Sunteți pe pagina 1din 28

Cuprins

 Ultrasunetele-Producerea ultrasunetelor
 Generatorul piezoelectric
 Generatorul magnetostrictiv
 Proprietăţile şi aplicaţiile ultrasunetelor
 Proprietăţile ultrasunetelor
 Efectele produse de ultrasunete
 Aplicaţiile ultrasunetelor
 Interacţiunea ultrasunetelor cu materia
 Mecanisme de interactine
 Operatii tehnologice efectuate sub actiunea ultrasunetelor
 Terapia cu ultrasunete
 Utilizarile ultrasunetelor in scopuri teraprutice
 Glosar
 Animale care folosesc ultrasunetele

Ultrasunetele 2
ULTRASUNETELE. PRODUCEREA
ULTRASUNETELOR
Definiţie
Ultrasunetele sunt vibraţii elastice care
au frecvenţa mai mare decât frecvenţa
maximă a oscilaţiilor care produc
senzaţia auditivă. Domeniul de frecvenţă
în care avem ultrasunetele
este între 20 kHz şi 10 000 000 kHz.

Ultrasunetele 3
Importanţa ultrasunetelor şi a producerii
lor a crescut în ultimul timp datorită unor largi
aplicaţii ale acestora.
Pentru producerea ultrasunetelor cel mai
des se utilizează cel mai des generatoare
elecromecanice care funcţionează pe baza
fenomenelor de piezoelectricitate şi
magnetostricţiune.

Ultrasunetele 4
GENERATORUL PIEZOELECTRIC.
Funcţionarea acestui generator se
bazează pe proprietatea unui cristal de
cuarţ de a se deforma în câmp electric.
  
GENERATORUL MAGNETOSTRICTIV.
 
Funcţionarea acestui generator
se bazează pe aceea că unele substanţe
feromagnetice, la magnetizare, îşi schimbă
dimensiunile. Dacă aceste substanţe se
dispun într-un câmp magnetic variabil, ele
vor incepe să oscileze. În acest caz ele pot
deveni surse de ultrasunete.

Ultrasunetele 5
PROPRIETĂŢILE ŞI APLICAŢIILE
ULTRASUNETELOR
 nu sunt percepute de organul auditiv al omului;
 se pot obţine şi sub forma unor fascicule
înguste;
 transportă o cantitate însemnata de energie;

 ele sunt puternic absorbite de substanţe în


stare gazoasă.

Ultrasunetele 6
Efectele produse de
ultrasunete
 pot provoca incalziri locale
 duc la omogenizarea unor sisteme
dispersate cum ar fi: solutii coloidale,
emulsii etc.;
 pot distruge starea de omogenitate a unor
astfel de sisteme;
 pot accelera si chiar provoca unele reactii
chimice;
 pot favoriza procesele de polimerizare si
invers
 produc fenomenul de cavitatie, care consta
in aparitia unor goluri in fluide in miscare;
 provoaca perturbatii mecanice in interiorul
celulelor vii, care pot duce pana la
distrugerea microorganismelor.

Ultrasunetele 7
Aplicatiile ultrasunetelor:
pe baza fenomenului de cavitaţie se pot curaţi piese
metalice, cazane, se pot perfora sau tăia metale;
având în vedere că ultrasunetele pot distruge
microorganisme, ele se utilizează la prepararea
serurilor şi vaccinurilor, la sterilizarea şi
conservarea alimentelor;
datorită încalzirii locale pe care o produc când cad
pe ţesuturile organismului, ele se pot folosi pentru
tratamentul unor nevralgii.

Ultrasunetele 8
Interacţiunea ultrasunetelor cu
materia
Mecanisme de interactiune:
La trecerea undelor ultrasonore printr-
un mediu sunt posibile trei mecanisme
de interacţiune:
mecanismul termic
cavitaţia
mecanismul de stress

Ultrasunetele 9
Mecanismul termic:
Când ultrasunetele interacţionează cu
materia, o parte din energia fasciculului poate
fi absorbită de mediu şi transformată în
caldură. Cantitatea de caldură generată pe
unitatea de volum a mediului este
proporţională cu intensitatea acustică şi cu
coeficientul de absorbţie şi invers
proporţionala cu densitatea mediului şi cu
căldura lui specifică.

Ultrasunetele 10
Cavitaţia:
prin acţiunea mecanică, chimică şi
termică se pot produce într-un mediu
lichid bule (cavitaţi) cu sau fară conţinut
de gaze sau vapori. Producerea acestor
cavitaţi şi efectul pe care acestea îl au
asupra mediului în care sunt produse
poartă denumirea de cavitaţie.

Ultrasunetele 11
Mecanismul de
stress:
în sisteme eterogene supuse acţiunii
câmpului ultrasonor apar forţe rezultate,
clasificate astfel:
forţe ascensionale , care sunt oscilatorii
forţe de radiaţie sau de deplasare
forţe de variaţie ale vascizităţii

Ultrasunetele 12
Operaţii tehnologice efectuate sub
acţiunea ultrasunetelor:
dispersia este procesul fizic de răspândire a
particulelor unei substanţe printre particulele
altei substanţe
curăţirea cu ultrasunete este mult utilizată
datorită calităţii operaţiei efectuate, a
timpului scurt de lucru, a diversităţii
materialelor ce pot fi supuse acestei operaţii
sedimentarea particulelor: principiul care sta
la baza sedimentării particulelor fine, solide
sau lichide îl constituie aglomerarea acestora
în zona nodurilor unui câmp staţionar produs
de propagarea ultrasunetelor

Ultrasunetele 13
filtrarea reprezintă operaţia de separare a unei
substanţe solide dintr-un lichid ,prin intermediul
unui filtru
emulsionarea se bazează pe dispersarea
particulelor unui lichid în altul sau a unei
substanţe solide într-un lichid în care nu se dizolvă
extracţia este operaţia de separare a uneia sau
mai multor substanţe dintr-un amestec
uscarea este procesul de eliminare a apei dintr-un
material
cristalizarea se bazează pe diferenţa de
solubilitate a componentelor unui amestec

Ultrasunetele 14
TERAPIA CU
ULTRASUNETE
  Utilizarea ultrasunetelor în terapie se bazează
pe efectele benefice pe care acestea le au asupra
organismului uman şi animal. Experientele
efectuate pe animale au aratat că, în urma
expunerii la ultrasunete, se produce creşterea
temperaturii materialului biologic tratat, proces
dependent de coeficientul de absorbţie: în oase şi
în ţesutul nervos, creşterea de temperatură este
mai pronunţată decât în ţesutul adipos şi cel
muscular.

Ultrasunetele 15
Boli ce se pot trata prin terapia cu
ultrasunete:
 Reumatism
 Artroze
 Hernie de disc
 Fibrozită intramusculară
 Herpes Zoster
 Fracturi
 Astm bronşic, bronşită acută

Ultrasunetele 16
GLOSAR
Amplitudinea: A este diferenţa dintre poziţia medie a
unei
particule din mediu şi poziţia ei la un moment dat din
timpul
t. Pentru vibraţii libere amplitudinea variază sinusoidal cu
timpul:
A = A0 cosω t unde:
A0 este amplitudinea iniţială;
ω - frecvenţa unghiulară (ω = 2π /T) exprimată în radiani
pe secundă
Atenuarea reprezintă pierderea treptată a energiei
acustice la trecerea unei unde acustice printr-un mediu.

Ultrasunetele 17
Camp ultrasonor este regiunea mediului
elastic
care se gaseşte în stare de vibraţie, fiind
sediul
unor unde ultrasonore.
Energia totală a vibraţiilor unei unităţi de
volum, a unui sistem E, este proporţională
cu densitatea, cu frecvenţa unghiulară ω
şi cu amplitudinea vibraţiilor A:
E = 1/2ω ρ ² A² = 2π ρ ·f²A²

Ultrasunetele 18
Factor de reflexie acustică R este raportul
dintre presiunea acustică a undei
reflectate şi presiunea acustică undei
incidente.
Factorul de transmisie acustică este
raportul dintre presiunea acustică a undei
transmise şi presiunea acustică a undei
transmise şi presiunea acustică a undei
incidente.
Frecventa f este numărul de oscilaţii
complete efectuate într-o secunda.
Unitatea de masură este Hertz ( Hz ).
Ultrasunetele 19
Independenţa acustică caracteristică a unui
mediu este produsul dintre densitatea lui şi
viteza sunetului în acel mediu.
Lungimea de undă λ este distanţa dintre
puncte consecutive de maxim de
compresiune sau de rarefiere.
Perioada T reprezintă timpul, în secunde,
necesar pentru efectuarea unei oscilaţii
( vibraţii ) complete:
T = 1/f .

Ultrasunetele 20
Puterea acustică P este energia
acustică totală radiată în unitatea de
timp şi se masoară în waţi ( W ).
Rezonanţa este fenomenul care apare
atunci cand frecvenţa ultrasunetelor
coincide cu frecvenţa proprie a vibraţiilor
moleculei, amplitudinea vibraţiilor
mărindu-se.

Ultrasunetele 21
Animale care folosesc
ultrasunetele
Liliacul
Balena
Delfinul
Moliile
Cârtiţa
Păsările

Ultrasunetele 22
Ultrasunetele 23
Ultrasunetele 24
Ultrasunetele 25
Ultrasunetele 26
Ultrasunetele 27
Ultrasunetele 28