Sunteți pe pagina 1din 8

A

Clasa a VIII Lumina Math Intrebari

Subiecte Clasa a VIII-a

(40 de intrebari)
Puteti folosi spatiile goale ca ciorna.
Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia
de raspuns in dreptul numarului intrebarii respective.

1.

Stabiliti cate din urmatoarele relatii sunt


adevarate:
i)
ii)
iii)
iv)

B) 1

Calculand
obtinem:

C)2

D) 3

D) a2 b

B) a2 b2

1
1
si b =
.
32 + 23
32 23

Media geometrica a numerelor a si b este:


A) 1
6

E) 4

(a + b)2 (a b)2 cu b a2

A) a2 b

Fie a, b \ astfel incat


a=

(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab
(a b)2 = (a + b)2 4ab
a2 + b2 = (a b)2 + 4ab
(a + b c)2 = a2 + b2 + c2 2(ab + bc + ac)

A) 0

2.

3.

4.

C) b a2

-26-

6
6

C) 6 6

D)1

E) 6

2x + 7 = A + B ,
x3 x+1
2x 3
unde A si B sunt numere reale. Calculati A + B.
Se da relatia:

A) -2

E) b a2

B)

B) 0

x2

C) 2

D) 7
2

E) 7
2

A
Subiecte Clasa a VIII-a

5.

9.

Daca x si y sunt numere reale care satisfac


ecuatia: x 2y 1 + (5x + y - 16)2 = 0 atunci
diferenta dintre x si dublul lui y este:
A) 1
2

B) 3

C) 1
2

D) 1

Daca 1 < b 4 si a 2b + 1 = 0, cate solutii


intregi exista pentru a?
A) 11

B) 10

C) 9

D) 8

E) 7

E) 1

10. Solutia ecuatiei:

( (a(a

20081)2 +

20081)2 +

5(a20081) + 6
a2008 + 2
x = 2008
2008
7(a
1) + 10
a
+4

este:
6.

Valoarea expresiei cu
x \: (2x+3)2 2(2x3)(2x+3) + (2x3)2
este:
A) 16

B) 0

C) 12

D) 4

A) a2008+4

B) a2008+2

C) a20081

D) a2008

E) 1

E) 25

11. Daca a, b _ astfel incat


7.

(a2 + 2008)(b2-2007) este numar rational,


atunci raportul a2 + 2008 este:
b2 + 2007

Care este valoarea maxima a expresiei:


120
;x\?
|x 2| + |x + 8|
A) 120

B) 60

C) 40

D) 18

A) 2007
2008

E) 12

D) 2008
2007

8.

Stiind ca a2 + 1 = 16 si a < 0, suma a + 1 este:


a
a2
A) 32

B) 42

C) 83

D) 8

C) 2008
2007

B) 20072008

E) 2007
2008

12. Fie a, b, c \. Calculati abc stiind ca au loc


relatiile a + b + c = 3 si 2ab c2=9 .
A) 9

E) 8

-27-

B) 18

C) 27

D) -18

E) -27

A
Subiecte Clasa a VIII-a

13. Calculand

(20, 21 ] {

17. Stabiliti cate functii definite pe multimea A cu


valori in multimea B se afla in figura de mai jos?

7 9 11 24
,
,
,
,5
2 2
2 5

obtinem:
A) 5

A
a

B) 11
2

C)

D)

9 , 24
2 5

A
a

14. Simplificand

B
m

b
c

B) 2

A) 3

A
a

E) 9
2

b
c

C)1

D) 4

E) 0

a2 ba a + b
; a 1, obtinem:
a1

A) a + b

B) b a
D)a b

C) a 1
E) a + 1

18. Fie functia f:\ \; f(x) = a3 x + b7, a, b _.


Sa se determine a si b stiind ca punctul
M(3, 7) se afla pe graficul functiei f.
A) a=0, b=1

D) a=0, b=0

15. Se da functia f:{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} \,


f(x)= x3+1 . Cardinalul multimii
A={x _| x este valoare a functiei f} este:
A) 0

B) 3

C)1

D) 2

B) a=1, b=0

C) a=1, b=1
E) a=b=2

E) 4

19. Perimetrul unui dreptunghi este 40. Exprimati


lungimea dreptunghiului ca o functie a latimii x:
16. Fie f : \ \ , f(x) = 2x + 8.
Calculand f(0)f(1)f(2)f(3) f(100) obtinem:
A) 0

B) 100

C) 105

D) 10

A) f(x)=40x

B) f(x)=20+x

D) f(x)=20x

E) 110
-28-

C) f(x)=10+2x

E) f(x)=402x

A
Subiecte Clasa a VIII-a

20. Privind figura alaturata,


sa se calculeze minimul
sumei AB + BC, unde B
este un punct variabil pe
axa Ox.

y=3

M(x,y)

A
B

B) 13

D) 5

2
1

A) 2 + 13

23. Coordonatele
punctului M din
figura alaturata sunt:

x
A) x = 4 ; y = 3
3
C) x = 1 ; y = 3

C) 5+ 10
E) 210

B) x = 3 ; y = 3
4
D) x = 2 ; y = 3

E) x = 3 ; y = 3
4

21. Fie functia f: \ \; f(x) = 2x + 1. Numarul


1 + f(1) + f(2) + f(3) + + f(2008)

24. Daca solutia ecuatiei ax2 + (2a + 1)x 10 = 0


este 5, atunci valoarea lui a este:

este egal cu:


A) 2007

B) 2008
D) 2009

C) 20082009

A) 0

B) 3

C) 5

D) 1

E) -5

E) 20092

22. Fie f : \ \ , f(x) = (a 2) x + b.


Aflati a si b numere reale daca graficul functiei
intersecteaza axa Oy la doua unitati fata de
originea O, iar aria triunghiului determinat de
graficul functiei si axele de coordonate este 2.

25. Care dintre urmatoarele inecuatii are solutia


reprezentata in figura?
1

A) a {2, 0} si b {2, 2}
B) a {2, 3} si b {2, 2}

A) x 1 < 0

C) a {1, 3} si b {2, 2}

0
B) x 1 1

D) x 1 0
2

D) a {3, 0} si b {1, 2}
E) a {3, 1} si b {2, 1}
-29-

C) x 1 0

E) x + 1 0
2

A
Subiecte Clasa a VIII-a

26. Cubul ABCDA'B'C'D' are muchia AB=a. Fie O'


centrul patratului A'B'C'D', raportul dintre aria
totala a cubului si aria sectiunii diagonale a
piramidei O'ABCD este:
A)

a22
2

B) a22

i) (VL'I') (LUM)

C) 6a2

ii) (LUM) || (A'N'I')

62
E)
2

D) 62

29. Privind figura alaturata stabiliti care din


urmatoarele relatii
sunt adevarate:

iii) (OUU') (L'A'N')


iv) (MII') (OMU)

N
I

O
M

A) i, ii, iii, iv

O
A

v) (NN'A') /
|| (UMM')

B) i, ii, iii, v

D) i, ii, iv

C) i, ii, iv, v

E) i, iv, v

27. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic


sunt numere naturale consecutive. Stiind ca
volumul paralelipipedului este de 210 cm3, aflati
lungimea diagonalei paralelipipedului.
A) 111

B) 110

C) 101

D) 102

30. Numarul de diagonale ale unui poligon convex


cu n varfuri este:

E) 5

A)

n(n + 1)
2

B) n(n 3)

C)

D) n(n + 2)

28. Se da cubul ABCDEFGH. Cate


din perechile de drepte scrise
E
mai jos determina un plan:
i)
ii)
iii)
iv)

A) 0

B) 1

A
C) 2

D) 3

E) n

AB si GH
AD si GF
CG si AB
DH si FB

n(n 3)
2

31. ABCDA'B'C'D' este un paralelipiped


dreptunghic. Calculati valoarea expresiei:
sin2( AC'D') + sin2( AC'B') + sin2( AC'C).

C
B

A)

E) 4
-30-

3
2

B) 1

C) 2

D)

33
2

E) 3
4

A
Subiecte Clasa a VIII-a

32. Fie tetraedrul regulat ABCD cu G1 centrul de


greutate al triunghiului BCD si G2 centrul de
greutate al triunghiului ACD.
Stiind ca AG1 BG2 ={O}, aflati valoarea
raportului AO .
AG1
A) 1
4

B) 1
3

C) 2
3

D) 3
4

35. In tetraedrul
regulat din figura
alaturata, un
paianjen pleaca
din punctul B si
ajunge in punctul
D intersectand AC.
Care este
lungimea minima
a drumului
parcurs?

E) 3
5

A) 12

B) 24

A
12

C) 242

D) 63

E) 123

33. Triunghiul isoscel ABC cu AB = AC = 20 cm si


BC = 24 cm se indoaie dupa linia mijlocie MN
astfel incat cele doua planuri sa fie perpendiculare, M (AB), N (AC). Aflati distanta de la M
la planul (ABC).
A) 8

B) 82
D) 42

C) 4
E) 10

36. Avem 300 de cuburi mici de latura 3. Formam


cel mai mare cub posibil cu ajutorul cuburilor
de latura 3. Cate dintre acestea vor ramane
neutilizate?
34. Pe fata ABCD a unui cub
se asaza alt cub care are
varfurile unei fete in
mijloacele laturilor fetei
ABCD. Deasupra
acestuia se aseaza in
acelasi mod un alt cub si D
se continua operatia
pana se obtine o
coloana de 7 cuburi.
Aflati raportul dintre
volumul cubului cu
latura cea mai mare si
volumul cubului cu
latura cea mai mica.
A) 7

B) 73

C) 1282

A) 0

B) 84
D) 30

B
A

D) 83

E) 43

-31-

C) 43
E) 4

A
Subiecte Clasa a VIII-a

A) 75

10
D

C
O

B) 60

B) 1
D) 0

C) 0,5
E) 0,25

C) 45
E) 90

38. In figura alaturata,


punctul H si dreapta d
se afla in planul ;
punctele L si K apartin
dreptei d.
Daca AH ,
AH = 4 cm,
HK d,
HK = 3 cm si
KL = 11 . Aflati AL.
B) 6

A) 0,75

D) 30

A) 5

39. Pe planul triunghiului dreptunghic ABC,


m( A) = 90, in punctul B, se ridica
perpendiculara DB = 37 cm. Stiind ca
BC = 15 cm si AC = 12 cm, calculati valoarea
cosinusului unghiului diedru format de planele
(BAC) si (DAC).

37. In figura alaturata


VABCD este o
piramida patrulatera
regulata. Aria VAC
este de 253 cm2 iar
muchia laterala
AV = 10 cm. Aflati
masura unghiului
AVC.

C) 7

L
a

40. Se da prisma triunghiulara regulata ABCA'B'C'.


Daca inaltimea prismei este BB' = 10 cm, iar
latura bazei prismei este
AB = 8 cm,
calculati tangenta unghiului format de dreapta
suport a segmentului OB cu planul (ABC) unde O
este centrul de greutate al A'B'C'.
H

A)

K d
D) 8

E) 9

83
3

B)
D) 53

-32-

53
2

C)

53
4

E) 83

Subiectele clasei a VIII-a s-au terminat.

SUBIECTE A
Clasa a IV-a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

E
C
D
D
B
D
C
C
D
E
B
D
D
C
A
C
A
D
C
C
E
E
D
A
C
B
C
B
C
E

Clasa a V-a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

E
C
B
C
E
E
A
C
C
D
D
E
B
A
B
B
D
E
E
C
A
D
C
B
C
D
B
C
D
B
B
A
B
D
A
E
A
C
E
C

Clasa a VI-a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

D
C
B
B
D
C
D
D
C
C
E
A
D
C
C
C
E
C
A
A
B
D
C
A
D
B
A
C
D
D
B
C
B
B
B
B
D
C
A
C

Clasa a VII-a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

D
D
E
E
B
C
E
E
B
B
D
B
E
D
B
E
C
C
E
D
E
D
B
C
B
C
E
B
D
B
B
E
C
D
B
A
B
D
E
B

Clasa a VIII-a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
C
B
C
D
C
E
A
B
E
C
E
E
D
B
A
B
A
D
D
D
C
E
D
E
D
B
D
B
C
C
D
D
D
E
B
B
B
A
C