Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba scrisă la Marketingul afacerii ; Mediul concurential.
Proba E
Filiera tehnologică, profilul servicii, Toate specializările
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte) Varianta 018

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi, pe foaia de examen,litera corespunzatoare
răspunsului corect. (10 p)
1. Obiectivele activităţii de marketing la nivelul intreprinderii se impart în:
a. obiective strategice şi obiective financiare;
b. obiective sociale şi obiective comerciale;
c. obiective financiare şi obiective socio-culturale;
d. obiective economice şi obiective psihologice.

2. Drumul parcurs de mesaj dintre emiţător spre receptor se numește:


a. mijloc de comunicare;
b. limbaj de comunicare;
c. context de comunicare;
d. proces de comunicare.

3. Limbajul corpului este un element al comunicării nonverbale, care se concretizează în:


a. expresia feţei, gesturi, poziţia corpului;
b. calitaţile vocii (ritm, rezonanţă);
c. vestimentaţie, igiena personală, accesorii;
d. utilizarea spaţiului personal, social, public.

4. Aprecierea credibilităţii furnizorilor se face pe baza:


a. condiţiilor de transport;
b. rapiditatea servirii;
c. oferta de produse;
d. siguranţa livrării.

5. Puterea furnizorilor este dată de:


a. accesul la reţeaua de distribuţie;
b. concurenţii diverşi;
c. identitatea mărcii;
d. sensibilitatea la preţ.

6. În coloana A sunt enumerate funcţiile comunicării, iar în coloana B modul de realizare al


acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi
litera corespunzătoare din coloana B. (10p)

A. Funcțiile comunicării B. Modul de realizare________________


1. Informare a. Impulsionarea iniţiativei şi creativităţii
2. Motivarea personalului b. Dobândirea aptitudinilor şi competenţelor necesare
exercitării profesiei
3. Promovarea culturii organizaţionale c. Evaluarea corectă a angajaţilor
4. Instruirea angajaţilor d. Asigurarea accesului la informaţii
5. Influenţarea receptorului e. Stimularea nevoilor etice şi estetice
f. Comunicarea operativă a deciziilor.

1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzatoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A,
dacă apreciaţi ca enunţul este adevarat sau litera F,dacă apreciaţi ca enunţul este fals.
Enunţul/ enunţurile false transformaţi-le în enunţuri adevărate. (10p)
7. Inainte de a realiza selecţia furnizorilor, intreprinderea trebuie să evalueze resursele sale
interne.
8. Culorile influenţează comunicarea. Culorile calde favorizează comunicarea, cele reci o
inhibă.
9. Pentru a fi competitive pe piaţă, firmele trebuie sa-şi elaboreze strategii anticoncurenţiale.