Sunteți pe pagina 1din 137
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICS Si AMENAJARII TERITORIULUI Directia Coordonare Studii si Cercetare Stiintifica Pentru URBANISM SiAMENAJAREA TERITORIULUI : Elaborator: $.C.- "PROIECT BUCURESTIS.A. colaborator: SC=,ROMPROIECT= S.A. ETODCLOGI aoe DE CALCUL A ONORARILOR S$} PRETURILOR 1 * | PENTRU PROJECTAREA INVESTITILOR < 5 fos 9 SI STUDIILOR DIN DOMENIUL URBANISMULUI 5 ae a AMENAJARII a ky st « ere ROPE ek reg Seay Mees Poe Sp es dee oy ore me oe a SP PPLE OS. editie revizuila si adaugita 1994 « MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE. SI AMENAJARII TERITORIULUT oro we 11/N din 01-05-1994 ivand, in vedere avizul Consiliuiui Tehnico-stiintivie nr. 276/25.01.1994, se nnanformitate cu Hotararea Guvernului ar.795/1992, modificata prin Hotararea Guvernului nr.491/1993, in potemeiul Hotararii” Parlamentului nr.t1/1992 si Decretului nr.223/1992. Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urmatorul 2 nest sproba “Metedologia de calcul a onoratiiler si coweny tor eemem proiectarea investitiilor si studiilon dik domeniul urbanismului si amenajarii teritoriulus". Prevederile din cuprinsul metedologiei si elementele de gotcul sunt orientative si sunt destinats crearii cadrulor auton seeofertare 1 St pot fi utilizate in procesul de elonarme's Gocumentatiilor tehnico-economice in activitatea de prosectare, 2. j, Metedologia intra in vieoare 1a data semnerii Prezentului ordin. ta aceasta gata inceteaza valabilitatea ordinulur MsLAP.A.T. ar. 232/DP/22.05.1991. ATOR! Matodelegio da osleel a enorariiler of peefurilor —peotre: eee ‘Profectarss investifitlor pi studiiler din denaniul urbantemulus _ $f seats Certterialat " Asociaria trobention conervcroné dia amninla ¢a.t.e.2.) Anslisiod tuereraay_ 1 8c. snotect sucumepti* coninteda urmiterreler Reediteren lucrit metodologiot 4a tari 2 seourt de lerirt inciace, peo da Nedigte Teas lucrdrity coneriben Bissds de o cealh gt concrath EVALUMAE de a Voundut’ d6henel, “Sexrentennat ofertare. Aerectind sin od deoeebis~ calicatea, contioutal gt ccoplentca Aserdrdiy pracum gi uthlitates aceetease prises te relasitie dincee DEMEYICUAR gt Prottclaers yet din cadet Ldap HMALT iste ol proiectane= rut Paorestoue avin rvousix rocusea SLiG-kor ga organteapie profestoneldy conaiéerd cf leerer meTuimry) | DDISPENGABIL. Coturoe Factoatton fareteoagl ie eoeetrucsiler gi tn 4 Yerificatortlory precua "9 ‘ssetonrele de activfeates te stat iiler grotecent, “ameryicts | Wetitnetion” finer gH nupobrre, oncaerag, taser universitar searie, Des ing. Rogen 7 ME deca a ea Eat h ‘hen Melee PRoiECIANTI SriverUKi AICAS “oer ror onsasoa | te ome ana piuae es arose MS vane gr ee ang PcG) Biull STIMATE UTiLiZATOR LenAGY ACMA fy rOlicute so stwai9, opto, nie calega de rela UNA. de o foc cv an Bree Sa oto von cutee Rati cers de vata cre doo fentatnt fe ERMA ir aes auaatn el cleats ay olsen SIA eG Sen Preuina in MEGOCERE, 63 sn prods ABSA, PmPUIONA NePainsek SARS oe TN SIO io poate ocho. clos modest, 3 cunoarch SEER te canons se RCo I ce cope sngurs0vaimpca? prota MONE 5 PXERENIA PEISCNALA no Care 0 Goh GomneN KeGH Coes fost ewan xh o oatere Pat Snicar ou cao aionAc scrote concopla an a dncnen jo de cto cs orve (giheatg #3 stam proectl pormy al face COMPROAL Tenseee Bat ta oat femitoten Se acota tapundo not Bn acon tune Chaktea mokCTUU 0 mp0 fo tc rn NGOCEREA CONUTU prez len Fret Sy A Tl coe ce lat AP Conc apecics Go's Tale Spal eee a FSSRGAMMINE D1 op Turn sot co Dlliote tual Gel cl anor Se cance ete asta frorciannt Toit dspace ep ceIe 2 Nt fe stnicI@ po bare rctooce de CREDsliar. de Ancaunent ¢ Sa Nena ny Seoomiel do pIG lnm sh REGU six SANCTIONELE Thined alae e ae GeINCALCARE Gator PRECEMTE Se een ee Sete, 2 PECs to gl domonsia HOUSES Wlerpune, fh pari elo tacicen Soca ERM NEGOSIERI (com, special alo cigane intamechare), Care Se oases oes Sere a 1 cs Cane eit Ge partea carl portenor so sivedza; acesia NU au, practic, ACCES 1b Nk cae al concn ‘Ginko cele care cu consitist BaZa NEGOCIERI festa Fe ccSreer HEB fot steals CONCErTUL do Sstamatuare | prezentare a METODOLOGIE do 1015. nce av up icrepontia erty Contes ciliated de amolicake ExEMA: oman eeaiaite See, Feepeehe aan I gener Shut sl mal FUN Deir ntocna. peniiu‘a Yorn ch GmINGEEE He Sch sa SSRSEIY STAM. Co Se ean aciuamaule, dn nocestaily spsctica sochIGil Nous, Un gh Ae oe a Be earn eee ite, ute ACEI ECONOMICI sunt Wicd Nocbsnull cu monies ins egies ela Po unteren ARS s NEIACONaT eufosnt E 2h geet! tore, 60 realtor o pio|a nominolaatt, mol ExMNSK. do CATEGOF, GRUFE. Getta de Brperionfole porcurse in Gecuad onior, pent @ NU so FOMA co i Eeeeaien figctionte Singin sonena ene Gus catia ho foarte mare masuas « pentru nepocions -M worl pobilan vie eee ft AOA Se segae. GREGOR lunctiri spactice, elaso de toatare, ele. \oure ccedealiy sven es eM (G2 regia -LNERE “in Yatonsia, 1 Coc HETODOLOGEE pan JALAN Ponce So 4 PARAL Es SR Sore 2Stote. pentry raatzare9 unl WCADRAK YALORICE corespurzitoare QrOULIH ce slusutvut w kenwbe ir ENMrIGiantl c¥ 5 ROIECTANTUL princi: in Coleutlo do Tears vor abut Bue Sumanreseaee ces ea, eae ARFAHl Opacto parla saul! integiol penins 0 acoos porto do Miao GH OVE Nea he hee Eee Ferenee,Pal Ocepla nual comuto expret NOMINALZATE, puntU opoiall ciclo sourslsfacr ae, Sse Oo feromncizate suplinentar jlangojate distinct. mann rin NECOCIERE Oaeere {Ocor} cu tnaberog rit Jos ack anu utuorseecinlhoe coma cx a bunds #4 wo etic fwaceing base Si de, eclghon cove au tarda sas oes. ce Gh coded lati eoueealcr,“eBanOlech ets: eA apjone nisi SioNchelere, coresc sk urez succes Gepin, ty opicaioa actus NORUMRIOR METOOCLOGIC «hy “CaCO « 1 eR PSEA OCARE | ecto, wuld compotola- realy luo beri Sans Gal gang ec oegte spacial prtoctnljrnda b amtiose opi ce h cons Cock Un glol Go “reesihal seevici” Grectional. la col da tber “COMERCIANT CU Cad TOIDENGAD 9 trick ie hai ARIA rocks a! materot cerust lar in accasia bran, dupa Cum $e sil, exstd in PRNEIAN Sens hi cade H ocolt: TGLIDS mosren neGUTAIOR esto col car glo 38 vend mes WENN © MARTA do CARA, ould, cu ise ro "culo, G63 58 post, crix cu oie, po eos 9 Avance svoj h Wap oN aeMeA La \, tee Yo. sible Dina CUPRINS SECTIUNEA i Prezentarea cadrului de elemente i relationarl; tunctional-aplicative de baza, specifics economiel de piaté of creerii ~imaginii caracteristioe. Procesului de “ tarifare, inclusiv al. calculasii oncrariilor “in activitatea de proiectare . . CAPITOLUL 1.- Aepecte general-introductive . 6... 1. CAPITOLUL 2.~ Principit de piath -caracterdetice activicarilor intelectuale- prostate prin -sau/gi- la protect, etudii, per terres seaeeccaeer teeters tee Cerrge haere a rece CAPITOLUL 3.- Ralariile de interdependent’, ce ee inetitutesc Resoedabil-novatiy (prin concracte), ‘Intre costal 9i Senginutul cadru previzionabil de misiunt pentru protectars, Sethe eareeticd, lempertiee, ete. ele gv ue et igo CAPITOLUL 6.~ Aspocte -principtale- de previzionare 3 tonetica conceptuald « cadrului de continut, epectfic oblectivelor de Protectare, etudit, cercotare, conoultantd, ete... . , , SECTFUNEAS"®*— Cadrul minimal -preseriptional- de rsouii gi intructiuni ce trebuiesc uzitate 1a cateuserne 3 Cfertarea -negociabila- a costurilor si tariieien 2a Plata onorariilor din activitatea de proiectars ", CAPITOLUL 5.- Inotructiunt generale do splicere. . . 2... CAPITOLUL 6.~ Proocriprii 91 olemento -2n caleularea costurtior po lucriri- epecifice activitasit de protectare, pe tect de eres be caloeied (Uadnvasedee: tog ier eee a $14. core procentuale pentru taritaroe clidirilor de Jo: soctal-culturale, precum of alce genurt de conetruct bord tacilack -sec¢isea *o*= ames 1 GLLA; ge G-15.A- cote procentuale epectolizate 1a lucriri eu epecifte Prepondorent de arhitectura . . . bask tusifite -2sotiue sere! Te 6.15.8) g §-1S.W.- calculul onoracitlor pentru protectereu -sbleccelor da ' datare-unicat, procotip, apucialey ete.y la miehint (Iuerast) Antertoare cusiet excertourw ss. ne ey yy tn tarifars -sectiecea (0% nents 415.8. 2 ” 34 42 a 6.15.0. tarifare de plange, planuri eas detalii la ecdri mart Clcrart speciale, de prezentare, ote.) 6 oe ee ee ee ee bani tarfarhsnectnaee tCP= ener GU oD 6.15.D.- luerirt unteat pentru dotért publice, parcurt, ete. . 2s + + ti tal Siaes tard tar or anener T 6l6.A; gts TIT $8 CAPITOLUL 7.~ Tardfe pentru etudid 4 alte lucreri de profectare =prelipinare procesului de protectare- din investitid . «6 + + + + 7.3:Ac- etudiul pontru elaborarea planurilor — (nagtodal onele, Judefene, ordgenesci 94 coaunale) de enenasarl tarttorislas © © 4: 8 gs a 3 6 4B ES ww ew basi tarltardsrcpinne ‘CP are TBA eM 7.3.Be- etudiul privind planul urbandetic general al Jocalitarit (muntespal, orégeneac, counal) . . + + + + basi tarifand -secfiscea *C¥> anenes TDD. 5 7.3.C.= planul urbantetic ronal (sectorialjete.) - 6 1 + + but urltact 7.3.D.- planurile urbenistice de deteliu (de particularizare tn Garop)) He tise sitet etter pte strates bank tarifard -tectionea *C*= atenss 1+ 1.3,(0 4) « Tebow planul de lotizere 2 T.S.As- etudif de circulasie urband pentru artere gi etrizi. . . bunk tarifard -secgincen *C*~ anenay T= 7.5. 6 7,5.8.- etudid de ctreularie privind detalid de intervecyie. . sere aneaet 7S ani tarlfar sch 7.5.0, profactaraa inetalayislor necesare senaforizarii pentru treulapda rutderé eee ee ee ba tarifari -recfiveea mae TSO. 6 nee see aia fi See eHae aa 2 a7 a7 4 51 sn 51 52 33 sé 54 54 54 7.6.A.- studiu privind modelares poieagisiicd tereny soluriilor de compoziste arhicectural-peisagiatied gi apapiilor versi- prin prolectare y . ss Dunk tavitard -eecticnoe *C%. gnete bad wciiacd eClunee "C's anenes TTBS 7.6.C.- documantaris de defrivird oi planticl . basi terifard cgineea ~ dntocmizes etuditlor de punere tn val construcfit valoroase (de patriaoniu), . tari ard -sectinoca V.8-h-E.~ tarife pt. lucrirt de protectia cstodich a obiectelor motalice ingropate (protecrie elec: rchteited) . bund taritan secbincea "C"» asenes te T.As(AeE). 1.9.4. farife pentru releves de constructii, instalagsi i alte oblective specifice . . . . ark tevitard -eectinsea °C" agers! fe 1.8.4 + etudit de ealubritate poatru lovslizere bari Meriden -aecpicoes °C*» ameter Pe Tait ~ etudit generale pentru cransportul elects! urban. Thatta. Dati tarifacd -seetionea *0*> ane 7.12.A.~ atudi tehnologice de tapect, in doneniul aoe gd tn profectarea obtectivelo: Jo davestirive . . aC age TIDAL CAPITOLUL 8.~ Prescripyii, elenente of tarifs ope: pentru ealeulul profectirii -p2 epecialicact, lucrsri, operepii ord documentafit de protectare speciele- noastasiasile 91 Recuprines tn conzinutul cap. 5, 6,7, 9 ai 10... B.3:4.A.- cladird civile, avind 1a best waouratort Fleet (py spectelicisi distincte). . . . . . . ee tai rita set seater te 1D hae. 4 8 % 35 55 35 38 56 37 3a 60 6 +3:5-A-- lucrari de conetrucyit ingineresti qi tehnico- cedilitare (fo eliniament) ss butt tariferd -secticnen *C*> aneuesf- SAL gle ee 3.6 Protecterea lucririlor de snenajért, nodernisird, Foperatit, restaurdri, axtinderi, consoliddri, ete. 8.4.(1-5).- tarife pentru tncocadres docunentassilor aconoaice zdin proceaul de proteccare 94 etudil- in doasniul Anvestizitior eivile. . . bank tarlfart -sectiooee *c*~ anezen t+ LS} > tarife pentru exscutarea de machet: bari tarifuct spines Oe aneer B 8.6.- profectarea tehnologica a fluxului da organizare lor funcsionale la bazele de int re auto (sf alte vehicula) . bush tarlfact -tectionea “0? anezer 2-4 8.7. profectarea rofelelor electrics pentru tramvate, metro gi troleibure bend tarifard -rectisoee "0" aneres 1 1 (De I 8.8.- protectarsa tehnologicl a aubstezitlor de redresare electrica gi de acumsletori sy ss ab trl fa ec eet ML 8.9.- protectares, dimensicnarea e1 organizarea proceselor funefionale pi tohnologice pentru spalacorii, curapatorit gf alte united provtdri vervicii . . ss. te baad tarifard oct eC amet HAS eh 8.10.~ tehnologia da echipare « stagiilor tehnico-eanitare la elddiri civile, leboratoare, etc, . 2. ee ee tual tarifert -sectiveea *C*- anerer tesa). 6. 1 G.1L.- profectares inetelatitlor de ventilasie 41 condstonare @aorulut la cladiri civile . 6. . fee ee basi tarifart EAM ee WD 8.12.- tardfe pentru celeule termotehnica '-1a elemente de conscrucrit~ impuse de condisii tehnologice eau alte eeringe speciale. 2 ee taut taritarh tcp mE ID 65 66 10 2 R 2 13 B 14 m4 profectares dieporitivelor de autouatiziri 91 conenst automat, sere anenes EBS. 4.26.- profectaren de pugurt de capacitats reduee. 2 6. busi tarlfacd -seefinnea °C 8.27.- terife pentru intocatrea planului coordonator -de retele exfotente gi nou protectate- tu tond . . . se bunk tarifard ssvctionea *c%> anenet t= 2.17 5 8,28.- protectares lucrirtlor de izolatii 1a canere frigorifice alte epagit cu tehnologit eimilere. . . . se WE a Sead tarfard rotten *t% suet 4 8.29.- tarife pentru proiectiri de elenente metalics (inclusiv aluminiu, etc.) pentru conetructi1 ¢1 instalat baad taritart-sectiseen mere 9.30.- tarife pentru docunentefii anexe 1a cererile da evize, acordurt, temo eubpretectenti, ete. .-. ss . bork tarifard -rechugea *C*~ eres te 8.00. 8.31.- onorariu pentra activitates de verificéri of de atestdrd tehnica, 1a docunentatit elaborate de tersiy ss. buah tarita sect ea "CMs aeenes THA 8.32.~ terife (onorarf4) pentru activitast de consulting tehnic #4 tehnologic, privind probleme gene: do epectalitace au pe specific de lucrdri elaborate... fark tarifardctechiozea *e% aneten te Ea CAPITOLUL 9.- Terie pentru determinarea costurilor de intocaire a Mcrdrilor de ealoulatii, ou ajutorul caleulaoarelor lack remdion si stats e_Hu-tot eit ated baad tariferd -seeti meer PLA. CAFITOLUL, 10,~ Terdfe de calcul a onoraritlor pentru elabordri ge -studii, cercetart gf alte protectdr! sinil, ectivicapilor din donendul urbantemulut teritoriulut. . . o> epacifice aconajarit ~SECTIUNEA—"C*— Anexe cuprinzind tabele gi relatii Satcul “privind nivele do baz& pentru tatifares . a oy ab 1s Ho m ” n ” 18 78 » 9 e a3 87 eis. Auld. proiectarsn comurilor da fom im zone urby = protaevares Eoexr de bucked (inelue ilo tebnologice gt a iv mobllare apectfich) beck tarifeck -rectia bord tardtard 8.15: protactares de elenente prafabricate - a6. 8.23. 8.24 .- tarife pentru peats prot masuctlor da conaols + tarlfe panteu probe = Anstalagit eleetede: + prota bosk tal jectsrea do tebnologit fare echipenentelor rechinnea *C*s atene: THIS 41 de eolugit neconveutionais 244 vvind earinge apectale (constructive, de inrealetit, reele, moderndedci, extinderd, ete.) « bond tordfach -teehionea *2"~ anenet Ye LAI Lieaa pein analize telinico-scononice dura la clkdirt. + bev toritord -nectlenee barb tardtacd sects te bod taclfacd oasetinnee °C bok tacitacd antiselonica ol de ni te roa tnotalayitlor de fortd « con Hlomingtulut apeetal da esp scend . = pvotuctnres da rayela electrice exterfoara . + + fusd taritacd sect ~ apenas te 8 anploare a 2 rer tel echionee “Canned te LI. -= proiectares ‘luminatulud exterior etradel gf din ineinte urbana ees atractttler, Jucends ++ protec poatar, aveana cual = protectarea sistenslor da pasa tori tariford -sectianen *C*- anerer 1422 tor, ote. asi taifard seep fupee aren inetalayitlor de pararréanat, tena taciiatd -sectionen °C legaturt anaes te wee EDD la aM. m me us ays as m6 me 16 ™ ry 15 78 76 6 1 1 a » ” SECTIUNEA- "A" Prezentarea CADRULUI de ELEMENTE gi RELATIONARE B functional aplicative de baza, specifice ECONOMIEI de PiATA si oreeril -IMAGINIT caractoristics- PROUESULUI do TARIFARE, inclocdy @ calculdrii ONORARTILOR, in ACTIVITATEA de PROIECTARE. CAPITOLUL 1, ASPECTE GENERAL~INTRODUCTIVE doktor etme de fat4 Sst propune s& prezinte, pe piata, INDRUMATOR ~ esential - sivde prima necesitate, atk 7% folosul PROLECTANTULUL, cit’si al BENEFICIARULUL. 1.2.- Prezenta METODOLOGIE constituie o editie REVizuiTA SReeeETATA one ones, ButoEy In concordanta cu reaultateis EXPERIMENTELOR obtinute in aplicare, corespunzator sctualclon CERINTE ce se impun intr-o PIATA gasita in dezvoltare ascendenta, fapt, pentru.care metodologia, fiind LARG — SOLicITATA - s-a impus, actualmente, 8A fie imbunatatita, dar gi largita, in efers of guprindere, ce i-a fost initial conformat ei aprobatd ca ORDINGS M.L.P.A.T, nr, 232/DP din data de 22 martie 1991" Metodologia eplicatd gi-a AUTODOVEDIT utilitates, 1a Exuzcitim. ptezet, prin INPLEGENTARES Lergd 41 IMPUNEREA oa natural tn anil 1991-1263) iind gutfel ACCEPTATA do citre tori utilizacorit ei (Poirorsapi’ BeneFiciaRt, etc.) drept un inetrument PRACTIC, PONTTABIL PID ‘do mieurere a nivelelor medii, atte pentra celeulul da Prodectare, cit gi pentru’ col de purcedere la aegecierea velovilen contract a Prin aceasta, ea, giva dovedit aplicabilitates pf iabiliaten tn tutrenge Zonk de etabilire a tuturor preturilor ef valorilor spacifice, ce ytivecs EVALUARI @, unor ACTIVITATE de PROTECTARE, « uncr 5 VERIFICIRT de. Documentarii, EXPERTIZARE, CERCETARE in domeniz, etc.; 4n general, oa, fiind practicabild tn toate genurile de ealculstt! ca oe cuprind ‘in 2 SEERA - activititilor de TIP CONCEPTUAL. Iv/2, 1.3.- Lucrarea s-a elaborat in baza programului 1 aprobat pe anul 1993 de M.L.P.A.T. - DIRECTIA GANERALA THUNICA © D-C.S.C.A.T.U., fiind executata de $.C. *PROTECT-BUCURESTT S-A., autor ing. iSTRATE M. MIHAIL, in colaborare si con. cu, SROM-PROTECT” -S.A. si un GRUP REPREZENTATIV, larg, de unitari de proiectare din tara. Fentru eprijdnul acordat la realizarea lucrarid do fat, prin wetertal Gocumentar 91 consultatii tehnieo-aplicative analizate, de avonone:, sin nultunesc in mod deosebit, atte BENEFICIARULUE --'D.C.8.C.A.7.0, din cadrul H.L.P.A.T., eft 01 ASOCIATIILOR PROFESTONALE do SPECLALITATE Pentru: arhitecturi - U.A.R., precum ei celed a inginerilor conotructori - ALLCAR. : bn gi de ultare Hatocares aetodologiei initieli si actualaeate revisvita) s avat la bani experinentele HEMNSTE antecioare, coceretitate fh cotele de onoracii pentra profectare, stabilite prin siggsitit le COLAGHOLOL aRGtTEcTiLoR din ROMANIA din perioada anilor 1937-1947, experineatal institstalei *pxoiacr aucusesti* din anii 1968-1917, tarifele nepublicate, realizate fo anol ISG de 1.S.L.6.0., pe bard de sitvartt existas, renultatele favorabile ale EXPERIHENTELOR cbtionte prin aplicarea METODOLOGIED INISIAL editate fo pericada 1991-1983, precen gi diversele alte docanentatil, inclozisd nateriale de sinterd, tarife, instrectionl si dispotitiii de ororarii actual’ PRACTIATE, tft fu fara elt ei fe fran, Gexaapia, Nstria Bivebia,, Anglia, Canada, Nigeria, ete., fn donecie) proiectarii Iuerérilor C1ViL8 de AREITECEONA gi INGiNERESTI. calculare Metodologia este CONFORMATA s& prescriptioneze liber, 0 a niveiului de ONORARIU, pentru deschiderea NEGOCIERIi, fn procesele de OFERTARE a valorilor pentru incheierea contractelor de proiectare la: INVESTITII, STUDIi si CERCETARI aferente obiectivelor din domeniul urbanismului gi amenajarii teritoriului, proiecte de constructii, clddiri, expertize, instalatii, lucrari tehnico-edilitare, amenajari-extinderi, consoliddri, studii, cercetéri, verificari, activitati de consulting cu problematicé {tn domeniu, precum gi alte lucrari COLATERALE sau/si SPECIALE din acest domeniu de activitate. Onorariul eau tariful, tn eenul costed metodologid, reprezinté WIVELUL MEDIU de piata, etabilit pe cale NEGOCIABILA, corespunzator PRESTATTILOR co se efectueazi in activitarile de ARMITECTURA, URBANISM, iNGINERIE de diverse SPECIALITATI, incluedy pentra executares unor CALCULAJIT TEHNICO- ECONOMICE, etudii de FEZABILITATE, CERCETARI, etc. Domeniul lirgit de folosinté of utilizore, ce e-a ciutat ei-i fie ATRIBUIT ~ PREZENTEI METODOLOGIT de CALCUL, se referé in principal lez elabordri_ giv stabiliti de oferte PRBPUIREA CONTRACTELOR de PROLECTARE fh sectoral PHVA, oft gi fn cel de STAT sau/gi PaRZU8LiC; sefectairi de calcue,‘teriticdti si fiuantri, ce se IN in somnia, tet pxasouse titice san juridice, precun sl de reslizisi a anor diverse alte operatieai, PROTECTART ori rezolvi de situatii specitice Aceivitngizon de cowsutnayth, pentru proitctarea de IBVISTILI, inclas a studiilor din dozenial vaeanisuucsi si avzualbatl rerinoatuual; seveluiti sau stabiliri de CoS70Rf, ge bavB de preturi si tarife ce PUNORHENTATS pe LUCRKRI- To dove generale de PLATK, generate LIBER; cstabiliri de ‘ow0nsaii si COsttai tn actiuni te proiectare globsle sau/pi partiale, expertitiri, arbitraje, litigii, actieei de fundacentace pentru Iearet unor decizii 1a diverse nivele, 2V2Li8si ale wnor activitat! de consulting de diverse tiperi si foree, inclusiv entra SOLLIOSEFEA s+ peobleve de cercetare, investigare, inforsare, docueentare ori, alte studii intetdiseiplic «sau sonospecializate, SPECietCE DOKEUIULUI. aegeciere, Tetre proiectant si beneficiary peatra stunt, le eblctivele ce tmeath a fh realuate,"atft iveluri sedi - ile respective de specialitate gi corespuazator CHRINTSLOR 1.5.- \ lorile calculate gi tar}fate pria APLICAREA NETODOLOGIET vor trebui sa fie astfel Invccurry :i FUNDAMEWrATE, ‘incit si yermita, intotdeauna, o LIBERA NEGOCIERS Intre parteneri, Intzucit, nivelul’ pretarilor ‘incluse in metodologie a fost statuat sa reprezinte - DOAR UN CADRU - de negociere, fie global, fie structurat, pe zone din ansamblul uwnor luerari complexe, determinate si definite, DE LACAZ LA CAZ, pe categorii de obiective, pe lucrari, ecape sau/si pentru (unele) alte PRESTATII PARTIALE, auxiliare ori colaterale proiectarii directe, | Odacé cu, aceasta, ined, trebuie CONSTIENTIZAT faptul, ci baze de NEGOCIER! fe ONORARIULU, In epecificul protectarii, este conetituita de CONTINUTUL Contractat al viitorulet CONCEPT de PROLECTARE, care sa core CONURAT PREVIZIONAT, cit mai detaliat™) de citre PROLECTANT (in temeiul teasticli SUMARE propuse de BENEFICIAR), pentru ca el, aetfel, si poati, cu credibalitet transparenté, 0a FUNDAMENTEZE, aotfel, corespunzitor, ANTECALCULATIA privind plata curenti a muncii pe care o va prosta, cht ai cos TRECUIA (reprezenttnd integral PROFESIONALISMUL proteccantslut), precun gi RAMBURSAREA, paryiale eau totals, deasemeni NECOCIAT, & costurilor de prodectare, pe care el, ca profesionist, le-a CREDITAT aerictpaT. i REZOLVAREA DIVERSIFICATA, 2n aceste condiii, de catre aplicator, a PREVEDERILOR metodologied de calcul a onorariilor, ee va porfecta LISER of ecoctaBIL, fn toate cazurile, prin aplicarea noilor tipuri de "CONTRACTE civile" de pist&, opecifice profectérii, ce trebuiesc create prin ADAPTAREA PRACTICILOR ei prin INCLUDEREA’ introgii EXPERIENTE ca ‘oe PARCURS cu RAPIDITATE in ultimii ari, in activitatea de proiectare de PIATA. 1.6.~ Prin APLICAREA corespunz&toare a unor astfel de CONPRACTE, tipice economiei de piata si activitatii de proiectare, prelucrate prin ADOPTAREA preceptelor si experimentelor occidentale 3i care SOLICITA, in primul rind, TRANSPARENTA, dar i LOTALITATR in relajiile bilaterale, dintre parteneri, atit BENEFICT PROIECTANTUL, devin OBLIGAPI s& accepte, incd de la negocierii (PERIOADA PRECONTRACTUALA), o discutare, in con. PRINCIPIALITATE gi de STABILITATE PSIMOLOGICA a tuturoc legate de PRET gi’ ONORARIU, {tn concordanta cu PREVizionaT al viitorului contract. Numai astfol aceasta activitate, va POTENTA LIBERAL: ambilor parteneri, a perfectérii fNTELEGERILOR contractuali, miegorind conoibil nuzerousele IMPACTUS ce apar - inerent ~ gi tntotdeauna cuplate SUCiO-PsiNoLoctc ole. © caractertoticd esengial& « activitatii do protectare (de TIP PREVIZIONAT) © constitute PONDEREA MARE, din valoares « Prezintd prestagiile de MUNCA TRECUTA alo PROEEOTANTULAT, in fapty chiar PROPRIETATEA oa, INTELECTUALA, TEHNOLOGICA. Froprietates intelectual, TEBHICO-PROPISTCARLA (de prestatis trecutij gi de csgoriaatt HeOwGHICD-ORGHUIEARORICA, se situeard - ACOROLADL - La oa proieotant aedie Te jor 415%), CHiSCIND Lu proiectactii eu MIVEL PHOPESION7ST do WIRR- 1a peete {788} dia velosres totaly 4 Prestatied Iai caraste, ter u Aceat coarinuy - practic - in otediul icipigvt, dar yi cuteaiog, va fH difisit ce a #1 cosserviras, de sitcineve de cit de eitre protectant, to contestel In sare obiectid de ealcelasie se cere 0 inclede o activitate coupleze de COMCEPPIB, inpantad gio vtilizare aubetanfial5 de we92z!aL qycetel SURSA, de requld, o repreninth uo Teele grad de 23029S{ONALi8M din gartea TavigcruTULU } Acost Ieera se poate realina estrict~ ouasi fo forctie de BiVBIUL PaGRaSiOsus pe care 11 efectin paojacraariL, In starotaL phorasionaL, al fiecdcui proiectant, nivelel onei astfel de D2°00IT tehnice doconeatar, constitute geatra 2L seo pentre PLM sa, cel aai poteraic ChPITAL propre (siilar tilajelor si tebaologied de virt dia vititile iodustriele), eave ie linitele detiserii lui, fe cere exploatat La asin, conoscind cH oumai {ind fo postsia acestoia, MERCY ACTUALIMIT, Proiectantalsi, ise vor putes testa ealittile de CRULelLIthTE i de. cowztinivitate pe Piste, in oricare proces concurestial, 1.7.” COMENSURAREA de c&tre BENEFICIAR a acestei calitati, ins NU ‘poate fi facuta, decit, printr-o URMARIRE, dar gi SPRIJINIRE atenta - @ PROIECTANTULUI din partea BENEFICIARULUI, in decurs intregii perioade de elaborare a lucrarilor, dar gi’ permanent prin TESTAREA implicdrii PRINCIPIALE a amindorura, tn solutionar broblemelor CHRIE, DIFICiLE sau de CONCEPTIE PROPRIE (cu ajutor circuitulud de creare-avizare), care ~ intotdeauna gi obligatori pe PRODUC gi se cer REZOLVATE in procesul de derulare activitatii, “care se impune desfagurataé in cadrul CONTRACTUL! comun ce-i leaga. Introun acelagi context al OFERTARIT oi CONTRACTARIT, — opecifice sctivitatilor conceptive, se etrage atentia, atit BENEFICEARILOR de fovettfit su de otudit (urbaniom, cizculaple, etc.), eft oi PROIECTANTILOR, cd, prin reglajul PIETEL, angajarea lucrdrtlor prin “Iiettarea proiectarii" intra tu contradicyia cu principitle econoniel, de Piapd, deoarece obiectul ce urmeazd a fi licitat nu exteta, el trebuind of f10 creat in urma Licitarit, printr-un maeiv efort co ee va depune fn derularea ulteriouré a proceeulul conceptiv de proiectare. Acest fapt, etatusazi licitares drept un proces comercial talonat de hazard, care trebuie privit cu prudenta (ca gt cum af cumpira un eablou care ined nu a fost plecac, credicind, pucerea de creatie # pictorulul). Realizarea unor actfel de actiuni tn genere ount, potengial, deoaebit de nocive, deopotriva ambilor parteneri, lovind ‘direct 91° sleulten ty interessle fiecdruie dintre e1, cu urmiri, tne’ diferite: ponte BENEFICIAR, lipea crodibilitatii 4n fondul problemelor ce va urna of le rezolve cu projectantul pi, respectiv, pentru PROLECTANT, 0 supunere potengiald, a lui, 1a copyright, lin p ctea beneficterulut. 1.8.- in procesul de CONTRACTARE al lucrérilor de otudii + proiectare, ca si {n tarifarea valorilor ce se oferteaz! projectantul este OBLIGAT, liber consimtit, prin PROFESIONALISMI séu, 88 avanseze spre’ - WEGOCIFRE - beneficiarului, c corectitudine si obiectivitate ECHILIBRATA, propunerile proprii c CALCULARE a PRETULUI de proiectare,. in baza _requlilo: prescriptiilor gi nivelelor valorice prevazute In TNDRUMATOARELE c calcul « ONORARIILOR si TARIFELOR practicate in bransa. Aceacta se va face, etrict, vie-a-vie de STRUCTURAREA PREVIZI0NATA cadrulut tematic da CONTINUT TEHNIC, a misiunit de projectare, ce urmeazd # f1 contractata per faze, etapa, categorii de lucrari curente, speciale ord ouplimentare, variante gi nuangari ale acestora, ate. Apliclad aceastd practicd, enotecraatUL trebuie ei constientizere ch realizearé, pe deo; pactey o FREE a TOBiMAT ocala propialel edu STUN FROESION , de: THANK Te aplraces vadulai de LUCRARL angsjabil (fo sisteaul concureatie! de pis}d), iar pe de alta pacte ed institole oo Sisten de pa0racrlt pentro atragerea SENBPICIARILOR, situati wai i sh se inplice in douenin (en avantaje benefice, intirecte nen CORSPINILNOR, Te dreptu leer Ja scoot cone PROIECTANTUL facdldtenzd BENEFICIARULUI, un acces cle etic gi cuprinzdtor, la o DOCUMENTARE PROFESIONALIZATA, cara Sispind tena gf oferte Facute de CLIENT, 3n condifii de LOTALETATE 94 FUNDAMENTARE adequataé, dar 4 de traneparenta. Aecfel, se creazd 0 postbilitete de SUPLINIRE eventuelei LIPSE de EXPERTENTA pi tehnicitate « beneficiarului, atic de NECESARA, tn abordarca ai Minterpretarea tuturor factorilor ce oe IMPLICA In actul COMPLEX gi LABORIOS de realizare a obiectivului, de catre protectant, ca i in calculares gi negocierea TARIFULUI, ce urmoazé a eta la baza CONTRACTULUL de proiectare, permanent fn dezvoltare, pe maura DERULARIT lui. 1.9-- Proiectantul ~ CA SPECIALIST PROFESiONIST- se impune 64 aib& permanent o INUTA de probitate tehnico-profesionala si Gnestitate tn RELATHTLE ECONOMICO-FINANCIARE cu BENEFICIARUL, oft ei cu ceilalti parteneri, ai acestuia, la lucrarea ce o au contractaté in gomun. In acelagi timp, el, va trebui sa mentina o jozifie de ECHILIBRU gi de CREDIBILITATE -fn ansamblu- ‘pentru Fieeeaga _zona de piatd in care isi DESFASOARA activitatea sau doreste s& si-o EXTINDA. Projestoatul exeredtimd o PROFESIUNE TARIFATA (pléciea de cdtre client pein onocardi) pentru EKERCITAREA INDATORIRILOR contractate, de la SINE INPELES dar gf LEBER CONSIMPIT, 24 ount EXCLUSE orice PRIMIRT de alce Cisricurt cu cargcter comercial, beneficit, conteioane, renize, ete., care izvort, din partes eventualilor antreprenori, furnizori, sau diversolor alte persogne implicate colateral -in cursul exercitirit ILUI ce i-a fost INCREDENTAT- PRIN CONTRACT, de catre beneficiar. 1,10.- Investitorul (beneficiarul), 1n interesul lui, trépuie oa realizeze c&, %n conditiile tn care PROIECTANTUL igi exercita meseria, implicat cu PROFESIONALISM, acesta prin activitatea sa, va ctuta in fologul BENEFICIARULUI, dar ¢i al interesului propriu de reclamd, sd gtr&pungd cft mai sus (prin SOLUPIONARI ORIGINALE) plafonui de VIRF tehnologic existent In practica curenta a Pipi'él tn care, EL, lucreaz& concurential, asumindu-si din aceasté cauzi nenumgrate RISCUR de a suporta, in dreptul ‘sau, nereugite, de multe ori, cu unele pierderi sau/si prejudicil (profesionale, morale, uneord chiar materiale, etc.)- Din aceet motiv, benefictarul, din PROPRig iNiTiaTiVA, ce inpune 2-1 teloneze cu grijiy Tntotdesuna, pe proiectantul ANGAJAT de EL ~i dovedic profeetonise= eolnterestndu-1 permanent 1n incerelrile lui de accelerare pre nivelul de vir£, protejindu-1 intotdeauna eficace, eventual chiar a1 prin tncheterea unor POLITE de ASIGURARE CORESPUNZATOARE, congtiontiztnd cd sceate euefinerd trebuie Facute In contul gi tn interooul lucririt sale. in acelugd context, PROIECTANTULUE 24 mat cunt EXCLUSE orica fel de angajivi de ENTERESE complementare eau suplimentare CONTRAGTULUI Inchetst, cu orice alte fire - POTENTIAL - implicabilo in realizarea acfiuntlor aferonce realizirii obiectivulud profectat. CONTRAR, aveaenes situayit ~ is avansate INDEPENDENT de CLIENT - vor putea £1 TKATATE, do eimilare unor acte de intentie ZIND NELOLALITATEA- diecutie STATUTUL proiectantului, de profesionist - DEMN consultant al BENEFICLARULUL 94 arbitra loial intre ac re ACESTA, ca gf punind in Ancluaiv de ta ef terti. 1.11.- 0 regula principiald, care este bine ei fie refinuté, const& in faptul c&, din motive bine intemeiate de moralitate gi etic’ PROFESIONALA, fn special tn legSturd cu BXERCITAREA functiilor de GESTIUNE (1a nivelul antreprizei) si de CONTROL (io sarcina prodectantului), gi care 1i revin din partea CLIENTULUI {nvestitorulus), ANTREPRENORUL - fn conditii normale - nu poate fi ‘n acelagi timp si PROIECTANTUL lucrarilor pe care le EXECUTA. CAPiTozun 2, ___PRINCIPIT de PLATA CARACTERIsTicE Acti TILOR INTELECTUALE PRESTATE pri sau/si la PROTECTE, sTupii, CBRCBTARI, EXPERTIZE, LUCRART AUXILIARE, ANALIZE 7-2, eto, 2,1.- In perioada POSTBELICK, dupa cel de al iI-lea razboi mondial, in concordant cu cerintele evolutive socio-profesine 18, tehnice si tehnologice, nou aparute, prestarile din "acTivipATiLe CONCEPTUALE” pentru societate -in ansamblul ei- dar si tn special, din sectoarele cu ACTIVITATI pentru CONSTRUCTIZ, din / treaga lume, au, jprozentat “disumici ascensionale, de dezvoltare, deceacie de puternice sau, uneori, chiar explozive. Acest fapt @ angrenat 2n special activitatea de proiectare in doneniu, la prestard CAPACITATIVE de lucru, tn condigit dificile, cu TERIOADE de VIR i srectecee amubtley c0 au tmpus tiriior avangate din econoata, de piace, aA ereReng? Multtple 94 pernanence CERCETERI of EXPERIIGNISAL pet ivi ORGANTCATORICA (in spectal in ultimii 20 de ant), ¢. nor SOLUTIL de depigire a IMPACTURILOR, actfel apéruce, (WORMGLTLOR de platé a autcii conceptive de profectare, av agit so'Liaere nele, selutfondri exelasive pe diferite tri, insi, vcuprineiad > feoblese athiale, intatdenna, cu tete spre Liboraliztea cantinatarilor ste rationale ale cosceptelor generale aplicate, Aceste clutiti - tn preset - ae reusit 3 se constituie te unsie sistewe cescriptional-norestive, cate si creeze ui CADRU CBNBRAL ~ waleabil - a) fractional si potential sf eoutracareze specificul. greg \eriate-o aplicare 2R8V8NT1VH eo pree multi nicioitené gi era tural To conditdt de Iuera cu repetebilitate asinilabilé tipitirii), ‘aseshlol aeestor ete si eeteetici pe Linie exgnizatarich, eft i pe i 2.2.~ REZULTATELE - actuale ~ ale acestor EXPERIMENTE au fost preluate in cadrul present ASIMILATE integral si adaptate pentru utilize economiei de piata - ROMANESTI - (din domeni Tn acest oene, cate de mentionat, cd PRACTICAREA un acest sector, tipie conceptual, care ed ae bezare cbligatordd -dar $1 rigid conformate- gi care ef a6 apiico D corespunde cerintelor de lucru ale unor regulexente nodetna ONORARITLOR sau/e4 da TARIFARE tn activitatea de PRO: in aceasté activitate, inei, ee va impune duek, o tspotrive TENDINTELOR RUTINARE, nocive, de regtricricnare, cars « ones Curent ~ ac}doneadi, artifieial, 1a LIMITAREA LIDERSE colo Playa gi provoach dificultati 91 impacturi de DISEUWOticu: contractare, intotdeauna ndtoare, attt BENEFICiARULUI PROTECTANTULUL. oti ) fic bligatorie aunsiiute-o econonle ditect inst 2.3.- © CARACTERISTicA, Primordialaé a tuturor acestor Pot eMe ENTE “de fapt~ aga cum'se CER INTELESE gi pentru utiireee, metodologiei de fata, constaé in faptul, ca, atit PROLECTANTUL (arhitect, inginer,’etc.), cit gi BENEFICIARUL, NU trebuie eA fie PRED UEE, atai es 82, considere ca atare- obligati aA eplich rigid anunite Benen TAREFE, PARAMETRI ori/si alte PRESCAIPTIONART S Lacinute Gintre cele prevazute in cadrul prezentei metodologii. [2 tariferes lucririlor -anbit partenert- vor trebst, permanent, #& aibe fn vedere gi INTERPRETARILE PROPRIT, epecifice obiectivulud prodectat, seiistto ne mltts condigitlor tehnologice, occlo-econonice, ete. ei cere gbligatoriu trebuiesc supuse negocierii” cu beneficiarel, tn “vedence velidarid lor, dar 10 cuantunalui -toral- tarifat pe aneanblul luenieit In [consgcinsa, presenta metodologie, cuprinstad PREURE, ELEMENTE ot FAUMETRE tehnologict, precun gf tehnict de calcul, PRESCRIFTIL, ete’: Sete conceputé -2n mod corelat~ sa ofere doar un CADRU de CALCULARE al Gnor@rdului (carifului), eu pooibilici¢i de INTERPRETABILITATE ett mai diterentiate, corespunzitor divereelor ceringe - de aplicare - opecifics fiecBrui caz tn parte e1 care of Hind cont de CARACTERISTICILE TEHNOLOGICE gxistente, ale color de ancanblu, c2t 91 de CERINTELE TEMATICE preprit, epectfice PERSONALITATIT BENEFICIARULUI care a solicitat lucrarea, eri a CAPAGITATET de profasiontet a proiectantulu! elaborator al, wiitecclus concept general de protecter. 2-4.- PROIECTANTUL conceptor, ca vinzator al muncii sale, are tntotdeauna, fata de ceilalti participanti la procesul de realizece a iivestigiilor, o CONDITIONARE In plus de indeplinit in ita de reglaj a ECONOMiEI DE PIATA. specialietul proiectant trebuie sa cunoasch -c¥- 9n CADRUL LOR ce guverneazi economia de piafa, prin EFECTELE provocats de citro PARAMETRIL de REGLARE - naturali - 9i'din MODUL de DISTRIBUIRE sarfii tn edetomal CONCURENTIAL, el poate £1 SANCTIONAT (taxat pial 1a Fpeseame eam yfttisent), pentru Anciteari ale’ coNoTFioNiRiLon 9 ANGAJAMENTELOR Facute. De asenenea, va auferi aceleasi consecinte pentru PRACTICAREA de peeyurl prin care isi SuPRAGVALGEAEA potectialel - OPRi0 - profesioral,sau/si pentra elte’ CH TE de natera ste0L0GiCH, ce i se pot inpata, peotcu L1PSA de LOiALitAtE in relatiile oa ceilalti parteneri, pentro ORFICIENET calitative, 1a NBRISPECTARL ale GRAP{CHLOR de lucre, san pentru situatit lncoreste de altd naturd, strecurate fe PROPESIONLISHL precticat de el. Th acest sens, PROCBSUL de taRIPARE (dia activitates de proiectare) pein ¥ATVRA BLEMENEELOR sale de nitich' 2118, bloe cutoscute [avind labilitate de contiast|, este aecesar si chiar se inpune, #4 fi Tundat, feed din princl aonent de la declansite, pe baze Aiciei0tt de BiLITATE i MoAMEaT@, prin calcule gi negocieci - ANTEGVALUATE - acceptabile gi - auzai = in depling concordanti cu OBTiUNLE si POS{SILINAILE fiecdrui pactener al custeactuled in parte, In crearea unui cadru coreopunzitor oint, astfel, deplin INTERESATE - ambit PARTENERI- deoarece acestia trebuie si constientizeze -ed- nunai tn acest fel, Fiacare dintre of, pot econta pe obtinecea rezultatelor 91 efvctolor -BENEFICE~ ale dectaitlor lor, din procasul core a deterginat tncheterea contractului, conform cu DORINJELE gi INTERESELE lor INITIALE, Liber optionate. ‘stor area NTUL fie mite usiv 2.5.- Beneficiarul, anticipat conracrArii proiectantului, trebuie s& raspundd, intotdeauna, de ASIGUL ecosarulni de FONDURE pentru realizarea obiectivului eau. perioada j -contractuali, dar e1 ulterior, el este obl: asencnea, pe CHELTUIALA sa- ed procure direct’ sau prin Gi cAL TY ANGAJATL, toate infornatiile oi datele PERTINENTE, ce cunt necesare, penges INDEPLINIREA MISTUNIT envizasace. Tetodaté,” el este obligat -tn INTERESUL eau PxOPRIV- 6i ucorde NELIMITAT gd PERMANENT intregul eprijin, de care cate CA?ABIL, pentru rezolvarea actiundd pornite, avind grija e& dea cu PROMPTITUDINE | avizele g4 acordurile solicitate de protectant 91, ea NU priveascd cu SUSPICIUNE continsd, nefondaté, cererile gi deciziile de PROYSSiONisT ale angajatului eu, cunose?nd ci -in eaz contrar- acest luc: DETRIMENTUL BUNULUE MERS al tyturor Iucrfriler angajate (co in nod netural se interconditioneazé tn ansanblul lor). 2,6.- in calculul ONORARIULUI de PROIECTARE, este cuprinsd cu valoare medie de piata (corespunzdtoare unui proiectant fesionist de nivel mediu) gi activitatea de DOCUMENTARE TRECUTA, pr care include, atit documentarea proprie, Tusacagini de proiectant prin studii de specialitate sau personale, cit cea TNSUSITA din PRACTICAREA indelungata a PROFESIUNIL (pe rile contractate si realizate anterior). fa DOCOMERTARE Ti va putea pune La dispotitie, de regul8 proportions] ca PHOPHSTONML atins de proiectant- o plaja de investigate diversiticaté fn tchivalesti a peste (50%) din YALOAREA nornat ivi aurcli sale conc se inpute platitd, de citre BENEPICIAR, tn corditii aegociabile. Aceastd_ plat se poate face gi ca lucrate suplinentarY -jasi- sui ta eissra_ fo canvingltor ~ta dreptul BENBPICIARULUT- fe a-i acess sox I detine- tn favoarea lucrfrii i optive:ior aceata, Te doregte realizate, LIPSA unet astfel de BAZE documentare, va constitu! penton eRatnerant (eind nu giva organizat un asemenca depozit complex st p cimg ue41) un IMPACT permanent aoupra CREDEBILITATIY « lui ‘profesionale. 2.7 in contextul conditiilor specifice majoritatea CERINTELOR de piata vor action PIERDEREA —_potenfialelor ocazii de contractare, 3 tmpingerea PROIECTANTILOR (care obtin contracte, FARA si dispund oi deo BAZA DOCUMENTARA adequat&), #4 trebuiasca sé venar si sa luereze tn condifii DIPiCILE de solutionare, privati de forta necesara gi capabild, pe care -altfel- ar fi avut-c, tA conligli de profesionalism, finalizind proiecte cu fundamentari Ticiente gi dc€icisita in ceea ce priveste o sustinere corecté e sevelvirilor obtinute.” unl nea, De asemenea, lipea uned documentird corespunzaétaare va datarnin A DURATELOR de elaborare « docunentatitlor, astfel, impuntnd PRCTCTANTULUL depuneres unor EFORTURI SUPLINENTARE, pects —capacitatss PS0°IE MOMENTULUL, co 21 pot depigi fizic, ‘reflectindy-oe printr-o cursors Potensial - EXAGERATA - 1a ofertarea prefulud profecticii, conconitent es fateghtt, PREVIZIBILE, de neraepectare @ termenelor ei calltStit lerBtilor. Acoote eituasii, iminent, 21 vor DESCALIFICA 91 ETICHETA, "pe sfepectivel protectant, drepe NECOMPETITIV, atte in PROFESIUNEA oa, elt 1 din punet de vedere ECONOMICO-FINANCIAR. Tatotdeauna, 4n procesul do contractare, trebulegte ficut cunoseut faptul Gas, Oolutionaree contursii din punct de vedere OPERATIONAL, a cenginutului previzionat .l misiunilor ce so angajeazi (inscries 2a Gnerele Je contracte) gi care so cor MATERIALYZATE of TARIFATE in condipdi ge gegneurenté, se dmpun of fie decizionate, LIBER, PREVIZIONAT dar/9i NEGOGIAT, de cites ANBII partoneri, at?t In'ce privegte VOLUMUL de MINCK (operagit, foze, lucrari, etc.), cit 9 privitor la VALOAREA COSTURILOR co urneazd 6 fle AVANSATE, 2.8.- in cadrul, tarifului si al obligatiilor reciproc contractate, atit PROLECTANTUL cit si BENEFICIARUL sunt datocil 8&8 se -informeze, deschis unul pe altul, in tot ceea ce conetituie material documenta ; informatii gi elemente sau respectiv si cai de decizionare cu privire la aclutionarea problemelor obiectivulal contractat. Entre aceotea nensionia: FURNIZAREA permanent de INFORMATHE pentru inrelegerea 91 aprobaroa miolunii, APRECIEREA pe parents w Niven COSTURTLOR_ ® entictpetv, pentru PUNEREA fn GARDA a BENEFICIARILUY Privind NEVELUL BUGSTULUL po care trebule ei-1 albi DISPONIBIL 94 COMPATEBIL cu DEZVOLTARTA ce © provede PROGRAMULUL de investitie —AVANSAT, Procum gi pontra STATUAREA si FUNDAMENTAREA cu CLARITATE “9! _PRECIZIE PREVIZIONATA 9 elonontaloy nacesare concretiziril flumulut TEMATEC 91 de ONGEPT pentru realizarea, corset finelizatd, a obiectivulu! propue- 2.9.- ATESTAREA calitetivd a PERFORMANTELOR de exigenté ale, geestei marfi (project, produs de consulting, etc.), se poate pune in evidenté, de regula, numai, malt timp dupa TERMINAREA TNCHIOEREA CONTRACTULUI de proiectare, a aceluia'de EXECUME™ stu ehiar ulterior, in perioada de exploatare a obiectivului investitie proiéctat. Logiolatiile diferitolor tari (FRANTA, GERMANiA, S.U.A., ete.), soigura ceringele de IMPLICARE In RESPONSABILETATE a prolectantalul, 1a factors de RISC, dar gi In special pentru VICIILE ASCUNSE, attt, prin standardele de Saranste, elt pi prin practicile de execugie, de control - sau/ai- prin stotencle de aoigurari, caro urmiresc, PREVENTIV, atit proiectarea, executia lucrirti, ett g1 exploatarea funcfionali, procu 91 coaporter obiectivulus tn timp (Fiz!e gf in exploatare). Aceastl urairize se face pe perioade, J aod distinct, in functie de. apecifical luccérilor sau coadifiilor dis fiecace etapy. Ge ‘regela durata gerioadelor ds reaponsabilitate gi garanbie pentre proiectant, poate ‘utlete - in fanctie de specifical luerarilor - de la dol, pita la rece ani, ce decurg incepiad ca data détii in foloviota » cbiectivelei paotactar gi sxicumar, Frotectantul PROFESIONIST, prin noutates solufionirdlor Iu gi eurajul declangirit, prin implicaro, a RISCURILOR inorunte, patrunderii sale in teronuri virgine, mat putin stapinite tn activitaten medio de piafa gly tn 10 gi de ai acelnet timp, fiind ot pron SARAC of suporte oventuelele paguds, ort gf prejudic{t, provocate prin rise (nateriale, financiare, profestonal- at rorele, etc.)y intotdeauna, va trebul, of alba grijd, of fie asigurat : personont, dar ei FACULTATIV, dup caz, ouplimentar, ori de cite ori va prolua lucrdri eu specifice 91 caracteriaticd epeciale sau deosebite. cul i a 2.10.- Un alt gen de factori, de care FIRMELE de PROIECTARE 2a rebuiesc 4 tind seama -fn TARIFAREA lucrérilor- ce le oferteaza 41 e piat& vor fi cei care reprezinta, din punct de vedere MORAL ‘gt au/si, SOCIO-PSiHOLOGIC, prestanta ‘gi credibilitates tehnicad ih —au/gi_ economico-financiaré de bonitate a FIRNEI, in procesul ce ONCURENTIAL de PiATA. fn procesele de profectare cu ACTIVITATE po lucrari, DIRECTIONATA iproc (anyizajat_ de BENEFICiAR), prin putorea contractului ’ inchetat GU sPTGK PROLECTANTUL pf, datorita faptului oh ENEFICTARUL este diract 91 personal ituie TNIERESAT, Tate-0 conducore RESFONSABILA (confora elauzelor de” negoctere Si pe care a avut GRIJE si le INCLUDA tn contract), el, poate estfel of Taz devin FACTORUL determinant decizional, prin propridie- actiuni de svizare gi aprobare (In calicace de BENEFICIAR) @ SOLUTIONARILOR of CAILOR de rezolvare -corect gi telnic- propuse de PROTECTANT in proceaul 45 edificara a obiectivulud contractat. vulud H Pontru aceasta, Ine&, PROLECTANTUL este OBLIGAT o1 DATOR, deasemenca, ca wi -—-sCRERMAUENT =i" det8 cu cerintele de avisare ‘gl seceptare de’ cites t, «& le BENEPICIAR, in £luxul de lucru, a propunertlor fécute- 6% PREZINTE TOATE docunoatarile tehnico-econaico, partial intoemite, EXPLICITAT. gi cu FUNDAMENTARI de cuotinere convingétoere, notificabila, pe Inteleec] eatuta. NAT, prinunele aotfel do proceduri, conzinutul protectelor, vor putea fi ala validate, ca f4ind $n dntereoul luerfrii, pe linta cerintelo: et de Pune PERFORIANTA, dar pi da UTELITATE 1a cerore, beneficiarul fiind -ascfel gf gi cl. obligat of onoreze 0 avemenea corinta de Jucra la un nivel pecuniar sat coraspunzator, de asemenea -negociat anticipat- prin clauzele contractuale de perfectate. u CAPITOLUL 3. RELATII de i intre COSTUL si ConTr PROIECTARE, STUDII 9 CBRCETARI (angajabile prin contracte) 3.1.- Tinind seama de PLAJA, atit a GENURILOR de obiective din domeniul v: DIVERSITATE? lucrarilor - PARTIALE - ce in cadrul - acestuia misiuni, faze, etape, parti din obiectiv sau/si obiecte ale diverse alte activitati de CONSULTING in legétura cu contractat, etc.) perioadd de derulare a contractului de REMUNERARIT proiectantului, in ~ INTELEGEREA NEGOCEATA - beneficiarul, va trebui s& se facd, “intotdeauna FLEXIBILITATE, iar aprecierile ANTICIPATIE- 4 fie avansate, de si {n mod echilibrat. at, oft gi de fundamentare ~ . CALCULATE in aceat ane, din parton aabelor pirgt oe core © naxina FLEXIBILITATE gf © puternted ‘atdtudine CONCILTANTA, in conditii do REZONABILITATE, prin care 80 vor urmari: -STATUARL eit nai CORBCTE asupra auadrulai, volunului gi confinutului fieckrei Kisivet de prolectare ce te ABTICIPBASK ed {ie elaborate in scopol fadeplinirii cbiectivului care aracara #5 fie contractat, “HOMSALLETRE pi peviniet in flex etapizat pravitionat a prineipalelor aisitei si subsisivad ca se inpen pareurse -pria proiectare- pina 1a flnalizarea OPYIUVILO2 T24ATiCE angajete, 0 aStiMARt ponderali a factorilor de ComPLaritane gi “DiPICOLnATE, ce se isplicd tn ceuolvaes fiferiteler picti ale AISiOii anoisernndt:, Acesti f2ctni, sd, devia Sosrtnasitt"?. prin. concretizarea lor fa anssablel tehaolecic specific cbiectivalei, fiind pertect CoubipiOn4pi HOMME Tu futregel avcaewa) de factori generali, care pot si. devinl scistenti 3 orice aonent CORUUNCHORAL- intersectati, fle eivelulai soLicitAt de LOctARt, fle cadrelui general iapus de conditiile econoniei de piatd, a LtaUL, Iecrdril -stabilit previsionat de proiectaat- si avansat fn procescl de xacoclene, siotce cel doi parteneri, peatte a fi perfectat Tn condigii libere, loiale, de teasspacen}i gl sonal pri FQUR de ofertarg foiLinae,antecalcaate fe bara atodoloiilor aa tril ual aprotate ai vie-a-vis'') gamai de an cootiout al lucricilor (cit nei otAbiA ‘IsiO¥Ar), fo feuetie de profesional ices) anbilor parteceri, 0 aacfel de ABORDARE din partes PROIECTANTILOR, « problenelor de PRETUIRE, a activitagit lor, pentru viitoarele contracte, conetituie eingurul med - pocentiu1~ o& CONDUCK tm final (UNITATEA de, PROLECTARE, FIRMA, ec.) epre STABILITATE Yn Mncesarea propritlor ONORARII, vie-a-v! de potentialul de PROFESLONALISM -propriu- pe care flecare #1 FOATE OFERi -conerets pe plac. ausei pe parcereul decaf rij proiectirii Tn acd StaICt 12 'NTERDEPENDENTA ce se instituie NEGOCIABIL-NORMATIV, ‘NUTUL CADRU PREVIZIONABIL de MISIUNI pentru deosebit de mare gi de variata, a se pot executa’- ESALONAT- (operatii simple sau complexe de proiectare, lui, rt obiectivul gi care pot aparea -conjunctural- pe intreaga proiectare, STABILIREA cu cu deosebita cu cAtre ambele parti, cu loialitate wanes s eoosg oy ao consecinta, cea mai importanta, dar si dificila ae gi ASPECTE din procesul de TARIFARE (caracteristicd gtepelor precontractuale, dar si din perioadele ylterioare) este geterminatS de necesitatea CONTURARTi cu ANTICIPATIE -cit mai claré~| a continutului fizic PRELIMINAT a documentatilo: proiectare, specifice obiectivului care se intentioneaza a iteates aceated carinte -ininent, dar ef uitertor- va iMPUSE dupa oe isle, In cascade, de nusorosee eituatii conflictuale ort de aan petue, deosebit de diundtoare desfagurdrii lucrarilor, dar f Sea mai f4 Justificate (ultertor gf coreccate), indi ferent dacd ole vor fi fundamentate sau nu ca necesare. Aceasen ea intimpl& - tn nod firese ~ numai datorité faptulul cf - de regul¥ = toate solurdontrile (PERMANENT BVOLUTIVE), otudiilor of cercotirilor docunentare (pe care PRIECTAWIUL este obligat, prin faccorit soit, e le avanseze CREDITAT, pe contul ¢4 riscul PROPRIU) sunt -de canoocute ULTERIOR momentului conjunctural de aparizic a fopactrtlor sus amintite. 7 3,3.- Reaultatul PRETUIRI activitdtii cURENT2 —_asupra conceptului de proiectare, intotdeauna’ stabilit aNvicipaT latura negosichil, ee cere format si prin cuprinderea in clar, pe lingd acestors in TARTFAREA initiala de BAZA). uecul pentru operagdile simple eau, care nu antreneazh luceéct ex sportante, PROIEGTANTUL va txebui va decidé, PROPRIU iNtERESAT, irecvent, c& asemenea profuiri, eare pot eparea necessre ulterior marii contractulud de baza (INITIAL), sd fie rezolvate pi introduse in VIUOTTA CURENIK a firmed de protectare (pe PRODUGTIE INTERIA), in, aceastl activitate de proiectare se va putea eoovidera AMCAJATA desi i efeotusce- to cadrub lucrdrilor de basi, in virtotea clavzelor din CONTRACTUL fucheiat Heipisi) Je poiestant cu beveficiaral, ie sceit eotiv, costerile InerBrilor-de protectare, se inpun TARIFATE nacociare, fntotdeancs, de 1a eat I cat, Pentru act contrac ote, VALOAREA lor urmeazé oi fle incluol -EXPLICITAT- tn ul de proiectura Inchetat inisial (pe mdstuns g1 operarid EVIDENT NECESANE); eau operatiile e& Fie prezentate - fn clauzele contrevtuale - ca POLLADIALE, pentru lucr&rd NECUPRINSE ‘in VALOAREA de bazi CONTRACTATA (cu retvtiri acte 1a Iucrérile PREVIZIDILE, dar improbabil NECESARE, ort decschte de greu cuantificabile, cit ei pontra colo IMPREVEZIBILE sau led ASCUNSE) 13 file si sareinile de BAZK PREVIZIONABILE -Intr-o' viziUNe poug= sii a celor din zonele cu factori, ce yor putea in FLUXUL proiectarii, costuri care, VOR TREBUL ak fie terior -SUPLIMENTAR contractului de baza- de catre (asupra contravalorilor acestora, avertizindu-se est fol despre ouprinderea lor informativd sau necuprinderea 3;4-- Pentru lucr&rile sau/si operatille de proiectay suplimentare, de asemenea natura, VALORILS de proiectare aferent vor trebui e& fie calculate, negociate, si platite de beneficiar, profectantului, in FUNCTIE de procum pi de interesele existente tn dreptul gi congtiinga loialitate profesionalism a fiec&ruia dintre parteneri. Ws lucrArd eunt de dorir 08 fis tarizare pistiNer 9s prin acte aditionale, printr-o prezentaze $i Regoctere. epactaly ficutd de PROTEGTANT cw SENEFICLARUL, imecie Huy monentul eparitiei lor - din imprevizibilicate - tn cadrul procesulud do Profectare gloit tn derulere (ANTICIPAT declangirit ELABORARIT los). Satkofaceres INTERESELOR protectantulut, de pronovare @ profesioas)temsiul Propriu, & optiunilor sale de reclama ori de satisfacero a altor ccitarit Peraonale, precun gi de EXTINDERE a fMPLICARIT PRO‘ECTANTULUE tn DEZVOLTAREA CONCEPTULUT lucrdrii angajate, 1 pot determina pe ecesta - ca J ecf2h, PFOPFLe vointa, o& PRESTEZE -parpial ea coral- unole din. acsere lucrari, de asemenea in PRODUCTIE INTERNA, in cedrul valorii -ds basd- contractate iniyial. 3.5.- IMPLICARILE majore gi responsabile, ‘precum gi IMPACTURIN de multe ori imprevizibile (ce intervin permanent ping finalizerea pRoiscruLut TSHNIC), VOR IMPUNE - %ntotdeauna BENEFICIARULUI, 8 foloseasca, la elaborarea documentatiilor proiectare, NUMAI specialisti de ?NCREDERE, care 4-1 indrume _ gonsilieze corect, prin servicii pl&tite -CONTRACTUAL gi REZONABIL- in toate momentele de aparitie a unor astfel de situatii difii Pentru aceasta - tn INTERESUL Jut- BENEFICTARUL va crebai eA ANGAJRZZ ~cz mule discerninint — PROPESIORISTL cu experienti g1 credisilitate PERFORMANTA, ATESTATA prin lucrarile pereonale Intocaite g! velorifionts anterior (ca FEZABILE 91 PIABILE) po pieta. 3.6.- CONSOLIDAREA unui STATUT de credibilitate profesion intrro. economie de piata, obliga’ PROLECTANTUL 64 adopta o FLEXIBILA - de CREDITARE - cu_o permanenta utilizare mexinelé ~ productie interna - a CAPACITATII sale profevionale, fie riz (prin “ activitate prestatd curent), fie potential documentari conceptivé (prin exploatarea bancii tehnico-intelectuale prop-! Aceeatd CAPACITATE va fi intotdesune direct DEPENDENTA de GRAM INFORMARE tehnicd, gtiineificd, cultural-ertisries, econonicd, ce marketing ‘In DOMENIU “a PRIECIANTULUI- dar of nu oe neglijeze -cees ce ce cel mad important GRADUL de TNCARCARE cu lucraci al firmel, core Yntordeauna eX 2n cumpind cu credibilitates profesionala, dar in econ de pistd revine ca earcink obligatorie de roalicere DIRECTA RESPONSABILITATEA gefului de PROTECT, ce trabuie o& ee confunde ca afi! de contract (conducitorul unitafdi, mansgorul, etc.). in acest fol PoziTiA de- PROFESIONALISH, @ fiecdrut PROTECTART intotdeaune, va crobud ef fie SPRIJINITA - fn mod ponderal- ‘po cradibilitetes, DOBINDITA pa PIAgh, a tuturor SPEGIALISTILON din FIRHA (colaboratori DERECTI ori POTENTIALI In protects, cu deposite proprit | de saterial documentar). 14 volumul si° complexitatea acestora. de. = GRUPA II - CONSTRUCTIL cu prograno de LOCUiT corainot: uocoiste de onies tie, inclavted case individuale, vile de dine bloceri ce destingtie de locit -indivieele saa 1a ansesbluri- locoints de se caesorii, ets, = GRUPA III - CONSTRUCTII deetinate AFACERILOR curente corniyon: ctabini ex cerinfe noruale pentre spatii ceasreiale, peatze prestiel de decried, esti teristice, poblicitare, culturale, case de oaspeti, ete, servicii de allnentatie poblicé, localeri poblice, bodegi, brasecii, harari, birteri, cenpiaquri, caatice, eronoaste, etc.; Gotelorile de COMFORT RIDICAY, aagazinele de PRESBETARE au deo ai sare cotaritite, sladicile cu CeRin7E decsebite de rmteplonativaty vi rina, ete., de genel celor din preeate GRUP (III), se Yor incadra coresputaStor COLOR PROCENTALE prevSnte pte, lordcile dia S8024 TY, = GRUPA IV - CLADIRE cu pregrame cu, FUNCTIONALITATE COMPLEXA sau/ 91 SPECIALA 91 CONSTRUCTII necesirtnd TEHNOLOGI: DiFiciie curalyog: stabilisente pentra SMWATAT2 {spitale, elinici, policlinici, bate de tratawot co servicii tebaico-edicele, baleeaze ste de curd, sanatotdi, latovatoare de. spac{utizaty, institte redico-lepele, ue biclogie, veterinary etc.), de CULTDKA (teatre, cianaztoqrafe, licee si_scali tetvice, sili de concert, acadeai, universititi, elddiel ds daviliaht. o¢ PROFILE SPRCiALA, sibhiotect, ete), elddiri austen (sili potivateate, tribmsle, burse Bcl, aisistere, 21 publice, case de sfobtate peatra bitrtsi, otfari, -buadisqati, cresitorii, obiectire de cult -s@aistiri, biserici, schituri, aosctei, sinaggi, ete.« nate, ites, pavilioane Cheuci gi enoviti, ete), hotelerL eu CO4OT HIDICAE ene ee C3U398 SPHCIALE, art, aagarloe, constructii de orice gen cu yeste 12 nivele, clétirt plosbe sau ot CovTeHORE ORLEGATE (calcene, alte‘ construcfii si retele existente, eter}, inclusix detaciea aor condipLd URaNisTice andeall de tovi, date de vecioititi, de enele eeritte schitectosle, tebnice sat/pi tebrologice, ce aent iapuse prin progcane specialinate Tatr-<. revacie urtact specifid [fiti, azrogiri, guraje etajate, ete.; ~ GRUPA Y -LUCKARE de CONSTRUCT: eu specttte DIVERS oft! TEHNOLOGIC din SECTORUL de activitate PUBLIC... ViL Ctoalaaa: obisctive avied funiuel independente-inclase- i cadcal,clidiilor say/gi distinct de functivnea de box, cat ateliere, laborateare, bale, statii de bidtuier, de’ oe conpriaat, postari trafo, stabil de redresare, apatii de depozitore evTus fluxes! tednalesl Speciale, construchii si instalapiii anere ‘speolfice lusrfcilor de ali catalizare, ternoficars, gaze, ete. (stetii de poapare, epccare, lorinate, oronitare, gospodérii de conbustibil, captdci, cezervoare de Tasagaziguze, hazine decantoare, cts, )j alte construcbii urbane euprinaind: luerari de poder’, pasaje pietovale 2a tutiere, pasarele, “galerii edilitare (exclusiy echiparea), subeidisi sau zidutd de eptijia, acopeciti ai protectii de loeri-i edilitare, precen gi alte Iuceéci aiatlare} Tacifel pentre Jeeririle de ALIMENTARY cu APA pi CANALIBARZ, coce coxporta tregta de TAATEAE smith ii tertiare, osoninBci, desengasisisi, deferiniei, ete.) se najorea’ ca ce Goeticient specific (k) = 1,20. Faritel peatra lncsdrile. de coustaveplt civiLe, eace eoagortd gi proiecte specizle de arkitecterd (peseavdve FuveptowaLd, Plastich anstttctunasd, etc.) se sujoceac$ et et coeficieet (1), ce poate varia de La 1,25 pina 1a 1,€0 in FUNCYEE de. dificaltazile apecifice 1¥ca:a®a't MWUGLULUL To criterdite de urbanizare lecala, “de nivelul CENEATELOR fa4atice puivind stanardal de tratare arhitectural-urbanistic al lucraciJor, pcecen gi tu fonctia de PONDEEEA ACESTORA to volusal total. 43 Pee Fiaforale, sax/si parcajele anensjate, terateley ranpele de acces, sptiile da deoritare tat alte cbiective PAE PROBLING tebnice, tebuologice ori/si futctioiele, StUcinice ast DROSUEITE, se tarifeata prin aplicarea aunt coeficiest (K) de 6,15 anupta cotelor procenteale de bavi previate Le grapa ¥. ~ GRUPA VI - consTaUcTEE 01 INsTALATHT pentru contrale ei puncte TERMECE Coch de ron sau/pi cosrooanin de conauststs. ve tarifeash co cbieste tstiacns, connie: se la MARL oblectirelej de bard, isstanayilit de prodocere s ApEL CALDE se tarifease prin aplicaren acei az00CER} de 208) npra cotei de basa din TARIPUL prezestei grape, calcolat la VALOAREA de InVEStitl2 a Anstalaticl respective, . JUGRIPAWEP voveenizini, ammwaiant, RENOVARL, REPARATIE 9 constructii ea inetalatii EXISTENTE incl Ja LUCRARLLE de ARTA oau/ei ingineresti, reopectiv: podurt, Pasaje, viaducte, galerii edilitare, tunele, Fezervoare oi castele de apf, etc. VALOAREA LocaKatLor fo functie de care se face CALCULUL tAREPULUE Le Tecrarils din grape VIT fe eatineard Ye COMDIIYLE de Le ponctal 6.5., corespunritor COSTULE! de BUGCUYR a Lecrétiloc WoL ce ae pRoizcrzast, Consolidérile elfdirilor GRAY AVARIATE de seisue, inceadii, explorii de aaze intensitate, se vor Hi prin APLICARBA unei corecfii (1) de pine la 1,30\la COTA de Bash, prevazutl pontre rapa TH. Uocrivite de cotstractii din aceast§ grupS, care preriaté RLEMENTE TALOROASE de achitectart, de artf, de patrinoniu istoric gi auzeistic, eto., sac co SPECirica — reaviqionit caracteristice (stilari clasice recunoscute}, se vor TAR{¥A prin aplicarea wei coreetiin{ij-de-~ Laccirily oalsiuite de eparafii capitele gi acelea ual popid atctatg ori cu PROBLENE SIMPLE se vor TARIPA prio aplicarea, din start, a unui coeficient de corectie (K) de 0,75, THtOCHTBEA releveelor, MIPERTLEARBA constructiilor existente, Tatocairea saor CERCENIRE san Tueeechnt ds latorator,'asupra StaUCTURILOR de rezistentd existeate, REPROJECEAREA ucricilor de Aiti pio celor ce necesité petai)i 1a Scfk1 mah, a eventualelor stodii cerate preliaicer peotre PUNGBEA a YALOARE a obiectivelor de PATRIMONY (istoric, de arhitectori, auzeistic, feu), precan sl a constrecfiilor cx PUNCYIOMALIATE DECSEBITA, se vor CALCULA istict, ad isrluse Tp PRESENTOL taRiP (grapa VII), Calceled de tarif ge va opera careapuntitor orevdeilor de tates, sniclrtce sav Salant acestar activititi, conniTap0-sb, dopa cat, la vsiee’'4 regeltate pentra LOCRAREA de BALK” - ORUPA VIII - protecte de ORCANIZARE de SANTIER faza 1 Pentru conetrucfit, inetalarii gi rerele 46 tar ents iar, ora, i Deasenent, STATUTUL de CREDIBILITATE co realizeaza prin APORTUL PERSONAL al celui ce nogoctaz& contractul gi care -de reguls- so 1 fe tnsugd, SEFUL LUCRARIT. En acest mod, pozitia de profesionalien a Etechrui protectant -devine credibild sf reditebila peneru PiRMA- munai prin lucririie aduse, executate pi coordonate de fiecare specialist prodectant din FIRM, Acest otandard se eietigi, setfel, numai prin experienra DOvEDITA impround, din activitatea ANTERIOARA eau/et din colelalce activicaed apectfice diverselor faz. RE PROTECTARIT, ce t DEVANSATE (prin PRODUCTIE INTERNA sau, dupS caz, conve fis de prodectant, fie direct de cétre FIRMA de proiectars, sau nuse! cu concursut gi credibilitatea avancata de ntreega FIRMA de PROIECTARE in accaot& Bieiune de angajare. + Toti participantii la actul de investire (dar cu mai mult $4, inségi proiectantii) trebuie sa realizeze c3 PRACTICAREA activitatii de projectare sau/si de consultant? (pe cipare CONCEPTUALE noi si conditionéri cu PARANE? de virf PREVIGIONABILT), presupune un act complex de cultus: «i i pune preventiv= natural, tehnic, tehnologic, economic, social permanente solutiondri cu PERSONALITATE, {NDEPEND: PROPAIU PROFESIONALISM, care s{ extrapoleze stanc Limite de nivel curent pe piati. in seset mod, prodectantulud 4 eo iapun la engajero tudsslinteon wrnioarelor conditii de bazdr vsa_ ib o CALIPICARE profesionald usivensttani, argsrath de Lacile SacUi0SCUR san COUFLRIMT, ca specialist cousaltant, de catre ASSCLA seaii san/pl pe specifice din tardy cae si SHARTRERSCA prin exgerient aceanlatl fa tiap, cusoseiiay® de T4273 actioatod in AISIUBTLE ANGATAEE sumai Ta YWPERESUL legitia al CLUsKeULUE foiF de acesta en deplina fielitate pentru a-sisustine, astfel, ca profesionil gale; : aL largh Yn SPECLALINATE, obtinct¥ din cero C8 propril sat/gi w8tiM0¥ dia luorérite analoage, angejate anterior; aida CAPACISATEA. de agi ASUHA RASPOASABILLTINRA. proccanelér, solutlondrilor prezeatate, ASiGURTED acfivailor sele o 1#0zPBHORHJA stavt aotopitaggs —PUBLICi, | Co¥TeACtomUL, COLABORATOREE isi de apec 8 PURSLIGRIT, FROOUCAROREE, ete,, precen gi ca toti ceilelti factor! isplicatiti Ti pe care o angajeandy : #2 SSICUR, Chlnapiuon di, locréri 1a aiveuoy veenicit avansate a PIBvit joc isternatiosale, ceriage speciale, etes), cate si fie explostabile, in coaditii &: *1-. WesTHETLIAtE, conform progrenelor propose; cd anlgare, prin COBCEPRUL PHOIZCIT, la aivelul profesicnalisaslai dae, c0l de ponere te feuctivte al obiectivalui 7 asigare OBI8CTIVOLUE projectat (pria CONCEPE si prin acdu) de SUPERVESAR? = Tudeptinirea conditiilor de PHLABILIN#TE, aga cus a0 fost prelisinate cu anticipeti arsicizes comportirii fn tinp a objectivulel protectat gi a indoplinitii Wesrasitisae gi PLaptLitare fo functionare a lotrequlai proves furctionél elatoret; FACTORI{ destinati s4 satisfaca SOLU - ce se propun ge" citre PROISCTANT ~ corespunzitor ceringelor de EXECUTIE. a juctarilor care se proiecteaz, in vederea asiguraris INTREGET GAME ge documentatii necesare EXECUTIEI lucrarilor proicctate (planuri, detalii, note, specificatii, calculatii tehnico-economice, memorii descriptive, instructiuni, ete.). C:DRUL de CONTINUT va trebui si inglobeze, tehnde-profestoniet, introgul vO Te NOuOGIG de ELENENTE “neceoare’ ANTREPRIZPLOR {ccuplene eet spectaltzate), pentru a putes ai PUNA fn LUCRU conceptal obtectuint fectat, fn cadrul atapei de execusie parcurad. in sccce seneetaltt GATUL~ Fine singurul “tn masura 03 DECIDA gi es RASUIOA do SOLUSIONARILE avaneate de el (din punct de vedere teknic). tesusin Prin avizare a solutionarilor oucceeive - de citre SENETYCIAR ~ NDUMEINaRgemunts 28 VARIANTE oau NUANTARE tehnologice - corect gi AMDSMENTATE -cu precidere directionate 4n scopul acipu. t:, atitea STRILOR FINALL angajasi, ett gi a reepectir!i unor bélanie - bine ce = tn ceea ce privegte indicarea valorii COSTURILUR ve ELECUTGE so urmeazi a £1 angajate do beneficiar. shotin oye considera - inoportuna, nefolositocre 21 erenatd ~ CONCEPTIA .-vehiculata in trecut~ de elaborare yi apeanaze . unor RoMetNOTORE CADRU GENERALE, logiferate gi regic: vista RIGIDETATE, pentru IMPARTIREA proiectarii in fare CONTINUT specific, indiferent cum ar fi ele definite {sarcing de proiectare, ‘studiu tehnico-econonic™ dezabilitate, project tehnic, proiect de executis, devize de executie, etc.). re nteeet Sens, dorim oi reliofim, ci orice fazd sau atupd, cure se cor. inchedata antiedpat SOLUTIONARII FINALE a cerintelor tematics angajuto } feelizures obiectivului, "ae dapune 6& dozvolta “pe parcursul proteactst. wea AGELASE concept tehnic general cu al FAZEI FINALE, ines cessieae stat prinetpial -in mod previzdonat preliminat- mai putin detaiier, tunt ei calculat. aediard, de regoli, va coustitei o activitate SuPLIMHNINAA fn flix! de tealitarea unor finalitiri de pritcipiv, eave inecent devin 22eiS42/8 Saceptia carurilor fa cate se DOAISC dete inforgative prin sosdaje ecouosice de 78241 2 do BIPERTIEARE -partiale- previziczate}. Intotdeauna 0 fant - cerati datersediar gi anticipativ = se va cere elaboraté pesiitctucel, distinct i fa paralel - co procesul evolutiv.soraal 1 concaptulai ae Provectare, peescpanind tebeologic an cost de proiectare suplinentar, atras priatr-o sctivitate “ crascetd~ aliterd doo preluagize a daratei ~iatregii perioads- de proiectare, 4.9.- Procesul de proiectare in ECONOMIA LIBERA de piaté, solicit’ - ba chiar refuleazd - in sens tehnologic, orice cadru continut RIGID sau/gi - agtfel - LEGIFERAT, al docunentatiilor projectare, care 8A fie defalcat pe faze, ori etape tehnologice realizare, deoarece, cadrul documenta e& fie structurat - de la MISIUNE la mis. dou& cerinte de baza (a gi b), mentionate mai sus. in acest context SINGURUL care este in miouri ei care poate oh propund ANTICIPAT un asemonea CADRU de CONTINUT, previzionat - 12 exclusivicace, ins§ numai pentru VIITORUL PROIECT ~ eote PROLECTANTUL epecialiet (aga cum s-a med sritet gi anterior). in coea ce privegte reali: unor faze sau etape -INTERMEDIARE ori PARTIALE- aceaetea vor atrage Intotdeauna o SCUMPIRE a projectérii, actfel i ele vor £4 contractate NUMAI de citre BENEFICIAR, atunci cind o -astfel rezint® pentru el un anumit INTERES importent. fiei de proiectare se impune| iune = in functie de cele| 4.10.- 0 clarificare a problemelor expuse mai sus este talonata} de un principiu al proiectarii, care atesté faptul cd aceasta! activitate ~ fn esenta ei - este un act de CREATIE a unui obiectiv} Rou. -care nu exista~ gi pe care conceptorul, adicd PROZECTANTUL, | nu-l poate gindi unilateral (excluzind vointa, optiunea interesul beneficiarului sau). Pentru edificarea lui, e) trebuie e&-9i SUBORDONEZE calititile eale de profesioniet (capacitate teoreticé gi practica, rapiditete, loialitate geiincificd 91 de brangd, etc.) cerintelor OPTIONAL-PRELIMINATE -ce se dirijeazd PERMANENT de citre BENEFICIAR - pentru conturarea FINALA prin profectant, a obiectivului “(din toate punctele de vedere estetico- funcgdonale, tehnico-capacitative 94 performante). ATESTAREA acestora, ined, nu va putea fi fdcuté gi probaté dectt prin REALIZAREA parametrilor gi indicatorilor de calitate tehnico-econonicd gi fimancdari, OPTINUTI tn FINAL gi RELEVATI.- ca determinangi - opsiunea performanti de FIABILE anvizajat. pentru TATE gi FEZABILITATE a obiectivalui 22 gil | | | | | | de de ine ale 8 wv anexa us aaterial exis Bui-R.0,, ca exeaplu de analisd privind structura prefelui de cost a nitifilor de proiectare (de toate tipirile i speciticile) destinat si fie un ghid de indresare si control in toate siteabiile, cind asenenea wnitati de proiectare si consultant lucreazt finantate prin ANCA de RECONSTAUCJIE i OEIVOLTARE —INTERMATIONALA Inentras + = Copyright C 1989 by the international Bank for Reconstrac}ion and Developaent QOURS NOTE SERIES Mr, Maurice W. Dickerson's Hotes on 970/006 CN-356 May 1599 CONSULTANT AND CONSULTING Fires: preinvessent sector study and feasibility study, aarket study, design, technical assistance tniversitis, state-suported anf-ouned companies, visions affiliates af construction, preparation of bid docuaent and project aanageren, iapleeentation services: construction "aparvsion, aiatenange planning, aanageaent advisory services taining ett. i TYPICAL CVERMEADS Percentage Gusiness Costs of Firm of Salary(loon, 1. Home Office Rent 15 2. Hoe Office Utyliti: Aduinistrative Salaries is 7 4. Tehnical Salaries on Thing Contract 3 S. Business Promotion, enter Production 7 Printing ard Repreductien 3 Computer Costs 8 Depreciaticn iS Transport 5 Pestage i Insurances, 6 Miscellanasus faptul cA Banca internationala pentra Reccnstruchie si Dezvoltare (BIRD) a simfit ubilitatea de evidentiere 54 enalizare distincta a casturilor, privind manyera direct productiva pe lucrari, fat® de aceea pentru productia internd sau de dervolatare a activitatii unit8pii, va deduce inportanta cumagterii pentra manacer a celor 2 categorai muontate de cheltuieli, atunci cind se urmresc seapuri eficiente de crganizare gi conducere a activititii orickrei unitati de proiectare. * Faptul ci sunt secase in evidenja separat, dovedeste cd ferceenul este permanent in atentia cenducerii firmei pencru a le nisura plaja de extinlere, In dinamick pericdicd gi a le putea prourana sau dirija eficient, prin lucrarile nunercase de preduetie intern’, ca se impun, tn’ fie ce clipd firmed si Tard Ue cave aceasta, mu va reusii si se Incerce cu alte lucrari, centractabile, Mi, pentru’ a-gi putea continua, in etapele inediat urmibcare, activitatea la nivelul cerintelor sau/si a Wopuatatii sale, indiferent c& wutatea este mare, sau mica, din punct de vedere fisic-capacitativ tm,ore). anex You prezente! th grafic! de sai jos cl, inforaarea si doceeentarea Sh aceasté activitate va avea intotdeauna 0 in sisieni de proiectare totalul vealizarea fotregii pondere este SOX din Sentnes luersr@ pentru acini lares ECONOMIET structs (BY a caniotete entity Covet ta (docusentarea auncii ce se structurale intervenite Ta activitates de pratectare ‘el in Content ‘cerinjele de Prath : sda ‘i a Elemente din fereul de tina reativatey In recut, prin Sistem normare = torifore ox vitate do docuentare vont efectuata in cursat 15% sberarit protect, ; men reir marae ek iegisiarta. eiplssrily ares 20 Citirda'= se" Geropatoriuds Setivitate ce erocutle pra {teivaesen, redactarL ote, os olan, acti feces tee coe Hawerals steerer 2 = stom, exelusd tn trecuty ain tara rormutivd oe tng O% 3 Gg ison = sftastig aiteirioard Sees ier Be TLaeIER Setfnl fr cencept prosectat| pe. calcwlo, esinilirl a pg Har ante ier aera Ay ET Provide ae 20 most ce ta aceaata grees. | 20/9, 5) ene ST eomecnctsl See mieten Lone] sca ec Ea $1 Se monk Sea. Lvcinqusa fm eceremia pista Ia ceranta = volun Similar din sinpliti Sirk ta Loerarale ge ruins Sh avoltt.peconcent unkent ‘(cxousd In partes stine) | achivedn costa pt saracirs Sprin sirectivace din, afara protectului tevelusat Gin tars rormutied de Simp) pho Ge PrOLECTARE 100 210 Total activitate da PROIECTARE — 1007, porta apitalé, pete regretted ianigizineutt pe proiet) fun pentru orice Flank de proiectarg -care se doreste penetiabild “pe PUAsF aceas anvitia lectorel si ai ss, a gt acti anterior cx privire ta staph PRECONTRACTUALA-constituie o prableed Ge ‘spravietuire say de stabilitate perforant, fo prealabil parcergerit acestat aralizere. aesitativ gratical explicafiale tate alii de “docusentare pe protect, privitoare 1a scheaa _procesulai paragat, de structard, premotat af lavtal de PATRUNOERE cw stabilitate pe laff a oriciei anitdfi de proiectare corect organizatd Astgurarea acestor opfiuni de primi necesitate ei importanté, exit pentru LUGRARE, eft g4 pentru BENEFICIAR gi care reprezintd eintetic -Nsdgt OBIECTUL- contractului de proiectare incheiat, trebuie sd se realizese cocrdonat (tn condifiile locale de zona) pi traneparent, prin statueres LiszR CONSIMTITA ~ a unui FLUX permanent de CONSULTARi ei AVIZARE euccesive intra BENEFICIAR ef PROIECTANT, talonate permanent pentru incadrare tn provederile legielative 91 normative in vigosre, po tntregal parcure de dorulare @ activigatdd contractate, b.- FACTORIE destinati s4 satisfacd soLUTIONARILE - ce se propu: de’ cdtre PROIECTANT ~ corespunzator cerintelor de EXECUTIE lucracilor care se proiecteaza, in vederea asigurarii INTREGIT GAM de documentatii necesare EXECUTIE? lucrarilor proiectate (planuri lit, note, specificatii, calculatii tehnico-economice, » memori tive, instructiuni, etc.). CONTINUT va trebui #8 Inglobeze, tohnic-profesionist, Intregul LOGEC de ELEMENTE necesare ANTREPRIZELOR (complexe sau pentru a putes sf PUNA tn LUCRU conceptul obdlectulat cadrul etaped de execurie parcure’, In acest content rinlne eingurul In masuré aa DECIDA 1 od RASPUNDA de TONARELE avaneate de el (din punct de vedere tehnic). InsusiRea pri avizare a jelutiondrilor succesive - de cécre SENEPICTAR oe va kee, tntotdeauna, tn VARIANTE cau NUANTARL tebnologice ~ corect gi enpla FUNDAMENTATE ~cu precidere directionate in ecopul eoigu. lt, atit a PARAMEIRILOR FINALE angaJagi, ctt 91 a respecttrii unor balae - bine cone: = tn ceea co priveste indicarea valorii COST wxecuTtE ce urneazi a fi angajate de beneficiar. 4.8.2 Se considera ~ inoportun4, nefolositoare ¢i eronata CoNCEPTIA -vehiculata in trecut- de elaborare 9! apeniere a uno’ rg Ri CADRU GENERALE, legiferate gi regic: cate on mult RIGIDIPATE, pentru IMPARPIREA proiectérii in faze TRATARILE 1 Conrinu? specific, indiferent cum ar fi ele definite si denumit (sarcing de proiectare, ‘studiu tehnico-econaiic, stadia d fezabiiitate, project tehnic, proiect: de execuyis, Setalii devize de executie, etc.). In scest sens, dorim 0% reliefim, cé orice fa2d cau etupd, curs 62 cere Inchoiate antiedpat SOLUTLOMARIT FINALE a ceringelor tonatica angajate ta realizarea obectivulul, ‘ea ampuno ea dezvolte “pe parcursul praicctiri!. un ACELASL concept tehnie general cual FAZET FINALE, tnea sauoivet Principial -ta mod previzdonet preliminet~ mai putin detalier, fouwasentat a1 eoleulat. 0 ascconea #AIK internediard, de regula, va covstitui o activitate SUPLINENTARA fr flusul de Proiectace, pentru realizarea unor finalizdri de principiu, care inerent devin PEETSAQILS {co faceptia cartrilor fa care ge DORESC date ioforeative pric soadaje econonice de F8iAuibi‘ite, ori otele elezeate de HIPEROIIARE -partiale- previziouste). Tetotdesuna o far ~ ceretd interaediar sit anticigativ - ae ya cere claborati - onjoscturs!, distinct si fo paralel - en procestl evolutin nocadl al conceptulu: ce Proiectare, presupunied tebuologic an cost de proiectare suplineatar, atras priatr-o activitate trident croscuti- alituri de o prolangira a duratel ~Leteegii pecioads- de proiectere, a. in a E i rc A a 2 la i 4.9.- Procesul de proiectare in ECONOMIA LiBERA de plata, solicit’ - ba chiar refuleazd ~ in sens tehnologic, orice cadru d continut RIGID sau/gi - astfel - LEGIFERAT, al documentatiilor dd proiectare; care s fie defalcat pe faze, ori etape tehnologice d realizare, deoarece, cadrul documentatiei de proiectare se impun 88 fie structurat - de la MiSIUNE la misiune - in functie de cele dou& cerinte de baza (a gi b), mentionate mai sus. tn acest context SINCURUL care cote in miourd gi care poate e& propund ANTICIPAT un asemonea CADRU de CONTINUT, previzionat - tn exclusivitete, ined numai peritru VITTORUL PROIECT - este PROLECTANTUL specialiet (aga cum a-a mai aritat 91 anterior). ce privepte reelizerea unor faze sau PARTIALE- aceaetea vor atrage ¢ntotdeauna o SCUMPIRE a prodectdrii, actfel ca ale vor £1 contractate NUMAL de cAtre BENEFICIAR, atunci cind o -astfel de faz& prezint& pentru el un anumit INTERES important. 4.10. 0 clarificare a problemelor expuse mai sus este talonata de un ‘principiu al proiectarii, care atesté faptul ca aceasté activitate - fn esenta ei - este un act de CREATIE a unui obiectiv nou. =care nu exista- gi pe care conceptorul, adic& PROLECTANTUL, nu-l ate gindi unilateral (excluzind voinfa, optiunea gi intoresul beneficiarului sau). Pontru edificarea lui, ol trebuie o&-¢i SUBORDONEZE calitatile eale de profeeioniet (cspacitate teoretica gi practicd, rapiditate, lotalitate gtlintifict 91 de brang@, etc.) cerintelor OPTIONAL-PRELIMINATE -ce ee @irdjeazé PERMANENT de cétre BENEFICIAR - pentru conturarea FINALK prin profectant, a obiectivului (din toate punctele de vedere estetico- funcfionale, tehnico-capecitative gi performante). ATESTAREA acestora, ined, nu va putea fi fdcutd g1 probatd dectt prin REALIZAREA parametrilor gi indicatorilor de calitate tehnico-economict gi finenciari, OPTINUTI tn FINAL gi RELEVATi - ca determinangi - pentru opfiunea perfornanté do FIARILETATE i FEZABILITATE a obdectivulul anviza. 22 CAPiTonuL 5. InsrRuctiunt GzWERALE de APLicARS PREZENTELE TARIFE eunt destinate calculdrii NiVBLULU: preturilor de DESCHIDERE a negocierii tn procesele de ofertare sau licitare a velorilor, prin care se ONOREAZA - fn sistemul de piat& libera = PLATA activitatilor de proiectars pentru inyestitii 4! studii, ja obiectivele’ din domeniul urbanismului si Amenajarii teritoriului (clddiri, constructii, inatalatii, studi), precum +gi pentru alte lucrari apecifice acestora. ot context, TARIFELE din prezenta metodologie pot fi uTiLizaTE in cii_ de O88 gi stabiliril prix cegociere - fatre proisctaat gi teneficiar - 2 1 de COBTRACMARS, pettra prodectaze gi stedii la orice astfel de oblectiv, e ce cet auizat, attt te sectorul PRIvAt, eft gh fu cel uauic de sriy; ctodcii de CALCULR pentra VERLGICART gi PIRMAPHRI, care so iapun to desenin (fo isice sag jacidice), precun gi la ealizarea divereelor alte aCpitti sea CALc%U pettra 2 SITUApIILOR ph enidenfierea CoStORiLOR speciice, ce ee izpus fundaaertate 4S tucesara, fo aceastd actinitatey : : =, apesierli ao stabilirit de costoni (pe bed de oazzuii ania, é ai oreereuea rani gi taniPe ca cerinte de aivtz ati], calotlabile Ga condipit S8CiALR, Cie pe lucciri cLoeMLa ori poxtee Justa inete cin acestea, fie cumtlatine, dap! eat, ori corespunziter OPSIENTiO2 g1 ute de fiecare agyaviciaR ta parte, srecem gi de cerithele PUDLiCE, de fnplicatiila specifice ECOWOAIEI BAglOBALB, de nivelol de ridicate al STMORROCIUL toss) svolatir -preseatat coajesctura] fn diaasica paranetrilor s0cf0-Pi0visionasi- din zcsst seciex catacteristic de actinitate; OMHRHL coutinuturilor COWTRACTRLOR de proiectare, de stadill sanfsi d ‘tape ¢ 7828 $32 alsiank earente ori sopliventare, otese a fi realinate, global, inal defaleate pe locrdvi COuATERALA sou SPHCtalé, goterfiala ed Inpeevisibil~ de aulte ori ~ ipactind flonu) principal de proiectare; ~ realisdrif uner diverse ac}iuni de RAPHRDUAARE, snot ARBLYEAIE Litigioase, HHCiUiE Ia. diferite siveleri, in WISIOWL de CULAGARE de nateriale nocomretenE gi G2 ste > Infoiaiss cecesare, alatorarii wor studliy favasticlal, nzuzvag, AMALIE stectesri de LOGHHRE cuucepttata ori de REDOLMARI a altor situapii apecifico sxu!s VELENHE de SARA ce oe presteass, 5.1.- In PROCESUL de NEGOCIERE din economia de pict. Practica ofertéri de preturi - SUB (75%) - din alyeiui’ Gote de bazé gi valori cadru, in scopul REALIZARII PROTEC’ dumping, anti-monopol gi impotriva BLABORARIi de lus prin Goncerenta neloiala, precum gi de magcere a OFERTAR}T anor coadit!t de lucru ‘necorespunzdtoare cd PROFESTONALISM g{ CALITATS. 5.2.~ NIVELUL TARIFULUI de proiectare al unui object, a+ unei funcfiuni din obiect sau, @1 une! anumite categorii da lucrért cu Gatecteristici distincte, ESTE ACELASI (tarifindu-se ‘1 condipii Similars), indiferent daca lucrarea respectivA se oxocutd SEPARAT SGu4 fee parte dintr-o INVESTIPIE COMPLEYA ituata ?: acedagi adize. Functiunile se tarifeazd DISTINCT, chiar daci ele se gdsesc fn aceeas categorie de greutate (oblecte, clédiri, tronsonne, categorii de luc etc.), atunet eird 9¢ opereazd incadrarea oblectivelor (ce urmeaz profecta) tn tabelele, formulele ori abacele cu TARIFE de BAZA. 5.3.- Tarifele lucrarilor care prezinté FUNCTIONALI multiple, PROGRAME complexe, etc., tratabile TEHNOLOGIC DISTINCY avind parametri de specialitate gi cerinte specifice, se calcula SEPARAT -adition{ndu-se cumulativ- urmind ca pentru fie SPECIFIC in parte, sa se aplice corespunzator si FACTORII INFLUENTA caracteristici fiecarei parti, TARIFATE DIST (functiune, tronson, categorie sau parte de lucrare specialitate, etc.). Acesti factord de influenta, pot £4 GENERAL au, dupa caz LOCALI ei vor putes £1 aplicatd tn mod DIFERENTIAT pentra fiecare gen de misiuno de profectare eau de coneultanga, pe fiecare categorie de lucrare tarifatil (distinct), operindu-se prin MULTIPLICARE umai atunci cind -EVIDENT- ve| exieta e1 0 FUNDAMENTARE rozonabila a uti -Arit lor. 5.4.- Tarifele de proiectare pentru fiecare OBIECTIV CONTRAC} (ansamblu angajat) se determina prin CUMULAREA tarifelor partial stabilite distinct -pe etape de executie, obiecte, tronsoa' functiuni specifice, sau categorii de ‘lucréri aga cum 9 CONVENITE cu BENEFICIARIi si corespunzator CERINTELOR de REZOLVI a temelor de proiectare si a complexitatiilor specifice ce le rer fiecareia. asemenea, extragerea valorilor din tabelele anexe se va opera pe VTRANSE de MARIME" a valorilor de investitio sau, dupi caz, a urdtorilor fizied, 3n conformitate cu prevedertle, astfel, inecrise - in TABELELE ANEXE ~ pentru fiecare gen de lucrare in parte. 5.5.- Atit CONTINUTUL TEMATIC cit gi VALOAREA TARIFUL( stabilite corespunzdtor clauzelor, si circumstantelor -INITI contractate, NU pot sa fie MODIFicaTE in timpul elabora: documentatiilor sau dup’ predarea lor, exceptindu-se numai cazur! in cage BENEFICIARUL ori alti factori cu DREPT de DECiZi£, schir = de Gomun acord cu PROIECTANTUL- total sau partial, elenentele TEMA care au FUNDAMENTAT TARIFUL contractat INITIAL. Orice MODIFICARI ale TARIFULUI in conditiile de mai eus (reproiect&ri, conpletiri, refacert, etc.), care NU ee datoresc unor CULE din partes profectantului, e0 vor RENEGOCIA ouplimentar de PROIEGTANT 91 BENEFICLAR. in aceote cazuri, CALCULUL ee.va REFACE, intotdeauna, ca pentru o LUCRARE HOUK, din a caret VALOARE ee vor putea reduce -NUMAI- partile ds terif aprociate ca REFOLOSIBILE, dar i complet ADAPTABILE contanuaris lueririlor pentru noua finalizere. _ Acest Jeere vi covespunde, direct {araarsovoi de acovovin al szssriciaRo.ol, dar yi indicect inranesouti, pentce care Pa01ECTANTUL revendicd o ACOPERIAE corespentBtoace a COSTURILOR de proiectare avute, inclesiv a PLAgIE ONORMRIOLOL autcii depase de cdtre el. : Peatea astfel de SiPUAMHi, in principin, SE VOR ZOLOST araitcarele FHOCHNTS de aaazclan tn ovviaaaa wucocestion: . 26 seraey. _+.ct,{§51) eted YOUR PRO[ECTARE se elaboreari, fh cadrel PRETEDERILOR iNiRIALE ce tent, rin rere i ctarale ale, acesteia, rerolvindu-se araai schiablri de ‘elesezte, erextaal soletionfri ncdificate PARYiAL san LOCAL; - ‘ca [40%) tu cara) 1 care HOU PROLRCRARE solicitata py i s1n0CTURALE cx antreneacd STAULYAD nal aalte specialltati (izelusiv adaptares fo ogliadi), fc cadre] ACILORIST PARIMERRE de teat ofertati, fuscrisi i angajati initial; co (158) fa corel clad LUCRAREA se efectueasi pe bata anei TIME avind PARAMEtH’ MODiricati, NAL sPINCy OnS0aGe specialitate ~ INCLUSE de Pproiectant {n DOCUMENTATIA elaborat4- ovAT pentru REALIZAREA temei si a OBIECTIVULUI care a stat la baza TRACTULUI INCHEIAT. = inant de obiecte san pre a unor ALTE PRINCEPIT 4a rezolvarea corintelor lecciriler, c¢ \ fie [i olicith fi proiectate in enntinuare, (ORT 2088118 de nai sus se aplicd si fn carel Souititinii de citre beneficiari 2 enor VaalaNfE DIST) Ja tarifatea SOLOPIONARILOR OPyTOMALE. de pactiuri furctionale dic (Are oviagh serie tenaticd (seefiane consteuctivi}, {0 ‘carl obiectivelor proiectate pric ‘RUTOLOSIAT sau REPBTARB. 4 vor corgnd de BAZA, ce oe calculeazi corespunzitor catogoriilor 91 genurilor pe ct de luctiri mentionate in prezentul catalog, ASIGURA astfol -. In toate ena sii posibile - ELABORAREA proiectelor {ntr-o SINGURA VARLANTA. In| baza DREPTURILOR de AUTORAT, cuvenite LEGAL proiestantului de concept, COSTUL PROIECTARTt, calculat prin NTRACSrozentele tarife, STABILESTE posibilitatea pentru BENEFICIAR de a arkiagorost conceptia, solutiile si celelalte detalii sau/gi elemente cazul in care un BENEFICIAR eau un alt proiectant, executant, ete. (devente un potential benefictar), SOLICETA CONTRACTAREA unui protect S Pe pentru al sefoloei UNILATERAL eau a-1 aplica LISER, pe pias, tn 2, ° SSiIEFicIUL PROPRIU -prin alte contracte cu TERTI- atunci YALDSRA acestul foe © ea va TARIFA MAJORATA, In conditiile prevederilor punctulu! 5.7, pentru ~ ETICA SATISFACERIT - 51° a drepturilor de autor. TAERUL VaLOAREA de CONTRACT pentru aceasta PRELUARE oe va face printr-o NESOCTERE NITIA pisvincth, pentru vinzarea conditionaté sau nu, ca CLAUZE centvactuale bora: ALE de fologire a DREPTURILOR de AUTOR, precum gi de CEDARE azuri TILi2ATE de cdtre BENEFICIAR 1 celelalte SOLUSit, 1 Schin ELEMENTE tehnice, tehnolegice, ete., care -tn acest mod- aunt V ele citre PROLECTANT, BENEFICIARULUI} vincarea oo face, asticl, din TAZA docunentaré gi profesionald de patrimoniu a PROLECTANTULUI ELABORAZCR. thet, atten «,_277:~ in cazul OBiECTIVELOR la care, fie TEHNOLOGIC, fie la tar, SOLICITAREA expreg& a BENEFICIARULUI, prin contractele incheiate se " Megociaza FOLOSIREA in DOCUMENTATII (prin adaptéri) a unor wRanz 2YOiecte, parti de proiecte, documentatii pentru adepiari de ‘rif Piecte tn “serii refolosibile, solutii personale, etc. - tarag CUNOSCUTE ca fiind concepte UNICAT- proiectate sau preiuate de la ali -auroRT- TARIFAREA se va face astfel: 8) OBIecrsLE UNICAT, CAP de SERIE, Pentru aceasté categorie CALCULUL TARIFULUI ee va face printr-o tucadrere CURENTA corespunzétoura prezentelor tarife, fned PRETUL REZULTAT va putoa £1 MAJORAT prin eplicarea unui coofietent (K) de pind 1a 1,3; 27 b) OBIBCTELE ADAPTATE (refolosite sau prin repetare) Aceste obiecte PRELUATE 4n condigid do AUAPIARE vor fi TARTEATE, tn cad contrastulud, prin AFLICAREA unor REDUCER dupé can urmoced, 7 cu (102) tn edtuaria cind din FONDUL da DATE de protectare REFOLOSIT, slaborares protectului SE PREIAU nunai elenente PARTIALE sau eoluria prineipii ontEntarive : crises : cont (52) tm sdeueriile de REFOLOSERE, cu NoviFicéRi, atte pentru PAR’ GONSTANTA, ctt 1 1a coa ADAPTABILA, cere ANTRENEAZK tn peolectare 1 MULTE vepecialiciti, eleboriri da solurit, caleule tehnice “1 sconent: asanblirt de tronsoane, moduléri de elemanta constructive, modifiedet farede eau de‘functiunt locale, ete.s Toit (50H) th odtuatta protectirid NUNAE do ADAPTARL « documentayitlor teren, cu RESPECTAREA apecdficului zonet, a BRANSARI? functionale Fetale gi alte surce, a REZOLVARL conditionarilor epecifice “Smpuse urbaniom, precum oi ou EVALUARE a cogturdlor de realizare, erabili corespunzitor elenentolor concrete ale INVESTITIEL 1 AMPLASAMENTULUL. fn canel tu cate proiectantal « iasitit direct sau a fo (ubele sitestii convontivo o oaticapis iecand de recunoastere peotre cei doi parteeri de CouthACE), ca SUBTELYOL ce arseaxS a fi refolosit (cap de serie ori asicst) are DRBPTUL de AuTORAY. coustitait to atcinoniol unei TERE PYBSOANE, atutcd dzeptal de proiectare = ankrrasitd va putea fi preluat aueei cu AViGUL aUrORULUt. Tn ‘aceste caxeri, e88TuL mi0tacrinif va trebui ai fie deterainat priote-o sRcocieRe telpartldt (euaricla, piiszzuttadeptator gi abt), cocepecetor putctelor a] gi 8) ats la HAOMEA coatractelui soraal, astfel facheiat, se ra adduge -26Nt@ aNtor- 0 egociat SUPLIRESEAR, praportoeal¥ ~fe functie de valoazes de folesiatd 4 ebiectivalul Tecra coresponnfteare SUSLECHOLUE preluat (co AUTORAYextera), Totcut exaton de (208 - M0X}s fa$d de valoarea teucetieZ de proiectaro - a¥icer - a SiBigCrOLtT prelaat. east valoare so inpose of fie calculatl pisviact, fa linite #020Qaa{la, corfoce Wrevedecilor presentelor tarife gi uraeani sh fie O2C0¥IAtA OML{GANHIU, proiectantalal OnpLektOR al DRGETULOT de AUTOR, cu apecificatie corespunsStosco, fie - viskcr - de citre benaticinr, fie dapd cax - iaviaact - prin prolectantal adaptator, ingowat expres de benefieiar S2G.> ap imtoomirea de cdtre PROIECTANT, 1a solicit BENEFICIARILOR, a unor TEME PROFESIONALIZATE, a‘unor STUDIT de (ilustrate sau nu), STUDIi de FUNCTIONALITATE sau de TEHNOL specifica, studii si analize de FUNDAMENTARE a investitiilor privitoare la stabilirea gi asigurarea DEBITELOR neceaare RESURSE de ALIMENTARE, de EPUISMENTE, etc. (realizabile prin directe ori preluate din studiile urbane, zonale sau de auplasa realizarea unor STUDII de OFERTARE, ‘tehnice ori tehnolo PRELIMINARE, studii TEHNICO-ECONOMICE pentru constructii si luc ingineresti, wtudii de ASAMBLARE a principalelor’ ELEMENTS alcdtuiesc documentatiile necesare elaborarii _CARyii—TeHNiC gonstructiei (inclusiv a echioarii ei), insTRUCTIUNILE exploatara; utilizare, de functionalitate pentru diver elemente componente dar gi de angamblu ale obiactivelor, precum eventualele alte STUDII sau ANALIZE ce se impun necesare PROMOV unor PROCESE de INVESTIPIE (implicfnd calcule si determinari VARIANTE OPJIONALE de indicatori tehnico-economici, sociclog etc.), se vor putea TARIPA, astfel, in PROCENTE -fata de valo de investifie (cap. 5)- sau pe masurator fizic (cap. 8), rezul prin aplicarea prezentei metodologii, cu folosirea de param CALCULABILI PREVIZIONATI. 28 Valoarea de terif aferenth acestor studii (prelininare prodectirit) se va calcula corespunzitor genurilor 91 categoriilor prezentate de fiecare din aceate lucriri, dupa cum urmeaza? - pina le (82) pe tip de STUDIU eau LUCRARE, fn cacul prezentirit exclusive -MUNAT- a ELEMENTELOR obginute din DOGUMENTARE, precun de AUALIZE SPECEFICE -situatiilor existente gi de perspectivi a lucririlor~ anvizajate prin COMANDA, incluztndu-se EVALUARL 94 CONCLUZiT; = frere (124-181) cnegocdabil~ tn functie de’ anploarea etudiulud 44 complexitatea lui -interdisctplinard- th cazul etnd, pentru realizarea aceotula, o¢ dmpune, intotdeauna, studierea unor SOLUTII ORIENTATIVE, se ‘pari de CALCULE comparative, FUNDAMENTARY 91 ANALIZE de epectalitere, Ras peratiunile cu specifice Pssst -sau~ avind — ‘BDUSA de Yezolvare in proiectare. 4, care de regulé ee eitueaza IN AFARA clauzelor contractuale (fle in ¢, fie in aval de CONTINUTUL prevazur $1 tarifat in ConTRICT), s2 pot tarifa, duph caz, SEPARAT 94 NEGOCIATE, tatordesuna, vo vor CUMM.A la TARIFELE de BAZA. Aceste Asenenes YALORT, n eadrul contrectelor inchelate cu beneficiarul, éo reguld, vor putea £1 TARIFATE da PROIECTANT, tn mod SUPLINEWIAR 9s comiativ, f1ind negocdate PESTE VALOAREA’ iniTiath, corespunziter proved din TARIFE gi a CORECTIILOR rezuitars’ din apliceros FACTORIL: INFLUENTA opecifiei, ce sunt, strict-caleutabili, 24 funets do Ampoccanga, complexitatea i dificultazile de realizare a TEHELOR su/gi de CONDIJIILE tehnico-economice speciale -INTERVENITE SUPLivauTAR - Pecte cole ourente 94 - TREPTAT- aplicab{1i pe inzregul PARCURS el PROIECTIRIT Iwerarilor Sia TLAJA asestor LOCAL, pentra identificare, enunlin priacipalede sisivti, oretitei excaplifiodri -de lucriri supliseatare-ta dispouitia uriitanaaiioy { astéel ot i soletii fun de: fatadey ete = planczi i la searl nari, fetoceite pentea prezeatiri ori stulst enecatied de circulatie, ate,; 7 Hableselowitrvonsulting-sivasivtentivtebnied ct exceptia sarcinilor prevaaute explisit Te contcacte, eaten urnarirea luecdsilor pe saatler sau a acelora, caro se cet cestate in Yelerea veciticarii executiel propeiilor lueati proieetate; - -atulie-topoy-geoj bide, fisele de inveatariece tebnica-ioobilieci, decueectahiileodew tikiupcicripeedecalacipereleveepenachete, lucrari de protectie catodivi, proleeimmcees * proizctéle speciale de tebnologii, solutii neconv 2rivind functional itatea objectiveler ex pragrane spec onale peatea executie, procen gi cele ce; 29 sana altor leerSti inplicate tetoclogic. te atric tonei de stedie, ori to afara cacraloi obiectivelor proiectate confora tenei, precun si a ~ expectings si incerciri pe acdele, experineatiri san cercetici, ianestightiyeepargeriy onda je, denoléti, eter; vacane pai elidiri foarte fnalte, sistene de seri eects constructive si tebaologice cu rezolriti printr-o aspl¥ docesentare fn literatura de specialitate dic tard gi strdinitate, sologit~originaley-prevederivde-aateriale-fiabiley-tehoologiiy’ echipeneate si atilaje aoi sav dia isport, proiectiri experixentale, precun si elaborares-unorvelte-studii~ei ee ee einai cigueeeimen iar re aul pai cor. SUPLINENTAR,.acelea-cave-ce-tariteaza DISTINCT (Sau Parti acestea), Sear (SIMILARE genurilor categoriilor de obiective mentionate la punctul 5.9 din prezen! TARIFE, ori incluse in BAZE NORMATIVE cu profile asemanatoare alte ramuri), vor putea fi tncadrate in tarifar -prin al CELELALTE LUCRARI -care NU se pot tarifa prin aplicarea PREZENTELOR TARIFE gau In raport de VALOAREA de iNVESTITIS- luctarile SPECALE, uncle operayid cu FRECVENTA REDUSK tn proiectere (tsa NECESARE pentru EDIFICAREA investitiet), unele PARTI de PROIECTE sau opeRATIL care NU unt CUPRINSE tn tarifole do bazh 94 nici NU ce pot ASINILA tn cadrul lor, o¢ vor, tarifa pe baza de- unttltt CCP et terit/ecr -ord- direct prir TARIFE LOCALE, negoctate, reopectiv hotirite de proiectant gi benefictar prin ingelegerd e4 CLAUZE CONTRACTUALE. 5,1l.- TARIP/u.CCP To de decontare al capacititiide proiectare STABILESTE de catre consiliul de administratie al fiecdrei unit de proiectare, pe baza DATELOR de BILANT realizate -in MEDIE- perioadele anterioare, astfel: x an care: T= Tariful pe unitntes do profeature (lel/CcP) V= volum de productie (cotal 1ei/pseionda)®) (productia untearit de proteccae) Q'=0,47 x be.wvllu.tle apeetaLtalt ¥ develo poELoNa K © pnranoteu dvotztouat pein pelittos de plays a FTHeT La DECEDEREA NiVELULU tardfulud orar pentru iesirea pe platd- CONSILiUt de ADMINISTRATIE al fiecdred unitari de profectare va lua tn conetderare Prin coefictentul (Kp) poodbilitatile opticnale de RENTABILIZARE » Notts care trebulo ef patgure fn medie aoopertroa oouturtlor a totle de productic np a te ane prograssté de undtetes de protectare $n cauri (pentru pariosda urmitosre), gorelet cu NIVELUL tehnic, cu STABILITATEA 91 PUTEREA de PATSUNDERE unitigit ps Plaza. ta condicdile de CORFRUNTARE cu CONCORENTA, precun 9 ce {MFLUENTELE INDEXARIL, ce decurg Cin indicdi epecifici de MAJORARE 9 COSTURILOR , din inflatie, ete.. estes 0 fatelegere nai huni -de oltre reoiscrauyi- a sareinilor ce le cevin to ecozonla de att rin abligativitate de apicisapi gi de supmavisyeiag i tebaolagicae Hivassieti+ fo, PROPSIC¥RA onerltath, ‘sft si pentra, irae a butricinusi, da fnteleye, P3022I0L T8228 pe care 41 are ~f244 de 2a0]207ANF fa lucrarea angajati- rads al of aceitouzsle procisisi ~indispensabile~ takivaail gi covrsacelail lucrtrii, astfel: a}- SOLOS de co ceveaSionale, Aotabuist -peatre tarifare~ fe ageviaues e1 *HUECRY 4 Mtodologie -coprinde- aift activitatea de proiectare concaadh gi pinsztl pe la cu auigreil fata de tate, Sutce 13-19% san, te ABOTE L5t, a a6 redea anexe -enisd da acbiisle E.TsRDo- “si exposl la Hinole setodotegied), ott’ gt toate activititi ccaplzetacs gi anpineatare (nitrate fo ADDIE M0], pe’ care perneceat_ sf abligitr aanfscengit (ledifersut si jucressi” ty fire eici de 1-6 petsoane env. ufi-o nists specialize 25-100 spesieligtd orligh paste| seat obligati st le prestene pe zepie peptie stared) peatre functiosarea ATBIA-HORMALA corecta' a PIRNE! sele, 12 conditiile plotd (aceasta cotd diauaiéd ta exead B,1.2.0., sanaperd diecté pestru pro ict fe 1M din total eostari; ‘i bj- in snent seas -sofadologie~ prectzia ci protactantul, 12 futocsires *21aixenar* & Jwititii de proiectare (ie lucrivile os le angajeati}, ve fvso" < Litathy leeréei, ete., nuasi BCBIVALEETL de CCP caprigs fabre {121° ‘lai de gtolgctere ange et -Raf0RtAT. J tatifalt ovstde proieetare (ta), pe care SA CARACLIARLY 8 accpere credibil (IacoP 323, dupa caz, suaéndde HOLIAT « eafiemeti is dieasicd- pe perioada de Inero) necesaral da\ MUMCK DERECHK, peste desc erin grafie~ pe operatianl (aisivai, ete.) a processlai de protectarc; gos, fe nedie de (17M), repectitd o plaja rerlteté gin diferet ST.) (Seuopers TORAL-ACOPDABILE peat act 7 UE fe "PROUOCTEE TStebeA® pentru “7208 11 viabilizdrii activitatii ei curente gi de viitor indiapeos Pentru: intrirea cadrulud de continct al aceatud mod 2 lucruits de prodectare din economia de piaté cesidciuc’t iiesos conetituirid -2n unicatea de prolecrare~ de YO Pentru ovzanizarea productiei de prenovare a afacerilo: Umituare! lo exe cuprince da ectivitates de "P FIRM ¢. /ROLECTARE, act fel: 7 qiiittee _susdizlilor pt. CREDTBELITAMEA de Lived (cocowootarea gi zarketinge! geneca! usin pecaiazate gi avtusliaabile; bunitatea 13 afsearl; profesionalion é& tinuts: Goisazcee pictii esupra ealititii Iuerdrilor elaborate gi pase In operd b ridiest eatiritate, conceptie si detaliere, peatre asiguratoa fexabilititii proisetalar: etc. ); opines: foctorilor és potentare a CHPACITAYL! de AiGMIA22 & InecSei!or dia cones soigcrarea fa unitéte, de capacititi (permavent) disponibile la ctari de luotétiy pasticipirl te coocurenci, ete, de Lucr8rd preghtitoare pentra averteale contracte posiviie in devent ordici de CONSULEAATE in conditii COMPUTIYITy Ri AVANTRIOASB potestial#i fest itogh ta toni, i ‘ PQIUCTHAT aodalate, care si poatd fi conereializate 31 ~ATAMTA30S~ fn serie, ca proiecte gata elaborate ete. + asigurerea prin OBORARIU -1a lacrérile projectate~ conteactele nctsiate anterior, ce se presteatd Tn perloadele tlterioare [asigararea atiagerii Parenstrilor projectati; araitises lueritilor fo periaade de gezaapiey idea, 12 explontare; privitor 1a coaportarea fixicd iz titp, ete.) ~ actiooi peutro PHSTRAREA, APIRAREA yi PRONOTAREA prestigitloi gi statatalei de find rofesionists [soPaavitanea Joccirilor in BIECOYTE; aciuni de specializere, actiuni de tecland 0 fiontd profesionali, loialitate fh activitatea coaplend prestati, ete.|. nor obligatii ascaste de fira¥ peatra Pran respectarea dezideratelor de mai sus, ambid parteneri de contract gonetientizenzd -astfel- ci rezultetele obtinute in urma actulud impelegere fncheiat, vor f1¢n folosul Setiefacerii dorintelor lor Profasionaliem ed bonitate de firm’ -pentru PROLECTANT gi reepectiy) Pentru benoficiar o celitate cupericaré in realizarea obiectivuly, angajat. 5,12.- in functie de conditiile de amplasare, proiectare xecutie a fiec&rui obiectiv tn parte, la calculul tarifelor yazk | prevazute in tabele, se pot aplica DIFERENTIAT, PACTORIL [WELUENTA GENERALT definiti mai jos, operabili prin {NMULTIREA jatre ei, corespunzator prevederilor tarifelor aprobate. in ,mioura Yn care, la condiriile sPEciFice GENERALE, intervin, gf ALTE CERINJE speciale cau ALTI FACTOR de influenté - caRacreRisTict nunat unore din categoriile de‘lucriri previzute tn capitolele 6, 7, 8.94 10 ~ feacti. factord se vor putea aplica tn continuare, CUMULATIV, prin INMULTEREA lor an LANT pentru stabilirea tarifului total. + (WASpise eplick 1a tariful Iecrivilor ce se realizeart fettPBp-ou-gantien~Deseeis sax care se execatd cu ANTREPRBNORT DEFERIM (pe categorii de lucriri), eft si la avelea ls care Brin ‘contrate se atabilese PRAAN/-HALONMMDppentrereloborrrertotalitlor-deexseatie “st a fan Tepreceatative ORSHESTL, cele cu PROGRAM fancionale COKPLENS sau AAiDiE, presi proiectele destinate prin teae unor objective cu CARACIBR ELPERIWSUPAL sau cu TRENOLOGI? Ol; Coaplerititile MAL bARl, decit acestea, solicitate de beneficiari, tn situatii speciale, s MEGOCIMY disect prin covtaactt, confora prevederilor de 1a purctal 5.18,, tltinal aliniat, af art i 7 ca 104) sau eu CORDIFTT OGLIGATE de organizare 2 ANPLASHRIT obiectiveler in "iti (clidiri plonbe, extiaderi, refunctionaliziri} sau/si peatra alte constructii aviud Linitdti obligate pe contur, acest coefleient (1,15) se aplicd si in cazul $tUDtiUOR de ‘HuBIMTSH, a stodiilor de aHPLASAMENT, te cazul planurilor de ORCANIEARE, etc. graniteloc tarii_ cu plod la ~ 1,80; (tinindu-se astfel seers cl valoarea CaBLIUIALILOR fo FALUTK, nefiind cuprinsi fa tarif, va trebui s3 cosstitule objects! wor Wacocital sau/si Pasvepeat vistivce? fs cadcal coatrictalsi), 32 ie de SARE (Exensport, diurné, cazare, chirii, caxe, CHELTELINS yy tu tonce eituefaiie de xai tart acasel gine ait ty “ieee sn tariful astfel caleulat, o¢ vor etabill DisTiticl, cu sconak CUPRINST qalul, corespunzitor INTELEGERILOR CONTRACTUAL? 1 programelor de STE aenveniéa ANQHAT 3m focto. apegme aatasls acne Sat depetyata po bazd de ACTE de PLATA oficiale. seporite, 5,l).- La obiectivele sau categoriile de lucréri lq care din '¢ de vedere tehnologic se impun ELABORART de SOLUPIT (utilizind Piloule 99 hazé de programe proprii), pentru proiectace ASISTATA pe CAICUEATOR, aoeactd activitate ae va TANGER Biscinee’ ae valoarea lorarilor’ de baz& si se va CUMULA la tariful total. 5.15.- Tarifele paranetrizate pe TRANSE (de investitii sau co gaguritori fiziei) se vor calcula prin INSUMAREA SUCCESIVA “s valorilo: tarifate pentru fiecare TRANSA DELIMITATA din vcLumue {valoric, respectiv fizic) TOTAL al obiectului. 5.15 Pentru valori Mai Mici,decft cele din TRANSA MINIMA. a adsuratorviui (valoric sau fizic), din tabelele cu tarife de bacg din anexc, VALOAREA cotei sau a tarifului unitar, prevacuta {a transa winimd, se APLICA la marimea maéuratorului,inse>-.2, 5.17.- rentru tarifele a caror BAZ este prevdz: 14 tn tatwle cu talori INSCRISE DIRECT (fard transe), valorile INTERNEDIARF’ at MAT MARI decit valoatea MAXIMA a masurdtorsiui se vor ARB tele ce 5) Wtermina, fie prin INTERPOLARE, fie respectiv prin EXTeAs niara. 5.18.- prescarpyiine gi REGULILE generala, inclusiv 4 FACTORIT de i LUENTA din cap. 5. -instructiuni gene:: Plicare- se pot UTILIZA (in conditii de ASIMILARE rezonai oncordanta tehnologic& -CONCRETA- dupa caz), in tN’ E Aprativa, de tarifare, pentru CALCULUL ONORARIILOR, indirerent de Mito.’ in care, acestea, se reqdecee Mewes in prezenta weev0LOGiz, precum gi de tipurile de categoris u/gi genuri de ‘erari, pentru care ge OPEREAZA ealculatii de tarife (onorarii). ceapisetenes TASTRUCHIUMILE, FRESCREPTITLE procun g4 top coBPiCtEHI!i an (ery tt#bey provézues ~CARACTERISTICI- tn cololaite CAPITOLE po lovene {Ss 7) 8, 9 ot 10) eau, tn oricara din TARIFELE pe CATEGORIT or4 GENURI da [cried din eadrul prosentulud tarifar, vor putea ff utilizace - ASiNfrar resawazit = in caleulasde tarifulul general pe Ives yin gpets TTUATIILE do ceringe REZONABILE - s1~- ¢ntotdeauna, ctnd o aetfol de Teltane concorda TEHNOLOGIC cu cerintele ccnerete ale OBTECTIVULLIT ardifar. “ 33, 19.- VALOAREA TARIFULUI, la lucrarile prevazute in tabelele| baza sau prin relatii parametrizate -cu rezultate in unitiyi cor calculeazé prin aplicarea TaRiFUWi/nz.-coP. stabilit cong prevederilor de la punctul 5.11., simbolizat ‘In preze metodologie prin (To). Pentru SATISFACEREA tehnologic& a CALCULELOR pe intreage DIVERSITATE d aopecte, moduri pi variante a categoriilor do OMICS oou/gi LORE pro} dectate tn sectorul URBAN dé CONSTRUCTII, aa cere indiapensabil -ca pe Adngi paramecrii tebnici i tebnologici de spectalitate, specifici domendulud~ ei 0 puna 1a BAZA CALCULELOR 91 ei ge expliciteze urmitori{ sdoi- parametrii etructurali -IMPUSI METODOLOGIC- 08 fie utilizeyt 1a formarea PRETULUI PROLECTARIT, aatfel: a) ~ UNITATEA CAPACITATIVA de CONCEPT pentru PROLECTARE (ecp) Spre deosebice de ACCEPTUL anterior de soprafafa i nesatisficStor- care definea fosta ora nedie conventionald (drept ora firicd, talonatd exclosiv aumi de forte aivelelui de salarizara, deck + TALSA O24 aedie poatet3), anitatea de uTstr8 peatra cuantificarea capncredgt! couceptitg de proiectare (ccp} -dia presenta aetodologie de tarifare- a activitafilor de raoigcrane si cencaraat (ca gi din otice aoact iatelectualZ, care foloseste o oxperientd trecatd, acorulatl sau iardtat¥ deliberat ia tixp) nelede Sa aceast® HOplU¥E, fn acd COMPLET, ormatoarele elenente: = HEORTUL caPACHtAtIV depas -f0 aedie~ penten crivivatsa oinscti de citre specialigtii atestatly elt i de eltre echipa de lecca (colaboratori disecti si indirecfii Ie tealizarea lucririi, sub diverse forae scapacitatea da lucra gi APORTUL tebtic de exedibilitate profesiozala- preluat actiritatea echiraleat® tecesititilor de docuaeatare, de rerificace iatersl, precu soordonare sau/si de condacere, PRESTAY din partea PIRKEL care a ARCAJAT LUCRAREA; ” = CHBLYOLLLILE aferente unor cote parti -sedii- din activitatea pecsozaluloi de g0itaaz, precon gia acelai auniting sau/si ivbinect prodectiv; i scoutravalearen eapacitatii de HOICE tmeturh si ronti coscterivi profesicaale - Toglobati- ce se aascard Ze (cep) gi care, obligatoria, se iapus ‘mitch -co_poteraic goolabll- pentra e-sl aduve aportel -LeddspeassD{l- solaties8cit luerarit, tt conditiile de CALItARS gi PROMPRiTUDIME de teraen, OPPIORATE de citze beneficiar Tcl de Ja angajarea lacrtrii, ‘eest” sport se poate obgine nunai pe oxsltoarele 7 cli: 1 + enploatarea diNcli de oaTa, a experieofei trecute sia puterii de concepsie sau/gi de relajionare Logic profesionali- proprie specialistilor atestati ori/si dicect angcenati ‘th aceasta activitate pe lscrare. 2+ otilizarea focpei Cueacitative i fapouugiouta, incloxind tara docuneatari, pe care” 0 DAYISE PIRKA dis care fac parte specialijtii angcenaji Te locrarea ANGAJATI, lan general-aoadial, pe de o parte, ANESTH ci aonai aportal capacitatiy docenestar 8, caplat ca cel tezaltat din experienta profesionalf de practicaat si ca poterea fg celapionace conceptiS (desprinsi prin Sr00la personal gi peiate-o peraznest? f30C32098 ifspivicd Eicut¥ ca ateatie), pot s& ridice -1a persoualol cu profesionalisa ca virf- potertisio! capacitatin de SOLOMLOMARE ai DECiai2 Zn activitates de proiectars-ca peste $0 -din yiloaree drii- coapazatir ev pestatia aedie de proiectare co se realizeatl pe piati, Th coaditii gi edii~ de Tucra, main ps progrit $i de state tornale b) - TARIFUL UNITAR (to) de CAPACITATE CONCEPTIVA pentru PROTECTARE ‘fo, ecouonia de piata se {hemi teoretic, ca acest tarif sf reflecte ursata a2tia. de vSbcara a capacititii de proiectare (xisuratl in cep, apa cua a fost defiaiti le gay.20, ph. 5. Wop, pentra a se DBSLEGA posibilitatea ca onitatea de proiectare -71224 pe caze 0 repceniatl> i aibi latitadinea de a DECIDE PR0eR{0, 1a pivelsl ralerii paveOst201 cera, ca astfel si-si asiguge ECHLLIEROL de COWPBRITIVINAGR de piati, conforaat coresgtar uraitcarelor -trei- PRIACHPHE esenfiale ce definese ciccuastaatele de PUNCTIOAALINANY 2 prolectBcii, astfel: Ls tates acorarinit caauteiautuoa {cate de fi uaseRLCLOLEY din activitate, To foncbie -erclosiv- de capacl puterea ei de pitrundere pe piatd, 2 - aistacerea cunaper fl vaoizcrma, srupiy daw cuneate ge y ouer’a activitate cu profesionalisa de cea aui THALti CMIPICARL, atetdeasaa cluts.i J: 3}. RECOWOASTEREA inportantei pe care o preziati indicatorul de g0\itAt2 a) frei sale, la heatinarea CHBDESILTATIT de platt (pentru zctivitate2 ce 0 presicu’ profesional}, atit prin MIVELUL CALITATIV al Incrarilor Tetocaite, ct gi al FE2#UL! Orearat pentru ele, atbele, cerdnde-se practicate recanabil, tranaparcat, 2 coosecvenga gi peraunent stabilitate, tn derularea inteegii sale activititi. Spectarea PRINCIPIILOR ardtate mai ous, tn mod natural sf inovitebil IMPUHE epectaliotulud ef unitatid de proiectare-verificaro, off ia h¢:2u COMPETETIVE da otabilire a costulud profectirii, numai la nivelul nediu do plata -pe care crebuie s& le FUNDAMENTEZE LIBER, dar In anunite narje normative. ficdndu-ea, ‘Intotdeauna, acest REGLAJ prin coupensare valorii cu reduceri, irdeosebi, din depozitul documentar propriu de Specialist, ce conetituie DREPTUL, dar 91 FORTA ea in PROFESIUNER ele PRo- fetranr. . : 23b CAPITOLUL 6 PRESCRIPTI pi ELEMENTE specifice CALCULULUT, PRETULUE PROIECTARII pe baz& de COTS din VALOAREA de inwestitts Calculul TARIFELOR de BAZA pentru clAdiri, retele gi obiective de investitie, inclusiy amenajari, ’ modecn: reparatii, consolidari, etc., se determina, de regula, cx prevederilor -prezentei metodologii, pe baz de -COTR PROCEN stabilite la valoarea de inveSTITi£ TOTALA a obiectivelor \ (1a cladiri, valori de amenajare, de modernizare, etc.’ condifiile structurate si. prescriptionate, pentru’ GRUP/ OBIECTiVE, din prezentul CAPITOL (6.}. 6.1.- Pentru grupa de obiective, incluse tn prezentul cz (S.), tariful LUCRARILOR de BAZA (stabilite gi des corespunzator CONTINUTULUI tehnic -NEGOCIAT- pentru fi contract de proiectare ca -LUCRARI de BAZA- pentru cladiri), ¢ galcula gi propune, in aga fel tncit sa cuprindd toate FAZET ETAPELE pe care le’souichTA BENEFICIARUT gi pe care. PROLECT trebuie si le APRECIAZE -la nivelul PROFESIONALESMULUT siu- si je PREZINTE ca strict gsi minim NECESARE tehnologic, SOLUTIONAREA tematicii si cerintelor OPTIONATE de catre BENEFI CALCULUL tarifulut global oe face conform prevederilor de la punectul 6 gi 00 OFEREAZA corevpunzator VALORILOR de investigie ~ STABILITE. pem Etecare OBIECTIV - pe bazi de evaluiri sau indict de prey CUNOSCUTE seu, U2hTATE 1a data contractarsi. VALOAREA TARLFULUI, eotfel STABILITA, dar 91 COMPLETATA cu SUMA VALORiI calculate pentru lucrarile pi operafiile SPECIALE necesare proiect&i OstECTEVULUL de bazd (profectarea Iucrarilor SPECIALE sau SUPLIMENTARE, ameuaJARIuoR — EXTERTOARE din cadrul anplasamentulud, a prelagt documentagiilor realizate $n SUBPROLECTARE or! pentru alte profeccér! scopul “SOLUTIONARE! unor SERVITUTI, a prestirit unr’ CONSULTA ajuttoare procesului de prodectare, a unor studi4 pentru rezolvat IMPACTURILOR caracteristice, etc.), tntotdeauna, dup negociersa facut, de COUN ACORD - Incre PROLECTANT 1 BENEFICEAR, va trebul oa RAM DEFINITIVA prin incheierea CONTRACTULUL de PROIECTARE (pref forfetar). 6.2.- Fac EXCEPTIE de la prevederile punctului 6.1. cazuril MODIFICARE a valorilor, CONVENITE de ambele parti, prin ADITIONAl JustiFicare de schimbarea unor elemente din TEMEL proiectar: avute in vedere initial, situatiile de INCLUDERE a LUCRART . si, de RENUUARE la altele pentru care inca nu a prestata ictivitate de proiectare, precum gi situatiile in car au _impus SCUIMBARL IMPORTANTE, fie Yn legatura cu luerarilor, fie cu valoarea de indexare a indicilor de majora preturilor, salariilor, etc.. Acestea Intotdeauna vor_trebud fie rezolvate -de la caz le caz~ print NEGOCIERE REZONABILA, avaneati 1a monentole oportune 94 accoptetd catre asbele parti contractante. 34 6.3.- in orice SITUATIE tn care, PROTECTANTUL este obligat sa tabllcasc’ 0, DETASARE dintr-o iNVESTITIE COMPLEXR, 2° uror unctiuni distincte,” tronsoane, parti de lucrari cu specifice iferite, ori alte proiect&ri de elemente ponderale ca volume si osturi, otc. “pentru a Je TARIFA DISTiNc?- lui $i va Yevent $i pligatia sa. analizeze -de asemenea DISTINCT- modul de repartizare VALORIt TOTALE de investitie, ca rezultat al defalcarii ei, pe alori partiale. Aceste VALORE 00 vor deduce PREVIZEONAT, propunindu-ee excl: total -cind s@ DOVEDESC PONDERALE- prin valor medii, EST de 1a fiecare din categoriile de lucrari, aatfel DETASATE gludares lor din IMATE 91 inoumate TPZLE penta LOCEARILE de TAM (principale), ca si pentrn cele oatigars, cileslate gk aegociate cu BEOIPICLARUL Te bata valorilor de invetitie cd DEPALCAR, Hide CONULARS sau a (a costurilo: ¢2 ile de baxi, Yatotdezana, FALOAREA de OWvi3 definite prin clauzele contractiale ca lecrici hy etc, (decd neiacluse 30 valoares de investi! fee OWDUARICLOE lucrStilor de bari), va ranTue Tasl, dup car, TNGLOBAti partlal <> devls (investifie) aferente K1s{0MILOR, ce seax deialeat, peatea 28 PARIEUL.de.BAZA: rezultat conform cotelor 4A., ate., previzut in anexe, s. tubalele 1a constrect profectate pe terenari pivicits de ruapaae (Jaess, eos, sasropotice, pluteri eteroyene, soluri ev ape festice, ile caloalate penta 1) a oonstractiile peatre cate calealele de aeigurare la seisne tealinate ai in doneniul post-elastic, “(M0 ~ 1,40) ~ La cladicile foarte inalte (de 1a P12 te autorizate gi prolectate Ta eoudigif de cai 6.5. TARIFUL de BAZA se stabilegte _prin cor sigabile 1a VALOAREA de INVESTITIE TOrALA a luc piclub gi valorile dotarilor, aparaturii, utile pplalte Glenente pentru care proiectantul 4ntocnescc, er egeCOMANDATE, diverse operatii (liste oe Spe: tat, preturi, furnizori, caracteristici tehnice. pis! ‘{4sare, documentatii tehnice $1 economico de montaj; soiut ipare tehnologic&, racordari pent tru obfinerea de resurse, ‘ARUFELE do p42 aatfol determinate eo CORECTEATA eu FACTORIT Jo FECIFICE aceatui capitol de lucrari (6.), dar gi a celer Fevazuti in cap. (5.). PROCENTUALS rarilor, in care §.6.- raRirur cLopaL (contractat) al unui obiectiv de egermina prin INSUMAREA TARIFELOR CALCULATE distinct, Glteretit,luerarile de BAZA sau/gi dina celor $pceiaLe, Sltate prin aplicarea cotelor (%) din tabelele anexe 6.6.4., Aer 6.8.a., eto., ori gi din alte incadrari(cap, 7, 8, 9 ai pentru 35 10), a tarifelor unor terte departamente, precum gi - dup3 caz ~ activitatii de urmarire a execufiei LUCRARILOR pe santier, numai situatie In care - la NEGOCIERE - supervizarea LUCRARILOR PRO! pe SANTIER s-a hotarit s& fie - angajataé anticipat - de BENEFiC: gi, astfel, pretuita -printre- gi -ca- lucrare de bazi fn sis forfetar. TARIFUL GLOBAL, astfel calculat (conform celor de mai sus), cuprinde - FORRETAR- elaborarea tuturor OPERATIUNILOR tehnico-economice ce BAZA- destinate 6, solurioneze INTEGRAL conceptul tehnic (in cadrul tematic general), inclueiv operatiile pe care PROLECTANTUL e@ obligi sa le Presteze - pe regie proprie (productie intern’) - in conditiile prevazute la cap. 3, pet. (363. of 3.64). .,:7-- fn tariful GLOBAL, angajat negociabil fn CADRUL VALOR inifiaLE a contractului (cuprinzind lucraérile de bazd $i ce speciale sau/si suplimentare), exceptindu-se situatiile PARTICULN tn ‘care proiectantul, la negociere, a acceptat sau a avans INCLUDEREA unora dintre lucr&rile speciale 1n cotele de tar calculate lucrérilor de baz, celelalte LUCRARL SPECTALE 5) SUPLIMENTARE vor ramine s& fie considerate NEINCLUSE {n tariful | baza calculat. 6.8.- Ca misiuni suplimentare sau/gi speciale - TEORETIC - su considerate si urm&toarele categorii sau genuri de lucrari, ce pot nominaliza astfe: a), .Intocmirea CAIETELOR, de SARCiNi, precum gi asistar BENEFICIARULUL de catre PROTECTANT, pentru analizarea OFERTEL facute la antreprize si pentru procesul de licitare cu unitafi executante, la furnizori, etc. Se precizeaci ck aceste OPERATIT conetituiese misiuni pistivcre, ce Intotdeauna, co tarifeazd SEPARAT p1 ouplinentar LUCRARILOR do BAZA’ (ca lucraéri cu specific aferent procesului de OFERTARE-LICITARE), ADITIONTNDU- SE la valoarea contractata s1 terifata pentru elaborarea docunentariilor tehnico-economice gi tehnologice de CREARE a CONCEPTULUI de PROLECTARE pentru obfectivul angajat. Se inpute neotionat, cB orice conanda facuti PRCieTaNTULUi de un EENBP/S{AA pentru Tatocnire de caiete de sarcisi tecesare Licitatiei de execetie, PRESUEUNE: ; 7 = fie EXISTENTA fo totalitate PiNAL[SATA - anticipat - a CONCEPTULO! si PaOlecrULIT TeMNEC de secafie al cbiescivulei vit, = fie COMMORRZA, o data ou acestea (Doe. Of.-bic.] gi a elaboracii proiectelui tebnic, care tte], in FREA-ABLL fntocsirii caietelor de saccini, va trebui si fie finalizat gi Toausit é& Bapaviclar. To aceste conditii, PROi#CTUL 9¥aN{C va trebui s% gi fie taalear pistiact gl acticipat s0cuHeNraTiitoR pestro OF88t2HEA ori LiCiTARA executiei ucrérilor, corespuntite: ceriatelcr inpuse prio THKA enisd de beceficiac. b) Intocmirea sTuDivLui de FEZABILITATE, de asemenea tehnologi NU constituieste o FAZA si nici o ETAPA de proiectare intermedia in cadrul FLUXULUI de PROIECTARE al conceptului tehnic de executi 36 rt waste unor greseli, omisiuni sau inadvertente Telatiilor de parteneriat cu FURNIZOR: lucrarilor intervenite imprevizibil. PARIPR ea servegte BENEFICHARULUE pentru o-t garenta PREVizioNaT, dar Ace*DNENTAT cu ,PROFES{ONALESM, pe baz’ do antecelcule, asigararea FUmpilagécti EFICIENTEL BANILOR (co URMEAZA a ft dnveseiei), tnpentadas creep ge elabora in anunite ETAPE, der pi fn CiRCUMSTANTE CONJUNCTURALE, onentulud 2n care BENEFICIARUL a decis o& comande acest STUDIU (fie onst principial pentru deschiderea finantarit lucrarilor, fie 2n ale reviz figs profectulut tehnic terminat pentru declensarea cheltulelilor de ewutia, anciepat monentului de organizare a licitatiel de execucie), govectat Declassiaif stuniuaot de rasapluteata -astlel- poate fi deterainatl fo functie de snoiz, si SIVBLUL de denvoltare La care se gSseste CONCEPTUL 28910 de proiectare al abjestivalz! de investipte angajat. aceateia Soci pRivitfowarg ~ sao, respectin -StatuatE prio antecaleale si vor putes £1 PRELOATE din floral ascensional al projectelai tehnic, pentru afi elaborarii StU0LULIt de PExABiLtTATE, cu on ¥INIM de EYACEITATE, dar gi de ‘n stadiol de Tacer0T al profectolei tehaic, up rezaltatele studiulul vor aves tn GRAD SP0Rit de exactitate gi eficient§, nuzsi usenet Fisatnavea lei, dar pentre a fi tn tinp util gi folositor, este bine i fia fixat aia constrectoralai ‘viciauy{ MMRIMA TEOREPTCH, gentra Tatoosirea stedindoi de fezabilitate, dena, eu iaediat inaintea declansirii loorScilor de deschidere a gant rulsl, in context, din punct de vedere ‘al tehnologiei de protectare, conticutea do auned, ce se preoteazd pi tarifeard pentru intocmirea gf final STUDTULUL de FEZABILITATE, este otatuata -SUPLINENTARA PROFECTULUE, TERNEC- cecultfnd’ prin cumularea contravalori4 ce oe IMPUN -peneru o dezvoltare FORTATA pe HOMEW? a hnic~ previzionat (solutit, paramotrid indicatori, etc.) la DETALIERE cerut conjunctural (antecalculac) 1a “it studiulud de fezabilitate. est COST se va ALWUGA si tarifel peatra stediul de rioting, in ceigats Puaytt), . i, astfel, constituiese “wisiust corute supLiMeytas, Ta Elunu: Proiectace 21 conceptalei tehnic, care se {NPUE TARLFATE ca atare, DiS7I¥Ct yi aUl; de valouces COUEACTUALA de BADD, tebeico-co ©) Scordarea de CONSULTANJE TEHNICE si Dispozivif de ToORECTARE a in executie, dia cuplarea ori pentra exiutionerea fs pritcipia, aces stat datorate™ vacua rucunsgiioe, 3 constiteiege Iucriti_suplientare acele operafii necesare pentra solctionazez ‘nenczuat apicete feeneviaialt sau din unele careate de DOCUAEUTARE, aisiuni se coostitejesc obligatoriu ca LucaBRt supciveatane, atutei eftc EL repetate sau Tasueiclaytal pregitiri tebeice ori tebnolegice 2 Aotfel de situarit trebudesc SESIZATE imediat BENEFICHARULUL, fe Ja c&tre fenetructor, fie da cAtre profectant gi negociate ADIPFoKa! tn acd Cereepunzitor gi In URGENTA GERUTA de cei care le vor ~uzolva (Prctectansi, consultanti de spectalitate, executanti specializati, vte.). 9) © alta categorie de LUCRARI sau OPERATiI, ce se vor putea DISTINC? gi SUPLIMENTAR -prin NEGOCLERB cu beneficiarul gi 37 ApIgiowARE la valoarea de baza a contractului- va fi constit din’ acele lucrari, care VOR PUTA DEVEN] INPORTANTE, prezen VOLUME ponderale sau/si COMPLEXiTAT! mari (in munca de prodecta dar, c&rora proiectantul (din profesionalism) NU le poate sta ANTiCIPAT gi cu CERTITUDINE, nici valoarea, gi nici onortunit aparitiei lor - DECIT - pe parcurs, in DEZVOLTAREA ULTERIOAR fluxului ascensional de PROLECTARE CONCEPTUALA. ‘in atare situate se HUCCIOA0% ce in contractol de peoiectace aceste tnenhal sosctetce #2 tie asspionate -C04T0%P previsionate si definite co specificares coztractirii lor, dapl cate nual Ye WOEENYOL ivirii oportesitstii de PRBLIARE sia avestora fa leera, @) De asemenea, in finalul acestei enumerari, consideram OPO s& dim prin exemplificare o intinsa PLAJA de Mistunt, care conceptul de piata occidental, GENERALIZAT pentru PROLECTARE, remarcat gi aplicat riguros ca PACIND PARTE, de regula, LUCRARILE SUPLIMENTARE, tarifabile - NEGOCTATE dupa caz concomitent sau ulterior semnérii contractului, tn mod DisTincT ADITIONAL ca valoare. Cu ATENTIE ee impune reyinut de cdtre projectant, ca, in anumite edtuayi conjuncturale, 1 va trebui s& PROMOVEZE - in decizionirile sale, D SUBTILA EFICIENTA - 1 pooibilitatea iNCLUDERtL unora din luerBril suplimentare eau dintre operagiile speciale, in cadrul TARIFULUI de BAZ (aga cum de altfel s-a mai arBtat gi anterior) cunoscind ci acoast docizie a lui o promoveazd pentru cregterea credibilitigit ¢ competitivitirit -sale- pe playa. ACESTE LUCRART,, de reguld - PROMOVATE - prin negoctere gi dupi ca ADITIONATE SUPLIMENTAR 1a valoaroa iniylal contractatd, pot fi enumerat oxemplificativ astfel: : # servicii SeUCIALE -la CHRBAEA expresi a bevariciaRUtUi; cexolvici -cecacteristice speciale gi atilistice- To plastica arbitectoralf sau ta futctionalitates obiectivalui, tr stracturecea i confocaarea cu persctalitate ¢ solupioxBrii eleaentelor constructive portante gi aeportarte, a prevederes unor cerisfe deosebite th doueniile privind execotaree dotBrilor de instalatii, Gnpdyicii mnor inpacteri jacidico-legislative, econonica-fisetciare, precon gi a presttrii ocictror alte nisiuai CHRUt3 rau nogai ACCH?TATE de azNEFlCiAR -intotdeeone anticipat realistcdi lor giv FUBDNMEGTATE ca filnd luecdri ~interresite ulterioc- stsict aecesace covtinuirii prodect¥cii san execctiel; + rerolvarea QOCUKENTASTELOR gettra eviterea ZaPuctUwiton de toate geserile, pese To evident din IAVESTIGARL, pins studii, avize, proiecte de specialitate, etc.; + ponerea la disporitia BENEFICTARULUL - do citre PROLECTANT -din propria sa banct de date, a CHRERG, a veor eleaecte docenentare, de PROFESLOHESH propriu sau/si de BIPERT (tebnfcitate deosebitd, experientt Tedelongi gi spacializata); * activitifi de asisveuth ‘taustch pe gantier: aceste Kisiuut pot fi angajate, fie la sevinaren PHOJECRAARULEL, fin le cererea Baysefctasutut cu acceptol proiectantelai, pentru ca i, angajat de sawmelclan fo angele Lui ca beneficiar gi al corsteuctorului- 44 oat acfiona printr-o aisinne de CONDOCERE TEENICA OLRECTA a yantierufui, Te diversele siteafii Tn care, fh ted ME, daraaces activi excl putin preset, evident, SWE gL CHLLAYE de PEOPESTOMALISK, sty d p dv. TEenoLochep THUiC, * servicil srecinig, colaterale enolactinit de aaths ele apar, atusci, cind acestes $8 C85 de citze beneficiee, proiectactulei, care este OAT0H sf le ACCHPtE, Tusf consi fo LIMITA ada STATUYOL sie PROPESLOEAL, Zle se pot referi 1a anele sOLOpIt de aace dificaltate, care coodigiile Ge6l! si sonestivszon To vigoare- condec 1a avitarca unoc indicatil restrictive din 38 avite”ce press problenatik specitice locale (evologice, sociacarbane, conditii de protectie UMrerand voelor de patrlazoniu, ete.), precon pi estiniri sac evaludci Yo leghtera ct leericile i denit] protesional, consaltante legate de conphrdzi, vTssixi, concesiostri, fachicieri, Jre., seit avite pentra obpinere de restrse, de traversari, de refunsjioualiztri de obiective, derite covtitatine si descriptive detaliate, note speciale de calctle, ete. Lacrird care S feeeith, atit @ caliticaze superioari AMSMAMi, eft qi o puternicl experieats cazaistic rioatS- de cesobiari siailare, eaecosii de TELEVE4, SOMONE, Enpuatinial, taste pi aNcaatr de soaclaninaty, ete.; s+ cogptiaal -la cecerea sau cn aprobarea beneficfarulei~ cu MUHMIGORI sau/si TEXTE personne pwpLicate prin COMTRACTE cu betefieiarol ori cu constrectorul (nusai cu ‘aeordul saa dio disporitiy beoeCiciarului| Tn PURSIEAREA de aateriale, echipunente, tebnologii, etc.; +) mpLicass) To diverse GRAD si MODURI (fo Linitele peraise de statutal profesional) Ta 1. Tn rederea #8S0.7K411 uzor arbitral, exprtnil (2s procee, birt de turd OLAACTH sae AMNGENPLALE cu IucrSrile ce le-a angaiet e situate de TAPNCT « EECUMNTULUL, proiectantel trebuie si stabileascé, dio amoral inittarivi, toate covolphiug de OR62HRh ce ee inpen si 65 ia toate MISURILE, necesare, fied tot cosibilel,~ © BA DESPASUEARE = directige cont proprise a comin! lerSrilor de execotie propriv proiectate, LEstnd CONCILIANE,ca negocierea recoapensfrii lui si se faci Ya conditii FE00NAB1L8, ulterior HEDOLVARIT acestor situafii deosebite; fe de consultan$i pentra PONERAA le PUNCT sau/pi de REALIMARE in condigit de opfokabE, peinte-o ¥eGocise® aBzOWAB/LA 2 ceoracivlui - a soletionirii CULE ce cad ~de regolf-fn sarcina gantierulai ct/si pentra luerSrile unicat, pete eles sal pie dei capt aie eae al achisni din partea BONBFICtAROLOY de cbRinere a prest¥ril de catce reolzctust autor activitisi, 22 AU av fost IMOLOSE Ga SARCYHILE de B48K ale proiectentalai, prin ClaUiti¢ contractusle iceatare ivipinL; acestea vor putea fiz avize, autoristri, aprobici, haticTri advigistcative, diverse ordonante, Licenfe, petmisinni, etc., care se dovedese iNOISPENSASILE covtiauiai? losraritor. covtanch pant t10% De regu? opera: ~ atunet efnd prosectantul nu include astfel de alstunt intre de basa pe care le angajeazd initial prin contract- asezenes steivai urmeazé a £1 ADITIONATE 1a CONTRACT prin intelegora cu BENEFICIARUL au cu APROBAREA ANTICIPATA a lui, negociindu-se, detfel, SUPLIEANTAX onorariul CUVENIT pentru lucrdrile do bazt angajato. 6.9.- Alte PROBLEME, de mare iMPORTANTA, care se cer explicate n legatura cu PROCESUL de TARIFARE, in’mod orientativ (dar cu Vidente ‘jypacturi In actuala perioada de tranzitie existenté In ara), se refera, pe deo parte, la elaborarea DETALIILOR de XECUVIE si, pe de alta parte, la ONORARIUL -cuvenit Foiectantului~ pentru cheltuielile lui,ce trebuie s& le avanseze - M folosul BENEFICIARULUE- prin ACTIVITATE PRECONTRACTUALA. Tn prodectarea DETALITLOR de EXECUTIE, ca linie generala, cote bine 68 oe ‘xeze URIRTOARELE JALOANE principale de organizare gi de elaborare a lor: ~ UEIMLEILe de enscUyid peataa acedeaseh obiectivolui cu aparatui3, echipasente. gi alte dotsci specitice, sunt In dcept de RGA, de a fi cezolvate de catce TuRilI0Hlt acestor levente si aumai In cat de NGAMGASARE aotivatd a lor Tn acest seas, detaliile respective vor \cebui 62 fie elabocate, dupl cat, fie de catze PADIECTANT, fie de ALECUTAMT, daci acesta are N capcitates cetnicd of tehsologicd apecifica de a le elabora; 39 ~ DETALLHLA de recupis ceceate, standardizate aus cele care se afli dicect to specitical steologie al rineai covstavcroass, se vor axscuta, 18 de catee CONSTRICTOR, constituind oe din sascinile Lai inpoctante (pciacigale|, pe care gi-o AStii prin OFHAAME la Licitatie, de La ANGAJAREA executied locririlor. 7 in tonte eituasiile gf cazurile de mat ous, PROFECTANTUL trebute, inel, « SUPERVIZEZE Intocmirea s1 adaptarea FUNCTIONALA a tuturor DETALLILOR’ ¢ EXEGUTHE, indiferent de cine le elaboreazd, cungacind ch a estes, procaul de executie, finalizeazd CONCEPTUL de PROLECTARE facut de el, fn ACTIVETATEA PRECONTRACTUALA aunt incluse grupuri de lucrari prelimina: gi pregatitoare declansardi protectaril, strict necesare de a fi cunoscut “tner-un anumic grad de detaliere posibil- in vederea creerii bazei ¢ eontractare gi de elemente pentru negocierea clauzelor din contract Avemenes operatii conotitue -in permanenta- activitéti importente car wuceaitd explicatii spacifies in aceasta sectiune a retodologiel, astfel: sag iVESHHGAREN si ocunaurazen fa0PGls ficatG de cdtre PaotucraNT Te COMPLETARA datelor pi into iton sunse pase La éisgotitie de tee akuiricdat; Tn, aud fleas gi coRiet staTUAt, ta coaforuitete cv preceptele, legislatia gi ractoall je Piattl- activitetile de protectare PHECONTRACTIALE te {ie ABTURIAE ca pret de cltce bevefieiar, To acest laa, trebaie 43 cunosscd ct retultatele acestor activithfi, m1gCtrare gi cmaplnane sivai de ue proiectast bun profesionist, fi servesc Tn aod dicect lui, la realisarea zofpfclalt biestiveivi, Ta eosdigii coreapuszdteare de INALTA JIMUTA FR0PISIORNIA. Dia acest antiv, aodel CHSDITARL, de citte prodectant, a avestor ogerabioni (aisfuai, etc.) devite seatificatin, ra COMCASTRREA de citee beaeficiat ~din tiap- w calitAfilor ptoizctantelti, care a trebuit nh Ve disgositin -PROPSS{ONTSt-.centitatiy, dar si nittcleat, eleneatele ai toti seth fest necesaci pentru loares OBCItH! de ALBCHRB, a ui -en proiectant CorasPIshto8 FLozesiowat st-l taloveze (ereditTade-1 To actiunea lui de investire), fatl de ceciaiyi ofertenzi, sai potin oredidili, 2h TART si foreares prixei iaagioi de concert Puavitiontt al tenei de tee Lucrare strict aecesar’ pentre cootrastarea COMDLAUtULUE yi PRapULUE itor ca araean¥ af fie nagociate gi contractate pectre olaborares CONTRICYULUL, ca BIC; is ~ eveatualole St0bii Somat gi PRELiMiMARE, ge care sroiectentol considera c¥ Le poate avansa pe PHOPAIUL su cHBDie (prio produeyie iotercd) an chiar atadii gi proiecturi oataLiatt, ge cate ptoiectantal 190F2S!ONist gi UN GOSPODEE le poste furaize pris exploatarea bfaeii sale de date -existeatd- Cie dio ravainOdlUL Fimaal te care activeard, fie din propcic] etn DEPORT de SteclaList (cultara teboicd, experieati de execopie gi di diverse alte proiectiri sisilare ai teagite cu executafii realizate anticipat). tl enietengh “inpusi pedo cago pity pret urs 6.10.~ Lufnd in considerare prevederile mentionate in artico de la (6.2.~ 6.9.), PROCESUL de NEGOCIERE a ‘onorariilor -pe. projectare- devine o problem’ ~cu elemente complexe monolitiz in ansamblul lucrarilor, dar cu aspecte terminale distincte ce pot ryzolva numai bilateral de la CAZ la Caz, de la SITUATIE SITUAJIE sau/pi de la LUCRARE la LUCRARE| -printr-un ~ si contract- pentru tofi partenerii posibili sa participe la exec’ unui obiectiv. Acost proces eate permanent influenyat de NATURA gi CATEGORIA lucrdrit, MARIMEA. ei, do CONPLEXITATEA ei DIFLCULTATEA aspectelor propuss tomatic pracum gt ‘de CERINTELE tehnologice, tehnice, de coordonars, dart special, de PERFORMANTELE pretinee de beneficiar, le ANGAJAREA eleborari 40 lucririlor de profectare, fept pentru cere -prin contract- trebuie angajat un oingur factor RESPONSABIL pe ansamblul activitisii co se proiectess’. fn acest context, CONTINUTUL flecirei lucréri de proectare -angsjat- neputtnd fi DESCRIS COMPLET pi nici corolat -pe o MACHETA STANDARD de conginut- el va TREBUL o& fie NEGOCIAT 4 COMPUS din ceringele FIECARET BUBLUCRART $n parte (aga cum ¢~a desprine din cele sritate mai sus) pe besa unui contract general pi mai aulte contracte de oubproiectara or/pi coleborare, care vor prolua intreaga RESPONSABLLITATE {mn mod otrict BILATERAL descendent. \ea13/- In_conditii normale de contractare, pentru lucrSri curente, redaém mai jos -~cu caracter informativ- un CADRU de CONTINU? general, cuantificat pe zone procentuale, de defalcare a tariftlui de BAZA total, stabilit prin negociere. Aceste elemente pe zone se cer, de la caz la caz, adoptate -de aPLicaTorT- gi propuse la negociere -nominalizate si cuantificate- corespanzitor cerintelor efective ale fiecarei lucrari ce se contracteaza, dup urmatoarea machet& cadru: TEPUL 91 CARACTERUL MisiuNtLOR \ zona procentualé din| ‘otal yaloare pentrul LUCRARE de BAZA | + lucréri precontractuals 10 - 25 i = tend de prodectere profeeionaliza 7-12 { ~ lucrari pregatitoare contractate tarif suplinentsr | = concept general previzionat 15 - 30 ! = profecte colatorele de opectalitate i 4 In oubprotecters terdf ouplinescas { - Studd de impact curente gi de i 10 - 30 i ~ luctiri cuplimentare 91 epeciale de toate tipurile, incluely etudii de impact majoro ~ profectul tehnic de executie tarif cuplimentar concretizat 35-55 ~ umirirea pi eupervizarea lucrdrilor pe gantier 20 - 30 + conducerea tebnict directa pe gentier > activitates de receprie 91 poetrecepr’ inelueiv urmirirea Ta exploatare tarif suplimontar, ! ! | | | | | | I | | rezolvare a eolicittiriler din avize | | | | | | i | | 3-18 \ } 6.12.- PROCENTELE de defalcare prev&izute ({n tabelu] de mai sus), Yor cuantifica Misiunite de BAZA (notate bl..bn), in care se vor anclude i cele SUPLIMENTARE (notate cu $1..Sn), deaseneni, Suprinse “in urma NEGOCIERII, in tariful de BAZA total’ ol ixcraril (Slaturi de misiunile de aAZK); trebuiesc #8 fie considerate valori INDORMATIVE - numai pentru DIRECTIONAREA credibilitafii N#GcCiERit > €@ trebuie 84 aibaé loc intre BENEFICIAR si PROLECTANT. i { 41 syocgmpele cu valor’ MINIME , de a fiecore zond alcituita din SUIMISIUNILE de bazk provazute in'tabelul de mai ous, sunt UTELIZABILE, do Fegulé, pontra DEFALCARE analitice, atunci cind lucrarile oe tntoczace PONDERAL eau tn TOTALITATE in scedagi PERIOADA, de citre acelagi COLECTIV de protectare. 7 Procentele eu valori MAXIMALE, de la fiocare soni aleituita din submisiunile de baza - prevazute in tabelul de mai sus sunt UTiLizasite, de wegully tn oituatiile In care, beneficiarul, COMANDA nual anunite ZONE, GiPrinzind PARJIAL eubatodund - din cele de bazi- ori parti din. lucrarea de ancanblu (sau dintr-o Iucrare cu tmportanta mirita). Pentru realiseses scastui dezidarat, ce oubfnelege tehnologic valorile ouplimentare (spre % maximale) o¢ vor acopert, in primul rind, din economiile rozultete do le pozitiile care nu ee executi sau co realizeaz’ redus (der contin gore, de tarif generale, care se impun 28 fe incluse In continuare), iar in al doilea rind, se ver acoperi prin introducerea -in rindul luerdrilee de gntziz @ nor lucrari uplinentare -certe- tarifate ca atare, coreepunzétor cerintelor lor tehnologice. Tacifel -t07Al~ va {i astfel, co nai anltd ogerintS, f8cu0s gi ACCHPMAT ta contract, ori de clte ori wENBriciaeuitl i se va propane apre UaGeclent en calcul de DEtALI0, sistentiat cotequchtorPANEGHLL de nai'ss. fu scnttifonea de presente att caLeoLagia va. potes {i nai scien ALLDATA de catre abii raRTavai, eft i BRIA de HIMBA pectro_aegoclece, Tntelogeregi_verificare, strinsa fe scopol stubitintt finale a vuoalt’ taRuitl af 4 pecfectivii Tapeisonnit contractuale (privitoace 1a nodul de ebordare gi delinitare a plajei de extindere a proceculei tehnolagic al proiectarii), §.13.- SinTETic, in consens cu continutul SUBMISiUNILOR de Baza Prevazute (general) in. tabelul, de’ mai sus, LUCRARILE caré glcatuiesc ZONA de BAZA - NEGOCIATA -vor putea fi orice lucrar{j IMPORTANTE (principale, ‘curente, de baza sau suplimentare) CONVENITE In COMUN de proiectant si beneficiar sa constitue ZONA de SuBMISTUNILE (de bezd sau suplimentare), aetfel CONVENITE, vor trebui o& fio INSCRISE nominglizat ~ea atare- in clauzele contractusle (1 eadral LUCRARILOR de BAZA) pi astfel vor fi PREJUITE, tn cedrul tarifului general, prin DEFALCAREA valorii TOTALE, calculata cu aplicarea COTELOR PROCENTUALE pentru lucrarile de baza. 6.14. - COTE GLOBALE de, BAZA , (interdisciplinare) | pentru PROIECTAREA CLADIRILOR de LOCUIT, SOCIAL-CULTURALE precum si la alte CONSTRUCTII specifice acestera, (valorile sunt redace conform prevederilor din ANEXE-tabel T-6.14. gr.I- VIII) Lucrdrile au fost, astfel, GRUPATE pe GENURI de objective cu NIVELURI de GREUTATE similare, la care s-au STABILIT cote Procentuale de BAZA, dupa cum urmeaza: ~ ORUPA T - CONSTRUCTIE cu programe SIMPLE eau onisnviTE corktADe: CONSTRUCT] cu prograne SIMPLE san OB{SWUIYE, incluzind eladiri publice, Adniisteative, de invfinint priar, precon gi inteoate, cinue, cee, guste ssitare gi Alte constrecpii ex destisatie siapli, teaporaré, proviuorie, etc., inclusiv —anex faachiouale ale acestora; 42 PRECIZARI FINALE la TARIFAREA LUCRARILOR CUPRINSE in T- 6.14. gr. I = VIII YNCADRAREA in cotelc procentuale pentru oricare din grupele I-VIII, previzute tn TABELUL anexa 6.14.A, 00 face SEPARAT pe fiecare GEN do LucRARE, OBIECT, PARTI de obiecte, FUNCTIUNI epecifice, atc., conform prevederilor de mai eus (similar prevederilor de 1a punctele 6.3. - 6.6.). Fiecare TRANSK de iNVESTITIE 00 incadresza -DISTINCT- in cotela do back din tabelul 6-14.A 91 co CUMULEAZA tntre ele. ‘ Pentre obiectivele’ cu VALORt Mict, care NU oo TARIFEAZK DEFALCAT pe categorii gi parti de lucréri, tarifarea ee face la valoarea gi COTA PROCEN UALA” pentru TRANSA MINIMA prevazuta tn tabel, cu COEFICHENFILOR prevazusi conform RINDULUI 7, reopectiv 3, coreopunzacor VALORILOR de investitie MICI, inecrise le fiecare CATEGORIE de lucrari. RELEVEELE, EXPERTIZELE, VERIFECARILE la stabilitete (la forge ortzontale, etc) @ structurilor de REZISTENTA, precum,gi aplicerea unor PROGRAME de CALCUL, ee tarifeaza separat, NEFLIND CUPRINSE Qn cotele de BAZA. Lucrarile de CONSTRUCTIi DESCHISE (stadioane, rampe, terase amensjate, etc.), 66 vor incadra in grupa coreapunzatoare FUNCTIUNIZ, la valorile de Investigie ale acestora, cu o REDUCERE de (102), respectiv un coeficient (K) = 049. LUCRARI ca: oubzidiri, zidurd de eprijin, rampe de acces, etc., sa vor torifa -indiferent dacd sunt In aceeagi grupa de carif- tn mod INDEPENDENT fai de construcfin sau oblectivul de bazé gi CIMULATIV, sovosyssestor vaLoRILOR fiec&ruia. Tariful pentru lucririle de suszipint eo L majorat pentru DIFICULTATE cu un coefietent (K) de 1,25. WeRARILE pentru CONSTRUCTLE de ARTA (pasaje, poduri, pasareis, ete-)y care NECESITA tratdri specifice ARMITECTURAL-UKOANE, so vor’ varifa majorate cu un coeficient (K) de pina la 1,40 4a FUNCTIE de AMPLCH acestora, PASAJELE cu fluxuri MIXTE do ctreularte (auto, eraiesbuze, £4 tardfate majorat prin aplicare -la cote de bask. # umd do 1,25. geftetent «R) Yn cazul PASAJELOR cu olutdi de REZOLVARE ETAJATA, cota de bark os majoreaz&% cu un coaficient (K) de 1,30. Protectarea, nor FLUIURL tehnologice eau funeyionale conatrucgilior pi elidirilor, NEFLIND CUPRISA 4a cotele din ieselul ‘WOHIGUA Ge tarifeaza DISTINCT, calculfndu-se cu un procent de (7z}, de TARIFUL de bazd, aferent PARTIL TENCE de baca a obsecuivalal gt cumcHindu-se la acesta in tariful de proiectare al GUHA fi, calculat ta valoares reali, de cruchiei. MARiPUL, astfel aloeat, corespusde entre elabordci de expertise rind coaportarea structurilor de rezistentd, 45 Prescripriili lucririlor ce ee incadrea: finale, precizate mai ous, 0a aplick pi la tarifarea ‘Qn capitolul 8, 6.15.A - COTE SPECYALIZATE PROCENTUALE pentru CALCULUL ONORARTILOR la LUCRART cu SPECIFIC Preponderent ARHITECTURAL lucririle cu acest epecific sunt prezentate in anexa (T- 6.15.A), grupate astfols ~ GRUPA T ~ LucRARE de PLastica ARHETECTURALA 91 DECoRATiUNE INTERLOARE eau/pi EXTERLOARE la clidiri (Tarif T- 6.15.4 geet) ‘Terifol se va caloola StPARAT peatra FIECAAE anitate, travee, Tacapere, ete., care at tune cistlace din punct de vedere functional eau al placticii arbitectarale, Ta ceca ce priveyte STILOL gi OBCORAPiA proiectati, = GRUPA TI - LUCRARE de MoniLARE a spagifLon FuNcTiONALE 1a eladiri civile (Tarif T- 6,15.A gr.II) Projectarea obiectelor de nOsiLiER OFicaY sau de PROrOtiPoRi av este cuprinsd Yn tarifele de BMT peztrs aobilare gi se CALCULEANA Diselucr, prin incadrarea 1s tariful %- 6.15.8, din nese, ~ GRUPA III - LUCRARE de SPATIL VERZI din ZONE URBANE, TURIsTiCE eau limitrofe acestora (Tarif T- 6.15.4 gr.III) ta prolectares de sPAtit vanaf dis cadral obiectivelor co caracter specializat (gridici botanice, sone cu nicrocliaaturi sav altele cu functivei specifice|, precun si la puazayt toe de ALIaLAMBBT, tarifele de BATA se najoreaz¥ cu un coeficient (K} de pina La 1,40, In cotele de profectare -prevérute 1a aceasti qrupl- M0 sunt cuprinse ABUAVERLE de PUNE, POoigstarea obiectelor pi detaliilor UWiCAT de dotare urbat’ ai peisagistict, precin sh Stuo}ILr de xoveLaRe gi conpotit{s arbitecteral-peisagisticS pentro OB{3CTiVEL8 cu. caracter SpectALizAt, Aceste lucriri se tarifeatn distinct, corespunzdtor specificului fiectruia, ~ GRUPA IV - LUORART de MOBILARE 91 DOTARE URBANA - STRADALA, a ZONELOR de AGRENENT sau cu specific de PARCURL, CRADINI, LACURI, etc.- (Terif T- 6.15.A gr.IV) Obiectele uNicaT sau paOtOripuRite de aobilier stradal, chioscori, debareadere, fTattai decorative, pasaje decorative, pavouci, garduti, stTlpi gi sigti decorative, etc, M0 sunt CupRisst Ya cotele de bard din tabelol anexa 6.15.8 gr. {I-IV}. Acestea se tarifear’ disticct, pe fiscare oblectiv Te parte, (coefora tabelelor §,15.B - 0 sau 7.6.8 C, dupe car) $i a cunaleati J tarifal totel. 45 Dacchrile previute Yo aneza 6.1504, le gropele 1 = 1¥, care se solicitK si fle reulinste at suasais PLAStICA g0sual0A, vor £1 tarifate cu aplicazen aati factor de intluent¥ specific (1) dels. vestealele D¥tal{i de presentare sat de execatie, oscerare a fi itocaite 1a Sclat sai wait de__lsi0h, fle inpase resroLocle, fis cerote To hod expres de BENRFICHAR, HU saat coprinse 1s sanivsin ‘de aysh, tle se tarifeard D1St20Ct cooforw tarifelei 6.15,¢,. dix auexe, -maloares reraltath CUNULIQDU-SE Je tarifel total, 6.15.B - CALCULUL ONORARTELOR pentru PROTECTAREA OBLECTELOR : de DOTARE, UNICAT ‘sau PROTOTIP (1a objective interioare, exterioare sau de folosint& PUBLICA URBANA) ONORARIUL de PROIECTARE aferent acestor lucrari NU eote cuprins In COTELE tarifolor de BAZA (Terif T- 6.15.A gr.II). Din aceasti categorie de lucrari fac parte: lampadare, tipuri de bancd vnieat, timplario of lambriuri decorative, enblone, aranjanenta floraley firme, indicatoare rutiere, marcaje trafic, etc. PROIECTAREA acestor oblecte ee TARIFEAZA corespunzétor nusdrvlut de ORE Mepit, etsbilit conform tabelului 6.15,B, din enexe, furegie de COMPLEXITATEA y1 NUMARUL de REPERE al fiecirud object. Yn nusirul de repere, 1a calculul terifului, NU oe cuucleazi ceperale IDENTiCE {care se repeti), din ansamblul obiectulut. 6.15.C - TARIFAREA de PLANSE, PLANURI sau DeTaALit ie sciut mart Acodtea se TtTOcMESC 1a orice FAZA eau GEN de lucrare Rearent do JMeriri SPECIALE, detalit 1a elemonte de DECORA generale de neamblu sau de oituarie, la execagie’ vaci anble scu/pi documentapit de prodectara, care st le hist, Sugiabeacd ord prozinta, eolurii gi concepte PROPRii, ORIGINALE. Ele oe tarifeaza DISTINCT de lucrarile de baz’, prin opi: te Mata 6.15.¢, din anexe. Terifel oe CALCULEAZA pentru FIROARE PLAUSA 0 ws documentatie. f In tarié oo CUPRINDE atit ExecuTiA GRAFICA @ plangalos unbre, coloriri, etr.), eft gi CONCEPITA aolutitlor sceotora, Redacterea numai de plonee -FARA CONCEPTI£- in condigii da stasick DEOSEBITA, ea va tarifa 1a (65g)! din valoarea (75k: P = De pravaautd tn formule 6.15,¢, din anex 6.15. - LUCRART UNECAT pentru DOTART PUBLICE de PAR? Obtectivele UNECAT au PROTOTIPURILE protectate pentru sMENAJii ta Parcuri au in alte zone urbane, turdetice, de agrement, etc:,cat jardiniere, sparii cu decorur! florale, terenurt amenajate, tevsca, “zine, gridini interioare, epafit de joc, chiogcuri cu epayii de sarvive, a7