Sunteți pe pagina 1din 529

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Plan urbanistic general al Municipiului Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

BENEFICIAR: PRIMRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

PROIECTANT GENERAL: UNIVERSITATEA TEHNIC CLUJ-NAPOCA


director proiect
prof.dr.ing. Mircea Petrina

PROIECTANT URBANISM: S.C. PLANWERK S.R.L, CLUJ-NAPOCA


ef proiect
arh. Adrian Borda
coordonator
arh. Eugen Pnescu
proiectani
arh. Eugen Pnescu
arh. Tudor Pnescu
arh. Vlad Creoteanu
arh. Cristina Pileag
arh. Mandy Schoeneman
arh. Endre Vnyols
arh. Tiberiu Ciolacu
PROIECTANT DE SPECIALITATE REELE DE AP I CANALIZARE :
proiectant prof.dr.ing. Dorin Vingan, UTCN Cluj-Napoca
PROIECTANT DE SPECIALITATE REELE ELECTRICE I DE TELECOMUNICAII:
proiectant conf.dr. ing. Dorin Beu, UTCN Cluj-Napoca
ELABORATORI STUDII DE FUNDAMENTARE
Studiu de economie i turism:
elaborator SC IHS Romnia SRL Bucureti
Studiu de turism:
elaborator dr.arh. Adrian Iancu , UTCN Cluj Napoca
Studiu de geologie:
elaborator prof.dr. Clin Baciu, UBB, UTCN Cluj Napoca
Studiu de hidrologie:
elaborator prof.dr. Clin Baciu, UBB Cluj Napoca,
prof.dr.ing. Dorin Vingan, UTCN Cluj Napoca
Studiu de fundamentare n domeniul mediului nconjurtor:
elaborator Vasile Cristea, UBB Cluj Napoca
Studiu de sociologie-demografie: elaborator dr.soc. Rudolf Poledna, prof. dr. Traian Rotaru - UBB Cluj Napoca
Studiu de fundamentare pentru pentru determinarea zonelor protejate cu materializare semnificativ a valorii culturale:
elaborator arh.Virgil Pop, UTCN Cluj Napoca
Studiu de trafic:
elaborator Prof. Univ.dr.ing.Cornel Cofaru, Universitatea Transilvania Braov
Mariana Dumitrescu, SC Drumrom Transgrup SRL, Bucureti

decembrie 2014

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

cuprins

Partea I.

DISPOZIII GENERALE
Capitolul 1

Prevederi generale

ARTICOLUL 1

Definiie i scop

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

Partea II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Capitolul 2

Terenuri i zone cu regim special

ARTICOLUL 3

Prevederi generale

ARTICOLUL 4

Intravilanul i terenuri agricole din intravilan

ARTICOLUL 5

Pduri

ARTICOLUL 6

Zone cu valoare peisagistic i zone naturale protejate

ARTICOLUL 7

Zone construite protejate

ARTICOLUL 8

Zone expuse la riscuri naturale

ARTICOLUL 9

Zone cu riscuri tehnologice i zone de protecie cu regim special

Capitolul 3

Condiii generale privitoare la construcii

ARTICOLUL 10

Parcelarea

ARTICOLUL 11

Asigurarea compatibilitii funciunilor i conformarii volumetrice

ARTICOLUL 12

nlimea construciilor

ARTICOLUL 13

Asigurarea echiprii edilitare i evacuarea deeurilor

ARTICOLUL 14

Racordarea la reelele publice de echipare edilitar existente

ARTICOLUL 15

Realizarea de reele edilitare

10

ARTICOLUL 16

Amplasarea fa de aliniament

10

ARTICOLUL 17

Amplasarea n interiorul parcelei

10

ARTICOLUL 18

Parcaje i garaje

10

ARTICOLUL 19

Spaii verzi

11

ARTICOLUL 20

Aspectul exterior al construciilor

11

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

ARTICOLUL 21

mprejmuiri

12

ARTICOLUL 22

Accese carosabile

12

ARTICOLUL 23

Accese pietonale i piste pentru bicicliti

12

ARTICOLUL 24

Orientarea fa de punctele cardinale

12

ARTICOLUL 25

Lucrri de utilitate public

12

ARTICOLUL 26

Construcii cu funciuni generatoare de riscuri tehnologice

13

ARTICOLUL 27

Amplasarea fa de drumuri publice

13

ARTICOLUL 28

Amplasarea fa de ci ferate

13

ARTICOLUL 29

Amplasarea fa de aeroporturi

14

Capitolul 4

Intrarea n vigoare i reglementarea situaiilor tranzitorii

ARTICOLUL 30

Intrarea n vigoare

16

ARTICOLUL 31

Reglementarea situaiilor tranzitorii

16

Partea III.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCIONALE, SUBZONELOR FUNCIONALE


I UNITILOR TERITORIALE DE REFERIN DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ARTICOLUL 32

Reglementri pentru intravilanul municipiului Cluj-Napoca

17

ZONE I SUBZONE FUNCIONALE CONSTITUITE


M

ZONA MIXT

M1

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE


TRAFIC

18

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN


LOCAL

27

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE


TRAFIC

33

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN


LOCAL

39

M2

M3

M4

Is
Is_A

ZONA DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC


ZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N
ANSAMBLURI INDEPENDENTE
S_Is

45

SUBZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N


CLDIRI DEDICATE SITUATE N AFARA ZONEI CENTRALE

ZONA DE LOCUINE

Liu

LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

51

Lip

LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC

59

Lir

LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME CU CARACTER RURAL

68

Lid

LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME, DE MIC DENSITATE, PE TERITORII FR

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Lc_A

INFRASTRUCTUR COMPLET

79

ANSAMBLURI DE LOCUINE COLECTIVE REALIZATE NAINTE DE ANUL 1990

85

S_P

SUBZON PARCAJE COLECTIVE DE CARTIER

S_L
SUBZON DE LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DIPUSE PE PARCELE IZOLATE N INTERIORUL
ANSAMBLURILOR DE LOCUINE COLECTIVE CU INTERDICIE DE CONSTRUIRE
Lc

ZON DE LOCUINE COLECTIVE REALIZATE DUP ANUL 1990

91

Lcs

ZONA CMINELOR STUDENETI

98

ZONA DE ACTIVITI ECONOMICE

Ei

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL


S_Ei

104

SUBZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL - MARI UNITI INDUSTRIALE

EL

ZON DE DEPOZITARE, LOGISTIC

109

Em

ZON DE MIC PRODUCIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASI-INDUSTRIAL, COMER


EN-GROS

114

S_Em
Ec

Et

SUBZONA DE ACTIVITI ECONOMICE MIC PRODUCIE

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE DE TIP COMERCIAL - EN DETAIL- DESFURATE N UNITI


DE MARI DIMENSIUNI - BIG BOX, MALL, SHOWROOM

119

ZON ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR

123

S_Et

SUBZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR SITUATE N ZONE CU


CARACTER REZIDENIAL

ZONA DE GOSPODRIRE COMUNAL

G_p

PIA AGRO-ALIMENTAR, PIA DE VECHITURI, OBOR


S_G_p

129

SUBZONA DE GOSPODRIRE COMUNAL, SITUAT N ZONE CU ALT CARACTER

G_c

CIMITIRE, CAPELE, CLDIRI ADMINISTRATIVE I ANEXE ALE CIMITIRELOR

133

G_d

RAMP DE DEPOZITARE A DEEURILOR

136

G_t

DEPOURI PENTRU TRANSPORTUL URBAN, SALUBRITATE

138

ED

ZON AFERENT INFRASTRUCTURII EDILITARE

142

S_ED
SUBZON DE CONSTRUCII AFERENTE LUCRRILOR EDILITARE SITUAT N ZONE CU ALT
CARACTER

Sp

ZONA CU DESTINAIE SPECIAL

Sp / TDS_MAPN

S_Sp

ZON CU DESTINAIE SPECIAL


TERENURI CU DESTINAIE SPECIAL APARINND MINISTERULUI
APRRII NAIONALE

146

SUBZONA CU DESTINAIE SPECIAL SITUAT N ZONE CU ALT CARACTER

ZON DE CI DE COMUNICAIE

Tr

ZON DE CIRCULAIE RUTIER I AMENAJRI AFERENTE

150

Ta/UTa

ZON DE CIRCULAIE AERIAN I AMENAJRI AFERENTE

153

Tf

Ta_Z.S.M
Ta_Z.T.A

ZON SUPRAFEEI DE MICARE


ZONA TEHNIC AEROPORT

Ta_Z.P.A

ZONA PUBLIC AEROPORT

Ta_Z.M

ZONA MILITAR

ZON DE CIRCULAIE FEROVIAR I AMENAJRI AFERENTE

PUG Cluj-Napoca

158

Regulament local de urbanism

ZON TERENURILOR I UNITILOR AGRICOLE SITUATE N INTRAVILAN

PUNI, FNAE, TERENURI ARABILE

162

AL

LIVEZI

165

Aapp

ZONA DE AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

Aapp

ZON DE AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

ZONA VERDE

Va

SCUARURI, GRDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT


S_Va

168

173

SUBZON SPAII VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE CIRCULAIE

Vs

ZON VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

177

Ve

ZON VERDE DE PROTECIE A APELOR SAU CU ROL DE CULOAR ECOLOGIC

181

VPr

ZON VERDE DE PROTECIE FA DE INFRASTRUCTURA MAJOR, DE PROTECIE SANITAR,


PLANTAII CU ROL DE STABILIZARE A VERSANILOR I DE RECONSTRUCIE ECOLOGIC

184

ZONA VERDE - PDURI N INTRAVILAN

187

Vp

S_Vpa

SUBZON PDURI CU ROL DE AGREMENT

S_VPf/ps SUBZONA DE PUNI, FNAE N INTERIORUL ZONELOR MPDURITE

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (ZCP)


ZCP_C1 ZONA CENTRAL SUPRAPUS PESTE INCINTA FORTIFICAT

191

ZCP_C1_a SUBZONA AFERENT PRINCIPALELOR SPAII PUBLICE DIN INTERIORUL INCINTEI


FORTIFICATE
ZCP_C1_b SUBZONA AFERENT TRAMEI STRADALE MINORE DIN INTERIORUL INCINTEI FORTIFICATE
ZCP_C2 ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA INCINTEI FORTIFICATE

199

ZCP_M1 ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

207

ZCP_M2 ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN


LOCAL

215

ZCP_M3 ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE


TRAFIC

222

ZCP_M4 ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN


LOCAL

229

ZCP_Is_A ZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N


ANSAMBLURI INDEPENDENTE

236

SUBZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC


CONSTITUITE N CLDIRI DEDICATE SITUATE N AFARA ZONEI CENTRALE

SZCP_Is

ZCP_Liu ZON DE LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

242

ZCP_L_A ANSAMBLURI DE LOCUINE UNITARE

249

SZCP_Et

SUBZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR SITUATE N ZONE


CU ALT CARACTER

ZCP_G_c ZON DE GOSPODRIRE COMUNAL - CIMITIRE


ZCP_Sp
ZCP_TDS_MApN

ZON CU DESTINAIE SPECIAL


TERENURI CU DESTINAIE SPECIAL APARINND MINISTERULUI APRRII
NAIONALE

SZCP_Sp

Regulament local de urbanism

255

259

SUBZONE CU DESTINAIE SPECIAL SITUATE N ZONE

PUG Cluj-Napoca

SZCP_TDS_M.Ap.N.

CU ALT CARACTER
TERENURI CU DESTINAIE SPECIAL - IMOBILE APARINND M.Ap.N.
SITUATE N ZONE CU ALT CARACTER

ZCP_Va ZON VERDE - SCUARURI, GRDINI, PARCURI PUBLICE

265

ZCP_Vt ZON VERDE CU CARACTER TEMATIC

269

ZCP_Vs ZON VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

274

ZCP_Ve ZON VERDE DE PROTECIE A APELOR SAU CU ROL DE CORIDOR ECOLOGIC

279

ZCP_RiM RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARATER INDUSTRIAL - ZON MIXT

282

ZONE DE RESTRUCTURARE
Ri

RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL

RiM

ZON MIXT

Rr

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAIE, DESTINAT RESTRUCTURRII

RrM1

RrM2

RrM3

RrM4

RrEm

RrEt

289

PARCELAR RIVERAN PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC, DESTINAT RESTRUCTURRII


ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS

295

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL, DESTINAT RESTRUCTURRII


ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS

304

PARCELAR RIVERAN PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC, DESTINAT RESTRUCTURRII


ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS

311

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL, DESTINAT RESTRUCTURRII


ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS

318

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAIE, DESTINAT RESTRUCTURRII


ZON DE MIC PRODUCIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL I CVASIINDUSTRIAL, COMER ENGROS

325

PARCELAR RIVERAN PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC, DESTINAT RESTRUCTURRII


ZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR

331

ZONE DE URBANIZARE
UM1

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

338

UM2

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN


LOCAL

345

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE


TRAFIC

352

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN


LOCAL

359

ZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N


ANSAMBLURI INDEPENDENTE

366

ULiu

SUBZONA DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N CLDIRI


DEDICATE SITUATE N ZONE DE URBANIZARE CU ALT CARACTER
LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

371

ULi/c

LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI

377

ULc

ANSAMBLURI CARE INCLUD LOCUIREA COLECTIV I DOTRILE AFERENTE

384

ULid

LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME, DE MIC DENSITATE, PE TERITORII FR


INFRASTRUCTUR COMPLET

391

UM3

UM4

UIs_A

S_UIs

ULID / PUZ ZON DE URBANIZARE - LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME, DE MIC


DENSITATE, PE TERITORII FR INFRASTRUCTUR COMPLET PENTRU CARE S-A APROBAT
ANTERIOR INTRRII N VIGOARE A PREZENTULUI PUG UN PLAN URBANISTIC ZONAL

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE DE TIP COMERCIAL - EN DETAIL - DESFURATE N UNITI


DE MARI DIMENSIUNI - BIG BOX, MALL, SHOWROOM

397

UEt

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR

403

UEi

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL

409

UEmm

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE DEDICAT NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII

415

UED

GOSPODRIRE COMUNAL - ELEMENTE ALE INFRASTRUCTURII EDILITARE;


PIEE AGROALIMENTARE, DE VECHITURI, OBOR; ELEMENTE ALE INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL
URBAN, SALUBRITATE ETC
421

UG_c

GOSPODRIRE COMUNAL - CIMITIRE

UEc

GOSPODRIRE COMUNAL - CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEEURILOR

UG_cmid
UVa

426

ZON VERDE - SCUARURI, GRDINI, PARCURI PUBLICE


S_UVa

430
433

SUBZON VERDE - SCUAR, GRDIN, PARC PUBLIC

UVs

ZON VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

437

UVt

ZON VERDE CU CARACTER TEMATIC

441

OCUPAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN


TDA

TERENURI CU DESTINAIE AGRICOL - ARABIL, PUNI, FNEE

445

TDA_L

TERENURI CU DESTINAIE AGRICOL LIVEZI

448

TDF

TERENURI CU DESTINAIE FORESTIER

451

ANEXE
Anexa nr. 1

Clasificarea utilizrilor admise dup categorii de funciuni

455

Anexa nr. 2

Necesarul de parcaje

458

Anexa nr. 3

Reglementri pentru firme comerciale / necomerciale, vitrine

461

Anexa nr. 4

Utilizarea spaiului public

464

Anexa nr. 5

Lista imobilelor cu valoare de patrimoniu

467

Anexa nr. 6

Organizarea profilelor stradale seciuni caracteristice

497

Anexa nr. 7

Arii naturale protejate, existente i propuse

505

Anexa nr. 8

Situri contaminate

506

Anexa nr. 9

Glosar de termeni

507

Anexa nr. 10

Schem de ilustrare a etapelor operaiunilor de parcelare/reparcelare


i viabilizare (I-IV) pentru zone de locuine

516

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Partea I.
DISPOZIII GENERALE
Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca
este adoptat de ctre Consilul Local Cluj-Napoca n temeiul art. 36 al (5) lit c din legea 215/2001 n
conformitate i n aplicarea dispoziiilor legii 350/2001 i a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin
HGR nr. 525 / 1996.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

Capitolul 1

Prevederi generale

ARTICOLUL 1
Definiie i scop
(1) Regulamentul Local de Urbanism se constituie n ansamblul general de reglementri, la nivelul
unitii teritorial administrative, avnd menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare n materia
urbanismului, a conduce la dezvoltarea complex, strategic a localitii, n acord cu potenialul
localitii i n interesul general, urmrind utilizarea terenurilor n mod raional, echilibrat i n acord
cu funciunile urbanistice adecvate.
(2) Regulamentul Local de Urbanism pentru ntregul municipiu Cluj-Napoca, aferent Planului Urbanistic
General Cluj-Napoca, cuprinde i detaliaz prevederile Planului Urbanistic General referitoare la
modul concret de utilizare a terenurilor, precum i de amplasare, dimensionare i realizare a
volumelor construite, amenajrilor i plantaiilor
(3) Autoritile publice locale au datoria de a aplica sistematic i permanent dispoziiile Regulamentului
Local de Urbanism, n scopul asigurrii calitii cadrului construit, amenajat i plantat, pentru
mbunttirea condiiilor de via i dezvoltarea echilibrat a localitii i pentru respectarea
interesului general al tuturor membrilor comunitii locale.
ARTICOLUL 2
Domeniu de aplicare
(1) Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin
raportare la ntreg teritoriul unitii teritorial administrative, n ntregul su ori n parte, pn la nivelul
parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiiilor i limitelor de recunoatere a dreptului de
construire.
(2) Semnificaia termenilor utilizai n prezentul regulament este cea indicat n cadrul Anexei nr.9.
(3) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea n vedere i vor fi aplicate prevederile
prezentului regulament local de urbanism, asigurndu-se impunerea cerinelor necesare pentru
realizarea prezentelor prevederi.
(4) Prezentul Regulament Local de Urbanism, aferent Planului Urbanistic General, conine norme
obligatorii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire. Autorizaiile de construire se vor
emite cu observarea i respectarea prevederilor prezentului regulament precum i, atunci cnd
acesta a fost aprobat, a Planului Urbanistic Zonal i Regulamentului aferent sau a Planului
Urbanistic de Detaliu.
(5) La emiterea autorizaiilor de construire se vor avea n vedere i se va asigura respectarea, pe lng
prevederile documentaiilor de urbanism i regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care
stabilesc cerine, sarcini ori condiii speciale de utilizare a terenurilor i/sau un regim special pentru
anumite categorii de terenuri ori construcii. La emiterea autorizaiilor de construire se vor lua
msurile pentru asigurarea securitii i sntii oamenilor, pentru asigurarea respectrii cerinelor
de protecie a mediului, de protecie fa de riscurile naturale de inundaii ori alunecri de terenuri,
pentru protejarea i conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru
protejarea vestigiilor arheologice.
(6) Autorizaiile de construire vor fi emise direct n baza prevederilor Planului Urbanistic General n
acele zone pentru care prezentul Regulament cuprinde reglementri privind regimul juridic,
economic i tehnic al imobilelor iar un plan urbanistic zonal ori un plan urbanistic de detaliu nu este
prevzut ca obligatoriu prin prezentul Regulament ori prin Planul Urbanistic General
(7) Fac excepie de la prevederile alin (5) acele zone unde administraia public local solicit, n mod
justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri
Urbanistice de Detaliu.
(8) Pentru zonele construite protejate, aa cum acestea sunt evideniate n Planul Urbanistic General,
vor fi ntocmite Planuri Urbanistice Zonale pentru zone construite protejate (PUZCP), n acord cu
metodologia de elaborare a documentaiilor de urbanism pentru astfel de zone, pn la ntocmirea
unor astfel de documentaii urbanistice fiind aplicabile dispoziiile speciale cu privire la aceste zone
aa cum sunt acestea instituite prin prezentul regulament n seciunea ce cuprinde dispoziiile
speciale aplicabile la nivelul unitii teritoriale de referin corespunztoare.
(9) Pentru zonele de urbanizare, delimitate ca atare n Planul Urbanistic General, vor fi ntocmite Planuri
Urbanistice Zonale i se vor aplica proceduri de urbanizare, conform prezentului Regulament.
(10)Pentru zonele de restructurare, delimitate ca atare n Planul Urbanistic General, pentru schimbarea
destinaiei vor fi ntocmite Planuri Urbanistice Zonale i se vor aplica proceduri de restructurare,
confom prezentului Regulament.
(11) Pentru operaiunile de regenerare urban vor fi ntocmite Planuri Urbanistice Zonale, confom
prezentului Regulament.

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Partea II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

Capitolul 2

Terenuri i zone cu regim special

ARTICOLUL 3
Prevederi generale
(1)
Planul Urbanistic General i prezentul Regulament local stabilesc zonele afectate de utiliti
publice, zonele protejate i de protecie a monumentelor istorice i a siturilor arheologice
repertoriate, zonele care au un regim special de protecie prevzut n legislaie, zonele de risc
natural, zonele cu interdicie temporar ori definitiv de construire i zone n care se preconizeaz
operaiuni urbanistice de regenerare urban.
(2)
Pentru zonele aminitite anterior i pentru terenurile care au un regim special imprimat de
natura lor, astfel cum sunt zonele constnd n suprafee mpdurite, zone verzi de agrement, zone
care conin resurse identificate ale subsolului, la eliberarea autorizaiilor de construire se vor analiza
ndeplinirea tuturor cerinelor legale speciale alturi de ndeplinirea cerinelor prevzute n prezentul
Regulament de urbanism i n documentaiile urbanistice n ansamblul lor.
ARTICOLUL 4
Intravilanul i terenuri agricole din intravilan
(1) Prin Planul Urbanistic General se stabilete intravilanul municipiului. Introducerea de noi terenuri
agricole n intravilanul localitii se va face numai n cazuri temeinic fundamentate i n considerarea
interesului public, pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate i condiionat de asigurarea
realizrii prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la reelele edilitare i, atunci cnd este
cazul, de asigurarea obiectivelor de utilitate public.
(2) Terenul intravilan, potrivit Planului Urbanistic General, nu necesit scoaterea din circuitul agricol.
Autorizarea executrii construciilor pe terenurile agricole din intravilan este permis numai pentru
terenurile delimitate n vederea operaiunilor de urbanizare n prezentul Plan Urbanistic General, cu
condiia aplicrii integrale, n prealabil, a procedurii de urbanizare.
(3) n zonele de urbanizare prevzute prin Planul Urbanistic General n care exist amenajri i lucrri
de mbuntiri funciare, Planurile Urbanistice Zonale se vor aproba cu condia obinerii n prealalbil
a avizului Administraiei Naionale a mbuntirilor Funciare R.A. - U.A. Cluj-Napoca.
(4) Terenurile agricole din intravilan care nu fac parte din zonele delimitate n vederea operaiunilor de
urbanizare n prezentul Plan Urbanistic General, pstreaz destinaia Teren Agricol.
ARTICOLUL 5
Pduri
(1) Terenurile delimitate n prezentul Plan Urbanistic General ca avnd utilizarea Pdure i vor pstra
utilizarea, fiind interzis modificarea ei prin Planuri Urbanistice Zonale.
(2) Terenurile delimitate n prezentul Plan Urbanistic General ca avnd utilizarea mpduriri, de orice fel,
i vor pstra destinaia, fiind interzis autorizarea construciilor pe aceste terenuri.
(3) Prin excepie de la prevederile aliniatului (2) pot fi autorizate acele construcii sau lucrri destinate
exclusiv stabilizrii versanilor, lucrri hidrotehnice pentru captarea, colectarea sau drenarea apelor
sau lucrri forestiere.
ARTICOLUL 6
Zone cu valoare peisagistic i zone naturale protejate
(1) Ariile naturale protejate, aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, la data aprobrii
prezentului Regulament sunt prezentate n Anexa nr. 7 la prezentul regulament i delimitate pe
plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin aferent PUG.
(2) Pe baza studiilor de fundamentare i i a O.U.G 57/2007, cu observarea i a OUG 195/2005
aprobat prin legea 265/2006 cu modificrile ulterioare, prin Planul Urbanistic General se propun ca
arii naturale protejate suprafeele prezentate n Anexa nr. 7 la prezentul regulament i delimitate pe
plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin.
(3) Pentru ariile naturale protejate care dispun de un plan de management, autorizarea interveniilor de
orice fel se va face cu respectarea prevederilor acestui plan, privind modurile de ocupare i utilizare
a terenurilor.
(4) Pentru ariile naturale protejate care, la data apropbrii prezentului Regulament, nu dispun de un plan
de management, se instituie interdicie temporar de construire, pn la ntocmirea i aprobarea
planului de management.
(5) Pentru terenurile propuse prin Planul Urbanistic General ca arii naturale protejate, pn la finalizarea
procedurii de instituire a regimului de protectie, se instituie interdicie temporar de construire, , ca
msur de protectie i conservare cu caracter provizoriu, stabilite n conformitate cu OUG 57/2007,
Art. 12.
(6) Pe baza studiilor de fundamentare PUG, cf. Legii 107/1996 i a OUG 57/2007, Art. 14 se instituie

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

fii de protecie n lungul cursurilor de ap, cu rol de protejare a vegetaiei malurilor i a lucrrilor de
pe malurile rurilor i a lacurilor, de asigurare a accesului la albiile minore, de coridor ecologic i de
legtur pietonal. Aceste zone au destinaie de zone verzi i sunt reglementate ca zona Ve.
(7) Se interzice canalizarea prurilor sau a rului Some (acoperirea cursului apei pentru alte utilizri
dect poduri sau pasarele, sau pe lungimi mai mari dect ampriza cii de transport care traverseaz
albia).
ARTICOLUL 7
Zone construite protejate
(1) Lista monumentelor clasate la data elaborrii prezentului regulament:
cf. LMI 2010, judeul Cluj poziiile de la nr. 1 (CJ-I-s-B-06921) pn la 33 (CJ-I-s-B-06929), de la nr.
692 (CJ-II-a-A-07240) pn la 984 (CJ-II-m-B-07507), de la nr. 1328 (CJ-III-m-A-07813) pn la
1335 (CJ-III-m-B-07820), de la nr. 1341 (CJ-IV-m-B-07826) pana la 1369 (CJ-IV-m-B-07855).
(2) Pe baza concluziilor i recomandrilor Studiului de Fundamentare Zone protejate de patrimoniu
construit, cf. Legii 350/2001 cu modificrile ulterioare i cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003 este
delimitat i insituit Zona Construit Protejat. Aceasta este submprit n Uniti Teritoriale de
Referin.
(3) Pentru Zona Construit Protejat se vor ntocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru zone construite
protejate (PUZCP), conform legii. Aceste documentaii vor respecta Metodologia de elaborare i
coninutul-cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate, aprobat prin
Ordinul MTCT nr. 562/2003.
(4) Suprafaa minim pentru care se va ntocmi PUZCP este Unitatea Teritorial de Referin. Se admite
elaborarea etapizat a PUZCP, caz n care teritoriul abordat va fi determinat prin consultarea CTATU
i a DJCCPCN.
(5) Pn la aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru zone construite protejate, autorizarea
lucrrilor de construire se va face conform prezentului regulament, cu avizul DJCPN.
(6) Aprobarea documentaiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal n interiorul Zonei Construite
Protejate, anterior aprobrii unui Plan Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate (PUZCP)
este interzis.
(7) Pe baza concluziilor i recomandrilor Studiului de fundamentare Zone protejate de patrimoniu
construit, cldirile din interiorul Zonei Construite Protejate au fost clasate n categorii valorice i
marcate ca atare n plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin. Pentru
cldirile valoroase, prezentate n Anexa nr. 5 la prezentul regulament se instituie urmtoarele
reglementri:
1 - cldiri monument istoric, clasate ca atare n Lista Monumentelor Istorice republicat n
anul 2010 interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific
1A - cldiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca
monument istoric interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific monumentelor
istorice
2 - cldiri cu valoare artistic ambiental pentru aceast categorie e interzis desfiinarea
total sau parial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale
caracteristice
3 - cldiri neutre pentru care e acceptabil restructurarea total sau parial
(8) Anexa nr. 5 la prezentul regulament cuprinde lista imobilelor din categoriile 1, 1A i 2. Pentru
cldirile din interiorul Zonei Construite Protejate neincluse n aceat list este permis restructurarea
total sau parial, cu respectarea legii.
(9) n interiorul zonelor de protecie arheologic, marcate ca atare n plana 3.2. Reglementri
Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin se va obine n mod obligatoriu avizul DJCCPCN Cluj,
prin care se va impune, dup caz, funcie de locaia, tipul i suprafaa lucrrilor de construire
propuse evaluarea, supravegherea sau cercetarea arheologic preventiv. Prezenta reglementare
se aplic pe ntreaga suprafa a UAT Cluj-Napoca.
(10)Se recomand ca organizarea, desfurarea i jurizarea concursurilor de soluii pentru
amplasamente situate n zone de protecie a monumentelor istorice sau n interiorul zonelor
construite protejate s se fac n colaborare cu DJCCPCN.
ARTICOLUL 8
Zone expuse la riscuri naturale
(1) Pe baza studiului preliminar "Geologie-Geomorfologie Harta risc geomorfologic", zonele cu risc de
producere a alunecrilor de teren sunt delimitate n plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin, mprite dup patru clase de probabilitate.
(2) Pentru zonele cu risc de producere a alunecrilor de teren, se stabilesc urmtoarele reglementri,

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

funcie de clasa de probabilitate:


(a) pentru teritoriile clasificate ca prezentnd o probabilitate medie-mare de producere a
alunecrilor de teren, documentaiile geotehnice vor respecta toate prevederile normativului
NP 074-2007 i, n plus, vor include studii de stabilitate general;
(b) pentru teritoriile clasificate ca prezentnd o probabilitate mare i foarte mare de
producere a alunecrilor de teren, n cadrul PUZ se va realiza n mod obligatoriu o expertiz
geotehnic ntocmit de persoane calificate (experi). Aceasta va preciza teritoriul relevant,
necesar pentru investigaiile geotehnice, teritoriu ce poate depi limitele administrative ale
zonei (PUZ, limite de proprietate etc). Concluziile expertizei pot determina limitarea numrului de
nivele supra / subterane, distana ntre cldiri, conformarea i dispunerea acestora, amenajarea
pe vertical a amplasamentului, msuri de drenare i de impermeabilizare a terenului, condiii
minimale pentru realizarea acceselor / drumurilor, colectarea i conducerea apelor de suprafa,
modificarea POT i CUT etc. Studiile geotehnice pentru imobile vor ine cont de concluziile
expertizei geotehnice aferente zonei i vor fi asumate de ctre persoana care a efectuat
expertiza geotehnic pe amplasament. Expertizele i studiile geotehnice vor respecta toate
prevederile normativului NP 074-2007;
(c) pentru teritoriile ce prezent o probabilitate mare i foarte mare de producere a
alunecrilor de teren este obligatorie monitorizarea geotehnic n perioada premergtoare
execuiei lucrrilor (perioada ntocmirii documentaiilor, a obinerii avizelor i autorizaiilor etc), n
timpul execuiei i pe perioada de existent a cldirilor, aceste date urmnd a fi gestionate de
personal calificat i anexate Crii construciei. De asemenea datele msurtorilor efectuate
vor fi furnizate Primriei i stocate ntr-o baz de date privind evoluia fenomenelor de
instabilitate la nivelul municipiului. La cererea persoanei care ntocmete Expertiza geotehnic,
Primria va furniza datele existente pe arealul solicitat. Monitorizarea versanilor se va realiza
prin msurtori topografice i nclinometrice. Programul de urmrire i poziionarea forajelor
echipate nclinometric va fi asumat de persoana care a ntocmit Experiza geotehnic.
ARTICOLUL 9
Zone cu riscuri tehnologice i zone de protecie cu regim special
(1) n sensul prezentului Regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezint pericol de incendii, explozii, radiaii, surpri de teren ori de
poluare a aerului, apei sau solului.
(2) Zonele care prezint riscuri tehnologice, zonele de protecie aferente, precum i zonele de protecie
sanitar sunt marcate pe plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin,
aferent PUG. Delimitrile zonelor de risc, precum i msurile care decurg din existena acestora se
vor preciza prin intermediul Hrilor de risc. (cf. L350/2001, art.51)
(3) Pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj -Napoca au fost identificate zone care prezint diferite
forme de poluare la nivelul solului sau subsolului, n urma activitilor cu caracter industrial. Siturile
sunt enumerate n Anexa Nr. 8 la prezentul Regulament iar poziia acestora a fost marcat n plana
3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin.
(4) Autorizarea executrii construciilor n zonele expuse la riscuri tehnologice se va face cu aplicarea
restriciilor specifice, conform cadrului normativ n vigoare.
(5) Autorizarea executrii construciilor n interiorul zonelor de protecie sanitar aferente cimitirelor,
surselor de ap potabil, depozitelor de deeuri urbane, marcate ca atare n plana 3.2.
Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin se va face cu aplicarea restriciilor
specifice, conform cadrului normativ n vigoare.
(6) Autorizarea executrii construciilor n interiorul zonelor de protecie a infrastructurii feroviare,
marcate ca atare n plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin se va
face cu aplicarea restriciilor specifice, conform cadrului normativ n vigoare.
(7) Autorizarea executrii construciilor n interiorul zonelor grevate de servitui aeronautice, marcate ca
atare n plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin se va face cu
aplicarea restriciilor i a procedurilor specifice, conform cadrului normativ n vigoare.
(8) Autorizarea executrii construciilor n interiorul zonelor de protecie a reelelor magistrale de gaz
metan, marcate ca atare n plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin
se va face cu aplicarea restriciilor specifice, conform cadrului normativ n vigoare.
(9) Autorizarea executrii construciilor n interiorul zonelor de protecie a reelelor electrice de nalt
tensiune, marcate ca atare n plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin se va face cu aplicarea restriciilor specifice, conform cadrului normativ n vigoare.

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Capitolul 3

Condiii generale privitoare la construcii

ARTICOLUL 10
Parcelarea
(1) Parcelarea reprezint divizarea unui lot de teren n dou sau mai multe loturi.
(2) In cazurile parcelrilor se vor avea n vedere cerinele legale privitoare la cazurile n care este
necesar eliberarea Certificatului de Urbanism. De asemenea, n cazul loturilor provenite din
dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaiei de construire
ncadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului i a coeficientului de utilizare a
terenului, n valorile maxim admise, att pe lotul dezmembrat, dar i prin raportare la suprafaa
parcelei naintea dezmembrrii i suprafeele totale construite nsumate cu suprafeele propuse spre
construire.
(3) Dac reglementrile la nivelul unitilor teritoriale de referin, a zonelor i subzonelor funcionale din
prezentul regulament nu prevd altfel, se consider construibile numai parcelele care respect
cumulativ urmtoarele condiii:
(a) au front la strad.
(b) front la strad de minimum 5 m pentru cldiri niruite, minimum 12 m pentru cldiri cuplate
i minimum 15 m pentru cldiri izolate.
(c) adncime mai mare sau cel puin egal cu limea parcelei.
(d) suprafaa parcelei de minimum 150 mp pentru cldiri niruite, minimum 300 mp pentru
cldiri cuplate i de minimum 360 mp pentru cldiri amplasate izolat.
(e) unghiul format de frontul parcelei la strad cu fiecare din limitele laterale ale parcelei s fie
de 90 de grade. Fac excepie parcelele de col, n situaiile n care unghiul dintre strzi este
altul dect 90 de grade i situaiile eistente n zonele constituite.
(4) Dac o parcel nu ndeplinete condiiile de construibilitate de la alin. (3), aceasta se poate
considera construbil numai dac respect cumulativ urmtoarele condiii:
(a) parcela e rezultat dintr-o operaiune cadastral anterioar aprobrii prezentului regulament.
(b) parcela nu se afl ntr-o zon de urbanizare sau nu are destinaia teren agricol, conform
PUG.
(c) pentru parcel se va ntocmi i aproba conform legii, un Plan Urbanistic de Detaliu.
(5) Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedit de branare la reeaua
de distribuie a apei, la reeaua de canalizare, la reeaua de distribuie a energiei electrice.
Autoritatea public este n drept ca n cazul n care pentru branare este prevzut o extindere a
reelei publice de distribuie s solicite, anterior autorizrii construciei, realizarea efectiv a
extinderii.
(6) Reparcelare n sensul prezentului regulament reprezint operaiunile care au ca rezultat o alt
mprire a mai multor loturi de teren nvecinat, loturile rezultante avnd destinaii i / sau forme
diferite dect erau acestea la momentul iniial. Reparcelarea se realizeaz prin alipirea i dezlipirea
mai multor parcele de teren nvecinate, indiferent dac acestea sunt construite sau nu. Ea are drept
scop realizarea unei mai bune mpriri a terenului n loturi construibile i asigurarea suprafeelor
necesare echipamentelor de folosin comun i obiectivelor de utilitate public.
(7) Operaiunile de reparcelare sunt componente obligatorii ale operaiunilor de urbanizare prevzute la
Articolul 4 i se vor face numai pe baz de planuri urbanistice zonale aprobate conform legii,
respectnd prevederile Planului Urbanistic General i ale prezentului Regulament.
ARTICOLUL 11
Asigurarea compatibilitii funciunilor i conformrii volumetrice
(1) Utilizrile admise, utilizrile admise cu condiionri i utilizrile interzise sunt precizate i detaliate n
cadrul reglementrilor privind zonele i subzonele funcionale precum i unitile teritoriale de
referin cuprinse n prezentul Regulament.
(2) Acordul vecinilor, prevzut la punctul 2.5.6. al seciunii "Piese scrise" a cap.A "Documentaia tehnic
pentru autorizarea lucrrilor de construire - DTAC" din Anexa nr. 1 a Legii 50/1991 e necesar:
(a) pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n imediata lor
vecintate - i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea acestora
(b) pentru lucrri de construcii necesare n vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente - i
numai dac funciunea propus nu face parte din cadrul celor reglementate n cadrul
seciunii "2. - Utilizare funcional" - punctele 1 i 2 a RLU aferent fiecrei UTR, sau dac nu
sunt respectate condiionrile impuse la punctul "2 - Utilizri admise cu condiionri". Prin

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

(3)

(4)

(5)

(6)

RLU aferent fiecrei UTR se asigur compatibilitatea funciunilor admise, iar condiionrile
au drept scop tocmai eliminarea situaiilor de disconfort sau stnjenire rezultate din
alturarea unor activiti diferite - n ceea ce privete accesul, intimitatea spaiului
rezidenial, factori poluani de diferite naturi (zgomot, emisii de mirosuri sau pulberi, vibraii,
aglomerare de persoane i marfuri etc)
(c) n cazul amplasrii de construcii cu alt destinaie dect cea a cldirilor nvecinate - i
numai dac destinaia propus sau condiiile de desfurare a activitilor difer de cele
reglementate n cadrul seciunii "2. - Utilizare funcional" - punctele 1 i 2 a RLU aferent
fiecrei UTR. RLU determin caracterul i funcionalitatea fiecrei zone prin mixajul de
activiti a cror compatibilitate e asigurat att prin specificul acestora ct i prin
condiionrile impuse
(d) atunci cnd, n cadrul RLU aferent fiecrei UTR sunt n mod expres evideniate activiti
pentru care acest acord e necesar
Pentru parcelele pe care exist, la momentul aprobrii prezentului regulament, utilizri care nu sunt
admise prin prezentul Regulament, nu sunt permise construcii sau amenajri care au ca rezultat
creterea suprafeei utile destinate acestor utilizri.
Orice derogare de la prevederile prezentului Regulament privind utilizarea terenului se face conform
legii. Pentru reglementrile cu caracter definitiv specificat n cadrul prezentului regulament nu se
admit derogri prin intermediul PUZ sau PUD. (Legea 350/2001 art.32,46).
Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului i regimul de nlime
caracterizeaz construcia. Fiecare dintre aceste valori trebuie s fie cel mult egal cu valoarea
maxim stabilit prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul
regulament s conduc n mod obligatoriu la posibilitatea ca orice construcie s ating n mod
simultan valorile maxime permise. Constrngerea dat de ctre cei doi indici urbanistici mpreun cu
regimul de nlime este una rezultant prin restricionarea simultan i comun conform valorilor
maxim admise.
Calculul indicilor urbanistici va respecta urmtoarele reguli:
(a) Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaa construit desfurat
(suprafaa desfurat a tuturor planeelor) i suprafaa parcelei. Nu se iau n calculul
suprafeei construite desfurate: suprafaa subsolurilor cu nlimea liber de pn la 1,80
m, suprafaa subsolurilor cu destinaie strict pentru gararea autovehiculelor, spaiile tehnice
sau spaiile destinate proteciei civile, suprafaa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise i
neacoperite, teraselor i copertinelor necirculabile, precum i a podurilor neamenajabile,
aleile de acces pietonal/carosabil din incint, scrile exterioare, trotuarele de protecie;
(Legea 350/2001)
(b) Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaa construit (amprenta la
sol a cldirii) i suprafaa parcelei. Suprafaa construit este suprafaa construit la nivelul
solului, cu excepia teraselor descoperite ale
parterului care depesc planul faadei, a
platformelor, scrilor de acces. Proiecia la sol a balcoanelor a cror cot de nivel este sub
3,00 m de la nivelul solului amenajat i a logiilor nchise ale etajelor se include n suprafaa
construit. (Legea 350/2001)
(c) n nelesul prezentului Regulament, pe terenurile n pant, nivelurile cldirilor/corpurilor de
cldire la care, cel puin pe o latur a acestora, pardoseala este situat sub nivelul terenului
(carosabilului) nconjurtor cu mai mult de jumtate din nlimea liber, sunt considerate
subsoluri i vor fi luate ca atare la calculul indicelui CUT.
(d) Excepii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT i CUT:
dac o construcie nou este edificat pe un teren care conine o cldire care nu
este destinat demolrii, indicatorii urbanistici (POT i CUT) se calculeaz
adugndu-se suprafaa planeelor existente la cele ale construciilor noi;
dac o construcie este edificat pe o parte de teren dezmembrat dintr-un teren
deja construit, indicii urbanistici se calculeaz n raport cu ansamblul terenului iniial,
adugndu-se suprafaa planeelor existente la cele ale noii construcii (Legea
350/2001).

ARTICOLUL 12
nlimea construciilor
(1) Autorizarea executrii construciilor se face cu respectarea regimului maxim de nlime, respectiv a
nlimii maxime admise, stabilite n cadrul reglementrilor privind unitile teritoriale de referin
cuprinse n prezentul Regulament. n situaiile n care se prevd att un regim maxim de nlime,
ct i o nlime maxim admis, aceste condiii trebuie ndeplinite cumulativ.

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

(2) n condiiile n care caracteristice geotehnice o permit, este admis realizarea de subsoluri. Numrul
subsolurilor va fi determinat n funcie de necesitile tehnice i funcionale.
(3) Este permis realizarea de demisoluri, cu excepia cazurilor n care prezentul Regulament o
interzice.
(4) n sensul prezentului regulament, nelesul termenilor subsol, demisol i mansard este acela
cuprins n glosarul anexat.
(5) n cadrul reglementrilor prezentului regulament, nlimea construciilor se msoar de la cota
terenului natural, nainte de executarea lucrrilor de construire, n punctul aflat la mijlocul liniei
paralele cu aliniamentul i care marcheaz retragerea de la aliniament, cf. prezentului regulament.
(6) n cazul cldirilor amplasate pe terenuri n pant, nlimea acestora se va msura considernd ca
reper punctul aflat pe perimetrul cldirii n care cota terenului natural este cea mai ridicat.
(7) Pentru cldirile existente la momentul aprobrii prezentului regulament care depesc regimul de
nlime i / sau nlimea maxim admis prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrri care
duc la creterea regimului de nlime sau a nlimii.
ARTICOLUL 13
Asigurarea echiprii edilitare i evacuarea deeurilor
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin dimensiunile i destinaia lor, presupun cheltuieli de
echipare edilitar ce depesc posibilitile financiare i tehnice ale investitorilor interesai sau ale
furnizorilor de utiliti este interzis.
(2) Autorizarea executrii construciilor va putea fi condiionat de stabilirea, n prealabil, prin contract, a
obligaiei efecturii, n parte sau total, a lucrrilor de echipare edilitar aferente, de ctre investitorii
interesai.
(3) n intravilanul municipiului Cluj-Napoca nu se admit soluii de alimentare cu ap i canalizare n
sistem individual cu excepia Unitilor Teritoriale de Referin pentru care prezentul Regulament
permite n mod expres realizarea acestor soluii.
(4) n sensul prezentului articol, prin soluii de echipare edilitar n sistem individual se nelege
asigurarea utilitilor i serviciilor edilitare prin construcii i instalaii realizate i exploatate pentru un
imobil sau un grup de imobile.
(5) Autorizarea executrii construciilor, aletele dect cele aferente infrastructurii edilitare, n zonele de
servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzis.
(6) La elaborarea documentaiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD se va ine seama de condiiile
impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mrirea capacitii sau nlocuirea reelelor de apcanal.
(7) La elaborarea documentaiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD, va fi prevzut nlocuirea
magistralelor de ap sau canalizare care au durata normat de funcionare depit, respectiv
alocarea de terenuri cu statut de domeniu public pentru reamplasarea acestora. Necesitatea
nlocuirii sau reamplasrii magistralelor de ap sau canalizare va fi specificat n Avizul de
Oportunitate al documentaiilor de urbanism, iar localizarea magistralelor asupra crora se vor lua
msuri va fi precizat prin avizul de amplasament emis de ctre administratorul reelei.
(8) Se va urmri limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate n reeaua public de
canalizare, la nivel de parcel. n acest sens, se recomand realizarea de soluii de colectare,
stocare, infiltrare local n sol i evaporare natural a apelor pluviale la nivel de parcel. De
asemenea se recomand limitarea sigilrii suprafeelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte
nvelitori impermeabile) la strictul necesar, n vederea asigurrii infiltrrii apelor pluviale n terenul
natural.
(9) Fiecare parcel va dispune de o platform sau de un spaiu interior destinate colectrii deeurilor
menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiv a deeurilor i accesibile dintr-un
drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe cldiri, n funcie de dimensiuni i de
funciune.
ARTICOLUL 14
Racordarea la reelele publice de echipare edilitar existente
(1) Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibilitatea racordrii de noi
consumatori la reelele existente de ap, la instalaiile de canalizare i de energie electric.
(2) Se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraiei publice competente,
dac beneficiarul se oblig s prelungeasc reeaua existent, n cazul n care aceasta are
capacitatea necesar, sau se oblig fie s mreasc capacitatea reelelor publice existente, fie s
construiasc noi reele.
(3) n cazul acordrii unei derogri pe baza alineatului (2), autorizaia de construire poate fi emis n
condiiile legii i numai dup finalizarea i recepionarea de ctre administraia local sau de ctre

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

furnizorii de utiliti abilitai a lucrrilor de extindere / prelungire / realizare a reelelor edilitare.


(4) Derogarea reglementat la alin. (2) nu este valabil pentru zonele de urbanizare, unde este
obligatorie procedura de urbanizare instituit prin prezentul regulament.
ARTICOLUL 15
Realizarea de reele edilitare
(1) Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice existente se pot realiza /
finana de ctre administraia public, furnizorul de utiliti, investitor sau beneficiar, dup caz, n
condiiile contractelor ncheiate cu Consiliul Local i cu respectarea parametrilor tehnici stabilii prin
Planul Urbanistic General.
(2) Lucrrile de racordare i de branare la reelele edilitare publice se suport n ntregime de investitor
sau de beneficiar.
(3) Reelele existente de telefonie, comunicaii i de date (internet, televiziune) vor fi reamplasate
subteran.
(4) Reelele noi de telefonie, comunicaii i de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.
(5) Reelele de distribuie a gazului metan i racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
(6) Extinderile de reele, lucrrile de mrire a capacitii ori noile reele construite, indiferent de natura
ori regimul reelei, sunt grevate de o servitute public, fiind recunoscut dreptul general de racordare
la aceste reele, n limita capacitii lor i cu respectarea condiiilor de exploatare, oricrei persoane
care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua reea pe cheltuiala sa nu
are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, n limita capacitii reelei, fiind ns
recunoscut dreptul su de a obine o plat proporional cu costul dovedit al lucrrii suportate de el,
dac nu exist prevedere contrar, ori lucrarea nu devine proprietate public / a furnizorului de
utiliti.
ARTICOLUL 16
Amplasarea fa de aliniament
(1) Amplasarea cldirilor fa de aliniament este precizat n cadrul reglementrilor privind zonele i
subzonele funcionale precum i unitile teritoriale de referin cuprinse n prezentul regulament.
(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea fa de aliniament se
face conform legii i n condiiile prezentului regulament privind derogrile. Pentru reglementrile cu
caracter definitiv specificat n cadrul prezentului regulament nu se admit derogri prin intermediul
PUZ sau PUD.(legea 350/2001 art.32, 46)
(3) n sensul prezentului regulament, prin aliniament se nelege limita dintre proprietatea privat i
domeniul public. n situaiile n care PUG prevede realinieri, aliniamentul se consider cel rezultat n
urma modificrii limitei dintre proprietatea privat i domeniul public.
(4) Regulile de amplasare fa de aliniament se aplic tuturor nivelurilor supraterane ale cldirilor,
inclusiv demisolurilor i prilor subsolurilor care depesc cota exterioar amenajat a terenului pe
aliniament. Sunt admise depiri locale ale limitelor de retragere fa de aliniament, cu respectarea
urmtoarelor condiii:
(a) terasele / balcoanele deschise vor putea depi limita retragerii fa de aliniament cu maxim
1,20 m
(b) n cazul cldirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor
pstra o distan minim de 2 m fa de limitele laterale ale parcelei (marginile faadei), iar cota
inferioar a elementelor lor constructive se va afla la o nlime minim de 3,5 m fa de cota de
clcare exterioar din zona aliniamentului
(c) bovindourile, respectiv balcoanele nchise nu vor fi dispuse la ultimul nivel de sub corni i vor
ocupa, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cldirii.
(5) Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG i figurate pe plana de reglementri.
ARTICOLUL 17
Amplasarea n interiorul parcelei
(1) Condiiile de amplasare a cldirilor unele fa de altele n interiorul aceleiai parcele este precizat n
cadrul reglementrilor privind zonele i subzonele funcionale precum i unitile teritoriale de
referin cuprinse n prezentul regulament.
(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea cldirilor unele fa de
altele n interiorul aceleiai parcele se stabilete pe baz de Planuri Urbanistice de Detaliu, dac
prevederile privind zona sau subzona funcional sau unitatea teritorial de referin nu dispun altfel.
ARTICOLUL 18
Parcaje i garaje
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare, se emite numai
dac se asigur realizarea acestora n interiorul parcelei pentru care se solicit autorizaia de

10

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

construire, conform cerinelor prezentului Regulament.


(2) Numrul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate n condiiile alin. (1) se stabilete n
funcie de destinaia i de capacitatea construciei, conform specificaiilor din cadrul reglementrilor
zonelor i subzonelor funcionale precum i a unitilor teritoriale de referin cuprinse n prezentul
regulament i conform Anexei 2 la prezentul Regulament.
(3) Autorizarea executrii construciilor destinate parcrii autovehiculelor (parcaje multietajate,
subterane sau supraterane sau a parcajelor colective multietajate aferente zonelor rezideniale) se
face pe baza documentaiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de
Detaliu, aprobate conform legii.
(4) Se vor asigura spaii destinate depozitrii bicicletelor, conform Anexei 2 la prezentul regulament.
(5) Excepiile de la prevederile al. (1) i al. (2) sunt specificate n cadrul punctului 9 - Staionarea
autovehiculelor, aferent reglementrilor dedicate fiecrei Uniti Teritoriale de Referin n parte,
cuprinse n prezentul Regulament.
ARTICOLUL 19
Spaii verzi
(1) Autorizaia de construire va conine obligaia meninerii sau crerii de spaii plantate, n funcie de
destinaia i de capacitatea construciei, conform specificaiilor din cadrul reglementrilor la nivelul
unitilor teritoriale de referin cuprinse n prezentul Regulament.
(2) Vegetaia nalt matur va fi protejat i pstrat pe toat suprafaa municipiului, conform condiiilor
prevzute la nivelul zonelor i subzonelor funcionale precum i a unitilor teritoriale de referin. n
acest sens, documentaiile de urbanism (PUZ i PUD) vor consemna n cadrul planei Situaia
existent, difuncionaliti poziia exact i esena pentru arborii maturi existeni n zona de studiu.
Proiectele pentru autorizarea lucrrilor de construire (DTAC) vor cuprinde n planul de situaie poziia
exact, esena i circumferina trunchiului pentru arborii maturi existeni pe parcel, inclusiv a celor
propui pentru tiere, precum i poziia exact i esena pentru arborii propui spre plantare prin
proiect. Prin arbori maturi se nelege, n sensul prezentului regulament, arborii a cror trunchi,
msurat la 1 m deasupra solului, are o circumferin egal sau mai mare dect 50 cm.
(3) Interveniile asupra vegetaiei din zonele de protecie a monumentelor i din zonele construite
protejate se vor face numai cu acordul DJCCPCN Cluj.
(4) La realizarea strzilor noi, precum i la reabilitarea strzilor pe care nu exist plantaii sau acestea
sunt degradate, se vor planta arbori, conform specificaiilor din cadrul reglementrilor la nivelul
Unitilor Teritoriale de Referin cuprinse n prezentul Regulament, cu respectarea urmtoarelor
condiii:
(a) poziiile, sistemul de plantare i esena arborilor vor fi stabilite prin documentaiile tehnice
(b) arborii vor avea un numr minim de trei replantri n pepinier
(c) arborii vor avea nlimea minim de 2,50 m
(d) arborii vor avea circumferina minim a trunchiului de 14 cm (msurat la un metru deasupra
solului)
(e) distana minim ntre axa trunchiului i poziia reelelor edilitare va fi de 1,5 m
(5) Pentru realizarea spaiilor verzi publice se recomand nscrierea acestora n cadrul Programului
naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi in localiti, program
aprobat prin Legea 343/2007.
ARTICOLUL 20
Aspectul exterior al construciilor
(1) Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei aa cum este el descris n Seciunea 1 a fiecrei UTR i
peisajului urban. (HG 525/1996, Art. 32)
(2) Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
(3) Se vor respecta reglementrile la nivelul Unitilor Teritoriale de Referin privitoare la elemente
arhitecturale, volumetrie, materiale, cromatic, decoraiuni.
(4) Pentru asigurarea calitii aspectului exterior al construciilor, autoritatea public local are dreptul s
condiioneze autorizarea lucrrilor prin obinerea unui aviz din partea Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului i Urbanism sau din partea unei seciuni specializate pe aspecte de estetic
arhitectural i urban.
(5) Se recomand ntocmirea i aprobarea unui regulament privind cromatica cldirilor i amenajrilor la
nivelul ntregului municipiu, pe baza unor paletare stabilite n urma unor studii de specialitate.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

11

ARTICOLUL 21
mprejmuiri
(1) Dac reglementrile privind unitile teritoriale de referin nu prevd altfel, mprejmuirile orientate
spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte transparent,
realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii i care
permite ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmurile vor
putea fi dublate de garduri vii.
(2) Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
(3) Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
ARTICOLUL 22
Accese carosabile
(1) Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei construciei.
(2) Numrul i caracteristicile acceselor prevzute la alin. (1) se vor conforma specificaiilor din cadrul
reglementrilor la nivelul Unitilor Teritoriale de Referin cuprinse n prezentul Regulament.
(3) Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului i autorizaiei speciale de
construire, eliberate de administratorul acestora.
ARTICOLUL 23
Accese pietonale i piste pentru bicicliti
(1) Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor de orice fel este permis numai dac se
asigur accese pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
(2) n sensul prezentului articol, prin accese pietonale se nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, alei, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice cale de acces
public pe terenuri proprietate public sau, dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de
servitutea de trecere public, potrivit legii sau obiceiului.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel nct s permit circulaia persoanelor cu handicap i
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
(4) La reabilitarea strzilor se vor introduce piste pentru bicicliti cu sens dublu avnd limea de 1 m
(se recomand 1,5 m) pentru fiecare sens, exclusiv zonele laterale de protecie. Se recomand
separarea fizic a pistelor pentru bicicliti fa de partea carosabil, prin vegetaie, borne, rigole,
borduri etc.
(5) Pe strzile cu rol de deservire local traseele pentru bicicliti vor fi comune cu cele pentru vehicule.
ARTICOLUL 24
Orientarea fa de punctele cardinale
(1) Autorizarea executrii construciilor se face, atunci cnd este posibil, cu respectarea condiiilor i a
recomandrilor de orientare fa de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul
General de Urbanism.
(2) Fac excepie de la prevederile aliniatului (1) construciile amplasate n interiorul Zonelor Construite
Protejate, a cror orientare este n primul rnd determinat de specificiti culturale i istorice de
amplasare i de configurare.
ARTICOLUL 25
Lucrri de utilitate public
(1) Autorizarea executrii altor construcii pe terenuri care au fost rezervate n planuri de amenajare a
teritoriului sau n Planul Urbanistic General pentru realizarea de lucrri de utilitate public, este
interzis. Prin lucrri de utilitate public se neleg acele lucrri care sunt definite astfel prin art. 6 din
legea 33/1994.
(2) Autorizarea executrii lucrrilor de utilitate public se face pe baza documentaiei de urbanism sau
de amenajare a teritoriului, aprobat conform legii.
(3) Drumurile i cile de acces care sunt prevzute astfel n documentaiile de urbanism vor fi deschise
circulaiei i accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind
afectate de o servitute public.
(4) Suprafeele de teren grevate prin documentaiile urbanistice aprobate de o servitute de utilitate
public vor fi transferate n proprietate public nainte de emiterea Autorizaiei de Construire.
(5) Sunt drumuri i / sau ci de acces rezervate accesului privat doar acele suprafee care ndeplinesc
cumulativ cerina de a se afla n proprietatea exclusiv a uneia sau mai multor proprietari persoane
private i de a fi prevzute n mod expres ca atare n Planurile Urbanistice Zonale.

12

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

ARTICOLUL 26
Construcii cu funciuni generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin natura i destinaia lor, pot genera riscuri tehnologice
se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat conform prevederilor legale.
(2) Lista categoriilor de construcii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobat prin Ordinul
nr.1.587 din 25 iulie 1997.
ARTICOLUL 27
Amplasarea fa de drumuri publice
(1) n zona drumurilor publice din extravilan se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de
specialitate ale administraiei publice:
(a) construcii i instalaii aferente drumurilor publice, de deservire, de ntreinere i de exploatare
(b) parcaje, garaje i staii de alimentare cu carburani i resurse de energie (inclusiv funciunile lor
complementare: magazine, restaurante etc.)
(c) conducte de alimentare cu ap i de canalizare, sisteme de transport gaze, iei sau alte produse
petroliere, reele termice, electrice, de telecomunicaii i infrastructuri ori alte instalaii sau
construcii de acest gen
(2) n sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se nelege ampriza, fiile de siguran
i fiile de protecie.
(3) Autorizarea executrii construciilor cu diferite funciuni, altele dect cele enumerate la alin.(1), este
permis, cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor delimitate conform legii.
(4) Autorizarea construciilor n zonele rezervate pentru lrgirea amprizei strzilor (realiniere),
strpungeri de strzi i realizarea de strzi noi, prevzute de Planul Urbanistic General i marcate ca
atare pe plana Reglementri Urbanistice, este interzis.
(5) n cazul msurilor de lrgire a amprizei strzilor prevzute de Planul Urbanistic General i marcate
pe plana Reglementri Urbanistice, poziia noului aliniament precum i retragerea minim a
construciilor fa de acesta se vor preciza n Certificatul de Urbanism.
(6) Strzile noi, strpungerile de strzi, lrgirile strzilor existente vor respecta amprizele i profilele
stabilite prin PUG, nscrise n plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin, conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.
ARTICOLUL 28
Amplasarea fa de ci ferate
(1) La data adoptrii prezentului act zona de protecie i zona de siguran a cilor ferate este
reglementat de OUG 12/1998.
(2) Se interzice amplasarea de construcii n zona de siguran a infrastructurii feroviare altele dect
cele necesare instalaiilor de semnalizare i de sigurana circulaiei, a celorlalte instalaii de
conducere operativ a circulaiei trenurilor, precum i a instalaiilor i lucrrilor de protecie a
mediului.
(3) n zona de protecie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, numai cu avizul Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii:
(a) construcii i instalaii aferente exploatrii i ntreinerii liniilor de cale ferat
(b) construcii i instalaii pentru exploatarea materialului rulant i a mijloacelor de restabilire a
circulaiei
(c) instalaii fixe pentru traciune electric
(d) instalaii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaii, transmisiuni de
date i construciile aferente acestora
(4) Construciile care se amplaseaz n zona de protecie a infrastructurii feroviare situat n intravilan
se autorizeaz numai cu avizarea prealabil de ctre Compania Naional de Ci Ferate C.F.R. S.A. i Ministerul Transporturilor i Infrastructurii.
(5) Zona de protecie este marcat pe plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin (zonele de protecie sunt marcate provizoriu, pn la delimitarea concret a acestora de
ctre autoritile abilitate, ca fii cu limea de 100 m de fiecare parte a axului cii ferate)
(6) Lucrrile de investiii ale agenilor economici i ale instituiilor publice, care afecteaz zona de
protecie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naionale de Ci
Ferate C.F.R. - S.A. i al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, i anume:
(a) ci ferate industriale
(b) lucrri hidrotehnice
(c) traversarea cii ferate de ctre drumuri prin pasaje denivelate
(d) subtraversarea liniilor de cale ferat de reele de telecomunicaii, energie electric, conducte sub
presiune de ap, gaze, produse petroliere, termotehnologice i canale libere

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

13

(7) n zona de protecie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:


(a) amplasarea oricror construcii, depozite de materiale sau nfiinarea de plantaii care mpiedic
vizibilitatea liniei i a semnalelor feroviare
(b) efectuarea oricror lucrri care, prin natura lor, ar provoca alunecri de teren, surpri sau ar
afecta stabilitatea solului prin tierea copacilor, extragerea de materiale de construcii sau care
modific echilibrul pnzei freatice subterane
(c) depozitarea necorespunztoare de materiale, substane sau deeuri care contravin normelor de
protecie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cilor ferate romne, a
zonei de protecie a infrastructurii Cilor Ferate Romne, precum i a condiiilor de desfurare
normal a traficului
(8) Amenajrile i instalaiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor,
substanelor sau deeurilor prevzute la alin. (6) se pot realiza pe baz de studii privind implicaiile
asupra activitii feroviare i de mediu executate de uniti de proiectare autorizate, pe baza avizului
Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. S.A. i cu autorizaia Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii.
(9) Cedarea, transferul, ocuparea temporar sau definitiv a terenului din patrimoniul Companiei
Naionale de Ci Ferate C.F.R. - S.A., pentru lucrrile de interes public, att n intravilan ct i n
extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. - S.A. i al Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii.
ARTICOLUL 29
Amplasarea fa de aeroporturi
(1) Zonele grevate de servitui aeronautice aferente Aeroportului Internaional Cluj-Napoca i
Aeroclubului de la Snnicoar sunt marcate ca atare n plana 3.2. Reglementri Urbanistice
Uniti Teritoriale de Referin i reglementate conform Codului Aerian, RACR SACZ i RACR
CADT.
(2) Pentru sigurana zborului este obligatorie evaluarea i avizarea de ctre Autoritatea Aeronautic
Civil Romn (AACR) a documentaiilor tehnice aferente tuturor obiectelor (cldiri, structuri,
stlpi/piloni, couri de fum, macarale, arbori, etc.) care depesc limita de nlime reglementat
pentru zonele de referin considerate la alineatul (1), precum i a tuturor obiectivelor (instalaii,
amenajri, activiti, etc.) amplasate n zonele cu servitui aeronautice civile i care, prin prezen
sau funcionare, pot constitui obstacole pentru navigaia aerian sau pot afecta performanele
operaionale ale mijloacelor de navigaie aerian i meteorologice. Aceste obiective sunt:
(a) Zona I: - suprafaa trapezoidal nclinat:
- cldiri (locuine, depozite, hoteluri etc.) care, prin nlime, depesc suprafeele de
siguran/protecie marcate n PUG;
- construcii/structuri (piloni, couri de fum, sonde etc.), care depesc nlimea de referin;
- construcii sau structuri metalice de mari dimensiuni (perei i/sau nvelitori metalice,
mprejmuiri metalice, panouri publicitare metalice etc.);
- construcii sau amenajri care pot obtura lmpile dispozitivului luminos de apropiere;
- pasaje rutiere supranlate;
- uniti de morrit, silozuri etc.;
- gropi de gunoi, instalaii de reciclare a deeurilor, etc;
- staii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staii de comunicaii (radiorelee, telefonie celular, translatori etc.);
- activiti/surse productoare de perturbaii n funcionarea mijloacelor de navigaie aerian
(acionri electrice de for, sudur electric etc.);
- activiti/surse poteniale de incendiu, explozie, etc. (staii de alimentare i/sau depozite de
combustibili, aplicaii pirotehnice etc.);
- utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumin orientate n sus (sisteme
de iluminat, firme/reclame luminoase etc.);
- lansare de focuri de artificii, nlare de baloane sau aeromodele etc.;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaie general sau de
lucru aerian permanente;
- trasee pentru autostrzi/osele naionale, ci ferate, linii electrice aeriene magistrale,
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reele de radiorelee, etc.;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaie aerian (echipamente/sisteme de
radionavigaie, comunicaii, supraveghere);
- alte obiective care afecteaz sau pot afecta sigurana zborului.
(b) Zona II: - suprafa conic din care se exclude Zona I:

14

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

- cldiri (locuine, depozite, hoteluri, etc.) care prin nlime, depesc suprafeele de
siguran/protecie marcate n PUG;
- construcii sau structuri metalice de mari dimensiuni (perei i/sau nvelitori metalice,
mprejmuiri metalice, panouri publicitare metalice etc.);
- construcii/structuri izolate (piloni, couri de fum, sonde, etc.) care depesc nlimea de
referin sau care nu depesc aceast nlime, dar constituie obstacole locale
semnificative;
- pasaje rutiere supranlate;
- uniti de morrit, silozuri etc.;
- gropi de gunoi, instalaii de reciclare a deeurilor etc.;
- staii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staii de comunicaii (radiorelee, telefonie celular, translatori etc.);
- activiti/surse productoare de perturbaii n funcionarea mijloacelor de navigaie aerian
(acionari electrice de for, sudur electric etc.);
- activiti/surse poteniale de incendiu, explozie, etc. (staii de alimentare i/sau depozite de
combustibili, aplicaii pirotehnice etc.);
- utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumin orientate n sus (sisteme
de iluminat, firme/reclame luminoase etc.);
- lansare de focuri de artificii, nlare de baloane sau aeromodele etc.;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaie general sau de
lucru aerian permanente;
- trasee pentru autostrzi/osele naionale, ci ferate, linii electrice aeriene magistrale,
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reele de radiorelee etc.;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaie aerian (echipamente/sisteme de
radionavigaie, comunicaii, supraveghere);
- alte obiective care afecteaz sau pot afecta sigurana zborului.
(c) Zona III: - suprafaa orizontal care ncepe de la extremitatea Zonei II i din care se exclude
Zona I:
- staii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staii de comunicaii (radiorelee, telefonie celular, translatori etc.);
- construcii/structuri izolate (piloni, couri de fum, sonde, etc.), care depesc nlimea de
referin (conform para. 2.3 a (3)) sau care nu depesc aceast nlime, dar constituie
obstacole locale semnificative;
- uniti de morrit, silozuri etc.;
- gropi de gunoi, instalaii de reciclare a deeurilor etc.;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaie general sau de
lucru aerian permanente;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaie aerian (echipamente/sisteme de
radionavigaie, comunicaii, supraveghere);
- trasee pentru autostrzi/osele naionale, ci ferate, linii electrice aeriene magistrale,
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reele de radiorelee etc.;
- alte obiective care afecteaz sau pot afecta sigurana zborului.
(d) Zona IV: - extindere: de la extremitatea Zonei III pn la limita CTR/TMA:
- staii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staii de comunicaii (radiorelee, telefonie celular, translatori etc.);
- construcii/structuri izolate (piloni, couri de fum, sonde etc.), care depesc nlimea de
referin de 45 m inclusiv (conform paragraf. 2.3 a (4)) sau care nu depesc aceast
nlime, dar constituie obstacole locale semnificative;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaie general sau de
lucru aerian permanente;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaie aerian (echipamente/sisteme de
radionavigaie, comunicaii, supraveghere);
- trasee pentru autostrzi/osele naionale, ci ferate, linii electrice aeriene magistrale,
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reele de radiorelee etc.;
- alte obiective care afecteaz sau pot afecta sigurana zborului.
(e) Zona de protecie a a mijloacelor de navigaie aerian i meteorologice.
(3) n exteriorul zonelor cu servitui aeronautice civile este necesar avizul AACR la documentaiile
tehnice aferente oricrui obiect/obstacol (stlp, pilon, co de fum, etc.) cu nlimea egal sau mai
mare de 45 m fa de cota terenului amplasamentului.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

15

(4) Suplimentar cerinei de la para. 2.6, n exteriorul zonelor cu servitui aeronautice civile este necesar
avizul AACR la documentaiile tehnice, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de execuie/instalare,
etc, pentru obiective cum sunt:
a) construcii/structuri izolate (piloni, couri de fum, sonde, etc.), care nu depesc limita de
nlime reglementat, dar constituie obstacole locale semnificative;
b) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaie general sau de lucru
aerian permanente;
c) instalare sau modernizare mijloace de navigaie aerian (echipamente/sisteme de
radionavigaie, comunicaii, supraveghere);
d) trasee pentru autostrzi/osele naionale, ci ferate, linii electrice aeriene magistrale, conducte
pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reele de radiorelee, etc.;
e) alte obiective care afecteaz sau pot afecta sigurana zborului.
(5) Nivelul de referin al aeroportului este + 316,57 m.
(6) Se recomand ca pentru zborurile comerciale, decolarea aeronavelor s se realizeze exclusiv pe
direcia vest-est, iar aterizarea acestora, pe direcia est-vest, fr survolarea teritoriului intravilan a
municipiului Cluj-Napoca.
(7) Este acceptabil decolarea / aterizarea aeronavelor pe direciile contrare i survolarea oraului doar
n situaiile n care considerente de sigurana navigaiei aeriene o impun.

Capitolul 4 Intrarea n vigoare i reglementarea situaiilor tranzitorii


ARTICOLUL 30
Intrarea n vigoare
(1) Prezentul Regulament produce efecte i devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin
aprobarea de ctre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.
(2) Prezentul abrog i nlocuiete Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General
al municipiului Cluj-Napoca - 1999.
ARTICOLUL 31
Reglementarea situaiilor tranzitorii
(1) Odat cu aprobarea prezentului PUG nu vor mai fi aprobate noi Planuri Urbanistice Zonale cu
Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de Detaliu dect cu observarea prevederilor
prezentului Regulament i a Planului Urbanistic General.
(2) Suprafeele marcate n plana de 3.2 Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin cu
specificaia (UTR) / PUZ reprezint teritorii pentru care, anterior intrrii n vigoare a prezentului PUG,
au fost aprobate Planuri Urbanistice Zonale.
(3) Planurile Urbanistice Zonale i Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior intrrii n vigoare a
prezentului Plan Urbanistic General, i pstreaz valabilitatea pentru o perioad de 18 luni de la
data intrrii n vigoare a prezentului PUG, indiferent dac pentru aceste documentaii PUZ sau
PUD - prin Hotarare a Consiliului Local s-a stabilit sau nu o perioad de valabilitate. Dupa expirarea
termenului de 18 luni, pentru suprafeele n cauz se aplic exclusiv prevederile prezentului PUG.
(4) In intervalul de 18 luni n care documentaiile de urbanism PUZ si PUD menionate la al.(3) i
pstreaz valabilitatea, se vor putea depune cererile pentru emiterea Autorizaiilor de Construire i
documentaiile tehnice aferente, bazate pe reglementrile acestor documentaii de urbanism. Dup
expirarea acestei perioade, Autorizaiile de Construire se vor emite pe baza prevederilor prezentului
Plan Urbanistic General.
(5) Servituile de utilitate public instituite prin prezentul Plan Urbanistic General se vor aplica de la data
intrrii n vigoare a acestuia. n cazul n care Planurile Urbanistice Zonale aflate n perioada de
valabilitate conform alineatelor (3) i (4) sunt grevate de servitui de utilitate public instituite prin
prezentul PUG, autorizarea construciilor va fi condiionat de revizuirea local a PUZ, n vederea
aplicrii acestor servitui. n acest sens, pe baza consultrilor n cadrul Comisiei Tehnice de
Urbanism i Amenajarea Teritoriului, se va emite un Aviz al Arhitectului ef.
(6) Certificatele de Urbanism emise anterior intrrii n vigoare a prezentului Regulament produc efecte
pe toat perioada de valabilitate a acestora. Pentru Certificatele de Urbanism eliberate cu scopul
ntocmirii de Planuri Urbanistice Zonale se aplic prevederile al.(1).

16

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Partea III.
PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCIONALE, SUBZONELOR
FUNCIONALE I UNITILOR TERITORIALE DE REFERIN DIN
INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ARTICOLUL 32
Reglementri pentru intravilanul Municipiului Cluj-Napoca
(1) Planul urbanistic general al Municipiului Cluj-Napoca stabilete urmtoarele reglementri, la nivelul
zonelor funcionale, a subzonelor funcionale i a unitilor teritoriale de refrin:

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

17

M1

Zon mixt cu regim de construire nchis


adiacent principalelor artere de trafic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu funciuni mixte de tip subcentral dezvoltat n lungul principalelor artere de circulaie ale
municipiului.
Zona se remarc printr-o structur funcional heterogen, caracterizat de mixajul ntre activitile
de interes general, cu acces public, ce tind s ocupe parterele i locuirea de tip colectiv situat la nivelele
superioare ale imobilelor multifuncionale. Sunt de asemenea prezente, ocupnd imobile monofuncionale,
instituii publice i de interes pentru public, dar i alte tipuri de activiti. Alturi de acestea, rezultat al unei
redezvoltri incomplete, se ntlnete locuirea de tip individual periferic. Gradul de finisare urban n spiritul
regulii dominante, impuse prin efectul redezvoltrii moderne, e neuniform. Parcelarul e n general inegal,
regsindu-se parcele cu fronturi nguste spre strad (n general de 15 - 18 m) i adncimi variabile, ocupate
de cldiri aparinnd tipologiei tradiionale, de tip periferic, dar i parcele cu deschideri importante spre
spaiul public (20 50 m), rezultat al procesului de restructurare aflat n desfurare. Specific e organizarea
urbanistic de tip nchis, cu imobile situate n aliniament, cu regim mediu de nlime, cu tendin de aliniere
la cornia situat la o nlime de 17 m. Structura urban relev un grad ridicat de difereniere, rezultat al
evoluiei istorice.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Interveniile viznd restructurarea integral sau parial a unei parcele vor avea n vedere asigurarea
coerenei dezvoltrii / ridicarea gradului de finisare urban. Nu se admit intervenii care permanentizeaz
corpurile parazitare sau pe cele care nu se ncadreaz n prevederile prezentului Regulament (reparaii
capitale, extinderi etc).
Situaiile n care:
pe parcel se prevd mai multe corpuri de cldire / se creaz un ansamblu
parcela n neles urban are o suprafa mi mic dect cea minim reglementat la punctul 4 de mai
jos
configuraia local nu permite conformarea cldirii propuse conform prevederilor prezentului
regulament
vor fi reglementate urbanistic prin PUD
Avnd n vedere numeroasele situaii atipice, ca i neregularitatea parcelarului, se recomand
elaborarea de PUZ. Acestea vor cuprinde de regul un ntreg UTR, limita minim de reglementare
acceptabil fiind cvartalul.
PUZ sau PUD vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului Regulament n ceea
ce privete obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare,
configurare i echipare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).

18

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC


Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional mixt incluznd locuire colectiv, activiti administrative, de administrarea
afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), culturale, de nvmnt, de sntate cu caracter
ambulatoriu, de turism etc.
Spre spaiile publice, spaiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezena locuirii nu este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaiile publice vor avea n mod obligatoriu funciuni de interes
pentru public.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din spaiul public. Diferena de nivel ntre strad i intrare va fi de maximum o treapt.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate doar n interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti
cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dac locuirea nu e prezent pe parcel,
din curtea imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie amplasate n interiorul parcelei, n spatele unui tract
dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze acolo unde este posibil din strzi cu circulaie redus /
secundare i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

19

3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en gros.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Ansambluri monofuncionale rezideniale.
Locuire de tip individual.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faada dinspre spaiul public a imobilelor.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 15 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 500 mp
s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
Se admit operaiuni de comasare a parcelelor, cu condiia ca toate parcelele rezultate s respecte
cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) s aib form regulat
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


Cldirile se vor amplasa n aliniament, n front continuu (nchis). Aliniamentul existent se va
conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede realinierea sau n care la limita ntre dou
parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie prin retragerea cldirii mai avansate pn
la nivelul colurilor parcelelor adiacente, realizndu-se astfel o realiniere local.
Prin excepie, n situaiile n care frontul deschis constituie o specificitate local, se va conserva
acest mod de construire.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de curi n dreptul celor de pe
parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate n considerare corpurile de cldire parazitare.

20

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Cldirile se vor dezvolta ntre limitele laterale ale parcelelor, pe o adncime de maximum 18 m de la
aliniament. Se admite i dezvoltarea n adncime pn la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor
laturi, cu condiia ca pe parcela / parcelele nvecinate s existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea s
se fac central. In acest caz se vor aplica tipologii precum L , U , C , T , O etc.
In plus, n cazul parcelelor cu adncime mai mare de 50 m, n partea posterioar a acestora se pot
amplasa corpuri de cldire separate, n regim deschis - independente sau cuplate pe o latur cu cea
existent sau posibil a fi edificat de pe parcela vecin. Pentru aceste corpuri retragerea fa de limita
lateral de proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din nlimea cldirilor, dar nu mai puin de 4,50
m, iar fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din nlimea cldirilor,
dar nu mai puin de 6 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu i vor fi realizate conform normelor
specifice.
Dac adiacent limitelor laterale sau posterioar ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o
curte interioar, pe parcela ce face obiectul reconstruciei / restructurrii se va conforma de asemenea o
curte dispus strict n fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puin egal cu aceasta i cu o retragere a
cldirii fa de limita de proprietate de cel puin jumtate din nlimea acesteia, dar nu mai puin de 4,50 m.
In plus, n dreptul calcanelor sau a curilor de lumin nvecinate se pot amplasa curi de lumin cu
adncimea de minimum 2 m dac spre acestea nu se deschid spaii de locuit sau care adpostesc activiti
ce necesit lumin natural.
Prin excepie, n situaiile n care organizarea spaial / situaia existent impune local deschideri n
frontul strzii, pe fiecare din cele dou parcele adiacente retragerile fa de limita lateral comun va fi mai
mare sau egal cu 4,5 m.
Sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a
relaiilor menionate.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul curilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, nchise pe trei sau patru laturi,
ntre faadele interioare paralele se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora,
dar nu mai puin de 6 m (sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii
la orice nivel a relaiei menionate).
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura aceeai relaie.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcel va
dispune de un singur acces carosabil, cu limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Staionarea autovehiculelor se va realiza n proporie minim de 75% n spaii specializate, dispuse
la subsolul / demisolul / parterul cldirilor.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare n vigoare, respectiv vor pstra o distan
minim de 5 m fa de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staionarea autovehiculelor n curile cldirilor, n afara fiei de teren
adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasrii construciilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura staionarea autovehiculelor n cldiri dedicate, situate la o distan de
maximum 250 m de imobil, dac pentru locurile necesare exist un drept real de folosin, garantat prin
deinerea n proprietate sau prin concesiune.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

21

10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR


Cldirile se vor alinia la o corni situat la nlimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variaie de
0,50 m este admisibil. In plus se vor aplica cumulativ urmtoarele criterii:
(a) pentru cldirile comune nlimea maxim la corni nu va depi 22 m, iar nlimea total
(maxim) nu va depi 25 m, respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel va
avea o retragere fa de planul faadei de minimum 1,80 m.
(b) pentru cldirile de col se poate admite o nlime maxim la corni ce nu va depi 25 m, iar
nlimea total (maxim) nu va depi 25 m, respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+5+1R,
(1-3S)+P+6.
(c) pentru cldirile cu funciuni deosebite i aflate n poziii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se
pot stabili regimuri de nlime mai mari, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
(c) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni / total
reglementat.
(d) nlimea total maxim a corpurilor / poriunilor de cldire situate n interiorul parcelei, dincolo de
limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (imobile cu
funciune mix, implicnd uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastie
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construciei urbane cu cvartale. Faadele spre
spaiile publice vor fi plane i se vor situa n aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bowwindow-uri etc, ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiia ca acestea s nu fie
dispuse la ultimul nivel de sub corni i s ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cldirii.
Acoperirea cldirilor va fi plat (acoperiuri teras sau cu pante mai mici de 10%),sau cu arpant,
funcie de contextul urban local.
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional.
Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei tencuieli lise pentru faade, placaje din piatr pentru faade, socluri i alte elemente
arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% n
cazul POT max = 50% i minimum 15% n cazul POT maxim 70% din suprafaa total i vor cuprinde
exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n

22

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

categoria spaiilor libere.


Prin excepie, pe parcelele ce includ cldiri pentru garaje / parcaje colective cu acces public, spaiile
verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaa total.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
Se recomand ca, n interiorul cvartalelor, mai ales n cazul n care locuirea e prezent, spaiul
neconstruit s fie utilizat pe principiul contractului de curte comun (spaiul neconstruit s fie folosit n
comun, mai ales n scop rezidenial).
14. MPREJMUIRI
Ca regul general, avnd n vedere structura spaial reglementat, spre spaiul public nu se vor
realiza mprejmuiri.
In cazuri particulare, cnd se impune realizarea de mprejmuiri spre spaiul public, acestea vor avea
un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un
sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a
mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public, spre interiorul
parcelei.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune:
POT Maxim = 50%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 40% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcelele de col:
POT maxim = 70%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 50% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
POT maxim = 80%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul POT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul POT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune:
CUT Maxim = 2.4
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 3,0
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 4,0
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

23

etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de


Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.

24

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

25

26

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

M2

Zon mixt cu regim de construire nchis,


adiacent arterelor de importan local

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu funciuni mixte de tip subcentral dezvoltat n lungul unor artere de importan local.
Zona se remarc printr-o structur funcional heterogen, caracterizat de mixajul ntre activitile
de interes general, cu acces public, ce tind s ocupe parterele i locuirea de tip colectiv, situat la nivelele
superioare ale imobilelor multifuncionale. Sunt de asemenea prezente, ocupnd imobile monofuncionale,
instituii publice i de interes pentru public, dar i alte tipuri de activiti. Alturi de acestea, rezultat al unei
redezvoltri incomplete, se ntlnete locuirea de tip individual periferic. Gradul de finisare urban n spiritul
regulii dominante, impuse prin efectul redezvoltrii moderne, e neuniform. Parcelarul e n general inegal,
regsindu-se parcele cu fronturi nguste spre strad (n general de 15 - 18 m) i adncimi variabile, ocupate
de cldiri aparinnd tipologiei tradiionale, de tip periferic, dar i parcele cu deschideri importante spre
spaiul public (20 50 m), rezultat al procesului de restructurare aflat n desfurare. Specific e organizarea
urbanistic de tip nchis, cu imobile situate n aliniament, cu regim mediu de nlime, cu tendin de aliniere
la cornia situat la o nlime de 12 m. Structura urban relev un grad ridicat de difereniere, rezultat al
evoluiei istorice.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Interveniile viznd restructurarea integral sau parial a unei parcele vor avea n vedere asigurarea
coerenei dezvoltrii / ridicarea gradului de finisare urban. Nu se admit intervenii care permanentizeaz
corpurile parazitare sau pe cele care nu se ncadreaz n prevederile prezentului Regulament (reparaii
capitale, extinderi etc).
Situaiile n care:
pe parcel se prevd mai multe corpuri de cldire / se creaz un ansamblu
parcela n neles urban are o suprafa mi mic dect cea minim reglementat la punctul 4 de mai
jos
configuraia local nu permite conformarea cldirii propuse conform prevederilor prezentului
regulament
vor fi reglementate urbanistic prin PUD
Avnd n vedere numeroasele situaii atipice, ca i neregularitatea parcelarului, se recomand
elaborarea de PUZ pentru fiecare situaie / UTR n parte. Acestea vor cuprinde de regul un ntreg UTR,
limita minim de reglementare acceptabil fiind cvartalul.
PUZ sau PUD vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului Regulament n ceea
ce privete obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare,
configurare i echipare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

27

4 i a reglementrilor de mai jos.


Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional mixt incluznd locuire colectiv, activiti administrative, de administrarea
afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), culturale, de nvmnt, de sntate cu caracter
ambulatoriu, de turism etc.
Spre spaiile publice, spaiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezena locuirii nu este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaiile publice vor avea n mod obligatoriu funciuni de interes
pentru public.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din spaiul public. Diferena de nivel ntre strad i intrare va fi de maximum o treapt.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate doar n interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti
cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dac locuirea nu e prezent pe parcel,
din curtea imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie amplasate n interiorul parcelei, n spatele unui tract
dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze acolo unde este posibil din strzi cu circulaie redus /
secundare i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei.

28

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Ansambluri monofuncionale rezideniale.
Locuire de tip individual.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faada dinspre spaiul public a imobilelor.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 12 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 350 mp
s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
Se admit operaiuni de comasare a parcelelor, cu condiia ca toate parcelele rezultate s respecte
cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) s aib form regulat
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


Cldirile se vor amplasa in aliniament, n front continuu (nchis). Aliniamentul existent se va
conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede realinierea sau n care la limita ntre dou
parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie prin retragerea cldirii mai avansate pn
la nivelul colurilor parcelelor adiacente, realizndu-se astfel o realiniere local.
Prin excepie, n situaiile n care frontul deschis constituie o specificitate local, se va conserva
acest mod de construire.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de curi n dreptul celor de pe
parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate n considerare corpurile de cldire parazitare.
Cldirile se vor dezvolta ntre limitele laterale ale parcelelor, pe o adncime de maximum 18 m de la
aliniament. Se admite i dezvoltarea n adncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adncime de

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

29

maximum 40 m, cu condiia ca pe parcela / parcelele nvecinate s existe de asemenea calcane. In acest


caz se vor aplica tipologii precum L , U , C , T , O etc.
In plus, n cazul parcelelor cu adncime mai mare de 50 m, n partea posterioar a acestora se pot
amplasa corpuri de cldire separate, n regim deschis - independente sau cuplate pe o latur cu cea
existent sau posibil a fi edificat de pe parcela vecin. Pentru aceste corpuri retragerea fa de limita
lateral de proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din nlimea cldirilor, dar nu mai puin de 4,50
m, iar fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din nlimea cldirilor,
dar nu mai puin de 6 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu i vor fi conformate conform normelor
specifice.
Dac adiacent limitelor laterale sau posterioar ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o
curte interioar, pe parcela ce face obiectul reconstruciei / restructurrii se va conforma de asemenea o
curte dispus strict n fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puin egal cu aceasta i cu o retragere fa
de limita de proprietate de cel puin jumtate din nlimea la corni dar nu mai puin de 4,50 m. In plus, n
dreptul calcanelor sau a curilor de lumin nvecinate se pot amplasa curi de lumin cu adncimea de
minimum 2 m dac spre acestea nu se deschid spaii de locuit sau care adpostesc activiti ce necesit
lumin natural.
Prin excepie, n situaiile n care organizarea spaial / situaia existent impune local deschideri n
frontul strzii, pe fiecare din cele dou parcele adiacente retragerile fa de limita lateral comun va fi mai
mare sau egal cu 3 m.
In cazul n care parcela se nvecineaz pe limita posterioar de proprietate cu o UTR destinat
locuirii de tip individual, cldirile se vor retrage cu o distan minim egal cu nlimea acestora, dar cu nu
mai puin dect 6 m.
Sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a
relaiilor menionate.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul curilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, nchise pe trei sau patru laturi,
ntre faadele interioare paralele se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora,
dar nu mai puin de 6 m (sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii
la orice nivel a relaiei menionate).
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura aceeai relaie.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcel va
dispune de un singur acces carosabil, cu limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Staionarea autovehiculelor se va realiza n proporie minim de 75% n spaii specializate, dispuse
la subsolul / demisolul / parterul cldirilor.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare n vigoare, respectiv vor pstra o distan
minim de 5 m fa de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staionarea autovehiculelor n curile cldirilor, n afara fiei de teren
adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasrii construciilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura staionarea autovehiculelor n cldiri dedicate, situate la o distan de
maximum 250 m de imobil, dac pentru locurile necesare exist un drept real de folosin, garantat prin

30

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

deinerea n proprietate sau prin concesiune.


10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Cldirile se vor alinia la o corni situat la Inlimea de 12 m de la nivelul trotuarului. O variaie de
0,50 m este admisibil. In plus se vor aplica cumulativ urmtoarele criterii:
(a) pentru cldirile comune, nlimea maxim la corni nu va depi 12 m, iar nlimea total
(maxim) nu va depi 16 m, respectiv un regim de nlime de (1-2S)+P+2+M, (1-2S)+P+2+1R (n
acest caz ultimul nivel va avea o retragere fa de planul faadei de minimum 1,80 m).
(b) pentru parcelele de col, nlimea maxim la corni sau atic nu va depi 20 m, respectiv un regim
de nlime de (1-2S)+P+3+1R, (1-2S)+P+4
(b) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni / total
reglementat.
(c) nlimea total maxim a corpurilor / poriunilor de cldire situate n interiorul parcelei, dincolo de
limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 12 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (imobile cu
funciune mix, imlicnd uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastie
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construciei urbane cu cvartale. Faadele spre
spaiile publice vor fi plane i se vor situa n aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bowwindow-uri etc, ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiia ca acestea s nu fie
dispuse la ultimul nivel de sub corni i s ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cldirii.
Acoperirea cldirilor va fi plat (acoperiuri teras sau cu pante mai mici de 10%), sau cu arpant,
funcie de contextul urban local.
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional.
Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei tencuieli lise pentru faade, placaje din piatr pentru faade, socluri i alte elemente
arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% n
cazul POT max = 50% i minimum 15% n cazul POT maxim 70% din suprafaa total i vor cuprinde
exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n
categoria spaiilor libere.
Prin excepie, pe parcelele ce includ cldiri pentru garaje / parcaje colective cu acces public, spaiile

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

31

verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaa total.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
Se recomand ca, n interiorul cvartalelor, mai ales n cazul n care locuirea e prezent, spaiul
neconstruit s fie utilizat pe principiul contractului de curte comun (spaiul neconstruit s fie folosit n
comun, mai ales n scop rezidenial).
14. MPREJMUIRI
Ca regul general, avnd n vedere structura spaial reglementat, spre spaiul public nu se vor
realiza mprejmuiri.
In cazuri particulare, cnd se impune realizarea de mprejmuiri spre spaiul public, acestea vor avea
un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un
sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a
mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune:
POT Maxim = 60%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 40% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcelele de col:
POT maxim = 70%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 50% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 80%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul POT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul POT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune:
CUT Maxim = 1,8
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,2
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9: CUT maxim = 3,0
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.

32

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

M3

Zon mixt cu regim de construire deschis,


adiacent principalelor artere de trafic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu funciuni mixte de tip subcentral dezvoltat n lungul principalelor artere de circulaie ale
municipiului.
Zona se remarc printr-o structur funcional heterogen, caracterizat de mixajul ntre activitile
de interes general, cu acces public, ce tind s ocupe parterele i locuirea de tip colectiv situat la nivelele
superioare ale imobilelor multifuncionale. Sunt de asemenea prezente, ocupnd imobile monofuncionale,
instituii publice i de interes pentru public, dar i alte tipuri de activiti. Alturi de acestea, rezultat al unei
redezvoltri incomplete, se ntlnete locuirea de tip individual periferic. Gradul de finisare urban n spiritul
regulii dominante, impuse prin efectul redezvoltrii moderne, e neuniform. Parcelarul e n general inegal,
regsindu-se parcele cu fronturi nguste spre strad (n general de 15 - 18 m) i adncimi variabile, ocupate
de cldiri aparinnd tipologiei tradiionale, de tip periferic, dar i parcele cu deschideri importante spre
spaiul public (20 50 m), rezultat al procesului de restructurare aflat n desfurare. Specific e modul de
construire urban de tip deschis, cu imobile situate n retragere fa de aliniament, cu regim mediu de
nlime, cu tendin de aliniere la cornia situat la o nlime de 16,50 m. Structura urban relev un grad
ridicat de difereniere, rezultat al evoluiei istorice.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Interveniile viznd restructurarea integral sau parial a unei parcele vor avea n vedere asigurarea
coerenei dezvoltrii / ridicarea gradului de finisare urban. Nu se admit intervenii care permanentizeaz
corpurile parazitare sau pe cele care nu se ncadreaz n prevederile prezentului Regulament (reparaii
capitale, extinderi etc).
Situaiile n care:
pe parcel se prevd mai multe corpuri de cldire / se creaz un ansamblu
parcela n neles urban are o suprafa mi mic dect cea minim reglementat la punctul 4 de mai
jos
configuraia local nu permite conformarea cldirii propuse conform prevederilor prezentului
regulament
vor fi reglementate urbanistic prin PUD
Avnd n vedere numeroasele situaii atipice, ca i neregularitatea parcelarului, se recomand
elaborarea de PUZ pentru fiecare situaie / UTR n parte. Acestea vor cuprinde de regul un ntreg UTR,
limita minim de reglementare acceptabil fiind cvartalul.
PUZ sau PUD vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului Regulament n ceea
ce privete obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare,
configurare i echipare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

33

C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC


Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional mixt incluznd locuire colectiv, activiti administrative, de administrarea
afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), culturale, de nvmnt, de sntate cu caracter
ambulatoriu, de turism etc.
Spre spaiile publice, spaiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezena locuirii nu este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaiile publice vor avea de regul funciuni de interes pentru public.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din exterior. Diferena de nivel ntre teren i noua intrare va fi de maximum trei trepte.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate doar n interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti
cu acces public limitat / ocazional (birouri etc) se admite utilizarea accesului comun, cu acceptul locatarilor
apartamentelor.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau s
fie dispuse n spatele unui tract dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze acolo unde este posibil din strzi cu circulaie redus /
secundare i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei

34

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Ansambluri monofuncionale rezideniale.
Locuire de tip individual.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faada dinspre spaiul public a imobilelor.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 21 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 800 mp
s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
Se admit operaiuni de comasare a parcelelor, cu condiia ca toate parcelele rezultate s respecte
cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) s aib form regulat
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


Cldirile se vor amplasa n retragere fa de aliniament, n front discontinu (deschis).
n situaiile n care exist alinieri unitare (aceeai retragere fa de aliniament pe cel puin patru
parcele alturate i nvecinate pe acelai front cu parcela n cauz), cldirile se vor retrage cu aceeai
distan fa de aliniament ca i cldirile alturate.
n situaiile cu alinieri variabile, cldirile se vor retrage cu cel puin 3 m i cu cel mult 5 m de la
aliniament.
Pentru parcelele de col, retragerea se va realiza fa de ambele aliniamente.
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede
realinierea sau n care la limita ntre dou parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie
prin retragerea aliniamentului parcelei mai avansate pn la nivelul colurilor parcelelor adiacente,
realizndu-se astfel o realiniere local.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

35

6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Pe parcelele cu front la strad mai mic de 30 m, imobilele se vor amplasa, de regul, n sistem
cuplat. In cazul existenei unui calcan vecin, noile construcii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate n
considerare calcanele construciilor anexe, parazitare, provizorii sau restructurabile (lipsite de valoare
economic sau de alt natur) de pe parcelele vecine.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limita lateral a parcelei opuse celei ce include un
calcan, cu o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora, dar cu nu mai puin dect 4,5 m. In
cazul construirii n sistem izolat se va asigura retragerea reglementat mai sus pe ambele laturi ale parcelei.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din
nlimea cldirilor, dar nu mai puin de 6 m.
Sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a
relaiilor menionate.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora, dar nu mai puin de 6 m
(sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a relaiei
menionate).
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcel va
dispune de un singur acces carosabil, cu limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Staionarea autovehiculelor se va realiza n proporie minim de 75% n spaii specializate, dispuse
la subsolul / demisolul / parterul cldirilor.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare n vigoare, respectiv vor pstra o distan
minim de 5 m fa de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staionarea autovehiculelor n curile cldirilor, n afara fiei de teren
adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasrii construciilor.
Alternativ, se poate asigura staionarea autovehiculelor n cldiri dedicate, situate la o distan de
maximum 250 m de imobil, dac pentru locurile necesare exist un drept real de folosin, garantat prin
deinerea n proprietate sau prin concesiune.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim admis a cldirilor se va determina aplicnd cumulativ urmtoarele criterii :
(a) pentru cldirile comune nlimea maxim la corni nu va depi 22 m, iar nlimea total
(maxim) nu va depi 25 m, respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel va
avea o retragere fa de planul faadei spre spaiul public de minimum 1,80 m.
(b) pentru cldirile cu funciuni deosebite i aflate n poziii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se
pot stabili regimuri de nlime mai mari, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
(d) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni / total
reglementat.

36

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

(e) nlimea total maxim a cldirilor / corpurilor de cldire situate n interiorul parcelei, dincolo de
limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m, chiar dac corpul dinspre aliniament are un
regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (imobile cu
funciune mix, imlicnd uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastie
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Faadele spre spaiile publice vor fi plane i se vor situa n retragere fa de aliniament. Se admite
realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu
condiia ca acestea s nu fie dispuse la ultimul nivel de sub corni i s ocupe, cumulat, maximum o treime
din lungimea frontului cldirii.
Acoperirea cldirilor va fi plat (acoperiuri teras sau cu pante mai mici de 10%).
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional.
Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei tencuieli lise pentru faade, placaje din piatr pentru faade, socluri i alte elemente
arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% n
cazul POT max = 40% i minimum 20% n cazul POT maxim 50% din suprafaa total i vor cuprinde
exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n
categoria spaiilor libere.
Prin excepie, pe parcelele ce includ cldiri pentru garaje / parcaje colective cu acces public, spaiile
verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 15% din suprafaa total.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
Se recomand ca, n interiorul cvartalelor, mai ales n cazul n care locuirea e prezent, spaiul
neconstruit s fie utilizat pe principiul contractului de curte comun (spaiul neconstruit s fie folosit n
comun, mai ales n scop rezidenial).
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

37

Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune:
POT maxim = 40%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 40% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcelele de col:
POT maxim = 50%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 40% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
POT maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul POT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul POT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 2,0
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,4
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 3,0
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.

38

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

M4

Zon mixt cu regim de construire deschis,


adiacent arterelor de importan local

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu funciuni mixte de tip subcentral dezvoltat n lungul unor artere de importan local.
Zona se remarc printr-o structur funcional heterogen, caracterizat de mixajul ntre activitile
de interes general, cu acces public, ce tind s ocupe parterele i locuirea de tip colectiv situat la nivelele
superioare ale imobilelor multifuncionale. Sunt de asemenea prezente, ocupnd imobile monofuncionale,
instituii publice i de interes pentru public, dar i alte tipuri de activiti. Alturi de acestea, rezultat al unei
redezvoltri incomplete, se ntlnete locuirea de tip individual periferic. Gradul de finisare urban n spiritul
regulii dominante, impuse prin efectul redezvoltrii moderne, e neuniform. Parcelarul e n general inegal,
regsindu-se parcele cu fronturi nguste spre strad (n general de 15 - 18 m) i adncimi variabile, ocupate
de cldiri aparinnd tipologiei tradiionale, de tip periferic, dar i parcele cu deschideri importante spre
spaiul public (20 50 m), rezultat al procesului de restructurare aflat n desfurare. Specific e organizarea
urbanistic de tip deschis, cu imobile situate n retragere fa de aliniament, cu regim mediu de nlime, cu
tendin de aliniere la cornia situat la o nlime de 12 m. Structura urban relev un grad ridicat de
difereniere, rezultat al evoluiei istorice.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Interveniile viznd restructurarea integral sau parial a unei parcele vor avea n vedere asigurarea
coerenei dezvoltrii / ridicarea gradului de finisare urban. Nu se admit intervenii care permanentizeaz
corpurile parazitare sau pe cele care nu se ncadreaz n prevederile prezentului Regulament (reparaii
capitale, extinderi etc).
Situaiile n care:
pe parcel se prevd mai multe corpuri de cldire / se creaz un ansamblu
parcela n neles urban are o suprafa mi mic dect cea minim reglementat la punctul 4 de mai
jos
configuraia local nu permite conformarea cldirii propuse conform prevederilor prezentului
regulament
vor fi reglementate urbanistic prin PUD
Avnd n vedere numeroasele situaii atipice, ca i neregularitatea parcelarului, se recomand
elaborarea de PUZ pentru fiecare situaie / UTR n parte. Acestea vor cuprinde de regul un ntreg UTR,
limita minim de reglementare acceptabil fiind cvartalul.
PUZ sau PUD vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului regulament n ceea ce
privete obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare,
configurare i echipare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

39

C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC


Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional mixt incluznd locuire colectiv, funciuni administrative, de administrarea
afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), culturale, de nvmnt, de sntate cu caracter
ambulatoriu, de turism.
Spre spaiile publice, spaiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezena locuirii nu este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaiile publice vor avea de regul funciuni de interes pentru public.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din exterior. Diferena de nivel ntre teren i noua intrare va fi de maximum trei trepte.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate doar n interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti
cu acces public limitat / ocazional (birouri etc) se admite utilizarea accesului comun, cu acceptul locatarilor
apartamentelor.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 6 m, sau s
fie dispuse n spatele unui tract dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze acolo unde este posibil din strzi cu circulaie redus /
secundare i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei

40

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Ansambluri monofuncionale rezideniale.
Locuire de tip individual.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faada dinspre spaiul public a imobilelor.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 18 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 500 mp
s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
Se admit operaiuni de comasare a parcelelor, cu condiia ca toate parcelele rezultate s respecte
cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) s aib form regulat
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


Cldirile se vor amplasa n retragere fa de aliniament, n front discontinu (deschis).
n situaiile n care exist alinieri unitare (aceeai retragere fa de aliniament pe cel puin patru
parcele alturate i nvecinate pe acelai front cu parcela n cauz), cldirile se vor retrage cu aceeai
distan fa de aliniament ca i cldirile alturate.
n situaiile cu alinieri variabile, cldirile se vor retrage cu cel puin 3 m i cu cel mult 5 m de la
aliniament.
Pentru parcelele de col, retragerea se va realiza fa de ambele aliniamente.
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede
realinierea sau n care la limita ntre dou parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie
prin retragerea aliniamentului parcelei mai avansate pn la nivelul colurilor parcelelor adiacente,
realizndu-se astfel o realiniere local.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

41

6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR


De regul imobilele se vor amplasa n sistem cuplat. In cazul existenei unui calcan vecin, aparinnd
unei cldiri conforme reglementrilor zonei, noile construcii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate n
considerare calcanele construciilor anexe i/sau provizorii sau ale cldirilor restructurabile (lipsite de valoare
economic sau de alt natur), de pe parcelele vecine.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limita lateral a parcelei opuse celei ce include un
calcan cu o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora, dar cu nu mai puin dect 4,5 m. In
cazul construirii n sistem izolat se va asigura retragerea reglementat mai sus pe ambele laturi ale parcelei.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din
nlimea cldirilor, dar nu mai puin de 6 m. In cazul n care parcela se nvecineaz pe limita posterioar de
proprietate cu o UTR destinat locuirii de tip individual, cldirile se vor retrage cu o distan minim egal cu
nlimea acestora, dar cu nu mai puin dect 6 m.
Sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a
relaiilor menionate.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora, dar nu mai puin de 6 m
(sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a relaiei
menionate).
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcel va
dispune de un singur acces carosabil, cu limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Staionarea autovehiculelor se va realiza n proporie minim de 75% n spaii specializate, dispuse
la subsolul / demisolul / parterul cldirilor.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare n vigoare, respectiv vor pstra o distan
minim de 5 m fa de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staionarea autovehiculelor n curile cldirilor, n afara fiei de teren
adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasrii construciilor.
Alternativ, se poate asigura staionarea autovehiculelor n cldiri dedicate, situate la o distan de
maximum 250 m de imobil, dac pentru locurile necesare exist un drept real de folosin, garantat prin
deinerea n proprietate sau prin concesiune.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim admis a cldirilor se va determina aplicnd cumulativ urmtoarele criterii:
(a) pentru cldirile comune nlimea maxim la corni nu va depi 12 m, iar nlimea total
(maxim) nu va depi 16 m, respectiv un regim de nlime de (1-2S)+P+2+M, (1-2S)+P+2+1R, n
acest caz ultimul nivel va avea o retragere fa de planul faadei de minimum 1,80 m.
(b) pentru cldirile de col se poate admite o nlime maxim la corni ce nu va depi 16 m, iar
nlimea total (maxim) nu va depi 20 m, respectiv un regim de nlime de (1-2S)+P+3+1R.
(c) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni / total
reglementat.

42

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

(d) nlimea total maxim a cldirilor / corpurilor de cldire situate n interiorul parcelei, dincolo de
limita de 24 m de la aliniament, va fi de maximum 12 m, chiar dac corpul dinspre aliniament are un
regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (imobile cu
funciune mix, imlicnd uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastie
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Faadele spre spaiile publice vor fi plane i se vor situa n retragere fa de aliniament. Se admite
realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu
condiia ca acestea s nu fie dispuse la ultimul nivel de sub corni i s ocupe, cumulat, maximum o treime
din lungimea frontului cldirii.
Acoperirea cldirilor va fi plat (acoperiuri teras sau cu pante mai mici de 10%), sau cu arpant,
funcie de contextul urban local.
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional.
Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei tencuieli lise pentru faade, placaje din piatr pentru faade, socluri i alte elemente
arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% n
cazul POT max = 40% i minimum 20% n cazul POT maxim 50% din suprafaa total i vor cuprinde
exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n
categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
Se recomand ca, n interiorul cvartalelor, mai ales n cazul n care locuirea e prezent, spaiul
neconstruit s fie utilizat pe principiul contractului de curte comun (spaiul neconstruit s fie folosit n
comun, mai ales n scop rezidenial).
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

43

parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune:
POT Maxim = 45%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 40% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcelele de col:
POT maxim = 50%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 40% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
POT maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul POT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul POT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune:
CUT Maxim = 1,4
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 1,8
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 2,4
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.

44

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Is_A

Zon de instituii i servicii publice i de interes public


constituite n ansambluri independente

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon a ansamblurilor independente, dedicate instituiilor i serviciilor publice i de interes public. Prin
instituie se nelege un organ sau organizaie (public sau privat) care desfoar activiti cu caracter
social, cultural, administrativ etc, cu caracter necomercial/nonprofit.
Funciunile sunt de tip medical, educaional, de cercetare etc. Sunt ansambluri realizate n general
pe baza unui proiect unitar i recognoscibile ca atare n structura oraului. Se remarc prin coeren i
reprezentativitate. Specific e organizarea urbanistic de tip deschis, cu imobile situate n retragere fa de
aliniament, cu o tendin de aliniere la o corni situat la o nlime de aproximativ 16 m.
Subzone:
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate situate n afara zonei centrale
Cldiri dedicate, situate n afara zonei centrale a municipiului, aparinnd instituiilor publice sau de
interes public. Se remarc prin prezena semnificativ n peisajul urban datorit modului distinct de ocupare
a terenului sau caracterului i valorii arhitecturale.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Is_A

Pentru intervenii ce vizeaz restructurarea funcional i / sau transformarea / completarea spaial


a unui ansamblu se vor elabora un plan director (masterplan) i un PUZ cu RLU aferent.
Teritoriul de studiu al PUZ este ansamblul n integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZ va fi avizat n prealabil de CTATU.
S_Is
Autorizarea lucrrilor de intervenie asupra fondului construit se va face pe baza prezentului
regulament.
Nu sunt acceptate derogri de la prezentul regulament. Reglementri diferite privind utilizarea
terenului, regimul de construire, amplasarea cldirilor fa de aliniament, relaiile fa de limitele laterale sau
posterioare ale ansablului / parcelei, nlimea cldirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de
ocupare a terenului etc, se pot institui numai prin PUZ.
Pentru orice intervenie ce vizeaz modificarea volumetriei unei cldiri / corp de cldire sau
construirea uneia noi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament se va elabora n prealabil un PUD
ce va include ntregul ansamblu / parcel.
Interveniile se vor realiza pe baza unui studiu care privete o parcel ntreag n neles urban. Se
pot interzice anumite intervenii care nu vizeaz ntreg imobilul / corpul de cldire: extinderi, mansardri,
modificri diverse, reabilitari etc.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile de utilitate public aa cum
sunt ele marcate n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

45

(Avizul Arhitectului Sef).


C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii CTATU.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Instituii i servicii publice sau de interes public funciuni administrative, funciuni de cultur,
funciuni de nvmnt i cercetare, funciuni de sntate i asisten social, funciuni de cult.
Se conserv de regul actualele utilizri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, n
conformitate cu necesitile actuale.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Locuine de serviciu permanente sau temporare, n condiiile stabilite de Legea 114/1996, cu condiia
ca acestea s fie destinate exclusiv angajailor, acordate n condiiile contractului de munc, potrivit
prevederilor legale.
Cldiri de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, cmine, internate - ale instituiilor de nvmnt
/ cercetare cu condiia ca proprietatea i administrarea s aparin acestora.
Pot fi luate n considerare conversii funcionale, cu condiia ca noile folosine s fac parte de
asemenea din categoria instituiilor i serviciilor publice sau de interes public i s fie compatibile cu cldirile
existente.
Garaje / parcaje pentru personal i vizitatori amplasate subteran sau suprateran, n pri / corpuri de
cldiri, cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau s
fie amplasate n interiorul parcelei, n spatele unui tract dedicat funciunii de baz)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze din strzi cu circulaie redus i s fie organizat astfel nct
s nu perturbe traficul.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
3. UTILIZRI INTERZISE
Conversia funcional a ansamblurilor / imobilelor pentru orice alt utilizare, nafara celor din
categoria instituiilor publice sau de interes public.
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faadele imobilelor.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile -

46

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

faade, calcane, acoperiuri, terase sau pe mprejmuiri.


Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Avnd n vedere diversitatea i specificitatea diferitelor cldiri / ansambluri, n general elemente
excepionale n esutul urban, condiiile de amplasare, echipare i configurare ale acestora se vor stabili n
cadrul unor PUD sau PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Este n principiu admisibil comasarea cu parcele nvecinate pentru extinderea instituiilor i
seviciilor existente, caz n care acestea vor fi incluse n prezentul UTR / subzon. In acest caz se va elabora
un PUZ.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Se va stabili, dup caz, prin PUD sau PUZ, n funcie de contextul urban. In cazul dispunerii cldirilor
n regim deschis, se recomand ca retragerea fa de aliniament s fie de minimum 10 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de retrageri n dreptul celor
de pe parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu
vor fi luate n considerare corpurile de cldire parazitare / provizorii existente.
In cazul existenei unui calcan vecin, cldirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depi
lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai n scopul acoperirii unui calcan existent.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la latura opus celei ce include un calcan existent cu o distan
minim egal cu jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 4,5 m.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale n situaiile n care pe acestea nu
exist calcane, cu o distan minim egal cu jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 4,5 m.
Cldirile se vor retrage de la limita posterioar a parcelei cu o distan minim egal cu jumtate din
nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 6 m.
Sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a
relaiilor menionate.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu jumtate din nlimea
cldirii mai nalte, dar nu mai puin dect 4,5 m.
n cazul n care ncperi principale sunt orientate spre spaiul dintre cele dou cldiri, distana
minim va fi de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor stabili, dup caz, prin PUD sau PUZ.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul Regulament. Atunci cnd se

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

47

prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru cldirile noi, staionarea autovehiculelor se va realiza numai n garaje colective subterane sau
supraterane.
Nu se admite staionarea autovehiculelor pe fia de teren dintre aliniament i cldiri, indiferent de
adncimea acesteia. Staionarea n curile cldirilor este admis doar n cazul n care acestea au exclusiv
rolul de curte de serviciu.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea cldirilor va fi determinat n funcie de context, n plus aplicndu-se cumulativ urmtoarele
criterii:
(a) nlimea maxim la corni nu va depi 18 m i respectiv P+4+R(M).
(b) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat.
(c) corpurile de cldire situate n interiorul parcelei se vor ncadra n nlimea maxim la corni admis
pe strada respectiv, chiar dac corpul existent din aliniament are un regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Cldiri / corpuri noi
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi de natur a determina mpreun cu cldirile adiacente un ansamblu coerent i
unitar. Faadele spre spaiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc,
ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiia ca acestea s nu fie dispuse la ultimul
nivel de sub corni i s ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cldirii.
Cldirile se vor acoperi cu terase sau arpante, funcie de nevoile de armonizare cu cadrul construit
adiacent. In cazul acoperirii cu arpante, acestea vor avea forme simple, n dou sau patru ape, cu pante
o
o
egale i constante cu nclinaia cuprins ntre 35 i 60 , funcie de contextul local. Nu se admit lucarne,
acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperi.
Corniele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional, dar i cu
specificul zonei.
Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei tencuieli lise, zidrii din crmid aparent pentru faade, placaje din piatr pentru
faade, socluri i alte elemente arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Cldiri existente
Interveniile asupra cldirilor existente se vor realiza n regim specific, numai pe baz de proiecte
detaliate fundamentate pe studii i investigaii complexe asupra construciilor, avizate i autorizate conform
legii.
In cazul interveniilor viznd reparaia, reabilitarea corpurilor existente:
In cazul cldirilor cu valoare arhitectural se va conserva expresia i modenatura faadelor acestora,
cu excepia cazurilor n care se revine la o situaie iniial / anterioar considerat favorabil.
Se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri, colonete, pilatri, etc).
Reabilitarea termic nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementri, n unele cazuri
aceasta putnd implica tehnologii i materiale speciale.

48

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Tmplriile se vor conseva prin reabilitare sau se vor nlocui cu unele moderne, compatibile ca
forme i materiale cu arhitectura cldirii.
Invelitorile acoperielor vor fi din igl ceramic de culoare natural sau din tabl lis fluit de
culoare gri.
Jgheaburile i burlanele se vor reface din tabl zincat sau de cupru.
In cazul interveniilor viznd restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementrile anterioare
Se vor evidenia / diferenia n structura spaial i expresia arhitectural propus elementele
existente conservate i cele noi.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare imobil va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiionale (n
general daleje de piatr de tip permeabil).
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural
respectiv, fr a depi
pentru ansambluri sau pentru parcelele comune:
POT maxim = 60%
pentru parcelele de col:
POT maxim = 75%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fr a

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

49

depi
pentru ansambluri sau parcelele comune:
CUT maxim = 2.2
pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,8
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).

50

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Liu

Locuine cu regim redus de nlime


dipuse pe un parcelar de tip urban

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona este caracterizat de funciunea rezidenial de densitate mic (predominant locuine
unifamiliale), de parcelarul omogen i regulat, rezultat al unor operaiuni de urbanizare (cu parcele
generoase, avnd deschiderea la strad de 12 20 m, adncimea de 30 55 m i suprafaa de 450 1000
mp) i de regimul de construire izolat, cu cldiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament
(caracterul fiind marcat de prezena arhitecturii naional romantice i a stilului internaional).
Subzone:
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate, situate n afara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru instituirea de noi subzone S_Et sau S_Is se va elabora un PUZ
n cazul elaborrii PUZ, se vor respecta urmtoarele condiii:
(a) Teritoriul minim care urmeaz s fie reglementat prin PUZ va fi Unitatea Teritorial de Referin. In
cazuri bine justificate se poate accepta elaborarea PUZ pe un teritoriu mai restrns, dac acesta se
evideniaz ca o unitate urbanistic independent, unitar i coerent din punct de vedere spaial i
funcional. Acesta va include minimum un cvartal.
(b) Prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef) emis cu consultarea / avizul CTATU, se vor
specifica detaliat programul urbanistic, obiectivele i servituile de utilitate public, restriciile stabilite
prin PUG, ca i cele identificate ulterior sau ca efect al prevederilor PUZ, alte condiionri specifice
teritoriului n cauz.
Reglementrile PUZ i RLU aprobate la data intrrii n vigoare a noului PUG vor fi nlocuite cu
reglementrile prezentului regulament, n condiiile stipulate n cadrul Articolului 31, Reglementarea situaiilor
tranzitorii.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile de utilitate public aa cum
sunt ele marcate n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaii verzi, locuri de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru lucrrile de reabilitare / modernizare a reelei de strzi se vor elabora proiecte de specialitate,
n cadrul crora se vor aplica profile transversale unitare, specific rezideniale (conform Anexei 6) ce vor

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

51

determina caracterul spaiului public i al zonei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Profilele transversale vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de
staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele pentru
vehicule, cu excepia strzilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.
Se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepia strzilor
colectoare.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Pentru lucrrile de reabilitare sau amenajare a spaiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte
de specialitate, n cadrul crora se vor organiza, de regul, ntre altele, locuri de joac pentru copii, spaii
pentru sport i odihn. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Locuine individuale (unifamiliale) i anexele acestora: garaje, filigorii, mprejmuiri, platforme
carosabile i pietonale, amenajri exterioare, piscine.
Locuine semicolective (familiale), cu maximum dou uniti locative
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n
funcionare acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor
Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament,
prestate n special de proprietari, cu urmtoarele condiii:
(a) s se adreseze preponderent locuitorilor zonei
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 80 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul cldirii
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(f) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederilor anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
(g) pentru activiti de alimentaie public se va obine acordul vecinilor pe o raz de 50 m de la limita
parcelei, pe toate direciile
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de
proprietari / ocupani numai n paralel cu locuirea, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n paralel cu funciunea de locuire
(a) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 80 mp
(b) s implice maximum 5 persoane
(c) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul cldirii
(d) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(e) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederilor anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
Funciuni de turism, cu urmtoarele condiii:
(a) s nu includ alimentaie public;
(b) s se obin acordul vecinilor
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private, cu urmtoarele
condiii:
(a) s se elaboreze un PUD pentru organizarea ocuprii parcelei
(b) s se asigure suprafeele necesare (de teren, utile, desfurate), funcie de capacitate, conform

52

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

normativelor privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor de acest tip


(c) pe parcel s nu existe alte funciuni
3. UTILIZRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2. Aceast reglementare
are caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Se recomand ca amplasarea, orientarea i configurarea cldirilor de locuit s se nscrie n tipologia
specific zonei.
Extinderea, mansardarea sau supraetajarea cldirilor existente este posibil doar cu respectarea
condiiilor de amplasare i configurare reglementate n cadrul prezentei seciuni. Cldirile sau prile de
cldiri existente ce nu se ncadreaz n prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci
doar meninute n parametrii actuali.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie mai mare sau egal cu 12 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 350 mp
s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
In cazul parcelelor existente la data intrrii n vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere,
rezultate din divizarea unei parcele iniiale n adncime, construibilitatea acestora e condiionat de acordul
vecinilor, dac parcelele acestora nu se afl, la rndul lor, n aceeai situaie.
Se admit operaiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiia ca toate parcelele
rezultate s respecte condiiile mai sus menionate, specifice zonei.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


n situaiile n care exist alinieri unitare (aceeai retragere fa de aliniament pe cel puin patru parcele
alturate i nvecinate pe acelai front cu parcela n cauz), cldirile se vor retrage cu aceeai distan
fa de aliniament ca i cldirile alturate.
n situaiile cu alinieri variabile, cldirile se vor retrage cu cel puin 3 m i cu cel mult 5 m de la
aliniament.
Pentru parcelele de col, retragerea se va realiza fa de ambele aliniamente.
Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea n fa a unui
autoturism.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru parcelele cu front la strad de lungime cuprins ntre 12 i 15 m:
(a) n cazul existenei unui calcan vecin, cldirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depi
lungimea celui existent. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i/sau provizorii
de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai n scopul acoperirii unui calcan
existent. Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la latura opus celei ce include un calcan
existent cu o distan minim de 3 m. In cazul existenei calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se
va nchide frontul.
(b) n cazul n care pe limitele laterale de proprietate nu exist calcane, cldirile se vor retrage de la
acestea n mod obligatoriu cu o distan minim de 3 m.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

53

Prin exceptie, n situaia n care se poate identifica n zon o regul local (regul a zonei, obicei al
locului) de amplasare a cldirilor pe parcel - demonstrat prin prezentarea imobilelor din vecintate
pe planul de situaie - ce implic o retragere mai mic de la limita lateral de proprietate, aceasta se
poate aplica numai pe una din laturi. In acest caz nlimea cldirii, pe aceast parte nu va depi
4,50 m.
Pentru parcelele cu front la strad de lungime mai mare de 15 m:
(a) n cazul existenei unui calcan vecin, cldirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depi
lungimea celui existent. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i/sau provizorii
de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai n scopul acoperirii unui calcan
existent. Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la latura opus celei ce include un calcan
existent cu o distan minim de 3 m.
(b) cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale n situaiile n care pe acestea nu
exist calcane, cu o distan minim de 3 m.
Prin exceptie, n situaia n care se poate identifica n zon o regul local (regul a zonei, obicei al
locului) de amplasare a cldirilor pe parcel - demonstrat prin prezentarea imobilelor din vecintate
pe planul de situaie - ce implic o retragere mai mic de la limita lateral de proprietate (dar nu mai
puin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiia ca imobilul nvecinat s
aib spre limita n cauz o retragere minim de 3 m. In acest caz nlimea cldirii, pe aceast parte
nu va depi 4,50 m.
Pentru toate situaiile:
(a) cldirile se vor retrage de la limita posterioar a parcelei cu o distan minim egal cu nlimea
cldirii, dar nu mai puin dect 6 m.
(b) garajele, inclusiv cele incluse n corpul principal de cldire, se vor putea alipi limitelor laterale ale
parcelei, cu condiia ca nlimea calcanului rezultat s nu depeasc 2,80 m.
(c) garajele se vor retrage cu cel puin 6 m fa de limitele posterioare ale parcelei.
(d) toate construciile de pe parcela n neles urban se vor amplasa n fia adiacent aliniamentului cu
adncimea de 25 m, cu excepia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea
grdinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grdin etc), a cror suprafa nsumat va fi
de maximum 15 mp.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu jumtate din nlimea
cldirii mai nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 3 m.
n cazul n care ncperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaiul dintre cele
dou cldiri, distana minim va fi de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist acces direct la drumurile
publice. Prin excepie, pentru situaii existente la data intrrii n vigoare a PUG, se admite construirea
parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcel se pot prevedea un singur acces
pietonal i un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea limea de maximum 3 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va organiza n interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:
Locuine individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv n cazul n care
ocupanii desfoar activiti liberale sau manufacturiere:
(a) minimum un loc de parcare pentru cldiri cu AU mai mic de 100 mp
(b) minimum dou locuri de parcare pentru cldiri cu AU mai mare de 100 mp
Servicii cu acces public (servicii de proximitate):
(a) minimum dou locuri de parcare
Prin excepie, n situaiile n care, din motive demonstrabile, n interiorul parcelei nu pot fi realizate n

54

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

condiii rezonabile parcaje sau numrul de parcaje necesar, pentru lucrri de restructurare parial
(schimbri de destinaie, demolri pariale, extinderi, mansardri, adiionare de noi corpuri de cldire etc), se
poate accepta parcarea pe domeniul public, pe baz de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.
Funciuni de turism, cu urmtoarele condiii:
(a) s nu includ alimentaie public;
(b) s se obin acordul vecinilor
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private - parcaje pentru
personal:
(a) minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puin de dou
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Regimul de nlime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansard / nivel
retras) sau (demisol + parter + mansard / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egal
cu 1,80 m fa de planul faadei spre strad / spaiul public.
Totalizat, regimul de nlime nu poate depi una dintre urmtoarele configuraii: (S)+P+1+M,
(S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaiile prescurtrilor: S subsol, D demisol, P parter, M
mansard, R nivel retras).
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la cornia superioar sau la aticul ultimului nivel
neretras, n punctul cel mai nalt, nu va depi 8 m.
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la coama acoperiului sau la aticul nivelului retras, n
punctul cel mai nalt, nu va depi 12 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor noi va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (locuire). Se
interzice realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrat, specific programului de locuit.
Acoperiurile cu arpant vor avea forme simple, n dou sau patru ape, cu pante egale i constante
o
ce nu vor depi 60 , sau cu teras. Corniele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant n zon.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei igl ceramic sau tabl lis fluit pentru
acoperie nclinate, tencuieli pentru faade, placaje din piatr sau tencuieli pentru socluri i alte elemente
arhitecturale. Pentru tmplrii (ui i ferestre) se recomand lemnul.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, nchise la toate elementele construciei.
La cldirile existente se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri,
colonete, pilatri, tmplrii mprejmuiri etc) cu ocazia renovrii sau a reabilitrii termice. In cazul
restructurrii/extinderii aceste elemente se vor ngloba, de regul, n conceptul general.
Serviciile profesionale ale ocupanilor vor putea fi marcate prin plci metalice gravate cu
dimensiunea maxim de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau n afara domeniului public.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate utilitile se vor asigura prin racordare la reelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare
complet.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mperjmuire.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de o platform sau de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n
mprejmuire) destinat colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

55

13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE


Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Locuine, alte utilizri admise:
POT maxim = 35%
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
POT maxim = 25%.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Locuine, alte utilizri admise:
CUT maxim = 0,9
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
CUT maxim = 0,5.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).

56

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

57

58

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Lip

Locuine cu regim redus de nlime


dipuse pe un parcelar de tip periferic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona este caracterizat de funciunea rezidenial de densitate mic (predominant locuine
unifamiliale), de parcelarul omogen i regulat, rezultat al unor operaiuni de urbanizare sau variat, rezultat al
dezvoltrii spontane (cu parcele avnd deschiderea la strad de 8 18 m, adncimea de 30 75 m i
suprafaa de 250 1200 mp) i de regimul de construire izolat sau cuplat, cu cldiri de locuit de tip
tradiional, (mai ales case lungi cu latura scurt la strad, aezate n lungul unei laturi a parcelei), retrase
sau nu din aliniament (caracterul fiind marcat de prezena decoraiei de tip eclectic a faadelor principale).
Subzone:
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate, situate n afara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru instituirea de noi subzone S_Et sau S_Is se va elabora un PUZ
n cazul elaborrii PUZ, se vor respecta urmtoarele condiii:
(a) Teritoriul minim care urmeaz s fie reglementat prin PUZ va fi Unitatea Teritorial de Referin. In
cazuri bine justificate se poate accepta elaborarea PUZ pe un teritoriu mai restrns, dac acesta se
evideniaz ca o unitate urbanistic independent, unitar i coerent din punct de vedere spaial i
funcional. Acesta va include minimum un cvartal.
(b) Prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef) emis cu consultarea / avizul CTATU se vor
specifica detaliat programul urbanistic, obiectivele i servituile de utilitate public, restriciile stabilite
prin PUG, ca i cele identificate ulterior sau ca efect al prevederilor PUZ, alte condiionri specifice
teritoriului n cauz.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaii verzi, locuri de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
Reglementrile PUZ i RLU aprobate la data intrrii n vigoare a noului PUG vor fi nlocuite cu
reglementrile prezentului regulament, n condiiile stipulate n cadrul Articolului 31, Reglementarea
situaiilor tranzitorii.
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru lucrrile de modernizare a reelei de strzi se vor elabora proiecte de specialitate, n cadrul
crora se vor aplica profile transversale unitare, specific rezideniale (conform Anexei 6) ce vor determina

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

59

caracterul spaiului public i al zonei. Acestea vor fi avizate de CATU.


Profilele transversale vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de
staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele pentru
vehicule, cu excepia strzilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.
Se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepia strzilor
colectoare.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Pentru lucrrile de reabilitare sau amenajare a spaiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte
de specialitate, n cadrul crora se vor organiza, de regul, ntre altele, locuri de joac pentru copii i spaii
de odihn. Acestea vor fi avizate de CATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Locuine individuale (unifamiliale) i anexele acestora: garaje, filigorii, mprejmuiri, platforme
carosabile i pietonale, amenajri exterioare, piscine.
Locuine semicolective (familiale), cu maximum dou uniti locative.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n
funcionare acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament,
prestate n special de proprietari, cu urmtoarele condiii:
(a) s se adreseze preponderent locuitorilor zonei
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 80 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul cldirii
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(f) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederii anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
(g) pentru activiti de alimentaie public se va obine acordul vecinilor pe o raz de 50 m de la limita
parcelei, pe toate direciile
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de
proprietari / ocupani numai n paralel cu locuirea, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 80 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul cldirii
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(f) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederii anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
Funciuni de turism, cu urmtoarele condiii:
(c) s nu includ alimentaie public;
(d) s se obin acordul vecinilor
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private, cu urmtoarele
condiii:
(a) s se elaboreze un PUD pentru organizarea ocuprii parcelei
(b) s se asigure suprafeele necesare (de teren, utile, desfurate), funcie de capacitate, conform

60

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

normativelor privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor de acest tip


(c) pe parcel s nu existe alte funciuni
3. UTILIZRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2. Aceast reglementare
are caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Se recomand ca amplasarea, orientarea i configurarea cldirilor de locuit s se nscrie n tipologia
specific zonei.
Extinderea, mansardarea sau supraetajarea cldirilor existente este posibil doar cu respectarea
condiiilor de amplasare i configurare reglementate n cadrul prezentei seciuni. Cldirile sau prile de
cldiri existente ce nu se ncadreaz n prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci
doar meninute n parametrii actuali.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie mai mare sau egal cu 6 m n cazul n care pe parcelele
nvecinate acesta e de de maximum 10 m, respectiv mai mare sau egal cu 10 m n cazul n care pe
parcelele nvecinate acesta depete 10 m
(c) adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
(d) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 300 mp
(e) s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
In cazul parcelelor existente la data intrrii n vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere,
rezultate din divizarea unei parcele iniiale n adncime, construibilitatea acestora e condiionat de acordul
vecinilor, dac parcelele acestora nu se afl, la rndul lor, n aceeai situaie.
Se admit operaiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiia ca toate parcelele
rezultate s respecte condiiile mai sus menionate, specifice zonei.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
(a) n situaiile n care exist alinieri unitare (aceeai retragere fa de aliniament sau construcia n
aliniament pe cel puin patru parcele alturate i nvecinate pe acelai front cu parcela n cauz),
cldirile se vor retrage cu aceeai distan fa de aliniament, respectiv se vor amplasa n
aliniament, ca i cldirile alturate.
(b) n situaiile cu alinieri variabile, cldirile se vor retrage cu cel puin 3 m i cu cel mult 5 m fa de
aliniament.
(c) Pentru parcelele de col, retragerea se va realiza fa de ambele aliniamente.
(d) Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea n fa a unui
autoturism.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru parcelele cu front la strad de lungime mai mic sau egal cu 10 m:
(a) pe baza unei convenii de construire pe limita de proprietate ncheiate ntre vecini, cldirile se vor
alipi, de regul, la ambele limite laterale ale parcelei, pe o adncime de maximum 25 m, msurat
de la aliniament (se va nchide frontul). In cazul n care o asemenea convenie nu poate fi ncheiat,
cldirile se vor retrage de la limita / limitele laterale de proprietate conform reglementrii de la
punctul urmtor. In cazul restructurrii / extinderii / etajrii unor cldiri existente se va aplica aceeai

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

61

regul, poriunea de construcie ce depete adncimea reglementat putnd fi meninut ca atare,


fr a i se modifica regimul de nlime. In cazul mansardrii unor cldiri existente intervenia se va
realiza n mod obligatoriu n geometria acoperiului actual.
Pentru parcelele cu front la strad de lungime mai mare dect 10 m:
(a) n cazul existenei unui calcan vecin, cldirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depi
lungimea de 20 m, msurat de la aliniament. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor
anexe i/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan n scopul acoperirii
unui calcan existent sau pe baza unei convenii de construire pe limita de proprietate ncheiate ntre
vecini. Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la latura opus celei ce include un calcan
existent cu o distan minim de 3 m. In cazul existenei calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se
va nchide frontul.
(b) n cazul n care pe limitele laterale de proprietate nu exist calcane, cldirile se vor retrage de la
acestea n mod obligatoriu cu o distan minim de 3 m.
Prin exceptie, n situaia n care se poate identifica n zon o regul local (regul a zonei, obicei al
locului) de amplasare a cldirilor pe parcel - demonstrat prin prezentarea imobilelor din vecintate
pe planul de situaie - ce implic o retragere mai mic de la limita lateral de proprietate, aceasta se
poate aplica numai pe una din laturi, cu condiia ca imobilul nvecinat s nu aib ncperile principale
orientate spre limita n cauz. In acest caz nlimea cldirii, pe aceast parte, msurat la cornia
superioar sau la atic n punctul cel mai nalt nu va depi 4,50 m.
Pentru toate situaiile:
(a) cldirile se vor retrage de la limita posterioar a parcelei cu o distan minim egal cu nlimea
cldirii, dar cu nu mai puin dect 6 m.
(b) garajele, inclusiv cele incluse n corpul principal de cldire, se vor putea alipi limitelor laterale ale
parcelei, cu condiia ca nlimea calcanului rezultat s nu depeasc 2,80 m.
(c) garajele se vor retrage cu cel puin 6 m fa de limitele posterioare ale parcelei.
(d) toate construciile de pe parcela n neles urban se vor amplasa n fia adiacent aliniamentului cu
adncimea de 25 m, cu excepia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea
grdinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grdin etc), a cror suprafa nsumat va fi
de maximum 15 mp.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu jumtate din nlimea
cldirii mai nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 3 m.
n cazul n care ncperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaiul dintre cele
dou cldiri, distana minim va fi de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist acces direct la drumurile
publice. Prin excepie, pentru situaii existente la data intrrii n vigoare a PUG, se admite construirea
parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcel se pot prevedea un singur acces
pietonal i un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea limea de maximum 3 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va organiza n interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:
Locuine individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv n cazul n care
ocupanii desfoar activiti liberale, manufacturiere sau de mic producie:
un loc de parcare, recomandabil ncorporat n volumul cldirii principale sau ntr-un garaj
Servicii cu acces public (servicii de proximitate):
un loc de parcare

62

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Prin excepie, n situaiile n care, din motive demonstrabile, n interiorul parcelei nu pot fi realizate n
condiii rezonabile parcaje sau numrul de parcaje necesar, pentru lucrri de restructurare parial
(schimbri de destinaie, demolri pariale, extinderi, mansardri, adiionare de noi corpuri de cldire etc), se
poate accepta parcarea pe domeniul public, pe baz de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private - parcaje pentru
personal:
minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puin de dou
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Regimul de nlime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansard / nivel
retras) sau (demisol + parter + mansard / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egal
cu 1,80 m fa de planul faadei spre strad / spaiul public.
Totalizat, regimul de nlime nu poate depi una dintre urmtoarele configuraii: (S)+P+1+M,
(S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaiile prescurtrilor: S subsol, D demisol, P parter, M
mansard, R nivel retras).
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la cornia superioar sau la aticul ultimului nivel
neretras, n punctul cel mai nalt, nu va depi 8 m.
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la coama acoperiului sau la aticul nivelului retras, n
punctul cel mai nalt, nu va depi 12 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor noi va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (locuire). Se
interzice realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrat, specific programului de locuit.
Acoperiurile cu arpant vor avea forme simple, n dou sau patru ape, cu pante egale i constante
o
ce nu vor depi 60 , sau cu teras. Corniele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant n zon.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei igl ceramic sau tabl lis fluit pentru
acoperie nclinate, tencuieli pentru faade, placaje din piatr sau tencuieli pentru socluri i alte elemente
arhitecturale. Pentru tmplrii (ui i ferestre) se recomand lemnul.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, nchise la toate elementele construciei.
La cldirile existente se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri,
colonete, pilatri, tmplrii mprejmuiri etc) cu ocazia renovrii sau a reabilitrii termice. In cazul
restructurrii/extinderii aceste elemente se vor ngloba, de regul, n conceptul general.
Serviciile profesionale ale ocupanilor vor putea fi marcate prin plci metalice gravate cu
dimensiunea maxim de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau n afara domeniului public.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate utilitile se vor asigura prin racordare la reelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare
complet.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mperjmuire.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de o platform sau de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n
mprejmuire) destinat colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

63

13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE


Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Locuine, alte utilizri admise:
POT maxim = 35%
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
POT maxim = 25%.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Locuine, alte utilizri admise:
CUT maxim = 0,9
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
CUT maxim = 0,5.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).

64

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

65

66

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

67

Lir

Locuine cu regim redus de nlime cu caracter rural

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona este caracterizat de funciunea rezidenial de densitate mic (predominant locuine
unifamiliale) nsoite de anexe i suprafee agricole sau de activiti manufacturiere i de mic producie, de
parcelarul de tip rural, dezvoltat n profunzime (cu parcele avnd n general deschiderea la strad de 10 18
m, adncimea de 30 100 m i suprafaa de 300 1500 mp), i de regimul de construire izolat, pazat pe
tipologiile tradiionale de ocupare a terenului (case lungi, dezvoltate n adncime, dispuse n vecintatea
uneia din limitele laterale de proprietate, crora li se adaug corpuri noi, dispuse de o manier divers,
rezultat al unui proces de densificare).
Subzone:
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate, situate n afara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru instituirea de noi subzone S_Et sau S_Is se va elabora un PUZ
n cazul elaborrii PUZ, se vor respecta urmtoarele condiii:
(a) Teritoriul minim care urmeaz s fie reglementat prin PUZ va fi Unitatea Teritorial de Referin. In
cazuri bine justificate se poate accepta elaborarea PUZ pe un teritoriu mai restrns, dac acesta se
evideniaz ca o unitate urbanistic independent, unitar i coerent din punct de vedere spaial i
funcional. Acesta va include minimum un cvartal.
(b) Prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef) emis cu consultarea / avizul CTATU se vor
specifica detaliat programul urbanistic, obiectivele i servituile de utilitate public, restriciile stabilite
prin PUG, ca i cele identificate ulterior sau ca efect al prevederilor PUZ, alte condiionri specifice
teritoriului n cauz.
Reglementrile PUZ i RLU aprobate la data intrrii n vigoare a noului PUG vor fi nlocuite cu
reglementrile prezentului regulament, n condiiile stipulate n cadrul Articolului 31, Reglementarea
situaiilor tranzitorii.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaii verzi, locuri de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru lucrrile de modernizare a reelei de strzi se vor elabora proiecte de specialitate, n cadrul
crora se vor aplica profile transversale unitare, specific rezideniale (conform Anexei 6) ce vor determina

68

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

caracterul spaiului public i al zonei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Profilele transversale vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de
staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele pentru
vehicule, cu excepia strzilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepia strzilor
colectoare.
Pentru lucrrile de reabilitare sau amenajare a spaiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte
de specialitate, n cadrul crora se vor organiza, de regul, ntre altele, locuri de joac pentru copii i spaii
de odihn. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Locuine individuale (unifamiliale) i anexele acestora: garaje, filigorii, mprejmuiri, platforme
carosabile i pietonale, amenajri exterioare.
Locuine semicolective (familiale), cu maximum dou uniti locative.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n
funcionare acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament,
prestate n special de proprietari, cu urmtoarele condiii:
(a) s se adreseze preponderent locuitorilor zonei
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 80 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul cldirii
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(f) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederii anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
(g) pentru activiti de alimentaie public se va obine acordul vecinilor pe o raz de 50 m de la limita
parcelei, pe toate direciile
Activiti agricole (agricultur, legumicultur, livezit, viticultur, solarii, rsadnie, pepiniere viticole,
pepiniere pomicole, cultivarea plantelor cu folosin industrial, farmaceutic sau decorativ), cu urmtoarele
condiii:
(a) s nu produc poluare fonic sau chimic
(b) depozitarea utilajelor i a materialelor s se realizeze n interiorul cldirilor
Sevicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, mic
producie, prestate de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 160 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(c) activitatea (inclusiv depozitarea materialelor, materiilor prime i a utilajelor de orice fel aferente
acesteia) s se desfoare numai n interiorul cldirilor
(d) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(e) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederii anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
Funciuni de turism, cu urmtoarele condiii:

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

69

(a) s nu includ alimentaie public;


(b) s se obin acordul vecinilor
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private, cu urmtoarele
condiii:
(a) s se elaboreze un PUD pentru organizarea ocuprii parcelei
(b) s se asigure suprafeele necesare (de teren, utile, desfurate), funcie de capacitate, conform
normativelor privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor de acest tip
(c) pe parcel s nu existe alte funciuni
3. UTILIZRI INTERZISE
Activitile de depozitare i comer en gros, indiferent de anvergura acestora.
Activitile de cretere comercial a animalelor.
Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctele 1 i 2. Aceast reglementare are
caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Se recomand ca amplasarea, orientarea i configurarea cldirilor de locuit i a celor anexe s se
nscrie n tipologia gospodriei tradiionale specifice zonei.
Extinderea, mansardarea sau supraetajarea cldirilor existente este posibil doar cu respectarea
condiiilor de amplasare i configurare reglementate n cadrul prezentei seciuni. Cldirile sau prile de
cldiri existente ce nu se ncadreaz n prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci
doar meninute n parametrii actuali.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie mai mare sau egal cu 10 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 350 mp
s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
In cazul parcelelor existente la data intrrii n vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere,
rezultate din divizarea unei parcele iniiale n adncime, construibilitatea acestora e condiionat de acordul
vecinilor, dac parcelele acestora nu se afl, la rndul lor, n aceeai situaie.
Se admit operaiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiia ca toate parcelele
rezultate s respecte condiiile mai sus menionate, specifice zonei.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


(a) n situaiile n care exist alinieri unitare (aceeai retragere fa de aliniament pe cel puin patru
parcele alturate i nvecinate pe acelai front cu parcela n cauz), cldirile se vor retrage cu
aceeai distan fa de aliniament ca i cldirile alturate.
(b) n situaiile cu alinieri variabile, cldirile se vor retrage cu cel puin 3 m i cu cel mult 5 m de la
aliniament.
(c) Pentru parcelele de col, retragerea se va realiza fa de ambele aliniamente.
(d) Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea n fa a unui
autoturism.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru parcelele cu front la strad de lungime mai mic sau egal cu 12 m:

70

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

(a) n cazul existenei unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate,cldirile se vor alipi n mod
obligatoriu de acesta, pe o adncime de maximum 35 m, msurat de la aliniament. Adiacent
limitei de proprietate opuse cldirile se vor retrage de la acestea n mod obligatoriu cu o distan
minim de 3 m.
(b) n cazul n care fa de una din limitele laterale de proprietate cldirea nvecinat e situat la o
distan mai mic de 2,00 m (n general 0,60 m), cldirea se va retrage de la aceast limit de
proprietate n mod obligatoriu cu o distan minim de 3 m, iar fa de cealalt limit de proprietate,
unde cldirea nvecinat e retras cu mai mult de 2,00 m, cldirea se va retrage de la aceasta n
mod obligatoriu cu o distan de minimum 60 cm. In acest caz, pe aceast latur nlimea la
corni sau la atic n punctul cel mai nalt va fi de maximum 4,50 m.
(c) n cazul restructurrii / extinderii / etajrii unor cldiri existente se va aplica aceeai regul,
poriunea de construcie ce nu se ncadreaz n reglementare putnd fi meninut ca atare, fr a i
se modifica regimul de nlime. In cazul mansardrii unor cldiri existente intervenia se va realiza
n mod obligatoriu n geometria acoperiului actual.
Pentru parcelele cu front la strad de lungime mai mare de 12 m:
(a) n cazul existenei unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate,cldirile se vor alipi n mod
obligatoriu de acesta, pe o adncime de maximum 35 m, msurat de la aliniament. Adiacent limitei
de proprietate opuse cldirile se vor retrage de la acestea n mod obligatoriu cu o distan minim de
3 m.
(b) n cazul n care fa de una din limitele laterale de proprietate cldirea nvecinat e situat la o
distan mai mic de 2,00 m, cldirea se va retrage de la aceast limit de proprietate n mod
obligatoriu cu o distan minim de 3 m, iar fa de cealalt limit de proprietate, unde cldirea
nvecinat e retras cu mai mult de 2,00 m, cldirea se va retrage de la aceasta n mod obligatoriu
cu o distan de minimum 2,00 m, caz n care, pe aceast latur nlimea la corni va fi de
maximum 4,50 m, sau cu minimum jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 3 m.
(c) n cazul restructurrii / extinderii / etajrii unor cldiri existente se va aplica aceeai regul, poriunea
de construcie ce nu se ncadreaz n reglementare putnd fi meninut ca atare, fr a i se modifica
regimul de nlime. In cazul mansardrii unor cldiri existente intervenia se va realiza n mod
obligatoriu n geometria acoperiului actual.
Pentru toate situaiile
(a) cldirile se vor retrage de la limita posterioar a parcelei cu o distan minim egal cu nlimea
cldirii, dar cu nu mai puin dect 6 m.
(b) garajele, inclusiv cele incluse n corpul principal de cldire, se vor putea alipi limitelor laterale ale
parcelei, cu condiia ca nlimea calcanului rezultat s nu depeasc 2,80 m.
(c) garajele se vor retrage cu cel puin 6 m fa de limitele posterioare ale parcelei.
(d) n aprecierea dispoziiei cldirilor nvecinate nu se iau n considerare cldirile anexe i provizorii.
(e) toate construciile de pe parcela n neles urban se vor amplasa n fia adiacent aliniamentului cu
adncimea de 35 m, cu excepia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea
grdinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grdin etc), a cror suprafa nsumat va fi
de maximum 15 mp. Aceast reglementare are caracter definitiv i nu poate fi modificat prin PUZ
sau PUD.
(f) pe fundul fiei construibile se pot amplasa transversal pe parcel, cu retrageri mai mici fa de
limitele laterale de proprietate, cldiri destinate activitilor manufacturiere, de mic producie sau
agricole, cu condiia s aib o adncime de maximum 8 m, un singur nivel suprateran i nlimea la
corni de maximum 4,50 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu jumtate din nlimea
cldirii mai nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 3 m.
n cazul n care ncperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaiul dintre cele
dou cldiri, distana minim va fi de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist acces direct la drumurile
publice. Prin excepie, pentru situaii existente la data intrrii n vigoare a PUG, se admite construirea

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

71

parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcel se pot prevedea un singur acces
pietonal i un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea limea de maximum 3 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va organiza n interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:
Locuine individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv n cazul n care
ocupanii desfoar activiti liberale, manufacturiere sau de mic producie:
(a) un loc de parcare, recomandabil ncorporat n volumul cldirii principale sau ntr-un garaj.
(b) un loc suplimentar de parcare de dimensiuni corespunztoare pentru a nscrie la adresa
respectiv un autovehicul de transport marf de mic tonaj
Servicii cu acces public (servicii de proximitate):
(a)
un loc de parcare
Prin excepie, n situaiile n care, din motive demonstrabile, n interiorul parcelei nu pot fi realizate n
condiii rezonabile parcaje sau numrul de parcaje necesar, pentru lucrri de restructurare parial
(schimbri de destinaie, demolri pariale, extinderi, mansardri, adiionare de noi corpuri de cldire etc), se
poate accepta parcarea pe domeniul public, pe baz de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private - parcaje pentru
personal:
(a)
minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puin de dou
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Regimul de nlime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansard / nivel
retras) sau (demisol + parter + mansard / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egal
cu 1,80 m fa de planul faadei spre strad / spaiul public.
Totalizat, regimul de nlime nu poate depi una dintre urmtoarele configuraii: (S)+P+1+M,
(S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaiile prescurtrilor: S subsol, D demisol, P parter, M
mansard, R nivel retras).
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la cornia superioar sau la aticul ultimului nivel
neretras, n punctul cel mai nalt, nu va depi 6,5 m.
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la coama acoperiului sau la aticul nivelului retras, n
punctul cel mai nalt, nu va depi 10,5 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor noi va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (locuire). Se
interzice realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Pentru corpurile de cldire
destinate activitilor agricole, manufacturiere sau de mic producie expresia argitectural va fi specific
acestora.
Volumetria va fi echilibrat, specific programului de locuit.
Acoperiurile cu arpant vor avea forme simple, n dou sau patru ape, cu pante egale i constante
o
ce nu vor depi 60 , sau cu teras. Corniele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant n zon.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei igl ceramic sau tabl lis fluit pentru
acoperie nclinate, tencuieli pentru faade, placaje din piatr sau tencuieli pentru socluri i alte elemente
arhitecturale.

72

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Pentru tmplrii (ui i ferestre) se recomand lemnul.


Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, nchise la toate elementele construciei.
La cldirile existente se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri,
colonete, pilatri, tmplrii mprejmuiri etc) cu ocazia renovrii sau a reabilitrii termice. In cazul
restructurrii/extinderii aceste elemente se vor ngloba, de regul, n conceptul general.
Serviciile profesionale ale ocupanilor vor putea fi marcate prin plci metalice gravate cu
dimensiunea maxim de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau n afara domeniului public.
Activitile manufacturiere sau de mic producie vor avea firme a cror dimensiune nutrebuie s
depeasc 1,20 x 0,80 m, amplasate pe faadele principale ale cldirilor, armonizate ca design i
poziionare cu arhitectura acestora.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR
Toate utilitile se vor asigura prin racordare la reelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare
complet.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mperjmuire.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Fiecare parcel va dispune de o platform sau de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n
mprejmuire) destinat colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi sau cele destinate activitilor agricole, organizate pe solul
natural, vor ocupa minim 40% din suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt).
Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Locuine, alte utilizri admise:
POT maxim = 35%
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
POT maxim = 25%.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Locuine, alte utilizri admise:

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

73

CUT maxim = 0,9


Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
CUT maxim = 0,5.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).

74

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

75

76

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

77

78

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Lid

Locuine cu regim redus de nlime, de mic densitate,


pe teritorii fr infrastructur complet

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona este caracterizat de funciunea rezidenial de densitate mic (predominant locuine
unifamiliale), de un parcelar neomogen i uneori neregulat, rural sau ca rezultat al unor dezvoltri recente
nesistematice, i de regimul de construire izolat, cu cldiri de locuit de tip rural sau urban modern, retrase
din aliniament.
Subzone:
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate, situate n afara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru instituirea de noi subzone S_Et sau S_Is se va elabora un PUZ
n cazul elaborrii PUZ, se vor respecta urmtoarele condiii:
(a) Teritoriul minim care urmeaz s fie reglementat prin PUZ va fi Unitatea Teritorial de Referin. In
cazuri bine justificate se poate accepta elaborarea PUZ pe un teritoriu mai restrns, dac acesta se
evideniaz ca o unitate urbanistic independent, unitar i coerent din punct de vedere spaial i
funcional. Acesta va include minimum un cvartal.
(b) Prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef) emis cu consultarea / avizul CTATU se vor
specifica detaliat programul urbanistic, obiectivele i servituile de utilitate public, restriciile stabilite
prin PUG, ca i cele identificate ulterior sau ca efect al prevederilor PUZ, alte condiionri specifice
teritoriului n cauz.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaii verzi, locuri de joac
pentru copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
Reglementrile PUZ i RLU aprobate la data intrrii n vigoare a noului PUG vor fi nlocuite cu
reglementrile prezentului regulament, n condiiile stipulate n cadrul Articolului 31, Reglementarea
situaiilor tranzitorii.
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru lucrrile de modernizare a reelei de strzi se vor elabora proiecte de specialitate, n cadrul
crora se vor aplica profile transversale unitare, specific rezideniale (conform Anexei 6) ce vor determina
caracterul spaiului public i al zonei. Acestea vor fi avizate de CATU.
Profilele transversale vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

79

staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele pentru
vehicule, cu excepia strzilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.
Se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepia strzilor
colectoare.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Pentru lucrrile de reabilitare sau amenajare a spaiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte
de specialitate, n cadrul crora se vor organiza, de regul, ntre altele, locuri de joac pentru copii i spaii
de odihn. Acestea vor fi avizate de CATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Locuine individuale (unifamiliale) de tip izolat cu o unitate locativ pe parcel i anexele
acestora: garaje, filigorii, mprejmuiri, platforme carosabile i pietonale, amenajri exterioare, piscine.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n
funcionare acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament,
prestate n special de proprietari, cu urmtoarele condiii:
(a) s se adreseze preponderent locuitorilor zonei
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 80 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul cldirii
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(f) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederii anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
(g) pentru activiti de alimentaie public se va obine acordul vecinilor pe o raz de 50 m de la limita
parcelei, pe toate direciile
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de
proprietari / ocupani numai n paralel cu locuirea, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 80 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul cldirii
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual, s nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(f) pentru activiti ce nu se conformeaz prevederii anterioare se va obine acordul vecinilor de
parcel. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenii asupra spaiilor / cldirilor
existente ce adpostesc activiti de natura celor mai sus menionate
Funciuni de turism, cu urmtoarele condiii:
(a) s nu includ alimentaie public;
(b) s se obin acordul vecinilor
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private, cu urmtoarele
condiii:
(a) s se elaboreze un PUD pentru organizarea ocuprii parcelei
(b) s se asigure suprafeele necesare (de teren, utile, desfurate), funcie de capacitate, conform
normativelor privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor de acest tip
(c) pe parcel s nu existe alte funciuni

80

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

3. UTILIZRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2. Aceast reglementare
are caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Se recomand ca amplasarea, orientarea i configurarea cldirilor de locuit s se nscrie n tipologia
specific zonei.
Extinderea, mansardarea sau supraetajarea cldirilor existente este posibil doar cu respectarea
condiiilor de amplasare i configurare reglementate n cadrul prezentei seciuni. Cldirile sau prile de
cldiri existente ce nu se ncadreaz n prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci
doar meninute n parametrii actuali.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelele sunt considerate construibile dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie mai mare sau egal cu 18 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 1000 mp
s aib form regulat
Se admit operaiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiia ca toate parcelele
rezultate s respecte condiiile mai sus menionate, specifice zonei.
In cazul parcelelor existente la data intrrii n vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere,
rezultate din divizarea unei parcele iniiale n adncime, construibilitatea acestora e condiionat de acordul
vecinilor, dac parcelele acestora nu se afl, la rndul lor, n aceeai situaie.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


(a) n situaiile n care exist alinieri unitare (aceeai retragere fa de aliniament pe cel puin patru
parcele alturate i nvecinate pe acelai front cu parcela n cauz), cldirile se vor retrage cu
aceeai distan fa de aliniament ca i cldirile alturate
(b) n situaiile cu alinieri variabile, cldirile se vor retrage cu cel puin 3 m i cu cel mult 6 m de la
aliniament
(c) pentru parcelele de col, retragerea se va realiza fa de ambele aliniamente.
(d) toate construciile de pe parcel se vor amplasa n fia adiacent aliniamentului cu adncimea de
30 m, cu excepia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grdinii (filigorii /
pavilioane, depozite pentru unelte de grdin etc), a cror suprafa nsumat va fi de maximum 25
mp.
(e) garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea n fa a unui
autoturism.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
(a) n cazul existenei unui calcan vecin, cldirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depi
lungimea celui existent. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i/sau provizorii
de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai n scopul acoperirii unui calcan
existent. Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la latura opus celei ce include un calcan
existent cu o distan minim egal cu jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 4,50
m.
(b) cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale n situaiile n care pe acestea nu
exist calcane, cu o distan minim egal cu jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin
dect 4,50 m.
(c) cldirile se vor retrage de la limita posterioar a parcelei cu o distan minim egal cu nlimea

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

81

cldirii, dar cu nu mai puin dect 12 m.


(d) garajele, inclusiv cele incluse n corpul principal de cldire, se vor putea alipi limitelor laterale ale
parcelei, cu condiia ca nlimea calcanului rezultat s nu depeasc 2,80 m.
(e) garajele se vor retrage cu cel puin 12 m fa de limitele posterioare ale parcelei.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu nlimea cldirii mai
nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 4,5 m.
n cazul n care ncperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaiul dintre cele
dou cldiri, distana minim va fi de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist acces direct la drumurile
publice. Prin excepie, pentru situaii existente la data intrrii n vigoare a PUG, se admite construirea
parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcel se pot prevedea un singur acces
pietonal i un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea limea de maximum 3 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va organiza n interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:
Locuine individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv n cazul n care
ocupanii desfoar activiti liberale sau manufacturiere:
(a) minimum un loc de parcare pentru cldiri cu AU mai mic de 100 mp
(b) minimum dou locuri de parcare pentru cldiri cu AU mai mare de 100 mp
Servicii cu acces public (servicii de proximitate):
(a) minimum dou locuri de parcare
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private - parcaje pentru
personal:
(a) minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puin de dou
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Regimul de nlime maxim admis este de dou niveluri supraterane (parter + mansard), (parter +
etaj) sau (demisol + parter).
Totalizat, regimul de nlime nu poate depi una dintre urmtoarele configuraii: (S)+P+M,
(S)+P+1, D+P (semnificaiile prescurtrilor: S subsol, D demisol, P parter, M mansard).
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la cornia superioar sau la aticul ultimului nivel, n
punctul cel mai nalt, nu va depi 8 m.
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la coama acoperiului, n punctul cel mai nalt, nu va
depi 10 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor noi va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (locuire). Se
interzice realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrat, specific programului de locuit.

82

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Acoperiurile cu arpant vor avea forme simple, n dou sau patru ape, cu pante egale i constante
o
ce nu vor depi 60 , sau cu teras. Corniele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant n zon.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei igl ceramic sau tabl lis fluit pentru
acoperie nclinate, tencuieli pentru faade, placaje din piatr sau tencuieli pentru socluri i alte elemente
arhitecturale. Pentru tmplrii (ui i ferestre) se recomand lemnul.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, nchise la toate elementele construciei.
La cldirile existente se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri,
colonete, pilatri, tmplrii mprejmuiri etc) cu ocazia renovrii sau a reabilitrii termice. In cazul
restructurrii/extinderii aceste elemente se vor ngloba, de regul, n conceptul general.
Serviciile profesionale ale ocupanilor vor putea fi marcate prin plci metalice gravate cu
dimensiunea maxim de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau n afara domeniului public.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate utilitile se vor asigura prin racordare la reelele edilitare publice disponibile.
In zon nu exist reele publice de canalizare. Apele uzate menajere se vor epura utiliznd sisteme
individuale i ulterior vor fi utilizate local sau infiltrate n sol, n interiorul parcelei. Apele pluviale vor fi
gestionate individual sau colectiv prin sisteme de acumulare sau retenie i ulterior evacuate n emisari
locali.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mperjmuire.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de o platform sau de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n
mprejmuire) destinat colectrii deeurilor menajere, accesibil din domeniul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 80% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Locuine, alte utilizri admise:
POT maxim = 20%
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
POT maxim = 25%.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

83

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


Locuine, alte utilizri admise:
CUT maxim = 0,4
Instituii de educaie / nvmnt - cree, grdinie, coli publice i private:
CUT maxim = 0,5.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).

84

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Lc_A

Ansambluri de locuine colective realizate nainte de anul


1990

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon a marilor ansambluri monofuncionale rezideniale construite n perioada comunist.
Subzone:
S_Is Subzon de instituii i servicii publice sau de interes public constituite n cldiri
dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
S_Et Subzon de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_P Subzon destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
S_L Subzon de locuine cu regim redus de nlime dispuse pe parcele izolate n interiorul
ansamblurilor de locuine colective cu interdicie definitiv de construire - datorit relaiei de
stnjenire reciproc/incompatibilitate cu cadrul urban existent.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Toate ansamblurile vor beneficia de un Program de Regenerare Urban. Programul va viza un
ntreg ansamblu sau o parte a sa, ce ndeplinete condiiile pentru a putea fi definit ca o unitate de
intervenie. La construcia programului se va lua n considerare i Ghidul metodologic pentru mbuntirea
calitii si funcionalitii spaiilor publice din marile ansambluri rezideniale - PLA_SPAL.
Construcii noi, extinderea/restructurarea celor existente, conversii funcionale, restructurarea
sistemului de spaii publice sunt permise doar ca rezultat al aplicrii procesului de regenerare urban, pe
baza PUZ aferent programului. In lipsa acestuia toate aceste tipuri de operaiuni sunt interzise.
In componenta sa spaial, Programul de Regenerare Urban are ca obiectiv creterea calitii
locuirii la nivel urban prin reabilitarea i refuncionalizarea spaiului rezidenial, imlicnd:
(a) reconsiderarea/eficientizarea mobilitii (transport public, trafic lent, trafic auto, parcare etc)
(b) reorganizarea spaiului public prin diferenierea, specializarea, amenajarea acestuia
(c) dezvoltarea serviciilor publice i comerciale
(d) reabilitarea infrastructurii
(e) creterea gradului de mixaj funcional pe culoarele de concentrare a interesului din cadrul
ansamblului prin integrarea de noi activiti
(f) ameliorarea condiiilor de mediu n toate componentele sale
(g) soluionarea situaiilor i disfunciilor determinate de prezena locuinelor individuale izolate n
interiorul cartierelor (subzonele S_L) i a situaiilor juridice a terenurilor aferente acestora. La
solicitarea deintorilor, terenurile n cauz vor putea fi trecute n domeniul public, deintorii putnd
fiind despgubii prin intermediul unor suprafee construibile aflate n interiorul zonei de regenerare,
sau n afara acesteia, cu aplicarea unui cuantum de echivalare a valorii terenului.
(h) gestionarea situaiilor disfuncionale / problematice generate prin retrocedarea de terenuri n cadrul
ansamblurilor de locuine colective.
In cadrul procedurii de regenerare urban, redactarea unui proiect director (masterplan) i, pe
baza acestuia, a unui PUZ ce va constitui baza regulamentar a interveniilor de orice tip, este
obligatorie.
Prin PUZ de regenerare urban se pot reorganiza sau introduce i reglementa subzonele:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat - n conformitate cu
Regulamentul de urbanism aferent UTR Va
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate - n conformitate cu Regulamentul de urbanism aferent UTR Is
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - n conformitate cu Regulamentul de urbanism aferent UTR Et
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

85

Prin PUZ de regenerare urban se poate reglementa o etapizare a procesului, cu condiia conservrii
coerenei dezvoltrii.
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dup aprobarea PUZ de regenerare urban.
Aceast reglementare are caracter definitiv i nu poate fi modificat prin PUZ sau PUD.
Pentru intervenii ce implic extinderea sau restructurarea fondului construit existent i pentru cldiri
noi se vor elabora PUD.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile de utilitate public aa cum
sunt ele marcate n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin)
Prin PUZ de regenerare urban se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente
pentru reeaua de mobilitate de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac pentru
copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Programul de Regenerare Urban.
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Sistemul de spaii publice - trama stradal, aleile pietonale, pieetele, spaiile verzi, locurile de joac
pentru copii etc - va fi complet reglementat prin i PUZ de regenerare urban i n continuare, se vor elabora
proiectele tehnice detaliate, ca parte a Programului de Regenerare Urban. Acestea vor fi supuse avizrii de
ctre CTATU.
Pentru trama stradal se vor aplica profile transversale unitare, specific rezideniale, conform Anexei
6 a prezentului Regulament, ce vor determina caracterul spaiului public i al zonei.
Profilele transversale vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de
staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele pentru
vehicule cu excepia strzilor colectoare pe care acestea vor fi separate.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Pentru strzile de interes local se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30
km/h.
In cadrul spaiilor verzi/libere publice se vor organiza locuri de joac pentru copii, spaii pentru sport
i odihn.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
Pentru:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat a se vedea RLU
aferent Va.
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate - a se vedea RLU aferent Is.
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea RLU aferent Et.
1. UTILIZRI ADMISE
Locuine colective i dotri n cldiri existente.

86

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier cldiri pentru
parcaje/garaje colective sub i supraterane, pe unul sau mai multe niveluri, cu serviciile aferente.
S_L Subzon de locuine cu regim redus de nlime dispuse pe parcele izolate n interiorul
ansamblurilor de locuine colective cu interdicie definitiv de construire
Se conserv utilizarea actual, numai n spaiile/construciile existente.
Sunt admise lucrri de ntreinere curent a construciilor i amenajrilor.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Funciuni teriare comer alimentar i nealimentar, servicii de interes i cu acces public, servicii
profesionale, servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii conform Anexei 1 la prezentul
Regulament, cu condiia amplasrii acestora exclusiv n spaii destinate acestora prin proiectul iniial la
parterul cldirilor de locuine (blocuri cu parter comercial).
Funciuni teriare comer alimentar i nealimentar, servicii de interes i cu acces public, servicii
profesionale, servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii conform Anexei 1 la prezentul
Regulament - n spaii rezultate din conversia funcional a locuinelor de la parterul cldirilor de locuit
existente sau n cldiri dedicate noi cu ADC de maximum 1.500 mp, cu urmtoarele condiii:
(a) s fie amplasate prin PUZ de regenerare urban, numai adiacent principalelor artere de trafic (pn
la nivel de colectoare) sau unor spaii publice / trasee (pietonale) de interes.
(b) att accesul publicului, ct i accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deeurilor etc)
s se fac direct din spaiul public i s fie separate de accesele locuinelor.
(c) s nu afecteze n nici un fel spaiile exterioare din interiorul cvartalelor, ce sunt destinate exclusiv
rezidenilor s nu existe accese nspre aceste spaii.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire;
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 30 mp;
(c) s implice maximum 3 persoane;
(d) s aib acces public limitat (ocazional);
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual;
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei;
3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en gros.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje individuale n cldiri provizorii sau permanente independente.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faada dinspre spaiul public a imobilelor.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
E interzis construirea de cldiri de locuit noi i realizarea de noi locuine prin extinderea/etajarea
/mansardarea cldirilor existente.
Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2. Aceast reglementare
are caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
S_L Subzona de locuine cu regim redus de nlime dispuse pe parcele izolate n interiorul

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

87

ansamblurilor de locuine colective cu interdicie definitiv de construire


Extinderea, etajarea, mansardarea cu schimbarea geometriei acoperiului, reconstruirea sau
nlocuirea cldirilor existente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Pentru:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat a se vedea RLU
aferent Va.
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate - a se vedea RLU aferent Is.
S_UEt - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea RLU aferent Et.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
8. CIRCULAII I ACCESE
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va organiza n cadrul PUZ de regenerare urban:
n pachete de parcaje amplasate la sol
n cldiri pentru parcaje/garaje colective sub i supraterane, pe unul sau mai multe niveluri
la subsolul/demisolul cldirilor noi cu alt destinaie
n lungul arterelor secundare de circulaie pentru staionri de durat limitat i vizitatori
Parcajele/garajele se vor amplasa la distane de maximum 150 m fa de cea mai ndeprtat
locuin deservit. In cazul amplasrii pachetelor de parcaje la sol distana de la acestea pn la cea mai
apropiat fereastr a unui spaiu de locuit va fi de minimum 5 m.
Se interzice parcarea la sol a autoturismelor n interiorul cvartalelor, n spatele cldirilor de locuit.
(a)
(b)
(c)
(d)

urban.

88

Necesarul de parcaje:
Locuine: se va determina prin anchet direct sau alte mijloace n cadrul PUZ de regenerare

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Alternativ,
un loc de parcare pentru fiecare apartament
Alte activiti: - conform Anexei 2.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Pentru cldirile noi cu alte destinaii dect locuirea nlimea acestora se va stabili prin PUZ de
regenerare urban. De regul nlimea maxim nu va depi 2 nivele supraterane (P, P+1) i respectiv 8 m.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Cldiri noi
Arhitectura cldirilor noi va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrat, specific programului arhitectural.
Acoperirile vor fi de tip plat sau teras.
Raportul plin-gol va fi cel specific programului.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Intervenii asupra cldirilor existente
Reabilitarea termic a faadelor, implicnd anveloparea termoizolant, nlocuirea tmplriei etc, se
va face n mod obligatoriu unitar pe toat cldirea, numai pe baz de proiecte tehnice de specialitate, cu
conservarea strict a expresiei arhitecturale acolo unde aceasta este considerat valoroas. In cazul
schimbrii expresiei arhitecturale a cldirilor, aceasta se va face unitar pe tot ansamblul, devenind un
element de specificitate a acestuia. Se recomand ca proiectele s fie supuse evalurii din partea CTATU.
Orice intervenii privind restructurarea, extinderea, modificarea etc. parial a unei cldiri se vor
integra i subordona imaginii arhitecturale de ansamblu a acestuia.
Pe cldirile de locuit existente, n zona intrrilor, serviciile profesionale ale ocupanilor vor putea fi
marcate prin plci metalice gravate cu dimensiunea maxim de 30x50 cm.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate construciile se vor racorda la reelele edilitare edificate, disponibile i funcionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre cile de circulaie carosabil sau pietonal.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Pentru cldirile noi se va dispune de un spaiu integrat n construcie destinat colectrii deeurilor
menajere, accesibil din spaiul public.
Punctele de colectare a deeurilor comune pentru mai multe cldiri, se vor organiza/reorganiza n
edicule independente, astfel nct distana de la acestea pn la cea mai ndeprtat cldire deservit va fi
de maximum 75 m. Distana pn la cea mai apropiat fereastr va fi de minimum 15 m.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul teritoriului rezidenial, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum
40% i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice
tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

89

Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
In interiorul cvartalelor/ntre cldirile de locuit, spaiul neconstruit va fi utilizat pentru amenajarea de
spaii verzi, locuri de joac pentru copii, spaii pentru sport, odihn etc. Eventuale parcaje vor fi dispuse
(subteran, semingropat) astfel nct acoperiul acestora s fie integrat la nivelul solului pe minimum dou
laturi i s fie destinat folosinelor anterior menionate.
14. MPREJMUIRI
Se vor mprejmui doar imobilele dedicate unor activiti ce n mod natural au nevoie de acest tip de
protecie grdinie, coli, licee, instituii medicale, administrative etc, n general pri ale subzonelor
cuprinse n interiorul teritoriului rezidenial. In acest caz, la limita proprietii se vor dispune n mod
obligatoriu garduri vii. Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim
de 80 cm i o parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite
vizibilitatea n ambele direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m.
mprejmuirile vor fi dublate de garduri vii. Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre
interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural
respectiv, fr a depi
(a) pentru parcelele comune: POT maxim = 60%
(b) pentru parcelele de col: POT maxim = 75%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
POT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice sau de interes public constituite
n cldiri dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
POT maxim - S_Et Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu
caracter rezidenial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
POT maxim - S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
conform PUZ de regenerare urban
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fr a
depi
(a) pentru parcelele comune: CUT maxim = 1,2
(b) pentru parcelele de col: CUT maxim = 1,5
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, al supraetajrii cldirilor existente sau al
adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles
urbanistic.
CUT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice sau de interes public constituite
n cldiri dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
CUT maxim - S_Et Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu
caracter rezidenial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
CUT maxim - S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
conform PUZ de regenerare urban

90

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Lc

Zon de locuine colective realizate dup anul 1990

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu locuine colective construite dup anul 1990, n general pe parcele preexistente, de tip
agricol, fr aplicarea unui proces de urbanizare prin care s se instituie o structur urban coerent i
adecvat funciunii. Dezvoltrile sunt aproape exclusiv rezultatul unor demersuri speculative, frecvent de
mic anvergur, avnd ca obiect o singur cldire sau un grup foarte restrns. Specific este dispersia
urban i nclcarea regulilor de urbanism n ceea ce privete densitatea, regimul de nlime, relaiile fa
de limitele de proprietate etc, rezultat al practicrii urbanismului derogatoriu. Disfuncionalitile de toate
tipurile constituie regula acestor zone, ce se reflect n imaginea urban haotic.
Subzone cu alt caracter sunt nserate ntmpltor i contribuie n mic msur la asigurarea
serviciilor necesare locuirii.
Subzone:
S_Is Subzon de instituii i servicii publice sau de interes public constituite n cldiri
dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
S_Et Subzon de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_P Subzon destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
Lc / PUZ Zon de locuine colective pentru care s-a elaborat anterior un PUZ
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru orice intervenie viznd construirea de noi imobile de locuit se va elabora un PUD prin care
se va detalia modul specific de construire, n condiiile integrrii n contextul urban local trama stradal,
accesele auto i pietonale, parcarea, relaiile cu volumele construite nvecinate etc - cu aplicarea integral a
prevederilor prezentului regulament.
Pentru aceste zone se recomand aplicarea unui Program de Regenerare Urban. Programul va
viza un ntreg ansamblu sau o parte a sa, ce ndeplinete condiiile pentru a putea fi definit ca o unitate de
intervenie. La construcia programului se va lua n considerare i Ghidul metodologic Pentru mbuntirea
calitii si funcionalitii spaiilor publice din marile ansambluri rezideniale - PLA_SPAL.
In componenta sa spaial, Programul de Regenerare Urban are ca obiectiv creterea calitii
locuirii la nivel urban prin reabilitarea i refuncionalizarea spaiului rezidenial, imlicnd:
(a) reconsiderarea/eficientizarea mobilitii (transport public, trafic lent, trafic auto, parcare etc)
(b) reorganizarea spaiului public prin diferenierea, specializarea, amenajarea acestuia
(c) dezvoltarea serviciilor publice i comerciale
(d) reabilitarea infrastructurii
(e) creterea gradului de mixaj funcional pe culoarele de concentrare a interesului din cadrul
ansamblului prin integrarea de noi activiti
(f) creterea gradului de coeren al structurii urbane
(g) ameliorarea condiiilor de mediu n toate componentele sale
In cadrul procedurii de regenerare urban, redactarea unui proiect director (masterplan) i, pe
baza acestuia, a unui PUZ ce va constitui baza regulamentar a interveniilor de orice tip, este
obligatorie.
Prin PUZ de regenerare urban se pot reorganiza sau introduce i reglementa subzonele:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat - n conformitate cu
Regulamentul de urbanism aferent UTR Va
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate - n conformitate cu Regulamentul de urbanism aferent UTR Is
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - n conformitate cu Regulamentul de urbanism aferent UTR Et
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
Prin PUZ de regenerare urban se poate reglementa o etapizare a procesului, cu condiia conservrii

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

91

coerenei dezvoltrii.
Lc / PUZ Zon de locuine colective pentru care s-a elaborat anterior un PUZ
Reglementrile PUZ i RLU aprobate la data intrrii n vigoare a noului PUG vor fi nlocuite cu
reglementrile prezentului regulament, n condiiile stipulate n cadrul Articolului 31, Reglementarea
situaiilor tranzitorii.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile de utilitate public aa cum
sunt ele marcate n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin)
Prin PUZ de regenerare urban se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente
pentru reeaua de mobilitate de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac pentru
copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Programul de Regenerare Urban.
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Sistemul de spaii publice - trama stradal, aleile pietonale, pieetele, spaiile verzi, locurile de joac
pentru copii etc - va fi complet reglementat n cazul elaborrii unui PUZ de Regenerare Urban i n
continuare, se vor elabora proiectele tehnice detaliate, ca parte a Programului de Regenerare Urban.
Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru trama stradal se vor aplica profile transversale unitare, specific rezideniale, conf. Anexei 6 a
prezentului Regulament, ce vor determina caracterul spaiului public i al zonei.
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care:
(a) prezentul PUG sau PUZ de Regenerare Urban prevede realinierea
(b) profilul transversal existent este, pe toat lungimea strzii sau pe anumite poriuni ale acesteia, mai
redus dect profilul transversal reglementat prin PUG, caz n care se va realiza o operaiune
general de realiniere
(c) la limita ntre dou parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie prin retragerea
aliniamentului parcelei mai avansate pn la nivelul colurilor parcelelor adiacente, realizndu-se
astfel o realiniere local
Profilele transversale vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de
staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele pentru
vehicule cu excepia strzilor colectoare pe care acestea vor fi separate.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Pentru strzile de interes local se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30
km/h.
In cadrul spaiilor verzi/libere publice se vor organiza locuri de joac pentru copii i spaii de odihn.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
Pentru:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat a se vedea RLU
aferent Va.
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri

92

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

dedicate - a se vedea RLU aferent Is.


S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea RLU aferent Et.
1. UTILIZRI ADMISE
Locuine colective.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier cldiri pentru
parcaje/garaje colective sub i supraterane, pe unul sau mai multe niveluri, cu serviciile aferente.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n
funcionare acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor
Funciuni teriare comer alimentar i nealimentar, servicii de interes i cu acces public, servicii
profesionale, servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii conform Anexei 1 la prezentul
Regulament - n spaii rezultate din conversia funcional a locuinelor de la parterul cldirilor de locuit
existente sau n cldiri dedicate noi cu ADC de maximum 1.500 mp, cu urmtoarele condiii:
(a) s fie amplasate prin PUZ de regenerare urban, numai adiacent principalelor artere de trafic (pn
la nivel de colectoare) sau unor spaii publice / trasee (pietonale) de interes.
(b) att accesul publicului, ct i accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deeurilor etc)
s se fac direct din spaiul public i s fie separate de accesele locuinelor.
(c) s nu afecteze n nici un fel spaiile exterioare din interiorul cvartalelor, ce sunt destinate exclusiv
rezidenilor s nu existe accese nspre aceste spaii.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s
implice o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 30 mp
(c) s implice maximum 3 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei
3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en gros.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje individuale n cldiri provizorii sau permanente independente.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faada dinspre spaiul public a imobilelor.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2. Aceast reglementare
are caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Pentru:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat a se vedea RLU

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

93

aferent Va.
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate - a se vedea RLU aferent Is.
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea RLU aferent Et.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:


s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 21 m
adncimea s fie de mai mare sau egal cu 21 m
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 600 mp
s aib form regulat

Se admit operaiuni de comasare / divizare a parcelelor, cu condiia ca toate parcelele rezultate s


respecte condiiile de construibilitate enunate mai sus.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Cldirile se vor amplasa n retragere fa de aliniamentul existent sau rezultat n urma unor
operaiuni de realiniere (dup caz a se vedea Seciunea 1.C Reglementri pentru Spaiul Public), n front
discontinu (deschis).
(a) n situaiile n care exist alinieri unitare (aceeai retragere fa de aliniament pe cel puin trei
parcele alturate i nvecinate pe acelai front cu parcela n cauz), cldirile se vor retrage cu
aceeai distan fa de aliniament ca i cldirile alturate
(b) n situaiile cu alinieri variabile, cldirile se vor retrage cu cel puin 3 m i cu cel mult 5 m de la
aliniament
(c) Pentru parcelele de col, retragerea se va realiza fa de ambele aliniamente
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
De regul imobilele se vor amplasa n sistem deschis, izolat. In cazul existenei unui calcan vecin,
aparinnd unei cldiri conforme reglementrilor zonei, noua construcie se va alipi de acesta. Nu vor fi luate
n considerare calcanele construciilor anexe i / sau provizorii sau ale cldirilor restructurabile (lipsite de
valoare economic sau de alt natur), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de dispunere / cuplare se
va stabili prin PUD, n cadrul cruia se va analiza frontul stradal aferent unui ntreg cvartal.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limita lateral a parcelei opuse celei ce include un
calcan cu o distan minim egal cu jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 4,5 m. In cazul
construirii n sistem izolat se va asigura retragerea reglementat mai sus pe ambele laturi ale parcelei.
Cldirile se vor dispune numai n interiorul fiei de teren adiacente aliniamentului avnd adncimea
egal cu 25 m.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu nlimea cldirilor,
msurat la cornia superioar sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin de 12 m.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu:
(a) nlimea cldirii mai nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin

94

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

dect 12 m n cazul n care cel puin una dintre acestea are orientate spre zona de nvecinare
camere de locuit
(b) jumtate din nlimea cldirii mai nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu
mai puin dect 6 m n cazul n care nici una dintre acestea nu are orientate spre zona de nvecinare
camere de locuit.
Este admis retragerea n trepte, cu condiia asigurrii la fiecare corni sau atic intermediar a
regulii de retragere menionate mai sus.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, n mod direct.
Se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcel va
dispune de un singur acces carosabil, cu limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va realiza n proporie minim de 75% n spaii specializate, dispuse
la subsolul / demisolul / parterul cldirilor.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare n vigoare, respectiv vor pstra o distan
minim de 5 m fa de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staionarea autovehiculelor n curile din spatele cldirilor de locuit, n
afara fiei de teren adiacente aliniamentului/alinierii, destinate amplasrii construciilor.
Necesarul de parcaje:
Locuine:
- un loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaa util mai mic de 100 mp
- dou locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaa util mai mare de 100 mp
Alte funciuni:
- conform Anexei 2
Atunci cnd se prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele / imobil, necesarul de parcaje
va fi determinat prin nsumarea numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Cldirile se vor nscrie ntr-o nlime maxim la corni de 18 m, msurat de la nivelul trotuarului.
In plus se vor aplica cumulativ urmtoarele criterii:
(a) cldirile noi se vor nscrie n regimul de nlime dominant al zonei. In orice caz, vor avea un regim
de nlime maxim egal cu al celor direct nvecinate, existente (n cazul n care acestea au nlimi
diferite, se va lua n considerare regimul de nlime mai ridicat).
(b) pentru cldirile comune nlimea maxim la corni nu va depi 18 m, iar nlimea total
(maxim) nu va depi 21 m, respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+4+1R. Ultimul nivel va
avea o retragere fa de planul faadei de minimum 1,80 m.
(c) pentru cldirile de col se poate admite o nlime maxim la corni ce nu va depi 24 m, respectiv
un regim de nlime de (1-3S)+P+6, fr a depi cu mai mult de dou nivele regimul de nlime
dominant al zonei.
(d) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier n conformitate cu
reglementrile PUZ de regenerare urban.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

95

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR


Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor noi va fi de factur modern i va exprima caracterul programului - locuire. Se
interzice realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrat, specific programului arhitectural.
Acoperirile vor fi de tip plat sau teras. Se admit acoperiri cu arpante (mansarde) la regimuri de
nlime de maximum P+2+M. In acest caz, nvelitorile vor fi din igl n culori naturale sau tabl de oel
zincat de culoare gri, de cupru sau zinc natur, fluit.
Raportul plin-gol va fi cel specific programului.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Pe cldirile de locuit existente, n zona intrrilor, serviciile profesionale ale ocupanilor vor putea fi
marcate prin plci metalice gravate cu dimensiunea maxim de 30x50 cm.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate construciile se vor racorda n mod obligatoriu la reelele edilitare electrice, ap, canalizare.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre cile de circulaie carosabil sau pietonal.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Cldirile noi vor dispune de un spaiu (eventual integrat n construcie) destinat colectrii deeurilor
menajere, accesibil din spaiul public.
Alternativ, se pot organiza puncte de colectare a deeurilor comune pentru mai multe cldiri, care se
vor organiza/reorganiza n edicule independente, astfel nct distana de la acestea pn la cea mai
ndeprtat cldire deservit va fi de maximum 75 m. Distana pn la cea mai apropiat fereastr va fi de
minimum 15 m.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele / a teritoriului rezidenial n cazul n care terenul nu e parcelat, spaiile
verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 40% i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i
nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Spre strad / spaiul public, n zonele de retragere fa de strad (grdina de faad), minim 60% din
suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
In interiorul cvartalelor/ntre cldirile de locuit, spaiul neconstruit va fi utilizat pentru amenajarea de
spaii verzi, locuri de joac pentru copii, spaii pentru sport, odihn etc. Eventuale parcaje vor fi dispuse
(subteran, semingropat) astfel nct acoperiul acestora s fie integrat la nivelul solului pe minimum dou
laturi i s fie destinat folosinelor anterior menionate.
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire. Nemprejmuirea
parcelelor se poate stabili prin PUZ. In acest caz msura se va aplica n mod obligatoriu unitar.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.

96

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.


Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru imobile de locuit ce cuprind la parter alte funciuni:
(a) cu maximum (S)+P+3, (S)+P+2+M(R)
POT maxim = 40%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 35% x St (suprafaa terenului)
(b) cu (S)+P+4, (S)+P+3+R i mai mult
POT maxim = 30%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 20% x St (suprafaa terenului)
Pentru imobilele de locuit:
(a) cu maximum (S)+P+3, (S)+P+2+M(R)
POT maxim = 35%
(b) cu (S)+P+4, (S)+P+3+R i mai mult
POT maxim = 20%
Pentru alte funciuni (dotri)
POT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural
respectiv, fr a depi
POT maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
POT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice sau de interes public constituite
n cldiri dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
POT maxim - S_Et Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu
caracter rezidenial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
POT maxim - S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
conform PUZ de regenerare urban
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru imobile de locuit ce cuprind la parter alte funciuni:
CUT maxim = 1,1
Pentru imobilele de locuit:
CUT maxim = 1
Pentru alte funciuni (dotri)
CUT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural
respectiv, fr a depi
CUT maxim = 1,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, al supraetajrii cldirilor existente sau al
adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles
urbanistic.
CUT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice sau de interes public constituite
n cldiri dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
CUT maxim - S_Et Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu
caracter rezidenial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
CUT maxim - S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
conform PUZ de regenerare urban

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

97

Lcs

Zona cminelor studeneti

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon a cminelor studeneti ale universitilor, organizate n ansambluri unitare (Hadeu,
Observator) sau dispersate n teritoriul urban, realizate n general n perioada postbelic.
Subzone:
S_Et Subzon de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter rezidenial
a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_L Subzon de locuine cu regim redus de nlime dispuse pe parcele izolate n interiorul
ansamblurilor de locuine colective cu interdicie definitiv de construire datorit relaiei de
stnjenire reciproc / incompatibilitate cu cadrul urban existent.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Toate ansamblurile vor beneficia de un Program de Regenerare Urban. Programul va viza un ntreg
ansamblu sau o parte a sa, ce ndeplinete condiiile pentru a putea fi definit ca o unitate de intervenie. La
construcia programului se va lua n considerare i Ghidul metodologic Pentru mbuntirea calitii si
funcionalitii spaiilor publice din marile ansambluri rezideniale - PLA_SPAL.
Construcii noi, extinderea / restructurarea celor existente, conversii funcionale, restructurarea
sistemului de spaii publice sunt permise doar ca rezultat al aplicrii procesului de regenerare urban, pe
baza PUZ aferent programului. In lipsa acestuia toate aceste tipuri de operaiuni sunt interzise.
In componenta sa spaial, Programul de Regenerare Urban are ca obiectiv creterea calitii locuirii la
nivel urban prin reabilitarea i refuncionalizarea spaiului rezidenial, imlicnd:
(a) reconsiderarea/eficientizarea mobilitii (transport public, trafic lent, trafic auto, parcare etc)
(b) reorganizarea spaiului public prin diferenierea, specializarea, amenajarea acestuia
(c) dezvoltarea serviciilor publice i comerciale
(d) reabilitarea infrastructurii
(e) creterea gradului de mixaj funcional pe culoarele de concentrare a interesului din cadrul
ansamblului prin integrarea de noi activiti
(f) ameliorarea condiiilor de mediu n toate componentele sale
In cadrul procedurii de regenerare urban, redactarea unui proiect director (masterplan) i, pe
baza acestuia, a unui PUZ ce va constitui baza regulamentar a interveniilor de orice tip, este
obligatorie.
Prin PUZ de regenerare urban se pot reorganiza sau introduce i reglementa subzonele:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat
S_Et Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter rezidenial.
E acceptabil conversia n acest sens a subzonelor de tip S_L n cazul n care din punct de vedere al
situaiei spaiale acest fapt e posibil, cu condiia ca activitile teriare propuse s fie compatibile cu
profilul funcional al zonei i s se adreseze preponderent rezidenilor.
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri dedicate.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier.
Prin PUZ de regenerare urban se poate reglementa o etapizare a procesului, cu condiia conservrii
coerenei dezvoltrii.
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dup aprobarea PUZ de regenerare urban.
Aceast reglementare are caracter definitiv i nu poate fi modificat. Pentru intervenii ce implic extinderea
sau restructurarea fondului construit existent i pentru cldiri noi, se va elabora n plus, pentru fiecare caz n
parte, un PUD.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i

98

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile de utilitate public aa cum
sunt ele marcate n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de
Referin)
Prin PUZ de regenerare urban se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente
pentru reeaua de mobilitate de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac pentru
copii, piaete, instituii publice de nvmnt, sntate etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Programul de Regenerare Urban.
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Sistemul de spaii publice - trama stradal, aleile pietonale, pieetele, spaiile verzi, locurile de joac
pentru copii etc - va fi complet reglementat prin PUZ de regenerare urban i n continuare, se vor elabora
proiectele tehnice detaliate, ca parte a Programului de Regenerare Urban.
Pentru trama stradal se vor aplica profile transversale unitare, specific rezideniale, conf. Anexei 6 a
prezentului Regulament, ce vor determina caracterul spaiului public i al zonei.
Profilele transversale vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de
staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele pentru
vehicule pentru arterele de interes local i separate pentru cele de rang superior, ncepnd de la nivel de
colectoare.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Pentru strzile de interes local se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30
km/h.
In cadrul spaiilor verzi/libere publice se vor organiza spaii pentru sport i odihn.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
Pentru:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat a se vedea RLU
aferent Va.
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea RLU aferent Et.
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate - a se vedea RLU aferent S_Is
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier - a se vedea RLU
aferent S_P.
1. UTILIZRI ADMISE
Cmine studeneti i dotri existente.
S_L Subzon de locuine cu regim redus de nlime dispuse pe parcele izolate n interiorul
ansamblurilor de locuine colective cu interdicie definitiv de construire
Se conserv utilizarea actual, numai n spaiile / construciile existente.
Sunt admise lucrri de ntreinere curent a construciilor i amenajrilor.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Funciuni teriare comer alimentar i nealimentar, servicii de interes i cu acces public, servicii
profesionale, servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii conform Anexei 1 la prezentul

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

99

Regulament - n cldiri dedicate noi cu ADC de maximum 500 mp, cu urmtoarele condiii:
(a) s fie amplasate prin PUZ de regenerare urban.
(b) s se adreseze preponderent rezidenilor.
3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en gros.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje individuale n cldiri provizorii sau permanente independente.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faada dinspre spaiul public a imobilelor.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2. Aceast reglementare
are caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
S_L Subzona de locuine cu regim redus de nlime dispuse pe parcele izolate n interiorul
ansamblurilor de locuine colective cu interdicie definitiv de construire
Sunt interzise extinderea, etajarea, mansardarea cu schimbarea geometriei acoperiului,
reconstruirea sau nlocuirea cldirilor existente cu pstrarea funciunii rezideniale.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Pentru:
S_Va Subzona verde scuar, grdin, parc cu acces public nelimitat a se vedea RLU
aferent Va.
S_Et - Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial - a se vedea RLU aferent Et.
S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite n cldiri
dedicate - a se vedea RLU aferent Is.
S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier - a se vedea RLU
aferent S_P.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.
8. CIRCULAII I ACCESE
Pentru cldiri noi - n conformitate cu reglementrile PUZ de regenerare urban.

100

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va organiza n cadrul PUZ de regenerare urban:
n pachete de parcaje amplasate la sol
n cldiri pentru parcaje/garaje colective sub i supraterane, pe unul sau mai multe niveluri
la subsolul/demisolul cldirilor noi cu alt destinaie
n lungul arterelor secundare de circulaie pentru staionri de durat limitat i vizitatori
In cazul amplasrii pachetelor de parcaje la sol distana de la acestea pn la cea mai apropiat
fereastr a unui spaiu de locuit va fi de minimum 5 m.
Se interzice parcarea la sol a autoturismelor n interiorul cvartalelor, n spatele cminelor.
(a)
(b)
(c)
(d)

Necesarul de parcaje:
Spaii de cazare - se va determina prin anchet direct sau alte mijloace n cadrul PUZ de
regenerare urban.
Alte activiti: - conform Anexei 2
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Pentru cminele studeneti se conserv regimul de nlime actual. In plus, este acceptabil
supraetajarea imobilelor cu un nivel, folosind structuri uoare.
Pentru cldirile noi cu alte destinaii dect cazarea nlimea acestora se va stabili prin PUZ de
regenerare urban. De regul nlimea maxim nu va depi 2 nivele supraterane (P, P+1) i respectiv 8 m.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Cldiri noi
Arhitectura cldirilor noi va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrat, specific programului arhitectural.
Acoperirile vor fi de tip plat sau teras.
Raportul plin-gol va fi cel specific programului.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Intervenii asupra cldirilor existente
Reabilitarea termic a faadelor, implicnd anveloparea termoizolant, nlocuirea tmplriei etc, se
va face n mod obligatoriu unitar pe toat cldirea, numai pe baz de proiecte tehnice de specialitate, cu
conservarea strict a expresiei arhitecturale acolo unde aceasta este considerat valoroas. In cazul
schimbrii expresiei arhitecturale a cldirilor, aceasta se va face unitar pe tot ansamblul, devenind un
element de specificitate a acestuia.
Orice intervenii privind restructurarea, extinderea, modificarea etc. parial a unei cldiri se vor
integra i subordona imaginii arhitecturale de ansamblu a acestuia.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate construciile se vor racorda la reelele edilitare edificate, disponibile i funcionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre cile de circulaie carosabil sau pietonal.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Pentru cldirile noi se va dispune de un spaiu integrat n construcie destinat colectrii deeurilor

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

101

menajere, accesibil din spaiul public.


Punctele de colectare a deeurilor comune pentru mai multe cldiri, se vor organiza/reorganiza n
edicule independente, astfel nct distana de la acestea pn la cea mai ndeprtat cldire deservit va fi
de maximum 75 m. Distana pn la cea mai apropiat fereastr va fi de minimum 15 m.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul teritoriului ansamblurilor / cminelor, spaiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minimum 40% i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
In interiorul cvartalelor / ntre cmine, spaiul neconstruit va fi utilizat pentru amenajarea de spaii
verzi, spaii pentru sport, odihn etc. Eventuale parcaje vor fi dispuse (subteran, semingropat) astfel nct
acoperiul acestora s fie integrat la nivelul solului pe minimum dou laturi i s fie destinat folosinelor
anterior menionate.
14. MPREJMUIRI
Se vor mprejmui doar imobilele dedicate unor activiti ce n mod natural au nevoie de acest tip de
protecie instituii medicale, administrative etc, n general pri ale subzonelor cuprinse n interiorul
teritoriului rezidenial. In acest caz, la limita proprietii se vor dispune n mod obligatoriu garduri vii.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor fi dublate de
garduri vii. Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 20%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntregul ansamblu / pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic.
POT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice sau de interes public constituite
n cldiri dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea RLU aferent UTR Is
POT maxim - S_Et Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu
caracter rezidenial - a se vedea RLU aferent UTR Et
POT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite
n cldiri dedicate - a se vedea RLU aferent UTR Is.
POT maxim - S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
conform PUZ de regenerare urban
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 1,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, al supraetajrii cldirilor existente sau al
adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntregul ansamblu / pe ntreaga
parcel, n neles urbanistic.
CUT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice sau de interes public constituite
n cldiri dedicate, situate nafara zonei centrale a se vedea RLU aferent UTR Is
CUT maxim - S_Et Subzona de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu
caracter rezidenial - a se vedea RLU aferent UTR Et

102

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

CUT maxim - S_Is Subzona de instituii i servicii publice i de interes public constituite
n cldiri dedicate - a se vedea RLU aferent UTR Is.
CUT maxim - S_P Subzona destinat construciilor pentru parcaje colective de cartier
conform PUZ de regenerare urban

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

103

Ei

Zon de activiti economice cu caracter industrial

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Uniti industriale aflate n general n proprietate privat, dispunnd de suprafee nsemnate de
teren, grupate, de regul, n zone monofuncionale specifice.
Activitatea industrial iniial s-a restrns considerabil sau a ncetat. In prezent o parte din spaii sunt
nchiriate micilor ntreprinderi pentru activiti de producie i servicii de tip industrial sau cvasiindustrial,
depozitare etc, desfurate n general n condiii improvizate, precare, neadecvate. Unele spaii sunt complet
neutilizate.
Incintele industriale evideniaz o structurare intern mediocr, dezordonat, rezultat al unor
dezvoltri n timp nesistematice, zonele de acces / primire (preuzinalele) fiind disfuncionale sau inexistente.
Cldirile / halele industriale sunt de facturi diverse, majoritatea construite n a doua jumtate a
secolului al XX-lea i se afl n stri de conservare i au o valoare de utilizare foarte diferite. Puine dintre
acestea au valoare de patrimoniu industrial.
Infrastructura urban e n general degradat.
Terenurile prezint un nivel variabil de contaminare n urma activitilor industriale ce s-au desfurat
aici.
S_Ei - Subzon de activiti economice cu caracter industrial - mari uniti industriale
A. CONDIIONRI PRIMARE
Avnd n vedere starea actual a acestor zone, programe de reabilitare / restructurare apar ca
strict necesare pentru valorificarea importantului potenial de dezvoltare economc i urban neexploatat.
Programele de reabilitare / restructurare pot fi realizate prin colaborarea ntre deintorii unitilor
industriale i administraia public local, elaborndu-se n acest sens masterplanuri i PUZ. Temele tratate
trebuie s vizeze:
reorganizarea activitilor - economic i spaial
(a) restructurarea i eficientizarea nucleelor funcionale supravieuitoare ale fostelor mari uniti
industriale
(b) segmentarea marilor uniti
(c) crearea de oportuniti pentru noi dezvoltri de tip brownfield
(d) reorganizarea / restructurarea i untilizarea unor cldiri i terenuri ca infrastructur specific pentru
microntreprinderi i ntreprinderi mici
(e) dezvoltarea serviciilor complementare / de susinere a activitilor de tip industrial
(f) dezvoltarea serviciilor i a infrastructurii urbane
(g) mbuntirea accesibilitii i mobilitii - trafic auto, trafic lent, transport n comun
(h) dezvoltarea / densificarea reelei stradale de interes local n corelare cu formulele acceptate de
reorganizare a unitilor industriale
(i) organizarea / reabilitarea spaiilor preuzinale / pieelor
(j) reabilitarea spaiului public
Interveniile importante viznd extinderea, restructurarea integral sau parial a cldirilor existente,
adugarea de noi cldiri / corpuri de cldire, conversiile funcionale, introducerea / adugarea de noi tipuri de
activiti - numai din categoria celor admise sau admise cu condiionri, vor fi n mod obligatoriu parte a
programelor de reabilitare / respectare i vor fi reglementate prin PUZ ce vor viza o unitate / un grup de
uniti industriale.
PUZ vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului regulament n ceea ce privete
obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare, echipare i
configurare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului etc.
S_Ei - Subzon de activiti economice cu caracter industrial - mari uniti industriale - se va
aplica regulamentul aferent Ei

104

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII


Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin).
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi etc, conform
programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare, modernizare i extindere a spaiului public se va desfura numai pe baz
de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de
deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a
vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional dedicat activitilor economice de tip industrial:
(a) producie industrial i activiti complementare - administrative, de depozitare, de cercetare, sociale
etc - direct legate de funcia de baz
(b) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial
(c) sedii / puncte de lucru pentru microntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii ce desfoar activiti
complexe bazate pe producia de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare,
comerciale etc
(d) incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial
(e) formare profesional
(f) poli tehnologici, de cercetare etc
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Activiti complementare / de susinere a profilului funcional al zonei - administrative, comerciale,
sociale, educaionale, culturale - cu condiia amplasrii acestora prin PUZ aferent programelor de reabilitare
/ restructurare, pe traseele majore de acces, n zone de servire special instituite etc.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Garaje publice sau private supraterane n cldiri dedicate condiia ca accesul autovehiculelor s se

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

105

realizeze din strzi cu circulaie redus i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul.
3. UTILIZRI INTERZISE
Locuire de orice tip.
Depozitare de deeuri industriale, tehnologice etc nafara spaiilor special amenajate conform
normelor de protecia mediului n vigoare.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaiul public.
Constructii provizorii de orice natur.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare existente.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Condiiile de amplasare, echipare i configurare a cldirilor se vor stabili n cadrul PUZ sau PUD,
dup caz, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Divizarea parcelelor se poate face n cadrul programului de reabilitare / restructurare a unitilor
industriale, pe baz de PUZ, cu condiia ca parcelele rezultate s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
criterii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 50 m
(c) adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
(d) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 3000 mp
(e) s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG sau PUZ de
reabilitare / restructurare prevd realinierea.
In cazul adugrii de noi cldiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune n retragere fa
de aliniament, n front discontinu (deschis). In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ / PUD, dup caz, aceasta putnd fi mai
mare sau cel mult egal cu cea a cldirilor existente, nvecinate, dar nu mai puin de 8 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 6 m.
In cazul existenei unui calcan vecin, aparinnd unei cldiri conforme reglementrilor zonei, noile
construcii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i/sau provizorii

106

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

sau ale cldirilor restructurabile (lipsite de valoare economic sau de alt natur), de pe parcelele vecine.
Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, n cadrul cruia se va analiza frontul stradal aferent unui
ntreg cvartal. Intre vecini se pot ncheia convenii de cuplare pe limita de proprietate.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu nlimea cldirilor,
dar nu mai puin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele acestora se va
asigura o distan minim egal cu dou treimi din nlimea celei mai nalte, dar nu mai puin de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti adecvate de acces la
drumurile publice. Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaie de
rang inferior. Se recomand realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de
circulaie. Este interzis desfiinarea bretelelor speciale de acces existente sau nlocuirea lor cu parcaje.
Se vor prevedea, de regul, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori,
tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu).
n zonele de acces carosabil pe parcel, se va asigura, n afara circulaiiilor publice, spaiul necesar
staionrii i manevrrii autovehiculelor care ateapt intrarea n incint.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru staionarea autovehiculelor se vor organiza de regul parcaje la sol pe terenul unitilor
industriale. Se recomand ca cel puin parcajele dedicate vizitatorilor s fie situate n afara mprejmuirii.
Alternativ, se pot realiza cldiri dedicate, sub / supraterane.
Mijloacele de transport al mrfurilor, vehiculele de orice alt tip dect autoturismele vor staiona
exclusiv n afara spaiului public, n interiorul incintelor.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim la corni nu va depi 21 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m.
Regimul de nlime nu va depi (1-2S)+P+4+R.
Pentru cldirile aflate n poziii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de
nlime mai mari, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

107

12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR


Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Infrastructura de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau n cldiri dedicate,
situate n interiorul incintelor industriale.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaiul
public.
Fiecare unitate va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 50% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,20 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 60%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 1,2

108

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

EL

Zon de depozitare, logistic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Uniti depozitare i logistic, aflate n general n proprietate privat, dispunnd de suprafee
nsemnate de teren, grupate, de regul, n zone monofuncionale specifice.
Incintele unitilor de depozitare / logistic evideniaz n general o structurare intern mediocr,
dezordonat, rezultat al unor dezvoltri n timp nesistematice, zonele de acces / primire fiind disfuncionale
sau inexistente.
Cldirile / halele sunt de facturi diverse, majoritatea construite n a doua jumtate a secolului al XXlea i se afl n stri de conservare i au o valoare de utilizare foarte diferite.
Infrastructura urban e n general degradat.
Terenurile prezint un nivel variabil de contaminare n urma activitilor ce s-au desfurat aici.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Avnd n vedere starea actual a acestor zone, programe de reabilitare / restructurare apar ca
strict necesare pentru valorificarea importantului potenial de dezvoltare economc i urban neexploatat.
Programele de reabilitare / restructurare pot fi realizate prin colaborarea ntre deintorii unitilor de
depozitare / logistic i administraia public local, elaborndu-se n acest sens masterplanuri i PUZ.
Temele tratate trebuie s vizeze:
(a) reorganizarea activitilor - economic i spaial
(b) dezvoltarea serviciilor i a infrastructurii urbane
(c) mbuntirea accesibilitii i mobilitii - trafic auto, feroviar, trafic lent, transport n comun
(d) organizarea / reabilitarea spaiilor preuzinale / pieelor
(e) reabilitarea spaiului public
Interveniile importante viznd extinderea, restructurarea integral sau parial a cldirilor existente,
adugarea de noi cldiri / corpuri de cldire, conversiile funcionale, introducerea / adugarea de noi tipuri de
activiti - numai din categoria celor admise sau admise cu condiionri, vor fi n mod obligatoriu parte a
programelor de reabilitare / respectare i vor fi reglementate prin PUZ ce vor viza o unitate de depozitare /
logistic.
PUZ vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului regulament n ceea ce privete
obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare, echipare i
configurare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului etc.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin).
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi etc, conform
programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare, modernizare i extindere a spaiului public se va desfura numai pe baz
de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

109

deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a


vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional dedicat activitilor de depozitare / logistic:
depozitare de produse finite, materiale, semifabricate, materii prime etc
recepia i expediia mrfurilor
transfer intermodal
operaiuni specifice - prelucrare, asamblare, sortare, ambalare etc
activiti complementare - administrative, de transport (parcuri auto etc), sociale etc - direct legate de
funcia de baz
(f) servicii direct legate de activitatea de baz
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI


Depozitare de materiale, materii prime etc ce prezint riscuri tehnologice sau de mediu, cu condiia
asigurrii tuturor parametrilor tehnici privind amplasarea cldirilor, zonele de siguran etc i a msurilor de
securitate privind manipularea i depozitarea, n conformitate cu normele n vigoare.
Activiti complementare / de susinere a profilului funcional al zonei - administrative, comerciale,
sociale, - cu condiia amplasrii acestora prin PUZ aferent programelor de reabilitare / restructurare, pe
traseele majore de acces, n zone de servire special instituite etc.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Garaje publice sau private supraterane n cldiri dedicate condiia ca accesul autovehiculelor s se
realizeze din strzi cu circulaie redus i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul.
3. UTILIZRI INTERZISE
Locuire de orice tip.
Depozitare de deeuri industriale, tehnologice etc.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaiul public.
Constructii provizorii de orice natur.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare existente.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.

110

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR


Condiiile de amplasare, echipare i configurare a cldirilor se vor stabili n cadrul PUZ sau PUD,
dup caz, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Divizarea parcelelor se poate face n cadrul programului de reabilitare / restructurare a unitilor
industriale, pe baz de PUZ, cu condiia ca parcelele rezultate s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
criterii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 50 m
(c) adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
(d) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 3000 mp
(e) s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG sau PUZ de
reabilitare / restructurare prevd realinierea.
In cazul adugrii de noi cldiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune n retragere fa
de aliniament, n front discontinu (deschis). In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ / PUD, dup caz, aceasta putnd fi mai
mare sau cel mult egal cu cea a cldirilor existente, nvecinate, dar nu mai puin de 8 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 6 m.
In cazul existenei unui calcan vecin, aparinnd unei cldiri conforme reglementrilor zonei, noile
construcii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i/sau provizorii
sau ale cldirilor restructurabile (lipsite de valoare economic sau de alt natur), de pe parcelele vecine.
Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, n cadrul cruia se va analiza frontul stradal aferent unui
ntreg cvartal. Intre vecini se pot ncheia convenii de cuplare pe limita de proprietate.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu nlimea cldirilor,
dar nu mai puin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele acestora se va
asigura o distan minim egal cu dou treimi din nlimea celei mai nalte, dar nu mai puin de 4,5 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti adecvate de acces la
drumurile publice. Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaie de
rang inferior. Se recomand realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de
circulaie. Este interzis desfiinarea bretelelor speciale de acces existente sau nlocuirea lor cu parcaje.
Se vor prevedea, de regul, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori,
tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu).
n zonele de acces carosabil pe parcel, se va asigura, n afara circulaiiilor publice, spaiul necesar

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

111

staionrii i manevrrii autovehiculelor care ateapt intrarea n incint.


Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru staionarea autovehiculelor se vor organiza de regul parcaje la sol pe terenul unitilor
industriale. Se recomand ca cel puin parcajele dedicate vizitatorilor s fie situate n afara mprejmuirii.
Alternativ, se pot realiza cldiri dedicate, sub / supraterane.
Mijloacele de transport al mrfurilor, vehiculele de orice alt tip dect autoturismele vor staiona
exclusiv n afara spaiului public, n interiorul incintelor.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim la corni nu va depi 21 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m.
Pentru cldirile aflate n poziii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de
nlime mai mari, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Infrastructura de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau n cldiri dedicate,
situate n interiorul incintelor industriale.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaiul
public.
Fiecare unitate va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 50% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.

112

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,20 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 60%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 1,2

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

113

Em

Zon de mic producie, servicii de tip industrial i


cvasi-industrial, comer en gros

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon n general eterogen, compus din uniti economice diverse ca mrime, profil, calitate a
structurrii interne.
In prezent o parte din spaii sunt nchiriate micilor ntreprinderi pentru activiti de producie i servicii
de tip industrial sau cvasiindustrial, de depozitare etc, desfurate n general n condiii improvizate, precare,
neadecvate. Unele spaii sunt complet neutilizate.
O parte a acestor uniti economice evideniaz o structurare intern mediocr, dezordonat,
rezultat al unor dezvoltri n timp nesistematice, zonele de acces / primire fiind de multe ori neorganizate sau
inexistente, inducnd disfuncii n spaiul public.
Cldirile / halele industriale sunt de facturi diverse, majoritatea construite n a doua jumtate a
secolului al XX-lea i se afl n stri de conservare i au o valoare de utilizare foarte diferite.
Infrastructura urban e n general mediocr.
Terenurile prezint un nivel variabil de contaminare n urma activitilor industriale ce s-au desfurat
aici.
S_Em - Subzon de mic producie, servicii de tip industrial i cvasi-industrial, comer "en
gros" - uniti industriale
A. CONDIIONRI PRIMARE
Avnd n vedere starea actual a acestor zone, programe de reabilitare / restructurare apar ca
strict necesare pentru valorificarea importantului potenial de dezvoltare economc i urban neexploatat.
Programele de reabilitare / restructurare pot fi realizate prin colaborarea ntre deintorii unitilor
economice i administraia public local, elaborndu-se n acest sens masterplanuri i PUZ. Temele tratate
trebuie s vizeze:
reorganizarea activitilor - economic i spaial
(a) restructurarea, reabilitarea, conversia, segmentarea unitilor
(b) crearea de oportuniti pentru noi dezvoltri de tip brownfield
(c) reorganizarea / restructurarea i utilizarea unor cldiri i terenuri ca infrastructur specific pentru
microntreprinderi i ntreprinderi mici
(d) dezvoltarea serviciilor complementare / de susinere a activitilor de baz
(e) dezvoltarea serviciilor i a infrastructurii urbane
(f) mbuntirea accesibilitii i mobilitii - trafic auto, trafic lent, transport n comun
(g) dezvoltarea / densificarea reelei stradale de interes local n corelare cu formulele acceptate de
reorganizare a unitilor industriale
(h) organizarea / reabilitarea spaiilor publice
Interveniile importante viznd extinderea, restructurarea integral sau parial a cldirilor existente,
adugarea de noi cldiri / corpuri de cldire, conversiile funcionale, introducerea / adugarea de noi tipuri de
activiti - numai din categoria celor admise sau admise cu condiionri, vor fi n mod obligatoriu parte a
programelor de reabilitare / respectare i vor fi reglementate prin PUZ ce vor viza o unitate / un grup de
uniti economice.
PUZ vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului regulament n ceea ce privete
obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare, echipare i
configurare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului etc.
S_Em - Subzon de mic producie, servicii de tip industrial i cvasi-industrial, comer "en
gros" - uniti industriale - se va aplica regulamentul aferent Em
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i

114

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin).
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi etc, conform
programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare, modernizare i extindere a spaiului public se va desfura numai pe baz
de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de
deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a
vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional dedicat activitilor de mic producie, serviciilor de tip industrial i
cvasiindustrial, comerului engros, cu materiale de construcie etc:
(a) mic producie i activiti complementare - administrative, de depozitare, de transport, sociale etc direct legate de funcia de baz
(b) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial
(c) comer engros de dimensiune mic i medie
(d) sedii / puncte de lucru pentru microntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii ce desfoar activiti
complexe bazate pe producia de tip industrial sau cvasiindustrial - comerciale, administrative, de
depozitare etc
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Activiti complementare / de susinere a profilului funcional al zonei - administrative, comerciale,
sociale, educaionale, culturale - cu condiia amplasrii acestora prin PUZ aferent unui program de reabilitare
/ restructurare.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Garaje publice sau private supraterane n cldiri dedicate cu condiia ca accesul autovehiculelor s
se realizeze din strzi cu circulaie redus i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

115

3. UTILIZRI INTERZISE
Locuire de orice tip.
Depozitare de deeuri industriale, tehnologice etc nafara spaiilor special amenajate conform
normelor de protecia mediului n vigoare.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaiul public.
Constructii provizorii de orice natur.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Condiiile de amplasare, echipare i configurare a cldirilor se vor stabili n cadrul PUZ sau PUD,
dup caz, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Divizarea parcelelor se poate face n cadrul programului de reabilitare / restructurare a unitilor
industriale, pe baz de PUZ, cu condiia ca parcelele rezultate s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
criterii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 30 m
(c) adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
(d) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 1500 mp
(e) s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG sau PUZ de
reabilitare / restructurare prevd realinierea.
In cazul adugrii de noi cldiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune n retragere fa
de aliniament, n front discontinu (deschis). In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ / PUD, dup caz, aceasta putnd fi mai
mare sau cel mult egal cu cea a cldirilor existente, nvecinate, dar nu mai puin de 8 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 3 m.
In cazul existenei unui calcan vecin, aparinnd unei cldiri conforme reglementrilor zonei, noile
construcii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i/sau provizorii
sau ale cldirilor restructurabile (lipsite de valoare economic sau de alt natur), de pe parcelele vecine.

116

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, n cadrul cruia se va analiza frontul stradal aferent unui
ntreg cvartal. Intre vecini se pot ncheia convenii de cuplare pe limita de proprietate.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu nlimea cldirilor,
dar nu mai puin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele acestora se va
asigura o distan minim egal cu dou treimi din nlimea celei mai nalte, dar nu mai puin de 4,5 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti adecvate de acces la
drumurile publice. Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaie de
rang inferior.
Se vor prevedea, de regul, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori,
tehnologice.
n zonele de acces carosabil pe parcel, se va asigura, n afara circulaiiilor publice, spaiul necesar
staionrii i manevrrii autovehiculelor care ateapt intrarea n incint.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru staionarea autovehiculelor se vor organiza de regul parcaje la sol pe terenul unitilor
industriale. Se recomand ca cel puin parcajele dedicate vizitatorilor s fie situate n afara mprejmuirii.
Alternativ, se pot realiza cldiri dedicate parcrii, sub / supraterane.
Mijloacele de transport al mrfurilor, vehiculele de orice alt tip dect autoturismele vor staiona
exclusiv n afara spaiului public, n interiorul incintelor.
Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcaie fa de UTR cu destinaia de locuire
de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage fa de aceasta cu minimum 5 m.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim la corni nu va depi 21 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m.
Regimul de nlime nu va depi (1-2S)+P+4+R.
Pentru cldirile aflate n poziii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de
nlime mai mari, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

117

12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR


Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Infrastructura de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau n cldiri dedicate,
situate n interiorul incintelor / parcelelor.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaiul
public.
Fiecare unitate va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 50% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,20 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 1,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.

118

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Ec

Zon de activiti economice de tip comercial - en detail


- desfurate n uniti de mari dimensiuni - big box, mall,
showroom

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona e dedicat activitilor comerciale de tip supermarket, hypermarket, mall etc, de mari
dimensiuni, cu caracter generalist sau specializate pe anumite profile, cu adresabilitate zonal sau la nivelul
ntregului ora, organizate n general n cldiri dedicate, unele de tip "big box".
A. CONDIIONRI PRIMARE
Interveniile importante viznd extinderea, restructurarea integral sau parial a cldirilor existente,
adugarea de noi cldiri / corpuri de cldire, conversiile funcionale, introducerea / adugarea de noi tipuri de
activiti - numai din categoria celor admise sau admise cu condiionri - vor fi n mod obligatoriu
reglementate prin PUZ i PUD ce vor viza, dup caz, o unitate / un grup de uniti comerciale.
PUZ i PUD vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului regulament n ceea ce
privete obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare, echipare i
configurare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului etc.
Publicitatea comercial de orice tip va fi n concordan cu reglementarea specific emis de
Consiliul Local.
Se accept publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin).
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi etc, conform
programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare, modernizare i extindere a spaiului public se va desfura numai pe baz
de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de
deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a
vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

119

SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL


Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
Structur funcional dedicat activitilor economice de tip comercial, de mari dimensiuni.
1. UTILIZRI ADMISE
(a) comer de tip supermarket, hypermarket etc, cu produse alimentare i nealimentare, generalist sau
specializat pe diverse profile, servicii conexe, organizate n cldiri de tip "big box" cu ADC mai mare
de 1000 mp.
(b) comer i servicii organizate n sistem "mall".
(c) reprezentane comerciale ce includ prezentarea (showroom), desfacerea "en detail" a bunurilor de
folosin ndelungat i furnizarea serviciilor aferente (ntreinere, revizie, service, garanii etc).
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Activiti complementare / de susinere a profilului funcional al zonei - administrative, comerciale, de
cazare turistic, de loisir etc - cu condiia amplasrii acestora n zone de servire special instituite n acest
scop, prin PUZ.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
3. UTILIZRI INTERZISE
Locuire de orice tip.
Depozitare, n afara celei aferente activitii comerciale.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii.
Constructii provizorii de orice natur.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaiul public.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Condiiile de amplasare, echipare i configurare a cldirilor se vor stabili n cadrul PUZ sau PUD,
dup caz, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Divizarea parcelelor se poate face cu condiia ca parcelele rezultate s ndeplineasc cumulativ
urmtoarele criterii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 50 m
(c) adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
(d) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 3000 mp
(e) s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,

120

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.


5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede
realinierea.
In cazul adugrii de noi cldiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune n retragere fa
de aliniament, n front discontinu (deschis). In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUZ / PUD, dup caz, aceasta putnd fi mai
mare sau cel mult egal cu cea a cldirilor existente, nvecinate, dar nu mai puin de 10 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 6 m.
In cazul existenei unui calcan vecin, aparinnd unei cldiri conforme reglementrilor zonei, noile
construcii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i / sau
provizorii sau ale cldirilor restructurabile (lipsite de valoare economic sau de alt natur), de pe parcelele
vecine. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, n cadrul cruia se va analiza frontul stradal
aferent unui ntreg cvartal. Intre vecini se pot ncheia convenii de cuplare pe limita de proprietate.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau egal cu nlimea cldirilor,
dar nu mai puin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele acestora se va
asigura o distan minim egal cu dou treimi din nlimea celei mai nalte, dar nu mai puin de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti adecvate de acces la
drumurile publice. Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaie de
rang inferior. Se recomand realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de
circulaie. Este interzis desfiinarea bretelelor speciale de acces existente sau nlocuirea lor cu parcaje.
Se vor prevedea, de regul, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori,
tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu).
n zonele de acces carosabil pe parcel, se va asigura, n afara circulaiiilor publice, spaiul necesar
staionrii i manevrrii autovehiculelor care ateapt intrarea n incint.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul Regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru staionarea autovehiculelor se vor organiza de regul parcaje la sol pe terenul unitilor
comerciale. Alternativ, acestea se pot realiza cldiri dedicate, sub / supraterane, sau integrat, n cldirile
comerciale.
Mijloacele de transport al mrfurilor, vehiculele de orice alt tip dect autoturismele vor staiona
exclusiv n afara spaiului public, n interiorul incintelor, n spaii expres dedicate acestora.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim la corni nu va depi 21 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

121

Pentru cldirile aflate n poziii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de
nlime mai mari, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Infrastructura de branament i contorizare va fi integrat n mprejmuiri sau n cldiri dedicate,
situate n interiorul incintelor.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaiul
public.
Fiecare unitate va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,20 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 60%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 1,2

122

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Et

Zon de activiti economice cu caracter teriar

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon dedicat activitilor economice de tip teriar, grupate n ansambluri semnificative, dispunnd
de cldiri dedicate. Predominant e organizarea urbanistic de tip deschis, cu imobile situate n retragere
fa de aliniament, cu regim mediu de nlime.
Subzone:
S_Et Subzon de activiti economice cu caracter teriar situate n zone cu caracter
rezidenial
Cldiri / ansambluri semnificative dedicate exclusiv activitilor economice de tip teriar inserate n
zone cu caracter preponderent sau exclusiv rezidenial de toate tipurile, cu adresabilitate la nivel zonal sau
municipal.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Interveniile viznd extinderea, restructurarea integral sau parial a cldirilor existente, adugarea
de noi cldiri / corpuri de cldire, conversiile funcionale, introducerea / adugarea de noi tipuri de activiti numai din categoria celor admise sau admise cu condiionri, vor fi n mod obligatoriu reglementate prin
PUD. Acestea vor viza ntreaga parcel / un grup de parcele n neles urban.
PUD vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului regulament n ceea ce privete
obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare, echipare i
configurare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului etc.
In interiorul UTR Lc_A, prin intermediul documentaiilor de urbanism aferente procesului de
regenerare urban, vor putea fi introduse subzone de tip S_Et, iar reglementarea celor existente va putea fi
detaliat.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin).
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi etc, conform
programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

123

ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Structur funcional dedicat exclusiv activitilor economice de tip teriar:


administrative birouri, sedii de companii etc
financiar-bancare
comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentaie public
servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere
cazare turistic
cercetare tiinific
culturale
Parterele orientate spre spaiile publice vor avea de regul funciuni de interes pentru public.

2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI


Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Garaje publice sau private sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau s
fie dispuse n spatele unui tract dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze din strzi cu circulaie redus i s fie organizat astfel nct
s nu perturbe traficul.
Activiti de mic producie, cu urmtoarele condiii:
(a) s fie parte a unei activiti de tip comercial producia s fie desfcut preponderent n aceast
locaie
(b) spaiile de producie s nu fie dispuse spre spaiile publice
(c) nivelul de poluare s se ncadreze n limitele admise pentru aceast zon
3. UTILIZRI INTERZISE
Locuire de orice tip.
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii amplasate n interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.
Constructii provizorii de orice natur.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare existente.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.

124

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR


S_Et

Avnd n vedere diversitatea i specificitatea diferitelor cldiri / ansambluri, n general elemente


excepionale n esutul urban, condiiile de amplasare, echipare i configurare ale acestora se vor stabili n
cadrul unor PUD sau PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv structura parcelar existent.
S_Et

Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:


s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 15 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 450 mp
s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
Se recomand comasarea parcelelor din interiorul subzonei, cu condiia ca toate parcelele rezultate
s respecte cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie de mai mic sau egal cu 50 m
(c) s aib form regulat
E, n principiu, admisibil comasarea cu parcele nvecinate pentru extinderea activitilor existente,
caz n care acestea vor fi incluse n prezentul UTR / subzon. In acest caz se va elabora un PUZ.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede
realinierea sau n care la limita ntre dou parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie
prin retragerea aliniamentului parcelei mai avansate pn la nivelul colurilor parcelelor adiacente,
realizndu-se astfel o realiniere local.
In cazul adugrii de noi cldiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune n retragere fa
de aliniament, n front discontinu (deschis). In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUD, aceasta putnd fi mai mare sau cel mult
egal cu cea a cldirilor existente.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu 4,5 m.
In cazul existenei unui calcan vecin, aparinnd unei cldiri conforme reglementrilor zonei, noile
construcii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate n considerare calcanele construciilor anexe i / sau
provizorii sau ale cldirilor restructurabile (lipsite de valoare economic sau de alt natur), de pe parcelele
vecine. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, n cadrul cruia se va analiza frontul stradal
aferent unui ntreg cvartal. Intre vecini se pot ncheia convenii de cuplare pe limita de proprietate, pe o
singur latur a fiecrei parcele.
In cazul parcelelor cu adncimea mai mare de 20 m, cldirile se vor dispune numai n interiorul fiei
de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) avnd adncimea egal cu 65% din cea a parcelei.
In cazul parcelelor cu adncimea mai mic de 20 m, retragerea fa de limita posterioar de
proprietate va fi mai mare sau egal cu nlimea cldirilor, dar nu mai puin de 6 m.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

125

7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL


In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele acestora se va
asigura o distan minim egal cu dou treimi din nlimea celei mai nalte, dar nu mai puin de 6 m (sunt
admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii la orice nivel a relaiei
menionate).
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcel va
dispune de un singur acces carosabil, cu limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Staionarea autovehiculelor se va realiza de regul n garaje colective subterane.
Se admite staionarea / parcarea autovehiculelor n incintele cldirilor, cu condiia asigurrii distanei
de minimum 5 m de la cel mai apropiat parcaj la limitele laterale i posterioare de proprietate, n cazul n
care vecintile au funciune rezidenial i de minimum 3 m n cazul n care acestea au alte funciuni.
Pentru vizitatori pot fi amenajate locuri de parcare n zona de retragere fa de aliniament, cu condiia
asigurrii distanei de minimum 3 m de la platformele de parcare la limitele laterale de proprietate, la
aliniament i cldiri. Suprafeele reglementate ca spaii verzi la punctul 13. Spaii libere i spaii plantate
nu pot fi diminuate pentru amenajarea de spaii de parcare.
Alternativ, se poate asigura staionarea autovehiculelor n cldiri dedicate, situate la o distan de
maximum 150 m de imobil, dac pentru locurile necesare exist un drept real de folosin, garantat prin
deinerea n proprietate sau prin concesiune.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Et

Inlimea maxim la corni nu va depi 21 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m,


respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere fa de planul faadei de
minimum 1,80 m.
Pentru cldirile aflate n poziii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de
nlime mai mari, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
Se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat.
S_Et

Inlimea maxim a cldirilor ce dispun de parcele cu suprafaa mai mic de 1000 mp i / sau front la
strad mai mic de 30 m va fi cea reglementat pentru UTR din care subzona face parte.
Inlimea maxim a cldirilor ce dispun de parcele cu suprafaa mai mare de 1000 mp i front la
strad mai mare de 30 m va fi cea reglementat pentru UTR din care subzona face parte, plus dou nivele,
din care unul retras, fr ns a depi nlimea maxim reglementat pentru UTR Et.
Se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i

126

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Faadele spre spaiile publice vor fi plane i se vor situa n retragere fa de aliniament. Se admite
realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu
condiia ca acestea s nu fie dispuse la ultimul nivel de sub corni i s ocupe, cumulat, maximum o treime
din lungimea frontului cldirii.
Cldirile se vor acoperi cu terase sau arpante, funcie de nevoile de armonizare cu cadrul construit
adiacent. In cazul acoperirii cu arpante, acestea vor avea forme simple, n dou sau patru ape, cu pante
o
o
egale i constante cu nclinaia cuprins ntre 35 i 60 , funcie de contextul local. Nu se admit lucarne,
acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperi.
Corniele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional, dar i cu
specificul zonei.
Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei tencuieli lise, zidrii din crmid aparent pentru faade, placaje din piatr pentru
faade, socluri i alte elemente arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, nchise la toate elementele construciei.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum minimum
20% din suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 30% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,20 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent
sau opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

127

SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI


15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Et, S_Et
Pentru parcelele comune:
POT maxim = 40%
Pentru parcelele de col:
POT maxim = 50%
Pentru parcele ce includ cldiri cu garaje / parcaje colective cu acces public:
POT maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul POT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul POT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Et
Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 2,2
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,8
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 3,0
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
S_Et

Pentru parcele cu suprafaa mai mic de 1000 mp i / sau front la strad mai mic de 30 m situate n
interiorul unor UTR destinate locuirii de tip individual
CUT maxim = 1,2
Pentru parcele cu suprafaa mai mare de 1000 mp i / sau front la strad mai mare de 30 m situate
n interiorul unor UTR destinate locuirii de tip individual
CUT maxim = 1,8
Pentru parcele situate n interiorul unor UTR de orice alt tip
CUT maxim = 2,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.

128

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

G_p

Gospodrire comunal Pia agroalimentar, pia de vechituri, obor

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zone dedicate acestui tip de come, ce se identific n structura urban prin organizarea specific.
Calitatea organizrii e inegal, n general remarcndu-se disfuncionaliti n ceea ce privete
accesibilitatea, spaiile pentru parcare, fluxul mrfurilor.
S_G_p - Subzon de gospodrire comunal - Pia agroalimentar, pia de vechituri, obor
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru intervenii ce vizeaz restructurarea funcional i / sau completarea spaial a acestor
ansambluri se vor elabora PUD.
Teritoriul de studiu al PUD este ansamblul n integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizat n prealabil de ctre CTATU i va trata teme
precum accesibilitatea, parcarea vehiculelor de toate tipurile, fluxurile funcionale etc.
S_G_p - Subzon de gospodrire comunal - Pia agroalimentar, pia de vechituri, obor se va aplica regulamentul aferent G_p.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pieele publice vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou
laturi.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

129

1. UTILIZRI ADMISE
Comer specific, n conformitate cu regulamentul de funcionare al pieelor, trgurilor i oboarelor,
aprobat de Consiliul Local.
Se conserv de regul actualele utilizri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, n
conformitate cu necesitile actuale.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Activiti complementare, cu condiia s fie direct legate de funciunea de baz: administraie,
alimentaie public, servicii, depozitare etc.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
3. UTILIZRI INTERZISE
Constructii provizorii de orice natur.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare existente.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Avnd n vedere diversitatea i specificitatea diferitelor situaii, condiiile concrete de amplasare,
echipare i configurare ale acestora se vor stabili n cadrul unor PUD, cu respectarea prevederilor
prezentului Regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Este n principiu admisibil comasarea cu parcele nvecinate pentru extinderea activitilor existente,
dezvoltarea capacitii de parcare, mbuntirea accesibilitii etc, situaie n care acestea vor fi incluse n
prezentul UTR. In acest caz se va elabora un PUZ.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Se va stabili prin PUD, n funcie de contextul urban. In cazul dispunerii cldirilor n regim deschis, se
recomand ca retragerea fa de aliniament s fie de minimum 8 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de retrageri n dreptul celor
de pe parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu
vor fi luate n considerare corpurile de cldire parazitare / provizorii existente.
In cazul existenei unui calcan vecin, cldirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depi
lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai n scopul acoperirii unui calcan existent.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la latura opus celei ce include un calcan existent cu o distan
minim egal cu jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 4,5 m.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale n situaiile n care pe acestea nu
exist calcane, cu o distan minim egal cu jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 4,5 m.
Cldirile se vor retrage de la limita posterioar a parcelei cu o distan minim egal cu jumtate din
nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 6 m.

130

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL


Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu jumtate din nlimea
cldirii mai nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor stabili prin PUD. In cazul n care pe parcele nvecinate e prezent funciunea de locuire de
orice tip sau o alt fuciune ce necesit un grad ridicat de protecie fa de factori poluani - educaie,
sntate etc - circulaiile se vor retrage de la limita acestora cu minimum 1,5 m i se va realiza o perdea
verde de protecie.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
Modalitatea de staionare a autovehiculelor - clienilor, personalului, de transport - se va reglementa
prin PUD.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim la corni nu va depi 10 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 12 m.
Regimul de nlime nu va depi (1-2S)+P+1+R.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare imobil va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din suprafaa total i vor cuprinde
exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n
categoria spaiilor libere. Se vor amenaja n mod obligatoriu ca spaii verzi fiile de teren adiacente
parcelelor vecie n cazul n care acestea au rol de protecie.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

131

14. MPREJMUIRI
De regul spre spaiul public nu se vor dispune mprejmuiri.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 1,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.

132

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

G_c

Gospodrire comunal Cimitire, capele, cldiri administrative i anexe ale cimitirelor

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Cimitire existente, active.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Funcionarea cimitirelor e reglementat prin cadrul legal existent, ca i prin regulamentele interne.
In plus, pentru buna funcionare a acestora, se instituie urmtoarele reglementri:
(a) se interzice densificarea cimitirelor prin ocuparea aleilor, distrugerea / eliminarea vegetaiei,
eliminarea spaiilor verzi, ocuparea spaiului dintre morminte.
(b) pentru extinderea cimitirelor existente pe suprafee de teren nvecinate se vor ntocmi PUZ i planuri
generale de organizare i parcelare, prin care se vor asigura n mod obligatoriu i zonele de
protecie sanitar spre noile vecinti, n conformitate cu normele n vigoare.
(c) pentru autorizarea unor construcii noi / extinderea celor existente se vor elabora n prealabil PUD.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectrului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public aferent acceselor principale (piaete) se va
desfura numai pe baz de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n
concordan cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate
acestora, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a
vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu protejat.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

lucrri funerare sub i supraterane


spaii pentru ceremonii funerare capele, platforme n aer liber
crematorii
spaii tehnice aferente funciunii de baz
cldiri / pavilioane administrative i de serviciu / ntreinere, anexe sanitare

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

133

(f) circulaii alei carosabile, semicarosabile i pietonale


Se conserv de regul actuala configuraie i actualele utilizri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau
modernizate, n conformitate cu necesitile actuale.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Nu e cazul
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelarea intern se consev. Pentru zone de extindere parcelarea se va conforma normelor n
vigoare, asigurndu-se o densitate brut de 7,5 10 mp/loc.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Se va stabili, dup caz, prin PUD sau PUZ.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage de la limitele laterale / posterioar a parcelei cu o distan minim egal cu
jumtate din nlimea cldirii, dar cu nu mai puin dect 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri nvecinate va fi egal cu jumtate din nlimea cldirii mai nalte,
msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 3 m.
n cazul n care ncperi principale sunt orientate spre spaiul dintre cele dou cldiri, distana
minim va fi de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se conserv accesele existente.
Noi accese se pot stabili, dup caz, prin PUD sau PUZ. Orice nou acces la drumurile publice se va
realiza pe baza unui proiect realizat conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Cile de circulaie utilitar, aleile principale i platformele existente vor fi asfaltate sau dalate. Pentru
aleile secundare se vor folosi de preferin structuri din agregate compactate.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Accesul i staionarea oricror autovehicule n incinta cimitirelor e interzis, cu excepia celor de
ntreinere i exploatare. Parcarea autovehiculelor se va face n afara drumurilor publice n parcri special
amenajate.
Necesarul de parcaje:
1 loc la 10 persoane participante la ceremonie 2 x 20 locuri de parcare pentru un loc de ceremonie
+ 5 locuri de parcare pentru personal.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Pentru cldiri noi nlimea maxim la corni nu va depi 8 m i respectiv (D)+P+1. Se admit

134

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni reglementat.


11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Cldiri / corpuri noi
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda la reelele edilitare publice.
In incint se vor prevedea puncte de alimentare cu ap din reeaua public.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
In zona de ntreinere se va organiza un spaiu destinat colectrii deeurilor, accesibil din spaiul
public i unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Teritoriul cimitirelor e structurat ca spaiu verde.
Pe ansamblul teritoriului cimitirelor, spaiul verde cu vegetaia aferent (joas, medie i nalt) se va
conserva ca pondere i configuraie. Se interzice densificarea cimitirelor prin diminuarea spaiilor verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor, caz n care acetia se vor nlocui cu alii, de regul din
acceai specie.
In zonele de extindere, perimetral se va organiza o fie verde plantat cu vegetaie joas, medie i
nalt cu limea minim de 3 m, care nu poate fi utilizat pentur nmormntri.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile orientate spre spaiul public i spre parcelele vecine vor fi de tip opac, cu nlimea de
2,20 m.

Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi adecvat funciunii.

SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI


15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 2%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreul teritoriu al cimitirului.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0,04
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreul teritoriu al cimitirului.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

135

G_d

Gospodrire comunal - Ramp de depozitare a deeurilor

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon dedicat depozitrii deeurilor urbane, depit din punctul de vedere al normelor de mediu
actuale, cu un grad ridicat de poluare a solului, aerului i apelor sub / supraterane.
Activitatea de depozitare a deeurilor urmeaz s nceteze odat cu realizarea pe alt amplasament
a unui sistem adecvat de prelucrare i stocare a acestora.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Activitatea de depozitare a deeurilor va fi sistat n cel mai scurt timp posibil. Procedurile de
nchidere a activitii vor include n mod obligatoriu un proces complex de reconstrucie ecologic a
teritoriului afectat, n conformitate cu normele n vigoare privind protecia mediului.
Zona de protecie sanitar de 1000 m n jurul incintei rampei de depozitare poate fi restrns /
eliminat numai dup finalizarea lucrrilor de reconstrucie ecologic i reducerea n limitele normate a
emisiilor poluante, pe baza unui studiu de impact asupra mediului elaborat n conformitate cu dispoziiile
legale n vigoare.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Nu e cazul
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
1. UTILIZRI ADMISE
Plantaii, rezultat al implementrii unui program de reconstrucie ecologic a zonei.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Actuala utilizare se va conserva pe o perioad limitat de timp, pn la realizarea Centrului de
Management Integrat al Deeurilor.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n afara spaiului
public.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Nu e cazul
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul

136

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


Nu e cazul
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Nu e cazul
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Nu e cazul
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor stabili prin documentaii de urbanism ce vor fundamenta programul de nchidere a depozitului
i de reconstrucie ecologic a zonei.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Nu e cazul
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Nu e cazul
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Nu e cazul
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Echiparea edilitar va fi reglementat prin documentaiile de urbanism ce vor fundamenta programul
de nchidere a depozitului i de reconstrucie ecologic a zonei.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Spaiile verzi vor fi reglementate prin documentaiile de urbanism ce vor fundamenta programul de
nchidere a depozitului i de reconstrucie ecologic a zonei.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile vor fi reglementate prin documentaiile de urbanism ce vor fundamenta programul de
nchidere a depozitului i de reconstrucie ecologic a zonei.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 0%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 0

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

137

G_t

Gospodrire comunal Depouri pentru transportul urban, salubritate

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon de gospodrire comunal dedicat depourilor pentru vehiculele de transport n comun tramvaie, autobuze, troleibize - i celor de salubritate.
O parte a acestor depouri evideniaz o structurare intern mediocr, dezordonat, rezultat al unor
dezvoltri n timp nesistematice. Zonele de acces sunt adesea incorect organizate, inducnd disfuncii n
spaiul public.
Cldirile / halele, construite n a doua jumtate a secolului al XX-lea, sunt de facturi diverse, se afl
n stri de conservare i au o valoare de utilizare foarte diferite.
Terenurile prezint un nivel variabil de contaminare datorit activitilor ce se desfoar aici.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Avnd n vedere starea actual a acestor zone, programe de reabilitare / restructurare apar ca
necesare.
Temele tratate trebuie s vizeze:
(a) optimizarea acceselor
(b) reorganizarea incintelor
(c) restructurarea, reabilitarea cldirilor
(d) ameliorarea condiiilor de mediu
(e) protecia vecintilor
(f) organizarea / reabilitarea spaiilor publice adiacente
Interveniile importante viznd extinderea, restructurarea integral sau parial a cldirilor existente,
adugarea de noi cldiri / corpuri de cldire, vor fi n mod obligatoriu parte a programelor de reabilitare /
respectare i vor fi reglementate prin PUD.
PUD vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului regulament n ceea ce privete
obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare, echipare i
configurare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului etc.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare, modernizare i extindere a spaiului public se va desfura numai pe baz
de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de
deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a
vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.

138

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Activiti de garare, ntreinere, revizie, reparaii a mijloacelor de transport
Activiti conexe - administrative, sociale etc
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
3. UTILIZRI INTERZISE
Depozitare de deeuri tehnologice etc nafara spaiilor special amenajate conform normelor de
protecia mediului n vigoare.
Garaje n cldiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaiul public.
Constructii provizorii de orice natur.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare existente.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Condiiile de amplasare, echipare i configurare a cldirilor se vor stabili n cadrul PUD, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Se accept extinderea incintelor prin nglobarea unor parcele nvecinate, caz n care, prin PUZ,
acestea vor fi transferate n prezentul UTR.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede
realinierea.
In cazul adugrii de noi cldiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune n retragere fa
de aliniament, n front discontinu (deschis). In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUD, aceasta putnd fi mai mare sau cel mult
egal cu cea a cldirilor existente, nvecinate, dar nu mai puin de 6 m.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

139

6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 4,5 m.
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limita posterioar a parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 4,5 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou sau mai multe corpuri de cldire, ntre faadele
acestora se va asigura o distan minim egal cu dou treimi din nlimea celei mai nalte, dar nu mai puin
de 4,5 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaie de rang inferior.
Se vor prevedea, de regul, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal i tehnologice.
n zonele de acces carosabil pe parcel / n incint, se va asigura, n afara circulaiiilor publice,
spaiul necesar staionrii i manevrrii autovehiculelor care ateapt intrarea.
In cazul n care pe parcele nvecinate e prezent funciunea de locuire de orice tip, sau o alt
fuciune ce necesit un grad ridicat de protecie fa de factori poluani - educaie, sntate etc - se va evita
amplasarea circulaiilor interne adiacent limitelor de proprietate. Cnd acest lucru nu este posibil, circulaiile
se vor retrage de la limita parcelelor nvecinate cu minimum 3 m i se va realiza o perdea verde de protecie.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
Pentru staionarea autovehiculelor personalului se vor organiza de regul parcaje la sol pe terenul
unitilor de gospodrire comunal. Se recomand ca cel puin parcajele dedicate vizitatorilor s fie situate
n afara mprejmuirii. Alternativ, se pot realiza spaii subterane dedicate parcrii.
Mijloacele de transport al mrfurilor, vehiculele de orice alt tip dect autoturismele vor staiona
exclusiv n afara spaiului public, n interiorul incintelor.
Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcaie fa de UTR cu destinaia de locuire
de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage fa de acestea cu minimum 5 m.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim la corni nu va depi 21 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m.
Regimul de nlime nu va depi (1-2S)+P+4+R.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.

140

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR


Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Infrastructura de branament i contorizare va fi integrat n mprejmuiri sau n cldiri dedicate,
situate n interiorul incintelor / parcelelor.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaiul
public.
Fiecare unitate va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele / incinte, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum
20% din suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 50% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,20 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 1,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

141

ED

Gospodrire comunal
Zon aferent infrastructurii edilitare

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona include elementele nodale ale infrastructurii edilitare - staii de transformare, teritoriul captrii
de ap, staii de pompare i rezervoare ale sistemului de alimentare cu ap, teritoriul staiei de epurare, staii
de reglare gaz etc.
S_ED - Subzon aferent infrastructurii edilitare situat n zone cu alt caracter.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru intervenii importante viznd reorganizarea, retehnologizarea, adugarea de noi cldiri /
corpuri de cldire sau instalaii tehnologice se vor elabora n prealabil PUD. Pentru extinderea acestor zone
n teritoriile nvecinate se vor elabora PUZ.
PUD / PUZ vor include i detalia n mod obligatoriu prevederile prezentului Regulament n ceea ce
privete obiectivele i servituile de utilitate public, utilizarea funcional, condiiile de amplasare, echipare i
configurare a cldirilor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenului etc, ca i reglementrile /
normele privind protecia fa de riscurile tehnologice sau protecia sanitar.
S_ED - Subzon aferent infrastructurii edilitare situat n zone cu alt caracter - se va aplica
regulamentul aferent ED.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare, modernizare i extindere a spaiului public se va desfura numai pe baz
de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de
deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a
vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor
cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament, locuri de staionare n lung, trotuare de minimum
3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.

142

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

1. UTILIZRI ADMISE
Activiti tehnologice specifice profilului fiecrei zone
Activiti conexe - administrative, sociale etc
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Dezvoltarea activitilor de baz prin adugarea de noi corpuri de cldire, echipamente sau instalaii
tehnologice cu condiia ca aceasta s nu implice restricionarea folosirii terenurilor nvecinate prin extinderea
zonelor de protecie fa de riscuri tehnologice sau sanitar.
Activiti complementare, cu condiia ca acestea s fie direct asociate activitii de baz.
3. UTILIZRI INTERZISE
Depozitare de deeuri tehnologice etc nafara spaiilor special amenajate conform normelor de
protecia mediului n vigoare.
Garaje n cldiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaiul public.
Constructii provizorii de orice natur.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare existente.
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Condiiile de amplasare, echipare i configurare a cldirilor se vor stabili n cadrul PUD, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
Se accept extinderea incintelor prin nglobarea unor parcele nvecinate, caz n care, prin PUZ,
acestea vor fi transferate n prezentul UTR.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede
realinierea.
In cazul adugrii de noi cldiri, echipamente tehnologice etc, al extinderii celor existente, acestea
se vor dispune n retragere fa de aliniament. In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUD, aceasta putnd fi mai mare sau cel mult
egal cu cea a cldirilor / echipamentelor tehnologice existente, nvecinate, dar nu mai puin de 6 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 4,5 m.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau cel mult egal cu jumtate
din nlimea cldirilor, dar nu mai puin de 6 m.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

143

7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL


In cazul coexistenei pe aceeai parcel/ n aceeai incint a dou sau mai multe corpuri de cldire,
ntre faadele acestora se va asigura o distan minim egal cu dou treimi din nlimea celei mai nalte,
dar nu mai puin de 4,5 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaie de rang inferior.
n zonele de acces carosabil pe parcel / n incint, se va asigura, n afara circulaiiilor publice,
spaiul necesar staionrii i manevrrii autovehiculelor care ateapt intrarea.
In cazul n care pe parcele nvecinate e prezent funciunea de locuire de orice tip, sau o alt
fuciune ce necesit un grad ridicat de protecie fa de factori poluani - educaie, sntate etc - se va evita
amplasarea circulaiilor interne adiacent limitelor de proprietate. Cnd acest lucru nu este posibil, circulaiile
se vor retrage de la limita parcelelor nvecinate cu minimum 3 m i se va realiza o perdea verde de protecie.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
Pentru staionarea autovehiculelor personalului se vor organiza de regul parcaje la sol pe terenul
unitilor de gospodrire comunal. Alternativ, se pot realiza spaii subterane dedicate parcrii, nglobate n
cldiri.
Mijloacele de transport, vehiculele de orice alt tip dect autoturismele vor staiona exclusiv n afara
spaiului public, n interiorul incintelor.
Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcaie fa de UTR cu destinaia de locuire
de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage fa de acestea cu minimum 5 m.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea maxim la corni nu va depi 21 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m.
Regimul de nlime nu va depi (1-2S)+P+4+R.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Infrastructura de branament i contorizare va fi integrat n mprejmuiri sau n cldiri dedicate,
situate n interiorul incintelor / parcelelor.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaiul
public.
Fiecare unitate va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaiul public.

144

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE


Pe ansamblul unei parcele / incinte, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum
20% din suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 50% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o parte
transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele direcii
i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,20 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
In situaiile n care considerente legate de securitate, reducerea nivelului de poluare (inclusiv
vizual) etc o impun, mprejmuirile spre spaiul public vor fi de tip opac.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 1,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

145

Sp

Zon cu destinaie special

TDS_MApN

Terenuri cu destinaie special


aparinnd Ministerului Aprrii Naionale

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon a imobilelor i ansamblurilor cu caracter militar ale MApN, MI, Ministerului Justiiei, SRI, SIE,
STS, SPP.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Ordinul comun al MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiiei, SRI, SIE, STS, SPP nr.
3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a
construciilor cu caracter militar se va aplica n corelare cu prevederile prezentului Regulament.
Intervenii importante se vor realiza pe baza unui studiu care privete o ntreag incint / parcel n
neles urban.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Pentru intervenii ce vizeaz conversia funcional a unui ansamblu se vor elabora un plan director
(masterplan) i un PUZ cu RLU aferent.
Teritoriul de studiu al PUZ este ansamblul n integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZ va fi avizat n prealabil de ctre CTATU.
Interveniile asupra domeniului public vor ine cont de caracterul acestuia.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu.

146

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL


Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Activiti cu caracter militar / special specifice fiecrei instituii.
Se conserv de regul actualele utilizri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, n
conformitate cu necesitile actuale.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Funciuni complementare - locuire de serviciu, comer, parcaje i garaje, reele edilitare i
construciile aferente, cu condiia autorizrii acestora n condiiile stabilite prin Ordinul nr.
3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPAT, MApN i MI, Ministrul Justiiei,
SRI, SIE, STS i SPP i ale prezentului Regulament.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Avnd n vedere diversitatea i specificitatea diferitelor cldiri / ansambluri, condiiile de amplasare,
echipare i configurare ale acestora se vor stabili n cadrul unor PUD sau PUZ, dup caz, cu respectarea
prevederilor prezentului Regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv de regul structura parcelar existent.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede
realinierea.
In cazul adugrii de noi cldiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune n retragere fa
de aliniament, n front discontinu (deschis). In situaia parcelelor de col, retragerea se va realiza fa de
ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUD, aceasta putnd fi mai mare sau cel mult
egal cu cea a cldirilor existente, nvecinate, dar nu mai puin de 6 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cldirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distan mai mare
sau cel mult egal cu jumtate din nlimea cldirilor dar nu mai puin de 4,5 m.
Retragerea fa de limita posterioar de proprietate va fi mai mare sau cel puin egal cu jumtate
din nlimea cldirilor, dar nu mai puin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu jumtate din nlimea
cldirii mai nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 4,5 m.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

147

n cazul n care ncperi principale sunt orientate spre spaiul dintre cele dou cldiri, distana
minim va fi de 6 m.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor stabili, dup caz, prin PUD sau PUZ.
Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaie de rang inferior.
Se vor prevedea, de regul, accese carosabile / pietonale separate pentru diversele categorii de
utilizatori.
n zonele de acces carosabil pe parcel / n incint, se va asigura, n afara circulaiiilor publice,
spaiul necesar staionrii i manevrrii autovehiculelor care ateapt intrarea.
In cazul n care pe parcele nvecinate e prezent funciunea de locuire de orice tip, sau o alt
fuciune ce necesit un grad ridicat de protecie fa de factori poluani - educaie, sntate etc - se va evita
amplasarea circulaiilor interne adiacent limitelor de proprietate. Cnd acest lucru nu este posibil, circulaiile
se vor retrage de la limita parcelelor nvecinate cu minimum 3 m i se va realiza o perdea verde de protecie.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
Parcajele pentru personal pot fi organizate n interiorul incintei mprejmuite sau n afara aceteia, iar
cele pentru vizitatori numai n afara aceteia, pe terenuri aparinnd instituiei respective, fr a afecta
domeniul public.
Nu se admite staionarea autovehiculelor pe fia de teren dintre aliniament i cldiri, indiferent de
adncimea acesteia.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea cldirilor va fi determinat n fiecare caz n parte prin PUD, n funcie de context, n plus
aplicndu-se cumulativ urmtoarele criterii:
(a) nlimea maxim la corni nu va depi 22 m, iar nlimea total (maxim) nu va depi 25 m i
respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+4+R(M)
(b) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat
(c) corpurile de cldire situate n interiorul parcelei se vor ncadra n nlimea maxim la corni admis
pe strada respectiv, chiar dac corpul existent din aliniament are un regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare imobil va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat

148

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.


13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele / incinte, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum
20% din suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 50% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea, de regul, un soclu opac cu nlimea maxim de
80 cm i o parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n
ambele direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor
putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Specificul instituiei / activitii poate impune, din motive de securitate, realizarea de mprejmuiri
opace spre spaiul public, respectiv alte nlimi / configuraii ale acestora.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT Maxim = 60%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel / incint.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT Maxim = 2,2
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel / incint.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

149

Tr

Zon de circulaie rutier i amenajri aferente

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Cuprinde culoarele noilor elemente ale infrastructurii majore de transport rutier din intravilanul
municipiului, prevzute prin prezentul PUG. Sunt n general artere de transport rutier rapid, fr cadru
arhitectural adiacent, precum Inelul Sudic, legturile spre autostrada Transilvania / centurile ocolitoare ale
localitilor Floreti i Baciu etc.
Sunt incluse: platforma cilor de circulaie, fiile de protecie ale acestora, zonele afectate de
lucrrile de sistematizare vertical, de construciile de art inginereasc, suprafeele nodurilor rutiere etc.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru realizarea arterelor de trafic se vor elabora n prealabil PUZ prin care se vor reglementa
detaliat: traseul, profilele longitudinale i transversale, nodurile de circulaie, zonele afectate de lucrri de
art inginereasc, de sistematizare vertical, spaiile de siguran i protecie, alte amenajri aferente
acestora.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile de utilitate public aa cum
sunt ele marcate n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Unitti Teritoriale de
Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru arterele de circulaie se vor aplica profilele transversale reglementate prin prezentul PUG
(conform Anexei 6) ce vor determina caracterul unitar al spaiului public i al zonei. Traversarea cilor ferate
la nivel sau prin pasaje superioare ori inferioare se va organiza/realiza n concordan cu normele tehnice
specifice n vigoare i cu acordul Ministerului Transporturilor. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Mobilierul urban, iluminatul public etc, vor fi integrate unui concept coerent pentru imaginea urban a
acestor tipuri de spaii publice.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
1. UTILIZRI ADMISE
Circulaie rutier / amenajrile specifice aferente: platforma cilor de circulaie, fiile de protecie
ale acestora, lucrrile de sistematizare vertical, construciile de art inginereasc, nodurile rutiere,
iluminatul public, semnalizarea i orientarea rutier etc.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Accese spre parcelele reiverane aferente unor obiective de interes public major, intersecii cu trama
stradal de interes local, numai n cazul lipsei demonstrate a unor alternative rezonabile.

150

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2
Accese directe spre parcelele riverane, cu excepia situaiilor amintite la punctul anterior
Publicitatea comercial pe panouri dedicate, cldiri de orice tip etc
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Nu e cazul
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Nu e cazul
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Nu e cazul
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Nu e cazul
8. CIRCULAII I ACCESE
Nodurile / interseciile cu celelalte elemente ale tramei stradale majore se vor reglementa prin PUZ
aferent arterei de circulaie, ca i eventualele accese spre parcelele / terenurile reiverane ale unor obiective
de interes public major, interseciile cu trama stradal de interes local, numai n cazul lipsei demonstrate a
unor alternative rezonabile, cu condiia elaborrii unor studii de fundamentare privind traficul i
accesibilitatea local.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
In interiorul culoarelor artereor de circulaie oprirea / staionarea / parcarea autovehiculelor este
interzis. Adiacent zonei, n vecintatea nodurilor de circulaie / staiilor de transport n comun se recomand
construirea de parcaje publice ca parte a sistemului de transfer intermodal.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Nu e cazul
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Pentru organizarea spaiului public i pentru proiectarea construciilor de art inginereasc (pasaje
denivelate, poduri etc), elemente deosebit de importante n peisajul urban, se recomand organizarea de
concursuri de urbanism / arhitectur / inginerie civil.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

151

12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR


In interiorul culoarelor arterelor de circulaie pot fi amplasate elemente ale infrastructurii edilitare
majore, n conformitate cu cadrul normativ n vigoare, cu condiia dispunerii acestora exclusiv n subteran.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) sau pe sol a
conductelor de orice fel. Traversrile se vor realiza exclusiv n subteran, cu excepia liniilor aeriene de nalt
tensiune.
Apele meteorice vor fi colectate exclusiv n interiorul culoarului arterelor de circulaie i conduse spre
emisari sau canalizarea public. Se interzice conducerea acestora n exterior, spre terenurile / parcelele
nvecinate.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Suprafeele libere se vor nierba n totalitate i se vor planta cu vegetaie medie i nalt, pe baza
unui proiect de amenajare peisager, avndu-se totodat n vedere i considerentele / reglementrile privind
securitatea rutier.
14. MPREJMUIRI
In intravilan, mprejmuirile parcelelor adiacente culoarelor arterelor de circulaie se vor supune
reglementrilor aferente unitilor teritoriale de referin din care fac parte. In interiorul acestor culoare, ele
vor fi n mod obligatoriu dublate de garduri vii, vegetaie medie i nalt care, mpreun, vor constitui o
perdea de protecie.
In extravilan, culoarul aferent arterelor de circulaie va fi mprejmuit din motive de securitate.
Caracteristicile mprejmuirii vor fi reglementate prin PUZ.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Nu e cazul
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Nu e cazul

152

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Ta / UTa

Zon de circulaie aerian i amenajri aferente

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona include actualul teritoriu aferent Aeroportului Internaional Cluj-Napoca (Ta), precum i
suprafeele necesare dezvoltrii i modernizrii acestuia, att n ceea ce privete suprafeele de micare
incluznd realizarea pistei de 3420 m ct i n ceea ce privete activitile tehnice i serviciile specifice
(UTa).
Zona include:
(a) instalatii, construcii i amenajri necesare functionarii serviciilor de transporturi aeriane de bunuri i
persoane
(b) servicii publice i de interes general compatibile cu functionarea serviciilor de transporturi aeriene
Subzone:
Ta_Z.S.M. / UTa_Z.S.M.
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A.
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A.
Ta_Z.M.

Zona Suprafeei de Micare


Zona Tehnic Aeroport
Zona Public Aeroport
Zona Militar

A. CONDIIONRI PRIMARE
Zona e reglementat detaliat din punct de vedere urbanistic n PUZ Aeroportul Internaional ClujNapoca. La emiterea Certificatelor de Urbanism i autorizarea lucrrilor de construire pe acest teritoriu, se
va lua n considerare i RLU aferent acestuia. Avizul conform al AACR este obligatoriu.
Se recomand ca pentru zborurile comerciale, decolarea aeronavelor s se realizeze exclusiv
pe direcia vest-est, iar aterizarea acestora, pe direcia est-vest, fr survolarea teritoriului intravilan
a municipiului Cluj-Napoca.
Este acceptabil decolarea / aterizarea aeronavelor pe direciile contrare i survolarea
oraului doar n situaiile n care considerente de sigurana navigaiei aeriene o impun.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
Avizul Arhitectului Sef).
In plus, pentru ntreaga UTR se vor aplica servituile aeronautice aa cum sunt ele reglementate n
cadrul prezentului Regulamament, Partea a II-a Reguli de baz privind modul de ocupare a terenurilor Cap. III Condiii generale privitoare la construcii - Art. 29 Amplasarea fat de aeroporturi.
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6) ce vor
determina caracterul spaiului public i al zonei. Acestea vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n
aliniament, trotuare de minimum 3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc.
Accesul principal / public n incinta Aeroportului Internaional Cluj-Napoca se va poziiona i organiza
ca parte a nodului de transfer intermodal (transport public rutier, auto, feroviar, aerian), prevzut prin

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

153

prezentul PUG. Acesta va face obiectul unui proiect de specialitate.


Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntreaga zon.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
1. UTILIZRI ADMISE
Ta_Z.S.M. / UTa_Z.S.M. Zona Suprafeei de Micare - structuri rutiere aeroportuare, echipamente de
protecie a navigaiei aeriene, zone de siguran nierbate, drumuri tehnologice, posturi de transformare
pentru alimentarea balizajului i echipamentelor PNA, mprejmuire de siguran i echipamente de securitate
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A. Zona Tehnic Aeroport - turn control, terminale (pasageri i cargo), hangare,
remize utilaje aeroportuare i PSI, construcii pentru gospodrirea utilitilor, depozit de carburani pentru
aeronave i mijloace auto, puncte de control trafic, construcii pentru procesarea deeurilor aeroportuare,
drumuri i platforme auto, mprejmuire de securitate
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A. Zona Public Aeroport - drumuri de acces, parcaje la sol i supraetajate, staii
pentru transportul n comun, construcii pentru cazare i alimentaie public, centru de afaceri, spaii
expoziionale, construcii pentru servicii publice (telecomunicaii, bnci, reprezentane de companii aeriene)
Ta_Z.M. Zona Militar - teren rezervat unitii speciale de aviaie a MAI, pentru activiti specifice
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Sunt precizate pe baza restriciilor tehnice i de obstacolare prevzute de normele de siguran i
securitate prin PUZ Aeroportul Internaional Cluj-Napoca (Memoriu de specialitate Servitui aeronautice)
3. UTILIZRI INTERZISE
Sunt precizate pe baza restriciilor tehnice i de obstacolare prevzute de normele de siguran i
securitate prin PUZ Aeroportul Internaional Cluj-Napoca (Memoriu de specialitate Servitui aeronautice)
Publicitate comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Avnd n vedere importana obiectivului i complexitatea condiionrilor, amplasarea, configurarea i
echiparea cldirilor se vor stabili de preferin cadrul unui plan director (masterplan) i reglementa prin PUD,
cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, ca i a celor aferente PUZ Aeroportul Internaional
Cluj-Napoca
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Cldirile se vor amplasa n retragere fa de aliniament. Retragerea va fi de minimum 8 m. Regimul
de construire va fi de tip deschis. Aliniamentul la str. Traian Vuia se va retrage fa de situaia existent cu
10 m.

154

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Conform reglementrilor PUZ Aeroportul Internaional Cluj-Napoca
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Conform reglementrilor PUZ Aeroportul Internaional Cluj-Napoca
8. CIRCULAII I ACCESE
Accesele pe teritoriul Aeroportului Cluj-Napoca sunt reglementate prin PUZ Aeroportul Internaional
Cluj-Napoca, i vor fi realizate n conformitate cu avizul eliberat de administratorul cilor de acces i
autorizaia special de construire.
Accesul principal, destinat mai ales publicului, se va proiecta i realiza ca parte a nodului de transfer
intermodal (transport public rutier, auto, feroviar, aerian) prevzut prin prezentul PUG. Acesta va asigura
traseele i staiile necesare pentru fiecare tip de mijloc de transport, ca i legturile pietonale necesare. Se
va conexa la sistemul intern trasee pietonale i vehiculare.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor de orice tip este permis doar n afara spaiului public aferent stzilor.
Necesarul de parcaje pentru Aeropotrul internaional Cluj-Napoca va fi determinat pe baza studiilor
de specialitate.
Necesarul de parcaje pentru funciuni conexe va fi dimensionat separat, conform Anexei 2 la
prezentul regulament. Atunci cnd se prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de
parcaje va fi determinat prin nsumarea numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A. Zona Tehnic Aeroport
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A. Zona Public Aeroport
Parcajele se vor amenaja la sol, subteran sau n cldiri dedicate.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Ta_Z.S.M. / UTa_Z.S.M. Zona Suprafeei de Micare
H total maxim = 4 m peste cota pistei n dreptul construciei
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A. Zona Tehnic Aeroport
H total maxim = 25 m, indiferent de numrul de nivele, care nu e reglementat (nlimea nivelelor
poate varia funcie de programul arhitectural). Inlimea maxim poate fi redus prin avizul AACR.
Este exceptat de la regul TWR nou (turnul de control).
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A. Zona Public Aeroport
H total maxim = 25 m, indiferent de numrul de nivele, care nu e reglementat (nlimea nivelelor
poate varia funcie de programul arhitectural). Inlimea maxim poate fi redus prin avizul AACR.
Ta_Z.M. Zona Militar
H total maxim = conform normelor interne i de obstacolare ale aeroportului
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului / programelor
arhitecturale. Se interzice realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Se va urmri realizarea unui ansamblu unitar din punct de vedere urbanistic i arhitectural.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

155

Avnd n vedere importana ansamblului, ce reprezint o carte de vizit a municipiului, se


recomand organizarea unui concurs de arhitectur / urbanism pentru dezvoltarea Aeroportului Internaional
Cluj-Napoca.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A. Zona Tehnic Aeroport
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A. Zona Public Aeroport
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel / cldire va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire)
destinat colectrii deeurilor, accesibil serviciului de salubritate.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Ta_Z.S.M. Zona Suprafeei de Micare
Suprafeele libere se vor nierba i planta, n conformitate cu reglementrile specifice.
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A. Zona Tehnic Aeroport
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A. Zona Public Aeroport
Suprafeele neconstruite din spaiul de retragere fa de aliniamentul aferent strzii Traian Vuia vor fi
amenajate ca spaii verzi i plantate cu arbori, formnd o perdea vegetal pe tot frontul incintei aeroportului,
cu excepia zonelor de acces.
Suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme funcionale vor fi plantate cu un arbore
la fiecare 200 mp.
14. MPREJMUIRI
mprejmuirile spre strada Traian Vuia vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o
parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor fi
dublate de garduri vii.
n cazul necesitii realizrii unei protecii suplimentare - prin utilizarea srmei ghimpate, a
conductorilor sub tensiune sau a unor nlimi mai mari - se recomand dublarea acestora spre interior, la o
distan convenabil, cu un al doilea gard transparent echipat ca atare, ntre cele dou garduri fiind plantai
(dens) arbori i arbuti.
Porile de intrare vor fi retrase fa de aliniament pentru a permite staionarea vehiculelor nainte de
admiterea lor n incint fr a incomoda circulaia pe drumurile publice.
Celelalte mprejmuiri, spre parcelele / terenurile vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi
de tip transparent, cu excepia situaiilor n care acestea au rol de protecie fonic, urmnd a face obiectul
unui proiect de specialitate. Msura dublrii mprejmuirilor poate fi luat i n aceste cazuri.
Pentru mprejmuiri se vor lua n mod obligatoriu n considerare criteriile specifice de securitate,
conform normelor n vigoare (a se vedea AACR - DA 3 / 20.12.2011 - "Cerine privind amplasarea i
realizarea mprejmuirilor perimetrale ale aeroprturilor" .a.).
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Ta_Z.S.M. / UTa_Z.S.M. Zona Suprafeei de Micare
POT maxim = 0.016%
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A. Zona Tehnic Aeroport
POT maxim = 26%
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A. Zona Public Aeroport

156

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

POT maxim = 27.5%


Ta_Z.M. Zona Militar
POT maxim = reglementat i avizat prin studii speciale conform normelor MAI
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Ta_Z.S.M. / UTa_Z.S.M. Zona Suprafeei de Micare
CUT maxim = 0.016
Ta_Z.T.A. / UTa_Z.T.A. Zona Tehnic Aeroport
CUT Maxim = 1,1
Ta_Z.P.A. / UTa_Z.P.A. Zona Public Aeroport
CUT Maxim = 0,8
Ta_Z.M. Zona Militar
CUT maxim = reglementat i avizat prin studii speciale conform normelor MAI

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

157

Tf

Zon de circulaie feroviar i amenajri aferente

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Sunt incluse: zona de siguran a infrastructurii feroviare publice (fiile de teren cu limea de 20 m
fiecare, situate de o parte i de alta a axei cii ferate, ce includ instalaiile de semnalizare i de sigurana
circulaiei, cele de conducere operativ a circulaiei trenurilor, precum i instalaiile i lucrrile de protecie a
mediului) i terenurile aferente infrastructurii feroviare generale (elementele necesare circulaiei i manevrei
materialului rulant, cldirile staiilor de cale ferat cu facilitile aferente, precum i celelalte cldiri i faciliti
destinate desfurrii transportului feroviar de bunuri i persoane).
A. CONDIIONRI PRIMARE
Se vor aplica i prevederile urmtoarelor acte normative:
(a) Lege nr. 203 / 26.07.2003 (republicat n 26.01.2005) privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea
reelei de transport de interes naional i european
(b) Lege nr. 363 / 26.09.2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional seciunea
I reele de transport
(c) Lege nr. 55 / 16.03.2006 privind sigurana feroviar
(d) Lege nr. 213 / 17.11.2008 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia
(e) Hotrre nr. 817 / 14.07.2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului
feroviar n vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii i n vederea
modernizrii i renoirii infrastructurii
(f) Ordonan nr. 43 / 28.07.1998 privind regimul drumurilor
(g) Ordonan de urgen nr. 12/07.07.1998 (republicat n 09.09.2004) aprobat prin Legea nr. 89/1999
privind transportul pe cile ferate romne i reorganizarea Societii Naionale a Cilor Ferate
Romne
(h) Ordin MT nr. 158 / 16.05.1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Tranporturilor la
documentatiile tehnico-economice ale investiiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare
pentru teri
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
In plana 3.2. Reglementri Urbanistice Unitti Teritoriale de Referin sunt marcate zonele de
siguran i, respectiv, de protecie ale infrastructurii feroviare publice.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare, ca i pentru suprafeele de teren din interiorul
zonei de siguran a infrastructurii feroviare publice se vor aplica servituile de utilitate public aa cum sunt
ele marcate n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Unitti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru reeaua de strzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6) ce vor
determina caracterul spaiului public i al zonei. Acestea vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n
aliniament, trotuare de minimum 3,00 4,50 m lime, piste pentru bicicliti etc. Traversarea cilor ferate la
nivel sau prin pasaje superioare ori inferioare se va organiza / realiza n concordan cu normele tehnice
specifice n vigoare i cu acordul Ministerului Transporturilor. Toate proiectele ce vizeaz spaiul public vor fi

158

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

avizate de CTATU.
Accesele principale / publice n incinta grilor se vor organiza astfel nct s se integreze funcional
i compoziional spaiului public adiacent. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru
imaginea urban a spaiilor publice din ntreaga zon.
Nodurile de transfer intermodal (transport public rutier, auto, feroviar, aerian), prevzute prin
prezentul PUG vor face obiectul unor proiecte de specialitate dezvoltate n cooperare de ctre autoritile
publice implicate.
Utilitile se vor introduce n totalitate n subteran.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
1. UTILIZRI ADMISE
In interiorul zonei de siguran a infrastructurii feroviare publice:
elemente ale infrastructurii feroviare cile de rulare, elementele necesare circulaiei i manevrei
materialului rulant, instalaiile de semnalizare i de sigurana circulaiei, cele de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, instalaiile i lucrrile de protecie a mediului etc, n conformitate cu cadrul normativ
specific, n vigoare.
Pe terenurile aferente infrastructurii feroviare generale:
cldiri ale staiilor de cale ferat cu spaiile i facilitile aferente, celelalte cldiri i amenajri
destinate desfurrii transportului feroviar de bunuri i persoane, ntreinerii infrastructurii i materialului
rulant.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Elemente ale infrastructurii publice traversri ale circulaiilor i reelelor de utiliti, noduri de
transfer intermodal, ci de circulaie etc, cu condiia avizului conform al Ministerului Transporturilor.
3. UTILIZRI INTERZISE
In interiorul zonei de siguran a infrastructurii feroviare publice sunt interzise:
(a) orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2
(b) publicitatea comercial pe panouri dedicate, mprejmuiri, cldiri etc
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
Se vor stabili, dup caz, prin PUD su PUZ, n conformitate cu programul urbanistic i cu cadrul
normativ n vigoare
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Se vor stabili, dup caz, prin PUD su PUZ.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Se vor stabili, dup caz, prin PUD su PUZ.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Se vor stabili, dup caz, prin PUD su PUZ.
8. CIRCULAII I ACCESE
Accesele publice i funcionale / tehnice pe teritoriul aferent infrastructurii feroviare vor fi

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

159

reglementate, dup caz, prin PUD sau PUZ i vor fi proiectate / realizate n conformitate cu avizele eliberate
de administratorul cilor de acces i Ministerul Transporturilor i autorizaia special de construire.
Accesele principale, destinate mai ales publicului, vor fi organizate n corelare cu spaiile publice
adiacente. Nodurile de transfer intermodal (transport public rutier, auto, feroviar, aerian) prevzute prin
prezentul PUG vor asigura traseele i staiile necesare pentru fiecare tip de mijloc de transport, ca i
legturile pietonale necesare. Se vor conexa la sistemul public de trasee pietonale i vehiculare.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Se recomand construirea de parcaje publice n cldiri sub / supraterane dedicate n zonele
adiacente grilor.
In cadrul nodurilor de transfer intermodal se vor amplasa de regul cldiri sub / supraterane dedicate
parcajelor publice.
Capacitatea acestora va fi determinat pe baza unor studii de specialitate.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Se vor stabili, dup caz, prin PUD su PUZ, n conformitate cu programul arhitectural / urbanistic i cu
cadrul normativ n vigoare, fr a depi 28 m n punctul cel mai nalt.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului / programelor
arhitecturale. Se interzice realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Se va urmri integrarea n contextul urbanistic i arhitectural.
Avnd n vedere importana acestor obiective, ce reprezint o carte de vizit a municipiului, se
recomand organizarea de concursuri de arhitectur / urbanism pentru proiectarea acestora.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public al municipiului sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi de preferin integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc), cu excepia
celor aparinnd infrastructurii feroviare.
Se vor amenaja spaii (eventual integrate n cldiri) destinate colectrii deeurilor, accesibile
serviciului de salubritate.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Suprafeele libere se vor nierba i planta, n conformitate cu reglementrile specifice.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile zonei de siguran a infrastructurii feroviare se vor realiza pe baza unor proiecte de
specialitate n cadrul crora se vor lua n mod obligatoriu n considerare criterii de securitate, de protecie
fonic a zonelor nvecinate i estetice. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m, cu excepia
situaiilor n care considerente de protecie fonic impun nlimi mai mari. mprejmuirile vor putea fi dublate
de garduri vii / vegetaie medie i nalt.

160

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Porile de intrare vor fi retrase fa de aliniament pentru a permite staionarea vehiculelor nainte de
admitarea lor n incint fr a incomoda circulaia pe drumurile publice.
Celelalte mprejmuiri, spre parcelele / terenurile vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi
de tip transparent, cu excepia situaiilor n care acestea au rol de protecie fonic, urmnd a face obiectul
unui proiect de specialitate.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Se va stabili PUZ, n conformitate cu programul arhitectural / urbanistic i cu cadrul normativ n
vigoare.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Se va stabili PUZ, n conformitate cu programul arhitectural / urbanistic i cu cadrul normativ n
vigoare.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

161

Zon a terenurilor i unitilor agricole


situate n intravilan puni, fnae, terenuri arabile, pepiniere

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Terenuri neurbanizate i neurbanizabile cu destinaie agricol, introduse n intravilan prin
documentaii de urbanism anterioare.
Avnd n vedere principiile dezvoltrii durabile, nevoia conservrii calitii mediului, ca i existena n
intravilan a unei rezerve de teren substaniale destinate urbanizrii, este posibil i se impune conservarea
i protejarea terenurilor cu destinaie agricol aflate n imediata apropiere a teritoriilor destinate construirii.
Criterii economice i ecologice impun pstrarea unei rezerve substaniale de terenuri de producie i
uniti agricole n proximitatea oraului, capabile s aprovizioneze, din resurse locale i pe trasee scurte
pieele locale de produse agricole.
Pe termen lung, aceste terenuri pot constitui o rezerv pentru extinderi ale oraului i pentru
obiective strategice, a cror natur i necesitate nu pot fi prevzute n prezent.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Orice construcii i amenajri admisibile n zon (construcii i amenajri agricole, construcii anexe
pentru exploataii agricole) se vor amplasa i realiza pe baza unor PUZ sau PUD, dup caz.
Se recomand transformarea punilor n fnae.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Nu e cazul
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Pajiti, fnae
Punat, culturi agricole diverse, pepiniere
Uniti agricole / ferme existente
Reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de
telecomunicaii, alte lucrri de infrastructur
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Ferme i uniti zootehnice, numai n baza unor studii de impact asupra sntii populaiei i
mediului nconjurtor, cu realizarea msurilor i a zonelor de protecie sanitar pe care acestea le impun

162

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Ciupercrii, sere, alte cldiri de producie, cu condiia ca suprafaa terenului aferent exploataiei
agricole s fie mai mare de 1 ha.
Construcii anexe i amenajri pentru exploataii agricole, cu urmtoarele condiii:
(a) s adposteasc activiti dedicate nemijlocit i exclusiv exploataiei agricole
(b) suprafaa minim a exploataiei va fi de 1 ha
(c) parcela va avea acces dintr-un drum public (direct sau prin servitute)
(d) folosina agricol va fi nscris n actele de proprietate - artor, livad, pomet, pune, fna
(e) terenul va fi nscris n registrul agricol
(f) exploataia agricol va fi nregistrat juridic
(g) n cadrul exploataiei va fi delimitat o zon de anexe / gospodrire n care pot fi amplasate
construciile i amenajrile, restul terenului conservndu-i destinaia agricol. Aceast zon va
reprezenta maximum 10% din suprafaa total a exploataiei agricole.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Pentru construirea de anexe agricole i amenajri, parcela delimitat n acest scop n interiorul
exploataiei agricole va reprezenta maximum 10% din suprafaa acesteia.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Construciile de orice tip se vor retrage fa de aliniament cu minimum 6 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Construciile de orice tip se vor retrage fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei cu
minimum 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Amplasarea cldirilor unele fa de altele n cadrul aceleiai parcele se va face, funcie de
caracteristicile i destinaia acestora, cu respectarea distanelor impuse de normele PSI i sanitare.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor utiliza de regul drumurile publice i de exploatare existente. Noi drumuri de exploatare pot fi
realizate pe baza unor studii teritoriale de organizare funcional materializate n PUZ.
Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului i autorizaiei de construire, eliberate
de administratorul acestora.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va asigura numai n interiorul proprietilor / parcelelor.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Pentru anexe agricole regimul maxim de nlime va fi (S/D)+P.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

163

peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va exprima caracterul programului i se va subordona nevoii de ncadrare n
peisaj.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Realizarea echiprii edilitare necesare pentru asigurarea funcionrii n conformitate cu normele n
vigoare privind igiena i protecia mediului a exploataiilor agricole este obligatorie.
Este interzis deversarea apelor uzate i pluviale n praie. Acestea vor fi gestionate n interiorul
exploataiilor agricole.
Deeurile de orice natur vor fi gestionate / evacuate n conformitate cu normele n vigoare.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Se conserv, ca regul general, actuala structur a folosinei terenurilor.
Se recomand transformarea punilor n fnae.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor.
14. MPREJMUIRI
In cazul n care sunt necesare mprejmuiri, acestea vor fi de tip transparent i adaptate rolului
funcional.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru puni, fnae, terenuri arabile, pepiniere
POT max = 0%
Pentru construcii i amenajri agricole:
POT max se va stabili prin PUZ fucie de caracterul acestora
Pentru construcii anexe ale exploataiilor agricole
POT max = 10% - se raporteaz la suprafaa zonei dedicate anexelor (max 10% din
suprafaa total a exploataiei agricole)
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru puni, fnae, terenuri arabile, pepiniere
CUT max = 0
Pentru construcii i amenajri agricole:
CUT max se va stabili prin PUZ fucie de caracterul acestora
Pentru construcii anexe ale exploataiilor agricole
CUT max = 0,2 - se raporteaz la suprafaa zonei dedicate anexelor (max 10% din suprafaa
total a exploataiei agricole)

164

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

AL

Zon a terenurilor agricole situate n intravilan livezi

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Terenuri neurbanizate i neurbanizabile cu destinaie agricol - livezi - introduse n intravilan prin
documentaii de urbanism anterioare.
Avnd n vedere principiile dezvoltrii durabile, nevoia conservrii calitii mediului, a stabilizrii
terenului, este obligatorie conservarea i protejarea livezilor aflate n imediata apropiere a teritoriilor
destinate construirii.
Criterii economice i ecologice impun pstrarea terenurilor de producie pomicol n proximitatea
oraului, capabile s aprovizioneze, din resurse locale i pe trasee scurte pieele locale de produse agricole.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Este interzis urbanizarea acestei categorii de terenuri. Aceast reglementare are caracter definitiv i
nu poate fi schimbat prin PUZ.
Orice construcii i amenajri admisibile n zon (construcii i amenajri agricole, construcii anexe
pentru exploataii agricole) se vor amplasa i realiza pe baza unor PUZ sau PUD, dup caz.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Nu e cazul
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Exploataii pomicole livezi
Reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de
telecomunicaii, alte lucrri de infrastructur
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Pepiniere pomicole, cu condiia ca ternurile pe care acestea se nfiineaz s nu fie ocupate cu livezi
productive.
Construcii anexe i amenajri pentru exploataii pomicole, cu urmtoarele condiii:
(a) s adposteasc activiti dedicate nemijlocit i exclusiv exploataiei pomicole
(b) suprafaa minim a exploataiei va fi de 2 ha
(c) parcela va avea acces dintr-un drum public sau de exploatare (direct sau prin servitute)
(d) folosina agricol va fi nscris n actele de proprietate - livad, pomet

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

165

(e) terenul va fi nscris n registrul agricol


(f) exploataia pomicol va fi nregistrat juridic
(g) n cadrul exploataiei va fi delimitat o zon de anexe / gospodrire n care pot fi amplasate
construciile i amenajrile, restul terenului conservndu-i destinaia de livad. Aceast zon va
reprezenta maximum 5% din suprafaa total a exploataiei pomicole.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Pentru construirea de anexe i amenajri, parcela delimitat n acest scop n interiorul exploataiei
pomicole va reprezenta maximum 5% din suprafaa acesteia.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Construciile de orice tip se vor retrage fa de aliniament cu minimum 6 m.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Construciile de orice tip se vor retrage fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei cu
minimum 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Amplasarea cldirilor unele fa de altele n cadrul aceleiai parcele se va face, funcie de
caracteristicile i destinaia acestora, cu respectarea distanelor impuse de normele PSI i sanitare.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor utiliza de regul drumurile publice i de exploatare existente. Noi drumuri de exploatare pot fi
realizate pe baza unor studii teritoriale de organizare funcional materializate n PUZ.
Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului i autorizaiei de construire, eliberate
de administratorul acestora.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va asigura numai n interiorul proprietilor / parcelelor.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Pentru anexe ale exploataiei pomicole regimul maxim de nlime va fi (S/D)+P.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va exprima caracterul programului i se va subordona nevoii de ncadrare n
peisaj.

166

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR


Realizarea echiprii edilitare necesare pentru asigurarea funcionrii n conformitate cu normele n
vigoare privind igiena i protecia mediului a exploataiilor pomicole este obligatorie.
Este interzis deversarea apelor uzate i pluviale n praie. Acestea vor fi gestionate n interiorul
exploataiilor pomicole.
Deeurile de orice natur vor fi gestionate / evacuate n conformitate cu normele n vigoare.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Se conserv, ca regul general, actuala structur a folosinei terenurilor - livad.
Eliminarea / tierea pomilor fructiferi este interzis, cu excepia situaiilor n care apare ca necesar
nnoirea total sau parial a fondului pomicol. In acest caz tierea pomilor fructiferi existeni se va efectua
numai n coordonare cu plantarea puieilor.
14. MPREJMUIRI
In cazul n care sunt necesare mprejmuiri, acestea vor fi de tip transparent i adaptate rolului
funcional.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Livezi, pepiniere:
POT max = 0%
Pentru construcii anexe ale exploataiilor pomicole
POT max = 10% - se raporteaz la suprafaa zonei dedicate anexelor (max 5% din suprafaa
total a exploataiei agricole)
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Livezi, pepiniere:
CUT max = 0
Pentru construcii anexe ale exploataiilor pomicole
CUT max = 0,2 - se raporteaz la suprafaa zonei dedicate anexelor (max 5% din suprafaa
total a exploataiei agricole)

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

167

Aapp

Zon de agrement pentru public / privat

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona este dedicat activitilor de agrement desfurate n cadrul natural, n vecintatea pdurilor
din sau din afara intravilanului. Terenurile sunt n general pajiti adiacente lizierei pdurilor.
Agrementul pentru public presupune utilizarea unor faciliti dedicate - de alimentaie public,
pensiuni, vile turistice, spaii pentru picnic, camping, dotri / terenuri sportive, de echitaie etc.
Agrementul privat presupune utilizarea parcelelor pentru grdinrit, culturi pomicole, viticole,
apicultur, petrecerea timpului liber etc.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru realizarea de faciliti dedicate agrementului pentru public se vor ntocmi PUZ i PUD ce vor
trata teme ca: integrarea n cadrul natural i peisaj, coerena cadrului construit, accesibilitatea, organizarea
spaial-funcional, infrastructura edilitar, sistemul de spaii verzi / naturale, servituile de utilitate public ce
greveaz teritoriul respectiv etc.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
In cazul elaborrii PUZ, n cadrul acestuia se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate
public aferente pentru trama stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, etc, conform
programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Pentru lucrrile de modernizare a reelei de strzi / drumuri se vor elabora proiecte de specialitate, n
cadrul crora se vor aplica profile transversale unitare (conform Anexei 6) ce vor determina caracterul
spaiului pentru public i al zonei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Profilele transversale ale strzilor vor cuprinde n mod obligatoriu plantaii de arbori n aliniament,
locuri de staionare n lung, trotuare de minimum 1,50 m lime, trasee pentru bicicliti comune cu cele
pentru vehicule cu excepia strzilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.
Profilele transversale ale drumurilor vor cuprinde de regul piste separate pentru bicicliti de
minimum 1,5 m lime, alei pietonale, ambele separate de carosabil prin fii plantate, arbori n aliniament.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
Pe strzi se recomand limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea spaiilor publice.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Agrement pentru pentru public:
(a) alimentaie public

168

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

cazare turistic (pensiuni, vile turistice, camping)


picnic
sport n aer liber
echitaie
amenajri pentru activiti n aer liber - terenuri de sport, platforme cu destinaii diverse (spectacole,
picnic, grtare, etc), alei, parcaje
(g) edicule, ca parte a amenajrilor pentru susinerea activitilor n aer liber
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Agrement privat:
(a) grdinrit, culturi pomicole, viticole, apicultur
(b) petrecerea timpului liber
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Agrement pentru public:
Comer i servicii de susinere a funciei de baz - agrement pentru public i privat, cu urmtoarele

condiii:
(a) s se adreseze preponderent utilizatorilor zonei
(b) profilul i anvergura activitilor s fie n concordan cu nevoile generate de utilizrile de baz
(admise)
(c) s se desfoare ca activiti complementare, pe lng una din cele cuprinse n categoria
agrementului pentru public
(d) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
Agrement privat:
Edicule - construcii nchise sau deschise - pentru susinerea activitii de baz, cu condiia ca
acestea s fie din categoria construciilor provizorii, realizate din materiale uoare, fr fundaii.
3. UTILIZRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2. Aceast reglementare
are caracter definitv i nu poate fi modificat prin PUZ.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Agrement pentru public:
Parcelele sunt considerate construibile dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad / drum
(b) lungimea frontului la strad s fie mai mare sau egal cu 30 m
(c) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 3000 mp
Se admit operaiuni de divizare a parcelelor, numai cu condiia ca toate parcelele rezultate s
respecte condiiile mai sus menionate.
Se recomand comasarea parcelelor n scopul realizrii unor faciliti de agrement de mari
dimensiuni.
Agrement privat:
Se conserv n general actuala structur parcelar.
Se admit operaiuni de divizare a parcelelor, cu condiia ca toate parcelele rezultate:
(a) s aib front la strad / drum sau o alee comun de acces
(b) lungimea frontului la strad / drum sau aleea comun de acces s fie mai mare de 8 m
(c) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 250 mp
Se accept comasarea parcelelor sau aciuni de reparcelare, n condiiile mai sus menionate
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Agrement pentru public:
Cldirile se vor retrage cu cel puin 8 m de la aliniament.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

169

Agrement privat:
Construciile se vor retrage cu cel puin 5 m de la aliniament n cazul strzilor, drumurilor, aleilor de
acces local i cu cel puin 8 m de la aliniament n celelalte cazuri.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Agrement pentru public:
Cldirile se vor retrage cu cel puin 6 m de la limitele laterale de proprietate.
Agrement privat:
Construciile se vor retrage cu cel puin 3 m de la limitele laterale de proprietate.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Agrement pentru public:
Distana minim dintre dou cldiri aflate pe aceeai parcel va fi egal cu nlimea cldirii mai
nalte, msurat la corni sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin dect 4,5 m.
n cazul n care ncperi principale sunt orientate spre spaiul dintre cele dou cldiri, distana
minim va fi de 6 m.
Agrement privat:
Nu e cazul
8. CIRCULAII I ACCESE
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
Agrement pentru public:
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist acces direct la drumurile
publice.
Agrement privat:
Se vor conserva de regul circulaiile i accesele existente.
In cadrul operaiunilor de divizare a parcelelor / parcelare / reparcelare, se vor prevedea alei comune
cu limea minim de 5,5 m, ce vor asigura accesul direct la toate parcelele rezultate.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staionarea autovehiculelor se va organiza n toate cazurile n interiorul parcelor.
Necesarul de parcaje:
Agrement pentru public:
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul Regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru staionarea autovehiculelor se vor organiza de regul parcaje la sol, pe terenul unitilor de
agrement.
Mijloacele de transport al mrfurilor, vehiculele de orice alt tip dect autoturismele vor staiona
exclusiv n afara spaiului public, n interiorul incintelor.
Agrement privat:
Minimum un loc de parcare / parcel.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Agrement pentru public:
Regimul de nlime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter, etaj i mansard), (parter,
etaj i etaj retras), (demisol parter i mansard]) sau (demisol parter i etaj retras). Totalizat, regimul de
nlime nu poate depi una dintre urmtoarele configuraii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R
(semnificaiile prescurtrilor: S subsol, D demisol, P parter, M mansard, R - etaj retras).
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la cornia superioar sau la aticul etajului neretras,
n punctul cel mai nalt, nu va depi 8 m.
nlimea maxim admis a cldirilor, msurat la coama acoperiului sau la aticul etajului retras, n

170

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

punctul cel mai nalt, nu va depi 12 m.


Agrement privat:
Regimul maxim de nlime admis este (S)+P.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern, va exprima caracterul programului i se va subordona
nevoii de ncadrare n peisaj.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Agrement pentru public:
Racordarea la reelele edilitare publice disponibile este obligatorie.
Acolo unde nu exist reele publice de canalizare, apele uzate menajere se vor epura utiliznd
sisteme individuale i ulterior vor fi utilizate local sau infiltrate n sol, n interiorul parcelei. Apele pluviale vor fi
gestionate individual sau colectiv prin sisteme de acumulare sau retenie i ulterior evacuate n emisari locali
cu debite stabilite prin Avizul AN Apele Romne - Administraia Bazinal de Ap Some-Tisa.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mperjmuire.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de o platform sau de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n
mprejmuire) destinat colectrii deeurilor menajere, accesibil din domeniul public.
Agrement privat:
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mperjmuire.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Agrement pentru public:
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Pe fia de teren cuprins ntre strad / spaiu public i cldirile retrase de la alinimanent (grdina
de faad), minim 60% din suprafee vor fi organizate ca spaii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
Agrement privat:
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 80% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Agrement pentru public:
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
Se vor folosi materiale naturale - lemn, piatr - pentru a nu diminua caracterul natural al zonei.
Imprejmuirile pot fi realizate i numai prin vegetaie / garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip transparent.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

171

Agrement privat:
Imprejmuirile vor fi de tip transparent, cu nlimea maxim de 2,20 m. Materialele folosite vor fi
lemnul sau metalul. Se recomand dublarea acestora cu vegetaie / garduri vii.
In cazul operaiunilor de divizare a parcelelor / lorizare, mprejmuirile vor avea un caracter unitar.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Agrement pentru public i privat:
POT maxim = 10% pentru toate utilizrile admise.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor / construciilor existente sau al
adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles
urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Agrement pentru public:
CUT maxim = 0,25 pentru toate utilizrile admise.
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic.
Agrement privat:
CUT maxim = 0,1

172

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Va

Zona verde
scuaruri, grdini, parcuri cu acces public nelimitat

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Spaii verzi scuaruri, grdini, parcuri cu acces public nelimitat.
Subzone:
S_Va Subzona spaiilor verzi publice aferente arterelor de circulaie situate n zone cu alt
caracter.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Este interzis schimbarea destinaiei acestei categorii de spaii. Aceast reglementare are caracter
definitiv i nu poate fi schimbat prin PUZ.
Pentru intervenii ce vizeaz restructurarea acestui tip de spaii se vor elabora un plan director
(masterplan) i un PUD.
Teritoriul de studiu al PUD este zona verde n cauz n integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizat n prealabil de ctre CTATU.
Autorizarea lucrrilor de reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care nu sunt
acceptate derogri.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Interveniile vor urmri n primul rnd conservarea coerenei ansamblului, reabilitarea construciilor,
amenajrilor, plantaiilor, ameliorarea elementelor peisagere i de mediu.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Reabilitarea i modernizarea spaiilor publice va fi abordat de o manier integrat, avnd n vedere
c spaiile verzi sunt o component a sistemului, i se va desfura numai pe baz de proiecte complexe de
specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a
spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a
parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice ale
oraului.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

173

1. UTILIZRI ADMISE
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

plantaii nalte, medii i joase


sistem de alei i platforme pentru circulaii pietonale i velo
mobilier urban, amenajri pentru jocac, odihn, sport si alte activiti n aer liber compatibile
edicule, componente ale amenajrii peisagere
construcii pentru activiti culturale i alimentaie public
grupuri sanitare, spaii pentru administrare si ntreinere

Se conserv de regul actualele utilizri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, n


conformitate cu necesitile actuale.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Acces auto pentru ntreinere, intervenii, transport de materiale pe sistemul de alei i platforme
pietonale i velo, cu condiia ca acesta s aib caracter ocazional i limitat.
Pot fi luate n considerare conversii funcionale, cu condiia ca noile folosine s fac parte de
asemenea din categoria activitilor admise i s fie compatibile cu spaiile / amenajrile / cldirile existente.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia s deserveasc exclusiv spaiul
respectiv, s fie amplasate n subteran sau astfel nct s aib un impact vizual minim, s nu produc
poluare fonic sau de alt natur.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv structura cadastral existent.
Este admisibil extinderea teritoriului zonelor verzi, caz n care, pentru conservarea coerenei de
ansamblu se vor elabora un plan director (masterplan) i un PUZ.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Se va stabili, dup caz, prin PUD.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Se va stabili, dup caz, prin PUD.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Se va stabili, dup caz, prin PUD.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor conserva, de regul, accesele actuale, reeaua existent de alei, profilele transversale i tipul
de mbrcmini ale acestora, ca parte esenial a imaginii urbane i a compoziiei.
Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) i PUD, modificri ale tramei n scopul
integrrii acesteia n sistemul general urban al traseelor pietonale i velo, cu condiia conservrii compoziiei

174

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

de ansamblu.
Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform avizului eliberat de
administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale i velo din interiorul spaiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice
agregate compactate, pavaje din piatr natural etc. Este admisibil folosirea de mbrcmini asfaltice
permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastier, asemntoare ca imagine aleilor din
agregate compactate.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzis parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa n vecintatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Pentru cldiri noi nlimea maxim la corni nu va depi 9 m i respectiv (D)+P+1. Se admit
nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni reglementat.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se va da o atenie deosebit iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu ap din reeaua public.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
In zona de ntreinere se va organiza un spaiu destinat colectrii deeurilor, accesibil din spaiul
public i unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Se conserv, de regul, actuala structur a spaiilor verzi, a sistemului de alei i platforme.
Intervenii importante asupra spaiilor verzi i a sistemului de alei i platforme se vor realiza numai
pe baz de studii dendrologice i peisagere, n contextul conservrii caracterelor specifice, pe baza unui
PUD.
Suprafaa spaiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafaa
total a zonei verzi i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

175

14. MPREJMUIRI
Ca regul general mprejmuirile spre spaiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea
perimetral a unor garduri vii.
Imprejmuirile pe zonele de nvecinare cu proprieti private vor fi de tip opac, cu nlimea maxim
de 2,20 m, de regul din zidrie de crmid aparent sau tencuit.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 5 % (numai pentru cldiri ce includ spaii interioare, de orice tip)
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntregul teritoriu al scuarului, grdinii sau
parcului.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0,1 (numai pentru cldiri ce includ spaii interioare, de orice tip)
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntregul teritoriu al
scuarului, grdinii sau parcului.

176

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Vs

Zona verde cu rol de complex sportiv

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Spaii verzi parcuri, baze sportive, publice sau private, cu acces public limitat.
Accesul publicului este permis dup un orar prestabilit, pe baz de tax.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Este interzis schimbarea destinaiei acestei categorii de spaii. Aceast reglementare are caracter
definitiv i nu poate fi schimbat prin PUZ.
Pentru intervenii ce vizeaz reabilitarea / restaurarea acestui tip de spaii se vor elabora un plan
director (masterplan) i un PUD.
Teritoriul de studiu al PUD este zona verde n cauz n integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizat n prealabil de ctre CTATU.
Autorizarea lucrrilor de reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, de la care nu sunt
admise derogri.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Interveniile vor urmri n primul rnd conservarea coerenei ansamblului, reabilitarea construciilor,
amenajrilor, plantaiilor, ameliorarea elementelor peisagere i de mediu.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Reabilitarea i modernizarea spaiilor publice va fi abordat de o manier integrat, avnd n vedere
c spaiile verzi sunt o component a sistemului, i se va desfura numai pe baz de proiecte complexe de
specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a
spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a
parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice ale
oraului.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
(a) plantaii nalte, medii i joase

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

177

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

sistem de alei i platforme pentru circulaii pietonale i velo


mobilier urban, amenajri pentru jocac i odihn, alte activiti n aer liber compatibile
edicule, componente ale amenajrii peisagere
terenuri de sport n aer liber
tribune pentru spectatori
construcii pentru activiti sportive
vestiare, grupuri sanitare, sli de antrenament, spaii tehnice, pentru administrare si ntreinere
uniti de alimentaie public, cu ADC de maxim 100 mp (cafeterie, cafenea, bufet etc)

Se conserv de regul actualele utilizri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, n


conformitate cu necesitile actuale.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Acces auto pentru ntreinere, intervenii, transport de materiale pe sistemul de alei i platforme
pietonale i velo, cu condiia ca acesta s aib caracter ocazional i limitat.
Pot fi luate n considerare conversii funcionale, cu condiia ca noile folosine s fac parte de
asemenea din categoria activitilor admise i s fie compatibile cu spaiile / amenajrile / cldirile existente.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia s deserveasc exclusiv spaiul
respectiv, s fie amplasate n subteran sau astfel nct s aib un impact vizual minim, s nu produc
poluare fonic sau de alt natur.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se conserv structura cadastral existent.
Este admisibil extinderea teritoriului zonelor verzi cu rol de complex sportiv, caz n care, pentru
conservarea coerenei de ansamblu, se vor elabora un plan director (masterplan) i un PUZ.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Se va stabili, dup caz, prin PUD.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Se va stabili, dup caz, prin PUD.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Se va stabili, dup caz, prin PUD.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se va conserva, de regul, accesele actuale, reeaua existent de alei, profilele transversale i tipul
de mbrcmini ale acestora, ca parte esenial a imaginii urbane i a compoziiei.
Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) i PUD, modificri ale tramei n scopul
integrrii acesteia n sistemul general urban al traseelor pietonale i velo, cu condiia conservrii compoziiei
de ansamblu.

178

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform avizului eliberat de
administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale i velo din interiorul spaiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice
agregate compactate, pavaje din piatr natural etc. Este admisibil folosirea de mbrcmini asfaltice cu
tratamente superficiale din agregate de balastier, asemntoare ca imagine aleilor din agregate
compactate.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzis parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa n vecintatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice, sau n sistem
privat.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Pentru cldiri noi nlimea maxim la corni nu va depi 12 m i respectiv (D)+P+1. Se admit
nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni reglementat.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru asigurarea utilitilor necesare la reelele edilitare publice.
Se va da o atenie deosebit iluminatului exterior, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu ap din reeaua public.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n mprejmuiri sau cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
In zona de ntreinere se va organiza un spaiu destinat colectrii deeurilor, accesibil din spaiul
public i unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Se conserv, de regul, actuala structur a spaiilor verzi, a sistemului de alei i platforme.
Intervenii importante asupra spaiilor verzi i a sistemului de alei i platforme se vor realiza numai
pe baz de studii dendrologice i peisagere, n contextul conservrii caracterelor specifice, pe baza unui
PUD.
Suprafaa spaiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 50% din suprafaa
total a zonei verzi i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Spre spaiul public aliniamentul va fi obligatoriu nchis pe toat lungimea sa prin mprejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu nlimea maxim de 80 cm i o

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

179

parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar care pemite vizibilitatea n ambele
direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac, de
regul din zidrie de crmid aparent sau tencuit.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 10% (numai pentru cldiri ce includ spaii interioare, de orice tip)
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntregul teritoriu al scuarului, grdinii sau
parcului.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0,2 (numai pentru cldiri ce includ spaii interioare, de orice tip)
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntregul teritoriu al
scuarului, grdinii sau parcului.

180

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Ve

Zona verde de protecie a apelor sau cu rol de culoar


ecologic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona cuprinde poriuni ale culoarelor rului Someul Mic i Canalului Morii, ce includ albiile minore,
amenajrile hidrologice, cele de maluri, fii sau spaii verzi, circulaii pietonale i velo, mobilier urban etc,
precum i fiile de protecie a cursurilor de ap secundare praielor - de pe versani.
Culoarele aferente cursurilor de ap ofer oportunitatea dezvoltrii unei reele de spaii verzi ce pot
include trasee pietonale i deci crearea unor legturi avantajoase n structura urban.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Este interzis schimbarea destinaiei acestei categorii de spaii. Aceast reglementare are caracter
definitiv i nu poate fi schimbat prin PUZ.
Organizarea de ansamblu a culoarelor Someului i Canalului Morii va fi reglementat prin
intermediul unor planuri directoare / PUZ ntocmite pentru ntregul parcurs intravilan al acestora sau pentru
segmente semnificative ale acestui parcurs. Acestea vor stabili caracterul general al fiecrui tronson,
seciunile / profilele de principiu ale malurilor, relaiile cu cartierele riverane, seturi de msuri, recomandri,
restricii, servitui etc i tronsoanele pentru care se vor elabora PUD, n vederea amenajrii i organizrii
concrete a spaiilor.
Pentru orice intervenii ce vizeaz amenajarea / reorganizarea acestui tip de spaii se vor elabora n
mod obligatoriu PUD.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizat n prealabil de ctre CTATU.
Cursurile de ap secundare praiele - de pe versani i fiile de protecie aferente vor face
obiectul unui program de amenajare complex, ce va urmri conservarea sau redobndirea caracterului
cvasinatural al acestora. Programul va viza amenajarea hidrotehnic, nfiinarea infrastructurii pentru traficul
lent pe anumite poriuni i organizarea spaiilor verzi, ntr-un concept peisagistic coerent.
Acolo unde acestea sunt adiacente zonelor de urbanizare, terenul aferent fiei de protecie va
deveni parte a domeniului public. Poriunile de teren aflate n prezent n proprietate privat afectate vor trece
n proprietate public, ca parte din cota fix de 10% din suprafaa urbanizat destinat obiectivelor de
utilitate public. Operaiunea va fi reglementat n cadrul fiecrui PUZ de urbanizare.
Autorizarea lucrrilor de reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care nu sunt
acceptate derogri.
Interveniile vor urmri, pe lng aspectele tehnice, asigurarea coerenei imaginii urbane, reabilitarea
amenajrilor, a plantaiilor, ameliorarea peisajului i a mediului.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Majoritatea spaiilor din aceast categorie sunt parte a sistemului de spaii publice. Organizarea,
reabilitarea sau modernizarea acestora va fi abordat de o manier integrat i se va desfura numai pe
baz de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea funcionalitii i imaginii urbane,

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

181

dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale / velo i a infrastructurii specifice, reglementarea circulaiei


autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de
ctre CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice ale
oraului.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

plantaii nalte, medii i joase


sistem de alei i platforme pentru circulaii pietonale i velo
mobilier urban, amenajri pentru jocac, odihn, sport si alte activiti n aer liber compatibile
edicule, componente ale amenajrii peisagere
lucrri i amenajri hidrotehnice

2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI


Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia s fie amplasate n subteran sau astfel
nct s aib un impact vizual minim, s nu produc poluare fonic sau de alt natur.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
In zonele constituite se conserv de regul structura cadastral existent.
In zonele de restructurare, prin aplicarea procedurii reglementate, n cadrul planurilor directoare
(masterplan) i a PUZ de restructurare, se va asigura extinderea suprafeelor acestor tipuri de zone verzi
acolo unde e necesar, ca i dezvoltarea n imediata vecintate a unora de tip Va sau Vs.
In zonele de urbanizare, prin aplicarea procedurii reglementate, n cadrul planurilor directoare
(masterplan) i a PUZ de urbanizare, se va asigura constituirea ca spaii publice de tip Ve a culoarelor de
protecie a cursurilor de ap aa cum sunt ele evideniate n plaa 3.2. Reglementri Urbanistice Unitti
Teritoriale de Referint, ca i dezvoltarea n imediata vecintate a acestora a unora de tip UVa sau UVs. In
acest scop se vor utiliza suprafee de teren din cadrul cotei fixe de 10% din teritoriul ce urmeaz a fi
urbanizat, destinate obiectivelor de utilitate public.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Nu e cazul.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Nu e cazul.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Nu e cazul.
8. CIRCULAII I ACCESE
Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) i PUD, modificri ale organizrii spaiale n

182

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

scopul integrrii acesteia n sistemul general urban al traseelor pietonale i velo.


Pentru aleile pietonale i velo din interiorul spaiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice
agregate compactate, pavaje din piatr natural etc. Este admisibil folosirea de mbrcmini asfaltice, cu
tratamente superficiale din agregate de balastier, asemntoare ca imagine aleilor din agregate
compactate.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzis parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Nu e cazul.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Nu e cazul
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Se va da o atenie deosebit iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu ap din reeaua public.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Se conserv, de regul, actuala structur a spaiilor verzi, a sistemului de alei i platforme.
Intervenii viznd regularizri de albii, amenajri hidrotehnice, praguri de fund, bazine de retenie,
organizarea spaiilor verzi, a sistemelor de alei i platforme etc, se vor realiza numai pe baza unor PUD ce
vor include studii de fundamentare hidrologice, dendrologice, peisagere etc. Se va urmri n mod obligatoriu
conservarea / redarea caracterului cvasinatural al zonei. Se interzice placarea albiilor / malurilor cu plci de
beton sau betonarea acestora.
In zonele de restructurare / urbanizare, fiile de protecie vor fi organizate ca spaii verzi publice
cuprinznd vegetaie joas, medie i nalt, urmrindu-se fixarea terenului, protejarea acestuia fa de
fenomene de eroziune. Se vor putea organiza trasee pietonale i velo, locuri de odihn etc.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Ca regul general mprejmuirile spre spaiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea
perimetral a unor garduri vii.
Imprejmuirile pe zonele de nvecinare cu proprieti private vor fi de tip transparent, cu nlimea
maxim de 2,20 m.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 1%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0,01

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

183

Vpr

Zon verde de protecie fa de infrastructura major,


de protecie sanitar, plantaii cu rol de stabilizare a
versanilor i de reconstrucie ecologic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zona cuprinde:
(a) spaii verzi curol de protecie fa de infrastructura major reele magistrale de transport a energiei
electrice i gazului metan, ci ferate i rutiere etc
(b) spaii verzi cu rol de protecie sanitar fa de gropi de gunoi active sau n conservare staii de
epurare a apelor uzate etc.
(c) zone verzi pentru reconstrucia ecologic a unor teritorii degradate
(d) plantaii cu rol de stabilizare a versanilor abrupi, rezultat al unor intervenii antropice sau cu risc
natural de alunecare
A. CONDIIONRI PRIMARE
Prezentul Regulament se va aplica n corelare cu cadrul normativ specific fiecrei situaii / caz n
parte.

Pentru organizarea urbanistic a acestor zone se vor elabora PUD.


Este interzis schimbarea destinaiei acestei categorii de spaii.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII


Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Reabilitarea i modernizarea spaiilor publice va fi abordat de o manier integrat, avnd n vedere
c aceste spaii sunt o component a sistemului, i se va desfura numai pe baz de proiecte complexe de
specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a
spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a
parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei. Acestea vor fi supuse avizrii de ctre CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice ale
oraului.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
(a) plantaii nalte, medii i joase, n conformitate cu cadrul normativ specific fiecrei categorii de
utilizare n parte

184

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI


Spaii verzi cu acces public:
(a) sistem de alei i platforme pentru circulaii pietonale i velo
(b) mobilier urban, amenajri pentru activiti n aer liber compatibile sport, joac, odihn
(c) edicule, componente ale amenajrii peisagere
Cu condiia ca stabilirea profilului funcional s se fac n corelare cu cadrul normativ specific fiecrei
categorii de utilizare n parte.
Elemente aferente altor tipuri de infrastructuri tehnico-edilitare, cu condiia compatibilitii.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Nu e cazul.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Nu e cazul.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
Nu e cazul.
8. CIRCULAII I ACCESE
Se vor integra n sistemul general urban al traseelor pietonale i velo.
Pentru aleile pietonale i velo din interiorul spaiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice
agregate compactate, pavaje din piatr natural etc. Este admisibil folosirea de mbrcmini asfaltice cu
tratamente superficiale din agregate de balastier, asemntoare ca imagine aleilor din agregate
compactate.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzis parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Nu e cazul.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Nu e cazul
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zonele vor fi echipate edilitar conform necesitilor specifice.
Se va da o atenie deosebit iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

185

public.

In cazul n care accesul public e permis, se vor prevedea puncte de alimentare cu ap din reeaua

13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE


Intervenii importante asupra spaiilor verzi i a sistemului de alei i platforme se vor realiza numai
pe baz de studii dendrologice i peisagere, pe baza unui PUD, n corelare cu cadrul normativ specific
fiecrei categorii de utilizare n parte.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care locaia acestora e n
contradicie cu cadrul normativ specific categoriei de utilizare respective.
14. MPREJMUIRI
Ca regul general mprejmuirile spre spaiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea
perimetral a unor garduri vii.
Imprejmuirile pe zonele de nvecinare cu proprieti private vor fi de tip opac, cu nlimea maxim
de 2,20 m.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 0%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0

186

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Vp

Zona verde pduri n intravilan

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Terenuri mpdurite situate n intravilan, introduse prin documentaii de urbanism (PUG, PUZ) nainte
de revizuirea Codului Silvic n anul 2008.
Subzone:
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement Terenuri mpdurite din intravilan incluse ca
subzone n cadrul unor zone verzi de mari dimensiuni parcuri cu funciuni complexe.
S_VPf/ps Subzon de puni / fnae n interiorul zonelor mpdurite
A. CONDIIONRI PRIMARE
Este interzis schimbarea destinaiei acestei categorii de spaii. Aceast reglementare are caracter
definitiv i nu poate fi schimbat prin PUZ.
Prezentul Regulament se va aplica n corelare cu Codul Silvic.
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
Subzona n totalitatea sa va fi reglementat n cadrul UTR din care face parte, prin PUZ de
urbanizare aferent acesteia.
Pentru structurarea acestui tip de spaii se vor elabora n continuare un plan director (masterplan) i
un PUD. Tema de proiectare va fi avizat n prealabil de ctre CTATU.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZ se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama stradal
de interes local, infrastructura edilitar etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate
(Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Nu e cazul
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Exploatare n regim silvic
Reele magistrale, ci de comunicaie, reele de telecomunicaii, alte lucrri de infrastructur
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
(a) promenad, alergare
(b) odihn
(c) clrie

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

187

(d) deplasri velo


Pentru aceste utilizri se poate organiza un sistem de alei, platforme i piste pentru biciclete. Este
admis introducerea iluminatului public. Amenajrile i echiparea subzonei se vor face n concordan cu
legislaia silvic i cu avizul Direciei Silvice i a ITRS.
S_VPf/ps Subzon de puni / fnae n interiorul zonelor mpdurite se conserv utilizarea
actual
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Acces auto numai pentru exploatare n regim silvic.
Realizarea inelului sudic al municipiului pe traseul marcat n plana 3.2. Reglementri Urbanistice
Unitti Teritoriale de Referint - UTR Tr - cu condiia ca proiectul s parcurg i s se conformeze n
totalitate procedurilor legale privitoare la scoaterea din fondul forestier a suprafeelor destinate obiectivelor
de utilitate public.
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
(a) edicule chioscuri, adposturi etc, parte a amenajrii peisagere, cu condiia s aib n componen
numai spaii deschise.
(b) acces auto pentru ntreinere, intervenii, colectarea deeurilor, transport de materiale pe sistemul de
alei i platforme pietonale i velo, cu condiia ca acesta s aib caracter ocazional i limitat.
(c) elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia s deserveasc exclusiv spaiul
respectiv, s fie amplasate n subteran sau astfel nct s aib un impact vizual minim, s nu
produc poluare fonic sau de alt natur.
Amenajrile i echiparea subzonei se vor face n concordan cu legislaia silvic i cu avizul
Direciei Silvice i al ITRS.
S_VPf/ps Subzon de puni / fnae n interiorul zonelor mpdurite
Se recomand / admite schimbarea destinaiei punilor n fnae.
3. UTILIZRI INTERZISE
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise orice fel de construcii, permanente sau definitive, de orice natur i cu orice
destinaie, n afara celor aferente S_Vpa, reglementate la pct. 2.
Este interzis mprejmuirea pdurii sau a unor pri ale acesteia, indiferent de structura de
proprietate.
Este interzis accesul oricror tipuri de autovehicule, (autoturisme, autoutilitare, autocamioane,
motociclete, motorete, ATV etc), altele dect cele pentru exploatare n regim silvic i ntreinere.
Sunt interzise lucrri de terasamente i sistematizare vertical.
S_VPf/ps Subzon de puni / fnae n interiorul zonelor mpdurite
Sunt interzise orice alte utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i 2.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Nu e cazul.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Nu e cazul.

188

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL


Nu e cazul.
8. CIRCULAII I ACCESE
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
Se vor prevedea spaii de acces pentru public n afara subzonei (de regul aferente zonei verzi n
care aceasta e inclus), care vor cuprinde spaii de parcare, platforme dalate, etc, conform PUZ
Se vor prevedea accese de seviciu, pentru colectarea deeurilor i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului i autorizaiei de construire, eliberate
de administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale i velo se vor utiliza sisteme rutiere specifice de regul agregate
compactate Este admisibil folosirea de mbrcmini asfaltice, cu tratamente superficiale din agregate de
balastier, asemntoare ca imagine aleilor din agregate compactate.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzis parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa n vecintatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Nu e cazul.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Nu e cazul.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Nu e cazul
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
Se va introduce un sistem de iluminat public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu ap din reeaua public.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
In zona de ntreinere se va organiza un spaiu destinat colectrii deeurilor, accesibil din spaiul
public i unul pentru resturi vegetale (compost).
Echiparea subzonei se vor face n concordan cu legislaia silvic i cu avizul Direciei Silvice i a
ITRS.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Se consev ca atare pdurea. Exploatarea se va face n regim silvic.
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
Se conserv, ca regul general, actuala structur a vegetaiei.
Intervenii importante asupra acesteia se vor realiza numai pe baz de studii dendrologice i
peisagere, n contextul conservrii caracterului general pdure de agrement, pe baza unui PUD.
Suprafaa spaiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafaa
total a subzonei i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o
mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere.
14. MPREJMUIRI
Nu sunt admise mprejmuiri, indiferent de structura de proprietate.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

189

SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI


15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT = 0 %
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
POT = 0 % (nu sunt luate n calcul ediculele aferente amenajrii peisagere, cu condiia s nu includ
spaii interioare)
S_VPf/ps Subzon de puni / fnae n interiorul zonelor mpdurite
POT = 0 %
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT = 0
S_Vpa Subzona pdurilor cu rol de agrement
CUT = 0 (nu sunt luate n calcul ediculele aferente amenajrii peisagere, cu condiia s nu includ
spaii interioare)
S_VPf/ps Subzon de puni / fnae n interiorul zonelor mpdurite
CUT = 0

190

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

ZCP C1

Zon construit protejat


Zona Central suprapus peste Incinta Fortificat

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


ZCP C1 - Zona Central suprapus peste Incinta Fortificat e parte a zonei centrale a
municipiului, suprapus peste oraul istoric, delimitat de traseul fortificaiilor celei de a doua incinte
medievale. E o component a Ansamblului urban "Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca" clasat n
Lista Monumentelor Istorice cu codul CJ-II-a-A-07244.
Zona se remarc printr-o structur funcional complex i atractiv, de tip central, caracterizat de
mixajul ntre diversitatea de activiti de interes general, cu acces public, situate la parter i locuirea de tip
colectiv situat la nivelele superioare ale imobilelor multifuncionale. Alturi de acestea sunt prezente,
ocupnd imobile monofuncionale, majoritatea instituiilor publice i de interes public importante ale oraului.
Tesutul urban e caracterizat de parcelarul istoric, cu fronturi nguste spre strad (n general de 10-18 m) i
adncimi variabile, de organizarea urbanistic de tip nchis, cu imobile situate n aliniament, aparinnd n
majoritate tipologiei tradiionale, n form de L, cu ganguri de acces n curile interioare. Structura urban
relev un grad ridicat de difereniere, rezultat al evoluiei istorice.
E o zon construit protejat datorit valorilor urbanistice i arhitecturale pe care le nglobeaz. In
cadrul ei se afl numeroase cldiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare individual prin
prezentul PUG n Lista Monumentelor Istorice.
Subzone:
ZCP_C1_a Subzona aferent principalelor spaii publice din interiorul incintei fortificate
ZCP_C1_b Subzona aferent tramei stradale minore din interiorul incintei fortificate
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru reglementarea detaliat a ZCP C1 - Zona Central suprapus peste Incinta Fortificat se
va elabora PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) i RRLU aferent, n conformitate cu Metodologia
de elaborare i coninutul - cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este ZCP C1 - Zona Central suprapus peste Incinta Fortificat.
Se admite elaborarea etapizat a PUZCP, caz n care teritoriul minim abordat va fi determinat prin
consultarea CTATU i a Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP ZCP C1 - Zona Central suprapus peste Incinta
Fortificat (integral sau etapizat dup cum s-a artat mai sus) va fi avizat n prealabil de CTATU i de
Comisia Regional a Monumentelor Istorice.
Pn la aprobarea PUZCP autorizarea lucrrilor de construire / desfiinare se va face pe baza
prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogri de la prezentul regulament. Reglementri diferite privind utilizarea
terenului, regimul de construire, amplasarea cldirilor fa de aliniament, relaiile fa de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei, nlimea cldirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
terenului se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Cldirile din interiorul zonei au fost clasificate n trei categorii i marcate ca atare n plana 3.2.
Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin i n Anexa 5 a prezentului regulament, n
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:
- 1 - cldiri monument istoric, clasate ca atare n Lista Monumentelor Istorice republicat n anul
2010 interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific
- 1A - cldiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument
istoric interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific monumentelor istorice
- 2 - cldiri cu valoare artistic ambiental pentru aceast categorie e interzis desfiinarea total
sau parial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
- 3 - cldiri neutre pentru care e acceptabil restructurarea total sau parial

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

191

Interveniile vor urmri conservarea coerenei ansamblului i ridicarea gradului de finisare urban,
restaurarea, conservarea i deparazitarea fondului construit valoros.
Orice lucrare / intervenie viznd fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate va fi
supus autorizrii, cu excepia aceleia de rezugrvire a faadelor n aceeai culoare i cu acelai material,
fr modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obine n prealabil avizul DJCCPCN
Cluj. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea / refacerea modenaturii faadei.
Interveniile se vor realiza pe baza unui studiu care privete o parcel ntreag n neles urban. Se
pot interzice anumite intervenii care nu vizeaz ntregul imobil/ corp de cldire: extinderi, mansardri,
modificri diverse, reabilitari - nlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri i zugrviri pariale etc.
Mansardarea cldirilor monument istoric sau cu valoare ambiental nu este acceptabil n toate cazurile,
fiind condiionat de structura i valoarea arpantei, de vizibilitatea din spaiul public, de accesibilitatea
nivelului podului etc.
Autorizarea lucrrilor de extindere/mansardare a corpurilor de cldire este admisibil doar n situaia
n care starea structurii de rezisten i a finisajelor, a nivelului de ntreinere a acestora sunt conforme
legislaiei n vigoare Codul Civil, Ordonana nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale,
Legea 153/2011 privind msuri de cretere a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor.
n caz contrar, autorizarea lucrrilor mai sus menionate este condiionat de reabilitarea, n prealabil
sau concomitent cu acestea, a imobilului. Reabilitarea va include cel puin lucrrile necesare privind
structura de rezisten, faadele (atice i cornie, modenatur, tencuieli, zugrveli, tmplrie, sistem de
evacuare a apelor pluviale), spaiile comune (ganguri, case de scar, cursive, curi etc).
Reciclarea integral a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca atare n
plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Interveniile asupra domeniului public vor ine cont de caracterul istoric al acestuia i vor fi supuse
spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice i autorizrii.
Se va conserva vizibilitatea zidului medieval sau a traseului acestuia (str. Emil Isac, str. Avram Iancu,
str. George Bariiu, str. Regele Ferdinand, str. Victor Fulicea), dinspre interiorul incintei.
Nu se admite publicitatea comercial n zon.
Firmele anun o activitate comercial i nu pot fi transformate n publicitate de produs sau brand.
Exist cldiri care prin conformaia lor nu pot primi firme pe faadele principale.
Se accept publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea
(campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZCP se vor stabili locaii concrete pentru obiectivele de utilitate public i servituile de
utilitate public aferente, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul
Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPAIUL PUBLIC
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi avizate de CTATU i de Comisia Regional a Monumentelor Istorice.
Pieele / piaetele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum

192

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu protejat.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
ZCP_C1_a Profilele transversale vor cuprinde spaii difereniate pentru traficul motorizat (benzi de
circulaie i parcare n lung) i cel lent (piste de biciclete, trotuare, suprafee pietonale).
ZCP_C1_b Profilele transversale vor fi unitare, de regul fr difereniere ntre diferitele tipuri de
trafic, autovehiculele fiind admise doar pentru acces local i situaii de urgen.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Structura funcional mixt include locuire colectiv, funciuni administrative, de administrarea
afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), de cult, culturale, de nvmnt, de sntate cu caracter
ambulatoriu, de loisir public, de turism etc n conformitate cu lista utilizrilor / activitilor corespunztoare
fiecrei categorii de funciuni, din Anexa 1 la prezentul Regulament. Locuirea va ocupa ntre 30 i 70% din
suprafaa construit desfurat total (raportul optim ntre locuire i celelalte activiti ar fi de 1:1). Parterele
spre principalele spaii publice vor avea funciuni de interes pentru public.
1. UTILIZRI ADMISE
Imobile cu funciune mixt cuprinznd:
(a) activiti de interes i cu acces public (administrative, administrarea afacerilor, servicii financiarbancare, comer alimentar i nealimentar cu suprafaa de vnzare de maximum 300 mp/unitate,
alimentaie public, servicii de tip teriar, servicii aferente locuirii, culturale, de asisten medical
ambulatorie - cabinete pentru medici de familie, medici specialiti, medici stomatologi cu
suprafaa de maximum 150 mp/unitate), dispuse la parter i eventual subsol, respectiv la parter
i eventual subsol i primul etaj n cazul cldirilor cu mai mult de dou nivele supraterane.
Acestea vor ocupa n mod obligatoriu, la parter, ntregul front disponibil spre spaiul public, cu
excepia accesului n imobil / pe parcel.
(b) locuine colective / semicolective la nivelele superioare i eventual la parter, cu excepia frontului
spre spaiul public. Locuinele vor ocupa minimum 30% din suprafaa util total.
In cazul cldirilor existente cu parter / parter i mansard prezena locuirii nu e obligatorie, se admite
converia funcional complet a locuinelor.
In cazul prezenei locuirii, curile imobilelor vor fi nchise accesului nerezidenilor, celelalte activiti
vor fi accesibile doar din spaiul public.
Imobile monofuncionale
(a)
instituii publice i de interes public (administrative - publice, culturale, de nvmnt etc)
(b)
turistice (hoteluri, vile turistice etc).
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din spaiul public. Diferena de nivel ntre strad i intrare va fi de maximum o treapt.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate n interior. Admisibilitatea deschiderii unui
acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti cu
acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gangul imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie amplasate n interiorul parcelei, n spatele unui tract
dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze din strzi cu trafic redus i s fie organizat astfel nct s nu
perturbe traficul
PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

193

Garaje private pe parcelele curente cu urmtoarele condiii:


(a) s fie nglobate n corpurile de cldires nu aib acces direct din spaiul public
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei
3. UTILIZRI INTERZISE
.
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la etajele cldirilor existente.
Cldiri noi monofuncionale: de birouri, sedii de firm, comerciale.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare, identificate ca atare prin PUZCP sau studiul istoric.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor
Orice tip de construcii provizorii, cu excepia ediculelor parte a amenajrii peisagere a curilor
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faadele imobilelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
Parcaje la sol n curile imobilelor
Publicitatea comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile
- faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din spaiile
publice sau de pe parcelele adiacente
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se interzic operaiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau divizare a parcelelor), cu
excepia cazurilor n care se revine la o situaie iniial sau anterioar considerat favorabil esutului urban.
In toate cazurile se va lua n considerare parcela n neles urban, indiferent de forma n care
proprietatea asupra acesteia e divizat ntre deintori.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Cldirile se vor amplasa in aliniament, n front continuu (nchis). Aliniamentul existent se va
conserva, cu excepia situaiilor n care la limita ntre dou parcele exist un decalaj, caz n care se va
proceda la o corecie prin retragerea cldirii mai avansate pn la nivelul colurilor parcelelor adiacente,
realizndu-se astfel o realiniere local.
Prin excepie, n situaiile n care frontul deschis constituie o specificitate local, se va conserva
acest mod de construire. Asemenea situaii vor fi reglementate prin PUZCP. Pn la realizarea acestuia,
aceste cazuri se vor reglementa prin PUD-uri ce vor avea la baz un studiu istoric dezvoltat pe o suprafa
relevant.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de curi n dreptul celor de pe
parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate n considerare corpurile de cldire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.
Cldirile se vor dezvolta ntre limitele laterale ale parcelelor, pe o adncime de maximum 15 m de la
aliniament. Se admite i dezvoltarea n adncime de-a lungul uneia din laturi, dup tipologia tradiional n

194

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

form de L, cu condiia ca pe parcela nvecinat s existe de asemenea un calcan. In situaiile n care


limea frontului la strad i contextul o permit, se pot aplica i alte tipologii ( U , C , T , O etc.
Prin excepie, n situaia n care e necesar conservarea unei deschideri existente n frontul stradal,
pe acea latur se va asigura o retragere de minimum 4,5 m, pe o adncime de maximum 15 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu i vor fi conformate conform normelor
specifice.
Dac adiacent limitelor laterale sau posterioar ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o
curte interioar, pe parcela ce face obiectul reconstruciei / restructurrii se va conforma de asemenea o
curte dispus strict n fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puin egal cu aceasta i cu o retragere fa
de limita de proprietate de cel puin jumtate din nlimea la corni dar nu mai puin de 4,5 m. In plus, n
dreptul calcanelor sau a curilor de lumin nvecinate se pot amplasa curi de lumin cu lungimea de
minimum 3,5 m i adncimea de minimum 2 m dac spre acestea nu se deschid spaii de locuit sau care
adpostesc activiti ce necesit lumin natural.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul curilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, nchise pe trei sau patru laturi,
ntre faadele interioare paralele se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora,
dar nu mai puin de 6 m (sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii
la orice nivel a relaiei menionate).
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura aceeai relaie.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.
Pentru cldirile existente / parial restructurate se vor conserva accesele actuale. Accesul carosabil
pe parcel nu e obligatoriu n condiiile n care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinate (parazitate) se vor redeschide i dedica, de regul, rolului iniial.
Pentru cldirile noi se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform
normelor.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile, din materiale naturale.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament, cu aplicarea unei
diminuri cu 50% pentru toate tipurile de activiti admise, cu excepia locuirii. Atunci cnd se prevd
funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru parcelele integral restructurate (demolarea complet a cldirilor existente i construcia unora
noi), n cadrul acestora se va realiza n mod obligatoriu numrul de garaje necesar.
Pentru parcelele parial restructurate (schimbri de destinaie, demolri pariale, extinderi,
mansardri, adiionare de noi corpuri de cldire etc), n cazul imposibilitii tehnice de realizare n condiii
rezonabile a numrului necesar de locuri de parcare, se va elabora un PUD prin care se va determina
numrul de parcaje / garaje posibil a fi realizate n locaia respectiv, funcie de accesibilitate i configuraia
local. In acest caz, autorizarea interveniei va fi condiionat astfel:
(a) pentru locuinele existente ce fac obiectul restructurrii / extinderii sau pentru cele nou create se vor
repartiza cu prioritate garajele posibil a fi realizate pe parcel. Diferena va putea fi compensat prin
abonamente la parcrile publice, situate ntr-un perimetru de 100 m de la locaia respectiv.
(b) pentru celelalte tipuri de activiti admise e posibil acoperirea diferenei de locuri de parcare prin
realizarea i deinerea acestora n proprietate sau concesiune pe durata existenei construciei, pe o
alt parcel, situat la o distan de maximum 250 m. Alternativ, Administraia Public Local poate
accepta, ca o facilitate, la cererea proprietarului imobilului, o procedur de compensare financiar
din partea acestuia (spre exemplu echivalent cu costul mediu estimat al construiriii unui numr
echivalent de parcaje publice n cldiri dedicate, fr dobndeirea unui drept privilegiat de utilizare).

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

195

Procedura va fi reglementat prin Hotrre a Consiliului Local.


Parcarea autovehiculelor se va face numai n garaje amenajate n cadrul corpurilor de cldire
existente sau propuse n cadrul unui proces de restructurare.
Nu se admite staionarea autovehiculelor n curile cldirilor.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Inlimea cldirilor va fi determinat n fiecare caz, n funcie de context, n plus aplicndu-se
cumulativ urmtoarele criterii:
(a) nlimea maxim la corni nu va depi 14 m i nlimea maxim la coam (total) nu va depi
20 m, respectiv un regim de nlime de P+3+M, pe strzile cu distana ntre aliniamente mai mare
de 15 m.
(b) nlimea maxim la corni nu va depi 11 m i nlimea maxim la coam (total) nu va depi
17 m, respectiv un regim de nlime de i respectiv P+2+M pe strzile cu distana ntre aliniamente
mai mare de 10 m.
(c) nlimea maxim la corni nu va depi 8 i nlimea maxim la coam (total) nu va depi 14
m, respectiv un regim de nlime de m i respectiv P+1+M pe strzile cu distana ntre aliniamente
mai mic de 10 m.
(d) corpurile de cldire situate n interiorul parcelei se vor ncadra n nlimea maxim la corni admis
pe strada respectiv, chiar dac corpul din aliniament are un regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) i peisajului urban, aa cum a fost el descris n
Seciunea 1.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Cldiri noi
Arhitectura acestora va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (imobile cu
funciune mix, imlicnd locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastie arhitecturale sau
imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraului istoric.
Acoperiurile vor avea arpante cu forme simple, n dou sau patru ape, cu pante egale i constante
o
o
ce se vor ncadra ntre 35 i 60 , funcie de contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice
zonei, pentru luminarea spaiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperi. Corniele vor fi de tip
urban.
Raportul plin-gol al faadelor va fi apropiat de cel predominant n zon. Elementele n relief ale
faadelor (bow window-uri, balcoane etc) se vor integra formal n tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei igl ceramic, n mod excepional tabl lis fluit
de culoare gri pentru acoperie, tencuieli lise pentru faade, placaje din piatr de calcar sau tencuieli pentru
socluri i alte elemente arhitecturale. Pentru tmplrii (ui i ferestre) se va folosi exclusiv lemnul, cu
excepia celor aparinnd spaiilor comerciale de la parter, pentru care sunt acceptabile formule moderne,
high tech sticl, oel etc.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, la toate elementele construciei.
Cldiri existente
Interveniile asupra acestora se vor realiza n regim de restaurare, numai pe baz de proiecte
detaliate fundamentate pe studii istorice i investigaii complexe asupra construciilor, avizate i autorizate
conform legii.
Se vor folosi materiale i tehnici adecvate, de regul cele tradiionale.
In cazul interveniilor viznd reparaia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitectural i modenatura faadelor acestora cu excepia cazurilor n care
se revine la o situaie iniial sau anterioar considerat favorabil.
Se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri, colonete, pilatri, etc).

196

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Reabilitarea termic nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementri, n unele cazuri
aceasta putnd implica tehnologii i materiale speciale.
Tmplriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepional, cnd acest lucru nu mai este
posibil, se vor nlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducndu-se toate detaliile i decoraiile.
Prin excepie, la spaiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech sticl, oel
etc.
Invelitorile acoperielor vor fi din igl ceramic de culoare natural. In situaiile n care nvelitoarea e
din tabl fluit i structura arpantei nu are capacitatea portant pentru a susine igla, se admite refacerea
acesteia cu tabl lis fluit de culoare gri.
Jgheaburile i burlanele se vor reface din tabl zincat, de zinc sau de cupru n manier tradiional.
In cazul interveniilor viznd restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementrile anterioare
Se vor evidenia / diferenia n structura spaial i expresia arhitectural propus elementele
existente conservate i cele noi.
Publicitatea comercial de orice tip este interzis.
Prin excepie, aceasta poate fi admis numai ca facilitate pentru cei ce accept statutul de sponsori
pentru restaurarea imobilelor, ea realizndu-se chiar pe schelele de pe faadele cldirilor n lucru.
Se admite publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate cldirile se vor racorda la reelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare complet.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 15% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiionale (n
general daleje de piatr de tip permeabil).
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile de pe limitele laterale i posterioare ale parceleor vor fi de tip opac, cu nlimea
maxim de 2,20 m, de regul din zidrie de crmid aparent sau tencuit.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
ZCP_C1_a
ZCP_C1_b
Pentru parcelele comune:
POT maxim = 60%
Pentru parcelele de col:
POT maxim = 75%.
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

197

POT maxim = 85%


Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
ZCP_C1_a
Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 2,2
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,8
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 3,2
ZCP_C1_b
Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 1,6
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,0
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 2,4
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
Prin excepie, mansardarea cldirilor existente la data intrrii n vigoare a prezentului Regulament se poate
realiza chiar dac prin acest fapt se depete CUT maxim reglementat, cu urmtoarele condiii:
(a) mansardarea s fie admisibil n sensul prezentului regulament;
(b) n cazul imobilelor ce includ locuirea, spaiile din mansard vor fi, la rndul lor, exclusiv spaii de
locuit;
(c) mansardarea s se realizeze n geometria / volumetria acoperiului existent.

198

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

ZCP C2

Zon construit protejat


Zona Central situat n afara Incintei Fortificate

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


ZCP C2 - Zona Central situat n afara Incintei Fortificate e parte a zonei centrale a
municipiului, suprapus peste dezvoltrile urbane (n general datnd din secolul al XIX-lea) din jurul incintei
fortificate i peste redezvoltrile realizate n spiritul urbanismului celei de a doua jumti a secolului al XIXlea, dup vnzarea i demolarea (parial) a fortificaiilor. E o component a Ansamblului urban "Centrul
istoric al municipiului Cluj-Napoca" clasat n Lista Monumentelor Istorice cu codul CJ-II-a-A-07244.
Zona se remarc printr-o structur funcional complex i atractiv, de tip central, caracterizat de
mixajul ntre diversitatea de activiti de interes general, cu acces public, situate la parter i locuirea de tip
colectiv situat la nivelele superioare ale imobilelor multifuncionale. Alturi de acestea sunt prezente,
ocupnd imobile monofuncionale, majoritatea instituiilor publice i de interes public importante ale oraului.
Tesutul urban e marcat de suprapunerea peste structura urban preexistent a formulelor i caracterului
urbanismului celei de a doua jumti a secolului al XIX-lea. Datorit conjuncturilor istorice gradul de finisare
urban n spiritul regulii dominante, impuse prin efectul succesivelor Regulamente de Construire e
neuniform. Parcelarul e n general neuniform, regsindu-se parcele cu fronturi nguste spre strad (n
general de 10-18 m) i adncimi variabile, ocupate de cldiri aparinnd tipologiei tradiionale, n form de
L, cu ganguri de acces n curile interioare dar i parcele cu deschideri importante spre spaiul public (20
50 m), rezultat al restructurrii n spiritul formulelor moderne ale sfritului de secol XIX, ocupate de cldiri
cu tipologii specifice acestei epoci. Organizarea urbanistic e de tip nchis, cu imobile situate n aliniament.
Structura urban relev un grad ridicat de difereniere, rezultat al evoluiei istorice.
E o zon construit protejat datorit valorilor urbanistice i arhitecturale pe care le nglobeaz. In
cadrul ei se afl numeroase cldiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare individual prin
prezentul PUG n Lista Monumentelor Istorice.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru reglementarea detaliat a ZCP C2 - Zona Central situat n afara Incintei Fortificate se
va elabora PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) i RLU aferent, n conformitate cu Metodologia
de elaborare i coninutul - cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este ZCP C2 - Zona Central situat n afara Incintei Fortificate. Se
admite elaborarea etapizat a PUZCP, caz n care teritoriul minim abordat va fi determinat prin consultarea
CTATU i a Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP ZCP C2 - Zona Central situat n afara Incintei
Fortificate (integral sau etapizat dup cum s-a artat mai sus) va fi avizat n prealabil de CTATU i de
Comisia Zonal a Monumentelor Istorice.
Pn la aprobarea PUZCP autorizarea lucrrilor de construire / desfiinare se va face pe baza
prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogri de la prezentul regulament. Reglementri diferite privind utilizarea
terenului, regimul de construire, amplasarea cldirilor fa de aliniament, relaiile fa de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei, nlimea cldirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
terenului se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Cldirile din interiorul zonei au fost clasificate n trei categorii i marcate ca atare n plana 3.2.
Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin i n Anexa 5 a prezentului regulament, n
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:
- 1 - cldiri monument istoric, clasate ca atare n Lista Monumentelor Istorice republicat n anul
2010 interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific
- 1A - cldiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument
istoric interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific monumentelor istorice
- 2 - cldiri cu valoare artistic ambiental pentru aceast categorie e interzis desfiinarea total
sau parial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

199

- 3 - cldiri neutre pentru care e acceptabil restructurarea total sau parial


Interveniile vor urmri conservarea coerenei ansamblului i ridicarea gradului de finisare urban,
restaurarea, conservarea i deparazitarea fondului construit valoros.
Orice lucrare / intervenie viznd fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate va fi
supus autorizrii, cu excepia aceleia de rezugrvire a faadelor n aceeai culoare i cu acelai material,
fr modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obine n prealabil avizul Comisiei
Regionale a Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faadei.
Inerveniile se vor realiza pe baza unui studiu care privete o parcel ntreag n neles urban. Se
pot interzice anumite intervenii care nu vizeaz ntreg imobilul / corpul de cldire: extinderi, mansardri,
modificri diverse, reabilitri - nlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri i zugrviri pariale etc.
Mansardarea cldirilor monument istoric sau cu valoare ambiental nu este acceptabil n toate cazurile,
fiind condiionat de structura i valoarea arpantei, de vizibilitatea din spaiul public, de accesibilitatea
nivelului podului etc.
Autorizarea lucrrilor de extindere/mansardare a corpurilor de cldire este admisibil doar n situaia
n care starea structurii de rezisten i a finisajelor, a nivelului de ntreinere a acestora sunt conforme
legislaiei n vigoare Codul Civil, Ordonana nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale,
Legea 153/2011 privind msuri de cretere a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor.
n caz contrar, autorizarea lucrrilor mai sus menionate este condiionat de reabilitarea, n prealabil
sau concomitent cu acestea, a imobilului. Reabilitarea va include cel puin lucrrile necesare privind
structura de rezisten, faadele (atice i cornie, modenatur, tencuieli, zugrveli, tmplrie, sistem de
evacuare a apelor pluviale), spaiile comune (ganguri, case de scar, cursive, curi etc).
Reciclarea integral a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca atare n
plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Interveniile asupra domeniului public vor ine cont de caracterul istoric al acestuia i vor fi supuse
spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice i autorizrii.
Nu se admite publicitatea comercial n zon.
Firmele anun o activitate comercial i nu pot fi transformate n publicitate de produs sau brand.
Exist cldiri care prin conformaia lor nu pot primi firme pe faadele principale.
Se accept publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea
(campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZCP se vor stabili locaii concrete pentru obiectivele de utilitate public i servituile de
utilitate public aferente, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul
Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi supuse avizrii de CTATU i de Comisia Regional a Monumentelor Istorice.

200

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Pieele / piaetele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum
dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu protejat.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Structura funcional mixt include locuire colectiv, funciuni administrative, de administrarea
afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), de cult, culturale, de nvmnt, de sntate cu caracter
ambulatoriu, de loisir public, de turism etc n conformitate cu lista utilizrilor / activitilor corespunztoare
fiecrei categorii de funciuni, din Anexa 1 la prezentul Regulament. Locuirea va ocupa ntre 30 i 70% din
suprafaa construit desfurat total (raportul optim ntre locuire i celelalte activiti ar fi de 1:1). Parterele
spre principalele spaii publice vor avea funciuni de interes pentru public.
1. UTILIZRI ADMISE
Imobile cu funciune mixt cuprinznd:
(a) activiti de interes i cu acces public (administrative, administrarea afacerilor, servicii financiarbancare, comer alimentar i nealimentar cu suprafaa de vnzare de maximum 300 mp/unitate,
alimentaie public, servicii de tip teriar, servicii aferente locuirii, culturale, de asisten medical
ambulatorie - cabinete pentru medici de familie, medici specialiti, medici stomatologi cu
suprafaa de maximum 150 mp/unitate), dispuse la parter i eventual subsol, respectiv la parter
i eventual subsol i primul etaj n cazul cldirilor cu mai mult de dou nivele supraterane.
Acestea vor ocupa n mod obligatoriu, la parter, ntregul front disponibil spre spaiul public, cu
excepia accesului n imobil / pe parcel.
(b) locuine colective / semicolective la nivelele superioare i eventual la parter, cu excepia frontului
spre spaiul public. Locuinele vor ocupa minimum 30% din suprafaa util total.
In cazul prezenei locuirii, curile imobilelor vor fi nchise accesului nerezidenilor, celelalte activiti
vor fi accesibile doar din spaiul public.
Imobile monofuncionale
(a)
instituii publice i de interes public (administrative - publice, culturale, de nvmnt etc)
(b)
administrative (sedii de firm, administrarea afacerilor, servicii financiar-bancare etc)
(c)
turistice (hoteluri, vile turistice etc).
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din spaiul public. Diferena de nivel ntre strad i intrare va fi de maximum o treapt.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate doar n interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti
cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dac locuirea nu e prezent pe parcel,
din curtea imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie amplasate n interiorul parcelei, n spatele unui
tract dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze din strzi cu trafic redus i s fie organizat astfel
nct s nu perturbe traficul aoto i pietonal
Garaje private pe parcelele curente cu urmtoarele condiii:
(a) s fie nglobate n corpurile de cldire
(b) s nu aib acces direct din spaiul public
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

201

o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul


regulament, prestate numai de proprietari / ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei
3. UTILIZRI INTERZISE
Cldiri monofuncionale destinate comerului en gros i en detail.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare, identificate ca atare prin PUZCP sau studiul istoric.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor.
Orice tip de construcii provizorii, cu excepia ediculelor parte a amenajrii peisagere a curilor.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faadele imobilelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Parcaje la sol n curile imobilelor ce includ i funciunea de locuire.
Publicitatea comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile
- faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din spaiile
publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se interzic operaiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau divizare a parcelelor), cu
excepia cazurilor n care se revine la o situaie iniial sau anterioar considerat favorabil esutului urban.
In toate cazurile se va lua n considerare parcela n neles urban, indiferent de forma n care
proprietatea asupra acesteia e divizat ntre deintori.
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Cldirile se vor amplasa in aliniament, n front continuu (nchis). Aliniamentul existent se va
conserva, cu excepia situaiilor n care la limita ntre dou parcele exist un decalaj, caz n care se va
proceda la o corecie prin retragerea cldirii mai avansate pn la nivelul colurilor parcelelor adiacente,
realizndu-se astfel o realiniere local.
Prin excepie, n situaiile n care frontul deschis constituie o specificitate local, se va conserva
acest mod de construire. Asemenea situaii vor fi reglementate prin PUZCP. Pn la realizarea acestuia,
aceste cazuri se vor reglementa prin PUD ce vor avea la baz un studiu istoric dezvoltat pe o suprafa
relevant.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de curi n dreptul celor de pe
parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate n considerare corpurile de cldire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric aferent PUD.
Cldirile se vor dezvolta ntre limitele laterale ale parcelelor, pe o adncime de maximum 15 m de la
aliniament. Se admite i dezvoltarea n adncime de-a lungul uneia din laturi, dup tipologia tradiional n
form de L, cu condiia ca pe parcela nvecinat s existe de asemenea un calcan. In situaiile n care
limea frontului la strad i contextul o permit, se admite dezvoltarea n adncime de-a lungul ambelor
laturi, aplicndu-se tipologii precum U , C , T , O etc.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu i vor fi conformate conform normelor

202

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

specifice.
Dac adiacent limitelor laterale sau posterioar ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o
curte interioar, pe parcela ce face obiectul reconstruciei / restructurrii se va conforma de asemenea o
curte dispus strict n fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puin egal cu aceasta i cu o retragere fa
de limita de proprietate de cel puin jumtate din nlimea la corni dar nu mai puin de 4,50 m. In plus, n
dreptul calcanelor sau a curilor de lumin nvecinate se pot amplasa curi de lumin cu lungimea de
minimum 3,5 m i adncimea de minimum 2 m, dac spre acestea nu se deschid spaii de locuit sau care
adpostesc activiti ce necesit lumin natural.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul curilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, nchise pe trei sau patru laturi,
ntre faadele interioare paralele se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora,
dar nu mai puin de 6 m (sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii
la orice nivel a relaiei menionate).
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura aceeai relaie.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.
Pentru cldirile existente / parial restructurate se vor conserva accesele actuale. Accesul carosabil
pe parcel nu e obligatoriu n condiiile n care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinate (parazitate) se vor redeschide i dedica, de regul, rolului iniial.
Pentru cldirile noi se vor prevedea accese pietonale i carosabile de acces la garaje, conform
normelor.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajrile curilor cu rol pietonal i carosabile din interiorul parcelelor se recomand
utilizarea nvelitorilor permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament, cu aplicarea unei
diminuri cu 50% pentru toate tipurile de activiti admise, cu excepia locuirii. Atunci cnd se prevd
funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru parcelele integral restructurate (demolarea complet a cldirilor existente i construcia unora
noi), n cadrul acestora se va realiza n mod obligatoriu numrul de garaje necesar.
Pentru parcelele parial restructurate (schimbri de destinaie, demolri pariale, extinderi,
mansardri, adiionare de noi corpuri de cldire etc), n cazul imposibilitii tehnice de realizare n condiii
rezonabile a numrului necesar de locuri de parcare, se va elabora un PUD prin care se va determina
numrul de parcaje / garaje posibil a fi realizate n locaia respectiv, funcie de accesibilitate i configuraia
local. In acest caz, autorizarea interveniei va fi condiionat astfel:
(a) pentru locuinele existente ce fac obiectul restructurrii / extinderii sau pentru cele nou create se vor
repartiza cu prioritate garajele posibil a fi realizate pe parcel. Diferena va putea fi compensat prin
abonamente la parcrile publice, situate ntr-un perimetru de 100 m de la locaia respectiv.
(b) pentru celelalte tipuri de activiti admise e posibil acoperirea diferenei de locuri de parcare prin
realizarea i deinerea acestora n proprietate sau concesiune pe durata existenei construciei, pe o
alt parcel, situat la o distan de maximum 250 m. Alternativ, Administraia Public Local poate
accepta, ca o facilitate, la cererea proprietarului imobilului, o procedur de compensare financiar
din partea acestuia (spre exemplu echivalent cu costul mediu estimat al construiriii unui numr
echivalent de parcaje publice n cldiri dedicate, fr dobndeirea unui drept privilegiat de utilizare).
Procedura va fi reglementat prin Hotrre a Consiliului Local.
Parcarea autovehiculelor se va face numai n garaje amenajate n cadrul corpurilor de cldire
existente sau propuse n cadrul unui proces de restructurare.
Nu se admite staionarea autovehiculelor n curile cldirilor.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

203

10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR


Cldirile se vor alinia la o corni situat la Inlimea de 16,5 m de la nivelul trotuarului. O variaie de
0,50 m este admisibil. In plus se vor aplica cumulativ urmtoarele criterii:
(a) regimul de nlime va fi (1-3S)+P+3+M; (1-3S)+P+3+1R.
(b) Se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat.
(c) corpurile de cldire situate n interiorul parcelei se vor ncadra n nlimea maxim la corni admis
pe strada respectiv, chiar dac corpul din aliniament are un regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Cldiri noi
Arhitectura acestora va fi de factur modern i va exprima caracterul programului (imobile cu
funciune mix, imlicnd locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastie arhitecturale sau
imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraului istoric.
Acoperiurile vor avea arpante cu forme simple, n dou sau patru ape, cu pante egale i constante
o
o
ce se vor ncadra ntre 35 i 60 funcie de contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice
zonei, pentru luminarea spaiilor spaiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperi. Corniele vor fi de
tip urban.
Raportul plin-gol al faadelor va fi apropiat de cel predominant n zon. Elementele n relief ale
faadelor (bow window-uri, balcoane etc) se vor integra formal n tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei igl ceramic, n mod excepional tabl lis fluit
de culoare gri pentru acoperie, tencuieli lise pentru faade, placaje din piatr de calcar sau tencuieli pentru
socluri i alte elemente arhitecturale. Pentru tmplrii (ui i ferestre) se va folosi exclusiv lemnul, cu
excepia celor aparinnd spaiilor comerciale de la parter, pentru care sunt acceptabile formule moderne,
high tech sticl, oel etc.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, la toate elementele construciei.
Cldiri existente
Interveniile asupra acestora se vor realiza n regim de restaurare, numai pe baz de proiecte
detaliate fundamentate pe studii istorice i investigaii complexe asupra construciilor, avizate i autorizate
conform legii.
Se vor folosi materiale i tehnici adecvate, de regul cele tradiionale.
In cazul interveniilor viznd reparaia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitectural i modenatura faadelor acestora cu excepia cazurilor n care
se revine la o situaie iniial sau anterioar considerat favorabil.
Se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri, colonete, pilatri, etc).
Reabilitarea termic nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementri, n unele cazuri
aceasta putnd implica tehnologii i materiale speciale.
Tmplriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepional, cnd acest lucru nu mai este
posibil, se vor nlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducndu-se toate detaliile i decoraiile.
Prin excepie, la spaiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech sticl, oel
etc.
Invelitorile acoperielor vor fi din igl ceramic de culoare natural. In situaiile n care nvelitoarea e
din tabl fluit i structura arpantei nu are capacitatea portant pentru a susine igla, se admite refacerea
acesteia cu tabl lis fluit de zinc, de cupru sau de culoare gri.
Jgheaburile i burlanele se vor reface din tabl zincat, de zinc sau de cupru n manier tradiional.

204

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

In cazul interveniilor viznd restructurarea / extinderea corpurilor existente:


Se vor aplica reglementrile anterioare
Se vor evidenia / diferenia n structura spaial i expresia arhitectural propus elementele
existente conservate i cele noi.
Publicitatea comercial de orice tip este interzis.
Prin excepie, aceasta poate fi admis numai ca facilitate pentru cei ce accept statutul de sponsori
pentru restaurarea imobilelor, ea realizndu-se chiar pe schelele de pe faadele cladirilor n lucru.
Se admite publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Toate cldirile se vor racorda la reelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare complet.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 15% din
suprafaa total i vor cuprinde exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte
de orice tip sunt cuprinse n categoria spaiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiionale (n
general daleje de piatr de tip permeabil).
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Imprejmuirile de pe limitele laterale i posterioare ale parceleor vor fi de tip opac, cu nlimea
maxim de 2,20 m, de regul din zidrie de crmid aparent sau tencuit.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune:
POT maxim = 60%
Pentru parcelele de col, pentru cele cu deschideri spre spaiul public pe dou laturi opuse (ce
taverseaz cvartalul) i adncimea mai mic de 40 m sau pentru cele situate n poziii particulare
(dominante):
POT maxim = 75%
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
POT maxim = 85%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 2.4
Pentru parcelele de col, pentru cele cu deschideri spre spaiul public pe dou laturi opuse (ce
taverseaz cvartalul) i adncimea mai mic de 40 m sau pentru cele situate n poziii particulare

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

205

(dominante):
CUT maxim = 3,0.
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 3,8
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
Prin excepie, mansardarea cldirilor existente la data intrrii n vigoare a prezentului Regulament se
poate realiza chiar dac prin acest fapt se depete CUT maxim reglementat, cu urmtoarele condiii:
(a) mansardarea s fie admisibil n sensul prezentului regulament;
(b) n cazul imobilelor ce includ locuirea, spaiile din mansard vor fi, la rndul lor, exclusiv spaii de
locuit;
(c) mansardarea s se realizeze n geometria / volumetria acoperiului existent.

206

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

ZCP_M1

Zon construit protejat


Zon mixt cu regim de construire nchis,
adiacent principalelor artere de trafic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu funciuni mixte de tip subcentral dezvoltat n lungul principalelor artere de convergen
spre incinta fortificat (n general trasee istorice), n secolul al XIX-lea i redezvoltat fragmentar n spiritul
urbanismului celei de a doua jumti a secolului al XIX-lea.
Zona se remarc printr-o structur funcional heterogen, n general de tip subcentral, caracterizat
de mixajul ntre activitile de interes general, cu acces public, ce tind s ocupe parterele i locuirea de tip
colectiv situat la nivelele superioare ale imobilelor multifuncionale. Alturi de acestea sunt prezente,
ocupnd imobile monofuncionale, importante instituiil publice i de interes public, dar i alte tipuri de
activiti. esutul urban e marcat de suprapunerea peste structura urban preexistent a formulelor i
caracterului urbanismului celei de a doua jumti a secolului al XIX-lea. Datorit conjuncturilor istorice,
gradul de finisare urban n spiritul regulii dominante, impuse prin efectul succesivelor Regulamente de
Construire, e neuniform. Parcelarul e n general inegal, regsindu-se parcele cu fronturi nguste spre strad
(n general de 10-18 m) i adncimi variabile, ocupate de cldiri aparinnd tipologiei tradiionale, de tip
periferic, dar i parcele cu deschideri importante spre spaiul public (20 50 m), rezultat al restructurrii n
spiritul formulelor moderne ale sfritului de secol XIX, ocupate de cldiri cu tipologii specifice acestei
epoci (U, C, O etc). Specific e organizarea urbanistic de tip nchis, cu imobile situate n aliniament, cu
regim mediu de nlime, cu tendin de aliniere la cornia situat la o nlime de aproximativ 17 m.
Structura urban relev un grad ridicat de difereniere, rezultat al evoluiei istorice.
E o zon construit protejat datorit valorilor urbanistice i arhitecturale pe care le nglobeaz. In
cadrul ei se regsesc cldiri monument istoric, clasate individual n Lista Monumentelor Istorice.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru reglementarea detaliat a ZCP M1 se va elabora PUZ pentru Zone Construite Protejate
(PUZCP) i RLU aferent, n conformitate cu Metodologia de elaborare i coninutul - cadru al documentaiilor
de urbanism pentru zone construite protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este o ntreag Unitate Teritorial de Referin ZCP M1. Se admite
elaborarea etapizat a PUZCP, caz n care teritoriul abordat va fi determinat prin consultarea CTATU i a
Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP (integral sau etapizat dup cum s-a artat mai sus) va
fi avizat n prealabil de CTATU i de Comisia Regional a Monumentelor Istorice.
Pn la aprobarea PUZCP autorizarea lucrrilor de construire / desfiinare se va face pe baza
prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogri de la prezentul regulament. Reglementri diferite privind utilizarea
terenului, regimul de construire, amplasarea cldirilor fa de aliniament, relaiile fa de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei, nlimea cldirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
terenului, se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Cldirile din interiorul zonei au fost clasificate n patru categorii i marcate ca atare n plana 3.2.
Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin i n Anexa 5 a prezentului regulament, n
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:
- 1 - cldiri monument istoric, clasate ca atare n Lista Monumentelor Istorice republicat n anul
2010 interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific
- 1A - cldiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument
istoric interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific monumentelor istorice
- 2 - cldiri cu valoare artistic ambiental pentru aceast categorie e interzis desfiinarea total
sau parial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
- 3 - cldiri neutre pentru care e acceptabil restructurarea total sau parial
Interveniile vor urmri conservarea coerenei ansamblului i ridicarea gradului de finisare urban,

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

207

restaurarea, conservarea i deparazitarea fondului construit valoros.


Orice lucrare / intervenie viznd fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate va fi
supus autorizrii, cu excepia aceleia de rezugrvire a faadelor n aceeai culoare i cu acelai material,
fr modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obine n prealabil avizul Comisiei
Regionale a Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faadei.
Interveniile se vor realiza pe baza unui studiu care privete o parcel ntreag, n neles urban. Se
pot interzice anumite intervenii care nu vizeaz ntreg imobilul / corpul de cldire: extinderi, mansardri,
modificri diverse, reabilitari - nlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri i zugrviri pariale etc.
Mansardarea cldirilor monument istoric sau cu valoare ambiental nu este acceptabil n toate cazurile,
fiind condiionat de structura i valoarea arpantei, de vizibilitatea din spaiul public, de accesibilitatea
nivelului podului etc.
Reciclarea integral a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca atare n
plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Interveniile asupra domeniului public vor ine cont de caracterul istoric al acestuia i vor fi supuse
spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice i autorizrii.
Nu se admite publicitatea comercial n zon.
Firmele anun o activitate comercial i nu pot fi transformate n publicitate de produs sau brand.
Se accept publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZCP se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama
stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac pentru copii, piaete, instituii
publice de nvmnt, sntate, locuine sociale etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de
Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi avizate de CTATU i de Comisia Regional a Monumentelor Istorice.
Pieele / piaetele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum
dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu protejat.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.

208

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional mixt incluznd locuire colectiv, funciuni administrative, de administrarea
afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), culturale, de nvmnt, de sntate cu caracter
ambulatoriu, de turism n conformitate cu lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de
funciuni, din Anexa 1 la prezentul regulament.
La imobilele noi, parterele spre spaiile publice vor avea n mod obligatoriu funciuni de interes
pentru public. Spre spaiile publice, spaiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezena locuirii nu este obligatorie.
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din spaiul public. Diferena de nivel ntre strad i intrare va fi de maximum o treapt.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate doar n interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti
cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dac locuirea nu e prezent pe parcel,
din curtea imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje colective (semi)publice sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie amplasate n interiorul parcelei, n spatele unui tract
dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s se realizeze acolo unde este posibil din strzi cu circulaie redus /
secundare i s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul auto i pietonal
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei
3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en gros.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje n cldiri provizorii sau permanente independente amplasate n interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Ansambluri monofuncionale rezideniale.
Locuire de tip individual.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faadele imobilelor.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare, identificate ca atare prin PUZCP sau studiul istoric.
Publicitatea comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile
- faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din spaiile

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

209

publice sau de pe parcelele adiacente.


SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI
Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 15 m
(c) adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
(d) suprafaa s fie mai mare sau egal cu 500 mp
(e) s aib form regulat
Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
Parcelarul este protejat. In anumite cazuri pot fi acceptate operaiuni de comasare a parcelelor, dac
parcela rezultat ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie mai mic sau egal cu 30 m
(c) s aib form regulat
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Cldirile se vor amplasa n aliniament, n front continuu (nchis). Aliniamentul existent se va
conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede realinierea sau n care la limita ntre dou
parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie prin retragerea cldirii mai avansate pn
la nivelul colurilor parcelelor adiacente, realizndu-se astfel o realiniere local.
Prin excepie, n situaiile n care frontul deschis constituie o specificitate local, se va conserva
acest mod de construire. Asemenea situaii vor fi reglementate prin PUZCP. Pn la realizarea acestuia,
aceste cazuri se vor reglementa prin PUD ce vor avea la baz un studiu istoric dezvoltat pe o suprafa
relevant.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de curi n dreptul celor de pe
parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate n considerare corpurile de cldire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.
Cldirile se vor dezvolta ntre limitele laterale ale parcelelor, pe o adncime de maximum 18 m de la
aliniament. Se admite i dezvoltarea n adncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adncime de
maximum 40 m, cu condiia ca pe parcela / parcelele nvecinate s existe de asemenea calcane. In acest
caz se vor aplica tipologii precum L , U , C , T , O etc.
In plus, n cazul parcelelor cu adncime mai mare de 50 m, n partea posterioar a acestora se vor
amplasa corpuri de cldire separate, n regim deschis - independente sau cuplate pe o latur cu cea
exidsent sau posibil a fi edificat de pe parcela vecin. Pentru aceste corpuri retragerea fa de limita
lateral de proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din nlimea cldirilor, msurat la cornia
superioar sau atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin de 4,50 m iar fa de limita posterioar de
proprietate va fi mai mare sau egal cu jumtate din nlimea cldirilor, msurat la cornia superioar sau
atic n punctul cel mai nalt, dar nu mai puin de 6 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu i vor fi conformate conform normelor
specifice.
Dac adiacent limitelor laterale sau posterioar ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o
curte interioar, pe parcela ce face obiectul reconstruciei / restructurrii se va conforma de asemenea o
curte dispus strict n fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puin egal cu aceasta i cu o retragere fa
de limita de proprietate de cel puin jumtate din nlimea la corni dar nu mai puin de 4,50 m. In plus, n
dreptul calcanelor sau a curilor de lumin nvecinate se pot amplasa curi de lumin cu lungimea de
minimum 3,5 m i adncimea de minimum 2 m dac spre acestea nu se deschid spaii de locuit sau care

210

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

adpostesc activiti ce necesit lumin natural.


Prin excepie, n situaiile n care organizarea spaial impune local deschideri n frontul strzii, pe
fiecare din cele dou parcele adiacente retragerile fa de limita lateral comun va fi mai mare sau egal cu
4,5 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul curilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, nchise pe trei sau patru laturi,
ntre faadele interioare paralele se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora,
dar nu mai puin de 6 m (sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii
la orice nivel a relaiei menionate).
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura aceeai relaie.
8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist acces direct la drumurile
publice. Prin excepie, pentru situaii existente la data intrrii n vigoare a PUG, se admite construirea
parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcel se pot prevedea un singur acces
pietonal i un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru cldirile noi, staionarea autovehiculelor se va realiza n proporie minim de 75% n spaii
specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul acestora.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare n vigoare, respectiv vor pstra o distan
minim de 5 m fa de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staionarea autovehiculelor n curile cldirilor, n afara fiei de teren
adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasrii construciilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura staionarea autovehiculelor n cldiri dedicate, situate la o distan de
maximum 250 m de imobil, dac pentru locurile necesare exist un drept real de folosin, garantat prin
deinerea n proprietate sau prin concesiune.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Cldirile se vor alinia la o corni situat la Inlimea de 17 m de la nivelul trotuarului. O variaie de
0,50 m este admisibil. In plus se vor aplica cumulativ urmtoarele criterii:
(a) regimul de nlime va fi (1-3S)+P+3+M, (1-3S)+P+3+1R (n acest caz ultimul nivel va avea o
retragere fa de planul faadei de minimum 1,80 m).
(b) pentru cldirile de col, nlimea maxim la corni nu va depi 22 m, iar nlimea total (maxim)
nu va depi 22 m, respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+4
(c) Se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat.
(d) corpurile de cldire situate n interiorul parcelei se vor ncadra n nlimea maxim la corni
reglementat, chiar dac corpul existent din aliniament are un regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

211

arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).


Cldiri noi
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construciei urbane cu cvartale. Faadele spre
spaiile publice vor fi plane i se vor situa n aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bowwindow-uri etc, ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiia ca acestea s nu fie
dispuse la ultimul nivel de sub corni i s ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cldirii.
Acoperirea cldirilor va fi plat (acoperiuri teras sau cu pante mai mici de 10%) sau cu arpant,
funcie de contextul urban local.
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional, dar i cu
specificul zonei.
Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei tencuieli lise pentru faade, placaje din piatr pentru faade, socluri i alte elemente
arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, la toate elementele construciei.
Cldiri existente
Interveniile asupra cldirilor monument istoric sau cu valoare ambiental se vor realiza n regim
specific, numai pe baz de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice i investigaii complexe asupra
construciilor, avizate i autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale i tehnici adecvate, de regul cele tradiionale.
In cazul interveniilor viznd reparaia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitectural i modenatura faadelor acestora cu excepia cazurilor n care
se revine la o situaie iniial sau anterioar considerat favorabil.
Se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri, colonete, pilatri, etc).
Reabilitarea termic nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementri, n unele cazuri
aceasta putnd implica tehnologii i materiale speciale.
Tmplriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepional, cnd acest lucru nu mai este
posibil, se vor nlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducndu-se toate detaliile i decoraiile.
Prin excepie, la spaiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech sticl, oel
etc.
Invelitorile acoperielor vor fi din igl ceramic de culoare natural. In situaiile n care nvelitoarea e
din tabl fluit i structura arpantei nu are capacitatea portant pentru a susine igla, se admite refacerea
acesteia cu tabl lis fluit de culoare gri.
Jgheaburile i burlanele se vor reface din tabl zincat, de zinc sau cupru n manier tradiional.
In cazul interveniilor viznd restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementrile anterioare
Se vor evidenia / diferenia n structura spaial i expresia arhitectural propus elementele
existente conservate i cele noi.
Pe spaiul public publicitatea comercial de orice tip este interzis.
Se admite publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru utilitile necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

212

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 25% n cazul
POT max = 50% i minimum 15% n cazul POT maxim 70% din suprafaa total i vor cuprinde exclusiv
vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n categoria
spaiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiionale (n general daleje de piatr de tip permeabil).
Prin excepie, pe parcelele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu acces public, spaiile
verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaa total.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.
14. MPREJMUIRI
Ca regul general, avnd n vedere structura spaial reglementat, spre spaiul public nu se vor
realiza mprejmuiri.
In cazuri particulare, pe segmentele fr front nchis sau cu cldiri dispuse n retragere fa de
aliniament se vor realiza n mod obligatoriu mprejmuiri spre spaiul public. Acestea vor avea un soclu opac
cu nlimea maxim de 80 cm i o parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar
care pemite vizibilitatea n ambele direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi
de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public, spre interiorul
parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune:
POT Maxim = 60%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 50% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcelele de col:
POT maxim = 70%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 60% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
POT maxim = 80%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul POT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul POT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 2.2
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,8
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

213

CUT maxim = 3,8


Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.

214

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

ZCP_M2

Zon construit protejat


Zon mixt cu regim de construire nchis,
adiacent arterelor de importan local

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu funciuni mixte dezvoltat iniial ca locuire de tip periferic ncepnd de la sfritul secolului al
XIX-lea n lungul unor artere de importan local, pe trasee istorice.
Se remarc printr-o structur funcional heterogen, caracterizat de mixajul ntre activitile de
interes general, cu acces public (servicii, comer etc), ce tind s ocupe cldirile existente ca rezultat al
creterii interesului pentru acest teritoriu, i locuirea de tip individual. esutul urban e marcat de persistena
structurii spaiale iniiale. Parcelarul e n general inegal, regsindu-se parcele cu fronturi nguste spre strad
(n general de 10-18 m) i adncimi variabile, ocupate de cldiri aparinnd tipologiei tradiionale, de tip
periferic, situate n general n aliniament. Specific e tendina de adaptare / restructurare / extindere a
cldirilor tradiionale i de nchidere a fronturilor. Regimul de nlime, predominant parter, are tendina de
cretere. Structura urban relev un grad ridicat de difereniere, rezultat al evoluiei istorice.
E o zon construit protejat datorit valorilor urbanistice i arhitecturale pe care le nglobeaz.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru reglementarea detaliat a ZCP M2 se va elabora PUZCP i RLU aferent, n conformitate cu
Metodologia de elaborare i coninutul - cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone construite
protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este o ntreag Unitate Teritorial de Referin ZCP M2. Se admite
elaborarea etapizat a PUZCP, caz n care teritoriul abordat va fi determinat prin consultarea CTATU i a
Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP (integral sau etapizat dup cum s-a artat mai sus) va
fi avizat n prealabil de CTATU i Comisia Regional a Monumentelor Istorice.
Pn la aprobarea PUZCP autorizarea lucrrilor de construire / desfiinare se va face pe baza
prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogri de la prezentul regulament. Reglementri diferite privind utilizarea
terenului, regimul de construire, amplasarea cldirilor fa de aliniament, relaiile fa de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei, nlimea cldirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
terenului se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Cldirile din interiorul zonei au fost clasificate n patru categorii i marcate ca atare n plana 3.2.
Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin i n Anexa 5 a prezentului regulament, n
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:
- 1 - cldiri monument istoric, clasate ca atare n Lista Monumentelor Istorice republicat n anul
2010 interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific
- 1A - cldiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument
istoric interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific monumentelor istorice
- 2 - cldiri cu valoare artistic ambiental pentru aceast categorie e interzis desfiinarea total
sau parial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
- 3 - cldiri neutre pentru care e acceptabil restructurarea total sau parial
Interveniile vor urmri conservarea coerenei ansamblului i ridicarea gradului de finisare urban,
restaurarea, conservarea i deparazitarea fondului construit valoros.
Orice lucrare / intervenie viznd fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate va fi
supus autorizrii, cu excepia aceleia de rezugrvire a faadelor n aceeai culoare i cu acelai material,
fr modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obine n prealabil avizul Comisiei
Regionale a Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faadei.
Inerveniile se vor realiza pe baza unui studiu care privete o parcel ntreag n neles urban. Se
pot interzice anumite intervenii care nu vizeaz ntreg imobilul / corpul de cldire: extinderi, mansardri,

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

215

modificri diverse, reabilitari - nlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri i zugrviri pariale etc.
Mansardarea cldirilor monument istoric sau cu valoare ambiental nu este acceptabil n toate cazurile,
fiind condiionat de structura i valoarea arpantei, de vizibilitatea din spaiul public, de accesibilitatea
nivelului podului etc.
Reciclarea integral a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca atare n
plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Interveniile asupra domeniului public vor ine cont de caracterul istoric al acestuia i vor fi supuse
spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice i autorizrii.
Nu se admite publicitatea comercial n zon.
Firmele anun o activitate comercial i nu pot fi transformate n publicitate de produs sau brand.
Se accept publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZCP se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama
stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac pentru copii, piaete, instituii
publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul
Arhitectului ef.
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor de mai jos.
Procesul de reabilitare i modernizare a spaiului public se va desfura numai pe baz de proiecte
complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane n concordan cu caracterul acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasrilor pietonale i a spaiilor destinate acestora, a modalitilor de deplasare
velo, reglementarea circulaiei autovehiculelor i a parcrii, organizarea mobilierului urban i a vegetaiei.
Acestea vor fi avizate de CTATU.
Pieele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putnd ocupa maximum dou laturi.
Spaiile verzi, de tipul scuarurilor sau grdinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spaiilor publice din
ntregul ansamblu protejat.
Cablurile electrice i de comunicaii se vor introduce n subteran, ca i toate celelalte reele edilitare.
SECIUNEA 2. UTILIZARE FUNCIONAL
Se va aplica lista utilizrilor / activitilor corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform
Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZRI ADMISE
Structur funcional mixt incluznd locuire individual (tradiional), semicolectiv, colectiv,
activiti administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (teriare), culturale, de
nvmnt, de sntate cu caracter ambulatoriu, de turism n conformitate cu lista utilizrilor / activitilor
corespunztoare fiecrei categorii de funciuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
Spaiile de locuit (apartamente) vor fi amplasate doar la etajele imobilelor sau spre interiorul parcelei.
Prezena locuirii nu este obligatorie.
Parterele spre spaiile publice vor avea funciuni de interes pentru public.

216

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI


Conversia funcional n cazul locuinelor situate la parterul cldirilor existente cu condiia asigurrii
accesului direct din spaiul public. Diferena de nivel ntre strad i intrare va fi de maximum o treapt.
Eventuale diferene de nivel pn la cota parterului pot fi preluate doar n interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o faad nu e garantat, fiind determinat de configuraia i arhitectura cldirii. Pentru activiti
cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dac locuirea nu e prezent pe parcel,
din curtea imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiia amplasrii acestora n subteran sau n
afara spaiului public.
Instalaii exterioare (de climatizare, de nclzire, pompe de cldur etc) cu condiia ca n funcionare
acestea s produc un nivel de zgomot care s fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje colective (semi)publice sub i supraterane n cldiri dedicate cu urmtoarele condiii:
(a) s nu ocupe frontul spre spaiul public (s fie amplasate n interiorul parcelei, n spatele unui tract
dedicat altor funciuni)
(b) accesul autovehiculelor s fie organizat astfel nct s nu perturbe traficul auto i pietonal
Activiti de tip teriar ale locatarilor desfurate n interiorul locuinelor, fr ca acest fapt s implice
o conversie funcional servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate numai de proprietari/ocupani, cu urmtoarele condiii:
(a) s se desfoare n apartamentul n cauz n paralel cu funciunea de locuire
(b) suprafaa util ocupat de acestea s nu depeasc 50 mp
(c) s implice maximum 5 persoane
(d) s aib acces public limitat (ocazional)
(e) s nu produc poluare fonic, chimic sau vizual
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) s se desfoare numai n interiorul locuinei
3. UTILIZRI INTERZISE
Activiti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natur, cu risc tehnologic sau
incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comer en gros.
Comer en detail n cldiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comer i alimentaie public practicate prin vitrine / ferestre.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaiul public.
Ansambluri monofuncionale rezideniale.
Constructii provizorii de orice natur.
Instalaii / utilaje exterioare, montate pe faadele imobilelor.
Reparaia capital, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea n plan) n orice
scop a cldirilor provizorii sau parazitare.
Publicitatea comercial realizat prin amplasarea de materiale publicitare de orice natur pe imobile
- faade, calcane, acoperiuri, terase - sau pe mprejmuiri.
Orice utilizri, altele dect cele admise la punctul 1 i punctul 2.
Sunt interzise lucrri de terasament i sistematizare vertical de natur s afecteze amenajrile din
spaiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECIUNEA 3. CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A CLDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI

(a)
(b)
(c)
(d)

Se consider construibile parcelele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:


s aib front la strad
lungimea frontului la strad s fie de mai mare sau egal cu 12 m
adncimea s fie mai mare dect frontul la strad
suprafaa s fie mai mare sau egal cu 350 mp

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

217

(e) s aib form regulat


Prin excepie, n cazul parcelelor n neles urban existente ce nu ndeplinesc condiiile enumerate
mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea funcional, amplasarea, echiparea i configurarea cldirilor,
staionarea autovehiculelor, posibilitile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor.
Parcelarul este protejat. In anumite cazuri pot fi acceptate operaiuni de comasare a parcelelor, dac
parcela rezultat ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
(a) s aib front la strad
(b) lungimea frontului la strad s fie de mai mic sau egal cu 24 m
(c) s aib form regulat
5. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT
Cldirile se vor amplasa in aliniament, n front continuu (nchis). Aliniamentul existent se va
conserva, cu excepia situaiilor n care prezentul PUG prevede realinierea sau n care la limita ntre dou
parcele exist un decalaj, caz n care se va proceda la o corecie prin retragerea cldirii mai avansate pn
la nivelul colurilor parcelelor adiacente, realizndu-se astfel o realiniere local.
Prin excepie, n situaiile n care frontul deschis constituie o specificitate local, se va conserva
acest mod de construire. Asemenea situaii vor fi reglementate prin PUZCP. Pn la realizarea acestuia,
aceste cazuri se vor reglementa prin PUD-uri ce vor avea la baz un studiu istoric dezvoltat pe o suprafa
relevant.
6. AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea cldirilor pe parcel va fi determinat de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul const n acoperirea calcanelor existente i respectiv contrapunerea de curi n dreptul celor de pe
parcelele vecine. Regula se aplic att pe limitele laterale ct i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate n considerare corpurile de cldire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.
Cldirile se vor dezvolta ntre limitele laterale ale parcelelor, pe o adncime de maximum 18 m de la
aliniament. Se admite i dezvoltarea n adncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adncime de
maximum 40 m, cu condiia ca pe parcela / parcelele nvecinate s existe de asemenea calcane. In acest
caz se vor aplica tipologii precum L , U , C , T , O etc.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu i vor fi conformate conform normelor
specifice.
Dac adiacent limitelor laterale sau posterioar ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o
curte interioar, pe parcela ce face obiectul reconstruciei / restructurrii se va conforma de asemenea o
curte dispus strict n fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puin egal cu aceasta i cu o retragere fa
de limita de proprietate de cel puin jumtate din nlimea la corni dar nu mai puin de 4,50 m. In plus, n
dreptul calcanelor sau a curilor de lumin nvecinate se pot amplasa curi de lumin cu lungimea de
minimum 3,5 m i adncimea de minimum 2 m dac spre acestea nu se deschid spaii de locuit sau care
adpostesc activiti ce necesit lumin natural.
Prin excepie, n situaiile n care organizarea spaial / situaia existent impune local deschideri n
frontul strzii, pe fiecare din cele dou parcele adiacente retragerile fa de limita lateral comun va fi mai
mare sau egal cu 3 m.
In cazul n care parcela se nvecineaz pe limita posterioar de proprietate cu o UTR destinat
locuirii de tip individual, cldirile se vor retrage cu o distan minim egal cu nlimea acestora, dar cu nu
mai puin dect 6 m.
7. AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
In cazul curilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, nchise pe trei sau patru laturi,
ntre faadele interioare paralele se va asigura o distan minim egal cu jumtate din nlimea acestora,
dar nu mai puin de 6 m (sunt admise configuraii n retrageri transversale succesive, cu condiia ndeplinirii
la orice nivel a relaiei menionate).
In cazul coexistenei pe aceeai parcel a dou corpuri de cldire, ntre faadele paralele ale
acestora se va asigura aceeai relaie.

218

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

8. CIRCULAII I ACCESE
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist acces direct la drumurile
publice. Prin excepie, pentru situaii existente la data intrrii n vigoare a PUG, se admite construirea
parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcel se pot prevedea un singur acces
pietonal i un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea limea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cile pietonale i carosabile din interiorul parcelelor se recomand utilizarea nvelitorilor
permeabile.
9. STAIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cnd se
prevd funciuni diferite n interiorul aceleiai parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin nsumarea
numrului de parcaje necesar fiecrei funciuni n parte.
Pentru cldirile noi, staionarea autovehiculelor se va realiza n proporie minim de 75% n spaii
specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul acestora.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare n vigoare, respectiv vor pstra o distan
minim de 5 m fa de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staionarea autovehiculelor n curile cldirilor, n afara fiei de teren
adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasrii construciilor.
Alternativ, se poate asigura staionarea autovehiculelor n cldiri dedicate, situate la o distan de
maximum 250 m de imobil, dac pentru locurile necesare exist un drept real de folosin, garantat prin
deinerea n proprietate sau prin concesiune.
10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR
Cldirile se vor alinia la o corni situat la nlimea de 12 m de la nivelul trotuarului. O variaie de
0,50 m este admisibil. In plus se vor aplica cumulativ urmtoarele criterii:
(a) regimul de nlime va fi (S/D)+P+2+M; (S/D)+P+2+1R (n acest caz ultimul nivel va avea o retragere
fa de planul faadei de minimum 1,80 m).
(b) pentru cldirile de col, nlimea maxim la corni nu va depi 16 m, iar nlimea total (maxim)
nu va depi 16 m, respectiv un regim de nlime de (1-3S)+P+3
(c) se admit nivele pariale (supante, mezanine) cu condiia ncadrrii n nlimea la corni
reglementat.
(d) corpurile de cldire situate n interiorul parcelei se vor ncadra n nlimea maxim la corni admis
pe strada respectiv, chiar dac corpul existent din aliniament are un regim de nlime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac aspectul lor exterior nu contravine
funciunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aa cum a fost el descris n preambul i
peisajului urban.
Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitecturii, este interzis. (HG 525/1996, Art. 32).
Cldiri noi
Arhitectura cldirilor va fi de factur modern i va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastie arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construciei urbane cu cvartale. Faadele spre
spaiile publice vor fi plane i se vor situa n aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bowwindow-uri etc, ncepnd de la nlimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiia ca acestea s ocupe,
cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cldirii.
Acoperiurile vor avea arpante cu forme simple, n dou sau patru ape, cu pante egale i constante
o
o
ce se vor ncadra ntre 35 i 60 funcie de contextul local. Pentru luminarea spaiilor din mansarde se vor
folosi de regul ferestre de acoperi. Corniele vor fi de tip urban. In anumite situaii pot fi acceptate
acoperiri plate (acoperiuri teras sau cu pante mai mici de 10%).
Raportul plin-gol va fi n concordan cu caracterul arhitectural impus de profilul funcional, dar i cu
specificul zonei.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

219

Pentru a determina un imagine urban unitar se vor utiliza de o manier limitativ materialele de
finisaj specifice zonei igl ceramic pentru acoperiuri, tencuieli lise / placaje din piatr pentru faade,
socluri i alte elemente arhitecturale, confecii metalice din oel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, la toate elementele construciei.
Cldiri existente
Interveniile asupra cldirilor monument istoric sau cu valoare ambiental se vor realiza n regim
specific, numai pe baz de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice i investigaii complexe asupra
construciilor, avizate i autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale i tehnici adecvate, de regul cele tradiionale.
In cazul interveniilor viznd reparaia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitectural i modenatura faadelor acestora cu excepia cazurilor n care
se revine la o situaie iniial sau anterioar considerat favorabil.
Se interzice eliminarea decoraiilor specifice (ancadramente, cornie, bruri, colonete, pilatri, etc).
Reabilitarea termic nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementri, n unele cazuri
aceasta putnd implica tehnologii i materiale speciale.
Tmplriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepional, cnd acest lucru nu mai este
posibil, se vor nlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducndu-se toate detaliile i decoraiile.
Prin excepie, la spaiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech sticl, oel
etc.
Invelitorile acoperielor vor fi din igl ceramic de culoare natural. In situaiile n care nvelitoarea e
din tabl fluit i structura arpantei nu are capacitatea portant pentru a susine igla, se admite refacerea
acesteia cu tabl lis fluit de culoare gri.
Jgheaburile i burlanele se vor reface din tabl zincat, de zinc sau cupru n manier tradiional.
In cazul interveniilor viznd restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementrile anterioare
Se vor evidenia/diferenia n structura spaial i expresia arhitectural propus elementele
existente conservate i cele noi.
Pe spaiul public publicitatea comercial de orice tip este interzis.
Se admite publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale i vitrinele vor respecta reglementrile cuprinse n Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR I EVACUAREA DEEURILOR
Zona e echipat edilitar complet.
Toate cldirile se vor racorda pentru utilitile necesare la reelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branament i contorizare vor fi integrate n cldiri.
Se interzice dispunerea aerian a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcel va dispune de un spaiu interior parcelei (eventual integrat n cldire) destinat
colectrii deeurilor menajere, accesibil din spaiul public.
13. SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% n
cazul POT max = 50% i minimum 15% n cazul POT maxim 70% din suprafaa total i vor cuprinde
exclusiv vegetaie (joas, medie i nalt). Suprafeele avnd o mbrcminte de orice tip sunt cuprinse n
categoria spaiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiionale (n general daleje de piatr de tip
permeabil).
Prin excepie, pe parcelele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu acces public, spaiile
verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaa total.
Eliminarea arborilor maturi este interzis, cu excepia situaiilor n care acetia reprezint un pericol
iminent pentru sigurana persoanelor sau a bunurilor sau ar mpiedic realizarea construciilor.

220

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

14. MPREJMUIRI
Ca regul general, avnd n vedere structura spaial reglementat, spre spaiul public nu se vor
realiza mprejmuiri.
In cazuri particulare, pe segmentele fr front nchis sau cu cldiri dispuse n retragere fa de
aliniament se vor realiza n mod obligatoriu mprejmuiri spre spaiul public. Acestea vor avea un soclu opac
cu nlimea maxim de 80 cm i o parte transparent, realizat din grilaj metalic sau ntr-un sistem similar
care pemite vizibilitatea n ambele direcii i ptrunderea vegetaiei. nlimea maxim a mprejmuirilor va fi
de 2,2 m. mprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m nlime i vor fi de tip opac.
Porile mprejmuirilor situate n aliniament se vor deschide fr a afecta spaiul public, spre interiorul
parcelei.
Tratamentul arhitectural al mprejmuirilor va fi corelat cu cel al cldirilor aflate pe parcel.
SECIUNEA 4. POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune:
POT Maxim = 60%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 50% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcelele de col:
POT Maxim = 70%
Pentru nivelele cu destinaie de locuire AC maxim = 60% x St (suprafaa terenului)
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
POT Maxim = 80%
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii cldirilor existente sau al adugrii de noi
corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n neles urbanistic.
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul POT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul POT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 1,8
Pentru parcelele de col:
CUT maxim = 2,2
Pentru parcele ce includ cldiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puin dubl fa de
necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 3,0
Aceast reglementare se va aplica i n cazul extinderii, mansardrii, supraetajrii cldirilor existente
sau al adugrii de noi corpuri de cldire, calculul fcndu-se n mod obligatoriu pe ntreaga parcel, n
neles urbanistic. n cazul mansardrilor, suprafaa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaa nivelului curent (se va lua n calcul numai poriunea cu h liber 1,40 m).
In cazul n care parcela este parial grevat de o servitute de utilitate public (servitute de realiniere
etc), poriunea de teren implicat va fi achiziionat / expropriat nainte de emiterea Autorizaiei de
Construire, iar suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi cea efectiv rmas n proprietate privat.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaa afectat de servitutea de utilitate public va putea trece
cu titlu gratuit n proprietate public, caz n care suprafaa de referin pentru calculul CUT va fi suprafaa
total a parcelei iniiale + 0,5 x suprafaa trecut n proprietate public.

PUG Cluj-Napoca

Regulament local de urbanism

221

ZCP_M3

Zon construit protejat


Zon mixt cu regim de construire deschis,
adiacent principalelor artere de trafic

SECIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zon cu funciuni mixte dezvoltat n lungul principalelor artere de convergen spre centrul oraului
n secolul al XX-lea i redezvoltat fragmentar n ultimii douzeci de ani.
Zona se remarc printr-o structur funcional heterogen, caracterizat de mixajul ntre activitile
de interes general, cu sau fr acces public, n expansiune i locuirea de tip individual. Tesutul urban e
marcat de suprapunerea peste structura urban preexistent a unor noi tipologii, relevnd o ocupare mai
dens a terenului. Gradul de finisare urban e redus. Parcelarul e n general inegal, regsindu-se parcele cu
fronturi relativ nguste spre strad (n general de 15 - 20 m) i adncimi variabile, ocupate de cldiri
aparinnd tipologic locuirii individuale de tip urban, dar i parcele cu deschideri importante spre spaiul
public (25 50 m), rezultat al restructurrii n curs, ocupate de cldiri cu tipologii variate. Specific e
organizarea urbanistic de tip deschis, cu imobile situate n retragere fa de aliniament, cu regim mediu de
nlime, cu tendin de aliniere la cornia situat la o nlime de 18 m. Structura urban relev un grad
ridicat de difereniere, rezultat al evoluiei istorice.
E o zon construit protejat datorit valorilor urbanistice i arhitecturale pe care le nglobeaz i a
perspectivelor descendente asupra oraului. In cadrul ei se regsesc cldiri monument istoric clasate sau
propuse spre clasare individual prin prezentul PUG n Lista Monumentelor Istorice i imobile cu valoare
ambiental.
A. CONDIIONRI PRIMARE
Pentru reglementarea detaliat a ZCP M3 se va elabora PUZ pentru Zone Construite Protejate
(PUZCP) i RLU aferent, n conformitate cu Metodologia de elaborare i coninutul - cadru al documentaiilor
de urbanism pentru zone construite protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este o ntreag Unitate Teritorial de Referin ZCP M3. Se admite
elaborarea etapizat a PUZCP, caz n care teritoriul abordat va fi determinat prin consultarea CTATU i a
Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP (integral sau etapizat dup cum s-a artat mai sus) va
fi avizat n prealabil de CTATU i Comisia Regional a Monumentelor Istorice.
Pn la aprobarea PUZCP autorizarea lucrrilor de construire / desfiinare se va face pe baza
prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogri de la prezentul regulament. Reglementri diferite privind utilizarea
terenului, regimul de construire, amplasarea cldirilor fa de aliniament, relaiile fa de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei, nlimea cldirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
terenului se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Cldirile din interiorul zonei au fost clasificate n patru categorii i marcate ca atare n plana 3.2.
Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin i n Anexa 5 a prezentului regulament, n
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:
- 1 - cldiri monument istoric, clasate ca atare n Lista Monumentelor Istorice republicat n anul
2010 interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific
- 1A - cldiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument
istoric interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific monumentelor istorice
- 2 - cldiri cu valoare artistic ambiental pentru aceast categorie e interzis desfiinarea total
sau parial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
- 3 - cldiri neutre pentru care e acceptabil restructurarea total sau parial
Interveniile vor urmri conservarea coerenei ansamblului i ridicarea gradului de finisare urban,
reabilitarea fondului construit valoros.
Orice lucrare / intervenie viznd fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate va fi
supus autorizrii, cu excepia aceleia de rezugrvire a faadelor n aceeai culoare i cu acelai material,

222

Regulament local de urbanism

PUG Cluj-Napoca

fr modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obine n prealabil avizul Comisiei
Regionale a Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faadei.
Inerveniile se vor realiza pe baza unui studiu care privete o parcel ntreag n neles urban. Se
pot interzice anumite intervenii care nu vizeaz ntreg imobilul / corpul de cldire: extinderi, mansardri,
modificri diverse, reabilitari - nlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri i zugrviri pariale etc.
Mansardarea cldirilor monument istoric sau cu valoare ambiental nu este acceptabil n toate cazurile,
fiind condiionat de structura i valoarea arpantei, de vizibilitatea din spaiul public, de accesibilitatea
nivelului podului etc.
Reciclarea integral a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca atare n
plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin.
Nu se admit intervenii care permanentizeaz corpurile parazitare (reparaii capitale, extinderi etc).
Interveniile asupra domeniului public vor ine cont de caracterul istoric al acestuia i vor fi supuse
spre avizare Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice i autorizrii.
Nu se admite publiciatea comercial n zon.
Firmele anun o activitate comercial i nu pot fi transformate n publicitate de produs sau brand.
Se accept publicitatea temporar pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC AFLATE N ZON, ALTE RESTRICTII
Se vor aplica n mod obligatoriu servituile generate de obiectivele de utilitate public precum i
celelalte restricii, aa cum sunt ele evideniate n PUG - plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti
Teritoriale de Referin i n RLU Cap. 2 Terenuri i Zone cu Regim Special i Cap. 3 - Condiii
Generale Privitoare la Construcii.
Servitui de utilitate public:
Pentru trama stradal pn la nivel de colectoare se vor aplica servituile aa cum sunt ele marcate
n PUG (a se vedea plana 3.2. Reglementri Urbanistice Uniti Teritoriale de Referin)
Prin PUZCP se vor stabili locaii concrete i servituile de utilitate public aferente pentru trama
stradal de interes local, infrastructura edilitar, spaiile verzi, locurile de joac pentru copii, piaete, instituii
publice de nvmnt, sntate, locine sociale etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de
Oportunitate (Avizul Arhitectului ef).
C. REGLEMENTRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea i utilizarea spaiului public se va face cu respectarea reglementrilor cuprinse n Anexa
4 i a reglementrilor d