Sunteți pe pagina 1din 106

03.07.

2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Fulltextof"AlexandruArgatuVa
sfatuiestearhimandritulIlarionArgatu
Desprevrajisifarmecesiluptaimpotriva
lor"
Seeotherformats
PreotALEXANDRUARGATU

VASFATUIETEARHIMANDRITUL
ILARIONARGATU
DESPREVRAJI$/FARMECE
$/LUPTAIMPOTRIVALOR

PreotAlexandruArgatu

VASFATUIE$TEARHIMANDRITULILARIONARGATU
Desprevrajiifarmece
iluptaimpotrivalor

CubinecuvantareaI.P.S.
PIMEN
ArhiepiscopalSuceveiiRadautilor

2006

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

1/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Tehnoredactare:LarisaBarbu
Redactor:OvidiuMoneagu

DescriereaC1PaBihlioteciiNationaleaRomaniei
ARC.ATU,ALEXANDRIA
VasfatuietcarhimandritulMarionArgatu/
AlexandraArualuBaean:CasaScriitorilor.2006
ISBN(10)973^7886399:ISBN(13)9789737886392
281.95Argatu.I.
929Aruatu.I.

Motto
'FitiniiloslivicacisiTaliUVoslru
CelCercscmilostivEste"
(Luca,6,36)

Introducere

ParinteleIlarionArgatu,fiindcopilaldevotajilorlui
paringpentruIisusHristosiSfantaBiserica,Alexandrui
Maria,afosttrimisdemamasasaaducaooaladelapte
prinsdelaovecinacarestateamailavaledecasalor,veci
napecareoameniiotnvinuiaucaestevrajitoare.Prinpa
rintelesaidoveditulterioracestlucru.Mamaaamestecat
lapteleprinspentruadacopiilorsamanance.Daroalaera
cufarmece,plinadepar,debalega,demizerie;cefusese
stransadepeurmavacilor.Cand,incasa,discujiaerafoarte
aprinsapemotivulaceeacesagasitinoala,laua,afara,a
iapaiutvrajitoareacualtaoalaculapte,cerandsaisedea
inschimboalapecareodadusecopiluluiloan(viitorul
monahIlarion).Dartatal,fiindfoartesuparat,atrantitoala
depamantinusamaialesnimic.Eacautasastrangade
josiatunci,tatal,Alexandru,iazispefatacaestcvraji
toareicaintradevarareinpodovacadelut,delacare
mulgelapteledelavaciledinsat,caroralealuatmana.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

2/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Aceastaintamplareneopovesteaparinteledefoartemulte
oriiaceasta1afacutsacercetezefoarteamanunfitdiferi
teleformealevrajilorifarmecelorpecarelefacceice
iauvandutsufletuldiavolului.Dinmomentulincarea
fosthirotonitpreotlaOniceni,aiTnceputluptaTmpotriva
fiilordiavoluluiprinnenumaraterugaciuniiinmodspecial

PreotAlexandruAroatu

princitireamoliftelorSfantuluiVasileeelMare,celemai
pulerniccrugaciuniTmpolrivadiavolului.
InarhivaParinteluiIlarionArgatuamgasitnenuma
ratesfaturiduhovnicesti,princareajutapecrestiniicu
prinsideduhurinecurate,boli,suferinte,necazuri,ncpu
tinteetc,sfaturipecareincercsanulelasascunse,lar
pentruceicareauauzitdeparintele,darcarenu1aumai
aflatinviata,salefiedefolospentruscaparedinnenuma
ratelenecazurisiceamaibunacalauzaspremantuire.
Amgasitdecuviintacalasapteanidupaplecareasu
fletuluilaceruri,aceluicareafosteelmaimareluptator
tmpotrivadiavolului,sascotlaluminasfaturilelui,despre
luptaimpotrivavrajilorsifarmecelor.Lasfarsitulacestiu
volumsuntenumerateurmatoarelecarticusfaturilepa
rinteluiIlarionArgatu,cevorvedealuminatiparului.
PreotAlexandruI.Argatu

1.Desprevrajitori

1.1.Cinesuritvrajitorii
Vrajitoriisuntoamenicareaucazutsubinfluentadi
avolului,Eisuntconduidediavol.
Vrajitoareapoate'fiopersoanaserioasa,cuintcgritale
morala,neviciata,cuvia^adefamiliecorecta,cucopii,
culta,cupozi|iesocialainalta,poatefiopersoanacareafi
seazacredinta,bunatate,blandete.
Deci,dupaaspectulexteriornupotiti.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

3/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

1.2.Cumaflidacacinevaevrajitor?
Singurametodadeaafladacaopersoanafacevraji
estesaotestezi:
1)IicitetidinBiblieunpasajoarecare.Dacaestevra
jitoare,sevaschimbalafata,devineoriprearosieoriprea
alba,albcenusie,cuaspectmortuar.Bibliaestescrisaprin
insuflaredumnezeiasca.CuvantulluiDumnezeupentruei
(pentruvrajitori)estenebunie",ziceSf.Ap.Pavel.
2)licitestiorugaciunesauunPsalm.Vrajitorulseva
schimbalafata.RugaciunilesuntscrisedeSfinti,careau
fostinsufla}ideDuhulSfant.Cuvantulrugaciuniiiiarde.

PreotAlexandruArgatu
3)Persoanaestecuspatele.I|ifacisemnulSfintei
Cruci.Veivedeacatresarecalovitacutoporul.Areun
gestspecial,saltadinumeri.Estevrajitoare.SemnulSfin
teiCrucilovetepedemoni.
4)DacapronuntinumeleMantuitoruluiIisusHristos
intimpulconversatieidecatevaori,lanumeleMantuito
ruluivrajitorulseschimbalafa{aitresare.
5)Dacaafumicutamaie,vrajitorulseschimbalafata,
senelinitete.
6)Agheasmasaltamanavrajitoareidinumar,nudin
incheieturadejosamainii.TreipicaturideAgheasma
puseinmancarefarasastieioferite,apoipriveti:
a)Seschimbalafata:oriprearosu,oripreaalb,palid.
b)Faceocrizadenervinemotivata,seneliniteste.
Agheasmaardepediavoli,areFlacaraDuhuluiSfant.
7)DecateorivorbetidespreeaiTidivulgifaptele,
decispuialtuiacafacevraji,vrajitoareavineitecauta
oricatdedepartearlocui.
8)Dacavorbeticual|iidespreDumnezeu,vrajitoa
rele,chiarsicelecareseaflaladistant,inaltacamerasau
inaltaparteacladirii,senelinitesc,devingalagioasesi

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

4/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

vincugalagiemultacaseintrerupaisaseopunaastfel
CuvantuluiluiDumnezeu.Seschimbalafataidauraului,
pomenescdesnumeleceluirau,ilstriga.Gestulnupoate
treceneobservat.
9)VrajitoareleseopunCuvantuluiluiDumnezeu,de
aceeaifacmaimultevrajiinzileledesarbatoare,deCra
ciun,deAnulNou,inziuadePati,deBoboteaza,deInal

VasfatuiefteArhimandritulllarionArgatu
fare,inziuaSfinteiCruciideto{iSfintiimaiinsemnafi.
Facvrajiintimpulposturilor,facvrajiVinerea,Duminica.
Eletrimitvrajiinoricezi,dariiintensifiedactivita
teainposturisidesarbatori.

1.3.AspectuIvrajitorilor
Vrajitoriisuntoamenicareaucazutsubinfluenzadia
volului.Eisuntcondusjdediavol.
Intimpcemenesc(leagavraji,gandesc,dorescraul
altuia),chipullorseschimba:
1)Fatadevinealba,farasange,imobila,privireain
tensametaltopit.
Figuralorseuratesje,inacelemomentedevinhidosj,
auchipdiavolesc.
2)Facostaredenelinite,devinfoartegalagiosi,mult
zgomot,vorbescmult,seaprindlafa|a,pomenescdesnu
melediavolului,privireadevineintensametaltopit.Lise
schimbachipul.
3)Facanumitegesturicuochii,gesturinemotivate,
suntagitaji,vorbescmult.Clipescintrunanumitfel.Lise
schimbachipul.Scranescdindinjiimanifestoura,dei
cunimicnuiaisuparat.Urainexplicabila.
4)Candfacvraji,uniifluiera.Auunfluieratscurt,de
douaorirepetat,specificlor.
5)Laaljiichipuldevineimobil,aspectmortuar,chip
hidos,parcadoarme,darprivireaesteintensa.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

5/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Lafiecaredineiveigasiunulsaualtuldinsemnele
acestea.Bibliaiimenfioneazainmultelocuri.Suntdes
criiinPsalmiiluiDavid.

PREOTALEXANDRUARC'iATI)
1.4.Comportamentulvrajitorilor
1).Vrajitorul/vrajitoareasepoartabland,prictenos,
afiseazacumsecadenie.Darinsuflctpoartaura.Dcacccai
seziccdiavoluluiviclean.
2)Afiseazasfintenie:parecredincioasa,facecazde
credinta.aprindccandela,posteste,aprindelumanari.Sesi
impartaseste.Nuspunepacatulvrajitoriei,iarPreotulnu
stiecefaceel/ea.
PanasicuAgheasmasestropeste.Diavoluldinci
zice:MaaideAgheasma,dareutotstauaicicasafac
slujbastapanuluimeu,satan.Sevaitadenecazuri,boli,ca
sacrczicaavenitlaBisericasaseroagelaDumnezeuca
safieizbavitdenecazuri.Chiararenecazuridinpricina
vrajitorieicucareseocupa.
3)Vrajitoareacautasatesupere,teceartapenedrcpt
intimpulSfinteiLiturghiicasatemaniiininimatasisa
numaipotiascultaslujba.Diavoluleiopunesflsetnde
letniccascaculucrareaaceastainBiserica.De|iseintam
plaaceasta,pleacadelangaeasicautasaaduciinminle
chipulMantuitorului.'Aceastasafacioridecateoriitico
boaraminteacatreeasilaincidentulcareaavutloc.Daca
staruiinmaniesiintntristare,inseamnacaeaabiruit,ia
reusklucrulpentrucarestaacolo.
Desigur,inBisericasuntanumiteregulidecompor
tament,careseinvatafoarteusor.Darsfatultrebuiedatin
soapta,cublandetesibunavointa,nucertandu1peom.
Acesttipdevrajitoarenupoateficonfundat.Eapoate
aveachipdesfintenie.Chiaroveziingrijinddecandele

10

VcisfatuiesteArhimandritulllarionArgatii

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

6/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

sauvanzandlumanari,cuoincetinealacalculatasiplinade
tafnasaufacandalteserviciiininteriorulBisericii,caunul
ceestedealcasei.
4)Vrajitoareaitidaruiestelucruri.Refuza,iardacanu
potirefuza,dupacetedespartideea,dailedepomanasi
sazici:Doamne,pentrusufletuleisafieacesteasiasasa
aibadupacumamenit(gandit)candmileadaruit.Nu
primichiardacaitidaruiesteicoanesaucartiderugaciuni.
Mancareapecaretiodadaiodepomanasisafiedesu
fletulei.
5)CandmergisateimpartasestisiestilangaAltarcu
lumanareaaprinsainmana,vineofemeiesitidaoluma
nareaprinsa.Eatiooferacumultaamabilitate,insotitade
unzambet,casicumtiarfaceunmaredarsiomarefa
voare.Ceesteaceasta?Eaitidalumanareaei,casaporti
pacateleei.Dacaafacutvrajitorie,blesteme,uciderisi
multefapterele,trebuiesategandestidacapotipurta
acestepacatealealtuia.Trebuiesaraspunzi:Nupotprimi,
canupotpurtapacatelealtora.Dacaitispunecaestepen
trumortilumanarea,raspunsultausafieacelasi.Potipurta
tupacatelestramosilorei?
Preotiiseroagapentruceiviisipentruceimorti.Eiau
HarulPreotieidaruitdcDumnezeulaHirotonire.Cuaccst
Har(putere),eipoartagreutatilecredinciosilor.
6)Poatei(idademancarecevapreparatcuapadcla
mortincareafostscaldatmortul.Itidaoprajiturapecare
stiecaopreferi.Apoiplacilatoatalumeaatatcatplace
mortul.DupaceaimancatstaisidenimicnuteTngrijesti,
casimortul.Nupotimunci,nutegatesti,denimicnute

11

PreotAlexandruArgatu
bucuri,nimicnutiplace,nimicnuteintereseaza,nimicnu
\itrebuiete,caimortului.
7)Teinvitalamasa,dari{ipuneinmancarespurcaci
uni.Apoicazilaboalasitoatalumeateurastecapeceva
spurcat.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

7/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Numdnca,elepunnecurajeniiipeceeaceimpartin
Biserica.
8)Poateitioferaunborcancugemdemurebinele
gat,incareapusmercur(argintviu)careesteotravitor.
Atenfie,numdnca!
9)Dacafaciocurafertiegeneralsincasasiaitrecut
prinapaidetergentsausoda,sapun,toatecudeamSnun
tul,candaiterminattreabasiaezilaloccovoarele,vraji
toareaestelausa.Chiardacalocuiesteinaltalocalitate,tot
vine.Avenitinviz,ita,iafostdordetine.
Eavinecasamanjeascalalocpestetot.Candtuaicu
ratat,easiaprimitdiavoliiinapoi.Pecuratdiavolulnusta.

2.Vraji

2.1.Desprevraji,felullor,cumteaperideele
Dacagasestiincasatablifedemetal,sarmemiciin
doiteinunghidrept,pietricelesauvreunghemotocdea{e
sauvreocarpSetc.:
Inaintesateatingideele,teungicuAgheasmape
fa$,casanusaradiavoluldepeelepetine.
Apoileieipeunfarassileducilaomarginede
gradinasileingropiinpamdnt,decitngropidiavolul.
Incasafacicurat,stergicuapasidetergentsausa
punloculpecareaistat,decifacicurafire.
ApoistropesticuAgheasmaprincasa,imbracicasa
tainDuhSfant,decifaciSfinfire.
'ApoifaciDezlegareprin:Rugaciuni+Postnegru,
Vinerea,pnalaora24.
2)DacafiapatatcuopatagalbenSvreunlucru,ofa{a
demasa,obluzS,uncearceafetc.:Patagalbenaestecu
spurcaciunisipeeaisitrimitesasteadiavolul.Teimbraci
cubluzaaceeasimergilapia|a.Elinistepanalatine.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

8/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

CandajungitularSndsacumperi,sefacetulburare,se

13

PreotAlexandruArgatu
facenccaz.iasaoriundemcrgiaitulburaresistramtorare
sinecazAcasa,lafel.Aipiedicilatotcevreisafaci.
Variantederezolvare:
a)Incercisascotipata.Ppateieselafiertcuhipoclo
rit.Intimpulfiertuluitrosnescperetiiinjurultau.Daca
pataaiesit,aifacutCuratire.Apoiinaintedecalcatstro
petirufacuAgheasma,casaoSfin{esti.
b)Dacapatanuiese,odecupezisicarpestilocul.Porti
cearceafulcarpit.Ceeaceakdecupattngropiinpamant.
Potilrtgropaobiectulpatat.Ingropidiavolul.
c)Dacapoti,daMdepomanavrajitoareilucrulpatatsi
sazici:Safiepentrusufletulceluicareafacutpata
aceasta.
Nu1daicuivaanume.Lasa1frumosimpachetat
intrunpare,staticIIvaluacinevavoi.Celcarevalua
obiectulnuvapatinimic.
Apoifacidezlegareprin,Rugaciuni+Postnegru,Vi
nerea,panalaora24.
Vrajitoruldadenecazurilepecaretileamenittie.E
suparatpetinecas>aprimitdiavoliiinapoi.
Aceastaesteomanifestarecareleestecaracteristica.
Manifestaiubirefatadetinecattimpstaichinuitsinute
dezlegi.Sjmanifestauradacatedezlegi.
3)Dacaaunscunecuratenii:
Sespalacuapasidetergentsausapunloculrespectiv,
decifaciCuratire.
ApoistropestisaustergicuAgheasma,tmbracicu
DuhSfantcasata,decifaciSfintire.
14

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

9/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Vasfatuie$teAihivmndritulllarionArgatu
ApoifaciDezlegareprin:Rugaciuni+Postnegru,Vi
nerea,panalaora24.
4)Dacaaunscupacura:
Aratapatadepacurala.23persoanesaumacarlao
persoanasisazici:Uite,sapatatcupacuraaici.Nueste
nevoiesazicicasuntvraji.Areefectvizibil,indatavraji
toareleseincaierainchipnefiresc,faramotivseriesde
cearta.
Stergipacura,decifaciCuratire.Apoistergicu
Agheasma,decifaciSfinjire.ApoifaciDezlegareprinRu
gaciuni+Postnegru,Vinerea,panalaora24.
Dacapatanuiese,daidepomanavrajitoareiobiectul
sauilingropi.Dacanuobservicateaunscupacurasi
mergiasa,aiceartadelatoatalumeasinustiidece.
5)Dacateamangaiatpepar,pehaine,tespeli,apoi
spellsilucrurile.Tespelipentrucaeateungecunecura
teniisipeacelenecurafeniitrimitesasteadiavolul.
Dupacetcspeli,tcungicuAgheasmacasateTmbraci
inDuhSfant.DeciCurajire+Sfintire.
ApoiDezlegareasefaceprin:Rugaciuni+Postnegru,
Vinerea,panalaora24.
6)Vrajitoareatesaruta:sastiicateapupatdiavolul.
Candteapupat,easiapusdiavolulpetine.
Tespeli,teungicuAgheasma+Rugaciuni+Postne
gruVinerea.pana.laora24.DeciCuratire+Sfintire+
Dezlegare.
DacaestiunscuAgheasmapefata,vcivedeaca
atuncicandvreasatesarute,easecurenteazalaatingerea

15

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

10/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

PREOTALEXANDRUARGATU
detinecaicumsaratingedecurentelectric.Vaincerca
satesaruteinuvaputea.Aceastacurentarediferadedes
carcareaelectricacepoateexistafntredouapersoaneTn
carcatecuelectricitatestaticaprodusaprinimbracamintea
sintetica.Electricitateastaticasedescarcaprinvarfuri:var
fuldegetelor,varfulnasului.Vrajitorulsecurenteazadeo
masadelemnunsacuAgheasmacuconditiacaelsanu
tiecaacoloeAgheasma.
7)Poateobservicadisparedincasauncearceafsau
altceva,cadupamaimultesaptamani,luni,sareapara.
Candreaparenuesteniciopatapeel.Vrajitoarea1aclatit
cuapadelamortincareafostscaldatmortuliiafacut
slujbeleei.Teacopericucearceaful,simticateapasaceva
noaptea.
Sespala=Curatire.inaintedecalcatilstropeticu
Agheasma=Sfintire.ApoifaciDezlegareprin:Rugaciuni
+Postnegru,Vinereapanalaora24.
8)Vrajitoruladucesemnsauiasemndelatine,T{itaie
obucaticadincearceafsauiaaltlucru,pecare!{imenete
vraji.
Altenecazuri
1)Dacaetitrezitnoapteadeduhurirelecareteclatina
deumarimediatcumaia^ipit,tetrezetediavoluldecate
oriadormisauitipunemanapefataopersoananevazuta
sausimtipefatarespiratiafierbinteauneipersoaneneva
zutesautetragedehainesaualtelucruri\iseTntampla:Te
16

VasfatuiefteArhimandritulIlarionArgatu
scoliiafumicutamaie,stropesticuAgheasmaprincasa,
tedaicuAgheasmapefaja,zicirugaciuni,itifaciCruce,
apoiteculci.Altfelnuinceteazasatechinuiascapanala
34diminea^a.Ceasuldeteptatortetrezestelaora5,iarla
serviciucazidesomnfiindcaaidormitnumaioora.
Deacestnecazdauceicarenusauspoveditsinusau
Tmpartasitdemuljiani:UndenulocuieteDuhulSfant
Dumnezeiescvinilocuiescdiavolii.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

11/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Rezolvare:TiipostnegruVinerea,panalaora24+
Rugaciuni.FaciSpovedaniegenerala+Impartasanie.La
Spovedaniesespunpacateleincepanddela7aniipana
lavarstalacareeti.
FazaII:DacanecazurilenuauincetatInseamnacanu
aifacutSpovedaniecorecta.Nuaispuspacateleside
aceeadiavolulsta.Nupleaoa.Facipostosaptamanasifaci
dinnouSpovedanie,lacarespuiceleceaiuitatsaspuila
Spovedaniaanterioara.
ApoifaciMaslupentruiertaredepacate.Sefac
13579Masluri.
UleiuldelaunMaslusefoloseste7zile,timpincaretii
postcupostnegruLuni,Miercuri,Vineri,panalaora24.
Zilniccu2oreinaintedemasaoriincursulzileibei
unpaharcuAgheasmaincarepui9picaturimicideUlei
delaMaslu.
Inaintesabeiacestpaharfaci40dematanii.
Rugaciuni:
Intimpulzileisespun:RugaciuniZILNIC+Tatal
nostruneincetat+Rugaciunidecerere.

17

PreotAlexandruArgatu
Seara:Dupaora22seaprind9lumanariaezateCruce
sifacirugaciuni:R.ZILNIC+AcatistulMantuitorului.
DupafiecareicosziciiR.decerere:Doamne,iartamade
pacatepemine,robulTau(N)sialungadelamineduhu
rilerele.Pepustiusaseduca,undeomnulocuiestesila
mines&nusemaiintoarca.
Panascapi.continuizilniccuacestea.Dacamaivine
diavolulnoapteasauziualatine,zicideJori:Innumele
MantuitoruluiIisusHristos,pleacadelamine.Sauzicide
3ori:EusuntalMantuitoruluiIisusHristos,pleacadela
mine.LanumeleMantuitoruluiIisusHristos,diavoliiplea
ca.Nuesteunaltnumecaresa1alungepesatan.
NumainumeleMantuitoruluiDumnezeuiialungape

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

12/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

diavoli.
Mesia(ebraic)=Mantuitor=eelcaresalveaza,eel
carenescapadin...
NumaiMantuitorulDumnezeunescapadinrobiadia
volului.
2)Dacadormioorasearacaapois&tetrczestisinu
maiadormidecatpela34diminea^a,estedelavraji.Sau
itiestesomntoataziua,darinclipacandteaiculcatsom
nuladisparutitechinuiestitoatanoapteavrandsa
adormi.Adormipela4diminea^a.Sidiavoliilucreazain
ture:dezi,deseara,denoapte,derevarsatulzorilor.Dia
volulcareteachinuittoatanoapteainzoriaplecatlara
port.Daraportullacapetenialordespreceeacealucrat.
Deaceeaadormiinzoridupaceelpleaca.

18

VasfatuieijteArliiimndritulllarionArgatu
CeicarenusauSpoveditsinusaulmpartasilde
multavremepatescaceasta.Einuaulangaeifngericare
saiapereintimpulsomnului.
FaciSpovedaniegenerala+Impartasanie,deciCu
ratire+Sfinfire.
LaSpovedaniageneralasespunpacateleTncepandde
la7aniipanainprezent.
Facirugaciuni+PostnegruVpanalaora24.R.de
cerere:AlungaDoamne,delarobultau(N)oriceduhne
curat,saseducapepustiu,undeomnulocuiestesilamine
sanusemaiintoarca.
Diavolulnuvreasaseducapepustiu.Elseintoarce
inapoilaeelcare1atrimisasuprata.Decicandtuincepi
rugaciunilesipostul,fiecareprimesteinapoiceeaceatri
misiarenecazurilepecareleaveaitu.
MergilaSf.Liturghieintoatesarbatorile.Incasa
afumicuTamaiesistropesticuAgheasma.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

13/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

ZilniccandesticuratieiAnafura+Agheasma3in
ghitituri+teungipefatacuAgheasma.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostraspuscatmai
descasaailegaturacuDumnezeuprinrugaciuni.
3)Dacaestichinuitdeinsomnie,decateoritetrezesji
iciBibliasicitestidineaordonatdelainceput.Puisemn
undeairamassicontinuiasasearadeseara.Vazanddia
volulcadecateoritetrezestetuiifacislujbaluiDumne
zeu,nutemaitrezete.

19

PreotAlexandruArgatu
Deasemenipotizicerugaciunioridecateoritetre
ze$te.
4)Dacasim(icavineasuprata,imediatdupaceaiati
pit,vinecevadegreutateauneipasaripctrunchi,pepi
cioare,alteorietilovitintalpi.Acestaestediavol.II
alungizicand:EusuntalMantuitoruluiIisusHrislossi
casamealafel,pleacadelamine.Sauzicide3ori:
DoamneIisuseHristoaseMantuitorule,alungaacestduh
necuratdelamine,robulTau(N),pepustiusaseducasi
laminesanusemaiintoarca.
TiipostnegruVpanalaora24+Rugaciunizilnic,
adicaDezlegare.
CuAgheasmateungipefata,bei,stropestiprincasa
+afumicuTamaie.
Casapotirespingeduhurilerele,faciSpovedanie
generala+impartaanie,adicafaciCura{ire+Sfintire.
Candiialungi,diavoliipleacanumaidacaetialMantui
toruluiIisusHristos.
MergilaSfantaLiturghie,intoatesarbatorile.
5)Dacaadormi,dardupaceaiadormittoatanoaptea
testrangeunarpecarestaincolacitpestetrunchiipeste
brate.Testrangeritmic.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

14/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Testrangeitelasacaicumtearzguduiuncurent
electricperiodicineincetat,toatanoaptea.Dimineatate
trezetimaiobositdecatlaculcare.Estediavol.Chinul

20

VasfatuiejteArhimhndritulllarionArgatu
acestaserepetanoaptedenoapte.Dacatetrezestisivrei
saJifaciCruce,nupotifiindcanupotiridicamana.Faci
Cruceculimbaininteriorulguriiiaisavezicamanase
elibereaza.Crucealovestepedemoni.Casascapi,aplici
tratamentuldelapunctul(4).
6)Poateauzisoneriilaooralacarenuaipusceasul
desteptatorsasune.Sunaexactcaceasullaora24saula
ora3dimineata,uneorisunalaooradupaceteaiculcatsj
apoinumaiadormidecatpela4dimineata.Apoilaora5
sunasiceasultaudupacum1aifixatdeseara.Soneria
careteatrezitintimpulnoptiiestediavol.
,StropeticuAgheasmaprincasa,afumicuTamaie+
Rugaciuni.Psalmiiaumareputeredealungareaduhurilor
rele.CitestiPsalmii330142+Tnca3Psalmipezidela
inceput.ContinuiasaordonatzilnicpanaterminiPsalmii.
Deci6Psalmipezi.Dacacitestimaimulti,diavoluliesela
luptasisarputeasanufiipregatitprinSpovedanie+Im
partasaniecasapofiducebineaceastalupta.
Rugaciuneaiiardepediavoli,leproducesuferintaca
oarsura.Deaceea,uneoriveiauziintimpulrugaciunii
mieunandsaumugindsauurlandcaunlupetc.sausene
linistescsifacgSlagie,zgomot.
7)Poateauzisoneriadelausa:
a)Dacasunaodataesteunho{.Estebinesaaprinzi
luminile,safacizgomotcasafuga.

21

PreotAlexandruAruatu

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

15/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

b)Dacasunadedouaori,estcdiavol.IIalungicuTa
maie,rugaciuni,semnulSfinteiCruci.Zicide3ori:In
numeleMantuitoruluiIisusHristos,pleacadelamineside
lacasamea.Pepustiusateducisiaicisanutemaiintorci.
c)Dacasunadetreiori,esteuntnger.Fiiatent,caiti
aduceunmesaj,teavertizeazadeceva.
Punctele(b)i(c)sereferalafaptulcasoneriasuna
singura,nusunaopersoana.Lascurtlimpaparesiper
soana,dartustiicefeldeomestedupafelulincareasu
natsoneriamaiinainte.
8)SuntcaseIncareceidincasasuntridicajidcpar,
sunttrasidehainc,obiecteleumblasingurcprincasa.De
exemplu,ocanapleacasispargealteobiecte.Sausedis
truginchipnefiresc,aparezgarieturasauomicaciobitura,
inspecialpelucrurilelacare\umaimult.Accsteaapar
desilucrurilerespectivefiinddepretsuntincuiateintro
cameraundenimeninupoateintra.Inacestecasesunt
vrajiingropatelaradacinacasei.Trebuiesapatsiscoase
vrajiledeacolo;Apoitrebuieingropateinpamantdeparte
decasa.ApoiseSfintestecasa,chemipreotulsafaca
AgheasmacuMolifteleSfantuluiVasile.Pentruaceasta
postesctotiaicaseisipostestesiPreotul.Apoiseface
Maslu.PentruMaslupostesctotidincasaosaptamanasi
facSpovedaniegenerala.Sespunpacateleinccpanddela
7anisipanalazi.
CuAgheasmastropestiprincasa9saptamaniastfel:o
saptamanaL,Me,V,osaptamanaMa,J,S,D;osapta

22

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

16/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

VdsfatuieijteArhimgndritulllarionArgatu
manaL,Ma,Me,J,V,S,D.Repetiaceastade3ori,dcci9
saptamani.
SeJinepost,cupostnegruL,Me,V,30zile,adica
10saptamani.ZilnicseiaAnafura+unpaharcu
Agheasma,incaresepun9picaturimicideUleidela
Maslu.Inaintesabeiacestpaharsefac40matanii.Dupa2
orepotimanca.
Rugaciuni:
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscatmai
dcs.
Seara:AprinzilumanaripuseCruce+Rugaciuni:6
Psalmi+Ac.Mantuitorului,faciinfiecarezi.Dupafiecare
Rsauicos,ziciiR.decerere:Doamne,iartamadepa
cate,dezleagavrajilesialungaDuhurilenecurate,pepus
tiusaseducailanoisanusemaiintoarca.
Dacasemicamaneruldelaouasingur,neatinsde
nimeni:Suntvrajiingropatelaradacinacasei.Persoanala
careamvazutaceastalocuialabloc,laetaj.Deci,subsip
ciledejoscareimbracacameradejurimprejurtrebuieca
utat.Casagasetiloculundeaufostingropate,posteti40
dezilecupostnegruVilarugaciuneazilnicarogipe
Dumnezeusa{iarateitilevaaratainvissauijivada
duhdedesfaciexactloculacelacuvrajile.
Candtornifundafiapentruocasa,maiintaicureti
loculdespurcaciuni.ApoichemiPreotulsafacaAgheas
macuMolifteleSf.Vasilecucarestropetibinetotlocul
pecarevastacasa.PuiAgheasmainstropitoareistro

23

PreotAlexandruArgatu
peticudeamanuntul.DupacesafacutSfintirealocului,
inaceeaizitornitoatafundajiacasei.DacSnupo{iturna
inaceeaizi,locultrebuiepazit.S3nuvinacinevacarete

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

17/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

dumaneteiitiTngroapainpamantopisicamoartaiun
cainemort.Sjapoidupaceconstruietivezicanusepoate
locuiincasa,aivenicneintelegere.Setraieteaacum
traie^tecainelecupisica.
Dacatisetntamplaaceasta,nutrebuiesedisperi,ca
petoateledezleagaDumnezeudacafaciRugaciuni+
Postnegru.
Cdndtemuliincasanouasailapartamentrum,mai
TntaiduciacoloCruceasjIcoanele.ApoichcmiPrcotulsa
facaAgheasmacuMolifteleSf.Vasile,cas3fac?iSfintirea
casei.StropetibinecuAgheasmatoatacasa.Numaica
meradebaienuostropeti.Poateoameniicareaulucratla
construireacaseiauTnjurat,aublestemat,deaceeatrebuie
Sfintit.DeabiadupaSfintirepotisaJiaducilucrurile.
9)Vrajilecaresefacpecauciucars,pefum,pemiro
surineplacutesaupemirosdebautura,serespingcu:Ru
gaciuni+Tamaie+PostnegruV.panalaora24.
TamaiaopuiTntrolinguraiotiilaflacaraaragazu
luipanaseincingeiiafoe.Stingiflacaraicufumul
mergiprintoatacasa.Zici:DoamneIisuseHristoase,dez
leagatoatevrajilepecareleaulegatvrajmasjitiutii
netiuti,pefumulacela.Ceartaduhurilenecurate,pepus
tiusaseducaiinapoilaminesanusemaiIntoarca.Fraza

24

VasfatitiefteArhimandhtulllarionArgatu
dedezlegareserostestede3ori.LucreziinnumeleSfintei
Treimi.
10)Dacaaideprimitosumadebanidelavrajitor,Ti
puiseparat,nutiamestecicuceilaltibaniaitaipanali
dezlegi.
Iispelicuapasidetergent,ticlatesticuapa,apoi?i
treciprinAgheasmapecareoaiTnlruncastron.Dupafo
losire,Agheasmaaceastaodailaplanteingradina,nula
canal.Baniiiialiniezifrumosintinsi,casaseusuce.Satii
cadacamergilarobinetcumainiledoarumedede
Agheasma,toataapacaretrecepestemainiletalesimerge
lacanalsetransformainAgheasma,iestepacatdespur

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

18/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

careaDuhuluiSfant.DeciCuratire(spaiare)+Sfintire(cu
Agheasma)+Dezlegare(cuRugaciuni+PostnegruV.
panalaora24).
11)Dacaairelafii,dedat,decumparat,devandut,si
trebuiesadaivrajitoruluiosumadebani,maiintaiiistergi
cuAgheasma.Astfelnuvaputeasalegevrajipeei.
12)Dacaintimpcenumeribaniisimticavrajitoruliti
menesjevrajicuprivireaicugandul,farasaseatingade
baniitai,sedezleagaastfel:PostnegruV,panalaora24+
Rugaciuni+R.dedezlegare:Dezleaga,Doamne,totceea
ccalegalacestaasuprabanilormei.
Uneoriificerepentruoorasaupentrucatevaminute
osumaneinsemnata,casatilegevrajipebani.Tiidaina

25

PREOTALEXANDRUAliATII
poi,iartuiipuilangaceilallibaniuitai,siaipagubc,i
uititottimpulsaieirestuliterminisalariulincatcvazile.
Vrajitorultelucreazaasailasalariulurmatorsjtota$a.
13)Vineprietena,vecinasauvcrisoarasilegasete
lucrand,tricotand.Dupacepleaca,lucrczi,dargrcsctisi
desfaciiiarlucrezisigresetiidesfaci$itotasa.Apus
diavolulpelucrultau.
TeungicuAgheasmapefa|asipcmainisiungii
lucruliandrelele.FaciCrucedeasupralucrului,de3orisi
ceri:Doamne,alungaacestrauiajutamisalucrcz.i
apoisavezicalucrezibineinumaiainecazuri.
14)Poateaiopernacarecontineunghemotoccu
vraji,vreunghemotocdea|e.Fiecarea{aarcaliascmnifi
catie.Poategasestidouabetedechibritpusccufosforul
varfinvarf,casaaicearta,poategasetislaninajumari
pusaprintoatacasa,casaaiboala,poategasestiosfoara
tnnodata,casatimeargainnodat,cupiedicilatotpasul,
vreobatistacunoduri,vreocarpamurdara.
Totcegasesti,Tngropiinpamant,deciTngropi
diavolii.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

19/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

ApoifaciDezlegare,prin:Rugaciuni+Postnegru,
V,panalaora24.
15)Poatetrimiteopisicacareintraisestergedetot
ceaiincasa.PisicaostropeticuAgheasma.Dacapoarta
vraji,vamiorlaicafripta,iardeAgheasmafuge.

26

VasfatuiefteArliiniaiuliitulllarionArgatu
tergicuapasisapunsaudetergent,toatelucrurilc
decaresasterspisica.Dacaeaafostunsacuspurcaciuni,
trebuiesafacicurat.ApoistergicuAgheasma.Decifaci
Curatire+Sfinjire.
,ApoiDezlegare;sefaceprinRugaciuni+Postnegru
V,panalaora24.
16)Dacavrajitoareateauns,areeaungestasa,te
mangaieapasatdincap,trecepestespinaresisold,decite
stergeapasatpanajos.
Nuizicinimic.Eateaunscunecuratenii.Acasate
speli,itispelihainele,apoiteungicuAgheasma.Decifaci
Curatire+Sfintire.
DezlegaresefaceprinRugaciuni+PostnegruV.
panalaora24.
EstebinesSailatineobatistaumezitacuAgheas
ma,cucaresatestergidincandincand.Batistaaceasta
poatefipusaintropungamicadeplastic.Candvreisa
speliaceastabatista,maiTntaiopuilauscat.Dacaovei
spalaasaumeda,sevatransformainAgheasmatoataapa
cucareoveispala.idacamergelacanal,facipacatde
spurcareaDuhuluiSfant.
PotipastralatineputinaAgheasmapusaintrosti
clufamica.
Casapotirespingevrajile,trebuiesafiiSpoveditsi
Impartasit.
17)Dacatisaupusspurcaciuniinmancare,tiapan
garitImpartasaniasidupaaceastavrajileauintrare.Ititri

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

20/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

27

PreotAlexandruArgatu
miteapoivrajitoareaniteatemicideuncentimetrucu
spurcaciunipeele.Itialunecapegatfarasalepotiopri.Iti
trimitescame,praf,toatecunecura{enii.
Tieintimpulacestaitiesterau,aiboalaineputinta,
zaci,nupotimunci,aipiediciIntoate,cadiavoliitrimisi
deeastauasupratasiseopunlatoateac{iuniletale.
Noapteanutelasasadormi,auziinurechihuictuliadului,
douasunetecareserepetalanesfarsit,unulpeonota
inaltasialtulpeonotajoasaHuuuu,Huuuu,careserepeta
lanesfarsjt.Douasunetepentrucatoatelucrarilcdiavo
lestisefacdedouaori.Uneorisefacosinguradata,auzi
unsingursunet,aceeasinotarepetatalanesfarsit.Sinicio
datadetreiori.CifratreiestenumarulSfinlciTrcimi,de
aceeatoatelucrarileDumnezeiestisefacdetreiori.De
aceeafrazadedezlegareavrajilorserostetedetreiori.
LucreziinnumeleSfinteiTreimi.
Casascapi,ieizilnicAnafura+Agheasmaunpahar.
IncazurimaigrelesefaceMaslu.Tiipostosaptamana,
faciSpovedaniegenerala+Impartaanie,apoiMaslu.Deci
faciCuratire+Sfintire.Apoiteferesli:numancadelaal
tii,chiardacavezicapersoanacarei|ioferamanancaea
insasidinaceamancare.Cuoricetemaidescurci,darcu
ceinghitiinmancareestemaigreu.Dezlegareaseface
prinRugaciuni+PostnegruV.panalaora24.
Rugaciuni:
Incursulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscatmai
des.Seara:Dupaora22aprinzi9lumanariasezateCruce
icitetiAc.Mantuitorului.

28

VasfatuiefteArhiiuandritidItalianArgatu

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

21/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

ZilnicbeiunpaharcuAgheasmaincarepui9picaturi
micideuleidelaMaslu.Inaintesabeiacestpahar,faci40
matanii.La2oredupaceaibautacestpaharpotimanca
mancaredepost.
18)Dacavezisemnul3sausemnul1.sauL,esteun
semnalcelorraisiinseamnasaitimeargacotit.
DacavezisemnulJ,inseamnasaitimeargacotitsi
innodat.Piedici.Dacasemnulestepelenjeriesinuiese
prinfierberecuhipoclorit,sedecupeazasiceeaceaide
cupatingropi.Cearceafulilcarpetisiilporticarpit.De
po|i,ildaidepomana,safiede(pentru)sufletulceluicare
afacutsemnul.Celcareilprimestedepomana,nupa(este
nimic,insavrajitoareavinesiteintreabadeacelobiect.Ea
dadenecazurilepecaretileamenittie.
Dacasemnulestepeobiectedure,serazuie,seterge
semnulsiinloculluisefacesemnulSfinteiCruci.Deci
stergisemnulsatanicsisepuneinlocsemnulDumnezeiesc.
Deci,sefaceCuratire+Sfintire.Dezlegareaseface
prinRugaciuneazilnica+PostnegruV.panalaora24.
SearacitetiAc.Mantuitorului.
19)Gropilemicipecarelilefacincasaipuninelco
pietricicasaualtemaruntisuri.Pietricicaestediavolullor.
Goletigroapa,cegasestiineaingropilamarginea
gradiniisaudepartedecasa.Deciingropidiavolul.Daca
groapaesteincasa,sespalacudetergent,sestergecu

29

PreotAlexandruArgatu
Agheasma,siseastupacucimentsauipsos,dupacumeste
cazul.Dacagroapaesteincurte,dupacesagolit,seastupa
cupamant,apoisestropestecuAgheasma.DeciCuratire+
Sfintire.DezlegaresefaceprinRugaciunezilnica+Post
ncgruV.panalaora24.SearacitestiAc.Mantuitorului.
20)Dacagasestimortaciuniadusesauoasedemort
saualtespurcaciuni,leieipefarassileducidepartede
casasileingropi.Potisaleingropilamargineagradinii
tale.Ingropidiavolii.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

22/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Incamera,loculpecareaustatsespalftcusapun,apoi
sestergecuAgheasma.DcciCuratire+Sfintire.
DezlegaresefaceprinRugaciuneazilnica+Postne
grupanalaora24.Searaaprinzi9lumanariasczateCruce
sicitestiAc.Mantuitorului.Celsaracaprindeolumanare
saucandela.
Totdeauna,sateungicuAgheasmapefa{5Tnaintesa
teatingidevrajicasanusaradiavoliidepeelepctine.
Atentie:Pentrudezlegareavrajilorsefolose^te
AgheasmafacutacuMolifteleSf.Vasile,fiindcaareputere
maimaredealungareaduhurilorrele.
Vrajilepotfidedimensiunimarisaupotfimi
nuscule:Unfirdeparcuspurcaciunipeel,a\&de2mm
lungime,scamedeunanumitaspect,pufdepasarimoar
te,fulgi,pardemorttaiatmarunt,frunze,petalesauflori
delamortetc.

30

ViisfaiuidjteAihimaiulritulllarionArgotn
2.2.Dezlegareavrajilor
Pentrudezlegareavrajilor,totdeaunasefacelucrare
inversa:
Eiaduc(pun)vraji.Tuleindepartezidincasasile
Tngropi.
Eiungcuspurcaciuni.Tuspeli,curatesti.
Eipangaresc.TusfintesticuAgheasma.
Eimenesc(gandesc,leagacugandul)vraji.Tutc
dezlegiprinRugaciuni+Postnegru.
Eiafumacufum.Tuafumicutamaie.
Eii(idorescraul.Tuledorestibinelesiterogila
Dumnezeucasaimdreptecasaselasedeacestpacat.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

23/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Eiitipunspurcaciuniinmancarecasatepanga
reasca.TutecuratesticuAgheasma+Post+Spovedanie
+Impartaanie+Maslu.
2.3.Cumrespingivrajile
Casapofirespingevrajile:
a)TrebuiesafiiSpoveditsiImpartasitincele4Pos
turi.
b)TrebuiesanulipsestidelaSf.Liturghic.
c)Trebuiesaairugaciunezilnica30minutesauoora
catreDumnezeu.
d)TrebuiesatiiPostnegruVpanalaora24.
Cuvrajilepecarelegasestiprocedeazaastfel:

31

PreotAlexandruArgatu
I.CURATIRE
1)MaiintaiteungicuAgheasmapemainisipefata,
casanusaradiavoliidepeelepetine.
2)ApoistropeticuAgheasmacecaceaigasit.
3)SeIndcpartcazadincasa,seTngroapaTnpfimanl
vrajile,decitngropidiavolii.
4)Spelicuapasidetergentsausapunloculpecareau
statvrajile,decifaciCuratire.

II.SFINTIRE
ApoitergisaustropeticuAgheasmaTncasata.
DeciimbracicasatainDuhSfantDumnezcicsc,adicafaci
Sfintire.
III.DEZLEGARE

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

24/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Postulnegru+Rugaciuniledezleagatoatevrajile.
DecifaciPostnegruVpanalaora24sj'zilnicfaciRuga
ciuni30minutesauoora.
Rugaciuni:
fntimpulzileizici:R.ZILNIC+Talalnostruspus
catmaides.
Seara:aprinzi9lumanariaezateCruceicitestiAc.
Mantuitorului.
Mataniifacicatepoti,bineestesafaci40.
R.dccerere,sespunedupafiecareicos.

3.Intrebariirdspunsuri
CetrebuiesafacemcandmergemlaPreotcasane
citeascaMolifteleSf.Vasile?
a)TrebuiesafieSpovedijisiimpartasilibolnavulsi
ceidinfamilie:parintii,so(ia/sotul,fratii.Pentruaceasta
trebuiesafacaosaptamanadepostdacasegasescinafara
celor4Posturidinan.SefaceSpovedaniegenerala,lacare
scspunpacaleleTncepanddela7anisipanalavarstala
careesti.
b)InziuacandsecitescMolifteleSf.Vasiletinpost
negrueelbolnavsiceidinfamiliesipostestesiPreotul.
Cucatpostescmaimultepersoane,cuatatnaiputernica
esterugaciunea.Diavoliipleacanumailapostnegru.Pos
tulnegruesteoCrucificare,ojertfire.PrinCrucificare1a
invinsIisuspesatan.
DupacitireaMoliftelorSf.Vasileceineputinciosipot
mancamancaredepost.
c)PentrubolimaigrelesecitescMolifteleSf.Vasile
la6dimineaja,laora12,la18,la24,la6dimineata.Ast
felrespingidiavoliidintoateschimburile.Sidiavoliilu
creazainture:dezi,deseara,denoapte,derevarsatulzo
rilor.Pentruaceastatrebuiepostnegruneintrerupt.Postul

33

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

25/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

PKEOTALCXANORUAkGATU
negruTltineelbolnav,ccidinfamiliesipostcstesiPreo
tul',altreldiavoliisarpeelcandcitesteMoliftele.
d)Dacanusevindeca,inseamnacaauitalsaspuna
sauaascunsunpacatgreu,unpacatmare,pccarenu1a
spoveditsideaceeadiavolulsta.Nupleaca.
e)SafacadinnoutotioSpovedaniccorccta,apoi
Maslupentruiertaredepacateivindecaredeboala.Se
fac13579Masluri.Vededelaalcatelen.apaievindeca
rea.Dacateaivindecat,teopresti,numaifacisicclelalte
Masluri.SemergeapoilaPreotzilniccasaciteascaMo
lifteleSf.Vasilepentrualungareaduhurilornccurate.
Cetrebuiesafacemcandvremsafacemacasa
Aghiasma,adicaSfestaniepentruSfintireacascisiacelor
celoeuieseinea?
Agheasmaestecuvantromanesc.Sfestaniecstecuvant
slav.Amandouaauacelasiinteles.Aghiosinlimbagreaca=
Sfant.
AtuncicandsefaceAgheasma,postesctotiaicasei
sipostestesiPreotul.
DupacesafacutAgheasma,sepoatemanca.Postul
negrusetinecasafiemaiputernicarugaciunea.Cucat
postescmaimultepersoane,cuatatmaiputernicacste
Sfintirea,decivafioAgheasmamaiputernica.
DacaPreotuladaugalaaceastaAgheasmasiMolif
teleSf.Vasile,atuncieavaaveaputeresimaimarede
alungareaduhurilornecurate.

Vasfatuie^teArhiiTmiuliindllarionArgalit
CandfaciAgheasma,trebuiesafiicuratde3zile:
farabetie,farafumat,fararelatiicusotia.
Dacaetibolnav

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

26/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

^a)SefaceosaptamanaPost+Spovedaniegenerate+
Impartaanie.Facspovedaniegeneralaeelbolnav,parintii
sibunicii,so|ulsifratiiceluibolnav.
b)Zilnic,dimineafasaucu2oreinaintedemasa,iei
Anafura+Agheasma,unpaharclmicsau3inghitituri.
c)yinereasetinePostnegrupanalaora24.
d)Intimpulzileisespune:R.ZILNIC+Tatalnostru
spuscatmaides.
Searadupaora22:R.ZILNIC+Ac.Mantuitorului,
40matanii.LaRugaciuneseaprind9lumanariasezate
Cruce.Celsaracaprindeolumanaresaucandela.Dupafi
ecareicosadaugiR.decerere:Doamne,iartamadepa
catepemine,robulTau(N),sipeceidinfamiliamea.
Dezleaga,Doamne,toatevrajileiblcstemclccucare
maulegatvrajmasiistiutisinestiuti,dezleagalesiTntru
nimicasaseprefaca.Alunga,Doamne,delarobulTau(N)
toateduhurilenecurate,pepustiusaseducasilaminesa
nusemaiintoarca,iarpeminevindecama.
e)NulipsidelaSf.Liturghie(dela912inintre
gime),esteceamaiputernicaslujba.
FazaII:
Dacanuteaivindecat,faciMaslupentruiertarede
pacate.PentruaceastasetinepostosaptamanasiteSpo

34

35

PREOTALEXANDRUARGATU

VasfdtuiesteArhimandritulllarionArgatu

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

27/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

vedestidinnouispuisipacatelepecareaiuitatsaIc
spui.Sefac13579Masluri.Dacateaivindecaldupa
primulMaslu,nulemaifaciipecelelalte.
UleiuldelaunMaslusefolosetetimpde7zile,
timpincaresetinepost,cupostnegruL,Me,Vpanala
ora24.Postulnegrutrebuieinsotittotdeaunademiloste
nie.Daila3saracicateunban.
ZilnicsebeaunpaharcuAgheasmaincaresepun9
picaturimicideUleidelaMaslu.InaintcsSbciacestpa
harsefac40matanii.Potimancaladouaoredupaceai
bautacestpahar.LasJtimpUleiuluidelaMaslusalucreze.
Rugaciuni:.
Intimpulzileisespune:R.ZILNIC+Tatalnostru
spuscatmaides.DupafiecareR.zici:Doamne,iartane.
Doamne,vindecama.
Seamdupaora22:R.ZILNIC+Ac.Mantuitorului
+R.decerere.
LaR.seaprind9lumanaripuseCruce.Celsarac
aprindeolumanaresaucandela.
CinenuareAcatistier,inloculAcatistuluivazice:
RZILNIC+de9oriTatalnostru+R.decerere.Proce
deziastfel:3matanii+Tatalnostru+R.decerereirepeti
aceastapanaimplineti40mataniiide9oriTatalnostru.
Dupavindecare,ducilaAltaroLiturghieVii,cu
unasautreilumanariaprinse+dardemultumire.
LiturghieVii:RobulluiDumnezeu(N)muHumesc
pentrubinefacerileprimitedelaDumnezeu.

36

Daruldemultumirepecare1aipuspemasainaintea
Domnului,formatdinfructe,paine,mancare,prajituri,se
impartelasaracilasfaritulSfinteiLiturghii.Dumnezeu
privetecudragostelaceirecunoscatori.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

28/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Dacaifiestefriedincasa,pestrada,estedelavraji.
FazaI
a)Sefacepostosaptamana+Spovedaniegenerala+
Impartaanie.LaSpovedaniageneralasespunpacatelein
cepanddela7anisjpanSlazi.
b)PostnegruV.panalaora24.Postulnegrutrebuie
safieinsotitdemilosteniedaila3saracicateunbansau
mancare.
c)Zilnicieiobuca^icadeAnafufa+unpaharelmiccu
Agheasma(3inghi{ituri)+faci40matanii.Princasastro
peticuAgheasmasiafumicutamaie.T3maiaodaicasa
steainaltarlaoSf.LiturghiecasaseSfinteasca.Poateca
nuaufostsfintetoatemainileprincareatrecutpanasa
ajungalatinecasaocumperi.
d)Rugaciuni:
tntimpulzilei,zici:R.ZILNIC+Tatalnostrucat
maides+R.decerere:Doamne,iarlamadepacate,
Doamnevindecama.
Searadupaora22:R.ZILNIC+Ac.Mantuitorului
+9lumanariaprinse.DupafiecareR.sauicoszicisiR.de
cerere:Dezleaga,Doamne,toatevrajile,toateblestemele
cucaremaulegatvrajmasiitiu{iinestiuti,dezleagalei

37

PreotAlexandruAroatu
intrunimicasaseprefaca.Ceartaduhurilenecuratc,pe
pustiusaseducailaminesanusemaiintoarca,iarpe
mine,robulTau(N),vindecama.
Sauzici:Doamne,aratamipeceicaremifacvraji,ca
samapotferideei.
CinenuareAcatistiervaspuneinloculAcatistului
de9oriTatalnostru+40matanii+R.decercrc.
e)NulipsidelaSf.Liturghie(dela912inTntregime)
intoatesarbatorile.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

29/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

FazaII:Dacanuteaivindecat.
a)ChemiPreotulifaciAgheasmacuMolifteleSf.
Vasile.CuaceastaAgheasmastropetiprincasaastfel:o
saptamanaL,Me,V;osaptamanaMa,J,S,D;osapta
manaL,Ma,Me,J,V,S,D.
IntimpcestropeticuAgheasmasauafumicuTa
maiezici:Alunga,Doamne,delarobulTau(N)idela
casameaoriceduhnecurat,saseducapepustiu,undeom
nulocuiete,iarlaminesanusemaiintoarca,iarpemine
vindecama.
ZilnicteungicuAgheasmapefata,ieiAnafura+
beiAgheasma.Inzilelecandnueticurat,nuteatingide
acestea.
FazaIII:Dacanuteaivindecat,inseamnacaaiuitat
saspuisauaiascunsunpacatgreu.SJdeaceeadiavolul
sta,nupleaca.*
FaciMaslu.Pentruaceastatiipostosaptamanaite
spovedetidinnou,spuiipacatelecarenuaufostspuse,

38

VasfatuiejteArhimandritulllarionArgatu
apoifaciMaslu.DacateaivindecatdupaprimulMaslu,te
opreti,nulemaifacieipecelelalte.UleiuldelaMasluse
folosetetimpde7zile,timpcaretiipostcupostnegruL,
Me,V,panalaora24.
Zilnicincursulzileisaucu2oreinaintedemasase
beaunpaharcuAgheasmaincarepuii9picaturimicide
A
UleidelaMaslu.Inaintesabeiacestpaharfaci40matanii.
Pentrucazurimaigrele,mergilaPreot,casatici
teascaM.Sf.Vasile.Pentruaceasta,tinepostnegrueel
bolnav,ceidinfamilieiposteteiPreotul.Ceineputin
ciosjpotmancadupacitireaMoliftelor.Postulnegruse
tinecasafieputernicarugaciunea.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

30/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Dupavindecare,ducilaAltaroLiturghieVii,cudar
demultumire.
Dacae$tineputincios,nupofimunci,analizelesunt
normale,iarmedici:nugasescceboalaai.Estedela
vraji.
FazaI:
a)Sefaceosaptamanapost+Spovedaniegenerala+
Impartaanie.LaSpovedaniageneralasespunpacatelein
cepanddela7aniipanalazi.
b)Dimineafasaucu2oreinaintedemasaieizilnico
bucaticadeAnafura+Agheasma,3inghitituri.
c)IntimpulzileiziciR.ZILNIC+Tatalnostrucat
maides.DupafiecareR.zici:Doamne,iartama,Doamne,
vindecama.

39

PreotAlexandruArc.atu
d)TiipostnegruVpanalaora24.
e)Seara:R.ZILNIC+Ac.Mantuitorului+R.dece
rere:Dezleaga,Doamne,toatevrajilesiblestemelecucare
maulegatdumaniistiutisinestiuji,dezlcagaleiTntru
nimicasaseprefaca,alungaduhurilenecuratc,pepustiu
saseducasilaminesanusemaiintoarca.
Zici:Doamne,aratamipeceicaremilacvrajicasa
mapotferidcei.
Zici:Dezleaga,Doamne,daruriledeharnicic,price
pere,rabdare,Tntelepciune,memoria({inereademinte),
atentia,intelegereaetc.,caremiaufostlegate,alungadu
hurilenecurate,pepustiusaseducasilaminesanuse
maiintoarca,iarpemine,robulTail(N),vindecamasi
ajutama.
f)NulipsidelaSf.Liturghie,esteceamaiputernica
slujba,ajutor,numaidacastaidelainceputsipanalasfar
sit.FiiatentlaTntreagaslujba.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

31/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

FazaII:Dacanuteaivindecat,inseamnacanusau
spustoatepacatele.Apasaunpacatpersonalpecarenu
1aispussauapasaunpacatdinneam:buniciisauparintii
nuauspustoatepacatele.
SefaceMaslu.Pentruaceasta,seSpovedesctotidin
nouispunpacatelepecareauuitatsalespuna.Tinmai
intaitotipostosaptamanaidupaSpovedanieseface
Maslu.
'UleiuldelaunMaslusefolosete7zile,timpin
caresetinepostcupostnegruL,Me,Vpanalaora24.

40

VdsfeituiefteArhinmndritulllarionArgcUu
ZilnicbeiunpaharcuAgheasmaincaresepun9picaturi
micideUlei.Inaintesabeiacestpahar,sefac40matanii.
Potimancala2oredelaacestpahar.Astfellasitimp
UleiuluidelaMaslucasalucreze.
Rugaciuni:dezisideseara,lacareadaugiR.dece
rere:
Doamne,dacaboalaaceastaestedelapacatele
melesaudelapacatelecelordinfamiliamea
(paring,bunici,sotie,strabunici)milostivestctc,
iartanedepacatesivindecama.
Doamne,dacaboalaaceastaestedelablestemele
cucareamfostblestematsaudelablestemelecu
careeusingurmamblestemat,Doamne,milosti
vestete,iartapacatele,dezleagablestemelesi
vindecama.
Doamne,dacaboalaaceastaestedelavrajile
facutedevrajmasiioamenisauestedelavrajma
suldiavol,Doamne,milostivestete,iartapacate
le,dezleagavrajilesiblestemele,alungaduhurile
necurate,pepustiusaseduca,undeomnu
locuieste,silaminesanusemaiintoarca,iarpe
mine,robulT3u(N),vindecama.
SemergelaPreotcasaiciteascaM.Sf.Vasile.
Pentruaceasta,tinepostnegrueelbolnav,ceidinfamilie

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

32/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

sipostestesiPreotul.
FazaIII:Candapasapacategreledinneam,cauci
derimultesauvrajitorie,candapasapacatepersonale

41

PreotAlexandruArgatu

VasfatuiefleArliimatidritulllarionAr^atu

foartegrelesaupersoaneleasupracarorsafacutvrajito
rie,daraniinirnusaudezlegatiaulasatsastealaei
diavolulanimulti,acum,candvorsascapedediavol,tre
buiepostnelntreruptmaimul{ianilarand,cumultezile
depostnegruL,Me,V,cuperioadedepostnegrunelntre
rupt379142130zile.Dupaceailucratcuelsaudupa
ce1ailasatsastealatinemaimultiamfiindcanuteai
dezlegatcand\i1atrimis,acum,candvreisascapideel,
diavolulnupleacausor,trebuieunefortmaimare.Acesti
oamenisuntchinuitidediavoli:nudorm,numananca,Ti
saltadiavolulsiapoidacueidepamant,sideaceeafac
fracturirepetate.Miaspusobolnavacadupaceoridica
nustieniciodatapecepartevacadea.MaTnconjoarao
luminaputernicasimasaltadepescauniapoi,candimi
dadrumul,nustiupecepartevoicadea.Vineovocedc
barbatsiimiporuncestesamaurcpeblocsisamaarunc
josdeacolo.Euamrefuzat,amziscanuvreau.Imipo
runcestesailegvrajivecinei.AziscanuInceteazasama
chinuiascapananufacceeaceimiporunceste.Casascap,
ampromiscamaineiilegvrajivecinei.Dupaceampro
mis,malasatsamaodihnesc.Noapteaurmatoarema
chinuitdinnoufiindcanuamascultat,machinuiestepana
facraulpecarematrimitesa1fac.Darmatrimitetottim
pulsafacrau.Acumvreausascapdediavol,casanuma
maichinuiesceuiceinevinovajidinjurulmeu.Imipo
runcestesaifacvrajifiului,fiiceimele,nepotelului.Dupa
cetrimitdiavolulasupralor,acestiasechinuiesc,iareunu

maisuntchinuitacatevazile.Amlegatcununiilenepoatei

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

33/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

melesiaparasitologodnicul.Aplanssiea,sisoramea
casastricatnuntalaacestitinericareseiubeau,iareu
priveamtoatajaleapecareamproduso.Apoimapussai
menescvrajisoreimelecasasirupamanasisiarupto.
Numainenorocirimapunesafac".
Remediu:
Sefacepostnelntreruptmaimultianilarand,cu
multeziledepostnegru.
Faci9Masluripean,camla40dezileunul.Inainte
deMaslufaciSpovedaniesincera,lacarenuspuicatea
pusdiavolulsafaci,spui:Euamfacut.Apoiimplinestide
fiecaredataCanonuldatdePreot.
Rugaciuninetneetat,casaailegaturacuDumnezeu.
ZilnicieiAnafura+Agheasma.Dupaceoiei,simti
catearde,dacateungipefata,simticaieifoe.Agheasma
ardepediavoli.Panailalungipatestiasa,apoinutemai
arde.
NulipsidelaSf.Liturghie,esteceamaiputernica
slujba.IntimpulSf.Liturghiiiintimpulrugaciuniloriti
vinegrea|a,transpiri,aistaredelesin,puterileteparasesc,
iticurgbaledingur3sautescuturacaatuncicandteatingi
decurentelectric.Dininteriorultaumiauna,behaie,urla
calupul,grohaiecaporculetc.Diavoliifacasa.
LaPreotmergecasaciteascaM.Sf.Vasile,de4ori
pezi,3791421zilelarand,timpincaretinepostnegru
neintreruptsipostestesiPreotul,altfeldiavoliialungati
dineelbolnavsarpePreot.

42

43

PREOTALEXANDRUAlUiATW

VasfatttiefteArhimamlritulllarionArgaiit

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

34/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

CandciteteM.Sf.Vasile,Prcolulvaadaugalasfarsjl
frazadeprotectie:ipazeteDoamne(deduhurinccuratc)
pedansul(eelbolnav)isuflelclenoastre(protcjeazape
ceiprezentilarugaciuneipesine)sjsui'letelecelordin
familianoastraipcaleurmasjlorno$tri.PrinaceastaPre
otulseaparapesine,familiasa,urmasjisaisjliaparaipe
ceiprezentilarugaciunedediavoli.Diavolii,candicsdin
omulbolnavcautaincinesaintre.Eiintrainceinespove
ditisjneimpartasjti.Inceiimpartasjfinupotintra,fiindca
ineilocuieteDuhulSfantDumnezeiescprimitprinIm
partaanie.Deaceea,eelneimpartasjtesteneaparaticu
uurintacadeinlucrareadiavolului.
Dacavezicanutepo}iconcentraiinventgreucarte,
citeti,darnutiicedicitit,estedelavraji.
FazaI:
SefaceosaptamanaPost+Spovedanie+Impartaanie.
ZilnicieidimineatapenemancateAnafura+Agheas
maiteungicuAgheasmapefata.
De3oripeziziciR.ZILNIC.
Zilnicfaci19matanii:10mataniipentruCele10
PorunciDumnezeietii9mataniipentrucele9Fericiri,
pecarefagaduiesjisaleimplinetiinainteaLuiDumnezeu
inviatapamanteasca.
NulipsidelaSf.Liturghie.
DezlegareaofaciprinRugaciuni+Postnegru.
Luni:TinePostnegrufiul/fiicapanalaora24+Ru.
gaciuni.

Intimpulzilei;R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides+19matanii.
Seara:Aprinzi7lumanariasezateliniarsicitestiAc.
Sf.ArhangheliMihailiGavriil.Dupafiecarerugaciunesi
dupafiecareicoszici:Dezleaga,Doamnemintea,atentiasi
pricepereacaremiaufostlegate,deschidemiminteala
cartesiajutamasainvajcuusurinta.
Vineri:TinePostnegrupanalaora24mamacopilu
luiiface40matanii+Rugaciuni.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

35/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Seara:Aprinde9lumanariasezateCruce+Ac.
Mantuitorului.DupafiecareicosspuneR.decerere.
CinenuareAcatistier,inloculAcatistuluivaspune
de9oriTatalnostruidupafiecareziceiR.decerere.
Incazurimaigrele,mergelaPreotcasaiciteasca
M.Sf.Vasile.Pentruaceastatinepostnegrucopilul,
mamacopiluluisipostestesiPreotul.Dacaaimancat,ru
gaciuneanuesteputernica.
Dupavindecare,ducilaAltaroLiturghieVii,cudar
demultumire.
Dacatiicartedarnupo(ivorbi,tacilaexamen.Este
delavraji.
Tedezlegicanexempluldemaisus+R.decerere:
Dezleaga,Doamne,vorbireaminteaiscriercacaremiau
fostlegate.Deschidemimiemintea,casaintelegintreba
rilesilumineazamacasadauraspunsuriclare,corecte.

44

45

PreotAlexandruArgatu

intoatecazurile,defolosesteparticiparealaSf.
Liturghie,deoareceesteceamaiputernicaslujba.Arecea
maimareputeredealungareaduhurilornecurate.

Dacaurastisofia,pdrinfii,estedelavraji.Tiapus
sangedelamenstrainmancare.Acasacusolianupoti
facenimic.Barbatetinumaicuvrajitoarea.Ajungidenu
temaipotiatingedesotie.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

36/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Tedezlegi:faciosaptamanapost+Spovedaniege
nerala+Impartaanie+Maslu+Rugaciuni.
Dezlegare:PostnegruVpanalaora24+Rugaciuni.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Seara:Aprinzi9lumanariaezateCrucc+Ac.
Mantuitorului+40matanii.LaPreotmergicasatici
teascaM.Sf.Vasile.
NulipsidelaSf.Liturghie.
Candsotulnuseingrijetesasedezlegepentruca
nusidaseamacaestelegat,sotiaseroagapentruel.Face
MaslupentrueliiipuneinmancareUleidelaMasluiii
puneAgheasmafaracaelsatie.Sotia|inepostcupost
negruL,Me,Vpanalaora24pentrudezlegareasotului.
LaBisericadaAcatistpentrudezlegareasotului.
ZilnicfaceRugaciuni:Ac.Mantuitorului+9lumanari
+40matanii,6saptamani.
Dacatiadatoprajituracarestiecafiplace,facuta
cuapaincarefastscdldatmortul,atuncivezicanutitre

46

VasfaluiefteAiliimUndritulllarionArgatu
buienicisamergiinlume,nicisateimbracifrumos,nici
treabanupo^iface.Nupo|isaascultimuzica,nupotisate
uitilatelevizor,nupoticitiocarte,nupotisateplimbi.
Denimicnutebucuri.Nimicnutiplace,nimicnuteinte
reseaza,nimicnutitrebuieste.Asacumestemortul.
Tedezlegi:Faciosaptamanapost+Spovedaniegene
rals+impartasanie+Maslu.ZilnicieiAnafura+unpahar
cuAgheasmaincareaipus9picaturiUleidelaMaslu.
Inaintesabeiacestpahar,faci40matanii.Potimancala2
oredupaceaibautacestpahar.LasitimpUleiuluidela
Maslucasalucreze.UleiuldelaunMasluiifolosestitimp
de7zile,timpmcaretiipostcupostnegruL,Me,V,pana
laora24.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

37/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Rugaciuni:
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Seara:Aprinzi9lumanari+Ac.Mantuitorului+R.
decerere:Dezleaga,Doamne,toatevrajilepecareleau
legatvrajmasiistiutisinestiuti,dezleagalesiintrunimica
saseprefaca.Alungaduhurilenecuratedelarobultau(N),
pepustiusaseducasilaminesanusemaiTntoarca.
NumailipsidelaSf.Liturghie.
Numaimancadelaaltii.Ferestete.
PersoanelecaroralisaulegatCununiile.
a)Candaicerereincasatorie,teapucaostaredeneli
nistesidejaleTncatplangi.Acestaestesemncasuntle
gateCununiile.

47

PreotAlexaimurijAkgatu

b)DacaparticipilaoCununic,{iscfacerauintimpul
slujbeiSf.Cununii.Aistaredegreata,staredclesin,stare
derau.EstesemncasuntlegateCununiile.
c)Dacavrajitoareaamenitaa:Sanuiplaca,sanui
trebuiascaorilui,oriei.Atuncipersoanavcdccanusepoa
tecasatori,areeecdefiecaredata.Trebuiesasedezlegc.
d)Dacaiadatapadelamortinmancareiiamenit
aa:Asacumplacemortullalume,aasaplacafata(ba
iatul)accastalacineovavedea.
Apoivedecanimeninuocere,nimeninovede,la
nimeninuplace.Trebuiesasedezlegeastfel:Postosap
tamana+Spovedaniegenerala+Impartaanie+Maslu.
LaSpovedaniageneralasespunpacateleIncepanddc
la7anisipanalazi,casanuapeseunpacatpersonalasu

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

38/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

praCununiei.
ZilnicieiunpaharcuAgheasmaincaresepun9pi
caturideUleidelaMaslu.Inaintesabeiacestpahar,faci
40matanii.Potimancala2oredupaceaibautacestpa
har.LasjtimpUieiuluidelaMaslucasalucreze.
Rugdciunipentrudezlegareavrajilorfacuteasupra
Cununiilorlaceicarevorsasecasatoreascasjnupot
pentrucaauCununiilelegate:
Luni:Tinepostnegrufiul/fiicapanalaora24.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Searadupaora22:Aprinde7lumanari+face40
matanii+Ac.Sf.ArhangheliMihailiGavriil.Acetia

48

Vasfatuie^tcArhimandritul/larionAi^aiu
fiindcapeteniideingeritrimitTngeriipeintregPamantulsi
ilcautapeeelpotrivitpentrutinesiti1trimit.
R.decerere:Sf.ArhangheliMihailiGavriil,ajuta
t.mimiepentrucasatorie.Gflsijilpeeelpotrivitpentru
minesitnmiteti1.R.decereresespunedupafiecareicos.
Vineri:Tinepostnegrumamapanalaora24.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Searadupaora22,maibinespreora24,aprinde9
lumanariasezateCruce,face40matanii?icitesteAc
MantuitoruluiIisusHristos.
Seroagapentru:
a)Dezlegareavrajilorsiablestemelorcareapasaasu
praCununieifiului/fiicei.
b)Pentruindepartareapiedicilorsiadusmanilorcare
lstauimpotrivaCununiei.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

39/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

!c)Pentruiertareapacatelorparinjilorsiabunicilorsia
pacatelorstramosilor,pacatecareapasaasupraCununiei.
R.decereresespunedupafiecareicos.
FacSpovedaniegeneralaparintiisibunicii.Sespun
pacateledela7anisipanalazi,casanuapesevreunpa
catgreudinfamilie.
SeplatestepentruunanLiturghieViisiLiturghie
MortiintroManastireundesefacezilnicSf.Liturghie,ca
safiepomenitizilnictotidinfamilie,viiimorti.
PomenirealaSf.Liturghiearemareputere.Peeel
mortilscoatedinchinuldiniadintimpulcatdureazasluj

49

PreotAlexanuruArgatu
ba,iarpecclviuilscoatedinchinurilevietiipamanlcli.
Dacaapasapacategrcledinstramosj,suntiertateprin
pomenirealaSf.Lilurghie.
Toatelumanarilecareseaprindlarugaciunetrebuiesa
ardaintotalitate,deaceeaselipescpeocaramidasauplaca
defaianta.Astfelardpanaseterminasjsestingsingure.
Dupaceaifacut6saptamaniacesterugaciuni,le
continuidoarcuocandelaaprinsalaR.deseara.Continui
rugaciunilepanapuiCununiilepecap.
Candmamalipseste,preiafiul/fiicaipostul,iR.
deV.
Dacainacelasjtimpititrebuiesanatate,us,urintade
ainvatacarte,dardeserviciusauoricealtacerere,atunci
cerilarugaciunetoateacestea,ceritoatecateTtitrebuiesc.
Dacaetistudentsjtraietiincolectivitate,lacamin,
veiprocedaastfel:
TiipostnegruL,iardacanuaimama(iiiV.
Dimincata,TnaintedeamancaieiAnafura+3?n

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

40/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

ghititurideAgheasma;
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
MataniilelefaciinBiserica,undeaprinziilumana
rile.Deetisarac,aprinzinumaiolumanare.Dumnezeu
tiecaetisarac.
SearacitetiintainaAc.Mantuitorului.Dacanu1
ai,potizicede9oriTatalnostruinloculAcatistului.
R.decereresespunedupafiecareicossaurugaciune:

VasfiituiefteArhimandritulIlarionArgatu
Luni:Sf.ArhangheliMihailsiGavriilgasitipeeel
potrivitmiepentrucasatoriesitrimitcti1.
Vineri:DoamneIisuseHristoase,dezleagavrajilesi
blestemelesiTndeparteazapiedicilecarestauimpolriva
Cununieimele.Doamne,iartapacatelemelesialecelor
dinfamiliamea(parinti,bunici),pacatecareapasaasupra
Cununieimelesiajutamasamacasatoresc.
Casatoriacaresefaceprinrugaciuni,adicaprin
ajutorulLuiDumnezeu,estetrainica.
Intrebare:Amhuietinurechi.Nuamspondilozacer
vicala,iarurechilesuntsdnatoaselacontrolO.R.L.$inu
amhipertensiune.
Raspuns:Pentruhuietinurechisunt2metodede
tratament.
a)Tiipostosaptamana+Spovedaniegenerala+Tm
partasanie+Maslu.UleiuldelaunMasluilfolosesti7
zile.ZilnicpuipeovataputinUleisiapoiopuiinureche
ioJiidesearapanadimineata.Zilnicbeiunpaharcu
Agheasmaincarepui9picaturideUlei.Faci40matanii
inaintesabeisipotimancala2oredelaacestpahar.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostru.
Seara:Aprinzi9lumanari+40matanii+Ac.Man
tuitorului.
Dacahuietulnuaincetat,repetiMaslul.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

41/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

b)Pentruhuietinurechifaci:
Osaptamanapost+Spovedaniegenerala+imparta
anie.

50

51

PreotAlexandraArgatu

VdsfatuiepeArluma'ndritulIlarionArgatii

ZilnicieiobucaticaAnafura+Agheasma3inghi
tituri.
ScpunecupipetainnasAgheasmasisepunimediat
ipicaturilecuroldezinfectantcumparateclelaFarmacie.
Dupacepuipicaturilestrangidearipilenasuluisiinace
lasitimpfacipresiunecaicumaivreasasuflinasul.
Aceastapresiuneimpingemedicamentulspreurechisi
spresinusurilefrontale.Sinusurilecomunicacuurechile
printruncanalmic.Continuitratamcntulzilnicpanala
vindccarc.
Dacaitipunecinevaspurcaciuniinmancare,facio
staregeneralarea,caogripa.NasulHicurge,iticurgeapa
dinnassiinurmaacesteiahuietulreapare.Trebuiesaiei
tratamcntuldelainceput,deciatentiedelacinemananci.
Numanca,nicinugustadelaaltul.
Intrcbarc:Amhuietinurechidoarlaanumiteore;
uneoritiniedoarosingulaureche.Tensiunenormala,
urechisandtoaselacontrolO.R.L.sinuamspondiloza
cervicala.
Raspuns:Acesthuietaparelaanumiteoresiestede
lavrajilepecaretilefacvrajitoriichiarinacelmoment.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

42/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Spunerugaciuni+R.decerere:Dezleaga,Doamne,
vrajilepecaremileleagavrajitoriiinacestmoment.
PostnegruVpanalaora24+safiiSpoveditsiim
partasit+MergilaSf.Liturghieintoatcsarbatorile.
Zilnicrugaciuni:dezideseara.

Intrebare:Copilulmeuaremanasipiciorulparali
zatede2luniincoace.
Raspuns:FacSpovedaniegeneralatotidinfamiliei
seSpovedestesieelbolnav.Apoiseimpartasesctoti.Apoi
sefaceMaslupentruiertaredepacate.Candlauncopil
apareoinfirmitate,inseamnacacinevadinfamilieface
pacatemaricareapasaasupracopilului.Dacacopiluleste
adult,poatecaafacutelunpacatmare.
Copilulmicseimpartasestedes,la40zile,spreafife
ritprinaceasta.ilinvejisaspunarugaciunisisafacaco
rectsemnulSf.Cruci+copilulmergecuparintiilaSf.
Liturghie.
Tratament:PuiinlruncastronAgheasma+Uleide
laMaslu.Cuacestaiifacimasaj30minute1orasiin
acelasitimpsespunrugaciuni+R.decerere:Doamne,
iartanedepacate,Doamne,vindeca1pe(N).
Zilnicsefac40matanii,lefaceoricinedinfamilie
pentrueelbolnav.
ZilnicbeaunpaharcuAgheasmacu9picaturiUlei
inel.Celbolnavvaspunerugaciuniinaintesabeaacest
pahar.La2orepoatemancadepost.
PostnegruL,Me,Vpanalaora24tineeelbolnavsi
ceidinfamilie
Rugaciuni:
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Seara:Aprinzi9lumanariasezateCruce+Ac.
Mantuitorului+R.decerere:

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

43/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

52

53

PreotAlexandruArgatu

a)Doamne,dacaboalaaceastaestedelapacatelenoas
Ire,milostivestete,iartanedepacatesivindeca1pe(N).
b)Doamne,dacaboalaaceastaestedelavrajisaude
lablestemelecucare1aulegatvrajmasiioameni,milosti
vestetesidezleagavrajilesiblestemele,ceartaduhurile
necuratcsialungale,pepustiusaseduca,lanoisanuse
maimtoarca,iarpefiulmeu(N)vindeca1.
c)Doamne,dacaboalaaceastaestedelavrajmasul
diavolpentrupacatelenoastre,milostivestetesiiartanc
dcpacate,iarpefiulmeu(N)vindeca1.Alungaduhurile
necurate,pepustiusaseducasilanoisanusemaiin
toarca.
Rugaciuneatrebuiesadurezeoora.
Dacanusavindecat,serepetaMaslu.Sefac135
79Masluri.Vezidelaalcateleaaaparutvindccarea.
Dacasavindecatteopresti,numaicontinuicuMasluri.
UleiuldelaunMaslupoatefifolosit7zile,timpin
caresctinepostcupostnegruL,Me,V,panalaora24.
Dacaeelbolnavnupoatefacematanii,nupoatetine
post(copilulmic),nupoatefinepostnegru,nupoatespu
nerugaciuni,ceidinfamilievorfaceacesteainlocullui.
Intrebare:Cesdfaccasascapdefumat?
Raspuns:FaciSpovedaniegenerala+impartasanie+
Maslu.
Apoitimpde9saptamanifacipostnegruL,Me,V
panalaora24sibeiunpaharcuAgheasmaincarepui9

54

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

44/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

VasfatuiefteArliiniarutrititlllarionArgatu
picaturiUleidelaMaslu.Inaintesabeiacestpaharscfac
40matanii.La2oredupaacestpaharpotimancadepost.
VeivedeacaDumnezeulucreazainchiptainicsate
vindece.Veifiafumatcufummultinoricelocveimerge
siaceastapanalaintoxicare,panalaexasperarc,asaTncat
saaioroaredefum.SaufoculdelavarfultigariiTticade
pehainesitiarzihaineledefiecaredata.Veifiuimitcand
veivedeacecontrolexactareDumnezeuasuprafiintci
tale.
Intrebare:Amunsingurcopil,darestenervossine
linistit.Seimbolnavestedes,estelipsitdeforfa,oboseste
repede,desitlhranimbine.Analizelesuntnormale,medi
ciinustillcefeldeboalaesteaceasta.
Raspuns:Aicautatsaticonstruiestifericireacuun
singurcopilomorinduipeceilalticuavorturilesitiaifa
cutplanulcaaisaaiuncopildesteplfrumossidesavarsil.
AcumvindiavoliiasupracopiluluisiIIchinuiesc,caprin
elsaainecazuri,casaseimplineascamasuranecazurilor
pecareleaifiavutdacaaificrescuttoticopiiipecareti
iahotaratDumnezeucasaiai.
AcumtrebuieSpovedaniegenerala+Pocaintapen
truiertareapacatelorfacutecuucidereadeprunci.Tevei
impartasiatuncicandvaspunePreotulcatepotiimpartasi.
CopilulvaluazilnicobucaticadeAnafura+
Agheasma,3inghitituri.IITnvetisazicarugaciunide3ori
pezisisafacacorectsemnulSf.Cruci.Trebuiesamearga

55

PreotAlexandruArgatu
laSf.LiturghieintoateDuminicilesisarbatorile.Copilul
trebuieimpartasitcatmaides,la40zile,panalavarstade
7aniApoisevaimpartasiincele4Posturidinancasipa
rintii.Apoi7anicopilulintrainaceeasiranduialacuadul
Jii:tinetoatePosturileinintregimesiseSpovedeste,apoi

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

45/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

seimpartaeste.
Intrebare:Copilulmeuare2anisiestebolnav.
Oricemdndncdtiaparepepieleoiritafie.Mediciispunca
estealergie.Einucunosccauzaacesteiboli.
Raspuns:Sa1impartasesti7Duminicilarandsisa1
invetisaspunaTatalnostrusisafacasemnulSf.Crucico
red.TrebuiemerslaSf.Liturghieintoatesarbatorile.
LaPreottrebuiemerscasaiciteascaM.Sf.Vasile.
Pentruaceastatrebuie.postnegruinziuarespectiva.Tre
buiesaposteascacinevapentrucopil.Poatepostimama,
tata,bunica,oricineseoferasafacapostnegru.
Intrebare:Amcrampeingambe,popularcdrcei.Ana
lizelesuntnormale.Nuamcarenfadecalciusaumagneziu.
Raspuns:FaciSpovedaniegenerala+impartasanie.
NulipsidelaSf.Liturghie.
PepicioareteungicuAgheasmacandaparecriza.
SetinepostnegruVpanalaora24+Rugaciuni
ZilnicieidimineataobucaticadeAnafura+
Agheasma3inghitituri.
Intrebare:Imicadeparul.Mediciinucunosccauza.
56

VasfatuiefteArhimahdritulllarionArgatu
Raspuns:FaciSpovedaniegenerala+impartasanie.
Taidinparmacaruncentimetrudintotcapul.Parul
tunsilpuiintrunpachetsiilarziundevaafaradincasa.
Apoitespclipecap.Dupaceteaiuscat,teuzidinnoucu
Agheasma.Repetiaceastade3orila3tunsuriconsecutive.
PostnegruVpanalaora24+Rugaciuni+R.dece
rere:Doamne,iartamadepacatepemine,robulTau(N),
dezleagavrajilesialungaacestraudelaminesi
vindecama.Zicide3ori.
Intrebare:Cesafaccasamavindecdemirosulgreu
alpicioarelor,demirosulgreudelasubrat?

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

46/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Raspuns:FaciSpovedaniegenerala+impartasanie.
ZilnicieidimineatapenemancatcobucaticaAnafura
+Agheasma3inghitituri.PostnegruVpanalaora24+
Rugaciuni.TeungicuAgheasmapepicioaresilasubrat.
Intrebare:Sotulmeuarecancer.Doar1audeschis
si1aucusutlalocfarasa1opereze.Toateorganelein
ternesuntprinsedecancer.Mediciiauspuscanumaiau
cesaifaca.
Raspuns:FacSpovedaniegenerala+impartasanieeel
bolnavsiceidinfamilie,parin{ii,sotia,bunicii.Apoiface
Maslu.Sefac13579Masluri.UleiuldelaunMasluse
folosetetimpde7zile,timpincarese{iriepostcupost
negruL,Me,Vpanalaora24.Celbolnavbeazilnicun
paharcuAgheasmaincaresepun9picaturiUleidela

57

PREOTALRXANDRUARCiATU
Maslu.Inainlcdcaccslpahar,sclac40matanii.Malaniilc
lepoatefacecincvadinfamilieinloculceluibolnav.Ccl
bolnavpoatespunerugaciuni.Dupa2orepoatemanca.
LasatimpUleiuluidclaMaslucasalucreze.
intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostra+Ac.zilci.
Seara:Aprinde9lumanariaezateCruce+Ac.
Mantuitorului+R.cerere:
a)Doamne,dacaboalaaceastaestedelapacatcle
melcsaudclapacatclecclordinfamiliamca,Doamnc,
iartanedcpacatesivindccama.
b)Doamne,dacaboalaaceastaestedelavrajmasji
oamenisaudelavrajmauldiavol,Doamne,iartanede
pacate,dezleagavrajile,ceartaduhurilenecurate,pepustiu
saseducasilaminesanusemaiintoarca,iarpemine,ro
bulTau(N),vindecarna.
c)Doamne,dacaboalaaceastaestedelablestemelc
cucareamlostblcstcmatsaudclableslemclecucarecu
singurmamblestemat,Doamne,iartapacatele,dezleaga

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

47/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

blestemeleivindecama.
LaPreotmergesaiciteascaM.Sf.Vasile.Pentru
aceastatinpostnegrueelbolnav,ceidinfamiliesipos
teteiPreotul.
Ceicareanviciulbetiei
Dacaaibautobauturadescantata:
a)Veibeafarasatemaiopresti.
b)Dacabauturaafostdescantatapegatderata,apoi
vorbetimultcarata.

58

VasfdtiiiefteAtlumandritidllarionArgaiu
c)Dacabauturaafostdescantatapegatdelupsaudc
caine,apoiveideveniraucalupul,cacainele.
Tratament:
Sofiapostestepentrusot,mamapostestepentrufiu,
tinepostnegruVpanalaora24+40matanii.
InsituatiimaigrelesefaceMaslu.
InsituatiigrelesetinePostnegruL,Me,Vpanala
ora24+100matanii.Sotia/mamaTipuneinmancare
Agheasma,UleidelaMaslufaracaeelbolnavsastie.
Sefac13579Masluri.Dacavindecareaapare
dupaprimulMaslu,teopresti,nulemaifacisipecelelalte.
LaPreotmergeeelbolnavcandestetreazsicupost,
casaiciteascaM.Sf.Vasile.
PomenireazilnicalaSf.Liturghieestedeajutor.
Sotia/mamapoatedaAcatistlaBiserica,saseroage
Preotulpentruelcasasevindece.
Ceicdsdtorificaredatoritavrajilornupotloadhn
preundisesperieuniddealtidincasa.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

48/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

FacSpovedaniegenerala+impartasanietotidin
casa.Pentruaceastavorpostiosaptamana.
CheamaPreotulsisefaceSfinfireacaseiinzide
postL,Me,V.PostesctotiaicaseisipostestesiPreotul
postnegru.SefaceAgheasmacuM.Sf.Vasile.Cuaceasta
Agheasmasestropesteprintoatacasa,nuincamerade
baie.ZilnicseiaobucaticadeAnafura+sebeaAgheas
ma3inghifituri.Dupa2oresepoatemanca.Seungepe
fata,pecorpcuAgheasma,nupezonelerusjnoase.

59

PreotAlexandruArgatu
ScafumacutamaiecareaslatinAllarlaoSf.Li
turghicsipccaresaufacutsiM.Sf.Vasile.Atuncicand
sefaceAgheasma,safiepemasaitoataTamaia.
SefacepostnegruL,Me,Vpanalaora24.
Scfac40mataniizilnic.
Intimpulzilei,R.ZILNIC+Tatalnostrilspuscat
maides.
Seara,dupaora22,sefacrugaciunieelputinoora:
R.ZILNIC+Ac.Mantuitorului.CinenuarcAcatislier,in
loculAcatistuluiziceTatalnostrude9ori.Dupafiecare
zici:Dezleaga,Doamne,toatevrajile,toateblestemele,
alungaduhurilenecuratedelarobiiTai(N),pepustiusa
seducailanoisanusemaiintoarca.
Lasfarsjt,dupadezlegare,ducilaAltaroLiturghie
Viicudardemultumire.
Tedudevrajitorulcaaipusmuraturisiaifacutzacus
ca.Imediatitispunecalaelacasdmuraturilesizacuscaan
factafloare.Eli\imenestesafacafloare,ciuperca.
Remediu:Leafumicutamaiefarasadeschiziborca
neleizici:Alunga,Doamne,oriceduhnecuratdela
acestea,pepustiusaseducaiaicisanusemaiintoarca.
Zicide3ori.Veiauzitrosnindsticlaborcanelorcalovite
cucutitul.Auzidedouaoritanc,Jane.Totdeaunadiavolul
dadouasemnesaupatru.Nudatreisemne.Numarultrei

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

49/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

estenumarulSf.Treimi.Dacaborcaneleaveaufloare,
dupaceaiafumatcutamaietoatafloareacadelafundul
borcanuluisjzeamadevinelimpede.

60

Vasfcititie$tcArhimandrititlllarionArgatu
Dacafarasafimenitcinevavraji,preparateleaufacut
floaredeoarecenuaufostbinesterilizate,afumareacu
Tamaienudarezultale.
Ceicaroravrajitoriileautrimisarginlulviu(mercur).
Aspect:Aparelaochi,laglezne,lamaini.Candilbi
ruiepeom,aparepetotcorpul.Aparecabubulitemicicat
varfuldeacitemananca.Tescarpinidetefacisange.
Aceastaestedelaargintulviu(mercur)pecare1autrimis
vrajitorii.Boalanucedeazalatratamentulmedicamentos
clasic.
Tratament:
FazaI:
SefaceSpovedaniegenerala+impartaanie,deci
Curattre+Sfintire.Pentruaceastasepostesjeosaptamana.
Sefacepostcupostnegru30zile:L,Me,V10sap
tamani.SefaceMaslupentruiertaredepacateivindecare.
Zilniccu2oreinaintedemasabciunpaharcu
Agheasmaincaresepun9picaturiUleidelamaslu.Scfac
40mataniiinaintedeabeaacesipahar.Pollmancala2ore
dupaceaibautacestpahar.Dacateaivindecatdelaprimul
Maslu,teopreli,numaifaciMasluri.Dacanutcai
vindecat,continuipanalaal9lea.Zilnicteungipebubulite
cuAgheasmaincareaipus9picaturiUleidelaMaslu.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides+R.:Doamne,iartamadepacate,Doamne,vin
decama,Doamne,alungaacestraudelamine

61

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

50/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

PreotAlexandruArgatu
Scara:Seaprind9lumanariaezateCruce+Ac.
Mantuitorului+R.decerere:Dezleaga,Doamne,toate
vrajilepccareleaulcgatvrajmasjistiutiinetiuti,dez
lcagalcsiintrunimicasaseprefacasjalungaaccstraude
laminesiinapoisanusemaiintoarca,iarpemine,robul
Tau(N),vindecama.
FazaII:Candestemaigrav,sepun3x9picaturide
UleiinpaharulcuAgheasma,sefac100matanii,Tnsotite
de:Doamne,iartamadepacate,Doamne,vindecama.Si
sefacePostnegruneintrerupt379zilelarand.Inaceste
zilenumanancinimic,ieizilnic3bucateleAnafura+un
paharcuAgheasmaincaresepuneUleidelaMaslu.
LaPreotmergisaticiteascaMolifteleSf.Vasile
zilnicde4oripezi.Pentruaceastavaducepostulnegrui
Preotul.
Vrajitorulcadelaboalasilanecazcandtufaciru
gaciunisitedezlegi.Elprimesteaceleasjbolisinecazuri
pecaretileamenittie.Diavoliitrimisjdeelasupratanu
pleacapepustiu,acoloundelitrimitituiPreotiipentruca
?npustiunuaupecinesechinuiasca.Deaceeadiavoliise
Tntorctotdeaunalaeelcareiatrimis.
DediavolisescapanumaicuajutorulMantuito
ruluiDumnezeu,dacaliceriaceastaprin:
a)PostcuPostnegru+Rugaciuni.Dezlegarededia
vol(alungare)
b)Spovcdaniegenerala+Impartaanie+Maslu=Cu
ratire+Sfintire

62

Vasfi'iluicfleAihinuliulritidllarinnArgatu
Vrajitorulnuvoiestesafacaefortulacestadease
rugalaDumnezeu,nuvreasafacaCuratire+Sfintire+
Dezlegare.Deacceavrajitorultraiestechinuitdediavolisi

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

51/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

candlitrimiteasupraaltorasechinuiescaceia.Diavolul
chinuiesjepetoatalumea,darscapamdeelnumaiprin
puterealuiHristosDumnezeu.Nuexistaaltnumedecare
safugasatan.Diavoliifacascullareifugnumailapo
runcaluiHristosDumnezeu,dacatuestiroballuiDum
nezeu,adicarespectiporuncileDumnezeies.ti,aifaptcsj
ganduridumnezeieti,estifiualBisericiiSaleiestifiual
SauprinSf.Liturghie+Cele7Sf.Taine.
Dacatuestirobalsataneisjvazandcaetichinuitde
diavolilialungiinnumeleMantuitoruluilisusHristos,
acetianupleacadelatinefiindcafapteletaleigandurile
talesuntsatanice,nusunlDumnezeie^ti.
DacaieihotardreacasateintorcilaDumnezeuidin
robalsataneisadeviiroballuiDumnezeu,atunciDum
nezeuteajutasaparcurgiacestdrumgreualTntoarccrii.
Dumnezeunuforteazapenimeni,noiinlinealegempe
cinevoim.
CandtufaciPost+Rugaciuniitedezlegi,vrajitorul
cadelaboalailanecaz,fiindcaelprimeteinapoitotccea
ceelatrimisasuprata.Inaceastasitualic,clzicc:$tiuca
eticredinciosimergipelaBiserica.lata,suntbolnav.
Roagatepentrumine.PlatesjeunAcatist,pomenctema
laSf.Liturghiecas3mafacsanatos.
Tunuaiputereadeapurtapacateleacestuiom.Tre
buiesairaspunzi:

63

PreotAlexandiujArgatu
a)CheamaunPreotsafacioSpovedaniegenerala,la
carespuipacatcleTncepanddela7anipanalazi.
b)ImplinesteCanonuldatdePreotlaSpovedaniesi
puneinceputbundepocainta,adicadeTntoarceredelapa
cat.DumnezeuneranduiesteboliinecazuricasaneTn
toarcemlaEl.TotisuntempacatosiTnainteaLui.
c)VindecareaapareinfunctiedecalitaleaTntoarcerii
delapacatpecareofacemfiecare.
d)PreotuluilacareteSpovedeti,aceluiaiiplate$titu

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

52/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

enindnataAcatistsiSf.Liturghii,Maslu,,j7lepldte$tidin
bcinica$lii>atiprinmuncata.Nuleplatetidinbaniccruti
depclaaltii.
c)PreotiipotducepovarapacateloraltoraprinHarul
PreotieiprimitlaHirotonire.Deaceeatrebuiesatcadre
sczidirectPreotului.
DacaunuipastorTicadeooaieinprapastie,nutrimitc
casaoscoatadeacolopefiulsaucarearedoar7ani.
Acesta,fiindcopil,nuarepricepercitarieabratelorcasa
oscoata.Pierdeioaiasicopilul.Pastorulmergesiscoatc
elinsusioaiadinprapastiesiarcgrijacaTntimpccosal
veazasanucadaielsisasipiardaviatasa.
Pentruiertareadepacatelaceicupacategrelese
face:
Spovedaniegenerala+Pocainta.TcIntorcidelapa
cat,implinestiCanon.DacaPreotulteaopritdelaImpar
taaniepemaimultiani,petreciasa:

64

ViisfdtuiojteArliimandritulllarionArgoti/
NulipsidelaSf.Lilurghieintoatcsarbatorilc.
TiitoateposturileTnintregimesiteSpovedestiTn
toateposturile.
PreotulTtidaolinguritadeAgheasmaMareTnlocul
Tmpartasaniei.
TeveiTmpartasiatuncicandvazicePreotul.Prin
aceasta,Preotulteferestedefuriadiavolilor,caretear
chinuimultpentruaceaTmpartasanieprimitaTnaintedeafi
devenitvrcdnicdeaoprimi.SefaceMaslupentruicrtarc
depacatesiusurareadinnecazuri.Sefac9Masluripean
(la40zilemaifaciunMaslu).
SefacRugaciuni+PostnegruL,Me,Vpanalaora24.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Ac.zilei+Tatalnostra
spuscatmaides.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

53/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Seara:Ac.Mantuitorului+40mataniizilnic.
LaAltarducide14oriLiturghieViipentruicrtarc
depacate,pecaretrecinumeletau.DailaAltar:Liturghie
Viicu3lumanariaprinse+vin+ulei+prescuri(sauchi
fle,paine).Preotulfacerugaciunedeicrtaredepacate.
Pentrupacateman,cavrajitorie,ucideri(avorturi
multe),diavoliinupleaca,deaceeatrebuiestraduintamai
multa,trebuieunefortmaimare.Estenecesarpostmai
multianilarandfaraTntrerupere+zilemultedepostne
gru.IarTncazurimaigrelesetineperiodicpostnegrune
intrerupt.Toatesefaccuascultaredecuvantulpreotului,
casaaiplatadelaDumnezeupentruele.Preotulnueste
unpedepsitor,eledoardoctorulcareoferaleacul.Elnute

65

I'RIiOTALEXANUKUAROATU
ccarta,nicinutcobligasafacipostsirugaciuni,dardia
voliinitplcacaaltfeidecatdacafaciCrucificareprinPost
cuPostncgru+Rugaciuni.Preotulnutcccarta,oricatde
grelearfipacatelepecarelespuilaSpovedanie,nutc
ceartadacalaSpovedaniaurmatoarespuiaceleasipacate
pentrucaleairepetat.Eldaiertareadepacateinnumelc
MantuiloruluiDumnezeu,iareelcareprivcslelaIntoarce
reataesteDumnezeu.Latinestaceeaceiliapropii:faci
faptesataniceTlailatinepesatan.Facifaptebunc,ieitot
tirnpuldinceleDumnezeiesti(Anafura,Agheasma,Ta
maie,impartasanie,Masluetc.),atunciaipeDumnezeu
langatine,latinelocuicsteDumnezeu.
Intrebare:Parinte,imivineraildelastomaczilnic.
Raspuns:Raulacestaestedeunanumittip,estiblocat.
SefaceMaslu.Pentruaceastasetinepostosapta
mana,faciSpovedaniegenerala+impartaanie,apoifaci
Maslu.
ZilnicieiobucaticadeAnafura+unpaharcu
Agheasmaincaresepun9picaturiUleidelaMaslu,leiei
inaintedeamanca.Faci40mataniiinaintedeabeaacest
pahar.Potimancala2oredupaceailuatacestpahar.Lasi
timpUleiuluidelaMaslucasalucreze.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

54/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Intirnpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscatmai
des.
Seara:Aprinzi9lumanari+Ac.Mantuitorului+R.
decerere:

66

VasfdtuiefteArliinmndhtulllarionArgatu
a)Doamne,dacaboalaaceastaestedelapacatele
melesaudelapacatelecelordinfamiliamea,Doamne,
iartanedepacatesivindecama.
b)Doamne,dacaboalaaceastaestedelablestemele
cu.careamfostblestematsaudelablestemelecucareeu
singurmamblestemat,Doamne,iartapacatele,dezleaga
blestemelesivindecama.
c)Doamne,dacaboalaaceastaestedelavrajilecu
caremaulegatvrajmasiioamenisauestedelavrajmasul
diavol,dezleaga,Doamne,toatevrajilealungaduhurile
necurate,pepustiusaseducasilaminesanusemaifn
toarca,iarpemine,robulTau,vindecama.
DinUleiuldelaunMaslufolosesti7zilelarand,
timpincarese}inepost(cupostnegruL,Me,Vpanala
ora24.
Dacanuteaivindecat,maifacioAgheasmacuM.
Sf.Vasile+unMaslusicontinuiasapanaimplinesti3
AghesmecuMoliftesi3Masluri.Unsfat:nudarui
Agheasma,nudaruiUleidelaMaslu.Sasiiafiecaredela
Biserica.Vrajitoriilucreazavrajipeele.Fiindconduside
diavol,eilucreazaimpotrivaoricareilucrariDumnezeiesti.
Tunuiiurastipevrajitori,doarteferestideei.
Intrebare:Misauinroitochii,saumplutcusdnge
corneeaochiului.Simtinanumitemomentecamainteapa
cuunacfininvaselecarealimenteaza$ivascularizeazd
ochiulLascurttimpdupainfepatura,ochiulesteplinde

67

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

55/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

PreotAlexandkuArgatu
sange.Globulocularestedureros.Tensiuneaocularaeste
normala,mediculafirmacanucunoastecauzaacesteiboli.
Raspuns:lntepaturaofaceundiavoldincategoria
Scorpii.Oameniipecareautabaratscorpiisuntoamenicu
pacategrelecarenusauspoveditiimpartaitdemulti
ani,decioamenicarenusauTngrijitsasecurateascade
pacate.
Tratament:
FazaI:FaciSpovedaniegenerala+impartaanie+
Maslu.DacaPreotulnuteimpartaetedinpricinapaca
telor,atuncidupaSpovedaniageneralafaciMaslupentru
iertaredepacateivindecaredeboala.Sefac1357
Masluri.Vezidelaalcateleaaaparutvindecarea.Daca
teaivindecatdupaprimul,teopreti,nulefacisjpecele
lalte.UleiuldelaunMaslusefolosete7zile,timpincare
setinepostcupostnegruL,Me,Vpanalaora24.
ZilnicbeiunpaharcuAgheasmaincarepui9pica
turideUleidelaMaslu.Inaintesabeiacestpaharsefac40
matanii.Potimancala2oredupaceaibautacestpahar.
Zilnicpuicupipetacate3picaturideAgheasmain
fiecareochi.
intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides+R.:Doamne,iartamadepacate,Doamne,vin
decama.
Seara,dupaora22:Aprinzi9lumanariaezate
Cruce+Ac.Mantuitorului+R.decerere:Doamne,mi
lostiveteteiiartamadepacatepemine,robulTau(N),

68

VasfotiticfteArhiinmdritulllarionAigatit
alungaduhurilenecurate,pepustiusaseducailaminesa
nusemaiintoarca,iarpeminevindecama.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

56/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

FazaII:Dacanuteaivindecat,Tnseamnaca:
a)Nuaispustoatepacatele,aiuitatsaspuiunpacal
mareideaceeadiavolulstanupleaca.
b)Maitrebuiescfaptebune,milostenie,matanii,post,
postnegru,rugaciuni,lumanariaprinse,toatecajertfa.
inaintealuiDumnezeupentruiertareapacatelorpecare
leaispovedit.InseamnacatotceaifacutinFazaInua
lostsuficient(deajuns)casaacoperemultimeapacatelor.
Setineiarpostosaptamana,sefaceSpovedaniela
carespuipacatelepecareaiuitatsalespuilaSpovedania
anterioara.ApoisefaceMaslu.
SecontinuacuPost+Spovedanie+Maslupanala
vindecare.
FazaIII:Persoanelecupacategrele,cuuciderimulte,
persoanelecarenusauSpoveditsiimpartasitdemultiani
siaustatcudiavolulpeeianilarandfarasaseingrijeasca
sa1alunge,acum,candvorsascapedediavoli,trebuiesa
facaunefortmaimare.Dupacealocuittimpindclungatla
tinediavolulteconsiderdgazdasasinupleaca.
Trebuiepostmaimuljianilarand,cumultezilede
postnegru.
TrebuiePostnegruneintrerupt,candseiauzilnic
doar3bucateleAnafura+unpaharcuAgheasma.
Trebuiefacute100mataniicatmaides.
Trebuie9Masluripean,unulla40zile.

69

PreotAlexandruArgatu
LaaceastaCrucificarediavolultrebuiesapiece.
CelbolnavmergeperiodiclaPreotcasaiciteasca
M.Sf.Vasile.Pentruaceasta|inepostnegrueelbolnavsi
postesteiPreotul.
PlatetelaManastirepentruunanLiturghieViisi

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

57/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

LiturghieMorti,casafiezilnicpomenijiceiviisicei
morjidinneam.
LaPreotdaiAcatistcasaseroagepentruiertarede
pacatesivindecare.
Tratamentmedicamentos:Controleazasinuzita.In
fectiadelasinusuriTntrejineirita^iaochilor.Zilnicsepun
innaspicaturicuroldezinfectantpanaseotyinevindeca
rea.LecumperidelaFarmacielarecomandareamedicu
lui.Maiintaisepuncate3picaturideAgheasmainnas.
A
Intrebare:Cadpejos.Analizeleauvalorinormale.
Mediciinucunosccauzaacesteiboli.
Tratament
FazaI
Sefacepostosaptamana+Spovedaniegenerala+
Tmpartasanie.Faceaceastaeelbolnav,ceidinfamilie,so
tia,parintiisibuniciidacasuntinviata.Sefaceaceastaca
sanuapeseunpacatpersonalsauunpacatdinneam.
SefaceapoiAgheasmacuM.Sf.Vasile+Maslu
pentruiertaredepacateivindecareabolii.Inziuaaceea
tinepostnegrueelbolnav,ceidinfamiliesipostetesi
Preotul.Dupaterminareaslujbei,ceineputinciosipot
mancadepost.

70

ViisfatuiajteArhimandritiilllarionArgatu
UleiuldelaunMaslusefoloscste7zile,timpin
caresetinepostcupostnegruL,Me,Vpanalaora24.
ZilnicbeiunpaharcuAgheasmaincarepui9picaturi
UleidelaMaslu.Inaintcsabeiaccstpahar,faci40mata
niiPotimancala2oredupaccaibautacestpahar.Lai
timpUleiuluidelaMaslucasalucreze.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Searadupaora22:Aprinzi9lumanariasezateCruce
+Ac.Mantuitorului.DupaficcareicosspuiR.decercre:

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

58/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

a)Doamne,dacaboalaaceastaestedelapacatele
melesaudelapacateleeclordinfamiliamca,Doamne,
iartanedepacatesivindecama.
b)Doamne,dacaboalaaceastaestedelablestemele
cucareamfostblestematsaudelablestemelecucareeu
singurmamblestemat,Doamne,iartapacatele,dezleaga
blestemelesivindecama.
c)Doamne,dacaboalaaceastaestedelavrajilecu
caremaulegatvrajmasjioamenisauestedelavrajmaul
diavol,Doamne,dezleagavrajile,alungaduhurilenecu
rate,pepustiusaseducasilaminesanusemaiTntoarca,
iarpemine,robulTau(N),vindecama.
Uniisevindecadupaprimul,altiidupaaltreilea,altii
dupaalaseleasaudupaalnoualeaMaslu.
ZilnicmergelaPreotcasaiciteascaM.Sf.Vasile.
Pentruaceastatinepostnegrueelbolnav,ceidinfamiliei
postesteiPreotul.

71

PreotAlexandruArgatu
ZilnicsafiepomenitilaSf.Liturghic.Dalaoma
naslireLiturghieViiiLiturghiemortipentruunan.
InBisericadaAcatistcasaseroagcPreotulpentru
iertaredcpacatesjvindecare.
FazaII:Pentrucazurimaigrelctrebuiestraduinta
maimulta.
Sefac9Masluripean,unulla40dezile.Zilnicse
beaunpaharcuAgheasmaTncaresepun9picaturiUlei
delaMaslusiselac100mataniiTncele7zileTncarese
folosc$lcUleiuldclaunMaslu.
PentrucazurimaigrelesetinepostmaimultianiTn
sirfaraTntrerupere,cumulteziledepostnegru,uneoricu
postnegruneTntrerupt,379142130zile.Postnegru
neTntrerupt,adicaposttotal,setinedoarcu3bucatelc
Anafura+unpaharcuAgheasmapezi.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

59/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

CandtiipostnegruneTntrerupt,mergilaPreotcasa
citeascaM.Sf.Vasilede4oripezi:la6,la12,la18,la
24,la6dimincatasitotasa.LasfarsitulMoliftelor,Preo
tulvaadiiugaI'razadcprotectie:Sipazelc,Doamne(de
duhurinecurate)pedansulsisufletelenoastresiacelor
dinfamilianoastrasjpealeurmasjlornotri.Prinaceasta
elpazestededuhurinecuratepeeelbolnav,peceiprezenti
larugaciune,sepazetepesine,peceidinfamiliasaipe
urmasjisai.PostulnegruIIduceeelbolnav,ceidinfamilic
$ipostcsjeiPreotul.Farapostnegrudiavoliicareiesdin
eelbolnavvinasupraPreotului.
Intrebare:Amvisatcaavenitisaluptatcumineun
omunit$imiaruptbratul.Mamtrezitinpatulmen,chir

72

VasfatiiiajteArhiinaitdritulllarionArgatu
cudurereviolentainbrafiaveambratulrupt.Cinemia
ruptbraful?Dinpatnaincazut,incasanuaintratni
meni,uaeraincuiata,iareuloeuiesesingur.
Raspuns:Ceicaretiaruptbratulestcdiavolul.
SefaceSpovedaniegenerala+Tmpartaanie.
Rugaciunidezisjdeseara+PostnegruV,panalaora24.
SefaceMaslupentruiertaredepacateivindecare.
Cascapidcdiavoliisanumaipa(c$liceeaccai
patittrebuiesaailegaturacuDumnezeuprin:
TiiinTntregimetoateposturiledinan,teSpovedesti
iteTmpartaeti.
MergilaSf.LiturghieTntoatesarbatorile,dela
912,InTntregime.
Saairugaciunedeziideseara.
SafolosetiAgheasmaiTamaia.Zilnicieidimi
ncatapenemancateobucaticadeAnafura+Agheasma3
Tnghitituri.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

60/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

ImplinctecutoatagrijaCanonuldatdcPreotla
Spovedanie+straduietetesateIntorcidelapacat.La
acesteaadaugafaptebuneplacuteluiDumnezeu.

Intrebare:Amfdcittvraji,maiprecisvnmdsetscap
dediavolulcaremachinuiete,Jamtrimisasupraaltuia,
casamaiscapdechin.Darseintoarcelaminecandeel
asupracaruiaJamtrimispostestesiseroaga.
Raspuns:DediavolsescapacuajutorulMantuitoru
luiIisusHristos.Nuscapideeltrimifandu1asupraaltuia.
Atrimiteasupraaltuiaunraucaretechinuieteesteceva
73

PREOTALEXANDRUARGATU
dracesc,estelucrarediavoleasca,estelucrareasatanci.
Satancstcfortaraului,areroldistrugator,chinuitor,pan
garitor,distrugesidegradeazaoricevaloarefizicasispi
rituala.Elseopuneneincetatbinelui,adicaseopunelui
Dumnezcu.DiavoluladuceTnlumcsufcrintasuflcteascasi
trupeasca,nelinistea,dezechilibrul,nemultumirea,cruzi
mea,rautatea,nedreptatea,uratulsubtoateformelclui.El
estemoartevesnica.Dumnezeuaducesanatatea,echili
brul,pacea,multumirea,bucuria,dreptatea,blandctea,
frumosulsubtoateformelclui.PrinPutercaLuitoatesc
zidcscsirodesc.ElesteViata,viatavesnica.
Facandrausemenilorsaudorinduleraul,lucrezi
impotrivaluiDumnezeu,slujcstisatanei.
DediavolisescapanumaicuajutorulMantuilorului
Dumnezeudacaiiceriajutorulprin:
Rugaciuni+Postcupostnegru.
Spovedanie+impartasanie.Undesuntpacategrele,
sefaceMaslupentruiertarcdepacate.
Faptebune,placuteluiDumnezeu.
IntoarcereataneincetatalaDumnezeu:
a)TeSpovedcstisipazestisanumairepetipacatul.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

61/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

b)Dacaairepetatpacatul,trebuiesateSpovedeslidin
noucatmairepede.Nulasisalocuiascamultlatine.Cu
catlocuiestelatinemaimult,cuatatscapimaigreudedi
avoldeoareceajungedetesocotesteloculsausiga/dasa.
Dacaastatlatinemaimulttimp,pentrua1alungancce
sitatimpmaimultdepostirugaciune.

74

VasfdtuiefteArhimaiulriliil1UnionAi$atit
Vrajitoriifacaceastafaptanupentrucalcaidatmotiv
sateurasca.Eiitifacaceastachiardacasuntbogati,cu
familie,iartuetisarac,bolnav,nefamilist.DcciTtifac
aceastachiardacanuidepaesticunimicsinuaumotiv
sateinvidieze.
EifacaceastapentrucaurascpeDumnezeu.Uralor
esteuradeDuh.EstedescrisaTnEv.delaloan,Cap15/8:
Dacavaurastepevoilumca,satiticapeMinemaiTna
intedecatpevoiMaunit",ziceMantuitorul.Nimicnui
convingesaseopreasca.Po^isaleaducioricateargu
mente,sfaturi.Explicatiilelogicenuiiconving,limana
cevacaretrecepesteoricelogicapamanteasca.Potisalc
facioricefaptabuna,einuinceteazasafacaaceastachiar
intimpcetulucrezipentrueicasaiaju|i.Deciajutaifara
saatep{i(sped)caseSchimba.Oameniiacestiatrebuie
compatimi|i,aucazutsubinfluentadiavoluluisifacvoia
lui.Peceipecareiaidescopcritcavrajitorinuiicerta,
evitapecatposibilsaairelatiicuei,dedat,deluat,de
mancat.Eivormanifestaprietenie,daritivorlegavrajipe
totceprinddelatinesipetotceitidau.Dacaitiprindpa
chetulcumancarelaserviciu,ti1ungcunecuratenii,apoi
zaciinustiidece.
Vorbestelefrumos,dacaeicadlanecaz,ajutai.
Darnuteducelaei,nuiiprimiincasatacasateungacu
spurcaciuni:CacicetovarasieesteintreDumnezeusi
Veliar(satan)?"(ICorinteni,Cap7)
Nulepermitesatemangaie,satepupe.Spunecanu
i{iplaceaceasta.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

62/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

75

PreotAlexandruArgatu
Nupurtauraininimataimpotrivaacestoroamcni.
Einuintentioneazasateomoare.Dacaofac,aceastaeste
intrunmomentdescaparelaei.
Eiintentioneazasatideaneincetatnecazuriincat:
a)Saajungisa1uratipeDumnezeu.
b)Saajungisatesinucizi.
c)SaajungisaLhulestipeDumnezeusisazici:De
ceimidamieDumnezeuboalainecazuri?
d)Teung,casafiiocupatcuspalatulsisanuaitimp
safacirugaciuni.Aceastaestelucrarealor.Lucrarcalor
esteopusalucrariipecareofacpreotiiinBiserica.Cele
maimultevrajilisefacPreotilor.Preotiifiindslujitoriilui
Dumnezeu,suntmaivizatideei.
Vrajitoriislujescdiavolului,suntrobiaisataneisise
opunvcsnicoricarorslujbeilucrariDumnezeicti.
VrajitoriivinlaBisericalocmaipentrulucrareapo
trivnica.
Lucrareaaceastasefacedemiideani.Acestedoua
fortestaufatainfata.Darnuteteme.Nimicnuestemai
marecaputerealuiDumnezeu.
Asupracelorcurativrajilenuauputere.Deaccca
esteatatdeimportantacuratireaprinSpovedaniecu
Pocainta+impartasanie.
Altfelnuavemnicioputereinfataacestora.
Deciativazutdeceisespunediavoluluinecurat,
spurcat,pentrucafolosestenecura^eniiistapetotceeste
intinal.iesteviclcanpentrucaafiseazacumsecadenie,

76

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

63/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

VdsfatuiajteArhimaiiitritulllarionAlgalu
dragoste,blandete,smerenie(modestie),facecazdecre
dinta,darelestetata.alminciunii.
Oameniiacestiatrebuiesccompalimili.Stapanullor,
diavolul,iichinuietenoapteadacanuaufacutunrauziua
(veziBiblie).
Candnuauasupracuitrimitediavolul,ilpunpe
propriiicopii.Decilucrareaaceastatrecepestesenti
mentidmaternsipatent.
IIpunpeanimale,caini,pisici,pasaridecurte,ilpun
sipepasarilecerului.Dacalucreazaundcvacupublicul,
spurcaalimentelelapcrsoanepecarenulecunoscinuau
avutmotivesaleurasca.Duhullorsimleimediatdince
taberefacepartefiecare.
UraloresteURADEDUH.Eifacfapteleacestea
pentrucaIIurascpeDumnezeu.
Deexemplu:Ogestionaradelauncentrudepainc
puneaosarespurcatapepaine.Dacasimtiaceasta,cum
peripainedinaltaparte.
Vrajitoareamaipoateprocedaiastfel:Vorbesticu
eanormal.Launmomentdat,aisenzatiacanuaudecei
spui,canuasculta,caestefoarteconcenlratalaaltceva.
Parcadoarme.Eaitimenete.
Vrajitoarelecandmor,legaseticompletdezbracate
pejos,nuinpat.Deobiceiiaufoesiard.
Altaspect:Aivorbitcupersoananormal,cordialsi
pleci.Dacateuitiinapoiosurprinzicasiridicamainilei
faceungestdeparcaararuncacucevaintine,privirea

77

PREOTALEXANDRUARGATU
cstel'ixa,cxprcsial'ctcicstedeura.Trasaturilei'eteisunt
uratitedeoexpresiehidoasa.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

64/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Altaspect:Itipovestestedespresimptomeleunei
boli,apoivezicumiseschimbachipulsi?{itotspune.Iti
menctetietoaterelelepecarelepovestete.
Altaspect:Vorbescdesprepagube,accidente,bataie
etc.sitilemenesctie.SerespingcuPostnegruVpanala
ora24+Rugaciuni+R.decerere:Doamne,alungadela
minetotcemenestevrajitoareaaceasta.Frazadedezlegare
orostestide3ori,lucrezi?nnumeleSf.Treimi.Decimin
teatatrebuiesalucreze.
Altaspect:Vorbescdespreinsecte,molii,gandacisj
itimenesctiesaaiacestea.Pentruarespinge,zici:
Doamne,binevoiesjesiindeparteazadelamineceeace
meneteacesta.
Altaspect:Candvreisaintemeieziocasatoriesau
mergilaunexamen,dacaaflavrajitoarea,aipiedici,nu
potirezolvanimic.Eatrimitediavoliieitnaintesiaitulbu
raresinurezolvinimic.Deciestebinesapastrezitacerea,
canutiicucinevorbestisjnucunoticuceseocupafle
care.Casarespingi,zici:Doamne,binevoiestesidezleaga
vrajilealungaduhurilenecurateiajutatna.
Zici:Miaudatvraji,miaudatargintulviusitrebuie
samerglaovrajitoaresatlscot.
Afacutdiavolulvreodataofaptabuna?Nu!Atunci
pentrucemergilael?Vrajitoareaitiusureazaputinsitua
tiacasatideaimpresiacateaajutat,daritileagaaltceva,

78

VcisfaliiiajtcArliimdndiitulllarionAri>utit
casadaidenecazurisimaimari.TrebuiesamergilaBisc
rica,sateducipelaManastiricasatirezolvinecazurile.
PostulnegruiRugaciuneadezleagatot.
Trebuiesastiicavrajitoarealeagacuputereadia
voluluifolosindnecurateniisimortaciuni.Darnimicnu
estemaimarecaPuterealuiDumnezeu.
ToatevrajilesedezleagacuPostnegru+Rugaciuni,
sedezleagalaporuncaluiDumnezeu,caraspunslastra
duinjanoastra.Dacanunestraduim,slamlegati.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

65/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

DacavreisavezipozijiavrajitorilorinaintealuiDum
nezeu,veziBiblia:
Valaamvrajitorulafostchematsablcstemepoporul
israelit,poporalesdeDomnul.Dumnezeuiaporuncil:
Samibinecuvinteziacestpopor!"SiValaamaascultatsi
1abinecuvantat(Numerii,Cap.2,3).
Canusevalasaluminabiruitadeintuneric.Trebuie
doarsatraimcatmaiaproapedeDumnezeu.
Oameniistapdnitidediavoli,ceiincarelocuiescdia
volisemanifestaastfel:
Uniiracnesc,faccaanimalele.
Uniidaucucapul,daucucoarnele,lovesccucapul.
Altiilovesccucopita,telovesccupiciorul.Lovesc
cuunsingurpicior.VezivrajitoareaintimpulSf.Liturghii
descaltatalaunsingurpicior.Piciorulcarearecopitacste
descaltat.
Altiilovesccumanafacutacarlig,telovesccu
gheara,altiiselipescdespinareatadeparcatearasculta
cuurechea.

79

PREOTALEXANDRUARGATU

VcisfatuidjtcArliiniaiTdrittilllarionArgotit

Candtetinediavoluldemaini,forlacucareleline
estenefireasca,raportatlacatdemicaislabaesteper
soanacaretetine.Parcaetitinutdeomanadefier.
Candmergicuvrajitoareapestrada,deodalaparca
pierdedirectiasiseizbetedetineaa,cadingreeala.
Nimenisanusemandreascazicand:Eunuamfacut

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

66/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

acestpacat.Frate,dacanu1aifacutpeacesta,aifacuti
tudcstulcpacatctnviatata.Decipentrucetemandrcjjti?
Daraisevezica1aifacuttocmaipeacestapecarell
condamniatata.Sazicemcateasuparatcineva$iiaido
ritmoarteasauiaidoritsaseaccidentezcsauiaidorit
saiiafoecasa.Apoiaflicaomulsaaccidentatsauafiica
ialuatfoecasadupacumaizistucuuralasuparare.i
zici:Dumnezeuiadataceastacapedeapsa.Darnu
Dumnezeuiadat.Aceastaafosttmplinitdediavolultau,
careaplecatatuncicandtuaizisccsaiseTntample
aceluia.Elailucratcaceeaceaizissaisetntample.]
Deciiatacaaifacutvraji,darnuaitiutcaaifacut
aceasta.Pacatulacestaestefacutdemultioameni,atatde
barbali,catidefemei.Multivorsarenunteisase
Tnloarca,darnutiucum.
I.Lucrareaaceastasepetreceastfel:
Unuiomisefacvraji.Dadenecazuri,pagube,boala,
estematdetoatalumea,esteacuzatpenedrept,estebatjo
coritverbal,viataomuluidevinechinuitadeneputinla,nu
areputeresaifacatreburile,nupoatevorbi,nupoate
scrie,nupoatelucralucrudemanaetc.DepindeceDaruri

80

iaufostlegate.Chiardacasestraduiestesalucrezc,
transpiradeefortuldevointapecareIIfacepentruaexe
cutachiarsicclcmaiusoareaclivitati,tiestefricape
strada,incasa.Cade,reflexelesuntscazute,raspunsurile
vincuintarziere,aredureriincrestetulcapului,
encefalogramaaparecaaunuiomcaredoarmecuritmuri
alfaturtite.Areesecuriintotceintreprinde,aretottimpu!
picdici.
DiavoliitrimisiasupraomuluillapasasiTibarcaza
toateactiunile.Preotulzice:Cuiisaulegatcele7Daruri
cucare1adaruitDumnezeupeom,apoiacelatraiesteaa
degreumeatajungede?nnebunetesausesinucide.
II.Tratament
Omulacestainceperugaciunile.Tinepost,faceSpo
vedaniegeneralacuPocainta=Curafire.Faceimpartasa
nic=Sfinlire.Pentrucazurimaigrelc,faceMaslupentru

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

67/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

iertaredcpacatesivindecare=Curatire+Sfinlire.Face
Dezlegareprin:Rugaciuni+Postnegru.
Diavoliitrebuiesapiece,omulsesimtebine,Tsides
fasoaraactivitateausor.Semeniisai,colegiisirudelevad
aceastaTnsanatosirecapeorenastere.Asasieste.Inrea
litateesteoinvieredinmorti.
III.Alungatideaici,diavoliisedueTnapoilaeelcare
iatrimis.Acumvrajitorulestechinuit.CandtuaiTnccpul
rugaciunile,fiecarevrajitorprimelcinapoiceeaceatrimis.
IV.Vrajitorulcasascapedechinulpecarei1dau
diavoliiaretrcivariante:

81

PreotAlexandruArgatu

VasfatuiefleArhimdndritulIlarionArgatu

a)Ducechinulacestafarasa1trimitaasupraaltuia.
Estefoartegreuaceasta,esteimposibildesuportat,chinui
reaestecumplita.
b)Trimitediavolulasupracuivasiastfelsemaiusu
reazadechin,darincepesafiechinuitaltul.Faptarea,lu
crudracesc.
c)Numaifaceacestpacat,faceintoarcerealaDum
nezeuprin:
Post+Spovedaniegenerala+impartaanie+Maslu
=Curatire+Sfintire.
Rugaciuni+Postnegru=Dezlegaredesatana.
DediavoliscapamnumaicuajutorulMantuitorului
Dumnezeu.Amvazutlapunctula)canumaivointanoas
tranuestedeajunscasascapamdesubstapanirealui,
decicasascapamdediavoliaplicampunctul(c).

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

68/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Cetrebuiesafacavrajitorulcasasimdntuiascasu
fletul(sascapedediavoli)?
Dediavolisescapanutrimitanduiasupraaltuia.Se|
scapacuajutorulMantuitoruluiDumnezeudacaicerem
ajutorulprinPostnegru+Rugaciuni.
Trebuiesaaibadorintaivointadeanumaiface
acestpacat.
Satiicadiavoliitevorchinuimultcasatedetermine
sarenuntiisafacidinnouvraji.Eiintensificachinuirea
tamaialesdinmomentulcandteaihotaratsanumaifaci.
Decitrebuiesaaivointa.

Eidoartechinuiesccasatedeterminesarepetipaca
tul,darnuauvoiesateomoare.Decitesfatuiesc,rezista.
Tiipost,apoifacioSpovedaniegeneralacuPocainta,
implinesticatmaiexactCanonuldatdePreot.
RugaciunizicineincetatcasaailegaturacuDumne
zeu.
Intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostru+Doamne,
iartama,Doamne,ajutama.Seara:Ac.zilei+Ac.Man
tuitorului+40matanii.Aprinzicandela.
SafacicatmaidespostnegruL,Me,Vsipostne
grunetntrerupt379zile.
Postulcumancaredeposttltiianilarand,pana
scapi.Anulalsapteleaesteanuldezrobirii(veziBiblie).
Dacatestraduiesti,inalsapteleaanscapi.Sf.Cipriana
fostmaiintaimarevrajitor.Aveaputeremaresifacealu
cruricareuimeaulumea.Darcunoscandcaslujbapecare
ofaceadiavoluluiducesufletuliniad,inchinvesnic,sa
lasatdevrajitoriesidinrobalsataneisafacutroballui
DumnezeusisastraduitcuRugaciunile,cuPosturileIn
delungate.Dumnezeu1aasezatcuSfintii.Oricatdepa
catosiamfostmaiinainte,dacaneTntoarcemdintotsu
fletul,Dumnezeuneprimete.
Dupace1aialungatcuSpovedania,diavolulzice:
Mavoiintoarcelacasamea,deundeamiesit.Darnu
vinesingur,iacusinealtesapteduhurimaireledecatelsi
intrand(inom)locuiesteacolosisefacceledepeurma
aleomuluiaceluiamaireledecatceledintai"(Ev.Luca

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

69/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

82

83

PkliOTALCXANIJKUAKGATU
Cap11/24,26).Deaceeaestegrcaintoarcerca,darnuim
posibila.
PreotiiaumultamilafatadeoameniicareSpovcdcsc
accstpacatiTisprijinapeacetioamenicurugaciunile
lor.
Dacaairepetatacestpacat,11Spovedetidinnoucat
mairepede.Nula$isalocuiascamultlatine.Teridicide
cateoriaicazutircmcepiurcusiil.
Candboalaestegrea,cautiundoctorbun.Decica
utaunPreotcutraireduhovniceascasporita,cuviatade
rugaciunisipostcaseteconducapedrumulacestagreual
intoarcerii$icasatesus{inacurugaciunile!
Exemplu:
Casapornestipe,caleaaceastaapacatuluivrajitoriei
nicinuestegreu.Totdeaunasegaseteoprietenabincvo
itoarecareltizice:Nudormibine?Uitecesafaci:azvarlc
9I'itimituridepaincinpatuicuivaisazicietc.
Deobiceilarudesaulaprietenipotifaceaceasta,
pentrucasuntlaindemana.Dinziuaaceea,diavolultause
duceichinuietenoapteapepersoanarespective,iartu
dormi.
Aceastafaptamiapovestitootanaracuoviajacu
rata,virtuoasaicareafacutaceastane$tiindceface.Asa
ainvatatoocolegadeserviciu.
Altexemplu:
Eraminstaticsiuncopilde8anidelaminedinbloc
sjavazutinstaticcolegiidescoala.Iasalutatdedeparte

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

70/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

84

VasfdtniefteArhimahdritulIUnionArgalu
$iseindrcptazambindsprcci.Candmaobscrvatpemine,
sjaschimbatdirectia,saapropiatdemineicucretctul
capuluiadatdclicatdecatevaoriinpiciorulmeu,lani
velullacareajungeaelcucapul.Gestuldeadacucoar
nelc.
EramobinuitsacredcacopiiitotisuntTngcrinevino
vati.Amfostfoartesurprinsdegest.
Explicatie:Parintiicopiluluisuntvrajitoriipundia
volulpecopil.Condusdediavol,copilulaactionatdupa
cumativazut,farasa1Tnvetecineva.
Privitdinpunctulacesta,pacatulcapalaaltedimensi
uni.Omul,dacanuaregrijacasatraiascacatmaiaproape
deDumnezeu,devinecurandrobalsatanei.
Laoriceboalagreaestenecesaruntratamentsever,
timpmaiindelungat.Decipentrupacategrelesepoftetc
neintreruptaniinir23567ani+perioadedepostne
gru+rugaciuninetneetat+faptebune+teferetisafaci
fapterelesausagandetiraulaltuia.Tespovedeticatmai
des.Dacaairepetatpacatul,teSpovedetiiar.Deciteri
dicidecateoriaicSzutireincepiurcuul.leiCanondela
Preotsj1implinesticatmaiexact.FaraCanon,diavoliite
chinuiescmult.Canonulesteoascultareprincarearatica
vreisafiiroballuiDumnezeu.
PotipostiL,Me,Vpostnegruj5analaora24.Potitine
postnegruneintrerupt379142130zilc,sjinacesttimp
ieizilnicdoar3bucateleAnafura+unpaharAgheasmape

85

PreotAlexandruAroatu
zi.Sestraduietefiecaredupaputerecasascapededuhu
rile(rele)necuratecarelocuiescinel.Sefac9Masluripe

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

71/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

an,la40zileunul.
Toatesefaccuindrumareapreotului,adicacuascul
tare,casaaiplatadelaDumnezeupentruele.
DacaPreotuli{iranduiestepostsaupostnegrunefn
trerupt,recomandaaceastapentrucanumaicupostnegru
irugaciunicatreDumnezeupotfialungafidiavolii.Pre
otulnuesteunpedepsitor.Elestedoctorulcareoferalea
cul.Mantuitorulzice:Acestsoidedemoniiesenumaicu
rugaciuneicupost"(Ev.Matei,Cap.17/21).indrumarea
imilaluiDumnezeuvindelainceputiteajutacasafaci
acetipaigreiaiintoarcerii.Dartrebuieperseverenta.
Dupaceaiscapatdediavoli,duciviajanormaladin
punctdevederereligios,catoficretinii:
Postetiinintregimedoarcele4posturidinanite
Spovedetiiteimpartaeti.
TiipostL,Me,V.Estebinesa{iiVpostnegru.
Rugaciunideziideseara.
Faptebune,faptedreptepestetot.
Teferetisafaciraulsausagandetiraul.
MergilaSf.Liturghieintoatesarbatorile.
Teingrijetideceiviiideceimorfidinneam.
Adicai{icreticopiiiinspirituldragosteideDumnezeu,ii
impartaetides,iiinvefirugaciuniisafacafaptebune.
PeceimorfiiipomenetilaSf.Liturghie,lefaciparastase,
pomeni,aacumaranduitSf.Biserica.

86

VasfatuiefteArhimandritulllarionArgatu
Metodcdeaface
rugaciuneaparticular^(acasa)
Metoda1:Rugaciunilesefaclaorele6121824.
ImparlAcatistulinpatru+aprinzi9lumanariaezate

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

72/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Cruce.
Laora6citetitreiicoase,faci10mataniiicon
sumi1/4dinlumanari.
Laora12citestiincatreiicoase,faci10mataniii
seconsuma1/4dinlumanari.
Laora18citetiincatreiicoase,faci10mataniii
seconsumainca1/4dinlumanari.
Laora24citetiultimeletreiicoase,faci10matanii
iconsumi1/4dinlumanari,ultimapartecarearamas.
Continuirugaciunilepanaardcompletlumanarileise
.stingsingure.
Ceicareauserviciunupotaplica(folosi)aceastame
toda,deoarecelaacesteoreeinuseaflaacasa.Metoda
aceastadeafacerugaciuneapoatefifolositaintimpul
concediuluideodihnasaudacamunca(serviciul)seface
acasalatine.
Metoda11:Pentrusalariajiamimparjitrugaciunile
in:
Rugaciunidezi:R.ZILNIC+Tatalnostraspuscat
maides.Acesterugaciunilepoatespuneomulchiariin
timpcemergepestrada.
Rugaciunideseara:sefacdupaora22,maibine
spreora24,sjdureazaaproximativoora.Seaprind9lu

87

I'KEOTALEXANORUARUATU
manariasczalcCrucc,scfac40mataniisisecilesteAc.
Mantuitoruluiinintregime.Dupafiecareicossespunesi
R.deccrcrc.Rugaciuneadureazapanacandlumanarilesc
consumasiscstingsingure.Dupaceaimplinitopcrioada
de40zilcsau6saptamani,catdureazaoseriedcrugaci
uni,scpoatccontinuacuocandelasaucuosinguraluma
narcaprinsalarugaciuneadeseara+9matanii.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

73/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Cinepoate,estebinesafacasiAc.zileirespective.In
fiecarezicuolumanareaprinsasaucandela,citesliaca
tistulSfanluluidinziuarespectiva.AcelSlantsevaruga
pentrutinelaDumnezeupcntruimplinircacererilortalesi
i(ivaveniinajutor.Facandasazidezi,Sfintiisuntpricte
niitaicareteajuta.
Toaterejetelededezlegareavrajilor,dealungarea
duhurilornecuratedinomsivindecarc,foloscscAc.
Mantuitorului,deoarecediavolulfugeYiumailaporunca
MantuitoruluiDumnezeu.Nuestealtnumedccaresafuga
satan.
ToataAghcasmacaresefolosestepentrudezlegarea
vrajilorsialungareaduhurilornecuratedinomsivinde
careesteAgheasmaobisnuitalacarePreotuladaugaM.
Sf.Vasile.
Puterileraului
ManluitorulziceapostolilorsiucenicilorSai:l^iiata,
vamdatvouaputeresacalcatipesteerpi,pestescorpii,

88

VdsfatuiefteArhimaiidritulllarionAryatii
pestetoataputereavrajmasuluisinimicnuvavavatama"
(Ev.Luca,Cap.10/9).
Diavoliisuntdeputeridiferite:
1.crpiisuntdemonideputerimaimici.
Sealungacu:Rugaciuni+Postnegru+matanii+
AgheasmafacutacuM.Sf.Vasile.
a)Pentrucopiipana.la3ani,speriaji,caretipa,care
aufostdalideparintiilorlasatana.Copilulareunplans
asculitspecific,grcudcsuportat,estenelinistit,ncrvos.
MamacopiluluitrcbuiesaUna3zilepostnegruL,
Me,Vpanalaora24.Decipostestede3oriinacccasi
saplamana,iarMa,J,S,Dmanancadc3oripczimancarc

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

74/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

depost.
Rugaciunidezi:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maidcs.
Rugaciunideseara:Ac.Mantuitorului+40matanii.
Copilultrebuieimparlasitdes,la3saptamani.Zilnici
sedau3linguritecuAgheasma.Incazurimaigrelc,sc
impartasestesaptamanal,7saptamaniiarand.
b)Pentrucopiiintre3si7ani,speriati,carefacin
pat,tipa,suntnelinistiti,auunplansascutit,specific.
MamacopiluluifaceRugaciunidezi,deseara+Post
negruL,Me,Vpanalaora24,de7orilarand+40mata
niipezi.
LaPreotmergecucopilulcasaiciteascaM.Sf.Vasile.
Copilultrebuieimpartasitla40zile.IIinvctirugaci
uni,ilinvctisafacacorectsemnulSf.Cruci.Zilniciidai
Anafura+Agheasma.

89

PreotAlexandruArgatu

ParintiimcrgcucopilullaSf.Liturghie.Esteceamai
puternicaslujba,estedeeelmaimareajutor.
c)Pentrucopiipeste10aniimaimari,tratamentul
este:
MamacopiluluifinePostnegru7914213040zile
larand,L,Me,Vpanalaora24,iarMa,J,S,Dmananca
de3oripezimancaredepost.Decipentrucazurimai
grelesepostetemaimult.
Rugaciunidezi:R.ZILN1C+Tatalnostruspuscat
maides.
Rugaciunideseara:Ac.Mantuitorului+40matanii.
LaPreotmergecucopilulsaiciteascaM.Sf.Vasile.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

75/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Pentruaceastatinepostnegrucopilul(eelbolnav),mama
copiluluisipostesteiPreotul.Candmamanupoateposti,
vafacepostnegrupentrucopilaltcinevadinfamilie.
DacacopilulnupoatesatinSpostnegru,vamanca
mancaredepost,numaidupacePreotulafacutrugaciunea.
CopilultrebuieTmpartasjtdes,la40zile.Trebuiesa1Tn
vetiRugaciunisisafacacorectsemnulSf.Cruci+matanii.
ZilnicvaluaAnafura+Agheasma.

II.Scorpii
Suntdemonideputeremijlocie.Oameniipecareau
tabaratscorpiisuntoamenicupacategreleiblesteme.Se
manifestsastfel:vorbescaiurea,nusuntstijpanipevorbele

90

VasfatuiefteArlumaitdritulllarionArgatu
lor,nusuntstapanipemiscarilelor(dezordonati),cadinu
stiudeei.Cadinapa,cadinfoe,altiiTipuncapatzilelor.
Tratament:Postnegru+Rugaciuniacasa+100ma
taniipezi+Agheasma+Maslupentruiertarcdepacatesi
vindecare.Sefac9Masluripean,unulla40zile.
LaPreotmergecasaiciteascaM.Sf.Vasile.Pentru
aceasta,finepostnegrueelbolnav,ceidinfamilieipos
testeiPreotul.
a)Sefacepostnegruneintrerupt3zilelarand,L,
Ma,Me,iseiauzilnicdoar3bucateledeAnafura+un
paharcuAgheasma.Joimanancamancaredepost,iarV
Jinepostnegrupanalaora24.SambatasiDuminicama
nancamancaredepost.Deciosaptamana.
b)Dacanusevindeca,face3saptamdnilarandL,
Ma,Mepostnegruneintrerupt.Joimanancadepost.V
|inepostnegrupanalaora24.SsiDmanancadepost.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

76/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

c)Dacanusevindecaface7saptamdnilarandL,
Ma,Mepostnegruneintrerupt.Joimanancapost,Vtine
postnegrupanalaora24.SiDmanancadepost.
d)DacSnusevindeca,sefac9saptamdnilarandL,
Ma,Mepostnegruneintrerupt.Joimanancapost,Vtine
postnegrupanalaora24.SiDmanancamancaredepost.
III.Toataputereavrajmaului
Aiciintraoameniichinui{idecapeteniidediavoli.
Tratament:Postnegru+Rugaciuniacasa+100ma
taniipezi+Agheasma+Maslu.Sefac9Masluripean.

91

1'RP.OTALEXANDRUARGATU
LaPrcotmergecasaicilcascaM.Sf.Vasilc.Pcnlru
accasta,tinepostncgrieelbolnav,ceidinfamiliesiduce
postulsiPreotul.
a)Sefac7zilepostnegruneintrerupt.Zilnicsciau
doar3bucatcleAnafurasiunpaharcuAgheasma.
b)Dacanusevindeca,sefac9zilepostnegrunein
trerupt.
c)Dacanusevindeca,scfac14zilepostnegrunein
trerupt;sefac21zile.
d)Dacanuscvindeca,sefac30zilepostnegrunein
trerupt.
e)Dacanusevindeca,sefac40zilepostnegrunein
trerupt.Deobiccinumaiceicareautraitaniinsirfarasa
aibalegaturacuDumnezeuprinImparlasanie,Lilurghic,
Rugaciuni,numaiaceiaajungsafiechinuitidedemonidin
catcgoriaIII.
Atentie:
1)Agheasmafolositaladezlegareavrajilorlaalunga
reademoniloresteAgheasmafacutacuM.Sf.Vasile.
Decitoatereteteledetratamentcaresuntdatefoloscsc
aceastaAgheasmadeoareceestemaiputernica.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

77/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

2)DacaPreotulnutinepostnegruiciteteM.Sf.
Vasile,diavoliialungatidineelbolnavvinasupraPieotu
luisi1chinuiesc.
3)LasiarsitulMoliftelorPreotulvaadaugafrazade
protectie:$ipazeste,Doamne,deduhurinecuratepcdan
sul(peeelbolnav)sipazestesisufletelenoastresiaeclor
dinfamilianoastrasipealeurmasilornostri'.

92

V^;sfdluiajteAiiiinumdritiilllarionAri>alu
4)DacaPreotulestebolnavdeulcer,gastrita,diabet
sauarealtebolicareTlTmpiedicasaposteasca,atuncielnu
poatesacifeascaM.Sf.Vasile.VacitiMoliftelcmairar
adicaintimpulcelor4Posturidinan,candmanancaman
caredepost,silevacititnaintedemasa.Dupacelcacitit
poatemanca.
Parinte,cumsanepurtamcuacestioainenicarefac
vraji?
VoiraspundecucitatedinNoulTestament.
Mantuitorulzice:Nusocotiticaamvenitsaaducpa
ceapcpamant.Nuamvenitsaaducpace,cisabie.Caam
venitsadespartpefiudetatalsiiusipefiicademamasasi
penoradesoacrasa.idumaniiomuluivorficasnicii
lui"(Ev.Matei,Cap10/'3435).
ApoigasiminEv.Matei,Cap.12/47484950:Iala.
mamataifratiilai(veriiDomnului)stauafaracautand
sa|ivorbcasca.CineestemamaMcasifratiiMci?iin
tinzandmanaspreuceniciiSai,azis:latamamamcasi
fratiimei.CaoricinevafacevoiaTataluiMcuCeluidin
Ceruri,acelaimiestefrate,sorasimama".
Sf.Ap.Pavelzice:Sanuvaamestccaticuvrcunul
carenumindusefratevafidesfranatsaulacomsauinchi
natorlaidolisauocaratorsaubctivsaurapitor.Cuunul
dinacestianicisanucdetilamasa"(ICorintcni,Cap.5/
11).Scoatetiafaradintrevoipeeelrau.
DeciDumnezeuingaduiesateferestideacestia,adica

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

78/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

sanumergilaeiincasasiincasatasanuichemi.Sanu

93

PreotAlexandruAroatu
manancidcJacicasanu^ispurcemancareacuspurcaci
uni,caapoisazaci.
Dai.maiaflamdinNoulTestamentsiaceasta:Mantu
itorulzice:Iubi{ipevrajmasiivostri,binecuvantajipecei
cevablesteama,facetibinecelorcevaurasc,rugativa
pentruceicevavatamasivaprigonesc,casafitifiiiTa
taluivostruCeluidinCeruri.CaElfacesarasarasoarelesi
pentruceirai,ipentruceibunisitrimiteploaieipeste
ceidrepti,sipesteceinedrepti.Cadevetiiertaoamenilor
gresalelelor,iertavasivouaTatalvostruCeiCeresc(Ev.
Matei,Cap.5/4445).
Sf.Ap.Pavelzice:Binecuvantatipeceicevaprigo
nescsinuiblestemati.Nurasplatitiraulcurau.Nuva
razbunatisinguri,iubitilor,cilasatilocmanieiluiDumne
zeu,caciscriseste:Arheaesterazbunarea.Euvoirasplati,
ziceDomnul".Decidacavrajmasultauesteflamand,dai
demancare.Dacaiestesete,daisabea,cacifacand
aceastaveigramadicarbuniaprinsipecapullui.Nutelasa
biruitderau,cibiruiesteraulcubinele(Romani,Cap.12/
1417192021).
Deci,dacatecerticuceicarefacvraji,dacaliinsulti,
dacalefaciscandal,dacaiiurati,dacaliparastipelaal
tii,estepacat.Pacatulacestaesteatatdemare,tncatMan
tuitorulzice:DacaTtiveiaducedarultaulaAltarsiacolo
itiveiaduceamintecafrateletau(semenultau)areceva
impotrivata,lasadarultauacolosialeargaitmpacatecu
vrajmasultau(Ev.Matei,Cap.5/2324).

94

VasfatuiejteArhimandritulllarionArgalu

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

79/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Mantuitorulnucereimpacareadoardeforma.Cere
sa1ier(ipevrajmasultauisanu1urastipentrufaptele
relepecareleafacutsicucareteasuparat.
CusufletulmcarcatdeuranupotiparticipalaSf.Li
turghie,nutepotiapropiadeSf.Impartaanie.Darurile
adusedetinelaBisericainainteaDomnuluinusuntpri
mitedacauratipealtul.Deciiarta1dintotsufletul,casa
nuseprefacarugaciuneatainblestem.

4.Altetntrebariiraspunsuri

Intrebarc:AmintratinManastire,vrandsamacalu
garcsc,cutoalecaparintiimcinusuntdeacordcuaccasta.
Raspuns:NcascultareacsteunpacaturatinaintcaLui
Dumnczcu.PcntruncascultareAdamapicrdutRaiul(Fa
ccrc.Cap.4/17).EstcpacatprinTncalcareaporunciia5a,
princareDumnczcuaporunciisaiascullampeparintii
no$trisisaicinstim.incalcareaPorunciiDumnczcic$ti
cstcpacatmarc.
Acumdiavoliitabarapecalugariteledinjurultausi1c
puncsatifacanecazuri.Zilnicctiacuzatapencdrcpt,
zilniccinevatccearla,zilniccinevatcnedrcplate.stc.Dc
liccarcdataaltapcrsoana,darainecazurizilnic.Pcntruca
aivenitlaManastireprinncascultare,satanaitidalupta,
casatcaducasapiirasesticalugariasausaajungiladispc
rarc.Calugaritelecaretesupara,laspovedittsispunpa
catul.facpocaintapcntrupacatiprimescicrtarca.
Casascapi,trebuiesavorbcticuparintii,salcccri
icrtarepcntruncascultare.Facetipostosaptamanaiva
SpovcditilaPreot.Acolo,laPreot,ccriiertareparinlilor
pcntruneascultare.Eisadeaiertareaisafiedeacordcu
calugarireata.

96

VasfatiiiefteArhimaudritulIlarionArgutit

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

80/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Preotulvadaiertareadepacatsidezlegarea.Infelul
acestaintriinliniste.Altfelveitraigreuinmanastire.
Dacaparintiiaumurit,lefaciparastasilaacesta
Preotuladaugarugaciuneapentruiertareaacestuipacatsi
rugaciuneadedezlegaredeblesteme.
Intrebare:Amuritmamaideatunciamramascuo
frica.Nudormbinenoaptea.Miefricaincasa.
Raspuns:Peominviatapamanteascaloeuieseingeri
dacaestecredinciossicufricadeDumnezeu.Darloeuiese
sidiavolimaiales.DacaomulatraitdepartedeDumnezeu
sideBiserica,diavoliiramanincasalamoarteaomuluisi
apoiiichinuiestepeceicareloeuieseacolo.
a)Deaceeadupainmormantarefacicuratincasa,
apoichemiPreotulsafacaSfetanie,adicaAgheasmacu
M.Sf.Vasile.Cuaceastastropetiprincasa,princurte,
pringradina,stropesticatmaides,panaina40azi,apoi
stropestimairar.InziuacandsefaceAgheasma,Jinpost
negrutojidincasasiposteteiPreotul.Dupaterminarea
slujbei,sepoatemanca.DinaceastaAgheasmabeautoti
dincasaiseungpefajadimineata.
b)Afumicutamaiecatmaides,casapieceduhurile
reledincasa.
c)TiipostnegruVpanalaora24+rugaciuniinfie
carezi.Psalmiiaumareputeredealungareaduhurilorne
curate.Citeticate36Psalmipezi.SecitescPsalmii
330142+inca3Psalmipezi,delainceput.Continuiaa
ordonat,zidezi,panaterminiPsalmii.

97

PreotAlexandruArgatu
CandpriveghezimortulpanalaTnmormantare,ci
tetiPsaltireaneincetat,casasealungeduhurilenecurate.
Psaltireaocitescperandceicareauvenitlapriveghere,
rudele,vecinii,prietenii.
Mortulnusesarutanicidecatreceiapropiati.Sesa
rutaIcoanasauCruceacaresepunepepieptulmortului.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

81/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

MortulnuvafiinmormantatcuIcoanasaucuCru
cea.Acesteaseiau.Inpamantintradoartrupul,carese
Tntoarceintaranadincareafostluat.
Intrebare:Copilulmeuare4anisjnuvorbete,dei
audebine,spuneotanaravenitadelaSighioara.
Raspuns:Candvaticasatorit,cinenuafostdeacord
cucasatoria?Dacasafacutcasatoriafaraconsimtamantul
parintilor,pentrupacatulneascultariiprimulcopilaparecu
oinfirmitate.Ceilalticopiisenascnormali.Parintiiau
blestematcanuaufostascultati,iarblestemulapasaasu
pranepotuluicaresanascut.
AcumtrebuiemerslaPreotcasavaSpovediti.Pen
truaceasta,tinetipostosaptamana,apoivaSpoveditiiva
ceretiiertarereciproc,trnplini^iCanonuldatdePreotpen
trufiecareinparteicopilulvavorbi.

Intrebare:Amosoravrajitoarecareimiaduceana
fura,Agheasma,UleiSfintit.Cefaccuele?
Raspuns:AgheasmaiUleiulledailaplante,Tngra
ding.Anafuraotngropiincimitir$iispuisanu(imai
aduca.

98

Vasfatuie$teArhimcmdritulllarionArgatu
Intrebare:Ceesteobiceiuldeacalcapesoj/sotiepe
pantof,adicapepiciorintimpulSf.Cununii?
Raspuns:Pemireasaainvatatovreovrajitoaresa
facaaceastacasa1legepesotisa1tinasubascultareaei
toatavia(aprinlegaturaaceasta.Existaoceataademoni
lorxaretelovesccucopitasautecalcacucopita.Undia
voldeacestapuneeapemire,adicapesotulei.
AceastasedezleagacupostnegruVpanalaora24
+Rugaciuni.
TrebuiesafiiSpoveditiimpartaskincele4Posturi
dinan,sa\nPosturileranduitedeSf.Bisericaisanulip

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

82/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

setidelaSf.Liturghiecasaaiputeresarespingivrajile.
Laceispovedi(iiimpartaitidiavoliinupotsastea.
Intrebare:LascurttimpdupaBotezareacopilului,in
fiecarenoaptecopilulplangecuunplansetascu^it,cunite
{ipetedenesuportat.Ovecinapecareotiuvrajitoareimi
zice:Dacavreisatraiascacopilul,vindemi1mie.Cesa
fac?
Raspuns:Vrajitoareatrimitediavoliieiasupracopi
luluiitlchinuiete.
Trebuiesa{HpostnegruL,Me,Vpanalaora24,o
saptamana.Zilnicfaci40rnatanii+Rugaciuni.
Dacanustiirugaciuni,zicide9oriTatainostra,inlo
culAc.Mantuitorului.Sidupafiecarezici:Doamne,
alungaduhurilenecuratedelacopilulmeu(N)iaicisanu
semaiintoarca.

99

PreotAlexandruArgatu
CopilulTlTmpartaeti7Duminicilarand,casa
primeascaprinaceastaputeridelaDumnezeu,casares
pingaduhurilerele.ApoiilImpartaetides,la40zile,
panala7ani.Dupaceimplinete7ani,copilulfinepostul
intregcasiparinfiiisetmpartaeteincele4Posturidin
an,decielintrainranduialacelormari.
Copiluluitidaizilnic3linguriteAgheasma,ilstro
peticuAgheasma,tifaciCruce.Infiecaresearacitetiin
apropiereacopiluluiPsalmii330142+3Psalmidelain
ceput.Continuiaaordonatsearadeseara,panaterminide
cititPsalmii.Teopretidacacopilulsavindecat.Casate
apedincontinuaredevrajilepecaretilefacevecina,tii
postnegruVpanalaora24+40matanii+Rugaciunide
zisjdeseara.
TeSpovedetiiImpartaetiintoateposturile,
stropesticuAgheasmaprincasaiteungicuAgheasma
candsimjicaestenevoie.
Casateaperidevecinavrajitoare,nuidainiciun
lucru,casanuaibavreunlucrudealtaupecaresatilege

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

83/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

vraji.Nuprimidelaeacadouvreunlucru,capunevrajipe
el.Numancadelaea,nicisaguti,capunespurcaciuniin
mancare.ScoatedincasatotceJiadaruiteaisailedai
depomana.Lasaleundevaintrunpare,saleiacineva
voiieasaleaibadepomana,safiepentrusufletulei.Ea
dadenecazuri.
Dacapo|i,ingroapainpamantlaomarginedegradina
totceT|iaduceitotcegasetiaduse.Eadadenecazuri

100

VasfdtuiefteArliimahdritulllarionArgatu
mariiveivedeacanutemailucreaza.Dacanuingropi,
eacontinuasaJiaducavraji.
NuprimidelaeaniciceeaceimparteinBiserica:co
liva,pomana.NuprimidelaeaIcoane,lumanari,Tamaie,
Agheasma,Anafura,capunevrajipeele.Dacanuaiputut
refuza,daledepomanaivaaveaceamenitcandlea
dat.
Insufletultaunuipurtaura.Eafaceacesteamanata
desatana.Dacaeacadelanecaz,ajuto.Saaimiladeea.
Tudoarteferetideea,darnuourati.
Intrebare:Amocolegacareseimbracadiscordantcu
toate,caaremultelucrurifrumoasecucaresaseimbrace.
itottimpulesteobosita.1LaBisericanumergefiindcanu
credecaopoateajuta.
Raspuns:CandomultraietedepartedeDumnezeu,
vindiavoliiiloeuieseinel.Acetiailapasaiomulse
simteobosit.Aredureriintotcorpul.Zilnictedoareal
tceva.Suferinfaaceastazilnicafacesanumai{iiseama
cumteimbraci.Stareadeoboseaiapecareosim{iteface
sanupofiascultaaparatulderadio,sanucitetiunziar,sa
nutepofiuitalatelevizor.Aceastateizoleazadelume.
Deiviu,eticaanmort.
PersoanatrebuiesafacaSpovedaniegeneraia+Im
partaanie.SameargalaSf.Liturghieintoatesarbalorile.
SafacaRugaciunideziideseara,casaaibaprin
acestealegauracuDumnezeuisaprimeascadelaDum

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

84/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

101

PreotAlexandruAroatu
nezeuHar(Putere).LipsitdePutereaHarulDuhuluiSfant
Dumnezeiesc,omuldevineneputincios,deisehranete.
Doarhrananuestedeajuns.DuhulSfantprimitinimpar
tasanie,primitintimpulSf.Liturghiisiintimpulrugaciu
nilorpecarelefaciareroltamaduitor,daputerefizicai
psihica,lumineazaminteaiteinva{asa{icarmuieti
(conduci)bineviata.
Intrebare:Vinesubgeamulmeuuncaineilatra
timpindelungat.Alteoriurlacalupul.Sauvineopisicai
miaunacasicumarchinuiocineva.Alteoritrosnesjein
casafaramotiv.UneoriReviledeapafaczgomotinapar
tament.
Raspuns:Candauziacesteatrebuiesazici:innumele
MantuitoruluiIisusHristos,piei,departeazate,fugi.Zici
de3ori.Dupaatreiarostire,latratul,mieunatulsauzgo
motuldincasainceteaza.Dacaestedelasatana,lanumele
MantuitoruluiIisusHristosdiavoliipleaca.
Intrebare:Amprimitcadouobluzaichiardacanu
mamimbracatcueavadcaimimergefoarterau.
Raspuns:Oingropiinpamant.Apoizici:Doamne,
totceamenitacelazicinumelecandmiadaruitbluza
pepustiusaseducailaminesanusemaiintoarca,iar
vrajilelegate,Doamne,dezleagaleiintrunimicasase
prefaca.Zicide3ori.JiipostnegruVpanalaora24,faci
40matanii+Rugaciunioora(Ac.Mantuitorului).

102

Vasfatuie$teArhimaiMritulllarionArgcitu
Veivedeacaacelacaretiadaruitbluzasenelinistete
ivineii|iceresocotcalapentruccnuaiimbracatoi
undeeste.Elfaceaceastadeoarecediavoliiseinlorclael

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

85/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

siilchinuiesc.Totdeaunaseintorclaeelcareiatrimis.
Intrebare:Parinte,maspovedescdepacate,darin
catevaziledupaaceastafacdinnoutoatepacatelepecare
leamspoveditcutoatecaeudorescsanulemaifac.In
felulacestanuinaintezdelocpecaleamantuiriisufletului
meu.
Raspuns:Aceastaseintamplacandpersoanaafacut
pacatepecareleascunde,nulespunesaulespuneincom
pletsaulespuneintroformamaiuoara.Dupaoastfelde
spovedanie,diavoliinupleaca.Eiramanilucreazacasa
repefichiarsipacatelepecareleaispoveditsincer.
tiuopersoanacarecertamultpeal(ii:Staiprea
aproapedeminesaudutedeaicicanamlocdeline.Pen
truca1aiatinsstriga:Malovit.Decicertapeal(iiprea
multpentrupreaputinavina.Acestpacatnu1spovedea
pentrucanicinuconsideraceafacutvreunpacat.Dar
diavoliiilbatjocoreau.Candseaflainlume,ilizbeauaa
detareincattresareaiseuitainjursavadacine1aizbit.
Darvedeacalumeaestedepartedeeliseintrebairitatde
cepa}eteaceastaicineiifaceaceasta.Candiadat
seamacaestedeladiavol,saSpovedit,apoisaferitcu
straniciedearepetapacatul,iinfelulacestaascapat.

103

PregtAlexandruArgatu
Asafacediavolul,tebatjocorestesitefacesatecer{icu
ceidinjurultau.
Intrebare:Lucrezcupublicullaserviciu.Desima
straduiescsamultumescpefiecare,observcainlocsa
piecemultumit,fiecaresearatanemul{umit.AdeseoriTmi
facepenedreptscandal.
Raspuns:OmulcarenusaSpoveditiTmpartasitde
multianinuesteinconjuratdeingeri.Peelajungsalocu
iascadiavolii.AcestiasarpeoameniidinjurulnostrusiTi
nelinistesc.Astfelcolegiideserviciuajungdenefacscan
dalpenedrept.Persoanelepentrucarelucreziincazulin
carelucrezicupublicul,suntnelinistitesifacscandalpe
nedrept.EifacaceastapentrucaasaTimanasatana.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

86/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Deciasalucreazasatana:
a)PeceidinjurultauTimanasapacatuiascapentruca
Tifacsateacuzepenedrept.
b)IarpetinevreasateTmpingasafacifapterelesub
presiuneaacuzatiilornedrepterepetatezilnicasuprata.
Vreasadeviicertaret,saservestirausauincorectlumea,
vreasaurastipetoatalumeasiinspecialvreasatefaca
sa1urastipeDumnezeusausa1considerinedrept.
Ajungisagandesti:Euiamservitbine,corect,amabil,iar
eisepoartar^upenedrept.
DacasubbatatapecareiodasatanaTnviafapaman
teascaomulseTnraiesteiajungede:
a)Urastepetoatalumea

104

VasfutuiejteArhimairdritulIUnionArgatu
b)Faceraulatoatalumeasaudevineincorect.
c)UratepeDumnezeu.
InseamnacasatananualucratTnzadar.Satanaaca
tigat,omulsaTndracit,adicaaajunssafacaielfapte
dracesti.
DacaomulTnduraaceastabataie,ca:nedreptati,pa
gube,boala,diverseTncercarigrele,iramanebun,bland,
iertatoricudragostefatadeDumnezeu,Tnseamnacasa
tanaesteeelcareapierdut.Elsastraduit,alucrat,dara
pierdut.
InjurulnostruvinTngericareneaparadelucrarea
celuirau.CucatsuntemmaiCurajitiiSfin{i|iiavemle
gaturamaiintensacuDumnezeuprinRugaciuni,cuatat
mailinistitadevineviatanoastra.
CandtraiamdepartedeDumnezeu,necazurileve
neaupestenoifaraTncetare,treburilesporeau,tottimpul
alergamobosiji,pagubelenuTncetau.Pentruoricelucru
trebuiaefortmarecasa1otyinemfiindcasatanaseopune
dorinjelornoastre.Ceidinjurnenecajeauiduceamovi
a|achinuita.Asaesteiadul,chinneTncetat,chinvenic.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

87/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Intrebare:Misafuratcevadincasasinutiucine
estehojul.
Raspuns:DuminicaducilaAltarunlitruvin(eelsa
racducemaipujin)sioprescura(chifla,paine)cutreilu
manariaprinse,isascoatapreotulTntimpulSf.Liturghii
Particicapentrudescoperireaceluicareafurat.

105

PreotAlexandruArgatu
Scrii:LiturghieVii:
RobulLuiDumnezeu(N)seroagacaDumnezeusai
descoperepeeelcareiafuratsisafacajudecatadreapta.
AceastaodaiPreotului.LasfarsitulSf.LiturghiiceriPre
otuluiParticica.
Acasa,Vinerifacipostnegrupanalaora24,faci40
matanii,apoiieiParticica.RugaciunifaciAc.Mantuito
rului+Ac.Sf.Mina+R.decererecareaipusopentru
Particica.
Dacavineeelcareafuratsitiaducefnapoilucrul,te
opresti,numaiscotiparticica.Altfel,continuiinfiecare
Duminicapanaprimestiobiectul.

Intrebare:Fratelemeuamuritfaralumanare,farasa
seSpovedeascasiImpartaseasca.Vreausaafluundeeste
sufletullui.DacanuesteinRai,samaingrijescdeel.
Raspuns:DaiLiturghiecuParastaspentruunanin3
BisericideManastireundesefacezilnicSf.Liturghie.
Apoi,dupaunan,faciPostnegruVpanalaora24,faci40
matanii+Ac.Mantuitorului+R.decerere:Doarme,des
coperamiundeseaflafratelemeucareamurit.Dacanu
ttidescoperaprimaoara,continuicuVinereaurmatoaresi
faciasapanaitidescopera.
Dacatlviseziinlocculuminasiverdeata,estein
Bai.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

88/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Dacellvisezibolnavsauinloccunoroisauapetul
burisauinlocpustiusiintunecos,esteiniad.

106

Viisfatuic$teArhimanitritulllarionArgatu
Daca11visezigol,dezbracat,esteiniad.
Intrebare:Fratelemeumialuatbaniiicasa.
Raspuns:DucilaAltarunlitruvin,oprescura+3
lumanariaprinse+ohartiepecarescrii:LiturghieViicu
Particica:Doamne,fajudecatadreaptaintremineifratele
meucaremialuatbaniisicasa.
LasfaritulSf.Liturghii,ceriPreotuluisatidea
Particica.
AcasafacipostnegruVpanalaora24,faci40ma
tanii+Rugaciuni,Ac.Mantuitorului+R.decererecareai
pusopentruParticica,apoiieiiParticica.Faciaceastade
treiori.Dacavinelatinefrateletausi{iinapoiazatoate
dupaprimaParticica,nulesco{iipecelelalte.
Intrebare:Parinte,miadisparutfratele,sascufun
datvaporul.Uniisausalvat.Eladisparut,nutiudeel.
Raspuns:Casaaflidespreeldacaestemortsauviu,
duciDuminicalaAltaroprescura+unlitruvin+3luma
nariaprinse+ohartiepecarescrii:LiturghieViicuParti
cica:Descoperami,Doamne,mie,roabeiTale(N),unde
estefratelemeu(N)careadisparut.Aratamideesteviu
saumort.
IntimpulSf.Liturghii,PreotulscoateParticica,iarla
sfarsjtcerisaJiodea.
AcasatiiVpostnegrupanalaora24,faci40mata
nii+Rugaciuni,Ac.Mantuitorului+R.decererecareai
pusopentruParticica.ApoiieiParticica.Pojimancala2

107

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

89/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

PreotAlexandruARGAW
oredupaccaiIuato.Maibinemananciadouazi.Sere
pclapanasedavisuldedescoperire.
Dacatlvisezifnintunericestemort.
DacaIIviseziinloccunoroisaumurdarsauboala
estemortsiesteiniad.
DacaTlvisezicalucreazSesteviu.
DacaTlvisezidimineata,cusoare,esteviusaueste
InRai.
Intrebare:Parinte,amsaditviesiTnaltreileaan,
candsadearod,sauscat.Specialist^pecareiamadusca
sacercetezenuaudescoperitcauza.
Raspuns:Poateaisaditviainzidesarbatoare,cand
Dumnezeuazissanulucram.VeziBiblie:Baga{ide
seamasapazitizileleMeledeodihna,caciacesteasunt
semnTntreMinesivoidinneaminneam,casastiticaEu
suntDomnulcarevasfinteste"(Iesire,Cap.31/13).
Poatecaaidatsataneiintimpcemunceai,aibles
tematsiaichematnumeleceluirau,aiblestematpamantul
sicelececrescpeel.
Devreiroade,stropestecuAgheasmafarinata,
spunerugaciuniintimpcelucrezi,fasemnulSf.Cruci
pestesemintelepecarelesemenisispuneTatalnostru,si
atunciveivedearoade.Sicandtoatealetalerodesc,ai
grijasiimpartelaceisaracipujin,caDumnezeuselespo
reasca.

108

VasfcituiefleArhimandritulllarionArgotit
Intrebare:Parinte,amvacisivadcala20litrilapte
abiascotpujinasmantana.Deceesteasadesaraclaptele?
Nuestebunaiarbacucarehranescvitele?

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

90/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Raspuns:Candviteletesupara,ledairauluisile
blestemi.Deaceeapeelestaduhuleelrausisuntnelinis
titeimanalapteluiafugit.
Trebuiesaspuirugaciuni,salestropesticu
AgheasmaisastropeticuAgheasmanutretulpecareTl
mananca.Macarodatapelunasafaciaceasta.Safaci
semnulSf.Crucideasupralor,casasealungeduhurile
celerele,siveivedeacaseschimbatoateinbine.
Apoidacavreicatoatealetalesasporeasca.Cin
stestepeDomnuldinavereataidinpargatuturorroade
lortale.Atuncijitniteletalesevorumpledegrausimustul
vadaafaradinteascuriletale"(Solomon,Pilde,Cap.
3/10).
SanuteinfatiseziinainteaMeacumanagoala",zice
Domnul(Iesire,Cap.53/6).Darurileadusesafiedincele
maibuneidincelemaifrumoaseroadeDacava{iinfa
U?a*inainteaunuidomnpamantesccuundarlipsitdeas
pect,cumvavapriviacela?Cuatatmaimulttrebuiesa
avemgrijacadarurileaduseLuiDumnezeusafieplacute.
DarurilepusepemasainainteaDomnuluiseimpart
lasaracidupaterminareaSf.Liturghii.
Darurilesunt:
Dardemultumirepentruizbavirea(scaparea)de
necaz,boala,primejdie.

109

PreotAlexandruArgatu
Dardemulfumirepentruvindecareaprimitasau
pentrurezolvareaprimita.
Daruricaprinosdemultumiredinceledintai
roadealepamantului.Dinprimeleroadetotdea
unasamanancemaiTntaisaraculiorfanul.Adu
dineleinainteaDomnului,apoimanancisitusite
bucuridetoatecatetiadaruitDomnul.
Intrebare:Parinte,pentrucesuntasadetensionate
relatiiledintreparintisicopiisidecesuntatateadivorturi?

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

91/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Deceadisparutiubirea,paceasibunaTntelegerecare
existainfamilieinvremurilededemult?
Raspuns:Pevremurioameniieraucredincioi,traiau
conducandusiviatadupaPoruncileluiDumnezeu.La
Dumnezeuceamaipretuitaesteascultarea,asacainfami
liefiiiascultaudeparintisinutreceaupestecuvantullor.
Sotiaascultadesot,ilrespectasiimplineacuvantullui.
Tineriiascultaudeceibatranisiiiajutaulanevoie.So|ul
aveagrijadefamiliasacuteamadeDumnezeu,stiindca
vadaraspunsinaintealuiDumnezeudesufletelepecare
leaavutingrijainviatapamanteasca.Lamasa,caun
adevaratefdefamilie,sotulspunearugaciunea(Tatal
nostra)ibinecuvantamasa.Peatuncioameniinuiomo
rauprunciicuavorturile,asacainjurulmeseiseaflau
multicopii,segaseaugineriiinurorileinepofii.Masa
nuerapustie.Elvegheacatotidincasasatraiascainspi
rituldragosteideDumnezeuitotidincasaiirespectau

110

Vasfatnie$teArhimandritulllarionArgatu
cuvantulsjilimplineau.FiindcarespectauceleDumneze
ieti,aveaupaceaidragostearecomandatadeDumnezeu,
caretiesasesacrificepentrubineleaproapelui,careda
ruieste.Nudragosteaceadinlume,caretottimpulpre
tinde,cereicunimicnusemultume$te.Duminicaiin
zileledesarbatoaremergeaulaBiserica,laSf.Liturghie.
Inaintedeaplecadeacasa,isjcereauiertaretineriidela
ceibatrani,sotiadelasot,apoi?icereauiertareuniidela
altii,poatecaintimpulsaptamaniisausuparat,iarlaSf.
Liturghienupotimergedacauratipealtul.
DesigurexistausiatuncifamiliiincareCuvantullui
Dumnezeueraincalcat,daraceastaaduceaiadulinviata
loriaduceamultasuferinta.Acum,inzilelenoastre,ni
meninumaivreasafacaascultare.SJdezordineaaceasta
eionumescemancipare.InImparatiaCerurilortoatese
supunCreatorului,luiDumnezeu.Esteoordinedesavar
ita,bazatapeoascultaredesavarsjta.
AdamapierdutRaiulpentruneascultare.Lucifera
fostizgonitdinCerpentruneascultareitrufie.
NoitincalcandporunciledreptedatedeDumnezeu,

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

92/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

aducemiadulinviatanoastra.Adicasotiafacecevreaca,
copiiinuascultadeparintiinuirespecta,tineriinuive
nereazapeceibatrani,nimeninumaiascultadeDumne
zeu.ToateacesteanupotaducepaceTntrofamilieiin
societate.Sf.ApPavelzice:Femeilor,supunetivabar
batilorvotriprecumsecuvineinDomnul.Barbatilor,iu
bitipefemeilevoastresinufitiaspricuele.Copiilor,as

Ill

PreotAlexandruArgatu
cultatideparintiivotriintrutoate,caciaceastaestcbine
placutDomnului.Parintilor,nuatatatilamaniepecopiii
vostri,casanusedeznadajduiasca.Slugilor,ascultatiTntru
toatedestapaniivostriceitrupeti,nuslujindnumaicand
suntcuochiipevoi,caceicecautasaplacaoamenilor,ci
Incuratiainimii,temanduvadeDomnul.Oriceatiface,
lucrafidintoatainima,capentruDomnul,$inucapentru
oameni.
BinestiindcadelaDomnulve|iprimirasplatamoste
niriicaciDomnuluiHristosslujiji.Iareelcefacenedrep
tateisivaluaplatanedreptajiiintrucatlaDumnezeunu
estepartinire(Coloseni,Cap3).DeciPoruncileluiDum
nezeutrebuiescimpliniteintoatemomenteleiintoatelo
curilevietiinoastre,laserviciu,pestrada,infamilie.
Totsufletulsasesupunainaltelorstapaniricacinu
estestapaniredecatdelaDumnezeu.Iarcelecesuntde
Dumnezeusuntranduite.Pentruaceea,eelceseTmpotri
vetestapaniriiseimpotrivesteranduieliiluiDumnezeu.
Iarceiceseimpotrivesctivorluaosanda.Cacidregatorii
nusuntfricapentrufaptabuna,cipentrucearea.Voieti
decisanu(ifiefricadestapanire,fabineleiveiaveala
udadelaea.CacieaesteslujitoarealuiDumnezeuspre
bineletau.Iardacafacirautemete,cacinuinzadar
poartasabia.PentrucaeaesteslujitoarealuiDumnezeusi
razbunatoareamanieiLuiasupraceluicesavarseteraul.
Deaceeaestenevoiesevasupunejinunumaipentruma
nie(defrica),ciipentrucontiinta(dinconvingere).Ca

112

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

93/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Vasfatuie^teAilumantlritulllarionArgatu
pentruaceeaplatipidari.Cacidregatoriisuntslujitoriilui
Dumnezeu,staruindinaceastaslujireneincetat.Da{ideci
tuturorcelecesuntetidatori:celuicudarea,dare,celuicu
vama,vama,celuicutcama,teama,celuicucinstea,cin
ste"(Romani,Cap.13).PrinaceastaSf,Ap.Pavelncin
deamnasarespectamlegiletariiincaretraim.Nerespecta
realegilorfariistricaordinea,pacea,armonia,duceladez
echilibrusocialieconomic.Respectarealegiidecatreloti
asiguraliniteacetateanuluicinstitiharnic.Deasemeni
legeailobligapeeelnecinstitlaascultare.Dacanuasculta
devoie,trebuiesaascultedenevoie,sprebinelecelor
multi,adicapentrubinelesocietatii.
Intrebare:Ceseintamplacu'ceicareauparasitBise
ricaOrtodoxaisaubotezatlasectanti?
Raspuns:Asecta=asectionacevadintrunintreg
Autorulacesteilucraridesectionareestediavolul,carese
straduietesarataceascapeoameniidelaBisericainte
meiatadeMantuitorulDumnezeu.
Prinbotezulpecareilprimesclasectan|i,Haina
Botezuluiseinnegrete,decipierddintrodatadouaSfinte
Taine:BotezuliMirungerea.Dacaprimescacolosiim
partaanie,pierdimpartaaniadelaBotezitoateImparta
aniileprimitepanainacelmoment.Decipierddintro
data3SfinteTaine.

Intrebare:CeicaredorescsasereintoarcainBise
ricaOrtodoxacumtrebuiesaprocedeze?
113

PreotAlexandruArgatu
Raspuns:BisericaOrtodoxaafostintemeiatade
MantuitorulIisusHristos.Primascindareaparela1054.
Ulteriorscindarileselnmuljesc.
ParasireaBisericiiintemeiatedeMantuitorulDumne
zeuesteunpacatfoartemare.Dumnezeuestebunsiier
tator.Dacaneintoarcemdelapacat,elneiarta.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

94/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

CeicareaufostBoteza^iinBisericaOrtodoxa,dar
sjaupierdutBotezulicelelalteSfinteTainebotezanduse
lasectantivorprocedaastfelcdndsereintorcinBiserica
Ortodoxa:.
1)VorvenilaSf.LiturghieivorputeasaiaAnafura
iAgheasmasisevorMirui.
2)VorfaceoSpovedaniegeneralalaPreot+Maslu
dincarevafolositimpde7zile,{inandpostZilnicbeaun
paharcuAgheasmaincaresepun9picaturiUleidela
Maslu.Inaintedeabeaacestpaharsefac40mataniiise
spunrugaciuni.
intimpulzilei:R.ZILNIC+Tatalnostruspuscat
maides.
Searadupaora22facAc.Zilei.Dupafiecareruga
ciunesauicosisjvacereiertaredelaDumnezeuillva
rugasaTliertedepacatesisa1primeascatnapoicapefiul
risipitor.
CandscriitextulMaslului,spui:RobulLuiDumnezeu
(N)seroagapentru:
a)Iertareapacatelor.

114

Vasfatuie$teArlumcmdritulllarionArgatu
b)CurajireaHaineiBotezuluipecareaminnegrito
botezandumalasectanji.
c)Cura^ireaImpartaanieipecareampangarito
impartaindumalasectanti.
DeciacestpacatsecurajestecuPost+Spovedanie
generala+Maslu.
3)DacSiivadoveditemeinicintoarcerea,atunciPre
otulllvaputeaimpartasi.Dumnezeuesteeelcareprivete
lacalitateailasinceritateaintoarcerii.Binetnteles,vorfi
primifinumaiceicareTidovedesctemeinicintoarcerea.
AcesteSfinteTainenutrebuiescacordatecuuurinja.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

95/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Intrebare:Ceicarenusuntbotezatiiceicareaufost
Botezajiinaltareligiesjvordinconvingeresaprimeasca
BotezulBisericiiOrtodoxecumvorproceda?
Raspuns:
1)Vorficatehizati,adicavorinvajadelaPreottaina
religieicretinortodoxe.Acasavorzicerugaciuni:R.
ZILNICdincarteaaceasta+Tatalnostruspuscatmaides
+Crezul.
2)VorparticipalaSf.LiturghiefarasaiaAnafura,
AgheasmaifarasaseMiruiasca.
DacaiivoraratadragosteafatadeBisericaOrtodoxa
intemeiatadeHristosivordovedicaauinjelestainicalu
craremantuitoarecesefaceasuprafiilorei,acediavorfi
botezajidecatrePreotivorprimiicelelalteSfinteTa

115

PreotAlexandruArgatu
ine:MirungereaiImpartaania.Decivorprimideodata
treisfinteTaine.
3)Persoanelecaredepasescvarstade7aninupot
primiBotezulfarasafifacuttnaintePostosaptamana+
Spovedaniegenerala.
Dumnezeuseuitalacalitate,nulacantitate.DeciPre
otulnutrebuiesaacordecuusurin{aBotezuliSfintele
Taine.Putinaluatdospestetoataframantatura"(1
Corinteni,Cap.5/6).
Mantuitorulzice:Nuda|iceleSfintecainilor,nicinu
aruncatimargaritarelevoastreinainteaporcilor,canu
cumvasalecalceinpicioareiTntorcandusesavasfasie
pevoi"(Ev.Matei,Cap.II6).

Intrebare:PotfiadmiseinBisericaOrtodoxacante
celereligioasepecaretineretullecantainritmmodern
insotitdeghitara?

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

96/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Raspuns:InBisericatrebuiesafieliniste,astfelcacei
careiiridicaminteacatreDumnezeusanufiederanjati.
ImparatulDaviddinVechiulTestamentacantatdin
struneidinalauteiadansatalaturidepoporinaintealui
Dumnezeu.Daracestemanifestaridebucuriefoartepla
cuteluiDumnezeusaudesfasuratinnatura.Intemplutot
deaunasapastratliniteaatdtdenecesardcelorcese
roagd.
Deciconcertelereligioasecuritmmoderninsotitede
ghitarasuntbinevenite,darpotsasedesfaoareintrosala

116

Vasfatuie^teArhimandritulllarionArgatu
specialamenajatasaupurisimpluinnatura,pestrada,in
stabiledemetrou.Concertelecumuzicaclasicasisimfo
nicasepotdesfaurainsalidespectacolspecialdotatei
amenajate.
Concertulestedoaromanifestareexterioardabu
curieipecareotrdiesteomulcareLadescoperitpe
Dumnezeu.
InBisericasefacrugdciuni,sefaceSf.Liturghiesi
seoferdSfinteleTaine.Pentruaceastatrebuieliniste,
pentruarealizaocomunicarespiritualdcuDumnezeu.
Intrebare:CumsefaceexplicareaBiblieiincadrul
BisericiiOrtodoxe?
Raspuns:
a)CitireaiinterpretareaNouluiTestamentseface
treptatinfiecareDuminicaintimpulSf.Liturghiisieste
explicatinpredicadelasfarsjt.Astfel,incele52Duminici
dinanseparcurgetemeinictotNoulTestament.
b)CitireasiinterpretareaVechiuluiTestamentseva
faceinzilelestabilitedePreotsaudeprofesoruldereligie,
inloculsilaorastabilitadeacesta.Explicareasevapar
curgeordonat,pelecjiisaptamanale,astfelcaindecursul
unuiansafieexplicatintregVechiulTestament.
ToataScriptura(Biblia)esteinsuflatSdeDumne

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

97/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

zeuidefolosspreinvatatura,spremustrare,spreIndrcp
tare,sprein|elep|ireaceaintrudreptate"(2Timotei,Cap.
3/16).

117

PreotAlexandruArgatu
InDeuteronomul,cap.28,suntdatebunatatilefaga
duitecelorcevorpazilegeairelelecevorveniasupra
celorcareoincalca.
PentruceicarenuaucititBiblia,vomdaaicioparte
dinele.
CuvdntulDomnuluiseimplinestechiardacdeste
vorbadeunsinguromsaudeunpopor.
DeveiascultaglasulDomnuluiDumnezeuluitau,
vorveniasupratatoatebinecuvantarileacestea."
Binecuvantatsafiiincetateibinecuvantatsafiiin
tarina.Binecuvantatsafierodulpanteceluitau,roduldo
bitoacelortale.Binecuvantatesafiehambareletaleica
mariletale.Binecuvantatsafiilaintrareataincasa,bine
cuvantatsafiilaiesjreatadincasa."
SabataDomnulinainteatapevrajmaiitaiceicare
sevorridicaasuprata,peocalesavinaasuprataipe
aptecaisafugadetine."
Sa{itrimitaDomnulbinecuvantarepestegranarele
taleipestetotlucrulmainilortale."
Domnuli{ivadeschidecomoarasaceabuna,Cerul,
casSdeaploaiepamantuluitaulavremeicasabinecu
vantezetoatelucrurilemainilortaleiveidaimprumut
multorpopoare,iartunuveiluaimprumut,veidomni
pestemultepopoare,iaraceleanuvordomnipestetine."
DomnulDumnezeult3utevapunecap,iarnu
coada,iveifinumaisus,iarjosnuveifidacSteveisu
puneporuncilorDomnuluiDumnezeuluitaucare\ilespun
euastazisale|iiisaleimplineti."

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

98/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

118

Vasfatuie$teArhimandritulllarionArgatu
IardacdnuveiascultaglasulDomnuluiDumnezeu
luitauinuteveisilisaimplinetitoateporuncileihota
rarileLuipecare^ileporuncesceuastazi,savinaasupra
tatoateblestemeleacesteaisateajunga".
Blestematsafiituincetateiblestematsafiituinta
rina".
Blestematesafiegranareletaleicamariletale".
Blestematsafierodulpanteceluitau,rodulvacilor
taleiroduloilortale".
Blestematsafiitulaintrareataincasaiblestematla
ieireatadincasa".
SatrimitaDomnulasupratablestem,tulburareine
cazintotlucrulmainilortalepecareteveiapucasa1faci,
panaveifistarpitipanaveipiericurandpentrufaptele
talereleipentrucaMaiparasit".
BasamaitrimitaDomnulasuprataciuma(boli)
panatevastarpi".
SatebataDomnulcuoftica,culingoare,cufriguri,
cuaprindere,cuseceta,cuvantmu,curuginaitevarur
mariacesteapanaveipierii.
Ceruriletale,caresuntdeasupracapuluitau,sase
facadearamaipamantuldesubtinefier".
InlocdeploaieDomnulsadeapamantuluitauprafi
pulbere,caresacadadincerasupratapanatevapierdei
veifiprapadit".
Domnultevadasafiibatutdevrajmaiitai,peun
drumsamergiasupraloripeaptedrumurisafugideei".

119

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlarion

99/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

PreotAlexandruArgatu
TevaloviDomnulculepraEgiptului,curaie,cu
pecingine(boli),decaresanutepativindeca".
SatebataDomnulcunebunie,cuorbiresicuamor{i
rea(Tmpietrirea)inimii".
Pedibuitesamergiinamiazamarecumumblaorbul
pipaindpeintunericsisatestramtorezeisateocarascain
toatezileleinimenisanuteapere".
,,Cufemeiesatelogodestiialtulsaseculcecuea,
casasazidestiisanutraiestiinea,viesasadesli,dardc
easanutefoloseti"
BoultausaTieinjunghiatsubochiitaisisanu1ma
nancitu,asinultausati1iasisanu{i1maiaduca,oile
talesafiedatevrajmasilortaiinimenisanuteizba
veasca".
Fiiitai1fiiceletalesafiedatelapoporstrain,ochii
taisaivadaisasetopeascaintoatezileledemilalor,dar
sanuainicioputereinmainiletale."
Roadelepamantuluitausitoateosteneliletalesale
rriananceunpoporpecaretunu'laicunoscut,iartusafii
numaistraintoratichinuitintoatezilele".
Dinpricinacelorcetivorvedeaochiitaii|iveiiei
dinminti".
Domnultevaloviculeprarea(bolinevindecabile)
pestegenurichi$fpestefluiere1dintalpilepicioarelortale
panaincrestetulcaluluitau,decdrenuteveimaiputea
vindeca".
Veisemanamultasatnantathtarina,darputinavei
culege".

120

Vasfatiiie?teArhimcmdritulllarionArgatu
Viiveisadi,darnuleveiculege,nicinuveibeavin"

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlario

100/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Masliniveiaveaintoatefinuturiletale,darcuun
tdelemnnuteveiungepentrucamaslineletalevorcadea".
Totipomiitaisiroadelepamantuluitaulevastrica
rugina".
Strainuleeldinmijlocultausevainaltapestetine
dinceincemaisusiartuveicoboridinceincemaijos".
Acelaitivadaimprumut,iartunuiveidaluiim
prumut,acelavaficap,iartuveificoada".
Vorveniasupratatoateblestemele,acesteatevor
urmarisitevorajungepanaveifistarpitpentrucanaias
cultatglasulDomnuluiDumnezeuluitausinaipazitpo
runcileLui,nicihotararileLuipecaretileadatEl."
PentrucanaislujitDomnuluiDumnezeuluitaucu
veseliasicubucuriainimiicanderaiimbelsugatdetoate,
veislujivrajmasuluitau,pecareilvatrimiteasuprata
DomnulDumnezeultaucandveifiinfoamelciinsclci
ingolatateiintotfeluldelipsa;acelavapuncpegruma
zultaujugdefiersitevaistovi."
Denuteveisilisaimplinetitoatecuvintelelegii
acesteiacaresuntscriseincarteaaceastasjnuteveiteme
deacestnumeslavitiinfricosatoralDomnuluiDumne
zeuluitau".
AtunciDomnultevabatepeJineipeurmasiitaicu
plaginemaiauzite,cuplagimarisinesfarsitesicubolirele
inecurmate".
VaaduceasupratatoateplagileEgiptuluidecare
teaitemutsisevorlipiaceleadetine".

121

PreotAlexandruArgatu
Toataboalatoataplagascrisasjtoataceanescrisain
cartealegiiacesteiaovaaduceDomnulasupratapanavei
fistarpit".
Viatatavafimereuinprimejdietnainteaochilortai;

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlario

101/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

veitremuraziuasinoapteainuveifisigurdeviatata".
Detremurulinimiitaledecareveificuprinside
celeceveivedeacuochiitai,dimineataveizice:O,dear
veniseara,iarsearaveizice:O,dearveniziua!"
CarefapteilsuparapeDumnezeu?
latacespuneDumnezeulaLevitic,cap.19:
Sanufurati,sanuspunetiminciunaisanutnsele
nimenipeaproapelesau."
SanujuratistrambpenumeleMeu".
Sanunedreptatestipeaproapeleisanu1jefuieti."
Sanuvorbetideraupesurditnainteaorbuluisanu
puipiedica."
Sanuface|inedreptatelajudecata".
Sanuumblicuclevetiriinpoporultauiasupravie
tiiaproapeluitausanuteridici."
Sanudumanetipefrateletau(aproapeletau)in
inimata."
Sanuterazbunicumanata".
Sanumancaticusange,sanuvrajifi,nicisaghiciti".
Sanunecinstetipefiicataingaduinduisafacades
franarecasanusedesfranezepamantulicasanuseum
plepamantuldestricaciune".
ZileleMeledeodihnasalepazetiiLacaulMeu
sa1cinsteti.EiisuntDomnul".

122

VasfatuiefteArhimandrilulIlarionArgatu
SSnualergatilaceicecheamamortii,pelavrajitori
sanuumbla|i.Celcesevaculcacumatuasaoridesco
peragoliciuneaunchiuluisausaipoarteamandoipacatul

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlario

102/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

ifaradecopiisamoara".(Levitic,Cap.20,20)
Sanuteculcicubarbatcaicufemeie;aceastaeste
spurcaciune".(Levitic,Cap.19,9)
Sanuteapropiidefemeieintimpulreguliiei,casai
descoperigoliciunea".(Levitic,cap.18,19)
Sadeosebifianimalulcuratdeeelnecuratsjpasarea
curatadeceanecurata.Sanuintinatisufletelevoastre
(mancanddin)cuanimalsaupasare,nicicutoatecelece
setarascpepamant,pecareEuleamdeosebitcanecu
rate."(Levitic,Cap.20,25)
LaDeuteronom,cap.27,gasim:
Blestematsafieeelcevavorbideraupetatalsau
saupemamasa."
Blestematsafieeelcevamutahotarulaproapelui
sau."
Blestematsafieeelcevaabatepeorbdindrum."
Blestematsafieeelcevajudecastrambpestrain,pe
orfanipevaduva."
Blestematsafieeelcesevaculcacufemeiatatalui
sau.
Blestemats5fieeelcesevaculcacuvreunanimal."
Blestematsafieeelcesevaculcacusorasaufiica
tataluisausaufiicamameisale."

123

PreotAlexandruArgatu
Blestematsafieeelcesevaculcacusoacrasa."
Bleslematsafieeelcesevaculcacusorafemeii
sale".
Blestematsafieeelcevaucideinascunspeaproa
pelesau(faptavrajitoriior)".

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlario

103/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

Blestematsafieeelcevaluamita.Sanudaicuca
matafrateluitau(semenuluitau)niciargint,nicipaine,
nicinimicdincatesepotdacucamata".
Greutatilepentrucumpanata(cantarultau)safie
adevaratcsidrcptc,cauraciunceslcinainteaDomnului
Dumnezeuluitautoteelcefacestrambatate".
PazititoateasezaminteleMelesitoatehotararile
Melesileimplinitisinuvavaaruncadepesinepamantul
incarevetitrai".(Deuteronom,cap.20,22).
LeiDeuteronom,Cap.30,gasim:
Candvorveniasupratatoatecuvinteleacestea,bine
cuvantareasiblestemulpecaretileamspuseusilevei
primiininimatasiteveiintoarcelaDomnulDumnezeul
tausicumtiamporunciteuastaziveiascultaglasulDom
nuluiDumnezeuluitautusifiiitai,dintoatainimatasi
dintotsufletultau,vataiaDomnulimprejurinimatasi
inimaurmasilortai,casaiubestipeDomnulDumnezeul
taudintoatainimatasidintotsufletultau,casatraiesti".
AtunciDomnulDumnezeultauvaintoarcetoate
blestemeleacesteaasupravrajmasilortaisiasupracelorce
teauuratsiteauprigonit".
Iata,euastazitiampusinainteviatasimoartea,bi
nelesiraul.Alegeviata,casatraiestitusiurmasiitai".

124

VasfatuiefteArliimanclritulllarionArgatu

Zici:cinepoateurmaacesteporuncidesavarsite?
Toatalumeafura,toatalumeaiamita,toatalumeatraicste
incurvie,toatalumeaminte.Cinenufacelafelcatoata
lumeaajungedemoaredefoamesinupoatetrai.
Raspuns:omule,incearcatusirespectatoatelegile
datedeDumnezeusiveivedeacacuvantulluiDumnezeu
esteadevarat,numinte,veiaveapartedebinecuvantarile
fagaduite.

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlario

104/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

InBiblie,inpsalmul18alluiDavidgasim:
LegeaDomnuluiestefaradeprihana,intoarcesu
fletele;marturiaDomnuluiestecredincioasa,intcleplesle
pruncii.
JudecarileDomnuluisuntdrepte,veselescinima;
poruncaDomnuluiestestralucitoare,lumineazaochii.
FricadeDomnulestecurata,ramaneinveaculveacu
lui.JudecarileDomnuluisuntadevarate,toateindreptatite.
Doritesuntmaimultdecataurulsidecatpiatracea
demarepret,sinaidulcidecatmiereasidecatfagurclc.

Cuprins
Introducere5
1.Desprevrajitori7
1.1.Cinesuntvrajitorii7
1.2.Cumaflidacacinevaevrajitor?7
1.3.Aspectulvrajitorilor9
1.4.Comportamentulvrajitorilor10
2.Vraji13
2.1.Desprevraji,felullor,cumteaperideele13
2.2.Dezlegareavrajilor31
2.3.Cumrespingivrajile31
3.Intrebariiraspunsuri33
4.Alteintrebarisiraspunsuri96

Vormaiaparea:
1.CeleapteSfinteTaincipovestiriduhovniccsli;

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlario

105/106

03.07.2015

Fulltextof"AlexandruArgatuVasfatuiestearhimandritulIlarionArgatuDesprevrajisifarmecesiluptaimpotrivalor"

2.Spovcdania;
3.Postul;
4.Rugaciunea;
5.SfantaLiturghieexplicata(teologie);
6.DespreMaicaDomnului;
7.Despresecte;
8.Mcdiculvasfatuieste;
9.ViataparinteluiIlarionArgatuscrisademanalui;
10.Ozi,ozi,ozidinvia{aparinteluiIlarionArgatu.

Rugampetoticretiniicarelaucunoscutpe
Piirinteleyitiupovestiri,sfaturi,minuni,vinde
cdri,intamplarilegatedeviatasiactivitateaparin
teluiarhimandritIlarionArgatu,satiescriepe
adresa:
PreotAlexandraArgatu
ComunaBoroaia
Jud.Suceava

Telefon:0230/548014
Mobil:0745/695025

ISBN(10)9737886399
ISBN(13)9789737886392

https://archive.org/stream/AlexandruArgatuVaSfatuiesteArhimandritulIlarionArgatuDespreVrajiSi/alexandruArgatuPr.VaSfatuiesteArhimandritulIlario

106/106