Sunteți pe pagina 1din 2

Rata de rentabilitate a

capitalului propriu

Rata de
rentabilitate a
activelor (ROA)

Rata de rotaţie
a actevelor Marja de profit

Vânzări Active Venit net


Active/Capital
propriu

Vânzări