarea legii in vigoare si de aceea se asigura ca se vor implementa cele
mai eficiente standarde in domeniul SSM.
Stabilirea msurilor de control operaional pentru activitile asociate riscurilor semnificative
pentru SSM
Dup identificarea Operaiilor i activitilor generatoare (sau potenial generatoare) de riscuri
semnificative pentru SSM, se aleg metodele de control i se selecteaz criteriile operaionale
corespunztoare; personalul implicat n aceast activitate, stabilete modul de planificare a operaiilor i
activitilor prin:
- aplicarea masurilor de reducere a riscurilor asociate fiselor de evaluare pe operatii si locuri de
munca;
- aplicarea prevederilor procedurilor HSE si instructiunilor specifice de SSM;
- revizuiri i completri ale modurilor de control specificate n procedurile HSE;
- proceduri de mentenanta si inspectii ale echipamentelor din componenta instalatiilor;
- acordarea de echipamente individuale de protectie si a echipamentelor de lucru adecvate operatiilor
derulate;
- aplicarea prevederilor Planurilor de intervenii n situaii de urgen;
- testarea Planurilor de intervenii n situaii de urgen;
- programe de instruire a personalului;
- programe de monitorizare i msurare;
- aplicarea de aciuni corective i preventive;
- programe de management de mediu i SSM, etc.
8.6.1. Constientizare i instruire personal
Cu prioritate inainte de inceperea unei noi sonde , se va tine o intalnire pe locatie. Aceasta va fi tinuta
de inginerul sef foraj si la ea vor participa urmatorii: seful de sonda, inginerul de foraj(seful de
formatie); inginerul mecano-energetic ; maistrul de foraj ; sondorii sefi.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 104/171

La aceasta intalnire se va prezenta :


-

partile programului de foraj ;


obiectivele sondei ;
posibilele operatii critice si probleme ce pot apare ;
identificarea responsabilitatilor si liniile de comunicare ;
orice alte probleme care se considera necesar a fi discutate.

Lucrtorii beneficiaza de informare, instruire i pregtire sau perfecionare profesional, necesare pentru
asigurarea securitii i protecia sntii lor.
In acest sens primesc instruciuni pe nelesul lor, astfel nct sa nu pun n pericol propria securitate i
sntate sau pe a celorlali lucrtori.
Pentru fiecare loc de munca au fost elaborate instruciuni proprii de SSM, scrise, care cuprind reguli ce
trebuie respectate n scopul asigurrii securitii i sntii lucrtorilor i al utilizrii n siguranta a
utilajelor.
Aceste instruciuni includ informaii cu privire la utilizarea echipamentelor de intervenie, precum i la
msurile ce trebuie luate la locul de munca sau n apropierea acestuia, n caz de urgenta.
Activitatea de planificare, desfurare i evaluarea instruirii HSE se face conform procedurii PO-29
Instruire HSE utiliznd formularele Matrice de instruire HSE (cod: FPO.29.01),
In vederea cresterii gradului de competenta al personalului in domeniul SSM se identifica anual
necesitatile de instruire si in acest scop se organizeaza:
instruiri interne (instructaje) periodice cu intreg personalul, in conformitate cu legislatia aplicabila
Legea 319/2006 Sanatatea si securitatea in munca ; HG 1425/2006 Norme de aplicare a legii
319/2006 , normele si instructiunile de lucru specifice, aplicabile la activitatea fiecarui compartiment in
parte
instruiri externe (perfectionari) ale personalului cu atributii directe de SSM precum si a personalului
de conducere, prin cursuri organizate de MMSSF, MEN sau de catre persoane fizice sau juridice abilitate
de acestea .
Prin instruire, trebuie sa se asigure conditiile ca angajatii sa fie constienti de:
importanta de a respecta politica si procedurile HSE ;
consecintele, curente sau potentiale, ale activitatii lor productive asupra SSM ;
rolurile si raspunderile lor in realizarea conformitatii cu politica si procedurile HSE si cu
prevederile sistemului de organizare a acesteia, cuprinzand interventia de urgenta si cerintele de
reactie imediata;
consecintele potentiale al nerespectarii procedurilor specifice de functionare.
Instruirea lucratorilor in domeniul SSM si SU se efectueaza in timpul programului de lucru si este
considerat timp de munca.
Instruirea SSM si SU cuprinde trei faze:
- instruire introductiv generala;
- instruire la locul de munca;
- instruire periodica.
Rezultatul instruirii se consemneaza in FII, cu indicarea materialului predat, a duratei si a datei
instruirii.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 105/171

Completarea FII se face imediat dupa verificarea instruirii, semnandu-se de catre cel instruit dar si
de persoanele care au facut si au verificat instruirea.
FII este pastrata de seful punctului de lucru si este insotita de o copie a fisei de aptitudini, completata
de medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare;
Pentru lucratorii altor agenti economici care desfasoara activitate pe baza de contract de prestari
servicii in FORAJ BUZAU, se asigura instruirea privind activitatile specifice societatii, riscurile
SSM, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie in general, instruirea consemnanduse in fisa de instruire colectiva. FIC
FIC se intocmeste in doua exemplare, unul la resp. SSM care a efectuat instruirea, iar alt exemplar la
angajatorul lucratorilor instruiti sau in cazul vizitatorilor , la conducatorul grupului.
Instruire introductiv generala ( IIG) :
IIG se efectueaza :
- la angajare;
- lucratorilor detasati sau delegati de la o intreprindere la alta.
Scopul IIG este de a informa despre activitatile specifice FORAJ BUZAU , riscurile SSM, precum si
masurile si activitatile de prevenire si protectie in general.
IIG se efectueaza de catre persoana desemnata SSM, in grupuri de cel mult 20 persoane; timp de 8
ore.
In cadrul IIG se expun urmatoarele :
- legislatia SSM;
- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM;
- riscurile de accidentare si imbolanvire profesionala specifice FORAJ BUZAU;
- masuri la nivelul societatii de acordare a primului ajutor, stingere incendii si evacuare lucratori.
In urma instruirii se verifica pe baz de teste, modul de insusire de ctre persoanele care solicit
angajarea a cunostintelor n urma IIG, rezultatul urmand a se consemna in fisa de instruire.
Persoanele care nu i-au nsuit cunotinele prezentate n instruirea introductiv-general nu vor
putea fi angajai
Instruire la locul de munca (ILM) :
- ILM se face dupa IIG si are drept scop prezentatrea riscurile SSM, precum si masurile si activitatile
de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru sau functie exercitata;
- ILM se face tuturor angajatilor, inclusiv la scimbarea locului de munca si se efectueaza de catre
conducatorul locului de munca, in grupe de maxim 20 persoane, urmand a pastra FI. Durata instruirii este
de 8 ore.
- ILM se face pe baza tematicilor intocmite de serviciul intern de SSM, aprobate de angajator si
pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
ILM cuprinde :
- riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca;
- prevederile ISSM la locul de munca;
- masuri de acordare a primului ajutor, stingere incendii si evacuare lucratori;
- prevederi ale reglementarilor SSM privind activitatile specifice ale locului de munca;
- demonstratii practice privind activitatea pe care persoana o va desfasura si exercitii practice
privind utilizarea EIP, mijloace de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 106/171

ILM se va finaliza cu verificarea cunsotintelor de catre seful ierarhic superior celui care a efectuat
instruirea care l declar pe angajat admis la locul de munc fapt consemnat in FII.
Instruirea periodica(IP)
IP se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in
domeniul SSM;
Se efectueaza de seful locului de munca, lunar, pentru personalul executant si anual pentru
personalul TESA .
Verificarea IP se efectueaza de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea (acordndu-se
fiecrei persoane unul dintre calificativele nesatisfctor, satisfctor, bine sau foarte bine) i
prin sondaj de responsabilul SSM; acestia semneaza FII confirmanad ca instruirea s-a efectuat
corespunzator. Pentru persoanele care au obinut calificativul nesatisfctor se repet instruirea
IP se face pe baza tematicilor intocmite de serviciul intern de SSM, aprobate de angajator si pastrate
la persoana care efectueaza instruirea.
Instruirea periodica(IP) suplimentare
IP se face suplimentar in urmatoarele cazuri :
- cand un lucrator a lipsit mai mult de 30 zile lucratoare;
- cand au aparut modificari ale prevederilor SSM
- la reluarea activitatii dupa AM;
- la executarea unor lucrari speciale;
- la introducerea unui echipament nou sau la modificari ale echipamentului existent;
- la modificatrea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
Durata IP suplimentare este de 8 ore si se face pe baza tematicilor intocmite de serviciul intern de
SSM, aprobate de angajator si pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
Instruirea pe situatii de urgenta (SU)
Intervalul intre doua instructaje in domeniul SU va fi :
- lunar pentru personalul executant
- 3 luni pentru tehnicieni, maistrii, subingineri, ingineri care lucreaza nemijlocit cu aparate,
masini, utilaje, instalatii, personal auxiliar din sectoarele de productie, CTC, intretinere,
transporturi, etc;
- 6 luni pentru personalul auxiliar cu rol de organizare, conducere si control ( sefi sectii, ateliere,
instalatii, depozite, etc) si conducerea FORAJ BUZAU.
Instruire special pentru lucrari periculoase:
- se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii periculoase
9pericol iminent de accidentare, situatii generatoare de incendiu sau potential explozive);
- lucrarile care fac obiectul unor astfel de instruiri sunt :
Operatii de comanda a unor instalatii sau utilaje tehnologice sau interventii asupra acestora, a
caror operare gresita poate determina sau favoriza incendii de amploare, explozii, esecul unor
servicii de utilitate publica sau alte tipuri de risc;
Lucrari de reparatii si intretinere, distrugere deseuri sau reziduri periculoase;
Prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 107/171

Efectuarea instructajului se consemneaza si in permisul de lucru, registrul de tura, dupa caz.


Instructajul sumar de schimb (ISS)
Se executa la intrarea in schimb pentru salariatii din locurile de munca cu risc ridicat , va avea
durata de 10-15 minute;
Are rolul de a atentiona salariatii din tura de schimb asupra principalelor reguli si masuri de
prevenire a accidentelor de munca si a incendiilor, care trebuie urmarite, tinandu-se cont de
evenimentele din tura precedenta, precum si de lucrarile si operatiile care se executa pe schimbul
respectiv.
IIS se executa de seful de schimb(conducatorul locului de munca), consemnarea facandu-se sub
semnatura in comanda raport/raportul de lucru.

8.6.2. . Metode sigure de lucru


La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate sunt aplicate metode sigure de lucru.
Astfel au fost documentate instructiuni proprii de SSM pentru toate operatiile si posturile de lucru (Vezi
lista documentelor aplicabile- anexa 2)
La nivelul activitatii de foraj si workover s-a introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea
lucrrilor periculoase i pentru executarea lucrrilor care nu sunt, n mod normal, periculoase, dar care, n
interactiune cu alte activiti, pot genera pericole grave.
Permisele de lucru sunt emise nainte de nceperea lucrului de persoana desemnat n acest scop i
conine condiiile ce trebuie ndeplinite i msurile ce trebuie luate nainte, n timpul lucrului i dup
lucru.
Organizatia a documentat si aplica procedura PO- 21 Permise de lucru, care are drept obiective :
Oamenii, mediul, echipamentele i produsele sunt protejate;
Asigurarea autorizrii corespunztoare a lucrrii stabilite;
Comunic n mod clar oamenilor care desfoar lucrarea identitatea exact, natura i extinderea
lucrrii, pericolele implicate, limitele la care este supus extinderea lucrrii i perioada de timp n
care lucrarea poate fi desfurat;
Specific precauiile care trebuie luate, inclusiv izolarea sigur fa de riscurile poteniale;
Asigur faptul c persoana care rspunde de locaie cunoate toate lucrrile importante care se
desfoar;
Msurile corecte de protecie sunt disponibile i folosite;
Lucrarea n desfurare este atent monitorizat;
Asigur o nregistrare care indic faptul c natura lucrrii i precauiile necesare au fost verificate
de persoane competente;
Ofer o afiare corespunztoare a permiselor de lucru i a altor lucrri simultane;
Ofer o procedur pentru suspendare a lucrrii nainte de finalizarea sa;
Ofer mijloace de coordonare a permiselor de lucru multiple pentru activiti care este posibil s se
suprapun sau s intre n conflict una cu cealalt;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 108/171

Ofer o procedur formal de predare a lucrrii atunci cnd un permis de lucru este emis pentru o
perioad mai lung dect un schimb;
Echipamentele care sunt lsate neutilizabile sunt etichetate i identificate corect pentru schimburile
urmtoare;
Ofer o procedur scris de returnare pentru a asigura faptul c echipamentele/unitile afectate de
PL sunt sigure pentru a fi restabilite sau repuse n serviciu;
Un sistem de PL este un sistem formal documentat folosit pentru a controla activitile care au fost
identificate ca potenial periculoase.
Sistemul PL dorete s asigure c se face planificarea i se iau precauiile corespunztoare legate
de pericole, pentru a controla riscul unei anumite activiti. Permisul este un document care autorizeaz
anumite persoane s desfoare lucrri specifice ntr-un anumit moment i loc, dup ce au fost luate toate
precauiile pentru evitarea incidentelor, accidentelor i a bolilor profesionale.
Sistemul permiselor de lucru furnizeaz supervizorilor de pe locaie o metod formal de
administrare, coordonare i control a operaiilor desfurate care pot interfera i/sau pericliteaz sntatea
personalului de la punctul de lucru.
Lucrri ce necesit un Permis de lucru
Acestea cuprind:
- Lucrri care implic flcri deschise;
- Sudur, ardere i lefuire;
- Folosirea bormainilor electrice i a altor dispozitive n zonele periculoase;
- Folosirea sculelor pentru tierea sau achierea metalelor acionate cu aer comprimat sau hidraulic
- Folosirea periilor din srm de oel n zonele periculoase;
- Folosirea temporar a motoarelor cu combustie intern n zonele periculoase, inclusiv operaii de
servicii la sond pe platforme nedeservite de personal n mod normal;
- Folosirea n zonele periculoase a echipamentelor electrice fr siguran intrinsec (inclusiv a
camerelor foto cu blitz);
- Folosirea ventilatoarelor pentru nclzire i a dispozitivelor de lipire/sudur;
- Lucrri electrice altele dect cele cu foc.
- Lucrrile realizate de personalul din domeniul electric la instalaiile de nalt tensiune i sistemele
de distribuie a puterii, n conformitate cu regulile de siguran electric.
- Lucrri n interiorul rezervoarelor sau altor spaii nchise, n care pot exista gaze sau vapori toxici
sau inflamabili, sau n care coninutul de oxigen din atmosfer poate fi redus sub 20% la volum. Pentru
acestea, vor fi emise Liste de verificare suplimentare ataate la Permis (consultai urmtoarele seciuni).
- ndeprtarea balustradelor, minilor curente, grtarelor, trapelor i capacelor sau a scrilor fixe,
asamblarea/demontarea schelelor sau a rastelurilor.
- Lucrri desfurate la o nlime de peste doi (2) metri, altele dect cele de pe pasarele, schele
autorizate sau platforme de acces aprobate.
- Lucrri care afecteaz disponibilitatea sistemului de siguran.
- Lucrri care implic ptrunderea n sisteme care conin hidrocarburi sau alte lichide periculoase
prin desfacerea mbinrilor mecanice.
- Lucrul la sisteme presurizate unde exist posibilitatea apariiei scprilor de presiune;
- Lucrul in zone in care aprtorile i bariere de protecie au fost indeprtate;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 109/171

- Lucrul care presupune ridicri de sarcini;


- Toate lucrrile desfurate n spaii mai adnci de 70 cm.
- Toate lucrrile de modernizare i revizie tehnic (lucrri intruzive).
- Lucrri la sisteme sub presiune sau n vecintatea acestora.
- Operaiuni de ridicare care nu sunt de rutin i sunt periculoase
- Folosirea chingilor nemetalice de ridicat.
- Teste de presiune de peste 3.000 PSI, dac nu sunt acoperite de proceduri specifice.
- Orice alt tip de lucrare care nu este de rutin i care poate fi periculoas, naintea creia superiorul
ierarhic/managerul instalaiei a decis s emit un Permis de lucru pentru a asigura faptul c toate
pericolele posibile care pot aprea n timpul respectivei activiti au fost identificate i luate n
consideraie.
Pe durata desfurrii operaiilor responsabilul de lucrare va asigura respectarea cerinelor
Permisului de ctre toi membrii echipei care execut lucrarea. Acesta trebuie s se afle n orice moment la
locul de desfurare a lucrrii sau n contact vizual cu acesta
De asemenea au fost identificate pericolele si evaluarile de risc pe operatiile activitatii de foraj pe
care le-a asociat procedurilor tehnice de foraj care descriu activitatea respectiva, mentionand actiunile ce
trebuie intreprinse in vederea reducerii nivelului de risc.
Utilajele si componentele instalatiei care prin functionarea lor presupun riscuri, sunt prevzute cu
dispozitive de protecie adecvat i sisteme de securitate n caz de avarie.
Lucrri care nu necesit un PL
Lucrrile care nu necesit un Permis de lucru respect urmtoarele condiii:
Lucrarea:
- este realizat periodic i este complet acoperit de o procedur operaional specific care include
i aspecte HSE
- nu implic expunerea la hidrocarburi, substane chimice sau alte substane periculoase
- nu necesit blocarea/etichetarea nici unui sistem
- nu este realizat la sisteme n funciune (= sisteme sub presiune, cu o temperatur mai mare sau
mai mic dect cea ambiant sau ncrcate electric)
- nu mpiedic funcionarea unui sistem de siguran
- nu este executat n spaii nchise
- nu implic operaiuni complexe de ridicare
- la realizarea analizei siguranei activitii (JSA) indic faptul c PL nu este necesar.
Lucrrile enumerate mai jos pot fi, n mod normal, realizate fr un Permis de Lucru. Totui, n
unele ocazii, operaiile de rutin pot necesita msuri de control suplimentare pentru a evita situaiile
periculoase. n acest caz, managementul trebuie s controleze aceste lucrri printr-un Permis de Lucru.
Lucrrile care, n mod normal, pot fi realizate fr un Permis de Lucru sunt:
Activiti documentate, de rutin, de foraj operaional.
Inspecii vizuale ale zonelor, cu excepia cazului n care este necesar intrarea n spaii nchise.
Activiti de rutin n zonele de cazare, inclusiv folosirea echipamentelor din buctrie.
Operarea echipamentului aprobat, instalat permanent ntr-o unitate, care necesit o surs de aprindere sau
o flacr deschis ca parte integrant a funcionrii sale operaionale.
Activiti desfurate de personalul competent la gura sondei, n conformitate cu proceduri recunoscute
care nu implic distrugerea integritii sistemului.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 110/171

Activiti de mentenan operaionale sau minore desfurate n conformitate cu procedurile


corespunztoare.
Folosirea sau demonstrarea funcionrii aparatelor portabile de stingere a incendiilor sau salvare n
timpul simulrilor sau instruirii.
Manevrarea substanelor care pot fi periculoase pentru sntate, dac sunt acoperite prin proceduri
specifice.
Valabilitate PL
Orice Permis este valabil pn la indeplinirea uneia din condiii: a trecut o perioad maxim de 12
ore de la emitere sau a avut loc ieirea din schimb pentru personalul pentru care a fost emis PL.
Orice autorizare de lucrare necesar dup ieirea din schimb va necesita eliberarea unui nou PL.
Liste de verificare (LV)
Realizarea anumitor operaii va fi permis numai prin utilizarea anumitor Liste de verificare, care
completeaz i trebuie ataate Permisului de lucru. Listele de verificare se refer la activitile care
trebuiesc realizate numai in concordan cu Sistemul Permiselor de Lucru.
Listele de verificare sunt:
- List verificare permis de lucru cu foc;
- List verificare permis de lucru la inlime;
- List verificare permis operaii de ridicare sarcini;
- List verificare permis intrare/ lucrul cu foc in spaii inchise;
- List verificare permis izolare mecanic;
- List verificare permis izolare electric.
Activitatea care presupune utilizarea uneia dintre LV menionate anterior nu trebuie autorizat dect dac
Listele de verificare necesare au fost ataate PL relevant.
Funcionarea sistemului de Permise de Lucru
Formularul permisului de Lucru
Permisul de lucru este documentul de baz prin care sunt autorizate toate operaiile speciale.
Obinerea i completarea formularelor de Permis
Formularul de Permis va fi obinut de la Seful Punctului De Lucru . Acesta va fi completat in 3
exemplare.
Exist mai multe csue de bifare n Permis (care indic clasificarea zonei, etc). Acestea trebuie
bifate clar acolo unde se cere. NU SUNT PERMISE modificri n formularea unui Permis. Dac sunt
necesare modificri, va fi emis un Permis nou.
Suplimentri ale obiectului lucrrii NU SUNT PERMISE n nici un caz. Dac este necesar
suplimentarea obiectului unei lucrri, se va emite un Permis nou.
Descrierea lucrrii trebuie s includ informaii suficiente pentru a permite persoanelor care aprob
s identifice pericolele implicate n lucrare i precauiile necesare pentru a le controla.
Nu se vor admite descrieri generale ale lucrrii (ex.: Reparaie compresor,etc). Descrierea
trebuie s evidenieze intervenia efectiv i direct asupra echipamentului menionat mai sus
(Verificare supap admisie la cilindrul., sau nlocuire cuplaj dintre motor antrenare i pompa
centrifug.)
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 111/171

Solicitantul lucrrii este cel care completeaz punctele 1...5 din formular. Dup completare va cere
conductorului locului de munc s nominalizeze persoanele de execuie, precum i responsabilul de
lucrare.
Completarea LV
Dup ce a luat la cunotin de sarcina de lucru, responsabilul de lucrare impreun cu personalul
de execuie :
Va efectua orice pregtiri, de care este responsabil i competent, cerute prin TRA pentru a
face locul de desfurare a lucrrii sigur pentru nceperea lucrrii.
Dac este necesar o izolare i aceasta nu a fost nc finalizat, realizeaz izolarea
Completeaz Listele de Verificare necesare.
Dac este cerut o testare a existenei gazelor, o realizeaz imediat nainte de validarea
Permisului i nregistreaz rezultatele n raportul de testare a gazelor.
Autorizarea
Comisia de autorizare este constituit din : responsabilul de lucrare, conductorul locului de munc
i Supervizor.
nainte de autorizarea Permisului, Aprobatorii trebuie s verifice dac:
Permisul a primit un numr unic.
Toate informaiile necesare au fost trecute n csuele 1-5 i acestea pot fi nelese cu uurin.
Descrierea sarcinii este corect i suficient pentru realizarea activitii.
Este ataat TRA i identific toate pericolele care pot afecta lucrarea i controalele necesare
pentru a asigura realizarea n siguran a lucrrii. Precauii deosebite trebuie luate n cazul
lucrului pentru lucrri cu foc.
Izolrile necesare au fost identificate mpreun cu personalul competent (Conductor loc
munc i/sau electricianul autorizat / mecanic)
Necesitatea Listelor de verificare pentru izolare sau a altor LV a fost identificat i acestea au
fost ataate la Permis;
Orice cerine legate de testarea gazelor au fost enumerate i sunt corecte pentru tipurile de
emisii de gaze care pot aprea n timpul lucrrii.
Nu exist conflicte ntre activiti, care pot fi operaionale, acoperite de alte Permise
Msurile luate de responsabilul de lucrare sunt corespunztoare i respect evaluarea
riscurilor.
Dac sunt necesare pregtiri i precauii suplimentare acestea vor fi completate la pct nr 6 din
formular de ctre Supervizorul de pe locaie.
Aprobatorii Permiselor sunt responsabili de emiterea unei liste cu persoanele desemnate care
pot aciona ca supraveghetori de incendii n timpul lucrrilor cu foc.
Dup ce sunt convini c Permisul este corect ntocmit pentru lucrarea respectiv, comisia de
aprobare trebuie s stabileasc o perioad de autorizare ce va fi completat la pct 7. din formular.
Acceptarea prevederilor PL
Atunci cnd sunt convini c locul de desfurare a lucrrii este sigur i au ineles condiiile
impuse, personalul executant va semna la pct 8 din formular.
Executantul are dreptul de a refuza s semneze acceptarea Permisului pn atunci cnd este
convins c locul de desfurare a lucrrii este sigur.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 112/171

Prin semnarea Permisului, Executantul este de acord cu urmtoarele:


C a neles n ntregime modul de execuie a lucrrii.
C a fost informat.
C TRA va fi respectat, prin nelegerea i aplicarea msurilor de precauie propuse, ct i
acceptarea i aplicarea eventualelor msuri suplimentare, propuse de Supervizor.
C Permisul va fi ntotdeauna afiat la locul de desfurare a lucrrii atunci cnd aceasta este n
desfurare.
C locul de desfurare a lucrrii va fi lsat n siguran la finalizarea sau suspendarea lucrrilor.

Aciuni dup autorizare


Dup completarea rubricilor 1...8, prima copie a permisului, impreun cu LV aferente trebuie
oferite responsabilului lucrrii.
Acesta va asigura afisarea Permisului i a JSA-urilor ntr-o copert de protecie ntr-o poziie
sigur din locul de desfurare a lucrrii unde pot fi vzute cu uurin i sunt pstrate acolo pe durata
executiei.
NICI O LUCRARE NU TREBUIE DESFURAT DAC UN PERMIS AUTORIZAT NU ESTE
AFIAT LA VEDERE LA LOCUL DE DESFURARE A LUCRRII.
A doua copie a Permisului va fi inmnat Supervizorului de pe locatie, iar cea de a treia va rmne
la Seful Punctului de Lucru, in baza creia va completa Registrul unic de permise de lucru.
Lucrarea poate ncepe acum, dup informarea personalului de execuie.
Execuia lucrrii
Informarea prii care execut lucrarea (echipa de lucru) edina de informare
edinele de informare sunt scurte instruiri oferite de conductorul locului de munc tuturor celor
implicai ntr-o lucrare controlat de un Permis. Aceste informri sunt oferite att nainte de nceperea
lucrrii ct i n timpul acesteia dac se consider necesar.
Conductorul locului de munc trebuie s se asigure c el i/sau echipa care efectueaz lucrarea
cunoate n ntregime natura lucrrii i precauiile care trebuie luate.
edinele de informare sunt oferite pentru:
Toate sarcinile care nu sunt de rutin.
Sarcinile de rutin atunci cnd personalul nu este familiarizat cu locul sau cu lucrrile care se vor
desfura.
n cazul n care personalul are dificulti n nelegerea condiiilor de siguran asociate unei
lucrri.
n edinele de informare:
Sunt discutate pericolele asociate activitii.
Se explic planul activitii.
Se identific responsabilitile individuale.
Se revizuiesc procedurile care vor fi folosite n timpul lucrrii.
Subiectele care sunt acoperite de edina de informare includ:
Lucrarea ce se va executa.
Planul i metodele de lucru n siguran care vor fi folosite pentru a realiza
lucrarea n siguran.
Ce vor face efectiv membrii echipei de lucru n timpul execuiei lucrrii.
Abiliti speciale ale persoanelor implicate.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 113/171

Reamintirea procedurii de acces i evacuare.


Mediul de lucru i orice pericole speciale care au msuri de control.
Descrierea lucrrii din Permis.
Precauiile din JSA, protecia i pregtirea locului de desfurare a lucrrii.
Echipamentele folosite.
Materialele folosite.
Orice izolri care trebuie s fie efectuate.
Orice posibile activiti n conflict.
ntrebri din partea personalului.
Supravegherea lucrrii
Pe durata desfurrii operaiilor responsabilul de lucrare va asigura respectarea cerinelor
Permisului de ctre toi membrii echipei care execut lucrarea. Acesta trebuie s se afle n orice moment la
locul de desfurare a lucrrii sau n contact vizual cu acesta.
Incetarea PL
Un Permis trebuie nchis atunci cnd are loc una din urmtoarele situaii:
Lucrarea este finalizat.
Lucrarea nu a fost finalizat, dar este necesar un Permis nou.
Permisul a ajuns la sfritul perioade sale de Autorizare.
Are loc un incident raportabil n timpul lucrrii.
O persoan suspecteaz c exist o situaie nesigur.
Lucrarea trebuie suspendat pn la o dat ulterioar perioadei de autorizare a Permisului
(de exemplu, cnd sunt necesare piese de schimb pentru a repara un echipament).
Se descoper c lucrarea ce trebuie executat difer de descrierea lucrrii din Permis n
acest caz trebuie obinut un Permis nou pentru lucrare.
Incheierea permisului este consemnat prin completarea pct 9 din formular.
n cazul unei situaii de urgen sau alarme la locul de desfurare a lucrrii, se consider c
toate Permisele n vigoare nu mai sunt Validate. n astfel de situaii, lucrrile trebuie s fie oprite
imediat, la orice punct de lucru. Responsabilul de lucrare trebuie s se asigure c locul su de desfurare
a activitii a fost lsat n condiii de siguran, fr punerea n pericol a vieilor personalului i apoi
trebuie s evacueze locul ct de rapid este posibil.
8.6.3. Protecia impotriva atmosferelor nocive i riscurilor de explozie
Organizatia a prevazut msuri pentru evaluarea prezentei substanelor nocive i/sau potenial
explozive n atmosfera i pentru msurarea concentratiei acestor substane.
Astfel a fost documentat planul de raspuns in caz de explozii care stabileste masurile de raspuns,
pregatirea si implementarea operatiunilor in aceste tipuri de urgente.
La elaborarea planului s-au avut in vedere urmtoarele obiective:
a) controlul i limitarea efectelor incidentelor astfel nct s se minimizeze efectele i s se limiteze
daunele asupra sntii populaiei, mediului i proprietii;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 114/171

b) implementarea msurilor necesare pentru protejarea populaiei i mediului mpotriva efectelor


accidentelor majore;
c) informarea publicului i a serviciilor sau autoritilor implicate din zona ;
d) asigurarea refacerii ecologice i curarea zonei afectate n urma unui accident major.
n apropierea locului de tratare a fluidului de foraj n cazul folosirii de substane toxice sau corozive se
vor monta jeturi cu ap curent pentru a putea fi utilizate n caz de accident la neutralizarea substanei.
Pentru executarea probelor, filtrarea fluidului de foraj, se va asigera aer sau azot comprimat n
recipiente omologate,fiind interzis folosirea oxigenului comprimat.La manevrarea ,depozitarea i
utilizarea tuburilor de gaze comprimate se vor respecta prescripiile ISCIR.
Batalele sau habele ngropate vor fi mprejmuite pe ntreg perimetrul cu gard de srm de 1,5 m.
Att la sond ct i pe teritoriul staiei de noroaie se interzice accesul persoanelor care au asupra lor
igri,chibrituri etc. Fumatul i focul deschis fiind interzise. Lucru cu foc deschis este admis numai cu
permis de lucru cu foc.
Pentru prevenirea accidentelor cauzate de erupia sondelor,n legtur cu condiionarea fluidului de
foraj se va asigura prin personal instruit,controlul continuu al fluidului de foraj.
Echipamentul de protecie va fi cel prevzut de normativ purtarea lui fiind obligatorie.
n laboratoarele pentru noroi ,fixe sau mobile,vor fi admise numai persoane care lucreaz cu aceste
instalaii.
Toate aparatele din dotarea laboratorului acionate electric vor fi legate la centura de mpmntare.
Toate lucrrile de laborator trebuiesc executate de persoane care cunosc modul de desfurare a
reaciilor chimice.
Sticluele care conin substane toxice trebuie s fie etichetate.
La folosirea clorurei de calciu,care se prepar ca soluie concentrat n butoiul n care este ambalat,
este interzis atingerea butoiului cu mna ,din cauz c la dizolvare se produce cldur care poate
provoca arsuri.
La prepararea acidului clorhidric diluat se va proceda astfel:
- n haba n care se prepar se introduce pn la 2/3 din nlime ap
- Se introduce prin scurgere acidul clorhidric concentrat dintr-o poziie n care fumul s nu fie adus
de curenii de aer asupra celui care golete butoiul ,deoarece fumul irit mucoasele nazale.
De asemenea organizatia a documentat si aplica instructiunea IL-HSE-13 Mod de actiune in caz
de aparitie hidrogen sulfurat
Dac este detectat H2S n timpul operaiunilor de forare, vor fi iniiate briefinguri suplimentare la
instalaie pentru instruirea personalului i stabilirea modalitilor de aciune.
O atenie deosebit se va da fluidului de foraj deoarece din cauza solubilitii H 2S n fluidul de foraj
sistemele standard de monitorizare nu vor detecta prezena H 2S n aer, pn cnd nu vor fi concentraii
foarte mari n fluid. Este obligatorie verificarea prezenei H 2S n fluid de fiecare dat cnd este
verificat fluidul i ori de cte ori se suspecteaz prezea H 2S de ctre laborantul sau inginerul de fluid
de la instalaie.
Fiecare instalaie va fi dotat cu sistem de detectare a H 2S. Sistemul va fi fixat pe concentraia de 10
ppm ca alarm minim i 15 ppm ca alarm maxim.
Se vor face determinri la :
- linia de flux;
- la jgheab;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 115/171

- sita vibratoare:
- la batalele pentru fluid de foraj;
- la amortizoarele de pulsaii.
Unitile de detectare vor fi calibrate i verificate sptmnal i se vor consemna verificrile ntr-un
registru.
Se vor folosi minim dou detectoare de gaz pentru verificarea H2S.
Limita de prag maxim a H2S este de 10 ppm.
Imediat dup depistarea H2S se va restriciona munca n instalaie, restul personalului va fi direcionat
spre spaiile de adunare sau cazare.
Dup detectarea gazului se vor face verificri n spaiile slab ventilate, i cele aflate la nivelele
inferioare, cu instrumente portabile.
Cnd H2S este emanat de fluidul de foraj, returul trebuie s se fac prin separatorul de lichid gaz i
dac este necesar, prin manifoldul de presiune.
Este interzis punerea separatorului pe poziia de evacuare deoarece H2S este mai greu dect aerul
Organizatia ia in considerare toate msurile necesare pentru prevenirea apariiei i formrii
atmosferelor explozive. n interiorul zonelor care prezint riscuri de explozie, sunt luate toate msurile
pentru a impiedica aprinderea atmosferei explozive.
Organizatia a documentat un plan de prevenire a exploziilor, precizndu-se echipamentele i
msurile ce trebuie luate.

Mod de actiune in cazul aparitiei gazelor prin coloana sondei


Conducatorul de formatie :
-are obligatia de a anunta tot personalul care lucreaza in interiorul grupului social de starea Alarma de
gaze ;
- are obligatia de a marca cu placi avertizoare zona periclitata de gaze , iesirile din grupul social si
iesirile de sub puntea principala
-are obligatia de a aduce la indeplinire dispozitiile sefului de sonda privind tehnologia de lucru si
dispozitiile privind masurile de protectie ;
-raspunde impreuna cu seful de sonda de securitatea personalului din locurile de munca direct periclitate
de gazele de sonda ;
-are obligatia de a evacua din locurile periclitate de gaze intreg personalul care nu este necesar procesului
de productie si care nu are echipamentul de protectie corespunzator.
Lacatus instalatie :
-are obligatia de a se pune la dispozitia directa a sefului de formatie in vederea pornirii sau opririi
utilajului tehnologic , in functie de situatia existenta si de tehnologia adoptata ;
-are obligatia de a se retrage din zona periclitata la dispozitia sefului de schimb .
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 116/171

electrician
-are aceleasi obligatii ca lacatusul mecanic privind utilajele pe care le deserveste ;
-are obligatia de a pune in functiune si de a asigura functionarea la capacitatea maxima a sistemului de
ventilatie din locurile periclitate de gaze.

8.6.4. Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de emisie necontrolata de hidrocarburi


(eruptie)
Erupiile libere sunt cele mai grave accidente ce se pot produce n timpul operaiilor de foraj sau de
punere in producie a sondelor de iei i gaze.
Consecinele erupiilor libere sunt n general deosebit de grave, deoarece din cauza lor se pot produce:
- accidentarea personalului formaiei de foraj;
- avarii ale instalaiei de foraj sau de reparaii, sau distrugerea total a a instalaiilor sondei;
- abandonarea sondei;
- degradarea zcmntului ca o consecin a epuizrii pariale a energiei zcmntului n timpul
lucrrilor de salvare i oprire a erupiei;
- pentru efectuarea lucrrilor de oprire a erupiei libere sunt necesare multiple i complexe
cheltuieli materiale i de munc.
O erupie liber este posibil oricnd, n special n regiunile noi la traversarea formaiunilor eruptive
dac nu se iau din timp toate msurile de prevenire. In mod obligatoriu, este nevoie ca sonda s fie tubat
conform proiectului i echipat cu o instalaie de prevenire a erupiilor corespunztoare cu presiunea de
zcmnt ce se estimeaz ca posibil existente n formaiile care se vor strbate.
Manifestrile eruptive se produc n special din urmtoarele cauze principale:
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 117/171

- n timpul forajului nu se execut un control riguros al parametrilor calitativi ai fluidelor de foraj


i n special:
- a greutii specifice i a viscozitii;
- a prezenei gazelor n fluidele ieite din gaura de sond;
- a scurgerii fluidului din gaura de sond i n special a variaiei nivelului fluidului de
foraj din haba de circulaie;
- a pierderilor de fluide de foraj n formaiunile geologice deschise n procesul de foraj,
n prezena unor strate sub presiune.
- n timpul manevrelor pentru schimbarea sapelor, extragerea garniturii de prjini de foraj se
execut uneori cu:
- prjinile manonate din teren, ceea ce are ca efect pistonarea cu golirea parial de
fluid de foraj a puului sau numai reducerea presiunii exercitate pe strat;
- vitaza mare de extragere a garniturii mai ales la scule cu diametrul apropiat de diametrul
gurii de sond, prin fluide de foraj cu viscozitate ridicat, ceea ce produce aceleai
efecte de pistonare;
- neumplerea puului cu fluide de foraj, n timpul extragerii prjinilor la sonde n foraj sau
a evilor de extracie la sondele n probe de producie;
- In timpul introducerii sapei, nu se execut circulaiile programate pentru eliminarea dopurilor de
fluid gazeificat, viteza excesiv la introducerea sapei n gaura neconsolidat poate provoca fisurri n
formaiile cu gradientul de fisurare sczut, respectiv scderea presiunii hidrostatice i iniierea manifestrii
din alte strate, cu presiuni de zcmnt superioare
- oprirea ndelungat n cursul operaiunilor de spare sau pe durata marurilor pentru schimbarea
sapei, n timpul crora fluidul de foraj necirculat se poate gazeifica, micorndu-i treptat greutatea
specific;
Cnd se reia n aceste cazuri circulaia, dopul gazeificat n traiectul de suprafa se destinde i se
produce un simptom de erupie. Dac aceast manifestare nu este observat i combtut, presiunea
coloanei de fluid de foraj asupra stratului scade prin golirea puului i nlesnete i mai mult dezvoltarea
nceputului de erupie al foramiunilor deschise.
- nu se asigur un circuit complet al fluidului de foraj pentru evacuarea fluidului de la talp, sau
adncimea de circulaie unde s-a dispus efectuarea unei circulaii intermediare, fie la reluarea forajului sau
la naintarea extragerii garniturii nu aste corespunztoare.
Toate aceste cauze fac ca presiunea hidrostatic creat de coloana de fluid de foraj s scad sub
presiunea necesar i indicat de proiectul tehnic al sondei sau programul de spare.
Echipele de sondori foraj sunt obligate s urmreasc n permanen i n totalitate urmtoarele semne de
inceput de manifestare sonda :
- creterea nivelului la haba de circulaie;
- scderea greutii specifice a fluidului de foraj i creterea fondului de gaze n fluid;
- creetrea brusc a avansrii sapei;
- pierderea de circulaie a fluidului de foraj cu scderea nivelului de coloan;
- creterea viscozitii i spumarea fluidului de foraj;
- scderea presiunii de circulaie a fluidului de foraj;
- miros de gaze la gura puului i pe jgheaburile de circulaie;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 118/171

- n timpul extragerii garniturii sau evilor de extracie volumul de fluid care se pompeaz n gaura
de sond pentru umplere, este mai mic dect volumul dislocuit de garnitura de foraj sau evile de extracie
extrase i la nivelul la haba de circulaie nu scade corespunztor.
- debitarea putului cu sapa la zi.
In cazul cnd nu sunt observate aceste simptome de manifestri eruptive i nu se iau msuri potrivite,
se pot produce erupii libere, prin dezvoltarea presiunii de manifestare.
Orice manifestare de sond se combate mai uor n faza incipient, cnd aceasta nu dezvolt presiuni la
gura puului.
La cauzele artate mai sus se adaug nc mai muli factori agravani care fac ca o manifestare eruptiv
s se transforme intr-o erupie liber, dintre care amintim:
- instalaiile de prevenire a erupiilor, echipamentele de prevenire, coloanele i etanrile lor sunt
de construcie necorespunztoare;
- instalaii i echipamente de prevenire a erupiilor sunt incomplete;
- montaj necorespunztor al instalaiei de prevenire a erupiei sau improvizaii;
- armturi, fitinguri i garnituri introduse n instalaia de prevenire a erupiei care nu sunt
corespunztoare condiiilor de solicitare;
- instalaia de prevenire a erupiei i echipamentele sau dispozitivele sunt ntreinute
necorespunztor, din care cauz nu pot fi puse n funciune la timp i n bune condiii;
- manipularea greit sau ntrziat a instalaiei de prevenire a erupiei sau a echipamentelor;
- program de tubaj necorespunztor i cimentare pe interval insuficient ca nlime sau aficien
tehnologic;
- coloan uzat prin frecarea cu garnitura de foraj;
- dotarea cu dispozitive i echipamente incomplet, necorespunztoare cu perevederile tehnice.
Masuri de reducere riscuri
Dispozitivul de prevenire a exploziilor BOP si toate elementele care contribuie la prevenirea
exploziilor vor fi mentinute in perfecta stare de functionare si vor fi revizuite regulat.
Se va estima nivelul presiunii la locatia desemnata pentru localizarea putului.
In cazul unui risc major de scurgere de la gaz la suprafata (anomalie seismica existenta) se va alege o
alta locatie mai sigura pentru realizarea extractiei si se va reproiecta directia putului.
La puturile active vor fi scrise instructiuni care vor specifica actiunile ce vor fi luate in cazul cresterii
nivelului unui lichid in cadrul formatiunii.
Se va verifica daca noroiul contine H2S, daca se suspecteaza prezenta acestei substante.
In cazul detectarii H2S intr-o concentratie mai mare decat 10 ppm in aer, se vor lua toate masurile de
siguranta pentru a preveni accidentele.
Organizatia a elaborat si aplica Planul de interventie in caz de manifestare a sondei precum si
Planul de raspuns in caz de eruptie libera .
Mod de actiune in caz de manifestare a sondei:
Oricare membru al formatiei are obligatia de a anunta imediat sondorul sef si maistrul de schimb dupa
care avand incuviintarea unuia dintre ei , da alarma de eruptie ( se bate continu toaca instalata in sonda ,
timp de 1 2 minute ).
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 119/171

La auzirea semnalului de eruptie brigada tip a sondei formata din :


-

conducator de foraj ;
sondorul sef ;
ajutor sondor sef ;
podar 1 ;
podar 2 ;
sondor 1 ;
sondor 2 ;
sondor 3 ;

vor actiona astfel :


SITUATIA 1 : MANIFESTAREA SE PRODUCE IN TIMPUL FORAJULUI .
Maistrul de foraj :
1.
2.
3.
4.

opreste forajul ;
da ordin de ridicare a primului racord special deasupra mesei ;
da ordin de oprire a pompelor de noroi si observa putul ;
in functie de rezultatele observarii putului da comanda continua forajul sau toata lumea
la posturi ;
da comanda de deschidere a ventilului automat si de inchidere a prevenitorului VH daca
afluxul nu este puternic si starea gaurii necesita ulterior manevrarea garniturii . Se asigura ca
duzele sunt inchise . Daca afluxul este puternic se inchide bacul partial.
urmareste si noteaza evolutia in timp a presiunilor din spatiul inelar si din prajini ;
stabileste functie de lungimea bucatii pe care este inchis prevenitorul si de distanta pana la
bacul inchis , pe ce inaltime poate fi manevrata garnitura ;
trece prevenitorul VH pe presiune redusa ( daca este cazul ) si urmareste comportarea
acestuia daca se ia decizia de a manevra garnitura ;
in cazul particular al forajului pentru coloana de 20 da ordinul de deschidere a clapetului
diverterului si apoi de inchidere a prevenitorului VH.

5.

6.
7.
8.
9.

Sondorul sef :
1.
2.
3.
4.
5.

anunta telefonic pentru chemarea in sonda a sefului de sonda anuntand ce s-a intamplat ;
dupa oprirea forajului de catre maistrul de foraj , aduce primul racord special deasupra
mesei rotative ;
opreste pompele ;
dupa ce s-a asigurat impreuna cu maistrul de foraj ca prevenitorul VH este in regim de
presiune redusa , manevreaza garnitura de foraj pe distanta fixata , daca se primeste
comanda in acest sens;
preia obligatiile maistrului de foraj in lipsa acestuia ;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 120/171

Ajutor sondor sef :


1.

la pupitrul de comanda al prevenitorului VH , la ordinul maistrului de foraj , deschide


ventilul automat si inchide prevenitorul VH sau bacul partial dupa cum primeste dispozitie de
la maistrul de foraj ;
in cazul particular pentru forajul coloanei de 20 , inchide VH ul;
la ordinul maistrului de foraj si urmarind indicatiile acestuia , face manevrele de trecere a
prevenitorului VH in regim de presiune redusa , in vederea eventualei manevrari a garniturii .

2.
3.

Podarul 1 :
1.

in sala habelor de noroi si a pompelor urmareste evolutia nivelului la habe si a


caracteristicilor fluidului de foraj ( densitate, vascozitate ) inscriindu-le in registru ;
comunica anomaliile observate ( cresterea sau scaderea nivelului, scaderea densitatii ) , prin
telefon sondorului sef ;
face liniile necesare pentru ingreunare sau tratare fiind ajutat de mecanicul de pompe sau
ajutand laborantul de fluide .

2.
3.

Podarul 2 :
1.

face linia de tratare a fluidului de foraj prin degazor si asigura buna functionare a acestuia
in timpul folosirii ;
in cazul particular al forajului pentru coloana de 20 la ordinul maistrului de foraj ,
deschide clapetul diverterului ;
controleaza vizual prevenitoarele si citeste din 15 in 15 presiunile dintre coloane .
Rezultatul observatiilor si al citirilor il raporteaza maistrului de foraj ;
este ajutat de mecanicul de sonda care trebuie sa asigure bunul mers al degazorului pe
timpul cat podarul face citirile si observatiile de mai sus.

2.
3.
4.

Sondorul 1 :
1.

la comanda maistrului de foraj sau a sefului de echipa deschide duzele si claviatura


acestora ;
face in functie de necesitate , linia de iesire a noroiului din duze catre sitele vibratoare ;

2.

Sondorul 2 :
1.
2.

anunta imediat seful de sonda , dupa care revine pe podul sondei ;


preia sarcina oricarui membru al formatiei aflat in imposibilitatea de a actiona .

Sondorul 3 :
1.

la compartimentul sitelor vibratoare urmareste daca prevenitorul tine , observand


eventualelor scurgeri pe derivatie ;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

2.
3.
4.
5.

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 121/171

urmareste variatia debitului de circulatie prin duze ;


urmareste caracteristicile fluidului de foraj ce iese de la put , pe care le inscrie in
registru din 5 in 5 ;
urmareste caracteristicile fluidului de foraj ce iese din degazor , din 15 in 15 si le
inscrie in registru ;
este ajutat de mecanicul de sonda si de catre electricianul de serviciu .

Inginerul chimist sau laborantul fluide de foraj :


1.
2.
3.

se prezinta pe podul sondei , unde impreuna cu seful de sonda si maistrul de foraj ,


stabilesc caracteristicile fluidului de foraj impuse de manifestarea eruptiva ;
stabileste cu seful de sonda , tehnologia lichidarii manifestarii eruptive ;
coordoneaza lucrul echipei pentru tratarea fluidului de foraj .

Seful de sonda :
1.

pe podul sondei stabileste tehnologia de punere sub control a manifestarii eruptive .

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 122/171

SITUATIA 2 : MANIFESTAREA ERUPTIVA SE PRODUCE IN TIMPUL MANEVRELOR DE


EXTRAGERE - INTRODUCERE .
Conducatorul de formatie :
1.
2.

opreste manevra ;
urmareste derivatia si interiorul garniturii , stabilind daca se mai poate introduce . In cazul in
care se poate introduce , se va introduce cat mai mult posibil ( eventual pana la talpa ) ;
in cazul in care nu se mai poate introduce , se da ordin de montare a canalei Shaffer ( in
pozitie deschisa ) ;
dupa montarea canalei , se da ordin de inchidere a acesteia si de montare a tijei de foraj ;
actioneaza in functie de situatie ca in SITUATIA 1.

3.
4.
5.

Sondorul sef :
anunta telefonic pentru chemarea sefului de sonda specificand motivul ;
actioneaza pentru introducerea garniturii sau dupa caz pentru montarea canalei si a tijei de
foraj ;
manevreaza garnitura prin prevenitorul VH , daca se afla in teren si daca primeste dispozitie
in acest sens ;
preia sarcinile maistrului de foraj , in cazul lipsei acestuia de pe podul sondei .

1.

2.
3.
4.

Ajutor sondor sef :


1.
2.

participa la operatia de introducere ;


impreuna cu sondorii 1,2,3 cate doi la o toarta a canalei Shaffer, la ordinul maistrului de
foraj , monteaza aceasta cana si apoi tija de foraj ;
la ordinul maistrului de foraj inchide canaua Shaffer ;
actioneaza ca in SITUATIA 1.

3.
4.

Podarul 1 :
1.

daca s-a hotarat introducerea garniturii ramane la pod ;


daca s-a oprit manevra coboara pe podul sondei si apoi la sala habelor continund sa
actioneze ca in SITUATIA 1;
daca s-a hotarat actionarea imediata , coboara in sala habelor , da drumul la ventilatie ,
procedand in continuare ca in SITUATIA 1 .

2.
3.

Podarul 2 :
1.
2.

daca se afla la pod , si s-a hotarat introducerea garniturii de foraj ramane pentru a-l ajuta
si dubla pe podarul 1 . In acest caz daca se afla pe podul sondei urca la pod ;
coboara inaintea podarului 1 pentru a actiona ca in SITUATIA 1;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

3.

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 123/171

daca s-a hotarat actionarea imediata , anunta mai intai seful de sonda , apoi actioneaza ca
in SITUATIA 1.

Sondorul 1 :
1.
2.

lucreaza pentru introducerea garniturii de foraj ;


la ordinul maistrului de foraj , impreuna cu ceilalti actioneaza pentru montarea canalei
Shaffer si a tijei de foraj , continund apoi ca in SITUATIA 1 .
Sondorul 2 :
1.

daca s-a hotarat introducerea garniturii de foraj , anunta seful de sonda , apoi participa la
manevra ;
la ordinul maistrului de foraj , impreuna cu ceilalti actioneaza pentru montarea canalei
Shaffer si a tijei de foraj , continund apoi ca in SITUATIA 1;
preia sarcina oricarui membru al formatiei in imposibilitatea de a actiona .

2.
3.

Sondorul 3 :
1.
2.
3.

daca s-a hotarat introducerea garniturii de foraj ,apoi participa la manevra ;


la ordinul maistrului de foraj , impreuna cu ceilalti actioneaza pentru montarea
canalei Shaffer si a tijei de foraj , continund apoi ca in SITUATIA 1 ;
in compartimentul sitelor vibratoare da drumul la ventilatie si apoi procedeaza ca in
SITUATIA 1 .

Inginerul chimist sau laborantul de serviciu fluide foraj , actioneaza ca in SITUATIA 1 .


Seful de sonda :
1.

pe podul sondei stabileste tehnologia de combatere a manifestarii eruptive.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 124/171

SITUATIA 3: MANIFESTAREA ERUPTIVA SE PRODUCE CAND GARNITURA SE AFLA LA ZI .

se incearca introducerea garniturii de foraj numai prjinile goale cat mai jos posibil ,
procedandu-se apoi ca in SITUATIA 2 ;
in cazul cand acest lucru nu mai este posibil , maistrul de foraj sau seful de echipa , vor da
comanda de inchidere a prevenitorului orizontal , cu inchidere totala .

1.

2.

Pentru usurarea lucrului , in cazul manifestarilor eruptive se vor lua urmatoarele masuri :
1.
2.
3.
4.

prjinile si prajinile grele nu vor fi stocate la deget pe acelasi scaun;


in cazul garniturilor combinate , canaua Shaffer va avea alaturi reductii de legatura necesare
oricarui tip de filet existent in garnitura ;
brigata de foraj va fi instruita ca in cazul de imposibilitate de actionare a prevenitorului de la
panoul de comanda din sonda , sa actioneze de la celalat panoul de comanda;
in cazul in care din diferite motive , una din persoanele echipei lipseste la intrarea in schimb ,
maistrul de foraj sau seful de echipa , sunt obligati sa faca redistribuirea sarcinilor ce rezulta
din prezentul rol de eruptie , pe persoanele existente .

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 125/171

8.6.5. Cai i iesiri de urgenta


Cile i ieirile de urgenta trebuie sa fie libere i sa conduc n modul cel mai direct spre exterior
sau ntr-o zona de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.
n caz de pericol, lucrtorii trebuie sa poat evacua rapid i n condiii de securitate maxima toate
locurile de munca.
La fiecare locatie este documentat planul de evacuare in situatie de urgenta iar acesta este afisat in
locurile stabilite pentru a fi cunoscut de lucratori.
n apropierea imediata a portilor destinate n special traficului de vehicule, dac acestea nu sunt sigure
pentru pietoni, trebuie sa existe usi sau pori destinate acestora care sa fie semnalizate vizibil i degajate n
permanenta.
Uile i porile mecanice trebuie sa funcioneze fr sa prezinte un pericol de accidentare pentru
lucrtori.
Cile de circulaie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile i rampele de ncrcare, trebuie sa fie
amplasate astfel nct pietonii sau vehiculele sa le poat utiliza uor, n deplina securitate i n
conformitate cu destinaia lor, iar lucrtorii aflai n vecintatea acestor cai de circulaie sa nu fie
amenintati de niciun pericol.
Traseul cilor de circulaie i acces trebuie sa fie semnalizat clar pentru a asigura protecia lucrtorilor.
8.6.6. Lucrul la inaltime
Locurile de munca din zone periculoase n care, datorit naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere
a lucrtorilor i a obiectelor, sunt semnalizate conform specificatiilor legale si sunt prevzute cu
dispozitive care sa mpiedice intrarea n zona a lucrtorilor neautorizati.
De asemenea sunt luate msuri adecvate de protecie a lucrtorilor autorizai sa intre n zonele periculoase.
Organizatia a elaborat instructiunea IL-HSE-15 Lucrul la inaltime
ncadrarea i repartizarea lucrrilor pentru lucru la nlime se fac pe baza avizului medical eliberat
n urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile i capacitile neuropsihice necesare
lucrului la nlime.
Lucrtorii vor fi admii pentru lucrri la nlime numai dac au viza medical cu meniunea
expres apt pentru lucrul la nlime, meniune ce va fi nscris n fia individual de instructaj.
Persoanele sub 18 ani i cei care au depit vrsta de 55 ani nu vor fi admii pentru lucrul la
nlime.
Pentru executarea lucrrilor la nlime, n orice domeniu de activitate, trebuie s se in seama de
urmtoarele trei principii general-valabile i obligatorii:
1. Organizarea tehnologic prealabil a lucrrilor de nlime prin realizarea tuturor condiiilor de
asigurare colective, n funciune de specificul locului de munc, pentru toat durata de desfurare a
lucrrilor.
2. Dotarea cu echipament individual de protecie n conformitate cu condiiile concrete ale locului
de munc, astfel s fie asigurat securitatea executantului.
3. Obligativitatea instruirii, antrenrii i a utilizrii dotrilor colective i individuale,
corespunztoare riscurilor locului de munc i a lucrrilor respective.
A) Organizarea locului de munc
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 126/171

Lucrul la nlime este permis numai dac locul de munc a fost amenajat i dotat din p.d.v. tehnic
i organizatoric astfel nct s previn cderea de la nlime a lucrtorilor.
n cazul tehnologiilor i al lucrrilor cu caracter de unicat, proiectul tehnic de amenajare a lucrului
la nlime va fi aprobat de ctre organele abilitate din domeniul securitii muncii (responsabilul cu
S.S.M. al persoanei juridice sau de ctre I.T.M.).
Accesul la i de la locurile de munc amplasate la nlime trebuie asigurat mpotriva cderilor.
Lucrul la nlime trebuie s se desfoare numai sub supraveghere.n funcie de complexitatea
lucrrilor i a gradului de periculozitate existent, persoana desemnat pentru supraveghere este
conductorul locului de munc sau conductorul lucrrilor respective sau alt persoan desemnat,
echivalent ca funcie.
Dac n timpul lucrului la nlime se produc n mod neateptat emanaii nocive, lucrrile trebuie
oprite imediat, iar lucrtorii trebuie evacuai.
Locurile de munc amplasate la nlime i cile de acces la i de la aceste locuri de munc, trebuie
marcate i semnalizate atat ziua ct i noaptea. Din zona de siguran, se vor evacua i proteja
echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele cderi de obiecte.
Mijloace colective de protecie(schele, eafodaje, cintre, podine de lucru)
Podinele de lucru(auxiliare)
-lemnul din care se confecioneaz trebuie s corespund proiectului;
-cele confecionate din metal se va folosi tabl expandat sau nervurat;
-suprafaa trebuie s fie continu;
-rosturile ntre panouri sau dulapuri nu trebuie s fie mai mari de 10mm
-pe suprafa podinelor n pant sau curb se fixeaz ipci mpotriva alunecrii la distane de 300-400mm.
-aezarea podinei pe reazeme trebuie fcut astfel nct s fie exclus posibilitatea deplasrii sau
alunecrii;
-se interzice aezarea podinei n consol;
-urcarea i coborrea de pe podinele de lucru trebuie s se fac numai pe rampe i scri de acces executate
conform prescripiilor tehnice. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent, fr a se alerga i a se produce
balansuri i ocuri.
RAMPE DE ACCES I SCRI REZEMATE
Pentru a se evita deplasri longitudinale i transversale, rampele de acces trebuie fixate pe reazeme
speciale.
n cazul n care rampele de acces trec peste goluri trebuie prevzute obligatoriu cu balustrade
solide pe ambele pri.
Este interzis blocarea rampelor de acces cu materiale de construcii sau alte obiercte.
Scrile rezemate trebuie s fie rezistente i uoare.Pentru cele executate din lemn, se va utiliza
lemn uscat cu fibre drepte i fr defecte.
Lungimea total a scrii trebuie stabilit astfel nct s dea posibilitatea lucrtorului s lucreze
stnd pe o treapt care se afl la o distan de cel puin 1 m de captul superior al scrii.
Picioarele scrii trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scrilor i cderea lucrtorului.
n cazul n care condiiile de lucru permit fixarea scrii sus, atunci se fixeaz crlige la capetele
superioare ale ramelor longitudinale.
Pentru ca scara s nu alunece, capetele inferioare pe ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz
la caz, cu saboi metalici cu capete ascuite sau cu saboi de cauciuc.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 127/171

Scrile duble trebuie prevzute cu lan care s nu permit desfacerea.


Cnd se lucreaz la o nlime mai mare de 2m, in locurile cu circulaie intens sau pardoseli
alunectoare, la baza scrii trebuie s stea un lucrtor care va asigura stabilitatea scrii.
B)Dotarea cu echipament individual de protecie (EIP)
EIP se va stabili i se va acorda conform Normativului intern de acordare a EIP i EIL
Este interzis utilizarea EIP care nu sunt certificate conform standardelor i normativelor n
vigoare.
Lucrtorii sunt obligai s foloseasc echipamentul individual de protecie pe timpul
lucrului precum i la accesul la i de la locul de munc i s-l pstreze n condiii bune de utilizare.
ALEGEREA EIP TREBUIE FCUT LUND N CONSIDERAIE, N MOD
OBLIGATORIU, SITUAIA DE LUCRU LA NLIME, ECHIVALENT CU UNA DIN
CELE TREI SITUAII N CARE EIP ARE ROLUL DE:
a) poziionarea lucrtorului n timpul lucrului;
b) limitarea deplasrii lucrtorului n direcia sursei de accidentare prin cdere
c) poziionarea i suspendarea lucrtorului n timpul lucrului
Utilizarea EIP
Este interzis utilizarea EIP importate dac acestea nu sunt certificate din p.d.v. al protectiei muncii.
Tipurile de centuri funcie de activitate sunt:
-centur de siguran pentru constructori i montatori;
-centur de siguran pentru muncitorii de la cariere;
-centur de siguran pentru muncitorii telecomunicaii;
Este interzis nlocuirea de ctre utilizator a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP,
defecte precum i repararea acestora.
Utilizarea EIP s se fac conform instruciunilor de utilizare.
Conductorii locului de munc sunt obligai s completeze instruciunile de utilizare a EIP cu
prevederile ce se impun datorit caracteristicilor concrete ale fiecrui loc de munc.
Indiferent de domeniul de activitate i de tipul EIP, locul de ancorare trebuie astfel ales nct zona
de prindere a lucrtorului de acesta s fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului
Frnghiile de siguran trebuie s aib o lungime maxim desfurat de 2m.
Utilizarea EIP ca sistem pentru poziionarea lucrtorului n timpul lucrului la nlime.
Dac pe stlpul pe care se lucreaz exist un element fixat rigid, este obligatoriu ca frnghia de
siguran s fie petrecut astfel ca ea s nconjoare stlpul deasupra acestui element fixat rigid.
n lipsa unui element rigid pe stlp EIP trebuie completat cu o a doua frnghie de siguran ns pe
frnghia de acces prin intermediul unui opritor de cdere alunector
Utilizarea EIP ca sistem pentru limitarea deplasrii lucrtorului n direcia sursei de
accidentare prin cdere la nlime.
n cazul n care configuraia locului de munc prezint o zon n care pericolul cderii n gol se
poate manifesta prin intrarea lucrtorului n aceast zon, este obligatoriu purtarea EIP ca sistem pentru
limitarea deplasrii
Utilizarea EIP este permis numai prin prinderea sigur de un loc de ancorare.
Se va asigura acela grad de securitate pe toat lungimea traseului de prindere a EIP.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 128/171

n cazul n care configuraia locului de munc nu permite eliminarea pericolului de cdere n gol a
lucrtorului, EIP trebuie sa aib n sistemul de limitare al deplasrii un absorbator de energie sau opritor
de cdere.
Utilizarea EIP ca sistem pentru poziionarea i suspendarea lucrtorului n timpul lucrului
la nlime.
Lucrul la nlime pe o suprafa nclinat este permis dac EIP este compus din centura scaun cu
bretele pentru umr i picioare, frnghie de acces, utilizat ca loc de ancorare mobil i cobortor manual.
Pentru lucrul pe suprafee nclinate sau f. nclinate este obligatoriu ca reglarea EIP, att pentru
acces ct i pentru lucru, s se fac astfel nct n cazul pierderii contactului cu suprafaa respectiv,
lucrtorul s nu cad mai mult de 0,5m.
Utilizarea EIP ca sistem pentru oprirea cderii de la nlime.
EIP ca sistem de oprire a cderii de la nlime trebuie s aib centur prevzut cu bretele pentru umr,
picior i ezut.
Frnghia de siguran se prinde fie de centura propriu-zis, fie de bretele de umr de pe spatele
lucrtorului i de locul de ancorare.
Mecanismul sistemului de oprire se reglez la o cdere de maximum 0,5m.
CASCA DE PROTECIE
Pentru lucrul la nlime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea ctii de
protecie.Persoanele care coordoneaz, controleaz i ndrum activitatea vor purta obligatoriu casc de
protecie atunci cnd i desfoar activitatea n condiiile lucrului la nlime.
Dac se lucrez la nivele superioare, dar nu pe verticala locului de munc amplasat la nlime
mic, se va asigura un spaiu lateral, stnga-dreapta i se va puta casc de protecie.
La locurile de munc cu temperaturi sczute, casca se va purta peste un capion.
CENTURA DE SIGURAN
Purtarea centuri este obligatorie ,dac msurile integrate de amenajare i dotare a locurilor de
munc nu elimin pericolul cderii n gol.
Centura trebuie folosit fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protecie prin
suspendarea mpotriva cderii n gol, fie ca mijloc de oprire a accesului ntr-o zon periculoas.
Lucrtorul trebuie s foloseasc centura de siguran i accesoriile lor numai n cadrul lucrului ,
iar la terminare s le predea conductorului locului de munc.
C) Manipulare transport depozitare
Pentru efectuarea operaiilor de manipulare, transport i depozitare, n condiiile lucrului la
nlime trebuie numit un conductor al locului de munc, care conduce operaiile, stabilete msurile de
securitate, i supravegheaz permanet desfurarea acestei muncii privind manipularea, transportul prin
purtare i cu mijloace mecanizate i depozitarea materialelor.
Este interzis accesul persoanelor care nu au atribuie legat de acest activitate la locul de
manipulare a materialelor.
Grinzile i planele nclinate trebuie:
-s fie rezistente astfel nct ca arcuirea sub sarcina manipulat s nu fie vizibil:
-s fie prevzute cu dispozitive de prindere i fixare sigur, fiind interzis orice deplasare a lor n
timpul lucrului.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 129/171

Pentru manipularea materialelor tip eav, cherestea, etc. trebuie ntocmite instruciuni de
securitate a muncii proprii, n funcie de condiiile concrete i de configuraia locurilor de munc
amplasate la nlime. Aceste manipulri se vor efectua numai sub supravegherea conductorului locului
de munc.
D) INSTALAII, DISPOZITIVE I SCULE PENTRU LUCRUL LA NLIME
Utilizarea instalaiilor, dispozitivelor i sculelor pentru lucrul la inaltime este permis numai dac
instruciunile de lucru i de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la condiiile concrete ale locului
de munc.
Conductorul locului de munc trebuie s verifice zilnic integritatea i starea de funcionare a
instalaiilor, dispozitivelor i sculelor folosite pentru lucrul la inaltime
Lucrtorii trebuie instruii i verificai cu privire la modul de utilizare a instalaiilor, disp. ,etc.
SCRI, AUTOSCRI, AUTOTELESCOAPE
Utilizarea scrilor din lemn este permis la o sarcin maxim de 1,5 kN (masa de 150 kg) i numai de
ctre un singur lucrtor.
Lungimea maxim a unei scri din lemn cu trepte late nu trebuie s depeasc 5m, dac este
folosit ca suport al locului de munc pentru lucrtor.
Se interzice utilizarea scrilor prelungite prin legare provizorie.
Se interzice utilizarea scrilor care au trepte lips sau reparate provizoriu.
Lucrtorul care utilizeaz scara trebuie s aib nclminte corespunztoare pentru a preveni
alunecarea.
Este interzis executarea lucrrilor de pe scri extensibile-pe aceste scri se urc sau coboar de pe
stlpi.
Conductorul locului de munc verific integritatea scrii.
Este interzis ca pe scara extensibil s se urce mai mult de un lucrtor.
Trecerea de pe scara extensibil pe platforma de munc este permis numai dup ce lucrtorul a
trecut cel de al doilea cordon pe dup stlp deasupra platformei.
Scrile pe pneuri se vor utiliza conform instruciunilor utilizatorului.
nainte de ridicare, scrile mecanice pe pneuri trebuie s fie verificate i calate pe un teren plan,
compact.
Este interzis utilizarea scrilor mecanice la inlimea maxim, dac vrful scrii nu este rezemat.
Este interzis deplasarea scrilor mecanice atunci cnd pe ele se afl lucrtori.
Este interzis intinderea de conductoare i ridicarea de greuti cu ajutorul scrilor.
n coul, nacela sau platforma utilajului este permis prezena a cel mult doi lucrtori.
Manevrantul utilajului, desemnat trebuie s supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv i
s asigure masuri mpotriva deplasrii accidentale.
Toate manevrele sau deplasrile utilajului trebuie efectuate numai la comanda conductorului
locului de munc, comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizri stabilit anterior.
Este interzis lucrul pe autoscri, autotelescoape sau autoplatforme pe terenuri a cror nclinare este
mai mare de 100 fa de planul orizontal.
Este interzis solicitarea laterel a coului, nacelei sau platformei utilajului.
Deplasarea utilajului de la punctul de lucru la altul este permis numai dup coborrea coului,
nacelei sau platformei de lucru.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 130/171

LUCRUL LA NLIME UTILIZND TEHNOLOGIA ALPINISMULUI UTILITAR


Lucrul la nlime trebuie efectuat cu ajutorul alpinismului utilitar (AU), numai n situaiile de
lucru n care toate celelalte tehnologii de lucru la nlime nu se pot adapta din motive de siguran a
lucrtorilor.
PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND LUCRUL LA NLIME
Indiferent de domeniul de activitate, amenajrile dotrile locului de munc amplasat la nlime
trebuie realizate obligatoriu dup un proiect tehnic aprobat de organul de specialitate(ex.comisia CTE) al
executantului de ctre beneficiar.
MIJLOACE COLECTIVE DE PROTECIE
Platforma de lucru trebuie prevzut cu balustrade pe cele trei laturi exterioare, formate din minim
dou elemente paralele dintre care primul montat la 1m de suprafaa platformei prinse de bare verticale
prevzute la distane maxime de 1,5 m.La barele verticale bordurile se monteaz la nivelul suprafeei
platformei n supori speciali prevzui n acest scop.Balustrada trebuie s reziste la o for orizontal de
80 daN aplicat la jumtatea distanei dintre dou bare verticale sau la o for de 50 daN aplicat n acela
punct fr ca sgeata s depeasc 30 mm.
Este interzisa nclinarea scrilor peste 600. ntre 600-800 nclinare, trebuie folosite scri fixe, cu
balustrade, iar peste 800 nclinare, scrile fixe trebuie prevzute cu aprtori tip colivie i cu ntreruperi
pentru odihn la maximum 4 m.
Att la scrile de lemn fixe, ct i la cele portative, treptele trebuie ncastrate n ramele
longitudinale i dotate cu prag de minim 2 cm.
Rampele de urcare trebuie montate cu o nclinare de cel mult 1:3, iar la fiecare 30-40 cm, trebuie
btute ipci transversale cu o seciune de 4x6 cm2, pe toat limea rampei.
Rampele de acces pentru executarea lucrrilor pe acoperiuri, luminatoare etc., trebuie s aib o
lime minim de 0,6 m, fiind necesare msuri speciale mpotriva alunecrii.
Scrile rezemate pe perete trebuie s aib limea treptei inferioare de cel puin 50 cm, pentru
realizarea unei stabiliti.
Podinele trebuie dimensionate la sarcina maxim dat de greutatea lucrtorilor care lucreaz pe ele
i a materialelor folosite n timpul lucrului.
Rampele de acces pentru circulaia lucrtorilor trebuie confecionate numai din panouri bine legate
ntre ele, cu o lime de cel puin 1m, dac se circul ntr-un singur sens i de cel puin 1,5m, dac se
circul n ambele sensuri.
Grosimea dulapurilor din care se confecioneaz podina trebuie s fie de cel puin 6 cm, iar n
cazul n care se transport materiale grele, grosimea trebuie s fie determinat prin calcul.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 131/171

8.6.7. Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de demontare, transport si montare


instalatie de foraj
Lucrarile de montare si echipare a masinilor sunt realizate numai pe baza proiectului de montare si
a programului de lucru realizat de catre personalul departamentului energetic si mecanic. Acest program
va contine obligatoriu si masurile de HSE.
La executarea lucrarilor (despadurire, nivelarea terenului, sapare, pregatirea fndatiei pentru montarea
echipamentului) se va folosi personalul calificat pentru acest tip de activitati.
Personalul trebuie sa poarte echipament de protectie individual.
La montarea si demontarea schelei piramidale si a trepiedelor seful echipei va prezenta si va inregistra
la inceputul fiecarei zile de lucru o scurta informare despre operatiunile ce vor fi facute si despre
riscurile de accidentare
Montarea schelelor va fi realizata sub supravegherea permanenta a sefului echipei, care va organiza
lucrarile la inaltime si respctarea ordinii montarii.
Lucratorii de la montarea schelelor vor fi asigurati impotriva caderii de folosirea obligatorie a centurii
de siguranta.
Pentru manevrarea materialelor, uneltelor si a altor elemente care sunt manipulate in interiorul
schelelor se vor folosi numai lucratori autorizati pentru ridicarea greutatilor.
Montarea ntregii instalaii de foraj (inclusiv anexe) trebuie fcut n conformitate cu schema de amplasare
a utilajelor, prevzut n proiectul sondei pus la dispoziie de beneficiar i cu instruciunile pentru montaj
coninute n cartea tehnic elaborat de uzine constructoare pentru fiecare tip de instalaie.
Inainte de nceperea lucrarilor de montaj se verific buna stare a sculelor i dispozitivelor folosite:
chei, cabluri, scripei, frnghi, echipament de protecie.
Organizatia a documentat si aplica procedura tehnica PT-F-01 Efecuarea lucrarilor de montare si
demontare a instalatiilor de foraj si a anexelor si instructiunile IL-HSE-06 Montarea echipamentelor,
utilajelor si sculelor in instalatiile de foraj, IL-HSE-07Montaj troliu de foraj, IL-HSE-08 Montaj turle
piramidale si masturi si IL-HSE-09 Montare dispozitive de siguranta.
La nceputul montajului fiecrui component al instalaiei (geamblac ,macara, mas rotativ, troliu,
pompe) personalul va fi instruit cu privire la operaiunile pe care le are de executat ,insistndu se
asupra ordinii de montaj i a msurilor de prevenire a accidentelor de munc.
Toate echipamentele i utilajele componente ale instalaiei de foraj vor fi n prealabil revizuite,centrate
i fixate pe fundaii sau suprastructuri .
Este obligatorie asigurarea cilor de acces ntre agregate ,utilaje i alte dotri ale instalaiei de
forajj,prevzute cu platforme,podee ,scri balustrade care s permit circulaia personalului fr
pericol de accidentare.
La proiectarea i executarea fundaiilor utilajelor se va asigura distan de minimum 0,80 m ntre
gabaritul funcional al acestora i pereii sau elementele construciei atunci cnd pe acest interval se
circul.
Tabloul aparatelor de msur i control pentru motoare i celelalte agregate prevzute cu asemenea
dispozitive va fi montat la loc vizibil i uor accesibil.
Este obligatoriu montajul tuturor dispozitivelor de protecie i siguran prevzute de proiectant i
uzinele constructoare.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 132/171

Se va asigura ca toate instalaiile de foraj acionate electric s fie dotate cu ntreruptoar electrice
pentru decuplarea motoarelor electrice de acionare a troliului n caz de necesitate.
n cazul sistemelor de acionare hidraulic a utilajelor,amplasarea conductelor de presiune nfiletate se
va efectua utilizndu se miniu de plumb sau paste speciale pentru asigurarea etaneitii nfiletrilor.
Este interzis folosirea n acest scop a fibrelor celulozice,azbest.
La instalaiile cu motoare diesel ,operaiunile de pregtire i punere n funciune a acestora se va
executa n conformitate cu prescripiile uzinei constructoare.nainte de a porni motoarele se va verifica
cuplarea comenzilor de acionare. Se interzice:
- nclzirea motoarelor ce jet de abur sau foc deschis
- folosirea benzinei sau acetilenei n aspiraia motoarelor
- alimentarea cu curent electric a electromotorului de pornire cu cablu inut n mn de muncitor.
- cuplarea pinionului electromotorului de pornire folosind prghie metalic sau leviere.
- pornirea motorului fr dispozitive antiscntei i fr a fi finalizat montajul eapamentelor potrivit
prescripiilor proiectantului.
Pornirea agregatelor de for i oprirea lor se va executa n exclusivitate de personal calificat.
Executarea unor intervenii n instalaiile n micare vor fi permise numai dup oprirea agregatelor i
blocarea comenzilor de pornire,respectiv cuplare.
Troliul de foraj va fi amplasat conform proiectului . Ridicarea i coborrea n i din turl se execut
potrivit instruciunilor uzinei constructoare pentru fiecare tip de instalaie, pe plan nclinat rezistent i
stabil.
La instalaiile de foraj cu turl piramidal, troliul va fi ridicat cu sistemul macara geamblac al
instalaiei, manevrarea lui efectunduse cu tractoare cu cabestan.
nainte de montaj troliul va fi bine verificat de personal calificat. Se interzice folosirea troliilor fr
revizie complet anterioar.
Toate bolurile i articulaiile de comand vor fi asigurate obligatoriu cu plinuri sau sigurane contra
ieirii lor din loca
Se va face o bun centrare a troliului pentru a evita uzura prematur a cablului i a transmisiilor.
Operaiile de ridicare, coborre a troliilor se efectueaz cu cablu avnd diametrul de 28 32 mm
verificat n prealabil, fiind interzis folosirea cablurilor ndite.
Scoaterea i introducerea tobei troliului n locaul ei se va realiza cu vinciurile, troliu de mn sau
automacara de capacitate corespunztoare.
Instalaiile de foraj la care se lucreaz cu sfoara mosorului vor fi prevzute cu sisteme de frnare
rapide.
Mosorul va fi fr asperiti, fr anuri de uzur i va fi prevzut cu separatori de cute care vor fi
fixai la o distan de maximum 6 mm fa de mosor.
Troliul pneumatic pentru manevrarea sarcinilor va fi plasat astfel nct operatorul s poat fi vzut de
la pupitru de comand i s poat avea vizibilitate la gura puului, podul sondorului podar i rampa
sondei.
Orice deficien avarie sau situaie periculoas care amenin desfurarea normal a activitii la
sond va fi anunat imediat conductorului ierarhic superior.
Dup producerea avariei programul de lucru va fi nsoit de msuri suplimentare de protecie a muncii
potrivit fiecrui caz n parte.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 133/171

nainte de nceperea manevrelor de degajare a garniturii de foraj prinse la pu se va verifica


funcionarea indicatorului de greutate precum i controlul vizual al turlei i ntregului sistem de
manevr.
Dac pentru degajarea garniturii de foraj se practic torsionarea ei cu ajutorul masei rotative,se va
verifica fixarea masei rotative i a aprtorilor lanului de transmisie sau a axului cardanic.
n timpul torsionrii personalul va staiona n afara turlei,cu excepia conductorului operaiei i a
sondorului ef.
n situaiile cnd se utilizeaz concomitent prjini cu nurubare stnga i dreapta sau se utilizeaz
presele hidraulice pentru instrumentaie sunt obligatorii verificarea i consolidarea substructurii turlei.
La utilizarea preselor hidraulice pentru degajarea garniturii de foraj se vor respecta urmtoarele
msuri:
- Pompa de acionare a presei va fi montat n afara turlei.
- Preselr vor fi amplasate la acelai nivel pe suprafa plan,orizontal sau vertical.
- n timpul acionrii cu presele cilindrii acestora vor fi ancorai.
- Dup fixarea preselor ,elevatorul va fi deschis i ridicat deasupra ultimei buci a garniturii.
- Cursa pistonului nu va depi din lungimea sa.
- Nu se admit nici un fel de improvizaii sau adausuri ntre partea superioar a pistoanelor presei i
broasc sau arnierele fixate pe materialul tubular de la pu.
Este interzis operaia de slbire a pistoanelor presei prin tragerea garniturii cu macaraua.Pentru
coborrea pistoanelor se va proceda la evacuarea treptat a lichidului ,fiind interzis deschiderea
rapid i total a robinetului de eliminare a presiunii.
Slbirea filetului i deurubarea garniturii prinse la pu se vor executa cu cleti mecanizai cu acionare
hidraulic sau cu masa rotativ. Este interzis efectuarea acestor operaii cu cleti de mn. n timpul
executrii operaiunilor personalul va fi ndeprtat din sond.
8.6.8. Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de foraj
La executarea lucrarilor de foraj se va folosi numai personal cu calitati profesionale adecvate,
aptitudini normale, experienta si capacitate psihica, folosind numai echipaje complete pentru foraj si
instalare;
Conducatorul de formatie isi va instrui subordonatii cu privire la regulile HSE si va testa echipa pentru
a se asigura ca vor rezolva corect sarcinile fara pericole de accidente;
Se va incepe activitatea pe platforma de foraj numai dupa aprobarea obtinuta de la comisia de receptie,
care va specifica intr-o minuta ca au fost indeplinite toate conditiile pentru exploatarea platformei in
conditii de siguranta maxima;
In foraj, mediul de lucru este influentat de conditiile atmosferice, dar si de zgomote si vibratii rezultate
in timpul operatiunilor de foraj. Personalul de la locul de munca isi va lua toate masurile pentru a
asigura un mediu de lucru care sa nu diminueze capacitatea de lucru a lucratorilor de la foraj;
Accesul persoanelor straine este interzis la puturile active. Accesul este permis numai cu aprobarea
responsabilului cu masinile/uneltele;

8.6.9. Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de montare si reparare a


echipamentului electric
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 134/171

Sunt obligatorii: trainingul, testarea si autorizarea personalului care intervine la masinile electrice
Este interzisa orice interventie la masinile electrice cu personal neautorizat.
Este obligatorie purtarea echipamentuluide protectie care a fost verificat anterior in conformitate cu
legile in vigoare.
Se vor mentine in stare buna de functionare toate dispozitivele de semnalizare si protectie.
Este interzisa realizarea de lucrari sub tensiune, exceptand masurarea tensiunii si verificarea fazelor.
In zone cu pericol de explozie, masinile electrice vor fi de tip anti-explozibil.
Organizatia a documentat si aplica procedurile tehnice PT-F-02 Montare-demontare instalatie de
forta pentru instalatia de foraj , PT-F-20 Mentenanta utilajelor mecanice si electrice precum si
instructiunile IL-HSE-05 Lucrul cu cofrete si tablouri electrice,
Inainte de racordarea motoarelor utilajelor se va verifica tipul de conexiune (stea sau triunghi) a
motorului respectiv.
Conductoarele cablului de alimentare vor fi conectate la bornele motorului cu papuci sau ochiuri.
In cazul conductoarelor din cupru ochiurile se vor cositori.
La motoarele montate pe glisiere, conductele sau cablurile de alimentare vor fi introduse n
tuburi flexibile care vor fi fixate cu un capt n tubul rigid de protecie al cablurilor, iar cu cellalt, n
cutia de borne a motorului, lungimea tuburilor flexibile trebuind s asigure deplasarea motorului pe tot
lungimea glisierei.
Dup realizarea legturii la bornele motorului, se va face reglarea releului termic la valoarea
curentului nominal, conform 17-87. Se vor verifica fuzibilele siguranelor circuitului respectiv.
In zona clasificat se va verifica dac motorul, cutia de comand i ampermetrul (unde este cazul)
sunt construite cu protecie corespunztoare zonei respective. Se vor utiliza numai echipamente
electrice omologate pentru funcionarea n zone cu pericol de explozie.
Echipamentele electrice vor fi utilizate numai respectndu-se caracteristicele
nominale de utilizare pentru care au fost construite (tensiune, frecven, protecie climatic, etc.).
Zilnic nainte de nceperea lucrului fiecare electrician va verifica dac sculele i echipamentul de
protecie sunt n stare bun i nu prezint deteriorri.
Lucrrile de reparaie i revizie la tablouri i bare colectoare se vor executa numai dup deconectarea
de la sursa de alimentare electric, aplicnduse pe cheile i butoanele de comand respective, pe
ntreruptorii cu prghie, pe dispozitivele de acionare a separatorilor de, precum i n toate punctele
unde s-ar putea alimenta cu curent electric punctul de lucru, tblie indicatoare de securitate NU
CUPLAI , SE LUCREAZ.
n timpul lucrului la tablouri electrice de distribuie, posturi de transformatoare, bare colectoare i
maini electrice se vor purta n mod obligatoriu nclminte i mnui electroizolante, iar capul va fi
acoperit cu casc de protecie pentru ca prul s nu ating instalaiile electrice.
La nlocuirea siguranelor, manevrarea ntreruptoarelor cu prghie i oriunde poate s apar arc
electric se vor folosi ochelari de protecie.
Este interzis a se lucra, cu mnecile suflecate, n maiouri, desculi sau cu nclminte
necorespunztoare la instalaiile electrice.
Este interzis verificarea lipsei de tensiune prin atingere cu mna . Verificarea prezenei sau lipsei de
tensiune se va face cu indicatori de tensiune sau lmpi de control.
ntreruptoarele cu prghie vor fi protejate cu capace din materiale izolante pentru ca prile aflate sub
tensiune s nu fie atinse de muncitori.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 135/171

n dreptul aparatelor de comand,de conectare, cofrete etc., se vor aeza platforme din lemn acoperite
cu covoare electrice sau podee electroizolante, pe care va sta electricianul n timpul manevrelor.
Se va verifica periodic legarea la pmnt a instalaiei de pmntare conform prescripilor legale n
vigoare.
8.6.10. Masuri de reducere a riscurilor pentru operatiuni de sudura si ardere a metalelor
Arderea si sudura sunt unele dintre cele mai periculoase activitati. In orice caz, aceste activitati pot fi
realizate in conditii sigure, cu conditia adoptarii unor masuri de protectie inainte si in timpul acestor
operatiuni.
Nici o operatiune de ardere nu va fi initiata inaintea unui training anterior si a emisiei unui permis de
lucru de catre o persoana autorizata
Locul operatiunilor de ardere trebuie aprovizionat cu exctinctoare presurizate.
In conditii meteorologice potrivnice, vant sau temperaturi scazute, pesonalul de la locul de ardere
trebuie protejat cu stavilare impotriva vantului, pentru a evita racirea prea rapida a sudurii, caz in care
ar deveni prea fragila si s-ar sparge. Stavilarele trebuie sa fie realizate din materiale neinflamabile.
Daca se vor realiza operatiuni de ardere sau sudura in timpul forajului, trebuie instalat un mijloc de
semnalizare, pentru ca ar putea aparea pericole.
Nu se vor executa operatiuni din care pot rezulta flacari pana nu s-a realizat o verificare de scurgeri de
gaze in zona.
Numai sudorii calificati pot executa operatiuni de sudura.
Organizatia a documentat si aplica instructiunea IL-HSE-18 Sudarea si taierea metalelor
Activitatea de sudare i tiere a metalelor poate fi executat numai de persoane care au vrsta peste
18 ani, cunosc instalaiile, aparatura, procedeele de lucru , care au fost instruite din punct de vedere al
securitii muncii i care au calificarea necesar.
Sudorii, pe lng calificarea profesional vor fi autorizai special pentru aceste lucrri de ctre
conducerea unitii, n baza verificrii cunotinelor asupra modului de lucru i a msurilor de tehnica
securitii ;
Furtunurile din circuitele de alimentare cu aer comprimat, cu ageni hidraulici, cu acetilen, gaze
combustibile, ap i cablurile de alimentare cu energie electric vor fi protejate mpotriva aciunilor
mecanice si termice.
Locurile n care urmeaz a se executa lucrri de sudare sau tiere se vor curi de materiale inflamabile ;
n cazul n care se sudeaz sau se taie piese acoperite cu vopsea, care prin ardere produc gaze nocive,
naintea nceperii operaiei respective, stratul de vopsea se va ndeprta pe o lime de cel puin 100 mm
de fiecare parte a tieturii sau custurii.
Pentru evitarea rsturnrii i deplasrii pieselor n timpul executrii lucrrilor de sudare i tiere se vor
folosi suporturi rezistente, din materiale necombustibile. Folosirea butoaielor de carbid sau a altor
recipiente pline sau goale pentru susinerea pieselor n timpul lucrului nu este permis.
Lucrrile de sudare la care poate s apar pericolul de incendiu sau explozie vor fi executate numai dup
ce au fost luate toate msurile pentru prevenirea acestora i se vor face n baza unui program ntocmit de
conductorul de secie (sector), aprobat de conductorul tehnic al unitii i avizat de inspectorul SSM. n
acest program se vor nscrie toate detaliile privind operaiile ce se vor executa i msurile de securitate a
muncii.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 136/171

Programul devine dispoziie de lucru i va fi semnat de luare la cunotiin de persoanele care efectueaz
lucrrile i de cei care au sarcina de supraveghere i control. In plus se iau urmatoarele masuri :
1. locul de munc va fi supravegheat n tot timpul desfurrii lucrrilor;
2. se interzice accesul persoanelor a cror prezen nu este absolut necesar la locul de munc ;
3. va fi pregtit o echip PSI precum i dispozitivele de stingere necesare;
4. se va ndeprta ntreaga aparatur de sudare din ncperi, dup terminrea lucrului.
5. Folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolaia deteriorat este strict
interzis. Starea izolaiei i a legturilor la priza de pmnt se va verifica de fiecare dat,
nainte de nceperea lucrului.
6. Se interzice pe timp de ploaie executarea lucrrilor de sudare sub cerul liber, fr acoperi.
8.6.11. Masuri de reducere a riscurilor pentru operatiuni cu echipament greu instalatii de ridicare
Echipamentul folosit pentru operatiunile de ridicare trebuie mentinut la cele mai inalte standarde de
calitate in conformitate cu legile in vigoare.
Nu se vor realiza operatiuni cu echipament greu pana cand autoritatea legala, respectiv ISCIR, nu vor
autoriza persoanele implicate.
Macaralele trebuie aprovizionate cu frane pentru a preveni supraincarcarea parghiei.
Cablurile, manerele, in timpul perioadei de folosire, trebuie verificate zilnic. Cele deteriorate trebuie
inlocuite. Data cand cablurile au fost date in folosinta trebuie insemnata pe conectorul metalic.
Limitele incarcarii macaralelor trebuie puse in locuri vizibile. Indicatorii pentru unghiul macaralelor
vor fi atasate pargiei cu scopul de a arata raza de actiune.
Se vor folosi linii de marcaj pentru toate ridicarile. Responsabilitatea operatorilor, a lucratorilor cu
semnalizatoarele si a celor care manipuleaza greutatile este de a se asigura ca greutatea nu se afla
niciodata situata deasupra unei persoane.
Ca si semnalizatoare, se va folosi setul standard, recunoscut international, de semnale pentru macarale.
Acesta este de asemenea descris in procedura.
Manevrarea materialului tubular se va efectua de ctre echipa de foraj sub conducerea sondorului ef,
stivuirea acestuia n ordinea introducerii n turl, se va efectua cu mijloace mecanizate echipate cu
cabluri corespunztoare i frnghii de dirijare;
La introducerea materialului tubular n turl se va respecta urmtoarele msuri:
g. Ridicarea fiecrei buci de material tubular se face cu crligul mosorului, cu troliu pneumatic sau cu
elevatorul legat direct la crligul macaralei. Supravegherea micrii bucii de material tubular se face
de la o distan de 1m de ctre 1- 2 sondori.
h. n cazul folosirii crligului de la sfoara mosorului sau a troliului pneumatic pentru ridicare, bucata de
material tubular va fi sprijinit pe planul nclinat (capul superior al jilipului).
i. n cazul prjinilor grele este interzis folosirea mosorului.Operaia se va executa numai cu sistemul de
manevr al instalaiei de foraj (macara, crlig, chiolbai elevator). Elevatorii vor fi asigurai prin
legarea mnerelor.
j. Ghidarea bucilor de material tubular din turl se realizeaz cu ajutorul unei frnghii de ghidare n ua
turlei la 0,70 m nlime fa de suprafaa de lucru.
k. Materialul tubular va fi manevrat bucat cu bucat fiind interzis manevrarea simultan a mai multor
buci.
l. Sculele cu greutatea de pn la 400 kg. Se vor manevra cu crligul i sfoara mosorului ,iar cele cu
greutatea de peste 400 kg cu ajutorul automacaralei.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 137/171

Scoaterea din turl a materialului tubular se va efectua respectndu se urmtoarele msuri:


f. Bucata de material tubular deurubat se va deplasa de la gura puului spre rampa sondei cu ajutorul
frnghiei. Ghidarea se face de ctre 1-2 sondori.
g. Bucata de material tubular va fi sprijinit de captul planului nclinat al instalaiei i va fi asigurat
mpotriva alunecrii.
h. Este interzis s se deschid elevatorul nainte ca bucata de material tubular s fie asigurat contra
alunecrii.
i. Coborrea se va face cu sfoara mosorului operaia fiind urmrit de un sondor aezat lateral, lng
unul din picioarele uii turlei.
j. Cablurile (telegramele) utilizate pentru scoaterea din turl a materialului tubular se vor confeciona din
cabluri corespunztoare,se vor monta n lungul podului i se vor lega de un cap mort.Sondorii se vor
deprta cel puin 1m de podul rampei.
Manevrarea n i din turl a sapelor de foraj se va realiza folosind protectorul cu ochi nurubat n
filetul cepului sapei de care se va aga crligul sforii mosorului;
Atenie !
La manevrarea tuturor sarcinilor n i din turl se vor folosi cabluri de capacitate corespunztoare, iar
dirijarea sarcinii se face de la distan.
8.6.12. Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de transport, depozitare si
manipulare manuala a materialelor
Seful de formatie raspunde pentru orice transfer de materiale sau echipamente care intra sau parasesc
locatia.
Toti participantii la aceste operatiuni trebuie sa fie atenti cu echipamentele si masinile, iar greutatea
trebuie sa fie mereu in pozitie de miscare libera.
Personalul nu este autorizat sa lucreze sub greutati suspendate.
Liniile de marcaj trebuie folosite pentru controlarea greutatilor in cele mai sigure conditii.
Personalul care foloseste liniile de marcaj trebuie sa verifice liniile inaintea mutarii greutatii.
Seful de formatie/maistrul de foraj trebuie informat inaintea descarcarii.
Organizatia a documentat si aplica instructiunea IL-HSE-11 Depozitare si manipulare materiale
La efectuarea operaiilor de manipulare i transport prin purtare a maselor,se vor repartiza numai
salariai care corespund d.p.d.v. fizic.
Salariaii vor fi instruii de conductorul locului de munc asupra msurilor care trebuiesc luate la
manipularea unei mase .
Masele manipulate i transportate manual, distanele de transport ,nlimea maxim la care sunt
ridicate masele se vor ncadra n valorile din anexa 1.
Conductorul locului de munc va stabilii numrul de salariai care vor efectua manipularea i
transportul maselor cu centrul de greutate excentric.
Se interzice manipularea sau transportul prin purtare n acelai timp a maselor care sunt instabile ntre
ele
Traseul pe care l parcurge salariatul n timpul transportului prin purtare nu trebuie s fie cu
obstacole,instabil sau alunecos.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 138/171

Planurile nclinate utilizate de salariai pentru transportul manual al maselor trebuie s aib stabilitate
i s fie prevzute cu parapeii de protecie.
Se interzice utilizarea salariailor la manipularea i transportul manual al maselor dac nu au
echipament individual de protecie corespunztor.
Transportul cu mijloace nemecanizate
Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese nct s reziste condiiilor de exploatare i se
vor utiliza numai pentru executarea operaiilor pentru care au fost destinate.
nainte de ncrcare, conductorul formaiei va examina ambalajele materialelor pentru a evita rnirea
minilor.Nu se vor ncrca materialele ale cror ambalaje sunt deteriorate
n cazul n care operaiile de ncrcare sau descrcare se execut manual ,fr mijloace ajuttoare
(roabe,crucioare) ,podeele nclinate vor fi prevzute cu ipci transversale care s mpiedice
alunecarea muncitorilor.
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezint defeciuni.
Depozitarea, stivuirea, ncrcarea i descrcarea materialelor n buci
Depozitarea materialelor pe rafturi se face n aa fel nct s nu fie posibil cderea lor.
La stivuirea materialelor n ncperi,greutatea stivelor nu va depii sarcina maxim admis a
planeului sau pardoselii.
Este interzis stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite.
Scoaterea materialelor din stiv se va face astfel nct s se evite prbuirea stivei.n cazul n care o
sarcin este descrcat sau transportat prin purtare ,concomitent de mai muli muncitori ,acetia vor
ridica i cobor sarcina numai la comanda conductorului formaiei.
Disrtana dintre doi ncrctori manuali care lucreaz n acelai timop trebuie s fie de cel puin 3 m.
Depozitarea ,descrcarea i ncrcarea materialelor n vrac
Pentru a evita mprtierea materialelor n vrac,depozitarea lor se va face n boxe,buncre sau
silozuri.Cnd acest lucru nu este posibil materialele se vor aeza n grmezi.
Descrcarea materialelor se va face de la partea superioar a grmezii.La manipularea materialelor
pulverulente n vrac ,muncitorii se vor aeza n aa fel nct deplasarea materialelor s se fac n
direcia vntullui
n vederea micorrii producerii prafului la manipularea materialelor caustice n vrac ,se vor folosi
roabe,trgi jgheaburi,etc.
Se interzice manipularea n vrac a produselor toxice.
Depozitarea ,ncrcarea ,descrcarea materialelor lungi,grele sau voluminoase.
Se interzice staionarea muncitorilor n dreptul materialelor care se descarc ,precum i oprirea
materialelor cu picioarele ,cu ranga sau alte scule.
Se interzice coborrea n acelai timp a mai multor obiecte pe planul nclinat
Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan nclinat se va face de ctre cel puin dou
persoane.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 139/171

Se interzice descrcarea materialelor lungi prin cdere sau rostogolire liber.


8.6.13 Masuri de reducere a riscurilor pentru activitatea de transport auto
Circularea vehiculelor pe drumurile publice vor fi facute respectand legislatia cu privire la transport.
In interiorul locatiei viteza este limitata la 5 km/h.
Este interzisa conducerea autovehiculelor sub influenta oboselii, a alcoolului si a drogurilor.
Este recomandat condusul cu atentie, care presupune o concentrare ridicata asupra celorlalti
conducatori si o anticipare a posibilelor greseli
Organizatia a documentat si aplica procedura PO-23 Managementul transporturilor precum si
instructiunea IL-HSE-16 Transport rutier
Conducerea autovehiculelor de catre conductorii auto se efectueaza numai n conditiile prevzute
de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice, instructiuni si dispozitii n vigoare emise de
Ministerul Transporturilor.
Conductorilor auto crora li s-au suspendat permisele de conducere nu li se va permite s conduc
mijloace auto.
Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor n parcurs si pentru a evita defectiunile si
accidentele, autovehiculele trebuie s ndeplineasc urmtoarele conditii tehnice:
a) dispozitivele de pornire/oprire automat s fie n stare de functionare;
b) volanul s nu aib joc mai mare de 15 grade;
c) piesele mecanismului de directie s nu prezinte defectiuni sau uzuri (jocuri la articulatie, lips
splinturi etc);
d) puntea fata precum si puntea (puntile) spate s nu prezinte deformri sau alte defectiununi la
elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
e) elementele suspensiei (arcuri lamelare sau elicoidale, perne de aer, amortizoare etc) s nu
prezinte defectiuni;
f) rulmentii rotilor s nu aib jocuri care depsesc limitele stabilite n prescriptiile tehnice de
functionare ale acestora;
g) sistemul de alimentatie al autovehiculelor s nu aib scurgeri de carburant sau fisuri, fiind
interzise orice fel de improvizatii;
h) carburatorul (pompa de injectie) s fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de
combustibil;
i) rezervorul de carburant s fie prevzut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide n
timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului de sustinere s nu
prezinte fisuri;
j) instalatia electric a autovehiculului s fie n perfect stare; sunt interzise legturile improvizate,
cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie etc. care pot provoca scurt-circuite;
k) bateria acumulatoare s fie n bun stare, bine fixat, acoperit si amplasat n asa fel nct
bacurile s nu se sparg n timpul mersului;
l) releele regulatoarelor de tensiune si de curent s fie bine reglate si izolate fat de exterior (capac
etc)pentru a se evita scurtcircuitele;
m) sistemele de frnare s fie reglate corect si s fie n perfect stare de functionare:
n) compresorul de aer s fie n bun stare de functionare astfel nct s asigure presiunea si debitul
corespunztor de aer;

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 140/171

o) anvelopele s fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si s nu prezinte deformatii ce indic


dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea s fie cea prescris de fabricant;
p) jantele si cercurile elastice nu trebuie s prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor.
Jantele vor fi bine fixate.
r) teava de esapament va fi n bun stare, fr fisuri sau garnituri defecte si nu va fi prevzut cu
amortizor de zgomot;
s) parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului s fie n bun stare si curate;
t) Se interzice plecarea n curs a autovehicolelor care prezint stare tehnic si estetic
necorespunztoare sau depsesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratii maxime ale
noxelor.
-

Este interzis:
circulatia autovehiculului cu remorci, dac una din componentele sistemului este defect;
manevra de mers napoi a autovehicului cu remorc, dac nu se blocheaz n prealabil,
peridocul.

Conductorii auto pe autovehicole cu remorci sau semiremorci cu greutate mai mare de 750 kgf,
vor controla existenta si buna functionare a:
a)instalatiei de frnare a remorcii sau semiremorcii actionat din cabina autovehicolului trgtor;
b)dispozitivul care permite frnarea rotilor cnd remorca este decuplat de autovehicolul trgtor.
Conductorilor auto le este interzis s transporte n cabin un numr de persoane mai mare dect
cel stabilit prin constructia autovehicolului nscris n certificatul de nmatriculare.
Parcarea
Este interzis parcarea autovehicolelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta unittilor sau
subunittilor, precum si sub liniile electrice aeriene.
Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau mprstieri de substante grase, lichide
etc.vor fi curtate si apoi presrate cu materiale aderente.
La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conductorii auto vor lua
urmtoarele msuri:
a)vor asigura distanta de manevrare n sigurant dintre autovehicule si ntre acestea si constructii;
b)vor opri motorul ;
c)vor frna autovehiculul;
d)vor scoate cheile din contact;
e)vor nchide si vor asigura prin ncuiere usile cabinei;
f)vor scoate de sub tensiune instalatia electric, actionnd ntreruptorul general (dac este cazul).
8.6.14. Actiuni de intreprins in caz de testare a puturilor
Din punct de vedere tehnic, testarea puturilor incepe atunci cand instrumentele de testare si-au atins scopul
si se termina atunci cand acestea ajung la suprafata. In orice caz, trebuie luate toate masurile de precautie
cand nisa este perforata sau cand este testata o nisa deschisa.
Masuri ce vor fi luate inaintea testarii:
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 141/171

Se tine o instruire referitoare la siguranta testarii cu tot personalul implicat.


Se verifica valabilitatea ultimul buletin meteorologic oficial. Testarea nu va fi tinuta in conditii
meteorologice potrivnice care ar putea pune in pericol siguranta operatiunilor
Asigurati-va ca exista semnalizare privind interzicerea operatiilor de sudura si/sau de ardere in pozitii
strategice in timpul testarilor.
Asigurati-va ca exista tablita pentru interzicerea fumatului.
Un reprezentant autorizat trebuie sa inspecteze putul in fiecare ora in timpul testelor.
Fundatia platformei si zonele din vecinatate trebuie aprovizionate cu echipamente impotriva
incendiilor.
Asigurati-va ca toate iesirile, scarile si drumurile de acces sunt libere.
Trainingul cu privire la evacuarea in caz de incendiu trebuie facut cu 48 de ore inainte de inceperea
testarii
Echipamentul pentru detectarea gazelor trebuie folosit in timpul testarii. Trebuie puse la dispozitie
masti de gaze adecvate.
Portile de acces trebuie inchise pentru a preveni accesul persoanelor straine in timpul testarilor.
Transmisii
Comunicarile regulate cu cei de la podul sondei trebuie mentinute in timpul testarii.
Trebuie informate toate partile implicate cand este necesara o intrerupere a transmisiei.
Comunicarile de la locatie cu presa sau cu persoane neautorizate sunt interzise.
Alte masuri:
Accesul in apropierea operatiunilor de testare vor fi permise numai persoanelor implicate direct
Comunicarile vor fi mentinute intre persoanele implicate prin mijloace de comunicare de
intensitate acustica ridicata sau prin telefoane mobile;
Trebuie manevrate cu atentie uneltele care pot produce scantei in timpul caderii sau sunt in
pericolul de a cadea in put.
8.6.15. Masuri de protectie impotriva zgomotului
Au fost identificate zonele cu potential de risc din punct de vedere al zgomotului. S-au facut masuratori
ale nivelului de zgomot si in functie de rezultate s-au intreprins masuri de protectie, respectiv amplasarea
de cutii cu echipamente de protectie auditiva ( dopuri, casti antifonice) in zona pompelor, motoarelor si in
cabina sondorului sef.
Organizatia a documentat si aplica procedura PO-22 Zgomotul pe locatie.
Alegerea protectoarelor pentru urechi s-a realizat tinand cont de urmatoarele :
Pentru nivel de zgomot intre 80-90 dB s-au asigurat dopuri de urechi;
Pentru nivel de zgomot intre 90-115 dB, s-au asigurat casti antifonice;
Pentru nivel de zgomot > 115 dB , se vor intreprinde alte masuri( exemplu : camere antifonate)

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 142/171

Societatea a realizat masuratori ale nivelului de zgomot pe locatie cu un laborator specializat apartinand
APM Buzau .
Angajatorii sunt obligati sa poarte protectoarele pentru urechi acolo unde nivelul zgomotului depaseste 80
dB(A) si in zonele marcate prin semne. Purtarea protectoarelor pentru urechi trebuie sa fie doar o parte a
unui program de reducere a zgomotului si din acest motiv angajatorul trebuie sa caute metode de reducere
a zgomotului.

8.6.16. Aprovizionarea cu echipament de munca si protectie


Organizatia a documentat si aplica procedura PO- 19 Acordarea EIP care stabileste modul in care se
ofera echipamentul de protectie si caracterul obligatoriu al purtarii acestuia.
Casti, haine de protectie, cizme, manusi si ochelari de protectie, etc. Sunt obligatorii in timpul
perioadei de lucru la platforma.
Conducerea SC FORAJ SA BUZAU va oferi tuturor angajatilor echipamentul de protectie necesar in
conformitate cu reglementarile din cadrul normativ cu privire la echipamentul de munca si protectie.
In cazul deteriorarii, avand ca rezultat pierderea calitatii protectiei, echipamentul va fi inlocuit
Echipamentul de protectie va fi achizitionat numai de la companii autorizate care pot oferi un
certificat de calitate.
La masini vor fi asigurate stocuri mici din cele mai importante echipamente.
La nivelul societatii a fost intocmit Normativul intern de acordare a EIP in care sunt prevazute
tipurile de echipamente ce se impun a se acorda lucratorilor pentru fiecare post de lucru , perioada de
utilizare, etc.
E.I.P. este oferit in mod gratuit in urmatoarele conditii:
Furnizate numai personal sau igienizate in mod adecvat inainte de a fi incredintate unui alt utilizator;
Utilizate numai pentru scopul pentru care au fost furnizate;
Supuse operatiunilor de mentenanta si mentinute in bune conditii de functionare;
Reparate astfel incat specificatiile lor originale sa fie refacute integral daca au fost deteriorate;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 143/171

Inlocuite daca prin reparatii nu se pot reface specificatiile initiale;


Disponibile in cantitati suficiente pentru a face fata unor evenimente prognozabile(perioade de varf
ale activitatii, vizitatori, uzura si degradarea acestor echipamente).
Depozitate in mod adecvat, atunci cand nu sunt utilizate.
Beneficiarii de EIP au urmtoarele obligaii:

utilizarea corespunztoare care s asigure i conservarea calitii de protecie;


cunoaterea instruciunilor de folosire;
purtarea EIP integral pe toat durata ndeplinirii sarcinilor de munc;
prezentarea EIP la verificrile periodice;
pstrarea n condiii de curenie;
solicitarea unui nou EIP cnd acesta nu mai prezint calitile de protecie;

8.6.17. Testul de stabilire a alcoolemiei si testul anti doping .Fumatul


Organizatia a stabilit reguli riguroase in ceea ce priveste consumul de alcool si droguri la locul de munca,
prin ROF si ROI.
n incinta instituiei, a structurilor acesteia i n locatiile activitatii de foraj nu este permis existena
substanelor i medicamentelor ilegale, a buturilor alcoolice, armelor de foc sau de orice alt fel.
Daca un angajat se afla sub influenta alcoolului sau drogurilor, el va fi insotit de seful sau pentru a fi
controlat.
Se va informa departamentul de HSE
Daca testul este negativ, se vor lua mostre biologice la o unitate sanitara.
Angajatii au obligatia de a se supune testelor. In caz de refuz, vor fi sanctionati prin rezilierea
contractului de munca.
Prezena la locul de munc sub influena buturilor alcoolice, drogurilor sau a altor medicamente care
afecteaz judecata, coordonarea sau viteza de reacie a unei persoane poate produce accidente i nu va fi
acceptat.
Nerespectarea celor mai sus-menionate constituie abatere i va fi sancionat disciplinar material, civil
sau penal, dup caz.
Fumatul
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 144/171

Dispoziiile legale ce reglementeaz fumatul sau interzicerea acestuia n locatiile societatii sunt obligatorii
att pentru salariaii acesteia, ct i pentru persoanele aflate ocazional pe teritoriul ei.
Incintele unde este/nu este permis fumatul vor fi delimitate prin marcarea cu indicatoarele Loc pentru
fumat sau de genul Fumatul Interzis, afiate la loc vizibil.
n locurile cu pericol de incendiu este interzis fumatul i nu este permis accesul cu igri, chibrituri sau
brichete.
Locurile stabilite pentru fumat vor fi ventilate corespunztor i se vor amplasa scrumiere, vase cu ap sau
nisip.
Aruncarea la ntmplare a resturilor de igri sau a igrilor aprinse este interzis.
Nerespectarea tuturor dispoziiilor mai sus-menionate constituie abatere i va fi sancionat
corespunztor.
8.6.18. Supravegherea medical
Pentru a asigura supravegherea medical corespunztoare a lucrtorilor, n funcie de riscurile privind
securitatea i sntatea lor la locul de munca, organizatia a stabilit ca fiecare lucrator sa beneficieze de
control medical inainte de angajare si in mod periodic.
Pentru aceasta , societatea are angajat un medic de intreprindere si de asemenea a incheiat contract cu un
cabinet de medicina muncii, care functioneaza potrivit reglementarilor Ministerului Sntii Publice.
Pentru monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor , SC FORAJ BUZAU a incheiat de asemena un
contract cu MEDIURG Bucuresti.
Anual, laboratorul specializat al MEDIURG , se deplaseaza la locatiile activitatii foraj si la sediul
societatii in vederea efectuarii tuturor analizelor medicale si altor controale medicale prevazute de
legislatie si stabilite de comun accord cu medical de intreprindere si medical de medicina muncii functie
de specificul activitatii salariatilor.
8.6.19.

Interventii medicale in caz de urgenta. Acordarea primului ajutor

SC FORAJ SA BUZAU isi asuma obligatia de a transporta ranitii la cel mai apropiat spital in zona
daca personalul specializat in acordarea primului ajutor considera aceasta masura necesara.
Al doilea pas este transportul pacientului la o unitate specializata in cazul unor probleme mai serioase.
Acest lucru va fi autorizat de catre Directorul General.
Este foarte important ca Directorul General sa fie anuntat si informat in legatura cu orice eveniment
care are loc pe locatia de foraj.
Acest raport va fi transmis catre Directorul General sau catre Directorul Tehnic prin telefon/statie,
conform Planului de criza elaborate la nivelul societatii.
Primul ajutor in caz de entorsa :
- se recunoate dupa faptul c zona afectat este dureroas, sensibil i umflat (tumefiat)
- se poate confunda cu fractura
- folosim: comprese cu ap de burov, ap rece, apoi se badijoneaz strns (de preferin cu fa elastic)
- se recomand repaos, se administreaz calmante ale durerii.
Primul ajutor in caz de luxaie
- const n ieirea uneia din extremitile osoase din cavitatea articular cu sau fr ruperea capsulei
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 145/171

articulare
- calmante ale durerii, imobilizare, transport la spital
!Este interzis reducerea luxaiilor de ctre persoane fr competen n domeniu
Primul ajutor in caz de fractura
Fracturile sunt de dou tipuri
a) nchis osul fracturat nu strpunge pielea (frecvent)
- se observ deformarea i mobilitatea anormal a regiunii, durere
Primul ajutor
- obiective: atenuarea durerii (calmante) i imobilizarea provizorie
- pentru imobilizare folosim frecvent mijloace improvizate (scndurele, bee de schi, coji de copac) sau
dac avem atele
- nainte de a fi aplicate atelele ele vor fi nvelite cu tifon sau crpe; atelele sau scndurelele trebuie sa fie
att de lungi nct s depeasc capetele osului fracturat
- o metod simpl dar eficace recomand imobilizarea:
I.membrului inferior fracturat prin solidarizarea la membrul inferior sntos ce-i servete drept atel.
II.membrului superior n scndurele i solidarizat la torace sau imobilizare prin fa i solidarizare a
membrului superior la torace.
b) deschis - osul fracturat strpunge pielea
- se asigur oprirea sngerrii (hemostaza), garou, calmante, pansament steril al plgii, apoi imobilizare i
transport la spital
Fractura coloanei vertebrale
- exist pericolul transformrii unei fracturi de coloana vertebral simpl n fractur cu leziuni neurologice
chiar n timpul acordrii primului ajutor.
1. Degajarea unui accidentat se face de ctre minimum dou persoane (de preferat 4 persoane) cu micri
sincrone i asezarea pe o targ.
2. Se aduce targa la accidentat.
3. Dac nu exist 4 salvatori unul din turiti rmne lng accidentat i ghidul pleac dup salvatori.
4. Bolnavul se aeaz de preferin pe targ cu faa n jos.
5. Dup ce a fost aezat pe targ se fixeaz n stnga i n dreapta lui suluri de pturi.
6. Se procedeaz la transport n ritm lent.
7. Dac nu exist 4 salvatori, unul din turiti rmne lng accidentat i ghidul pleac dup salvatori;
accidentatul nu va fi micat.
Fractura gtului
foarte periculoas, rar exist anse de supravieuire
- aezarea accidentatului pe targ, dup imobilizare transport
Primul ajutor in caz de hemoragii:
Tipuri de hemoragii:
- externe sngele se pierde la exterior (rana este vizibil)
- interne sngele se revars n interiorul organismului
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 146/171

Hemoragiile externe
- sunt de natur traumatic
- tipuri de hemoragii externe:
a) arteriale sngele este rou-viu i tnete din ran
b) venoase snge rou nchis i scurgerea este continu (se prelinge)
c) capilare sngele mustete din ran
1

PRIMUL AJUTOR

- OPRIREA SNGERRII APLICAREA GAROULUI


(HEMOSTAZA)
- se realizeaz prin compresiune
- direct
- la distan
2.1.1 COMPRESIUNE DIRECT - METODA CEA MAI
INDICAT; SE APLIC UN PANSAMENT PESTE PLAG I SE
TRAGE O FA
compresiv (pentru hemoragiile arteriale).
Compresiune la distan (aplicarea garoului)
- se obine prin aplicare de garou peste o fa nederulat aplicat pe traiectul vaselor, printr-o curea,
batist, etc.
- compresia este bine aplicat cnd segmentul de membru situat sub ligatur devine palid-alb i
hemoragia se oprete.
- odat cu garoul se ataeaz i un bileel cu ora aplicrii garoului i eventual numele persoanei care l-a
pus.
- la hemoragii arteriale garoul se aplic ntre ran i inim; la hemoragii venoase ntre ran i
extremitatea membrului afectat.
- garoul nu se poate ine mai mult de 60-80 de minute, altfel, dup acest interval poate apare ocul de
ridicare a garoului
Cteva medicamente hemostatice:
- Clorura sau Gluconatul de calciu fiole 10% de 10 ml. administrate iv. sau in.
(numai gluconatul) 3-4 fiole/zi
- Venostat fiole de 1ml. s.c. sau iv. 1-2 f/zi
- Fitomenodion (Vit. V1) f. 1 ml. (conine 10 ml.)
- iv. 2-10 mg./zi
- Adunostizin in. 1-3 fiole de 5 ml.
- local ap oxigenat
- pelicul de fibrin
- trombin pulbere
- perclorur de fier 1%

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 147/171

Prim ajutor in caz de arsuri


- expunere ndelungat la radiaiile solare, substane chimice, trznet
Arsurile sunt de trei grade:
a) gradul I pielea se nroete i ustur, doare la atingere
Primul ajutor scoaterea accidentatului de la locul accidentului
! Aciuni minime
- Nu trebuie atins zona de piele de la locul accidentului
- De preferat acoperirea arsurii cu tifon steril, nvelim bine bolnavul ntr-un cearceaf,
ptur, etc. cabinetul medical
- Dac nu putem transporta accidentatul la un cabinet medical ap cldu (aproximativ 200C) sau ser
fiziologic cldu sau bromocet din abunden.
- administrm sedative (Mialgin, Algocalmin)
- toaleta primar a plgii splare cu bromocet, etc., ndeprtarea pielii arse, badijonare cu alcool de
700.
b) gradul II apar bici (flictene), ncepe s fie afectat esutul i zona ncepe s fie dureroas.
Primul ajutor badijonare, bicile nu se sparg necesit prezena medicului
c) gradul III periculoase, necesit transport de urgen la spital
n plus, pentru arsurile de gradul I i II se poate aplica local prin pulverizare BIOXITERACOR (spray),
se pot administra profilactic antibiotice.
Tehnica respiraiei artificiale
- Se aeaz accidentatul pe spate, se descheie cmaa la gt sau chiar de tot dac n strnge, se
deblocheaz cile respiratorii digital cu ajutorul unor comprese sau batist ndeprtnduse pmnt, nisip,
snge, etc.
- se face hiperextensia gtului (capul dat ct mai mult pe spate)
Exist dou metode pentru aplicarea respiraiei artificiale:
a) gur la gur
b) gur la nas
a) Respiraia gur la gur
- accidentatul cu gura deschis, reanimatorul i aplic gura pe gura bolnavului (de preferat folosim o
bucic de tifon) i-i sufl cu putere aer n timp ce cu mna stng l preseaz (strnge) nrile 16-18
micri/minut; toracele pacientului expansioneaz (urc, se umfl), faa se recoloreaz
b) Respiraia gur la nas
- se poate realiza cu accidentatul aezat pe o parte, ceea ce evit cderea limbei
- reanimatorul, n genunchi, st n spatele bolnavului; cu o mn asigur nchiderea gurii accidentatului,
cu cealalt poate asigura expiraia activ
- insuflarea pe nri se face n acelai ritm ca la procedeul gur la gur

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 148/171

Masaj cardiac extern


ACCIDENTATUL CULCAT PE SPATE, PE UN PLAN TARE.
Reanimatorul i sprijin ambele palme suprapuse pe jumtatea inferioar a sternului i strict pe mijloc.
Compresiunea se face brusc, cu podul palmei n ritm de 60 micri/minut.
Durata compresiunii trebuie s fie egal cu cea a decompresiunii.
Se alterneaz la fiecare 5 masaje o insuflare gur la gur a bolnavului.
Eficacitatea masajului cardiac extern se apreciaz pe:
- apariia pulsului la arterele periferice
- faa bolnavului se recoloreaz
- reapare respiraia spontan
Se continu pn la reluarea contraciilor eficace ale inimii

8.6.20. Ghid de prevenire a accidentelor vizitatorilor si noilor angajati.


Inaintea intrarii pe locatie a vizitatorilor si angajatilor noi se intreprind urmatoarele actiuni:
la sosirea la put, acestia sunt informati cu privire riscurile SSM de pe locatie;
cititi cu atentie instructiunile privind SSM, in special cele despre procedurile de urgenta si control
sau localizarea echipamentelor.
Observati toate semnalizarile, precum Fumatul interzis, va rugam inchideti usa, intrarea
persoanelor neautorizate strict interzisa. Aceste semne sunt plasate pentru siguranta dvs. Si a
angajatilor.
Intotdeauna trebuie sa purtati casti de protectie cu exceptia zonelor de birouri.
Trebuie sa purtati cizme, ochelari si echipamente de protectie, cu exceptia zonelor cu birouri.
Consumul sau posesia de droguri sau alcool este strict interzisa.
8.6.21. Raportarea incidentelor
Incidentele HSEQ pot avea urmari semnificative asupra oamenilor, mediului, bunurilor si reputatiei
companiei. Acestea constituie un motiv suficient pentru ca incidentele HSEQ sa trebuiasca raportate,
investigate si analizate intr-o manier profesional.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 149/171

Toate incidentele HSEQ cu potential ridicat de risc trebuie raportate imediat iar incidentele care pot
avea un eventual potential de risc, trebuie raportate in maxim 12 de ore de la producere, in conformitate cu
procedura PO-20 Raportare si Investigare incidente

MINOR

MAJOR

Clasificarea incidentelor in functie de consecintele lor reale.


In functie de gravitatea consecintelor, incidentele de pe locatiile SC FORAJ SA BUZAU se
clasifica astfel:
gravitate
INCIDENT Gravitatea consecintelor
nivel Efect asupra sanatatii Efect asupra mediului
Efect asupra
reputatie
bunurilor
5
Decesul mai multor
Afectarea grava,
Distrugere totala a
Preocuparea
persoane
persistenta a mediului, instalatiei
opiniei publice
sau afectare grava
tehnologice/echipame si/sau a mass
extinsa pe o suprafata
ntului, pagube de
mediei
foarte mare
mari proportii
internationale.
4
Decesul unei
Afectarea grava a
Distrugere partiala a
Preocuparea
persoane si/sau
mediului, abateri
instalatiei
opiniei publice
probleme grave de
apreciabile de la
tehnologice/echipame si/sau a mass
sanatate/ranire grava valorile limita
ntului,
mediei nationale
a cel putin 3 persoane reglementate
3
Afectare serioasa a
Pierdere limitata de
Instalatie partial
Preocuparea
sanatatii 3 zile ,
produs cu
oprita din functiune
opiniei publice
incapacitate de
periculozitate
si/sau a mass
munca pentru 1-2
cunoscuta; depasirea
mediei regionale
persoane
repetata a limitelor,
efect asupra vecinatatii
2
Ranire usoara/
In afara limitelor
Intrerupere de scurta Preocuparea
probleme minore de
amplasamentului fara durata a procesului
opiniei publice
sanatate; 1-2 zile
efect permanent,
si/sau a mass
incapacitate de
reclamatie singulara
mediei locale
munca
sau abatere fata de
cerintele in vigoare
1
Prim ajutor, tratament Risc local asupra
Fara intreruperea
Interesul opiniei
medical
mediului , in interiorul procesului
publice, fara
limitelor
ingrijorare
amplasamentului
0
Fara consecinte
Fara consecinte
Fara consecinte
Fara consecinte
-Incidentele trebuie sa fie raportate in cel mai scurt timp posibil conducerii societatii si compartimentului
HSE.
- Incidentele cu grad mic de risc (nivel 0,1sau 2) vezi clasificarea PO-20, vor fi cercetate de seful de
locatie si/sau responsabilul HSEQ de pe locatie, iar cele cu grad de risc 3,4 sau 5, vor fi cercetate de o
comisie de investigare.
-Directorul General va numi prin decizie comisia de investigare si va analiza incidentul raportat impreuna
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 150/171

cu membrii comisiei pentru a lua toate masurile necesare.


-Incidentul raportat si orice alta cerinta/solicitare comunicata de comisia de investigare trebuie
inregistrata.
-Raportul va contine informatii despre tratamentul medical administrat/oferit la locul accidentului.
-seful de formatie si toti membrii comisiei vor analiza imprejurarile producerii evenimentul raportat si vor
intreprinde toate masurile ce se impun pentru a preveni incidente/accidente similare ulterioare.
- Dupa finalizarea investigatiilor comitetul va intocmi un raport correct si impartial asupra accidentului si
va fi stabilit planul de masuri necesar si vor fi alocate resursele necesare eliminarii unor potentiale viitoare
evenimente.
Rezultatele investigarii incidentului ( raportul de investigare, fotografii si orice alta informatie relevanta)
vor fi transmise catre Directorul General in maxim 14 zile de la prima notificare.
-Seful de formatie va prelucra cu toti angajatii din subordinea sa , toateincidentele petrecute pelocatie,
astfel incat sa fie capabili sa intreprinda masuri de prevenire a altor evenimente/incidente ulterioare.
Toate incidentele HSE, indiferent de nivelul si potentialul lor , vor fi raportate in raportul HSEQ
saptamanal, chiar daca ele au fost deja raportate in timpul saptamanii.

8. 6.22. PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS


Organizatia si-a identificat punctele critice si acele aspecte de mediu si activitati care in situatii
anormale de functionare, calamitati naturale si accidente pot determina un impact negativ asupra mediului,
sanatatii si securitatii salariatilor si proprietatii.
Organizatia a documentat un plan centralizat de interventie de urgenta Plan de criza si planuri
de interventie pentru toate punctele critice identificate
Planurile pentru situatii de urgenta stabilesc actiunile ce trebuie intreprinse atunci cand apar situatii de
urgenta si cuprind urmatoarele:
Identificarea accidentelor potentiale si a situatiilor de urgenta potentiale;
Identificarea si localizarea materialelor periculoase si actiunea de urgenta necesara;
Existenta si accesibilitatea informatiilor necesare pe perioada situatiei de urgenta;
Raspunderea, imputernicirile si indatoririle personalului cu roluri specifice pe perioada situatiilor
de urgenta, inclusiv acele actiuni care trebuie desfasurate de personal extern care se afla la locul
unei stari de urgenta;
Protejarea documentelor si a echipamentelor esentiale;
Interfata cu servicii externe de interventie pentru cazuri de urgenta;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 151/171

Implicarea institutiilor externe in planificarea pentru situatii de urgenta si interventii;


Comunicarea cu organismele legale;
Comunicarea cu vecinii si cu publicul.

Conform legislatiei sunt intocmite planuri pentru urmatoarele situatii:


planuri de aparare impotriva dezastrelor;
planuri de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la
constructiile hidrotehnice;
planuri de interventie in caz de incendiu;
planuri de interventie in caz de manifestare eruptive la sonda;
plan de raspuns pentru situatii de urgenta in caz de eruptie la sondele de foraj;
planuri de raspuns in caz de explozie;
planuri de lichidare a avariilor.
Tinerea sub control a riscurilor de accidentare , imbolnavire a salariatilor se obtine prin masuri de
prevenire stabilite in urma evaluarilor, la fiecare loc de munca, si prin instructiuni de avertizare, afisate la
locurile de munca periculoase.
Modul de intocmire a planurilor de prevenire si rezolvare a situatiilor de urgenta precum si testarea
capacitatii de rapuns este descris in procedura de system PS-10 Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns.
Planurile de interventie sunt revizuite periodic tinand cont de:
dezvoltarea cunotinelor tehnice;
integrarea cunotinelor rezultate in urma eventualelor accidente majore produse pe amplasament
sau n afara acestuia, la alti operatori;
simulari desfasurate intr-o anumita perioada de analiza si evaluare a eficatitatii planurilor de
urgen;
schimbri semnificative;
comportamentul uman ca rspuns la situaiile de criz.
Mijloace de comunicare n situaii normale i critice
Fiecare loc de munca ocupat de lucrtori trebuie sa dispun de:
a) un sistem acustic i optic capabil sa transmit, n caz de nevoie, un semnal de alarma oricrui post de
lucru;
b) un sistem acustic capabil sa fie auzit clar n toate punctele instalaiei ocupate frecvent de lucrtori.
c) Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie amplasate n locuri adecvate.
Puncte de adunare i registru de apel
La fiecare locatie sunt stabilite si comunicate punctele de adunare i trebuie inut un registru de
apel i luate msurile necesare n acest sens.
Mijloace de evacuare i salvare
Lucrtorii trebuie instruiti n aciuni adecvate n caz de urgenta.
Echipamentele de salvare trebuie plasate n locuri adecvate i accesibile, gata de utilizare.
Dac evacuarea urmeaz un itinerar dificil sau dac trece printr-o zona cu atmosfera irespirabila ori care
poate deveni irespirabila, lucrtorii trebuie sa dispun la postul lor de lucru de aparate de autosalvare
pentru folosirea imediata.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 152/171

Exercitii de securitate
La toate locurile de munca ocupate n mod obinuit de lucrtori trebuie sa se efectueze periodic exercitii
de securitate.
Scopul principal al acestor exercitii este de a forma i verifica aptitudinile lucrtorilor desemnai sa
utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare n caz de pericol, inndu-se seama de
actiunile descrise in planurile de interventie, planurile de raspuns in situatii de urgenta si planul de criza.
Dac este necesar, lucrtorii trebuie, de asemenea, sa exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea
corecta a acestor echipamente.
Detectarea si Prevenirea incendiilor si planul de actiune
Pe locatie se iau masurile adecvate pentru prevenirea declansarii i propagarii incendiilor si sunt
stabilite prevederi pentru ca orice incendiu sa fie stins rapid i eficient.
Astfel locurile de munca unde este probabil de a aparea incendii sunt prevzute cu dispozitive
adecvate pentru combatere a incendiului .Acestea sunt accesibile si usor de manipulat si plasate astfel
incat sunt protejate impotriva riscurilor de deteriorare.
Echipamentul pentru stingerea incendiilor este semnalizat in conformitate cu prevederile legale.
Aceste semne sunt amplasate n puncte corespunztoare i sunt durabile.
La fiecare locatie este disponibil un plan de interventie in caz de care precizeaza msurile de luat
pentru prevenirea, detectarea i combaterea declansarii i propagarii incendiilor.
Instructajul privind evacuarea si combaterea incendiilor este tinut in mod regulat, nu mai rar de o data la
doua saptamani si trebuie mentionat in rapoartele zilnice.
Mentinerea echipamentului pentru combaterea incendiilor in conditii bune reduce la minimum riscurile
producerii incendiilor.
Intregul personal trebuie sa fie familiarizat cu echipamentul de lupta impotriva focului, unde se gaseste
si cum se utilizeaza adecvat si efficient.
Toate extinctoarele portabile sau semi-portabile sunt inspectate in mod regulat prin grija lucratorului
desemnat . In cazul expirarii perioadei de valabilitate a incarcaturii sau al deteriorarii echipamentului
acestea sunt prezentate la unitati specializate si agreate de autoritati in vederea inspectarii si reincarcarii
acestora.
La nivelul societatii sunt mentinute inregistrari privind rapoarte despre inspectiile respective.
SEMNAL : SONERII DE ALARMA SUNET 3 CU 1 REPETAT.
Semnalul alarmei de incendiu poate fi dat de orice persoana care observa un inceput de incendiu
sau un incendiu si care nu mai are timpul necesar pentru anuntarea sefului de formatie.
Persoana care observa incendiul are datoria ca dupa ce da alarma de incendiu sa ceara imediat
ajutorul colegilor de munca din vecinatatea sa si sa actioneze la stingerea incendiului , impiedicand
extinderea lui la compartimentele vecine.
Dupa declansarea ALARMEI DE INCENDIU
TOT PERSONALUL EXISTENT PE LOCATIE AU URMATOARELE OBLIGATII :
1.

SEFUL DE FORMATIE ESTE OBLIGAT :

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 153/171

-sa stabileasca locul si proportiile arderii si sa ia masuri operative pentru limitarea efectelor si stingerea
incendiului ;
- sa conduca actiunea de stingere cu personalul de interventie stabilit ;
- sa dispuna intreruperea alimentarii cu combustibil a utilajelor , prin actionarea manetei de comanda ;
- sa ia decizia si sa dispuna punerea in functiune a extinctoarelor.
2.

PERSONALUL DIN SCHIMBUL LIBER ESTE OBLIGAT :

- sa ia masuri de prevenire a panicii ;


- sa se imbrace cu echipamentul normal de lucru , inclusiv masca de protectie ;
- sa se adune la locul de adunare ;
- sa execute dispozitiile sefului de formatie ;
3.

PERSONALUL DIN SCHIMBUL DE LUCRU ESTE OBLIGAT :

- sa asigure functionarea normala a utilajelor neafectate de incendiu si sa ia primele masuri pentru


localizarea si stingerea incendiilor , precum si asigurarea securitatii oamenilor si utilajelor in sectorul de
lucru ;
- sa se asigure in permanenta ca are cale libera pentru salvare ;
- sa nu paraseasca locul de munca sau de interventie la incendiu decat daca viata este in pericol si numai la
dispozitia sefului ierarhic ;
- sa ia toate masurile stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor la locul de munca.
4.

ELECTRICIANUL ESTE OBLIGAT :

- sa intrerupa alimentarea circuitelor electrice in zona incendiului ;


- sa conduca nemijlocit operatiunile de stingere a incendiilor la instalatiile electrice .
Capitol

9
9.1.
9.2
9.3
9.4.
9.5.
9.6.

Denumire capitol
VERIFICARE
Generalitati
Masurare si monitorizare performante
Evaluarea conformarii
Investigarea incidentelor
Neconformitati, actiuni corective si preventive de mediu si SSM
Audit intern

9.1 GENERALITI
Organizaia a planificat i implementat procesele de verificare necesare pentru:
- pentru a demonstra conformitatea cu cerinele legale de mediu i SSM aplicabile;
- asigurarea ca activitatile se deruleaza in conformitate cu procedurile/instructiunile HSE;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 154/171

- continua mbuntire a eficacitii sistemului de management HSE.


Metodele de verificare aplicate pentru procesele menionate sunt :
- masurare si monitorizare performante;
- inspecii i ncercri la recepia produselor aprovizionate, necesare n derularea proceselor;
- evaluarea conformarii;
- investigare incidente;
- neconformitati, actiuni corective si actiuni preventive;
- controlulul inregistrarilor;
- auditurile interne .
9.2 MSURARE SI MONITORIZARE PERFORMANTE
Monitorizarea i msurarea aspectelor de mediu i SSO se realizeaz n conformitate cu prevederile
documentate n procedura de sistem PO-17 Monitorizarea i msurarea performanei. Evaluarea
conformrii.
Procedura definete modul n care se realizeaz monitorizrile i msurrile de mediu i SSO, modul
cum se evalueaz performana de mediu i SSO, realizndu-se:
- monitorizarea i msurarea caracteristicilor principale ale proceselor care au sau pot avea un
impact semnificativ asupra mediului sau SSO;
- pstrarea informaiilor care permit urmrirea performanei de mediu i SSO.
Procedura definete modul n care se realizeaz evaluarea conformrii:
- cu reglementrile i legislaia de mediu i SSO n vigoare precum i cu alte cerine la care
organizaia subscrie;
- evaluarea conformrii cu obiectivele/ intele de mediu i SSO ale organizaiei.
Procedura se aplic n compartimentele care au identificat aspecte de mediu semnificative i
potenial semnificative, riscuri semnificative i potenial semnificative pentru SSO, precum i n
compartimentele care efectueaz msurarea i monitorizarea.
Procedura se aplic n compartimentele care identifica cerine legale i alte cerine la care organizaia
subscrie.
Periodic se evalueaz modul de ndeplinire a cerinelor legale, a altor cerine de mediu i SSO
aplicabile n organizaie n conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-08 Cerine legale i alte
cerine.
Msurarea i monitorizarea:
- permite identificarea i cuantificarea factorilor poluani i a factorilor de risc pentru SSO care
rezult din procesele specifice organizaiei;
- permite identificarea i cuantificarea factorilor care pot conduce la accidente de munc i
mbolnviri profesionale;
- furnizeaz datele necesare pentru mbuntirea controlului operaional;
- permite mbuntirea gradului de conformare cu prevederile legale;
- permite evaluarea performanei de mediu i SSO a organizaiei;
- furnizeaz date pentru identificarea impacturilor poteniale;
- creeaz o baz de date relevant, referitoare la mediu i SSO.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 155/171

Neconformitile identificate n cadrul procesului de msurare i monitorizare sunt tratate conform


procedurii de sistem PS-11 Neconformiti, aciuni corective i aciuni preventive specifice de mediu i
SSO.
Pstrarea datelor de msurare i monitorizare se realizeaz n conformitate cu prevederile procedurii
de sistem PS-02 Controlul nregistrrilor.
9.2.1. Monitorizarea realizrii obiectivelor si a intelor
Stadiul realizrii obiectivelor si a tintelor este urmrit de ctre RSMI prin consultarea efilor
compartimentelor i cu ocazia auditurilor interne, n conformitate cu matricea de monitorizare .
Trimestrial este comunicat conducerii un raport privind stadiul de indeplinire a obiectivelor HSEQ.
Anual, n cadrul analizelor efectuate de management, se fac raportri pentru toi indicatorii asociai
obiectivelor i intelor de mediu/SSM. Informaiile referitoare la ndeplinirea aciunilor din Programul
anual al managementului de mediu/SSM sunt incluse n datele de intrare pentru edinele de analiz a
managementului.
Monitorizarea si masurarea este o conditie fundamentala pentru SMI la SC FORAJ SA BUZAU, dat fiind
faptul ca asigura:
a) urmarirea progresului pentru indeplinirea politicii , a obiectivelor si tintelor de calitate, mediu si SSO
ale organizatiei
b ) dezvoltarea informatiilor necesare pentru identificarea aspectelor de mediu semnificative si a riscurilor
SSM;
c) monitorizarea emisiilor si deversarilor pentru conformarea cu cerintele legale si de alta natura la care
organizatia subscrie
d) monitorizarea consumului de apa, energie electrica, gaz metan si materii prime, pentru a indeplinii
obiectivele si tintele
e) furnizarea datelor pentru a sustine sau a evalua controalele operationale
f) furnizarea datelor pentru a evalua performanta de mediu si SSO a organizatiei
SC FORAJ SA BUZAU a stabilit o lista a caracteristicilor cheie care sunt monitorizate si masurate si
indicatorii de performanta asociati acestor caracteristici in Lista Obiectivelor de mediu si SSO
De asemenea a fost elaborata Matricea de monitorizare a obiectivelor HSE.
9.2.2. Monitorizarea operationala:
Deciziile privind orice aspect al instalaiei, echipamentului etc. i ce procedur sau activitate trebuie
monitorizat, cu ce frecven i n ce profunzime, sunt bazate pe consideraii de risc i sunt luate de
managementul societii.
Astfel, se realizeaza o monitorizare activ n relaie cu activitatea de control a riscurilor majore,
incluznd:
inspecia sistematic a instalaiilor, echipamentelor, instrumentelor i sistemelor de control
care sunt importante pentru controlul operaional continuu i efectiv, n relaie cu prevenirea
accidentelor majore;
observarea sistematic i direct a muncii i comportamentului angajailor pentru evaluarea
conformrii cu procedurile i regulile de siguran care sunt importante pentru controlul
accidentelor majore;
examinarea periodic a documentelor de nregistrare a rezultatelor monitorizrii operaionale i de
mediu pentru a verifica dac standardele de siguran sunt respectate;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 156/171

verificarea de ctre responsabilii de proces a activitii de monitorizare derulat de personalul din


subordine.
simularea unor situatii de urgenta generata de substante periculoase utilizate pe locatie/incidente de
SSM.

Monitorizarea tehnologic const n msurarea i controlul permanent al parametrilor tehnici ai


procesului de operare. Rezultatele acestei monitorizri permit depistarea operativ a unor eventuale avarii
sau funcionri anormale, de oprire parial sau total a activitii sau chiar la declanarea procedurilor de
alarmare i intervenie.
Monitorizarea activitatii de workover, foraj, operatii speciale (controlul respectarii rutei de transport a
instalatiei de la o locatie la alta, a consumulul de carburant, precum si modul, stadiul de executie a
lucrarilor la sonda), se face prin raportarea activitatii (cu ajutorul telefoanelor), la orele stabilite.
Raportarea activitatii se face pe baza inscrierii de catre seful de echipa a desfasuratorului operatiilor
executate potrivit comenzii de lucru (cu inscrierea timpilor de operare), alte documente de evidenta cerute
de procedurile operationale specifice Activitatii Foraj.
Monitonizarea si masurarea timpilor de lucru ai membrilor formatiilor de lucru se face cu ajutorul
diagramelor injregistrate de aparatura de urmarire a parametrilor regimului de foraj si a aparaturii de
masura si control.
In cadrul agregatelor de cimentare-fisurare sunt montate cronotahografe (unul montat in cabina
ACF-ului pentru masurarea distantelor parcurse de la o locatie la alta si altul montat la cutia de viteze a
motorului de antrenare a pompelor de impingere - pentru justificarea/urmanirea orelor de functionare a
instalatiei tehnologice).
Pentru activitatile specifice de workover, foraj, reparatii capitale, inregistrarea acestor timpi de lucru
si de odihna se face pe baza crono-diagramelor inregistrate de aparatele de masurare a sarcinii la carligul
macaralei precum si a momentulul de strangere a materialului tubular. Rezultatele (diagramele)
inregistrate de aceste aparate vor fi pastrate in cadrul Activitatii foraj.
Ele vor fi puse la cerere la dispozitia reprezentanilor Clientului, precum si Conducerii S.C. FORAJ
BUZAU S.A.
Msurrile i monitorizrile n timpul executrii lucrrilor, n conformitate cu prevederile din
procedurile tehnice de foraj, se realizeaz:
- n mod permanent, de ctre personalul de conducere de pe locatie si personalul operator i n
conformitate cu cerinele de calitate ale documentaiei de execuie i a prevederilor specifice din
proceduri;
- periodic prin inspectii efectuate de directorul General, Director Tehnic, reprezentanti ai
compartimentelor mecano-energetic, HSEQ, etc.
Testarea (verificarea) starii tehnice a autovehiculelor se face periodic in statiile de inspectie tehnic
autorizate RAR, conform metodologiei legiferate de acest organism.
Deasemenea la nivel de Divizie pentru echipamentele din componenta instalatiei, se intocmeste un
program de revizii tehnice si reparatii cu date si termene ce prevad la nivelul fiecarui punct de lucru
perioadele de efectuare a reparatiilor curente si reviziilor tehnice . Aceasta activitate se deruleaza conform
procedurii PO-20 Mentenanta utilajelor mecanice si electrice Monitorizarea acestei activitati se face de
catre biroul mecano-energetic din cadrul Activitatii foraj.
Testarile diverselor ansamble si subansamble auto si ale utilajelor tehnologice specifice, se fac de catre
persoanele abilitate (cu decizie CTC) conform instructiunilor prevazute in fisele de control (conditiile
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 157/171

tehnice de control) cuprinse in manualele de reparatie aferente fiecarui tip de autovehicul sau utilaj
tehnologic.
Monitorizarea si receptiile in serviciile de mentenanta se face prin avizarea pe fisa de pe spatele
formularului de comand tip RAR (fisa de urmarire a reparatiei) sau a formularulul de comanda de RT sau
RC - a conformitatii executiei sau probelor efectuate.
La finalizarea reparatiilor se vor executa doar receptiile finale cerute de prevederile RAR si/sau
Normativelor in vigoare.
Monitorizarea factorilor de mediu const n inspectarea permanenta a echipamentelor/instalatiilor a
caror functionare ar putea duce la poluare .
Rezultatele acestei monitorizri stau la baza unor decizii privind aplicarea de msuri corective sau
chiar la declanarea procedurilor de alarmare i de intervenie.
n cazul producerii unor avarii soldate cu accidente majore, se realizeaz o monitorizare continu a
zonelor afectate, pn la remedierea total a efectelor acestora.
Ca o metoda de monitorizare active si permanenta a modului cum sunt respectate procedurile HSE, SC
FORAJ SA BUZAU, a documentat si aplica procedura PO-28 Inspectii interne pe locatie si PS-03
Auditul intern.
Inspectiile si auditurile privind sanatatea-securitatea in munca, mediu si calitate sunt efectuate de
personalul Serviciului HSEQ al SC FORAJ SA BUZAU sau de catre Managementul de top respectiv
Directorul General si Director Tehnic.
Inspectiile si auditurile constituie metode pentru monitorizarea activitatii de sanatate, securitate, mediu
si calitate locatii. Inspectiile normale ale personalului HSEQ dau posibilitatea verificarii conformarii cu
cerintele contractuale si ale procedurilor/standardelor aplicabile.
Frecventa acestor inspectii (verificari) depinde de amploarea activitatii si de riscurile asociate si
sunt documentate in programul de inspectii interne si programul anual al auditurilor interne.
Obiectivele acestei proceduri sunt: identificarea implementarii si respectarii standardelor si
cerintelor HSEQ ale SC FORAJ SA Buzau de catre toti angajatii companiei si la toate punctele de lucru,
identificarea si implementarea masurilor de control pentru minimizarea riscurilor si pentru premierea
personalului cu rezultate deosebite in implementarea si respectarea acestor cerinte.
Monitorizarea caracteristicilor proceselor, produselor i lucrrilor care pot avea impact asupra
mediului i SSO
Se realizeaz conform procedurii de sistem PS-09 Controlul operaional.
Pentru realizarea monitorizrii se folosesc indicatorii prevzui n procedurile de sistem i
operaionale.
Verificarea, etalonarea i ntreinerea dispozitivelor de msurare i monitorizare se realizeaz
conform procedurii operaionale PO-14 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare.
Planificarea monitorizrii i msurrii caracteristicilor factorilor de mediu i riscurilor pentru
SSO
Pe baza analizei solicitrilor cuprinse n legislaia aplicabil i n alte cerine la care organizaia
subscrie, RMI elaboreaz, la nceputul fiecrui an, n ianuarie, Programul de monitorizare i msurare
(cod: FPO.17.01). n funcie de sursele de poluare i de pericolele existente, de numrul de puncte de
control, prin acest program se planific indicatorii care vor fi monitorizai pe fiecare factor de mediu, risc
pentru SSO, frecvena de monitorizare i msurare.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 158/171

Programul de monitorizare i msurare constituie documentul pe baza cruia organizaia


identific necesitile de contractare a organismelor i laboratoarelor acreditate pentru analiza indicatorilor
de mediu i SSO impui de legislaie.
Monitorizarea caracteristicilor performanei SSO
Urmrirea realizrii msurilor cuprinse n Programul anual al managementului pentru SSO (cod:
FPS.07.02) se face folosind indicatori de performana managerial i indicatori de performan
operaional.
Indicatori de performan managerial (msurare proactiv) pentru:
- evaluarea gradului de implementare a politicii i programelor pentru SSO;
- evaluarea conformitii SMI cu cerinele i reglementrile existente;
- evaluarea performanelor economice.
Indicatori de performan operaional (msurare reactiv) pentru:
- evaluarea consumurilor de materiale specifice;
- evaluarea activitii de aprovizionare;
- evaluarea calitii instalaiilor, echipamentelor de protecie, a utilajelor, mijloacelor de transport;
- evaluarea eficientei activitii specifice SSO (indicii de frecven ai accidentelor i ai
mbolnvirilor profesionale; indicii de gravitate ai accidentelor i ai mbolnvirilor profesionale).
Modalitile de monitorizare a funcionrii SMI, al SSO constau n:
- inspecii/ controale pe linie de SSO;
- verificri prin audituri;
- evaluri pe baz de chestionare;
- alte metode specifice.
n toate cazurile, rezultatele monitorizrii i msurrii se vor anexa la Programul de monitorizare i
msurare.

9.3. EVALUAREA CONFORMARII


Organizatia isi evalueaza si documenteaza conformarea cu cerintele legale si de alta natura la care
subscrie prin :
a)efectuarea si documentarea de audituri interne;
b)elaborarea de planuri de actiuni corective si preventive ca urmare a depistarii neconformitatilor in
urma auditurilor interne si externe;
c)urmarirea evolutiei indicatorilor de performanta din matricea indicatorilor (anexa 3);
d)inregistrari ale rezultatelor masuratorilor emisiilor de poluanti, zgomot, noxe, etc;
e)inregistrari ale gestionarii deseurilor generate;
Evaluarea conformitii cu cerinele legale i prevederile SMI al organizaiei se realizeaz de ctre
RMI prin monitorizarea activitilor din compartimentele funcionale, care pot genera ASM i RSSSO
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 159/171

(prin audituri interne/ externe, evaluri de mediu i al riscurilor pentru SSO, verificarea identificrii i
evalurii ASM i RSSSO, controale efectuate de autoritile publice cu atribuii n domeniul mediului i
SSO, etc.). Rezultatele sunt documentate n formularele aferente procedurilor de sistem i operaionale,
sunt transmise conform procedurii operaionale PO-02 Comunicarea intern i extern.
Evaluarea conformitii cu cerinele legale se realizeaz ori de cte ori au loc aciunile amintite n
paragraful anterior, precum i de fiecare dat cnd apar modificri n Registrul reglementrilor aplicabile
de mediu (sau SSO) (cod: FPS.08.02), ca urmare a abrogrii i/ sau intrrii n vigoare a unor reglementri
legale.
Rezultatele obinute n urma monitorizrii i msurrii caracteristicilor factorilor de mediu i a
riscurilor pentru SSO, sunt comparate de ctre RMI cu prevederile din reglementrile i legislaiile n
vigoare, aplicabile organizaiei, identificate conform procedurii de sistem PS-08 Cerine legale i alte
cerine.
n cazul constatrii de neconformiti, se procedeaz conform procedurilor de sistem PS-11
Neconformiti, aciuni corective i aciuni preventive specifice de mediu i SSO i PS-10 Pregtire
pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.
9.4. INVESTIGARE INCIDENTE
9.4.1. Investigarea / cercetarea incidentului
SC FORAJ SA BUZAU a documentat si aplica procedura PO-20 Raportarea si Investigarea
incidentelor.
Investigarea este realizata de catre comisia de investigare incidente numita prin decizie de catre
Directorul General, care va strange informatii direct de pe locatie luandu-se declaratii de la toate
persoanele implicate;
- Informatiile colectate vor fi analizate numai dupa ce au fost colectate toate datele posibile;
- Locul accidentului trebuie sa fie protejat si tinut in ordine pentru a se poate face o investigatie corecta si
a se trage concluziile corecte;
- In cazul in care accidentul s-a soldat cu deces vor fi respectate cerintele legale iar accesul la locul
producerii accidentului va fi oprit pana la sosirea autoritatilor;
- Toate informatiile colectate in timpul producerii incidentului sunt confidentiale; Acest lucru este foarte
important pentru protejarea martorilor;
Cel mai important rol al investigatiei este acela de a stabili maniera in care pot fi evitate
accidentele viitoare;
Dupa finalizarea investigatiilor comitetul va intocmi un raport correct si impartial asupra
accidentului si va fi stabilit planul de masuri necesar si vor fi alocate resursele necesare eliminarii unor
potentiale viitoare evenimente.
9.4.2. Inregistrarea incidentelor
nregistrarea accidentelor de munca i a incidentelor periculoase se face n baza procesului-verbal de
cercetare.
SC FORAJ SA BUZAU tine evidenta evenimentelor n inregistrarile impuse de HG 1425:2006
Norme de aplicare a Legii 319/2006, respectiv:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor n munca;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 160/171

c) Registrul unic de evidenta a accidentelor uoare;


d) registrul de evidenta al incidentelor fara urmari (near-miss);
e) Registrul unic de evidenta a accidentatilor n munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare
de 3 zile de lucru.
9.5. NECONFORMITI, ACIUNI CORECTIVE I ACIUNI PREVENTIVE SPECIFICE
DE MEDIU I SSO
Neconformitile, aciunile corective i aciunile preventive specifice de mediu i SSO, sunt tratate
conform prevederilor procedurii de sistem PS-11 Neconformiti, aciuni corective i aciuni preventive
specifice de mediu i SSO.
Procedura documenteaz managementul procesului de inere sub control a neconformitilor, adecvat
cu natura, dimensiunile i impactul produs de activitile organizaiei asupra mediului i SSO, de aplicare
corect a aciunilor corective i preventive stabilite a fi necesare.
Procesul de inere sub control al neconformitilor se desfoar dup ciclul PDCA, astfel:
- sunt identificate i analizate neconformitile reale i poteniale referitoare la mediu i SSO, se
acioneaz rapid pentru nlturarea oricrui impact negativ i oricrui risc; sunt iniiate controale pentru
evitarea repetrii neconformitilor;
- se evalueaz necesitatea/ oportunitatea (inclusiv resursele necesare) pentru demararea de aciuni
corective/ preventive, care s elimine cauzele existente/ poteniale identificate;
- se stabilesc i se ntreprind aciunile corective/ preventive necesare;
- se verific rezultatele i eficacitatea aciunilor ntreprinse.
Cauzele care pot genera neconformiti de mediu se pot clasifica astfel:
Dup frecvena de apariie:
- ntmpltoare (singulare sau foarte rare);
- frecvente (repetate, sistematice).
Dup condiiile de funcionare:
- n condiii normale;
- n condiii anormale;
- n condiii accidentale.
Dup cauza care le genereaz (8M):
- metode, tehnologii, activiti, organizare i conducere necorespunztoare;
- man (limba englez = om), neatenie angajat, instruire necorespunztoare;
- materiale, materii prime necorespunztoare;
- maini i echipamente de producie defecte sau care nu au capabilitatea necesar;
- metoda de control/ verificare necorespunztoare;
- mediul de lucru necorespunztor;
- money (limba englez = bani), resurse;
- management, mod de organizare i conducere a activitilor.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 161/171

9.5.1. Identificarea neconformitilor de mediu i SSO


La nivelul organizaiei sunt considerate neconformiti de mediu i SSO urmtoarele:
- neconformiti referitoare la nerespectarea unei cerine a standardelor SR EN ISO 14001:2005 i
SR EN ISO 18001:2004, care pot fi identificate fie la auditul intern al SMI, fie de ctre personalul care-i
desfoar activitatea n medii care genereaz abaterea respectiv;
- neconformiti referitoare la nerespectarea sau respectarea parial a legislaiei i reglementrilor de
mediu i SSO aplicabile (PS-08), generate de activitile organizaiei; acestea sunt identificate ca urmare a
procesului de monitorizare i msurare a performanelor, de evaluare a conformrii cu cerinele legale
(PO-17) i a efecturii controlului operaional (PS-09);
- neconformiti generate ca urmare a producerii unui accident/ situaie de urgen cu repercusiuni
asupra mediului nconjurtor i/ sau a SSO;
- neconformiti legate de nendeplinirea aciunilor din programele de management de mediu
(FPS.06.02) i SSO (FPS.07.02), care conduc la abateri de la politica adoptat; aceste neconformiti sunt
identificate prin intermediul edinelor de analiz a managementului;
- neconformiti identificate ca urmare a unor reclamaii pertinente ale prilor interesate.
Personalul care are posibilitatea (i responsabilitatea dup caz) depistrii neconformitilor de
mediu i SSO:
- ntreg personalul organizaiei (inclusiv auditorii interni);
- auditorii de ter parte;
- alte pri interesate din exteriorul organizaiei.
9.5.2. Tratarea neconformitilor de mediu i SSO
n urma identificrii unei neconformiti de mediu sau SSO se ntreprind urmtoarele aciuni:
- persoana care identific neconformitatea anun imediat responsabilul colectivului implicat i RMI;
n cazul n care neconformitatea identificat a produs sau ar putea produce un impact major asupra
mediului sau SSO, responsabilul colectivului implicat i RMI anun zonele din organizaie i din afara
acesteia care ar putea fi afectate ca urmare a impactului; RMI ntiineaz autoritile publice n domeniu,
atunci cnd este posibil o poluare accidental major;
- funcie de natura i gravitatea impactului generat ca urmare a neconformitii respective, sunt luate
imediat msuri de tratare pentru limitarea impactului (corecia);
- neconformitatea identificat este analizat de ctre responsabilul colectivului implicat i RMI
pentru a fi stabilit cauza/ cauzele care au generat-o;
- RMI iniiaz un RNC, care apoi este semnat de ctre responsabilul colectivului implicat; evidena
RCR se ine de ctre RMI prin atribuirea unui numr de ordine care se nregistreaz n Registru unic de
eviden a formularelor SMI (cod: FPS.02.02); aceast aciune constituie evidena primar pentru analiza
aspectelor de mediu neconforme; RCR este iniiat n urmtoarele situaii:
- n urma unui accident de mediu sau SSO produs;
- urmare a desfurrii unei simulri de situaie de urgen (cnd s-au depistat neconformiti);
- la depistarea unor neconformiti n activitile uzuale desfurate, neconformiti ce pot genera
ASM sau RSSSO.
ntocmirea si circulaia RNC.
Iniierea RNC i completrile ulterioare respect prevederile prezentei proceduri.
La iniierea RNC, pe formularul Raport de neconformitate, RMI consemneaz n rubricile din
prima parte a formularului - identificarea i descrierea neconformitii, astfel:
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 162/171

a) compartimentul implicat;
b) date despre accident:
- accident produs sau potenial;
- Planul de intervenie n situaie de urgen aplicat;
- data i ora;
- natura accidentului (accident de mediu sau SSO);
- locaia;
- cauza accidentului;
- persoana care a depistat neconformitatea;
- descrierea accidentului, cu referire la condiia nendeplinit din documentele de referin;
- consecinele accidentului.
RNC este semnat de RMI i de persoana care a depistat neconformitatea, dup care este predat
responsabilului din zona n care s-a constatat neconformitatea.
Toate neconformitile de cauze nedeterminate i/ sau cu implicaii majore sunt analizate de Director
General mpreun cu RMI i eful compartimentului implicat.
Aceste persoane efectueaz analiza RNC n scopul:
- identificrii cauzelor care au generat neconformitatea;
- stabilirea modului de soluionare;
- evaluarea efectelor neconformitii.
Formularul RNC nregistrat de RMI este multiplicat i distribuit persoanelor responsabile cu tratarea
neconformitii.
Soluiile adoptate pentru tratarea neconformitilor
Responsabilul zonei n care s-a depistat neconformitatea stabilete modul de tratare a acesteia i
consemneaz soluia n RNC. Dup ce a fost stabilit soluia de tratare a neconformitii (corecia), este
stabilit aciunea corectiv/ preventiv pentru eliminarea cauzei care a generat neconformitatea.
Cnd soluia neconformitii trebuie stabilit de un organism de specialitate, RMI transmite acestuia
documentele i nregistrrile necesare stabilirii soluiei.
Dac soluia este stabilit pe formularul RNC, factorul desemnat pentru rezolvare completeaz
modul de soluionare n formularul RCR i semneaz pentru Corecie i pentru Aciunea corectiv/
preventiv.
RNC originale sunt pstrate de RMI.
Iniierea rapoartelor de aciuni corective/ preventive
Iniierea RAC/P- urilor, aferente SMI, se face de ctre RMI ca urmare a analizelor stabilite n urma
derulrii auditurilor interne.
Iniierea aciunilor corective/ preventive se face prin completarea formularului Raport de aciuni
corective/ preventive (cod: FPS.05.01). Formularul RAC/P este autoexplicativ; persoana care a depistat
neconformitatea completnd rubricile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, rubrica 8 fiind completat de conductorul
zonei n care a fost nregistrat neconformitatea.
Necesitatea iniierii unor aciuni corective poate fi evideniat de activiti, informaii sau date,
astfel:
- nregistrri i rapoarte rezultate din procesul de auditare intern sau extern a SMI;
- activiti i nregistrri privind msurarea i monitorizarea aspectelor de mediu i SSO;
- activiti i nregistrri privind msurarea i monitorizarea proceselor;
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 163/171

- registre, rapoarte i nregistrri privind aspectele de mediu i ale SSO neconforme;


- reclamaii ale clienilor i a altor pri interesate;
- nregistrri ale analizei SMI efectuate de management;
- propuneri de mbuntire.
nregistrarea RAC/P
Rapoartele de aciuni corective se nregistreaz de RMI n Registrul unic de eviden a
formularelor SMI (cod FPS.02.02).
Analiza aciunilor corective/ preventive
Neconformitile consemnate n RAC/P sunt analizate de conductorii zonei unde au fost constatate
deficiene, n colaborare cu iniiatorul, n scopul stabilirii cauzelor care au generat neconformitatea i a
alegerii aciunilor corective cele mai adecvate.
Aciunile corective i preventive stabilite trebuie s conduc la mbuntirea funcionrii SMI
adoptat prin luarea de msuri organizatorice, alocarea de resurse corespunztoare, modificarea i
revizuirea documentelor SMI.
Rezultatele analizelor efectuate se concretizeaz n stabilirea de aciuni corective/ preventive care se
nscriu n seciunea 8 Aciunea corectiv/ preventiv luat de conducerea zonei auditate cu
consemnarea modului de soluionare, persoana desemnat cu soluionarea i termenele de realizare.
Seciunea se semneaz de persoana care a stabilit aciunea corectiv/ preventiv i se transmite RAC/P
persoanelor responsabile cu implementarea msurilor.
Acceptarea aciunii corective/ preventive i verificarea implementrii
La termenul scadent, menionat de responsabilul cu stabilirea aciunii corective/ preventive,
iniiatorul RAC/P (RMI) verific realizarea msurilor propuse i consemneaz constatrile fcute.
n cazul nerealizrii aciunii corective/ preventive la termenele stabilite, persoana desemnat cu
aplicarea deciziei trebuie s comunice factorilor responsabili informaii privind cauzele nerealizrii i s
stabileasc i propun noi termene.
La noile termene stabilite se efectueaz verificarea msurilor luate n vederea acceptrii aciunilor
corective/ preventive aplicate.
Evaluarea stadiului implementrii aciunilor corective/ preventive se face de iniiatorul RAC/P i/
sau de ctre RMI.
Gestionarea RAC/P
Originalele RAC/P nchise, se pstreaz de RMI mpreun cu documentele care constituie elemente
de intrare conform procedurii de sistem PS-02 Controlul nregistrrilor. La exemplarul RAC/P se
ataeaz toate nregistrrile care demonstreaz rezolvarea aciunilor corective.
9.6. AUDIT INTERN
Organizaia a elaborat i aplic procedura de sistem PS-03 Auditul intern care se refer la
responsabilitatile si cerintele pentru selectarea auditorilor, planificarea i efectuarea auditurilor interne ale
calitii, mediului i SSO, pentru stabilirea inregistrarilor si raportarea rezultatelor, n scopul de a verifica
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 164/171

dac activitile specifice i rezultatele aferente sunt conforme cu reglementrile stabilite i pentru a
determina eficacitatea sistemului de managementul integrat.
Tipurile de audit efectuate in cadrul SC FORAJ SA Buzau sunt:
-auditul SMI;
- audit operational ;
- audit specializat;
- Audit comportamental.
Efectuarea auditurilor se realizeaza :
- planificat pe baza programului anual de audituri;
- neplanificat prin audituri de urmarire;
- neplanificat prin audituri extraordinare, impuse de identificarea unor situatii critice /activitati
nesigure identificate la locul de munca
Scopul auditurilor este de a determina c:
- sistemul de management HSE este conform cu cerinele standardelor de referinta i cu obiectivele
stabilite; daca este meninut i este eficace.
Planificarea auditurilor ine seama de starea i importana fiecrui proces i zon care trebuie
auditat, precum i de rezultatele auditurilor anterioare.
n procedura de audit este stabilit modul cum:
- se pregtesc auditurile i ce documente se ntocmesc;
- se efectueaz auditurile;
- se redacteaz raportul audit;
- se stabilesc coreciile, aciunile corective/ preventive, n cazul n care sunt constatate
neconformiti;
- se urmresc implementarea i eficiena coreciilor, aciunilor corective/ preventive.
Pregtirea auditului i derularea lui se realizeaz n colaborare cu responsabilul pentru procesul
auditat.
Dovezile obiective referitoare la conformitatea cu cerinele documentelor SMI aplicabile sunt
obinute prin:
- interviu cu personalul contactat din zona auditat;
- observarea activitilor n curs de desfurare;
- verificarea nregistrrilor aferente activitilor auditate.
Fiecare auditor colecteaza dovezi de audit si noteaza toate dovezile semnificative, analizeaza aceste
dovezi in raport cu criteriile de audit pentru a se asigura ca obiectivele auditului sunt atinse.
Rezultatele auditului sunt aduse la cunotina persoanei responsabile pentru procesul auditat,
eventual pentru iniierea i aplicarea aciunilor corective ce se impun.
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 165/171

Urmarirea aciunilor corective/ preventive


Auditatul este responsabil pentru stabilirea i iniierea corectiilor si aciunilor corective/ preventive
necesare si se va asigura ca sunt intreprinse, fara intarziere nejustificata, pentru eliminarea atat a
neconformitatilor detectate cat si a cauzelor acestora.
Auditorul este responsabil numai pentru identificarea neconformitilor sau observaiilor.
La termenele scadente, menionate de ctre responsabilul cu aciunea corectiv/ preventiv, auditorul
verific modul de soluionare a neconformitii.
Auditorul sef/auditorul raporteaza lunar sau ori de cate ori este nevoie directorului General asupra
monitorizarii si poate face propuneri de imbunatatire a programului anual de audituri.
Verificarea eficacitatii actiunilor corective/preventive se asigura de catre seful departamentului
auditat la o perioada de timp convenita.
In cadrul SC FORAJ SA BUZAU se mentin inregistrari ale auditurilor si ale rezultatelor acestora.

Capitol
10
10.1.
10.2.

Denumire capitol
ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
Analiza efectuata de conducere
Imbunatatire continua

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 166/171

10.1. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT


Analiza efectuat de conducere cu privire la HSE este orientat spre mbuntirea continu a
sistemului adoptat, analiza stadiului ndeplinirii politicii i obiectivelor stabilite de conducerea
organizaiei.
n edinele conducerii se analizeaz cel puin datele de intrare prezentate mai jos, ns ordinea de zi
poate fi completat cu orice alt subiect considerat important pentru mbuntirea performantelor SMI:
- analiza conformitii cu prevederile legale (ex. situaia autorizaiilor, autorizrilor, atestrilor de
personal i echipamente);
- analiza conformitii cu prevederile legale de mediu i SSO;
- stadiul ndeplinirii obiectivelor calitii, mediului i SSO;
- neconformiti, observaii depistate cu ocazia auditurilor;
- Feed Back de la clieni, parteneri de afaceri, autoriti (aprecieri, reclamaii, recomandri, solicitri
interne de mbuntire);
- evaluarea performanelor proceselor;
- raport de sintez pentru SMI;
- stadiul realizrii programelor de instruire;
- analiza costurilor interne a SMI;
- stadiul realizrii msurilor stabilite la analizele de management anterioare.
Reuniunea de analiz este condus de Directorul General(RMI), fiecare responsabil de proces
prezentnd stadiul implementrii cerinelor SMI a cror responsabilitate i revine.
Rolul analizelor efectuate de management este :
evalueze strategia global a sistemului de management al HSE pentru a determina dac el
corespunde cu obiectivele preconizate;
evalueze capacitatea sistemului de management al HSE de a rspunde cerinelor globale ale
organizaiei i ale tuturor prilor interesate, inclusiv ale salariailor i ale autoritilor de
reglementare;
evalueze necesitatea de a modifica sistemul de management HSE, inclusiv politica i
obiectivele n acest domeniu;
identifice msurile necesare pentru remedierea n timp util a deficienelor constatate,
inclusiv a celor legate de ajustarea anumitor aspecte ce in de structura global de
management a organizaiei i de msurarea eficacitii;
furnizeze indicaii, inclusiv n ceea ce privete determinarea prioritilor, n vederea unei
planificri eficace i a unei mbuntiri continue;
evalueze progresele nregistrate de organizaie n sensul ndeplinirii obiectivelor de HSE i
realizrii msurilor corective;
evalueze eficacitatea msurilor luate ca urmare a analizelor precedente.
Analiza efectuata de management trebuie s vizeze urmtoarele aspecte:
______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 167/171

a. rezultatele anchetelor privind deversarile accidentale, emisiile de noxe si poluanti,


concluziile auditurilor i activitilor de supervizare, rezultatele analizelor viznd
identificarea si evaluarea aspectelor de mediu i aciunile de monitorizare;
b. rezultatele anchetelor privind leziunile, degradrile strii de sntate, bolile i incidentele,
concluziile auditurilor i activitilor de supervizare, rezultatele analizelor viznd
identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor i aciunile de monitorizare, iar n cazul n
care a fost numit un reprezentant al conducerii pe probleme de securitate i sntate n
munc, raportul acestuia;
c. factorii interni i externi suplimentari, inclusiv cei de ordin organizatoric, susceptibili de a
avea o inciden asupra sistemului de management HSE.
Analizele efectuate de management se desfasora periodic, analiza lunara a aspectelor HSE intalnite
pe locatie, analiza trimestriala a stadiului de indeplinire a obiectivelor si tintelor propuse si analize
anuale a intregii activitati a societatii.
Concluziile analizei efectuate de conducere trebuie s fie nregistrate i comunicate:
a. persoanelor ce dein responsabiliti n domeniul managementului HSE, astfel nct acestea
s poat lua msurile care se impun;
b. comitetului de securitate i sntate n munc, precum i salariailor i reprezentanilor lor.
Elementele de ieire ale analizei efectuate de management, pe lng verificarea SMI, constituie date
de intrare pentru procesul de mbuntire.
Datele de ieire ale analizei sunt:
- Proces verbal al analizei efectuate de management (cod: FPO.03.02);
- Program de msuri (cod: FPO.03.03);
- revizuirea politicii i a obiectivelor cnd este cazul;
- modificri ale documentelor SMI;
- alocarea de resurse.
Responsabilul SMI transmite factorilor de analiz i decizie participani la analiz un exemplar din
Procesul verbal al analizei efectuate de management i seciunea din Programul de msuri aplicabil
sectorului de activitate respectiv.
Conductorii sectoarelor de activitate asigur rezolvarea la termenele stabilite a aciunilor
preventive/ corective ce revin sectorului de activitate coordonat.
NOT: Hotrrile i msurile stabilite de organismele de analiz devin obligatorii pentru toate
nivelurile de management i de execuie.
8.2 MBUNTIRE CONTINUA
Organizaia colecteaz i analizeaz datele obinute ca rezultat al activitilor de msurare i
monitorizare, cu scopul de a demonstra eficacitatea i adecvana SMI i de a evalua unde poate fi efectuat
mbuntirea acestuia.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 168/171

Datele corelate sunt analizate n raport cu planurile, obiectivele i intele definite. Analiza datelor
ajut la determinarea cauzelor existente sau poteniale a problemelor i ghideaz deciziile asupra aciunilor
corective i a aciunilor preventive necesare pentru mbuntire.
Rezultatele analizei sunt utilizate de ctre organizaie pentru a determina:
- satisfacia sau insatisfacia clientului;
- conformitatea cu cerinele referitoare la produs;
- caracteristicile i tendinele proceselor, incluznd oportunitile pentru aciuni preventive;
- contribuia furnizorilor;
- realizarea obiectivelor;
- rezultatele financiare;
- competitivitatea.
Analiza datelor ajut la determinarea cauzei problemelor i la aplicarea aciunilor corective i a
aciunilor preventive.
Organizaia ntreprinde urmtoarele aciuni pentru mbuntirea continu a eficacitii Sistemului de
management HSE:
- analizeaz i evalueaz situaia existent pentru a identifica zonele de mbuntire;
- stabilete obiectivele pentru mbuntire;
- cerceteaz soluii posibile pentru a realiza obiectivele;
- implementeaz soluiile adoptate;
- msoar, verific, analizeaz i evalueaz rezultatele implementrii pentru a determina dac
obiectivele au fost ndeplinite.
n procesul de mbuntire continu descris sunt utilizate:
- politica i obiectivele i intele mediului i SSM;
- rezultatele auditurilor;
- analiza datelor;
- aciunile corective i aciunile preventive;
- analiza managementului;
- propuneri, idei noi de mbuntire.

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

SOCIETATEA
COMERCIAL
FORAJ
S.A
BUZAU

Capitol

MANUALUL
SANATATII, SECURITATII SI
MEDIULUI

COD: M-HSE01
Ediia: 2
Revizia: 0
Pagina: 169/171

Denumire capitol

ANEXE
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6

Organigrama societatii
Organigrama activitatii foraj
Organigrama HSE a activitatii foraj
Lista documentelor SMI
Obiective HSE
Matrice de monitorizare a obiectivelor HSE

______________________________________________________________________________________________________
Cod formular pagin: FPO.01.02; ediia2, revizia 0

S.C. Foraj S.A. Buzau

Aprobat: Sandu Ion Administrator Unic


ORGANIGRAMA S.C. FORAJ S.A. BUZAU
Administrator Unic

Director General

Director Economic

Departament calitate,
mediu, SSO, SSM

Financiar contabil

Juridic

Director Tehnic

Marketingcontractare-ofertare

Departament Foraj

Rampa Scule

Manageri Instalatie
Formatia foraj 2

Formatia foraj 1

Manageri Instalatie

Departament Mecanoenergetic

Coloana
auto-utilaj
greu

Conducatori
auto

Atelier
reparatii
mecanice,
service

Deserventi
utilaje

Atelier
prelucrari
aschiere

Reparatii
auto,
utilaje

Resurse umanesecretariat,
arhiva

Atelier
Instalatii
electrice,
service

Administrativ
Comercial

Paza Protectie

S.C. FORAJ S.A. BUZAU

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
STELIAN IAMANDACHE
ORGANIGRAMA SANTIER FORAJ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR
TEHNIC

SEF DEPARTAMENT
FORAJ

SCHIMB 2

SCHIMB 1

SEF PUNCT LUCRU (RIG MANAGER, RESPONSABIL HSEQ)

DATA INTRARII IN VIGOARE:

S.C. FORAJ S.A. BUZAU

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
STELIAN IAMANDACHE
Data intrarii in vigoare: .
ORGANIGRAMA HSE PENTRU ACTIVITATEA DE
FORAJ

DIRECTOR GENERAL

COMITET SSM

RESPONSABIL SSM

DIRECTOR
TEHNIC

RESPONSABIL HSE
LA PUNCTUL DE
LUCRU NR.2

SUPERVIZOR

RESPONSABIL HSE
LA PUNCTUL DE
LUCRU NR.1

SEF DEPARTAMENT
FORAJ

REPREZENTANT HSE
SUBCONTRACTOR

SUPERVIZOR

REPREZENTANT HSE
SUBCONTRACTOR

ANGAJATI

DATA INTRARII IN VIGOARE:

Data intrarii in vigoare: .