Sunteți pe pagina 1din 11

Cronologia tratatelor

9 mai 1950 declaratia Schuman (creare comunitate interese pasnice)


8 apr 1951 TRATATUL PARIS acceptat PLANUL SCH de tarile partic.la negocieri ->TRATATUL CECO (50 ANI)
INSTITUTII CECO:
INALTA AUTORITATE org.supranat.(9/6) , indep.financ.si pol.
CONSILIUL MINISTRI putere limitata, emite Avize de conform.la deciz.I.A.(6m ai af.ext)
ADUNAREA PARLAMENTARA alc.78 membri deleg de parl.nat.
CURTEA DE JUSTITIE buna funct a ceco intervenind in rezolv.diferendelor
CECO prima org.eur. cu puteri SUPRANATIONALE
Merit dublu 1.plan politic-reconciliere Franta-Germania; 2. plan economic relansare economica a Europei
1957 TRATATELE DE LA ROMA CEE si EURATOM (aceeiasi 6 membri fondatori)
TRATATUL CEE OBIECTIVE ambitioase concretizate in punerea in practica a unor politici:
Politica de concurenta
Politica comerciala comuna
Politica agricola comuna (PAC)
Unitate vamala industriala
CEE si EUROATOM (aceiasi 6 membri fondatori set de institutii separate
TRATATUL EUROATOM OBIECTIV realizarea conditiilor nec.dezv.industriei nucleare
aprovizionare
securitate
investitii si creare intreprinderi mixte
instituirea unei piete comune nucleare
dezvoltare tehnologii industriale
1960 tarile europene care nu erau membre ale celor 3 comunitati (CECO,CEE,EUROATOM) au semnat la
STOCKHOLM TRATATUL AELS (Asoc.Eur.Liber.Schimbist)
(Austria, Danemarca, Elvetia, Norvegia, Portugalia, Suedia,Regatul Unit,- Islanda Finlanda si Lichtenstein)
Obiectiv creare zona de liber-schimb (limitat la) produse industriale si agricole transformate
1965 - semnare TRATATUL DE FUZIUNE A EXECUTIVELOR (CECO, CEE SI EUROATOM) semna de cei 6
apare COMUNITATEA EUROPEANA A CELOR 6
cele 3 dispun de un ansamblu institutional unic (Parlament, Consiliu, Comisie, Curte de Justitie)
dar vor aplica in mod distinct cele 3 tratate
1986 semnare la LUXEMBURG SI HAGA ACTUL UNIC EUROPEAN (AUE)
va fi PRIMA REFORMA (REVIZUIRE) A CELOR 3 TRATATE CONSTITUTIVE
1992 semneaza TRATATUL DE LA MAASTRICHT este TRATATUL DE CONSTITUIRE A UNIUNII
EUROPENE
Dupa AUE -> a II- a REVIZUIRE A COMUNITATII ofera cadru JURIDIC A CELOR 3 COMUNITATI
TRATATUL DE LA MAASTRICHT cel mai important Tratat
STRUCTURAL: comparat cu un Templu: sprijinit pe 3 Piloni, dominat de un Fronton
FRONTON Obiectivele UE constand in:
- cetatenie europeana
piata unica
integrare economica , echilibru social
politica externa si securitate comuna
cooperare in justitie si afaceri
2 PILONI LATERALI domenii de natura interguvernamentala
PESC Politica Externa si de Securitate Comuna
JAI Cooperare in justitie si afaceri interne
PILON CENTRAL domeniu comunitar (cele 3 com eur.CECO,CEE,EUROATOM)
include
- piata interioara
politici economice comune (sociala, regionala, agricola, educatie, sanatate)
Uniunea Monetara
ROLUL TRATATULUI DE
-

LA MAASTRICHT
redefineste CEE in CE
a introdus cei 2 piloni de natura interguvernamentala
lanseaza notiunea de cetatenie europeana (care confera cetatenilor noi drepturi)
elaboreaza un calendar al introducerii monedei unice
extinde puterile parlamentului in noi domenii
extinde procedura de vot cu majoritate calificata la noi domenii

PRINCIPIUL DE BAZA AL TRATATULUI DE LA MAASTRICHT


Este PRINCIPIUL SUBSIDIARITATII
(luarea deciziilor de catre autoritatea mai aproape de cetatean, care ii cunoaste nevoile)
Conform acestui principiu Uniunea nu intervine decat in domeniile care tin de competenta sa, si doar in momentul in
care obiectivele nu pot fi realizate de statele membre

(Astfel se ofera garantia ca) Comunitatea Europeana nu va interveni in mod arbitrar, ci va interveni in limitele
competentelor care I-au fost conferite prin Tratate.
TRATATUL DE LA MAASTRICHT afirma ca Orice Stat European care respecta principiile fundamentale ale
Uniunii (LIBERTATE, DEMOCRATIE, RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI SI A LIBERTATII) poate sa
devina Membru al UE.
In cadrul Summitului de la Copenhaga (1993) au fost definite criteriile de aderare la Uniunea Europeana:
1. criteriul geografic (apartenenta geografica, economic sau culturala la continent)
2. criteriul politic (dezvoltare democratica, stabilitate politica, apararea drepturilor omului, protectia minorilor,
abolirea pedepsei cu moartea)
3. criteriul economic (economie de piata rezistenta la concurenta)
4. adoptarea aquisului comunitar
AQUIS-UL COMUNITAR cuprinde:
a) dispozitiile tratatelor constitutive (Roma 1957 CEE si EURATOM,
MAASTRICHT 1992 Tratatul privind UNIUNEA EUROPEANA)
precum si ale acordurilor care le-au modificat in timp
b) regulamentele, directivele si deciziile emise de catre Institutiile Uniunii Europene si alte acte adoptate de catre
Institutiile U.E. (declaratii, rezolutii, concluzii, decizii-cadru s.a.)
c) conventiile multilaterale deschise numai de statele UE
d) jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene
e) capacitatea administrativa de aplicare a acqui-ului comunitar.

1997 se semneaza TRATATUL DE LA AMSTERDAM care a fixat 4 Obiective ce au consolidat cei 3 piloni
1997 apare Documentul AGENDA 2000 (pentru o EUROPA mai puternica si extinsa)
evaluarea candidaturilor de adeziune a statelor candidate
reformarea politicilor comunitare (pentru ca acestea sa se adapteze unei uniuni largite)
dezv.regionala, retele transeuropene
adaptarea cadrului financiar al Uniunii (care sa permita evolutia politicilor comunitare)
2000 decembrie -> TRATATUL DE LA NISA de Reforma Institutionala a UE
29 oct.2004 semnarea de catre cei 25 (ai Tratatului Nisa) privind Constituirea unei
CONSTITUTII pentru Europa CONSTITUTIA UNIUNII EUROPENE
Constitutia Europeana nu urmeaza sa inlocuiasca Constitutiile Nationale, ci urmeaza sa
inlocuiasca TRATATELE cu un singur text, unitar.
CONSTITUTIA UNIUNII EUROPENE
CONSTITUTIA este impartita in 4 SECTIUNI:
defineste UNIUNEA EUROPEANA (modul de functionare, modul in care un stat mai bun
poate sa paraseasca uniunea daca doreste, mod de adoptare a deciziilor, obiectivele)
cuprinde o CARTA A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
descrie politicile europene si modul de functionare
cuprinde prevederi finale si proceduri de revizuire a Constitutiei.
ELEMENTE NOI aduse prin CONSTITUTIE:
1. Garantia respectarii anumitor valori si a unui model in societate
2. Libertatea fundamentala
3. Cetatenia Europeana
4. O Carta a Drepturilor Fundamentale (face parte din Const. Se refera la drepturi civile si politice
cat si la domenii precum: drepturile lucratorilor, protectia mediului,etc)
5. Solidaritatea stat membru tinta atac tero sau lovit de o catastrofa U.E. si statele membre devin
solidari
6. Imbunatatirea vietii democratice a Uniunii
7. Obiective Comune
8. Garantia unui spatiu unic de libertate, securitate si justitie
absenta controlului la frontiere interne ale UE
intarirea controlului la frontiere externe ale UE
politica comuna in materie de azil
politic comuna in materie de imigrare
consolidarea cooperarii judiciare in materie civila
creare parchet european
consolidare si control din partea Europolului
DESPRE INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE
CE # C.U.E. # C.E. # C.E.
CONSILIUL EUROPEI # CONSILIUL UNIUNII EUROPENE # CONSILIUL EUROPEAN # COMISIA
EUROPEANA
CONSILIUL EUROPEI

NU ESTE O INSTITUTIE A UNIUNII EUROPENE

In urma CONGRESULUI de la HAGA (mai 1948) Franta propune constituirea unei Adunari
Europene denumita CONSILIUL EUROPEAN
Prin semnarea TRATATULUI DE LA STRASBOURG ia fiinta (1949 mai) si este semnat de 10
state
europene
este o organizatie cu un numar mai mare de membri decat Uniunea Europeana (toate
statele democratice)
are rol de organizare, cooperare parlamentara si de aparare a drepturilor omului
Are o serie de Institutii:
Adunarea Parlamentara (reprez.ai parlamentelor internationale ale statelor)
Congresul Puterilor Locale si Regionale (format din reprezentanti ai alesilor din
statele membre
In cadrul lui s-a elaborat si adoptat in 1985 CARTA EUROPEANA a autonomiei
locale care este documentul juridic ce garanteaza autonomia colectivitatilor locale
CEDO Curtea Europeana a Drepturilor Omului (toate au sediu la STRASBOURG)
CONSILIUL EUROPEAN
NU ESTE O INSTITUTIE A UNIUNII EUROPENE
Dar are legaturi cu UE in sensul ca reprezinta Adunarea Sefilor de State si de Guverne membre
UE
(STATELE MEMEBRE REPREZENTATE DE SEFI DE STAT SAU DE GUVERN)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (sau Consiliul Ministrilor) ESTE O INSTITUTIE A UNIUNII EUROPENE
Reprezinta Organul Decizional care isi imparte puterea e format din reprezentanti ai Statelor
Membre
la nivel Ministerial
(STATELE MEMEBRE REPREZENTATE DE MINISTRII)
COMISIA EUROPEANA
ESTE O INSTITUTIE A UNIUNII EUROPENE
Reprezinta Organul Executiv al Uniunii Europene (aparatoare a tratatelor avand putere de
initiativa LEGISLATIVA si de EXECUTIE)
(ARE PUTERE LEGISLATIVA SI DE EXECUTIE)

Intr-un STAT NATIONAL


Puterea Legislativa: PARLAMENTUL
Prin intermediul celor 2 Camere ale sale:
SENATUL si CAMERA DEPUTATILOR

Puterea Executiva: PRESEDINTE, GUVERN


(prim-ministru sef Guvern) si autoritati ale
administratiei publice
Puterea Judecatoreasca: CURTEA DE JUSTITIE

IN UNIUNEA EUROPEANA
Puterea Legislativa:
PARLAMENTUL EUROPEAN +
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(format din reprezentanti ai Statelor Membre
la nivel Ministerial)
Puterea Executiva: COMISIA EUROPEANA
(aparatoare a tratatelor avand putere de
initiativa LEGISLATIVA si de EXECUTIE)
Puterea Judecatoreasca:
CURTEA DE JUSTITIE A
COMUNITATILOR EUROPENE
(judecator suprem al
UNIUNII)

UNIUNEA EUROPEANA
-

ESTE GESTIONATA prin intermediul institutiilor comune:


PARLAMENT (democratic ales)
CONSILIU AL UNIUNII EUROPENE
COMISIA EUROPEANA (aparatoare a tratatelor, putere legislativa)
CURTEA DE JUSTITIE (judecator suprem al Uniunii)
CURTEA DE CONTURI (controleaza gestionarea finantelor
ORGANELE CONSULTATIVE (prezinta interesele economice sociale si regionale
ale
statelor memebre)
Ultimul TRATAT DE LA NISA a stabilit numarul de locuri alocate aderarii U.E.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Adunare multinationala a lumii Popoarele Statelor reunite in Comunitatea Europeana
Actual numara 732 de membrii. Repartizarea numarului de voturi se face pe baza Principiului
Proportionalitatii regresive in functie de marimea teritoriului si de numarul populatiei.(prag minim 4
membri de fiecare stat mem)
Exercita 3 puteri fundamentale:
puterea legislativa
puterea bugetara
puterea de control asupra Executivului
PUTEREA LEGISLATIVA A PARLAM.
Exercita urmatoarele proceduri Legislative:
a) Procedura de consultare simpla (o singura lectura)
Parlamentul da Avizul inainte ca propunerea legislativa a Comisiei sa fie adoptata de Consiliu. Acest
Aviz este destinat sa influenteze Decizia Comisiei

b) Procedura de cooperare (2 lecturi)


Daca Avizul (emis de Parlament) nu a fost luat in considerare de Consiliu, Parlamentul poate
respinge la a doua lecturare. Consiliul nu poate trece de Parlament decat prin unanimitate de Voturi.
(dificil de realizat).
c) Procedura de codecizie (3 lecturi)
Parlamentul imparte puterea de decizie in mod egal cu Consiliul. Consiliul poate impiedica
adoptarea propunerii. Parlamentul poate impiedica adoptarea propunerii. In scopul evitarii unei
astfel de situatii este convocat un COMITET DE CONCILIERE (alcatuit din membrii Parlamentului,
Consiliului si Comisiei)
d) Procedura avizului de conformitate
Este necesara in cazul deciziei de adeziune a noi state membre, in fata acordului unei terte tari,
PUTERE BUGETARA A PARLAM.
Veniturile Uniunii
Bugetul comunitar e alimentat prin 4 surse de venituri fiscale:
1. drepturile de vama percepute la granitele externe ale UE
2. taxele agricole
3. 1,4% din incasari din taxa pe valoare adaugata (TVA) asupra bunurilor si serviciilor
4. 1,27% din PNB al fiecarui stat membru
Modul de repartitie a cheltuielilor europene
- jumatate din Bugetul comunitar revine politicii agricole comune (45%)
- o treime din Bugetul Comunitar ameliorarii coeziunii economice si sociale (34%)
Resursele sunt afectate diferitelor fonduri:
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER
Fondul Social Europena (FSE)
Fondul European de Orientare si de Garantare Agricola (FEOGA)
Mecanismul de adoptare si control al bugetului
pe baza unui preproiect de buget prezentat de Comisie, Consiliul de M. stabileste un
proiect pe care il trimite Parlamentului E.pentru prima lectura. In Parlament Comisia de
Buget analizeaza proi. si pregateste propuneri de modificare a lui
Parlamentul adopta forma definitiva a bugetului
Dupa aprob.Bug.Parlamentul E. prin Comisia de Control Bugetar supravegheaza
cheltuielile U. si verifica modul de utilizare a fondurilor in vederea ameliorarii si
prevenirea fraudelor.
Parlamentul elaboreaza in fiecare an o evaluare a executiei bugetului inainte de a aproba
Conturile
PUTEREA DE CONTROL ASUPRA EXECUTIVULUI (a PARLAM.
- Puterea de control (consta in:)

Rolul esential al Parlamentului in procesul de desemnare a Presedintelui si membrilor


Comisiei(Executivului)

Dreptul de a cenzura COMISIA E. (Votul motiunii de cenzuraconstrange demisia Comisiei

Pune COMISIEI intrebari scrise sau orale

Control prin rapoarte lunare si anuale asupra Comisiei


ROLURILE specifice PARLAMENTULUI E.:
A. POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA (pesc)
Consiliul E.consulta Parlamentul asupra aspectelor de politica externa si de securitate si asigura luarea in
considerare a p.v. ale Parlam.Parl.acorda importanta (dezbaterilor In cadrul Comisiei) politicii externe,
drepturilor omului, securitatii comune si politicilor de aparare.
B. COOPERAREA IN DOMENIUL JUSTITIEI SI AFACERILOR EXTERNE
Parlam.este consultat si informat cu regularitate asupra cooper.intre autorit.jurid.si cele de politica interna
ale statelor membre ale U.Poate face recomandari si pune intrebari.
C. SUPRAVEGHEREA DEMOCRATICA A Uniunii Europene si Monetare
P.are un rol important in relatia cu Banca Centrala Europ(BCE) Presed.BCE prez.un raport anual in sedinta
plenara a Par.
D. RELATIILE CU TARILE IN CURS DE DEZVOLTARE
P indruma si promoveaza programele de dezv.si coop.ale U.E. cu toate tarile in curs de dezv.
E. APARAREA DREPTURILOE OMULUI
P.aproba decizia de acceptare de noi state membre. Una din conditiile de acceptare este resp.dr.om.
F.

IMPULSIONAREA POLITICA
Parlam.E. este reprezentantul legitim al cetatenilor sai. El abordeaza probleme ale soc. Care afecteaza
cet.europ.Cetateanul (individ,grup) poate exercita dreptul la PETITIE. (se poate adresa presed.P)
G. MEDIATORUL EUROPEAN
M.E. nu poate investiga plangeri impotriva autorit.nat.,locale sau reg.El investigheaza:cazuri
administr.neproductive, intarzieri administrative(lipsa transparenta), relatii de munca dintre inst.europene
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI
Parlam. Numara 7 grupuri politice la care se adauga deputatii independenti. Toate activitatile P sunt plasate sub
directia BIROULUI PARLAMENTULUI compus din:
- 1 presedinte ; 14 vicepresedinti; 5 chestori (toti alesi pe 2 ani jumate) Presedintele prezinta P. la evenim. cu
caracter oficial si in relatii internat. Pentru pregatirea sesiunilor sunt repartizati deputatii in 20 de comisii
permanenete (alaturi de Com.pot functiona subcomisii, comisii temporare sau comisii de ancheta. COMISIILE
PARLAMENTARE MIXTE dezv.relatii cu parlamentele statelor legate de UE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

C.U.E. (C.Ministrilor) nu are echivalent in lume. Reunite in cadrul Cons. statele membre legifereaza / fixeaza
obiec.polit. / coordoneaza polit.nationale si reglementeaza diferendele ce exista intre ele. Este compus din
reprez.fiecarui stat membru la nivel ministerial. Este format din 321 membri.
ATRIBUTIILE CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
In baza TRATATULUI de constituire a Com.Europ Consil are urm.atributii:
-organism legislativ (exercita puterea impreuna cu Parlam)
-coordoneaza politica economica generala a statelor membre
-incheie acorduri internationale (in numele Comunitatii)
-formeaza autoritatea bugetara impreuna cu Parl.E.
In temeiul TRATATULUI privind U.E. el:
-adopta decizii pentru definirea si punereea in practica a politicii externe si de securitate comune
-coordoneaza activitatile statelor membre si adopta masurile neces.cu privire la cooperarea politieneasca si juridica
MODUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR
TRATATUL DE LA NISA a consacrat principiul conform caruia majoritatea calificata este regula, iar unanimitatea
exceptia (s-a renuntat la unanimitate in 2004) Obiectiv-simplificare procedura de adoptare a deciz. Care a avut efect
contrar constand in instaurarea triplei majoritati:
-majoritate calificata de voturi (72,3%)
-o deciz.trebuie sa intruneasca votul favorabil al majoritatii statelor membre
-introducerea unui criteri demografic (permite verif. Daca majorit.voturilor reprez.62%din popul.totala a Uniunii,
caz contrar nu se aproba)
REGULA UNANIMITATII a fost mentinuta in legatura cu:
- politica fiscala
- politica sociala
- probleme privind cultura,sanatatea educatia si formarea profesionala
- decizii de natura institutionala
- deciziile care implica ratificarea tratatelor de catre statele membre
- derogari de la reglementari
LEGISLATIA COMUNITARA
Adoptata de catre Consiliu sau de Parl si Cons. (in cazul codeciziei) e de mai multe tipuri:
REGULAMENTE aplicari generale, obligatorii aplicate de toate statele membre
DIRECTIVELE sunt legi-cadru obligatorii care realizeaza unificarea statelor membre
DECIZIILE obligatorii in totalitate doar pentru cei carora le sunt destinate (particulari, intreprinderi si state
membre) au caracter individual
RECOMANDARILE SI AVIZELE nu sunt obligatorii avand un caracter consultativ.
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
-COMPONENTA CONS se schimba in functie de ordinea de zi (sunt 9 consilii diferite)
-Consil.UE prezidat pe rand de catre fiecare stat membru pe per.de 6 luni
-Pregatirea lucrarilor Consiliului e realizata de COMITETUL REPREZENTANTILOR PERMANENTI
-Consiliul este asistat de un Secretariat General care asigura pregat.si funct.lucrar.Consiliului
CONSILIUL EUROPEAN
Nu este d.p.v. juridic o Institutie a C.E. Joaca rol esential in toate domeniile de activitate a U.E. C.E. reuneste sefii
de stat ai celor 25 de state membre ale U.E. si pe presedintele Com.E.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Adunare multinationala a lumii Popoarele Statelor reunite in Comunitatea Europeana
Actual numara 732 de membrii. Repartizarea numarului de voturi se face pe baza Principiului
Proportionalitatii regresive in functie de marimea teritoriului si de numarul populatiei.(prag minim 4
membri de fiecare stat mem)
Exercita 3 puteri fundamentale:
puterea legislativa
puterea bugetara
puterea de control asupra Executivului
PUTEREA LEGISLATIVA A PARLAM.
Exercita urmatoarele proceduri Legislative:
e) Procedura de consultare simpla (o singura lectura)
Parlamentul da Avizul inainte ca propunerea legislativa a Comisiei sa fie adoptata de Consiliu. Acest
Aviz este destinat sa influenteze Decizia Comisiei
f) Procedura de cooperare (2 lecturi)
Daca Avizul (emis de Parlament) nu a fost luat in considerare de Consiliu, Parlamentul poate
respinge la a doua lecturare. Consiliul nu poate trece de Parlament decat prin unanimitate de Voturi.
(dificil de realizat).
g) Procedura de codecizie (3 lecturi)
Parlamentul imparte puterea de decizie in mod egal cu Consiliul. Consiliul poate impiedica
adoptarea propunerii. Parlamentul poate impiedica adoptarea propunerii. In scopul evitarii unei
astfel de situatii este convocat un COMITET DE CONCILIERE (alcatuit din membrii Parlamentului,
Consiliului si Comisiei)
h) Procedura avizului de conformitate
Este necesara in cazul deciziei de adeziune a noi state membre, in fata acordului unei terte tari,
PUTERE BUGETARA A PARLAM.
Veniturile Uniunii
Bugetul comunitar e alimentat prin 4 surse de venituri fiscale:
5. drepturile de vama percepute la granitele externe ale UE
6. taxele agricole
7. 1,4% din incasari din taxa pe valoare adaugata (TVA) asupra bunurilor si serviciilor

8. 1,27% din PNB al fiecarui stat membru


Modul de repartitie a cheltuielilor europene
- jumatate din Bugetul comunitar revine politicii agricole comune (45%)
- o treime din Bugetul Comunitar ameliorarii coeziunii economice si sociale (34%)
Resursele sunt afectate diferitelor fonduri:
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER
Fondul Social Europena (FSE)
Fondul European de Orientare si de Garantare Agricola (FEOGA)
Mecanismul de adoptare si control al bugetului
pe baza unui preproiect de buget prezentat de Comisie, Consiliul de M. stabileste un
proiect pe care il trimite Parlamentului E.pentru prima lectura. In Parlament Comisia de
Buget analizeaza proi. si pregateste propuneri de modificare a lui
Parlamentul adopta forma definitiva a bugetului
Dupa aprob.Bug.Parlamentul E. prin Comisia de Control Bugetar supravegheaza
cheltuielile U. si verifica modul de utilizare a fondurilor in vederea ameliorarii si
prevenirea fraudelor.
Parlamentul elaboreaza in fiecare an o evaluare a executiei bugetului inainte de a aproba
Conturile
PUTEREA DE CONTROL ASUPRA EXECUTIVULUI (a PARLAM.
- Puterea de control (consta in:)

Rolul esential al Parlamentului in procesul de desemnare a Presedintelui si membrilor


Comisiei(Executivului)

Dreptul de a cenzura COMISIA E. (Votul motiunii de cenzuraconstrange demisia Comisiei

Pune COMISIEI intrebari scrise sau orale

Control prin rapoarte lunare si anuale asupra Comisiei


ROLURILE specifice PARLAMENTULUI E.:
H. POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA (pesc)
Consiliul E.consulta Parlamentul asupra aspectelor de politica externa si de securitate si asigura luarea in
considerare a p.v. ale Parlam.Parl.acorda importanta (dezbaterilor In cadrul Comisiei) politicii externe,
drepturilor omului, securitatii comune si politicilor de aparare.
I. COOPERAREA IN DOMENIUL JUSTITIEI SI AFACERILOR EXTERNE
Parlam.este consultat si informat cu regularitate asupra cooper.intre autorit.jurid.si cele de politica interna
ale statelor membre ale U.Poate face recomandari si pune intrebari.
J.

SUPRAVEGHEREA DEMOCRATICA A Uniunii Europene si Monetare


P.are un rol important in relatia cu Banca Centrala Europ(BCE) Presed.BCE prez.un raport anual in sedinta
plenara a Par.
K. RELATIILE CU TARILE IN CURS DE DEZVOLTARE
P indruma si promoveaza programele de dezv.si coop.ale U.E. cu toate tarile in curs de dezv.
L. APARAREA DREPTURILOE OMULUI
P.aproba decizia de acceptare de noi state membre. Una din conditiile de acceptare este resp.dr.om.
M. IMPULSIONAREA POLITICA
Parlam.E. este reprezentantul legitim al cetatenilor sai. El abordeaza probleme ale soc. Care afecteaza
cet.europ.Cetateanul (individ,grup) poate exercita dreptul la PETITIE. (se poate adresa presed.P)
N. MEDIATORUL EUROPEAN
M.E. nu poate investiga plangeri impotriva autorit.nat.,locale sau reg.El investigheaza:cazuri
administr.neproductive, intarzieri administrative(lipsa transparenta), relatii de munca dintre inst.europene
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI
Parlam. Numara 7 grupuri politice la care se adauga deputatii independenti. Toate activitatile P sunt plasate sub
directia BIROULUI PARLAMENTULUI compus din:
- 1 presedinte ; 14 vicepresedinti; 5 chestori (toti alesi pe 2 ani jumate) Presedintele prezinta P. la evenim. cu
caracter oficial si in relatii internat. Pentru pregatirea sesiunilor sunt repartizati deputatii in 20 de comisii
permanenete (alaturi de Com.pot functiona subcomisii, comisii temporare sau comisii de ancheta. COMISIILE
PARLAMENTARE MIXTE dezv.relatii cu parlamentele statelor legate de UE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
C.U.E. (C.Ministrilor) nu are echivalent in lume. Reunite in cadrul Cons. statele membre legifereaza / fixeaza
obiec.polit. / coordoneaza polit.nationale si reglementeaza diferendele ce exista intre ele. Este compus din
reprez.fiecarui stat membru la nivel ministerial. Este format din 321 membri.
ATRIBUTIILE CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
In baza TRATATULUI de constituire a Com.Europ Consil are urm.atributii:
-organism legislativ (exercita puterea impreuna cu Parlam)
-coordoneaza politica economica generala a statelor membre
-incheie acorduri internationale (in numele Comunitatii)
-formeaza autoritatea bugetara impreuna cu Parl.E.
In temeiul TRATATULUI privind U.E. el:
-adopta decizii pentru definirea si punereea in practica a politicii externe si de securitate comune
-coordoneaza activitatile statelor membre si adopta masurile neces.cu privire la cooperarea politieneasca si juridica
MODUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR

TRATATUL DE LA NISA a consacrat principiul conform caruia majoritatea calificata este regula, iar unanimitatea
exceptia (s-a renuntat la unanimitate in 2004) Obiectiv-simplificare procedura de adoptare a deciz. Care a avut efect
contrar constand in instaurarea triplei majoritati:
-majoritate calificata de voturi (72,3%)
-o deciz.trebuie sa intruneasca votul favorabil al majoritatii statelor membre
-introducerea unui criteri demografic (permite verif. Daca majorit.voturilor reprez.62%din popul.totala a Uniunii,
caz contrar nu se aproba)
REGULA UNANIMITATII a fost mentinuta in legatura cu:
- politica fiscala
- politica sociala
- probleme privind cultura,sanatatea educatia si formarea profesionala
- decizii de natura institutionala
- deciziile care implica ratificarea tratatelor de catre statele membre
- derogari de la reglementari
LEGISLATIA COMUNITARA
Adoptata de catre Consiliu sau de Parl si Cons. (in cazul codeciziei) e de mai multe tipuri:
REGULAMENTE aplicari generale, obligatorii aplicate de toate statele membre
DIRECTIVELE sunt legi-cadru obligatorii care realizeaza unificarea statelor membre
DECIZIILE obligatorii in totalitate doar pentru cei carora le sunt destinate (particulari, intreprinderi si state
membre) au caracter individual
RECOMANDARILE SI AVIZELE nu sunt obligatorii avand un caracter consultativ.
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
-COMPONENTA CONS se schimba in functie de ordinea de zi (sunt 9 consilii diferite)
-Consil.UE prezidat pe rand de catre fiecare stat membru pe per.de 6 luni
-Pregatirea lucrarilor Consiliului e realizata de COMITETUL REPREZENTANTILOR PERMANENTI
-Consiliul este asistat de un Secretariat General care asigura pregat.si funct.lucrar.Consiliului
CONSILIUL EUROPEAN
Nu este d.p.v. juridic o Institutie a C.E. Joaca rol esential in toate domeniile de activitate a U.E. C.E. reuneste sefii
de stat ai celor 25 de state membre ale U.E. si pe presedintele Com.E.
Lucrarile C.E. sunt organizate de minim 2 ori pe an (iunie,decembrie) 1974 prima reuniune a C.E.
SARCINI C.E.:
-fixare prioritati
-elaborare politici de urmat
-stimularea dezvoltarii
- reglarea litigiilor (pe care nu le-a rez.Consiliul de Ministrii)
OBLIGATII C.E.
-prez.raport Parlamentului European dupa fiecare reuniune
-elaborare in fiecare an a unei dari de seama in legatura cu progresele U.E.
COMISIA EUROPEANA
C.E. are ca preocupare majora Apararea Intereselor Cetatenilor Europeni. Este formata din 25 membri.
Fiecare stat are cate un comisar.
ROLUL SI FUNCTIILE COMISIEI EUROPENE
Rol principal asigurarea liberei circulatie a marfurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor pe teritoriul U.E.
In afara de acest rol mai indeplineste 3 FUNCTII principale:
1.MOTOR al U.E. Comisia e cea care elaboreaza propunerile de natura legislativa
2. APARATOARE a TRATATELOR EUROPENE vegheaza aplicarea corecta a acestor TRATATE si a DECIZIILOR
3. ORGAN EXECUTIV al U.E. gestioneaza politicile europene si negociaza acordurile europene comerciale si de
cooperare internationala
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI EUROPENE
Ca Organ Administrativ- compusa din 26 de directii generale si 15 servicii de specialitate (fiecare directie-director
general)
Ca Organ Politic este compusa din cei 25 de Comisari (Com.au cabinete proprii alcatuite din 7 functionari)
PRESEDINTELE COMISIEI este ales cu o majoritate calificata de voturi de catre sefii de state si de guverne
reuniti in Consiliul Europei.Ceilalti 24 de membri ai COMISIEI sunt desemnati de catre guvernele statelor membre
in colaborare cu presedintele COMISIEI. Desemnarea Presedintelui si a Colegilor sai este supusa aprobarii
Parlamentului cu ocazia unui vot de investitura inainte de intrarea lor in functie.
CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE SI TRIBUNALUL DE PRIMA INSTANTA
PARLAMENTUL EUROPEAN
Adunare multinationala a lumii Popoarele Statelor reunite in Comunitatea Europeana
Actual numara 732 de membrii. Repartizarea numarului de voturi se face pe baza Principiului
Proportionalitatii regresive in functie de marimea teritoriului si de numarul populatiei.(prag minim 4
membri de fiecare stat mem)
Exercita 3 puteri fundamentale:
puterea legislativa
puterea bugetara
puterea de control asupra Executivului
PUTEREA LEGISLATIVA A PARLAM.
Exercita urmatoarele proceduri Legislative:
i) Procedura de consultare simpla (o singura lectura)
Parlamentul da Avizul inainte ca propunerea legislativa a Comisiei sa fie adoptata de Consiliu. Acest
Aviz este destinat sa influenteze Decizia Comisiei

j)

Procedura de cooperare (2 lecturi)


Daca Avizul (emis de Parlament) nu a fost luat in considerare de Consiliu, Parlamentul poate
respinge la a doua lecturare. Consiliul nu poate trece de Parlament decat prin unanimitate de Voturi.
(dificil de realizat).
k) Procedura de codecizie (3 lecturi)
Parlamentul imparte puterea de decizie in mod egal cu Consiliul. Consiliul poate impiedica
adoptarea propunerii. Parlamentul poate impiedica adoptarea propunerii. In scopul evitarii unei
astfel de situatii este convocat un COMITET DE CONCILIERE (alcatuit din membrii Parlamentului,
Consiliului si Comisiei)
l) Procedura avizului de conformitate
Este necesara in cazul deciziei de adeziune a noi state membre, in fata acordului unei terte tari,
PUTERE BUGETARA A PARLAM.
Veniturile Uniunii
Bugetul comunitar e alimentat prin 4 surse de venituri fiscale:
9. drepturile de vama percepute la granitele externe ale UE
10. taxele agricole
11. 1,4% din incasari din taxa pe valoare adaugata (TVA) asupra bunurilor si serviciilor
12. 1,27% din PNB al fiecarui stat membru
Modul de repartitie a cheltuielilor europene
- jumatate din Bugetul comunitar revine politicii agricole comune (45%)
- o treime din Bugetul Comunitar ameliorarii coeziunii economice si sociale (34%)
Resursele sunt afectate diferitelor fonduri:
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER
Fondul Social Europena (FSE)
Fondul European de Orientare si de Garantare Agricola (FEOGA)
Mecanismul de adoptare si control al bugetului
pe baza unui preproiect de buget prezentat de Comisie, Consiliul de M. stabileste un
proiect pe care il trimite Parlamentului E.pentru prima lectura. In Parlament Comisia de
Buget analizeaza proi. si pregateste propuneri de modificare a lui
Parlamentul adopta forma definitiva a bugetului
Dupa aprob.Bug.Parlamentul E. prin Comisia de Control Bugetar supravegheaza
cheltuielile U. si verifica modul de utilizare a fondurilor in vederea ameliorarii si
prevenirea fraudelor.
Parlamentul elaboreaza in fiecare an o evaluare a executiei bugetului inainte de a aproba
Conturile
PUTEREA DE CONTROL ASUPRA EXECUTIVULUI (a PARLAM.
- Puterea de control (consta in:)

Rolul esential al Parlamentului in procesul de desemnare a Presedintelui si membrilor


Comisiei(Executivului)

Dreptul de a cenzura COMISIA E. (Votul motiunii de cenzuraconstrange demisia Comisiei

Pune COMISIEI intrebari scrise sau orale

Control prin rapoarte lunare si anuale asupra Comisiei


ROLURILE specifice PARLAMENTULUI E.:
O. POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA (pesc)
Consiliul E.consulta Parlamentul asupra aspectelor de politica externa si de securitate si asigura luarea in
considerare a p.v. ale Parlam.Parl.acorda importanta (dezbaterilor In cadrul Comisiei) politicii externe,
drepturilor omului, securitatii comune si politicilor de aparare.
P. COOPERAREA IN DOMENIUL JUSTITIEI SI AFACERILOR EXTERNE
Parlam.este consultat si informat cu regularitate asupra cooper.intre autorit.jurid.si cele de politica interna
ale statelor membre ale U.Poate face recomandari si pune intrebari.
Q. SUPRAVEGHEREA DEMOCRATICA A Uniunii Europene si Monetare
P.are un rol important in relatia cu Banca Centrala Europ(BCE) Presed.BCE prez.un raport anual in sedinta
plenara a Par.
R. RELATIILE CU TARILE IN CURS DE DEZVOLTARE
P indruma si promoveaza programele de dezv.si coop.ale U.E. cu toate tarile in curs de dezv.
S. APARAREA DREPTURILOE OMULUI
P.aproba decizia de acceptare de noi state membre. Una din conditiile de acceptare este resp.dr.om.
T.

IMPULSIONAREA POLITICA
Parlam.E. este reprezentantul legitim al cetatenilor sai. El abordeaza probleme ale soc. Care afecteaza
cet.europ.Cetateanul (individ,grup) poate exercita dreptul la PETITIE. (se poate adresa presed.P)
U. MEDIATORUL EUROPEAN
M.E. nu poate investiga plangeri impotriva autorit.nat.,locale sau reg.El investigheaza:cazuri
administr.neproductive, intarzieri administrative(lipsa transparenta), relatii de munca dintre inst.europene
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI
Parlam. Numara 7 grupuri politice la care se adauga deputatii independenti. Toate activitatile P sunt plasate sub
directia BIROULUI PARLAMENTULUI compus din:
- 1 presedinte ; 14 vicepresedinti; 5 chestori (toti alesi pe 2 ani jumate) Presedintele prezinta P. la evenim. cu
caracter oficial si in relatii internat. Pentru pregatirea sesiunilor sunt repartizati deputatii in 20 de comisii

permanenete (alaturi de Com.pot functiona subcomisii, comisii temporare sau comisii de ancheta. COMISIILE
PARLAMENTARE MIXTE dezv.relatii cu parlamentele statelor legate de UE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
C.U.E. (C.Ministrilor) nu are echivalent in lume. Reunite in cadrul Cons. statele membre legifereaza / fixeaza
obiec.polit. / coordoneaza polit.nationale si reglementeaza diferendele ce exista intre ele. Este compus din
reprez.fiecarui stat membru la nivel ministerial. Este format din 321 membri.
ATRIBUTIILE CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
In baza TRATATULUI de constituire a Com.Europ Consil are urm.atributii:
-organism legislativ (exercita puterea impreuna cu Parlam)
-coordoneaza politica economica generala a statelor membre
-incheie acorduri internationale (in numele Comunitatii)
-formeaza autoritatea bugetara impreuna cu Parl.E.
In temeiul TRATATULUI privind U.E. el:
-adopta decizii pentru definirea si punereea in practica a politicii externe si de securitate comune
-coordoneaza activitatile statelor membre si adopta masurile neces.cu privire la cooperarea politieneasca si juridica
MODUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR
TRATATUL DE LA NISA a consacrat principiul conform caruia majoritatea calificata este regula, iar unanimitatea
exceptia (s-a renuntat la unanimitate in 2004) Obiectiv-simplificare procedura de adoptare a deciz. Care a avut efect
contrar constand in instaurarea triplei majoritati:
-majoritate calificata de voturi (72,3%)
-o deciz.trebuie sa intruneasca votul favorabil al majoritatii statelor membre
-introducerea unui criteri demografic (permite verif. Daca majorit.voturilor reprez.62%din popul.totala a Uniunii,
caz contrar nu se aproba)
REGULA UNANIMITATII a fost mentinuta in legatura cu:
- politica fiscala
- politica sociala
- probleme privind cultura,sanatatea educatia si formarea profesionala
- decizii de natura institutionala
- deciziile care implica ratificarea tratatelor de catre statele membre
- derogari de la reglementari
LEGISLATIA COMUNITARA
Adoptata de catre Consiliu sau de Parl si Cons. (in cazul codeciziei) e de mai multe tipuri:
REGULAMENTE aplicari generale, obligatorii aplicate de toate statele membre
DIRECTIVELE sunt legi-cadru obligatorii care realizeaza unificarea statelor membre
DECIZIILE obligatorii in totalitate doar pentru cei carora le sunt destinate (particulari, intreprinderi si state
membre) au caracter individual
RECOMANDARILE SI AVIZELE nu sunt obligatorii avand un caracter consultativ.
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
-COMPONENTA CONS se schimba in functie de ordinea de zi (sunt 9 consilii diferite)
-Consil.UE prezidat pe rand de catre fiecare stat membru pe per.de 6 luni
-Pregatirea lucrarilor Consiliului e realizata de COMITETUL REPREZENTANTILOR PERMANENTI
-Consiliul este asistat de un Secretariat General care asigura pregat.si funct.lucrar.Consiliului
CONSILIUL EUROPEAN
Nu este d.p.v. juridic o Institutie a C.E. Joaca rol esential in toate domeniile de activitate a U.E. C.E. reuneste sefii
de stat ai celor 25 de state membre ale U.E. si pe presedintele Com.E.
Lucrarile C.E. sunt organizate de minim 2 ori pe an (iunie,decembrie) 1974 prima reuniune a C.E.
SARCINI C.E.:
-fixare prioritati
-elaborare politici de urmat
-stimularea dezvoltarii
- reglarea litigiilor (pe care nu le-a rez.Consiliul de Ministrii)
OBLIGATII C.E.
-prez.raport Parlamentului European dupa fiecare reuniune
-elaborare in fiecare an a unei dari de seama in legatura cu progresele U.E.
COMISIA EUROPEANA
C.E. are ca preocupare majora Apararea Intereselor Cetatenilor Europeni. Este formata din 25 membri.
Fiecare stat are cate un comisar.
ROLUL SI FUNCTIILE COMISIEI EUROPENE
Rol principal asigurarea liberei circulatie a marfurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor pe teritoriul U.E.
In afara de acest rol mai indeplineste 3 FUNCTII principale:
1.MOTOR al U.E. Comisia e cea care elaboreaza propunerile de natura legislativa
2. APARATOARE a TRATATELOR EUROPENE vegheaza aplicarea corecta a acestor TRATATE si a DECIZIILOR
3. ORGAN EXECUTIV al U.E. gestioneaza politicile europene si negociaza acordurile europene comerciale si de
cooperare internationala
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI EUROPENE
Ca Organ Administrativ- compusa din 26 de directii generale si 15 servicii de specialitate (fiecare directie-director
general)
Ca Organ Politic este compusa din cei 25 de Comisari (Com.au cabinete proprii alcatuite din 7 functionari)
PRESEDINTELE COMISIEI este ales cu o majoritate calificata de voturi de catre sefii de state si de guverne
reuniti in Consiliul Europei.Ceilalti 24 de membri ai COMISIEI sunt desemnati de catre guvernele statelor membre

in colaborare cu presedintele COMISIEI. Desemnarea Presedintelui si a Colegilor sai este supusa aprobarii
Parlamentului cu ocazia unui vot de investitura inainte de intrarea lor in functie.
CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE SI TRIBUNALUL DE PRIMA INSTANTA
Este autoritatea de aplicare si interpretarea a dreptului comunitar.Curtea de Justitie de la Luxemburg este
Curtea Suprema a Uniunii Europene.Nu are jurisdictie in domeniile in care nu se aplica tratatele Comunitatii
Europene(ex.leg.penala)
ROLUL CURTII DE JUSTITIE
Asigura Garantii Jurisdictionale ce trebuie sa se aplice in situatia contestarii sau punerii in aplicare a legislatiei
comunitare. Asigura uniformitatea interpretarii si aplicarii dreptului comunitar in fiecare stat membru.
Pentru indeplinirea acestui rol: - rezolva disputele dintre statele membre-constata incalcarea de catre un stat
membru a obligatiilor-exercita un control de legalitate a actelor institutiilor-se pronunta asupra trimiterilor
prejudiciare ale jurisdictiei nationale rezolva apelurile impotriva Tribunalului de Prima Instanta
CURTEA DE JUSTITIE NUMARA 25 DE JUDECATORI SI 8 AVOCATI GENERALI(AU MANDAT PE 6 ANI)
CURTEA DE J se intruneste in sesiuni plenare, in mari camere formate din 13 judecatori sau in camere de 3-5
judecatori(dupa 2004 au fost create camere juridice specializate pe diverse sectoare)
TRIBUNALUL DE PRIMA INSTANTA
In septembrie 1989 Curtii de Justitie I s-a alaturat TRIBUNALUL DE PRIMA INSTANTA. El are misiune de a trata
actiunile introduse de catre particulari si intreprinderi care contesta legalitatea unor acte comunitare sau unele
decizii ale institutiilor si organelor U.E.
CURTEA EUROPEANA DE CONTURI
Organul de control al tuturor operatiunilor financiare din bugetul U.E.
Ea are dublu rol:
de a imbunatati managementul financiar al U.E.
de a tine la curent cetatenii Europei cu privire la modul in care au fost folosite fondurile
publice de catre autoritatile responsabile cu gestionarea lor.
CURTEA EUROPEANA de CONTURI este formata din 25 de membri
ATRIBUTII:
Principala misiune Controlul Legalitatii, Regularitatii si bunei Gestiuni Financiare a Veniturilor si
Cheltuielilor U.
Curtea :
-elaboreaza un raport annual destinat asistarii CONSILIULUI si PARLAMENTULUI
-elaboreaza Rapoarte Speciale privind domenii particulare ale gestiunii (publicate in Jurn.Ofic.al Com.Eur.)
- emite avize la cererea institutiilor care au nevoie de consiliere
-prezinta observatii asupra problemelor financiare
-pune la dispoz.Consiliului si Parlam. o declaratie de asigurare privind acuratetea conturilor cat si legalitatea si
regularitatea operatiilor adiacente
CONTROLUL CURTII DE CONTURI
Orice institutie care beneficiaza de fonduri U.E, este supusa controlului Curtii de Conturi. Controlul se extinde si
asupra administratiilor nationale, regionale si locale care participa la fondurile comunitare.
ORGANELE UNIUNII EUROPENE
Comitetul Economic si Social organismul consultativ european in cadrul caruia sunt reprezentate diverse
categorii economice si sociale. Este format din 323 membri
Membrii Comitetului sunt impartiti pe 3 grupe: Grupa 1 PATRONAT; Grupa 2 SALARIATI; Grupa 3 Activitati
Diverse. ROLUL:este de a realiza o apropiere cat mai mare a institutiilor de cetateni FUNCTII: -emite avize in
privinta proiectelor legislative cerute de Comis.sau Cons.-controleaza piata unica-mentine legaturi cu organisme
similare de la nivel international,national,regional,
BANCA EUROPEANA DE INVESTITII (BEI)
Creata in 1958 o data cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Roma-scop de a finanta investitii de sustinere a
Uniunii. Acorda imprumuturi pe term.lung pentru finantare proiecte de investitii ce contrib.la dezv.Uniunii.
STRUCTURA:
-CONSIL.GUVERNATORILOR-CONSIL.DIRECTOR(26)-COMITETUL
DE
MANAGEMENTCOMITETUL DE AUDIT
BANCA EUROPEANA CENTRALA(BEC)
Responsabila cu emiterea si administrarea monedei unice europene.face parte din Sist.Europ.al Bancilor
Centrale.Obiective ale Eurosistemului:-definirea politicii monetare a z.Euro-desfas.operat.de schimb valutar
EUROSIT.-INDEPENDENT(nu primeste instr.de la org.externe)OB.PRINCIPAL:mentin.stabilitatii preturilor
PRINCIPII PAC: -unitatea pietelor,-preferinta pt.produse comunitare,-solidaritate financiara
AGENDA 2000 caracteristici ale normelor model:- sector agricol competitiv,-metode de productie sanatoase si care
protejeaza mediul,-forme diverse de agricultura-politica agricola mai simpla-politica agricola care stabileste clar
resursele financiare
PIATA UNICA EUOPEANA
CREAREA P.U.E. cel mai vast proiect al integrarii economice.(1985-1993) UE realiz.38% din schimburile comerciale
mondiale Scopul-integrarea econ.(fara eliminarea diferentelor pe plan national,lingvistic,cultural)s-a bazat pe
principiul recunoasterii mutuale a legislatiilor si pe principiul subsidiaritatii.
Crearea P.a necesitat adoptarea unor legi in vederea suprimarii:-obstacolelor fizice-obstacolelor tehnice-obstacolelor
fiscale. Cetateanul dublu avantaj:-libertate de miscare crescuta-in calitate de consumator beneficiaza atat de
posibilitatea de a alege cat si de preturi avantajoase.Intreprinderile au putut:-sa aiba acces la noi piete,-sa isi
restructureze productia,-sa incheie contracte cu parteneri transnationali
ROLUL ZONEI EURO
Introducerea euro=o noua putere economica.Zona euro a devenit cea mai mare piata de desfacere in lume.Rolul
z.euro rezulta din faptul ca in aceasta zona puterea de cumparare este ridicata. Avantaje:-reducerea costurilor
privind schimbul valutar-diminuarea riscului valutar-politica monetara unica in cele 12 tari euro EFECTE: implicatii
asupra fluxului comercial dintre tari din zona euro si cele din exteriorul zonei si asupra fluxurilor internationale de
capital. Efectele difera in fctie de:grad de dezvoltare a relatiilor cu statele membre-acces pe piata internat.de

10

capital-politica monetara si valutara promovata Probleme:-pierderea autonom.monetare si valutare a statelor zonei


euro cresterea somajulu
CRONOLOGIA ADERARILOR
1951 prima ComCECO(6 membri fondat B.O.L.F.G.I.)
1965 apare COMUNITATEA CELOR 6
1 ext- 6-9 1972 spre N (Dan,Irl,Reg.U)
2 ext- 9-12 1981-86 spre S (G,SP,PORT-T.MED)
3 ext- 12-15 1995 (AUS,SUE,FINL
4 ext- 15-25 2004 1 mai
- in Dec.1997 C.E.(adun.sef.de state si de guv.) de la Luxemb.a luat decizia de a incepe neg.cu 6 dintre
statele candidate(cele mai avansate)Grupul celor 6 de la Luxemburg a fost: Pol.,Ceh., Ung.,
Slov.,Eston.,Cipru
- in Dec.1999 pe baza concluz Summitul de la Helsinki intra in al doilea val:cele 6 de la Helsincki:
(Slov.,Rom.,Bulg.,Lit.,Leto.,Malta
- 2002 C.E. de la Copenhaga incheie neg.cu 10 dintre statele care doreau aderarea U.E.
(Pol.,Ceh.Ung.Slov.Est.Cipru.Slovacia,Lituania,Letonia,Malta) vor deveni membre UE din 2004 cu
drepturi
5 ext- 2007- Rom si/sau Bulg
6 ext- croatia (ar putea fi)
7 posibila ext- Turcia
CRITERIU DE EXTINDERE
STABILITE IN 2 ETAPE SUCCESIVE:
1) 3 CRITERII LA C.E. DIN COPENHAGA (1993)
2) AL 4 CRITERIU STABILIT LA MADRID DEC.1995

11