Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT SCRIS

Incheiat la inspectia curenta pentru acordarea


gradului didactic II
Nume si prenume cadru didactic inspectat: COJOCARU MADALINA NELI
Functia didactica si specialitatea: Profesor Potectia mediului
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic "Astra" Pitesti
Data efectuarii inspectiei:13.03.2015
Cine efectuiaza inspectia:
Nume si prenume: NICOLESCU VICTORITA
Functia didactica: Profesor metodist ISJ ARGES, gradul I,
Unitatea de invatamant: COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"
nr. delegatiei 752/09.03.2015
CONSTATARE SI APRECIERE
1. Activitatea didactica:
a) Activitati verificate:
- Arii protejate din Judetul Arges, clasa a XI-a A, lectie de comunicare
- Pagube produse de eroziune, clasa a IX-a B, lectie mixta
- Masurarea densitatii lichidelor, clasa a XI-a B, lectie de laborator
- Tipuri de ecosisteme naturale, clasa a IX-a A, lectie de evaluare
b) Proiectarea activitatilor (creativitate in proiectatrea didactica a lectiilor / activitatilor,
corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice si evaluare):
Activitatile didactice asistate au la baza o documentatie stiintifica solida si sunt
proiectate in conformitate cu programa scolara. Obiectivele, respectiv competentele sunt
formulate in concordanta cu continutul invatarii, cu situatiile de invatare si cu
modaliatatile de evaluare. Modul in care a fost conceput demersul didactic in cadrul
fiecarei lectii / activitati de invatare folosite, a dus la realizarea competentelor urmarite.
c) Desfasurarea activitatilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de invatare in lectie, creativitatea in conducera lectiilor
si orientarea actiunilor si gandirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea
performantelor etc.):
D-na profesoara realizeaza o buna sistematizare a cunostintelor stiintifice,
utilizeaza strategii adecvate tipului de lectie si apeleaza la resurse proceduale adecvate pe
care le integreaza corect in desfasurea lecriilor. Activitatile si gandirea elevilor au fost
orientate in scopul integrarii obiectivelor si competentelor propuse. Timpul alocat fiecare
activitati este bine organizat si folosit eficient.
d) Evaluarea randamentului scolar (metode si tehnici de evaluare a rezultatelor
invatarii din perspectiva obiectivelor stabilite):

Randamentul scolar este evaluat sistematic prin fise de lucru si fise de evaluare.
D-na profesoara urmareste corectitudinea experimentelor realizate de catre elevi punand
accent pe utilizarea corecta a ustensilelor de laborator si areactivilor, pe consolidarea
capacitatilor si deprinderilor de lucru. A evaluat in mod obiectiv raspunsurile elevilor atat
prin aprecieri verbale cat si prin note.
e) Nivelul pregatirii elevilor, apreciat pe baza observatiilor directe, a probelor de control
aplicate si a evaluarii longitudinale:
Raspunsurile pe care elevii le dau in timpul orelor, fisele de lucru rezolvate precum
si testul de la clasa a IX-a (media 8,25) probeaza faptul ca d-na profesoara reuseste sa
stimuleze elevii si sa-i determine sa ofere raspunsuri complete, ca rezultat al parcurgerii
sustinute a materiei conform planificarii.
f) Cunoasterea elevilor (strategii de diferentiere si individualizare, continutul fiselor
pshihopedagogice):
D-na profesoara isi cunoaste foarte bine colectivul de elevi, le stie nivelul,
foloseste strategii de diferentiere si individualizare, reuseste sa comunice foarte bine cu ei
este calma si echilibrata. Continutul fiselor psihopedagogice realizeaza progresul realizat
de elevi in functie de particularitatile psihopedagogice ale fiecaruia.
g) Competentele psihorelationale (in raport cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si
cu comunitatea locala):
D-na profesoara dobandeste competente de comunicare si relationare pozitive cu
elvii, reusind sa creeze o atmosfera propice desfasurarii activitatii didactice. In relatiile cu
parintii, cadrele didactice si reprezentanti ai comunitatii locale se observa o atitudine de
respect reciproc.
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriu comporatament didactic la exigentele
unui stil didactic elevat):
Se constata o autoanaliza critica asupra propriei prestatii si dorinta permanenta de
atingere a unui standard inalt al competentelor didactice
2. Activitatea educativa in scoala si in afara ei (max. 5 puncte)
D-na profesoara participa permanent la activitatile educative din scoala, organizand
numeroase activitati educative extrascolare la care participa un numar foarte mare de
elevi. Este apreciata implicarea in diferite proiecte si programe educative si pentru reusita
activitatilor desfasurate.
3. Activitatea de perfectionare, metodica si stiintifica (max. 5puncte)
Se constata o preocupare permanenta pentru perfectionarea stiintifica si metodica,
d-na profesoara participand la cursuri si activitati de perfectionare.
4. Aprecierea consiliului de administrare al unitatii de invatare cu privire la
conduita in cadrul scoalii si al comunitatii scolare (max. 5 puncte)
Din discutiile purtate cu membrii consiluiului de administratie reise ca d-na
profesoara este apreciat favorabil pentru activitatea pe care o desfasoar cu elevii.
Conducerea scolii are o parere foarte buna cu privire la acticitatea didactica si a
conduitei d-nei profesoare in cadrul scolii si al comunitatii locale.
5. Concluzii: -puncte forte, puncte slabe (se completeaza obligatoriu)

Puncte forte: - seriozitate, tact si eficienta in activitatea didactica;


- o buna comunicare cu colectivul de elevi;
- o buna pregatire stiintifica si metodica.
Puncte slabe: - nu este cazul.
6. Recomandari (se completeaza obligatoriu):
- sa continue activitatea de perfectionare;
- sa antreneze mai multi elevi in formularea concluziilor.
Punctaj maxim
Activitatea didactica (punctajul
acordat la aceasta activitate se
calculeaza ca medie aritmetica
a puncatajelor consemnate in cele
4 fise de evaluare a activitatii didactice
Activitatea educativa in scoala
si in afara ei
Activitatea de perfectionare,
metodica si stiintifica
Aprecierea consiliului de
administrare al unitatii de invatare
cu privire la conduita in cadrul scoalii si al
comunitatii scolare
Total:
Punctaj:
91- 100
81- 90
65- 80
sub 65

Punctaj acordat

85

84

100

99

Calificativ:
FOARTE BINE
BINE
SATISFACATOR
NESATISFACATOR

Calificativ: FOARTE BINE


Data intocmirii raportului scris:
13.03.2015
Inspector scolat/ metodist
NICOLESCU VICTORITA

Pentru conformitate,
Director,
prof. ing. IONICA MARIA