Sunteți pe pagina 1din 5

TELERADIOGRAFIA DE PROFIL

I.

PUNCTE DE REFERINTA OSOASE

Nazion (N) : cel mai infundat punct al suturii fronto-nazale, pe linia mediana .
Orbitale (Or) :cel mai inferior, de pe conturul orbitei .
Spina nazala anterioara (SNA) : punct osos proeminent, ce reprezinta punctul cel mai
anterior al bazei scheletale maxilar, situat la vrful aperturii piriforme. Corespunde cu
punctul subnazion .
Down A (A) : cel mai infundat punct al procesului alveolar osos maxilar. Corespunde cu
baza apicala, la 2mm anterior de apexurile centralilor superiori .
Prostion (Pr) : cel mai proeminent punct al procesului alveolar maxilar corespondent cu
coletul IC superiori .
Incizale (I) : vrful Ic superiori
Incizale inferior (i) : vrfulf IC inferiori
Infradentale (Id) : punctul cel mai proeminent al procesului alveolar inferior situat la 2
mm superior si anterior de apexurile incisivilor centrali inferiori.
Pogonion (Pg) : punctul cel mai anterior, pe linia mediana a simfizei mentoniere .
Gnation (Gn) : punctul cel mai inferior si anterior al profilului mentonier osos .
Gonion (Go) : punctul construit pe bisectoarea unghiului format de tangentele la ramul
ascendent si orizontal mandibular .
Condilion (Kdl) : punctul construit pe bisectoarea unghiului dintre tangentele la capul
condilului si fata posterioara a condilului .
Porion (Po) : punctul situat la intersectia tangentei din orbitare la conductul auditiv
extern (punctul superoextern pe desenul conductului auditiv extern osos) .
Spina nazala posterioara (SNP) : punctul cel mai posterior al palatului dur, pe linie
mediana,construit la intersectia perpendicularei din fisura pterigomaxilara pe bolta
palatina osoasa .
1

Sellae (S) : centrul geometric al seii turcesti

II. PLANURI DE REFERINTA


1. Planul bazei craniului: sellae-nasion: S-N
2. Planul de la Frankfurt F: orbitale- porion: Or-Po
3. Planul bazal maxilar : spina nazala anterioara - spina nazala posterioara: SNASNP
4. Planul de ocluzie : la 2 mm sub marginea Ic superiori pana la varful cuspidului
MV al M de 6 ani superior .
5. Planul bazal mandibular : gnation-gonion: Gn- Go
6. Axa Y ( dreapta de crestere ): sellae-gnation: S- Gn : trece pana la 9 ani prin
cuspidul MV al M1 inferior , dupa 9 ani prin cuspidul CV .

III. UNGHIURI
a. Pentru aprecierea pozitiei bazei scheletale in sens sagital se masoara :
SNA : S-N-A Down.
Se citeste unghiul intern : 82 5
> 87- prognatism maxilar
< 87 - retrognatism mx

SNB : S-N-B Down ~ 78


>78 prognatism mandibular :
< 78 retrognatism mandibular
2

Intre bazele scheletale , pentru aprecierea clasei scheletale : unghiul ANB


ANB=SNA- SNB: 2-4
> 4 =cl 2 scheletala
< 0 (-) = clasa III scheletala - prognatism
0-4 = clasa I scheletala

b. Pentru aprecierea adancimii fetei :


S-N-Gn : Sellae- Nazion Gnation: 80 5
< 80profil convex
> 80 profil concav

c. Pentru aprecierea profilului facial :


N -A -Pg : Nasion-A Down- Pogonion: 170 10
< 180 : profil convex
> 180 : profil concav

d. Dreapta de crestere: S -Gn F : axa sellae-gnation cu planul de la Frankfurt


(orbitare-porion). Se msoar unghiul intern: 65
< 65: retrognatismul mandibular
> 65: prognatismul mandibular

e. Pentru procesele alveolare:


3

Pr-A-F: unghiul pe care il face dreapta care uneste prostion cu A Down


(Pr-A) cu planul Frankfurt (Or-Po): 110
>110: proalveolie
< 110: retroalveolie

Id- B-M: unghiul pe care dreapta ce uneste infradentale cu B Down (Id-B)


il face cu planul bazal mandibular (M): 80 5
> 80: proalveolie inferioara
< 80: retroalveolie inferioara

A-O-B-O : unghiul pe care proiectia lui A Down (A) pe planul ocluzal (O) il
face cu proiectia lui B Down (B) pe planul ocluzal (O)
f. Pentru dinti
I-F (Incizale- Frankfurt) : unghiul dintre axul Ic super cu planul Frankfurt
(I-Or-Po) :105-107
> 105-107= prodentie
< 105-107= retrodentie

i-M: unghi format de axul Ic infer (i) cu planul bazal (Gn-Go ) : 90 5


> 90= prodentie

< 90 = retrodentie

I-i: unghiul pe care axul incisivului central superior (I) il face cu axul
incisivului central inferior (i):135

g. Analiza pe verticala:
Unghiul TWEED : format intre planul Frankfurt ( Or- Po ) si planul bazal
mandibular ( Gn- Go ) : 20-26
> 20-26 = profil hiperdivergent : mandibula creste prin rotatie
postero-inferioara
< 20= profil hipodivergent (fata scurta ): mandibula creste prin
rotatie antero superioara .

Unghiul SCHWARTZ : unghiul dintre cele 2 planuri bazale : planul bazal


maxilar- planul bazal mandibular : 20
> 20: etaj inferior marit ( leptoprosopie )
< 20: etaj inferior scurtat ( euriprosopie )