Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul ........................................................................... cetean ......................................,


nscut la data de ...................................., n localitatea ....................................., de sex ....................,
cstorit/necstorit, domiciliat n .........................................., str. ....................................................... nr.
..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al .................................., seria ........... nr. .......................... eliberat de ................................... la data de
.............................................., cod numeric personal .........................................................., mputernicesc
prin prezenta pe ................................................................ cetean ............................, nscut la data de
........................................, n localitatea .................................., de sex ..................., cstorit/necstorit,
domiciliat n ........................................, str. ......................................................... nr. ..................., bloc ........,
scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor al ............................,
seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................. la data de ...........................................,
cod numeric personal ............................................................., s m reprezinte, cu depline puteri, n faa
Oficiului de pensii competent, precum i n faa celorlalte autoriti ale administraiei publice, pentru
ntocmirea tuturor formalitilor de stabilire/recalculare a pensiei pentru limit de vrst.
n acest scop, mandatarul meu este mputernicit s efectueze orice operaiuni n/i din contul meu
curent nr. .............................. deschis la ......................... i s semneze, n numele meu i pentru mine,
att pentru ncasarea sumelor de bani curente sau/i restante, precum i oriunde va fi necesar, n limitele
prezentului mandat i, totodat, s confirme extrasele de cont pe perioada ct mi va ridica pensia mea
din cont.
Totodat, mandatarul meu are obligaia de a anuna Oficiului de pensii orice modificare intervenit
n situaia mea ca pensionar.
n ndeplinirea prezentului mandat, mputernicitul meu va semna n numele meu i pentru mine,
oriunde i orice va fi necesar, n limitele prezentului mandat, semntura sa fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n ............ exemplare, la .............., astzi, data autentificrii.
S-au eliberat prilor ................... exemplare.
MANDANT