Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea Dunarea de Jos

Facultatea de Inginerie Electrica si Electronica


Specializarea Electronica de Putere si Actionari Electrice
Anul III , Grupa EPAE

Proiect
Actionari Electrice

Prof. Indr.

Student

Romeo Paduraru

Ochirosi Laurentiu

-2014-

Cuprins
1. Introducere..
1.1. Tema proiectului.
1.2. Etapele proiectului..
1.3. Date initiale......
2. Alegerea motorului.....
2.1. Alegerea vitezei motorului.....
2.2. Calculul cuplurilor si puterilor la regim static (stationar)...................................
2.3. Durata de actionare relativa..
2.4. Calculul cuplului echivalent patratic.
3. Verificarea motorului tinand cont de cuplurile de accelerare si de franare la
functionarea in sarcina si in gol................................................................................
3.1. Calculul cuplurilor si puterilor la regim dinamic..............................................
3.2. Cuplul de accelerare Mak la ridicare/coborare in gol/sarcina..........................
3.3. Cuplul echivalent patratic
3.4. Puterea echivalenta calculata........................................................................
4. Alegerea convertorului.
5. Adaptarea schemelor de comanda
6. Anexe ( scheme de comanda clasice si moderne).

1.Introducere
1.1 Tema proiectului

Acest proiect are ca scop proiectarea unui sistem de ridicare-coborare cu ajutorul unei
masini de curent alternativ. Principalul obiectiv este alegerea motorului electric.
Probleama alegerii motorului electric apare fie in cadrul proiectului unui obiectiv nou , fie
in cadrul modernizarii unui obiectiv existent care functioneaza cu costuri ridicate. In
primul rand se poate utilize informatia furnizata de catre proiectele existente ale unor
obiective similar iar in cazul al doilea se poate apela la datele experimentale care se pot
preleva din instalatia existent ,astfel in alegerea motorului se va tine cont de
urmatoarele aspecte:
-forma constructiva (in functie de mediul in care va functiona);
-stabilirea nivelului tensiunii de alimentare (joasa sau inalta tensiune);
-stabilirea tipului actionarii (in curent alternativ);
-puterea nominal a motorului corespunzatoare serviciului tip determinat
-alegerea convertizorului static asociat motorului;
-alegerea aparatajului de comutatie si de protective pentru motor si convertizor in
functie de puterea de scurtcircuit la barele de alimentare;
-serviciul real de functionare al motorului si raportarea acestui serviciu la serviciul
tip standardizat .
Schema cinematica a sistemului de actionare

iR este raportul de transmisie al reductorului


im raportul de transmisie al muflei
1.2 Etapele proiectului

Alegerea motorului;

Verificarea motorului tinand cont de cuplurile dinamice de accelerare si


franare la functionarea in sarcina si in gol;
Alegerea conertizorului static
Adaptarea schemei de comanda
Alegerea aparatajului si intocmirea specificatiei de aparataj

1.3 Date initiale


Se vor determina diferite marimi care influenteaza direct actionarea motorului in functie
de un numar de catalog. In prezentul proiect , numarul de catalog este N=32 . Astfel
,datele initiale ale proiectului care se vor utiliza pentru alegerea motorului sunt
urmatoarele : N=12
Sarcina utila nominala
Q= 5+1,5N= 5+1,512= 23 [KdaN]
Sarcina mecanismului de prindere

Q0= 0,5+0,2N= 0,5+2,4= 2,9 [KdaN]


Viteza de urcare/coborare
v= 8-0,08N;v= 8-0,08*12=7,04[m/min] = 0,1173[m/s]
Diametrul tamburului
Dt= 300+2N = 0,324 [m]
Raza tamburului
Rt =0,162 [m]
Inaltimea maxima
H= 12- 0,05N= 12- 0,6= 11,4 [m]
Durata unui ciclu de lucru
TC=600 [s]

2. ALEGEREA MOTORULUI

2.1 Alegerea vitezei motorului


Raportul de transmitere este un parametru foarte important acesta influentand
determinarea puterii motorului de actionare .Cunoscand raportul de transmisie se poate
efectua si raportarea cuplurilor statice la arborele motorului . Un raport de transmisie
mare conduce implicit la un redactor cu multe trepte si deci un gabarit mare , in schimb
permite alegerea unui motor cu turatie nominal mare si deci un gabarit mic , aceasta
situatie depinzand si de natura utilajului actionat.
Astfel putem define raportul de transmisie prin urmatoarea relatie :
i=

0
tambur

unde

2 n0
60

n0

alegandu-se in functie de urmatoarele

variante : (alegem numarul de perechi de poli ai motorului pentru a alege turatia


motorului)

Numarul de perechi de
poli P

Turatia motorului n0

3000 [rot/min]

1500 [rot/min]

1000 [rot/min]

750 [rot/min]

Pentru motorul ales : n0=3000 [rot/min] si P=2 unde p numarul de perechi de poli
0=

2n0 23,141500
rad
=
=157
;
60
60
s

[ ]

Vtambur=Rtambur tambur

=0,11[m/s]

tambur=
Rt =

Rtambur

=0,72[rad/s]

Dt
=0,162 [m]
2

Cu valorile astfel determinate ale vitezelor unghiulare


corespunzatoare motorului respectiv tamburului se va determina
raportul de transmisie care va trebui sa se incadreze intre
urmatoarele valori:

I=

iR

Numar trepte

2040

4060

60100

0 157
rad
=
=218,05 [
]
t 0,72
s

In urma calculului efectuat se impune utilizarea unui scripete


datorita faptului ca raportul de transmisie nu se incadreaza intre
limitele impuse.Astfel raportul de transmisie al muflei are
expresia:
i s=2 s
i s=2
i
218,05
i R = ; i R=
=109,025
is
2

Valorii iR rezultate in urma calculului ii corespunde un reductor


cu 3 trepte.

2.2 Calculul cuplurilor si puterilor la regim static (stationar)


M
M1

M3
M4

M2
t1

tp

tp

tp
t2

t3
TC=600

M1 este cuplul de ridicare in sarcina


M2 este cuplul de coborare in sarcina
M3 este cupul de ridicare in gol
M4 este cuplul de coborare in gol
t1 este timpul de ridicare in sarcina
t2 este timpul de coborare in sarcina
t3 este timpul de ridicare in gol
t4 este timpul de coborare in gol
tp este timpul de pauza
Cuplul de ridicare in sarcina M1:

Q Q0 Rt

M1=

i 1

unde 1 se calculeaza cu relatia:


1= reductor tambur scripeti
Randamentul reductorului este:

t4

reductor=0,98n
unde n reprezinta numarul de trepte al reductorului.
n=3
reductor=0,983=0,94
reductor=0,94
tambur=0,96
scripeti=0,98
1=0,940,960,98=0,88
1=0,88
M1=

( 230000+ 2900 )0,162 37729,8


=
=196,63[ Nm]
218,050,88
191,88

M1=196,63Nm
Cuplul de coborare in sarcina M2:

Q Q0 Rt
M2=

unde 2 se calculeaza cu relatia:


2

2=

1
1

2=2-

1
0,88

=2-1,13=0,87

2=0,87
M2=

( 230000+ 2900 )0,162


37729,8
0,88=
0,88=152,26 [Nm ]
218,05
218,05

M2= 152,26Nm
Cupul de ridicare in gol M3 este:

M3=

Q0 Rt
i 3

unde 3 are valori cuprinse intre:


3=0,150,2
M3=

29000,162 469,8
=
=14,36
218,050,15 32,7

M3= 14,36 Nm
Cuplul de coborare in gol M4 este:

M4=(1- 4)M3-

Q0 Rt
i

unde 4 are valori aproximativ egale cu 3.-> 4=


3=0,150,2

4
29000,162
1n
M 4=0,8514,36
;

218,05
M 4=
M 4=12,22,15=10,05 Nm

2.3 Durata de actionare relativa


Mai intai vom calcula timpii de functionare necesari pentru ridicare/coborare in
sarcina/gol, pornind de la formula H=vtk, inaltimea H=11,4[m] si viteza v=7,04 [m/min]
t1=t2=t3=t4=tk=97,18 [s];

Tc

=600 [s]

Valorile standard ale DAstd[%] sunt: 25; 30; 40; 50; 60.
In functie de aceste valori se alege valoarea cea mai apropiata valorii standard de cea
calculata, in cazul nostru DASTAS [%]=60 %.
4

DA[%]=

t k
k=1

Tc

DA [ ] calculat

4t k
497,18
*100= T c *100=
*100 = 64,78 ;
600

=64,78[%] ;

DA [ ]STAS

=60 [%]

2.4 Calculul cuplului echivalent patratic


2

M ec=

M 2ec :

1
M2 t
T C k=1 k k
2

M ec =

1
2
2
2
2
M 1 t 1 )+ ( M 2 t1 )+ ( M 3 t 1 )+ ( M 4 t 1 )
(
TC

M 2ec=

1
( 196,63297,18 ) + ( 152,26 297,18 ) + ( 14,26297,18 ) + ( 10,052 91,78 ) ]
[
600

M ec=157,35528

[Nm] ;

Cuplul echivalent Mec:


Mec=

10066,8258 = 100,33 [N*m]

Puterea echivalenta calculata:


Pe.calc= Mecmotor=Mec0 =100,33*157= 15751,811000= 15,75[KW]
2.5 Puterea echivalenta in functie de durata de actionare standard

DA calc
Pe.stas= Pe.calc DA
= 15,75 *
stas

PeSTAS

64,78
60 = 16,36 [KW]

Pe.stas< PN ; 16,36 < 37


Alegerea motorului se va face in functie de turatie (numarul de perechi de poli : 2N2S) ,puterea echivalenta STAS ,cuplul M1 .
Motorul ales:M2BA225SMA cu PNmotor=37Kw
Turatia reala

=1479 ;cuplul

TN

=238 [N*m] ;

3.Verificarea motorului tinand cont de cuplurile de accelerare si de franare


la functionarea in sarcina si in gol
3 .1. Calculul cuplurilor si puterilor la regim dinamic

Cuplul de accelerare Mak la ridicare/coborare in gol/sarcina:


Mak=

M k+ J

d
dt

[Nm]

Momentul de inertie al motorului il alegem din catalogul motorului M2BA225SMA cu


PNmotor=37Kw
Jmotor=0,309 [kgm2] se alege din catalog ;
Jreductor=(0,5 1,5) Jmotor
1T=0,5; 2T=1; 3T=1,5 (T reprezinta treptele)
Jreductor=1,5*Jmotor=1,5*0,309 = 0,4635 [kgm2]
Q+Q0 2
v
g
Jtranslatie=
2
N

g=9,8 m/s ;

3,141479

= 30 * N =
30

Q+Q 0 v 2
23+ 2,9
2
Jtranslatie=
=
g N
9.8

=154,8

7,04 2
2
154,8 2 =0,005466095 [kgm ]

J= Jmotor +Jreductor +Jtranslatie= 0,309 + 0,4635 +0,005466095 = 0,777 [kgm 2]

3.2 Cuplul de accelerare Mak la ridicare/coborare in gol/sarcina:

Mak=Mk+Jk

Mfk=Mk+Jk

N
ta
N
tf

Timpii de accelerare si de franare:


tak=ta=tfk=tf=2 s
Cuplul de accelerare la ridicare in sarcina:

Ma1=M1+J

N
ta

Ma1=196,63+0,777

154,8
2

=196,63+60,1398=256,7698

[N*m]
Cuplul de accelerare la coborare in sarcina:

Ma2=M2+J

N
ta

Ma2=152,26+0,777

154,8
=212,3998 [N*m]
2

Cuplul de accelerare la ridicare in gol:

Ma3=M3+J

N
ta

Ma3=14,36+0,777

154,8
=74,4998 [N*m]
2

Cuplul de accelerare la coborare in gol:

Ma4=M4+J

N
ta

Ma4 = 10,05+0,777

154,8
=70,1898[N*m]
2

Cuplul de franare la ridicare in sarcina:


N
tf

Mf1=M1-J
=136,4902 [N*m]
Cuplul de franare la coborare in sarcina:

Mf2=M2-J

N
tf

=92,1202

Cuplul de franare la ridicare in gol:


N
tf

Mf3=M3-J
=-45,7798 [N*m]
Cuplul de franare la coborare in gol:

Mf4=M4-J

N
tf

=-50,0898 [N*m]

3.4 Puterea echivalenta calculata:


Pe=16,36 < PN motor =37[kw]
Mmax calculat

Mmax catalog motor ales

Mmax calculat<Ma1=256,7698 [N*m]


M max 256,7698
=
=1,7
MN
145
MN=145 [Nm];

M max=256,7698

Curentul de pornire

IS

= 1,7 *

[Nm]
IN

=1,7*68,3 = 116,11 A

4. ALEGEREA CONVERTORULUI

Convertorul va fi ales In functie de tensiunea nominal a motoruluiu U N (380 440 V),


de puterea nominala a motorului PN=37 KW si in functie de socurile de curent la
pornire/accelerare, socuri de 110% sau 160% din valoarea curentului nominal.
Pe=16,36 < PN motor =37[kw]
Mmax calculat

Mmax catalog motor ales

Mmax calculat<Ma1=256,7698 [N*m]


M max 256,7698
=
=1,7
MN
145
MN=145 [Nm];

M max=256,7698

[Nm]

Curentul de pornire

IS

= 1,7 *

IN

=1,7*68,3 = 116,11 A

Convertorul ales va fi de tipul CONVERTOR VLT 5052.

5.Adaptarea schemelor de comanda

5.1 Schema electrica desfasurata

Alegerea automatului programabil


Date tehnice
Model: Siemens S7-300

Sursa alimentare: S7-300 Load power supply PS 305 / PS 307 (120/230V AC, 24C 110 DC)
Unitate centrala:CPU 314
Unitate pentru Intrari/Iesiri digitale: SM 323
DI 16x24VDC
DQ 16x24VDC

Tabel cu aparatajul folosit

Anexe

Bibliografie
1 Curs ac ionri electrice
2 www.abb.com.ro
3 www.siemens.com