Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

DATA: 18.10.2007
CLASA: a VII-a B
ARIA CURICULARA: Limba si comunicare
OBIECTUL: Limba romana
SUBIECTUL: Calin ( file din poveste ) M. Eminescu
TIPUL LECTIEI: de consolidare de cunostinte
PROFESOR: CABUZ OANA ROXANA
OBIECTIVE:
OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris;
OBIECTIV SPECIAL: Cultivarea receptivitatii literar-artistice a elevilor;
OBIECTIVE PERFORMATIVE:
- COGNITIVE:
O1: sa precizeze cele trei parti ale poeziei;
O2: sa incadreze fiecare parte in opera;
O3: sa selecteze elementele fiecarui cadru in parte;
O4: sa identifice imaginile artistice;
O5: sa identifice figurile de stil;
O6: sa prezinte elementele identificate;
O7: sa se exprime clar, corect, concis.
-AFECTIVE:
OA1: sa introduca cunostintele acumulate in propriul sistem de valori;
OA2: sa-si cultive interesul pentru studiul literaturii eminesciene.
STRATEGII DIDACTICE:
-METODE SI PROCEDEE: conversatia euristica, explicatia, invatarea prin descoperire, munca in echipa,
ciorchinele.
-MIJLOACE SI MATERIALE: fise de munca, marcare, coli de hartie, planse.
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontala, activitate pe grupe.
TIMP: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
1) Metodica studierii limbii si literaturii in scoala, N. Parfene, Ed. Polirom, 2001;
2) Limba si literatura romana in gimnaziu, structuri didactice deschise, A. Pamfil, Ed. Paralela 45;
3) Limba si literatura romana instruire si evaluare , A. Ilian, St. Ilinca, P. Nicolaescu, Ed. Art.
4) Limba romana manual pentru clasa a VII-a , M.Iancu, A.Gh.Olteanu, A.Tulba, Ed. Corint;
5) Ora de limba romana ghid metodologic al profesorului de limba romana, C.Gugus, Ed.Europolis.

MOMENTELE
LECTIEI
1. Moment
organizatoric
2. Verificarea
cunostintelor

ELEMENTE DE CONTINUT

Se asigura linistea si disciplina in clasa


pentru o buna desfasurare a orei.
Se verifica tema pentru acasa.
Se va realiza actualizarea notiunilor
dobandite in lectia anterioara despre
poezia studiata, prin intrebari frontale.
3.Captarea
Se realizeaza prin prezentarea planselor
atentiei
ajutatoare din ora anterioara.
4. Anuntarea
Anunt tema lectiei Interpretarea
temei si a
textului si identificarea celor trei cadre
obiectivelor
naturale.
5. Realizarea
Elevii sunt impartiti in trei grupe.
temei
Fiecare grupa primeste o sarcina:
sistematizarea si -grupa A cadrul natural;
consolidarea
-grupa B nunta imparateasca;
cunostintelor
-grupa C nunta gazelor.
Scriu pe tabla punctele esentiale pe care
fiecare grupa trebuie sa le respecte.
6.Evaluare

OB

O1

METODE

MIJLOA
CE

- conversatia;

planse

O1
O2
O3
O4
O5

Reprezentantul fiecarei grupe va iesi in


O6
fata si va prezenta rezultatul muncii prin O7
fise realizate pe coli si scrise cu marcare,
cate o fisa pentru fiecare din cele cinci
cerinte.
Voi face remarci pentru activitatea

- munca in
echipa;
- ciorchinele;
- invatarea prin
descoperire.

Fisa 1
Tabla

- munca in
echipa;
- prezentarea;
- ciorchinele.

Fise

fiecarei grupe si pentru fiecare membru


din cadrul grupelor.
7. Tema pentru
Elevii vor avea ca tema pentru acasa
acasa
realizarea unei compuneri legata de
interpretarea textului pe baza celor
discutate in clasa.
DEMERSUL DIDACTIC:

FISA 1.

1. Incadrarea fragmentului in opera;


2. Creionarea cadrului;
3. Selectarea elementelor specifice;
4. Identificarea imaginilor artistice;
5. Identificarea figurilor de stil.

S-ar putea să vă placă și