Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

INITIAL CLASA A 9-A


VARIANTA NR 1

LICEUL TEORETIC LASCAR ROSETTI RADUCANENI


SUBIECTUL I - Pe foaie scriei numai rezultatele.
(30 puncte)
5p 1) Multimea solutiilor reale ale ecuatiei 3x-12=-15 este ...
5p 2) Multimea solutiilor reale ale inecuatiei 1-2x > -11 este intervalul ....
5p 3) Daca a=8-2 si b=4-22 , atunci media aritmetica a nmerelor a si b este egala
cu
5p 4)Un triunghi dreptunghic are catetele de 6cm si 8cm. Aria triunghiului
dreptunghic este egala cu ....cm2 .
5p 5) Un paralelipiped dreptunghic are L=5 m , l=4m si h =2m. Volumul
paralelipipedului este egal cu .... litri.
5p 6)Un patrat are perimetrul de 16 cm . Aria patratului este egala cu .... cm2.
SUBIECTUL al II-lea lea - Pe foaie scrieti rezolvarile complete. (30 puncte)
5p 1) Calculati (2x-1)2 (x-2 )(x+2 ) .
5p 2)Rezolvati in R2 sistemul de ecuatii

2x y 1

3x 2 y 5

3) Fie functia f : RR , f(x)= 8x-7 .


5p a) Reprezentati grafic functia f.
5p b) Calculati suma S=f(1) +f(2) +.f(100) .
5p c) Calculati sinusul unghiului format de graficul functiei f si axa oy .
5p 4) Rezolvati in R ecuatia : x2 - 5x +1=0 .
SUBIECTUL al III-lea- Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete. (30 puncte)
1) Fie dreptunghiul ABCD cu AB=8 cm si BC=6 cm .
5p a) Calculati aria dreptunghilui ABCD .
5p b) Calculati AD .
5p c) Calculati lungimea cercului circumscris dreptunghiului ABCD .
2) Fie VABC un tetraedru regulat cu AB=6 cm .
5p a) Desenati tetraedrul regulat VABC .
5p b) Calculati aria totala si volumul tetraedrului regulat VABC .
5p c) Calculati cosinusul unghiului dintre VA si planul (ABC) .
Nota : - Toate subiectele sun obligatorii.
Se acorda 10 punct din oficiu.
Timp de lucru 1 ora.