Sunteți pe pagina 1din 5

DOCUMENTE PNDR MASURA 4.

1
Nr.
1

Document
1
a

Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevd lucrri de


construcii i/ sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului)
ATENIE! n cazul proiectelor care prevd modernizarea/ finalizarea
construciilor existente/ achiziii de utilaje cu montaj care schimb
regimul de exploatare a construciei existente, se ataeaz la Studiul
de Fezabilitate /Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei
existente i Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor.
ATENIE! n situaia n care
se regsesc n Studiul de Fezabilitate
informaii
identice din alte proiecte similare, se poate decide
diminuarea cheltuielilor de la cap.3 Cheltuieli pentru proiectare sau
neeligibilitatea dac nu se dovedete o particularizare la specificul
proiectului.
n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie construciile n
care va amplasa utilajele achiziionate prin investiia FEADR,
cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute n coloana
neeligibile, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism i va
ntocmi Studiul de Fezabilitate.
IMPORTANT! n cadrul documentului se vor regsi obligatoriu
urmtoarele elemente:
- numai n cazul n care este menionat codul CAEN i datele de
identificare ale firmei de consultan n Studiul de Fezabilitate,
cheltuielile privind consultanta sunt eligibile.
- devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de
persoana care lea ntocmit i s poarte stampila elaboratorului
documentaiei.
- existena foii de capt, care conine semnturile colectivului
format din specialiti condus de un ef de proiect care a
participat
la
elaborarea
documentaiei i tampila
elaboratorului.
- detalierea capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i
engineering i capitolul 5 organizare de antier prin devize
care s justifice n detaliu sumele respective, pentru a putea fi
urmrite n etapa de achiziii i autorizare pli.
- prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n
zon,
planul
general,
relevee,
seciuni
etc.),
s fie

Forma

Statu
s

semnate, tampilate de ctre elaborator n cartuul indicator.


n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie
construciile n care va amplasa utilajele achiziionate prin
investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi
trecute n coloana neeligibile, va prezenta obligatoriu Studiul
de Fezabilitate i Certificatul de Urbanism pentru acestea.
- n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul
este obligat s evidenieze montajul la capitolul 4.2 Montaj
utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dac
montajul este inclus n oferta/ factura utilajului sau se
realizeaz n regie proprie (caz n care se va evidenia n
coloana cheltuieli neeligibile)
Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor
(nr. experi, ore/ expert, costuri/ora). Pentru situaiile n care valorile
sunt peste limitele prevzute n baza de date a Ageniei, sau sunt
nejustificate prin numrul de experi, prin numrul de ore prognozate
sau prin natura investiiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi
reduse, cu informarea solicitantului.
-

1
b
1
c
2

n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau


modernizri, se va prezenta calcul pentru investiia specific n care
suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se raporteaz la
mp de construcie.
1b. Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente
1c. Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor
Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i
pierderi formularul 20,formularele 30 i 40), precedente anului
depunerii proiectului nregistrate la Administraia Financiar. n cazul
n care solicitantul este nfiinat cu cel puin trei ani financiari nainte
de anul depunerii Cererii de Finanare se vor depune ultimele trei
situaii financiare. Excepie fac ntreprinderile nfiinate n anul
depunerii Cererii de Finanare.
sau
Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent
depunerii
proiectului,
nregistrat la
Administraia
Financiar (formularul 200)
i/sau
Declaraia privind veniturile din activiti agricole impuse pe
norme de venit (formularul 221),document obligatoriu de
prezentat la depunerea cererii de finanare;
sau
Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n

cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterior depunerii


proiectului.

Documente pentru terenurile i cldirile pe/ n care sunt/ vor fi


realizate investiiile :
3.1 actul de proprietate asupra terenului
sau
alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de
folosin/dreptul real principal al terenului: contract de nchiriere, de
comodat, concesiune, (alte tipuri de folosin conform legii) pentru
terenul pe care se va realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10
ani de la data depunerii cererii de finanare.
i,
n cazul dreptului de folosin prin concesionare, contractul de
concesiune va fi nsoit de o adres emis de concedent care
s specifice:
- suprafaa concesionat la zi dac pentru suprafaa
concesionat
exist solicitri
privind
retrocedarea
sau
diminuarea i dac da, s se menioneze care este suprafaa
supus acestui proces;
- situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n
graficul de realizare a investiiilor prevzute n contract, dac
concesionarul ia respectat graficul de plat a redevenei i
alte clauze
i
Pentru cldiri:
Document care s ateste dreptul de proprietate asupra cldirii
sau
alt document ncheiat la notariat care s certifice dreptul de
folosin/dreptul real principal asupra cldirii: contract de nchiriere, de
comodat, concesiune (alte tipuri de folosin conform legii) pentru
cldirea n care se va realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10
ani de la data depunerii cererii de finanare, numai n cazul n care

proiectul se refer la dotarea/ achiziionarea de echipamente / utilaje.


i
n cazul dreptului de folosin prin concesionare, adresa emis de
concedent
care
s specifice
dac pentru
cldirea
concesionat exist solicitri privind retrocedarea.
ATENIE! Pentru construciile definitive solicitantul trebuie s prezinte
documente care s certifice dreptul real principal (drept de
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobndit prin: contract
de vnzarecumprare, de schimb, de donaie, certificat de
motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc/
contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991,
modificat i completat, asupra terenului pe care urmeaz a se
realiza investiia. Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite
conform Legii nr. 50/1991, modificat i completat, solicitantul poate
prezenta i un contract de comodat/ locaiune (nchiriere) asupra
terenului.
4

6
7

Copie a extrasului din Registrul agricol cu tampila primriei i


meniunea "Conform cu originalul" (pentru dovedirea calitii de
membru al gospodriei agricole, daca este cazul).
Copie a extrasului din Registrul ANSVSA/ APIA din care sa
reias calitatea de fermier, dac este cazul, cu stampila i meniunea
"Conform cu originalul"
Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect
(asociat unic/asociat majoritar/ PFA, titular II, membru IF).
Documente care atesta forma de organizare a solicitantului.
7.1 Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerului conform legislaiei n vigoare.
7.2 Hotrre judectoreasca definitiv pronunat pe baza actului
de constituire i a statutului propriu n cazul Societilor agricole,
nsoit de Statutul Societii agricole;
7.3 Act constitutiv pentru Societatea cooperativ agricol.
7.4 Certificat de nregistrare n Registrul unic al cabinetelor
medicale umane / veterinare
11.1 Adeverina (emisa de AJPM) ca activitatea existenta nu face
obiectul autorizrii de mediu;
11.2 Acord de mediu/Autorizaie de mediu/ Aviz Natura 2000, nsoit de
studiul de
impact/studiul de evaluare adecvat, dac este cazul;
11.3 Autorizaie integrat de mediu sau Adeverina emisa de ARPM
(care s ateste c activitatea este n procedura de autorizare
integrat de mediu)

1
7

1
8

1
9
2
0

Pentru unitile care se modernizeaz


11.4 Nota de constatare privind condiiile de mediu emis cu cel mult
un an naintea depunerii Cererii de Finanare pentru unitile existente
care se modernizeaz.
Certificat de urbanism/ Autorizaie de construire pentru proiecte
care prevd construcii, nsoit, dac este cazul, de actul de transfer a
dreptului i obligaiilor ce decurg din Certificatul de urbanism i o copie
a adresei de ntiinare, conform modelului din Ghid.
Aviz specific privind amplasamentul i funcionarea obiectivului
eliberat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului pentru
construcia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire
turistice tip agropensiune.
Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Turismului pentru structura de primire turistic respectiv (n cazul
modernizrii/extinderii).
Alte documente:
Activitile care se ncadreaz n CAEN 7500 se supun procedurii de
nregistrare/ autorizare sanitar veterinar conform Ordinului nr.
16/2010.
Graficul de rambursare a datoriilor ctre bnci i document de la
banc pentru certificarea respectrii graficului de rambursare.
Piesele desenate care depesc formatul A3, se pot ataa salvate
direct n format .pdf, la care se va adaug declaraia proiectantului
privind conformitatea cu planele originale din Cererea de Finanare.
Pentru lucrri, declaraia proiectantului semnat i tampilat privind
sursa de preuri

INFORMATII SUPLIMENTARE
1
2
3
4
5
6
9
10
11

Lista mijloace fixe 2015 , inclusiv valoarea contabila a constructiilor


detinute, a animalelor, terenurilor
Numarul de locuri de munca nou create prin proiect, posturile ocupate
si salariul estimativ aferent fiecarui post.
Carte de identitate reprezentant legal
Trei oferte pentru categoriile de bunuri
CV-ul reprezentantului legal format europass
Scurt istoric al firmei
Fise tehnologice
Principalii frunizori de materii prime ( denumire, adresa, produs
frunizat si cantitate aproximativa)
Clienti existenti si potentiali
( denumire si adresa) inostita de
precontracte

S-ar putea să vă placă și