Sunteți pe pagina 1din 8

BIBLIOGRAFIE

INEREA EXAMENULUI DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE ANTIER


PENTRU SUS
SUS
- REGLEMENT
RI TEHNICE REGLEMENT

Nr. crt

Indicativ
reglementare
tehnica

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica

CR 6 -2006

NP 122
122-- 2004

P 59
59-- 1986

P 66
66-- 2001

P 73
73-- 1978

P 83
83-- 1981

CR 2 -1- 1.1
1.1-- 2005

P 100/1
100/1--2006

P 100/3
100/3--2008

10

NE 001
001-- 1996

11

NE 008
008-- 1997

12

NE 012/2
012/2-- 2010

13

NE 013
013-- 2002

pentru execu
Cod de practic
practic
execuia elementelor prefabricate
din beton, beton armat i beton precomprimat

14

NE 014
014-- 2002

c min
Normativ pentru executarea mbr
mbr
min ilor rutiere din
beton de ciment n sistem de cofraje fixe i glisante

rie
Cod de proiectare pentru structuri de zid
zid
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare

direct
direct
rii
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i folosirea arm
arm
cu plase sudate a elementelor de beton
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea
rilor de alimentare cu apa i canalizare a localit

ilor
lucr
lucr
localit
ilor
din mediul rural
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea
recipien
recipienilor din beton armat i beton precomprimat
pentru lichide
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru calcul i alcatuirea
a structurilor compuse beton
constructiv
constructiv
beton-- oel
Cod de proiectare a construc
construc iilor cu pere
perei structurali de
beton armat
- Prevederi de proiectare
Cod de proiectare seismic
seismic
diri
pentru cl
cl
- Prevederi de proiectare
Cod de proiectare seismic
seismic
a cl
dirilor existente
pentru evaluarea seismic
seismic
cl
Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase i
sub
subiri
t
irea terenurilor de fundare
Normativ pentru mbun
mbun
irea
slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul
foarte greu
greu-- caiet VIII
Normativ pentru producerea betonului i executarea
rilor din beton, beton armat, beton precomprimat
lucr
lucr
precomprimat- rilor din beton
Partea I: Executarea lucr
lucr

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Nr. crt

Indicativ
reglementare
tehnica

15

NP 120
120-- 2006

16

NE 025
025-- 2003

17

AND 514
514-- 2000

18

AND 546
546-- 2002

19

AND 582
582-- 2002

20

GE 026
026-- 1997

21

GE 029
029-- 1997

22

GE 046
046-- 2002

23

24
25

26

Normativ pentru cerin


cerinele de proiectare i execu
execu ie a
nci n zone urbane
excava
excava iilor ad
ad
la mbr
cmin
Normativ privind interven
interven ii de urgen
urgen
mbr
mini
bituminoase pe timp friguros
rilor de
Metodologie privind efectuarea recep
recep iei lucr
lucr
la drumurile publice
ntre
ntreinere i reparare curent
curent
c min
Normativ privind execu
execuia la cald a mbr
mbr
min ilor
bituminoase pentru calea de pod
Normativ privind proiectarea i execu
execu ia pietruirii
drumurilor de pm nt. Condi
Condi ii tehnice de calitate
rii n plan orizontal i
Ghid pentru execu
execuia compact
compact
nclinat a terasamentelor
Ghid practic privind tehnologia de execu
execuie a pilo
pilo ilor
pentru funda
funda ii

Ghid de execu
execuie pentru sta
sta ii de epurare pentru localit
localit
ii
mici (Q<5l/s)

ST 009
009-- 2005
Specifica
privind cerin
Specifica ie tehnic
tehnic
cerin e i criterii de
(modificat prin

turi
performan
--pentru produse din oel utilizate ca arm
arm
ordinul MDLR nr. performan
n structuri din beton
275/2009)
Normativ privind utilizarea traverselor de beton
CD 27
27--2004

precomprimat la linii de cale ferat


ferat
Normativ privind repararea i ntre
ntre inerea podurilor i
pode
pode elor de sosea din beton, beton armat, beton
CD 99
99--2001
precomprimat i zidarie de piatr

piatr
CD 118
118-- 2003

27

CD 151
151-- 2002

28

CD 155
155-- 2001

29

CD 170
170-- 2003

30

NP 095
095-- 2004

31

GEX 006
006--2002

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica

Instruc
Instruc iuni tehnice pentru execu
execuia rosturilor din asfalt
turnat armat n vederea asigur
rii continuiz
rii c ii la
asigur
continuiz
podurile de osea din beton armat i beton precomprimat
cmin
Normativ privind executare mbr
mbr
min ilor rutiere din

beton de ciment cu granulozitate discontinu


discontinu
rii tehnice a drumurilor
Normativ privind determinarea st
st
moderne
c min
Normativ privind realizarea mbr
mbr
min ilor rutiere din
calcaroas

beton de ciment cu cribluri de natur


natur
calcaroas
Normativ privind proiectarea zonei platformei cii din
punct de vedere al protec
proteciei mpotriva nghe
nghe ului
area
Ghid pentru ntre
ntreinerea, repararea i etan
etan
ti
construc
construc iilor subterane pentru metroul din Bucure
Bucure

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Nr. crt

32

Indicativ
reglementare
tehnica

NE 017
017-- 2003

33

I 5-1998

34

I 18/1
18/1-- 2001

35

I 18/2
18/2-- 2002

36

I 9-1994

37

NP 086
086-- 2005

38

I 13
13-- 2002

39

I 22
22-- 1999

40

I 31
31-- 1999

41

GE 053
053-- 2004

42

GP 111
111-- 2004

43

NP 084
084-- 2003

44

GP 046
046-- 1998

45

GP 051
051-- 2000

46

GP 052
052-- 2000

47

GP 065
065-- 2001

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica


1

rirea n timp a
Normativ privind realizarea i urm
urm
protec
proteciei structurilor subterane ale metroului mpotriva
i de circula
curen
curen ilor de dispersie produ
produ
circulaia trenurilor de
metrou
Normativ pentru proiectarea i executarea instala
instalaiilor de
ventilare i climatizare
Normativ pentru proiectarea i executarea instala
instalaiilor
interioare de curen
curen i slabi aferente cladirilor civile i de
produc
produc ie
Normativ pentru proiectarea i executarea instala
instalaiilor
electrice de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de
alarmare contra efrac
efracei din cladiri
Normativ pentru proiectarea i executarea instala
instalaiilor
sanitare
Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea
instala
instala iilor de stingere a incendiilor
Normativ privind proiectarea i executarea instala
instalaiilor de
lzire central

nc
nc
central
Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de
i canalizare
aduc
aduc iune i a re
reelelor de alimentare cu ap
ap

ilor
ale localit
localit
ilor
Normativ pentru proiectarea i executarea istemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate(G.P.L)
Ghid de execu
execuie privind protec
protec ia mpotriva coroziunii a
construc
construc iilor din o el
Ghid de proiectare privind protec
protec ia mpotriva coroziunii a
construc
construc iilor
dinproiectarea,
o el
Normativ
pentru
executarea i exploatarea

instala
instala iilor sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap
ap
i
nd conducte din mase plastice
canalizare utiliz
utiliz
Ghid de proiectare i execu
execu ie pentru construc
construc iile
aferente c ii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea
exigen
exigen elor de calitate
Ghid de proiectare, execu
execu ie i exploatare a centralelor
termice mici
Ghid pentru instala
instala ii electrice cu tensiuni de pn la
1000V c.a i 1500V c.c
rilor de
Ghid privind proiectarea i execu
execu ia lucr
lucr
uri de
remediere a hidroizola
hidroizolaiilor bituminoase la acoperi
acoperi
beton

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Nr. crt

Indicativ
reglementare
tehnica

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica


1
Ghid de proiectare, execu
execu ie i exploatare a protec
protec iilor
anticorosive pentru rezervoare din o el ngropate
Ghid de proiectare, execu
execu ie i exploatare a protec
protec iilor
anticorosive pentru construc
construcii hidrotehnice
rii prin
Ghid pentru proiectarea i execu
execu ia consolid
consolid
precomprimare a structurilor din beton armat i din
rie
zid
zid
Ghid privind proiectarea i execu
execu ia rezervoarelor mici din
elemente prefabricate n zone rurale
Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu
rile de zid
rie
agregate u oare la lucr
lucr
zid
rilor de
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr
lucr
construc
construc ii i a instala
instala iilor aferente
Instruc
Instruc iuni tehnice privind compozi
compozi ia i prepararea
rie i tencuial

mortarelor de zid
zid
tencuial

48

GP 070
070-- 2002

49

GP 072
072-- 2002

50

GP 080
080-- 2003

51

GP 081
081-- 2003

52

C 14
14-- 1982

53

C 16
16-- 1984

54

C 17
17-- 1982

55

C 28
28-- 1999

56

C 56
56-- 1985

57

C 56
56-- 2002

58

P 118
118--1999

59

C 107/0
107/0--2002

60

C 130
130--1978

61

C 142
142--1985

Instruc
Instruc iuni tehnice pentru executarea i recep
recepionarea
termoizola
termoizolaiilor la elemente de instala
instalaii

62

C 149
149--1987

63

C 150
150--1999

64

C 155
155--1989

Instruc
Instruc iuni tehnice privind procedeele de remediere a
defectelor pentru elementele de beton i beton armat
rilor sudate din o el ale
Normativ privind calitatea mbin
mbin
construc
construc iilor civile, industriale i agricole
Normativ privind prepararea i utilizarea betoanelor cu
agregate u oare

65

C 169
169--1988

turilor de o el - beton
Normativ pentru sudarea arm
arm
tii i recep
rilor
Normativ pentru verificarea calit
calit
recep ia lucr
lucr
de construc
construc ii i instala
instala ii aferente
Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor
de instalatii aferente constructiilor
Normativ de siguran
siguran a la foc a construc
construc iilor
rilor de
Normativ pentru proiectarea i executarea lucr
lucr
diri
izola
izolaii termice la cl
cl
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a
mortarelor

rilor de terasamente
Normativ privind executarea lucr
lucr
pentru realizarea construc
construciilor civile i industriale

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Nr. crt

Indicativ
reglementare
tehnica

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica


1
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru protec
protecia elementelor din
beton armat i beton precomprimat supraterane n medii
agresive naturale i industriale

66

C 170
170--1987

67

C 172
172--1988

68

C 182
182--1987

69

C 196
196--1986

70

C 200
200--1981

71

NP 125 : 2010

72

NP 029
029-- 2002

73

NP 031
031-- 1999

74

NP 040
040-- 2002

75

NP 043
043-- 2000

76

NP 058
058-- 2002

77

NP 064
064-- 2002

78

NP 069
069-- 2002

79

NP 075
075-- 2002

80

NP 093
093-- 2003

81

GE 027
027-- 1997

rilor de ap
rare
Ghid pentru proiectarea i execu
execu ia lucr
lucr
ap
i consolidare a taluzurilor la canale i diguri

82

NP I 7- 2002

Normativ pentru proiectarea i executarea instala


instalaiilor
electrice cu tensiuni p n la 1000V c.a i 1500V c.c

Instruc
Instruc iuni tehnice pentru prinderea i montajul tablelor
metalice profilate la executarea nvelitorilor i pere
pereilor
a terasamentelor
Normativ privind executarea mecanizat
mecanizat
de drum
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru folosirea pm nturilor
rile de funda
stabilizate la lucr
lucr
fundaii

ii betonului n
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru controlul calit
calit
ii
construc
construc ii ngropate prin metoda carotajului sonic
Normativ privind fundarea construc
construciilor pe p mnturi
sensibile la umezire
Normativ de proiectare, executie i exploatare pentru
re
reele termice cu conducte preizolate
Normativ pentru proiectarea, execu
execu ia i exploatarea
lzire prin radia

instala
instala iilor de nc
nc
radia ie de pardoseal
pardoseal
Normativ pentru proiectarea, execu
execu ia i exploatarea
diri
hidroizola
hidroizolaiilor la cl
cl
Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu
grinzi nglobate n beton
Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor
-re
centralizate de alimentare cu energie termic
termic
re ele i
puncte termice
Ghid privind proiectarea, execu
execu ia i exploatarea
elementelor de construc

ii
construc hidroizolate cu materiale
bituminoase i polimerice
Normativ privind proiectarea, execu
execu ia i exploatarea
urilor n pant
la cl
diri
nvelitorilor acoperi
acoperi
pant
cl
Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la
rile de construc
lucr
lucr
construc ii
Normativ de proiectare a elementelor compuse din
ri
betoane de v rste diferite i a conectorilor pentru lucr
lucr
uieli i suprabeton
ri
de c m
uieli
suprabeton

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

9.3

9.4

9.5

Nr. crt

Indicativ
reglementare
tehnica

83

NTE 007/2008

84

MP 029
029-- 2003

85

86
87

88

89
90

MP 030
030-- 2003

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica


1

92

NP 109
109-- 2004

93

GE 028 - 1997

94

AND 523 - 2003

95

ST 042
042-- 2002

8.3

Metodologie privind executarea hidroizola


hidroizolaiei cu materiale
rii de piatr
cu emplecton pentru cl
diri
compozite la zid
zid
piatr
cl
ntul Nicolae
de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sf
Sf
ui
F ctorul de Minuni
Minuni--Manastirea Pop
Pop

Metodologie pentru consolidarea stratului suport(zidarie,


tencuilei) i tratamentul suprafetelor pictate la
constructiile vechi cu valoare de patroimoniu, in conditii
iva i existenta biodegradarii
de umiditate exce
exce

x
x

9.2

9.3

9.4

x
x
x
x

rilor de
Ghid de proiectare, execu
execu ie i exploatare a lucr
lucr
alimentare cu ap

i
canalizare

n
mediul
rural
ap
Normativ pentru proiectarea liniilor i sta
sta iilor de cale
ferat

pentru
viteze
p

la
200
km/h
ferat
Ghid pentru executarea lucr
rilor de drenaj orizontal i
lucr
vertical
Normativ pentru execu
execuia straturilor bituminoase foarte
sub
subiri la rece
privind ancorarea arm
turilor cu
Specifica
Specifica ie tehnic
tehnic
arm
ini sintetice la lucr
rile de consolidare a elementelor i
r
ini
lucr
structurilor din beton armat
armat--proiectare i execu
execu ie

9.1

Norme tehnice privind proiectarea, executarea i


exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Norme tehnice privind proiectarea i realizarea strazilor in
Ordinul MT nr.
locatiile urbane
49/27.01.1998
privind controlul calit

ii execu
Specifica
Specifica ie tehnic
tehnic
calit
ii
execuiei
nd
sistemelor de distribu
distribuie a gazelor naturale utiliz
utiliz
ST 023
023-- 1999
de medie densitate.Cerin
conducte din polietilen
polietilen
densitate.Cerine de
de verificare
calitate. Procedur
Procedur
privind tehnologiile de execu
Specifica
Specifica ie tehnic
tehnic
execu ie i
ST 024
024-- 2000
procedeele de verificare a sistemelor de distribu
distribuie a

gazelor naturale, cu conducte din polietilen


polietilen
Norme tehnice privind proiectarea, executarea i
NTPESAGN /2004
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
GP 106
106-- 2004

8.2

Normativ pentru proiectarea i executarea re


re elelor de
cabluri electrice

NT
NT-- PEE
PEE-- 2008

91

8.1

x
x
x
x
x

9.5

Nr. crt

Indicativ
reglementare
tehnica

96

C 17
17-- 1982

97

NE 001
001-- 1996

98

NE 033
033-- 2005

99

NP 116 - 2004

100

NP 102
102-- 2004

101

NP 074
074-- 2007

102

NP 113
113-- 2004

103

C 133
133--1982

104

C 26
26-- 1985

105

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica


Instruc
Instruc iuni tehnice privind compozi
compozi ia i prepararea
rie i tencuial

mortarelor de zid
zid
tencuial
Normativ privind executarea tencuielilor umede groase i
sub
subiri
Normativ pentru ntre
zilor
ntre inerea i repararea str
str
Normativ privind alc

tuirea
structurilor
rutiere
i suple
alc
zi
pentru str
str
Normativ pentru proiectarea i montajul pere
pere ilor
pentru satisfacerea cerin
cortin
cortin
cerin elor de calitate
prevazute de Legea nr. 10/1995.
Normativ privind documenta
documentaiile geotehnice pentru
construc
construc ii.
Normativ
privind
proiectarea, execu
execuia,
monitorizarea i recep
recep ia pere
pere ilor ingropa
ingropai.
Instruc
Instruc iuni tehnice privind mbinarea elementelor de
rezisten

construc
construc ii metalice cu uruburi de nalt
nalt
rezisten
pretensionate.

Normativ pentru ncercarea betonului prin metode


nedistructive.

C 54
54-- 1981

Instruc
Instruc iuni tehnice pentru ncercarea betonului cu
ajutorul carotelor.

106

NP 121
121-- 2006

Normativ privind reabilitarea hidroizola


hidroizolaiilor
urilor cladirilor.
bituminoase ale acoperi
acoperi

107

I 27
27-- 1982

108

GT
GT--063
063-- 04

109

CD 29
29-- 1979

111

CD 148
148-- 1985
C 182
182--1987

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

110

8.2

x
x

Instruc
Instruc iuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a
mbinarilor sudate de conducte tehnologice.
ale cerin
Ghid privind criteriile de performan
performan
cerinelor de
calitate conform legii nr.10/1995 privind calitatea n
construc
construc ii, pentru instala
instala ii sanitare
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea
rile de drumuri
i executarea funda
funda iilor pentru lucr
lucr
din pm nturi stabilizate cu ciment.
tor privind tehnologia de execu
Indrum
Indrum
execu ie a straturilor
de funda
fundaie din balast prin compactarea acestora la
umiditatea cuprinsa n domeniul optim de umiditate de
compactare.
Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor
de drum.

8.1

x
x
x
x
x

Nr. crt

Indicativ
reglementare
tehnica

112

O.M.T. nr.
47/27.01.1998

113

O.M.T. nr.
571/19.12.1997

114

AND 515
515--1993

115

ST 022
022--1999

116

AND 582
582--2002

Coduri domenii de autorizare

Denumire reglementare tehnica


1
rilor edilitare, a
Norme tehnice privind amplasarea lucr
lucr
lpilor pentru instala
tile urbane
st
st
instala ii i a pomilor n localit
localit
i rurale.
Norme tehnice privind proiectarea i amplasarea
construc
construc iilor, instala
instala iilor i panourilor publicitare n
zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte i tuneluri
rutiere.
Instruc
Instruc iuni tehnice pentru proiectarea, execu
execu ia i
ntre
ntreinerea terasamentelor i a c ii n zona pod
pod--rampa
acces.
privind proiectarea, execu
Specifica
Specifica ie tehnic
tehnic
execuia i

exploatarea drumurilor comunale i vicinale cu o singur


singur
de circula
band
band
circulaie din mediul rural.
Normativ privind proiectarea i execu
execu ia pietruirii
drumurilor de pm nt. Condi
Condi ii tehnice de calitate.

x
x
x
x
x

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

S-ar putea să vă placă și